Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: Notat 5. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 7 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...13 SKOLEUDVALGET...16 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...23 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...33 TEKNISK UDVALG...38 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...42 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 5. opfølgning er udarbejdet pr. 31. oktober På driften forventes ved årets sidste opfølgning et mindreforbrug på i alt 7,436 mio. kr. Samtidig forventes dog et merforbrug på anlægsområdet på 5,382 mio. kr., ud over at der ved 3. opfølgning blev givet 1,900 mio. kr. i anlægstillægsbevillinger, som skulle finansieres af mindreforbrug på driften. I alt forventes således et mindreforbrug på 0,396 mio. kr. på tværs af drift og anlæg i henhold til medsendte tabel over økonomiopfølgning pr Når man ser på kommunens forventede resultat er det vigtigt at skelne mellem, om mer- og mindreforbrug samt forskydninger mellem områder sker på steder, der medtages, når det skal gøres op, om kommunens sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. I nedenstående tabel vises dels de samlede forventede bevægelser på tet samt bevægelsen på de sanktionsomfattede områder: Hele driftstet Kun sanktionsomfattede områder Samlet mindreforbrug på driften -7,436-6,447 Omflytning internt på BAU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Nedsparing af overført overskud 6,474 6,474 Resultat i forhold til korrigeret -0,962-0,773 Tidligere afgivet tillægsbevilling på BAU 10,684-4,300 Negativ tillægsbevilling på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 Resultat i forhold oprindeligt 4,322-6,073 Der forventes således et lille merforbrug på cirka 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige på driftsområdet. En del af dette merforbrug falder dog på områder, som er udeholdt af sanktionsloven, og yderligere har der været en forskubbelse af udgifter fra sanktionsomfattede til ikke-sanktionsomfattede områder, hvilket til sammen betyder, at der forventes et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på cirka 6 mio. kr. Der er således ikke tegn på, at kommunen vil få behov for at udnytte det råderum på 25 mio. kr. kommunen har i sit oprindelige i forhold til den tilladte serviceramme. På Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget er en del af mindreforbruget på områder, som ikke medtages i forbindelse med opgørelsen af, og kommunen skal sanktioneres som følge af sit regnskabsresultat. Ud af udvalgets mindreforbrug på 1,114 mio. kr. er kun de 0,600 mio. kr. på sanktionsomfattede områder. Samtidig dækker en givet tillægsbevilling til udvalget på 10,684 mio. kr. over et reelt mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 4,300 mio. kr., og yderligere er der en forskydning af forbruget internt på udvalget som giver et mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 0,800 mio. kr. Der ud over har Social- og Sundhedsudvalget på forsørgelsesområdet i løbet af året lagt 5,400 mio. kr. i kassen, hvoraf 1,0 mio. kr. er på sanktionsomfattede områder. I alt forventes således et mindreforbrug på beskæftigelse og overførsler på 6,7 mio. kr. når der kun ses på sanktionsomfattede områder som det fremgår af nedenstående tabel: Hele regnskabet Sanktionsomfattede områder Forventet merforbrug BAU -1,114-0,600 Tidligere tillægsbevilling og omflytninger på BAU 10,684-4,300 Omplaceringer internt på SSU mellem sanktionsomfattede og ikke-sanktionsomfattede områder 0,000-0,800 Negative tillægsbevillinger på overførselsområdet på SSU -5,400-1,000 I alt 4,170-6,700 3

4 På kommunens andre udvalg gælder, at Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 1,100 mio. kr., hovedsageligt som følge af besparelse på It-systemer. Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på kollektiv trafik. Mindreforbruget på Økonomiudvalget, mindreforbruget på Teknisk udvalg samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Skoleudvalget finansierer et netto merforbrug på 1,900 mio. kr. på anlægsområdet. Skoleudvalget laver et mindreforbrug, blandt andet som følge af mindreudgifter til mellemkommunale betalinger til specialskoler og befordring, samt et mindreforbrug på udgiften til STU-forløb, som følge af færre elever på ordningen. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 2,420 mio. kr. Dette henfører sig til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på forsørgelse, som lægges i kassen, der ud over forventes et mindreforbrug på Hjælpemidler på handicap- og psykiatriområdet. Medfinansiering af sundhedsvæsenet har i løbet af året udviklet sig positivt og forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 0,445 mio. kr. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er på et ikke-sanktionsomfattet område og renset for dette, forventer udvalget et mindreforbrug på 1,975 mio. kr. Børn- unge- og fritidsudvalget, beredskabskommissionen og Miljø- og energiudvalget forventer alle at overholde deres ter. Ud over ovenstående mer- og mindreforbrug bruger en række decentrale institutioner og forvaltninger af deres overførte overskud fra I alt forventes en nedsparing på i alt 6,474 mio. kr. i løbet af Dette er et fald i forventningen til nedsparingen af overført overskud i forhold til ved 4. opfølgning på cirka 7 mio. kr. Dette forbrug af overført overskud sker til udgifter som har engangskarakter såsom istandsættelse af legepladser, ekstraordinært indkøb af inventar mv., og forbruget er således ikke udtryk for en undertering af de pågældende områder. På anlægsområdet forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede på 5,4 mio. kr. Dette er udtryk for, at skoleområdet og dagtilbudsområdet forventer at nedbringe deres pulje af overførte anlægsmidler fra Der ud over er der i løbet af året givet en række tillægsbevillinger på anlægsområdet på i alt over 21 mio. kr. Dette vedrører blandt andet ny sti til Kingstrup og kunststofbane, som finansieres via mindreforbrug på driftsområdet og omflytninger indenfor anlægsområdet. Yderligere er der givet en tillægsbevilling til nye broer på marinaen, som finansieres via afdrag i de kommende år betalt over lystbådehavnens drifts. Skønnet på anlægssiden er dog forbundet med en hvis grad af usikkerhed, da det bogførte forbrug på nuværende tidspunkt ligger et stykke fra regnskabsforventningen ved 5. opfølgning. På finansieringsområdet forventes det korrigerede overholdt. 4

5 Indstillinger: Samlet set: Netto søges der negativ tillægsbevilling på driften på 1,315 mio. kr. Der søges samlet tillægsbevillinger til anlæg på 2,629 mio. kr. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: Der gives tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2012, 0,067 mio. kr. i 2013 samt 0,021 mio. kr. i 2014 til tilskud i forbindelse med salg af forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole. Bevillinger som tilgår kassen: Der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende PAU-GVU elever på 0,500 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingen er en følge af mindreforbrug på området i Budgettet er tilrettet Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. vedrørende personlige tillæg og øvrige områder (Forsørgelse) under Social- og Sundhedsforvaltningens område Indstillinger anlæg: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. Vedr. salg af areal til boligformål At indtægten på -0,344 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,076 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Tværvejen Nørre Aaby og frigive -0,268 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. At indtægten på -0,415 mio. kr. vedr. Kirkebyvænget bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,415 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. Vedr. salg af areal til erhvervsformål At indtægten på -0,287 mio. kr. vedr. Fynsvej 59 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,287 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Fynsvej, Middelfart. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Fynsvej mio. kr.. 5

6 Vedr. salg af areal til ubestemt formål At indtægten på -0,050 mio. kr. vedr. Køb og salg af jord bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,050 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Køb og salg af jord Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Køb og salg af jord ,450 mio. kr. Andre instillinger: Restbeløbet på kr. af anlægsbevillingen til vandløbsrestaurering ved Fyllested Mølle overføres til Natur- og Energiprojekter

7 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 2012) Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer således: Staben mindreudgift 0,04 mio. kr. vedrører annoncering. Ny lovgivning åbner mulighed for at visse annoncer ikke behøver annoncering i de trykte medier. Løn og økonomi mindreudgift 1,0 mio. kr. besparelsen på drift af it-systemerne ved skift til nye systemer er større end først antaget. Teknik og Miljøforvaltningen mindreudgift 0,06 mio. kr. vedrører færre udgifter til byggerådgivning, idet flere opgaver varetages in house. Der søges ved denne opfølgning bevillinger vedrørende salg af forsamlingshuse, da der skal ske en formel godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling til driften på baggrund af Byrådets beslutning om salg af forsamlingshuse. Desuden søges bevillinger vedrørende salg af boliger. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er 5. opfølgning i år og der er ikke tidligere givet tillægsbevillinger udover på finansieringssiden. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt. 7

8 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt, og der er udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende, idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Kommissioner, råd og nævn samt et mindreforbrug vedrørende Valg. Regentbesøget har kostet knap 0,4 mio. kr Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,04 mio. kr. Mindreudgiften på 0,04 mio kr. vedrører annoncering og er aftalt ved 3. Budgetopfølgning til dækning af merudgifter til anlægsprojekter. Derudover kan det bemærkes, at der indenfor området er udsving både til den ene og den anden side. Der vil være ekstra udgifter til Arbejdsmiljøcertificering og Lederuddannelse. Andre steder forventes et mindreforbrug det drejer sig om områderne Kommunikation, Arbejdsmiljø og Omstillingspulje. Samlet set forventes opbygget yderligere 1 mio. kr. i overskud i I forbindelse med at der blev indført ekstra præmie- og bonusordninger for elever har Staben stået for disse indtægter. Nogle af indtægterne skal anvendes til ansættelse af ekstraordinære elever. I 2011 opstod et overskud på 3,5 mio. kr. vedrørende elevindtægter i 2012 anvendes 2,5 mio. kr. af dette overskud til finansiering af de ekstraordinære elever. Overskuddet fra tidligere år vedrørende elever nedbringes derfor med 2,5 mio. kr. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 2012 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set forventes det dog, at IT-afdelingen opbygger yderligere overskud på ca. 0,7 mio. kr. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 8

9 I 2012 ser det ud til et overskud på barselspuljen på ca. 2 mio. kr. Et overskud til blive tilbagebetalt til de decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Det er de decentrale enheder, som har finansieret barselspuljen. Tjenestemandspensioner har de sidste par år vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette betyder, at tet for 2012 overholdes. Det kan oplyses, at genforsikringsprocenten fra 2013 igen sættes op til 32,83%. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. På tet til IT-systemer forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften er forudset og indregnet i tet for Mindreforbruget i 2012 er aftalt ved 3. opfølgning til dækning af merudgifter i forbindelse med nogle anlægsprojekter. Diverse konsulentbistand har et på 0,6 mio. kr. Forbruget forventes en del større i Samlet forventes en merudgift på 1 mio. kr. Der er i 2012 opnået ekstra indtægter på ca. 3 mio. kr. Blandt andet har vi modtaget 2 mio. kr. i erstatning fra forsikringsselskabet vedrørende Grimmermosehuset. Udgifterne til istandsættelse efter branden er afholdt tidligere år. Vi har også modtaget 1 mio. kr. vedrørende en gammel forsikringsordning i gl. Ejby kommune. Disse indtægter er ikke teret. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En ledig stilling er ikke genbesat, da besparelseskravet i 2013 var kendt. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3 3,5 mio. kr. heraf 1 mio. kr. som aftalt ved 3. Budgetopfølgning resten 2-2,5 mio. kr. forventes tillagt tidligere års overskud. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Økonomiudvalget har et korrigeret til Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6 på 16,217 mio. kr. (ekskl. over/underskud fra 2011). Budgettet fordeler sig således at 14,850 mio. kr. vedrører løn og 1,367 mio. kr. vedrører drift. Ved 5. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 0,150 mio. kr. på løntet. Merforbruget skyldes at refusioner der vedrører 2012 først modtages i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer at driftstet overholdes. Forudsætningen er dog at udgiften på 0,325 mio. kr. til DUBU (en fællesoffentlig it-løsning der understøtter kommunernes sagsbehandling på børn- og ungeområdet) fjernes fra Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har et overført underskud fra 2011 på 0,255 mio. kr. Underskuddet forventes ikke at kunne nedbringes i Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lønninger. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset. Der er imidlertid boliger som ikke p.t. er udlejet. Der forventes et merforbrug på 0,150 mio. kr. 9

10 Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. vedrørende byggerådgivning. Teknik og Miljø tet forventes at holde. Indtægter vedrørende byggesagsgebyr er forøget siden sidste opfølgning og det ser nu ud til at tet kan holdes. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter og på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes overskredet med 0,15 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en medarbejder, som er ophørt. Der er endnu ikke opnået en helårseffekt. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. til løn. Merudgiften forventes kun i 2012 og finansieres via forbrug af tidligere års overskud. Middelfart kommune er tildelt 1,2 mio. kr. til dækning af ekstra lønudgifter resten af 2012 og i 2013 i forbindelse med Akut-pakken. Pengene skal anvendes til bl.a. ekstra personaleudgifter i forbindelse med oprettelse af særligt intensive jobformidlingsforløb for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Budgettet vedrørende IT-systemer m.v. ser ud til at kunne holde Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde måske opstår et lille mindreforbrug med baggrund i indtægter i 2012 som egentlig vedrører Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 16,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede 580 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt

11 Skøn over udgifter resten af året: 0,8 mio. kr. Der forventes opbygget overskud på 1,5 mio. kr. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er afsluttet i maj måned. Der er opstået et mindre underskud på 0,150 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Som der ser ud lige nu forventes et merforbrug på 0,350 mio. kr. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på 0,5 mio. kr. Bemærkninger til anlæg Staben Anlægsprojekterne Projektering og forundersøgelse samling af administration, Udviklingsmidler til teknologi og digitalisering og Støtte til LAG-projekter forventes at bruge tet, og projekterne i Løn- og Økonomi 2 projekter vedr. IT-sikkerhed, der skal ses i sin helhed, holdes inden for tet og afsluttes i år. Boliger Der er givet rådighedsbeløb på i alt -7,9 mio. kr. i indtægter i forbindelse med salg af Musereden, Asperup Børnehus, Nr. Aaby Børnehave og Børnehuset, Tanderup. Der er p.t. solgt for 2,35 mio. kr. (Musereden, Asperup Børnehus og Ejby Børnehave). Nr. Aaby børnehave er sat til salg, mens Børnehuset, Tanderup forventes nedrevet, og området udstykket til grunde. Med en forventet salgspris til Nr. Aaby Børnehave på 1,65 mio.kr. vil den aktuelle salgspris ligge ca. 4 mio. kr. under det terede. Følgende salg er midlertidig sat i bero: Salg af Søndergade 82, Gelsted og Teglgårdsparken 103, Guldregnen. Forsamlingshuse På Byrådets møder d. 27. juni 2011, 5. september 2011 og 2. januar 2012, blev det besluttet at sælge forsamlingshusene i Brenderup, Indslev-Taarup, Balslev og Husby-Tanderup samt grund ved Føns gl. skole, på individuelle vilkår nævnt under respektive sager Salgssummen blev godkendt til i alt kr. heraf kr. som kontant udbetaling og på afdrag på individuelle vilkår. I de individuelle salgsaftalerne er der samtidig aftalt driftsudgifter på samlet kr., således at den samlede nettoindtægt beløber sig til kr. En egentlig godkendelse af anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling til driften, blev ikke gennemført, hvorfor disse søges nu. 11

12 Konti vedr. salg af forsamlingshuse overgår fra Børn, unge og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Afdragsordninger med køberne af forsamlingshusene oprettes i regnskabet i henhold til individuelle aftaler. Børn- Unge- og Fritidsudvalget søger tillægsbevilling til driften af forsamlingshusene. Anlægsprojekterne forventes afsluttet i Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 5. opfølgning og forventningen er, at det korrigerede overholdes. Det er dog væsentligt at understrege, at der fortsat ved 5. opfølgning hersker usikkerhed om omfanget af Rafn ejendomsskattesagerne og opgørelsen af kommunens tilgodehavende vedrørende de statslige kompensationsbetalinger. 5. Indstillinger 5.2 Anlægsbevilling Der er følgende indstillinger til denne opfølgning: Der søges tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 4 mio. kr. til salg af boliger. Rådighedsbeløb finansieres af kassen. Der søges frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af forsamlingshuse på: Balslev Forsamlingshus Brenderup Forsamlingshus Føns gl. skole, grund Husby-Tanderup Forsamlingshus Indslev Forsamlingshus I alt I: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. I: kr. U: kr. Rådighedsbeløbet netto kr. lægges i kassen. 12

13 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager opfølgningen til efterretning. Mindreudgiften på Forsikrede ledige indgår selvstændig i over-/underskudsopgørelsen, og hensættes derefter til senere afregning. Øvrige områder forventes at kunne holdes inden for rammen. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr Driftsudgifter/projekter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. 13

14 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3. opfølgning Kontanthjælp Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. Området forventes at kunne holde. Sygedagpenge: På området er der totalt teret med 503 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 468 sager. Der forventes et gennemsnit på ca. 468 sager. De færre antal sager modsvares desværre af ændret forhold mellem høj og lav refusion. Ordningen vedr. over 52 uger vil få et mindreforbrug, mens øvrige ordninger tilsammen vil få et merforbrug. I forbindelse med tilskudstilsagn fra staten (sporskifteindsats), er der sat ekstra ind på at få flere sager vendt fra passive til aktive. Totalt set forventes en mindreudgift 0,6 mio. kr. for området Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Ved halvårsregnskabet var gennemsnittet et ental på 587 personer, og vi forventede at antallet ville stagnere omkring de 600. Der er p.t. et gennemsnit på 617 sager incl. løntilskud, og der forventes nu et gennemsnit på 623 sager. Der forventes et yderligere merforbrug på netto 2,9 mio. kr. for området. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et mindreforbrug på både dagpengeområdet, og aktiveringsdelen. På området forventes et mindreforbrug i forhold til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 6 mio. kr. Over-/underskud på dette område vil blive beregnet for sig selv og hensat til afregning med staten. Revalidering: Ved halvårsregnskabet forventedes et gennemsnitlig antal på 73 personer. Der er p.t. i gennemsnit 68, hvilket forventes resten af året. Dette medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. 14

15 Ledighedsydelse: Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnit på 96 personer, heraf de 25 uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 98 sager hvoraf de 31 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 97 sager, hvoraf de 29 sager er uden refusion. På området forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev ved halvårsregnskabet forventet et gennemsnitlig antal på 455 personer. Der er p.t. i alt 455 sager. Der forventes et antal på i alt 455 sager, heraf 130 sager med 50% løntilskud og 325 sager med 66,6% løntilskud. Antallet af skånejobs blev sat til 45, men der forventes et gennemsnit på 50 personer. Området forventes totalt at kunne holdes inden for rammen. Løntilskudsordninger: Ved halvårsregnskabet blev områder revurderet, og der forventedes henholdsvis 73 pladser til forsikrede ledige, 11 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 4 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 62, 11 og 3. Der forventes et gennemsnit på 65, 11 og 3 sager. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie(100% ref.). Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne vil ligge tæt på loftet for de refusionsberettidige udgifter. Der forventes en netto mindreudgift på 2,5 mio. kr. på området. Administrative udgifter (serviceudgifter): Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 15

16 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken Ejby Skole Overbygning Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. 16

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere