Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: Notat 5. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 7 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...13 SKOLEUDVALGET...16 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...23 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...33 TEKNISK UDVALG...38 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...42 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 5. opfølgning er udarbejdet pr. 31. oktober På driften forventes ved årets sidste opfølgning et mindreforbrug på i alt 7,436 mio. kr. Samtidig forventes dog et merforbrug på anlægsområdet på 5,382 mio. kr., ud over at der ved 3. opfølgning blev givet 1,900 mio. kr. i anlægstillægsbevillinger, som skulle finansieres af mindreforbrug på driften. I alt forventes således et mindreforbrug på 0,396 mio. kr. på tværs af drift og anlæg i henhold til medsendte tabel over økonomiopfølgning pr Når man ser på kommunens forventede resultat er det vigtigt at skelne mellem, om mer- og mindreforbrug samt forskydninger mellem områder sker på steder, der medtages, når det skal gøres op, om kommunens sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. I nedenstående tabel vises dels de samlede forventede bevægelser på tet samt bevægelsen på de sanktionsomfattede områder: Hele driftstet Kun sanktionsomfattede områder Samlet mindreforbrug på driften -7,436-6,447 Omflytning internt på BAU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Nedsparing af overført overskud 6,474 6,474 Resultat i forhold til korrigeret -0,962-0,773 Tidligere afgivet tillægsbevilling på BAU 10,684-4,300 Negativ tillægsbevilling på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 Resultat i forhold oprindeligt 4,322-6,073 Der forventes således et lille merforbrug på cirka 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige på driftsområdet. En del af dette merforbrug falder dog på områder, som er udeholdt af sanktionsloven, og yderligere har der været en forskubbelse af udgifter fra sanktionsomfattede til ikke-sanktionsomfattede områder, hvilket til sammen betyder, at der forventes et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på cirka 6 mio. kr. Der er således ikke tegn på, at kommunen vil få behov for at udnytte det råderum på 25 mio. kr. kommunen har i sit oprindelige i forhold til den tilladte serviceramme. På Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget er en del af mindreforbruget på områder, som ikke medtages i forbindelse med opgørelsen af, og kommunen skal sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. Ud af udvalgets mindreforbrug på 1,114 mio. kr. er kun de 0,600 mio. kr. på sanktionsomfattede områder. Samtidig dækker en givet tillægsbevilling til udvalget på 10,684 mio. kr. over et reelt mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 4,300 mio. kr., og yderligere er der en forskydning af forbruget internt på udvalget som giver et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 0,800 mio. kr. Der ud over har Social- og Sundhedsudvalget på forsørgelsesområdet i løbet af året lagt 5,400 mio. kr. i kassen, hvoraf 1,0 mio. kr. er på sanktionsomfattede områder. I alt forventes således et mindreforbrug på beskæftigelse og overførsler på 6,7 mio. kr. når der kun ses på sanktionsomfattede områder som det fremgår af nedenstående tabel: Hele regnskabet Sanktionsomfattede områder Forventet merforbrug BAU -1,114-0,600 Tidligere tillægsbevilling og omflytninger på BAU 10,684-4,300 Omplaceringer internt på SSU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Negative tillægsbevillinger på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 I alt 4,170-6,700 3

4 På kommunens andre udvalg gælder, at Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 1,100 mio. kr., hovedsageligt som følge af besparelse på It-systemer. Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på kollektiv trafik. Mindreforbruget på Økonomiudvalget, mindreforbruget på Teknisk udvalg samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Skoleudvalget finansierer et netto merforbrug på 1,900 mio. kr. på anlægsområdet. Skoleudvalget laver et mindreforbrug, blandt andet som følge af mindreudgifter til mellemkommunale betalinger til specialskoler og befordring, samt et mindreforbrug på udgiften til STU-forløb, som følge af færre elever på ordningen. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 2,420 mio. kr. Dette henfører sig til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på forsørgelse, som lægges i kassen, der ud over forventes et mindreforbrug på Hjælpemidler på handicap- og psykiatriområdet. Medfinansiering af sundhedsvæsenet har i løbet af året udviklet sig positivt og forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 0,445 mio. kr. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er på et ikke-sanktionsomfattet område og renset for dette, forventer udvalget et mindreforbrug på 1,975 mio. kr. Børn- unge- og fritidsudvalget, beredskabskommissionen og Miljø- og energiudvalget forventer alle at overholde deres ter. Ud over ovenstående mer- og mindreforbrug bruger en række decentrale institutioner og forvaltninger af deres overførte overskud fra I alt forventes en nedsparing på i alt 6,474 mio. kr. i løbet af Dette er et fald i forventningen til nedsparingen af overført overskud i forhold til ved 4. opfølgning på cirka 7 mio. kr. Dette forbrug af overført overskud sker til udgifter som har engangskarakter såsom istandsættelse af legepladser, ekstraordinært indkøb af inventar mv., og forbruget er således ikke udtryk for en undertering af de pågældende områder. På anlægsområdet forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede på 5,4 mio. kr. Dette er udtryk for, at skoleområdet og dagtilbudsområdet forventer at nedbringe deres pulje af overførte anlægsmidler fra Der ud over er der i løbet af året givet en række tillægsbevillinger på anlægsområdet på i alt over 21 mio. kr. Dette vedrører blandt andet ny sti til Kingstrup og kunststofbane, som finansieres via mindreforbrug på driftsområdet og omflytninger indenfor anlægsområdet. Yderligere er der givet en tillægsbevilling til nye broer på marinaen, som finansieres via afdrag i de kommende år betalt over lystbådehavnens drifts. Skønnet på anlægssiden er dog forbundet med en hvis grad af usikkerhed, da det bogførte forbrug på nuværende tidspunkt ligger et stykke fra regnskabsforventningen ved 5. opfølgning. På finansieringsområdet forventes det korrigerede overholdt. 4

5 Indstillinger: Samlet set: Netto søges der negativ tillægsbevilling på driften på 1,315 mio. kr. Der søges samlet tillægsbevillinger til anlæg på 2,629 mio. kr. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: Der gives tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2012, 0,067 mio. kr. i 2013 samt 0,021 mio. kr. i 2014 til tilskud i forbindelse med salg af forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole. Bevillinger som tilgår kassen: Der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende PAU-GVU elever på 0,500 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingen er en følge af mindreforbrug på området i Budgettet er tilrettet Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. vedrørende personlige tillæg og øvrige områder (Forsørgelse) under Social- og Sundhedsforvaltningens område Indstillinger anlæg: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. Vedr. salg af areal til boligformål At indtægten på -0,344 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,076 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Tværvejen Nørre Aaby og frigive -0,268 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. At indtægten på -0,415 mio. kr. vedr. Kirkebyvænget bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,415 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. Vedr. salg af areal til erhvervsformål At indtægten på -0,287 mio. kr. vedr. Fynsvej 59 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,287 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. 5

6 Vedr. salg af areal til ubestemt formål At indtægten på -0,050 mio. kr. vedr. Køb og salg af jord bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,050 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Køb og salg af jord Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Køb og salg af jord ,450 mio. kr. Andre instillinger: Restbeløbet på kr. af anlægsbevillingen til vandløbsrestaurering ved Fyllested Mølle overføres til Natur- og Energiprojekter

7 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 2012) Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer således: Staben mindreudgift 0,04 mio. kr. vedrører annoncering. Ny lovgivning åbner mulighed for at visse annoncer ikke behøver annoncering i de trykte medier. Løn og økonomi mindreudgift 1,0 mio. kr. besparelsen på drift af it-systemerne ved skift til nye systemer er større end først antaget. Teknik og Miljøforvaltningen mindreudgift 0,06 mio. kr. vedrører færre udgifter til byggerådgivning, idet flere opgaver varetages in house. Der søges ved denne opfølgning bevillinger vedrørende salg af forsamlingshuse, da der skal ske en formel godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling til driften på baggrund af Byrådets beslutning om salg af forsamlingshuse. Desuden søges bevillinger vedrørende salg af boliger. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er 5. opfølgning i år og der er ikke tidligere givet tillægsbevillinger udover på finansieringssiden. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt. 7

8 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt, og der er udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende, idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Kommissioner, råd og nævn samt et mindreforbrug vedrørende Valg. Regentbesøget har kostet knap 0,4 mio. kr Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,04 mio. kr. Mindreudgiften på 0,04 mio kr. vedrører annoncering og er aftalt ved 3. Budgetopfølgning til dækning af merudgifter til anlægsprojekter. Derudover kan det bemærkes, at der indenfor området er udsving både til den ene og den anden side. Der vil være ekstra udgifter til Arbejdsmiljøcertificering og Lederuddannelse. Andre steder forventes et mindreforbrug det drejer sig om områderne Kommunikation, Arbejdsmiljø og Omstillingspulje. Samlet set forventes opbygget yderligere 1 mio. kr. i overskud i I forbindelse med at der blev indført ekstra præmie- og bonusordninger for elever har Staben stået for disse indtægter. Nogle af indtægterne skal anvendes til ansættelse af ekstraordinære elever. I 2011 opstod et overskud på 3,5 mio. kr. vedrørende elevindtægter i 2012 anvendes 2,5 mio. kr. af dette overskud til finansiering af de ekstraordinære elever. Overskuddet fra tidligere år vedrørende elever nedbringes derfor med 2,5 mio. kr. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 2012 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set forventes det dog, at IT-afdelingen opbygger yderligere overskud på ca. 0,7 mio. kr. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 8

9 I 2012 ser det ud til et overskud på barselspuljen på ca. 2 mio. kr. Et overskud til blive tilbagebetalt til de decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Det er de decentrale enheder, som har finansieret barselspuljen. Tjenestemandspensioner har de sidste par år vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette betyder, at tet for 2012 overholdes. Det kan oplyses, at genforsikringsprocenten fra 2013 igen sættes op til 32,83%. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. På tet til IT-systemer forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften er forudset og indregnet i tet for Mindreforbruget i 2012 er aftalt ved 3. opfølgning til dækning af merudgifter i forbindelse med nogle anlægsprojekter. Diverse konsulentbistand har et på 0,6 mio. kr. Forbruget forventes en del større i Samlet forventes en merudgift på 1 mio. kr. Der er i 2012 opnået ekstra indtægter på ca. 3 mio. kr. Blandt andet har vi modtaget 2 mio. kr. i erstatning fra forsikringsselskabet vedrørende Grimmermosehuset. Udgifterne til istandsættelse efter branden er afholdt tidligere år. Vi har også modtaget 1 mio. kr. vedrørende en gammel forsikringsordning i gl. Ejby kommune. Disse indtægter er ikke teret. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En ledig stilling er ikke genbesat, da besparelseskravet i 2013 var kendt. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3 3,5 mio. kr. heraf 1 mio. kr. som aftalt ved 3. Budgetopfølgning resten 2-2,5 mio. kr. forventes tillagt tidligere års overskud. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Økonomiudvalget har et korrigeret til Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6 på 16,217 mio. kr. (ekskl. over/underskud fra 2011). Budgettet fordeler sig således at 14,850 mio. kr. vedrører løn og 1,367 mio. kr. vedrører drift. Ved 5. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 0,150 mio. kr. på løntet. Merforbruget skyldes at refusioner der vedrører 2012 først modtages i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer at driftstet overholdes. Forudsætningen er dog at udgiften på 0,325 mio. kr. til DUBU (en fællesoffentlig it-løsning der understøtter kommunernes sagsbehandling på børn- og ungeområdet) fjernes fra Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har et overført underskud fra 2011 på 0,255 mio. kr. Underskuddet forventes ikke at kunne nedbringes i Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lønninger. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset. Der er imidlertid boliger som ikke p.t. er udlejet. Der forventes et merforbrug på 0,150 mio. kr. 9

10 Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. vedrørende byggerådgivning. Teknik og Miljø tet forventes at holde. Indtægter vedrørende byggesagsgebyr er forøget siden sidste opfølgning og det ser nu ud til at tet kan holdes. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter og på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes overskredet med 0,15 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en medarbejder, som er ophørt. Der er endnu ikke opnået en helårseffekt. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. til løn. Merudgiften forventes kun i 2012 og finansieres via forbrug af tidligere års overskud. Middelfart kommune er tildelt 1,2 mio. kr. til dækning af ekstra lønudgifter resten af 2012 og i 2013 i forbindelse med Akut-pakken. Pengene skal anvendes til bl.a. ekstra personaleudgifter i forbindelse med oprettelse af særligt intensive jobformidlingsforløb for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Budgettet vedrørende IT-systemer m.v. ser ud til at kunne holde Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde måske opstår et lille mindreforbrug med baggrund i indtægter i 2012 som egentlig vedrører Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 16,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede 580 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt

11 Skøn over udgifter resten af året: 0,8 mio. kr. Der forventes opbygget overskud på 1,5 mio. kr. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er afsluttet i maj måned. Der er opstået et mindre underskud på 0,150 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Som der ser ud lige nu forventes et merforbrug på 0,350 mio. kr. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på 0,5 mio. kr. Bemærkninger til anlæg Staben Anlægsprojekterne Projektering og forundersøgelse samling af administration, Udviklingsmidler til teknologi og digitalisering og Støtte til LAG-projekter forventes at bruge tet, og projekterne i Løn- og Økonomi 2 projekter vedr. IT-sikkerhed, der skal ses i sin helhed, holdes inden for tet og afsluttes i år. Boliger Der er givet rådighedsbeløb på i alt -7,9 mio. kr. i indtægter i forbindelse med salg af Musereden, Asperup Børnehus, Nr. Aaby Børnehave og Børnehuset, Tanderup. Der er p.t. solgt for 2,35 mio. kr. (Musereden, Asperup Børnehus og Ejby Børnehave). Nr. Aaby børnehave er sat til salg, mens Børnehuset, Tanderup forventes nedrevet, og området udstykket til grunde. Med en forventet salgspris til Nr. Aaby Børnehave på 1,65 mio.kr. vil den aktuelle salgspris ligge ca. 4 mio. kr. under det terede. Følgende salg er midlertidig sat i bero: Salg af Søndergade 82, Gelsted og Teglgårdsparken 103, Guldregnen. Forsamlingshuse På Byrådets møder d. 27. juni 2011, 5. september 2011 og 2. januar 2012, blev det besluttet at sælge forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole, på individuelle vilkår nævnt under respektive sager Salgssummen blev godkendt til i alt kr. heraf kr. som kontant udbetaling og på afdrag på individuelle vilkår. I de individuelle salgsaftalerne er der samtidig aftalt driftsudgifter på samlet kr., således at den samlede nettoindtægt beløber sig til kr. En egentlig godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling til driften, blev ikke gennemført, hvorfor disse søges nu. 11

12 Konti vedr. salg af forsamlingshuse overgår fra Børn, unge og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Afdragsordninger med køberne af forsamlingshusene oprettes i regnskabet i henhold til individuelle aftaler. Børn- Unge- og Fritidsudvalget søger tillægsbevilling til driften af forsamlingshusene. Anlægsprojekterne forventes afsluttet i Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 5. opfølgning og forventningen er, at det korrigerede overholdes. Det er dog væsentligt at understrege, at der fortsat ved 5. opfølgning hersker usikkerhed om omfanget af Rafn ejendomsskattesagerne og opgørelsen af kommunens tilgodehavende vedrørende de statslige kompensationsbetalinger. 5. Indstillinger 5.2 Anlægsbevilling Der er følgende indstillinger til denne opfølgning: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. 12

13 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager opfølgningen til efterretning. Mindreudgiften på Forsikrede ledige indgår selvstændig i over-/underskudsopgørelsen, og hensættes derefter til senere afregning. Øvrige områder forventes at kunne holdes inden for rammen. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr Driftsudgifter/projekter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. 13

14 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3. opfølgning Kontanthjælp Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. Området forventes at kunne holde. Sygedagpenge: På området er der totalt teret med 503 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 468 sager. Der forventes et gennemsnit på ca. 468 sager. De færre antal sager modsvares desværre af ændret forhold mellem høj og lav refusion. Ordningen vedr. over 52 uger vil få et mindreforbrug, mens øvrige ordninger tilsammen vil få et merforbrug. I forbindelse med tilskudstilsagn fra staten (sporskifteindsats), er der sat ekstra ind på at få flere sager vendt fra passive til aktive. Totalt set forventes en mindreudgift 0,6 mio. kr. for området Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager incl. løntilskud, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr. Over-/underskud på dette område vil blive beregnet for sig selv og hensat til afregning med staten. Revalidering: Ved halvårsregnskabet forventedes et gennemsnitlig antal på 73 personer. Der er p.t. i gennemsnit 68, hvilket forventes resten af året. Dette medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. 14

15 Ledighedsydelse: Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnit på 96 personer, heraf de 25 uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 98 sager hvoraf de 31 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 97 sager, hvoraf de 29 sager er uden refusion. På området forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnitlig antal på 455 personer. Der er p.t. i alt 455 sager. Der forventes et antal på i alt 455 sager, heraf 130 sager med 50% løntilskud og 325 sager med 66,6% løntilskud. Antallet af skånejobs blev sat til 45, men der forventes et gennemsnit på 50 personer. Området forventes totalt at kunne holdes inden for rammen. Løntilskudsordninger: Ved halvårsregnskabet blev områder revurderet, og der forventedes henholdsvis 73 pladser til forsikrede ledige, 11 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 4 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 62, 11 og 3. Der forventes et gennemsnit på 65, 11 og 3 sager. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie(100% ref.). Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. Administrative udgifter (serviceudgifter): Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 15

16 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken Ejby Skole Overbygning Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. 16

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere