Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen"

Transkript

1 1 af :52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af afsnit 8.4 s analyseresultater gengives. De frivillige kæders faktiske valg mellem central styring og decentrale beslutninger afsnit 8.3 I forbindelse med afsnit 8.3 er der udsendt spørgeskemaer til 30 frivillige kæder. Spørgsmålene er dels af kvalitativ art og dels af kvantitativ art. De frivillige kæder omfatter både store landsdækkende samt mindre ikke-landsdækkende kæder. Det er ikke alle der har kunnet eller ønsket at svare på alle spørgsmål. Af de 30 indkomne besvarelser, er der 27 der har svaret, hvorledes butikkernes vareindkøb fordeler sig. Dette giver en besvarelsesprocent på har svaret på, hvor stort kædens fælles grundsortiment er. Dette giver en besvarelsesprocent på har svaret, i hvilket omfang hovedleverandørerne (kædeselskab/hovedgrossist) anfører vejledende priser. Dette giver en besvarelsesprocent på 50. Herudover har kæderne besvaret en række kvalitative spørgsmål. 23 har svaret, hvilke kædeudvalg de har i kæden. Dette giver en besvarelsesprocent på 77. Derudover har stort set alle kæderne beskrevet kædeudvalgenes kompetencer og opgaver ved eksempler. Udviklingen for kapitalkæderne og de frivillige kæder siden 1997 afsnit 8.4 Styrelsens undersøgelse af hvorledes de frivillige kæder klarer sig i forhold til kapitalkæderne tager dels udgangspunkt i Stockmann-Gruppens Kæder i dansk detailhandel, regnskabstal fra Danmarks Statistik samt regnskabstal fra Købmandsstandens Oplysningsbureau. Afgrænsning af detailhandelen Enkelte områder af detailhandlen som fx frimærke- og møntforretninger, kunsthandel og gallerivirksomhed, planteforhandlere, blomsterforretninger, postordre- og internetbutikker m.fl. er ikke omfattet af undersøgelsen.[1] Detailhandlen overlapper på flere områder både service- og håndværkssektorerne. Styrelsen har heller ikke medtaget detailsalg via håndværksprægede forretninger som fx frisørsaloner, (fysio-)terapeutsaloner, solcentre m.fl. (shampoo, hårfarve, plejeprodukter m.v.) og værksteder (reservedele). Analyserne f.s.v.a.. enkeltmandsvirksomheder og selskaber beror på regnskabsoplysningerne fra Danmarks Statistik, der er opdelt på nedenstående brancher. Disse brancher har tilhørende branchekoder (Nace-kode), jf. tabel 8.1. [2]: Tabel 8.1: Brancher og branchekoder Branche Nace-kode Bagere Autoudstyrsforretninger Benzinkiosker

2 2 af :52 Dagligvarehandelen (Kolonial) Kiosk Supermarkeder Varehuse og Stormagasiner & Slagtere Konfekture Vin/spiritus Kosmetik Materialist Stof, garn mv Babyudstyrs- og barnevognsforretninger Sko Lædervarer Møbler Tæpper Boligtekstil Køkken / bad Hårde hvidevarer og el Radio/TV Musik Isenkram Byggemarkeder Farve- og tapetforretninger

3 3 af :52 Boghandlere Guld og ure & Optikere Foto Sport Legetøj Cykler Computere Telekommunikationsudstyr Dyrehandel Kilde: Danmarks Statistik. Det fremgår af ovenstående tabel 8.1, at visse brancher er slået sammen. Det skyldes, at Danmarks Statistik tager diskretionshensyn at man ikke kan identificere store virksomheder i meget koncentrerede brancher. Varehuse og stormagasiner er slået sammen pga. diskretionshensyn. Brancherne guld og ure er slået sammen, idet de også er slået sammen i Stockmann-Gruppens Kæder i dansk detailhandel. Ovenstående 36 brancher danner grundlag for beregninger, der vedrører bruttoavanceprocenten, overskudsgraden m.v. for enkeltmandsvirksomheder og selskaber i hele detailhandlen, jf. figur 8.6, 8.8, 8.9 og De samme brancher danner grundlag for udviklingen af markedsandele og antal butikker, jf. figur 8.1, 8.2 og 8.3. Data beror på Stockmann-Gruppen Kæder i dansk detailhandel. Datausikkerhed Generelt skal man være opmærksom på, at metodeændringer f.s.v.a.. indsamling og opgørelse af data kan medføre, at analyseresultaterne i mindre grad er robuste. Denne datausikkerhed skal tages i betragtning, når man tolker analyseresultaterne. Markedsstrukturanalysen bygger på data fra Stockmann-Gruppens Kæder i dansk detailhandel flere årgange. Disse data omfatter kædernes omsætningstal og antal butikker. Det har vist sig, at Stockmann-Gruppens opgørelsesmetoder har været forskellige fra år til år. Forskydninger i Stockmann-Gruppens opgørelser f.s.v.a.. markedsandele skyldes fx, at en kapitalkæde det ene år henregnes til frivillig kæde, fordi denne er med i en frivillige kædes indkøbssamarbejde. Hvis kapitalkæden det følgende år træder ud af indkøbssamarbejdet, henregnes denne efterfølgende til kapitalkæder. Stockmann-Gruppen oplyser, at omsætningstallene er baseret på oplysninger fra de enkelte kæder. Nogle kæder har ikke ønsket at oplyse deres omsætning. For disse kæder er omsætningen

4 4 af :52 fastsat efter et skøn. Hertil skal det bemærkes at omsætningstallene for de frivillige kæder indebærer en større usikkerhed, idet kædeselskaberne ikke har sikker viden om medlemmernes omsætningstal. Det vurderes derfor, at der for data på brancheniveau kan være betydelig usikkerhed, men at data på aggregeret niveau giver et nogenlunde rigtigt billede. Indtjenings og effektivitetsanalysen bygger på data fra Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB), der stammer fra regnskabsoplysninger som virksomhederne indberetter til Central Virksomheds Registret (CVR) samt på data fra Danmarks Statistik. Oplysningerne fra KOB har for visse virksomheder været mangelfulde, idet nogle virksomheder enten ikke har kunnet eller ønsket at indberette oplysninger for hele perioden. Data fra KOB vurderes derfor at være forbundet med betydelig usikkerhed. I 1998 til 1999 foretog Danmarks Statistik metodeændringer vedr. deres opgørelser f.s.v.a. afgrænsningen af aktive firmaer m.v., således at Danmarks Statistiks opgørelser stemte overens med EU s. Denne ændring fra 1998 til 1999 bevirker en kraftig reduktion i antallet af firmaer og i mindre grad i antallet af beskæftigede. Derimod er påvirkningen af regnskabstallene i de fleste brancher minimal. Metodeændringerne i Danmarks Statistiks opgørelser har dog mindre betydning for styrelsens undersøgelser vedr. effektivitet og indtjening, idet styrelsens undersøgelse alene har udgangspunkt i regnskabstallene samt antal beskæftigede, og ikke antallet af firmaer. Danmarks Statistik har for brancherne vedrørende autoudstyrsforretninger og benzinkiosker kun kunnet tilvejebringe data, der strækker sig tilbage til Dette betyder, at autoudstyrsforretninger og benzinkiosker ikke indgår i beregningerne af bruttoavanceprocenten, overskudsgraden m.v. for enkeltmandsvirksomheder og selskaber før Ud over disse forhold vurderes det at data fra Danmarks Statistik er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed. Undersøgelsen På grund af den begrænsede plads i kapitlet indeholder det kun nogle af undersøgelsens resultater. Derfor bringes i det følgende alle undersøgelsens figurer m.v. Figur 8.5, 8.7, 8.9, 8.11 og 8.12 samt boks 8.1 og 8.2 er supplerende bragt her. Figur 8.2: Kædernes andel af den samlede omsætning i supermarkeder og lign.

5 5 af :52 Note: Kædernes omsætning i dagligvarehandelen er gengivet direkte fra Stockmann-Gruppen Kæder i dansk detailhandel. Kilde: Stockmann-Gruppen, Kæder i dansk detailhandel, flere årgange. Figur 8.3: Kædernes andel af den samlede omsætning i udvalgsvarehandelen Note: Kædernes omsætning er beregnet ved at summere omsætningen i 30 brancher. Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af Stockmann-Gruppen, Kæder i dansk detailhandel, flere årgange. Figur 8.4: Bruttoavanceprocenten for frivillige kæder (samt selvstændige) og

6 6 af :52 kapitalkæder i 11 brancher Note: De 11 brancher er supermarkeder, sko, møbler, boligtekstil, hårde hvidevarer & el, radio/tv, byggemarkeder, malervarer, optikere, foto, og sportsforretninger. Anm.: Bruttoavanceprocenten for brancherne er beregnet ud fra data fra Danmarks Statistik. Bruttoavanceprocenten for kapitalkæderne er beregnet på baggrund af regnskabsoplysninger fra KOB. Bruttoavanceprocenten for de frivillige kæder (samt de selvstændige uden for kædesamarbejder) er beregnet som forskellen mellem branchernes bruttoavanceprocent og kapitalkædernes bruttoavanceprocent. Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af data fra Købmandstandens Oplysnings Bureau (KOB), Danmarks Statistik og Stockmann-Gruppen, Kæder i dansk detailhandel, flere årgange. Boks 8.1: Beregningsmetode for figur 8.4 Den gennemsnitlige bruttoavanceprocent for kapitalkæderne i de 11 brancher er beregnet ved: Bruttoavanceprocent Kapitalkæder = Kapitalkæder Bruttoavance / Kapitalkæder Omsætning Den samlede bruttoavanceprocenten for både kæder og selvstændige i de 11 brancher er beregnet ved: Bruttoavanceprocent Samlet = Kæder og selvstændige Bruttoavance / Kæder og selvstændige Omsætning Bruttoavanceprocenten for de frivillige kæder og ikke-kæder i de 11

7 7 af :52 brancher er beregnet ved: Bruttoavanceprocent Frivillige kæder og ikke-kæder = (Bruttoavance Kapitalkæder - (Bruttoavance Kapitalkæder - Bruttoavance Kæder og selvstændige))/ (Omsætning Kapitalkæder - (Omsætning Kapitalkæder - Omsætning Kæder og selvstændige)) Beregningsmetoden der ligger til grund for figur 8.5, 8.7 og 8.11 er f.s.v.a.. residualberegningen den samme som her variablerne er dog forskellige. Nøgletalsdefinitioner fremgår af noter og fodnoter. Figur 8.5: Bruttoavance pr. beskæftiget for frivillige kæder (samt selvstændige) og kapitalkæder i 11 brancher Note: De 11 brancher er supermarkeder, sko, møbler, boligtekstil, hårde hvidevarer & el, radio/tv, byggemarkeder, malervarer, optikere, foto, og sportsforretninger. Kilde: Købmandsstandens oplysningsbureau. Figur 8.6: Bruttoavanceprocenten i hele detailhandlen for enkeltmandsvirksomheder og selskaber

8 8 af :52 Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Boks 8.2: Beregningsmetode for figur 8.6 Bruttoavanceprocenten for enkeltmandsvirksomhederne i hele detailhandelen er beregnet ved: Bruttoavanceprocent Enkeltmandsvirksomheder = Enkeltmandsvirksomheder Bruttoavance / Enkeltmandsvirksomheder Omsætning Bruttoavanceprocenten for selskaber i hele detailhandelen er beregnet ved: Bruttoavanceprocent selskaber = Selskaber Bruttoavance / Selskaber Omsætning Den samlede bruttoavanceprocent for både enkeltmandsvirksomheder og selskaber i hele detailhandelen er beregnet ved: Bruttoavanceprocent Samlet = Enkeltmandsvirksomheder og selskaber Bruttoavance / Enkeltmandsvirksomheder og selskaber Omsætning Beregningsmetoden der ligger til grund for figur 8.8, 8.9 og 8.12 er den samme som her variablerne er dog forskellige. Nøgletalsdefinitioner fremgår af noter og fodnoter. Figur 8.7: Overskudsgraden for frivillige kæder (samt selvstændige) og kapitalkæder i 11 brancher

9 9 af :52 Note: De 11 brancher er supermarkeder, sko, møbler, boligtekstil, hårde hvidevarer & el, radio/tv, byggemarkeder, malervarer, optikere, foto, og sportsforretninger. Kilde: Egne beregninger på grundlag af Købmandsstandens oplysningsbureau. Figur 8.8: Overskudsgraden i hele detailhandlen for enkeltmandsvirksomheder og selskaber Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Figur 8.9. Overskudsgraden for enkeltmandsvirksomheder og selskaber i brancher, hvor kapitalkæder står stærkt

10 10 af :52 Note: De 6 brancher hvor kapitalkæder står stærkt er boligtekstil-, supermarkeds-, køkken/bad-, musik-, optikere- og radio/tv-branchen. Kilde: Danmarks Statistik og Stockmann-Gruppen Kæder i dansk detailhandel. Figur 8.10: Omsætningen, løn og pension m.v., forbrug af varer og materialer, samt andre ordinære udgifter i detailhandlen Note: Kurven Forbrug af varer og materialer dækker over indkøbet af varer som forretningerne videresælger. Andre ordinære udgifter er primært udgifter til husleje samt el, vand og varme. Anm.: Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i 36 brancher i detailhandlen, og der er benyttet et 3 års glidende gennemsnit. Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Figur Resultat før skat pr. beskæftiget for frivillige kæder (samt selvstændige) og kapitalkæder i 11 brancher i 1000 kr.

11 11 af :52 Note: De 11 brancher er supermarkeder, sko, møbler, boligtekstil, hårde hvidevarer & el, radio/tv, byggemarkeder, malervarer, optikere, foto, og sportsforretninger. Kilde: Købmandsstandens oplysningsbureau. Figur Indkøb pr. ansat for enkeltmandsvirksomheder og selskaber i hele detailhandlen i 1000 kr. Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger på grundlag af data fra Danmarks Statist [1] Disse brancher er heller ikke omfattet af Stockmann-Gruppens Kæder i dansk detailhandel.

12 12 af :52 [2] Brancheopdelingen er baseret på de 6-cifrede branchenumre i Dansk Branchekode 1993 (DB93) - 2. udgave, 1996.

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Februar 2005 2/38 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning s. 3 2. Kommissorium for undersøgelsen s. 7 3. Forretningernes fastsættelse af dankortgebyret

Læs mere

Konkurrenceforholdene i optikbranchen

Konkurrenceforholdene i optikbranchen Konkurrenceforholdene i optikbranchen 2002 2/28 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER...3 1.1 KONKURRENCEINTENSITET... 3 1.2 KONKURRENCEFORBEDRINGER... 4 2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...7 3 BESKRIVELSE AF OPTIKMARKEDET...8

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Helsingør Kommune 2007 Forord Analyse af detailhandlen

Læs mere

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse 2000 Indholdsfortegnelse 2/30 1. Resume 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Konkurrenceintensiteten på markedet 3 1.3 Strukturelle forhold, der begrænser konkurrencen. 6

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere