af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Ørerensemidler til otitis externa hos hund ØRERENSEMIDLER"

Transkript

1 ØRERENSEMIDLER Undersøgelse af Ørerensemidler til otitis externa hos hund FOTOS SØREN M. OSGOOD På det danske marked findes 21 forskellige ørerensemidler, som bruges i stor udstrækning i almen praksis. Dokumentation for effekt og toksicitet mangler for de fleste, eftersom der er tale om frihandelsprodukter. Der er følgeligt risiko for fejlbehandlinger, fordi dyrlægen ikke har denne væsentlige produktinformation til rådighed. Artiklens forfattere opfordrer lægemiddelindustrien til at lade produkterne registrere som lægemidler. 18 DVT

2 June Berg 1 Desiree Groegler 1 Lene Boysen 2 1 Dyrlæge 2 Dyrlæge, Specialdyrlæge, ph.d. I de senere år er der sket et paradigmeskift i behandling af otitis externa hos hund. Ørerensemidler har med sine mange terapeutiske fordele erstattet brugen af antibiotikaholdige øredråber og indgår nu som en fast del af behandlingsproceduren for otitis externa på de fleste dyreklinikker. Kan ørerensemidlerne leve op til dette ansvar? Kan dyrlægen med samvittighedsfuldhed bruge et ørerensemiddel, hvor effekt og toksicitet ikke er veldokumenteret? I det følgende fremlægges resultaterne af en undersøgelse af indholdsstofferne i ørerensemidler på det danske marked, og produkterne diskuteres. Problemstillingen I en tid med fokus på rationelt brug af antibiotika og nedsættelse af risiko for resistens er behovet for topikale midler uden antibiotika taget til. Det gælder såvel antimikrobielle shampooer som ørerensemidler til øregangsbetændelse. Fordelen ved midlerne er, at de udøver deres effekt lokalt direkte på agens, og påvirker dermed ikke den kommensale flora i resten af kroppen - i modsætning til systemiske antibiotika. Brugen af antiseptika kan i nogle tilfælde erstatte antibiotikaholdige midler og på den måde nedsætte risikoen for udvikling af antibiotikaresistens. For dyrlægen i praksis er det et problem, at næsten alle topikale midler er frihandelsprodukter, klassificeret som plejeprodukter, der ikke skal efterleve samme skrappe registreringskrav som lægemidler. Der findes reelt set ingen krav til plejeprodukter, og en importør må sælge uden at skulle fremvise dokumentation for effekt og toksicitet til hverken myndighed eller dyrlæge. I Danmark er kun én shampoo registreret som lægemiddel, Malaseb, til brug mod seborrheisk dermatitis. Intet ørerensemiddel er dags dato registreret. Tabel 1. Ørerensemidler på det danske marked, hvor firma, produkt, indholdsstoffer og ph er angivet. De fleste indholdsstoffer er angivet, og koncentrationen er noteret, hvor det er blevet oplyst. Alle firmaer har givet tilladelse til offentliggørelse af data. Det er noteret om produktet er kendt ototoksisk, kendt ikke-ototoksisk eller har ukendt ototoksicitet. Vurdering af ototoksiciteten er subjektiv og baseret på koncentrationen af propylenglykol og viden om ototoksicitet af øvrige indholdsstoffer som fx carbamid peroxid. Der er målt ph med indikatorpapir (10 klinikker). Hvor denne ikke er i overensstemmelse med firmaernes oplysninger, er sat en asterix (*). Firma Produkt Indhold ph Ototok sicitet Bayer Chemvet Vetriderm ørerens Dermaotic Triz Aural Triz EDTA Diafarm Diafarm (Dr. Baddaky) Triz Chlor Flush Cerum aural Clean aural Clean aural sensitive Malcetic aural Ear cleaner Ear cleaner alkohol fri Clorexyderm oto (Dr. Baddaky) Otodine (Dr. Baddaky) Otoprof (Dr. Baddaky) Clorexyderm spot gel Propylenglykol (>10 %), citronsyre Mælkesyre, salicylsyre, propylenglykol, chitosan Klorhexidin (0,15 %), triz EDTA Squalan (22 %), isopropyl myristat Propylenglykol (30 %), isopropyl alkohol, citronsyre, menthol, chlorothymol, thomethamin Ukendt Kendt ototoksisk * 1 Kendt ikke ototoksisk ikke oplyst* 2 Kendt ikke ototoksisk Kendt ikke ototoksisk 6.3 Kendt ototoksisk Glycerin, polysorbat 6.5 Ukendt Borsyre (2 %), eddikesyre (2 %), Propylenglykol (25-50%), borsyre (1-5%), isopropyl alkohol (1-5 %), ethanol (<1 %) Propylenglykol (>50%), klorhexidin (<0,1 %) Klorhexidin (0,05 %), mælke syre, salicylsyre Klorhexidin (0,15%), triz EDTA, propylenglykol (<5 %) Propylenglykol, dioctyl sodium sulphosuccinat, carbamid peroxid Ukendt 4-5 Kendt ototoksisk 4-5 Kendt ototoksisk 3,5 Ukendt 8 Kendt ikke ototoksisk 8 Kendt ototoksisk Klorhexidin (0,3 %) 7 Ukendt (Dr. Baddaky) Before X Triz EDTA 8 Kendt ikke ototoksisk (Dr. Baddaky) Otoact MSD Orion Vetfamily Virbac Virbac Otoclean Aptus Otozyme ørerens Vetpro ørerens Epiotic Ørerens med anti-odeur Squalan (1-5 %) Salicylsyre (1-5 ) Kamille Garvesyre (0,1-1 %) Mælkesyre, salicylsyre, propylenglykol, polyætylen glykol, glycerol, oliesyre Mælkesyre (5-10%), propylenglykol (80-90%), lysozym Propylenglykol (50 %) Klorhexidin (<1 %) Salicylsyre (0,1%), monosaccarider, PCMX, EDTA, polysaccarider, natriumdokusat (0,5 %) Glycerider, sorbitan monolaurat, EDTA, citrus ekstrakt 5,5 Ukendt 7* 3 Ukendt 7 Kendt ototoksisk 7 Kendt ototoksisk 7 Ukendt 7 Ukendt * 1 På indikatorpapir er målt ph 9-10., * 2 På indikatorpapir er målt ph 6., * 3 På indikatorpapir er målt ph 4,5-5,5. > DVT

3 ørerensemidler Tabel 2. Oversigt over studier af effekt og ototoksicitet af indholdsstoffer i ørerensemidler. Der er udvalgt en række af de hyppigst forekommende indholdsstoffer. Det har ikke været muligt at finde information om effekt og toksicitet af samtlige indholdsstoffer. Indholdsstof Studier ang. ototoksicitet Opsummering Studier ang. effekt Opsummering Borsyre Carbamid peroxid Eddikesyre Ethylen-diamin-tetraeddikesyre (EDTA) Öztürkcan S. et al. (2009) Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Nader M-E. et al. (2007) (chinchilla) Ikeda K. et al. (1989) (chinchilla) Jinn T. H. et al. (2001) (på celler fra chinchilla-ører i laboratorie) Borsyre 4 % i 70 % alkohol -> ototoxisk Borsyre 4 % i destilleret vand = ingen forskel ift. saltvand Toxicitet af opløsning indeholdende carbamid peroxid, dog ikke ren opløsning, indeholdt også andre agenser som f.eks. propylenglykol. Umuligt at sige hvad toxicitet skyldtes Testet: Hydrogenperoxid. Ingen forskel ml. gruppe med 3 % hydrogenperoxid sammenlignet med saltvand. (OBS. hos begge grupper sås dog signifikant forhøjede tærskelværdier efter forsøget) Eddikesyre 2 % førte til lavere ph i væsken i det indre øre samt fald i det endocochleare potentiale. Eddikesyre 2 % + propylenglykol 3 % forværrede effekten Celleforandringer og celledød ved 2 % eddikesyre + 2 % propylenglykol samt (lidt mildere) celleforandringer og celledød ved 2 % eddikesyre og 1 % hydrocortison Bassett R. J. et al. (2004) Bassett R. J. et al. (2004) Torp MA et al. (1998) Cole L. K. et al. (2006) 2 % eddikesyre/2 % borsyre effektivt til behandling af malassezia (5 min kontakt). Forebyggelse ej succesfuld ved 1 x ugentlig applikation 2 % eddikesyre/2 % borsyre effektivt til behandling af malassezia (5 min kontakt). Forebyggelse ej succesfuld ved 1 x ugentlig applikation 2 % samt 3 % eddikesyre var effektivt mod bl.a. Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus Kombination af trizedta havde nogen effekt mod Pseudomonas aeruginosa. Effekten blev forstærket ved tilsætning af benzylalkohol Eucalyptus Salari M. H. et al. (2006) Eucalyptus havde nogen antibakteriel effekt mod patogener fra respirationsveje humant Isopropyl myristate Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Igarashi Y. et al. (1985) (kat) Squalan 25 % + isopropyl myristat: ingen toxisk effekt påvist Klorhexidin Igarashi Y. et al. (1988) (kat) 2 % klorhexidin -> degeneration af hår-celler i Cortis organ samt tab af tilhørende sansehår. 0,05 % klorhexidin -> ingen tab af sansehår, men intracellulær degeneration (mitochondrier) Vestibulær toxicitet især efter 2 % klorhexidin, også toxicitet efter 0,5 % klorhexidin men mildere forandringer Guardabassi L. et al. (2009) Harper W. E. S. et al. (1987) God antibakteriel effekt af klorhexidin/ trizedta (Otodine ), alle isolater dræbt ved ¼ fortynding med 30 minutters kontakttid. Der sås ingen forskel MRSP/ MSSP 1 Kombination af trizedta og klorhexidin var mere effektivt antibakterielt end klorhexidin alene. Serum reducerede dog effekt lidt Otodine reducerede kliniske tegn + cytologiske parametre signifikant ved bakteriel otitis Aursnes J (1981a) Markant vestibulotoxisk effekt af klorhexidin (især 0,5 %), dog også forandringer efter 0,1 %. Noli C. et al. (2012) Aursnes J (1981b) Mikroskopiske forandringer i Cortis organ samt cochlea (mere udtalte forandringer ved 0,5 % klorhexidin end ved 0,1 % klorhexidin) klorhexidin 0,5 %: tydelig vestibulær + cochlear toxicitet hos alle dyr i gruppen Alkohol 70 %: tydelig vestibulær + cochlear toxicitet hos nogle dyr i gruppen Iod 1 %: ingen vestibulær toxicitet, mild cochlear toxicitet Perez R. et al. (2000) (rotte) 20 DVT

4 Indholdsstof Studier ang. ototoksicitet Opsummering Studier ang. effekt Opsummering Merchant S. R. et al. (1993) Ingen ototoxicitet påvist med 0,2 % klorhexidin. OBS. Relativt lille volumen administreret (7 dråber) og ikke test for mild hørselstab Natrium docusat Nader M-E. (2012) Kraftig ototoxicitet af natrium docusat 15% Singer A. J. et al. (2000) (human) Evnen til at visualisere hele trommehinden efter cerumenopløsende behandling var signifikant bedre efter anvendelse af 1 % natrium docusat end efter anvendelse af 10 % triethanolamin Emami N. et al. (2012) Ikeda K. et al. (1989) (chinchilla) Morizono T. et al. (1980) Der sås ingen tegn på ototoxicitet efter intratympanisk behandling med natrium docusat (1 % ), vurderet ud fra høremålinger Umiddelbart ingen negativ effekt af lavt ph alene (opløsning med HCl) ph Propylenglykol Tydelige forandringer ved 50 % propylenglykol, men også forandringer ved lavere koncentrationer (20 % og 10 % propylenglykol), dog i varierende omfang Forsøg med opløsning indeholdende 50 % propylenglykol + neomycin-sulfat (5 mg/ml) + polymyxin B ( units/ml) førte til inflammation i mellemøret og efterfølgende dannelse af cholesteatom Nedsat hørelse ved 90 % propylenglykol (sandsynligvis af konduktiv natur, på grund af udtalte forandringer i mellemøret efter applikation). Ingen tab af hørelse ved 10 % propylenglykol Intracochlear infusion af salicylater gav significant nedsættelse af hørelse (delvis reversering sås inden for 30 minutter efter forsøget) Squalan 25 % + isopropyl myristat: ingen toxisk effekt påvist Masaki M. et al. (1989) (chinchilla) Vernon J. et al. (1978) Salicylsyre Fitzgerald J. J. et al. (1993) Mansfield P. D. et al. (1997) (marsvin + hund) Mills P. C. et al. (2005) Squalan Tris/Triz Forsøg udført med kombination af polyhexamethylen biguanid (0,22 g/l) + EDTA (1,21 g/l) bufferet med Triz. Ingen ototoxisk effekt påvist Harper W. E. S. et al. (1987) Kombination af trizedta og klorhexidin var mere effektivt antibakterielt end klorhexidin alene. Serum reducerede dog effekt lidt Otodine reducerede kliniske tegn + cytologiske parametre signifikant i bakteriel otitis God antibakteriel effekt af klorhexidin/ trizedta (Otodine ), alle isolater dræbt ved ¼ fortynding med 30 minutters kontakttid. Der sås ingen forskel MRSP/ MSSP 1 Noli C. et al. (2012) Guardabassi L. et al. (2009) 1 Methicillin resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), Methicillin susceptible Staphylococcus pseudintermedius (MSSP) Et spørgsmål om tillid Ved brug af ørerensemidler må dyrlægen stole på sin leverandør af plejeprodukter. Det er nødvendigt at sætte sig godt ind i de enkelte midler, som bruges i klinikken, og her er det et dilemma, at den produktinformation, som følger midlerne, kun må indeholde meget sparsomme oplysninger. Producenten må ikke anprise en effekt, der ikke er dokumenteret, og har man dokumentation ja, så er det i princippet et lægemiddel, som skal registreres. Der er intet krav om, at indholdsstofferne skal oplyses på etiketten, ej heller stoffernes koncentrationer eller ørerensemidlers ph. Eksempelvis kan nævnes propylenglykol, et ceruminolystisk middel, som findes i mange ørerensemidler. Hvis koncentrationen er over 10 %, er midlet fundet ototoksisk (Morizono et al. 1980). Det vil sige, at produktet ikke må bruges til hunde med > DVT

5 ørerensemidler rumperet trommehinde. Procent-indhold er ikke angivet i en eneste af de 21 ørerensemidler på det danske marked. Dyrlægen må kontakte producenten for at få disse oplysninger, hvilket nok kun sjældent sker i praksis. Den manglende information om så vigtige midler står i skærende kontrast til kravet om evidensbaseret medicin og fokus i almindelighed på anvendelse af kun veldokumenterede behandlingsprincipper. Det står i kontrast til det store behov for alternativer til antibiotikaholdige lægemidler. Generelt om ørerensemidler Ørerens anbefales generelt til behandling af lette øregangsinfektioner (Stafylokokker, Malassezia pachydermatis) og som støttebehandling ved komplicerede (Pseudomonas aeruginosa) (Antibiotikavejledning til familiedyr 2012). Flere af produkterne har en synergistisk effekt med antibiotika fx triz EDTA og fluorokinoloner (Farca et al. 1991). Ørerensemidler bruges i vid udstrækning profylaktisk til at forebygge sekundære infektioner hos hunde med eksempelvis allergi. Et ørerensemiddel bør være mild mod vævet og vil i mange tilfælde have en antimikrobiel effekt. Mange ørerensemidler har endvidere en udtørrende og en ceruminolytisk effekt. Antimikrobiel effekt Ørerensemidler indeholdende syre fx mælkesyre, eddikesyre, borsyre og salicylsyre har antimikrobiel effekt (Bassett et al. 2004). Klorhexidin plus triz EDTA virker ligeledes antibakterielt (Guardabassi et al. 2009). Isopropyl-alkohol menes at have en antibakteriel effekt (Larson et al. 1991), ligesom para-chlorometa-xelenol (PCMX) og monosaccarider (McEvans et al. 2008). Propylenglykol har i høje koncentrationer vist antimikrobielle egenskaber (Olitzky et al. 1965). Ceruminolytica Ved otitis externa ses meget ofte ansamling af ørevoks i øregangen. Det er som regel nødvendigt at opløse voksen for at behandlingen skal have optimal effekt. Blandt de ceruminolytiske midler hører bl.a. squalan, carbamid peroxid og propylenglykol (Sánches-Leal et al. 2006). Udtørrende midler For at undgå tilbageværende væske i øregangen efter en oprensning indeholder de fleste ørerensemidler et udtørrende middel. Blandt disse hører eddikesyre, borsyre, isopropylalkohol, salicylsyre og svovl. Oversigt over ørerensemidler Artiklens forfattere har det sidste 1½ år arbejdet på at kortlægge indholdet i ørerensemidler på det danske marked. Deres effekt og toksicitet er vurderet ud fra oplysninger fra danske forhandlere og litteraturen. I tabel 1 ses det endelige resultat, hvor de væsentligste indholdsstoffer og ph er angivet. Endvidere er noteret, hvorvidt produkterne er kendt ototoksiske, kendt ikke-ototoksiske og hvorvidt ototoksiciteten ikke er afklaret. I tabel 2 er en mere detaljeret oversigt over studier, som dokumenterer effekt og toksicitet af de fleste væsentlige indholdsstoffer. Produktvarianter og kopiprodukter Ét er indholdsstoffer, noget andet det færdige produkt. Fordi ørerensemidler indeholder så mange forskellige komponenter, skal man være varsom ved vurdering af effekt og toksicitet ud fra disse. Studier på færdige produkter synes umiddelbart bedst. Problemet her er blot, at deres anvendelighed er begrænset til lige præcis den sammensætning, som er i flasken, og ændres produktet blot en smule, kan der sættes spørgsmålstegn ved brugen af tidligere undersøgelsesresultater. Det er ikke ualmindeligt, at producenten justerer indholdet i ørerensemidlet. Eksempelvis kan nævnes det meget anvendte produkt Epiotic, indeholdende bl.a. salicylsyre, natriumdocusat og PCMX. Epiotic s formulering er ændret over tid, og i Europa findes en ny variant, mens der i USA forhandles såvel den nye som en gammel variant. I USA hedder den europæiske variant Epiotic Advanced. Forskellen på produkternes indhold er markant, idet der er propylenglykol og mælkesyre i den gamle og monosakkarider i den nye. PH er ændret fra 3 til 7. Skal man vurdere Epiotic ud fra litteraturen, er det følgeligt væsentligt at vide, om der er tale om den ene eller den anden variant. Et sammenligningsstudie mellem de to viser, at deres antimikrobielle og kliniske egenskaber umiddelbart er lige gode (Reme et al. 2006). Kopiprodukter kræver også et vågent øje, når det gælder sammenligning af undersøgelsesresultater. De indeholder ikke altid det eksakt samme som originalproduktet. Eksempelvis kan nævnes klorhexidin triz EDTA ørerensemiddel, Otodine, hvor der er propylenglykol i originalen, men ikke i kopiproduktet Triz Chlor Flush. De publicerede studier er alle udført på Otodine. Ørerensemidler til hunde med rumperet trommehinde Hos hunde med rumperet trommehinde er der en risiko for, at ørerensemidler kan have en toksisk virkning på mellemøret og det indre øre. Bivirkninger kan bl.a. være døvhed og balanceproblemer. Man kan spørge sig selv, om et enkelt toksicitetsstudie på indholdsstoffer»holder i retten«som forsvar for den dyrlæge, der gør en hund døv ved at anvende et givet ørerensemiddel. Reglen er, at dyrlægen skal kunne argumentere for sit valg. Forfatterne til denne artikel har valgt at støtte sig til litteraturen og læne sig op af udsagn fra internationalt anerkendte dermatologer med stor viden om otologi. På grund af mangel på evidens for stort set alle produkters virkning og toksicitet, må anbefalingerne kun tages som vejledende. På det danske marked synes følgende ørerensemidler forholdsvis sikre at bruge, hvor trommehinden ikke kan visualiseres. Det drejer sig om produkter indeholdende 1) klorhexidin/triz EDTA (Otodine, Triz Chlor Flush), 2) triz EDTA (Triz Aural, 22 DVT

6 BeforeX ) og 3) squalan (Cerum Aural ). Kombinationen klorhexidin/triz EDTA har i flere studier vist god klinisk effekt på hunde med otitis externa (Ghibaudo et al. 2004, Noli et al. 2012, Bouassiba et al. 2012, Hosseini et al. 2012). In-vitro studier har vist en god antimikrobiel effekt mod Stafylokokker, Malassezia pachydermatis og Pseudomonas aeruginosa (Guardabassi et al. 2009, Steen et al. 2012). Studier på hund viser ingen ototoksisk effekt af en klorhexidinkoncentration på op til 0,2 % (Merchant et al. 1993). Triz EDTA indgår som en komponent i bl.a. ørerensemidlet Otodine, Triz Chlor Flush, Triz Aural og BeforeX. Triz EDTA øger permeabiliteten af den ydre membran af gramnegative bakterier, og potenserer dermed effekten af flere antimikrobielle midler deriblandt antiseptika og antibiotika (Farca et al. 1997). Studier på hund viser ingen ototoksicitet i den anvendte koncentration (Mills et al. 2005). Squalan 22 % er indeholdt i det ceruminolytiske ørerensemiddel Cerum Aural. En undersøgelse på hund og marsvin af ørerensemidlet Cerumene med 25 % squalan har ikke vist ototoksicitet (Mansfield et al. 1997). Cerumene sælges ikke i Danmark. Andre gode ørerensemidler Flere af de øvrige ørerensemidler på markedet har glimrende antimikrobielle egenskaber og kan bruges i situationer, hvor trommehinden er intakt. Trommehinden er ofte intakt ved infektion med Malassezia pachydermatis og ved ukomplicerede stafylokokinfektioner. Epiotic har vist en god klinisk effekt (Cole et al. 2003, Reme et al. 2006), og CleanAural har in-vitro demonstreret en udmærket antimikrobiel effekt (Swinney et al. 2009). Der findes ingen toksicitetsstudier på Epiotic, og man må kigge på indholdsstofferne. Epiotic indeholder 0,5 % af det ceruminolytiske stof, natriumdocusat. Nader og Saliba har på marsvin demonstreret, at stoffet i en koncentration på 15 % giver inflammation af øregangen, tab af hørelse og osteitis af coclea (Nader et al. 2012). En undersøgelse af ototoxiciteten af 1 % natriumdocusat på marsvin med perforerede trommehinder viser ingen negativ påvirkning af hørelsen. Post mortem fund er ikke oplyst (Emami et al. 2012). Malacetic Aural indeholder 2 % eddikesyre og 2 % borsyre. Midlet vurderes til at være forholdsvist sikkert og anbefales i kursussammenhænge til behandling af Pseudomonas-infektioner og otitis media (Paterson 2012). Der er set god klinisk effekt af produktet på Malassezia otitis hos hund (Bassett et al. 2004). Toksicitetsstudier af 2 % eddikesyre på chinchilla viser en sænkning af ph i væsken i det indre øre. Betydningen heraf er ukendt (Ikdea et al. 1989). Et toksicitetsstudie på kombinationen eddikesyre/borsyre er ikke at finde. Af produkter med gode ceruminolytiske egenskaber kan nævnes bl.a. Otoclean, Otoprof og Cerum Aural (Mansfield et al. 1997, Sánches-Leal et al. 2006). Otoprof er en meget potent ceruminolytisk indeholdende bl.a. carbamid-peroxid. Ovenstående er eksempler på, hvad der er af undersøgelser på de forskellige produkters indholdsstoffer. Der henvises til > DVT

7 ØRERENSEMIDLER tabel 1 og 2 med mere information om deres virkning og toksicitet. Det er op til den enkelte dyrlæge at vurdere, hvilke produkter man føler sig mest tryg ved at anvende. Svagheder ved studier Af etiske grunde er det vanskeligt at gennemføre studier på hunde og katte for at teste potentiel ototoksicitet af ørerensemidler. Mange studier er udført på gnaver, som har en anden mellemørekonformation i forhold til hund (Sichel J.Y et al. 1999). Man skal derfor være forsigtig med direkte at ekstrapolere resultater fra gnaver til hund. In-vitro studier fortæller ikke noget om, hvad der sker i praksis i hundens øre. Der tages ikke højde for mængden af pus, inflammationsgrad og øvrige faktorer, som kan have indflydelse på produktets effekt i øret. Ørerensemidlets antimikrobielle effekt sammenlignes ved at sammenligne effekt ved udtitrering. Det produkt, der kan fortyndes mest og stadig have en antimikrobiel effekt, scorer højest. Men hvem siger, at produktet fortyndes så meget i praksis? Måske er det nok blot at virke ved en 1:2 fortynding, og egentligt irrelevant om det virker ved en 1:64 grads fortynding? Fordi et ørerensemiddel indeholder så mange komponenter med forskellige egenskaber, er det ikke utænkeligt at et produkt, som i laboratoriet viser overlegne antimikrobielle egenskaber, i klinikken vil virke mindre godt i forhold til et, som også har gode ceruminolytiske og adstringerende egenskaber. Et kritikpunkt ved flere studier er, at der har været anvendt få stammer af forskellige agenser til at teste produkterne på, og eftersom der kan være stor diversitet mellem de forskelliges stammers følsomhed, kan det være et problem (Swinney et al. 2009, Cole et al. 2003). Sammenfattende kan siges, at ikke kun in-vitro, men i særlig grad in-vivo studier er nødvendige i bedømmelsen af ørerensemidlerne. Registrering af ørerensemidler som lægemidler Ifølge Dyrlægeloven skal dyrlæger udøve deres gerning med omhu og samvittighedsfuldhed. Det er dyrlægens ansvar, at det middel, som vælges i en given situation, virker og ikke forvolder skade. Ved at bruge lægemidler, der har været igennem en omfattende registreringsprocedure, skulle dette være sikret. Registrering af ørerensemidler som lægemidler må være vejen frem. Det vil muligvis øge prisen på produktet, men får klienten en forklaring på, hvad der ligger til grund for netop dette præparatvalg, vil de fleste ejere nok acceptere denne merudgift. På sigt kan anvendelsen af ørerensemidler forhåbentligt nedbringe brugen af antibiotikaholdige lægemidler. Ørerensemidler har med sine gode terapeutiske egenskaber uden tvivl en berettigelse på det danske marked. Det skal sikres, at dyrlægen i fremtiden kan bruge produkterne på en ansvarlig måde, og vi vil appellere til, at lægemiddelindustrien lader ørerensemidler registrere. Tak til Anja Christensen (Orion Pharma), Annette Gamrath Nielsen (Bayer Animal Health), Babette Taugbøl (Dr. Baddaky), Bent Andersen (Chemvet), Hanne Friis (Vetfamily), Jepser Gjelstrup (Diafarm), Lise Mogensen (MSD Animal Health), Mette Trige ( Veterinary Products) og Signe Winter (Virbac) for at have bidraget med information om produkterne. Anja Holm og kolleger fra Lægemiddelstyrelsen takkes for information omkring lovgivning, Miljøstyrelsen ligeså. 24 DVT

8 Referencer Antibiotikavejledning til familiedyr 2012, SvHKS. Aursnes et al. Vestibular Damage from Chlorhexidine in Guinea pigs. Acta Otolaryngol 1981a; 92: Aursnes et. al. Vestibular Damage from Chlorhexidine in Guinea pigs. Acta Otolaryngol 1981b; 92: Basset R.J. et al. Efficacy of an acetic acid/boric, acid ear cleaning solution for treatment and prophylaxis of Malassezia sp. otitis externa. Austr Vet Pract 2004; 34: Bouassiba C. et al. In-vivo efficacy of a commercial ear antiseptic containing chlorhexidine and Tris-EDTA. A randomised, placebo-controlled, double-blinded comparative trial. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 2012;40(3): Cole L.K. et al. Evaluation of an Ear Cleanser for the Treatment of Infectious Otitis Externa in Dogs. Vet Ther. 2003; 4: Cole L.K. et al. In vitro activity of an ear rinse containing tromethamine, EDTA, and benzyl alcohol on bacterial pathogens from dogs with otitis. AJVR 2006; 67: Emami N. et al. Assessment of the Ototoxicity of Docusate Sodium (Colace) in a Gunea Pig Animal Model. J Otolaryn-Head Neck Surg 2012; 41: Farca A.M., et al. Potentiating effect of EDTA- Tris on the activity of antibiotics against resistant bacteria associated with otitis, dermatitis and cystitis. J Small Anim Pract 1997; 38: Fitzgerald J.J. et al. Effects of intra-cochlear perfusion of salicylates on cochlear microphonic and other auditory responses in the guinea pig. Hearing Research 1993, 67: Ghibaudo G. et al. Evaluation of the in vivo effects of tris-edta and chlorhexidine digluconate 0.15% solution in chronic bacterial otitis externa: 11 cases. Vet Derm 2004; 15: Guardabassi L. et al. In vitro antimicrobial activity of a commercial ear antiseptic containing chlorhexidine and Triz-EDTA. Vet derm 2009; 21: Harper W.E.S. et al. Effect of chlorhexidine/ EDTA/Tris against bacterial isolates from clinical specimens 1987, Microbios 51; Hosseini et al. Effect of treatment with Tris- EDTA/Chlorhexidin topical solution on canine Pseudomonas aeruginosa otitis externa with or without concomitant treatment with oral fluoroquinolones. Slov Vet Res 2012; 49 (3): Igarashi Y. et al. Cochlear Ototoxicity of Chlorhexidine Gluconate in Cats. Arch Otorhinolaryngol 1985; 242: Igarashi Y. et al. Vestibular ototoxicity following intratympanic applicatons of chlorhexidine gluconate in the cat. Arch Otorhinolryngol 1988; 245: Ikeda I. et al. The preparation of Acetic Acid for Use in Otic Drops and Its Effect On Endocochlear Potential and ph in Inner Ear Fluid. Am J Otolaryngol 1989;10: Jinn T.H. et al. Determination of Ototoxicity of Common Otic Drops Using Isolated Cochlear outer Hair Cells. The Laryngoscope 2001; 111: Larson E.L. et al. Alcohols. In: Disinfection, Sterilization, and Preservation. 4th edn. Ed S. S. Block. Lea & Febiger Philadelphia Mansfield P.D. et al. The effect of four commercial ceruminolytics on the middle ear. JAAHA 1997;33: Masaku M. et al. Experimental Cholesteatoma. Acta Otolaryngol 1989; 108: McEwan N.A. et al Monosaccharide inhibition of adherence by Pseudomonas aeruginosa to canine corneocytes. Vet Derm 2008; 19: Merchant S.R. et al. Ototoxicity Assessment of a Chlorhexidine Otic Preparation in Dogs. Progress in Vet Neurol 1993; 4: Mills P.C. et al. Ototoxicity and tolerance assessment of a TrisEDTA and polyhexamethylene biguanide ear flush formulation in dogs. J Vet Pharmacol Therap 2005; 28: Morizono T. et al. Ototoxicity of Propylene Glykol in Experimental Animals. Am J Otolaryngol 1980, 1: Nader M.E. et al. Ototoxicity of intratympanic docusate sodium and mineral oil in the guinea pig. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 146: Noli C. et al. L uso di una soluzione detergent auricolare a base di clorexidina 0,15% e Tris- EDTA nell otite batterica. Veterinaria 2012, 3; Olitzky I. Antimicrobial properties of a propylene glycol based topical therapeutic agent. J Pharmaceutical Sciences 1965; 54: Öztürkcan S. et al. The ototoxic effect of boric acid solutions applied into the middle ear of guinea pigs. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266: Paterson S. Diagnosis and Management of Ear Disease in dogs. Kursusnoter. Seminar, København, Perez R. et al. Vestibular and Cochlear Ototoxicity of Topical Aniseptics Assessed by Evoked Potentials. The Laryngoscope 2000; 110: Reme CA. et al. The efficacy of an antiseptic and microbial anti-adhesive ear cleanser in dogs with otitis externa. Vet Ther 2006; 7: Sánchez-Leal J. et al. In vitro investigation of ceruminolytic activity of various otic cleaners for veterinary use. Vet derm 2006; 17: Sichel J-Y et al. Surgical anatomy of the ear of the fat sand rat. J Otolaryngol 1999; 28: Steen S.I. et al. The susceptibility of Pseudomonas spp. isolated from dogs with otitis to topical ear cleaners. J Small Anim Pract Oct;53(10): Swinney A. et al Comparative in vitro antimicrobial efficacy of commercial ear cleaners. Vet Derm 19: Thorp M.A. et al. The antibacterial activity of acidic acid and Burrows solution as topical otological preparations. J Laryngol Otol 1998; 12: Vernon J. et al. The Ototoxic Potential of Propylene Glykol in Guinea Pigs. Arch Otolaryngol 1978; 104: DVT

Professionel hudpleje

Professionel hudpleje Professionel hudpleje Användning: til hund, kat og hest MalAcetic Shampoo Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer.

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2 Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Vigtigste udfordringer En vigtig udfordring i bekæmpelsen af sårinfektioner er at kunne håndtere bakterievæksten

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet. www.dyrlaegemagasinet.dk FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Find Kanylen i midten

MAGASINET. læs inde i bladet. www.dyrlaegemagasinet.dk FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Find Kanylen i midten www.dyrlaegemagasinet.dk Nr. 5 oktober 2011 MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER Find Kanylen i midten 8. årgang ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Uventet mange opkald til 1812 af journalist (DJ) Charlotte

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Kraftig stigning i antallet af hunde med resistente bakterier

Kraftig stigning i antallet af hunde med resistente bakterier Dyrlæge Boysen, Hudklinik for hund og kat Vol 17 April 2011, kvart-årlig: Figur 1. I dagspressen er der flere og flere artikler som denne om overførsel af bakterier fra kæledyr til mennesker. Kraftig stigning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Antibiotikavejledning til familiedyr

Antibiotikavejledning til familiedyr Antibiotikavejledning til familiedyr En guide som kan hjælpe dyrlæger til at opnå bedst mulig klinisk respons med mindst mulig udvikling af resistens SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Antibiotikavejledning

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company. CIP og keramiske membraner fordele og ulemper

Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company. CIP og keramiske membraner fordele og ulemper Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company CIP og keramiske membraner fordele og ulemper KLU: 08-04-2014 Keramiske membraner Keramiske membraner bliver fremstillet af forskellige firmaer Pall Exekia:

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Non-antibiotika i behandlingen af infektionssygdomme forårsaget af følsomme og resistente mikroorganismer hos mennesker og dyr.

Non-antibiotika i behandlingen af infektionssygdomme forårsaget af følsomme og resistente mikroorganismer hos mennesker og dyr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Spørgsmål 164 Offentligt Information om reversering af resistens. Jette E. Kristiansen 1, Jørn B. Christensen 2 og Oliver Hendricks 3. 1.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Nye teknologiske løsninger

Nye teknologiske løsninger Nye teknologiske løsninger Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 Den 24. maj 2012 Lars Demant IT-Chef for Virksomhedsudvikling Region Sjælland Lidt om mig selv Læge 1986 Speciallæge 1996 Ledelsesfunktioner

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Produktinformation og brugervejledning

Produktinformation og brugervejledning Produktinformation og brugervejledning FORDELE: ARBEJDS- METODER: DOSERING: GODKENDELSER: EMBALLAGE: BEMÆRK! Udarbejdet/af: Varenummer: Knud E. Dan A/S Tlf. Øst 43 69 24 22 I Idé-Kemi ApS Tlf. Vest 75

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 30. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aprokam, pulver til injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 27838 1. LÆGEMIDLETS NAVN Aprokam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Indhold e lægemidler og biosimilars Biosimilars giver samfundet besparelser Sådan godkendes biosimilars Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Kvalitetskontrol

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Hundeliv i Grønland Skal min hund rabiesvaccineres? Hvad gør jeg, hvis min hund bliver syg eller kommer til skade?

Hundeliv i Grønland Skal min hund rabiesvaccineres? Hvad gør jeg, hvis min hund bliver syg eller kommer til skade? Hundeliv i Grønland Denne folder er tænkt som en hjælp til hundeejere i Grønland. Den indeholder oplysninger om den lovpligtige rabiesvaccination samt gode råd til, hvad man som hundeejer selv kan gøre,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008

Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008 Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008 1 Baggrund for udredningsprojektet Vandforsyningerne kan spare 25 % af energien (Citat efter

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation -

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation - SALICYLIC PEEL BEHANDLING - Patientinformation - Introduktion Biophora Salicylic Peel er en yderst effektiv Peel målrettet mod at exfolierer de døde hudceller i hudens overfladelag. Den kan fås i 20 %

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere