DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 1 I TRÅD MED TIDEN DET 64. DANSKE BYPLANMØDE SEPTEMBER 2014 I HERNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 1 I TRÅD MED TIDEN DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 25.-26. SEPTEMBER 2014 I HERNING"

Transkript

1 1 I TRÅD MED TIDEN SEPTEMBER 2014 I HERNING

2 2 INNOVATION OGSÅ PÅ PLANOMRÅDET Vi skal leve af at udvikle vores innovationskraft er et af svarene i den aktuelle debat om de store samfundsspørgsmål erhvervsudvikling, velfærd, klimatilpasning m.v.. Med en fortsat stram økonomi er der fokus på nye måder at indrette samfundet på ikke mindst den offentlige sektor. For at matche de nye udfordringer, må vi også på planområdet hele tiden tænke nyt, indhente ny viden, udvikle nye løsninger og afprøve dem i praksis. Kommunerne engagerer sig stadig mere aktivt i byudvikling og byomdannelse, tit med afsæt i strategier og projekter, der er komplekse. Derfor er det nødvendigt at inddrage andre parter, der kan bidrage med nye indfaldsvinkler og faglig viden. Samarbejderne spænder vidt, fra forpligtende partnerskaber og selskabskonstruktioner til mere uformelle netværk. Det udfordrer politikernes og planlæggernes rolle som planmyndighed og demokratiet. Kan vi når vi stadig har ansvaret give slip på kontrollen ved at lukke flere ind i beslutningsrummet? Og hvad betyder det for demokratiet, at andre aktører lukkes ind fra sag til sag: hvem skal lukkes ind, og hvem skal ikke? De nye roller kræver både indsigt i de andre aktørers verdener og kompetencer til at facilitere processen. Vi skal have mod til at bringe vores faglighed i spil på nye måder, til at tænke i alternative muligheder og løsninger og til at eksperimentere, være risikovillige og arbejde mere åbent og søgende. Der skal være tid og rum til eftertanke, når vi sammen med andre leder efter det, vi endnu ikke kender svarene på. Det handler i høj grad om en lærende proces, hvor vi hele tiden øver os i at blive bedre til at lede byer i fortsat forandring at skabe merværdi ved tværfagligt samarbejde og synergi mellem forskellige indsatser at sætte det gode hold, hvor deltagernes kompetencer matcher den aktuelle planopgave På byplanmødet vil vi debattere en række konkrete eksempler på innovation på planområdet. Helt tilbage fra 1960 erne har Herning bl.a. været kendt for den langsigtede planlægning og udvikling af Birk Centerpark. Kunstmuseet Heart, multiarena Boxen, DGI vandkulturhus og etablering af bynære søer er nyere eksempler på, hvordan man i værtskommunen fortsat tænker ud af boksen og udvikler de bymæssige og landskabelige kvaliteter i samarbejde med borgere, erhvervs- og kulturliv. Det er både nødvendigt, svært og spændende! Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium BIRK CENTERPARK I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE)

3 3 PROGRAM RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER Mødet åbnes i MCH Herning Kongrescenter. Velkomster ved * Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium, og * Borgmester Lars Krarup (V), Herning Kommune Alle tiders innovation Planlægning er innovativ når den fostrer nye ideer, åbner nye muligheder og skaber øget kvalitet i byudvikling og byomdannelse. Men hvad sker der egentlig, når vi planlægger for innovation og vækst eller tror, vi gør det? Set i bakspejlet: Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvad er udfordringernes karakter og omfang idag? Hvilke behov og perspektiver tegner der sig for innovativ planlægning i fremtiden, og kan vi levere varen? * Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kaffepause og besøg i Planmessen (se side 6) Grøn innovation og vækst med begge ben på jorden Klimatilpasning er en fælles udfordring, og kan også blive et win-win projekt. HVIS vi som i Herningområdet lykkes med et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv, forskning og uddannelser mellem know-how og brugerne. Hvordan kommer vi fra ord til handling og skaber synergi mellem de indsatser, vi sætter i værk? * Institutleder, professor Michael Evan Goodsite, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet Frokostpause Delmøder, Innovations-laboratorium og Planmesse (se side 4-7) Aftenarrangement i MCH Herning Kongrescenter. Byplanprisen 2014, middag, underholdning, musik/dans FREDAG DEN 26. SEPTEMBER Byplanmødet genoptages i MCH Herning Kongrescenter At ville Herning et bypolitisk projekt Refleksioner om nytænkning og innovation som driver fra en politiker, der selv har været med i det lange, seje træk. Om byledelse og samarbejde med borgere, virksomheder og andre aktører nabokommuner, region, stat og internationalt. Og om at skabe synergi mellem forskellige fagområder og indsatser. * Udvalgsformand Johs. Poulsen (B), Herning Kommune Udflugter (se side 8-14) afgår fra MCH Herning Kongrescenter Fælles afslutning i Herning * Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter Vær nær Sammenhæng i sammenfundet Vi er meget mere fælles, end vi tror. Og gode til at overvinde kriser og truende udfordringer. Hvad betyder det for, hvordan vi planlægger for fremtiden? * Forfatter Tor Nørretranders CAMPUS I BIRK CENTERPARK (FOTO: TONY BRØCHNER)

4 4 DELMØDER (A-E), INNOVATIONS- LABORATORIUM (I) OG PLANMESSE (P) TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL Frokost, delmøder, innovations-laboratorium og planmesse afholdes i MCH Herning Kongrescenter samt lokaler i nærheden. Af hensyn til lokalestørrelser mv. er der loft over deltagerantallet på de enkelte steder. Angiv venligst dine ønsker om deltagelse på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge. Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Det er kun muligt at deltage i et af delmøderne A-E, innovations-laboratoriet I eller i planmessen P (se side 6-7). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder, innovations-laboratoriet og planmessen. FOTO: IKAST-BRANDE KOMMUNE A EN INNOVATIV PLANSTRATEGI HVORDAN? Workshop målrettet politikere, men åben for alle Planstrategien udstikker den overordnede politisk-strategiske retning for kommunens udvikling. Der er metodefrihed til både måden, som planstrategien udarbejdes på og resultatet. Men måske føler du som politiker, at du får serveret en stram skabelon for både proces og resultat? På workshoppen stiller vi spørgsmålet: Hvordan bliver vi bedre til at lave en planstrategi, som både politikere og forvaltning har ejerskab til? Hvordan kan vi tilrettelægge et forløb, hvor vi gør op med vanetænkningen? Målet med workshoppen er at få inspiration til anderledes måder at lave planstrategier på i et samarbejde mellem politikere, planlæggere og lokale aktører. Korte inspirations-oplæg ved: Borgmester Jørgen Gaarde (A), Skanderborg Kommune * Lektor og chefkonsulent Margrethe Andersen, UCC Videreuddannelsen, og tidligere lokalpolitiker Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune * Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune B HVAD VIL VI GERNE KUNNE I VORES PLANLÆGNING? Kom til orde på speakers corner Planlov og planlægning er de senere år blevet kritiseret for at være for rigid, for rammesættende og for demotiverende. På delmødet afholder vi speakers corner, hvor alle deltagere opfordres til at komme med korte statements på, hvad de gerne vil i deres planlægning. Her er plads til alle udmeldinger fra kærlige og konstruktive til kontante og kritiske! Delmødet skydes i gang med korte oplæg om, hvad to borgmestre gerne vil kunne henholdsvis i byen og på landet. Oplæg ved: Borgmester Joy Mogensen (A), Roskilde Kommune * Borgmester Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande Kommune Replikker ved: direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, og projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicekontorchef i Kommunernes Landsforening

5 5 C FORNY BYFORNYELSEN Intensiv workshop for innovative byfornyere Tænk ud af boksen om byfornyelsen hvad er dit drømmescenarie? På denne workshop kommer du som deltager på banen med dine erfaringer, dine drømme og dine konkrete ideer til fornyelse. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver bolden op og pitcher bl.a. disse emner: Hvordan bliver vi bedre til strategisk prioritering af både vækst- og afviklingsområder? Hvordan griber vi omdannelse af forstædernes mange nedlagte erhvervsområder an? Hvordan kan midlertidig anvendelse bruges strategisk i byfornyelsen? Velkommen til en workshop, hvor vi bruger intensive, innovative metoder for at forny byfornyelsen. Mødeleder: Christian Lützen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter D ENERGI PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER Inspiration og erfaringsudveksling Strategisk energiplanlægning er ikke bare en nødvendighed, det er også en driver i forhold til at lære forskellige aktører at samarbejde på tværs både af kommunegrænser og traditionelle offentligt-private skillelinjer. Der er brug for nye roller både for forsyningsselskaberne, de 19 midtjyske kommuner og regionen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ambitiøse mål om 100 % vedvarende energi i 2020 og lægger en stor indsats for at nå målet, bl.a. har kommunen udarbejdet en strategisk energiplan, hvor man har involveret energiaktørerne. På delmødet fokuserer vi på Midtjyllands erfaringer med samarbejde om strategisk energiplanlægning. Og vi spørger, hvornår samarbejdet på tværs af region og kommuner går godt og hvornår det er svært? Oplæg ved: Udviklingskonsulent Anne-Mette Sørensen Langvad, * * Region Midtjylland Sekretariatsleder Henning Donslund, Energisekretariatet, Ringkøbing-Skjern Kommune Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og udviklingsdirektør i Region Midtjylland MAABJERG BIOENERGY, VERDENS STØRSTE BIOGASANLÆG (FOTO: REGION MIDTJYLLAND) E RESSOURCEPLANER Inspiration og eksempler Hvordan kan vi arbejde mere innovativt med de stedbundne potentialer? Hvordan gør vi det på en måde så professionalisme og lokale krav kan mødes? På delmødet stiller vi skarpt på to nye eksempler på ressourceplanlægning i en provinsby og i et boligområde. Bording er en stationsby med en ret funktionstømt hovedgade, men med et velfungerende foreningsliv. Med skole og en kommende motorvejsforbindelse til Århus har byen gode muligheder for at blive en attraktiv pendlerby. Boligområdet Høje Kolstrup i Aabenraa har god udsigt, men er isoleret fra resten af byen. I nullerne var området nedslidt, men med en byudvikling, der bygger på fælles værdier og inddragelse af lokale ressourcer, er det lykkedes at gennemføre en helhedsorienteret fornyelse. På delmødet diskuterer vi styrker og svagheder ved forskellige måder at bruge lokale ressourcer i planlægningen. Oplæg ved: * Planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune Direktør Tenna Tychsen, Promonitor Byudvikling, proceskonsulent for Kuben Management på Høje Kolstrup Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og plan- og byggechef i Vordingborg Kommune I INNOVATIONS -LABORATORIUM Skal du lægge en ny strategi for frivillighed, byliv eller borgerinddragelse? Eller er du kørt fast i butiksdød, klimaplaner eller udformningen af centrale byrum? Tag en aktuel udfordring med på Innovations-laboratoriet og find en løsning. Du vil blive guidet igennem innovationsprocessen Teori U. Sammen med de andre deltagere kigger vi på din udfordring med nye briller. Du henter relevant input på Planmessen (se side 6-7) og reflekterer dig frem til en ny løsning. Sidst, men ikke mindst, får du lavet en løsningsmodel (prototype), som du kan gå hjem og teste. Her er ingen oplæg, men masser af sparring. Fokus er DIT arbejde med at finde en innovativ løsning på en selvvalgt faglig udfordring. Processen faciliteres af: * FOTO: DANSK BYPLANLABORATORIUM Chef Julie Abitz, Byens Helte og Filip Zibrandtsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og chefkonsulent i Realdania By

6 6 P PLANMESSE SAMMENSÆT DIT EGET PROGRAM OG LAD DIG INSPIRERE PÅ DE MANGE MESSESTANDE I messebyen Herning afholder vi selvfølgelig også en planmesse. Den finder sted i Koncertsalen i Herning Kongrescenter og er åben for alle byplanmødets deltagere i kaffepausen torsdag formiddag. Torsdag eftermiddag kl er planmessen åben for de deltagere, der har tilmeldt sig messen. Et nøgleord for messen er praleværksted, og på standene stiller vi skarpt på gennemførte planer, projekter eller processer, der inddrager nye aktører, afprøver nye metoder og arbejdsformer eller skaber en form for merværdi. På planmessen kan du frit vælge mellem at høre oplæg og deltage i debatten ved de 22 stande, hvor standholderne har øvet sig på elevatortalen overvære et eller flere af de 3 korte oplæg i Cabaretsalen netværke i caféområdet OPLÆG I CABARETSAL A Kl er der oplæg i Cabaretsal A om de nedennævnte temaer. Hvert oplæg varer ca. 25 minutter, inklusive tid til uddybende spørgsmål. Imellem oplæggene er indlagt pauser med mulighed for at besøge standene på Planmessen. OPLÆG 1: KL DYNAMISK VIRKELIGHED KRÆVER DYNAMISK FORVALTNING Herning Kommune har en klar målsætning om at have et erhvervsklima i top. Samtidig vil Herning gerne være stedet, hvor hele Danmark tager hen, når man skal have oplevelser både på sports- og kulturfronten. For at gøre den målsætning til virkelighed har Herning Kommune skabt en lille dynamisk forvaltning, hvor der dribles med alt fra planlægning over kultur og events til erhvervsliv. Oplæg ved: * Direktør Jørgen Krogh, By-, Erhvervs- & Kulturforvaltningen, Herning Kommune Mødeleder: Jes Møller, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Køge Kyst OPLÆG 2: KL DET MIDLERTIDIGES ARKITEKTUR Olympiske Lege, verdensudstillinger, festivaler, kulturelle events og andre midlertidige programmer er en særlig udfordring for designere, arkitekter og planlæggere. Bygninger, der let kan pilles ned igen og midlertidige byer, som hurtigt kan afvikles, er blevet et must have. Oplægget giver overblik over forskellige typer midlertidighed, der får os til at opleve byen på nye måder. Oplæg ved: * Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus, Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen OPLÆG 3: KL GRØN INNOVATION Perspektiver, muligheder og begrænsninger for grøn erhvervsudvikling i Danmark. Vi må hele tiden tænke nyt og udvikle nye løsninger. Men er vi innovative nok? Hvordan bliver vi bedre til at dele viden mellem virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner? Hvor står vi svagt i forhold til at gøre danske løsninger eksportklare? Oplæg ved: * Adm. direktør Preben Birr-Pedersen, CLEAN Mødeleder: Anne Skovbro, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Københavns Kommune.

7 7 EN BOLIGSOCIAL INDSATS PÅ LANDET INDEHAVER SØREN GARDE, SØREN GARDE RÅDGIVNING. MELLEM KONSULENTOPGAVE OG KONKURRENCE KOMMUNEPLANLÆGGER PERNILLE FALBORG, HERNING KOMMUNE FREMTIDENS ERHVERV I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYER KONTORCHEF HOLGER BISGAARD, MILJØMINISTERIET PÅ TVÆRS AF MJØLNERPARKEN PROJEKTLEDER SARA NISSEN, LEJERBO FREDERIKSVÆRK ER EN STÅLSAT BY PROJEKTLEDER CHARLOTTE SCHEEL, HALSNÆS KOMMUNE NYE METODER TIL AFFOLKNINGS- PROBLEMATIKKER KONSULENT CHRISTIAN ACHERMANN, CHRISTIAN ACHERMANN LANDSKAB OG PLANLÆGNING RØVERHISTORIER, PERSONER OG STEDER FÅR NYT LIV PROJEKTLEDER SUNE PORSE CARLSEN, ROSKILDE KOMMUNE LYT TIL LOKALE RESSOURCER KONSULENT SØREN HOUEN SCHMIDT, REKOMMANDERET FORMIDLING AF VORES LANDSKABER KONSULENT HANNE BRENDSTRUP NIELSEN, NIRAS AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD PROJEKTKOORDINATOR ANETTE KOLD, AABENRAA KOMMUNE JORDPLANLÆGNING ER OGSÅ BYPLANLÆGNING! PROJEKTLEDER JAKOB LEMMING, BYGHERREFORENINGEN LEG PÅ MOTORVEJEN! PLAN- OG BYGGECHEF SVEND JAKOBSEN, SILKEBORG KOMMUNE KLIMATILPASNING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER MILJØMEDARBEJDER CONNIE TILGREN ASKLØF, BRØNDBY KOMMUNE. NYE BILLEDER PÅ PROVINSBYER SPECIALKONSULENT HELGA MADSEN, MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER BYMIDTESAMARBEJDER OG PARTNERSKABER PROJEKTLEDER TORSTEN BO JØRGENSEN, COWI A/S PROJEKT LANDSBYPLANER PÅ ØSTMØN PROJEKTLEDER ROSA PHILIPPINE SCHOLLAIN BIRCKNER, VORDINGBORG KOMMUNE BORDING UNITED PROJEKTLEDER JEANETTE ISHI LEHN, IKAST-BRANDE KOMMUNE DE NOMINEREDE ER... BYPLANARKITEKT LENE KROGH, BESTYRELSESMEDLEM I DANSK BYPLANLABORATORIUM OG MEDLEM AF BYPLANPRISJURYEN STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING SEKRETARIATSLEDER ELSEBETH TERKELSEN, FORENINGEN AF BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER FRI OS FRA MYNDIGHEDSROLLEN! UDVIKLINGSKONSULENT ANNE JUSTESEN, REGION MIDTJYLLAND TRYGGE PLANER SPECIALKONSULENT KARSTEN NIELSEN, DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD TRAFIK PÅ TVÆRS PROJEKTLEDER SVEND TØFTING, REGION NORDJYLLAND KLIMATILPASNING I KOKKEDAL KOMMUNIKATIONSCHEF HOLGER DAHL, SCHÖNHERR A/S LÆS MERE OM DE ENKELTE STANDE HER: PLANMESSEN I 2013 (FOTO: DANSK BYPLANLABORATORIUM)

8 8 UDFLUGTER Efter hovedforedraget At ville Herning et bypolitisk projekt fredag morgen i MCH Herning Kongrescenter starter alle udflugter herfra kl De fleste udflugter er tilbage i Herning senest kl til byplanmødets fælles afslutning. Bemærk venligst at udflugterne nr. 9 og nr. 10 først slutter i Herning kl FREDAG DEN 26. SEPTEMBER KL Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. INNOVATORIET I BIRK CENTERPARK (FOTO: TONY BRØCHNER) FODBOLD-EKSPERIMENTARIET I HERNING (FOTO: TONY BRØCHNER) 1 UDDANNELSER OG KULTUR PÅ TVÆRS Arrangeres i samarbejde med Herning og Ikast-Brande Kommuner Nye uddannelses- og kulturinstitutioner kendetegner Herning og Ikast-området. Udflugten besøger en række bemærkelsesværdige institutionsbyggerier. Vi begynder i Birk Centerpark, der modtog Byplanprisen i 2002, og hører om den overordnede udviklingsstrategi. I Birk besøger vi AU Herning Aarhus Universitets institut for forskning og videregående uddannelse, og Birk Campus med ungdomsboliger, studenterhus og udendørs faciliteter. Herfra til HEART Herning Museum of Contemporary Art. Vi besøger også Auto Galleriet Herning, der er en kulturinstitution indrettet som et levende bilmuseum med mere end 100 privatejede køretøjer i en tidligere tekstilfabrik. Vi slutter udflugten af med en rundvisning på den nye internationale skole i Ikast (rundvisningen foregår på engelsk). 2 NYE RUM FOR LEG OG BEVÆGELSE Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune Hvordan skaber vi rammer, der giver plads til nye måder at gøre tingene på? Herning Kommune giver tre bud. Første stop er skole- og daginstitutionen Stjernen, der med energibevidste løsninger, sine fem arme og fællestorv nytænker børneinstitutionen. Vi besøger Herning Boldklub, der for nylig har udvidet sine faciliteter til et Fodbold-eksperimentarium, der rummer træningsmuligheder for både eliteidrætten, bredden og dem, der bare har lyst til at lege. Og så skal vi besøge Naturrum Skovsnogen en privat skov, hvor en 35 meter lang skovsnog tager imod sammen med en lang række andre kunstværker. STJERNEN NY SKOLE OG DAGINSTITUTION I HERNING (FOTO: JWLUFTFOTO)

9 9 FUGLSANG SØ, ET NYT BYNÆRT LANDSKABSTRÆK I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE) 3 DE NYE LANDSKABSTRÆK Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune. Udflugten er en cykeltur. Herning ligger i et fladt og åbent landskab. På denne udflugt skal vi opleve nogle af de nye, bynære landskaber, som danner ramme om rekreative områder og byudvikling. Vi cykler rundt om Fuglsang Sø og oplever både sandstrand på den ene søbred og boliger og granitbelagte byrum på den anden side. Vi får også en rundvisning ved Fuglsang Sø Centret, som er et nyt pleje- og aktivitetscenter. Tæt på er Holing Sø under etablering med udstykning af parcelhusgrunde, der er på vej til at udvikle sig til et attraktivt boligområde. Undervejs stopper vi ved Lillelund Engpark, hvor der skal gennemføres et klimatilpasningsprojekt med vådområder, engarealer, stiforbindelser og rekreative muligheder. 4 DEN LEVENDE BY Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune. Udflugten er en byvandring. Et levende og dynamisk centrum er byens hjerte. På denne byvandring besøger vi Kulturgården, som er den fælles legeplads for en række kulturinstitutioner, der har til huse i en nedlagt skole. Næste stop er det nyåbnede Herning Bibliotek, hvor vi skal høre om tankerne bag det innovative bibliotek og husets rolle i midtbyen. Vi skal se sivegaden Bredgade Vest, hvor der er lavet forsøg med at åbne gågaden for ensrettet biltrafik som shared space. Vi besøger desuden byomdannelsesområdet Thrigesvej, der tidligere var præget af tung industri, men i dag er et moderne boligområde tæt på centrum. ALTERNATIVT MODESHOW ET LILLE HJØRNE AF KULTURLIVET I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE)

10 10 5 DE STORE INNOVATIVE BYGGERIER Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune Vi besøger nogle af de projekter, der allerede har eller i de kommende år vil få stor betydning for Herning-egnen. Første stop er Herningholms Gymnasium, som danner rammen for et teknisk gymnasium med undervisning inden for entreprenørskab og international økonomi. Herefter fortsætter vi til MCH, som med messehaller, kongrescenter, fodboldstadion og Jyske Bank Boxen er midtpunkt for store sports- og kulturarrangementer. Sidste destination er Gødstrup, hvor byggeriet af det nye regionshospital er i gang. Vi besøger byggepladsen og innovationsstalden, hvor der afprøves nye løsninger til det store byggeri. Ved siden af hospitalet arbejder kommunen med planlægningen af en Ny Nordisk By. JYSKE BANK BOXEN I HERNING (FOTO: LARS MØLLER) 6 BØRNENES HOVEDSTAD Arrangeres i samarbejde med Billund Kommune Billund bygger videre på sine erfaringer med leg og læring og er i færd med at blive omdannet til en børnenes hovedstad. På den tidligere rådhusgrund i Billund bymidte bygges i disse år LEGO-huset, der åbner i Vi besøger byggepladsen og bliver præsenteret for projektet. I bymidten ser vi også, hvordan gader og pladser indrettes til leg og udfoldelse. Omdannelsesprojekterne har fokus på klimatilpasning, fx åbning af Billund bæk, der løber gennem bymidten. Sidst besøger vi virksomheden LEGO og får en smagsprøve på, hvordan de arbejder. Vi afprøver en metode til ideudvikling og finder ud af, hvordan vi kan lade os inspirere af LEGOs metoder i byplanlægningen. LEGO-HUSET I BILLUND (VISUALISERING: BILLUND KOMMUNE)

11 11 STRUER MUSEUM (FOTO: STRUER KOMMUNE) B&O S DOMICIL I STRUER (FOTO: STRUER KOMMUNE) 7 LOKALE VILKÅR OG INNOVATION Arrangeres i samarbejde med Holstebro og Struer Kommuner Holstebro og Struer er kendt for entreprenante virksomheder og på udflugten skal vi besøge nogle af de mest innovative. På Holstebro-egnen lægger vi ud i Udviklingsparken Nupark, der aktivt styrker tilblivelsen af nye innovative virksomheder. Senere besøger vi Maabjerg BioEnergy, som er verdens største biogasanlæg og leverer varme til Holstebro og Struer og sikrer landmændenes fortsatte store produktion. I Struer besøges et ikon inden for dansk innovation, nemlig virksomheden B&O, der siden 1921 vedholdende og ambitiøst har produceret lyd og billeder til hele verden. På Struer Museum oplever vi hele historien, og det er også her I vil høre om byens nyeste kultur- og erhvervstiltag Lydens By. 8 BORGERINDDRAGELSE PÅ NY Arrangeres i samarbejde med Ikast-Brande Kommune Udflugten går til de to mindre provinsbyer Bording og Nørre Snede, hvor nye former for borgerinddragelse bliver afprøvet i disse år. Først til Bording, hvor vi skal på byvandring til hovedgaden, brandtomten, hallen og friluftbadet Beach Bording. Undervejs hører vi den gode historie om både fysisk og mental forandring af byen og foreningslivet. Efter frokost tager vi videre til Nørre Snede, hvor vi igen er på byvandring: fra busstationen med de gule bystole videre til Kulturbanken, og til byens nyistandsatte torv, hvor vi sætter os på bjerget. Også her møder vi byens ildsprudlende sjæle, der fortæller om skraldespande, sammenhold og synergi. NYT TORV I NØRRE SNEDE (FOTO: IKAST-BRANDE KOMMUNE)

12 12 SLYNGET HØJVANDSMUR I LEMVIG HAVN (FOTO: MADS KRABBE) 9 LEMVIG RIVER NED, OMDANNER OG FORFINER Arrangeres i samarbejde med Lemvig Kommune Bemærk venligst, at denne udflugt først slutter i Herning kl Lemvig Kommune har megen erfaring med arbejdet med at få områdefornyelse og indsatspuljer til at gå hånd i hånd med en boligsocial indsats. Vi lægger ud med en byvandring i landsbyen Bækmarksbro, hvor vi ser eksempler på områdefornyelse, nedrivninger og anvendelse af byggetomter, samt indsatsen for de bevaringsværdige ejendomme. Frokost spises ved Bovbjerg Fyr på kanten til Vesterhavet. Herefter tager vi på byvandring i Lemvig Havn, som siden 2010 har gennemgået en forvandling. Vi ser den nyanlagte skaterpark, Lemvig Bedding og det centrale havnestræk, som i dag har en slynget højvandsmur, der integrerer byrums og klimatilpasningsfunktioner. Vi slutter vandringen af i den vestlige del af havnen, hvor nye faciliteter til sejlere og fritidsfiskere er ved at blive etableret. NY SKATERPARK VED LEMVIG HAVN (FOTO: MADS KRABBE) 10 UDNYTTELSE AF NATURENS KRÆFTER OG STEDBUNDNE POTENTIALER Arrangeres i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune I udflugten indgår en sejltur. Bemærk venligst, at denne udflugt først slutter i Herning kl Her udnyttes naturens kræfter til fulde, både hvad angår solog vindenergi, og til turismesatsninger på en egn, der er kendt for smukke fjorde og klitlandskaber. Udflugten går til landets største vindmøllepark ved Nørhede-Hjortmose. I Hvide-Sande tager vi på byvandring og op i Blåtårn, hvorfra der er en fantastisk udsigt over fjordlandskabet og trafik- og fiskerihavnen. Her hører vi om planlægningen af den meget omfattende havneudvidelse. Så går vi ombord på bramsejlsskonnerten Maja og sætter kurs mod Vesterhavet. Undervejs ser vi resultaterne af havneudvidelsen på nært hold. Havnen er nu både fiskeri- og trafikhavn, som er forberedt på offshore. Tilbage i land sætter vi kursen mod Herning og runder kulturmiljøet Tyskerhavnen, et helt unikt bevaringsværdigt kulturmiljø med fiskerhytter, som er omdannet til feriehytter og kunstnerkoloni. HVIDE SANDE OG SKONNERTEN MAJA (FOTO: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE)

13 13 11 SILKEBORGS STILLESTEDER Arrangeres i samarbejde med Silkeborg Kommune 17 % af Silkeborg Kommunens areal er udpeget som stillesteder, dvs. steder, hvor der ikke må planlægges for støjende og lysforurenende aktiviteter. Udflugten foregår til fods, med bus og med tog igennem kommunens største stilleområde, Salten Ådal, der er på størrelse med Københavns Kommune. Vi besøger enestående og uforstyrrede landskaber og naturområder, hvor vi får indblik i tilgængelighedsdiskussioner og besøger havørnens rige. På Vrads Station vil der være et oplæg om Stillesteder samt kommunens anvendelse af landskabskarakter-kortlægning. Herefter tager vi veterantoget fra Vrads Station til Bryrup, med stop med udsigt til Lystruphave Efterskole. Her vil der være stilhed. STILLEOMRÅDET SALTEN ÅDAL (FOTO: SILKEBORG KOMMUNE) SØNÆS-PROJEKTET I VIBORG (VISUALISERINGER: VIBORG KOMMUNE) 12 UDVIKLINGSPROJEKTER I VIBORG Arrangeres i samarbejde med Viborg Kommune Fremtidens byudvikling handler om at skabe ny værdi i eksisterende byområder og landskaber, der kan udnyttes til at skabe et aktivt byliv og som brand, der kan tiltrække tilflyttere. På udflugten besøger vi Sønæs-projektet, hvor regnvandshåndtering kombineres med landskabsplanlægning, så en tidligere våd boldbane omdannes til et innovativt vandlandskab. Derefter besøger vi byomdannelsesområdet Viborg Baneby, hvor en broforbindelse over jernbanen skal knytte det tidligere erhvervsområde tættere til midtbyen. Vi besøger midlertidige kulturaktiviteter i en tidligere fabrikshal, der har skabt fokus på området. Vi slutter af på Viborg Kaserne, som kommunen har købt for at udvikle et større uddannelses- og udviklingsområde med bl.a. animationsskole, børnekulturteater og nyt rådhus.

14 14 13 STOP VANDET FØR BYSKILTET Arrangeres i samarbejde med Region Midtjylland Vand er en af vor tids store udfordringer. Hvordan kan planlæggere og miljøfolk, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og andre arbejde sammen om løsninger, der omsætter udfordringerne til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer? I Herning besøger vi vandforsyningen og kommunens beredskabsafdeling, hvor vi bl.a. hører om nye måder at finansiere klimatilpasnings-løsninger på. I marken ser vi Fuglsang Sø og besøger 2 anlæg i Hernings Blå Ring, der domineres af Storåen, der modtager overfladevand fra både by og land. 60 % af vandet i Storåen stammer fra Herning Kommune, og vandet giver store problemer, når det mange km senere ender i Holstebro. Vi diskuterer, hvordan man i samspil med alle de berørte parter kan gennemføre tiltag i én kommune for at løse problemer i nabokommunen. OVERSVØMMELSER, SOM HER VED STORÅEN I HOLSTEBRO, IMØDEGÅS BL.A. VED INDSATSER I NABOKOMMUNEN HERNINGS BLÅ RING (FOTOS: REGION MIDTJYLLAND OG JWLUFTFOTO) PRAKTISKE OPLYSNINGER Byplanmødets hovedforedrag samt middag m.v. torsdag aften finder sted i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning. Frokost, delmøder, inovationslaboratorium og planmesse torsdag finder også sted her, samt i nærliggende lokaler. Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i Herning. TILMELDING OG BETALING Tilmelding til Det 64. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 4. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 4. august og til og med onsdag den 10. september 2014 betales et gebyr på kr. 500,-. Ved afbud efter den 10. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. DELTAGERAFGIFT Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2014 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften. OVERNATNING VisitHerning står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af hotelværelser foretages online via link til VisitHerning på Her findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Reservation skal være VisitHerning i hænde senest mandag den 4. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til VisitHerning. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til VisitHerning: Annette Bang Nielsen, tlf ,

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET KLIMATILPASNING MED MERVÆRDI - HVAD VIRKER? Gratis konference VIBORG: 4. november 2015 GLADSAXE: 11. november 2015 Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter og mød menneskerne

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 2 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2012 I samarbejde med Naturstyrelsen, indbyder DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening herved ledere og medarbejdere fra kommunernes

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

KUNST og KULTUR som byprofil?

KUNST og KULTUR som byprofil? KUNST og KULTUR som byprofil? Kenneth A. Balfelt KRISTOFFER l. WEISS bording i et NYT perspektiv stationsby - erhvervsby - bosætningsby NY rolle - det regionale hvad betyder e15 bording i et regionalt

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

STATIONSBYER I FORANDRING

STATIONSBYER I FORANDRING KONFERENCE STATIONSBYER I FORANDRING Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Realdania og Ikast- Brande Kommune inviterer kommuner, rådgivere og ildsjæle til konference om de mindre stationsbyers

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Erhvervsfremmedøgnet 2017

Erhvervsfremmedøgnet 2017 Erhvervsfremmedøgnet 2017 TEMA: Nye teknologier - nye rammer Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2017 Erhvervsfremmedøgnet tager os i år til Silkeborg, hvor attraktive naturskønne bosætningsområder forenes

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup Funder Silkeborg Nord Høje Kejlstrup Søholt Silkeborg Centrum Hårup Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

InnovateSilkeborg Sammen skaber vi udvikling!

InnovateSilkeborg Sammen skaber vi udvikling! InnovateSilkeborg2017 - Sammen skaber vi udvikling! 23. november 2017, JYSK Park i Silkeborg OM KONFERENCEN Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Det er i mødet mellem mennesker med forskellige

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling KONFERENCE Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling Torsdag 5. april 2018 kl. 9.00-15.30 Vingsted Hotel & Konferencecenter Få indsigt og se muligheder i det skolepolitiske

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Torsdag den 9. marts - fredag den 10. marts 2006 I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Holstebro Kommune sætter i samarbejde med Ringkjøbing

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere