Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: Notat 5. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 7 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...13 SKOLEUDVALGET...16 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...23 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...33 TEKNISK UDVALG...38 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...42 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 5. opfølgning er udarbejdet pr. 31. oktober På driften forventes ved årets sidste opfølgning et mindreforbrug på i alt 7,436 mio. kr. Samtidig forventes dog et merforbrug på anlægsområdet på 5,382 mio. kr., ud over at der ved 3. opfølgning blev givet 1,900 mio. kr. i anlægstillægsbevillinger, som skulle finansieres af mindreforbrug på driften. I alt forventes således et mindreforbrug på 0,396 mio. kr. på tværs af drift og anlæg i henhold til medsendte tabel over økonomiopfølgning pr Når man ser på kommunens forventede resultat er det vigtigt at skelne mellem, om mer- og mindreforbrug samt forskydninger mellem områder sker på steder, der medtages, når det skal gøres op, om kommunens sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. I nedenstående tabel vises dels de samlede forventede bevægelser på tet samt bevægelsen på de sanktionsomfattede områder: Hele driftstet Kun sanktionsomfattede områder Samlet mindreforbrug på driften -7,436-6,447 Omflytning internt på BAU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Nedsparing af overført overskud 6,474 6,474 Resultat i forhold til korrigeret -0,962-0,773 Tidligere afgivet tillægsbevilling på BAU 10,684-4,300 Negativ tillægsbevilling på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 Resultat i forhold oprindeligt 4,322-6,073 Der forventes således et lille merforbrug på cirka 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige på driftsområdet. En del af dette merforbrug falder dog på områder, som er udeholdt af sanktionsloven, og yderligere har der været en forskubbelse af udgifter fra sanktionsomfattede til ikke-sanktionsomfattede områder, hvilket til sammen betyder, at der forventes et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på cirka 6 mio. kr. Der er således ikke tegn på, at kommunen vil få behov for at udnytte det råderum på 25 mio. kr. kommunen har i sit oprindelige i forhold til den tilladte serviceramme. På Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget er en del af mindreforbruget på områder, som ikke medtages i forbindelse med opgørelsen af, og kommunen skal sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. Ud af udvalgets mindreforbrug på 1,114 mio. kr. er kun de 0,600 mio. kr. på sanktionsomfattede områder. Samtidig dækker en givet tillægsbevilling til udvalget på 10,684 mio. kr. over et reelt mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 4,300 mio. kr., og yderligere er der en forskydning af forbruget internt på udvalget som giver et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 0,800 mio. kr. Der ud over har Social- og Sundhedsudvalget på forsørgelsesområdet i løbet af året lagt 5,400 mio. kr. i kassen, hvoraf 1,0 mio. kr. er på sanktionsomfattede områder. I alt forventes således et mindreforbrug på beskæftigelse og overførsler på 6,7 mio. kr. når der kun ses på sanktionsomfattede områder som det fremgår af nedenstående tabel: Hele regnskabet Sanktionsomfattede områder Forventet merforbrug BAU -1,114-0,600 Tidligere tillægsbevilling og omflytninger på BAU 10,684-4,300 Omplaceringer internt på SSU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Negative tillægsbevillinger på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 I alt 4,170-6,700 3

4 På kommunens andre udvalg gælder, at Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 1,100 mio. kr., hovedsageligt som følge af besparelse på It-systemer. Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på kollektiv trafik. Mindreforbruget på Økonomiudvalget, mindreforbruget på Teknisk udvalg samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Skoleudvalget finansierer et netto merforbrug på 1,900 mio. kr. på anlægsområdet. Skoleudvalget laver et mindreforbrug, blandt andet som følge af mindreudgifter til mellemkommunale betalinger til specialskoler og befordring, samt et mindreforbrug på udgiften til STU-forløb, som følge af færre elever på ordningen. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 2,420 mio. kr. Dette henfører sig til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på forsørgelse, som lægges i kassen, der ud over forventes et mindreforbrug på Hjælpemidler på handicap- og psykiatriområdet. Medfinansiering af sundhedsvæsenet har i løbet af året udviklet sig positivt og forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 0,445 mio. kr. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er på et ikke-sanktionsomfattet område og renset for dette, forventer udvalget et mindreforbrug på 1,975 mio. kr. Børn- unge- og fritidsudvalget, beredskabskommissionen og Miljø- og energiudvalget forventer alle at overholde deres ter. Ud over ovenstående mer- og mindreforbrug bruger en række decentrale institutioner og forvaltninger af deres overførte overskud fra I alt forventes en nedsparing på i alt 6,474 mio. kr. i løbet af Dette er et fald i forventningen til nedsparingen af overført overskud i forhold til ved 4. opfølgning på cirka 7 mio. kr. Dette forbrug af overført overskud sker til udgifter som har engangskarakter såsom istandsættelse af legepladser, ekstraordinært indkøb af inventar mv., og forbruget er således ikke udtryk for en undertering af de pågældende områder. På anlægsområdet forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede på 5,4 mio. kr. Dette er udtryk for, at skoleområdet og dagtilbudsområdet forventer at nedbringe deres pulje af overførte anlægsmidler fra Der ud over er der i løbet af året givet en række tillægsbevillinger på anlægsområdet på i alt over 21 mio. kr. Dette vedrører blandt andet ny sti til Kingstrup og kunststofbane, som finansieres via mindreforbrug på driftsområdet og omflytninger indenfor anlægsområdet. Yderligere er der givet en tillægsbevilling til nye broer på marinaen, som finansieres via afdrag i de kommende år betalt over lystbådehavnens drifts. Skønnet på anlægssiden er dog forbundet med en hvis grad af usikkerhed, da det bogførte forbrug på nuværende tidspunkt ligger et stykke fra regnskabsforventningen ved 5. opfølgning. På finansieringsområdet forventes det korrigerede overholdt. 4

5 Indstillinger: Samlet set: Netto søges der negativ tillægsbevilling på driften på 1,315 mio. kr. Der søges samlet tillægsbevillinger til anlæg på 2,629 mio. kr. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: Der gives tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2012, 0,067 mio. kr. i 2013 samt 0,021 mio. kr. i 2014 til tilskud i forbindelse med salg af forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole. Bevillinger som tilgår kassen: Der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende PAU-GVU elever på 0,500 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingen er en følge af mindreforbrug på området i Budgettet er tilrettet Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. vedrørende personlige tillæg og øvrige områder (Forsørgelse) under Social- og Sundhedsforvaltningens område Indstillinger anlæg: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. Vedr. salg af areal til boligformål At indtægten på -0,344 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,076 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Tværvejen Nørre Aaby og frigive -0,268 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. At indtægten på -0,415 mio. kr. vedr. Kirkebyvænget bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,415 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. Vedr. salg af areal til erhvervsformål At indtægten på -0,287 mio. kr. vedr. Fynsvej 59 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,287 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. 5

6 Vedr. salg af areal til ubestemt formål At indtægten på -0,050 mio. kr. vedr. Køb og salg af jord bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,050 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Køb og salg af jord Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Køb og salg af jord ,450 mio. kr. Andre instillinger: Restbeløbet på kr. af anlægsbevillingen til vandløbsrestaurering ved Fyllested Mølle overføres til Natur- og Energiprojekter

7 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 2012) Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer således: Staben mindreudgift 0,04 mio. kr. vedrører annoncering. Ny lovgivning åbner mulighed for at visse annoncer ikke behøver annoncering i de trykte medier. Løn og økonomi mindreudgift 1,0 mio. kr. besparelsen på drift af it-systemerne ved skift til nye systemer er større end først antaget. Teknik og Miljøforvaltningen mindreudgift 0,06 mio. kr. vedrører færre udgifter til byggerådgivning, idet flere opgaver varetages in house. Der søges ved denne opfølgning bevillinger vedrørende salg af forsamlingshuse, da der skal ske en formel godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling til driften på baggrund af Byrådets beslutning om salg af forsamlingshuse. Desuden søges bevillinger vedrørende salg af boliger. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er 5. opfølgning i år og der er ikke tidligere givet tillægsbevillinger udover på finansieringssiden. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt. 7

8 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt, og der er udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende, idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Kommissioner, råd og nævn samt et mindreforbrug vedrørende Valg. Regentbesøget har kostet knap 0,4 mio. kr Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,04 mio. kr. Mindreudgiften på 0,04 mio kr. vedrører annoncering og er aftalt ved 3. Budgetopfølgning til dækning af merudgifter til anlægsprojekter. Derudover kan det bemærkes, at der indenfor området er udsving både til den ene og den anden side. Der vil være ekstra udgifter til Arbejdsmiljøcertificering og Lederuddannelse. Andre steder forventes et mindreforbrug det drejer sig om områderne Kommunikation, Arbejdsmiljø og Omstillingspulje. Samlet set forventes opbygget yderligere 1 mio. kr. i overskud i I forbindelse med at der blev indført ekstra præmie- og bonusordninger for elever har Staben stået for disse indtægter. Nogle af indtægterne skal anvendes til ansættelse af ekstraordinære elever. I 2011 opstod et overskud på 3,5 mio. kr. vedrørende elevindtægter i 2012 anvendes 2,5 mio. kr. af dette overskud til finansiering af de ekstraordinære elever. Overskuddet fra tidligere år vedrørende elever nedbringes derfor med 2,5 mio. kr. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 2012 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set forventes det dog, at IT-afdelingen opbygger yderligere overskud på ca. 0,7 mio. kr. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 8

9 I 2012 ser det ud til et overskud på barselspuljen på ca. 2 mio. kr. Et overskud til blive tilbagebetalt til de decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Det er de decentrale enheder, som har finansieret barselspuljen. Tjenestemandspensioner har de sidste par år vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette betyder, at tet for 2012 overholdes. Det kan oplyses, at genforsikringsprocenten fra 2013 igen sættes op til 32,83%. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. På tet til IT-systemer forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften er forudset og indregnet i tet for Mindreforbruget i 2012 er aftalt ved 3. opfølgning til dækning af merudgifter i forbindelse med nogle anlægsprojekter. Diverse konsulentbistand har et på 0,6 mio. kr. Forbruget forventes en del større i Samlet forventes en merudgift på 1 mio. kr. Der er i 2012 opnået ekstra indtægter på ca. 3 mio. kr. Blandt andet har vi modtaget 2 mio. kr. i erstatning fra forsikringsselskabet vedrørende Grimmermosehuset. Udgifterne til istandsættelse efter branden er afholdt tidligere år. Vi har også modtaget 1 mio. kr. vedrørende en gammel forsikringsordning i gl. Ejby kommune. Disse indtægter er ikke teret. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En ledig stilling er ikke genbesat, da besparelseskravet i 2013 var kendt. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3 3,5 mio. kr. heraf 1 mio. kr. som aftalt ved 3. Budgetopfølgning resten 2-2,5 mio. kr. forventes tillagt tidligere års overskud. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Økonomiudvalget har et korrigeret til Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6 på 16,217 mio. kr. (ekskl. over/underskud fra 2011). Budgettet fordeler sig således at 14,850 mio. kr. vedrører løn og 1,367 mio. kr. vedrører drift. Ved 5. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 0,150 mio. kr. på løntet. Merforbruget skyldes at refusioner der vedrører 2012 først modtages i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer at driftstet overholdes. Forudsætningen er dog at udgiften på 0,325 mio. kr. til DUBU (en fællesoffentlig it-løsning der understøtter kommunernes sagsbehandling på børn- og ungeområdet) fjernes fra Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har et overført underskud fra 2011 på 0,255 mio. kr. Underskuddet forventes ikke at kunne nedbringes i Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lønninger. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset. Der er imidlertid boliger som ikke p.t. er udlejet. Der forventes et merforbrug på 0,150 mio. kr. 9

10 Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. vedrørende byggerådgivning. Teknik og Miljø tet forventes at holde. Indtægter vedrørende byggesagsgebyr er forøget siden sidste opfølgning og det ser nu ud til at tet kan holdes. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter og på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes overskredet med 0,15 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en medarbejder, som er ophørt. Der er endnu ikke opnået en helårseffekt. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. til løn. Merudgiften forventes kun i 2012 og finansieres via forbrug af tidligere års overskud. Middelfart kommune er tildelt 1,2 mio. kr. til dækning af ekstra lønudgifter resten af 2012 og i 2013 i forbindelse med Akut-pakken. Pengene skal anvendes til bl.a. ekstra personaleudgifter i forbindelse med oprettelse af særligt intensive jobformidlingsforløb for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Budgettet vedrørende IT-systemer m.v. ser ud til at kunne holde Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde måske opstår et lille mindreforbrug med baggrund i indtægter i 2012 som egentlig vedrører Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 16,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede 580 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt

11 Skøn over udgifter resten af året: 0,8 mio. kr. Der forventes opbygget overskud på 1,5 mio. kr. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er afsluttet i maj måned. Der er opstået et mindre underskud på 0,150 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Som der ser ud lige nu forventes et merforbrug på 0,350 mio. kr. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på 0,5 mio. kr. Bemærkninger til anlæg Staben Anlægsprojekterne Projektering og forundersøgelse samling af administration, Udviklingsmidler til teknologi og digitalisering og Støtte til LAG-projekter forventes at bruge tet, og projekterne i Løn- og Økonomi 2 projekter vedr. IT-sikkerhed, der skal ses i sin helhed, holdes inden for tet og afsluttes i år. Boliger Der er givet rådighedsbeløb på i alt -7,9 mio. kr. i indtægter i forbindelse med salg af Musereden, Asperup Børnehus, Nr. Aaby Børnehave og Børnehuset, Tanderup. Der er p.t. solgt for 2,35 mio. kr. (Musereden, Asperup Børnehus og Ejby Børnehave). Nr. Aaby børnehave er sat til salg, mens Børnehuset, Tanderup forventes nedrevet, og området udstykket til grunde. Med en forventet salgspris til Nr. Aaby Børnehave på 1,65 mio.kr. vil den aktuelle salgspris ligge ca. 4 mio. kr. under det terede. Følgende salg er midlertidig sat i bero: Salg af Søndergade 82, Gelsted og Teglgårdsparken 103, Guldregnen. Forsamlingshuse På Byrådets møder d. 27. juni 2011, 5. september 2011 og 2. januar 2012, blev det besluttet at sælge forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole, på individuelle vilkår nævnt under respektive sager Salgssummen blev godkendt til i alt kr. heraf kr. som kontant udbetaling og på afdrag på individuelle vilkår. I de individuelle salgsaftalerne er der samtidig aftalt driftsudgifter på samlet kr., således at den samlede nettoindtægt beløber sig til kr. En egentlig godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling til driften, blev ikke gennemført, hvorfor disse søges nu. 11

12 Konti vedr. salg af forsamlingshuse overgår fra Børn, unge og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Afdragsordninger med køberne af forsamlingshusene oprettes i regnskabet i henhold til individuelle aftaler. Børn- Unge- og Fritidsudvalget søger tillægsbevilling til driften af forsamlingshusene. Anlægsprojekterne forventes afsluttet i Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 5. opfølgning og forventningen er, at det korrigerede overholdes. Det er dog væsentligt at understrege, at der fortsat ved 5. opfølgning hersker usikkerhed om omfanget af Rafn ejendomsskattesagerne og opgørelsen af kommunens tilgodehavende vedrørende de statslige kompensationsbetalinger. 5. Indstillinger 5.2 Anlægsbevilling Der er følgende indstillinger til denne opfølgning: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. 12

13 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager opfølgningen til efterretning. Mindreudgiften på Forsikrede ledige indgår selvstændig i over-/underskudsopgørelsen, og hensættes derefter til senere afregning. Øvrige områder forventes at kunne holdes inden for rammen. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr Driftsudgifter/projekter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. 13

14 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3. opfølgning Kontanthjælp Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. Området forventes at kunne holde. Sygedagpenge: På området er der totalt teret med 503 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 468 sager. Der forventes et gennemsnit på ca. 468 sager. De færre antal sager modsvares desværre af ændret forhold mellem høj og lav refusion. Ordningen vedr. over 52 uger vil få et mindreforbrug, mens øvrige ordninger tilsammen vil få et merforbrug. I forbindelse med tilskudstilsagn fra staten (sporskifteindsats), er der sat ekstra ind på at få flere sager vendt fra passive til aktive. Totalt set forventes en mindreudgift 0,6 mio. kr. for området Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager incl. løntilskud, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr. Over-/underskud på dette område vil blive beregnet for sig selv og hensat til afregning med staten. Revalidering: Ved halvårsregnskabet forventedes et gennemsnitlig antal på 73 personer. Der er p.t. i gennemsnit 68, hvilket forventes resten af året. Dette medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. 14

15 Ledighedsydelse: Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnit på 96 personer, heraf de 25 uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 98 sager hvoraf de 31 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 97 sager, hvoraf de 29 sager er uden refusion. På området forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnitlig antal på 455 personer. Der er p.t. i alt 455 sager. Der forventes et antal på i alt 455 sager, heraf 130 sager med 50% løntilskud og 325 sager med 66,6% løntilskud. Antallet af skånejobs blev sat til 45, men der forventes et gennemsnit på 50 personer. Området forventes totalt at kunne holdes inden for rammen. Løntilskudsordninger: Ved halvårsregnskabet blev områder revurderet, og der forventedes henholdsvis 73 pladser til forsikrede ledige, 11 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 4 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 62, 11 og 3. Der forventes et gennemsnit på 65, 11 og 3 sager. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie(100% ref.). Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. Administrative udgifter (serviceudgifter): Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 15

16 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken Ejby Skole Overbygning Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. 16

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere