LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration"

Transkript

1 LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag

2 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab kigget igennem. KREDS NORD- MIDTJYLLAND KREDS SJÆLLAND- BORNHOLM Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf Roskilde Grønnegade Roskilde Tlf Viborg Lundborgvej Viborg Tlf KREDS SYDJYLLAND-FYN Næstved Åderupvej Næstved Tlf KREDS KØBENHAVN Aarhus Sonnesgade Århus C Tlf Middelfart Valmuevej Middelfart Tlf Bornholm Fabriksvej Rønne Tlf Byggefagenes Hus Lygten København NV Tlf

3 Lønnen forhandles lokalt Overenskomsterne på VVS-området hører til på minimallønsområdet. Det betyder, at lønnen skal forhandles lokalt i hver eneste VVS-virksomhed. Og det skal man hvert eneste år. De lokale forhandlinger er forhandlinger, der ene og alene skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Derfor kan der selvfølgelig være store forskelle på resultatet fra det ene firma til det andet. Selv om de ligger dør om dør. Har du og dine kolleger brug for gode råd og inspiration, så hold Jer ikke tilbage med at kontakte Jeres lokale kreds. De kan også være behjælpelige med at få overblik over lønudviklingen i lokalområdet og din arbejdsgivers regnskaber, så I har et reelt billede af virksomhedens økonomi. De lokale forhandlinger drejer sig ikke kun om løn. Alt kan forhandles. Derfor indeholder denne pjece ikke blot facts om lønudviklingen i VVS-branchen. Den indeholder også en række gode råd til de lokale forhandlinger og inspiration til emner, som kan overvejes lokalt. God fornøjelse 3

4 God forberedelse er For at få det bedste resultat ud af din og kollegernes lokalforhandlinger, er det nødvendigt med en grundig forberedelse. Inden I sætter Jer til forhandlingsbordet, skal I have afklaret: Hvad I vil have i løn, og hvilke andre emner I også ønsker at forhandle om. Hvordan I prioriterer de forskellige krav og ønsker. Hvad I som minimum vil acceptere, bliver resultatet af lokalforhandlingerne. Det tager tid at forberede en god lokalforhandling. Begynd derfor i god tid med at indsamle materiale og forberede argumenter. Det kan være tal fra Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, de gode resultater som du og kollegerne har lavet i det forløbne år, få afdækket lønniveauet i lokalområdet og oplysninger om virksomhedens økonomi m.v. LØNFORHANDLINGER FOREGÅR HVER DAG Din og kollegernes løn bliver ikke fastlagt den dag, I forhandler løn. Den bliver fastlagt på baggrund af, hvordan I løser Jeres arbejdsopgaver i hverdagen. Derfor er det rigtig vigtigt, at du og kollegerne løbende gør mester opmærksom på Jeres resultater. Det kan være opgaver, som kun er blevet løst gennem en ekstraordinær indsats eller ved at videregive positive tilbagemeldinger fra kunder m.m. SKRIV DE GODE ARGUMENTER NED Mange af de gode argumenter til forbedring af lønnen og andre ting, som løbende bliver brugt, kan være glemt, når lokalforhandlingerne starter. Derfor kan det være en rigtig god idé at skrive dem ned, så I har en hel liste af argumenter klar, når forhandlingerne går i gang. VÆR AMBITIØS Du og kollegerne skal ikke regne med, at I lander på det resultat, som I spiller ud med. Det kan derfor være en fordel at stille ambitiøse lønkrav, så der er noget at forhandle om. Brug både tallene fra forbundets lønstatistik, lønnen fra andre virksomheder i lokalområdet og virksomhedens økonomi til at blive skarpere på jeres forhandlingsudspil. Desuden er blandt andet erfaring, uddannelse, kompetencer, arbejdsopgaver, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed og størrelse blandt de faktorer, som kan være med til at afgøre lønnens størrelse. 4

5 afgørende 5

6 Sådan ligger lønnen Den gennemsnitlige timeløn for VVS ere og blikkenslagere på landsplan lå på 184,77 kroner i Dermed steg lønnen over hele landet med 2,5 procent. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets løn statistik, der er indsamlet i oktober og november sidste år. I nedenstående tabel kan du se, hvad svendenes gennemsnitlige timeløn er i de forskellige afdelinger rundt om i landet. I tabellen kan du også se, hvad den gennemsnitlige timeløn var i 2013, og hvor meget den er steget. Kreds Sjælland-Bornholm SLAGELSE // AFD. 71 TIMELØN ,58 kr. TIMELØN ,22 kr. STIGNING - 2,0 % LOLLAND FALSTER // AFD. 74 TIMELØN ,47 kr. TIMELØN ,30 kr. STIGNING 2,3 % KALUNDBORG // AFD. 83 TIMELØN ,00 kr. TIMELØN ,68 kr. STIGNING 2,4 % KØGE // AFD. 72 TIMELØN ,96 kr. TIMELØN ,37 kr. STIGNING 0,3 % HELSINGØR // AFD. 81 TIMELØN ,48 kr. TIMELØN ,57 kr. STIGNING - 0,6 % ROSKILDE // AFD. 84 TIMELØN ,75 kr. TIMELØN ,33 kr. STIGNING 1,8 % NÆSTVED // AFD. 73 TIMELØN ,89 kr. TIMELØN ,43 kr. STIGNING 3,0 % HILLERØD // AFD. 82 TIMELØN ,82 kr. TIMELØN ,88 kr. STIGNING 0,0 % BORNHOLM // AFD. 91 TIMELØN ,42 kr. TIMELØN ,63 kr. STIGNING 2,7 % Kreds Nord-Midtjylland FREDERIKSHAVN // AFD. 11 TIMELØN ,77 kr. TIMELØN ,75 kr. STIGNING 2,8 % AALBORG // AFD. 13 TIMELØN ,64 kr. TIMELØN ,25 kr. STIGNING 1,3 % SKIVE // AFD. 22 TIMELØN ,46 kr. TIMELØN ,57 kr. STIGNING 3,4 % HJØRRING // AFD. 12 TIMELØN ,59 kr. TIMELØN ,26 kr. STIGNING - 0,4 % NYKØBING MORS // AFD. 14 TIMELØN ,93 kr. TIMELØN ,42 kr. STIGNING 1,5 % HOLSTEBRO // AFD. 23 TIMELØN ,84 kr. TIMELØN ,83 kr. STIGNING 2,2 % 6

7 hvordan ligger du? Kreds Sydjylland-Fyn HORSENS // AFD. 41 TIMELØN ,20 kr. TIMELØN ,41 kr. STIGNING - 0,1 % ESBJERG // AFD. 51 TIMELØN ,29 kr. TIMELØN ,08 kr. STIGNING 1,3 % SYD VEST FYN // AFD. 62 TIMELØN ,69 kr. TIMELØN ,36 kr. STIGNING 3,1 % VEJLE // AFD. 42 TIMELØN ,95 kr. TIMELØN ,92 kr. STIGNING - 1,1 % ÅBENRÅ // AFD. 53 TIMELØN ,76 kr. TIMELØN ,14 kr. STIGNING 2,2 % SVENDBORG // AFD. 63 TIMELØN ,11 kr. TIMELØN ,79 kr. STIGNING 0,7 % FREDERICIA // AFD. 43 TIMELØN ,60 kr. TIMELØN ,17 kr. STIGNING - 1,4 % SØNDERBORG // AFD. 54 TIMELØN ,46 kr. TIMELØN ,89 kr. STIGNING 1,4 % Kreds København KOLDING // AFD. 44 TIMELØN ,92 kr. TIMELØN ,57 kr. STIGNING 1,4 % ODENSE // AFD. 61 TIMELØN ,98 kr. TIMELØN ,21 kr. STIGNING 0,4 % KØBENHAVN // AFD. 10 TIMELØN ,04 kr. TIMELØN ,28 kr. STIGNING 2,0 % VIBORG // AFD. 24 TIMELØN ,09 kr. TIMELØN ,05 kr. STIGNING 7,8 % RANDERS // AFD. 31 TIMELØN ,21 kr. TIMELØN ,09 kr. STIGNING 1,2 % SILKEBORG // AFD. 33 TIMELØN ,69 kr. TIMELØN ,07 kr. STIGNING -2,4 % HERNING // AFD. 25 TIMELØN ,71 kr. TIMELØN ,32 kr. STIGNING 0,8 % ÅRHUS // AFD. 32 TIMELØN ,00 kr. TIMELØN ,04 kr. STIGNING 1,6 % 7

8 Det skal du have for at Inflationen forventes i 2015 at blive på 1,3 procent. Det viser en samlet skøn, når vi ser på vurderinger fra Nationalbanken, Finansministeriet, Danske Bank, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og andre økonomiske supervægtere. 1,3% Det er altså nøgletallet ved de kommende lokale forhandlinger, hvis man skal undgå et fald i reallønnen. På landsplan var den gennemsnitlige timeløn for en VVS er og en blikkenslager i 2014 på 184,77 kroner. En VVS er eller blikkenslager med en tilsvarende løn, skal altså stige mindst med 2,40 kroner i timen, hvis han vil bevare sin købekraft og undgå at få udhulet sin løn. 8

9 sikre din realløn i 2015 AKKORDSVENDENE HOLDER LØNNEN Selv om de timelønnede blikkenslagere og VVS ere igen oplever fremgang i reallønnen, er det fortsat svendene på akkord, der over de senere år har hentet den største lønfremgang. Det viser en analyse af alle de akkord-regnskaber, som registreres i forbundet. I perioden fra 2010 til udgangen af 2013 er akkordsvendenes gennemsnitlige timeløn vokset fra 269,87 kroner til 288,51 kroner i timen. Det giver en samlet lønstigning i perioden på 18,64 kroner i timen, hvilket svarer til en procentvis fremgang i lønnen på 6,9 procent. Normalt kan akkordsvendenes lønfremgang i høj grad tilskrives reguleringen af prislisterne ved overenskomstforhandlingerne. Men da der ved de seneste to overenskomstforhandlinger ikke blev givet stigninger til prislisterne, som følge af sammenbruddet i forhandlingerne, skyldes fremgangen alene, at svendene er blevet mere effektive ude på pladserne. Tallene i de årlige opgørelser viser således, at det opmålte akkordarbejde er en oplagt måde at forbedre lønnen, og dermed sikre, at reallønnen ikke udhules. LEDIGHEDEN FALDER Over det seneste år er ledigheden faldet i VVS-branchen. I oktober 2014 var ledigheden for landets blikkenslagere og VVS ere faldet til blot 3,6 procent. I samme periode året før var den 4,9 procent, mens den i oktober 2012 var på hele 6,5 procent. Optimismen er derfor tilbage i branchen, og det forventes derfor, at ledigheden vil ligge stabilt i Det er værd at huske på ved de lokale forhandlinger. 9

10 Inspiration til de lokale Som tidligere nævnt er det ikke kun lønnen, der kan forhandles ved de lokale forhandlinger. Over hele landet findes en lang række lokale aftaler, hvor svendene har opnået tillæg og andre goder, der rækker ud over overenskomsten. Her er et udpluk af de mange goder, som kan bruges til inspiration til dig og dine kollegers forhandlinger. Der udbetales barns 1. sygedag med gældende timeløn VVS-FIRMA I HVIDOVRE Servicesvende får tillæg på 32 kr. pr. time i akkordafsavn VVS-FIRMA I ROSKILDE Der udbetales fuld løn under sygdom i op til 9 uger for medarbejdere med min. 1 års anciennitet VVS-FIRMA I AALBORG Overtidstillæg for lærlinge 100 % af svendebetalingen VVS-FIRMA I TAASTRUP Ved dødsfald i nærmeste familie er der 1 dag fri med løn VVS-FIRMA NYKØBING MORS For medarbejdere, der er fyldt 60 år og med min. 2 års anciennitet. tildeles 22 timer frit disponibel 2000 kr. til hvert kalender år til timeløn lærlinge til hjælp uden personligt tillæg til kørekort VVS-FIRMA VIBORG VVS-FIRMA I HEDEHUSENE Overarbejde betales altid med højeste sats VVS-FIRMA I HOLSTEBRO 10

11 forhandlinger Lærlinge skal have skurpenge og zonepenge på lige fod med svendene VVS-FIRMA I ÅRHUS 3 procent ekstra på pension, SH-betaling og feriepenge. VVS-FIRMA I ESBJERG Efter endt læretid tilbydes lærlinge min. 3 måneders arbejde VVS-FIRMA I BRØNDBY Lærlingeløn Der udbetales et bonustillæg pr. time på 15 kr. for samtlige produktive timer VVS-FIRMA I VALBY Frugtordning 2 stk. frugt om dagen til svende og lærlinge VVS-FIRMA I FREDERICIA Deltagelse i kurser, som firmaet får refusion for, udbetales med kr. 200 pr. time VVS-FIRMA I BRØNDBY KORT RIDSET OP KAN DE LOKALE FORHANDLINGER UDOVER LØN F.EKS. OGSÅ DREJE SIG OM: Ekstra procenter til pension Højere SH-procent Højere ferieprocent Indføre lokal mentorordning for lærlinge. Mulighed for mere efteruddannelse end 2 uger Højere betaling ved deltagelse på efteruddannelse Medarbejderlister til tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Tid til velkomst for TR og AMR ift. nye medarbejdere Tid til sikkerhedsinstruktion til nye lærlinge Seniorordning med betalte fridage Ekstra forhøjelse af betalingen for overarbejde Forhøjelse af servicetillægget Fritids-ulykkesforsikring til alle Fuld løn ved barns sygdom 11

12 Blik- og Rørarbejderforbundet Immerkær Hvidovre Tlf

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse

Dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf. 98 16 08 66 Mobil: 23 48 34 67 E-mail: gza01@blikroer.dk

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Private overenskomster er det muliges kunst

Private overenskomster er det muliges kunst DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter december 2013 Private overenskomster er det muliges kunst Årets privatindgåede overenskomster vidner om stilstand og signalerer ren vedligeholdelse

Læs mere