Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn"

Transkript

1 Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over byggeri af nye huse med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms. Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, Køkken Anke Foreningen, VinduesIndustrien eller Gulvbranchen på tidspunktet, hvor aftalen med forbrugeren indgås, er forpligtede til at deltage i en sags behandling ved ankenævnet. Medlemmer af de enkelte foreninger kan findes på disses hjemmesider. Se under "Relevante Links" sidst i årsberetningen. 2

3 Indhold Indledning 2 Kort om Byggeriets Ankenævn 3 Indhold 4 Indledning Indkomne sager 5 Indkomne sager i Fordeling på fag og organisation 7 Fordelingen af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder 7 Fordeling af indkomne sager på geografiske områder 8 Konkurser Afsluttede sager 9 Afsluttede sager i Realitetsbehandlede sager 10 Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser Afviste sager 11 Afviste sager 12 Afvisninger, jf. 1, stk Forældelse 13 Sagsbehandlingstid 14 Entreprisesum for de indklagede arbejder 14 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring Byggetekniske erfaringer 15 Byggetekniske erfaringer 16 Tagarbejde 16 Murerarbejde 17 Tunge ydervægge 17 Badeværelser 18 Vinduer 19 Køkken 19 Nyttige links 3

4 Indledning Der er indkommet 605 klagesager i Det er 20 sager færre end året før. Der er ingen store afvigelser i, hvordan sagerne fordeler sig inden for de forskellige fag, og heller ingen større udsving med hensyn til hvordan afgørelserne er faldet ud, set i forhold til De fem ankenævn, der dækker henholdsvis murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejder har afholdt hver 11 møder i løbet af 2012 og har i alt behandlet 642 sager. Louise Larsen Sekretariatschef København, februar 2013 Årsberetning 2012 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks København K Telefon: (på hverdage mellem kl og 12.00) Foto: omslag: Anders Bach, indhold: Michelle Hansen og Maria Holm Mathiasen (Skills 2013), Jens Hemmel, Uggi Kaldan, Jens Bach, Ricky John Molloy, Martin Riget Nielsen, Colorbox. Redaktion: Louise Larsen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Dato: Februar 2013

5 Indkomne sager i 2012 År Antal sager Årlig ændring % % % % % % % % % % % % % % % % Figur 2: Årlig procentvis ændring af indkomne sager Antal sager Antal indkomne sager Figur 1: Oversigt over indkomne sager Der indkom 605 sager til behandling ved Byggeriets Ankenævn i Det er 20 færre sager end i 2011 og udgør et fald på 3 %. De sidste 4 år har Byggeriets Ankenævn modtaget omkring de 600 sager. I januar 2012 modtog ankenævnet 66 sager, som dermed blev den måned med flest indkomne sager. Januar, juni, juli og oktober blev årets topscorere, mens vi modtog færrest sager i april, august og december. Indkomne sager i 2012 pr. måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juni August September Oktober November Figur 3: Fordeling af indkomne sager på måneder i December Januar Februar Marts April Maj Juni Juni 5

6 Fordeling på fag og organisation Der klages stadig mest over tømrer- og murerarbejde og vinduer og yderdøre. Ankenævnet modtog kun 33 klager over køkkenarbejde i 2012, hvilket udgør et fald på 2 % i forhold til året før. Dansk Byggeri Vindues- Industrien KAF Uorganiseret I alt Mur % 31 % 29 % 28 % 33 % Træ % 43 % 40 % 36 % 35 % Sten % 1 % 0 % 0 % 0 % Køkken % 7 % 9 % 9 % 9 % Tækkearbejde % 0 % 1 % 1 % 1 % Kloak % 3 % 3 % 4 % 3 % Brolægger % 0 % 1 % 1 % 2 % Jord % 1 % 0 % 0 % 0 % Maler % 4 % 3 % 4 % 3 % Vinduer og yderdøre % 8 % 11 % 10 % 7 % Gulvarbejder % 0 % 3 % 7 % 7 % Anlægsgartner % 0 % 1 % 0 % 1 % I alt % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 4: Indkomne sager fordelt på fag og organisation Der er sket fald i klager over træarbejde på 3 %, der dog stadig er topscorer med 40 % af de indkomne sager, mens klager over murerarbejde er faldet med 1 %. Køkkenklagerne er faldet med 2 %. Til gengæld er antallet af klager over vinduer og yderdøre steget med 4 %, ligesom klager over kloakarbejde er steget med 2 %. For så vidt angår vinduessagerne, er det sekretariatets formodning, at den generelle fokusering på energibesparelse og indeklima har udløst en større interesse for udskiftning af vinduer med deraf følgende flere klagesager. Antallet af køkkenklager er faldet markant de sidste 5 år fra 66 indkomne sager i 2008 til 33 sager i Der kan være flere forklaringer på dette, f.eks. en højnet kvalitet, men den økonomiske krise har måske også medvirket til en reducering af efterspørgslen på køkkenudskiftninger. 5 % 3 % 2 % 5 % 12 % 1 % 2 % 40 % 30 % Mur, 30 % Træ, 40 % Sten, 0 % Køkken, 5 % Tækkearbejde, 0 % Kloak, 5 % Brolægger, 2 % Jord, 0 % Maler, 3 % Vinduer og yderdøre, 12 % Gulvarbejder, 1 % Anlægsgartner, 2 % Figur 5: Indkomne sager fordelt på fag og organisation 6

7 Fordelingen af indkomne sager på medlemsog uorganiserede virksomheder 22 % Tilsluttet nævnet Uorganiseret 78 % Figur 6: Fordeling af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder År Tilsluttet nævnet Uorganiserede % 30 % % 32 % % 30 % % 25 % % 24 % % 25 % % 22 % % 22 % Figur 7: Fordelingen i % fra I de sidste flere år har andelen af klagesager over uorganiserede virksomheder ligget på omkring en fjerdedel af det samlede antal af indkomne sager. Det tal faldt forrige år og 2012 er i lighed med 2011 på 22 % af sagerne. Når sekretariatet modtager en klagesag, undersøges det, hvilken brancheorganisation den indklagede virksomhed er medlem af. Hvis virksomheden er medlem af Tekniq, der står bag Ankenævnet for Tekniske Installationer eller af en af de brancheorganisationer, der står bag Håndværkets Ankenævn, bliver sagen videresendt til det rette ankenævn. Det er kun de virksomheder, der ikke er tilknyttet nogen brancheorganisation, der figurerer som uorganiserede i ankenævnets statistik. Fordeling af indkomne sager på geografiske områder Midtjylland, 18 % Sydjylland, 21 % Nordjylland, 7 % Hovedstaden, 42 % Hovedstaden Sjælland Sydjylland Midtjylland Sjælland, 12 % Nordjylland Figur 8: Fordeling af indkomne sager på geografiske områder Hovedstaden står for 42 % af alle indgivne klagesager. Det er en stigning på 2 % i forhold til Resten af Sjælland er steget med 1 %. Sydjylland har et lille fald på 2 %, og da Nordjylland er faldet med 1 % er Midtjylland det eneste område, der bevarer status quo med 18 % af de indkomne sager. 7

8 Konkurser Den økonomiske krise ses stadig i antallet af indkomne sager, hvor den indklagede virksomhed enten er gået konkurs eller er ophørt. Inden krisen var kun 8 % af sagerne mod ophørte virksomheder eller konkursboer, mens tallet er steget til 24 % i 2011 og % År Eksisterende Konkurs % 8 % % 15 % % 19 % % 23 % % 24 % % 24 % Figur 10: Årlig procentvis ændring af indkomne sager mod ophørte virksomheder 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 8 % 15 % 19 % 23 % Figur 9: Procentsats af indkomne sager, der vedrører konkursramte virksomheder 24 % 24 %

9 Afsluttede sager i 2012 Der er i alt afsluttet 642 sager i Tilknyttet Uorganiseret nævnet Tilknyttet Uorganiseret nævnet I alt Forbruger medhold % 12 % % 34 % 37 % 36 % 31 % Delvist medhold % 4 % 26 4 % 6 % 6 % 6 % 5 % Forlig % 1 % 17 3 % 6 % 4 % 9 % 5 % Forbruger ikke medhold % 4 % 45 7 % 8 % 8 % 5 % 9 % Afviste sager % 41 % % 28 % 29 % 31 % 29 % Henlagte sager % 38 % % 18 % 17 % 13 % 21 % I alt % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 11: Afsluttede sager I forhold til 2011 blev der afsluttet 44 flere sager i 2012 altså en stigning på lidt over 7 % i forhold til året før. 299 af de 642 afsluttede sager i 2012 er enten blevet afvist fra behandling eller henlagt. Det svarer til 47 % af alle de afsluttede sager og er nogenlunde det samme som året før. Det betyder at 343 sager er blevet realitetsbehandlet, svarende til 53 %. Nedenfor ses de afsluttede sager og deres årsagsfordeling. 17 % 39 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig 30 % Forbruger ikke medhold Afviste sager 7 % 4 % 3 % Henlagte sager Figur 12: Afsluttede sager i 2012 med årsag 9 9

10 Realitetsbehandlede sager Af de 343 realitetsbehandlede sager har forbrugerne fået helt eller delvist medhold i 82 %, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til året før. Andelen af forbrugerer, der får fuldt medhold er steget med 10 % mens delvist medhold er faldet 3 % i forhold til Procent Forbruger medhold % 64 % 69 % 65 % 63 % Delvist medhold 26 8 % 11 % 10 % 11 % 10 % Forlig 17 5 % 11 % 7 % 15 % 9 % Forbruger ikke medhold % 14 % 14 % 9 % 18 % I alt % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 13: Afgørelser fordelt på sager der er blevet realitetsbehandlede Forbrugerne får ikke medhold i klagen i 13 % af de realitetsbehandlede sager, hvilket er et lille fald på 1 % i forhold til året før. Der blev indgået forlig i 5 % af sagerne. Det er et fald på 6 %. Faldet forklarer formodentlig en del af stigningen i de sager, hvor forbrugerne fik medhold i klagen. Når en større del af sagerne er mod virksomheder, der er ophørt eller konkurs, hvor der ikke er mulighed for at indgå forlig, vil tallet for forbruger medhold stige. 8 % 5 % 13 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig Forbruger ikke medhold 74 % Figur 14: Udfald af realitetsbehandlede sager Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser Delvist medhold Forbruger medhold Gennemsnitlige Maksimale , , , ,00 Figur 15: Gennemsnitlige og maksimale udbedringsomkostninger I de sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen, fastsætter nævnet et udbedringsbeløb, som den indklagede virksomhed er forpligtet til at betale forbrugeren, hvis virksomheden enten vælger ikke at udbedre, ikke kan udbedre f.eks. grundet konkurs, eller hvis nævnet har frataget virksomheden muligheden for at udbedre de konstaterede mangler. Udbedringsomkostningernes størrelse indikerer, hvor galt det er gået i de enkelte sager. Som det fremgår af figur 15, er udbedringsomkostningerne i gennemsnit i sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klage kr., hvilket er en stigning på kr. i forhold til Det største udbedringsbeløb blev givet i sag hvor forbrugerne i marts 2012 fik medhold i en sag om utætheder i et zinktag og revnedannelser i en facade for sammenlagt kr. inkl. moms. 10

11 Afviste sager For så vidt angår de afviste og henlagte sager, som er 47 % af alle afsluttede sager, ser vi en stigning på 13 % i de sager, nævnet afviser med henvisning til vedtægternes 1, stk. 5, om at sagen er bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling. Afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 2, angående entreprisesummen for nybyggede huse er faldet med en enkelt procent til 9 %. Kategorien nævn ikke kompetent er de sager, der er afvist af sekretariatet i henhold til vedtægternes 1, stk. 1, dvs. f.eks. klagesager over kvaliteten af et udekøkken, forbrugerne har købt i et varehus, men som viste sig at være en avanceret gasgrill, og klager over glarmesterarbejde eller afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 3, der f.eks. er klager over VVS-arbejder, der er udført af et uorganiseret VVS-firma. Denne afvisningskategori er faldet fra 15 % i 2011 til 6 % i Årsag Antal sager Entreprisesum > 1 mio.kr % Klager ikke forbruger 9 5 % Bevismæssig uegnet % Nævn ikke kompetent 11 6 % Uorganiseret ønsker ikke at deltage % Sort arbejde 1 1 % Kravet er forældet 8 4 % Figur 16: Afviste sager med årsag 9 % 13 % 1 % 4 % Entreprisesum > 1 mio.kr. 5 % Klager ikke forbruger 6 % Bevismæssig uegnet Nævn ikke kompetent Uorganiseret ønsker ikke at deltage Sort arbejde 62 % Forældelse Figur 17: Afviste sager med årsag 11

12 Afvisninger, jf. 1, stk. 5 Som anført i figur 17 blev 62 % af de afviste sager afvist, fordi der var for stor usikkerhed om de aftalemæssige forhold, da ankenævnet kun behandler klager på skriftligt grundlag. Der kan således ikke ske parts- og vidneforklaringer under strafansvar ved ankenævnet. Formanden har f.eks. afvist sag i december 2012 med følgende begrundelse: "Klagen vedrører manglende dampspærre ved efterisolering af skunke, manglende dampspærre bag el- og målertavle og manglende dampspærre ved efterisolering over hanebånd. Den indklagede virksomhed har i sin redegørelse om klagepunkterne oplyst, at der forud for gennemførelsen af arbejdet var drøftelser mellem forbrugeren og virksomheden om dampspærrens omfang, og at dampspærre udført som nævnt i klageskemaet havde medført en merpris, som forbrugeren ikke ønskede at betale. Under disse omstændigheder finder formanden, at der er en sådan uenighed mellem parterne om de aftalemæssige forhold, at der er usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger. Sagen er derfor uegnet til ankenævnsbehandling på skriftligt grundlag". Ankenævnet har også afvist sager, der bygger på et skriftligt tilbud, men hvor der bestilles ekstraarbejder. Hvis der ikke efterfølgende kan opnås enighed om arbejderne reelt er blevet bestilt, eller om ekstraarbejderne var eller burde have været en del af det afgivne tilbud, kan sagen ikke behandles ved ankenævnet. Som eksempel kan nævnes sag , der i november 2012 blev afvist fra behandling af formanden fordi: "Parterne har afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt der i forbindelse med arbejdets udførelse er indgået mundtlig aftale mellem dem om udførelse af ekstra arbejde i forhold til det skriftligt aftalte. Der består således en uenighed mellem parterne om aftalegrundlaget, og det vil derfor uanset den foreliggende skriftlige forbrugeraftale være nødvendigt med en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke finde sted for ankenævnet, der kun behandler sager på skriftligt grundlag. Sagen afvises på denne baggrund som bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling, jf. vedtægternes 1, stk. 5". 12

13 Forældelse Med virkning fra den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Efter nogle overgangsregler gælder lov nr. 522 af 6. juni 2007 for alle, også selvom det drejer sig om et krav fra før 1. januar Det betyder, at den tidligere gældende reklamationsret på 5 år og den absolutte frist på 20 år ikke længere har betydning. Som reglerne er nu, forældes en virksomheds ansvar for mangler i forbindelse med et byggearbejde efter 3 år. Fristen på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til manglen. Ud over fristen på 3 år gælder der en absolut frist på 10 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren kunne kræve en levering uden mangler, det vil normalt sige afleveringstidspunktet. 4 % af alle afviste sager er afvist på grund af forældelse. Nævnet afviste i december 2012 sag på grund af forældelse, idet nævnet lagde til grund: "..at arbejdet er udført i 1995, at der er udført reparationsarbejder i 2001, og at der herefter først er reklameret over arbejdet i 2012". Nævnet fandt at forbrugernes krav måtte anses for forældet. Sag blev i november 2012 afvist på grund af forældelse fordi forbrugerne havde oplyst i klageskemaet at arbejdet blev udført i 2007, og at der ikke var blevet klaget til den indklagede virksomhed. Under disse omstændigheder fandt nævnet, at forbrugernes krav måtte anses for forældet. I august 2012 afviste nævnet sag fordi arbejdet blev udført i 2007 og forbrugeren havde i hvert fald siden 2008 været bekendt med den påståede mangel i form af de påståede følgeskader på termoruderne. Den omstændighed, at der i ordrebekræftelsen fra den indklagede virksomhed var 30 års produktgaranti og 15 års udførelsesgaranti kunne ikke føre til andet resultat. Sagsbehandlingstid Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle realitetsbehandlede sager var i ,3 måneder, mens gennemsnittet for samtlige afsluttede sager var 4,4 måneder. Sagsbehandlingstiden for sager, hvor forbrugeren har fået medhold i klagen er faldet lidt fra 5,9 i 2011 til 5,4 i 2012, mens sagsbehandlingstiden i sager, hvor forbrugeren har fået delvist medhold, er steget fra 5,4 til 6,1 måneder Forbruger medhold 5,4 5,9 7,5 5,5 5,8 5,1 5,6 4,8 6,1 6,1 Delvist medhold 6,1 5,4 5,8 5,7 5,6 5,4 5,8 5,4 6,2 6,2 Forlig 4,4 4,2 4,4 4,8 4,9 3,9 3,9 3,8 3,6 4,6 Forbruger ikke medhold 5,1 4,7 4,7 5 4,9 4,6 5,3 4,2 5,8 5,5 Figur 18: Sagsbehandlingstider i måneder for sager, der ikke har været genoptaget 13

14 Entreprisesum for de indklagede arbejder Den gennemsnitlige entreprisesum ligger, jf. figur 19, på kr. Sidste år var den gennemsnitlige entreprisesum på realitetsbehandlede sager kr., så niveauet er steget med kr., hvilket svarer til en stigning på omkring 30 %. Den gennemsnitlige entreprisesum for alle afsluttede klagesager var kr. i Det ser ud til, at forbrugerne har haft lidt flere penge at få bygget for end de sidste par år. Forbrugerne tilbageholder i gennemsnit kr., hvilket svarer til 8 % af de gennemsnitlige fakturerede beløb. Det er et fald på 3 % i forhold året før. Parterne ser ud til at være mere villige til at indgå forlig, når der er et stort tilbagehold. Faktureret Betalt Difference % af faktureret Forbruger medhold % Delvist medhold % Forlig % Forbruger ikke medhold % Gennemsnit % Figur 19: Gennemsnitlig entreprisesum på realitetsbehandlede sager baseret på forbrugerens oplysninger Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring De gennemsnitlige honoraromkostninger ved indhentelse af skønserklæringer fremgår af figur 20. Honoraromkostningsniveauet er faldet med 187 kr. i de sager, hvor forbrugeren får medhold, ligesom det gennemsnitlige beløb er faldet med 888 kr. i de sager, hvor forbrugeren ikke får medhold. I de sager, hvor der indgås forlig, er den gennemsnitlige sagsomkostning steget med 213 kr., mens sagsomkostningerne er steget med kr. i de sager, hvor forbrugeren får delvist medhold. Det skal bemærkes, at en forbruger kun kan pålægges kr. i sagsomkostninger, uanset de påløbne omkostninger. Forbrugere pålægges kun omkostninger hvis de ikke får medhold i deres klage, eller kun delvist får medhold. Virksomhederne kan pålægges samtlige sagsomkostninger plus et sagsbehandlingsgebyr på op til kr Forbrugeren medhold Forbrugeren delvist medhold Forlig Forbrugeren ikke medhold Figur 20: Gennemsnitlige honoraromkostninger til skønserklæringer 14

15 Byggetekniske erfaringer I forbindelse med de sager, der realitetsbehandles ved Byggeriets Ankenævn, afholdes der en besigtigelse af det udførte arbejde, en såkaldt skønsforretning. Skønsmanden skal efter besigtigelsen udfærdige en skønsrapport, og på baggrund af denne skal han også registrere de konstaterede mangler. På baggrund af registreringen udarbejder Byggeriets Ankenævn hvert andet år en oversigt over, hvilke arbejder, sagerne har omhandlet. Ankenævnet har realitetsbehandlet sammenlagt 662 sager i 2011/2012. I samme periode er der foretaget 1472 registreringer i teknikregistreringssystemet. Tallene i statistikken kan derfor ikke direkte sammenlignes med statistikken over realitetsbehandlede sager. Skønsmændene skal kun registrere i de sager, der kan konstateres mangler i, og der kan være flere eller færre klagepunkter i de enkelte sager. Af samme årsag oplyses registreringerne kun i procent og ikke i antal. 2012/ / / /2005 Tagdækning + tagkonstruktion 24 % 28 % 21 % 22 % Vinduer og yderdøre 16 % 13 % 11 % 11 % Tunge ydervægge 12 % 11 % 13 % 11 % Lette Gulve 10 % 10 % 13 % 11 % Køkkener 3 % 7 % 6 % Figur 21: Fem bygningsdele, der oftest registreres fejl ved 31% 6% 3% 7% Banevarer m.v. 1% Betontagsten Dampspærre 22% Eternit Spær Stråtag Ståltagplader 9% Tagpap 12% 2% Tegl 7% Undertag Figur 22: Klagerne over tagarbejde fordelt på materialer Tagdækning og tagkonstruktion er stadig de bygningsdele, der oftest registreres fejl ved. Registreringerne af tagdækning og tagkonstruktion i 2011/2012 er faldet med 4 % til 24 %. Vinduer og yderdøre, en kategori der også omfatter ovenlysvinduer og terrassedøre, er steget med 3 % i forhold til 2009/2010. Køkkener er helt nede på 3 % af de samlede registreringer, hvilket er et fald på 4 %. De resterende 35 % af registreringerne fordeler sig over de øvrige bygningsdele. 15

16 Tagarbejde Som tidligere anført er 40 % af alle indkomne sager træsager. En stor del af disse sager vedrører tagdæknings- og tagkontruktionsarbejde både i forbindelse med udskiftning af tag og ved renoveringer. 90 % af alle registreringerne om tagarbejde vedrører udførelsessvigt, mens kun 6 % og 4 % registrerer hhv. funktionssvigt og materialesvigt. Hovedparten af registreringerne vedrørende materialer angår tegl, eternit og tagpap, mens der f.eks. kun er registreret 6 % angående undertagsmaterialer. Det er således montagen af tagdækning- og lægningsmaterialer, der udgør det største problem. Det skal i den forbindelse oplyses, at når f.eks. teglsten registreres med 31 % er der alene tale om registrering af materialet teglsten. Lægning af tegltagsten udføres både af murer og tømrere. Klagesagerne over tagarbejder er oprettet som træsager i ankenævnets system, da hovedparten af aftaleparterne er tømrervirksomheder. Registreringerne viser, at det er montering af undertag, rygninger og gavlafslutninger, der volder de største problemer, mens lægteafstand og bindinger også indgår som en betydelig del af det, der klages over. 22 % 4 % 12 % 26 % Lægteafstand Undertag Rygning Binding 15 % Gavlafslutning 21 % Andet Figur 23: Udførelsesmæssige problemer ved tagarbejde 60 % Murerarbejde 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tunge ydervægge (Puds og trapper) Hårde gulve Udendørs belægninger Badeværelser Figur 24: Top fire på murer-arbejdet Som det fremgår, er antallet af registreringer over tunge ydervægge absolut topscorer. Under den er der en klar overvægt af registreringer, der omhandler udvendig overfladebehandling. Af andre emner kan nævnes forbandt, fugearbejde og farveforskelle. Kategorien udendørs belægninger indeholder registreringer der omhandler udendørs klæbede flisearealer samt belægningssten og fliser på f.eks. terrasser og indkørsler mv. Hårde gulve er kategorien, der indeholder støbte betongulve og flise/klinkegulve i tørre rum i modsætning til kategorien badeværelser. Under kategorien badeværelser er hovedparten af registreringerne omkring vådrumsbelægninger, vandtætningsmembran, hældning på gulv samt forhold omkring fuger. 16

17 Tunge ydervægge 87 % af alle registreringer angående tunge ydervægge omhandler udførelsen, mens kun 4 % omhandler materialerne. Størstedelen af registreringerne drejer sig, som det ses, om overfladebehandling på murværk, det være sig filtsede og pudsede flader. Herudover drejer sagerne sig også om svindrevner ved f.eks. vinduer eller sætningsrevner mellem eksisterende hus og nye tilbygninger. Kategorien Andet dækker over mange mindre kategorier som farveforskelle, manglende afdækning, sålbænke, afslutninger m.v. 25 % 10 % 4 % Fugesvigt Utætheder Overfladebehandling 6 % 33 % Revner Pris 22 % Andet Figur 25: Tunge ydervægge Badeværelser 80 % af registreringerne vedrører arbejdets udførelse. Det er sekretariatets indtryk, at der er sket et ændring i badeværelsesklagerne, idet der i dag sjældent ses utætheder. Som det ses af figur 26, drejer de fleste sager sig om fliselægning. Her er det først og fremmest det visuelle udtryk, der klages over, f.eks. spring mellem fliser, tanding, linjeflugt og fordeling af fliserne i rummet. De mere funktionelle klager drejer sig typisk om fald til afløb og hældning generelt på gulvet. 5 % 20 % 30 % 45 % Fliselægning Fald/hældning Fugearbejde Overgange ml. vægge Figur 26: Badeværelser 17

18 Vinduer 85 % af alle registreringer vedrører udførelsen. Fejlene fordeler sig jævnt inden for den enkelte vinduestype. Træ og træ/alu vinduer og døre har overvægten af registreringer, hvilket skal vurderes i sammenhæng med de enkelte produkters markedsandele. Klagens art Aluminium Plast Træ Træ/alu Prisen 0 % 5 % 3 % 1 % Dårlig montage 23 % 35 % 22 % 30 % Utætheder 23 % 20 % 17 % 16 % Udseende 16 % 15 % 20 % 20 % Trækgener 7 % 5 % 3 % 3 % Manglende holdbarhed 0 % 10 % 9 % 2 % Måltagning 8 % 0 % 12 % 7 % Fuger 23 % 10 % 14 % 21 % Figur 27: Fordeling af klagesager ang. vinduer og yderdøre på materialer 6 % 9 % 42 % Aluminium Plast Træ 43 % Træ/Alu Figur 28: Tabel over registreringer af vinduer og yderdøre 40 % 35 % Aluminium Plast Træ Træ/alu 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Prisen Dårlig montage Utætheder Udseende Trækgener Figur 29: Klagepunkter vedrørende vinduer og yderdøre Manglende holdbarhed Måltagning Fuger Klager over vinduer omhandler både monteringen og selve vindueselementerne med tilhørende tilsætninger, vindueshylder, indfatninger og fugearbejder. Det betyder, at klagesager over vinduer sagtens kan indbefatte flere fagområder. Der klages hovedsagelig over utætheder, udseende og dårlig montage. 18

19 Køkken Når det drejer sig om køkkener generelt, vedrører omkring 66 % af registreringerne udførelsen/montagen af køkkenet, mens resten vedrører materiale og funktionssvigt. Der er registreret et fald på 50 % af indkomne køkkenklager fra 2008 til I modsætning til registreringerne over tagarbejde, murerarbejde og vinduer og yderdøre klages der forholdsvist ofte over materialesvigt i køkkensagerne. Det drejer sig specielt om træ- og stenbordplader, hvor udseendet og den til tider manglende ensartethed i naturmaterialerne er problematiseret. Køkkenelementer Materialesvigt 7 % Udførelsessvigt 73 % Funktionssvigt 17 % Pris på arbejdet 3 % Bordplade / træ Materialesvigt 39 % Udførelsessvigt 61 % Funktionssvigt 0 % Pris på arbejdet 0 % Bordplade / sten Materialesvigt 22 % Udførelsessvigt 66 % Funktionssvigt 12 % Pris på arbejdet 0 % Figur 30: Fordeling af køkkenklager Nyttige links Dansk Byggeri Gulvbranchen Køkken Anke Foreningen VinduesIndustrien Forbrugerrådet Parcelhusejernes Landsforening Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Byggeskadefonden BYG-ERFA Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Murerfagets Oplysningsråd Træbranchens Oplysningsråd Erhvervs- og Byggestyrelsen Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse 19

20

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2011 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2013 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2010 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2015 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk,

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Vedtægter for KA Håndværkergaranti

Vedtægter for KA Håndværkergaranti 1 Formål Stk. 1 Garantiordningens formål er: A. At sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, tække-,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12089 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 14. september 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Hovmand & Larsen ApS Gl. Køge Landevej 888 2665 Vallensbæk Strand Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere