BEBOERINFORMATION år 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERINFORMATION år 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen Holsteinsgade BEBOERINFORMATION år 2014 EJENDOMMENS HISTORIE PRAKTISKE OPLYSNINGER GODE RÅD HUSORDEN Version 8 På foreningens hjemmeside kan du hente informationer om hvem den siddende bestyrelse er, deres ansvarsområder samt adresser og telefonnumre.

2 EJENDOMMEN HOLSTEINSGADE EJERFORENINGEN... 4 BYGNINGEN... 5 FORENINGENS VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING AF EJENDOMMEN GENNEM ÅRENE... 5 BEBOERNES VEDLIGEHOLDELSE/ÆNDRING AF EJENDOMMEN:... 7 VINDUER - VEDLIGEHOLDELSE... 7 Gårdfacaden... 7 Gadefacaden... 7 EJENDOMMENS INSTALLATIONER... 7 CENTRALVARMEANLÆGGET... 7 Udluftning af radiatorer... 8 Rør i taglejlighederne... 8 EL... 8 GAS... 8 RØRFØRINGER - VARME, VAND, AFLØB OG GAS... 8 VANDINSTALLATIONEN... 8 Hovedhanen til ejendommens vandforsyning... 9 Beboerne i taglejlighederne... 9 Vandforbruget... 9 Årligt eftersyn v/ bestyrelsen... 9 Dyre utætheder BRANDALARMER TØRRETUMBLERE VASKE- OG OPVASKEMASKINER I KØKKEN VENTILATION - EJENDOMMENS CENTRALE UDSUGNINGSANLÆG Emhætter og tørretumbler FORSIKRING EJENDOMSFORSIKRING SKADER SERVICEFUNKTIONER NØGLER DAGRENOVATION OG BORTSKAFFELSE AF ANDET AFFALD STORSKRALD Fælles Individuel Genbrugsstationer TRAPPERENGØRING VARMEREGNSKAB FACILITETER CYKELKÆLDRE BARNEVOGNSKÆLDER DØRLÅS/SAMTALEANLÆG KABEL TV GÅRDEN FLYTNING

3 EJENDOMSOPLYSNINGER/SALG MEDDELELSE OM SALG MÅLERAFLÆSNING AF VARME, EL OG GAS NYE BEBOERE HUSORDEN MED MERE GULVE BADEVÆRELSET BRANDFARE RYGNING RENOVERING / OMBYGNING FÆLLESAREALER BARNEVOGNE CYKLER BRUG AF GÅRDEN OG ALTANER HUSDYR JULETRÆER NABOHJÆLP OMTANKE POSTKASSER RULLESKØJTER STØJ ADRESSER OG TELEFONNUMRE ADMINISTRATOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGERNES LANDSFORENING ARKITEKT HÅNDVÆRKERE ELEKTRIKER GLARMESTER SNEDKER VINDUESPUDSER VVS MURER DØGNÅBEN LÅSESMED ÆNDRINGSLOG BILAG 1 - INSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEJDER PÅ BRUGSVANDINSTALLATIONER VAND BILAG 2 - INSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEJDER PÅ VARMEINSTALLATIONER VARME

4 EJENDOMMEN HOLSTEINSGADE Ejendommen blev opført i 1901 med 20 udlejningslejligheder og 2 erhvervslejemål i kælderen. I 1968 blev ejendommen udstykket i 20 ejerboliger og 2 erhvervskældre. I 1971 blev loftetagen ombygget til 4 lejligheder, så der nu var i alt 24 ejerlejligheder og 2 erhvervskældre i ejendommen. I 2001 købte foreningen kældererhvervet i nr. 21, for at etablere et fælles rum til barnevogne, cykler og havemøbler. EJERFORENINGEN Ejerforeningen Holsteinsgade blev stiftet i Foreningens medlemmer er ejerne af lejlighederne under matr. nr og Foreningen repræsenterer medlemmerne i fællesanliggender vedrørende ejendommen. Foreningen sørger for ejendommens udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelsen af ejendommens fælles installationer. Foreningens vedtægter blev senest revideret i I 2009 tinglyses et tillæg til vedtægterne vedrørende pantstiftelse for hver ejerlejlighed. I 2013 blev et tillæg til vedtægterne vedtaget. Tillægget vedrører en ændring af 7, som fastsætter regler for beboernes muligheder for individuelle ændringer af ejendommens helhed og fælles bestanddele. Foreningen har siden 1991 været medlem af Ejerlejlighedsforeningernes Landsforening. 4

5 Foreningens medlemmer kan til enhver tid kontakte Ejerlejlighedsforeningen, hvis de ønsker individuel rådgivning i ejerforeningsspørgsmål. Foreningens medlemsnummer er 743. Foreningens administrator er C.E. Jensen Ejendomsadministrationsselskab, Meldahlsgade 5, 1613 København V. Telefon Foreningens revisor besluttes ved den årlige generalforsamling. BYGNINGEN Foreningens vedligeholdelse og forbedring af ejendommen gennem årene Ejendommen blev gennemgribende renoveret. Der blev etableret 4 nye lejligheder i tagetagen. Ejendommen fik centralvarme. Der blev indrettet badeværelser i alle boliger Trappeopgang 21 blev malet Trappeopgang 19 blev malet Ejendommen blev brandsikret. De 4 altaner på gadefacaden blev repareret Ejendommen blev tilsluttet fjernvarmenettet. Samtlige vinduer til gård og gade blev renoveret og malet, og de 4 altandøre blev fornyet. De fire køkkentrappereposer mod kælderen blev renoveret på grund af råd. En rådskade under taget i nr. 19 blev udbedret Gavl og bagfacade i nr. 19 mod Saabyesvej og det store gesimsbånd på gadefacaden blev sat i stand. Der blev etableret ventilation af kælderen Der blev etableret lys med skumringsrelæ ved gadedøre og kældernedgange Hele gadefacaden blev renoveret inkl. en genopretning af gesimsbånd og udsmykning. Facaden blev genoprettet med markering af refendfuger. Nogle af skiftersålbænkene under vinduerne blev udskiftet. Lyskasserne i gadefacaden blev genopbygget i betonelementer, og der blev lagt en fugtspærring i den nederste del af murværket. Kældernedgange og trin blev rettet op, og der blev lagt nye granittrin foran hoveddørene. Der blev genmonteret nye originale griffer ved alle nedgange til kælderen Trappeopgang 21 blev sat i stand og malet. Underfacade til gaden inkl. vinduer og døre blev malet. På underfacaden blev der brugt en silikatmaling (diffusionsåben), som gør at murværket kan komme af med den fugt, som søger op fra fundamenterne. Griffer og gelændere blev malet med en meget slidstærk graffitalmaling

6 Hele ejendommen fik nyt tag. Den vandrette del fik nyt tagpap og undertaget blev istandsat. De skrå tagflader blev belagt med naturskifter. Taget blev efterisoleret og kvistene istandsat. Taghætter og Veluxvinduer i de skrå tagflader blev udskiftet, og alle ovenlyskuplerne blev fornyet. Brandkamme og skorstene blev udskiftede. En svampeskade mellem 19 og 21 blev udbedret. Tagrender og nedløb blev udskiftet med zink. Gesimserne til gaden blev istandsat. Skader (revner) i den pudsede gårdfacade blev udbedret, og det nederste af gårdfacaden blev malet. Samtlige vinduer, altandøre, altanpartier og døre til gård og gade blev renoveret og malet. På gadesiden blev to tagbrønde udskiftet (19 th., 21 tv). Varmtvandsbeholderen i varmecentralen blev udskiftet Nye regler fra Arbejdstilsynet gjorde det nødvendigt at etablere et liftsystem i kældermellemgangen til nummer 19 til bortskaffelse af dagrenovation. Der blev opsat automatisk lys og lagt ny asfalt hvor affaldscontainerne stod. 2002/2003 Hovedtrappen i opgang 19 istandsættes og males Ejendommen fik nye hoveddøre, ny udvendig belysning og nye tabloer til dørtelefonanslæg Nyt gårdanlæg med ny belægning, indhegning til renovationsbeholdere, præventiv belysning og beplantning blev udført. Ejendommens kloaksystem i gården blev udskiftet, og kloakledningerne under bygningen fik en strømpeforing. Kælderydervægge mod gården blev fugtsikret Tørrestativer blev opsat i gården. Halvtag til grill og havemøbler blev opsat ved transformer i gården. Gesimsen på gadefacaden over malet underfacade blev istandsat. Tagrenden på gadefacaden repareres. Der opsættes postkasseanlæg i trapperum pga. offentligt pålæg. Barnevognsramper Hjemmesiden: oprettes Forslag til vedligeholdelsesplan udarbejdes. Delvis udskiftning af linoleumsbelægning (fra stuen til 1-sal) i opgang Udskiftning af vinduerne i gadefacaden til træ/alu vinduer (kælder, st., 1., 2., 3 & 4. Sal). Renovation af gadefacade (4.sal). Isolering af rørinstallationer i varmekælderen. Udskiftning af låse, således at fælles låse bruger samme nøgle. Tagrenden på gadefacaden repareres. Soklen på gårdfacaden repareres. Fælles kælderrum i skraldegennemgangen gøres tilgængeligt med fælles nøgle. Kælderdør på gadefacade, 19, st. tv. udskiftes

7 Renovation af gadefacaden (kælder, 1., 2., og 3. sal.) Udskiftning af de 4 altaner på gadefacaden til altaner uden betondæk Resterende del af linoleumsbelægning i opgang 21 udskiftet (fra 1. sal og helt op). Sokkel og frostskader på ejendommens bagvant mod Saabysvej er udbedret. Beboernes vedligeholdelse/ændring af ejendommen: Beboerne må ikke på egen hånd foretage nogen form for udvendig istandsættelse eller forandring af ejendommens vinduer, døre etc. Med den vedtagne ændring af 7 i foreningens vedtægter i 2013 gives der dog mulighed for at et eller flere medlemmer af ejerforeningen kan foretage ændring i ejendommens udvendige helhed og fælles bestanddele, såfremt dette forinden er foreslået til, og godkendt af, generalforsamlingen. Maling til udvendig overmaling af ny kit efter udskiftning af vinduesglas fås hos bestyrelsen. Den røde maling på lejlighedernes døre i opgang 21 er ikke stærk. Lad derfor venligst være med at sætte klistermærker på malingen; brug glasset i stedet! De plader, der er monteret på den indvendige side af hoveddørene over glasfelterne samt lister påsat hoved- og køkkendøre må ikke fjernes. Brandsikringsloven kræver, at der er monteret plader over glas i døre mellem lejlighed og trapperum. Enhver installation eller ombygning af en lejlighed, der vil berøre ejendommens fælles bygningsdele eller arealer, må kun finde sted efter nærmere aftale med foreningens formand. Kontakt derfor formanden i god tid forud for igangsætning af en sådan større ombygning/renovering, således at processen ikke unødigt forsinkes. For skader på ejendommen (bygning, installationer, udendørsarealer m.m.) vil skadevolderen blive gjort erstatningspligtig. Vinduer - vedligeholdelse Gårdfacaden På den ordinære generalforsamling i 2013 blev det vedtaget, at processen med at udskifte ejendommens vinduer færdiggøres med gårdfacaden i 2. kvartal Gadefacaden Vinduerne i gadefacaden er udskiftet til Velfac 400i træ/alu vinduer i Se separat brugervejledning på ejerforeningens hjemmeside eller direkte via EJENDOMMENS INSTALLATIONER Centralvarmeanlægget Se også Bilag 1 og 2 bagerst i Infofolderen. Ejendommens centralvarmeanlæg er koblet til Københavns fjernvarmenet. Centralvarmeanlægget er forsynet med udeføler og blandesløjfe, der afpasser fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Ved eventuelle problemer ved varme eller varmt vand kontaktes bestyrelsen. 7

8 Udluftning af radiatorer Der samler sig altid luft på de højeste punkter i et centralvarmesystem, hvilket kan reducere varmetilførslen - især til taglejlighederne, hvor beboerne kan sikre sig en god varmetilførsel ved at udlufte radiatorerne med jævne mellemrum. Nøgle til brug ved udluftning af radiatorer kan lånes hos foreningens formand.. Rør i taglejlighederne Beboerne i taglejlighederne undgår frostsprængninger og dertil hørende ubehagelige vandskader ved at sørge for, at ingen radiator eller koldtvandshane er helt lukket, når der er udsigt til lange perioder med hård frost eller man er bortrejst om vinteren. OBS! Hvis en beboer påtænker en udskiftning af køkken eller en renovering af badeværelset, så kontant foreningens formand inden arbejdet igangsættes, således at der kan aftales en evt. udskiftning af de eksisterende installationer, der er placeret i skunkrummet - rummet mellem lejlighedens ydervæg og den skrå tagflade. El Der er indlagt 380 V til elforsyning af komfurer, vaske- og opvaskemaskiner mv. 380 V hovedkablet er trukket i lejlighedens entré. Alle tilslutninger til ejendommens faste elinstallationer skal foretages af autoriseret elinstallatør. Foretager en ejer eller dennes lejer ulovlige indgreb, eller forbinder ejer eller dennes lejer installationerne forkert, hæfter ejeren både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Gas Enhver afbrydelse eller retablering af gasforsyning skal foretages af Københavns E eller en autoriseret VVS installatør. Foreningens Administrator skal informeres om ændringer. Rørføringer - varme, vand, afløb og gas Reparation af utætheder på de lodrette rørføringer udføres og betales af foreningen. Bestyrelsen skal derfor omgående have besked om sådanne utætheder, således at en udbedring kan igangsættes. Reparation af utætheder på de vandrette rørføringer skal udføres og betales af den enkelte ejer. Det påhviler ejerne at sørge for omgående reparation hvis der opstår en utæthed, og arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS installatør. Vandinstallationen Ejendommens brugsvandsinstallation blev udført i 1971, og er udført i galvaniserede rør. Angående kobberrør Vær opmærksom på, at lange rørtræk i kobberrør vil forårsage tæring på foreningens eksisterende vandinstallation. I forbindelse med en ændring af vandinstallationen i lejligheden skal ejeren af lejligheden derfor informerer sin VVS installatør om, at ejendommens vandrør er galvaniserede, så han kan tage sine forholdsregler. Nye installationer/udbygninger Kun en autoriseret VVS installatør må ændre og/eller udbygge lejlighedens installationer. Se også Bilag 1 med instruks til VVS-firmaer bagerst i Infofolderen. Afspærringsventiler 8

9 Der skal altid monteres en afspærringsventil foran en taphane til vaske- og opvaskemaskiner. Herudover anbefales det, at der også altid monteres en afspærringsventil foran enhver tapsted, således at beboeren straks kan lukke for vandtilførslen ved en reparation. Nye tapsteder Etablering af nye tapsteder skal meddeles administrator, fordi forbrug af vand (både koldt og varmt) afregnes på baggrund af tappeenheder. Målere på tapsteder til varmt vand: På alle varme tapsteder er der monteret en måler, som måler mængden af varmtvandsforbrug. Disse målere må ikke fjernes, og de skal være monteret synlige og tilgængelige for aflæsningsfirmaet. Brud eller tæring på en vandret vandinstallation Luk straks for vandet til det utætte rør dette gøres på afspærringsventilen tættes på det utætte rør. Hvis der ikke kan lukkes for vandet i lejligheden, skal der lukkes for vandet på hovedhanen i kælder se nedenfor. Sørg for, at en VVS installatør hurtigst muligt tilkaldes og udbedrer skaden og informerer bestyrelsen. Kontant din underbo, så skaden kan begrænses. Brud eller tæring på en lodret vandinstallation Kontant straks John Schönemann som er foreningens VVS installatør. Tlf. nr. se Arbejds- og opgavefordeling, som findes på hjemmesiden og som opslag i opgange Kontant din underbo, så skaden kan begrænses. Kontant samtidig foreningens formand vedrørende forsikringsskader. Hovedhanen til ejendommens vandforsyning Hovedhanen er placeret i cykelkælderen i nr. 21 til højre for kælderdøren. Kælderdøren åbnes med nøglen til ejendommens fælles døre. Bestyrelsen skal straks informeres om en lukning af ejendommen hovedhane. Beboeren skal samtidig sætte en information op i opgangene, om at der er lukket for vandet, og hvor længe vandforsyningen forventes at være afbrudt. Beboerne i taglejlighederne Lad koldtvandshanerne dryppe i frostvejr. I perioder med hård frost bedes beboerne i taglejlighederne sørge for, at de kolde haner drypper en anelse, da stillestående vand i rørene kan danne ispropper og forårsage brud på vandrørene i de kolde skunkrum ud mod tagfladen. Skader på installationer i egen bolig skal udbedres og betales af skadevolder eller dennes forsikringsselskab. Vandforbruget Beboernes vandforbrug betales som en del af fællesudgifterne. Udgifterne til opvarmning af koldt vand til varmt vand fordeles på de enkelte lejligheder på baggrund af målerne, der er monteret på røret til varmtvandshanen. Udgifter til vand og fjernvarme stiger støt - så brug både koldt og varmt vand med omtanke. Årligt eftersyn v/ bestyrelsen Hvert år i oktober måned bliver lejlighedernes vandhaner og toiletter tjekket, samtidig med at Brunatas aflæsning af varmemålerne på radiatorer og varme tapsteder. Ejerne skal hurtigst muligt sørge for udbedring af påviste fejl og mangler. 9

10 Dyre utætheder Toiletter En utæt cisterne kan sagtens lække 1100 liter drikkevand pr. døgn. Vandhaner En hurtig dryppende hane øder 82 liter drikkevand bort pr. døgn. En konstant løbende hane spilder 275 liter vand pr. døgn. Brandalarmer Der er opsat røgalarmer flere steder på hoved- og køkkentrapper. Røgalarmerne er med batteri, som løbende fornyes af foreningens servicefirma. Ved udløb af batteriets levetid lyder der med mellemrum et højt bip fra batteriet = klar til udskiftning. Giv bestyrelsen besked, også hvis du bliver utålmodig, og selv har skiftet batteriet. Tørretumblere Tørretumblere må ikke tilsluttes ejendommens centrale udsugningsanlæg, da støvet fra tumblere kan få såvel anlæg som tagventilatorer til at brænde sammen. Tørretumblere skal være forsynet med en kondenskasse, da afkast af fugt via kanal eller åbent vindue vil genere ejendommens andre beboere og skade bygningen. Vaske- og opvaskemaskiner i køkken For at undgå at der opstår rådskader på ejendommens konstruktioner som følge af vandudsivning fra utætte installationer til vaske- og opvaskemaskiner opstillet i køkken, skal der anbringes en drypbakke under vaske- og opvaskemaskiner, også selv om maskinen er forsynet med 'aqua stop'. Drypbakker forhandles bl.a. i hvidevareforretninger. Ventilation - ejendommens centrale udsugningsanlæg Ejendommen er forsynet med et centralt udsugningsanlæg og ventilatorerne er placeret på taget. Undtagelser: - I køkkenerne i taglejlighederne er der emhætte med direkte afkast til det fri. - I badeværelset 19 st. tv., er der individuel ventilator. Udsugningsanlægget er styret af et ur, og bestyrelsen fastsætter udsugningsintervallerne i overensstemmelse med beboernes ønsker. De 4 skorstene, der er placeret mellem køkken og bad i de 4 lejlighedssøjler, fungerer som anlæggets udsugningskanaler. Til skorstenen er udsugningen fra køkken og bad sluttet til anlægget via en stilbar vægventil, således at fugt og lugt fjernes fra lejligheden. Anlægget fungerer bedst, hvis beboerne i de nederste etager lukker helt op for ventilen, og beboerne i de øverste etager kun åbner ganske lidt. Ventilerne i skorsten må ikke tilmures eller tildækkes, fordi det kan give fugtproblemer i din lejlighed. Emhætter og tørretumbler Der må ikke monteres en emhætte med motor, som kobles til ejendommens centrale udsugningsanlæg via vægventilen i skorstenen, fordi det vil bevirke, at foreningens centrale udsugningsanlæg kommer til at fungere dårligt, men endnu værre giver lugtgener for over- og underbeboere. Hvis en beboer ønsker at supplere udsugningen i sit køkken, skal det ske via en emhætte med kulfilter. Der må heller ikke tilsluttes en tørretumbler til vægventilen i badeværelset, fordi støv vil få 10

11 foreningens tagventilator til at brænde sammen. FORSIKRING Ejendomsforsikring Bygningsforsikringen omfatter dækning af følgende: Bygningsbrand og anden bygningsbeskadigelse Husejeransvar Insekt- og svampeskade Rør-, glas- og sanitetsskader. Bestyrelsesansvar Skader Ved skader skal ejeren straks kontakte foreningens formand vedrørende forsikringsspørgsmål. SERVICEFUNKTIONER Generelt er det vigtigt at alle beboere tager ansvar for at være opmærksom på ejendommen. Hvis ikke bestyrelsen aktivt gøres opmærksom på evt. fejl og mangler, så vil det ikke blive udbedret. Det vil sige, hvis du f.eks. opdager en el-pære der ikke virker, graffiti på væggen, en hoveddør der ikke lukker helt, en brandalarm der bipper, en fælles vandhane der drypper,eller lignende, så giv bestyrelsen besked. Foreningen har ikke en egentlig vicevært. Alle opgaver løses af bestyrelsen og et servicefirma. Se nærmere om bestyrelsesmedlemmernes og servicefirmaets ansvarsområder på listen på opslagstavlen i hovedtrappen eller på foreningens hjemmeside. Nøgler Låsene i dørene til hovedtrapperne, bagtrapperne, alle kælderdøre, er lagt i ét låsesystem. Under Adresser og telefonnumre er angivet en døgnåben låsesmed. DAGRENOVATION OG BORTSKAFFELSE AF ANDET AFFALD Foreningens containere til husholdningsaffald er placeret i indhegningen i gården. Kartoner, papkasser o.l. skal foldes godt sammen, inden de smides i containerne. Containerne må ikke være overfyldte, og der må naturligvis ikke smides byggeaffald i containere, som udelukkende er til husholdningsaffald. Hvis du er uheldig at tabe husholdningsaffald ved siden af containerne, så fjern det straks for det tiltrækker rotter og andre beboere kan falde i det. Man må ikke sætte affald eller papemballage m.m. ved siden af containerne, for renovationsselskabet fjerner det ikke. Foreningen har affaldssortering af hård plastic, metal, elektronik, batterier og papir og blade. Papircontainerne er placeret samme sted som containere til husholdningsaffald, og beboerne opfordres til at benytte papircontainerne, fordi tømningen af papircontainerne er gratis for foreningen. Følgende skal dog smides ud som normal dagrenovation: telefonbøger (uden Svanemærket), indbundne bøger, pap, mælkekartoner, indpakningsfolie, sølvpapir, fedtet og vådt papir. Har man særlig meget affald i forbindelse med ud- eller indflytning og lignende, skal man enten selv 11

12 bortskaffe det eller benytte foreningens årlige storskraldsordning i foråret. Indtil da må man opbevare storskraldet (kasseret bohave, stor emballage og lignende) i eget kælderrum eller aftale en ekstraordinær afhentning af storskrald - se nedenfor. Foreningen har ikke selv container til tomme flasker og glas. De nærmeste ligger på hjørnet af Kastelsvej og Classensgade, på Livjægergade ved skolen og på Nordre Frihavnsgade overfor Pedersborgsvej. Miljøfarligt affald afhentes af Miljøbilen første tirsdag i måneden mellem kl. 19 og 20 på hjørnet ved Holsteinsgade og Lipkesgade. Storskrald Fælles Bestyrelsen arrangerer afhentning af storskrald i april/maj/juni måned. Dato og opsamlingssted meddeles på opslagstavlerne og sendes ud på mail. Individuel Kommunens affaldsservice afhenter uden vederlag stort affald i årets løb. Hvis en beboer har behov for en ekstraordinær afhentning, skal du kontakte foreningens formand, som bestiller afhentningen og informerer dig om hvornår og hvor du skal henstille dit storskrald. Genbrugsstationer Her kan man gratis komme af med de fleste affaldstyper- også byggeaffald og miljøfarligt affald - men ikke dagrenovation. Den nærmeste genbrugsstation ligger ved Svanemøllen på Borgervænget 26, 2100 Kbh. Ø. Åbningstider: Hverdage 13 18, lørdag LUKKET, søn- og helligdage Gadefejning Gaden bliver fejet en gang om ugen og gården hver fjortende dag. Trapperengøring De to hovedtrapper bliver vasket en gang om ugen. Hovedrengøring, inklusive ekstra behandling af hovedtrapperne, bliver gjort en gang om året. Vinduerne bliver pudset hver 4. måned. De 4 køkkentrapper vaskes en gang i kvartalet. Flugtveje Da hoved- og køkkentrapper er flugtveje i tilfælde af en brand, må reposerne og trapperne ikke inddrages til opbevaringsplads. Bestyrelsen har fået flere påtaler fra brandtilsynet desangående. Husk at beboerne skal kunne finde vej ned i mørke og eventuel røg. Varmeregnskab Varmeregnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Bestyrelsen bestiller den årlige måleraflæsning hos Brunata - datoen meddeles i god tid forinden ved opslag på hovedtrapper. Bestyrelsen bistår med adgang for aflæsning hvis beboeren ønsker dette. 12

13 FACILITETER Cykelkældre Foreningen har 2 cykelkældre, men pladsen er trang, så derfor skal de helst kun bruges til cykler, der jævnligt er i brug. Hvis du kun bruger din cykel en sjælden gang, så sæt den i eget kælderrum. Barnevognskælder Foreningen har et fælles rum under nr. 21 med nedgang fra gaden, som primært er til barne- og klapvogne. Hvis der er plads, og det ikke er til gene for op- og nedkørsel af barnevogne, må man godt sætte sin cykel i dette rum. Rummet skal anvendes således: Barnevogne og klapvogne og hvad dertil hører skal stå til højre i rummet. Cykler må kun stå til venstre. Dørlås/samtaleanlæg For alles skyld bør man kun lukke folk man kender ind i ejendommen. Husk at smække/låse husets yderdøre. Vi har haft flere indbrud i kælderen, fordi dørene til cykelkælder eller køkkentrapper ikke var låst. Husk at lukke vinduerne på hovedtrappen helt til efter udluftning, da hoveddørens lukkemekanisme fungerer dårligt - eller slet ikke - når vinduerne står åbne. Det samme gælder døren ud til gården. Kabel TV Alle lejligheder kan tilsluttes kabel TV. TDC har for år tilbage trukket kabler på køkkentrapperne. Tilslutning til kabel TV foregår som en individuel aftale mellem den enkelte beboer og TDC. Gården Havemøbler og tørrestativ er til fri disposition for ejendommens beboere. FLYTNING Ejendomsoplysninger/salg Alle de oplysninger, en mægler/advokat har brug for i forbindelse med salg af en lejlighed, er samlet på foreningens hjemmeside. Hvis man har brug for yderligere, eller ikke har adgang til foreningens hjemmeside, må man kontakte foreningens administrator og anmode om dokumenterne. Meddelelse om salg Administrator skal have besked om salg og sælgers nye adresse, overtagelsesdato og ny ejers navn, adresse, telefonnummer og . Måleraflæsning af varme, el og gas Sælger melder fraflytning og rekvirerer måleraflæsning hos Brunata og bestiller slutaflæsning af el og gas hos de respektive forsyningsselskaber. I forbindelse med fraflytning er det fraflytters ansvar og pligt at bestille aflæsning af målere på radiatorer og på varmt vand hos: Brunata på tlf. nr eller via 13

14 Ejerforeningens anlægs nr, er Aflæsningens skal af fraflytter bestilles så betids, at aflæsningen foretages af Brunata senest på flyttedagen. Afregning af forbrug af varme og varmt vand er alene et forhold mellem sælger og køber af ejerlejligheden. Tilflytter anbefales at kontakte Brunata i forbindelse med overtagelse af lejligheden og sikre sig, at der er sket aflæsning af varme- og varmtvandsmålere i forbindelse med ejerskift. Hvis der er ejerskifte i varmeregnskabsåret (1. november 30. oktober) er det den nuværende ejer som hæfter for tilgodehavende og gæld vedrørende ejerlejligheden. Fraflytter og tilflytter skal selv sørge for at afregne evt. økonomisk mellemværende indbyrdes. Nye beboere Nye beboere bør sikre sig, at ovennævnte aflæsninger er foretaget og selv melde tilflytning til diverse myndigheder og forsyningsselskaber. Diverse telefonnumre og adresser bedes afleveret til Bestyrelsen HUSORDEN MED MERE Gulve Der er intet lydisolerende lag mellem etagerne kun et lerindskud fra 1901, så vis hensyn overfor underboen. Sæt f.eks. filtknapper på stolebenene og undgå unødig trampen og skramlen med møbler. Badeværelset Da badeværelserne blev udført i 1971 blev gulvet udført med linotolgulv og det skal vaskes i sæbespåner, fordi alle andre midler skader gulvet. Pas i øvrigt på ved udskiftning af disse linotolgulve - de er asbestholdige. Linotolgulvet er i en lys grå farve med nister. Sørg for, at fugningen mellem fliser og gulv er tæt, da vandnedsivning vil fører til, at der opstår rådeller svampeskader i bygningens konstruktion. Sørg ligeledes for at fugningen af flisevægge er intakt ved bruseplads, da vandet ellers trænger ind i væggen, som er udført i træ. Brandfare Da der inden for de senere år har været en række alvorlige brande i nærområdet også pyromanbrande er det derfor ganske særlig vigtigt, at beboerne aldrig efterlader brandfarligt effekter på fællesarealerne dvs. i opgangene, i mellemgangen og gangene i kælderen. Rygning Der må ikke ryges på trappeopgangene. Renovering / ombygning Orienter bestyrelsen om større renoveringer/ombygninger og giv naboerne besked. Sæt eventuelt en seddel op i opgangen med information om hvad der skal laves, og hvor længe det forventes at vare. (Se afsnit om støj ) For at skåne de øvrige beboere mest mulig mod skidt og støj skal ejeren eller deres lejer sørge for, at køkken- og hoveddør til lejligheden holdes lukkede, når der arbejdes. 14

15 Derudover er det beboerens ansvar, at der daglig ryddes op og gøres rent, uanset hvem der står for den praktiske renovering. Skønner bestyrelsen at rengøringen ikke er tilstrækkelig, kan bestyrelsen bestille ekstra rengøring for ejers regning. Fællesarealer Da hoved- og køkkentrapper er flugtveje, må reposer og trapper ikke bruges som opbevaringsplads af beboerens egne effekter. Fællesarealerne må i det hele taget ikke bruges til privat opbevaring. Al opbevaring af effekter inkl. sko og støvler skal ske i lejligheden eller i ens eget kælderrum. Barnevogne Der må ikke henstilles barne- og klapvogne i opgangene, ej heller under hovedtrappen bestyrelsen har fået påtaler fra brandtilsynet. Cykler Der må ikke henstilles hverken voksen- eller børnecykler i opgangene, på reposerne eller i gården, se i øvrigt under Cykelkældre Brug af gården og altaner Vores gårdareal må naturligvis benyttes af alle beboere. Vi opfordrer til at vise hensyn ved ophold i gården, så støj og evt. grillos generer andre så lidt som muligt. Gården må ikke anvendes til henstilling af cykler. Der er et disponibelt toilet i kælderen ved den midterste gennemgang, dette toilet rengøres regelmæssigt i sommermånederne. Der må ikke grilles på altanerne. Husdyr Husdyr er velkomne, blot de ikke generer ejendommens øvrige beboere. Der må ikke holdes husdyr i erhvervsmæssigt øjemed. Juletræer Der udsendes information fra kommunen/renovationsselskabet om, hvorledes juletræer skal bortskaffes. Disse regler skal overholdes, da juletræerne ellers ikke vil blive fjernet. Nabohjælp Aftal om muligt med naboerne at de er opmærksomme, mens du er bortrejst. Vær i øvrigt opmærksom på fraværssignaler: Fjern pakker, aviser, telefonbøger og lign., som ligger længe uden for en nabos dør eller stikker ud af postkassen ved hoveddøren og giver signal om, at lejligheden er ubeboet. Omtanke For at holde foreningens udgifter til rengøring på et rimeligt niveau, er det nødvendigt med omtanke i dagligdagen. Alle beboere bør aktivt medvirke til at holde fællesarealerne pæne og rene. Så hvis man spilder- /taber noget på trapper, gange, i kældrene, i gården eller på fortovet, bedes man selv rydde op og gøre rent efter sig. Det gælder naturligvis også efter egne børn, gæster og håndværkere. 15

16 Postkasser Der er opsat postkasser ved indgangen til opgangen. Reklameaviser og lignende må ikke efterlades uden for postkasserne, da dette udgår en potentiel brandfare. Desuden, så vil det ende med at være en af dine medbeboere, der fjerner det for dig læg derfor uønsket post i papircontainerne. Man kan tilmelde sig Reklamer nej-tak ordningen via: Rulleskøjter Færdsel med rulleskøjter må ikke finde sted på trapperne. Støj Lad venligst være med at larme, spille høj musik, trampe i gulvet, tage bad, vaske eller tørretumble etc. efter kl. 23, så de mange, der skal tidligt op alle ugens dage, kan få nattero. Vær også stille, når I kommer sent hjem tal sagte på trappen og lad være at smække dørene. Giv naboerne besked om planlagte fester. Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør kun finde sted på hverdage i tidsrummet 7 21 og i weekender og helligdage kl ADRESSER OG TELEFONNUMRE Administrator C.E. Jensens Advokatfirma, Ejendomsadministrationen, Meldahlsgade 5, 1613 København V / Ejerlejlighedsforeningernes Landsforening Nørre Voldgade 5, 1358 København K Medlemsnummer 743 Arkitekt Friborg & Lassen Vesterbrogade 124 B 1620 København V Kontaktperson: Monique Kyhn Håndværkere Foreningen anbefaler følgende håndværkere, der arbejder for foreningen og kender ejendommen. Elektriker Benny Specht Classensgade 50, 2100 København Ø Glarmester J. Hillemann-Jensen Classensgade 23, 2100 København Ø Snedker Ole Vibe Havgårdsvej 12, 2900 Hellerup / (mobil) 16

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere