Stille 2010 men lys fremtid!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stille 2010 men lys fremtid!"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 VELKOMMEN > Årsrapport 2010 Stille 2010 men lys fremtid! Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Bjørn Skovhus, Vicedirektør, Bo Lynge Rydahl, Administrerende direktør og Søren Agersbæk Jensen, Vicedirektør. Elmarkedet var i store dele af 2010 præget af meget beherskede prisbevægelser. Først i årets sidste måneder skete der for alvor noget i markedet. Da Nordjysk Elhandel i høj grad lever af at skabe værdi for vores kunder ved at forvalte prisbevægelser gennem brug af forskellige former for prissikringer, blev 2010 et ind- // Økonomiske nøgletal - Beløb i mio.dkk Nettoomsætning 3.144,8 EBITDA 70,1 Primær drift - EBIT 40,6 Resultat før skat 30,7 Årets resultat 20,3 Egenkapital 330,2 Egenkapital pct. 34,0 Antal ansatte i gennemsnit 154 tjeningsmæssigt stille år. Årets resultat blev på t.kr før skat, hvilket var lavere end ventet, men tilfredsstillende under de givne markedsforhold. Endvidere er resultatet påvirket af en række ekstraordinære forhold, herunder nedskrivninger af værdierne på selskabets ejendomme. Korrigeres for de ekstraordinære påvirkninger er selskabets reelle driftsresultat t.kr før skat. Årets pengestrømme fra driften var negativ med t.kr , hvilket står i stærk kontrast til den positive pengestrøm i 2009 på t.kr Udsvingene i pengestrømmene fra driften påvirkes markant af spotprisniveauet og antal fysisk håndterede MWh i perioden op til årsultimo, da der typisk er periodeforskydning mellem selskabets afregningstidspunkter på børser og overfor kunderne. Den positive udvikling i forretningsomfanget fortsatte i 2010, hvor omsætningen steg til godt 3,1 mia. kr. mod 2,3 mia. kr. i Stigningen i de håndterede energivolumener steg fra 6,3 TWh i 2009 til rekordhøje 7,3 TWh i Et godt udtryk for, at Nordjysk Elhandel fortsat har medvind på alle væsentlige forretningsområder. Side 2 Årsrapport 2010

3 Årsrapport 2010 < VELKOMMEN I løbet af det forholdsvis stille 2010 har Nordjysk Elhandel haft fokus på at trimme forretningen og skabe den optimale platform til udnyttelse af de store potentialer vi ser i de kommende år. Endvidere er der gennemført et omfattende strategiarbejde, hvor blandt andet selskabets internationale vækstpotentialer er afdækket. I slutningen af 2010 erhvervede Nordjysk Elhandel selskaberne NE Fondsmæglerselskab A/S og Nordjysk Elhandel Finans A/S, således disse nu er 100% ejede datterselskaber. De seneste år har ledelsen og øvrige dele af organisationen anvendt mange ressourcer i forbindelse med aktionærernes behov for at afhænde deres ejerskab af selskabet. Efter regnskabsafslutningen er denne proces nået til vejs ende, da de hidtidige aktionærer blev enige med en lokal investorkreds om overdragelse af aktierne i Nordjysk Elhandel. Strategiarbejdet og afklaringen af ejerforholdet betyder at ledelsen forventer, at der foreligger en klar og ambitiøs strategiplan i løbet af En strategiplan der med afsæt i Nordjysk Elhandels spidskompetencer skal realisere selskabets vækstpotentialer i en kontrolleret offensiv. Der tegner sig lyse perspektiver for Nordjysk Elhandels fremtid, og allerede i 2011 forventes en markant fremgang i både omsætning og indtjening. NORDJYSK ELHANDEL A/S INDHOLD Velkommen til årsrapport 2010 Stille men lys fremtid 2 Selskabet 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning Fra stilhed til storm 6 Forretningsområder: Salg Privat 12 Salg Erhverv 14 Produktion Decentral 16 Produktion Vind 18 Kundebordet 20 Short Term 22 Klima 24 Tema Klimafonden 26 Markedet 28 Risiko 30 Switch.dk Nordjysk Elhandel Finans A/S NE Fondsmæglerselskab A/S CSR 34 Klimakomiteen i Nordjysk Elhandels domicil på Skelagervej i Aalborg. Påtegninger og regnskab Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors påtegning 48 Hoved- og nøgletal 49 Anvendt regnskabspraksis 50 Resultatopgørelse 55 Balance 56 Pengestrømsopgørelse 59 Noter 60 Årsrapport 2010 Side 3

4 VELKOMMEN > Selskabet Selskabet: Bestyrelsen: Direktionen: Nordjysk Elhandel A/S Skelagervej 1, DK Aalborg Telefon Telefax: CVR-nr.: Eigild B. Christensen, formand Michael Dreisler, næstformand Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Bo Lynge Rydahl Adm. direktør Bo Lynge Rydahl Vicedirektør Bjørn Skovhus Vicedirektør Søren Agersbæk Jensen EXECUTIVES HR & Legal Executive Support Marketing IT Finance Customer Billing & Services Risk Management Trading Climate Operations Markets Consumption Renewables CHP Side 4 Årsrapport 2010

5 Hoved- og nøgletal for koncernen < VELKOMMEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index (235) 67 (273) Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Beløb i t.dkk Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 6,3% 22,1% 18,5% 10,0% 30,0% Afkastningsgrad 4,2% 12,5% 9,1% 4,9% 17,9% Overskudsgrad 1,3% 4,1% 1,9% 1,7% 4,3% Soliditet Egenkapitalandel 34,0% 41,9% 36,6% 43,4% 49,4% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2010 Side 5

6 LEDELSENS BERETNING > Året kort Fra stilhed til storm Månederne november og december 2010 gav en stormfuld afslutning på et ellers meget stille år i Nordjysk Elhandel. Da østenvinden sendte en tør, blivende vinterkulde ind over Skandinavien allerede i oktober måned, eksploderede elpriserne for vintermånederne i det nordiske prisområde. Der var udpræget mangel på vand til vandkraftproduktion i Norge, den svenske a-kraft kørte ustabilt, og råvarepriserne var stigende, hvilket sendte elprisen mod himlen og bragte masser af handel med vores kunder. Priseksplosionen kom på baggrund af en usædvanlig lang og stille periode fra februar til oktober med en nærmest neutral prisudvikling på markedet. Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet, og historisk er der sjældent set en så lang periode med sidelæns prisbevægelse. I Nordjysk Elhandel er vores handelsaktiviteter i en vis udstrækning afhængige af prisbevægelserne på især det nordiske elmarked (elbørsen Nord Pool) og det tyske elmarked (elbørsen EEX). Vores købs/salgsanbefalinger til kunderne i forbrug og produktion tager altid udgangspunkt i den aktuelle markedssituation samt i vores analyser og vurderinger af prisudviklingen fremadrettet. Grundlæggende rådgiver vi vores kunder til at reagere (hurtigt) på prisbevægelser og vores anbefalinger, hvorfor den lange, stille periode på marke- Handel med energi foregår på energibørserne i Europa og med modparter indenfor både energiproduktion og forbrug. Side 6 Årsrapport 2010

7 Året kort < LEDELSENS BERETNING det uden retning eller alvorlige prisfluktuationer, naturligt resulterede i færre kundehandler end normalt. Derimod skabte stormvejret på markederne i november og december et stort flow over vores Kundebord, som varetager kundehandler, og totalt set endte året dermed ganske tilfredsstillende. // Short Term høster frugterne Vores handelsaktiviteter på Short Term handelsbordet har i 2010 leveret gode resultater. Gennem grænsehandel i Europa, handel i den korte ende af markedet samt evnen til at høste synergier i den fysiske produktion leveret fra vores afdelinger for Decentral Produktion og Vind, har Short Term skabt stor værdi. I forlængelse heraf har bordet i 2010 øget fokus på el-produktion i Tyskland og Intraday Trading for at styrke kompetencerne og bane vej for større eksponering fremadrettet. Bordet har desuden fokuseret på handel med ubalancer i Sverige og Tyskland, hvor vi håndterer balanceansvar for vindkraftproducenter og decentrale producenter har demonstreret, at Short Term har en naturlig nøglerolle i håndteringen af det fysiske flow i Nordjysk Elhandel, og der er potentiale for endnu større omsætning og indtjening. // Stærke services til el-producenterne styrker positionen Vores forretningscenter for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet er en strategisk investering, der nu og fremadrettet sikrer optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på produktionsbalanceansvar (PBA) og handel for de danske decentrale producenter samt vindkraftproducenter i Danmark og Sverige. Systemet er et nøgleaktiv i den fysiske håndtering af el-produktion, som vi anser for en absolut spidskompetence, og systemet baner vej for international vækst på fysisk forvaltning. Af samme årsag valgte vi i 2010 også at insource it udvikling på vores PBA systemer. Decentral Produktion oplevede i 2010 en god tilgang af nye kunder, som konsoliderer vores position som de decentrale producenters foretrukne PBA- og handelspartner. // Konsolidering og svensk vækst på vindkraft I vores Vindcenter blev samarbejdsaftalen med de danske vindmølleejeres handelsselskab, Vindenergi Danmark, forlænget. Det Elnettet skal være i balance, hvor elektriciteten skal produceres og forbruges næsten samtidigt. betyder, at Nordjysk Elhandel fortsat håndterer PBA samt fysisk og finansiel handel for majoriteten af de danske vindmøller på markedsvilkår igennem Vindenergi Danmark. I Sverige sikrede vores Vindcenter yderligere volumen via tilgang af nye vindparker, som placerer Nordjysk Elhandel blandt de stærkest repræsenterede el-handelsselskaber på vindkraft i Sverige. Ligeledes skal det bemærkes, at Vindcentret havde succes med nyudviklede løsninger for handel med certifikater, som er et afgørende værdipapir for vindkraftproducenter i Sverige. Den svenske regerings ambitiøse og fordelagtige politik for at øge vindkraftproduktionen i Sverige gør fortsat Sverige til et topprioriteret vækstmarked. Nordjysk Elhandel påtog sig i 2010 PBA i Sverige med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. " Elmarkedet regnes normalt for at være et af de mest volatile markeder overhovedet Årsrapport 2010 Side 7

8 LEDELSENS BERETNING > Året kort // Omsætning i TDKK // Resultat før skat i TDKK // Rekordstor handelsaftale i Klima Klimacentret leverede igen i 2010 et stærkt resultat, og det regnes i dag blandt Europas førende kompetencecentre indenfor carbon asset management. Klimacentret indgik i 2010 således den hidtil største Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) på fire Clean Development Mechanism (CDM) projekter med det indiske infrastrukturselskab IL&FS. Handelsaftalen beløber sig til et forventet køb af 1,5 millioner klimakreditter (CERs) over projekternes løbetid. I 2010 startede Nordjysk Elhandel et samarbejde med Industrialiserings Fonden for Udviklingslande (IFU) om etableringen af investeringsfonde dedikeret til low carbon intensive investeringer i udviklingslande med specielt fokus på vind- og solenergi. En fond med et stort og åbenlyst markedspotentiale - især i de asiatiske vækstøkonomier. Fonden skal forene gode afkast med dansk teknologieksport og CO 2 -reduktioner. // For få handler og svag kundetilgang på forbrug Manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter prægede Salg Erhverv i En lovændring begrænsede bindingsperioden for privatkunder og satte en kæp i hjulet for markedsføring og salg af FastPris-aftaler. Den lange periode med en flad prisudvikling i markedet var medvirkende til en skuffende indtjening i Salg Erhverv i 2010 som følge af manglende købsinteresse hos kunderne. Derfor blev der taget initiativer til at begrænse omkostningerne i centret. I Salg Privat introducerede man et nyt produkt MaxPris, som fastsætter et loft over elprisen og giver fuld gavn af lavere priser. Vi vurderer fortsat, at detailmarkedet i udpræget grad mangler konkurrence og markedsføring, og vi arbejder ambitiøst videre på løsninger, der kan give privatkunderne merværdi. // Fokuseret markedsstrategi, ny organisering og afklaring af ejerskab På baggrund af en strategiproces, der har fundet sted igennem det meste af 2010, skal vi implementere en markedsstrategi i Nordjysk Elhandel i En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger fremadrettet. Som en naturlig konsekvens af denne strategi skal organisationen struktureres og indrettes for at målrette ressourcerne mod vores prioriterede markeder. Gennem 2010 er der fra vores aktionærkreds arbejdet på at sælge Nordjysk Elhandel. I 2011 er der kommet en afklaring på denne proces, således at selskabets ejerskabsstruktur nu er på plads som grundlag for, at vi i ledelsen i samarbejde med selskabets nye bestyrelse kan arbejde struktureret med at sikre vækst og udvikling i Nordjysk Elhandel. Side 8 Årsrapport 2010

9 Året kort < LEDELSENS BERETNING // GWh håndteret "En strategi, der klart fokuserer og prioriterer vores målsætninger Med ejerskiftet i Nordjysk Elhandel er der konstitueret en ny bestyrelse. Fra venstre Ulrik H. Christensen, Michael Dreisler (næstformand), Eigild B. Christensen (formand), Susanne Dreisler og Bo Lynge Rydahl (Adm. direktør). Årsrapport 2010 Side 9

10 LEDELSENS BERETNING > Forretningsområder Forretningsområder Side 10 Årsrapport 2010

11 Forretningsområder < LEDELSENS BERETNING SALG PRIVAT > 12 SALG ERHVERV > 14 PRODUKTION DECENTRAL > 16 PRODUKTION VIND > 18 KUNDEBORDET > 20 SHORT TERM > 22 KLIMA > 24 Årsrapport 2010 Side 11

12 LEDELSENS BERETNING > Salg Privat " Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere Side 12 Årsrapport 2010

13 Salg Privat < LEDELSENS BERETNING Lovændring begrænser muligheder I januar 2010 blev forbrugeraftalelovens bindingsperiode for privatkunder ændret. Danske el-leverandører må nu indgå bindende aftaler med privatkunderne i maksimalt 6 mdr., hvilket i høj grad begrænser mulighederne for at tilbyde privatkunderne værdiskabende produkter. Den nye lovgivning ændrede fundamentalt på Nordjysk Elhandels strategi på området for Salg Privat. Før lovændringen var vores salgs- og markedsføringsindsatser fokuseret på længere fastpris-aftaler med løbetider på op til fire år. Længere bindingsperioder gjorde det muligt at tilbyde meget attraktive fastpriser til forbrugerne, og Salg Privat havde fornuftig succes med salg af fastpris-aftaler. Efter lovændringen blev der fokuseret på produkterne; VindStrøm og StabilEl, som gjorde det sværere for Nordjysk Elhandel at differentiere sig væsentligt ift. konkurrenterne, og vi generede ikke det budgetterede salg. // Stærkt produkt men manglende kendskab Med introduktionen af et nyt og unikt produkt i juni måned fik afdelingen og samarbejdspartneren på field marketing et stærkt produkt med værdi for kunderne i form af sikkerhed mod prisstigninger og potentielt gode besparelser. Nordjysk Elhandel er den eneste leverandør på markedet, som tilbyder denne aftaleform til privatkunder, og produktet differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det til trods oplevede Salg Privat faldende salgstal og en brutto kundetilgang, der ikke var tilfredsstillende. De svigtende resultater tilskrives primært kundernes manglende kendskab til værdien i at skifte leverandør/aftale, underbemanding på field marketing og manglende rentabilitet i en omfattende markedsføring, der kunne generere positivt kendskab og skabe et stærkt brand. Det er stadig vores vurdering, at hvis vi sammenligner os med nabolandene, mangler detailmarkedet i udpræget grad konkurrence og markedsføring. // Samarbejde med boligforeninger I 2010 blev der indgået samarbejde med Kuben Ejendomsadministration og Dan Ejendomme A/S, og forhandlinger om flere samarbejdsaftaler blev indledt. Samarbejdsmodellen er kosteffektiv, og gør det muligt for os at stille attraktive tilbud til kunder, hvor de er særligt modtagelige overfor et leverandørskifte. Resultaterne af samarbejdet med eksterne partnere vil vise sig i løbet af // Går nye veje mod øget salg I 2011 skal salgs- og markedsføringsstrategien i Salg Privat gennemarbejdes med henblik på at etablere en styrket forretningsstrategi for salg i detailmarkedet. Kundetilgangen og kosteffektiviteten i salgsprocessen skal forbedres yderligere, så rentabiliteten i opbygningen af kritisk kundemasse øges. Mulighederne for en mere kosteffektiv organisering og inddragelsen af flere salgskanaler skal undersøges. Samtidigt bliver der fokus på loyalitetsskabelse for at minimere churn raten og sikre værdien af vores kundemasse samt værdien i det flow (forbrug) og de optioner, der handles på Kundebordet og Optionsbordet. Også afdelingens muligheder for at skabe mersalg til kunderne igennem øget kommunikation, loyalitetsprogrammer og internethandel skal undersøges. Budgettet for Salg Privat i 2011 ligger på niveau med det i 2010 realiserede. Årsrapport 2010 Side 13

14 LEDELSENS BERETNING > Salg Erhverv Få bevægelser udfordrer En lang periode med flade prisbevægelser i markedet betød manglende handelsvillighed og fokus på standardprodukter hos kunderne i erhvervssegmentet. Kundernes manglende interesse i rådgivning og mere avancerede produktløsninger resulterede i en skuffende omsætning og indtjening i Salg Erhverv i Som en konsekvens af de udeblivende resultater og manglende tilgang af nye kunder er afdelingens regionale salgskorps blevet afviklet. // Skaber værdi i porteføljeforvaltning Strategien i Salg Erhverv er orienteret mod salg af porteføljeforvaltningsløsninger. Vores erfaringer har vist, at vi skaber størst værdi til vores kunder ved at tilbyde individuelle løsninger, hvor vi bringer vores handelskompetencer i spil og aktivt forvalter den enkelte kundes eksponering. Vores spidskompetence er de individuelle indkøbsstrategier, risikoforvaltningen og de optionsbaserede løsninger. Værdien i porteføljeforvaltning bliver selvklart relativt mindre i de prisscenarier med lav volatilitet, som prægede en stor del af Det må dog betegnes som usædvanligt, at elmarkedet i 2010 oplevede en så lang periode med sidelæns prisbevægelser. Elmarkedet regnes almindeligvis som et af de mest volatile råvaremarkeder overhovedet. I denne henseende skal det i øvrigt bemærkes, at samtlige analyseinstitutters fremadrettede markedsanalyser peger i retning af endnu større volatilitet på elmarkedet, forårsaget af en stadig større andel af produktionen fra de vejrafhængige, vedvarende energikilder som vind og sol (se tema side 28 om prisudviklingen i Norden). // Fokuseret salgsstrategi Vi fastholder derfor, at strategien for salg til større erhvervskunder med et årligt forbrug på over MWh bliver porteføljeforvaltning. Udfordringen bliver at få kunderne til at håndtere deres eksponeringer på energimarkederne på samme vis, som de fleste større virksomheder forvalter deres rente- og valutarisici. Her ligger en væsentlig opgave i at udbrede kendskabet til vores porteføljeforvaltningsløsninger gennem markedsføring og kommunikation. Til de mindre erhvervsdrivende, med et forbrug under MWh, vil vi fokusere på puljeløsninger og optionsbaserede løsninger. Salget af disse værdiskabende løsninger skal fremover primært ske over internettet eller telefonisk. Det er på denne baggrund, at antallet af sælgere i Salg Erhverv er blevet reduceret, således at salget gennem personlige salgsmøder nu målrettes de virksomheder, som får stor værdi af porteføljeforvaltning. // Web Interactive Trading 2010 markerede også ibrugtagningen af Nordjysk Elhandels elektroniske handelssystem Web Interactive Trading. Systemet digitaliserer og effektiviserer arbejdsgangene omkring salget til erhvervskunder og varetager nu prissætning, tilbuds- og kontraktdannelse, overførsel af data til Controlling samt automatisk advisering af kundeafregning om indgående handler for større erhvervskunder. Med Web Interactive Trading er der etableret et effektivt og driftssikkert setup omkring indgåelse af nye kundeengagementer og den løbende kundehåndtering. // Ny organisering skal underbygge strategi og levere resultaterne Budgettet for 2011 i Salg Erhverv er ambitiøst og lyder på væsentlig tilgang af volumen. For at nå budgettet skal Salg Erhverv fokusere målrettet salg til segmentet over MWh. Det er vurderingen, at Salg Erhverv har en stærk produktportefølje til netop dette segment, som også indeholder engros salg til energiselskaber i Danmark og Sverige. For yderligere at styrke afdelingens position på porteføljeforvaltning vil afdelingen igennem en omorganisering blive tættere integreret med den daglige handel og forvaltning af kundernes flows på vores Kundebord. Samtidig bliver der i 2011 også fokus på fastholdelse af nuværende kunder og salg af nye produkter/services, der tilbyder værdi ved at realisere aktuelle muligheder i markedet for den enkelte kunde. Organiseringen med Kundebordet skal sikre en konstant føling med markedet for at sikre hurtig reaktion på aktuelle muligheder og risici samt en effektiv ekspedition af den enkelte kundes engagementer og øget handelsaktivitet i Nordjysk Elhandel. Desuden vil afdelingen i 2011 afsøge mulighederne for at etablere særaftaler med eks. brancheorganisationer eller bestemte industrisektorer. Side 14 Årsrapport 2010

15 Salg Erhverv < LEDELSENS BERETNING "En lang periode med sidelæns prisbevægelser Årsrapport 2010 Side 15

16 LEDELSENS BERETNING > Produktion Decentral De stærkeste løsninger til producenterne Nordjysk Elhandels afdeling for Decentral Produktion har i 2010 foretaget en større investering i udvikling af et nyt it-system til overvågning af el-produktion. Systemet sikrer en optimal kommunikation og fjernstyring af vores kunders produktionsfaciliteter. Med det nye system styrker afdelingen sin førerposition på Produktions Balance Ansvar (PBA) og handel for de danske decentrale el-producenter og baner vej for flere internationale aktiviteter. Netop fordi systemerne ud mod vores kunder er absolut kritiske i håndteringen af fysisk produktion, valgte vi i 2010 også at insource it-udviklingen i afdelingen bød på en god tilgang af nye kunder, og på ressourcesiden er afdelingen ligeledes blevet styrket. Afdelingens resultat for 2010 anses som acceptabelt under hensyntagen til producenternes begrænsede muligheder for at foretage gode prissikringer. " 2010 bød på en god tilgang af nye kunder Side 16 Årsrapport 2010

17 Produktion Decentral < LEDELSENS BERETNING // Effektivitet og brugervenlighed i centrum Det danske kraftvarmesystem er anerkendt verden over for sin effektivitet og fleksibilitet. Det er vores ambition at være bedst til at imødekomme producenternes ønsker og muligheder for prissikkerhed, risikostyring, bekvemmelighed og ikke mindst øget rentabilitet i produktionen. Dette bygger på indsigt i producentens ressourcer og den daglige drift, sammenholdt med de muligheder vi ser på energimarkederne. Med vores nye kommunikations- og overvågningssystem Power CC har vi sikret et effektivt og dynamisk redskab for vores vagter, der overvåger kundernes produktionsenheder 24 timer i døgnet og registrerer eventuelle fejl og motorstop og også foretager start/stop af enhederne i forhold til indmeldinger og bevægelserne på el-markedet. Det nye system baner vej for, at Nordjysk Elhandel kan tilbyde flere producenter at deltage i de attraktive regulerkraftmarkeder. Særligt deltagelsen i primær reservekraft (FNR) resulterede i 2010 i meget gode afkast til en række af vores producenter. Også i forhold til håndtering af alternativ varmeproduktion på elkedler (elpatroner) og varmepumper er systemet optimalt. I 2010 etablerede producenter elkedler på deres værker, og Nordjysk Elhandel deltager i et forskningsprojekt om brugen af varmepumper til integration af mere vindstrøm i elnettet. Med vores nye system har vi fået et værdifuldt redskab til at levere første klasses håndtering af fysisk produktion og et redskab, som bliver stadig mere værdifuldt for vores kunder. // En stille periode 2010 leverede ikke helt det forventede antal finansielle handler fra vores producenter. Mest populært var sikringer af grundbeløbet igennem vores Grundbeløb Plus produkt, som for hovedparten af producenterne har været endog meget rentabel. Producenternes handelsiver er naturligvis direkte konsistent med prisudviklingen på markedet, hvorfor den lange periode med minimale prisudsving lagde en dæmper på handelsaktiviteten. Som det var tilfældet i vores øvrige forretningscentre, gav priseksplosionen i november og december også de decentrale producenter mod på at handle og lave finansielle sikringer af deres produktion. Handelsaktiviteterne med kunderne i decentral produktion steg markant ultimo 2010, og der var især god interesse for vores nyeste finansielle produkter. bedste it-løsning herhjemme, og et system som overbyder, hvad vi ser i kraftvarmesektoren i Europa. I 2010 blev det første samarbejde i Tyskland startet med energiselskabet Badenova i Freiburg. Indledende er systemerne blevet afprøvet på mindre produktionsfaciliteter, og testen er forløbet uden problemer. Badenova leverer varme til ca kunder og el til ca kunder i Freiburg og omegn, som i øvrigt er kendt for at være Tysklands førende by inden for vedvarende energi. I første omgang består samarbejdet i den fysiske håndtering af produktionen, og når testperioden er overstået, er det hensigten, at Nordjysk Elhandel påtager sig produktionsbalanceansvar (PBA) på to 6 MW Badenova-værker. Samarbejdet med Badenova er det første inden for decentral produktion i Tyskland. Det varsler godt for vores muligheder i det tyske og vores strategi om at bruge vores ekspertise i fysisk håndtering af produktion til at skabe vækst internationalt, hvorefter samarbejdet på produktionsbalance kan udvides til også at omfatte finansielle produkter på f.eks. el, gas og CO 2. Afdelingen for Decentral Produktion fik i 2010 tilført dedikerede ressourcer til at markedsføre og sælge vores kompetencer på Decentral Produktion i Tyskland. // Flere ben at handle på Strategien for 2011 bliver at styrke positionen i Danmark gennem tilgang af mere volumen fra især større værker samt at sætte fokus på levering af og handel med naturgas. Vi er i dag producenternes fortrukne partner på forvaltning af indtægtsbenet produktionen af el. Derfor vil vi kunne tilbyde særligt fordelagtige løsninger, hvis også vi forvalter udgifts-benet indkøb af naturgas. Ved håndtering af begge ben har vi bedre muligheder for at minimere producenternes risiko og maksimere indtægterne, således at den enkelte producent kan levere varmen til slutkunderne billigst muligt. Organisatorisk skal salgsfunktionen i Decentral Produktion styrkes. I denne sammenhæng skal der investeres flere ressourcer i at tilbyde og markedsføre vores løsninger på levering af naturgas samt de åbenlyse fordele ved at forvalte el, naturgas og for nogle producenter også CO 2 sammen som en egentlig porteføljeforvaltning af indtægter og udgifter i kraftvarmeproduktion. // Start i Tyskland Med ibrugtagningen af det nye kommunikations- og overvågningssystem har vi nu et system, som vi anser for at være den Årsrapport 2010 Side 17

18 LEDELSENS BERETNING > Produktion Vind Vækst i Sverige og konsolidering i Danmark Fysisk håndtering og handel med vindkraft er et topprioriteret vækstområde i Nordjysk Elhandel resulterede i en meget tilfredsstillende tilgang af nye møller i Sverige. Nordjysk Elhandels førerposition på handel med vindenergi i Danmark blev konsolideret igennem en forlængelse af handelssamarbejdet med Vindenergi Danmark. Som en naturlig konsekvens af væksten i Sverige besluttede Nordjysk Elhandel at etablere PBA (produktionsbalanceansvar) med godkendelse fra de svenske energimyndigheder. I denne henseende skal det bemærkes, at Havsnäs, Sveriges i øjeblikket største vindpark, i 2010 startede produktionen. Vores håndtering af parken fungerer upåklageligt. // Fra fysisk til finansiel forvaltning Styrken i Nordjysk Elhandels Vindcenter ligger i et virkelig stærkt set-up, der spænder fra prognoseudarbejdelse udført af vores egne meteorologer for den enkelte vindmølle, håndtering og indmeldinger af den daglige fysiske produktion til avanceret finansiel forvaltning. Et bredt og stærkt internt samarbejde, der bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring. Dette set-up gør det muligt at tilbyde vindmølleejere og udviklere unikke produkter og services, der øger sikkerheden og værdien af outputtet fra deres investering produktionen af strøm. Blandt de nye initiativer på den fysiske håndtering skal her nævnes en ny puljeordning, hvor Nordjysk Elhandels produktionsvagter (24 timers vagtordning) stopper vindmøllerne i tilfælde af negative priser i markedet. På den finansielle side skal samarbejdet med Optionsbordet fremhæves. Et samarbejde som i 2010 har ført til lanceringen af flere unikke produkter, som gør det muligt at individualisere prissikringsstrukturer efter varierende risikoprofiler. // Styrket position i Sverige Politisk bestemte positive incitamenter til udbygning af vindkraften i Sverige kombineret med en målrettet strategisk satsning i Nordjysk Elhandel har de seneste år givet en god tilvækst i Nordjysk Elhandel's vindkraftportefølje i Sverige. Med tilgangen af to store ordrer på vindparkerne Gabrielberget og Dragaliden, som udgør første del af Europas største onshore vindkraftprojekt, rundede Nordjysk Elhandel i MW installeret vindkraft. // Certifikater i centrum De største handelsmæssige udfordringer i Sverige i 2010 var faldende certifikatpriser samt den kommende sammenlægning af det svenske og norske certifikatmarked. Der blev derfor gjort en ekstra indsats for fortløbende at orientere vores kunder om vores analyser af markedet og tilbyde sikringsprodukter, der aflaster risikoen for faldende certifikatpriser, som fremadrettet kan forårsages af udbygning af vandkraften i Norge. I 2011 forventer vi yderligere fokus på certifikathandelen i Sverige, eftersom præmisserne i markedskoblingen med Norge vil blive udspecificeret. // Fortsat vækst og spot på nye markeder Nordjysk Elhandel har opbygget unikke kompetencer og et solidt netværk på vind. Med den fortsatte udbygning af vindkraft ser vi store muligheder for at udbrede vores løsninger på fysisk og finansiel forvaltning heraf. Basis vil være en styrkelse af vores positioner og engagementer i Danmark og Sverige sammen med en vurdering af potentialer på nye markeder, hvor vores kompetencer kan give vindmølleejerne ekstra værdi. Side 18 Årsrapport 2010

19 Produktion Vind < LEDELSENS BERETNING " Bringer forskellige kompetencer og funktioner i spil til full-service produktionsstyring Årsrapport 2010 Side 19

20 LEDELSENS BERETNING > Kundebordet Vintertørke katalyserede aktivitet Den helt store udfordring på Kundebordet i 2010 var afgjort prisudviklingen på elmarkedet. Det nordiske elmarked anses for at være et af de mest volatile markeder i verden, og der kan være en betydelig risiko forbundet med eksponering på elmarkedet. Interessen hos både el-producenter og el-forbrugere for at sikre sig mod de store prisudsving er som regel stor. Men når prisudsvingene er lave, falder handelsvilligheden samt interessen og behovet for at tegne sikringsprodukter. I 2010 var de første tre kvar- taler præget af sidelæns prisbevægelser, hvorefter det nordiske elmarked i fjerde kvartal viste sig fra sin allermest voldsomme side. Eksplosive prisstigninger forårsaget af tørt og koldt vejr mangedoblede risikoen ved at gå 2011 uforsikret i møde. Dette medførte masser af handelsaktivitet, hvorfor slutresultatet på kundebordet bedømmes til at være tilfredsstillende under disse markedsforhold. " Fremtidens problemstillinger bliver yderst komplicerede Side 20 Årsrapport 2010

Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195

Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195 Årsrapport 2011 CVR nr. 20293195 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Erik Christensen, CFO, Bjørn Skovhus, EVP,

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Velkommen. Indhold. Missionen

Velkommen. Indhold. Missionen Årsrapport 2012 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for 2012. Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev

Læs mere

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h Årsrapport 2009 kalender 10.indd 1 07/12/09 14.37 Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 1 5 1 9

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere