Stille 2010 men lys fremtid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stille 2010 men lys fremtid!"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 VELKOMMEN > Årsrapport 2010 Stille 2010 men lys fremtid! Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Bjørn Skovhus, Vicedirektør, Bo Lynge Rydahl, Administrerende direktør og Søren Agersbæk Jensen, Vicedirektør. Elmarkedet var i store dele af 2010 præget af meget beherskede prisbevægelser. Først i årets sidste måneder skete der for alvor noget i markedet. Da Nordjysk Elhandel i høj grad lever af at skabe værdi for vores kunder ved at forvalte prisbevægelser gennem brug af forskellige former for prissikringer, blev 2010 et ind- // Økonomiske nøgletal - Beløb i mio.dkk Nettoomsætning 3.144,8 EBITDA 70,1 Primær drift - EBIT 40,6 Resultat før skat 30,7 Årets resultat 20,3 Egenkapital 330,2 Egenkapital pct. 34,0 Antal ansatte i gennemsnit 154 tjeningsmæssigt stille år. Årets resultat blev på t.kr før skat, hvilket var lavere end ventet, men tilfredsstillende under de givne markedsforhold. Endvidere er resultatet påvirket af en række ekstraordinære forhold, herunder nedskrivninger af værdierne på selskabets ejendomme. Korrigeres for de ekstraordinære påvirkninger er selskabets reelle driftsresultat t.kr før skat. Årets pengestrømme fra driften var negativ med t.kr , hvilket står i stærk kontrast til den positive pengestrøm i 2009 på t.kr Udsvingene i pengestrømmene fra driften påvirkes markant af spotprisniveauet og antal fysisk håndterede MWh i perioden op til årsultimo, da der typisk er periodeforskydning mellem selskabets afregningstidspunkter på børser og overfor kunderne. Den positive udvikling i forretningsomfanget fortsatte i 2010, hvor omsætningen steg til godt 3,1 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i Stigningen i de håndterede energivolumener steg fra 6,3 TWh i 2009 til rekordhøje 7,3 TWh i Et godt udtryk for, at Nordjysk Elhandel fortsat har medvind på alle væsentlige forretningsområder. Side 2 Årsrapport 2010

3 Årsrapport 2010 < VELKOMMEN I løbet af det forholdsvis stille 2010 har Nordjysk Elhandel haft fokus på at trimme forretningen og skabe den optimale platform til udnyttelse af de store potentialer vi ser i de kommende år. Endvidere er der gennemført et omfattende strategiarbejde, hvor blandt andet selskabets internationale vækstpotentialer er afdækket. I slutningen af 2010 erhvervede Nordjysk Elhandel selskaberne NE Fondsmæglerselskab A/S og Nordjysk Elhandel Finans A/S, således disse nu er 100% ejede datterselskaber. De seneste år har ledelsen og øvrige dele af organisationen anvendt mange ressourcer i forbindelse med aktionærernes behov for at afhænde deres ejerskab af selskabet. Efter regnskabsafslutningen er denne proces nået til vejs ende, da de hidtidige aktionærer blev enige med en lokal investorkreds om overdragelse af aktierne i Nordjysk Elhandel. Strategiarbejdet og afklaringen af ejerforholdet betyder at ledelsen forventer, at der foreligger en klar og ambitiøs strategiplan i løbet af En strategiplan der med afsæt i Nordjysk Elhandels spidskompetencer skal realisere selskabets vækstpotentialer i en kontrolleret offensiv. Der tegner sig lyse perspektiver for Nordjysk Elhandels fremtid, og allerede i 2011 forventes en markant fremgang i både omsætning og indtjening. NORDJYSK ELHANDEL A/S INDHOLD Velkommen til årsrapport 2010 Stille men lys fremtid 2 Selskabet 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning Fra stilhed til storm 6 Forretningsområder: Salg Privat 12 Salg Erhverv 14 Produktion Decentral 16 Produktion Vind 18 Kundebordet 20 Short Term 22 Klima 24 Tema Klimafonden 26 Markedet 28 Risiko 30 Switch.dk Nordjysk Elhandel Finans A/S NE Fondsmæglerselskab A/S CSR 34 Klimakomiteen i Nordjysk Elhandels domicil på Skelagervej i Aalborg. Påtegninger og regnskab Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors påtegning 48 Hoved- og nøgletal 49 Anvendt regnskabspraksis 50 Resultatopgørelse 55 Balance 56 Pengestrømsopgørelse 59 Noter 60 Årsrapport 2010 Side 3

4 VELKOMMEN > Selskabet Selskabet: Bestyrelsen: Direktionen: Nordjysk Elhandel A/S Skelagervej 1, DK Aalborg Telefon Telefax: CVR-nr.: Eigild B. Christensen, formand Michael Dreisler, næstformand Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Bo Lynge Rydahl Adm. direktør Bo Lynge Rydahl Vicedirektør Bjørn Skovhus Vicedirektør Søren Agersbæk Jensen EXECUTIVES HR & Legal Executive Support Marketing IT Finance Customer Billing & Services Risk Management Trading Climate Operations Markets Consumption Renewables CHP Side 4 Årsrapport 2010

5 Hoved- og nøgletal for koncernen < VELKOMMEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index (235) 67 (273) Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Beløb i t.dkk Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 6,3% 22,1% 18,5% 10,0% 30,0% Afkastningsgrad 4,2% 12,5% 9,1% 4,9% 17,9% Overskudsgrad 1,3% 4,1% 1,9% 1,7% 4,3% Soliditet Egenkapitalandel 34,0% 41,9% 36,6% 43,4% 49,4% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2010 Side 5

6 LEDELSENS BERETNING > Året kort Fra stilhed til storm Månederne november og december 2010 gav en stormfuld afslutning på et ellers meget stille år i Nordjysk Elhandel. Da østenvinden sendte en tør, blivende vinterkulde ind over Skandinavien allerede i oktober måned, eksploderede elpriserne for vintermånederne i det nordiske prisområde. Der var udpræget mangel på vand til vandkraftproduktion i Norge, den svenske a-kraft kørte ustabilt, og råvarepriserne var stigende, hvilket sendte elprisen mod himlen og bragte masser af handel med vores kunder. Priseksplosionen kom på baggrund af en usædvanlig lang og stille periode fra februar til oktober med en nærmest neutral prisudvikling på markedet. Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet, og historisk er der sjældent set en så lang periode med sidelæns prisbevægelse. I Nordjysk Elhandel er vores handelsaktiviteter i en vis udstrækning afhængige af prisbevægelserne på især det nordiske elmarked (elbørsen Nord Pool) og det tyske elmarked (elbørsen EEX). Vores købs/salgsanbefalinger til kunderne i forbrug og produktion tager altid udgangspunkt i den aktuelle markedssituation samt i vores analyser og vurderinger af prisudviklingen fremadrettet. Grundlæggende rådgiver vi vores kunder til at reagere (hurtigt) på prisbevægelser og vores anbefalinger, hvorfor den lange, stille periode på marke- Handel med energi foregår på energibørserne i Europa og med modparter indenfor både energiproduktion og forbrug. Side 6 Årsrapport 2010

7 Året kort < LEDELSENS BERETNING det uden retning eller alvorlige prisfluktuationer, naturligt resulterede i færre kundehandler end normalt. Derimod skabte stormvejret på markederne i november og december et stort flow over vores Kundebord, som varetager kundehandler, og totalt set endte året dermed ganske tilfredsstillende. // Short Term høster frugterne Vores handelsaktiviteter på Short Term handelsbordet har i 2010 leveret gode resultater. Gennem grænsehandel i Europa, handel i den korte ende af markedet samt evnen til at høste synergier i den fysiske produktion leveret fra vores afdelinger for Decentral Produktion og Vind, har Short Term skabt stor værdi. I forlængelse heraf har bordet i 2010 øget fokus på el-produktion i Tyskland og Intraday Trading for at styrke kompetencerne og bane vej for større eksponering fremadrettet. Bordet har desuden fokuseret på handel med ubalancer i Sverige og Tyskland, hvor vi håndterer balanceansvar for vindkraftproducenter og decentrale producenter har demonstreret, at Short Term har en naturlig nøglerolle i håndteringen af det fysiske flow i Nordjysk Elhandel, og der er potentiale for endnu større omsætning og indtjening. // Stærke services til el-producenterne styrker positionen Vores forretningscenter for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet er en strategisk investering, der nu og fremadrettet sikrer optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på produktionsbalanceansvar (PBA) og handel for de danske decentrale producenter samt vindkraftproducenter i Danmark og Sverige. Systemet er et nøgleaktiv i den fysiske håndtering af el-produktion, som vi anser for en absolut spidskompetence, og systemet baner vej for international vækst på fysisk forvaltning. Af samme årsag valgte vi i 2010 også at insource it udvikling på vores PBA systemer. Decentral Produktion oplevede i 2010 en god tilgang af nye kunder, som konsoliderer vores position som de decentrale producenters foretrukne PBA- og handelspartner. // Konsolidering og svensk vækst på vindkraft I vores Vindcenter blev samarbejdsaftalen med de danske vindmølleejeres handelsselskab, Vindenergi Danmark, forlænget. Det Elnettet skal være i balance, hvor elektriciteten skal produceres og forbruges næsten samtidigt. betyder, at Nordjysk Elhandel fortsat håndterer PBA samt fysisk og finansiel handel for majoriteten af de danske vindmøller på markedsvilkår igennem Vindenergi Danmark. I Sverige sikrede vores Vindcenter yderligere volumen via tilgang af nye vindparker, som placerer Nordjysk Elhandel blandt de stærkest repræsenterede el-handelsselskaber på vindkraft i Sverige. Ligeledes skal det bemærkes, at Vindcentret havde succes med nyudviklede løsninger for handel med certifikater, som er et afgørende værdipapir for vindkraftproducenter i Sverige. Den svenske regerings ambitiøse og fordelagtige politik for at øge vindkraftproduktionen i Sverige gør fortsat Sverige til et topprioriteret vækstmarked. Nordjysk Elhandel påtog sig i 2010 PBA i Sverige med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. " Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet Årsrapport 2010 Side 7

8 LEDELSENS BERETNING > Året kort // Omsætning i TDKK // Resultat før skat i TDKK // Rekordstor handelsaftale i Klima Klimacentret leverede igen i 2010 et stærkt resultat, og det regnes i dag blandt Europas førende kompetencecentre indenfor carbon asset management. Klimacentret indgik i 2010 således den hidtil største Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) på fire Clean Development Mechanism (CDM) projekter med det indiske infrastrukturselskab IL&FS. Handelsaftalen beløber sig til et forventet køb af 1,5 millioner klimakreditter (CERs) over projekternes løbetid. I 2010 startede Nordjysk Elhandel et samarbejde med Industrialiserings Fonden for Udviklingslande (IFU) om etableringen af investeringsfonde dedikeret til low carbon intensive investeringer i udviklingslande med specielt fokus på vind- og solenergi. En fond med et stort og åbenlyst markedspotentiale - især i de asiatiske vækstøkonomier. Fonden skal forene gode afkast med dansk teknologieksport og CO 2 -reduktioner. // For få handler og svag kundetilgang på forbrug Manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter prægede Salg Erhverv i En lovændring begrænsede bindingsperioden for privatkunder og satte en kæp i hjulet for markedsføring og salg af FastPris-aftaler. Den lange periode med en flad prisudvikling i markedet var medvirkende til en skuffende indtjening i Salg Erhverv i 2010 som følge af manglende købsinteresse hos kunderne. Derfor blev der taget initiativer til at begrænse omkostningerne i centret. I Salg Privat introducerede man et nyt produkt MaxPris, som fastsætter et loft over elprisen og giver fuld gavn af lavere priser. Vi vurderer fortsat, at detailmarkedet i udpræget grad mangler konkurrence og markedsføring, og vi arbejder ambitiøst videre på løsninger, der kan give privatkunderne merværdi. // Fokuseret markedsstrategi, ny organisering og afklaring af ejerskab På baggrund af en strategiproces, der har fundet sted igennem det meste af 2010, skal vi implementere en markedsstrategi i Nordjysk Elhandel i En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger fremadrettet. Som en naturlig konsekvens af denne strategi skal organisationen struktureres og indrettes for at målrette ressourcerne mod vores prioriterede markeder. Gennem 2010 er der fra vores aktionærkreds arbejdet på at sælge Nordjysk Elhandel. I 2011 er der kommet en afklaring på denne proces, således at selskabets ejerskabsstruktur nu er på plads som grundlag for, at vi i ledelsen i samarbejde med selskabets nye bestyrelse kan arbejde struktureret med at sikre vækst og udvikling i Nordjysk Elhandel. Side 8 Årsrapport 2010

9 Året kort < LEDELSENS BERETNING // GWh håndteret "En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger Med ejerskiftet i Nordjysk Elhandel er der konstitueret en ny bestyrelse. Fra venstre Ulrik H. Christensen, Michael Dreisler (næstformand), Eigild B. Christensen (formand), Susanne Dreisler og Bo Lynge Rydahl (Adm. direktør). Årsrapport 2010 Side 9

10 LEDELSENS BERETNING > Forretningsområder Forretningsområder Side 10 Årsrapport 2010

11 Forretningsområder < LEDELSENS BERETNING SALG PRIVAT > 12 SALG ERHVERV > 14 PRODUKTION DECENTRAL > 16 PRODUKTION VIND > 18 KUNDEBORDET > 20 SHORT TERM > 22 KLIMA > 24 Årsrapport 2010 Side 11

12 LEDELSENS BERETNING > Salg Privat " Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere Side 12 Årsrapport 2010

13 Salg Privat < LEDELSENS BERETNING Lovændring begrænser muligheder I januar 2010 blev forbrugeraftalelovens bindingsperiode for privatkunder ændret. Danske el-leverandører må nu indgå bindende aftaler med privatkunderne i maksimalt 6 mdr., hvilket i høj grad begrænser mulighederne for at tilbyde privatkunderne værdiskabende produkter. Den nye lovgivning ændrede fundamentalt på Nordjysk Elhandels strategi på området for Salg Privat. Før lovændringen var vores salgs- og markedsføringsindsatser fokuseret på længere fastpris-aftaler med løbetider på op til fire år. Længere bindingsperioder gjorde det muligt at tilbyde meget attraktive fastpriser til forbrugerne, og Salg Privat havde fornuftig succes med salg af fastpris-aftaler. Efter lovændringen blev der fokuseret på produkterne; VindStrøm og StabilEl, som gjorde det sværere for Nordjysk Elhandel at differentiere sig væsentligt ift. konkurrenterne, og vi generede ikke det budgetterede salg. // Stærkt produkt men manglende kendskab Med introduktionen af et nyt og unikt produkt i juni måned fik afdelingen og samarbejdspartneren på field marketing et stærkt produkt med værdi for kunderne i form af sikkerhed mod prisstigninger og potentielt gode besparelser. Nordjysk Elhandel er den eneste leverandør på markedet, som tilbyder denne aftaleform til privatkunder, og produktet differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det til trods oplevede Salg Privat faldende salgstal og en brutto kundetilgang, der ikke var tilfredsstillende. De svigtende resultater tilskrives primært kundernes manglende kendskab til værdien i at skifte leverandør/aftale, underbemanding på field marketing og manglende rentabilitet i en omfattende markedsføring, der kunne generere positivt kendskab og skabe et stærkt brand. Det er stadig vores vurdering, at hvis vi sammenligner os med nabolandene, mangler detailmarkedet i udpræget grad konkurrence og markedsføring. // Samarbejde med boligforeninger I 2010 blev der indgået samarbejde med Kuben Ejendomsadministration og Dan Ejendomme A/S, og forhandlinger om flere samarbejdsaftaler blev indledt. Samarbejdsmodellen er kosteffektiv, og gør det muligt for os at stille attraktive tilbud til kunder, hvor de er særligt modtagelige overfor et leverandørskifte. Resultaterne af samarbejdet med eksterne partnere vil vise sig i løbet af // Går nye veje mod øget salg I 2011 skal salgs- og markedsføringsstrategien i Salg Privat gennemarbejdes med henblik på at etablere en styrket forretningsstrategi for salg i detailmarkedet. Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere, så rentabiliteten i opbygningen af kritisk kundemasse øges. Mulighederne for en mere kosteffektiv organisering og inddragelsen af flere salgskanaler skal undersøges. Samtidigt bliver der fokus på loyalitetsskabelse for at minimere churn raten og sikre værdien af vores kundemasse samt værdien i det flow (forbrug) og de optioner, der handles på Kundebordet og Optionsbordet. Også afdelingens muligheder for at skabe mersalg til kunderne igennem øget kommunikation, loyalitetsprogrammer og internethandel skal undersøges. Budgettet for Salg Privat i 2011 ligger på niveau med det i 2010 realiserede. Årsrapport 2010 Side 13

14 LEDELSENS BERETNING > Salg Erhverv Få bevægelser udfordrer En lang periode med flade prisbevægelser i markedet betød manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter hos kunderne i erhvervssegmentet. Kundernes manglende interesse i rådgivning og mere avancerede produktløsninger resulterede i en skuffende omsætning og indtjening i Salg Erhverv i Som en konsekvens af de udeblivende resultater og manglende tilgang af nye kunder er afdelingens regionale salgskorps blevet afviklet. // Skaber værdi i porteføljeforvaltning Strategien i Salg Erhverv er orienteret mod salg af porteføljeforvaltningsløsninger. Vores erfaringer har vist, at vi skaber størst værdi til vores kunder ved at tilbyde individuelle løsninger, hvor vi bringer vores handelskompetencer i spil og aktivt forvalter den enkelte kundes eksponering. Vores spidskompetence er de individuelle indkøbsstrategier, risikoforvaltningen og de optionsbaserede løsninger. Værdien i porteføljeforvaltning bliver selvklart relativt mindre i de prisscenarier med lav volatilitet, som prægede en stor del af Det må dog betegnes som usædvanligt, at elmarkedet i 2010 oplevede en så lang periode med sidelæns prisbevægelser. Elmarkedet regnes almindeligvis som et af de mest volatile råvaremarkeder overhovedet. I denne henseende skal det i øvrigt bemærkes, at samtlige analyseinstitutters fremadrettede markedsanalyser peger i retning af endnu større volatilitet på elmarkedet, forårsaget af en stadig større andel af produktionen fra de vejrafhængige, vedvarende energikilder som vind og sol (se tema side 28 om prisudviklingen i Norden). // Fokuseret salgsstrategi Vi fastholder derfor, at strategien for salg til større erhvervskunder med et årligt forbrug på over MWh bliver porteføljeforvaltning. Udfordringen bliver at få kunderne til at håndtere deres eksponeringer på energimarkederne på samme vis, som de fleste større virksomheder forvalter deres rente- og valutarisici. Her ligger en væsentlig opgave i at udbrede kendskabet til vores porteføljeforvaltningsløsninger gennem markedsføring og kommunikation. Til de mindre erhvervsdrivende, med et forbrug under MWh, vil vi fokusere på puljeløsninger og optionsbaserede løsninger. Salget af disse værdiskabende løsninger skal fremover primært ske over internettet eller telefonisk. Det er på denne baggrund, at antallet af sælgere i Salg Erhverv er blevet reduceret, således at salget gennem personlige salgsmøder nu målrettes de virksomheder, som får stor værdi af porteføljeforvaltning. // Web Interactive Trading 2010 markerede også ibrugtagningen af Nordjysk Elhandels elektroniske handelssystem Web Interactive Trading. Systemet digitaliserer og effektiviserer arbejdsgangene omkring salget til erhvervskunder og varetager nu prissætning, tilbuds- og kontraktdannelse, overførsel af data til Controlling samt automatisk advisering af kundeafregning om indgående handler for større erhvervskunder. Med Web Interactive Trading er der etableret et effektivt og driftssikkert setup omkring indgåelse af nye kundeengagementer og den løbende kundehåndtering. // Ny organisering skal underbygge strategi og levere resultaterne Budgettet for 2011 i Salg Erhverv er ambitiøst og lyder på væsentlig tilgang af volumen. For at nå budgettet skal Salg Erhverv fokusere målrettet salg til segmentet over MWh. Det er vurderingen, at Salg Erhverv har en stærk produktportefølje til netop dette segment, som også indeholder engros salg til energiselskaber i Danmark og Sverige. For yderligere at styrke afdelingens position på porteføljeforvaltning vil afdelingen igennem en omorganisering blive tættere integreret med den daglige handel og forvaltning af kundernes flows på vores Kundebord. Samtidig bliver der i 2011 også fokus på fastholdelse af nuværende kunder og salg af nye produkter/services, der tilbyder værdi ved at realisere aktuelle muligheder i markedet for den enkelte kunde. Organiseringen med Kundebordet skal sikre en konstant føling med markedet for at sikre hurtig reaktion på aktuelle muligheder og risici samt en effektiv ekspedition af den enkelte kundes engagementer og øget handelsaktivitet i Nordjysk Elhandel. Desuden vil afdelingen i 2011 afsøge mulighederne for at etablere særaftaler med eks. brancheorganisationer eller bestemte industrisektorer. Side 14 Årsrapport 2010

15 Salg Erhverv < LEDELSENS BERETNING "En lang periode med sidelæns prisbevægelser Årsrapport 2010 Side 15

16 LEDELSENS BERETNING > Produktion Decentral De stærkeste løsninger til producenterne Nordjysk Elhandels afdeling for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet sikrer en optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på Produktions Balance Ansvar (PBA) og handel for de danske decentrale el-producenter og baner vej for flere internationale aktiviteter. Netop fordi systemerne ud mod vores kunder er absolut kritiske i håndteringen af fysisk produktion, valgte vi i 2010 også at insource it-udviklingen i afdelingen bød på en god tilgang af nye kunder, og på ressourcesiden er afdelingen ligeledes blevet styrket. Afdelingens resultat for 2010 anses som acceptabelt under hensyntagen til producenternes begrænsede muligheder for at foretage gode prissikringer. " 2010 bød på en god tilgang af nye kunder Side 16 Årsrapport 2010

17 Produktion Decentral < LEDELSENS BERETNING // Effektivitet og brugervenlighed i centrum Det danske kraftvarmesystem er anerkendt verden over for sin effektivitet og fleksibilitet. Det er vores ambition at være bedst til at imødekomme producenternes ønsker og muligheder for prissikkerhed, risikostyring, bekvemmelighed og ikke mindst øget rentabilitet i produktionen. Dette bygger på indsigt i producentens ressourcer og den daglige drift, sammenholdt med de muligheder vi ser på energimarkederne. Med vores nye kommunikations- og overvågningssystem Power CC har vi sikret et effektivt og dynamisk redskab for vores vagter, der overvåger kundernes produktionsenheder 24 timer i døgnet og registrerer eventuelle fejl og motorstop og også foretager start/stop af enhederne i forhold til indmeldinger og bevægelserne på el-markedet. Det nye system baner vej for, at Nordjysk Elhandel kan tilbyde flere producenter at deltage i de attraktive regulerkraftmarkeder. Særligt deltagelsen i primær reservekraft (FNR) resulterede i 2010 i meget gode afkast til en række af vores producenter. Også i forhold til håndtering af alternativ varmeproduktion på elkedler (elpatroner) og varmepumper er systemet optimalt. I 2010 etablerede producenter elkedler på deres værker, og Nordjysk Elhandel deltager i et forskningsprojekt om brugen af varmepumper til integration af mere vindstrøm i elnettet. Med vores nye system har vi fået et værdifuldt redskab til at levere første klasses håndtering af fysisk produktion og et redskab, som bliver stadig mere værdifuldt for vores kunder. // En stille periode 2010 leverede ikke helt det forventede antal finansielle handler fra vores producenter. Mest populært var sikringer af grundbeløbet igennem vores Grundbeløb Plus produkt, som for hovedparten af producenterne har været endog meget rentabel. Producenternes handelsiver er naturligvis direkte konsistent med prisudviklingen på markedet, hvorfor den lange periode med minimale prisudsving lagde en dæmper på handelsaktiviteten. Som det var tilfældet i vores øvrige forretningscentre, gav priseksplosionen i november og december også de decentrale producenter mod på at handle og lave finansielle sikringer af deres produktion. Handelsaktiviteterne med kunderne i decentral produktion steg markant ultimo 2010, og der var især god interesse for vores nyeste finansielle produkter. bedste it-løsning herhjemme, og et system som overbyder, hvad vi ser i kraftvarmesektoren i Europa. I 2010 blev det første samarbejde i Tyskland startet med energiselskabet Badenova i Freiburg. Indledende er systemerne blevet afprøvet på mindre produktionsfaciliteter, og testen er forløbet uden problemer. Badenova leverer varme til ca kunder og el til ca kunder i Freiburg og omegn, som i øvrigt er kendt for at være Tysklands førende by inden for vedvarende energi. I første omgang består samarbejdet i den fysiske håndtering af produktionen, og når testperioden er overstået, er det hensigten, at Nordjysk Elhandel påtager sig produktionsbalanceansvar (PBA) på to 6 MW Badenova-værker. Samarbejdet med Badenova er det første inden for decentral produktion i Tyskland. Det varsler godt for vores muligheder i det tyske og vores strategi om at bruge vores ekspertise i fysisk håndtering af produktion til at skabe vækst internationalt, hvorefter samarbejdet på produktionsbalance kan udvides til også at omfatte finansielle produkter på f.eks. el, gas og CO 2. Afdelingen for Decentral Produktion fik i 2010 tilført dedikerede ressourcer til at markedsføre og sælge vores kompetencer på Decentral Produktion i Tyskland. // Flere ben at handle på Strategien for 2011 bliver at styrke positionen i Danmark gennem tilgang af mere volumen fra især større værker samt at sætte fokus på levering af og handel med naturgas. Vi er i dag producenternes fortrukne partner på forvaltning af indtægtsbenet produktionen af el. Derfor vil vi kunne tilbyde særligt fordelagtige løsninger, hvis også vi forvalter udgifts-benet indkøb af naturgas. Ved håndtering af begge ben har vi bedre muligheder for at minimere producenternes risiko og maksimere indtægterne, således at den enkelte producent kan levere varmen til slutkunderne billigst muligt. Organisatorisk skal salgsfunktionen i Decentral Produktion styrkes. I denne sammenhæng skal der investeres flere ressourcer i at tilbyde og markedsføre vores løsninger på levering af naturgas samt de åbenlyse fordele ved at forvalte el, naturgas og for nogle producenter også CO 2 sammen som en egentlig porteføljeforvaltning af indtægter og udgifter i kraftvarmeproduktion. // Start i Tyskland Med ibrugtagningen af det nye kommunikations- og overvågningssystem har vi nu et system, som vi anser for at være den Årsrapport 2010 Side 17

18 LEDELSENS BERETNING > Produktion Vind Vækst i Sverige og konsolidering i Danmark Fysisk håndtering og handel med vindkraft er et topprioriteret vækstområde i Nordjysk Elhandel resulterede i en meget tilfredsstillende tilgang af nye møller i Sverige. Nordjysk Elhandels førerposition på handel med vindenergi i Danmark blev konsolideret igennem en forlængelse af handelssamarbejdet med Vindenergi Danmark. Som en naturlig konsekvens af væksten i Sverige besluttede Nordjysk Elhandel at etablere PBA (produktionsbalanceansvar) med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. I denne henseende skal det bemærkes, at Havsnäs, Sveriges i øjeblikket største vindpark, i 2010 startede produktionen. Vores håndtering af parken fungerer upåklageligt. // Fra fysisk til finansiel forvaltning Styrken i Nordjysk Elhandels Vindcenter ligger i et virkelig stærkt set-up, der spænder fra prognoseudarbejdelse udført af vores egne meteorologer for den enkelte vindmølle, håndtering og indmeldinger af den daglige fysiske produktion til avanceret finansiel forvaltning. Et bredt og stærkt internt samarbejde, der bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring. Dette set-up gør det muligt at tilbyde vindmølleejere og udviklere unikke produkter og services, der øger sikkerheden og værdien af outputtet fra deres investering produktionen af strøm. Blandt de nye initiativer på den fysiske håndtering skal her nævnes en ny puljeordning, hvor Nordjysk Elhandels produktionsvagter (24 timers vagtordning) stopper vindmøllerne i tilfælde af negative priser i markedet. På den finansielle side skal samarbejdet med Optionsbordet fremhæves. Et samarbejde som i 2010 har ført til lanceringen af flere unikke produkter, som gør det muligt at individualisere prissikringsstrukturer efter varierende risikoprofiler. // Styrket position i Sverige Politisk bestemte positive incitamenter til udbygning af vindkraften i Sverige kombineret med en målrettet strategisk satsning i Nordjysk Elhandel har de seneste år givet en god tilvækst i Nordjysk Elhandel's vindkraftportefølje i Sverige. Med tilgangen af to store ordrer på vindparkerne Gabrielberget og Dragaliden, som udgør første del af Europas største onshore vindkraftprojekt, rundede Nordjysk Elhandel i MW installeret vindkraft. // Certifikater i centrum De største handelsmæssige udfordringer i Sverige i 2010 var faldende certifikatpriser samt den kommende sammenlægning af det svenske og norske certifikatmarked. Der blev derfor gjort en ekstra indsats for fortløbende at orientere vores kunder om vores analyser af markedet og tilbyde sikringsprodukter, der aflaster risikoen for faldende certifikatpriser, som fremadrettet kan forårsages af udbygning af vandkraften i Norge. I 2011 forventer vi yderligere fokus på certifikathandelen i Sverige, eftersom præmisserne i markedskoblingen med Norge vil blive udspecificeret. // Fortsat vækst og spot på nye markeder Nordjysk Elhandel har opbygget unikke kompetencer og et solidt netværk på vind. Med den fortsatte udbygning af vindkraft ser vi store muligheder for at udbrede vores løsninger på fysisk og finansiel forvaltning heraf. Basis vil være en styrkelse af vores positioner og engagementer i Danmark og Sverige sammen med en vurdering af potentialer på nye markeder, hvor vores kompetencer kan give vindmølleejerne ekstra værdi. Side 18 Årsrapport 2010

19 Produktion Vind < LEDELSENS BERETNING " Bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring Årsrapport 2010 Side 19

20 LEDELSENS BERETNING > Kundebordet Vintertørke katalyserede aktivitet Den helt store udfordring på Kundebordet i 2010 var afgjort prisudviklingen på elmarkedet. Det nordiske elmarked anses for at være et af de mest volatile markeder i verden, og der kan være en betydelig risiko forbundet med eksponering på elmarkedet. Interessen hos både el-producenter og el-forbrugere for at sikre sig mod de store prisudsving er som regel stor. Men når prisudsvingene er lave, falder handelsvilligheden samt interessen og behovet for at tegne sikringsprodukter. I 2010 var de første tre kvar- taler præget af sidelæns prisbevægelser, hvorefter det nordiske elmarked i fjerde kvartal viste sig fra sin allermest voldsomme side. Eksplosive prisstigninger forårsaget af tørt og koldt vejr mangedoblede risikoen ved at gå 2011 uforsikret i møde. Dette medførte masser af handelsaktivitet, hvorfor slutresultatet på kundebordet bedømmes til at være tilfredsstillende under disse markedsforhold. " Fremtidens problemstillinger bliver yderst komplicerede Side 20 Årsrapport 2010

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 45 5.11.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 27-11-2014 27-01-2015 27-03-2015

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Februar 2014 DK1 DK2 På trods af stigninger på CO2-markedet holder vejret priserne nede. Vi forventer fortsat faldende priser. På trods af stigninger på CO2-markedet holder

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 17.8.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Forwards - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 09-09-2015 09-11-2015 09-01-2016

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 13.08.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 14-08-2014 14-10-2014 14-12-2014 14-02-2015

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 DK1 DK2 Naturgas CO2 Det kolde og tørre vejr ser ud til at få en ende, og vi forventer at vi vil se faldende priser i løbet af april måned. Vi anbefaler derfor

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Januar 2013 DK1 DK2 Naturgas CO2 Vi kan se prisstigninger på den kortebane forårsaget af et skifte til koldere vejr. De øvrige prissættende faktorer er dog neutrale til nedadgående,

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2012

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2012 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2012 DK1 DK2 Naturgas EUA Såfremt de mildere vejrpognoser holder, kan det være med til at trække priserne yderligere nedad. Såfremt de mildere vejrpognoser holder,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DAGENS MARKEDSKOMMENTAR

DAGENS MARKEDSKOMMENTAR DAGENS MARKEDSKOMMENTAR Aalborg, den 24. januar Anbefaling Vejret driver prisudviklingen på elmarkedet i øjeblikket. Prognoserne i dag forudser, at det kolde vejr fortsætter, hvilket får elpriserne til

Læs mere

Dine øjne i energimarkedet. Nordjysk Elhandel A/S. Nordjysk Elhandel 1

Dine øjne i energimarkedet. Nordjysk Elhandel A/S.  Nordjysk Elhandel 1 Dine øjne i energimarkedet Nordjysk Elhandel A/S info@neas.dk www.neas.dk Nordjysk Elhandel 1 I Nordjysk Elhandel er vi vores kunders øjne i energimarkedet. Vi er en handelsvirksomhed, og vores forretningsmodel

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 48 26.11.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 13-01-2015 13-02-2015 13-03-2015

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 23 09.06.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Futures - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 03-07-2015 03-09-2015 03-11-2015

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 DK1 Vi forventer en neutral til moderat faldende prisudvikling i juni måned. Kun en længere periode med tørt vejr vil kunne ændre retningen i markedet. DK2 Naturgas

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013 DK1 DK2 Naturgas Elpriserne er nær det laveste niveau i år. Vi forventer fortsat moderate prisfald, drevet af et svagt tysk marked, faldende råvarer og mere regn

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Marts 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Vejret holder priserne nede trods stigende CO2 priser. Såfremt vinteren ikke vender tilbage forventer vi fortsat faldende priser. Vejret holder

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 41 8.10.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 30-10-2014 30-12-2014 28-02-2015

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 26 25.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 2 14.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-04-2015 05-06-2015 05-08-2015 05-10-2015

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

STATUS PÅ EL- OG GASMARKEDERNE. Senior Trader Henrik Gaarn Christensen

STATUS PÅ EL- OG GASMARKEDERNE. Senior Trader Henrik Gaarn Christensen STATUS PÅ EL- OG GASMARKEDERNE Senior Trader Henrik Gaarn Christensen Agenda Elmarkedet -Historisk lave elpriser -Kapacitetsudbygning -Kul -CO2 Gas -Historisk lave priser -Olie -Groningen -Ukraine -Lagersituationen

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft.

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft. 1 50 % vindenergi Muligheder og udfordringer Samordnede energisystemer, aktiv medvirken af forbrugerne, nye kommunikationsnet og automatik med distribueret intelligens er nogle af de nye, spændende virkemidler,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 - Stigende omsætning på 17% YOY - Egenkapital tæt på 20 MDKK - Nyt IT system implementeret - M&A aktiviteter

Læs mere