St. Praksisdag Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning"

Transkript

1 St. Praksisdag 2015 Variationer over kvalitet 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade Herning Arrangeret i samarbejde mellem Almen Praksis og Region Midtjylland

2

3 Velkommen til Store Praksisdag. Når Store Praksisdag 2015 løber af stablen, er det 4 år siden vi sidst var samlet til det, der er blevet en tilbagevendende begivenhed i Region Midtjylland. Omstændighederne omkring overenskomstforhandlinger og ændringerne i sundhedsloven gjorde det nødvendigt med et sidste øjebliks aflysning af Store Praksisdag i Nu har vi mod på sammen at genoptage dagen. Regionen og almen praksis har i fællesskab sammensat et program for en udbytterig dag. Overskriften i år er Variationer over Kvalitet. I musikkens verden er variationer over et tema en grundlæggende teknik der kan udøves inden for alle genrer. Det er meningen, at det gennemgående tema udfordres, og at der er plads til spontanitet og kreativitet. Kan man se kvalitet i et sundhedsmæssigt perspektiv på samme måde? Hvordan vurderes kvalitet? Kan vi bruge vores sanser, lige som i musikken, eller skal man kunne måle og veje for at vurdere, om noget har kvalitet? Spiller de forskellige aktører efter samme nodeark? Vi begynder dagen med at udfordre begrebet kvalitet ved at invitere 3 oplægsholdere, der i det daglige beskæftiger sig indgående med emnet. Derefter er der sammensat et program, hvor vi har tilstræbt en høj grad af kvalitet, såvel i valget af aktuelle emner som i valget af moderatorer og undervisere. Der er hårde som bløde pakker. Der er noget for både læger og praksispersonale. Vi slutter dagen med et stort grin, når Karen Marie Lillelund tager os med på en tur i humorens verden. Vel mødt på Store Praksisdag i Herning 3

4 Indholdsfortegnelse Velkommen til Store Praksisdag....3 Praktiske oplysninger...5 Parkering på selve dagen...5 St. Praksisdag er arrangeret af:...5 Program...6 Sessioner Kl Diagnostik af kræft i almen praksis...7 Akkreditering - hvordan takler vi det?...8 Social ulighed...9 TOBS - fra projekt til en del af Regionens Sundhedsaftale Den skrøbelige unge...11 AK-behandling i (almen) praksis Variation inden for kontaktformer Kvalitet i kommunikationen med patienten med kronisk sygdom Sessioner Kl Palliation i almen praksis Akkreditering - hvordan takler vi det? Seponering - tør du seponere? Variationer over tilgængelighed Multisygdom Osteoporose - den nye vejledning...20 MRSA - en udfordring for samfundet og sundhedsvæsenet? Har du også Voksen ADHD?

5 Praktiske oplysninger Uddannelsesdagen er godkendt af Efteruddannelsesfonden for én dag. Kursusnummer: Sekretariatet befinder sig i foyeren. Navneskilt udleveres ved registrering og skal bæres synligt. Tændte mobiltelefoner og rygning er ikke tilladt. Sessionerne begynder præcist. Parkering på selve dagen Der er gratis parkering ved MCH Herning Kongrescenter mod forevisning af gyldigt parkeringskort, der skal ligge i forruden. Parkeringskortet modtages ved tilmelding. St. Praksisdag er arrangeret af: Anny Adeler, praksisudviklingskonsulent, praktiserende læge Christel Paulsen, efteruddannelsesvejleder, praktiserende læge Jannik Falhof, praksisudviklingskonsulent, praktiserende læge Marianne Vedsted, efteruddannelsesvejleder, praktiserende læge Karsten Rejkjær Svendsen, Formand for PLO Midtjylland, praktiserende læge Lise Høyer, Medlem af PLO s bestyrelse, praktiserende læge Svend Kier, lægelig koordinator for samarbejdet på tværs (PKO), praktiserende læge Tommy Stoltz, lægelig koordinator for udvikling af almen praksis (EUV/PUK), praktiserende læge Steen Vestergaard-Madsen, chefkonsulent, Region Midtjylland Birgitte Haahr, kontorchef, Region Midtjylland Connie Zäll, sekretær, Lægeforeningen Midtjylland Connie Breiner, sekretær, Region Midtjylland Jette Christiansen, fuldmægtig, Region Midtjylland 5

6 Program Kl Ankomst og registrering i foyeren (Kaffe/te og brød i Konferencesalen) Kl Velkommen ved Kjeld Martinussen, Region Midtjylland og Karsten Svendsen, PLO-Midtjylland Kl Åbningssession Variationer over kvalitet Hvad er kvalitet? Kl Frokost Oplægsholderne er: Lars Ehlers, professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet Peter Vedsted, læge, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Pia Kürstein Kjellberg, Analyse- og forskningschef for afdelingen for evaluering og innovation, KORA Kl Sessioner Se udvalget i programmet Kl Kaffe, kage og frugt i foyeren Kl Sessioner Se udvalget i programmet Kl Pause Kl HUMOR et redskab til arbejdsglæde ved Karen Marie Lillelund Kl Tak for i dag ved Karsten Svendsen, PLO Midtjylland 6

7 Sessioner Kl Diagnostik af kræft i almen praksis Langt de fleste kræftudredningsforløb starter i almen praksis. Nogle patienter præsenterer klassiske alarmsymptomer dem sender vi hurtigt af sted i kræftpakkeforløb. Andre patienter viser kun meget vage symptomer. Og hvad gør vi med dem? I denne workshop skal vi se på den nyeste viden om symptomer og kliniske fund i forbindelse med kræftdiagnostik i almen praksis såvel før som efter viderehenvisning af patienten. Desuden skal vi blive klogere på begrebet gut feeling - er det hokuspokus, eller er det noget, vi mestrer i almen praksis? Og vi skal høre om, hvorvidt lægens kræftmistanke hænger sammen med patientens reelle risiko for kræft. Workshoppen vil blive afholdt i en vekslen mellem oplæg og inddragende diskussion. Rikke Pilegaard, praktiserende læge, konsulent i Cancer i Praksis Mads Lind Ingemann, Ph.d. stud., speciallæge i almen medicin Gry Stie, faglig koordinator, Cancer i Praksis 7

8 Sessioner Kl Akkreditering - hvordan takler vi det? Den nye overenskomst indeholder aftale om, at alle praksis bliver akkrediteret i løbet af de næste 3 år. Processen er nu i gang i de første praksis. Hvordan kan vi i almen praksis gribe det an? Er det overkommeligt? Hvad får vi ud af det? Oplægsholderne har arbejdet med processen i pilotprojekter både i almen praksis og speciallægepraksis og har således erfaring at trække på. Der lægges op til aktivt arbejde i grupper. Henrik Breiner Kousholt, chefkonsulent, IKAS Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 8

9 Sessioner Kl Social ulighed Social ulighed i sundhed betegner den situation, hvor der er en social gradient i menneskers risiko for at blive syge og chance for at komme sig efter sygdom. Gennem årene er denne gradient øget, og det er der flere årsager til. Samtidig diskuteres det i stigende grad, hvad sundhedsvæsenets rolle er i både at forebygge og behandle den sociale ulighed i sundhed. I denne workshop vil vi gennemgå status på den sociale ulighed og diskutere, hvilken rolle almen praksis har. Dels som første-linje i sundhedsvæsenet, hvor der er fri og lige adgang, dels som en sektor der måske er med til at vedligeholde uligheden. Vi vil gennemgå konkrete cases, hvor praksis kan spille en rolle, og se på, om det er noget, man kan praktisere i sin egen praksis. Eksemplerne er adgang til praksis, forebyggelse, differentieret behandling, særlige tiltag for svage grupper mv. Flemming Bro, praktiserende læge, leder af Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet Peter Vedsted, læge, professor på Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Poul Oluf Olesen, praktiserende læge, praksiskoordinator 9

10 Sessioner Kl TOBS - fra projekt til en del af Regionens Sundhedsaftale TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom - hvorfor er det kommet højt op på kommuners og Regionens dagsorden? Hvad er det TOBS kan? Hvad kan praksispersonale og praktiserende læger bruge TOBS til? Kom og bliv klogere på et samarbejdsredskab til umiddelbar brug i praksis. Oplægsholder Ove Ammitzbøl, overlæge, akutlæge, Akutafdelingen, RH Randers, speciallæge i almen medicin Svend Kier, praktiserende læge og lægelig koordinator for praksiskonsulentordningen (PKO) 10

11 Sessioner Kl Den skrøbelige unge Indsatsen og koordinering omkring det fyldte 18. år. Fokusområderne for sessionen er: Hvordan kan man arbejde med at gøre sårbare unge til robuste unge? Overblik ved det fyldte 18. år - hvem kan hjælpe med hvad? Den praktiserende læges rolle i samarbejdet med det professionelle og det private netværk. Ungetyper og deres forskellige veje til hjælp gennem kommunen og ungdomsuddannelserne m.fl. Lene Agersnap, praktiserende læge Lone Leth, konsulent Henrik Nordentoft, praktiserende læge og praksiskoordinator 11

12 Sessioner Kl AK-behandling i (almen) praksis Nye anbefalinger fra RADS og optimal tværsektoriel håndtering af AK-behandling til patienter med atrieflimren. Har du styr på AK-behandlingen til dine patienter - også dem med atrieflimren? Hvem skal behandles, og hvilken behandling er den optimale. Kender du de nye værktøjer for behandling og beslutningsstøtte til AK-behandling? Og hvordan kommer du i gang med at styrke behandlingskvaliteten? Kom og få et bud på, om behandlingen skal varetages i almen praksis, på sygehuset, hos patienten selv, eller hvorledes kan vi i fællesskab med sygehusene styrke indsatsen for vore patienter? Og hvad siger eksperten? Tomas Holm, praktiserende læge, praksisudviklingskonsulent, Ph.d. Steen Elkjær Husted, ledende overlæge, dr.med., Hospitalsenhed Vest Tomas Holm, praktiserende læge, praksisudviklingskonsulent, Ph.d. 12

13 Sessioner Kl Variation inden for kontaktformer Brugen af ny teknologi inden for sundhedsvæsenet er stigende. Lettere adgang til specialister via telemedicinske løsninger, enklere hjemmemonitorering af patienterne i forhold til diagnostiske tests og hjemmeundersøgelser, vejledninger og instruktioner til patienterne, er nogle af de nye muligheder. Vi vil på sessionen vise nogle af de mest spændende medicinske apps der er på markedet, gennemgå nogle af de muligheder som allerede findes, og dele de erfaringer vi har med brugen af dem i hverdagen og i klinikken. Desuden vil vi sammen med deltagerne diskutere fordele og ulemper samt de fremtidsrettede perspektiver i brugen af ny teknologi inden for vores fag. Britta Ravn, leder af Center for Telemedicin Kaj Sparle Christensen, praktiserende læge og forsker Kim Jørsig, praktiserende læge Jannik Falhof, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 13

14 Sessioner Kl Kvalitet i kommunikationen med patienten med kronisk sygdom Hvordan skal man tale med patienter om deres kroniske sygdomme? Hvordan skal man tilrettelægge kommunikation om de livsstilsændringer, der som regel følger af et liv med kronisk sygdom? Er det muligt at motivere patienter til at ændre livsstil uden samtidig at løfte en sundhedsprofessionel pegefinger? Denne workshop vil arbejde med disse spørgsmål og undersøge kommunikative håndteringsmuligheder. Igennem korte oplæg og øvelser vil workshoppen give et refleksionsrum for de særlige udfordringer, der ligger i disse typer af samtale - f.eks. balancen mellem patientens værdier og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Workshoppen vil derudover fokusere på, hvilke praktiske kommunikative redskaber der kan hjælpe den sundhedsprofessionelle. Jane Ege Møller, cand.mag., Ph.d., Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet Signe Gjedde Brandt, læge, Ph.d., Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitetshospital Marianne Vedsted, praktiserende læge, kursusleder, specialeuddannelsen i almen medicin, efteruddannelsesvejleder. 14

15 Sessioner Kl Palliation i almen praksis Formålet med workshoppen: At bringe døden tilbage i livet! Den palliative indsats i almen praksis er vigtig for, at patienterne kan få opfyldt deres ønsker til den sidste tid. Men hvad er patienternes ønsker? Forskning har vist, at kun en lille del af de praktiserende læger taler med deres kræftsyge patienter om deres ønsker for den sidste tid og en endnu mindre del taler med patienter, der lider af kroniske sygdomme om deres ønsker. Hvordan kan den palliative indsats optimeres? Hvad er palliativ behandling, og hvornår skal den startes? Hvem skal modtage palliativ behandling? Hvorfor skal det være i almen praksis? Hvilke udfordringer er der forbundet med det palliative arbejde? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive berørt på denne workshop om den palliative indsats i almen praksis. Workshoppen vil veksle imellem teori, praksis, oplæg og diskussion. Læringsmål: Almen praksis har en central rolle i det palliative arbejde. Organisering af indsatsen og proaktivitet kan lette og forbedre indsatsen. Udvidelse af palliationsbegrebet, opmærksomhed også på de non-maligne syge. Anna K. Winthereik, læge og Ph.d.-studerende, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Roar Maagaard, praktiserende læge og lektor. Sara Treldal, fuldmægtig, Cancer i Praksis. 15

16 Sessioner Kl Akkreditering - hvordan takler vi det? Den nye overenskomst indeholder aftale om, at alle praksis bliver akkrediteret i løbet af de næste 3 år. Processen er nu i gang i de første praksis. Hvordan kan vi i almen praksis gribe det an? Er det overkommeligt? Hvad får vi ud af det? Oplægsholderne har arbejdet med processen i pilotprojekter både i almen praksis og speciallægepraksis og har således erfaring at trække på. Der lægges op til aktivt arbejde i grupper. Henrik Breiner Kousholt, chefkonsulent, IKAS Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Anders Vestergaard Rasmussen, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 16

17 Sessioner Kl Seponering - tør du seponere? Mange patienters medicinprofil er så kompleks, at der er behov for en vurdering af den samlede behandling, og måske seponering, for at opnå en optimal behandling og undgå bivirkninger. De fleste behandlinger du sætter i gang er velindicerede, du følger op og revurderer behandlingen, men betyder det også, at du vurderer om behandlingen kan undværes? Der findes mange vejledninger for opstart af behandling, men få med fokus på seponering og meget lidt viden om, hvordan en kemisk cocktail virker. Tanker omkring seponering: Oprindelig indikation har fortabt sig. Ikke min ordination = ikke mit ansvar. Nederlag at genoptage en seponeret ordination. Jeg burde have gjort det for længe siden, hvad tænker patienten om mig? Hvad nu hvis - patienten dør eller får skade? Det er billigt, patienten har ingen bivirkninger, så hvorfor røre ved det? Måske virker det, selvom der ikke er evidens. Patienten vil ikke. Det tager tid. Kom og deltag i workshoppen og få nogle værktøjer og ideer til at sætte fokus på seponering. Pia Ehlers, regional lægemiddelkonsulent Lise Bakkestrøm, regional lægemiddelkonsulent Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder 17

18 Sessioner Kl Variationer over tilgængelighed Tilgængeligheden i almen praksis er en daglig udfordring. Telefontilgængeligheden, ventetid på tidsbestilling hos lægen, ventetid i venteværelset. Vi vil på denne session give et overblik over forskellige måder at håndtere denne udfordring på og give nogle konkrete forslag til løsning. Vi præsenterer tidsbestillingssystemet Tid samme dag, som bruges af flere og flere praksis i landet. Der bliver god mulighed for dialog om dette med både en læge og en sekretær, som bruger systemet i dag. Morten Bondo Christensen, praktiserende læge, seniorforsker, Ph.d. Elsebeth Arnfjord, lægesekretær. Jannik Falhof, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent 18

19 Sessioner Kl Multisygdom Multisygdom er blevet kaldt vor tids største udfordring for det moderne sundhedsvæsen. Sygehusene er befolket af specialister, som er dygtige til at behandle specifikke sygdomme, men optimal behandling af den enkelte patient med multisygdom er ofte uforenelig med komplet opfyldelse af sygdomsspecifikke guidelines. Behandling af multisygdom kræver lægekunst og patientcentreret tilgang. Vi vil bl.a. berøre: Forekomst Behandlingsbyrde Behandlingsmål Effekt af forebyggelse hos ældre Polyfarmaci Komplicance Fysisk sygdom hos psykisk syge Proaktivitet Workshoppen vil veksle mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og gennemgang af cases. Mogens Vestergaard, professor og speciallæge i almen medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Peter Brynningsen, overlæge, klinisk lektor, Geriatrisk afd G, Aarhus Universitetshospital Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, Praksiskoordinator 19

20 Sessioner Kl Osteoporose - den nye vejledning DSAM s nye vejledning om osteoporose er længe ventet. På denne workshop drøfter vi følgende: Osteoporose: Hvilke af vore patienter skal vi egentlig have fokus på og hvorfor? D-vitamin: Myter og fakta med praktiske eksempler fra vores hverdag i almen praksis. Organisering: Hvordan organiseres osteoporose i dagligdagen? F.eks. med inddragelse af personalet? Workshoppen vil bestå af små teoretiske indlæg med opdateringer på den nyeste viden, kombineret med helt lavpraktiske eksempler fra almen praksis og med rig mulighed for, at du som tilhører også kan kommentere og få svar på dine spørgsmål. Bente Langdahl, professor, overlæge Medicin Endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ph.d., dr. med. Palle Mark Christensen, praktiserende læge. Christel Paulsen, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder 20

21 Sessioner Kl MRSA - en udfordring for samfundet og sundhedsvæsenet? Kom og bliv klogere på forløbsbeskrivelsen om MRSA. Denne workshop vil give dig en kort, præcis og faglig gennemgang af: Hvad er MRSA, og hvorfor er det et problem? Hvem skal undersøges for MRSA? Håndtering og behandling af MRSA. Henvisning af patienter til hospital. Der vil være mulighed for at få embedslægen, mikrobiologen, hygiejnesygeplejersken og den praktiserende læge i tale. Program for workshop MRSA (dialogbaseret): Velkomst og præsentation v/praktiserende læge Per Olav Eidner Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning - pligter/opgaver i almen praksis v/embedslæge Anne Hempel-Jørgensen MRSA-forløbsbeskrivelsen til praksis? v/klinisk mikrobiolog Mona Kjærsgaard Hvad kan MRSA-enheden tilbyde almen praksis? v/hygiejnesygeplejerskerne Bodil Forman og Iben Brandenburg Afsluttende dialog mellem sal og panel Mona Kjærsgaard, afdelingslæge, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Anne Hempel-Jørgensen, embedslæge Bodil Forman, hygiejnesygeplejerske, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Iben Brandenburg, hygiejnesygeplejerske, Klinisk Mikrobiologisk afd, Aarhus Universitetshospital, MRSA-enheden Per Olav Eidner, praktiserende læge, praksiskonsulent MRSA enheden, praksiskoordinator 21

22 Sessioner Kl Har du også Voksen ADHD? Denne workshop vil gøre dig klogere på ovenstående spørgsmål. Hvilke symptomer skal vi være opmærksomme på? Hvordan skal vi håndtere dem? Hvor meget skal vi udrede dem og hvordan? Hvornår skal/kan/bør vi henvise til videre udredning? Hvem skal behandles? Hvordan med opfølgning? Ulla Kläning, overlæge, Ambulatorium for misbrugspsykiatri, Aarhus Universitetshospital Risskov Johanne Katrine Dam Jensen, sygeplejerske, Ambulatorium for misbrugspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov Henrik Nordentoft, praktiserende læge og praksiskoordinator 22

23

24 Grafisk Service ID1294

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene... Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...5 Workshoppen...5 Deltagere på workshoppen...5 Afvikling af workshoppen...6

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 2009 Regionernes forebyggelsesopgaver en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE 2 HOLD DIG OPDATERET! Tiden står sjældent stille i almen praksis. Patienter kommer i en lind strøm, nye opgaver

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL Vestegnsprojektet Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL - indsamling og kortlægning af området med henblik på at optimere den sundhedsprofessionelle indsats ved implementering af forløbsprogrammerne

Læs mere