BEBOERINFORMATION år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERINFORMATION år 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen Holsteinsgade BEBOERINFORMATION år 2014 EJENDOMMENS HISTORIE PRAKTISKE OPLYSNINGER GODE RÅD HUSORDEN Version 8 På foreningens hjemmeside kan du hente informationer om hvem den siddende bestyrelse er, deres ansvarsområder samt adresser og telefonnumre.

2 EJENDOMMEN HOLSTEINSGADE EJERFORENINGEN... 4 BYGNINGEN... 5 FORENINGENS VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING AF EJENDOMMEN GENNEM ÅRENE... 5 BEBOERNES VEDLIGEHOLDELSE/ÆNDRING AF EJENDOMMEN:... 7 VINDUER - VEDLIGEHOLDELSE... 7 Gårdfacaden... 7 Gadefacaden... 7 EJENDOMMENS INSTALLATIONER... 7 CENTRALVARMEANLÆGGET... 7 Udluftning af radiatorer... 8 Rør i taglejlighederne... 8 EL... 8 GAS... 8 RØRFØRINGER - VARME, VAND, AFLØB OG GAS... 8 VANDINSTALLATIONEN... 8 Hovedhanen til ejendommens vandforsyning... 9 Beboerne i taglejlighederne... 9 Vandforbruget... 9 Årligt eftersyn v/ bestyrelsen... 9 Dyre utætheder BRANDALARMER TØRRETUMBLERE VASKE- OG OPVASKEMASKINER I KØKKEN VENTILATION - EJENDOMMENS CENTRALE UDSUGNINGSANLÆG Emhætter og tørretumbler FORSIKRING EJENDOMSFORSIKRING SKADER SERVICEFUNKTIONER NØGLER DAGRENOVATION OG BORTSKAFFELSE AF ANDET AFFALD STORSKRALD Fælles Individuel Genbrugsstationer TRAPPERENGØRING VARMEREGNSKAB FACILITETER CYKELKÆLDRE BARNEVOGNSKÆLDER DØRLÅS/SAMTALEANLÆG KABEL TV GÅRDEN FLYTNING

3 EJENDOMSOPLYSNINGER/SALG MEDDELELSE OM SALG MÅLERAFLÆSNING AF VARME, EL OG GAS NYE BEBOERE HUSORDEN MED MERE GULVE BADEVÆRELSET BRANDFARE RYGNING RENOVERING / OMBYGNING FÆLLESAREALER BARNEVOGNE CYKLER BRUG AF GÅRDEN OG ALTANER HUSDYR JULETRÆER NABOHJÆLP OMTANKE POSTKASSER RULLESKØJTER STØJ ADRESSER OG TELEFONNUMRE ADMINISTRATOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGERNES LANDSFORENING ARKITEKT HÅNDVÆRKERE ELEKTRIKER GLARMESTER SNEDKER VINDUESPUDSER VVS MURER DØGNÅBEN LÅSESMED ÆNDRINGSLOG BILAG 1 - INSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEJDER PÅ BRUGSVANDINSTALLATIONER VAND BILAG 2 - INSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEJDER PÅ VARMEINSTALLATIONER VARME

4 EJENDOMMEN HOLSTEINSGADE Ejendommen blev opført i 1901 med 20 udlejningslejligheder og 2 erhvervslejemål i kælderen. I 1968 blev ejendommen udstykket i 20 ejerboliger og 2 erhvervskældre. I 1971 blev loftetagen ombygget til 4 lejligheder, så der nu var i alt 24 ejerlejligheder og 2 erhvervskældre i ejendommen. I 2001 købte foreningen kældererhvervet i nr. 21, for at etablere et fælles rum til barnevogne, cykler og havemøbler. EJERFORENINGEN Ejerforeningen Holsteinsgade blev stiftet i Foreningens medlemmer er ejerne af lejlighederne under matr. nr og Foreningen repræsenterer medlemmerne i fællesanliggender vedrørende ejendommen. Foreningen sørger for ejendommens udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelsen af ejendommens fælles installationer. Foreningens vedtægter blev senest revideret i I 2009 tinglyses et tillæg til vedtægterne vedrørende pantstiftelse for hver ejerlejlighed. I 2013 blev et tillæg til vedtægterne vedtaget. Tillægget vedrører en ændring af 7, som fastsætter regler for beboernes muligheder for individuelle ændringer af ejendommens helhed og fælles bestanddele. Foreningen har siden 1991 været medlem af Ejerlejlighedsforeningernes Landsforening. 4

5 Foreningens medlemmer kan til enhver tid kontakte Ejerlejlighedsforeningen, hvis de ønsker individuel rådgivning i ejerforeningsspørgsmål. Foreningens medlemsnummer er 743. Foreningens administrator er C.E. Jensen Ejendomsadministrationsselskab, Meldahlsgade 5, 1613 København V. Telefon Foreningens revisor besluttes ved den årlige generalforsamling. BYGNINGEN Foreningens vedligeholdelse og forbedring af ejendommen gennem årene Ejendommen blev gennemgribende renoveret. Der blev etableret 4 nye lejligheder i tagetagen. Ejendommen fik centralvarme. Der blev indrettet badeværelser i alle boliger Trappeopgang 21 blev malet Trappeopgang 19 blev malet Ejendommen blev brandsikret. De 4 altaner på gadefacaden blev repareret Ejendommen blev tilsluttet fjernvarmenettet. Samtlige vinduer til gård og gade blev renoveret og malet, og de 4 altandøre blev fornyet. De fire køkkentrappereposer mod kælderen blev renoveret på grund af råd. En rådskade under taget i nr. 19 blev udbedret Gavl og bagfacade i nr. 19 mod Saabyesvej og det store gesimsbånd på gadefacaden blev sat i stand. Der blev etableret ventilation af kælderen Der blev etableret lys med skumringsrelæ ved gadedøre og kældernedgange Hele gadefacaden blev renoveret inkl. en genopretning af gesimsbånd og udsmykning. Facaden blev genoprettet med markering af refendfuger. Nogle af skiftersålbænkene under vinduerne blev udskiftet. Lyskasserne i gadefacaden blev genopbygget i betonelementer, og der blev lagt en fugtspærring i den nederste del af murværket. Kældernedgange og trin blev rettet op, og der blev lagt nye granittrin foran hoveddørene. Der blev genmonteret nye originale griffer ved alle nedgange til kælderen Trappeopgang 21 blev sat i stand og malet. Underfacade til gaden inkl. vinduer og døre blev malet. På underfacaden blev der brugt en silikatmaling (diffusionsåben), som gør at murværket kan komme af med den fugt, som søger op fra fundamenterne. Griffer og gelændere blev malet med en meget slidstærk graffitalmaling

6 Hele ejendommen fik nyt tag. Den vandrette del fik nyt tagpap og undertaget blev istandsat. De skrå tagflader blev belagt med naturskifter. Taget blev efterisoleret og kvistene istandsat. Taghætter og Veluxvinduer i de skrå tagflader blev udskiftet, og alle ovenlyskuplerne blev fornyet. Brandkamme og skorstene blev udskiftede. En svampeskade mellem 19 og 21 blev udbedret. Tagrender og nedløb blev udskiftet med zink. Gesimserne til gaden blev istandsat. Skader (revner) i den pudsede gårdfacade blev udbedret, og det nederste af gårdfacaden blev malet. Samtlige vinduer, altandøre, altanpartier og døre til gård og gade blev renoveret og malet. På gadesiden blev to tagbrønde udskiftet (19 th., 21 tv). Varmtvandsbeholderen i varmecentralen blev udskiftet Nye regler fra Arbejdstilsynet gjorde det nødvendigt at etablere et liftsystem i kældermellemgangen til nummer 19 til bortskaffelse af dagrenovation. Der blev opsat automatisk lys og lagt ny asfalt hvor affaldscontainerne stod. 2002/2003 Hovedtrappen i opgang 19 istandsættes og males Ejendommen fik nye hoveddøre, ny udvendig belysning og nye tabloer til dørtelefonanslæg Nyt gårdanlæg med ny belægning, indhegning til renovationsbeholdere, præventiv belysning og beplantning blev udført. Ejendommens kloaksystem i gården blev udskiftet, og kloakledningerne under bygningen fik en strømpeforing. Kælderydervægge mod gården blev fugtsikret Tørrestativer blev opsat i gården. Halvtag til grill og havemøbler blev opsat ved transformer i gården. Gesimsen på gadefacaden over malet underfacade blev istandsat. Tagrenden på gadefacaden repareres. Der opsættes postkasseanlæg i trapperum pga. offentligt pålæg. Barnevognsramper Hjemmesiden: oprettes Forslag til vedligeholdelsesplan udarbejdes. Delvis udskiftning af linoleumsbelægning (fra stuen til 1-sal) i opgang Udskiftning af vinduerne i gadefacaden til træ/alu vinduer (kælder, st., 1., 2., 3 & 4. Sal). Renovation af gadefacade (4.sal). Isolering af rørinstallationer i varmekælderen. Udskiftning af låse, således at fælles låse bruger samme nøgle. Tagrenden på gadefacaden repareres. Soklen på gårdfacaden repareres. Fælles kælderrum i skraldegennemgangen gøres tilgængeligt med fælles nøgle. Kælderdør på gadefacade, 19, st. tv. udskiftes

7 Renovation af gadefacaden (kælder, 1., 2., og 3. sal.) Udskiftning af de 4 altaner på gadefacaden til altaner uden betondæk Resterende del af linoleumsbelægning i opgang 21 udskiftet (fra 1. sal og helt op). Sokkel og frostskader på ejendommens bagvant mod Saabysvej er udbedret. Beboernes vedligeholdelse/ændring af ejendommen: Beboerne må ikke på egen hånd foretage nogen form for udvendig istandsættelse eller forandring af ejendommens vinduer, døre etc. Med den vedtagne ændring af 7 i foreningens vedtægter i 2013 gives der dog mulighed for at et eller flere medlemmer af ejerforeningen kan foretage ændring i ejendommens udvendige helhed og fælles bestanddele, såfremt dette forinden er foreslået til, og godkendt af, generalforsamlingen. Maling til udvendig overmaling af ny kit efter udskiftning af vinduesglas fås hos bestyrelsen. Den røde maling på lejlighedernes døre i opgang 21 er ikke stærk. Lad derfor venligst være med at sætte klistermærker på malingen; brug glasset i stedet! De plader, der er monteret på den indvendige side af hoveddørene over glasfelterne samt lister påsat hoved- og køkkendøre må ikke fjernes. Brandsikringsloven kræver, at der er monteret plader over glas i døre mellem lejlighed og trapperum. Enhver installation eller ombygning af en lejlighed, der vil berøre ejendommens fælles bygningsdele eller arealer, må kun finde sted efter nærmere aftale med foreningens formand. Kontakt derfor formanden i god tid forud for igangsætning af en sådan større ombygning/renovering, således at processen ikke unødigt forsinkes. For skader på ejendommen (bygning, installationer, udendørsarealer m.m.) vil skadevolderen blive gjort erstatningspligtig. Vinduer - vedligeholdelse Gårdfacaden På den ordinære generalforsamling i 2013 blev det vedtaget, at processen med at udskifte ejendommens vinduer færdiggøres med gårdfacaden i 2. kvartal Gadefacaden Vinduerne i gadefacaden er udskiftet til Velfac 400i træ/alu vinduer i Se separat brugervejledning på ejerforeningens hjemmeside eller direkte via EJENDOMMENS INSTALLATIONER Centralvarmeanlægget Se også Bilag 1 og 2 bagerst i Infofolderen. Ejendommens centralvarmeanlæg er koblet til Københavns fjernvarmenet. Centralvarmeanlægget er forsynet med udeføler og blandesløjfe, der afpasser fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Ved eventuelle problemer ved varme eller varmt vand kontaktes bestyrelsen. 7

8 Udluftning af radiatorer Der samler sig altid luft på de højeste punkter i et centralvarmesystem, hvilket kan reducere varmetilførslen - især til taglejlighederne, hvor beboerne kan sikre sig en god varmetilførsel ved at udlufte radiatorerne med jævne mellemrum. Nøgle til brug ved udluftning af radiatorer kan lånes hos foreningens formand.. Rør i taglejlighederne Beboerne i taglejlighederne undgår frostsprængninger og dertil hørende ubehagelige vandskader ved at sørge for, at ingen radiator eller koldtvandshane er helt lukket, når der er udsigt til lange perioder med hård frost eller man er bortrejst om vinteren. OBS! Hvis en beboer påtænker en udskiftning af køkken eller en renovering af badeværelset, så kontant foreningens formand inden arbejdet igangsættes, således at der kan aftales en evt. udskiftning af de eksisterende installationer, der er placeret i skunkrummet - rummet mellem lejlighedens ydervæg og den skrå tagflade. El Der er indlagt 380 V til elforsyning af komfurer, vaske- og opvaskemaskiner mv. 380 V hovedkablet er trukket i lejlighedens entré. Alle tilslutninger til ejendommens faste elinstallationer skal foretages af autoriseret elinstallatør. Foretager en ejer eller dennes lejer ulovlige indgreb, eller forbinder ejer eller dennes lejer installationerne forkert, hæfter ejeren både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Gas Enhver afbrydelse eller retablering af gasforsyning skal foretages af Københavns E eller en autoriseret VVS installatør. Foreningens Administrator skal informeres om ændringer. Rørføringer - varme, vand, afløb og gas Reparation af utætheder på de lodrette rørføringer udføres og betales af foreningen. Bestyrelsen skal derfor omgående have besked om sådanne utætheder, således at en udbedring kan igangsættes. Reparation af utætheder på de vandrette rørføringer skal udføres og betales af den enkelte ejer. Det påhviler ejerne at sørge for omgående reparation hvis der opstår en utæthed, og arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS installatør. Vandinstallationen Ejendommens brugsvandsinstallation blev udført i 1971, og er udført i galvaniserede rør. Angående kobberrør Vær opmærksom på, at lange rørtræk i kobberrør vil forårsage tæring på foreningens eksisterende vandinstallation. I forbindelse med en ændring af vandinstallationen i lejligheden skal ejeren af lejligheden derfor informerer sin VVS installatør om, at ejendommens vandrør er galvaniserede, så han kan tage sine forholdsregler. Nye installationer/udbygninger Kun en autoriseret VVS installatør må ændre og/eller udbygge lejlighedens installationer. Se også Bilag 1 med instruks til VVS-firmaer bagerst i Infofolderen. Afspærringsventiler 8

9 Der skal altid monteres en afspærringsventil foran en taphane til vaske- og opvaskemaskiner. Herudover anbefales det, at der også altid monteres en afspærringsventil foran enhver tapsted, således at beboeren straks kan lukke for vandtilførslen ved en reparation. Nye tapsteder Etablering af nye tapsteder skal meddeles administrator, fordi forbrug af vand (både koldt og varmt) afregnes på baggrund af tappeenheder. Målere på tapsteder til varmt vand: På alle varme tapsteder er der monteret en måler, som måler mængden af varmtvandsforbrug. Disse målere må ikke fjernes, og de skal være monteret synlige og tilgængelige for aflæsningsfirmaet. Brud eller tæring på en vandret vandinstallation Luk straks for vandet til det utætte rør dette gøres på afspærringsventilen tættes på det utætte rør. Hvis der ikke kan lukkes for vandet i lejligheden, skal der lukkes for vandet på hovedhanen i kælder se nedenfor. Sørg for, at en VVS installatør hurtigst muligt tilkaldes og udbedrer skaden og informerer bestyrelsen. Kontant din underbo, så skaden kan begrænses. Brud eller tæring på en lodret vandinstallation Kontant straks John Schönemann som er foreningens VVS installatør. Tlf. nr. se Arbejds- og opgavefordeling, som findes på hjemmesiden og som opslag i opgange Kontant din underbo, så skaden kan begrænses. Kontant samtidig foreningens formand vedrørende forsikringsskader. Hovedhanen til ejendommens vandforsyning Hovedhanen er placeret i cykelkælderen i nr. 21 til højre for kælderdøren. Kælderdøren åbnes med nøglen til ejendommens fælles døre. Bestyrelsen skal straks informeres om en lukning af ejendommen hovedhane. Beboeren skal samtidig sætte en information op i opgangene, om at der er lukket for vandet, og hvor længe vandforsyningen forventes at være afbrudt. Beboerne i taglejlighederne Lad koldtvandshanerne dryppe i frostvejr. I perioder med hård frost bedes beboerne i taglejlighederne sørge for, at de kolde haner drypper en anelse, da stillestående vand i rørene kan danne ispropper og forårsage brud på vandrørene i de kolde skunkrum ud mod tagfladen. Skader på installationer i egen bolig skal udbedres og betales af skadevolder eller dennes forsikringsselskab. Vandforbruget Beboernes vandforbrug betales som en del af fællesudgifterne. Udgifterne til opvarmning af koldt vand til varmt vand fordeles på de enkelte lejligheder på baggrund af målerne, der er monteret på røret til varmtvandshanen. Udgifter til vand og fjernvarme stiger støt - så brug både koldt og varmt vand med omtanke. Årligt eftersyn v/ bestyrelsen Hvert år i oktober måned bliver lejlighedernes vandhaner og toiletter tjekket, samtidig med at Brunatas aflæsning af varmemålerne på radiatorer og varme tapsteder. Ejerne skal hurtigst muligt sørge for udbedring af påviste fejl og mangler. 9

10 Dyre utætheder Toiletter En utæt cisterne kan sagtens lække 1100 liter drikkevand pr. døgn. Vandhaner En hurtig dryppende hane øder 82 liter drikkevand bort pr. døgn. En konstant løbende hane spilder 275 liter vand pr. døgn. Brandalarmer Der er opsat røgalarmer flere steder på hoved- og køkkentrapper. Røgalarmerne er med batteri, som løbende fornyes af foreningens servicefirma. Ved udløb af batteriets levetid lyder der med mellemrum et højt bip fra batteriet = klar til udskiftning. Giv bestyrelsen besked, også hvis du bliver utålmodig, og selv har skiftet batteriet. Tørretumblere Tørretumblere må ikke tilsluttes ejendommens centrale udsugningsanlæg, da støvet fra tumblere kan få såvel anlæg som tagventilatorer til at brænde sammen. Tørretumblere skal være forsynet med en kondenskasse, da afkast af fugt via kanal eller åbent vindue vil genere ejendommens andre beboere og skade bygningen. Vaske- og opvaskemaskiner i køkken For at undgå at der opstår rådskader på ejendommens konstruktioner som følge af vandudsivning fra utætte installationer til vaske- og opvaskemaskiner opstillet i køkken, skal der anbringes en drypbakke under vaske- og opvaskemaskiner, også selv om maskinen er forsynet med 'aqua stop'. Drypbakker forhandles bl.a. i hvidevareforretninger. Ventilation - ejendommens centrale udsugningsanlæg Ejendommen er forsynet med et centralt udsugningsanlæg og ventilatorerne er placeret på taget. Undtagelser: - I køkkenerne i taglejlighederne er der emhætte med direkte afkast til det fri. - I badeværelset 19 st. tv., er der individuel ventilator. Udsugningsanlægget er styret af et ur, og bestyrelsen fastsætter udsugningsintervallerne i overensstemmelse med beboernes ønsker. De 4 skorstene, der er placeret mellem køkken og bad i de 4 lejlighedssøjler, fungerer som anlæggets udsugningskanaler. Til skorstenen er udsugningen fra køkken og bad sluttet til anlægget via en stilbar vægventil, således at fugt og lugt fjernes fra lejligheden. Anlægget fungerer bedst, hvis beboerne i de nederste etager lukker helt op for ventilen, og beboerne i de øverste etager kun åbner ganske lidt. Ventilerne i skorsten må ikke tilmures eller tildækkes, fordi det kan give fugtproblemer i din lejlighed. Emhætter og tørretumbler Der må ikke monteres en emhætte med motor, som kobles til ejendommens centrale udsugningsanlæg via vægventilen i skorstenen, fordi det vil bevirke, at foreningens centrale udsugningsanlæg kommer til at fungere dårligt, men endnu værre giver lugtgener for over- og underbeboere. Hvis en beboer ønsker at supplere udsugningen i sit køkken, skal det ske via en emhætte med kulfilter. Der må heller ikke tilsluttes en tørretumbler til vægventilen i badeværelset, fordi støv vil få 10

11 foreningens tagventilator til at brænde sammen. FORSIKRING Ejendomsforsikring Bygningsforsikringen omfatter dækning af følgende: Bygningsbrand og anden bygningsbeskadigelse Husejeransvar Insekt- og svampeskade Rør-, glas- og sanitetsskader. Bestyrelsesansvar Skader Ved skader skal ejeren straks kontakte foreningens formand vedrørende forsikringsspørgsmål. SERVICEFUNKTIONER Generelt er det vigtigt at alle beboere tager ansvar for at være opmærksom på ejendommen. Hvis ikke bestyrelsen aktivt gøres opmærksom på evt. fejl og mangler, så vil det ikke blive udbedret. Det vil sige, hvis du f.eks. opdager en el-pære der ikke virker, graffiti på væggen, en hoveddør der ikke lukker helt, en brandalarm der bipper, en fælles vandhane der drypper,eller lignende, så giv bestyrelsen besked. Foreningen har ikke en egentlig vicevært. Alle opgaver løses af bestyrelsen og et servicefirma. Se nærmere om bestyrelsesmedlemmernes og servicefirmaets ansvarsområder på listen på opslagstavlen i hovedtrappen eller på foreningens hjemmeside. Nøgler Låsene i dørene til hovedtrapperne, bagtrapperne, alle kælderdøre, er lagt i ét låsesystem. Under Adresser og telefonnumre er angivet en døgnåben låsesmed. DAGRENOVATION OG BORTSKAFFELSE AF ANDET AFFALD Foreningens containere til husholdningsaffald er placeret i indhegningen i gården. Kartoner, papkasser o.l. skal foldes godt sammen, inden de smides i containerne. Containerne må ikke være overfyldte, og der må naturligvis ikke smides byggeaffald i containere, som udelukkende er til husholdningsaffald. Hvis du er uheldig at tabe husholdningsaffald ved siden af containerne, så fjern det straks for det tiltrækker rotter og andre beboere kan falde i det. Man må ikke sætte affald eller papemballage m.m. ved siden af containerne, for renovationsselskabet fjerner det ikke. Foreningen har affaldssortering af hård plastic, metal, elektronik, batterier og papir og blade. Papircontainerne er placeret samme sted som containere til husholdningsaffald, og beboerne opfordres til at benytte papircontainerne, fordi tømningen af papircontainerne er gratis for foreningen. Følgende skal dog smides ud som normal dagrenovation: telefonbøger (uden Svanemærket), indbundne bøger, pap, mælkekartoner, indpakningsfolie, sølvpapir, fedtet og vådt papir. Har man særlig meget affald i forbindelse med ud- eller indflytning og lignende, skal man enten selv 11

12 bortskaffe det eller benytte foreningens årlige storskraldsordning i foråret. Indtil da må man opbevare storskraldet (kasseret bohave, stor emballage og lignende) i eget kælderrum eller aftale en ekstraordinær afhentning af storskrald - se nedenfor. Foreningen har ikke selv container til tomme flasker og glas. De nærmeste ligger på hjørnet af Kastelsvej og Classensgade, på Livjægergade ved skolen og på Nordre Frihavnsgade overfor Pedersborgsvej. Miljøfarligt affald afhentes af Miljøbilen første tirsdag i måneden mellem kl. 19 og 20 på hjørnet ved Holsteinsgade og Lipkesgade. Storskrald Fælles Bestyrelsen arrangerer afhentning af storskrald i april/maj/juni måned. Dato og opsamlingssted meddeles på opslagstavlerne og sendes ud på mail. Individuel Kommunens affaldsservice afhenter uden vederlag stort affald i årets løb. Hvis en beboer har behov for en ekstraordinær afhentning, skal du kontakte foreningens formand, som bestiller afhentningen og informerer dig om hvornår og hvor du skal henstille dit storskrald. Genbrugsstationer Her kan man gratis komme af med de fleste affaldstyper- også byggeaffald og miljøfarligt affald - men ikke dagrenovation. Den nærmeste genbrugsstation ligger ved Svanemøllen på Borgervænget 26, 2100 Kbh. Ø. Åbningstider: Hverdage 13 18, lørdag LUKKET, søn- og helligdage Gadefejning Gaden bliver fejet en gang om ugen og gården hver fjortende dag. Trapperengøring De to hovedtrapper bliver vasket en gang om ugen. Hovedrengøring, inklusive ekstra behandling af hovedtrapperne, bliver gjort en gang om året. Vinduerne bliver pudset hver 4. måned. De 4 køkkentrapper vaskes en gang i kvartalet. Flugtveje Da hoved- og køkkentrapper er flugtveje i tilfælde af en brand, må reposerne og trapperne ikke inddrages til opbevaringsplads. Bestyrelsen har fået flere påtaler fra brandtilsynet desangående. Husk at beboerne skal kunne finde vej ned i mørke og eventuel røg. Varmeregnskab Varmeregnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Bestyrelsen bestiller den årlige måleraflæsning hos Brunata - datoen meddeles i god tid forinden ved opslag på hovedtrapper. Bestyrelsen bistår med adgang for aflæsning hvis beboeren ønsker dette. 12

13 FACILITETER Cykelkældre Foreningen har 2 cykelkældre, men pladsen er trang, så derfor skal de helst kun bruges til cykler, der jævnligt er i brug. Hvis du kun bruger din cykel en sjælden gang, så sæt den i eget kælderrum. Barnevognskælder Foreningen har et fælles rum under nr. 21 med nedgang fra gaden, som primært er til barne- og klapvogne. Hvis der er plads, og det ikke er til gene for op- og nedkørsel af barnevogne, må man godt sætte sin cykel i dette rum. Rummet skal anvendes således: Barnevogne og klapvogne og hvad dertil hører skal stå til højre i rummet. Cykler må kun stå til venstre. Dørlås/samtaleanlæg For alles skyld bør man kun lukke folk man kender ind i ejendommen. Husk at smække/låse husets yderdøre. Vi har haft flere indbrud i kælderen, fordi dørene til cykelkælder eller køkkentrapper ikke var låst. Husk at lukke vinduerne på hovedtrappen helt til efter udluftning, da hoveddørens lukkemekanisme fungerer dårligt - eller slet ikke - når vinduerne står åbne. Det samme gælder døren ud til gården. Kabel TV Alle lejligheder kan tilsluttes kabel TV. TDC har for år tilbage trukket kabler på køkkentrapperne. Tilslutning til kabel TV foregår som en individuel aftale mellem den enkelte beboer og TDC. Gården Havemøbler og tørrestativ er til fri disposition for ejendommens beboere. FLYTNING Ejendomsoplysninger/salg Alle de oplysninger, en mægler/advokat har brug for i forbindelse med salg af en lejlighed, er samlet på foreningens hjemmeside. Hvis man har brug for yderligere, eller ikke har adgang til foreningens hjemmeside, må man kontakte foreningens administrator og anmode om dokumenterne. Meddelelse om salg Administrator skal have besked om salg og sælgers nye adresse, overtagelsesdato og ny ejers navn, adresse, telefonnummer og . Måleraflæsning af varme, el og gas Sælger melder fraflytning og rekvirerer måleraflæsning hos Brunata og bestiller slutaflæsning af el og gas hos de respektive forsyningsselskaber. I forbindelse med fraflytning er det fraflytters ansvar og pligt at bestille aflæsning af målere på radiatorer og på varmt vand hos: Brunata på tlf. nr eller via 13

14 Ejerforeningens anlægs nr, er Aflæsningens skal af fraflytter bestilles så betids, at aflæsningen foretages af Brunata senest på flyttedagen. Afregning af forbrug af varme og varmt vand er alene et forhold mellem sælger og køber af ejerlejligheden. Tilflytter anbefales at kontakte Brunata i forbindelse med overtagelse af lejligheden og sikre sig, at der er sket aflæsning af varme- og varmtvandsmålere i forbindelse med ejerskift. Hvis der er ejerskifte i varmeregnskabsåret (1. november 30. oktober) er det den nuværende ejer som hæfter for tilgodehavende og gæld vedrørende ejerlejligheden. Fraflytter og tilflytter skal selv sørge for at afregne evt. økonomisk mellemværende indbyrdes. Nye beboere Nye beboere bør sikre sig, at ovennævnte aflæsninger er foretaget og selv melde tilflytning til diverse myndigheder og forsyningsselskaber. Diverse telefonnumre og adresser bedes afleveret til Bestyrelsen HUSORDEN MED MERE Gulve Der er intet lydisolerende lag mellem etagerne kun et lerindskud fra 1901, så vis hensyn overfor underboen. Sæt f.eks. filtknapper på stolebenene og undgå unødig trampen og skramlen med møbler. Badeværelset Da badeværelserne blev udført i 1971 blev gulvet udført med linotolgulv og det skal vaskes i sæbespåner, fordi alle andre midler skader gulvet. Pas i øvrigt på ved udskiftning af disse linotolgulve - de er asbestholdige. Linotolgulvet er i en lys grå farve med nister. Sørg for, at fugningen mellem fliser og gulv er tæt, da vandnedsivning vil fører til, at der opstår rådeller svampeskader i bygningens konstruktion. Sørg ligeledes for at fugningen af flisevægge er intakt ved bruseplads, da vandet ellers trænger ind i væggen, som er udført i træ. Brandfare Da der inden for de senere år har været en række alvorlige brande i nærområdet også pyromanbrande er det derfor ganske særlig vigtigt, at beboerne aldrig efterlader brandfarligt effekter på fællesarealerne dvs. i opgangene, i mellemgangen og gangene i kælderen. Rygning Der må ikke ryges på trappeopgangene. Renovering / ombygning Orienter bestyrelsen om større renoveringer/ombygninger og giv naboerne besked. Sæt eventuelt en seddel op i opgangen med information om hvad der skal laves, og hvor længe det forventes at vare. (Se afsnit om støj ) For at skåne de øvrige beboere mest mulig mod skidt og støj skal ejeren eller deres lejer sørge for, at køkken- og hoveddør til lejligheden holdes lukkede, når der arbejdes. 14

15 Derudover er det beboerens ansvar, at der daglig ryddes op og gøres rent, uanset hvem der står for den praktiske renovering. Skønner bestyrelsen at rengøringen ikke er tilstrækkelig, kan bestyrelsen bestille ekstra rengøring for ejers regning. Fællesarealer Da hoved- og køkkentrapper er flugtveje, må reposer og trapper ikke bruges som opbevaringsplads af beboerens egne effekter. Fællesarealerne må i det hele taget ikke bruges til privat opbevaring. Al opbevaring af effekter inkl. sko og støvler skal ske i lejligheden eller i ens eget kælderrum. Barnevogne Der må ikke henstilles barne- og klapvogne i opgangene, ej heller under hovedtrappen bestyrelsen har fået påtaler fra brandtilsynet. Cykler Der må ikke henstilles hverken voksen- eller børnecykler i opgangene, på reposerne eller i gården, se i øvrigt under Cykelkældre Brug af gården og altaner Vores gårdareal må naturligvis benyttes af alle beboere. Vi opfordrer til at vise hensyn ved ophold i gården, så støj og evt. grillos generer andre så lidt som muligt. Gården må ikke anvendes til henstilling af cykler. Der er et disponibelt toilet i kælderen ved den midterste gennemgang, dette toilet rengøres regelmæssigt i sommermånederne. Der må ikke grilles på altanerne. Husdyr Husdyr er velkomne, blot de ikke generer ejendommens øvrige beboere. Der må ikke holdes husdyr i erhvervsmæssigt øjemed. Juletræer Der udsendes information fra kommunen/renovationsselskabet om, hvorledes juletræer skal bortskaffes. Disse regler skal overholdes, da juletræerne ellers ikke vil blive fjernet. Nabohjælp Aftal om muligt med naboerne at de er opmærksomme, mens du er bortrejst. Vær i øvrigt opmærksom på fraværssignaler: Fjern pakker, aviser, telefonbøger og lign., som ligger længe uden for en nabos dør eller stikker ud af postkassen ved hoveddøren og giver signal om, at lejligheden er ubeboet. Omtanke For at holde foreningens udgifter til rengøring på et rimeligt niveau, er det nødvendigt med omtanke i dagligdagen. Alle beboere bør aktivt medvirke til at holde fællesarealerne pæne og rene. Så hvis man spilder- /taber noget på trapper, gange, i kældrene, i gården eller på fortovet, bedes man selv rydde op og gøre rent efter sig. Det gælder naturligvis også efter egne børn, gæster og håndværkere. 15

16 Postkasser Der er opsat postkasser ved indgangen til opgangen. Reklameaviser og lignende må ikke efterlades uden for postkasserne, da dette udgår en potentiel brandfare. Desuden, så vil det ende med at være en af dine medbeboere, der fjerner det for dig læg derfor uønsket post i papircontainerne. Man kan tilmelde sig Reklamer nej-tak ordningen via: Rulleskøjter Færdsel med rulleskøjter må ikke finde sted på trapperne. Støj Lad venligst være med at larme, spille høj musik, trampe i gulvet, tage bad, vaske eller tørretumble etc. efter kl. 23, så de mange, der skal tidligt op alle ugens dage, kan få nattero. Vær også stille, når I kommer sent hjem tal sagte på trappen og lad være at smække dørene. Giv naboerne besked om planlagte fester. Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør kun finde sted på hverdage i tidsrummet 7 21 og i weekender og helligdage kl ADRESSER OG TELEFONNUMRE Administrator C.E. Jensens Advokatfirma, Ejendomsadministrationen, Meldahlsgade 5, 1613 København V / Ejerlejlighedsforeningernes Landsforening Nørre Voldgade 5, 1358 København K Medlemsnummer 743 Arkitekt Friborg & Lassen Vesterbrogade 124 B 1620 København V Kontaktperson: Monique Kyhn Håndværkere Foreningen anbefaler følgende håndværkere, der arbejder for foreningen og kender ejendommen. Elektriker Benny Specht Classensgade 50, 2100 København Ø Glarmester J. Hillemann-Jensen Classensgade 23, 2100 København Ø Snedker Ole Vibe Havgårdsvej 12, 2900 Hellerup / (mobil) 16

17 Vinduespudser Super Clean Odensegade 16, 2100 København Ø VVS Brd. Schønemann VVS Aps Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn Murer Lars Ulrik Rebekkavej 23, 2900 Hellerup Døgnåben låsesmed Sesam/Mejlshede Østerbrogade , 2100 København Ø PS. Vælg helst en håndværker, der er medlem af sit fags brancheforening. Det giver en vis sikkerhed for, at arbejdet bliver ordentligt udført, og derudover giver det foreningen mulighed for at rejse erstatningskrav, hvis håndværkeren skulle komme til at volde skade på ejendommen. 17

18 ÆNDRINGSLOG Dato Version Ændring (+ evt. henvisning) Ansvarlig Feb Opdatering af: -Ejerforeningen -Bygningen -Beboernes vedligeholdelse/ændring -Gårdfacaden -Servicefunktioner -Kabel TV -Måleraflæsning af varme, el og gas -Juletræer Tilføjelse af: -Postkasser KD/MLJ 1.apr feb jul april Rettelser omkring renovationsselskabet JW 6 Forældede oplysninger om foreningens havemøbler samt bestyrelsens opbevaring af beboernes nøgler fjernet. Angivelse af, at der nu findes ét nøglesystem. Revisor besluttes ved årlig generalforsamling. Opdatering af Bygningen Nye gadefacadevinduer inkluderet i vedligeholdelse af vinduer. Bilag 1 & 2 opdateret. JW/MLJ 5 Afsnit om vedligeholdelse af vinduer ændret til at beskrive de KD/JW nyindsatte (sommeren 2011) vinduer 4 Gennemændret udgave KD/JW 18

19 BILAG 1 - Instruks i forbindelse med arbejder på brugsvandinstallationer Vand Varsling ved lukning af brugsvand: Ved lukning af brugsvand skal dette varsles min. 3 dage før (dagen inkl.), med opslag i hver opgang. Det skal fremgå i hvilket tidsrum der er lukket, om det er koldt- eller varmt vand og et telefon-nummer til firmaet der har ansvaret for lukning. Endvidere bør det oplyses at: man i periode ikke må benytte vaske- samt opvaskemaskiner og ikke trække i wc et, da dette kan give problemer med tilstoppelse af cisterner, rør og lignende. Og at det er vigtigt at alle koldt- og varmtvandshaner holdes lukket - for at undgå vandskade, når der igen bliver åbnet for vandet. Opslag fjernes igen. NB: Hvis muligt, afspærres kun relevante strenge - samme varsling for implicerede. Lukning for koldt vand (BVK): Afspærring for hovedforsyning, sidder i cykelkælderen til venstre for nr. 21, adgang via gaden, hvor der kan lukkes for vand til ejendommen. Ventilen sidder langs væg mod øst. Vigtigt når der åbnes: at dette sker langsomt, så der undgås trykstød og at partikler løsnes i installationen. NB: Husk at lukke/åbne for pumpe for brugsvands-cirkulation (BVC). Lukning for varmt vand (BVV): Afspærring for varmt vand (BVV+BVC) er i fyrrum. Nøgle udleveres ved henvendelse til foreningens formand. Der lukkes for koldtvandsforsyning til varmtvands-beholder (AVP) og brugsvandscirkulationen ved pumpe - inkl. el til pumpe, på kontakt. Vigtigt når der åbnes: at dette sker langsomt (5 sekunder), så der undgås trykstød og partikler løsnes, i installationen. NB: Husk at åbne afspærring og pumpe for brugsvandscirkulation (BVC). NB: Om muligt, udluft radiatorer i de øverste lejligheder. 19

20 BILAG 2 - Instruks i forbindelse med arbejder på varmeinstallationer Varme Varsling ved lukning af centralvarme: Sker lukningen i varmesæsonen skal dette varsles min. 3 dage før (dagen inkl.), med opslag i hver opgang. Det skal fremgå, i hvilket tidsrum der er lukket, og et telefonnummer til firmaet, der har ansvaret for lukning. Opslag fjernes igen. NB: Hvis muligt, afspærres kun relevante strenge - samme varsling for implicerede. Lukning af centralvarme (CV): Afspærring for centralvarmen (CV), er i fyrrum, i kælderen til venstre for nr. 21. Adgang via cykelkælderen. Der lukkes for: FJV-forsyning til veksler - afspærring på fremløb primærside - og cirkulationspumpe - inkl. el til pumpe, på kontakt. Anlægget aftappes på kuglehane i bunden af veksler. Anlægget påfyldes på kuglehaner ved tilslutnings-slange, mellem brugsvand- og varmerør, under loft. Vandstand tjekkes på manometer (2,3 bar) - inden anlæg forlades. Cirkulationspumpe for centralvarmen sættes på minimum. Der åbnes for: FJV-forsyning til veksler - afspærring på fremløb primærside - og cirkulationspumpe - inkl. el til pumpe, på kontakt. NB: Hvis muligt, afspærres kun relevante strenge - samme varsling for implicerede. Anlægget skal ikke lukkes ned, men efterfyldes på kuglehaner ved tilslutningsslange, mellem brugs-vand og varmerør, under loft. Vandstand tjekkes på manometer (2,3 bar) - inden anlæg forlades. NB: Om muligt, udluft radiatorer i de øverste lejligheder. 20

BEBOERINFORMATION år 2015

BEBOERINFORMATION år 2015 Ejerforeningen Holsteinsgade 19-21 BEBOERINFORMATION år 2015 EJENDOMMENS HISTORIE PRAKTISKE OPLYSNINGER GODE RÅD HUSORDEN På foreningens hjemmeside www.holsteinsgade19-21.dk kan du hente informationer

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Gartnergården Ejer- og beboerinformation November Ejerforeningen. Gartnergården. Ejer- og Beboerinformation. Rev.

Gartnergården Ejer- og beboerinformation November Ejerforeningen. Gartnergården. Ejer- og Beboerinformation. Rev. Ejerforeningen Gartnergården Ejer- og Beboerinformation Rev. November 2016 C:\Users\jej\Documents\Data\Privat\Gyldenloevesgade\Bestyrelse\Beboerinformation\Ejer og Beboerinformation 20161114.docx Administrator:

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej Husk du er din egen vicevært. Det handler om vores fælles ejendom gør det nemmere, renere, pænere for dig selv og alle andre. Brug de faciliteter ejendommen har og udvis respekt for ejendommen og andre

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE I det følgende listes nogle oplysninger og tips, som beboeren i det daglige kan have brug for. I det omfang oplysningerne ikke er tilstrækkelige,

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr. 5393 udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/4 2010 E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL Indhold ORDENSREGLER FOR EJENDOMMENS BEBOERE... 2 AFFALDSCONTAINERE...

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 Indhold Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 3 Brændeovn/Pejs... 3 Cykler/Barnevogne... 3 Fodring... 3 Fælles/privatinstallationer...

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere