Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd Grønnevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej"

Transkript

1 *) = vedtagne ændringer Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Husorden Afd Grønnevej Forord En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 1

2 Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i en affaldspose. Poserne skal være lukkede inden de smides i affaldscontaineren, som hver husstand har fået udleveret. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør må bleer, vat, bind o.lign. aldrig kastes i toiletkummen. Barnevogne, cykler, knallerter m.m. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, knallerter m.m. ikke henstilles på fælles gangstier. Knallertkørsel og anden motoriseret færdsel er af hensyn til sikkerheden og støj ikke tilladt på gangstierne (Servicecenter Horsens og bude undtaget). Forsikring Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens eget indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Der er ikke tegnet glas- og kummeforsikring. Ønsker man dette skal det tegnes som et tillæg til ens indboforsikring. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Forurening Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Det bør hverken i lejligheden eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Fravær i længere tid Hvis du skal være væk i længere tid, kan det være praktisk at underrette naboen eller afdelingsbestyrelsen om det. Dog er der ikke ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Dette af hensyn til evt. indbrud, brand og strømafbrydelse m.m. Fremleje Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra Boligselskabet. Sker dette alligevel, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Garager I afdelingen forefindes 10 garager, som henhører under afsnit 2. Evt. ledig garage kan lejes ud fra gældende regler og ved henvendelse til Domea, hvor man kan blive opnoteret på venteliste. Garager strøm I nogle garager er der installeret strøm (af tidligere lejere). Betaling for strøm p.t. kr. 10,00 pr. måned bliver opkrævet månedsvis sammen med garagelejen. Såfremt der ønskes installeret el skal det udføres af autoriseret el-installatør. Det er ikke tilladt at have installeret fryser, køleskab, kompressor, el-radiator og varmeblæser o.lign. Græsklipning Der henstilles til, at klipning af græs med motoriserede og støjende maskiner foretages under hensyntagen til sine omgivelser. Vedligeholdelse af fællesarealer foretages af Servicecenter Horsens. 2

3 Haver Ændring af haver og grønne områder, der hører til fællesarealer m.v. må ikke finde sted uden Boligselskabets skriftlige tilladelse. Hvis der hører egen have til et lejemål, har lejer vedligeholdelsespligten. Såfremt vedligeholdelse af haven misligholdes kan dette medføre ophævelse af lejemålet. Haver hækklipning Hækkene skal klippes på indvendig side og top 2 gange årligt og senest 15. september. Såfremt dette ikke sker får lejer en påmindelse fra Domea med tidsfrist. Hækhøjde: Ud til fortov 170 cm. Ud til stier og p-pladser 150 cm. Mellem haver mellem cm (naboer skal være enige herom før ændring foretages). Haveaffald Haveaffald afleveres på den fælles miljøplads dog må der ikke afleveres afklippet plænegræs grundet ubehagelig gæringsproces samt lugtgener. Pladsen tømmes 2 gange årligt 1. gang ultimo juni/juli og 2. gang ultimo oktober/primo november. Grene m.v. må ikke overstige kanten. Sørg for at aflæsse ordentligt, således er der plads til meget mere og ikke bare bunke ved siden af bunke. Havegrill Ved brug af grill på udearealerne skal det forgå således, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. *) Husdyr Det er tilladt at holde husdyr. En hund eller en kat. Der skal søges skriftligt ved boligselskabet før husdyret anskaffes, således at der altid foreligger en husdyraftale. Det er ikke tilladt at holde muskelhunde/kamphunde*, krybdyr, edderkopper eller reptiler. Man må have akvariefisk og/eller fugle i bur, hamster og/eller marsvin, skildpadder. Hunde SKAL holdes i snor på fællesarealerne, og efterladenskaber SKAL fjernes af ejeren. *) Katte SKAL ligeledes holdes i snor og holdes på egen grund, efterladenskaber SKAL fjernes af ejeren. Hvis katte ikke føres i snor udvendigt skal de være i en voliere eller en anden form for indhegning, der holder dyret på egen grund. Ansøgning sendes skriftligt til servicecentret i Horsens. *) Lejer er forpligtiget til, at hunden og katten fremtræder på god og ordentlig vis i afdelingen, således ingen føler utryghed ved hundens adfærd. Eller i det hele taget føler sig generet af hund og kat. Ved overtrædelse af ovenstående inddrages husdyrtilladelsen pr. omgående. Amerikansk Bulldog, Engelsk Bulldog, Bullmastiff, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Tosa Inu, Pitbull Terrier, Great Japanese Dog (American Akita), Amerikansk Staffordshire Terrier (Amstaff), Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier samt Rottweiler. Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Indeklima Luft ordentligt ud hver dag for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Fugtskader foran- 3

4 lediget af manglende udluftning, nedrullede gardiner eller andet, betragtes som misligholdelse, og betales derfor af lejeren. Indkøbsvogne Indkøbsvogne må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område. Køleskabe, komfurer og lignende For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg Servicecenter Horsens, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks Servicecenter Horsens. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Kørsel Der må ikke køres eller cykles på græsarealer, flisebelægninger og stier. Knallertkørsel og anden motoriseret færdsel er af hensyn til sikkerheden og støj ikke tilladt på gangstierne (Servicecenter Horsens og bude undtaget). Last- og påhængsvogne Last- og påhængsvogne, campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet. Leg og boldspil Leg må ikke finde sted, hvor det kan genere andre beboere. Markiser og havestuer m.v. For opsætning af markiser og evt. havestuer skal der indhentes skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Der skal ansøges i henhold til Råderetskataloget. Miljø Hjælp med at holde vores fællesarealer rene og pæne. Henkast derfor ikke papir, kapsler o.lign. men sørg for at putte det i din skraldespand. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Det henstilles til at der i weekenden (fredag og lørdag) er ro efter kl Alle øvrige dage efter kl I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl , eventuelt i form af personlig henvendelse eller ved en lille skrivelse afleveret i postkasserne. Paraboler Såfremt man ønsker at opsætte en parabol, skal dette ske på et separat rør. Parabolen må ikke monteres direkte på murværket. Sker dette alligevel, vil den blive nedtaget og murværket repareret for beboerens regning. Parkering Afdelingens p-pladser er kun beregnet til personvogne altså beboernes privatbiler og gæster. Til firmabiler må man finde andre parkeringsmuligheder. Undtaget herfra er naturligvis de håndværkere, som udfører arbejder i afdelingen indenfor normal arbejdstid. Der må ikke parkeres ud for adgangsveje, herunder gangstier med direkte udmunding 4

5 til fortov Dette af hensyn til evt. ambulance og brandvæsen. Af hensyn til fri passage for fodgængere, barnevogne, kørestole og snerydning opfordres der til, at man ikke parkerer på fortovet. (Der henvises i øvrigt også til ny lovgivning i færdselsloven). Skadedyr Konstaterer man rotter, muldvarpeskud og andre skadedyr skal dette straks meddeles til Servicecenter Horsens. *) Stakit Dette punkt er overflyttet til Råderetskataloget og der henvises hertil. meddeles kan lejeren gøres erstatningsansvarlig. Vinduer og døre Vinduer og døre i lejligheden skal være forsynet med hele ruder. Beboeren skal anmelde ituslåede ruder til Servicecenter Horsens. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 9. juni 2015 *) Tørrestativer Tørrestativer er/ bliver opsat til boligerne. Stativerne vil blive monteret med snor, men fremadrettet må beboerne selv sørge for udskiftning heraf. Tørring af tøj inde i boligen medfører høj luftfugtighed og dermed et dårligt indeklima samt risikoen for dannelse af skimmelsvamp. Udluftning Udluftning bør af hensyn til indeklimaet foretages ofte. Udluftningsventilerne skal jævnligt rengøres. Vandforbrug Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående Servicecenter Horsens, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Vandskader Vandskader p.g.a. regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller ejendommens inventar skal omgående meddeles til Servicecenter Horsens. Såfremt dette ikke 5

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere