RESUMÉ: AN VR PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR PLYZELBA <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR PLYZELBA <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering PLYKANZA <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for medicinske sæber; medicinsk shampoo i klasse 3 samt alle varer i klasse 5. Registreringen blev opretholdt for de øvrige ansøgte varer i klasse 3 og klasse 10. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2014, den 12. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen AN Klage fra LEO Pharma A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2014 vedr. VR PLYZELBA <w> Indehavet af: Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland v/awapatent A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. De for ankenævnet fremførte anbringender og supplerende henvisninger giver ikke anledning til at ændre denne vurdering.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 19. oktober 2012 indleverede LEO Pharma A/S en ansøgning om registrering af varemærket PLYZELBA <w> for: Klasse 03: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling; medicinske sæber; medicinsk shampoo; kunstige fingernegle. Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyreog endokrine lidelser og sygdomme; pudder, talkum, cremer, lotioner, geler, foundation og læbepomader til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfektioner; kunstige fingernegle til medicinsk brug; lim til medicinsk brug; bandager og forbindsmaterialer til forbinding af sår; bandager og forbindsmaterialer til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfektioner. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikkemedicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Varemærket blev registreret den 28. november 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 5. december Den 5. februar 2013 gjorde Awapatent A/S indsigelse på vegne af Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, mod gyldigheden af det registrerede mærke PLYZELBA. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsigelsen blev nedlagt med påstand om risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke i form af designeringen af EU i den internationale varemærkeregistrering af ord- 2/10

3 mærket PLYKANZA, IR Indsiger anførte til støtte for påstanden, at der forligger vareidentitet i forhold til en række varer i indehavers registrering i klasse 5 og varelighed for så vidt angår andre varer i klasse 5 samt varer i klasse 3. Indsiger argumenterede også for, at der er lighed mellem farmaceutiske præparater i klasse 5 og medicinske apparater og instrumenter i klasse 10, da disse ofte bruges sammen og præparater ofte forudsætter anvendelse af et instrument eller apparat. Indsiger anførte også, at disse ofte produceres af samme producent. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, fremhævede indsiger, at mærkerne begge består af 3 stavelser og indledes med den identiske stavelse PLY-, og begge afsluttes med A, i alt 4 identisk placerede bogstaver ud af 8. Mærkerne deler endvidere det på dansk sjældne bogstav Z. Mærkerne fremtræder dermed med en normal til høj grad af lighed både visuelt og lydligt. Indsiger fremhævede også, at PLY er en usædvanlig indledning for mærker registreret i klasse 5. Indehaver bestred i brev fra den 4. oktober 2013, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Indehaver anførte, at der alene er sammenfald af første stavelse PLY-, og at dette ikke er tilstrækkeligt til at der er visuel lighed mellem mærkerne. Lydligt vil mærkerne udtales med tryk på de forskellige stavelser- ZEL-BA og -KAN-ZA. Indehaver medgiver, at der er et vist varesammenfald i klasse 5, og at en brug af varer i klasse 3 og 10 ikke vil udgøre en krænkelse. Med brev af 27. januar 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærke PLYKANZA <w> (IR ) Registreret for Klasse 5: Farmaceutiske præparater. Indehavers mærke Registreret for: PLYZELBA <w> Klasse 3: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling; medicinske sæber; medicinsk shampoo; kunstige fingernegle. Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; pudder, talkum, cremer, lotioner, geler, foundation og læbepomader til behandling af dermatologiske lidelser og sygdomme, cancer og hudinfekti- 3/10

4 oner; kun-stige fingernegle til medicinsk brug; lim til medicinsk brug; bandager og forbindsmaterialer til forbinding af sår; bandager og forbindsmaterialer til behandling af dermatologiske lidelser og syg-domme, cancer og hudinfektioner. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikke-medicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Vurdering af lighed mellem mærkerne Indsigers mærke består af et kunstord på tre stavelser, PLY-KAN-ZA. Indehavers mærke består ligeledes af et kunstord på tre stavelser, PLY-ZEL-BA. Der er en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne. Begge mærker indledes med stavelsen PLY, og begge mærker slutter med bogstavet A. Mærkerne har også samme længde, otte bogstaver fordelt på tre stavelser med samme konsonant/vokal-rækkefølge. Mærkernes fælles indledning og afslutning samt den ens bogstavfordeling giver også en vis lydlig lighed, da mærkerne udover de fælles dele vil udtales med samme rytme med tryk på 2. stavelse. Trykket på denne stavelse udgør dog også den mest fremtrædende forskel, idet der netop lægges tryk på de dele af mærkerne, som ikke har ligheder, nemlig KAN og ZEL. Vurdering af lighed mellem varerne Indsigers mærke er registreret for farmaceutiske præparater i klasse 5, der som overbegreb omfatter de fleste varer i klasse 5, da farmaceutiske præparater defineres som præparater der lindrer, helbreder og/eller forebygger. Der er sammenfald for så vidt angår alle varer omfattet af indehavers registrering i klasse 5, da alle varerne falder under overbegrebet farmaceutiske præparater. Der er en meget høj grad af lighed mellem farmaceutiske præparater i klasse 5 og medicinske sæber, medicinsk shampoo i klasse 3. Der er en vis lighed mellem indehavers registrering af diverse kosmetiske præparater i klasse 3 og farmaceutiske præparater i klasse 5, da disse kan være af lignende art, fx kosmetiske og medicinske cremer. Vurdering af forvekslingsrisikoen Det er vores opfattelse, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til de sammenfaldende varer i klasse 5. Ud fra en helhedsvurdering af mærkerne, er de synsmæssige og lydlige ligheder tilstrækkeligt store til at der foreligger en sådan risiko. Omsætningskredsen vil i særlig grad hæfte sig ved indledningen og til dels afslutningen af mærkerne, hvor der er identitet i første stavelse og begge ender med bogstavet A. Herudover er der tale om mærker som har en høj grad af særpræg. Når det fortrinsvis er mærkernes midterste del, som adskiller sig, og mærkerne i øvrigt har samme længde, rytme og vokal/konsonant-opbygning, er ligheden mellem mærkerne af en sådan grad, at mærkerne kan forveksles. 4/10

5 Det er også vores vurdering, at der er risiko for forveksling for så vidt angår medicinske sæber, medicinsk shampoo omfattet af indehavers registrering i klasse 3, som har en meget høj grad af lighed med farmaceutiske præparater i klasse 5. Det er derimod vores opfattelse, at ligheden mellem mærkerne ikke er tilstrækkelig stor til at beskyttelsen af indsigers mærke også kan omfatte de øvrige varer i klasse 3 og varerne i klasse 10. Uanset at der er ligheder mellem farmaceutiske præparater og kosmetiske præparater i klasse 3, er der tale om varesegmenter, som er forskellige og har forskellige anvendelsesformål, og ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne, er det vores opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling i relation til disse varer. Varerne i klasse 10 er mere artsfremmede end varerne i klasse 3, hvorfor der efter vores opfattelse heller ikke er risiko for forveksling i relation til disse. Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for medicinske sæber; medicinsk shampoo i klasse 3 og alle varerne i klasse 5. Registreringen vil herefter omfatte: Klasse 3: Hud- og hårplejepræparater (ikke til medicinsk brug); kosmetiske præparater, herunder præparater til at bringe hår og hud tilbage til den oprindelige stand efter medicinsk behandling, kunstige negle. Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder medicinske anordninger til påføring af farmaceutiske præparater og til indføring af farmaceutiske præparater i kroppen; medicinske og ikkemedicinske apparater, maskiner og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme; medicinske apparater og aggregater til dosering, måling og monitorering, herunder anordninger og systemer til indføring af lægemidler; medicinske apparater, maskiner og instrumenter, herunder anordninger til måling af det kropsareal der er ramt af sygdom; medicinske apparater og instrumenter til behandling af cancer, dermatologiske, hæmatologiske, nyre- og endokrine lidelser og sygdomme, herunder biofeedback sensorer; medicinsk lim; mikronåle til medicinsk brug; beholdere specielt fremstillet til medicinsk affald og til opbevaring af medicin. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 26. februar 2014 fra klager LEO Pharma A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Jeg skal hermed indbringe den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 27. januar 2014 trufne afgørelse, jfr. Bilag 1, vedrørende varemærkeregistrering VR PLYZELBA for ankenævnet, idet jeg nedlægger sålydende PÅSTAND Omgørelse af den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse. ANBRINGENDER MÆRKELIGHED Det ansøgte mærke skal vurderes i sin helhed. Mærkerne har ingen betydning, og der er derfor tale om fantasiord. Styrelsen anfører i sin afgørelse, at der er en vis synsmæssig og lydlig lighed mellem PLYZELBA og PLYKANZA. Dette er vi helt uenige i. 5/10

6 PLYZELBA og PLYKANZA består begge af tre stavelser og ved bedømmelsen af forvekslelighed, tillægges det synsmæssige og lydlige indtryk af mærkerne betydning. Vi finder ikke, at der er synsmæssig mærkelighed, da det alene er den første stavelse PLY, der er sammenfaldende. Derfor har stavelserne ZEL-BA og KAN-ZA en fremtrædende plads i mærkerne, og disse adskiller sig tydeligt fra hinanden, idet det kun er det sidste bogstav i sidste stavelse, der er identiske. Resten af bogstaverne er forskellige. Mærkerne indeholder begge bogstavet Z, som det eneste identiske bogstav i de to stavelser, men ikke i samme stavelse. Bogstavet Z indgår i øvrigt ofte i varemærker i klasse 5. Lydligt vil mærket PLYZELBA på dansk blive udtalt med tryk på ZEL-BA og det samme gør sig gældende for mærket PLYKANZA, hvor trykket vil blive lagt på KAN-ZA. Den lydlige udtale af ZEL og KAN - sammenholdt med udtalen af BA og ZA - giver ikke anledning til forveksling af mærkerne. Dette skyldes de forskellige bogstaver i mærkernes anden og tredje stavelser. Der er tale om vidt forskellige stavelser, som af samme grund aldrig vil kunne være forvekslelige. Opbygningen af PLYKANZA og PLYZELBA minder lidt om varemærkerne PERCEPTON og PERSECON, hvor Ankenævnet i sag AN ikke anså mærkerne for at være forvekslelige. Det bemærkes, at der er flere identiske bogstaver i disse to varemærker end i PLYZELBA og PLYKANZA. Der findes en del andre varemærkeregistreringer, der begynder med forstavelsen PLY, jfr. Bilag 2, og som sameksisterer dels med hinanden og dels med PLYKANZA, nemlig følgende: EU nr PLYENTRA indehaver Merck Sharp & Dohme Corp. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations for human use, EU nr PLYCASP indehaver Bristol-Myers Squibb Company og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations for human use, EU nr PLYGEN indehaver Auxilium International Holdings, Inc. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations, EU nr PLYSTOR indehaver Auxilium International Holdings, Inc. og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations, EU nr PLYTEZ indehaver Glaxo Group Limited og med varefortegnelsen pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines. (Dette mærke er også registreret I WIPO) EU nr PLYKYB indehaver er indklagede og med varefortegnelsen pharmaceutical preparations.(dette mærke er tillige registreret i WIPO). Disse ovennævnte mærker bortset fra PLYKYB, der tilhører indklagede - er ikke forvekslelige med PLYKANZA og sameksisterer til trods for at der foreligger varesammenfald. Dette beror på, at der ikke foreligger indbyrdes mærkelighed. Det ses ikke, at indklagede eller de respektive indehavere af de ovenfor anførte registreringer skulle have nedlagt indsigelser overfor hinandens registreringer. Men det er nærliggende at antage, at årsagen har været, at ingen af parterne har anset de respektive varemærker for at være forvekslelige. Det er heller ikke klagers opfattelse, at de er forvekslelige. Og PLYZELBA og PLYKANZA er da heller ikke forvekslelige. 6/10

7 Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen for PLYZELBA ikke fremhævede nogen eksisterende rettigheder, herunder registreringen for PLYKANZA, som kunne være til hinder for en endelig registrering af PLYZELBA. Styrelsen har således på dette tidspunkt - korrekt - ikke anset PLYZELBA for at være forveksleligt med PLYKANZA. Disse forhold underbygger vores påstand om, at mærkerne ikke er forvekslelige. På baggrund af det oven for anførte, må vi konkludere, at der ikke foreligger mærkelighed og at mærkerne derfor ikke er forvekslelige. VARESAMMENFALD PLYZELBA er ansøgt for varer i klasse 3, 5 og 10. Vi har ingen indvendinger mod den ændring i klasse 3, som styrelsen anfører, såfremt Ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse. For så vidt angår klasse 5 er der i et vist omfang varesammenfald, men det er uden betydning, idet der ikke foreligger mærkelighed, hvorved mærkerne ikke er forvekslelige. Klasse 10 består uændret, idet de anførte varer i denne klasse ikke kolliderer med indkla Da der ikke foreligger mærkelighed, er forudsætningerne for at finde PLYZELBA forveksleligt med PLYKANZA ikke stede. Hvis Ankenævnet ikke måtte være enig heri, og måtte finde, at der foreligger forvekslelighed, gør vi gældende, at der ikke er basis for at slette hele klasse 5 af varefortegnelsen for PLYZELBA. KONKLUSION Det gøres sammenfattende gældende, at PLYZELBA ikke kan anses for forveksleligt med PLYKANZA, idet der ikke foreligger mærkelighed. Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse bør derfor omgøres, således at registrering VR PLYZELBA bliver endelig Med brev af 8. april 2014 kommenterede indklagede, Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, v/awapatent A/S klagen med følgende: Under henvisning til Ankenævnets brev af 26. februar 2014 skal vi hermed imødegå den fremsatte anke. Påstand Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2014 stadfæstes. Argumentation og anbringender Til støtte for påstanden skal vi i det hele henvise til og fastholde de af indklagede tidligere fremførte argumenter, jf. bilag A. Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem klagers mærke og indklagedes mærke, jf. varemærkelovens 15. 7/10

8 Der foreligger varesammenfald mellem klagers mærke og indklagedes EU mærke for så vidt angår samtlige varer omfattet af klagers registrering i klasse 5, hvilket styrelsen da også kom frem til, da indklagedes registrering omfatter overbegrebet farmaceutiske præparater. Klagers varefortegnelse for klasse 5 er således varer til brug som led i behandling af lidelser og sygdomme og vil netop kunne behandle, fordi de indeholder et farmaceutisk præparat/virkemiddel. Dette medfører varesammenfald, hvilket da også er anerkendt i klagers ankeskrift, der ligeledes anerkender begrænsningen af varefortegnelsen i klasse 3 til ikke at omfatte medicinske sæber; medicinsk shampoo. En mindre grad af lighed mellem varerne og tjenesteydelserne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa, hvilket er fastslået af CJEU i C-39/97 CANON og ligeledes er i overensstemmelse med den danske produktregel. I nærværende sag er varerne for de to mærker overvejende identiske, for så vidt angår klasse 5, og med en høj grad af lighed i klasse 3 i forhold til medicinske sæber; medicinsk shampoo i klagers varefortegnelse, hvorfor det gøres gældende, at der bør stilles mindre rigide krav til mærkeligheden. Klagers mærke består af ordet PLYZELBA og indklagedes mærke består af ordet PLYKANZA. Begge mærker består af tre stavelser. Indledningen PLY er identisk for mærkerne, og det samme er det sidste bogstav A. Dermed er 4 ud af 8 bogstaver placeret identisk i mærkerne. Mærkerne deler endvidere det på dansk sjældne bogstav Z, således at mærkerne har 5 identiske bogstaver ud af 8. Da de bogstaver, der adskiller mærkerne fra hinanden, alle er placeret i midten af mærkerne, gøres det gældende, at mærkerne visuelt samlet set fremtræder med en normal til høj grad af lighed. Ved udtale af mærkerne fremgår det tydeligt, at de har samme opbygning med tre stavelser og samme udtalerytme med tryk på anden stavelse. Den identiske begyndelse er markant lydligt set, ligesom den identiske afslutning A høres tydeligt. Det gøres derfor gældende, at mærkerne samlet set fremtræder lydligt med en normalt til høj grad af lighed. Det gøres gældende, at mærkernes identiske indledning PLY skal tillægges afgørende vægt i en sammenligning mellem de to mærker. Det følger bl.a. af General Courts afgørelser T-412/08 Trubion og T-109/07 Spa Therapy, at indledningen af et mærke generelt har afgørende indflydelse på mærkets helhedsindtryk. Styrelsen udtaler da også i afgørelsen af den 27. januar 2014, at omsætningskredsen i særlig grad vil hæfte sig ved indledningen og til dels afslutningen af mærkerne, hvor der er identitet i første stavelse og begge ender med bogstavet A. Indklagede fastholder, at begyndelsen PLY er usædvanlig for varemærker i klasse 5. Klager har henvist til, at der findes 6 EU-mærker, hvilket indklagede finder understøtter, at der netop er tale om et særpræget mærke-element i klasse 5. Heroverfor findes der f.eks. 201 mærker i klasse 5 i EU-registret, der begynder med CAL- (calcium) og 106, der begynder med VIR- (vira, virus etc), vedlagt som bilag B og C. Af de 6 EU-mærker, klager har anført, tilhører ét af disse indklagede og kan derfor ikke benyttes af klager til at illustrere, at indklagede accepterer andre PLY-mærker i klasse 5. Af de tilbageværende 5 EU-mærker består de 4 udelukkende af to stavelser og giver derfor et helt andet helhedsindtryk, ligesom ingen af disse 4 mærker slutter på bogstavet A. Det sidste mærke består af tre stavelser, men indeholder ikke bogstavet Z, og har en markant kombination TR i tredje stavelse. Disse forskelle giver et helt andet helhedsindtryk visuelt og lydligt, når det sammenholdes med indklagedes mærke. Der- 8/10

9 med fastholdes det, at den identiske indledning PLY- er usædvanlig i klasse 5 og bør tillægges afgørende vægt i sammenligningen af de to mærker. Indklagede gør gældende, at forvekslelighedsvurderingen skal ske ud fra mærkernes helhedsindtryk og ikke deles op i, om en, to eller flere stavelser er ens. Endvidere skal det tillægges vægt, at indklagedes mærke PLYKANZA er stærkt særpræget for varer i klasse 5, jf. bl.a. EUCJ i C-251/95 Sabel. Endvidere er det et vigtigt element, at den relevante køberkreds ikke ser mærkerne foran sig samtidig, men ud fra sin erindring af mærkerne. Når det udelukkende er mærkernes midterste del, der adskiller sig, og mærkerne derudover har samme længde, rytme og vokal/konsonant-opbygning, herunder identisk begyndelse og afsluttende bogstav, gør indklagede gældende, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning af de visuelle og lydlige ligheder er forvekslelige. Indklagede gør endvidere gældende, at praksis taler for at finde PLYZELBA forveksleligt med PLYKANZA. Der henvises særligt til følgende ankenævnsafgørelser: V 8/89 PALOSAN = PAL V 46/91 LAXABAL = LAXOBERAL AN COVRIX = COVEREX AN ZYRAL = ZYRTEC AN BUVALOR = BIVALOS Da der foreligger vareidentitet i klasse 5 og en høj grad af varelighed i klasse 3, og da der endvidere er så store ligheder mellem mærkerne, at den relevante køberkreds kan antage, at der foreligger en kommerciel forbindelse mellem mærkerne, gør indklagede gældende, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige, og at styrelsens afgørelse af 27. januar 2014 derfor bør stadfæstes Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 24. april 2014 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 9. april 2014 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. januar 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 9. maj 2014 kommenterede klager LEO Pharma A/S styrelsen udtalelse således: Som svar på høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret 24. april 2014 vil vi blot meddele, at vi ikke har yderligere kommentarer hertil Med brev af 15. maj 2014 kommenterede indklagede, Boehringer Ingelheim International GmbH, Tyskland, v/awapatent A/S styrelsens udtalelse således: 9/10

10 Vi henviser til brev fra Ankenævnet af 24. april 2014 med høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af samme dato. Høringssvaret giver ikke anledning til andre kommentarer fra klager end at klagen fastholdes i sin helhed Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 12. september /10

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer:

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Bevis for registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. november 2009 V 121 08 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (advokat Christian Akhøj) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning RESUMÉ: AN 2007 00050 - VR 2005 03368 - JURAKALK - Særpræg - Ibrugtagning Der blev fremsat indsigelse mod VR 2005 03368 JURAKALK med henvisning til Varemærkelovens 13, stk. 2. med den begrundelse,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere