Leder under udvikling Den praktiserende læge er ikke uddannet leder, men Bjarke Forsberg Nissum er vild med lederrollen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder under udvikling Den praktiserende læge er ikke uddannet leder, men Bjarke Forsberg Nissum er vild med lederrollen."

Transkript

1 UAFHÆNGIGT ERHVERVSMAGASIN FOR PRIVATE SPECIALLÆGEKLINIKKER APRIL 2012 LÆS OGSÅ 12 Nyt forskningscenter skal få skovlen under stress 28 Fri bil eller kørsel i egen bil? Leder under udvikling Den praktiserende læge er ikke uddannet leder, men Bjarke Forsberg Nissum er vild med lederrollen.

2 ANNONCE

3 ANNONCE

4 INDHOLD 15 april 2012 UdgiVer Jyllands-Posten Grøndalsvej 3, 8260 Viby J Tlf.: Fax: produktion Media-Services redaktion Ansvarshavende: Morten Kallmayer Redaktør: Sanne Opstrup Wedel Ib Asmussen, journalist Jon Holm-Pedersen, journalist Fabienne Leth-Petersson, tandplejer Niels Jørgen Kristensen, senior manager, Deloitte Anja Bechmann skattekonsulent, Deloitte Henning Juel Møller, statsautoriseret revisor, Aros statsautoriserede revisorer Dennis Veje Rasmussen, revisor, cand.merc.aud., Aros statsautoriserede revisorer annoncer Tlf: Mobil: LayoUt Jesper Sørensen tryk CS Grafisk A/S omdeling Post Danmark Bladkompagniet ForSideFoto Simon Jeppesen 6 Væk med røgen på arbejdspladser For uambitiøst at tillade rygekabiner på arbejdspladser, mener Kræftens Bekæmpelse. 12 Vi skal have skovlen under stres Nyt stressforskningscenter inddrager tre forskningsdiscipliner for at gøre en fælles og målrettet indsats mod stress. 16 Mundtørhed et overset problem? Det er vigtigt, at læge og tandlæge arbejder sammen om at hjælpe patienter med mundtørhed, som er et fælles ansvar, mener tandplejer Fabienne Leth-Petersson. 22 Leder under udvikling Den praktiserende læge er ikke uddannet leder. Men Bjarke Forsberg Nissum er vild med lederrollen. Han har trukket på erfarne kolleger og hårdt arbejde for at finde lederen frem, men rejsen er stadig i gang. 26 Solcelleanlæg i privatsfæren en dobbelt fordel? Ny regler betyder, at det kan være attraktivt for husejere at overveje, om der skal anskaffes et solcelleanlæg til den private bolig, og her kan læger benytte virksomhedsordningen. 28 Fri bil eller kørsel i egen bil Mange praktiserende læger står over for valget mellem en firmabil til fri afbenyttelse med beskatning heraf eller anvendelse af egen bil med kompensation herfor læs hvad du skal vælge. 22 issn: Erhvervsmagasinet PRAKSIS samt dets annoncører påtager sig intet erstatningsmæssigt ansvar som følge af eventuelle fejl i magasinet. Erhvervsmæssig af foto grafering af magasinets indhold er ikke tilladt. Erhvervsmagasinet PRAKSIS mod tager gerne redaktionelle indlæg, men forbeholder sig ret til at afvise såvel tekst som annoncemateriale, der strider mod udgivers interesse.

5 MEDshop.dk - Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker - leverandør til almen praksis % tilfredse eller meget tilfredse kunder 1041 kundetilbagemeldinger -et billigere alternativ Tlf På gensyn ANNONCE i PRAKSIS udgave 16, som udkommer 12. juni 16 DISTRIBUTION Erhvervsmagasinet PRAKSIS udkommer til samtlige alment praktiserende lægeklinikker og praktiserende speciallægeklinikker i Danmark. Hertil cirka 250 eksemplarer til branchens leverandører og mediabureauer. Oplag: 5.900

6 Væk med røgen på arbejdspladser For uambitiøst at tillade rygekabiner på arbejdspladser, mener Kræftens Bekæmpelse Af Ib Asmussen Lægeforeningen roser Sundhedsministerens forslag om at forbyde rygning på arbejdspladser for enkeltpersoner. Røgen siver til kolleger, og de mennesker, der gør rent på enmandskontorer, indånder de sundhedsskadelige stoffer, som tobaksrøgen efterlader i tæpper og møbler. Så vi støtter rygeforbud på enmandskontorer, siger Jette Dam-Hansen, formand for Lægeforeningens forebyggelsesudvalg. Passiv rygning er et alvorligt sundhedsproblem, der ifølge Statens Institut for Folkesundhed koster liv årligt. Forbuddet indgår i regeringens samlede revision Lov om røgfri miljøer. Stadig rygebokse Regeringen foreslår netop, at rygningen ikke skal være tilladt på landets arbejdspladser. Heller ikke på enkeltmandskontorer. Dog skal rygekabiner fortsat være lovlige. Kræftens Bekæmpelse synes, at oplægget til den nye rygelov er for uambitiøst. Både rygerum og rygebokse bør forbydes, synes foreningen. Der er fortsat rigtig mange danskere, som udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen. Hver gang, døren til rygerum eller -boks bliver åbnet, siver røgen ud i lokalet. Det ville man aldrig acceptere, hvis det var ethvert andet lige så kræftfremkaldende stof. Den eneste fornuftige løsning er at forbyde rygning på alle arbejdspladser og sende røgen udenfor, siger direktør Leif Vestergaard Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse. Forbudt for de unge Hvis den nye rygelov gennemføres, vil det blive forbudt at ryge både ude og inde på landets skoler, døgninstitutioner og ungdomsuddannelser. Det skal være med til at forhindre, at de unge begynder at ryge. Når rygningen bliver mindre synlig, mister det sin attraktion. Nye undersøgelser har netop vist, at unge ryger passivt i stor stil. Flere unge udsættes dagligt for passiv rygning, end der er unge, som selv ryger. Mens omkring hver sjette årige dansker ryger dagligt, er hver fjerde ikke-dagligryger mellem 16 og 20 år - svarende til unge på landsplan - udsat for minimum en halv times passiv rygning dagligt. Det gælder helt præcis 25,9 procent af drengene og 24,0 procent af pigerne, og knap hver 10. ung svarer, at de er passive rygere i mindst fire timer om dagen. Det viser rapporten National Sundhedsprofil Unge 2011, hvor unges livsstil og sundhedsvaner kortlægges. Tallet er overraskende højt, mener manden bag undersøgelsen, forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel. Han påpeger, at den udbredte passive rygning blandt unge kan få helbredsmæssige konsekvenser. Det betyder den nye rygelov Forbud mod rygning på ungdomsinstitutioner for unge under 18 år. På ungdomsinstitutioner for unge over 18 må der kun ryges udenfor. Rygning skal være tilladt for patienter og pårørende på sygehuse, så længe andre ikke bliver udsat for passiv rygning. Rygning skal ikke være tilladt på landets arbejdspladser. Heller ikke på enkeltmandskontorer. Dog skal rygekabiner fortsat være lovlige. Bødestraffen for arbejdsgivere og restauratører, der overtræder loven, fordobles. Det skal fortsat være lovligt at ryge indendørs på barer og andet på under 40 kvadratmeter. Det mangler den nye rygelov ifølge Kræftens Bekæmpelse Beskyttelse mod passiv rygning på arbejdspladsen. Rygekabiner og rygerum er ikke sikre. På arbejdet skal alle ryge udenfor. Undtagelsen for serveringssteder under 40 kvadratmeter skal ophæves. Tobaksforurenet luft bliver ikke mindre skadelig af at være i et lille rum. 6 - Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker

7 ANNONCE

8 ANNONCE

9 ANNONCE

10 TeMa: Stress Hvorfor bliver vi syge af stress? Nyt stressforskningscenter skal med målrettethed og samlet, fælles forskningsindsats få gjort noget ved stress Af Ib Asmussen Hvordan defineres stress? Hvad er kroppens reaktioner? Hvilke mekanismer leder fra stress til sygdom? Og hvordan skal stress forebygges og behandles? Disse og andre spørgsmål om stress vil forskerne bag det nye Københavns Stressforskningscenter gerne finde svar på. Stress er på mange måder et uudforsket område. For eksempel har forskerne ikke en fælles definition af begrebet, og vi kender derfor heller ikke det reelle omfang af alvorlig stress i befolkningen. Vi håber, at en målrettet indsats over for stress på baggrund af dokumenteret viden vil kunne reducere tab af livskvalitet, sygefravær, tidlige dødsfald og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, forklarer professor Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Han indgår sammen med lektor Naja Hulvej Rod, Københavns Universitet, og professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg Universitetshospital, i ledelsen af det nye stressforskningscenter. Man kan dø af følgen af stress WHO forudser, at stress bliver en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020 Af Ib Asmussen Man kan dø af følgen af stress. Faktisk regner Statens Institut for Folkesundhed med, at der dør danskere hvert år som følge af arbejdsrelateret stress. Som regel er det som følge af de hjerte-kar-problemer, som langvarig stress fører med sig. Om man kan gøre det godt igen afhænger af, hvor tidligt man stopper stressen, og hvilken hjælp man får. Statens Institut for Folkesundhed regner med, at danskere hvert år kommer på førtidspension som følge af arbejdsrelateret stress. Desuden er der en ukendt gruppe, som er kronisk påvirket af stress, men som stadigvæk fungerer i samfundet. Ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i Stress er ikke en sygdom i sig selv, men kan udløse forskellige sygdomme. Det er vigtigt at skelne mellem to slags stress: Den kortvarige og den langvarige stress. Kortvarig stress Kortvarig, akut stress oplever man, når en situation presser en og bringer kroppen i alarmberedskab. Det sætter gang i det autonome nervesystem, som pumper hormonerne adrenalin og kortisol ud i kroppen. Formålet er at skærpe sanserne og gøre os i stand til at handle. Bagefter slapper kroppen igen af og restituerer sig. Langvarig stress Vedvarende, langvarig stress opstår, når de situationer og begivenheder, der stresser, ikke forsvinder, men forhindrer kroppen i at slappe af i uger, måneder og år. Det er næsten altid skadeligt, fordi kroppen ikke er skabt til at være i konstant beredskab hver dag i lang tid. Kroppen undertrykker for eksempel behovet for mad eller søvn, og det går ud over helbred og velbefindende Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker

11 ANNONCE

12 Vi skal have skovlen under stress Nyt forskningscenter inddrager tre forskningsdiscipliner for at gøre en fælles og målrettet indsats mod stress Hvert individ reagerer forskelligt, når vi taler om stress. (modelfoto). Af Ib Asmussen Det nye Københavns Stressforskningscenter har allerede fra begyndelsen vakt opmærksomhed blandt forskerkollegaer. Vi har oplevet megen positiv interesse fra nær og fjern, og nu arbejder vi på at holde gryden i kog. Vi skal for alvor have sat de fælles forskningsaktiviteter i gang, siger klinisk professor Jens Peter Bonde fra Bispebjerg Universitetshospital. Han sidder i ledelsen for det nye stressforskningscenter. Københavns Stressforskningscenter kommer ikke til at ligge på en konkret adresse, men bliver et samarbejde mellem stressforskere fra tre institutioner nemlig Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg Universitetshospital. De tre institutioner har forskellige tilgange til deres stressforskning. Nogle undersøger 12 behandling og forebyggelse, mens andre ser på konsekvenserne på lang sigt for at vurdere, hvordan samfundet skal håndtere problemet. Epidemisk omfang Det er korrekt, at vi forskere ikke har fået styr på en fælles definition på stress. Det skal vi selvfølgelig have afklaret, men vi skal også se på de centrale årsager til, at vi bliver syge af stress. Den fælles indsats vil betyde, at vi kan gøre meget mere ved det, siger professor Jens Peter Bonde. Er stress et forskningsmæssigt overset område? Enhver forsker vil sige, at deres forskningsfelt er overset og ikke får nok opmærksomhed. I virkeligheden har stress fået enorm megen bevågenhed de seneste ti år, og vi har ude hos arbejdsmiljøklinikkerne og såmænd også hos de praktiserende læger kunnet se et nærmest epidemisk omfang i registreringen af stresstilfældene, siger Jens Peter Bonde. - Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker Hvor man i 1980 erne næsten ikke fik registreret tilfælde af stress, er antallet af anmeldelser til arbejdsskadestyrelse nu oppe på om året. Problemstillingen i dag er, at et sted mellem 20 og 25 procent af alle arbejdsrelaterede anmeldte skader handler om stress i et eller andet omfang. Man ser i befolkningsundersøgelser, der kan føres tilbage til 1980 erne, også en pæn stigning i, at folk generelt også i hverdagen uden for arbejdslivet føler sig mere stressede i dag, fortæller professoren. Mangler gennembruddet Trods den store opmærksomhed og bevågenhed har vi til gengæld ikke set et ægte gennembrud i måderne at forstå og behandle stress på ud over det banale og mest åbenlyse. Hvorfor bliver det ved med at undslippe os? Det sker ikke af ond vilje, men simpelthen fordi vi ikke ved nok om det, reflekterer Jens Peter Bonde.

13 Tema: Stress Et stressforskningscenter af høj international standard Københavns Stressforskningscenter har til formål at etablere et dansk stressforskningsmiljø af høj international standard. Forskerne bag centret vil arbejde med at: ÎÎ - afgrænse og definere begrebet stress. ÎÎ - forstå samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress. ÎÎ - belyse sammenhængen mellem stress og sygdom. ÎÎ - forstå de mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom. ÎÎ - analysere de samfundsmæssige konsekvenser af stress. ÎÎ - finde evidensbaserede metoder, som kan forebygge og behandle stress. Tre institutioner bag stressforskningscenter Københavns Stressforskningscenter er et tværinstitutionelt stressforskningssamarbejde mellem tre institutioner: ÎÎ Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. ÎÎ Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ÎÎ Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg Universitetshospital. Folk generelt også i hverdagen uden for arbejdslivet føler sig mere stressede i dag, fortæller Jens Peter Bonde, professor ved Bispebjerg Universitetshospital. Det kan også være en medvirkende årsag til, at der overalt er skudt stress coaches op de seneste år, og at folk strømmer til psykologsamtaler. Når stress er så svært at få skovlen under, og det er vanskeligt at få løst de tilknyttede problemer, hænger det sammen med, at hvert individ reagerer forskelligt, og at det samlede billede er yderst komplekst. Når vi for eksempel taler arbejdsskader, er det på en måde mere konkret at håndtere en fysisk eksponering. Ved stress er det svært at indfange problematikken. Fælles indsats Styrken ved den fælles indsats er, at tre forskellige forskningsdiscipliner nu går sammen om at løse gåden og vi stopper ikke der. Vi vil gerne inddrage endnu flere discipliner for eksempel kunne det være hensigtsmæssigt at tale med psykologer, økonomer og også få det organisationspsykologiske aspekt inddraget i arbejdet, siger Jens Peter Bonde og fortsætter: Medicinsk set er det vigtigt at finde ud af, i hvilket omfang man bliver syg af stress, og i det arbejde skal vi naturligvis have inddraget for eksempel kardiologi og genetik. Vi skal gå mere systematisk, evidensbaseret frem. En af ambitionerne med Københavns Stressforskningscenter er et håb om at komme til at matche kollegerne i udlandet og gerne indlede et samarbejde med dem. De er længere fremme i skoene i både Sverige og Finland, og i England er en stor gruppe forskere lykkes med at skabe et godt og spændende forskningsmiljø i London. Vi vil heller ikke bare holde os til København, men har også planer om at involvere Jylland. Man er godt med i Aarhus, skulle jeg lige hilse at sige. Jens Peter Bonde kan godt forudse, at centret med tiden kan få en slags rådgivnings- rolle over for resten af sundhedsvæsenet. Rådene skal dog i høj grad være evidensbaserede ellers har de ikke nogen ordentlig gennemslagskraft. Sker det ikke, vil rådene komme til at lyde banale og lommefilosofiske. Det første mål er dog nu at satse på en ambitiøs forskningsplan og at få allokeret ressourcer, så vi kan få løst problemerne, siger han. 13

14 DENTAL beskæftiger sig med oplysende og informativt fagstof omkring udviklingen i branchen. Produktnyheder, nyt om navne og profiler, der gør sig bemærket ved deres driftige virke. Kort sagt alt, som - ud over flid og evner - er krævet, for at man kan drive lægepraksis med succes. Erhvervsmagasinet DENTAL udsendes seks gange årligt til privatpraktiserende og kommunale tandlæger, tandteknikere og tandplejere. Få din annonce i DENTAL og skab kontakt til magasinets attraktive og kvalitetsbevidste målgruppe. Kontakt Jonas Mandix, tlf eller

15 Bestil via vores webshop.maribomedico.dk! Trænger jeres spirometriudstyr til en udskiftning? Vi tilbyder markedets mindste spirometri udstyr. Enkelt og præcist! Spirostar er let at installere og betjene og sikrer præcise lungefunktionsmålinger. Vi kommer og viser udstyret og uddanner de relevante medarbejdere i at udføre en korrekt spirometri med Spirostar! Helt let og enkelt! Spirostar tilsluttes computer via USB-stik Aflæsning af præ- og postmålefaser Kurver der viser udvikling i patientens lungefunktion Rapportark Database med nem patientsøgning Børneincitament for enkle spiroundersøgelser på børn ANNONCE Ring for en aftale, bestilling eller yderligere information på telefon Læs mere på der også tilbyder udstyr til non-invasiv ventilation, diagnosticeringsværktøj, CPAP-apparater og masker til behandling af søvnapnø mv. Kidnakken 11, DK-4930 Maribo Telefon Maribo Medico ønsker at vidensdele og bibringe løsninger, der giver det enkelte menneske mulighed for at vælge et godt og sundt liv! Vi har specialiseret os i udstyr til diagnosticering og behandling af søvn- og luftvejslidelser samt monitorering af livsstil. Det er vores mål altid at sikre vores kunder en professionel service og uddannelse samt den seneste nye viden og teknologi inden for vores felt.

16 Mundtørhed - et overset problem? Mundtørhed (hyposalivation) er en lidelse, som få taler om, til trods for, at lidelsen bliver mere og mere udbredt og kan føre en række andre lidelser med sig og påvirke patientens livskvalitet i negativ retning. Af tandplejer Fabienne Leth-Petersson Hvad er mundtørhed? Nedsat eller manglende spytproduktion gør det sværere at tygge og synke maden, da spyttet er med til gøre maden mere flydende, samtidig med at det virker smørende på slimhinderne. Mundtørhed (xerostomi) betyder ikke nødvendigvis, at man har nedsat spytproduktion (hyposalivation). Mundtørhed kan f.eks. skyldes ændring af spyttets sammensætning, så det bliver mere sejt. Omvendt vil en del patienter med hyposalivation ikke føle, at de lider af mundtørhed, da man kan have reduceret sin spytproduktion med op til 80 procent, uden man selv er generet af det. Så det er ikke usædvanligt, at problemet først opdages på tandklinikken, ved at patienten pludselig får flere huller i tænderne ofte på atypiske steder, øget forekomst af plak og tandkødsbetændelse, og ved at tænderne begynder at erodere. har kunnet påvises, at spytproduktionen falder med alderen, eller at der er kønsspecifikke forskelle på, hvor meget spyt vi producerer. Årsager Den hyppigste årsag til mundtørhed er indtagelse af medicin. Mundtørhed er en af de hyppigste bivirkninger ved indtagelse af medicin, og brug af flere former for medicin vil derfor øge risikoen for mundtørhed. Jo flere typer medicin man indtager, desto større risiko er der også for, at man udvikler hyposalivation. Hertil kommer sygdomme, der i sig selv kan være årsag til nedsat spytproduktion herunder især Sjøgrens syndrom. Skader i munden Hyposalivation giver store udfordringer for bevarelsen af et sundt tandsæt. Ellers sunde tænder kan lide uoprettelig skade på få år, hvis ikke der sættes hurtigt ind. Symptomer og udbredelse Ofte vil patienterne selv kunne mærke symptomer på, at spytproduktionen er nedsat. Typiske symptomer er tørhed i mund og svælg (xerostomi), øget tørst og hyppigt væskeindtag, ubehag ved indtagelse af krydret og syrlig mad, tale-, tygge- og synkeproblemer, smagsforstyrrelser og dårlig ånde. Alt sammen symptomer, der har en negativ indvirkning på patientens livskvalitet og sociale liv. Og som rammer stadigt flere: En svensk undersøgelse fra 2000 viste, at 21% mænd og 27% kvinder ofte var generet af mundtørhed. Andre undersøgelser viser, at mundtørhed er et stigende problem, jo ældre vi bliver, og at flere kvinder end mænd over 65 år rammes af mundtørhed. Dette til trods for, at det ikke 16 - Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker

17 Manglende spyt vil få hyppigheden af huller i tænderne og risikoen for erosioner (syreskader)til at stige voldsomt. Dels fordi spyttet ikke er der til at neutralisere syren fra sodavand, dels fordi mange får et øget væskeindtag, da mundtørhed giver øget tørst. Alt for tit ender det med, at tænder skal trækkes ud, fordi de er så nedbrudt af caries, at de ikke står til at redde, eller at behandlingen bliver så dyr, at patienten ikke har råd. Behandlere har et fælles ansvar Patienter med risiko for at udvikle hyposalivation, skal jævnligt have set deres tænder efter og have målt deres evne til at producere spyt. Tandskader som følge af hyposalivation kan afhjælpes ved øget brug af fluor, instruktion i korrekt hjemmetandpleje og kostvejledning. Som behandlere har vi et stort ansvar for at råde og vejlede i, hvordan patienten bedst passer på sig selv, samt at informere om de problemer, vi som professionelle ved, kan komme. Derfor er det vigtigt, at den praktiserende læge gør sin patient opmærksom på risiciene ved mundtørhed og opfordrer patienten til at tale med sin tandplejer, når der ordineres medicin med mundtørhed som bivirkning. Og at lægen er opmærksom, når patienter klager over en eller flere symptomer på hyposalivation og henviser patienten til en tandklinik, så der kan sættes ind med forebyggelse af tandskader med det samme. Omvendt skal vi, der arbejder i munden på patienten, henvise til egen læge ved symptomer på mundtørhed, så årsagen kan afklares. Først og fremmest, hvis det er uopdaget sygdom, der er årsagen, men også hvis mundtørheden skyldes en bivirkning ved et medicinsk præparat, som et skifte til et præparat med færre bivirkninger kan afhjælpe. Der er for mig ingen tvivl om, at et tættere samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og tandklinikker er nøglen til at undgå behandlinger, der kunne have været forebygget ved tidlig indgriben og rettidig information. Kilder: (1)Nederfors T. Xerostomia and hyposalivation. Adv Dent Res 2000; 14:48-56 (2)Pedersen AML, Poulsen AH. Orale manifestationer ved Sjøgrens syndrom og reumatoid artritis. Tandlægebladet (3)Grauballe M, Rydnert J, Clausen L, Holmstrup P, Flyvbjerg A, Schou S. Metabolisk syndrom, diabetes mellitus og disse tilstandes betydning for mundhulen. Tandlægebladet Det er vigtigt, at den praktiserende læge gør sin patient opmærksom på risiciene ved mundtørhed og opfordrer patienten til at tale med sin tandplejer, når der ordineres medicin med mundtørhed som bivirkning, forklarer tandplejer Fabienne Leth-Petterson. Det er ifølge tandplejer Fabienne Leth-Petterson ikke usædvanligt, at mundtørhed først opdages på tandklinikken, ved at patienten pludselig får flere huller i tænderne. 17

18 ANNONCE

19 ANNONCE

20 Man skal respektere, at ledelsesgerningen er noget andet end lægegerningen, og det der gør dig til en god leder er noget helt andet end det, der gør dig til en god læge, forklarer Wenche Strømsnes Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker

21 TemA: Ledelse Den unge leder skal have hjælp At være leder og være læge er to vidt forskellige ting, og der er brug for andre kompetencer end de lægefaglige for at klare ledelsen Af Jon Holm-Pedersen Noget af det første, en leder skal erkende, er, at medarbejderne er drevet af helt andre ting end lederen. For lederen gælder det om at skabe en sammenhængskraft for medarbejdergruppen og samtidig sørge for at understøtte det, der driver den enkelte medarbejder. Medarbejderne er drevet af deres fag, og det er årsagen til, at de har valgt den uddannelse, de nu engang har. De ønsker ro og gode rammer til at bedrive deres fag, og her kan lederen virke som en overflødig forstyrrelse, forklarer Wenche Strømsnes, der er CEO hos Center for Ledelse (CFL). CFL rådgiver en lang række virksomheder om ledelse og driver to netværksgrupper for ejerledere, hvor medlemmerne har mulighed for at sparre om god ledelse. En leder kan heller ikke være ekspert på alle områder og fag. Det er ikke målet med ledelse, og derfor er det vigtigt at finde en balancegang, hvor man accepterer, at medarbejderne på nogle områder ved bedre end lederen. En god start Som nyuddannet læge på vej til medejerskab af en klinik kan det være svært at skulle kaste sig ud i mere uddannelse. Men ifølge Wenche Strømsnes, så er det vigtigt, at lederen anerkender, at der skal uddannelse til for at blive en god leder. Man skal respektere, at ledelsesgerningen er noget andet end lægegerningen, og at det, der gør dig til en god leder, er noget helt andet end det, der gør dig til en god læge, forklarer hun. En god start er at få afklaret ens egne evner udi ledelse. Det kan ske ved en test, og der findes en række gode typetest, der kan give dig god indsigt i dine egne styrker og svagheder. Det handler ikke om at afgøre, om du kan klare dig som leder, men om at fastlægge styrker og svagheder, så man ved, hvad man skal arbejde med. Som ny leder skal man stille krav om at blive klædt på som leder. Man skal ikke satse på at klare sig ved hjælp af learning by doing, det er for dumt for alle parter, siger Wenche Strømsnes. Hun er varm fortaler for, at man gør brug af ledernetværk. CFL arbejder med ejerledergrupper, hvor medlemmer kan diskutere problemstillinger med andre ledere. Det har stor betydning at kunne trække på intern og ekstern hjælp, og det er vigtigt at træne med andre fag. Ledelse er ikke branchespecifik, og man kan lære meget af at søge inspiration hos andre, siger Wenche Strømsnes. Husk juraen Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening står altid på spring med en hjælpende hånd til trængende læge-ledere Af Jon Holm-Pedersen Ledelse kan være svært, og især det lovmæssige aspekt kan være en jungle at komme igennem. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) står klar med hjælp til medlemmerne af foreningen. Vi har omkring medlemmer. En solopraksis med en medhjælpende ægtefælle har ikke nødvendigvis det store behov for hjælp, men for klinikker med egentlige ansatte kan vi være til stor hjælp, fortæller Henriette Kiersgaard, der er seniorkonsulent og advokat hos PLA. De praktiserende læger henvender sig med meget alsidige spørgsmål om løn, kontrakter, samarbejdskonflikter, og hvordan man fyrer medarbejdere, når økonomien ikke hænger sammen, eller hvis samarbejdet ikke fungerer. Ifølge Henriette Kiersgaard så er der mange læger, der anvender muligheden for at ringe eller maile ind med spørgsmål, og det kan der være mange gode grunde til. PLA har en omfattende hjemmeside, hvor det er muligt at finde informationer og pjecer om overenskomster. Nogle områder er dog så komplicerede, at det kan være nemmere at få direkte råd og vejledning. Det gælder eksempelvis ferielovgivningen og spørgsmål om, hvordan man fyrer en medarbejder. Vi er specielt glade for at hjælpe med personalesager og fyringer. Her er der mange aspekter, man skal være opmærksom på, og det kan gå hen og koste rigtigt mange penge, hvis man griber det forkert an, siger Henriette Kiersgaard. Hun afholder et kursus på lægedage 2011 om Lægen som arbejdsgiver. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening er klar ved telefonen med hjælp til de læger, som har ledelsesudfordringer i praksis. Foreningen er specielt glade for at hjælpe med personalesager og fyringer. Her er der mange aspekter, man skal være opmærksom på, og det kan gå hen og koste rigtigt mange penge, hvis man griber det forkert an. 21

22 Leder under udvikling Den praktiserende læge er ikke uddannet leder. Men Bjarke Forsberg Nissum er vild med lederrollen. Han har trukket på erfarne kolleger og hårdt arbejde for at finde lederen frem, men rejsen er stadig i gang Af Jon Holm-Pedersen Foto Simon Jeppesen I 2004 er uddannelsen i hus fra Aarhus Universitet. 37-årige Bjarke Forsberg Nissum har gennem hele studiet vidst, at han ville arbejde som praktiserende læge. Det er det tætte arbejde med patienterne, som hjertet brænder for. Ved årsskiftet 2010/2011 overtager han og studiekammeraten Thomas Ulstrup så en del af en praksis i Viborg. Thomas og jeg har kendt hinanden siden studietiden, så det er gammel kærlighed, og vi har altid været enige om, at vi gerne ville arbejde som praktiserende læger og gerne sammen, siger Bjarke Forsberg Nissum. Den mulighed opstår i Viborg i 2009, hvor den ældste læge i klinikken Lægerne Preisler Plads 7, Viborg er klar til at sælge. De to unge læger har begge arbejdet i klinikken sammen fra 2009 og har et godt indblik i hinandens stærke og svage sider. Alligevel er det en stor omvæltning at gå fra ansat til ejer og leder. Delt ledelse Klinikken har i dag fire ejere. Marianne Harbo er den ældste, for seks år siden købte Annette Kristensen en andel og senest er Bjarke Forsberg Nissum og Thomas Ulstrup nu en del af ledergruppen, mens den tredje ejer er gået på pension. Inden overtagelse opkøbte klinikken endnu et ydernummer, så der blev plads til to nye ejere. Med fire ejere så kan vi ikke alle have samme ledelsesmæssige fokusområder. Så vi har delt ledelsen op. På den måde slipper vi for, at alle skal være på forkant med for eksempel praksispersonalets overenskomster, og det er heller ikke nødvendigt, at alle kender it-systemets tekniske opsætning, forklarer Bjarke Forsberg Nissum. For at drive praksis med syv medarbejdere og to uddannelseslæger har ejerne ugentlige ledermøder, som suppleres med et månedligt møde af længere varighed. Derudover er der kvartalsmøder og et årligt stormøde, hvor strategien planlægges fremadrettet. Hver uge vender vi de daglige ting og eventuelle konflikter, og vi sørger for at følge op på mulige problemstillinger, siger Bjarke Forsberg Nissum. Her tager de eksempelvis fat om implementeringen af nye retningslinjer, og lige nu er lederne i gang med at planlægge indretningen af et nyt rum til blodprøvetagning. Mangler lederuddannelse Det første år har Bjarke Forsberg Nissum brugt på at komme ind i hverdagen som ejer og leder, og han erkender blankt, at der endnu ikke er blevet tid til regulær lederud Erhvervsmagasinet for private speciallægeklinikker

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere