TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec Årgang 21 nr. 1. januar-februar Løssalg kr. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 1. januar-februar 2013. Løssalg kr. 20"

Transkript

1 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec Årgang 21 nr. 1 Ny trappe til Helene Kilde og kildekarrene, der fremover i stedet for kommunevand fyldes af ægte (helbredende?) kildevand. Foto: Susanne Borup januar-februar 2013 Løssalg kr. 20

2 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE ØSTERGADE 27 TELEFON Tisvilde Byggeservice Tømrer- & Snedker mester Hans Erik Sørensen Skovriddervænget Tisvildeleje MITSUBISHI Varmepumper Kontanter Cash Geld Hæv kontanter i vores pengeautomat hver dag fra kl. 6 morgen til 2 nat. Withdraw cash from the Nordea cash dispenser daily between 6 a.m. and 2 a.m. Bargeld abheben vom Geldautomaten der Nordea täglich von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Servicehjørnet 3220 Tisvilde nordea.dk MITSUBISHI Gør det muligt Varmepumper EDC i Tisvildeleje Vinterens stærkeste Varmepumpe! Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer Pris inkl. moms og standard montering kr ,- Vinterens stærkeste Varmepumpe! Pris inkl. moms og standard montering kr ,- Kontakt os for yderligere info: Autorisert Kontakt os for yderligere info: Autorisert Forhandler Forhandler Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge Telefon Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge Telefon mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

3 TisvildeNyt Udgives af Foreningen TisvildeNyt CVR-nummer: Ansvarshavende redaktør Karina Thor Grafisk tilrettelægning Rasmus Pape Økonomi Jørgen Larsen Annoncer Søren Carlsen telefon Priser: 1 hel side kr. 1/2 side kr. 1/4 side 600 kr. 1/8 side 300 kr. Priserne er eksklusiv moms. Tryk PrintXpress Oplag dette nummer 1800 eksemplarer. Deadline Artikler til næste nummer sendes til redaktøren på senest den 10. februar Næste nummer udkommer første uge i marts. Omdeles senest den 10. marts i 3220 Tisvildeleje og enkelte distrikter i 3210 og Uden for disse områder leveres bladet til Post Danmark i uge 10 til videre befordring. Bladet kan desuden købes hos købmand Thomas. Elektronisk Bladet kan ses på LIDT OM HVEPSE OG ÅRSTIDER Jeg var ganske klar over, at vi stak hånden i en hvepserede, da vi bragte artiklen fra visionsgruppen i sidste nummer det har medført mange henvendelser pr. mail til mig, fra borgere i Tisvilde, der følte sig rendt over ende enten fordi de er sommerhusbeboere, der ikke føler sig i stand til at deltage i arbejdsgruppen, da de ikke er i Tisvilde om vinteren eller fra beboere, der mener at det er en sag, der for nogle år tilbage bragte sindene i kog og på daværende tidspunkt endte med at blive lukket. Så hvorfor nu tage det op igen? Her tænker jeg naturligvis på åbningen af endnu en dagligvare butik i Tisvilde. TisvildeNyt er primært et forenings blad altså talerør for de foreninger der bidrager økonomisk til udgivelsen af bladet. Disse foreninger kan hver især have forskellige holdninger til diverse problematikker, som netop denne sag er et klart eksempel på. TisvildeNyt udkommer hver anden måned og er derfor uegnet til læserbrevs debatter. Derfor ser jeg mig nødsaget til at opfordre til, at man henvender sig Uge Posten, hvis man har indlæg, der relaterer sig til de holdninger der kommer til udtryk fra foreningerne. Alternativt kan man også henvende sig direkte til den pågældende forening med sine inputs. Og der vil jeg gerne være behjælpelig med mail adresser og så videre. Og så ikke mere om det. Endnu et år er gået, sommeren syntes frygtelig langt væk og den kommende sommer endnu længere væk. For sådan er det vel egentlig lidt, at Tisvilde er? Sommeren er liv, strand, lyse nætter, masser af mennesker alle vegne, overflod af energi, arrangementer i overflod, brune ben, grill aftener og alt det, som vi alle holder af. Så bliver det efterår og der bliver i den grad skruet ned for blusset trafikken bliver til at have med at gøre, folk på gaden bliver færre, vi trækker indendørs, tænder op i ovnen, og mange sætter livet på stand by og venter bare på at solen skal få magt igen. For mig er det rart at få årets cyklus opdelt på denne måde, for vinteren byder på en eftertænksomhed, som sommeren ikke levner plads til derfor er jeg så glad for at bo her i byen ville jeg helt springe vinteren over, for der bugner det jo af tilbud hele tiden og mit hoved ville nok køre på sommertid hele året, og det er i virkeligheden slet ikke godt... Jeg håber at alle er kommet godt ind i det Herrens år MVH Karina 3

4 GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN Private fællesveje administrationsgrundlag I mere end 4 år arbejdede en gruppe repræsentanter for vores forening og andre interesser sammen med kommunen om at organisere et grundlag for, at veje kan vedligeholdes (forslag til områder og vejlaugsstruktur). Da dette arbejde blev uinteressant for kommunen, skiftede vores indsats til at fokusere på at få byrådet til at træffe beslutning om at tilbageføre vejene til landkapitlet, hvilket skete i Derefter har det handlet om at få kommunen til at effektuere byrådets beslutning på området. Med beslutningen i Teknisk udvalg 24/10 vandt grundejerforeningerne og landliggersammenslutningen en halv sejr. Den halve sejr går ud på, at Teknisk udvalg har vedtaget, at det vil følge byrådets beslutning fra 2008 og faktisk tilbageføre de private fællesveje, som ved en administrativ beslutning tidligere var blevet flyttet fra landzone administrationskapitlet til at skulle administreres efter byreglerne. Baggrunden for ændringen til byregler var vistnok, at administrationen mente, det var det nemmeste for dem. Når sejren kun er halv er det fordi, kommunen i forbindelse med overførslen til byreglerne opsagde samtlige kendelser, som udgjorde grundlaget for vedligeholdelse og fordeling af omkostninger ved det. Det betyder, at der i dag mangler kendelser som definerer fordeling af omkostninger ved vedligeholdelse. En ting mere, som gør at sejren kun er halv, handler om at kommunen stadig tager stærkt afstand fra at påtage sig den koordinerende rolle i forbindelse med vejvedligeholdelsen, som borgerne hele tiden klart har udtrykt ønske om. For yderligere detaljer om forløbet henvises til landliggersammenslutningen hjemmeside beretning Den findes på under faneblad Information Delegeretmøder. Beslutningen om at anvende landzonekapitlet for vejene i sommerhusområderne gør det lettere for kommunen at afholde vejsyn og afsige kendelser, som definerer omkostningsfordelinger der baserer sig på beboernes anvendelse af vejene. Det er stadig den enkelte grundejer, der er ansvarlig for at vejen er vedligeholdt men kommunen kan afholde vejsyn og afsige kendelser, som fremover definerer fordeling af omkostninger ved vedligeholdelsesarbejder. Grundejerforeningen og Landliggersammenslutningen arbejder fortsat for at få kommunen til at organisere og evt. udføre arbejdet og opkræve beløb herfor hos den enkelte grundejer. Opfordring til vores medlemmer Vi opfordrer hermed vores medlemmer og andre engagerede Tisvilde borgere til at søge information om de aktuelle initiativer om udvikling i og af Tisvildeleje via lokalrådet og vores hjemmesider. De kan nås via Desuden opfordrer vi til at følge og deltage i den aktuelle debat som pt foregår blandt andet i Ugeposten. Vi i bestyrelsen modtager meget gerne input og hjælper gerne medlemmer til at involvere sig. Vi opfordrer vores medlemmer til at deltage i Borgermøde planlagt til Søndag den 27. januar, hvor emnet vil blive taget op af Lokalrådet. For god ordens skyld skal det her nævnes, at Borgermøde i denne sammenhæng betyder det ordinære årlige borgermøde, hvor der bl.a. vælges medlemmer til lokalrådet, og det er her kun fastboende i Tibirke sogn, der kan opstilles og vælges af fastboende. Se flere detaljer i Lokalrådets omtale. Bestyrelsen, Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn familiefester kurser ferieophold hjemlig hygge og afslappet atmosfære samt høflige og venlige gæster venlig hilsen Thomas Rostgaard Sisse og Niels Tetzschner Hovedgaden 52 tlf

5 LOKALRÅDET Lokalrådet i Tisvilde har vedtaget at foranstalte en folkelig undersøgelse i byen, således at alle, fastboende som landliggere, får mulighed for at give deres mening til kende i forbindelse med diskussionen for og imod en eventuel opførelse af en discountforretning - en diskussion som opstod i kølvandet på to borgermøder i juni og september. Lokalrådet gør opmærksom på, at det, når spørgeskemaet er udformet, vil være muligt at finde og at udfylde det på Lokalrådets hjemmeside Hvornår skemaet er færdigt og vil være at finde på hjemmesiden kan ikke siges med større præcision, end at det bliver inden for de nærmeste måneder. Det tager lidt tid at lave spørgsmålene, det tager tid at få det sat korrekt op på hjemmesiden og endelig tager det tid at bearbejde de mange svar. Men følg med på hjemmesiden, og følg med i debatten undervejs, så vi kan støtte det Tisvilde ske demokrati på bedste måde. husk borgermødet Der afholdes Borgermøde den 27. januar 2013 i Idrætshuset. Mødet indledes med morgenbrød og kaffe kl og herefter kl vil Visions gruppen præsentere sit oplæg til udvikling af Tisvilde. Der vil herefter være debat, hvor du har mulighed for at fremkomme med dine synspunkter til oplægget. Efter denne debat vil det ordinære Borgermøde med valg til Lokalrådet finde sted. Mødet vil blive afholdt med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. 4. Forslag til planer for det kommende år. 5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne. 6. Valg af 3 suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt. Ad pkt. 5: I ulige år skal der vælges 5 medlemmer til lokalrådet. Følgende er på valg og er villige til genvalg: Robert Iversen, Eskil Borup, Britta Køster, Peter Borris, Christina Krönlein. Ad pkt. 6: Suppleanter vælges hvert år. Medlemmer til Lokalrådet vælges af og blandt de fastboende borgere i Tibirke sogn. Vel mødt. 5

6 Foto: Susanne Borup JULETRÆET PÅ BIRKEPLADSEN ANNO 2012 FORTÆLLER SIN HISTORIE Mine forældre blev plantet for 75 år siden af koncertmester i Det Kongelige Kapel, Thorvald Nielsen, og hans hustru, Alhede, efter huset på Pyramidestien 5 i Tisvilde Lunde var bygget i Grantræerne voksede op blandt græs, lyng og vilde blomster på et overdrev, hvor man havde udsigt til Tisvildeleje og Vejby. De hørte Thorvald Nielsen spille violin med sin kvartet i Carl Nielsens strygekvartetter. Mine forældre var klatretræer for Alhede og Thorvalds børnebørn og Marianne og Steens børn. De store graner såede frø til mange små grantræer. Men kun få undgik Thorvald Nielsens le, når han slog græsset om sommeren. Jeg var et af de udvalgte, der overlevede. Jeg voksede op på samme adresse som mine forældre. Mit frø spirede for 30 år siden hos Marianne Dalgas og Steen Gammeltoft. Jeg slog her rod for bestandig. Troede jeg! Det vender jeg tilbage til. Min plads i familien blev udendørs, i havens sydøstlige hjørne. Det gjorde, at jeg kunne udvikle mig på bedste vis. Her var lys og luft og en tilpas stor afstand fra mine ejeres sommerhus, så jeg ikke blev generet af skygge fra huset, og jeg uhindret kunne suge lys og vand til mig. Jeg stod på græsmarken med vilde blomster og så op til de store træer: skovfyr, gran, birk og bøg. Her fra min plads kunne jeg nyde årstidernes skiften. Nogle af mine nabotræer var meget påvirket af årstiderne. De var helt outrerede og nærmest hysteriske. Når det blev forår udfoldede de sig helt i grønt, og hen på efteråret skiftede de til gule og brune nuancer, for til sidst at smide alt og nærmest blive naturister. Jeg selv beholdt min værdighed hele året. Mit udseende var ens hele året, grøn og lidt stiv i betrækket. Det er min og mine artsfællers force. Da vi var yngre kunne vi risikere at blive udvalgt til at blive juletræ og få ophold indendørs i en kortere periode. Jeg har også fra min plads kunne følge livet i min værtsfamilie. Om vinteren så jeg ikke meget til familien, som mest holdt sig indendørs, men når det blev lunere i vejret, kom der liv i huset, og når solen skinnede, dristede min familie sig udenfor for at nyde naturen og stilheden. Om sommeren var der liv og hygge i huset og haven. Da jeg var blevet et stort grantræ, byggede børnebørnene Carl og Thorvald en hytte på de nederste grene. Derfra klatrede de til toppen ad mine stærke arme. Her i sommer skete der noget uventet. Min familie begyndte at se lidt skævt til mig. Familien syntes, jeg efterhånden var blevet lidt for utilpasset og dominerende. En dag kom en venlig mand fra Lokalrådet og betragtede mig fra alle sider. Han syntes, at jeg var granvoksen og meget flot. Det var dejligt at blive feteret i min høje alder, og jeg nød det. For nylig kom den venlige mand fra Lokalrådet igen. Nu var han iklædt kampdragt, hjelm og våben i form af motorsav og ikke så venlig mere. Han tog bestik af mig, startede sin motorsav, og med få velvalgte snit dejsede jeg om. Det knagede i nogle af mine store lemmer, da jeg ramte jorden i min fulde længde. Her i stilheden lå jeg og ømmede mig nogle dage, indtil manden kom igen for at se til mig. Han ville have mig med og havde hyret en særlig ambulance, så jeg kunne ligge ned under transporten, for jeg var jo såret. Jeg var faldet langt fra vejen, hvor ambulancen holdt, så jeg skulle trækkes mange meter før ambulancens lange arm kunne løfte mig blidt op på lejet. Jeg blev lagt ikke særlig behageligt, jeg var for lang og min top ragede uden for lejet. Jeg klarede transporten til Birkepladsen, hvor en mindre delegation stod og ventede på mig. Jeg fornemmede, at jeg skulle til at være i centrum igen og udsættes for en slags 6

7 Foto: RP forvandling. Jeg blev blidt løftet ind på en græsplæne, og nogle mennesker begyndte at rage på mig og fastgøre ting og sager på mig. Pludselig mærkede jeg, at den lange arm løftede mig op i lodret stilling, og da jeg jo havde mistet mine elskede rødder ude i skoven, blev jeg placeret i et hul i jorden. Det var rart, at få sin naturlige stilling igen og være på højde med situationen. Jeg var nu pyntet med stjerne i toppen og lyskæder rundt om min krop. Jeg stod alene nogle dage, og så blev der tumult omkring mig. Nissevilde Juleby blev bygget op og omkransede mig, og jeg nød at være i centrum. Det var godt nok ikke mig, man interesserede sig for, for jeg var helt mørklagt. Der var forskellige salgsboder og underholdning, der var mere interessante. Ved min fod kunne man i øvrigt købe små artsfæller, som man kunne tage med hjem. Søndag den 2. december, da det begyndte at blive mørkt, stimlede folk sammen om mig. Noget skulle ske. En sortklædt person holdt tale, børn og voksne sang, akkompagneret af en troubadur. Det var nu blevet rigtig mørkt. Jeg fornemmede, at der skulle ske noget særligt. Det gjorde børnene også. De kaldte på julemanden og han dukkede op med sin sæk. For bedre at kunne se mig, råbte alle taktfast LYS mange gange. Med et trylleslag tændte mine lyskæder og ikke at forglemme min stjerne. Forsamlingen udbrød et begejstret Nej, hvor flot. Jeg havde nu indtaget scenen, og det var mig, der blev beundret. Min flotte lysudsmykning blev tændt hver dag i december til glæde for beboere og gæster i Tisvildeleje indtil julen 2012 sluttede. Jeg har mærket, at livskraften langsomt er sivet ud af mig, siden jeg mistede mine rødder, men jeg kan unde, at mine artsfæller får samme gode oplevelse, inden også de går op i røg. Tisvilde - Honning Honning fra bigårde i Tisvilde og omegn sælges. Hvepse fjernes. Biavler Arne T. Henriksen Rosenbakken Tisvildeleje Tlf Hj.side: RR-TAG Tisvilde Biavl v. arne T Henriksen LOKALT TAGDÆKKERFIRMA MED 20 ÅRS ERFARING Ring og få et tilbud på nyt tag / renovering af gammelt. Desuden udføres følgende: træterrasser tømmerarbejde malerarbejde og tagrender V. RENÉ RØPER / Hilsen fra Juletræet Lokalrådet siger tak for juletræet til Marianne Dalgas og Steen Gammeltoft, Pyramidestien 5. 7

8 VEJBY-TIBIRKE SELSKABET Vejby-Tibirke Selskabets bestyrelse er nu i gang med at forberede og arrangere, hvad der skal ske i løbet af Inden jeg orienterer om, hvad der skal ske i 2013, vil jeg nævne, hvem der har tillidsposterne i foreningen og hvem der er med i de forskellige udvalg. Tillidsposter: Formand: Chr. Friis Næstformand: Søren Nielsen Kasserer: Hans Kurt Jacobsen Sekretær: Inge Læbo. Webmaster/hjemmeside: Hans Kurt Jacobsen (www.vejby-tibirke-selskabet.dk) PR: Chr. Friis... NB. Endvidere har der været nedsat et udvalg vedr. Tisvilde Kunsthus med følgende medlemmer : Søren Nielsen, Jan Thor Krøyer og Chr. Friis. Denne arbejdsgruppe er desværre p.t. sat på stand-bye og pr. 31.december 2012 nedlægges den desværre! Arbejdsgrupper: Redaktion til Årbog Medlemmer: Lone Nørmark, Kirsten Jørgensen, Lars Windfeld-Høeberg og Chr. Friis Medlemsarrangementsudvalg: Medlemmer: Annie Rosenstand, Inge Læbo, Kjeld Pedersen, Lis Kofod, Siv Plum og Chr. Friis. Kunstudstillingsudvalg: Medlemmer: Annie Rosenstand, Inge Læbo, Lis Kofod, Jette Foss, Torkil Lund og Chr. Friis. Den kommende sæson: I løbet af efteråret har der været afholdt adskillige møder i de forskellige udvalg, og allerede nu begynder der at tegne sig et billede af, hvad der skal ske i løbet af Ifølge vores tidsplaner, vil der blive udsendt en Arrangementsfolder d. 7. februar 2013 til alle medlemmerne. Her kan medlemmerne booke sig ind på de tilbud, som Selskabet tilbyder i løbet af I de foregående år er der hurtigt blevet overtegnet, så det gælder om at få tilmeldt sig med det samme. Ikkemedlemmer har dog også mulighed for at booke sig ind via hjemmesiden, men til en højere pris. Det kan ofte betale sig at melde sig ind i Selskabet, når man har set de gratis tilbud og de reducerede arrangementspriser for medlemmer af V-T S. Selskabet har hidtil holdt en meget lang pause i aktiviteterne om vinteren, men i år vil der blive afholdt et arrangement i februar måned. Selskabet har fået mulighed for at scanne flere hundrede postkort med motiver fra Tisvildeleje, Tisvilde By og Tibirke, og onsdag d. 20. februar 2013 kl indbyder Selskabet medlemmerne til en gratis medlemsaften i Tisvilde Bio og Foyer, hvor man efter en velkomstdrink i Foyeren kan sætte sig til rette i biografen. På det store lærred vil der nu blive vist en lang række postkort, som man kunne købe i perioden fra 1903 til Fogedgården midten af 1960-érne. Postkortene viser tydeligt, hvor meget vores områder har forandret sig. Chr. Friis vil fortælle om postkortene, men også Annie Prudinsky og Lise Woller-Nielsen vil på forskellig vis være på bl.a. vil Lise W-N fortælle om, hvordan hun har samlet de mange postkort. Arrangementet er gratis for Vejby-Tibirke Selskabets medlemmer, men også ikke-medlemmer kan deltage men selvfølgelig mod betaling. Endnu en grund til at blive medlem af Vejby Tibirke Selskabet. Næste arrangement bliver i april måned med et besøg i Kunsthuset i Frederiksværk. I maj arrangeres en bustur til Kunstmuseerne i Horsens og i Vejle, hvor guider vil vise og fortælle om de mange kunstværker, som de to museer ejer. Frem til og med september vil der hver måned være et tilbud om et arrangement, som Vejby-Tibirke Selskabet står for. I juli måned endda mange arrangementer med Sommerudstillingen på Haarlandsgården som det store højdepunkt. Her skal ikke røbes mere om Selskabets arrangementer, men glæd jer til folderens tilbud, som I modtager ca. 9. februar. Efterlysning: Efter den fine succes med Ejler Bille- og Agnete Therkildsen-udstillingen i sommeren 2012 fornemmer Selskabets bestyrelse, at den kommende 2013-udstilling gerne skulle have tilsvarende høje niveau. Kunstudstillingsudvalget er blevet enige om, at næste års udstilling skal fokusere på de mange Tisvildemalere, der har været en vigtig del af kunstnersammenslutningen GRØNNINGENS udstillinger siden opstarten i Ideen er først og fremmest opstået efter købet af Carl Jensens store og fine maleri (se forrige TisvildeNyt)... og fordi væveren Kim Naver forærede Selskabet en lang række kataloger fra Grønningens udstillinger. Her opdagede vi, at virkelig mange af Tisvilde/Tibirke malerne havde været yderst aktive i forbindelse med Grønningens opstart og udstillingsvirksomhed. 8

9 Men hvordan får Vejby-Tibirke Selskabet skabt en stor udstilling, når Selskabet ikke selv ejer dem alle. Selskabet må ud og låne kunstværkerne, og allerede på nuværende tidspunkt har vi fået tilsagn fra mange sider f.eks. fra Bredgade Kunsthandel, Danske Bank, Odsherred Kunstmuseum og fra flere private. VI VIL IGEN I ÅR SPØRGE MEDLEMMER OG ANDRE PRIVATE, OM DE VIL VÆRE MED TIL AT GØRE SELSKABETS SOMMER UDSTILLING TIL ENDNU EN STOR UDSTILLING VED AT LÅNE OS KUNST VÆRKER (malerier, akvareller, skulpturer) I PERIODEN 13. JULI 30.JULI 2013? Hvilke kunstnere og hvilke kunstværker er vi så interesserede i at få med på udstillingen? Carl Jensen: Den store komposition (Vejle Kunstmuseum) Det drejer sig om malerne: Carl Jensen, Sigurd Svane, Christine Svane, Egil Jacobsen, Mogens Andersen, Kay Christensen... men også gerne mindre skulpturer af Hugo Lisberg, Jean Gaugin og Gerda Thune Andersen. Hvis man er indstillet på at udlåne kunstværker til Vejby-Tibirke Selskabet af ovennævnte kunstnere, så kontakt venligst Selskabets formand, Chr. Friis pr. tlf.: eller pr. mail: NB. Selskabet tegner fuld dækning for samtlige kunstværker under transporten og under hele udstillingen hos TopDanmark, NYHEDER: Adrian Hughes (kendt fra TV som vært for Smagsdommerne og Kunstquiz ) holder åbningstalen til sommer på Haarlandsgården. Han er både meget vidende om kultur og kunst... og så er han heldigvis blevet medlem af Vejby-Tibirke Selskabet for flere år siden. Helene Kilde forfaldt mere og mere i de sidste par års kraftige storme men er nu blevet renoveret på fineste vis. Stedet var ved at udvikle sig til en skamplet for vores område, og det var særligt beskæmmende, når netop Helene Kilde har præget vores område på mange måder. Vi har endda opkaldt et feriecenter, et hotel, et pensionat, to skoler, flere veje m.m. efter Helene Kilde-navnet. Tag en tur ned til Helene Kilde og se hvor fint, der er blevet. Vejby-Tibirke Selskabets mangeårige redaktør, Niels Jørgen Larsen, har modtaget en lederpris. Ikke på grund af sit store arbejde for Selskabet, men fordi han har formået at gøre Vejby Idrætsforening (VIF) til en meget stor og meget aktiv idrætsforening med mange nye og spændende indslag. En del af æren deler han nok gerne med Tisvilde Gymnastik Forenings (TGF s) lige så aktive formand, Allan Jensen, der på tilsvarende vis udviser yderst aktive og gode lederevner. Vejby-Tisvilde Fjernvarmes formand, Karl Terpager, forsvarede fredag d. 30. november 2012 sin doktorafhandling på Aalborg Universitets afdeling i København. Imponerende præstation af pensionisten Karl, der endda også formåede at få et velfungerende solfangeranlæg op at stå på samme tid. Fremover vil de artikler, der kommer her i TisvildeNyt også blive sendt til VejbyNet.dk. I Selskabet har vi ofte talt om, at der er alt for meget Tibirke (Tisvilde) i Vejby-Tibirke Selskabet... og alt for lidt Vejby. Vi ønsker, at der med tiden kommer en bedre balance i dækningen af de to områder bl.a. i forbindelse med indholdet i vores årbøger. Der må meget gerne komme artikler om Vejby, Ørby, Vejby Strand, Rågeleje, Mønge m.m. i de kommende årbøger i 2014 og fremover. Henvend jer til Kirsten Jørgensen, Vejby, der er med i Årbogsredaktionen, hvis I har stof til årbøgerne eller på anden måde har lyst til at gøre en aktiv indsats for Vejby-Tibirke Selskabet, tak. Alle ønskes herved etgodt nytår både medlemmer og kommende medlemmer! Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet Pernille Clausen: Ravnelignende fugl 9

10 Foto: RP TIBIRKE KIRKE Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker Dato Vejby Tibirke Præst Januar Tirsdag 1. Nytårsdag Mogens Schulin-Zeuthen Søndag 6. Hellig 3 Konger Mogens Schulin-Zeuthen Søndag søndag efter H. 3. K Nia Schulin-Zeuthen Søndag 20. Sidste søn. e. H. 3. K Mogens Schulin-Zeuthen Søndag 27. Septuagesima Mogens Schulin-Zeuthen Februar Søndag 3. Seksagesima Nia Schulin-Zeuthen Søndag 3. Seksagesima Kyndelmisse Nia og Mogens Schulin-Zeuthen Søndag 10. Fastelavn Mogens Schulin-Zeuthen Søndag søndag i fasten Mogens Schulin-Zeuthen Torsdag 21. Gudstjeneste på Trongården Nia og Mogens Schulin-Zeuthen Søndag søndag i fasten Nia Schulin-Zeuthen Marts Søndag søndag i fasten Mogens Schulin-Zeuthen Søndag 10. Midfaste Mogens Schulin-Zeuthen Murerfirmaet Damgaard Aps Entreprenør - aut. Kloakmester Tilsluttet Byg Garantiordning Haredalen 1, Tisvildeleje Tlf B F Birthe Frandsen Guld Sølv Ure Østergade Helsinge Tlf B Birthe Frandsen

11 KIRKEN TIL TJENESTE Fødsel Har man digital signatur, kan man nu anmelde fødsler via internettet. Det skal ske senest 14 dage efter fødslen. Man går ind på hjemmesiden og ind under rubrikken fødsel. Her kan man indberette fødslen, man skal bare følge vejledningen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som også findes på hjemmesiden for personregistrering. Den gamle måde kan stadig bruges, for det gælder stadig at fødslen kan anmeldes til sognepræsten inden 14 dage. Medbring fødselsanmeldelsen og eventuelt omsorgsog ansvarserklæringen og eventuel skilsmissebevilling. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst tre faddere. Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten kan hentes på nettet eller ved henvendelse til sognepræsten. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Konfirmation Tibirke og Vejby sogne har konfirmation om foråret i 8. Klasse. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derpå henvender man sig til borgmester kontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattest - det skal dog ikke ske tidligere end 4 måneder før tiden. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse - og en samtale. De fleste andre praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet kan en bedemandsforretning sørge for. Hvordan får jeg nyt navn? Ønsker man nyt for-, mellem- eller efternavn, skal man først tjekke om det er et frit navn. Det gøres på hjemmesiden Hvis det ikke er et frit navn, skal man søge om det via sin lokale præst/kirkekontor, som videresender ansøgningen til familiestyrelsen for en eventuel godkendelse. I Vejby/Tibirke er der ikke kirkekontor, så det foregår hos præsten på præstekontoret, Kirkebakken 4, Vejby. Er det ønskede navn frit, og har man digital signatur, kan man, via hjemmesiden dk, anmelde navneændringen. Har man ikke digital signatur, udskriver man blanketten navneændring og sender den til præst/kirkekontor i det sogn, hvor man bor. For at navneændringen kan udføres skal der betales. Man skal medbringe kvittering for indbetalingen. Ved brug af digital signatur kan familiestyrelsen undersøge, om indbetalingen er foretaget. Bestil kirkebil på senest to dage før. KONTAKTINFORMATION: Sognepræsterne: Nia og Mogens Schulin-Zeuthen, Kirkebakken Vejby, Nia: Telefon Mail: Mogens: Telefon Mail: Hjemmeside: tibirkekirke.dk Graver: Henrik Müller. Kontortid: Tirsdag-fredag kl. 9-10, tlf Kirkebil bestilles på tlf senest to dage før. 11

12 BODYBIKE I TISVILDE Når det er koldt og mørkt, der er ild i brændeovnen, og sofaen føles helt perfekt at slænge sig i så er det tid til at rejse sig og komme ud af døren og afsted til bodybike! Og pyha, hvor kan det bare være svært at komme afsted! Men alligevel lykkes det 9 ud af 10 gange, for man ved, at om ca. en times tid kommer man glad, svedig og godt tilfreds med sig selv hjem igen og så kan man endda med god samvittighed snuppe et stykke chokolade, når man lander i sofaen! Vejby Tisvilde bodybike begyndte i 2011, da tre entusiastiske og lokale cykelryttere, Jan Nygaard, Peter Frøge og Anders Helmer, tog initiativ til projektet. Til at begynde med var målet, at lokale cykelentusiaster kunne fortsætte træningen indenfor, når det blev koldt og mørkt udenfor, og de fik hurtigt støtte til ideen fra det lokale erhvervsliv. I samarbejde med Vejby Fitness blev VT bodybike etableret og omkring 20 bodybikes indkøbt, og flere frivillige meldte sig til at tage en instruktøruddannelse og kommittede sig dermed til at undervise os andre uden løn. Det rygtedes hurtigt, og frem myldrede det med folk i alle aldre, der gerne ville cykle med! Vi er heldigvis meget forskellige, men har alle det til fælles, at vi gerne vil have noget god og sjov motion. Idag har vi 7 ugentlige bodybikehold i Tisvilde Idrætshus fordelt på mandage, onsdage og fredage. Alle, der har lyst, kan deltage. Bodybike består af en times cykeltræning, hvor du selv bestemmer, hvor hårdt det skal være. Det betyder, at alle både øvede og nybegyndere - kan være med på de samme hold, fordi man selv bestemmer, hvor hård belastning man lægger på cyklen. SKILTE GRAVSTEN HAVEKUNST BILLIGE URNEGRAVSTEN TIRSDAG - FREDAG KL AFTEN OG WEEKEND EFTER AFTALE MANDAG LUKKET TIBIRKEBRO 3 TISVILDELEJE TLF sten&billedhuggeriet Her er hvad nogle af deltagerne på holdene siger om Tisvilde Bodybike: - Det gode er, at det er lokalt så det er meget begrænset med transporten! - Så er det rigtigt hyggeligt at cykle med nogen, man kender fra byen. - Lokalet er faktisk godt, fordi der er så god plads i modsætning til mange motionscentre. - Instruktørerne er gode, og stemningen er hyggelig og afslappet - Det er rart, at alle aldersgrupper er repræsenteret. Vi er både teenagere og pensionister på holdene. - Det er skønt at være her pga de fantastiske mennesker, som går på holdene! - Vi holder os i form og har det sjovt. - Man får dyrket mere sport fordi det er så tæt på! - Man sætter sig, fokusere på musiken, glemmer dagens travlhed og giver den gas det er fedt! En af instruktørerne fortæller, at det vigtigste er, at deltagerne forlader tæningstimen gladere, end da de kom. Body Bike er grundlæggende meget individuelt, og udbyttet er lig den investering, deltagerne lægger ind i timen, hvilket gælder både den sociale og fysiske indsats. Jo flere vi er, jo sjovere er det! Så hvis du har fået bare den mindste lyst til at prøve, så rejs dig fra sofaen og kom over til os og vær med til en gratis prøvetime på et af vores hold! Tak til de lokale sponsorer som støtter de lokale tiltag selv i svære tider og til instruktørerne, der ORKER at undervise alle os andre! FAKTABOKS HVOR: Tisvilde Idrætshus, Tisvilde Bygade 25 MANDAGE: Instruktør Janne Rose Instruktør Martin Nygaard (Jan Nygaard) ONSDAGE: Instruktør: Allan Sørensen (Søren Grande) Instruktør Janne Rose Instruktør Julich Wiberg FREDAGE Instruktør Søren Grande (Allan Sørensen) PRIS: Klippekort med 10 klip, 200 kr. 12

13 TISVILDE BIO januar 2013 DOKUMENTAR AMOUR januar kl. 20 i 2D Georges og Anne har haft et langt og godt liv sammen, da Anne rammes af en blodprop og bliver delvist lam. Men Georges viger ikke et sekund fra hendes side. Vinder af de Gyldne Palmer i Cannes 2012, vinder af 4 European Film Awards, bl.a. bedste europæiske film. Instru eret af Michael Haneke. PALME 5. januar kl. 13 og januar kl. 13 i 2D (POL) Palmes charmerende intelligens, ekstreme talebegavelse og personlige engagement brænder hele vejen gennem filmen. (BERL)...får én til at længes efter en tid, hvor politikere både kunne tale og lytte. CÆSAR SKAL DØ januar kl. 20 i 2D De indsatte i det italienske fængsel Rebibbia opfører Shakespeares Julius Cæsar. (CinemaZone)...berører et væld af filosofiske spørgsmål og sammenblander både fiktion og dokumentar. Det kan ikke anbefales nok, at se denne tankevækkende filmperle om frihedens pris og kunstens nødvendighed. JAGTEN 17. januar kl. 20 i 2D 18. januar kl. 15 og januar kl. 16 og 20 En af børnehavepædagogen Jacobs elever påstår, at Jacob har blottet sig for hende. Vinder af de Gyldne Palmer i Cannes 2012 for bedste mandlige skuespiller (Mads Mikkelsen). Vinder af bedste manuskript ved European Film Awards. Børnefilm Opera LIFE OF PI januar kl. 20 i 3D 27. januar kl. 20 i 2D Familien Patel stævner ud som blinde passagerer på et stort fragtskib, men skibet forliser på åbent hav. Eneste overlevende er familiens 16-årige søn, Pi. Han må nu dele redningsflåde med en zebra, en orangutan, en hyæne og en bengalsk tiger. Nyt mesterværk af Ang Lee, i betagende 3D. BARBARA 31. jan. - 3.feb. kl. 20 i 2D Den østtyske læge Barbara forflyttes fra Berlin til en klinik i provinsen - muligvis fordi hun har ansøgt om udrejsevisum. Barbara pønser på at flygte til Danmark med sin vesttyske kæreste, Jorg. (BT) En fin og anderledes film med fremragende spil af Nina Hoss i titelrollen. DE EVENTYRLIGE VOGTERE januar kl. 14 i 3D Følg vogterne: Julemanden, påskeharen, tandfeen, sandmanden og Jack Frost. (BT) En hyldest til den uskyldige fantasi. Ungerne vil ikke kede sig. Verdis AIDA 4. februar kl. 20 Verdis AIDA i 3D En storslået optagelse fra sommerens Arena di Verona. BILLETPRISER: Aftenforestilling 2D: 70 kr. Premierefilm og film med forlænget spilletid eller 3D: 90 kr. Børnefilm 2D eller 3D: 60 kr. Forpremiere og premierefilm for børn: 75 kr. Opera: 200 kr. BESTILLING: Online på hele døgnet eller på tlf en time før hver forestilling. Bestilte billetter skal hentes 20 minutter inden forestillingen. BISTROEN: Information og bordbestilling på tlf

14 EN GOD HISTORIE Lisbeth Lund Alex Fersbye Ebbe Jørgensen Beathe Richter Hvornår har du sidst fået fortalt en god historie? Det blev jeg spurgt om i en mail for en måneds tid siden. Afsenderen var Lisbeth Lund, en af nordkystfortællerne. Jeg kunne personligt nærmest ikke huske hvornår det havde været måske helt tilbage i min skoletid på Tisvilde Skole, hvor Knud Larsen nogle gange fortalte historier til morgensang. Og det var frygtelig hyggeligt, når jeg sådan lige kom til at tænke tilbage på det. Lisbeths baggrund for at kontakte mig var, at hun gerne ville have lidt omtale i TisvildeNyt måske kunne det få flere til at dukke op til de fortæller aftener, der finder sted den første torsdag i hver måned. Det starter kl. 20 og foregår i Kultur-Foyer en i Bistroen. Jeg synes, det er fascinerende, at man sådan beslutter sig for at tage ud og fortælle historier til folk & fæ og imponerende, at man kan, så jeg tog ud til Lisbeth for at høre lidt mere om fænomenet. Nordkystfortællerne består af 7 personer: Karl Erik Frederiksen, Anne Marie Urwal, Simon Simonsen, Beate Richter, Alex Fersbye, Ebbe Jørgensen og Lisbeth Lund sammen har de fortalt historier i 11 år rundt omkring i hele landet. Repetoiret er bredt og forskelligheden blandt fortællerne en styrke. Der er egne fortællinger, eventyr, skrøner, løgnehistorier og litterære emner. Jeg havde en hyggelig formiddag hos Lisbeth, men syntes alligevel ikke helt jeg kunne nøjes med bare at videregive faktuelle oplysninger, så jeg besluttede mig for tage i Bistroen for at høre historier 6/12. Aftenens emne var naturligvis JUL. Det var en aften fuld af nærvær noget der finder sted her & nu man sidder koncentreret og lytter til mennesker, der har en historie at fortælle, og man ved, at dette kan ikke genudsendes når det er slut er det slut. Jeg vil derfor varmt anbefale at besøge Nordkyst fortællerne i Foyer en ingen regler uden undtagelser så næste fortæller aften bliver 2. torsdag i januar, altså 10/ Emnet for aftenens fortællinger er: Nyt år nye historier. Vel mødt til en god historie. Karina Finn Dam Rasmussen. Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje Åben lørdag kl eller efter aftale på telefon Eva Müller. Ved Kirken 4, 3220 Tisvildeleje Åben lørdag kl eller efter aftale på telefon

15 Alt i foder til husdyr, kæledyr og havens vilde fugle Haveredskaber Græsfrø, gødning etc. Bekæmpelsesmidler til ukrudt og insekter etc. TISVILDE FOLK FESTIVAL FORTSÆTTER Vestergade 14, 3200 Helsinge, tlf.: Man-ons 8-16, tor 8-17, fre 8.15, lør 9-12 GLASPUSTERI Arresø Glashytte Nyvej 18 DK 3220 Tisvildeleje Tlf Galleri og værksted Fredag-Søndag TISVILDELEJE NÆR Registrerede Revisorer FRR Jørgen Krøyer Registreret revisor FRR Nørregade 1, 1. th Frederiksværk Tlf re A/S Revision og udarbejdelse af årsrapporter Stiftelse af selskaber og omdannelser Rådgivning om generationsskifter m.m. Skattemæssig og økonomisk rådgivning Bogføring og momsregnskaber Foto: RP Der lagde sig en trist stemning over mange af os efter festivalen i år. Det havde været nok den bedste af samtlige, men nu var det altså slut, da b.la. undertegnede stoppede som formand, og nogle af de gamle heller ikke kunne/ville mere. Men den glædelige nyhed er, at nogle friske kræfter vil tage over, og det er rigtig dejligt. Den festival, vi har skabt, har været i stadig udvikling i gennem 8 år og hvert år bragt nye ting frem, så det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Vi har holdt et par møder med de nye, og de har lovet at passe godt på barnet, som jo blev døbt i 2005 med mos fra skoven og vand fra havet. Vi ønsker jer go vind og glæder os over, at Tisvilde Folk festival lever videre. Vi afholder den sidste generalforsamling i marts måned, hvor den nye forening så overtager. Efter generalforsamlingen kalder vi hele festivalfolket sammen, dvs. alle der har givet en hjælpende hånd med, og så skal vi holde et kæmpe gilde. Mange hilsener John Kofoed Larsen Begravelsesforretningen Når tiden rinder ud Bedemand Kurt Egelund og Dorte Prior Træffes døgnet rundt Kommer gerne i Deres hjem og har samtalen Vi hjælper ved både kirkelige og borgerlige handlinger Stæremosen 12A 3250 Gilleleje Tlf

16 Capella Kusken Castor Løven Regulus M44 Krebsen M67 Pollux Tvillingerne M1 Aldebaran Tyren Jupiter Plejaderne Vœdderen Fiskene Procyon Lille Hund Betelgeuse Orion M42 Rigel Sirius Store Hund EKLIPTIKA ELLER DYREKREDSEN af Michael Quaade Omkring middag ved sommersolhverv juni er det tidspunkt på året, hvor Solen står højest på himlen. Da står den i stjernebilledet Tvillingerne. Om vinteren når Solen ikke højere op end omkring 10 grader over horisonten set fra Danmark. Ved vintersolhverv omkring 21. december står den i stjernebilledet Skytten. Ekliptika er den bane, som Solen bevæger sig igennem i forhold til stjernerne set fra Jorden i årets løb. Solens tilsyneladende bevægelse langs ekliptika skyldes Jordens banebevægelse omkring Solen. Den må ikke forveksles med Solens bevægelse fra øst mod vest hen over himlen i dagens løb - den er en følge af Jordens rotation omkring sin akse. I den bevægelse følger stjernehimlen med, så Solen står i samme stjernebillede hele døgnet. I løbet af et år ser vi Solen vandre gennem stjernebillederne i Dyrekredsen - stjernebilleder, vi finder langs Ekliptika. Tvillingerne og Skytten er to af dem. Planeterne i Solsystemet har baner, der ligger i næsten samme plan. Derfor ser vi dem altid i nærheden af Ekliptika. Månens ses nogenlunde tæt på Ekliptika. Om vinteren står Solen i den sydlige del af Ekliptika, der aldrig kommer højt på himlen på vores breddegrader. Om natten er det omvendt den nordlige del af Ekliptika, der er på himlen. Det område af himlen ligger langt mod nord og står derfor højt oppe på himlen. Derfor kan vi om vinteren se Tvillingerne stå højt på himlen ved midnatstid. På stjernekortet er ekliptika markeret som en prikket bue tværs over himlen. Solens position ved sommersolhverv er markeret med en cirkel midt på buen, hvor den er højest. Det er i den vestlige del af Tvillingerne, næsten henne ved grænsen til Tyren. Mange af Dyrekredsens stjernebilleder er tydelige og iøjnefaldende på himlen. F.eks. Tvillingerne, hvor de to klare stjerner Castor og Pollux står for sig selv som et sammenhørende par. Castor er en dobbeltstjerne - to stjerner, der kredser om hinanden. Løven ved kortets venstre kant og Tyren lidt til højre for midten er to af himlens store og tydelige stjernebilleder. Løven minder om en liggende løve med stjernen Regulus som forpoterne og den krumme figur ovenover som hovedet. Tyrens hoved er en V-formet figur, der indeholder den klare rødlige stjerne Aldebaran - Tyrens Røde Øje. Fra hovedet strækker Tyrens horn sig til venstre mod stjernebillederne Tvillingerne og Kusken. Tyren indeholder de to stjernehobe Hyaderne og Plejaderne. V et, der danner Tyrens hoved er en del af Hyaderne. Derimod er Aldebaran ikke med i hoben, men ligger foran set fra Jorden. Plejaderne eller Syvstjernen ses som en lille, men tydelig gruppe på 6-8 stjerner oppe til højre for Aldebaran. I en håndkikkert kan man tydeligt se hundredevis af stjerner i begge hobene. Lige over spidsen af Tyrens nederste horn findes Krabbetågen, M1. Den er resterne af en supernova, der eksploderede for næsten 1000 år siden. I vinteren står planeten Jupiter i Tyren lige over Aldebaran. Den lyser klarere end nogen af stjernerne på aftenhimlen. Krabbetågen og Jupiter er beskrevet i Tisvilde Nyt nr. 6 fra 2010 og nr. 1 fra Andre af Dyrekredsens stjernebilleder indeholder ikke nogen markante stjerner og er ret uanselige på stjernehimlen. Det gælder Krebsen mellem Løven og Tvillingerne samt Vædderen og Fiskene til højre for Tyren. I Krebsen findes stjernehoben M44 som også er et flot syn i en håndkikkert. Den ligger lige over Ekliptika. Det betyder at man af og til kan se en planet bevæge sig hen foran hoben. Der er også mange andre markante stjernebilleder på den smukke nattehimmel i disse dejligt mørke måneder. Under Tyren finder vi Orion med den flotte Oriontåge, M42, og længere nede til venstre Sirius, himlens klareste stjerne i stjernebilledet Store Hund. 16

17 GRYDETØSERNE Solvej 2 Tisvildeleje tlf Åbningstider mandag lukket tirsdag-fredag kl. 9:30-17:30 første og sidste lørdag i md. kl. 9:00-14:00 LEIF NIELSEN A/S Grøndyssevej Vejby Alt i El Installation Reparation Alarmanlæg Solceller Tlf Tisvilde spiseklub Grydetøserne ønsker alle efterårets spisegæster Et Godt Nytår og siger samtidig tak for den hyggelige atmosfære, I gæster spreder over spiseaftnerne. De næste to spiseaftner bliver onsdag den 23. januar og torsdag den 28. februar. Begge dage som sædvanligt kl Pris 80 kr. Menuen for de to aftner er endnu ikke fastsat, men som tidligere nævnt vil vi som altid gøre os umage! Underholdning i januar bliver med duoen Øjvind Ougaard og Nikolaj Schiøtz Winding. I februar er underholdningen med Jesse og Beatlesbandet. Øjvind Ougaard kender vi fra tidligere spiseaftner som en meget dygtig og underholdende harmonikaspiller. Nikolaj Schiøtz Winding er sanger og uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han begejstrede publikum med sin optræden i Kulturtoget forrige år. Grydetøserne har været meget heldige at få sådanne kapaciteter til spiseaften i Tisvilde. Tilmelding til spiseaftnerne kan ske til: Birte Forsell tlf.: Venlig hilsen Grydetøserne - ET GODT GAVESTED Vi har været i Indonesien, Thailand og omegn og har håndplukket massevis af gaveideer i høj kvalitet til rimelige priser: Sparekøer, spejle, træfigurer, kurve, saronger, duge, relieffer, borde og stole, skabe lavet af gl. fiskerbåde, keramik, tasker, didgeridoos o.m.a. Nu også salg fra museums afdelingen med krystaller, sten, fossiler og mineraler fra over 30 lande i 6 verdensdele. Sten- og smykkebutik. I caféen på 1. sal skiftende kunstudstillinger. Åbent torsdag-søndag kl I højsæson dog tirsdag-søndag KRYSTALMUSEUM KUNSTHUS CAFÈ Frederiksværkvej 160 (midt mellem Helsinge og Frederiksværk) 3300 Frederiksværk Telefon NATHAN JAMES Det forlyder fra hidtil pålidelig kilde, at denne fine guitarist fra USA, Nathan James, som de to billeder portrætterer med to meget forskellige guitarer, vil komme forbi Tisvilde Bio en lørdag eftermiddag sidst i april for, sammen med en guitarist til og en mundharpespiller, at spille noget fantastisk blues fra blues ens hjemland. Eskil Borup 17

18 RAMLØSE SPEJDERNE Novemberdag 2012 for Ramløse gruppe. Temaet i år: julen er i fare.... Vi fra Ramløse gruppe deltog med 33 spejdere og 6 ledere på Gurre Dam i Helsingør, hvor julen skulle reddes. Vi var 750 spejdere og ledere i alt. Vejret var ikke det bedste fra starten, men igen i år var vi heldige. Regnen stoppede, og vinden lagde sig. Solen tittede frem, og så var vi klar til at redde julen. Det hele begyndte lidt trist. Juletræet midt på pladsen så elendigt ud, og alle 750 spejdere og deres ledere fik at vide, at julen var i fare, for en nisse, Filurifax, var brudt ud af nissesamfundet, så al julepynt, lys og gaver var tryllet væk. Vi skulle så ud hele dagen på poster og redde julen. Der var en masse forskellige opgaver at løse, f.eks. fremstille julegaver på samlebånd, spille nisseminigolf, løbe nissestafet, snebolds kast, nissememory- spil, gå på 5 mands ski, skyde nissebanden ned med grydeskeer, kaste smørklat på risengrøden osv. osv. Ved hver post skulle der samles bogstaver, og disse skulle så give en sang, som vi skulle bruge til afslutningen. Kan her afsløre at sangen, der skulle gættes, var Søren Banjomus. Filurifax gik hele dagen mellem spejderne og drillede og lavede ballade. Ved frokost tid var der varm mad til os alle sammen, og vi fik dejlig julemad: Flæskesteg med sprød svær, kartofler, rødkål og sovs. Mums, det var lækkert, og der var nok af det. Efter frokost var der 1½ time til afslutning på pladsen, og nu var der sket det, at juletræet var blevet til et smukt juletræ, og al det pynt, spejderne havde lavet i løbet af dagen, blev hængt på. Lysene blev tændt, og vi sang julesang. Og til allersidst fik hver gruppe en julegave. I den var der slik, pebernødder og et mærke til hver til spejderuniformens blærearm. En dejlig dag var slut. Og som altid glæder vi os til næste års arrangement. Susanne T. Jørgensen Mangler du kontanter? Så brug Danske Banks pengeautomat hos os. Hele døgnet. Åbent alle årets dage mand.-torsd Fred lørd. og sønd Helsingevej

19 Kultur og samfund Dette er titlen på et mærke, som vi er ved at tage i Ramløse gruppe. Vi har til dette mærke valgt at være 3 spejdergrene sammen, så vi er mikroer, minier og juniorer. For at tage dette mærke skal vi bl.a. lære vores egen by at kende. Vi skal have kendskab til spejderloven, lære sagnet om Sct. Georg og dragen samt kende og deltage i Ramløse gruppes traditioner. Det er stor mundfuld, og derfor har vi også valgt at tage mærket over 5 mødedage. Vi har nu været i Møllen, hvor 3 møllemænd lavede rundvisning for os alle sammen, fra broloft til hatteloft. Vi har været i kirken, hvor Ramløses præst, Michael, fortalte spændende historier. Sagnet om Sct. Georg blev genfortalt, men vi var som spejdere på hjemmebane! Vi beundrede meget altertavlen, der er helt speciel. 3. mødedag skulle vi se en film, fra dengang Ramløse hytte blev bygget. Det er 36 år siden. Det var fra før dvd-film, så her kom Poul Jensen med sit gamle smalfilmsapparat og lærred, og så blev der set byggefilm. En byrundtur blev det også til, og Ingeborg var vores guide udi kendskab til Ramløse by. Nu har spejderne en eksamen og opvisning af sketches tilbage, før de kan sætte et nyt mærke på spejderuniformen. Derefter står julen for døren, og vi tager på den traditionelle juletur i egen hytte. Susanne T. Jørgensen Familiespejd: Et nyt begreb er introduceret i Ramløse Gruppe: Familiespejd eller i spejdersprog Mikrober. Herlige glade børn på 4-5 år og deres forældre er begyndt at have deres gang i Ramløse spejderhytte. Vi har holdt vort første rigtige møde i skoven lørdag den 6. oktober med snobrød, som de tålmodige forældre fik bagt, mens enkelte mikrober løb omkring i skoven, og andre mikrober holdt stand ved bålet med forældrene. Vi fik leget huskeleg og Rikki- Tiki-Tavi. Næste gang skal vi hygge os med tørrede efterårsblade, og i november kaster vi os over spejder-jule-konfekt. Vi har plads til flere se program og tider på vores hjemmeside under aktiviteter familiespejd. Ann Andersen Juniorer: Ramløse juniorer havde pudset skoene i dagens anledning af årets vandredag. Vel mødt ved Asserbo Slotsruin lørdag den 6. oktober klokken 9 drog vores juniorer af sted på de første 5 kilometer. Turen var planlagt således, at alle fik mærker afhængig af, hvor mange runder af 5 kilometer, man kunne gennemføre. Hvis man snuppede en enkelt omgang, ville det dermed blive til 5 kilometer. Men det havde alle i forvejen fra deres tid som minier. Så naturligvis gik alle i gang med 2. runde, og dermed var målet nået for en: 10 kilometer-mærket var erhvervet. Frokost ved shelter pladsen med lidt bålhygge og snobrød. Klar igen til flere omgange og de sidste to runder af 5 kilometer kom i hus. Glade og tilfredse fik to af juniorspejderne deres 20 kilometer mærker. FLOT GÅET! Hilsen Lene & Ann JT Træfældning Gratis tilbud Fuldt forsikret Træfældning Fældning fra toppen Beskæring Opskæring Nedfiring Flisning Stubfræsning Medlem af Dansk Træplejeforening 19

20 Et anneks giver dig et ekstra rum du kan bruge, som du vil. Anneks-eksperten tilbyder nøglefærdige, isolerede og helårsanvendelige annekser bygget i gedigne kvalitetsmaterialer. Indret dit helt eget rum til yoga, ro og meditation Få et wellness-rum i haven med spa- og badefaciliteter Giv overnattende gæster plads og privatliv under besøget Giv teenageren et sted at være sig selv Læs mere på eller ring og få en uforpligtende snak om dine ønsker. TLF SERVICEHJØRNET I TISVILDELEJE v/ Lars Toftgaard-Hansen Hovedgaden Tisvildeleje Telefon: Åbningstider: Man-Fre: 8-16 Lørdag: 9-13 Søndag: Lukket Altid billig benzin og diesel Bilværksted Salg og reparation af græsslåmaskiner Udlejning og reparation af cykler 20

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere