St. Praksisdag Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning"

Transkript

1 St. Praksisdag 2015 Variationer over kvalitet 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade Herning Arrangeret i samarbejde mellem Almen Praksis og Region Midtjylland

2

3 Velkommen til Store Praksisdag. Når Store Praksisdag 2015 løber af stablen, er det 4 år siden vi sidst var samlet til det, der er blevet en tilbagevendende begivenhed i Region Midtjylland. Omstændighederne omkring overenskomstforhandlinger og ændringerne i sundhedsloven gjorde det nødvendigt med et sidste øjebliks aflysning af Store Praksisdag i Nu har vi mod på sammen at genoptage dagen. Regionen og almen praksis har i fællesskab sammensat et program for en udbytterig dag. Overskriften i år er Variationer over Kvalitet. I musikkens verden er variationer over et tema en grundlæggende teknik der kan udøves inden for alle genrer. Det er meningen, at det gennemgående tema udfordres, og at der er plads til spontanitet og kreativitet. Kan man se kvalitet i et sundhedsmæssigt perspektiv på samme måde? Hvordan vurderes kvalitet? Kan vi bruge vores sanser, lige som i musikken, eller skal man kunne måle og veje for at vurdere, om noget har kvalitet? Spiller de forskellige aktører efter samme nodeark? Vi begynder dagen med at udfordre begrebet kvalitet ved at invitere 3 oplægsholdere, der i det daglige beskæftiger sig indgående med emnet. Derefter er der sammensat et program, hvor vi har tilstræbt en høj grad af kvalitet, såvel i valget af aktuelle emner som i valget af moderatorer og undervisere. Der er hårde som bløde pakker. Der er noget for både læger og praksispersonale. Vi slutter dagen med et stort grin, når Karen Marie Lillelund tager os med på en tur i humorens verden. Vel mødt på Store Praksisdag i Herning 3

4 Indholdsfortegnelse Velkommen til Store Praksisdag....3 Praktiske oplysninger...5 Parkering på selve dagen...5 St. Praksisdag er arrangeret af:...5 Program...6 Sessioner Kl Diagnostik af kræft i almen praksis...7 Akkreditering - hvordan takler vi det?...8 Social ulighed...9 TOBS - fra projekt til en del af Regionens Sundhedsaftale Den skrøbelige unge...11 AK-behandling i (almen) praksis Variation inden for kontaktformer Kvalitet i kommunikationen med patienten med kronisk sygdom Sessioner Kl Palliation i almen praksis Akkreditering - hvordan takler vi det? Seponering - tør du seponere? Variationer over tilgængelighed Multisygdom Osteoporose - den nye vejledning...20 MRSA - en udfordring for samfundet og sundhedsvæsenet? Har du også Voksen ADHD?

5 Praktiske oplysninger Uddannelsesdagen er godkendt af Efteruddannelsesfonden for én dag. Kursusnummer: Sekretariatet befinder sig i foyeren. Navneskilt udleveres ved registrering og skal bæres synligt. Tændte mobiltelefoner og rygning er ikke tilladt. Sessionerne begynder præcist. Parkering på selve dagen Der er gratis parkering ved MCH Herning Kongrescenter mod forevisning af gyldigt parkeringskort, der skal ligge i forruden. Parkeringskortet modtages ved tilmelding. St. Praksisdag er arrangeret af: Anny Adeler, praksisudviklingskonsulent, praktiserende læge Christel Paulsen, efteruddannelsesvejleder, praktiserende læge Jannik Falhof, praksisudviklingskonsulent, praktiserende læge Marianne Vedsted, efteruddannelsesvejleder, praktiserende læge Karsten Rejkjær Svendsen, Formand for PLO Midtjylland, praktiserende læge Lise Høyer, Medlem af PLO s bestyrelse, praktiserende læge Svend Kier, lægelig koordinator for samarbejdet på tværs (PKO), praktiserende læge Tommy Stoltz, lægelig koordinator for udvikling af almen praksis (EUV/PUK), praktiserende læge Steen Vestergaard-Madsen, chefkonsulent, Region Midtjylland Birgitte Haahr, kontorchef, Region Midtjylland Connie Zäll, sekretær, Lægeforeningen Midtjylland Connie Breiner, sekretær, Region Midtjylland Jette Christiansen, fuldmægtig, Region Midtjylland 5

6 Program Kl Ankomst og registrering i foyeren (Kaffe/te og brød i Konferencesalen) Kl Velkommen ved Kjeld Martinussen, Region Midtjylland og Karsten Svendsen, PLO-Midtjylland Kl Åbningssession Variationer over kvalitet Hvad er kvalitet? Kl Frokost Oplægsholderne er: Lars Ehlers, professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet Peter Vedsted, læge, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Pia Kürstein Kjellberg, Analyse- og forskningschef for afdelingen for evaluering og innovation, KORA Kl Sessioner Se udvalget i programmet Kl Kaffe, kage og frugt i foyeren Kl Sessioner Se udvalget i programmet Kl Pause Kl HUMOR et redskab til arbejdsglæde ved Karen Marie Lillelund Kl Tak for i dag ved Karsten Svendsen, PLO Midtjylland 6

7 Sessioner Kl Diagnostik af kræft i almen praksis Langt de fleste kræftudredningsforløb starter i almen praksis. Nogle patienter præsenterer klassiske alarmsymptomer dem sender vi hurtigt af sted i kræftpakkeforløb. Andre patienter viser kun meget vage symptomer. Og hvad gør vi med dem? I denne workshop skal vi se på den nyeste viden om symptomer og kliniske fund i forbindelse med kræftdiagnostik i almen praksis såvel før som efter viderehenvisning af patienten. Desuden skal vi blive klogere på begrebet gut feeling - er det hokuspokus, eller er det noget, vi mestrer i almen praksis? Og vi skal høre om, hvorvidt lægens kræftmistanke hænger sammen med patientens reelle risiko for kræft. Workshoppen vil blive afholdt i en vekslen mellem oplæg og inddragende diskussion. Rikke Pilegaard, praktiserende læge, konsulent i Cancer i Praksis Mads Lind Ingemann, Ph.d. stud., speciallæge i almen medicin Gry Stie, faglig koordinator, Cancer i Praksis 7

8 Sessioner Kl Akkreditering - hvordan takler vi det? Den nye overenskomst indeholder aftale om, at alle praksis bliver akkrediteret i løbet af de næste 3 år. Processen er nu i gang i de første praksis. Hvordan kan vi i almen praksis gribe det an? Er det overkommeligt? Hvad får vi ud af det? Oplægsholderne har arbejdet med processen i pilotprojekter både i almen praksis og speciallægepraksis og har således erfaring at trække på. Der lægges op til aktivt arbejde i grupper. Henrik Breiner Kousholt, chefkonsulent, IKAS Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 8

9 Sessioner Kl Social ulighed Social ulighed i sundhed betegner den situation, hvor der er en social gradient i menneskers risiko for at blive syge og chance for at komme sig efter sygdom. Gennem årene er denne gradient øget, og det er der flere årsager til. Samtidig diskuteres det i stigende grad, hvad sundhedsvæsenets rolle er i både at forebygge og behandle den sociale ulighed i sundhed. I denne workshop vil vi gennemgå status på den sociale ulighed og diskutere, hvilken rolle almen praksis har. Dels som første-linje i sundhedsvæsenet, hvor der er fri og lige adgang, dels som en sektor der måske er med til at vedligeholde uligheden. Vi vil gennemgå konkrete cases, hvor praksis kan spille en rolle, og se på, om det er noget, man kan praktisere i sin egen praksis. Eksemplerne er adgang til praksis, forebyggelse, differentieret behandling, særlige tiltag for svage grupper mv. Flemming Bro, praktiserende læge, leder af Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet Peter Vedsted, læge, professor på Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Poul Oluf Olesen, praktiserende læge, praksiskoordinator 9

10 Sessioner Kl TOBS - fra projekt til en del af Regionens Sundhedsaftale TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom - hvorfor er det kommet højt op på kommuners og Regionens dagsorden? Hvad er det TOBS kan? Hvad kan praksispersonale og praktiserende læger bruge TOBS til? Kom og bliv klogere på et samarbejdsredskab til umiddelbar brug i praksis. Oplægsholder Ove Ammitzbøl, overlæge, akutlæge, Akutafdelingen, RH Randers, speciallæge i almen medicin Svend Kier, praktiserende læge og lægelig koordinator for praksiskonsulentordningen (PKO) 10

11 Sessioner Kl Den skrøbelige unge Indsatsen og koordinering omkring det fyldte 18. år. Fokusområderne for sessionen er: Hvordan kan man arbejde med at gøre sårbare unge til robuste unge? Overblik ved det fyldte 18. år - hvem kan hjælpe med hvad? Den praktiserende læges rolle i samarbejdet med det professionelle og det private netværk. Ungetyper og deres forskellige veje til hjælp gennem kommunen og ungdomsuddannelserne m.fl. Lene Agersnap, praktiserende læge Lone Leth, konsulent Henrik Nordentoft, praktiserende læge og praksiskoordinator 11

12 Sessioner Kl AK-behandling i (almen) praksis Nye anbefalinger fra RADS og optimal tværsektoriel håndtering af AK-behandling til patienter med atrieflimren. Har du styr på AK-behandlingen til dine patienter - også dem med atrieflimren? Hvem skal behandles, og hvilken behandling er den optimale. Kender du de nye værktøjer for behandling og beslutningsstøtte til AK-behandling? Og hvordan kommer du i gang med at styrke behandlingskvaliteten? Kom og få et bud på, om behandlingen skal varetages i almen praksis, på sygehuset, hos patienten selv, eller hvorledes kan vi i fællesskab med sygehusene styrke indsatsen for vore patienter? Og hvad siger eksperten? Tomas Holm, praktiserende læge, praksisudviklingskonsulent, Ph.d. Steen Elkjær Husted, ledende overlæge, dr.med., Hospitalsenhed Vest Tomas Holm, praktiserende læge, praksisudviklingskonsulent, Ph.d. 12

13 Sessioner Kl Variation inden for kontaktformer Brugen af ny teknologi inden for sundhedsvæsenet er stigende. Lettere adgang til specialister via telemedicinske løsninger, enklere hjemmemonitorering af patienterne i forhold til diagnostiske tests og hjemmeundersøgelser, vejledninger og instruktioner til patienterne, er nogle af de nye muligheder. Vi vil på sessionen vise nogle af de mest spændende medicinske apps der er på markedet, gennemgå nogle af de muligheder som allerede findes, og dele de erfaringer vi har med brugen af dem i hverdagen og i klinikken. Desuden vil vi sammen med deltagerne diskutere fordele og ulemper samt de fremtidsrettede perspektiver i brugen af ny teknologi inden for vores fag. Britta Ravn, leder af Center for Telemedicin Kaj Sparle Christensen, praktiserende læge og forsker Kim Jørsig, praktiserende læge Jannik Falhof, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 13

14 Sessioner Kl Kvalitet i kommunikationen med patienten med kronisk sygdom Hvordan skal man tale med patienter om deres kroniske sygdomme? Hvordan skal man tilrettelægge kommunikation om de livsstilsændringer, der som regel følger af et liv med kronisk sygdom? Er det muligt at motivere patienter til at ændre livsstil uden samtidig at løfte en sundhedsprofessionel pegefinger? Denne workshop vil arbejde med disse spørgsmål og undersøge kommunikative håndteringsmuligheder. Igennem korte oplæg og øvelser vil workshoppen give et refleksionsrum for de særlige udfordringer, der ligger i disse typer af samtale - f.eks. balancen mellem patientens værdier og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Workshoppen vil derudover fokusere på, hvilke praktiske kommunikative redskaber der kan hjælpe den sundhedsprofessionelle. Jane Ege Møller, cand.mag., Ph.d., Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet Signe Gjedde Brandt, læge, Ph.d., Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitetshospital Marianne Vedsted, praktiserende læge, kursusleder, specialeuddannelsen i almen medicin, efteruddannelsesvejleder. 14

15 Sessioner Kl Palliation i almen praksis Formålet med workshoppen: At bringe døden tilbage i livet! Den palliative indsats i almen praksis er vigtig for, at patienterne kan få opfyldt deres ønsker til den sidste tid. Men hvad er patienternes ønsker? Forskning har vist, at kun en lille del af de praktiserende læger taler med deres kræftsyge patienter om deres ønsker for den sidste tid og en endnu mindre del taler med patienter, der lider af kroniske sygdomme om deres ønsker. Hvordan kan den palliative indsats optimeres? Hvad er palliativ behandling, og hvornår skal den startes? Hvem skal modtage palliativ behandling? Hvorfor skal det være i almen praksis? Hvilke udfordringer er der forbundet med det palliative arbejde? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive berørt på denne workshop om den palliative indsats i almen praksis. Workshoppen vil veksle imellem teori, praksis, oplæg og diskussion. Læringsmål: Almen praksis har en central rolle i det palliative arbejde. Organisering af indsatsen og proaktivitet kan lette og forbedre indsatsen. Udvidelse af palliationsbegrebet, opmærksomhed også på de non-maligne syge. Anna K. Winthereik, læge og Ph.d.-studerende, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Roar Maagaard, praktiserende læge og lektor. Sara Treldal, fuldmægtig, Cancer i Praksis. 15

16 Sessioner Kl Akkreditering - hvordan takler vi det? Den nye overenskomst indeholder aftale om, at alle praksis bliver akkrediteret i løbet af de næste 3 år. Processen er nu i gang i de første praksis. Hvordan kan vi i almen praksis gribe det an? Er det overkommeligt? Hvad får vi ud af det? Oplægsholderne har arbejdet med processen i pilotprojekter både i almen praksis og speciallægepraksis og har således erfaring at trække på. Der lægges op til aktivt arbejde i grupper. Henrik Breiner Kousholt, chefkonsulent, IKAS Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 16

17 Sessioner Kl Seponering - tør du seponere? Mange patienters medicinprofil er så kompleks, at der er behov for en vurdering af den samlede behandling, og måske seponering, for at opnå en optimal behandling og undgå bivirkninger. De fleste behandlinger du sætter i gang er velindicerede, du følger op og revurderer behandlingen, men betyder det også, at du vurderer om behandlingen kan undværes? Der findes mange vejledninger for opstart af behandling, men få med fokus på seponering og meget lidt viden om, hvordan en kemisk cocktail virker. Tanker omkring seponering: Oprindelig indikation har fortabt sig. Ikke min ordination = ikke mit ansvar. Nederlag at genoptage en seponeret ordination. Jeg burde have gjort det for længe siden, hvad tænker patienten om mig? Hvad nu hvis - patienten dør eller får skade? Det er billigt, patienten har ingen bivirkninger, så hvorfor røre ved det? Måske virker det, selvom der ikke er evidens. Patienten vil ikke. Det tager tid. Kom og deltag i workshoppen og få nogle værktøjer og ideer til at sætte fokus på seponering. Pia Ehlers, regional lægemiddelkonsulent Lise Bakkestrøm, regional lægemiddelkonsulent Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder 17

18 Sessioner Kl Variationer over tilgængelighed Tilgængeligheden i almen praksis er en daglig udfordring. Telefontilgængeligheden, ventetid på tidsbestilling hos lægen, ventetid i venteværelset. Vi vil på denne session give et overblik over forskellige måder at håndtere denne udfordring på og give nogle konkrete forslag til løsning. Vi præsenterer tidsbestillingssystemet Tid samme dag, som bruges af flere og flere praksis i landet. Der bliver god mulighed for dialog om dette med både en læge og en sekretær, som bruger systemet i dag. Morten Bondo Christensen, praktiserende læge, seniorforsker, Ph.d. Elsebeth Arnfjord, lægesekretær. Jannik Falhof, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 18

19 Sessioner Kl Multisygdom Multisygdom er blevet kaldt vor tids største udfordring for det moderne sundhedsvæsen. Sygehusene er befolket af specialister, som er dygtige til at behandle specifikke sygdomme, men optimal behandling af den enkelte patient med multisygdom er ofte uforenelig med komplet opfyldelse af sygdomsspecifikke guidelines. Behandling af multisygdom kræver lægekunst og patientcentreret tilgang. Vi vil bl.a. berøre: Forekomst Behandlingsbyrde Behandlingsmål Effekt af forebyggelse hos ældre Polyfarmaci Komplicance Fysisk sygdom hos psykisk syge Proaktivitet Workshoppen vil veksle mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og gennemgang af cases. Mogens Vestergaard, professor og speciallæge i almen medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Peter Brynningsen, overlæge, klinisk lektor, Geriatrisk afd G, Aarhus Universitetshospital Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, Praksiskoordinator 19

20 Sessioner Kl Osteoporose - den nye vejledning DSAM s nye vejledning om osteoporose er længe ventet. På denne workshop drøfter vi følgende: Osteoporose: Hvilke af vore patienter skal vi egentlig have fokus på og hvorfor? D-vitamin: Myter og fakta med praktiske eksempler fra vores hverdag i almen praksis. Organisering: Hvordan organiseres osteoporose i dagligdagen? F.eks. med inddragelse af personalet? Workshoppen vil bestå af små teoretiske indlæg med opdateringer på den nyeste viden, kombineret med helt lavpraktiske eksempler fra almen praksis og med rig mulighed for, at du som tilhører også kan kommentere og få svar på dine spørgsmål. Bente Langdahl, professor, overlæge Medicin Endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ph.d., dr. med. Palle Mark Christensen, praktiserende læge. Christel Paulsen, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder 20

21 Sessioner Kl MRSA - en udfordring for samfundet og sundhedsvæsenet? Kom og bliv klogere på forløbsbeskrivelsen om MRSA. Denne workshop vil give dig en kort, præcis og faglig gennemgang af: Hvad er MRSA, og hvorfor er det et problem? Hvem skal undersøges for MRSA? Håndtering og behandling af MRSA. Henvisning af patienter til hospital. Der vil være mulighed for at få embedslægen, mikrobiologen, hygiejnesygeplejersken og den praktiserende læge i tale. Program for workshop MRSA (dialogbaseret): Velkomst og præsentation v/praktiserende læge Per Olav Eidner Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning - pligter/opgaver i almen praksis v/embedslæge Anne Hempel-Jørgensen MRSA-forløbsbeskrivelsen til praksis? v/klinisk mikrobiolog Mona Kjærsgaard Hvad kan MRSA-enheden tilbyde almen praksis? v/hygiejnesygeplejerskerne Bodil Forman og Iben Brandenburg Afsluttende dialog mellem sal og panel Mona Kjærsgaard, afdelingslæge, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Anne Hempel-Jørgensen, embedslæge Bodil Forman, hygiejnesygeplejerske, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Iben Brandenburg, hygiejnesygeplejerske, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Per Olav Eidner, praktiserende læge, praksiskonsulent MRSA enheden, praksiskoordinator 21

22 Sessioner Kl Har du også Voksen ADHD? Denne workshop vil gøre dig klogere på ovenstående spørgsmål. Hvilke symptomer skal vi være opmærksomme på? Hvordan skal vi håndtere dem? Hvor meget skal vi udrede dem og hvordan? Hvornår skal/kan/bør vi henvise til videre udredning? Hvem skal behandles? Hvordan med opfølgning? Ulla Kläning, overlæge, Ambulatorium for misbrugspsykiatri, Aarhus Universitetshospital Risskov Johanne Katrine Dam Jensen, sygeplejerske, Ambulatorium for misbrugspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov Henrik Nordentoft, praktiserende læge og praksiskoordinator 22

23

24 Grafisk Service ID1294

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed.

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed. Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS Med dette 4. nummer af Nyt for PRAKSIS i 2010 vil Praksissektoren i Region Nordjylland ønsker alle en glædelig jul og godt nytår og ser frem til et forsat

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere