af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER"

Transkript

1 ØRERENSEMIDLER Undersøgelse af Ørerensemidler til otitis externa hos hund FOTOS SØREN M. OSGOOD På det danske marked findes 21 forskellige ørerensemidler, som bruges i stor udstrækning i almen praksis. Dokumentation for effekt og toksicitet mangler for de fleste, eftersom der er tale om frihandelsprodukter. Der er følgeligt risiko for fejlbehandlinger, fordi dyrlægen ikke har denne væsentlige produktinformation til rådighed. Artiklens forfattere opfordrer lægemiddelindustrien til at lade produkterne registrere som lægemidler. 18 DVT

2 June Berg 1 Desiree Groegler 1 Lene Boysen 2 1 Dyrlæge 2 Dyrlæge, Specialdyrlæge, ph.d. I de senere år er der sket et paradigmeskift i behandling af otitis externa hos hund. Ørerensemidler har med sine mange terapeutiske fordele erstattet brugen af antibiotikaholdige øredråber og indgår nu som en fast del af behandlingsproceduren for otitis externa på de fleste dyreklinikker. Kan ørerensemidlerne leve op til dette ansvar? Kan dyrlægen med samvittighedsfuldhed bruge et ørerensemiddel, hvor effekt og toksicitet ikke er veldokumenteret? I det følgende fremlægges resultaterne af en undersøgelse af indholdsstofferne i ørerensemidler på det danske marked, og produkterne diskuteres. Problemstillingen I en tid med fokus på rationelt brug af antibiotika og nedsættelse af risiko for resistens er behovet for topikale midler uden antibiotika taget til. Det gælder såvel antimikrobielle shampooer som ørerensemidler til øregangsbetændelse. Fordelen ved midlerne er, at de udøver deres effekt lokalt direkte på agens, og påvirker dermed ikke den kommensale flora i resten af kroppen - i modsætning til systemiske antibiotika. Brugen af antiseptika kan i nogle tilfælde erstatte antibiotikaholdige midler og på den måde nedsætte risikoen for udvikling af antibiotikaresistens. For dyrlægen i praksis er det et problem, at næsten alle topikale midler er frihandelsprodukter, klassificeret som plejeprodukter, der ikke skal efterleve samme skrappe registreringskrav som lægemidler. Der findes reelt set ingen krav til plejeprodukter, og en importør må sælge uden at skulle fremvise dokumentation for effekt og toksicitet til hverken myndighed eller dyrlæge. I Danmark er kun én shampoo registreret som lægemiddel, Malaseb, til brug mod seborrheisk dermatitis. Intet ørerensemiddel er dags dato registreret. Tabel 1. Ørerensemidler på det danske marked, hvor firma, produkt, indholdsstoffer og ph er angivet. De fleste indholdsstoffer er angivet, og koncentrationen er noteret, hvor det er blevet oplyst. Alle firmaer har givet tilladelse til offentliggørelse af data. Det er noteret om produktet er kendt ototoksisk, kendt ikke-ototoksisk eller har ukendt ototoksicitet. Vurdering af ototoksiciteten er subjektiv og baseret på koncentrationen af propylenglykol og viden om ototoksicitet af øvrige indholdsstoffer som fx carbamid peroxid. Der er målt ph med indikatorpapir (10 klinikker). Hvor denne ikke er i overensstemmelse med firmaernes oplysninger, er sat en asterix (*). Firma Produkt Indhold ph Ototok sicitet Bayer Chemvet Vetriderm ørerens Dermaotic Triz Aural Triz EDTA Diafarm Diafarm (Dr. Baddaky) Triz Chlor Flush Cerum aural Clean aural Clean aural sensitive Malcetic aural Ear cleaner Ear cleaner alkohol fri Clorexyderm oto (Dr. Baddaky) Otodine (Dr. Baddaky) Otoprof (Dr. Baddaky) Clorexyderm spot gel Propylenglykol (>10 %), citronsyre Mælkesyre, salicylsyre, propylenglykol, chitosan Klorhexidin (0,15 %), triz EDTA Squalan (22 %), isopropyl myristat Propylenglykol (30 %), isopropyl alkohol, citronsyre, menthol, chlorothymol, thomethamin Ukendt Kendt ototoksisk * 1 Kendt ikke ototoksisk ikke oplyst* 2 Kendt ikke ototoksisk Kendt ikke ototoksisk 6.3 Kendt ototoksisk Glycerin, polysorbat 6.5 Ukendt Borsyre (2 %), eddikesyre (2 %), Propylenglykol (25-50%), borsyre (1-5%), isopropyl alkohol (1-5 %), ethanol (<1 %) Propylenglykol (>50%), klorhexidin (<0,1 %) Klorhexidin (0,05 %), mælke syre, salicylsyre Klorhexidin (0,15%), triz EDTA, propylenglykol (<5 %) Propylenglykol, dioctyl sodium sulphosuccinat, carbamid peroxid Ukendt 4-5 Kendt ototoksisk 4-5 Kendt ototoksisk 3,5 Ukendt 8 Kendt ikke ototoksisk 8 Kendt ototoksisk Klorhexidin (0,3 %) 7 Ukendt (Dr. Baddaky) Before X Triz EDTA 8 Kendt ikke ototoksisk (Dr. Baddaky) Otoact MSD Orion Vetfamily Virbac Virbac Otoclean Aptus Otozyme ørerens Vetpro ørerens Epiotic Ørerens med anti-odeur Squalan (1-5 %) Salicylsyre (1-5 ) Kamille Garvesyre (0,1-1 %) Mælkesyre, salicylsyre, propylenglykol, polyætylen glykol, glycerol, oliesyre Mælkesyre (5-10%), propylenglykol (80-90%), lysozym Propylenglykol (50 %) Klorhexidin (<1 %) Salicylsyre (0,1%), monosaccarider, PCMX, EDTA, polysaccarider, natriumdokusat (0,5 %) Glycerider, sorbitan monolaurat, EDTA, citrus ekstrakt 5,5 Ukendt 7* 3 Ukendt 7 Kendt ototoksisk 7 Kendt ototoksisk 7 Ukendt 7 Ukendt * 1 På indikatorpapir er målt ph 9-10., * 2 På indikatorpapir er målt ph 6., * 3 På indikatorpapir er målt ph 4,5-5,5. > DVT

3 ørerensemidler Tabel 2. Oversigt over studier af effekt og ototoksicitet af indholdsstoffer i ørerensemidler. Der er udvalgt en række af de hyppigst forekommende indholdsstoffer. Det har ikke været muligt at finde information om effekt og toksicitet af samtlige indholdsstoffer. Indholdsstof Studier ang. ototoksicitet Opsummering Studier ang. effekt Opsummering Borsyre Carbamid peroxid Eddikesyre Ethylen-diamin-tetraeddikesyre (EDTA) Öztürkcan S. et al. (2009) Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Nader M-E. et al. (2007) (chinchilla) Ikeda K. et al. (1989) (chinchilla) Jinn T. H. et al. (2001) (på celler fra chinchilla-ører i laboratorie) Borsyre 4 % i 70 % alkohol -> ototoxisk Borsyre 4 % i destilleret vand = ingen forskel ift. saltvand Toxicitet af opløsning indeholdende carbamid peroxid, dog ikke ren opløsning, indeholdt også andre agenser som f.eks. propylenglykol. Umuligt at sige hvad toxicitet skyldtes Testet: Hydrogenperoxid. Ingen forskel ml. gruppe med 3 % hydrogenperoxid sammenlignet med saltvand. (OBS. hos begge grupper sås dog signifikant forhøjede tærskelværdier efter forsøget) Eddikesyre 2 % førte til lavere ph i væsken i det indre øre samt fald i det endocochleare potentiale. Eddikesyre 2 % + propylenglykol 3 % forværrede effekten Celleforandringer og celledød ved 2 % eddikesyre + 2 % propylenglykol samt (lidt mildere) celleforandringer og celledød ved 2 % eddikesyre og 1 % hydrocortison Bassett R. J. et al. (2004) Bassett R. J. et al. (2004) Torp MA et al. (1998) Cole L. K. et al. (2006) 2 % eddikesyre/2 % borsyre effektivt til behandling af malassezia (5 min kontakt). Forebyggelse ej succesfuld ved 1 x ugentlig applikation 2 % eddikesyre/2 % borsyre effektivt til behandling af malassezia (5 min kontakt). Forebyggelse ej succesfuld ved 1 x ugentlig applikation 2 % samt 3 % eddikesyre var effektivt mod bl.a. Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus Kombination af trizedta havde nogen effekt mod Pseudomonas aeruginosa. Effekten blev forstærket ved tilsætning af benzylalkohol Eucalyptus Salari M. H. et al. (2006) Eucalyptus havde nogen antibakteriel effekt mod patogener fra respirationsveje humant Isopropyl myristate Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Igarashi Y. et al. (1985) (kat) Squalan 25 % + isopropyl myristat: ingen toxisk effekt påvist Klorhexidin Igarashi Y. et al. (1988) (kat) 2 % klorhexidin -> degeneration af hår-celler i Cortis organ samt tab af tilhørende sansehår. 0,05 % klorhexidin -> ingen tab af sansehår, men intracellulær degeneration (mitochondrier) Vestibulær toxicitet især efter 2 % klorhexidin, også toxicitet efter 0,5 % klorhexidin men mildere forandringer Guardabassi L. et al. (2009) Harper W. E. S. et al. (1987) God antibakteriel effekt af klorhexidin/ trizedta (Otodine ), alle isolater dræbt ved ¼ fortynding med 30 minutters kontakttid. Der sås ingen forskel MRSP/ MSSP 1 Kombination af trizedta og klorhexidin var mere effektivt antibakterielt end klorhexidin alene. Serum reducerede dog effekt lidt Otodine reducerede kliniske tegn + cytologiske parametre signifikant ved bakteriel otitis Aursnes J (1981a) Markant vestibulotoxisk effekt af klorhexidin (især 0,5 %), dog også forandringer efter 0,1 %. Noli C. et al. (2012) Aursnes J (1981b) Mikroskopiske forandringer i Cortis organ samt cochlea (mere udtalte forandringer ved 0,5 % klorhexidin end ved 0,1 % klorhexidin) klorhexidin 0,5 %: tydelig vestibulær + cochlear toxicitet hos alle dyr i gruppen Alkohol 70 %: tydelig vestibulær + cochlear toxicitet hos nogle dyr i gruppen Iod 1 %: ingen vestibulær toxicitet, mild cochlear toxicitet Perez R. et al. (2000) (rotte) 20 DVT

4 Indholdsstof Studier ang. ototoksicitet Opsummering Studier ang. effekt Opsummering Merchant S. R. et al. (1993) Ingen ototoxicitet påvist med 0,2 % klorhexidin. OBS. Relativt lille volumen administreret (7 dråber) og ikke test for mild hørselstab Natrium docusat Nader M-E. (2012) Kraftig ototoxicitet af natrium docusat 15% Singer A. J. et al. (2000) (human) Evnen til at visualisere hele trommehinden efter cerumenopløsende behandling var signifikant bedre efter anvendelse af 1 % natrium docusat end efter anvendelse af 10 % triethanolamin Emami N. et al. (2012) Ikeda K. et al. (1989) (chinchilla) Morizono T. et al. (1980) Der sås ingen tegn på ototoxicitet efter intratympanisk behandling med natrium docusat (1 % ), vurderet ud fra høremålinger Umiddelbart ingen negativ effekt af lavt ph alene (opløsning med HCl) ph Propylenglykol Tydelige forandringer ved 50 % propylenglykol, men også forandringer ved lavere koncentrationer (20 % og 10 % propylenglykol), dog i varierende omfang Forsøg med opløsning indeholdende 50 % propylenglykol + neomycin-sulfat (5 mg/ml) + polymyxin B ( units/ml) førte til inflammation i mellemøret og efterfølgende dannelse af cholesteatom Nedsat hørelse ved 90 % propylenglykol (sandsynligvis af konduktiv natur, på grund af udtalte forandringer i mellemøret efter applikation). Ingen tab af hørelse ved 10 % propylenglykol Intracochlear infusion af salicylater gav significant nedsættelse af hørelse (delvis reversering sås inden for 30 minutter efter forsøget) Squalan 25 % + isopropyl myristat: ingen toxisk effekt påvist Masaki M. et al. (1989) (chinchilla) Vernon J. et al. (1978) Salicylsyre Fitzgerald J. J. et al. (1993) Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Mills P. C. et al. (2005) Squalan Tris/Triz Forsøg udført med kombination af polyhexamethylen biguanid (0,22 g/l) + EDTA (1,21 g/l) bufferet med Triz. Ingen ototoxisk effekt påvist Harper W. E. S. et al. (1987) Kombination af trizedta og klorhexidin var mere effektivt antibakterielt end klorhexidin alene. Serum reducerede dog effekt lidt Otodine reducerede kliniske tegn + cytologiske parametre signifikant i bakteriel otitis God antibakteriel effekt af klorhexidin/ trizedta (Otodine ), alle isolater dræbt ved ¼ fortynding med 30 minutters kontakttid. Der sås ingen forskel MRSP/ MSSP 1 Noli C. et al. (2012) Guardabassi L. et al. (2009) 1 Methicillin resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), Methicillin susceptible Staphylococcus pseudintermedius (MSSP) Et spørgsmål om tillid Ved brug af ørerensemidler må dyrlægen stole på sin leverandør af plejeprodukter. Det er nødvendigt at sætte sig godt ind i de enkelte midler, som bruges i klinikken, og her er det et dilemma, at den produktinformation, som følger midlerne, kun må indeholde meget sparsomme oplysninger. Producenten må ikke anprise en effekt, der ikke er dokumenteret, og har man dokumentation ja, så er det i princippet et lægemiddel, som skal registreres. Der er intet krav om, at indholdsstofferne skal oplyses på etiketten, ej heller stoffernes koncentrationer eller ørerensemidlers ph. Eksempelvis kan nævnes propylenglykol, et ceruminolystisk middel, som findes i mange ørerensemidler. Hvis koncentrationen er over 10 %, er midlet fundet ototoksisk (Morizono et al. 1980). Det vil sige, at produktet ikke må bruges til hunde med > DVT

5 ørerensemidler rumperet trommehinde. Procent-indhold er ikke angivet i en eneste af de 21 ørerensemidler på det danske marked. Dyrlægen må kontakte producenten for at få disse oplysninger, hvilket nok kun sjældent sker i praksis. Den manglende information om så vigtige midler står i skærende kontrast til kravet om evidensbaseret medicin og fokus i almindelighed på anvendelse af kun veldokumenterede behandlingsprincipper. Det står i kontrast til det store behov for alternativer til antibiotikaholdige lægemidler. Generelt om ørerensemidler Ørerens anbefales generelt til behandling af lette øregangsinfektioner (Stafylokokker, Malassezia pachydermatis) og som støttebehandling ved komplicerede (Pseudomonas aeruginosa) (Antibiotikavejledning til familiedyr 2012). Flere af produkterne har en synergistisk effekt med antibiotika fx triz EDTA og fluorokinoloner (Farca et al. 1991). Ørerensemidler bruges i vid udstrækning profylaktisk til at forebygge sekundære infektioner hos hunde med eksempelvis allergi. Et ørerensemiddel bør være mild mod vævet og vil i mange tilfælde have en antimikrobiel effekt. Mange ørerensemidler har endvidere en udtørrende og en ceruminolytisk effekt. Antimikrobiel effekt Ørerensemidler indeholdende syre fx mælkesyre, eddikesyre, borsyre og salicylsyre har antimikrobiel effekt (Bassett et al. 2004). Klorhexidin plus triz EDTA virker ligeledes antibakterielt (Guardabassi et al. 2009). Isopropyl-alkohol menes at have en antibakteriel effekt (Larson et al. 1991), ligesom para-chlorometa-xelenol (PCMX) og monosaccarider (McEvans et al. 2008). Propylenglykol har i høje koncentrationer vist antimikrobielle egenskaber (Olitzky et al. 1965). Ceruminolytica Ved otitis externa ses meget ofte ansamling af ørevoks i øregangen. Det er som regel nødvendigt at opløse voksen for at behandlingen skal have optimal effekt. Blandt de ceruminolytiske midler hører bl.a. squalan, carbamid peroxid og propylenglykol (Sánches-Leal et al. 2006). Udtørrende midler For at undgå tilbageværende væske i øregangen efter en oprensning indeholder de fleste ørerensemidler et udtørrende middel. Blandt disse hører eddikesyre, borsyre, isopropylalkohol, salicylsyre og svovl. Oversigt over ørerensemidler Artiklens forfattere har det sidste 1½ år arbejdet på at kortlægge indholdet i ørerensemidler på det danske marked. Deres effekt og toksicitet er vurderet ud fra oplysninger fra danske forhandlere og litteraturen. I tabel 1 ses det endelige resultat, hvor de væsentligste indholdsstoffer og ph er angivet. Endvidere er noteret, hvorvidt produkterne er kendt ototoksiske, kendt ikke-ototoksiske og hvorvidt ototoksiciteten ikke er afklaret. I tabel 2 er en mere detaljeret oversigt over studier, som dokumenterer effekt og toksicitet af de fleste væsentlige indholdsstoffer. Produktvarianter og kopiprodukter Ét er indholdsstoffer, noget andet det færdige produkt. Fordi ørerensemidler indeholder så mange forskellige komponenter, skal man være varsom ved vurdering af effekt og toksicitet ud fra disse. Studier på færdige produkter synes umiddelbart bedst. Problemet her er blot, at deres anvendelighed er begrænset til lige præcis den sammensætning, som er i flasken, og ændres produktet blot en smule, kan der sættes spørgsmålstegn ved brugen af tidligere undersøgelsesresultater. Det er ikke ualmindeligt, at producenten justerer indholdet i ørerensemidlet. Eksempelvis kan nævnes det meget anvendte produkt Epiotic, indeholdende bl.a. salicylsyre, natriumdocusat og PCMX. Epiotic s formulering er ændret over tid, og i Europa findes en ny variant, mens der i USA forhandles såvel den nye som en gammel variant. I USA hedder den europæiske variant Epiotic Advanced. Forskellen på produkternes indhold er markant, idet der er propylenglykol og mælkesyre i den gamle og monosakkarider i den nye. PH er ændret fra 3 til 7. Skal man vurdere Epiotic ud fra litteraturen, er det følgeligt væsentligt at vide, om der er tale om den ene eller den anden variant. Et sammenligningsstudie mellem de to viser, at deres antimikrobielle og kliniske egenskaber umiddelbart er lige gode (Reme et al. 2006). Kopiprodukter kræver også et vågent øje, når det gælder sammenligning af undersøgelsesresultater. De indeholder ikke altid det eksakt samme som originalproduktet. Eksempelvis kan nævnes klorhexidin triz EDTA ørerensemiddel, Otodine, hvor der er propylenglykol i originalen, men ikke i kopiproduktet Triz Chlor Flush. De publicerede studier er alle udført på Otodine. Ørerensemidler til hunde med rumperet trommehinde Hos hunde med rumperet trommehinde er der en risiko for, at ørerensemidler kan have en toksisk virkning på mellemøret og det indre øre. Bivirkninger kan bl.a. være døvhed og balanceproblemer. Man kan spørge sig selv, om et enkelt toksicitetsstudie på indholdsstoffer»holder i retten«som forsvar for den dyrlæge, der gør en hund døv ved at anvende et givet ørerensemiddel. Reglen er, at dyrlægen skal kunne argumentere for sit valg. Forfatterne til denne artikel har valgt at støtte sig til litteraturen og læne sig op af udsagn fra internationalt anerkendte dermatologer med stor viden om otologi. På grund af mangel på evidens for stort set alle produkters virkning og toksicitet, må anbefalingerne kun tages som vejledende. På det danske marked synes følgende ørerensemidler forholdsvis sikre at bruge, hvor trommehinden ikke kan visualiseres. Det drejer sig om produkter indeholdende 1) klorhexidin/triz EDTA (Otodine, Triz Chlor Flush), 2) triz EDTA (Triz Aural, 22 DVT

6 BeforeX ) og 3) squalan (Cerum Aural ). Kombinationen klorhexidin/triz EDTA har i flere studier vist god klinisk effekt på hunde med otitis externa (Ghibaudo et al. 2004, Noli et al. 2012, Bouassiba et al. 2012, Hosseini et al. 2012). In-vitro studier har vist en god antimikrobiel effekt mod Stafylokokker, Malassezia pachydermatis og Pseudomonas aeruginosa (Guardabassi et al. 2009, Steen et al. 2012). Studier på hund viser ingen ototoksisk effekt af en klorhexidinkoncentration på op til 0,2 % (Merchant et al. 1993). Triz EDTA indgår som en komponent i bl.a. ørerensemidlet Otodine, Triz Chlor Flush, Triz Aural og BeforeX. Triz EDTA øger permeabiliteten af den ydre membran af gramnegative bakterier, og potenserer dermed effekten af flere antimikrobielle midler deriblandt antiseptika og antibiotika (Farca et al. 1997). Studier på hund viser ingen ototoksicitet i den anvendte koncentration (Mills et al. 2005). Squalan 22 % er indeholdt i det ceruminolytiske ørerensemiddel Cerum Aural. En undersøgelse på hund og marsvin af ørerensemidlet Cerumene med 25 % squalan har ikke vist ototoksicitet (Mansfield et al. 1997). Cerumene sælges ikke i Danmark. Andre gode ørerensemidler Flere af de øvrige ørerensemidler på markedet har glimrende antimikrobielle egenskaber og kan bruges i situationer, hvor trommehinden er intakt. Trommehinden er ofte intakt ved infektion med Malassezia pachydermatis og ved ukomplicerede stafylokokinfektioner. Epiotic har vist en god klinisk effekt (Cole et al. 2003, Reme et al. 2006), og CleanAural har in-vitro demonstreret en udmærket antimikrobiel effekt (Swinney et al. 2009). Der findes ingen toksicitetsstudier på Epiotic, og man må kigge på indholdsstofferne. Epiotic indeholder 0,5 % af det ceruminolytiske stof, natriumdocusat. Nader og Saliba har på marsvin demonstreret, at stoffet i en koncentration på 15 % giver inflammation af øregangen, tab af hørelse og osteitis af coclea (Nader et al. 2012). En undersøgelse af ototoxiciteten af 1 % natriumdocusat på marsvin med perforerede trommehinder viser ingen negativ påvirkning af hørelsen. Post mortem fund er ikke oplyst (Emami et al. 2012). Malacetic Aural indeholder 2 % eddikesyre og 2 % borsyre. Midlet vurderes til at være forholdsvist sikkert og anbefales i kursussammenhænge til behandling af Pseudomonas-infektioner og otitis media (Paterson 2012). Der er set god klinisk effekt af produktet på Malassezia otitis hos hund (Bassett et al. 2004). Toksicitetsstudier af 2 % eddikesyre på chinchilla viser en sænkning af ph i væsken i det indre øre. Betydningen heraf er ukendt (Ikdea et al. 1989). Et toksicitetsstudie på kombinationen eddikesyre/borsyre er ikke at finde. Af produkter med gode ceruminolytiske egenskaber kan nævnes bl.a. Otoclean, Otoprof og Cerum Aural (Mansfield et al. 1997, Sánches-Leal et al. 2006). Otoprof er en meget potent ceruminolytisk indeholdende bl.a. carbamid-peroxid. Ovenstående er eksempler på, hvad der er af undersøgelser på de forskellige produkters indholdsstoffer. Der henvises til > DVT

7 ØRERENSEMIDLER tabel 1 og 2 med mere information om deres virkning og toksicitet. Det er op til den enkelte dyrlæge at vurdere, hvilke produkter man føler sig mest tryg ved at anvende. Svagheder ved studier Af etiske grunde er det vanskeligt at gennemføre studier på hunde og katte for at teste potentiel ototoksicitet af ørerensemidler. Mange studier er udført på gnaver, som har en anden mellemørekonformation i forhold til hund (Sichel J.Y et al. 1999). Man skal derfor være forsigtig med direkte at ekstrapolere resultater fra gnaver til hund. In-vitro studier fortæller ikke noget om, hvad der sker i praksis i hundens øre. Der tages ikke højde for mængden af pus, inflammationsgrad og øvrige faktorer, som kan have indflydelse på produktets effekt i øret. Ørerensemidlets antimikrobielle effekt sammenlignes ved at sammenligne effekt ved udtitrering. Det produkt, der kan fortyndes mest og stadig have en antimikrobiel effekt, scorer højest. Men hvem siger, at produktet fortyndes så meget i praksis? Måske er det nok blot at virke ved en 1:2 fortynding, og egentligt irrelevant om det virker ved en 1:64 grads fortynding? Fordi et ørerensemiddel indeholder så mange komponenter med forskellige egenskaber, er det ikke utænkeligt at et produkt, som i laboratoriet viser overlegne antimikrobielle egenskaber, i klinikken vil virke mindre godt i forhold til et, som også har gode ceruminolytiske og adstringerende egenskaber. Et kritikpunkt ved flere studier er, at der har været anvendt få stammer af forskellige agenser til at teste produkterne på, og eftersom der kan være stor diversitet mellem de forskelliges stammers følsomhed, kan det være et problem (Swinney et al. 2009, Cole et al. 2003). Sammenfattende kan siges, at ikke kun in-vitro, men i særlig grad in-vivo studier er nødvendige i bedømmelsen af ørerensemidlerne. Registrering af ørerensemidler som lægemidler Ifølge Dyrlægeloven skal dyrlæger udøve deres gerning med omhu og samvittighedsfuldhed. Det er dyrlægens ansvar, at det middel, som vælges i en given situation, virker og ikke forvolder skade. Ved at bruge lægemidler, der har været igennem en omfattende registreringsprocedure, skulle dette være sikret. Registrering af ørerensemidler som lægemidler må være vejen frem. Det vil muligvis øge prisen på produktet, men får klienten en forklaring på, hvad der ligger til grund for netop dette præparatvalg, vil de fleste ejere nok acceptere denne merudgift. På sigt kan anvendelsen af ørerensemidler forhåbentligt nedbringe brugen af antibiotikaholdige lægemidler. Ørerensemidler har med sine gode terapeutiske egenskaber uden tvivl en berettigelse på det danske marked. Det skal sikres, at dyrlægen i fremtiden kan bruge produkterne på en ansvarlig måde, og vi vil appellere til, at lægemiddelindustrien lader ørerensemidler registrere. Tak til Anja Christensen (Orion Pharma), Annette Gamrath Nielsen (Bayer Animal Health), Babette Taugbøl (Dr. Baddaky), Bent Andersen (Chemvet), Hanne Friis (Vetfamily), Jepser Gjelstrup (Diafarm), Lise Mogensen (MSD Animal Health), Mette Trige ( Veterinary Products) og Signe Winter (Virbac) for at have bidraget med information om produkterne. Anja Holm og kolleger fra Lægemiddelstyrelsen takkes for information omkring lovgivning, Miljøstyrelsen ligeså. 24 DVT

8 Referencer Antibiotikavejledning til familiedyr 2012, SvHKS. Aursnes et al. Vestibular Damage from Chlorhexidine in Guinea pigs. Acta Otolaryngol 1981a; 92: Aursnes et. al. Vestibular Damage from Chlorhexidine in Guinea pigs. Acta Otolaryngol 1981b; 92: Basset R.J. et al. Efficacy of an acetic acid/boric, acid ear cleaning solution for treatment and prophylaxis of Malassezia sp. otitis externa. Austr Vet Pract 2004; 34: Bouassiba C. et al. In-vivo efficacy of a commercial ear antiseptic containing chlorhexidine and Tris-EDTA. A randomised, placebo-controlled, double-blinded comparative trial. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 2012;40(3): Cole L.K. et al. Evaluation of an Ear Cleanser for the Treatment of Infectious Otitis Externa in Dogs. Vet Ther. 2003; 4: Cole L.K. et al. In vitro activity of an ear rinse containing tromethamine, EDTA, and benzyl alcohol on bacterial pathogens from dogs with otitis. AJVR 2006; 67: Emami N. et al. Assessment of the Ototoxicity of Docusate Sodium (Colace) in a Gunea Pig Animal Model. J Otolaryn-Head Neck Surg 2012; 41: Farca A.M., et al. Potentiating effect of EDTA- Tris on the activity of antibiotics against resistant bacteria associated with otitis, dermatitis and cystitis. J Small Anim Pract 1997; 38: Fitzgerald J.J. et al. Effects of intra-cochlear perfusion of salicylates on cochlear microphonic and other auditory responses in the guinea pig. Hearing Research 1993, 67: Ghibaudo G. et al. Evaluation of the in vivo effects of tris-edta and chlorhexidine digluconate 0.15% solution in chronic bacterial otitis externa: 11 cases. Vet Derm 2004; 15: Guardabassi L. et al. In vitro antimicrobial activity of a commercial ear antiseptic containing chlorhexidine and Triz-EDTA. Vet derm 2009; 21: Harper W.E.S. et al. Effect of chlorhexidine/ EDTA/Tris against bacterial isolates from clinical specimens 1987, Microbios 51; Hosseini et al. Effect of treatment with Tris- EDTA/Chlorhexidin topical solution on canine Pseudomonas aeruginosa otitis externa with or without concomitant treatment with oral fluoroquinolones. Slov Vet Res 2012; 49 (3): Igarashi Y. et al. Cochlear Ototoxicity of Chlorhexidine Gluconate in Cats. Arch Otorhinolaryngol 1985; 242: Igarashi Y. et al. Vestibular ototoxicity following intratympanic applicatons of chlorhexidine gluconate in the cat. Arch Otorhinolryngol 1988; 245: Ikeda I. et al. The preparation of Acetic Acid for Use in Otic Drops and Its Effect On Endocochlear Potential and ph in Inner Ear Fluid. Am J Otolaryngol 1989;10: Jinn T.H. et al. Determination of Ototoxicity of Common Otic Drops Using Isolated Cochlear outer Hair Cells. The Laryngoscope 2001; 111: Larson E.L. et al. Alcohols. In: Disinfection, Sterilization, and Preservation. 4th edn. Ed S. S. Block. Lea & Febiger Philadelphia Mansfield P.D. et al. The effect of four commercial ceruminolytics on the middle ear. JAAHA 1997;33: Masaku M. et al. Experimental Cholesteatoma. Acta Otolaryngol 1989; 108: McEwan N.A. et al Monosaccharide inhibition of adherence by Pseudomonas aeruginosa to canine corneocytes. Vet Derm 2008; 19: Merchant S.R. et al. Ototoxicity Assessment of a Chlorhexidine Otic Preparation in Dogs. Progress in Vet Neurol 1993; 4: Mills P.C. et al. Ototoxicity and tolerance assessment of a TrisEDTA and polyhexamethylene biguanide ear flush formulation in dogs. J Vet Pharmacol Therap 2005; 28: Morizono T. et al. Ototoxicity of Propylene Glykol in Experimental Animals. Am J Otolaryngol 1980, 1: Nader M.E. et al. Ototoxicity of intratympanic docusate sodium and mineral oil in the guinea pig. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 146: Noli C. et al. L uso di una soluzione detergent auricolare a base di clorexidina 0,15% e Tris- EDTA nell otite batterica. Veterinaria 2012, 3; Olitzky I. Antimicrobial properties of a propylene glycol based topical therapeutic agent. J Pharmaceutical Sciences 1965; 54: Öztürkcan S. et al. The ototoxic effect of boric acid solutions applied into the middle ear of guinea pigs. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266: Paterson S. Diagnosis and Management of Ear Disease in dogs. Kursusnoter. Seminar, København, Perez R. et al. Vestibular and Cochlear Ototoxicity of Topical Aniseptics Assessed by Evoked Potentials. The Laryngoscope 2000; 110: Reme CA. et al. The efficacy of an antiseptic and microbial anti-adhesive ear cleanser in dogs with otitis externa. Vet Ther 2006; 7: Sánchez-Leal J. et al. In vitro investigation of ceruminolytic activity of various otic cleaners for veterinary use. Vet derm 2006; 17: Sichel J-Y et al. Surgical anatomy of the ear of the fat sand rat. J Otolaryngol 1999; 28: Steen S.I. et al. The susceptibility of Pseudomonas spp. isolated from dogs with otitis to topical ear cleaners. J Small Anim Pract Oct;53(10): Swinney A. et al Comparative in vitro antimicrobial efficacy of commercial ear cleaners. Vet Derm 19: Thorp M.A. et al. The antibacterial activity of acidic acid and Burrows solution as topical otological preparations. J Laryngol Otol 1998; 12: Vernon J. et al. The Ototoxic Potential of Propylene Glykol in Guinea Pigs. Arch Otolaryngol 1978; 104: DVT

Professionel hudpleje

Professionel hudpleje Professionel hudpleje Användning: til hund, kat og hest MalAcetic Shampoo Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer.

Læs mere

Sunde ører! Aptus Otozyme

Sunde ører! Aptus Otozyme Sunde ører! Aptus Otozyme VITAMINER MAVE OG TARM HUD OG PELS MUNDHYGIEJNE DE OM EFTERSYN OG RENSNING AF HUNDE- OG KATTEØRER Alle hunde og katte producerer helt naturligt ørevoks. Til tider ses en overproduktion,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 22. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 29173 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Saniotic Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder:

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt

Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt Dyrlæge Lene J. Mouritsen Odder Dyreklinik, Banegårdsgade 24, DK-8300 Odder Sammendrag Anvendelsen af et ørerenseprodukt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Ved hudproblemer hos hund og kat

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Ved hudproblemer hos hund og kat DERMA Shampoo, Gel & Spot On Concentrate Ved hudproblemer hos hund og kat HUD OG PELS Den beskyttende hudbarriere En sund hud og pels fungerer som en barriere mod omgivelserne og beskytter mod fx bakterier,

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Bilag I. Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e) i medlemsstaterne

Bilag I. Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e) i medlemsstaterne Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat EU/EAA Ansøger Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej Belgien

Læs mere

Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer

Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer ALF/ CEI, 12. maj 2010 Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer CEI er blevet bedt om en infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer, nedenfor benævnt PDSPS. Disse er absorberbare suturer

Læs mere

Øresygdomme hos hund og kat del 2

Øresygdomme hos hund og kat del 2 Øresygdomme hos hund og kat del 2 Af specialdyrlæge Lene Boysen, ph.d. En ordentlig undersøgelse af øret er en forudsætning for at stille den korrekte diagnose. Dertil hører brugen af diagnostiske teknikker,

Læs mere

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2 Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Vigtigste udfordringer En vigtig udfordring i bekæmpelsen af sårinfektioner er at kunne håndtere bakterievæksten

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Easotic øredråber suspension, til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Hydrocortisonaceponat 1,11 mg/ml Miconazolnitrat

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier DanPedMed 3.3.2017 Marianne Orholm EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN OSURNIA øregel til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1,2 g) indeholder: Terbinafin (Terbinafinum): Florfenicol

Læs mere

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014 Kontrollant: Internt nummer: OBS: Journaliseres på kampagnesagen 2014-13-60-00072 Ejer/Ansat: Antal år i smådyrpraksis: Fagdyrlæge m.m.: Antal hunde-konsultationer/måned: Antal katte-konsultationer/måned:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile

Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile Forvirring omkring tilgængeligt klor og aktivt klor Definitioner Tilgængeligt klor: kloratomer i det ufortyndede produkt 1,2,8

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Topikal behandling af impetigo

Topikal behandling af impetigo Side 1 af 11 Den Nationale Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo IRF 2017 3. OKTOBER 2017 Side 2 af 11 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning 4 Antibiotiske topikale lægemidler 4 Relevante

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin.

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin. 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 22735 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Octacillin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram pulver

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet. www.dyrlaegemagasinet.dk FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Find Kanylen i midten

MAGASINET. læs inde i bladet. www.dyrlaegemagasinet.dk FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Find Kanylen i midten www.dyrlaegemagasinet.dk Nr. 5 oktober 2011 MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER Find Kanylen i midten 8. årgang ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Uventet mange opkald til 1812 af journalist (DJ) Charlotte

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

Kraftig stigning i antallet af hunde med resistente bakterier

Kraftig stigning i antallet af hunde med resistente bakterier Dyrlæge Boysen, Hudklinik for hund og kat Vol 17 April 2011, kvart-årlig: Figur 1. I dagspressen er der flere og flere artikler som denne om overførsel af bakterier fra kæledyr til mennesker. Kraftig stigning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Homograft incus!? Gældende regler og praksis. Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte

Homograft incus!? Gældende regler og praksis. Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte Homograft incus!? Gældende regler og praksis Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte Oversigt over transplantationer Autolog: fra samme organisme Allogen (Homolog): Overførsel af vævsdele af samme art,

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015 Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Billede kommer Tomorrow s solutions. today! Frie g /100 g Total g / 100 g Cadaverin

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posaconazol

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Mellemørekirurgi på Vejle Sygehus. Linda Busk Linnebjerg Peter Schousboe

Mellemørekirurgi på Vejle Sygehus. Linda Busk Linnebjerg Peter Schousboe Mellemørekirurgi på Vejle Sygehus type II og type III tympanoplastik Linda Busk Linnebjerg Peter Schousboe Baggrund Type II eller type III tympanoplastik +/- cholesteatom 01.01.08-01. 01.06.11, 117 ptt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Xeden, tabletter til kat 0. D.SP.NR 25345 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Xeden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én tablet indeholder: Enrofloxacin

Læs mere

Baytril - myter og realiteter

Baytril - myter og realiteter Baytril - myter og realiteter Af Ove Fuglsang Jensen Alle der har været nogle år i brevduesporten, ved hvad Baytril er, og nogle mener, at de ved alt om Baytril, og hvad det er nyttigt til - eller gør

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml.

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml. 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25099 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Karidox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning pr. ml: Aktivt

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere