Hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring"

Transkript

1 Side 54 Økonomi- og Planudvalget Jordforsyning Ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Boligtilsyn/ boliganvisningen Boliganvisning/ tilsyn med boligere Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Øvrige udgifter Reparationsholdet Offentlige toiletter Matr.nr. 3 ea, Ishøj Matr.nr. 49 b, Ishøj Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Kirkebjerggård Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej s afdelingen Reparationshold Glasforsikring Drift af 14 pavilloner Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården Frydekær Kirkebjerggård Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde Fritidsområder Park- og Vejcenter Personaleudgifter Gartnerhold

2 Side 55 Søsattelitten Maskiner Gartnerpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Skøjtebane Kunstgræsbane Vandkulturbåden Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Svømmehal Bredekærgård Bredekærgård Lederløn KULT Ishøj & fritidscenter lederløn Kulturcafe & svømmehal lederløn Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Vandkulturbåd Kurdisk Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd

3 Side Bredekærgård Miljøbeskyttelse m.v Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Redningsberedskab Ishøj Brandvæsen Beredskab Brandvæsen Forsyningsvirksomheder Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk, sro Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Affaldshåndtering Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Renovation Renovation Renovation Fælles funktioner Økonomi Leasing Løn centerchefer Park og vejcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Autoværksted Vejformænd,vejmænd m.v Driftspladsen, administration Maskiner og materiel Autoværksted

4 Side 57 Vejformænd, vejmænd Driftsbygninger- og pladser Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje Cykelparkering ved Ishøj Station Havne Park- og Vejcenter Personaleudgifter Havnefoged Ishøj Havn Ishøj Havn Folkeskolen m.m Økonomi Leasing Skoler , skoler Løn centerchefer PPR Familiecenter Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet Thorshøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole

5 Side 58 Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Opsamling til SFO Fællesudgifter- og indtægter Skoler Specialskol Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen PPR Center Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler Erhvervsgrunduddannelser Oplæringsydelse PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Unge med særlige behov Folkebiblioteker Kultur- og Fritidscenter Ishøj Bibliotek Ishøj Bibliotek Lederløn KULT Bibliotek lederløn Folkebiblioteker

6 Side Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Kommunikation Tv Ishøj TV Ishøj Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Kultur- og Fritidscenter Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Kultur Cafe Ishøj kulturskole Ishøj Kulturskole Musikalsk grundkursus Skolekoncerter Lederløn KULT Kulturskole lederløn Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Ungdomsklubben Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Den Flyvende Kuffert

7 Side 60 Ferieaktiviteter Fritidskonsulent Ishøj Motorcenter Sundhedsudgifter m.v Personale og Udvikling øvrige Zoneterapeut Sundheds- og Ældrecenter Omsorgscenter Kærbo Genoptræning Træningscenter Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Sundhedscenter Sundhedsudgifter mv Borger- og Socialservice Lægekonsulent Borgerservice Borgerservice Familiecenter Kommunal sundhedstjenesten Sundhedsplejesken Skolelægeordningen Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Zoneterapeut Tandplejen Dagtilbud til børn og unge Personale og Udvikling øvrige BUPL Tillidsrepræsentanter PMF Tillidsrepræsentanter Dagplejen Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Trækronerne Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen

8 Side 61 Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde PGU udannelsen PGU Meritudannelse Konsulenter Vallensbæk personale Mad i børnehaver CBU administration Sprogstimulering for 2 sprogede børn Dagpleje Tilsyn Dagpleje Personale Dagtilbud Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Ørnebo Børnehuset Universet Femkanten Firkløveren Piletræet

9 Side 62 PPR Center Tilbud til børn og unge med særlige behov Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål PPR Center Tilbud til ældre og handicappede Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje døgn Omsorgsarbejde mv. Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Regnbuen Familiecenter Tvillingehuset Børn, unge og voksne særlige b Specialområde Indsatsområder Forebyggelser Projekt Virksomheden Vejleåparken Netværksfamilier Ishøjgård Ishøjgård, familieværksted Dagbehand.Mjølner Familie værksted 1 Aflastning Ishøjgård Street Team Street-team Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge Kommunal sundhedstjenesten De unge Mødre Forebyggende foranstaltninger Torslunde Familieværksted Projekt Mjølner SSP-Konsulent Street Team Ishøjgård aflastning SSP-konsulent SSP konsulent Mjølner Personale og Udvikling øvrige FOA 32 Tillidsrepræsentanter Sundheds- og Ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 1 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn

10 Side 63 Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard Hjemmehjælp 2 Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe

11 Side Vejledalen Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej A-E Ishøj Bygade Ishøj Boulevard Ishøj Boulevard Vejjlebrovej Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej Distriktspsykiatrisk center Rådgivning Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Hjælpemiddelsdepot Hjælpemidler- og depot Hjælpemiddelsdepot Tilbud til voksne med særlige behov Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Kontakt og ledsagerordninger Borger- og Socialservice R.E.D RED Projekt par Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Strandgården Støttekontakt person Ågården Opgangsfællesskabet ågården Spindehuset Spindehuset Løkkekrogen Løkkekrogen dag Løkkekrogen døgn Kløverengen Kløverengen Kløverengen 108 dag Kløverengen 108 nat Kløverengen Kløverengen 107 dag Kløverengen 107 nat Cafe

12 Side Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med Bofællesskabet støttecenter for Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrationsbidrag Vallensbæk Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Løntilskud Øvrige udgifter Beskæftigelsesordninger Arbejdmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Servicejob Midlertidig ansættelse Projektleder - arbejdsleder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Politisk organisation

13 Side Borgmesterkontor Direktionssekretariat Kommunevalg Folketingsvalg Byråd Borgmester Funktionsvederlag viceborgmester Vederlag udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og Fast udvalgsvederlag vederlag Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Vielser Hot Spot - satspulje Økonomi Økonomi Økonomi øvrige Leasing Momsregistreret virksomhed Personale og Udvikling Personale og Udviklingscenter Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Direktion Supplerende pension Ekstraordinære elever Udvikling ny lederuddannelse Lønpuljer Fratrædelsesgodtgørelse Personaletilpasninger Administrationsbidrag Vallensbæk Løn centerchefer Plan-,Bygge og miljøcenter Børne & undervisningscenter Kultur og fritidscenter Økonomi IT Familiecenter Sundhed og ældrecenter Borge og socialservice Rådhus Kantine Rådhus Kantine Rådhus Kantine Moms Registreret Trykkeri Trykkeri

14 Side 67 Boligtilsyn/ boliganvisningen IT Boliganvisning/ tilsyn med boligere Kommunikation Kommunikation IT Borge og socialservice Borgerservice Administration Administration ej center konti Familiecenter Kommunikation Betjentstuen/Kørselsafdeling Betjentstuen og Kørselsafdelingen Betjentstuen og Kørselsafd. Moms reg. IT øvrige Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Kultur og Fritidscenter Sundheds- og Ældrecenter Sundhed & ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen administrativ personale Borger- og Socialservice Borgerservice Familiecenter Familieplejekonsulent Vagtordning Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan, bygge og miljøcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Strandparken Park og Vej Fællesudgifter- og Center indtægter for kommunale ejendomme Center kommunale ejendomme Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Risikostyring div. projekter Kørselsordning IT køretøj Kantinedrift Fællesudgifter og -indt 651 Plan-, Bygge- og Miljøcenter radio Familiecenter køretøj Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Erhvervsråd, vestegnens iværksættere Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Folkeskoler

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere