RESUMÉ: AN VR PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR PLYZELBA <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR PLYZELBA <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering PLYKANZA <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for medicinske sæber; medicinsk shampoo i klasse 3 samt alle varer i klasse 5. Registreringen blev opretholdt for de øvrige ansøgte varer i klasse 3 og klasse 10. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2014, den 12. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen AN Klage fra LEO Pharma A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2014 vedr. VR PLYZELBA <w> Indehavet af: Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland v/awapatent A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. De for ankenævnet fremførte anbringender og supplerende henvisninger giver ikke anledning til at ændre denne vurdering.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 19. oktober 2012 indleverede LEO Pharma A/S en ansøgning om registrering af varemærket PLYZELBA <w> for: Klasse 03: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling; medicinske sæber; medicinsk shampoo; kunstige fingernegle. Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyreog endokrine lidelser og sygdomme; pudder, talkum, cremer, lotioner, geler, foundation og læbepomader til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfektioner; kunstige fingernegle til medicinsk brug; lim til medicinsk brug; bandager og forbindsmaterialer til forbinding af sår; bandager og forbindsmaterialer til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfektioner. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikkemedicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Varemærket blev registreret den 28. november 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 5. december Den 5. februar 2013 gjorde Awapatent A/S indsigelse på vegne af Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, mod gyldigheden af det registrerede mærke PLYZELBA. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsigelsen blev nedlagt med påstand om risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke i form af designeringen af EU i den internationale varemærkeregistrering af ord- 2/10

3 mærket PLYKANZA, IR Indsiger anførte til støtte for påstanden, at der forligger vareidentitet i forhold til en række varer i indehavers registrering i klasse 5 og varelighed for så vidt angår andre varer i klasse 5 samt varer i klasse 3. Indsiger argumenterede også for, at der er lighed mellem farmaceutiske præparater i klasse 5 og medicinske apparater og instrumenter i klasse 10, da disse ofte bruges sammen og præparater ofte forudsætter anvendelse af et instrument eller apparat. Indsiger anførte også, at disse ofte produceres af samme producent. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, fremhævede indsiger, at mærkerne begge består af 3 stavelser og indledes med den identiske stavelse PLY-, og begge afsluttes med A, i alt 4 identisk placerede bogstaver ud af 8. Mærkerne deler endvidere det på dansk sjældne bogstav Z. Mærkerne fremtræder dermed med en normal til høj grad af lighed både visuelt og lydligt. Indsiger fremhævede også, at PLY er en usædvanlig indledning for mærker registreret i klasse 5. Indehaver bestred i brev fra den 4. oktober 2013, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Indehaver anførte, at der alene er sammenfald af første stavelse PLY-, og at dette ikke er tilstrækkeligt til at der er visuel lighed mellem mærkerne. Lydligt vil mærkerne udtales med tryk på de forskellige stavelser- ZEL-BA og -KAN-ZA. Indehaver medgiver, at der er et vist varesammenfald i klasse 5, og at en brug af varer i klasse 3 og 10 ikke vil udgøre en krænkelse. Med brev af 27. januar 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærke PLYKANZA <w> (IR ) Registreret for Klasse 5: Farmaceutiske præparater. Indehavers mærke Registreret for: PLYZELBA <w> Klasse 3: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling; medicinske sæber; medicinsk shampoo; kunstige fingernegle. Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; pudder, talkum, cremer, lotioner, geler, foundation og læbepomader til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfekti- 3/10

4 oner; kun-stige fingernegle til medicinsk brug; lim til medicinsk brug; bandager og forbindsmaterialer til forbinding af sår; bandager og forbindsmaterialer til behandling af dermatologiske lidelser og syg-domme, cancer og hudinfektioner. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikke-medicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Vurdering af lighed mellem mærkerne Indsigers mærke består af et kunstord på tre stavelser, PLY-KAN-ZA. Indehavers mærke består ligeledes af et kunstord på tre stavelser, PLY-ZEL-BA. Der er en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne. Begge mærker indledes med stavelsen PLY, og begge mærker slutter med bogstavet A. Mærkerne har også samme længde, otte bogstaver fordelt på tre stavelser med samme konsonant/vokal-rækkefølge. Mærkernes fælles indledning og afslutning samt den ens bogstavfordeling giver også en vis lydlig lighed, da mærkerne udover de fælles dele vil udtales med samme rytme med tryk på 2. stavelse. Trykket på denne stavelse udgør dog også den mest fremtrædende forskel, idet der netop lægges tryk på de dele af mærkerne, som ikke har ligheder, nemlig KAN og ZEL. Vurdering af lighed mellem varerne Indsigers mærke er registreret for farmaceutiske præparater i klasse 5, der som overbegreb omfatter de fleste varer i klasse 5, da farmaceutiske præparater defineres som præparater der lindrer, helbreder og/eller forebygger. Der er sammenfald for så vidt angår alle varer omfattet af indehavers registrering i klasse 5, da alle varerne falder under overbegrebet farmaceutiske præparater. Der er en meget høj grad af lighed mellem farmaceutiske præparater i klasse 5 og medicinske sæber, medicinsk shampoo i klasse 3. Der er en vis lighed mellem indehavers registrering af diverse kosmetiske præparater i klasse 3 og farmaceutiske præparater i klasse 5, da disse kan være af lignende art, fx kosmetiske og medicinske cremer. Vurdering af forvekslingsrisikoen Det er vores opfattelse, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til de sammenfaldende varer i klasse 5. Ud fra en helhedsvurdering af mærkerne, er de synsmæssige og lydlige ligheder tilstrækkeligt store til at der foreligger en sådan risiko. Omsætningskredsen vil i særlig grad hæfte sig ved indledningen og til dels afslutningen af mærkerne, hvor der er identitet i første stavelse og begge ender med bogstavet A. Herudover er der tale om mærker som har en høj grad af særpræg. Når det fortrinsvis er mærkernes midterste del, som adskiller sig, og mærkerne i øvrigt har samme længde, rytme og vokal/konsonant-opbygning, er ligheden mellem mærkerne af en sådan grad, at mærkerne kan forveksles. 4/10

5 Det er også vores vurdering, at der er risiko for forveksling for så vidt angår medicinske sæber, medicinsk shampoo omfattet af indehavers registrering i klasse 3, som har en meget høj grad af lighed med farmaceutiske præparater i klasse 5. Det er derimod vores opfattelse, at ligheden mellem mærkerne ikke er tilstrækkelig stor til at beskyttelsen af indsigers mærke også kan omfatte de øvrige varer i klasse 3 og varerne i klasse 10. Uanset at der er ligheder mellem farmaceutiske præparater og kosmetiske præparater i klasse 3, er der tale om varesegmenter, som er forskellige og har forskellige anvendelsesformål, og ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne, er det vores opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling i relation til disse varer. Varerne i klasse 10 er mere artsfremmede end varerne i klasse 3, hvorfor der efter vores opfattelse heller ikke er risiko for forveksling i relation til disse. Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for medicinske sæber; medicinsk shampoo i klasse 3 og alle varerne i klasse 5. Registreringen vil herefter omfatte: Klasse 3: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling, kunstige negle. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikkemedicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 26. februar 2014 fra klager LEO Pharma A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Jeg skal hermed indbringe den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 27. januar 2014 trufne afgørelse, jfr. Bilag 1, vedrørende varemærkeregistrering VR PLYZELBA for ankenævnet, idet jeg nedlægger sålydende PÅSTAND Omgørelse af den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse. ANBRINGENDER MÆRKELIGHED Det ansøgte mærke skal vurderes i sin helhed. Mærkerne har ingen betydning, og der er derfor tale om fantasiord. Styrelsen anfører i sin afgørelse, at der er en vis synsmæssig og lydlig lighed mellem PLYZELBA og PLYKANZA. Dette er vi helt uenige i. 5/10

6 PLYZELBA og PLYKANZA består begge af tre stavelser og ved bedømmelsen af forvekslelighed, tillægges det synsmæssige og lydlige indtryk af mærkerne betydning. Vi finder ikke, at der er synsmæssig mærkelighed, da det alene er den første stavelse PLY, der er sammenfaldende. Derfor har stavelserne ZEL-BA og KAN-ZA en fremtrædende plads i mærkerne, og disse adskiller sig tydeligt fra hinanden, idet det kun er det sidste bogstav i sidste stavelse, der er identiske. Resten af bogstaverne er forskellige. Mærkerne indeholder begge bogstavet Z, som det eneste identiske bogstav i de to stavelser, men ikke i samme stavelse. Bogstavet Z indgår i øvrigt ofte i varemærker i klasse 5. Lydligt vil mærket PLYZELBA på dansk blive udtalt med tryk på ZEL-BA og det samme gør sig gældende for mærket PLYKANZA, hvor trykket vil blive lagt på KAN-ZA. Den lydlige udtale af ZEL og KAN - sammenholdt med udtalen af BA og ZA - giver ikke anledning til forveksling af mærkerne. Dette skyldes de forskellige bogstaver i mærkernes anden og tredje stavelser. Der er tale om vidt forskellige stavelser, som af samme grund aldrig vil kunne være forvekslelige. Opbygningen af PLYKANZA og PLYZELBA minder lidt om varemærkerne PERCEPTON og PERSECON, hvor Ankenævnet i sag AN ikke anså mærkerne for at være forvekslelige. Det bemærkes, at der er flere identiske bogstaver i disse to varemærker end i PLYZELBA og PLYKANZA. Der findes en del andre varemærkeregistreringer, der begynder med forstavelsen PLY, jfr. Bilag 2, og som sameksisterer dels med hinanden og dels med PLYKANZA, nemlig følgende: EU nr PLYENTRA indehaver Merck Sharp & Dohme Corp. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations for human use, EU nr PLYCASP indehaver Bristol-Myers Squibb Company og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations for human use, EU nr PLYGEN indehaver Auxilium International Holdings, Inc. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations, EU nr PLYSTOR indehaver Auxilium International Holdings, Inc. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations, EU nr PLYTEZ indehaver Glaxo Group Limited og med varefortegnelsen pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines. (Dette mærke er også registreret I WIPO) EU nr PLYKYB indehaver er indklagede og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations.(dette mærke er tillige registreret i WIPO). Disse ovennævnte mærker bortset fra PLYKYB, der tilhører indklagede - er ikke forvekslelige med PLYKANZA og sameksisterer til trods for at der foreligger varesammenfald. Dette beror på, at der ikke foreligger indbyrdes mærkelighed. Det ses ikke, at indklagede eller de respektive indehavere af de ovenfor anførte registreringer skulle have nedlagt indsigelser overfor hinandens registreringer. Men det er nærliggende at antage, at årsagen har været, at ingen af parterne har anset de respektive varemærker for at være forvekslelige. Det er heller ikke klagers opfattelse, at de er forvekslelige. Og PLYZELBA og PLYKANZA er da heller ikke forvekslelige. 6/10

7 Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen for PLYZELBA ikke fremhævede nogen eksisterende rettigheder, herunder registreringen for PLYKANZA, som kunne være til hinder for en endelig registrering af PLYZELBA. Styrelsen har således på dette tidspunkt - korrekt - ikke anset PLYZELBA for at være forveksleligt med PLYKANZA. Disse forhold underbygger vores påstand om, at mærkerne ikke er forvekslelige. På baggrund af det oven for anførte, må vi konkludere, at der ikke foreligger mærkelighed og at mærkerne derfor ikke er forvekslelige. VARESAMMENFALD PLYZELBA er ansøgt for varer i klasse 3, 5 og 10. Vi har ingen indvendinger mod den ændring i klasse 3, som styrelsen anfører, såfremt Ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse. For så vidt angår klasse 5 er der i et vist omfang varesammenfald, men det er uden betydning, idet der ikke foreligger mærkelighed, hvorved mærkerne ikke er forvekslelige. Klasse 10 består uændret, idet de anførte varer i denne klasse ikke kolliderer med indkla Da der ikke foreligger mærkelighed, er forudsætningerne for at finde PLYZELBA forveksleligt med PLYKANZA ikke stede. Hvis Ankenævnet ikke måtte være enig heri, og måtte finde, at der foreligger forvekslelighed, gør vi gældende, at der ikke er basis for at slette hele klasse 5 af varefortegnelsen for PLYZELBA. KONKLUSION Det gøres sammenfattende gældende, at PLYZELBA ikke kan anses for forveksleligt med PLYKANZA, idet der ikke foreligger mærkelighed. Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse bør derfor omgøres, således at registrering VR PLYZELBA bliver endelig Med brev af 8. april 2014 kommenterede indklagede, Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, v/awapatent A/S klagen med følgende: Under henvisning til Ankenævnets brev af 26. februar 2014 skal vi hermed imødegå den fremsatte anke. Påstand Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2014 stadfæstes. Argumentation og anbringender Til støtte for påstanden skal vi i det hele henvise til og fastholde de af indklagede tidligere fremførte argumenter, jf. bilag A. Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem klagers mærke og indklagedes mærke, jf. varemærkelovens 15. 7/10

8 Der foreligger varesammenfald mellem klagers mærke og indklagedes EU mærke for så vidt angår samtlige varer omfattet af klagers registrering i klasse 5, hvilket styrelsen da også kom frem til, da indklagedes registrering omfatter overbegrebet farmaceutiske præparater. Klagers varefortegnelse for klasse 5 er således varer til brug som led i behandling af lidelser og sygdomme og vil netop kunne behandle, fordi de indeholder et farmaceutisk præparat/virkemiddel. Dette medfører varesammenfald, hvilket da også er anerkendt i klagers ankeskrift, der ligeledes anerkender begrænsningen af varefortegnelsen i klasse 3 til ikke at omfatte medicinske sæber; medicinsk shampoo. En mindre grad af lighed mellem varerne og tjenesteydelserne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa, hvilket er fastslået af CJEU i C-39/97 CANON og ligeledes er i overensstemmelse med den danske produktregel. I nærværende sag er varerne for de to mærker overvejende identiske, for så vidt angår klasse 5, og med en høj grad af lighed i klasse 3 i forhold til medicinske sæber; medicinsk shampoo i klagers varefortegnelse, hvorfor det gøres gældende, at der bør stilles mindre rigide krav til mærkeligheden. Klagers mærke består af ordet PLYZELBA og indklagedes mærke består af ordet PLYKANZA. Begge mærker består af tre stavelser. Indledningen PLY er identisk for mærkerne, og det samme er det sidste bogstav A. Dermed er 4 ud af 8 bogstaver placeret identisk i mærkerne. Mærkerne deler endvidere det på dansk sjældne bogstav Z, således at mærkerne har 5 identiske bogstaver ud af 8. Da de bogstaver, der adskiller mærkerne fra hinanden, alle er placeret i midten af mærkerne, gøres det gældende, at mærkerne visuelt samlet set fremtræder med en normal til høj grad af lighed. Ved udtale af mærkerne fremgår det tydeligt, at de har samme opbygning med tre stavelser og samme udtalerytme med tryk på anden stavelse. Den identiske begyndelse er markant lydligt set, ligesom den identiske afslutning A høres tydeligt. Det gøres derfor gældende, at mærkerne samlet set fremtræder lydligt med en normalt til høj grad af lighed. Det gøres gældende, at mærkernes identiske indledning PLY skal tillægges afgørende vægt i en sammenligning mellem de to mærker. Det følger bl.a. af General Courts afgørelser T-412/08 Trubion og T-109/07 Spa Therapy, at indledningen af et mærke generelt har afgørende indflydelse på mærkets helhedsindtryk. Styrelsen udtaler da også i afgørelsen af den 27. januar 2014, at omsætningskredsen i særlig grad vil hæfte sig ved indledningen og til dels afslutningen af mærkerne, hvor der er identitet i første stavelse og begge ender med bogstavet A. Indklagede fastholder, at begyndelsen PLY er usædvanlig for varemærker i klasse 5. Klager har henvist til, at der findes 6 EU-mærker, hvilket indklagede finder understøtter, at der netop er tale om et særpræget mærke-element i klasse 5. Heroverfor findes der f.eks. 201 mærker i klasse 5 i EU-registret, der begynder med CAL- (calcium) og 106, der begynder med VIR- (vira, virus etc), vedlagt som bilag B og C. Af de 6 EU-mærker, klager har anført, tilhører ét af disse indklagede og kan derfor ikke benyttes af klager til at illustrere, at indklagede accepterer andre PLY-mærker i klasse 5. Af de tilbageværende 5 EU-mærker består de 4 udelukkende af to stavelser og giver derfor et helt andet helhedsindtryk, ligesom ingen af disse 4 mærker slutter på bogstavet A. Det sidste mærke består af tre stavelser, men indeholder ikke bogstavet Z, og har en markant kombination TR i tredje stavelse. Disse forskelle giver et helt andet helhedsindtryk visuelt og lydligt, når det sammenholdes med indklagedes mærke. Der- 8/10

9 med fastholdes det, at den identiske indledning PLY- er usædvanlig i klasse 5 og bør tillægges afgørende vægt i sammenligningen af de to mærker. Indklagede gør gældende, at forvekslelighedsvurderingen skal ske ud fra mærkernes helhedsindtryk og ikke deles op i, om en, to eller flere stavelser er ens. Endvidere skal det tillægges vægt, at indklagedes mærke PLYKANZA er stærkt særpræget for varer i klasse 5, jf. bl.a. EUCJ i C-251/95 Sabel. Endvidere er det et vigtigt element, at den relevante køberkreds ikke ser mærkerne foran sig samtidig, men ud fra sin erindring af mærkerne. Når det udelukkende er mærkernes midterste del, der adskiller sig, og mærkerne derudover har samme længde, rytme og vokal/konsonant-opbygning, herunder identisk begyndelse og afsluttende bogstav, gør indklagede gældende, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning af de visuelle og lydlige ligheder er forvekslelige. Indklagede gør endvidere gældende, at praksis taler for at finde PLYZELBA forveksleligt med PLYKANZA. Der henvises særligt til følgende ankenævnsafgørelser: V 8/89 PALOSAN = PAL V 46/91 LAXABAL = LAXOBERAL AN COVRIX = COVEREX AN ZYRAL = ZYRTEC AN BUVALOR = BIVALOS Da der foreligger vareidentitet i klasse 5 og en høj grad af varelighed i klasse 3, og da der endvidere er så store ligheder mellem mærkerne, at den relevante køberkreds kan antage, at der foreligger en kommerciel forbindelse mellem mærkerne, gør indklagede gældende, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige, og at styrelsens afgørelse af 27. januar 2014 derfor bør stadfæstes Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 24. april 2014 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 9. april 2014 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. januar 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 9. maj 2014 kommenterede klager LEO Pharma A/S styrelsen udtalelse således: Som svar på høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret 24. april 2014 vil vi blot meddele, at vi ikke har yderligere kommentarer hertil Med brev af 15. maj 2014 kommenterede indklagede, Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, v/awapatent A/S styrelsens udtalelse således: 9/10

10 Vi henviser til brev fra Ankenævnet af 24. april 2014 med høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af samme dato. Høringssvaret giver ikke anledning til andre kommentarer fra klager end at klagen fastholdes i sin helhed Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 12. september /10

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01987 VALUA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE Velkendthed - Særpræg

AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg RESUMÉ: AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE Velkendthed - Særpræg Indehaveren af ordmærket PRINCE fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket PRINCE. Indsiger begrundede indsigelsen med, at

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00015 VA 2010 00475 PAPIRULD - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2010 00475 PAPIRULD med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. august 2012 V-5-11 Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Kirstine Voldmester) mod Repono Holding AB (advokat Lisbet Andersen) og Trygg-Hansa

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

AN 2012 00002 DK/EP 0848589 - Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm.

AN 2012 00002 DK/EP 0848589 - Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm. RESUMÉ: AN 2012 00002 DK/EP 0848589 - Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm. omprøvning Patent- og Varemærkestyrelsen modtog en anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1033003 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1033-14:

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere