DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 1 I TRÅD MED TIDEN DET 64. DANSKE BYPLANMØDE SEPTEMBER 2014 I HERNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 1 I TRÅD MED TIDEN DET 64. DANSKE BYPLANMØDE 25.-26. SEPTEMBER 2014 I HERNING"

Transkript

1 1 I TRÅD MED TIDEN SEPTEMBER 2014 I HERNING

2 2 INNOVATION OGSÅ PÅ PLANOMRÅDET Vi skal leve af at udvikle vores innovationskraft er et af svarene i den aktuelle debat om de store samfundsspørgsmål erhvervsudvikling, velfærd, klimatilpasning m.v.. Med en fortsat stram økonomi er der fokus på nye måder at indrette samfundet på ikke mindst den offentlige sektor. For at matche de nye udfordringer, må vi også på planområdet hele tiden tænke nyt, indhente ny viden, udvikle nye løsninger og afprøve dem i praksis. Kommunerne engagerer sig stadig mere aktivt i byudvikling og byomdannelse, tit med afsæt i strategier og projekter, der er komplekse. Derfor er det nødvendigt at inddrage andre parter, der kan bidrage med nye indfaldsvinkler og faglig viden. Samarbejderne spænder vidt, fra forpligtende partnerskaber og selskabskonstruktioner til mere uformelle netværk. Det udfordrer politikernes og planlæggernes rolle som planmyndighed og demokratiet. Kan vi når vi stadig har ansvaret give slip på kontrollen ved at lukke flere ind i beslutningsrummet? Og hvad betyder det for demokratiet, at andre aktører lukkes ind fra sag til sag: hvem skal lukkes ind, og hvem skal ikke? De nye roller kræver både indsigt i de andre aktørers verdener og kompetencer til at facilitere processen. Vi skal have mod til at bringe vores faglighed i spil på nye måder, til at tænke i alternative muligheder og løsninger og til at eksperimentere, være risikovillige og arbejde mere åbent og søgende. Der skal være tid og rum til eftertanke, når vi sammen med andre leder efter det, vi endnu ikke kender svarene på. Det handler i høj grad om en lærende proces, hvor vi hele tiden øver os i at blive bedre til at lede byer i fortsat forandring at skabe merværdi ved tværfagligt samarbejde og synergi mellem forskellige indsatser at sætte det gode hold, hvor deltagernes kompetencer matcher den aktuelle planopgave På byplanmødet vil vi debattere en række konkrete eksempler på innovation på planområdet. Helt tilbage fra 1960 erne har Herning bl.a. været kendt for den langsigtede planlægning og udvikling af Birk Centerpark. Kunstmuseet Heart, multiarena Boxen, DGI vandkulturhus og etablering af bynære søer er nyere eksempler på, hvordan man i værtskommunen fortsat tænker ud af boksen og udvikler de bymæssige og landskabelige kvaliteter i samarbejde med borgere, erhvervs- og kulturliv. Det er både nødvendigt, svært og spændende! Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium BIRK CENTERPARK I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE)

3 3 PROGRAM RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER Mødet åbnes i MCH Herning Kongrescenter. Velkomster ved * Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium, og * Borgmester Lars Krarup (V), Herning Kommune Alle tiders innovation Planlægning er innovativ når den fostrer nye ideer, åbner nye muligheder og skaber øget kvalitet i byudvikling og byomdannelse. Men hvad sker der egentlig, når vi planlægger for innovation og vækst eller tror, vi gør det? Set i bakspejlet: Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvad er udfordringernes karakter og omfang idag? Hvilke behov og perspektiver tegner der sig for innovativ planlægning i fremtiden, og kan vi levere varen? * Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kaffepause og besøg i Planmessen (se side 6) Grøn innovation og vækst med begge ben på jorden Klimatilpasning er en fælles udfordring, og kan også blive et win-win projekt. HVIS vi som i Herningområdet lykkes med et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv, forskning og uddannelser mellem know-how og brugerne. Hvordan kommer vi fra ord til handling og skaber synergi mellem de indsatser, vi sætter i værk? * Institutleder, professor Michael Evan Goodsite, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet Frokostpause Delmøder, Innovations-laboratorium og Planmesse (se side 4-7) Aftenarrangement i MCH Herning Kongrescenter. Byplanprisen 2014, middag, underholdning, musik/dans FREDAG DEN 26. SEPTEMBER Byplanmødet genoptages i MCH Herning Kongrescenter At ville Herning et bypolitisk projekt Refleksioner om nytænkning og innovation som driver fra en politiker, der selv har været med i det lange, seje træk. Om byledelse og samarbejde med borgere, virksomheder og andre aktører nabokommuner, region, stat og internationalt. Og om at skabe synergi mellem forskellige fagområder og indsatser. * Udvalgsformand Johs. Poulsen (B), Herning Kommune Udflugter (se side 8-14) afgår fra MCH Herning Kongrescenter Fælles afslutning i Herning * Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter Vær nær Sammenhæng i sammenfundet Vi er meget mere fælles, end vi tror. Og gode til at overvinde kriser og truende udfordringer. Hvad betyder det for, hvordan vi planlægger for fremtiden? * Forfatter Tor Nørretranders CAMPUS I BIRK CENTERPARK (FOTO: TONY BRØCHNER)

4 4 DELMØDER (A-E), INNOVATIONS- LABORATORIUM (I) OG PLANMESSE (P) TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL Frokost, delmøder, innovations-laboratorium og planmesse afholdes i MCH Herning Kongrescenter samt lokaler i nærheden. Af hensyn til lokalestørrelser mv. er der loft over deltagerantallet på de enkelte steder. Angiv venligst dine ønsker om deltagelse på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge. Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Det er kun muligt at deltage i et af delmøderne A-E, innovations-laboratoriet I eller i planmessen P (se side 6-7). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder, innovations-laboratoriet og planmessen. FOTO: IKAST-BRANDE KOMMUNE A EN INNOVATIV PLANSTRATEGI HVORDAN? Workshop målrettet politikere, men åben for alle Planstrategien udstikker den overordnede politisk-strategiske retning for kommunens udvikling. Der er metodefrihed til både måden, som planstrategien udarbejdes på og resultatet. Men måske føler du som politiker, at du får serveret en stram skabelon for både proces og resultat? På workshoppen stiller vi spørgsmålet: Hvordan bliver vi bedre til at lave en planstrategi, som både politikere og forvaltning har ejerskab til? Hvordan kan vi tilrettelægge et forløb, hvor vi gør op med vanetænkningen? Målet med workshoppen er at få inspiration til anderledes måder at lave planstrategier på i et samarbejde mellem politikere, planlæggere og lokale aktører. Korte inspirations-oplæg ved: Borgmester Jørgen Gaarde (A), Skanderborg Kommune * Lektor og chefkonsulent Margrethe Andersen, UCC Videreuddannelsen, og tidligere lokalpolitiker Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune * Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune B HVAD VIL VI GERNE KUNNE I VORES PLANLÆGNING? Kom til orde på speakers corner Planlov og planlægning er de senere år blevet kritiseret for at være for rigid, for rammesættende og for demotiverende. På delmødet afholder vi speakers corner, hvor alle deltagere opfordres til at komme med korte statements på, hvad de gerne vil i deres planlægning. Her er plads til alle udmeldinger fra kærlige og konstruktive til kontante og kritiske! Delmødet skydes i gang med korte oplæg om, hvad to borgmestre gerne vil kunne henholdsvis i byen og på landet. Oplæg ved: Borgmester Joy Mogensen (A), Roskilde Kommune * Borgmester Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande Kommune Replikker ved: direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, og projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicekontorchef i Kommunernes Landsforening

5 5 C FORNY BYFORNYELSEN Intensiv workshop for innovative byfornyere Tænk ud af boksen om byfornyelsen hvad er dit drømmescenarie? På denne workshop kommer du som deltager på banen med dine erfaringer, dine drømme og dine konkrete ideer til fornyelse. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver bolden op og pitcher bl.a. disse emner: Hvordan bliver vi bedre til strategisk prioritering af både vækst- og afviklingsområder? Hvordan griber vi omdannelse af forstædernes mange nedlagte erhvervsområder an? Hvordan kan midlertidig anvendelse bruges strategisk i byfornyelsen? Velkommen til en workshop, hvor vi bruger intensive, innovative metoder for at forny byfornyelsen. Mødeleder: Christian Lützen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter D ENERGI PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER Inspiration og erfaringsudveksling Strategisk energiplanlægning er ikke bare en nødvendighed, det er også en driver i forhold til at lære forskellige aktører at samarbejde på tværs både af kommunegrænser og traditionelle offentligt-private skillelinjer. Der er brug for nye roller både for forsyningsselskaberne, de 19 midtjyske kommuner og regionen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ambitiøse mål om 100 % vedvarende energi i 2020 og lægger en stor indsats for at nå målet, bl.a. har kommunen udarbejdet en strategisk energiplan, hvor man har involveret energiaktørerne. På delmødet fokuserer vi på Midtjyllands erfaringer med samarbejde om strategisk energiplanlægning. Og vi spørger, hvornår samarbejdet på tværs af region og kommuner går godt og hvornår det er svært? Oplæg ved: Udviklingskonsulent Anne-Mette Sørensen Langvad, * * Region Midtjylland Sekretariatsleder Henning Donslund, Energisekretariatet, Ringkøbing-Skjern Kommune Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og udviklingsdirektør i Region Midtjylland MAABJERG BIOENERGY, VERDENS STØRSTE BIOGASANLÆG (FOTO: REGION MIDTJYLLAND) E RESSOURCEPLANER Inspiration og eksempler Hvordan kan vi arbejde mere innovativt med de stedbundne potentialer? Hvordan gør vi det på en måde så professionalisme og lokale krav kan mødes? På delmødet stiller vi skarpt på to nye eksempler på ressourceplanlægning i en provinsby og i et boligområde. Bording er en stationsby med en ret funktionstømt hovedgade, men med et velfungerende foreningsliv. Med skole og en kommende motorvejsforbindelse til Århus har byen gode muligheder for at blive en attraktiv pendlerby. Boligområdet Høje Kolstrup i Aabenraa har god udsigt, men er isoleret fra resten af byen. I nullerne var området nedslidt, men med en byudvikling, der bygger på fælles værdier og inddragelse af lokale ressourcer, er det lykkedes at gennemføre en helhedsorienteret fornyelse. På delmødet diskuterer vi styrker og svagheder ved forskellige måder at bruge lokale ressourcer i planlægningen. Oplæg ved: * Planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune Direktør Tenna Tychsen, Promonitor Byudvikling, proceskonsulent for Kuben Management på Høje Kolstrup Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og plan- og byggechef i Vordingborg Kommune I INNOVATIONS -LABORATORIUM Skal du lægge en ny strategi for frivillighed, byliv eller borgerinddragelse? Eller er du kørt fast i butiksdød, klimaplaner eller udformningen af centrale byrum? Tag en aktuel udfordring med på Innovations-laboratoriet og find en løsning. Du vil blive guidet igennem innovationsprocessen Teori U. Sammen med de andre deltagere kigger vi på din udfordring med nye briller. Du henter relevant input på Planmessen (se side 6-7) og reflekterer dig frem til en ny løsning. Sidst, men ikke mindst, får du lavet en løsningsmodel (prototype), som du kan gå hjem og teste. Her er ingen oplæg, men masser af sparring. Fokus er DIT arbejde med at finde en innovativ løsning på en selvvalgt faglig udfordring. Processen faciliteres af: * FOTO: DANSK BYPLANLABORATORIUM Chef Julie Abitz, Byens Helte og Filip Zibrandtsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og chefkonsulent i Realdania By

6 6 P PLANMESSE SAMMENSÆT DIT EGET PROGRAM OG LAD DIG INSPIRERE PÅ DE MANGE MESSESTANDE I messebyen Herning afholder vi selvfølgelig også en planmesse. Den finder sted i Koncertsalen i Herning Kongrescenter og er åben for alle byplanmødets deltagere i kaffepausen torsdag formiddag. Torsdag eftermiddag kl er planmessen åben for de deltagere, der har tilmeldt sig messen. Et nøgleord for messen er praleværksted, og på standene stiller vi skarpt på gennemførte planer, projekter eller processer, der inddrager nye aktører, afprøver nye metoder og arbejdsformer eller skaber en form for merværdi. På planmessen kan du frit vælge mellem at høre oplæg og deltage i debatten ved de 22 stande, hvor standholderne har øvet sig på elevatortalen overvære et eller flere af de 3 korte oplæg i Cabaretsalen netværke i caféområdet OPLÆG I CABARETSAL A Kl er der oplæg i Cabaretsal A om de nedennævnte temaer. Hvert oplæg varer ca. 25 minutter, inklusive tid til uddybende spørgsmål. Imellem oplæggene er indlagt pauser med mulighed for at besøge standene på Planmessen. OPLÆG 1: KL DYNAMISK VIRKELIGHED KRÆVER DYNAMISK FORVALTNING Herning Kommune har en klar målsætning om at have et erhvervsklima i top. Samtidig vil Herning gerne være stedet, hvor hele Danmark tager hen, når man skal have oplevelser både på sports- og kulturfronten. For at gøre den målsætning til virkelighed har Herning Kommune skabt en lille dynamisk forvaltning, hvor der dribles med alt fra planlægning over kultur og events til erhvervsliv. Oplæg ved: * Direktør Jørgen Krogh, By-, Erhvervs- & Kulturforvaltningen, Herning Kommune Mødeleder: Jes Møller, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Køge Kyst OPLÆG 2: KL DET MIDLERTIDIGES ARKITEKTUR Olympiske Lege, verdensudstillinger, festivaler, kulturelle events og andre midlertidige programmer er en særlig udfordring for designere, arkitekter og planlæggere. Bygninger, der let kan pilles ned igen og midlertidige byer, som hurtigt kan afvikles, er blevet et must have. Oplægget giver overblik over forskellige typer midlertidighed, der får os til at opleve byen på nye måder. Oplæg ved: * Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus, Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen OPLÆG 3: KL GRØN INNOVATION Perspektiver, muligheder og begrænsninger for grøn erhvervsudvikling i Danmark. Vi må hele tiden tænke nyt og udvikle nye løsninger. Men er vi innovative nok? Hvordan bliver vi bedre til at dele viden mellem virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner? Hvor står vi svagt i forhold til at gøre danske løsninger eksportklare? Oplæg ved: * Adm. direktør Preben Birr-Pedersen, CLEAN Mødeleder: Anne Skovbro, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Københavns Kommune.

7 7 EN BOLIGSOCIAL INDSATS PÅ LANDET INDEHAVER SØREN GARDE, SØREN GARDE RÅDGIVNING. MELLEM KONSULENTOPGAVE OG KONKURRENCE KOMMUNEPLANLÆGGER PERNILLE FALBORG, HERNING KOMMUNE FREMTIDENS ERHVERV I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYER KONTORCHEF HOLGER BISGAARD, MILJØMINISTERIET PÅ TVÆRS AF MJØLNERPARKEN PROJEKTLEDER SARA NISSEN, LEJERBO FREDERIKSVÆRK ER EN STÅLSAT BY PROJEKTLEDER CHARLOTTE SCHEEL, HALSNÆS KOMMUNE NYE METODER TIL AFFOLKNINGS- PROBLEMATIKKER KONSULENT CHRISTIAN ACHERMANN, CHRISTIAN ACHERMANN LANDSKAB OG PLANLÆGNING RØVERHISTORIER, PERSONER OG STEDER FÅR NYT LIV PROJEKTLEDER SUNE PORSE CARLSEN, ROSKILDE KOMMUNE LYT TIL LOKALE RESSOURCER KONSULENT SØREN HOUEN SCHMIDT, REKOMMANDERET FORMIDLING AF VORES LANDSKABER KONSULENT HANNE BRENDSTRUP NIELSEN, NIRAS AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD PROJEKTKOORDINATOR ANETTE KOLD, AABENRAA KOMMUNE JORDPLANLÆGNING ER OGSÅ BYPLANLÆGNING! PROJEKTLEDER JAKOB LEMMING, BYGHERREFORENINGEN LEG PÅ MOTORVEJEN! PLAN- OG BYGGECHEF SVEND JAKOBSEN, SILKEBORG KOMMUNE KLIMATILPASNING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER MILJØMEDARBEJDER CONNIE TILGREN ASKLØF, BRØNDBY KOMMUNE. NYE BILLEDER PÅ PROVINSBYER SPECIALKONSULENT HELGA MADSEN, MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER BYMIDTESAMARBEJDER OG PARTNERSKABER PROJEKTLEDER TORSTEN BO JØRGENSEN, COWI A/S PROJEKT LANDSBYPLANER PÅ ØSTMØN PROJEKTLEDER ROSA PHILIPPINE SCHOLLAIN BIRCKNER, VORDINGBORG KOMMUNE BORDING UNITED PROJEKTLEDER JEANETTE ISHI LEHN, IKAST-BRANDE KOMMUNE DE NOMINEREDE ER... BYPLANARKITEKT LENE KROGH, BESTYRELSESMEDLEM I DANSK BYPLANLABORATORIUM OG MEDLEM AF BYPLANPRISJURYEN STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING SEKRETARIATSLEDER ELSEBETH TERKELSEN, FORENINGEN AF BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER FRI OS FRA MYNDIGHEDSROLLEN! UDVIKLINGSKONSULENT ANNE JUSTESEN, REGION MIDTJYLLAND TRYGGE PLANER SPECIALKONSULENT KARSTEN NIELSEN, DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD TRAFIK PÅ TVÆRS PROJEKTLEDER SVEND TØFTING, REGION NORDJYLLAND KLIMATILPASNING I KOKKEDAL KOMMUNIKATIONSCHEF HOLGER DAHL, SCHÖNHERR A/S LÆS MERE OM DE ENKELTE STANDE HER: PLANMESSEN I 2013 (FOTO: DANSK BYPLANLABORATORIUM)

8 8 UDFLUGTER Efter hovedforedraget At ville Herning et bypolitisk projekt fredag morgen i MCH Herning Kongrescenter starter alle udflugter herfra kl De fleste udflugter er tilbage i Herning senest kl til byplanmødets fælles afslutning. Bemærk venligst at udflugterne nr. 9 og nr. 10 først slutter i Herning kl FREDAG DEN 26. SEPTEMBER KL Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. INNOVATORIET I BIRK CENTERPARK (FOTO: TONY BRØCHNER) FODBOLD-EKSPERIMENTARIET I HERNING (FOTO: TONY BRØCHNER) 1 UDDANNELSER OG KULTUR PÅ TVÆRS Arrangeres i samarbejde med Herning og Ikast-Brande Kommuner Nye uddannelses- og kulturinstitutioner kendetegner Herning og Ikast-området. Udflugten besøger en række bemærkelsesværdige institutionsbyggerier. Vi begynder i Birk Centerpark, der modtog Byplanprisen i 2002, og hører om den overordnede udviklingsstrategi. I Birk besøger vi AU Herning Aarhus Universitets institut for forskning og videregående uddannelse, og Birk Campus med ungdomsboliger, studenterhus og udendørs faciliteter. Herfra til HEART Herning Museum of Contemporary Art. Vi besøger også Auto Galleriet Herning, der er en kulturinstitution indrettet som et levende bilmuseum med mere end 100 privatejede køretøjer i en tidligere tekstilfabrik. Vi slutter udflugten af med en rundvisning på den nye internationale skole i Ikast (rundvisningen foregår på engelsk). 2 NYE RUM FOR LEG OG BEVÆGELSE Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune Hvordan skaber vi rammer, der giver plads til nye måder at gøre tingene på? Herning Kommune giver tre bud. Første stop er skole- og daginstitutionen Stjernen, der med energibevidste løsninger, sine fem arme og fællestorv nytænker børneinstitutionen. Vi besøger Herning Boldklub, der for nylig har udvidet sine faciliteter til et Fodbold-eksperimentarium, der rummer træningsmuligheder for både eliteidrætten, bredden og dem, der bare har lyst til at lege. Og så skal vi besøge Naturrum Skovsnogen en privat skov, hvor en 35 meter lang skovsnog tager imod sammen med en lang række andre kunstværker. STJERNEN NY SKOLE OG DAGINSTITUTION I HERNING (FOTO: JWLUFTFOTO)

9 9 FUGLSANG SØ, ET NYT BYNÆRT LANDSKABSTRÆK I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE) 3 DE NYE LANDSKABSTRÆK Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune. Udflugten er en cykeltur. Herning ligger i et fladt og åbent landskab. På denne udflugt skal vi opleve nogle af de nye, bynære landskaber, som danner ramme om rekreative områder og byudvikling. Vi cykler rundt om Fuglsang Sø og oplever både sandstrand på den ene søbred og boliger og granitbelagte byrum på den anden side. Vi får også en rundvisning ved Fuglsang Sø Centret, som er et nyt pleje- og aktivitetscenter. Tæt på er Holing Sø under etablering med udstykning af parcelhusgrunde, der er på vej til at udvikle sig til et attraktivt boligområde. Undervejs stopper vi ved Lillelund Engpark, hvor der skal gennemføres et klimatilpasningsprojekt med vådområder, engarealer, stiforbindelser og rekreative muligheder. 4 DEN LEVENDE BY Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune. Udflugten er en byvandring. Et levende og dynamisk centrum er byens hjerte. På denne byvandring besøger vi Kulturgården, som er den fælles legeplads for en række kulturinstitutioner, der har til huse i en nedlagt skole. Næste stop er det nyåbnede Herning Bibliotek, hvor vi skal høre om tankerne bag det innovative bibliotek og husets rolle i midtbyen. Vi skal se sivegaden Bredgade Vest, hvor der er lavet forsøg med at åbne gågaden for ensrettet biltrafik som shared space. Vi besøger desuden byomdannelsesområdet Thrigesvej, der tidligere var præget af tung industri, men i dag er et moderne boligområde tæt på centrum. ALTERNATIVT MODESHOW ET LILLE HJØRNE AF KULTURLIVET I HERNING (FOTO: HERNING KOMMUNE)

10 10 5 DE STORE INNOVATIVE BYGGERIER Arrangeres i samarbejde med Herning Kommune Vi besøger nogle af de projekter, der allerede har eller i de kommende år vil få stor betydning for Herning-egnen. Første stop er Herningholms Gymnasium, som danner rammen for et teknisk gymnasium med undervisning inden for entreprenørskab og international økonomi. Herefter fortsætter vi til MCH, som med messehaller, kongrescenter, fodboldstadion og Jyske Bank Boxen er midtpunkt for store sports- og kulturarrangementer. Sidste destination er Gødstrup, hvor byggeriet af det nye regionshospital er i gang. Vi besøger byggepladsen og innovationsstalden, hvor der afprøves nye løsninger til det store byggeri. Ved siden af hospitalet arbejder kommunen med planlægningen af en Ny Nordisk By. JYSKE BANK BOXEN I HERNING (FOTO: LARS MØLLER) 6 BØRNENES HOVEDSTAD Arrangeres i samarbejde med Billund Kommune Billund bygger videre på sine erfaringer med leg og læring og er i færd med at blive omdannet til en børnenes hovedstad. På den tidligere rådhusgrund i Billund bymidte bygges i disse år LEGO-huset, der åbner i Vi besøger byggepladsen og bliver præsenteret for projektet. I bymidten ser vi også, hvordan gader og pladser indrettes til leg og udfoldelse. Omdannelsesprojekterne har fokus på klimatilpasning, fx åbning af Billund bæk, der løber gennem bymidten. Sidst besøger vi virksomheden LEGO og får en smagsprøve på, hvordan de arbejder. Vi afprøver en metode til ideudvikling og finder ud af, hvordan vi kan lade os inspirere af LEGOs metoder i byplanlægningen. LEGO-HUSET I BILLUND (VISUALISERING: BILLUND KOMMUNE)

11 11 STRUER MUSEUM (FOTO: STRUER KOMMUNE) B&O S DOMICIL I STRUER (FOTO: STRUER KOMMUNE) 7 LOKALE VILKÅR OG INNOVATION Arrangeres i samarbejde med Holstebro og Struer Kommuner Holstebro og Struer er kendt for entreprenante virksomheder og på udflugten skal vi besøge nogle af de mest innovative. På Holstebro-egnen lægger vi ud i Udviklingsparken Nupark, der aktivt styrker tilblivelsen af nye innovative virksomheder. Senere besøger vi Maabjerg BioEnergy, som er verdens største biogasanlæg og leverer varme til Holstebro og Struer og sikrer landmændenes fortsatte store produktion. I Struer besøges et ikon inden for dansk innovation, nemlig virksomheden B&O, der siden 1921 vedholdende og ambitiøst har produceret lyd og billeder til hele verden. På Struer Museum oplever vi hele historien, og det er også her I vil høre om byens nyeste kultur- og erhvervstiltag Lydens By. 8 BORGERINDDRAGELSE PÅ NY Arrangeres i samarbejde med Ikast-Brande Kommune Udflugten går til de to mindre provinsbyer Bording og Nørre Snede, hvor nye former for borgerinddragelse bliver afprøvet i disse år. Først til Bording, hvor vi skal på byvandring til hovedgaden, brandtomten, hallen og friluftbadet Beach Bording. Undervejs hører vi den gode historie om både fysisk og mental forandring af byen og foreningslivet. Efter frokost tager vi videre til Nørre Snede, hvor vi igen er på byvandring: fra busstationen med de gule bystole videre til Kulturbanken, og til byens nyistandsatte torv, hvor vi sætter os på bjerget. Også her møder vi byens ildsprudlende sjæle, der fortæller om skraldespande, sammenhold og synergi. NYT TORV I NØRRE SNEDE (FOTO: IKAST-BRANDE KOMMUNE)

12 12 SLYNGET HØJVANDSMUR I LEMVIG HAVN (FOTO: MADS KRABBE) 9 LEMVIG RIVER NED, OMDANNER OG FORFINER Arrangeres i samarbejde med Lemvig Kommune Bemærk venligst, at denne udflugt først slutter i Herning kl Lemvig Kommune har megen erfaring med arbejdet med at få områdefornyelse og indsatspuljer til at gå hånd i hånd med en boligsocial indsats. Vi lægger ud med en byvandring i landsbyen Bækmarksbro, hvor vi ser eksempler på områdefornyelse, nedrivninger og anvendelse af byggetomter, samt indsatsen for de bevaringsværdige ejendomme. Frokost spises ved Bovbjerg Fyr på kanten til Vesterhavet. Herefter tager vi på byvandring i Lemvig Havn, som siden 2010 har gennemgået en forvandling. Vi ser den nyanlagte skaterpark, Lemvig Bedding og det centrale havnestræk, som i dag har en slynget højvandsmur, der integrerer byrums og klimatilpasningsfunktioner. Vi slutter vandringen af i den vestlige del af havnen, hvor nye faciliteter til sejlere og fritidsfiskere er ved at blive etableret. NY SKATERPARK VED LEMVIG HAVN (FOTO: MADS KRABBE) 10 UDNYTTELSE AF NATURENS KRÆFTER OG STEDBUNDNE POTENTIALER Arrangeres i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune I udflugten indgår en sejltur. Bemærk venligst, at denne udflugt først slutter i Herning kl Her udnyttes naturens kræfter til fulde, både hvad angår solog vindenergi, og til turismesatsninger på en egn, der er kendt for smukke fjorde og klitlandskaber. Udflugten går til landets største vindmøllepark ved Nørhede-Hjortmose. I Hvide-Sande tager vi på byvandring og op i Blåtårn, hvorfra der er en fantastisk udsigt over fjordlandskabet og trafik- og fiskerihavnen. Her hører vi om planlægningen af den meget omfattende havneudvidelse. Så går vi ombord på bramsejlsskonnerten Maja og sætter kurs mod Vesterhavet. Undervejs ser vi resultaterne af havneudvidelsen på nært hold. Havnen er nu både fiskeri- og trafikhavn, som er forberedt på offshore. Tilbage i land sætter vi kursen mod Herning og runder kulturmiljøet Tyskerhavnen, et helt unikt bevaringsværdigt kulturmiljø med fiskerhytter, som er omdannet til feriehytter og kunstnerkoloni. HVIDE SANDE OG SKONNERTEN MAJA (FOTO: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE)

13 13 11 SILKEBORGS STILLESTEDER Arrangeres i samarbejde med Silkeborg Kommune 17 % af Silkeborg Kommunens areal er udpeget som stillesteder, dvs. steder, hvor der ikke må planlægges for støjende og lysforurenende aktiviteter. Udflugten foregår til fods, med bus og med tog igennem kommunens største stilleområde, Salten Ådal, der er på størrelse med Københavns Kommune. Vi besøger enestående og uforstyrrede landskaber og naturområder, hvor vi får indblik i tilgængelighedsdiskussioner og besøger havørnens rige. På Vrads Station vil der være et oplæg om Stillesteder samt kommunens anvendelse af landskabskarakter-kortlægning. Herefter tager vi veterantoget fra Vrads Station til Bryrup, med stop med udsigt til Lystruphave Efterskole. Her vil der være stilhed. STILLEOMRÅDET SALTEN ÅDAL (FOTO: SILKEBORG KOMMUNE) SØNÆS-PROJEKTET I VIBORG (VISUALISERINGER: VIBORG KOMMUNE) 12 UDVIKLINGSPROJEKTER I VIBORG Arrangeres i samarbejde med Viborg Kommune Fremtidens byudvikling handler om at skabe ny værdi i eksisterende byområder og landskaber, der kan udnyttes til at skabe et aktivt byliv og som brand, der kan tiltrække tilflyttere. På udflugten besøger vi Sønæs-projektet, hvor regnvandshåndtering kombineres med landskabsplanlægning, så en tidligere våd boldbane omdannes til et innovativt vandlandskab. Derefter besøger vi byomdannelsesområdet Viborg Baneby, hvor en broforbindelse over jernbanen skal knytte det tidligere erhvervsområde tættere til midtbyen. Vi besøger midlertidige kulturaktiviteter i en tidligere fabrikshal, der har skabt fokus på området. Vi slutter af på Viborg Kaserne, som kommunen har købt for at udvikle et større uddannelses- og udviklingsområde med bl.a. animationsskole, børnekulturteater og nyt rådhus.

14 14 13 STOP VANDET FØR BYSKILTET Arrangeres i samarbejde med Region Midtjylland Vand er en af vor tids store udfordringer. Hvordan kan planlæggere og miljøfolk, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og andre arbejde sammen om løsninger, der omsætter udfordringerne til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer? I Herning besøger vi vandforsyningen og kommunens beredskabsafdeling, hvor vi bl.a. hører om nye måder at finansiere klimatilpasnings-løsninger på. I marken ser vi Fuglsang Sø og besøger 2 anlæg i Hernings Blå Ring, der domineres af Storåen, der modtager overfladevand fra både by og land. 60 % af vandet i Storåen stammer fra Herning Kommune, og vandet giver store problemer, når det mange km senere ender i Holstebro. Vi diskuterer, hvordan man i samspil med alle de berørte parter kan gennemføre tiltag i én kommune for at løse problemer i nabokommunen. OVERSVØMMELSER, SOM HER VED STORÅEN I HOLSTEBRO, IMØDEGÅS BL.A. VED INDSATSER I NABOKOMMUNEN HERNINGS BLÅ RING (FOTOS: REGION MIDTJYLLAND OG JWLUFTFOTO) PRAKTISKE OPLYSNINGER Byplanmødets hovedforedrag samt middag m.v. torsdag aften finder sted i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning. Frokost, delmøder, inovationslaboratorium og planmesse torsdag finder også sted her, samt i nærliggende lokaler. Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i Herning. TILMELDING OG BETALING Tilmelding til Det 64. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 4. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 4. august og til og med onsdag den 10. september 2014 betales et gebyr på kr. 500,-. Ved afbud efter den 10. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. DELTAGERAFGIFT Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2014 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften. OVERNATNING VisitHerning står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af hotelværelser foretages online via link til VisitHerning på Her findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Reservation skal være VisitHerning i hænde senest mandag den 4. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til VisitHerning. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til VisitHerning: Annette Bang Nielsen, tlf ,

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

STATIONSBYER I FORANDRING

STATIONSBYER I FORANDRING KONFERENCE STATIONSBYER I FORANDRING Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Realdania og Ikast- Brande Kommune inviterer kommuner, rådgivere og ildsjæle til konference om de mindre stationsbyers

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag.

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. MBBL flytter ud Program At flytte ud er at lytte Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. Jeg har i mine knap

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 n o ti a it v n I FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 1. DEL: SITE VISIT OG TEMA OM GRØN ENERGI SAMT UDVIKLING AF NYE TEKNOLOGIER 2. DEL: OPLÆG OG DEBAT: GREEN CITY DEVELOPMENT. ER DER PLADS TIL FJERNVARME

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag.

Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. MBBL flytter ud Program At flytte ud er at lytte Politik handler om borgernes hverdag. Derfor bliver god politik ganske enkelt bedre, når vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag. Jeg har i mine knap

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Netværkstur til Viborg

Netværkstur til Viborg Netværkstur til Viborg Byens Netværk 10.06.15 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Byens Netværk tager på netværkstur til Viborg, en af Danmarks smukke, gamle byer, hvor vi bl.a. besøger Viborg Rådhus,

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere