Hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring"

Transkript

1 Side 54 Økonomi- og Planudvalget Jordforsyning Ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Boligtilsyn/ boliganvisningen Boliganvisning/ tilsyn med boligere Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Øvrige udgifter Reparationsholdet Offentlige toiletter Matr.nr. 3 ea, Ishøj Matr.nr. 49 b, Ishøj Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Kirkebjerggård Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej s afdelingen Reparationshold Glasforsikring Drift af 14 pavilloner Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården Frydekær Kirkebjerggård Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde Fritidsområder Park- og Vejcenter Personaleudgifter Gartnerhold

2 Side 55 Søsattelitten Maskiner Gartnerpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Skøjtebane Kunstgræsbane Vandkulturbåden Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Svømmehal Bredekærgård Bredekærgård Lederløn KULT Ishøj & fritidscenter lederløn Kulturcafe & svømmehal lederløn Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Vandkulturbåd Kurdisk Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd

3 Side Bredekærgård Miljøbeskyttelse m.v Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Redningsberedskab Ishøj Brandvæsen Beredskab Brandvæsen Forsyningsvirksomheder Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk, sro Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Affaldshåndtering Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Renovation Renovation Renovation Fælles funktioner Økonomi Leasing Løn centerchefer Park og vejcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Autoværksted Vejformænd,vejmænd m.v Driftspladsen, administration Maskiner og materiel Autoværksted

4 Side 57 Vejformænd, vejmænd Driftsbygninger- og pladser Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje Cykelparkering ved Ishøj Station Havne Park- og Vejcenter Personaleudgifter Havnefoged Ishøj Havn Ishøj Havn Folkeskolen m.m Økonomi Leasing Skoler , skoler Løn centerchefer PPR Familiecenter Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet Thorshøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole

5 Side 58 Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Opsamling til SFO Fællesudgifter- og indtægter Skoler Specialskol Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen PPR Center Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler Erhvervsgrunduddannelser Oplæringsydelse PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Unge med særlige behov Folkebiblioteker Kultur- og Fritidscenter Ishøj Bibliotek Ishøj Bibliotek Lederløn KULT Bibliotek lederløn Folkebiblioteker

6 Side Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Kommunikation Tv Ishøj TV Ishøj Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Kultur- og Fritidscenter Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Kultur Cafe Ishøj kulturskole Ishøj Kulturskole Musikalsk grundkursus Skolekoncerter Lederløn KULT Kulturskole lederløn Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Ungdomsklubben Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Den Flyvende Kuffert

7 Side 60 Ferieaktiviteter Fritidskonsulent Ishøj Motorcenter Sundhedsudgifter m.v Personale og Udvikling øvrige Zoneterapeut Sundheds- og Ældrecenter Omsorgscenter Kærbo Genoptræning Træningscenter Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Sundhedscenter Sundhedsudgifter mv Borger- og Socialservice Lægekonsulent Borgerservice Borgerservice Familiecenter Kommunal sundhedstjenesten Sundhedsplejesken Skolelægeordningen Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Zoneterapeut Tandplejen Dagtilbud til børn og unge Personale og Udvikling øvrige BUPL Tillidsrepræsentanter PMF Tillidsrepræsentanter Dagplejen Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Trækronerne Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen

8 Side 61 Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde PGU udannelsen PGU Meritudannelse Konsulenter Vallensbæk personale Mad i børnehaver CBU administration Sprogstimulering for 2 sprogede børn Dagpleje Tilsyn Dagpleje Personale Dagtilbud Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Ørnebo Børnehuset Universet Femkanten Firkløveren Piletræet

9 Side 62 PPR Center Tilbud til børn og unge med særlige behov Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål PPR Center Tilbud til ældre og handicappede Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje døgn Omsorgsarbejde mv. Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Regnbuen Familiecenter Tvillingehuset Børn, unge og voksne særlige b Specialområde Indsatsområder Forebyggelser Projekt Virksomheden Vejleåparken Netværksfamilier Ishøjgård Ishøjgård, familieværksted Dagbehand.Mjølner Familie værksted 1 Aflastning Ishøjgård Street Team Street-team Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge Kommunal sundhedstjenesten De unge Mødre Forebyggende foranstaltninger Torslunde Familieværksted Projekt Mjølner SSP-Konsulent Street Team Ishøjgård aflastning SSP-konsulent SSP konsulent Mjølner Personale og Udvikling øvrige FOA 32 Tillidsrepræsentanter Sundheds- og Ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 1 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn

10 Side 63 Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard Hjemmehjælp 2 Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe

11 Side Vejledalen Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej A-E Ishøj Bygade Ishøj Boulevard Ishøj Boulevard Vejjlebrovej Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej Distriktspsykiatrisk center Rådgivning Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Hjælpemiddelsdepot Hjælpemidler- og depot Hjælpemiddelsdepot Tilbud til voksne med særlige behov Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Kontakt og ledsagerordninger Borger- og Socialservice R.E.D RED Projekt par Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Strandgården Støttekontakt person Ågården Opgangsfællesskabet ågården Spindehuset Spindehuset Løkkekrogen Løkkekrogen dag Løkkekrogen døgn Kløverengen Kløverengen Kløverengen 108 dag Kløverengen 108 nat Kløverengen Kløverengen 107 dag Kløverengen 107 nat Cafe

12 Side Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med Bofællesskabet støttecenter for Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrationsbidrag Vallensbæk Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Løntilskud Øvrige udgifter Beskæftigelsesordninger Arbejdmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Servicejob Midlertidig ansættelse Projektleder - arbejdsleder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Politisk organisation

13 Side Borgmesterkontor Direktionssekretariat Kommunevalg Folketingsvalg Byråd Borgmester Funktionsvederlag viceborgmester Vederlag udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og Fast udvalgsvederlag vederlag Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Vielser Hot Spot - satspulje Økonomi Økonomi Økonomi øvrige Leasing Momsregistreret virksomhed Personale og Udvikling Personale og Udviklingscenter Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Direktion Supplerende pension Ekstraordinære elever Udvikling ny lederuddannelse Lønpuljer Fratrædelsesgodtgørelse Personaletilpasninger Administrationsbidrag Vallensbæk Løn centerchefer Plan-,Bygge og miljøcenter Børne & undervisningscenter Kultur og fritidscenter Økonomi IT Familiecenter Sundhed og ældrecenter Borge og socialservice Rådhus Kantine Rådhus Kantine Rådhus Kantine Moms Registreret Trykkeri Trykkeri

14 Side 67 Boligtilsyn/ boliganvisningen IT Boliganvisning/ tilsyn med boligere Kommunikation Kommunikation IT Borge og socialservice Borgerservice Administration Administration ej center konti Familiecenter Kommunikation Betjentstuen/Kørselsafdeling Betjentstuen og Kørselsafdelingen Betjentstuen og Kørselsafd. Moms reg. IT øvrige Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Kultur og Fritidscenter Sundheds- og Ældrecenter Sundhed & ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen administrativ personale Borger- og Socialservice Borgerservice Familiecenter Familieplejekonsulent Vagtordning Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan, bygge og miljøcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Strandparken Park og Vej Fællesudgifter- og Center indtægter for kommunale ejendomme Center kommunale ejendomme Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Risikostyring div. projekter Kørselsordning IT køretøj Kantinedrift Fællesudgifter og -indt 651 Plan-, Bygge- og Miljøcenter radio Familiecenter køretøj Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Erhvervsråd, vestegnens iværksættere Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Folkeskoler

15 Side 68 Skoler fælles formål Skolesystemer EDB Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Anlæg Jordforsyning Faste ejendomme Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renteindtægt indskud i pengeinstitut Renter mv. af kortfristede tilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Renteindtægt tilgodehavender i Renter betalings af langfristede tilgodehavender Borgmesterkontor Direktionssekretariat Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor registreret virk Kultur- og Fritidscenter Lederløn KULT Turistbureau lederløn Ishøj Turistinformation Erhvervs- og arbejdsmarkedsområde Vestegnsamarbejdet Ishøj Turistinformation Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Lønpuljer Direktion og centerchefer Resultatløn Central pulje Fordelingspulje Trepartsaftale Seniorpolitik Jernbane erstatning Salg af Kirkebjerggård Renter, balanceforskydning og finansiering Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehav. iøvri Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Pantebreve renteindtægt Andre langfristede udlån og tilgodehav. Renteindtægt andre langfristede Renter udlån/ti af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomh

16 Side 69 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg m.betal.vedtægt rentein Varmeforsyning Varmeforsyning renteindtægt Vandforsyning Vandforsyning renteindtægt Andre forsyningsvirksomheder 006 Renovation renteudgift Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Anden gæld til staten renteudgift Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk modt Anden kortfrist gæld indenland bet.mod Renter r af langfristet gæld Renter af langfristet gæld Kommunekredit Kommunekredit renteudgift 001 Kommunale Ældreboliger Pengeinstitutter renteudgift Pengeinstitutter renteudgift Tilskud og udligning Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 001 Landsudligning 001 Hovedstadudligning 001 Landsudligning korrektion overudlign 001 Hovedstadsudligning korrektion overu 002 Statstilskud 002 Statstilskud, betinget 010 Selskabsskat udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge 001 Indvandrere og flygtninge tilsvar 001 Indvandrere og flygtninge generelle Særlige tilskud Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebet. refus Skatter købsmoms(hus Skatter 002 Tilsvar juli udmelding 002 Generelle tilskud Pgf. 19 tilskud 007 Kvalitetsfonden tilskud 010 Tilskud ældreområdet løft af ældrepl 010 Tilskud ældreområd kvalitet ældreple 008 Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstsk 006 Afregning det skrå skatteloft Selskabsskat 001 Afregning af selskabsskat m.v. Grundskyld 001 Grundskyld skatteindtægt Anden skat på fast ejendom

17 Side Forskydninger i likvide aktiver Ishøj Kommune HKT Dækningsafgift af off. ejendommes gr 002 Dækningsafgift af off. ejendomme for 003 Dækningsafgift forretningsejd. forsk Hovedkasse budgetkonto Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger Tilgodehavende i langfristede off. tilgodehavender Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer udgifter Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer Gadekæret indtægter Driftstøttelån komm andel Landsbyg 001Stationsforplads Grundkapital alm.bolig Landsb 001Scaniagrund Grundkapital alm.bolig Landsb 002Ejendomsskat ydelse lån betaling af Langfrist 002Ejendomsskat tilbagebetaling lån Udlæg Langfrist vedrørende tilg forsynings- virksomheder Spildevand mellemværende Vand mellemværende Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkeskat forskudsbeløb Landskirkeskat Kirkeskat Torslunde sogn Lokale kirkelige 014 Kirkeskat kass Ishøj sogn Lokale kirkelige kasser 014 Kirkeskat Skoletjeneste Lokale kirkelige kasse 014 Kirkeskat Provstiudvalg Lokale kirkelige Forskydninger kasse i langfristet gæld KK DKK Lånoptagelse budgetteret Kommunekredit Danske Bank EURO KK Åparken æld

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udtalelser til budget 2010

Udtalelser til budget 2010 Skoler Ishøj Skole Ishøj Skoles SU Ishøj 10. klassecenter Vejlebroskolen Udtalelser Udtalelser til budget 2010 Finder det positivt, at der er afsat midler til udbygning af Ishøj Skole forventer at blive

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6. Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.205 Kommunevalg... 575 Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Energispareplan 2012

Energispareplan 2012 1. Indledning Energispareplan 2012 Energispareplanen 2012 omfatter energibesparende tiltag i forbindelse med energimærkningen, forslag til etablering af vedvarende energianlæg og forslag til yderligere

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for ældreboliger Hvis du har brug for en ældrebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for ældreboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere