1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt."

Transkript

1 Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud: JT Referat: 1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. 2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges. 3. Budget 2016, Hvidovre Kommune a) Status på budgetbehandling netop nu. Der orienteres, hvis der er nyt i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte materiale. Kommunalbestyrelsen har temadag om budgettet den 14. august, Hoved-MED drøfter budgettet den 21. august. a) Der er ikke flere informationer end dem, vi allerede kender. ØU har 1. behandling af budgettet mandag den 24. august. b) Høringssvar fra Hvidovre Lærerforening Høringssvaret besluttes. Høringsfristen er den 19. august. b) Høringssvaret blev besluttet. Findes på Bilag: - Budgetmateriale i relevant omfang. - Forslag til høringssvar fra Hvidovre Lærerforening. 4. Arbejdstid a) Opsamling på skoleåret 2014/15. Status på om årsopgørelse er udleveret til de lærere, der har haft ændringer i deres arbejdsopgaver i forhold til opgaveoversigten. Udbetaling af forskudstillæg. 1

2 a) Eventuel overtid registreres lokalt på skolerne? Reglen er, at registreringen kan finde sted, når skoleåret er gået d. 31. juli. Herefter kan udbetaling finde sted. Det samme gælder for forskudttidstillæg og ekstra undervisningsopgaver. KP og MRA har udarbejdet en skabelon, som lærere og ledere sammen kan bruge, hvis der tilføjes nye arbejdsopgaver til opgaveoversigten. b) Skoleåret 2015/16. Status på opgaveoversigterne, herunder måder til at beregne den faktiske forberedelsestid. b) Der mangler opgaveoversigter fra 3 skoler. KP arbejder på et udkast til en "analysemodel", så vi kan beregne den faktiske forberedelsestid. I henhold til Lov 409 skal opgaveoversigten foreligge før normperioden, altså 1. august. c) Den samlede undervisningsmængde. Status på det gennemsnitlige undervisningstimetal på skolerne. Har den obligatoriske lektieklub forøget kravet til undervisning og dermed formindskete forberedelsestiden eller tiden til øvrige opgaver. c) Opgaveoversigterne analyseres på kredskontoret. d) Optællingsskema. Optællingsskema fra hovedforeningen og Hvidovre Lærerforening. d) Optællingsskemaer er sendt ud til TR, som formidler dem til medlemmerne. Vi anbefaler at Hvidovre-lærere bruger vores skema. De ligger også på e) Øvrige arbejdstidsproblemer. e) Øvrige arbejdstidsproblemer. Mødetid pålagt af ledelsen skal registreres som tilstedeværelsestid, fx hvis man har tilsyn før kl Bilag: Referat fra Fagligt udvalgs møde d. 12/ DLF s kongres DLF holder kongres den september i Tivoli Kongrescenter. FE, MRA, JT og VK er kongresdelegerede. Der orienteres om kongressens vigtigste temaer. Beretningen indeholder med al sandsynlighed: Skolereform Det videre arbejde på baggrund af Lov 409 OK15 2

3 Debat om samarbejde med FSL med henblik på en mulig sammenlægning? Skolerne som selvejende institutioner? Skal DLF oprette en modelskole? (Magt som vi har agt) Skal bladet Folkeskolen skal være mere orienteret mod forskning henad tidsskrifter som fx Ugeskrift for Læger. Sammenlægning af hovedorganisationerne FTF og LO? Desuden er der følgende punkter på dagsordenen. Forslag til nyt principprogram Forslag til forskellige vedtægtsændringer Ændre status på udgivelsen af Folkeskolen mhp statsstøtte Aflønning af formand og næstformand Valg af formand og næstformand, begge genopstiller. De kongresdelegerede har et kongresforberedende kursus om 14 dage. Alle er velkomne til at overvære kongressen, der foregår i Tivoli Kongrescenter den september. Bilag: Diverse kongresmaterialer. 6. Inklusion Undervisningsministeren har bebudet et eftersyn af inklusionsindsatsen, herunder om kommunerne har sparet ved at inkludere flere elever i normalklasserne. Vores egen inklusionsundersøgelse fra foråret viser, at der også i Hvidovre er problemer med at få inklusionen til at lykkes. Det drøftes, hvordan vi i et samarbejde med skoleafdelingen kan forbedre forholdene for både lærere og elever, så inklusionsindsatsen lykkes bedre. Skoleafdelingen har vist interesse for vores medlemsundersøgelse om inklusion. Man vil gerne diskutere resultaterne med henblik på bedre inklusion og udnyttelse af ressourcerne. Der aftales et møde med to konsulenter fra skoleafdelingen. Mødet forberedes i PU på kommende møde. Bliver inklusionspengene egentlig brugt på inklusion eller går de ind i skolens almindelige drift? Hvordan bliver spydsspidserne brugt på skolerne? Bilag: - Vores inklusionsundersøgelse. - Ministerens brev til alle lærere fra uge Løn a) Løn efter 1. august Konkrete problemer med omlægningen af specialundervisningstillægget og det almindelige undervisningstillæg. 3

4 a) Løn efter 1. august. Hos de forudlønnede overenskomstansatte kan vi konstatere fejl, som angiveligt ligger hos KMD. Den bliver rettet. Lav nogle stikprøver hos udvalgte kolleger, når lønudbetalingen kommer ultimo august. Får de deres tillæg +750 timers undervisning? Får lærerne i specialklasserne deres personlige tillæg? b) Lokal løndannelse Indledende drøftelse af hvilke tillæg der skal være relevante for os. Underviservejledertillæg. b) Lokal løndannelse. Man vil muligvis opsige lønaftalerne og genforhandle enkelte dele af dem. Fagligt Udvalg arbejder videre med forslag til anvendelse af opsagte midler. Vores lønpolitik skal ligge til grund for forslagene. c) Underviservejledertillæg. Tillægget er ikke en del af ny løn, men aftalt ved OK- 08 som et centralt tillæg. Man skal "udnævnes" til undervisningsvejleder, men der blev ved OK-08 aftalt nogle kriterier for funktionen. Bilag: Referat fra Fagligt udvalgs møde d. 12/ Fokuspunkter Vi besluttede på kredsmødet den 17. juni, at vi efter sommerferien skulle fastlægge nogle fokuspunkter for 2015/16. Fokuspunkter for 2014/15 var tid til forberedelse, fysiske rammer, fleksibel tilstedeværelse og inklusion. Drøftelse af relevante fokuspunkter for 2015/16. Forslag: Tid til forberedelse. Folkeskolereform (understøttende undervisning, lektiecafé, læringsmål) Skolens budget, herunder inklusionsmidler Hvordan kan vi øge vores indflydelse i MED-udvalgene? Social Kapital/arbejdsmiljø Intern kommunikation, hvilke platforme bør vi benytte os af? Google og Admin Control. 9. APV Status på skolernes handleplaner på baggrund af forårets APV ere. Det går lidt langsomt med at følge op på vinterens APV er. Voldspolitik blev diskuteret. Hvis et tilfælde af vold mod en medarbejder ikke bliver politianmeldt, er det vanskeligt senere at få tildelt erstatning. 10. Punkter til næste møde Budget Arbejdstid 4

5 Læringsmålsstyret undervisning Fokuspunkter 11. Gensidig orientering Gensidig orientering gennemført. 12. Meddelelser a) Formand: Ceveas meningsdanneruddannelse, er der emner på skolen? Notat om den nye, ændrede TR-uddannelse og kredsenes opgaver med denne. Undersøgelse fra SFI ang. klasseledelse viser, at kurserne virker, elevernes koncentration stiger. Oktober-fest - det er snart. b) Næstformand: Intet. c) Kasserer: Husk at melde tilbage til GG om medlemmerne på regnearket. d) Interne udvalg: Intet. e) Eksterne udvalg: Intet. f) Kursusudvalg: Intet. g) BV-MED: Møde i BV-MED torsdag d. 27. august. h) Hoved-MED: Hoved-MED. Møde d. 21. august handler om budget og arbejdsmiljø. i) Skolekontaktrådet: Intet. j) Andre: Intet. 13. Eventuelt Intet. Referent: CI 5

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere