Hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring"

Transkript

1 Side 54 Økonomi- og Planudvalget Jordforsyning Ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Boligtilsyn/ boliganvisningen Boliganvisning/ tilsyn med boligere Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Øvrige udgifter Reparationsholdet Offentlige toiletter Matr.nr. 3 ea, Ishøj Matr.nr. 49 b, Ishøj Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Kirkebjerggård Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej s afdelingen Reparationshold Glasforsikring Drift af 14 pavilloner Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården Frydekær Kirkebjerggård Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde Fritidsområder Park- og Vejcenter Personaleudgifter Gartnerhold

2 Side 55 Søsattelitten Maskiner Gartnerpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Skøjtebane Kunstgræsbane Vandkulturbåden Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Svømmehal Bredekærgård Bredekærgård Lederløn KULT Ishøj & fritidscenter lederløn Kulturcafe & svømmehal lederløn Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Vandkulturbåd Kurdisk Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd

3 Side Bredekærgård Miljøbeskyttelse m.v Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Redningsberedskab Ishøj Brandvæsen Beredskab Brandvæsen Forsyningsvirksomheder Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk, sro Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Affaldshåndtering Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Renovation Renovation Renovation Fælles funktioner Økonomi Leasing Løn centerchefer Park og vejcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Autoværksted Vejformænd,vejmænd m.v Driftspladsen, administration Maskiner og materiel Autoværksted

4 Side 57 Vejformænd, vejmænd Driftsbygninger- og pladser Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje Cykelparkering ved Ishøj Station Havne Park- og Vejcenter Personaleudgifter Havnefoged Ishøj Havn Ishøj Havn Folkeskolen m.m Økonomi Leasing Skoler , skoler Løn centerchefer PPR Familiecenter Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet Thorshøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole

5 Side 58 Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Opsamling til SFO Fællesudgifter- og indtægter Skoler Specialskol Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen PPR Center Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler Erhvervsgrunduddannelser Oplæringsydelse PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Unge med særlige behov Folkebiblioteker Kultur- og Fritidscenter Ishøj Bibliotek Ishøj Bibliotek Lederløn KULT Bibliotek lederløn Folkebiblioteker

6 Side Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Kommunikation Tv Ishøj TV Ishøj Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Kultur- og Fritidscenter Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Kultur Cafe Ishøj kulturskole Ishøj Kulturskole Musikalsk grundkursus Skolekoncerter Lederløn KULT Kulturskole lederløn Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Ungdomsklubben Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Den Flyvende Kuffert

7 Side 60 Ferieaktiviteter Fritidskonsulent Ishøj Motorcenter Sundhedsudgifter m.v Personale og Udvikling øvrige Zoneterapeut Sundheds- og Ældrecenter Omsorgscenter Kærbo Genoptræning Træningscenter Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Sundhedscenter Sundhedsudgifter mv Borger- og Socialservice Lægekonsulent Borgerservice Borgerservice Familiecenter Kommunal sundhedstjenesten Sundhedsplejesken Skolelægeordningen Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Zoneterapeut Tandplejen Dagtilbud til børn og unge Personale og Udvikling øvrige BUPL Tillidsrepræsentanter PMF Tillidsrepræsentanter Dagplejen Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Trækronerne Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen

8 Side 61 Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde PGU udannelsen PGU Meritudannelse Konsulenter Vallensbæk personale Mad i børnehaver CBU administration Sprogstimulering for 2 sprogede børn Dagpleje Tilsyn Dagpleje Personale Dagtilbud Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Ørnebo Børnehuset Universet Femkanten Firkløveren Piletræet

9 Side 62 PPR Center Tilbud til børn og unge med særlige behov Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål PPR Center Tilbud til ældre og handicappede Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje døgn Omsorgsarbejde mv. Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Regnbuen Familiecenter Tvillingehuset Børn, unge og voksne særlige b Specialområde Indsatsområder Forebyggelser Projekt Virksomheden Vejleåparken Netværksfamilier Ishøjgård Ishøjgård, familieværksted Dagbehand.Mjølner Familie værksted 1 Aflastning Ishøjgård Street Team Street-team Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge Kommunal sundhedstjenesten De unge Mødre Forebyggende foranstaltninger Torslunde Familieværksted Projekt Mjølner SSP-Konsulent Street Team Ishøjgård aflastning SSP-konsulent SSP konsulent Mjølner Personale og Udvikling øvrige FOA 32 Tillidsrepræsentanter Sundheds- og Ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 1 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn

10 Side 63 Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard Hjemmehjælp 2 Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe

11 Side Vejledalen Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej A-E Ishøj Bygade Ishøj Boulevard Ishøj Boulevard Vejjlebrovej Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej Distriktspsykiatrisk center Rådgivning Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Hjælpemiddelsdepot Hjælpemidler- og depot Hjælpemiddelsdepot Tilbud til voksne med særlige behov Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Kontakt og ledsagerordninger Borger- og Socialservice R.E.D RED Projekt par Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Strandgården Støttekontakt person Ågården Opgangsfællesskabet ågården Spindehuset Spindehuset Løkkekrogen Løkkekrogen dag Løkkekrogen døgn Kløverengen Kløverengen Kløverengen 108 dag Kløverengen 108 nat Kløverengen Kløverengen 107 dag Kløverengen 107 nat Cafe

12 Side Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med Bofællesskabet støttecenter for Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrationsbidrag Vallensbæk Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Løntilskud Øvrige udgifter Beskæftigelsesordninger Arbejdmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Servicejob Midlertidig ansættelse Projektleder - arbejdsleder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Politisk organisation

13 Side Borgmesterkontor Direktionssekretariat Kommunevalg Folketingsvalg Byråd Borgmester Funktionsvederlag viceborgmester Vederlag udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og Fast udvalgsvederlag vederlag Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Vielser Hot Spot - satspulje Økonomi Økonomi Økonomi øvrige Leasing Momsregistreret virksomhed Personale og Udvikling Personale og Udviklingscenter Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Direktion Supplerende pension Ekstraordinære elever Udvikling ny lederuddannelse Lønpuljer Fratrædelsesgodtgørelse Personaletilpasninger Administrationsbidrag Vallensbæk Løn centerchefer Plan-,Bygge og miljøcenter Børne & undervisningscenter Kultur og fritidscenter Økonomi IT Familiecenter Sundhed og ældrecenter Borge og socialservice Rådhus Kantine Rådhus Kantine Rådhus Kantine Moms Registreret Trykkeri Trykkeri

14 Side 67 Boligtilsyn/ boliganvisningen IT Boliganvisning/ tilsyn med boligere Kommunikation Kommunikation IT Borge og socialservice Borgerservice Administration Administration ej center konti Familiecenter Kommunikation Betjentstuen/Kørselsafdeling Betjentstuen og Kørselsafdelingen Betjentstuen og Kørselsafd. Moms reg. IT øvrige Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Kultur og Fritidscenter Sundheds- og Ældrecenter Sundhed & ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen administrativ personale Borger- og Socialservice Borgerservice Familiecenter Familieplejekonsulent Vagtordning Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan, bygge og miljøcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Strandparken Park og Vej Fællesudgifter- og Center indtægter for kommunale ejendomme Center kommunale ejendomme Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Risikostyring div. projekter Kørselsordning IT køretøj Kantinedrift Fællesudgifter og -indt 651 Plan-, Bygge- og Miljøcenter radio Familiecenter køretøj Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Erhvervsråd, vestegnens iværksættere Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Folkeskoler

15 Side 68 Skoler fælles formål Skolesystemer EDB Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Anlæg Jordforsyning Faste ejendomme Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renteindtægt indskud i pengeinstitut Renter mv. af kortfristede tilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Renteindtægt tilgodehavender i Renter betalings af langfristede tilgodehavender Borgmesterkontor Direktionssekretariat Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor registreret virk Kultur- og Fritidscenter Lederløn KULT Turistbureau lederløn Ishøj Turistinformation Erhvervs- og arbejdsmarkedsområde Vestegnsamarbejdet Ishøj Turistinformation Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Lønpuljer Direktion og centerchefer Resultatløn Central pulje Fordelingspulje Trepartsaftale Seniorpolitik Jernbane erstatning Salg af Kirkebjerggård Renter, balanceforskydning og finansiering Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehav. iøvri Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Pantebreve renteindtægt Andre langfristede udlån og tilgodehav. Renteindtægt andre langfristede Renter udlån/ti af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomh

16 Side 69 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg m.betal.vedtægt rentein Varmeforsyning Varmeforsyning renteindtægt Vandforsyning Vandforsyning renteindtægt Andre forsyningsvirksomheder 006 Renovation renteudgift Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Anden gæld til staten renteudgift Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk modt Anden kortfrist gæld indenland bet.mod Renter r af langfristet gæld Renter af langfristet gæld Kommunekredit Kommunekredit renteudgift 001 Kommunale Ældreboliger Pengeinstitutter renteudgift Pengeinstitutter renteudgift Tilskud og udligning Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 001 Landsudligning 001 Hovedstadudligning 001 Landsudligning korrektion overudlign 001 Hovedstadsudligning korrektion overu 002 Statstilskud 002 Statstilskud, betinget 010 Selskabsskat udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge 001 Indvandrere og flygtninge tilsvar 001 Indvandrere og flygtninge generelle Særlige tilskud Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebet. refus Skatter købsmoms(hus Skatter 002 Tilsvar juli udmelding 002 Generelle tilskud Pgf. 19 tilskud 007 Kvalitetsfonden tilskud 010 Tilskud ældreområdet løft af ældrepl 010 Tilskud ældreområd kvalitet ældreple 008 Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstsk 006 Afregning det skrå skatteloft Selskabsskat 001 Afregning af selskabsskat m.v. Grundskyld 001 Grundskyld skatteindtægt Anden skat på fast ejendom

17 Side Forskydninger i likvide aktiver Ishøj Kommune HKT Dækningsafgift af off. ejendommes gr 002 Dækningsafgift af off. ejendomme for 003 Dækningsafgift forretningsejd. forsk Hovedkasse budgetkonto Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger Tilgodehavende i langfristede off. tilgodehavender Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer udgifter Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer Gadekæret indtægter Driftstøttelån komm andel Landsbyg 001Stationsforplads Grundkapital alm.bolig Landsb 001Scaniagrund Grundkapital alm.bolig Landsb 002Ejendomsskat ydelse lån betaling af Langfrist 002Ejendomsskat tilbagebetaling lån Udlæg Langfrist vedrørende tilg forsynings- virksomheder Spildevand mellemværende Vand mellemværende Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkeskat forskudsbeløb Landskirkeskat Kirkeskat Torslunde sogn Lokale kirkelige 014 Kirkeskat kass Ishøj sogn Lokale kirkelige kasser 014 Kirkeskat Skoletjeneste Lokale kirkelige kasse 014 Kirkeskat Provstiudvalg Lokale kirkelige Forskydninger kasse i langfristet gæld KK DKK Lånoptagelse budgetteret Kommunekredit Danske Bank EURO KK Åparken æld

Hele kr.

Hele kr. Side 16 0022 Jordforsyning 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 Ubestemte formål 36-389 36-389 36-389 36-389 0025 Faste ejendomme 21.765-2.839 21.254-2.839

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere