Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009"

Transkript

1 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

2 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for gymnasielærere i forbindelse med pædagogikum. Kurserne henvender sig til vejledere, supervisorer og kursusledere i henhold til aftale med Undervisningsministeriet. Kurserne i dette katalog rummer instituttets udbud for efteråret 2009: Vejledning af kandidater Supervision Coaching for kursusledere og vejledere samt supervisorer. Teori og praksis i klasserummet Vejledning og supervision Kursus for kursusledere, modul 1 Kursus for kursusledere, modul 2 Vi har tilrettelagt alle kurserne med basis i de evalueringer, vi har fået de tidligere år, og vi lægger vægt på, at kurserne trods deres kompakthed både rummer oplæg og øvelser, dvs. både giver en teoretisk baggrund og samtidig er anvendelsesorienterede. Vi har bestræbt os på at placere kurserne på de tidspunkter i kandidat- og vejledningsforløbet, hvor de kan fungere mest hensigtsmæssigt for vejledere og kursusledere. Skolestartens placering i uge 33 betyder meget for tilmeldingsfristerne. Læg venligst mærke til, at tilmeldingsfristerne er i starten af sommerferien. Vi ved, at dette kan give problemer, da ikke alle vejledere er udnævnt på det tidspunkt, men det kan løses ved, at skolen reserverer et antal pladser på de enkelte kurser og først sætter navn på deltagerne senere. Vi har aftaler med en række kursussteder, som rummer afmeldingsfrister på op til to måneder. Derfor skal vi bede skolerne om at overholde de tilmeldingsfrister, der er nævnt for de enkelte kurser samt gerne at angive en alternativ dato på tilmeldingen. Vi skal have et bæredygtigt antal deltagere for at kunne gennemføre et kursus, og derfor forsøger vi i tilfælde af aflysning af et kursus at flytte deltagerne over på et andet kursus. Skulle tilmeldingen til enkelte kurser være så stor, at der skal etableres et ekstra kursus, vil vi tilsvarende forsøge at gøre det. Og skulle der være plads til flere på et kursus efter tilmeldingsfristens udløb, optager vi naturligvis gerne nye deltagere. Med venlig hilsen Erik Damberg Uddannelseschef

3 Generelle betingelser: Tilmelding Tilmelding kan ske pr. til Bettina Ross eller på tilmeldingsblanketterne i dette katalog. Blanketterne finder også på IFPR s hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at tilmeldingsfristerne overholdes. Det er ikke muligt at deltage på kurserne uden tilmelding. Brev med bekræftelse på optagelse på et kursus bliver sendt fra uge 32 til deltagerne. Tilmeldingen er bindende. Kursusgebyr Der fremsendes faktura på beløbet. Transportudgifter Transportudgifter i forbindelse med kurset dækkes ikke af IFPR. Kursusoprettelse Kurserne oprettes kun, såfremt der er tilstrækkelig med tilmeldinger. Se venligst forordet. Afbud/framelding Meddelelse om afbud/framelding skal ske til IFPR. Kursusbevis Kursusbevis udleveres på kurset. Kontakt: Uddannelseschef Erik Damberg Telefon Sekretær Bettina Ross Telefon

4 Vejledning af kandidater Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der er vejledere for kandidater i en uddannelsesstilling i praktisk pædagogikum. Kurset giver i kort form en introduktion til vejledningen og dens konkrete udformning. Kurset form består af en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning. Indhold: Vejledningens elementer Vejledningsværktøjer bl.a. kommunikation og observation Vejledningens faser: førvejledning vejledning eftervejledning Vejledningsteorier samt progression i vejledningen. Varighed: Kl Dato/kursussted: 24. august Comwell, Holte 24. august Trinity Konferencecenter, Fredericia 25. august Aarslev Hotel, Brabrand 26. august Roskilde Kongrescenter 26. august Aalborg Kongrescenter 27. august Syddansk Universitet, Odense 28. august Scandic, Glostrup 31. august Roskilde Kongrescenter 31. august Syddansk Universitet, Odense 31. august Aalborg Kongrescenter 1. september Scandic, Glostrup 1. september Hotel Vinhuset, Næstved 1. september Folkehjem Kursuscenter, Aabenraa 1. september Scandic, Herning 2. september Comwell, Holte 2. september Aarslev Kro, Brabrand 3. september Trinity Konferencecenter, Fredericia 4. september Roskilde Kongrescenter Pris: kr ,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage

5 Supervision Målgruppe: Vejledere, supervisorer, kursusledere samt andre interesserede Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der indgår i supervisionsforløb med kandidater i praktisk pædagogikum. Kurset rummer også elementer, der kan være af interesse for lærere og lærerteam, der ønsker at starte et supervisionsforløb. Kurset er formet som en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning, bl.a. reflekterende team. Indhold: Den overordnede diskurs for lærerne i det gymnasiale område, bl.a.: - lærerkultur og kompetencekrav - den reflekterende praktiker - teamarbejde Introduktion til supervision - supervision og vejledning - roller og kommunikation - supervisionsværktøjer Supervision i praksis, bl.a. forhandling af kontrakt Etik, dilemmaer og krydspres i supervision Planlægning af supervisionsforløb. Varighed: Kl Dato/kursussted: 24. september Roskilde Kongrescenter 30. september Syddansk Universitet, Odense 8. oktober Trinity Konferencecenter, Fredericia Pris: kr ,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage

6 Coaching for kursusledere og vejledere - samt supervisorer Beskrivelse: Kursusledere og vejledere (og ofte også supervisorer) skal arbejde sammen om at forvalte ofte komplekse vejledningsforløb. Vejledningsforløbet stiller krav til tydelig kommunikation og nært samarbejde. Coaching er en særlig tilgang til løsning af disse problematikker omkring vejledning og supervision - og coaching kan bidrage til en koordineret vejledning af kandidaten og dermed støtte kandidatens kompetenceudvikling. Dette kursus præsenterer en række coachingværktøjer med det mål at give deltagerne mulighed for at arbejde systematisk med at gennemføre samtaler til gavn for den enkelte pædagogikumkandidats udvikling og progression. Kurset er anvendelsesorienteret, og det består af korte oplæg og øvelser. Indhold: Coaching-værktøjer i relation til observation og samtale Hvad kan coaching bruges til i relationen mellem kandidat og vejleder(e)? Hvad kan coaching bruges til i relationen mellem kandidat og kursusleder? Hvad kan coaching bruges til i relationen mellem kursusleder og vejleder(e)? Øvelse bl.a. ud fra udvalgte cases. Varighed: Kl Dato/kursussted: 20. oktober Roskilde Kongrescenter 21. oktober Trinity Konferencecenter, Fredericia Pris: kr ,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage

7 Teori og praksis i klasserummet Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kurset vil i kort form beskæftige sig med centrale felter fra de stofområder, kandidaterne beskæftiger sig med på de almenpædagogiske kurser i kandidatuddannelsen. Kurset vil introducere vejledere og kursusledere til nogle af de almenpædagogiske og fagdidaktiske overvejelser, som kurserne koncentrerer sig om og samtidig - via centrale begreber - give kandidater og vejledere et fælles sprog om undervisning og læring. Desuden vil kurset give en introduktion til klasserumsobservation, og der vil blive lejlighed til at diskutere, hvordan man som vejleder kan få teori og praksis til at spille sammen til gavn for kandidatens progression. Indhold: Om sammenhængen mellem praksis og teori i en kombinationsuddannelse som pædagogikum Undervisningens praksisformer (forskellige typer af undervisningsorganisering, arbejds- og evalueringsformer) Lærerroller og kommunikation i undervisningen Forskellige læringsteoretiske tilgange og sammenhængen mellem undervisning og læring Klasserumsobservation: hvad ser vi og hvordan bruger vi det i en teoripraksis sammenhæng? Varighed: Kl Dato/kursussted: 6. oktober Syddansk Universitet, Odense 7. oktober Roskilde Kongrescenter 9. oktober Aalborg Kongrescenter Pris: kr ,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage

8 Vejledning og supervision Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der er vejledere og kursusledere for kandidater i praktisk pædagogikum, og som samtidig ønsker en kvalifikation på det supervisionsmæssige område. Kurset er formet som en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning, bl.a. i reflekterende team. Indhold dag 1: Kandidatens forløb i en professionsuddannelse Vejledningsteorier og -strategier Vejledningsværktøjer, bl.a. observationsteknikker og valg af fokus Vejledningens faser: Førvejledning vejledning eftervejledning En kandidat fortæller om sine erfaringer med vejledning. Indhold dag 2: Progression i vejledningen Introduktion til supervision: - supervision i forhold til vejledning - roller og kommunikation Supervision i praksis, bl.a. forhandling af kontrakt Dilemmaer i vejledning og supervision. Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl Dato/kursussted: september Tune Kursuscenter, Greve september SAS Radisson, Silkeborg Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning

9 Kursus for kursusledere Modul 1 Beskrivelse: Målgruppen for dette kursus er nyudnævnte kursusledere samt de kursusledere, der ikke tidligere har deltaget i et kursuslederkursus. På dette kursus arbejdes der med de konkrete kursuslederopgaver i forbindelse med et helt kandidatforløb. Kurset rummer enkelte elementer fra kursus i vejledning. Kursets form er en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning samt erfaringsudveksling. Indhold: Kandidatens uddannelsesforløb og kursuslederens roller i de forskellige faser. Vejledningsteori og strategier Observation og kommunikation i klasserummet Uddannelsesplanen De 3 besøg Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl Dato/kursussted: september Comwell Rebild, Skørping september Tune Kursuscenter, Greve 30. sept oktober Byggecentrum, Middelfart Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning

10 Kursus for kursusledere Modul 2 Beskrivelse: Kursets målgruppe er kursusledere. Kurset er en fortsættelse af kursus for kursusledere, modul 1. Kurset fokuserer på en række overordnede aspekter, bl.a. kursuslederen i et organisationsperspektiv, og det rummer også en introduktion til coaching og til supervisionsproblematikkerne. Kursets form er en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning samt erfaringsudveksling. Indhold: Kursuslederen i organisationen og skolekulturen: organisationsteoretiske overvejelser. Kursuslederens rolle i forbindelse med integration af teori og praksis Koblingen mellem teori og praksis i forbindelse med bl.a. prøven i teoretisk pædagogikum Supervision og coaching Udtalelsen. Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl Dato/kursussted: september Comwell Rebild, Skørping september Tune Kursuscenter, Greve oktober Byggecentrum, Middelfart Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning

11 Tilmeldingsblanketter

12 Tilmeldingsblanket til kurset Vejledning af kandidater Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

13 Tilmeldingsblanket til kurset Supervision Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

14 Tilmeldingsblanket til kurset Coaching for kursusledere og vejledere samt supervisorer Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

15 Tilmeldingsblanket til kurset Teori og praksis i klasserummet Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

16 Tilmeldingsblanket til kurset Vejledning og supervision Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

17 Tilmeldingsblanket til kurset Kursus for kursusledere, modul 1 Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris : kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

18 Tilmeldingsblanket til kurset Kursus for kursusledere, modul 2 Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Dato: Underskrift deltager Underskrift ledelse Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 11. august 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I perioden oktober 2014 til februar 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere