Stille 2010 men lys fremtid!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stille 2010 men lys fremtid!"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 VELKOMMEN > Årsrapport 2010 Stille 2010 men lys fremtid! Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Bjørn Skovhus, Vicedirektør, Bo Lynge Rydahl, Administrerende direktør og Søren Agersbæk Jensen, Vicedirektør. Elmarkedet var i store dele af 2010 præget af meget beherskede prisbevægelser. Først i årets sidste måneder skete der for alvor noget i markedet. Da Nordjysk Elhandel i høj grad lever af at skabe værdi for vores kunder ved at forvalte prisbevægelser gennem brug af forskellige former for prissikringer, blev 2010 et ind- // Økonomiske nøgletal - Beløb i mio.dkk Nettoomsætning 3.144,8 EBITDA 70,1 Primær drift - EBIT 40,6 Resultat før skat 30,7 Årets resultat 20,3 Egenkapital 330,2 Egenkapital pct. 34,0 Antal ansatte i gennemsnit 154 tjeningsmæssigt stille år. Årets resultat blev på t.kr før skat, hvilket var lavere end ventet, men tilfredsstillende under de givne markedsforhold. Endvidere er resultatet påvirket af en række ekstraordinære forhold, herunder nedskrivninger af værdierne på selskabets ejendomme. Korrigeres for de ekstraordinære påvirkninger er selskabets reelle driftsresultat t.kr før skat. Årets pengestrømme fra driften var negativ med t.kr , hvilket står i stærk kontrast til den positive pengestrøm i 2009 på t.kr Udsvingene i pengestrømmene fra driften påvirkes markant af spotprisniveauet og antal fysisk håndterede MWh i perioden op til årsultimo, da der typisk er periodeforskydning mellem selskabets afregningstidspunkter på børser og overfor kunderne. Den positive udvikling i forretningsomfanget fortsatte i 2010, hvor omsætningen steg til godt 3,1 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i Stigningen i de håndterede energivolumener steg fra 6,3 TWh i 2009 til rekordhøje 7,3 TWh i Et godt udtryk for, at Nordjysk Elhandel fortsat har medvind på alle væsentlige forretningsområder. Side 2 Årsrapport 2010

3 Årsrapport 2010 < VELKOMMEN I løbet af det forholdsvis stille 2010 har Nordjysk Elhandel haft fokus på at trimme forretningen og skabe den optimale platform til udnyttelse af de store potentialer vi ser i de kommende år. Endvidere er der gennemført et omfattende strategiarbejde, hvor blandt andet selskabets internationale vækstpotentialer er afdækket. I slutningen af 2010 erhvervede Nordjysk Elhandel selskaberne NE Fondsmæglerselskab A/S og Nordjysk Elhandel Finans A/S, således disse nu er 100% ejede datterselskaber. De seneste år har ledelsen og øvrige dele af organisationen anvendt mange ressourcer i forbindelse med aktionærernes behov for at afhænde deres ejerskab af selskabet. Efter regnskabsafslutningen er denne proces nået til vejs ende, da de hidtidige aktionærer blev enige med en lokal investorkreds om overdragelse af aktierne i Nordjysk Elhandel. Strategiarbejdet og afklaringen af ejerforholdet betyder at ledelsen forventer, at der foreligger en klar og ambitiøs strategiplan i løbet af En strategiplan der med afsæt i Nordjysk Elhandels spidskompetencer skal realisere selskabets vækstpotentialer i en kontrolleret offensiv. Der tegner sig lyse perspektiver for Nordjysk Elhandels fremtid, og allerede i 2011 forventes en markant fremgang i både omsætning og indtjening. NORDJYSK ELHANDEL A/S INDHOLD Velkommen til årsrapport 2010 Stille men lys fremtid 2 Selskabet 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning Fra stilhed til storm 6 Forretningsområder: Salg Privat 12 Salg Erhverv 14 Produktion Decentral 16 Produktion Vind 18 Kundebordet 20 Short Term 22 Klima 24 Tema Klimafonden 26 Markedet 28 Risiko 30 Switch.dk Nordjysk Elhandel Finans A/S NE Fondsmæglerselskab A/S CSR 34 Klimakomiteen i Nordjysk Elhandels domicil på Skelagervej i Aalborg. Påtegninger og regnskab Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors påtegning 48 Hoved- og nøgletal 49 Anvendt regnskabspraksis 50 Resultatopgørelse 55 Balance 56 Pengestrømsopgørelse 59 Noter 60 Årsrapport 2010 Side 3

4 VELKOMMEN > Selskabet Selskabet: Bestyrelsen: Direktionen: Nordjysk Elhandel A/S Skelagervej 1, DK Aalborg Telefon Telefax: CVR-nr.: Eigild B. Christensen, formand Michael Dreisler, næstformand Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Bo Lynge Rydahl Adm. direktør Bo Lynge Rydahl Vicedirektør Bjørn Skovhus Vicedirektør Søren Agersbæk Jensen EXECUTIVES HR & Legal Executive Support Marketing IT Finance Customer Billing & Services Risk Management Trading Climate Operations Markets Consumption Renewables CHP Side 4 Årsrapport 2010

5 Hoved- og nøgletal for koncernen < VELKOMMEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index (235) 67 (273) Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Beløb i t.dkk Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 6,3% 22,1% 18,5% 10,0% 30,0% Afkastningsgrad 4,2% 12,5% 9,1% 4,9% 17,9% Overskudsgrad 1,3% 4,1% 1,9% 1,7% 4,3% Soliditet Egenkapitalandel 34,0% 41,9% 36,6% 43,4% 49,4% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2010 Side 5

6 LEDELSENS BERETNING > Året kort Fra stilhed til storm Månederne november og december 2010 gav en stormfuld afslutning på et ellers meget stille år i Nordjysk Elhandel. Da østenvinden sendte en tør, blivende vinterkulde ind over Skandinavien allerede i oktober måned, eksploderede elpriserne for vintermånederne i det nordiske prisområde. Der var udpræget mangel på vand til vandkraftproduktion i Norge, den svenske a-kraft kørte ustabilt, og råvarepriserne var stigende, hvilket sendte elprisen mod himlen og bragte masser af handel med vores kunder. Priseksplosionen kom på baggrund af en usædvanlig lang og stille periode fra februar til oktober med en nærmest neutral prisudvikling på markedet. Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet, og historisk er der sjældent set en så lang periode med sidelæns prisbevægelse. I Nordjysk Elhandel er vores handelsaktiviteter i en vis udstrækning afhængige af prisbevægelserne på især det nordiske elmarked (elbørsen Nord Pool) og det tyske elmarked (elbørsen EEX). Vores købs/salgsanbefalinger til kunderne i forbrug og produktion tager altid udgangspunkt i den aktuelle markedssituation samt i vores analyser og vurderinger af prisudviklingen fremadrettet. Grundlæggende rådgiver vi vores kunder til at reagere (hurtigt) på prisbevægelser og vores anbefalinger, hvorfor den lange, stille periode på marke- Handel med energi foregår på energibørserne i Europa og med modparter indenfor både energiproduktion og forbrug. Side 6 Årsrapport 2010

7 Året kort < LEDELSENS BERETNING det uden retning eller alvorlige prisfluktuationer, naturligt resulterede i færre kundehandler end normalt. Derimod skabte stormvejret på markederne i november og december et stort flow over vores Kundebord, som varetager kundehandler, og totalt set endte året dermed ganske tilfredsstillende. // Short Term høster frugterne Vores handelsaktiviteter på Short Term handelsbordet har i 2010 leveret gode resultater. Gennem grænsehandel i Europa, handel i den korte ende af markedet samt evnen til at høste synergier i den fysiske produktion leveret fra vores afdelinger for Decentral Produktion og Vind, har Short Term skabt stor værdi. I forlængelse heraf har bordet i 2010 øget fokus på el-produktion i Tyskland og Intraday Trading for at styrke kompetencerne og bane vej for større eksponering fremadrettet. Bordet har desuden fokuseret på handel med ubalancer i Sverige og Tyskland, hvor vi håndterer balanceansvar for vindkraftproducenter og decentrale producenter har demonstreret, at Short Term har en naturlig nøglerolle i håndteringen af det fysiske flow i Nordjysk Elhandel, og der er potentiale for endnu større omsætning og indtjening. // Stærke services til el-producenterne styrker positionen Vores forretningscenter for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet er en strategisk investering, der nu og fremadrettet sikrer optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på produktionsbalanceansvar (PBA) og handel for de danske decentrale producenter samt vindkraftproducenter i Danmark og Sverige. Systemet er et nøgleaktiv i den fysiske håndtering af el-produktion, som vi anser for en absolut spidskompetence, og systemet baner vej for international vækst på fysisk forvaltning. Af samme årsag valgte vi i 2010 også at insource it udvikling på vores PBA systemer. Decentral Produktion oplevede i 2010 en god tilgang af nye kunder, som konsoliderer vores position som de decentrale producenters foretrukne PBA- og handelspartner. // Konsolidering og svensk vækst på vindkraft I vores Vindcenter blev samarbejdsaftalen med de danske vindmølleejeres handelsselskab, Vindenergi Danmark, forlænget. Det Elnettet skal være i balance, hvor elektriciteten skal produceres og forbruges næsten samtidigt. betyder, at Nordjysk Elhandel fortsat håndterer PBA samt fysisk og finansiel handel for majoriteten af de danske vindmøller på markedsvilkår igennem Vindenergi Danmark. I Sverige sikrede vores Vindcenter yderligere volumen via tilgang af nye vindparker, som placerer Nordjysk Elhandel blandt de stærkest repræsenterede el-handelsselskaber på vindkraft i Sverige. Ligeledes skal det bemærkes, at Vindcentret havde succes med nyudviklede løsninger for handel med certifikater, som er et afgørende værdipapir for vindkraftproducenter i Sverige. Den svenske regerings ambitiøse og fordelagtige politik for at øge vindkraftproduktionen i Sverige gør fortsat Sverige til et topprioriteret vækstmarked. Nordjysk Elhandel påtog sig i 2010 PBA i Sverige med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. " Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet Årsrapport 2010 Side 7

8 LEDELSENS BERETNING > Året kort // Omsætning i TDKK // Resultat før skat i TDKK // Rekordstor handelsaftale i Klima Klimacentret leverede igen i 2010 et stærkt resultat, og det regnes i dag blandt Europas førende kompetencecentre indenfor carbon asset management. Klimacentret indgik i 2010 således den hidtil største Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) på fire Clean Development Mechanism (CDM) projekter med det indiske infrastrukturselskab IL&FS. Handelsaftalen beløber sig til et forventet køb af 1,5 millioner klimakreditter (CERs) over projekternes løbetid. I 2010 startede Nordjysk Elhandel et samarbejde med Industrialiserings Fonden for Udviklingslande (IFU) om etableringen af investeringsfonde dedikeret til low carbon intensive investeringer i udviklingslande med specielt fokus på vind- og solenergi. En fond med et stort og åbenlyst markedspotentiale - især i de asiatiske vækstøkonomier. Fonden skal forene gode afkast med dansk teknologieksport og CO 2 -reduktioner. // For få handler og svag kundetilgang på forbrug Manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter prægede Salg Erhverv i En lovændring begrænsede bindingsperioden for privatkunder og satte en kæp i hjulet for markedsføring og salg af FastPris-aftaler. Den lange periode med en flad prisudvikling i markedet var medvirkende til en skuffende indtjening i Salg Erhverv i 2010 som følge af manglende købsinteresse hos kunderne. Derfor blev der taget initiativer til at begrænse omkostningerne i centret. I Salg Privat introducerede man et nyt produkt MaxPris, som fastsætter et loft over elprisen og giver fuld gavn af lavere priser. Vi vurderer fortsat, at detailmarkedet i udpræget grad mangler konkurrence og markedsføring, og vi arbejder ambitiøst videre på løsninger, der kan give privatkunderne merværdi. // Fokuseret markedsstrategi, ny organisering og afklaring af ejerskab På baggrund af en strategiproces, der har fundet sted igennem det meste af 2010, skal vi implementere en markedsstrategi i Nordjysk Elhandel i En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger fremadrettet. Som en naturlig konsekvens af denne strategi skal organisationen struktureres og indrettes for at målrette ressourcerne mod vores prioriterede markeder. Gennem 2010 er der fra vores aktionærkreds arbejdet på at sælge Nordjysk Elhandel. I 2011 er der kommet en afklaring på denne proces, således at selskabets ejerskabsstruktur nu er på plads som grundlag for, at vi i ledelsen i samarbejde med selskabets nye bestyrelse kan arbejde struktureret med at sikre vækst og udvikling i Nordjysk Elhandel. Side 8 Årsrapport 2010

9 Året kort < LEDELSENS BERETNING // GWh håndteret "En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger Med ejerskiftet i Nordjysk Elhandel er der konstitueret en ny bestyrelse. Fra venstre Ulrik H. Christensen, Michael Dreisler (næstformand), Eigild B. Christensen (formand), Susanne Dreisler og Bo Lynge Rydahl (Adm. direktør). Årsrapport 2010 Side 9

10 LEDELSENS BERETNING > Forretningsområder Forretningsområder Side 10 Årsrapport 2010

11 Forretningsområder < LEDELSENS BERETNING SALG PRIVAT > 12 SALG ERHVERV > 14 PRODUKTION DECENTRAL > 16 PRODUKTION VIND > 18 KUNDEBORDET > 20 SHORT TERM > 22 KLIMA > 24 Årsrapport 2010 Side 11

12 LEDELSENS BERETNING > Salg Privat " Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere Side 12 Årsrapport 2010

13 Salg Privat < LEDELSENS BERETNING Lovændring begrænser muligheder I januar 2010 blev forbrugeraftalelovens bindingsperiode for privatkunder ændret. Danske el-leverandører må nu indgå bindende aftaler med privatkunderne i maksimalt 6 mdr., hvilket i høj grad begrænser mulighederne for at tilbyde privatkunderne værdiskabende produkter. Den nye lovgivning ændrede fundamentalt på Nordjysk Elhandels strategi på området for Salg Privat. Før lovændringen var vores salgs- og markedsføringsindsatser fokuseret på længere fastpris-aftaler med løbetider på op til fire år. Længere bindingsperioder gjorde det muligt at tilbyde meget attraktive fastpriser til forbrugerne, og Salg Privat havde fornuftig succes med salg af fastpris-aftaler. Efter lovændringen blev der fokuseret på produkterne; VindStrøm og StabilEl, som gjorde det sværere for Nordjysk Elhandel at differentiere sig væsentligt ift. konkurrenterne, og vi generede ikke det budgetterede salg. // Stærkt produkt men manglende kendskab Med introduktionen af et nyt og unikt produkt i juni måned fik afdelingen og samarbejdspartneren på field marketing et stærkt produkt med værdi for kunderne i form af sikkerhed mod prisstigninger og potentielt gode besparelser. Nordjysk Elhandel er den eneste leverandør på markedet, som tilbyder denne aftaleform til privatkunder, og produktet differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det til trods oplevede Salg Privat faldende salgstal og en brutto kundetilgang, der ikke var tilfredsstillende. De svigtende resultater tilskrives primært kundernes manglende kendskab til værdien i at skifte leverandør/aftale, underbemanding på field marketing og manglende rentabilitet i en omfattende markedsføring, der kunne generere positivt kendskab og skabe et stærkt brand. Det er stadig vores vurdering, at hvis vi sammenligner os med nabolandene, mangler detailmarkedet i udpræget grad konkurrence og markedsføring. // Samarbejde med boligforeninger I 2010 blev der indgået samarbejde med Kuben Ejendomsadministration og Dan Ejendomme A/S, og forhandlinger om flere samarbejdsaftaler blev indledt. Samarbejdsmodellen er kosteffektiv, og gør det muligt for os at stille attraktive tilbud til kunder, hvor de er særligt modtagelige overfor et leverandørskifte. Resultaterne af samarbejdet med eksterne partnere vil vise sig i løbet af // Går nye veje mod øget salg I 2011 skal salgs- og markedsføringsstrategien i Salg Privat gennemarbejdes med henblik på at etablere en styrket forretningsstrategi for salg i detailmarkedet. Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere, så rentabiliteten i opbygningen af kritisk kundemasse øges. Mulighederne for en mere kosteffektiv organisering og inddragelsen af flere salgskanaler skal undersøges. Samtidigt bliver der fokus på loyalitetsskabelse for at minimere churn raten og sikre værdien af vores kundemasse samt værdien i det flow (forbrug) og de optioner, der handles på Kundebordet og Optionsbordet. Også afdelingens muligheder for at skabe mersalg til kunderne igennem øget kommunikation, loyalitetsprogrammer og internethandel skal undersøges. Budgettet for Salg Privat i 2011 ligger på niveau med det i 2010 realiserede. Årsrapport 2010 Side 13

14 LEDELSENS BERETNING > Salg Erhverv Få bevægelser udfordrer En lang periode med flade prisbevægelser i markedet betød manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter hos kunderne i erhvervssegmentet. Kundernes manglende interesse i rådgivning og mere avancerede produktløsninger resulterede i en skuffende omsætning og indtjening i Salg Erhverv i Som en konsekvens af de udeblivende resultater og manglende tilgang af nye kunder er afdelingens regionale salgskorps blevet afviklet. // Skaber værdi i porteføljeforvaltning Strategien i Salg Erhverv er orienteret mod salg af porteføljeforvaltningsløsninger. Vores erfaringer har vist, at vi skaber størst værdi til vores kunder ved at tilbyde individuelle løsninger, hvor vi bringer vores handelskompetencer i spil og aktivt forvalter den enkelte kundes eksponering. Vores spidskompetence er de individuelle indkøbsstrategier, risikoforvaltningen og de optionsbaserede løsninger. Værdien i porteføljeforvaltning bliver selvklart relativt mindre i de prisscenarier med lav volatilitet, som prægede en stor del af Det må dog betegnes som usædvanligt, at elmarkedet i 2010 oplevede en så lang periode med sidelæns prisbevægelser. Elmarkedet regnes almindeligvis som et af de mest volatile råvaremarkeder overhovedet. I denne henseende skal det i øvrigt bemærkes, at samtlige analyseinstitutters fremadrettede markedsanalyser peger i retning af endnu større volatilitet på elmarkedet, forårsaget af en stadig større andel af produktionen fra de vejrafhængige, vedvarende energikilder som vind og sol (se tema side 28 om prisudviklingen i Norden). // Fokuseret salgsstrategi Vi fastholder derfor, at strategien for salg til større erhvervskunder med et årligt forbrug på over MWh bliver porteføljeforvaltning. Udfordringen bliver at få kunderne til at håndtere deres eksponeringer på energimarkederne på samme vis, som de fleste større virksomheder forvalter deres rente- og valutarisici. Her ligger en væsentlig opgave i at udbrede kendskabet til vores porteføljeforvaltningsløsninger gennem markedsføring og kommunikation. Til de mindre erhvervsdrivende, med et forbrug under MWh, vil vi fokusere på puljeløsninger og optionsbaserede løsninger. Salget af disse værdiskabende løsninger skal fremover primært ske over internettet eller telefonisk. Det er på denne baggrund, at antallet af sælgere i Salg Erhverv er blevet reduceret, således at salget gennem personlige salgsmøder nu målrettes de virksomheder, som får stor værdi af porteføljeforvaltning. // Web Interactive Trading 2010 markerede også ibrugtagningen af Nordjysk Elhandels elektroniske handelssystem Web Interactive Trading. Systemet digitaliserer og effektiviserer arbejdsgangene omkring salget til erhvervskunder og varetager nu prissætning, tilbuds- og kontraktdannelse, overførsel af data til Controlling samt automatisk advisering af kundeafregning om indgående handler for større erhvervskunder. Med Web Interactive Trading er der etableret et effektivt og driftssikkert setup omkring indgåelse af nye kundeengagementer og den løbende kundehåndtering. // Ny organisering skal underbygge strategi og levere resultaterne Budgettet for 2011 i Salg Erhverv er ambitiøst og lyder på væsentlig tilgang af volumen. For at nå budgettet skal Salg Erhverv fokusere målrettet salg til segmentet over MWh. Det er vurderingen, at Salg Erhverv har en stærk produktportefølje til netop dette segment, som også indeholder engros salg til energiselskaber i Danmark og Sverige. For yderligere at styrke afdelingens position på porteføljeforvaltning vil afdelingen igennem en omorganisering blive tættere integreret med den daglige handel og forvaltning af kundernes flows på vores Kundebord. Samtidig bliver der i 2011 også fokus på fastholdelse af nuværende kunder og salg af nye produkter/services, der tilbyder værdi ved at realisere aktuelle muligheder i markedet for den enkelte kunde. Organiseringen med Kundebordet skal sikre en konstant føling med markedet for at sikre hurtig reaktion på aktuelle muligheder og risici samt en effektiv ekspedition af den enkelte kundes engagementer og øget handelsaktivitet i Nordjysk Elhandel. Desuden vil afdelingen i 2011 afsøge mulighederne for at etablere særaftaler med eks. brancheorganisationer eller bestemte industrisektorer. Side 14 Årsrapport 2010

15 Salg Erhverv < LEDELSENS BERETNING "En lang periode med sidelæns prisbevægelser Årsrapport 2010 Side 15

16 LEDELSENS BERETNING > Produktion Decentral De stærkeste løsninger til producenterne Nordjysk Elhandels afdeling for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet sikrer en optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på Produktions Balance Ansvar (PBA) og handel for de danske decentrale el-producenter og baner vej for flere internationale aktiviteter. Netop fordi systemerne ud mod vores kunder er absolut kritiske i håndteringen af fysisk produktion, valgte vi i 2010 også at insource it-udviklingen i afdelingen bød på en god tilgang af nye kunder, og på ressourcesiden er afdelingen ligeledes blevet styrket. Afdelingens resultat for 2010 anses som acceptabelt under hensyntagen til producenternes begrænsede muligheder for at foretage gode prissikringer. " 2010 bød på en god tilgang af nye kunder Side 16 Årsrapport 2010

17 Produktion Decentral < LEDELSENS BERETNING // Effektivitet og brugervenlighed i centrum Det danske kraftvarmesystem er anerkendt verden over for sin effektivitet og fleksibilitet. Det er vores ambition at være bedst til at imødekomme producenternes ønsker og muligheder for prissikkerhed, risikostyring, bekvemmelighed og ikke mindst øget rentabilitet i produktionen. Dette bygger på indsigt i producentens ressourcer og den daglige drift, sammenholdt med de muligheder vi ser på energimarkederne. Med vores nye kommunikations- og overvågningssystem Power CC har vi sikret et effektivt og dynamisk redskab for vores vagter, der overvåger kundernes produktionsenheder 24 timer i døgnet og registrerer eventuelle fejl og motorstop og også foretager start/stop af enhederne i forhold til indmeldinger og bevægelserne på el-markedet. Det nye system baner vej for, at Nordjysk Elhandel kan tilbyde flere producenter at deltage i de attraktive regulerkraftmarkeder. Særligt deltagelsen i primær reservekraft (FNR) resulterede i 2010 i meget gode afkast til en række af vores producenter. Også i forhold til håndtering af alternativ varmeproduktion på elkedler (elpatroner) og varmepumper er systemet optimalt. I 2010 etablerede producenter elkedler på deres værker, og Nordjysk Elhandel deltager i et forskningsprojekt om brugen af varmepumper til integration af mere vindstrøm i elnettet. Med vores nye system har vi fået et værdifuldt redskab til at levere første klasses håndtering af fysisk produktion og et redskab, som bliver stadig mere værdifuldt for vores kunder. // En stille periode 2010 leverede ikke helt det forventede antal finansielle handler fra vores producenter. Mest populært var sikringer af grundbeløbet igennem vores Grundbeløb Plus produkt, som for hovedparten af producenterne har været endog meget rentabel. Producenternes handelsiver er naturligvis direkte konsistent med prisudviklingen på markedet, hvorfor den lange periode med minimale prisudsving lagde en dæmper på handelsaktiviteten. Som det var tilfældet i vores øvrige forretningscentre, gav priseksplosionen i november og december også de decentrale producenter mod på at handle og lave finansielle sikringer af deres produktion. Handelsaktiviteterne med kunderne i decentral produktion steg markant ultimo 2010, og der var især god interesse for vores nyeste finansielle produkter. bedste it-løsning herhjemme, og et system som overbyder, hvad vi ser i kraftvarmesektoren i Europa. I 2010 blev det første samarbejde i Tyskland startet med energiselskabet Badenova i Freiburg. Indledende er systemerne blevet afprøvet på mindre produktionsfaciliteter, og testen er forløbet uden problemer. Badenova leverer varme til ca kunder og el til ca kunder i Freiburg og omegn, som i øvrigt er kendt for at være Tysklands førende by inden for vedvarende energi. I første omgang består samarbejdet i den fysiske håndtering af produktionen, og når testperioden er overstået, er det hensigten, at Nordjysk Elhandel påtager sig produktionsbalanceansvar (PBA) på to 6 MW Badenova-værker. Samarbejdet med Badenova er det første inden for decentral produktion i Tyskland. Det varsler godt for vores muligheder i det tyske og vores strategi om at bruge vores ekspertise i fysisk håndtering af produktion til at skabe vækst internationalt, hvorefter samarbejdet på produktionsbalance kan udvides til også at omfatte finansielle produkter på f.eks. el, gas og CO 2. Afdelingen for Decentral Produktion fik i 2010 tilført dedikerede ressourcer til at markedsføre og sælge vores kompetencer på Decentral Produktion i Tyskland. // Flere ben at handle på Strategien for 2011 bliver at styrke positionen i Danmark gennem tilgang af mere volumen fra især større værker samt at sætte fokus på levering af og handel med naturgas. Vi er i dag producenternes fortrukne partner på forvaltning af indtægtsbenet produktionen af el. Derfor vil vi kunne tilbyde særligt fordelagtige løsninger, hvis også vi forvalter udgifts-benet indkøb af naturgas. Ved håndtering af begge ben har vi bedre muligheder for at minimere producenternes risiko og maksimere indtægterne, således at den enkelte producent kan levere varmen til slutkunderne billigst muligt. Organisatorisk skal salgsfunktionen i Decentral Produktion styrkes. I denne sammenhæng skal der investeres flere ressourcer i at tilbyde og markedsføre vores løsninger på levering af naturgas samt de åbenlyse fordele ved at forvalte el, naturgas og for nogle producenter også CO 2 sammen som en egentlig porteføljeforvaltning af indtægter og udgifter i kraftvarmeproduktion. // Start i Tyskland Med ibrugtagningen af det nye kommunikations- og overvågningssystem har vi nu et system, som vi anser for at være den Årsrapport 2010 Side 17

18 LEDELSENS BERETNING > Produktion Vind Vækst i Sverige og konsolidering i Danmark Fysisk håndtering og handel med vindkraft er et topprioriteret vækstområde i Nordjysk Elhandel resulterede i en meget tilfredsstillende tilgang af nye møller i Sverige. Nordjysk Elhandels førerposition på handel med vindenergi i Danmark blev konsolideret igennem en forlængelse af handelssamarbejdet med Vindenergi Danmark. Som en naturlig konsekvens af væksten i Sverige besluttede Nordjysk Elhandel at etablere PBA (produktionsbalanceansvar) med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. I denne henseende skal det bemærkes, at Havsnäs, Sveriges i øjeblikket største vindpark, i 2010 startede produktionen. Vores håndtering af parken fungerer upåklageligt. // Fra fysisk til finansiel forvaltning Styrken i Nordjysk Elhandels Vindcenter ligger i et virkelig stærkt set-up, der spænder fra prognoseudarbejdelse udført af vores egne meteorologer for den enkelte vindmølle, håndtering og indmeldinger af den daglige fysiske produktion til avanceret finansiel forvaltning. Et bredt og stærkt internt samarbejde, der bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring. Dette set-up gør det muligt at tilbyde vindmølleejere og udviklere unikke produkter og services, der øger sikkerheden og værdien af outputtet fra deres investering produktionen af strøm. Blandt de nye initiativer på den fysiske håndtering skal her nævnes en ny puljeordning, hvor Nordjysk Elhandels produktionsvagter (24 timers vagtordning) stopper vindmøllerne i tilfælde af negative priser i markedet. På den finansielle side skal samarbejdet med Optionsbordet fremhæves. Et samarbejde som i 2010 har ført til lanceringen af flere unikke produkter, som gør det muligt at individualisere prissikringsstrukturer efter varierende risikoprofiler. // Styrket position i Sverige Politisk bestemte positive incitamenter til udbygning af vindkraften i Sverige kombineret med en målrettet strategisk satsning i Nordjysk Elhandel har de seneste år givet en god tilvækst i Nordjysk Elhandel's vindkraftportefølje i Sverige. Med tilgangen af to store ordrer på vindparkerne Gabrielberget og Dragaliden, som udgør første del af Europas største onshore vindkraftprojekt, rundede Nordjysk Elhandel i MW installeret vindkraft. // Certifikater i centrum De største handelsmæssige udfordringer i Sverige i 2010 var faldende certifikatpriser samt den kommende sammenlægning af det svenske og norske certifikatmarked. Der blev derfor gjort en ekstra indsats for fortløbende at orientere vores kunder om vores analyser af markedet og tilbyde sikringsprodukter, der aflaster risikoen for faldende certifikatpriser, som fremadrettet kan forårsages af udbygning af vandkraften i Norge. I 2011 forventer vi yderligere fokus på certifikathandelen i Sverige, eftersom præmisserne i markedskoblingen med Norge vil blive udspecificeret. // Fortsat vækst og spot på nye markeder Nordjysk Elhandel har opbygget unikke kompetencer og et solidt netværk på vind. Med den fortsatte udbygning af vindkraft ser vi store muligheder for at udbrede vores løsninger på fysisk og finansiel forvaltning heraf. Basis vil være en styrkelse af vores positioner og engagementer i Danmark og Sverige sammen med en vurdering af potentialer på nye markeder, hvor vores kompetencer kan give vindmølleejerne ekstra værdi. Side 18 Årsrapport 2010

19 Produktion Vind < LEDELSENS BERETNING " Bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring Årsrapport 2010 Side 19

20 LEDELSENS BERETNING > Kundebordet Vintertørke katalyserede aktivitet Den helt store udfordring på Kundebordet i 2010 var afgjort prisudviklingen på elmarkedet. Det nordiske elmarked anses for at være et af de mest volatile markeder i verden, og der kan være en betydelig risiko forbundet med eksponering på elmarkedet. Interessen hos både el-producenter og el-forbrugere for at sikre sig mod de store prisudsving er som regel stor. Men når prisudsvingene er lave, falder handelsvilligheden samt interessen og behovet for at tegne sikringsprodukter. I 2010 var de første tre kvar- taler præget af sidelæns prisbevægelser, hvorefter det nordiske elmarked i fjerde kvartal viste sig fra sin allermest voldsomme side. Eksplosive prisstigninger forårsaget af tørt og koldt vejr mangedoblede risikoen ved at gå 2011 uforsikret i møde. Dette medførte masser af handelsaktivitet, hvorfor slutresultatet på kundebordet bedømmes til at være tilfredsstillende under disse markedsforhold. " Fremtidens problemstillinger bliver yderst komplicerede Side 20 Årsrapport 2010

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere