PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg"

Transkript

1 Proces dage 18. & 19. Marts 2014 Odense Kongrescenter afholdt af Insatech A/S Jeg har et forbedringsforslag PROCESOPTIMERING Et Teaser velkomst indlæg ved Ernst Madsen

2 Praktisk problemløsning og procesoptimering Specifik automation og instrumenterings-viden overlader jeg til seminarene og specialisterne, der underviser jer disse 2 dage Derimod vil jeg tale om nogle metoder taget ud af LEAN værktøjskassen Indsatsområder: Hvor Indhold: Metoder Mål: Inspirere til.. Forbedringsprojekter Specifikke detailløsninger Delprocesser Eksisterende anlæg Udvidelser Barmarks projekter LEAN: Teknik Tools Metoder (Det synlige) Opførsel: Mindset Vaner Kultur Uskrevet Frygt Modstand Politik (Det skjulte) Kortlægning af værdikæden Fiskebens-systematik Generelle værktøjer til problemløsning og forbedringer Procesoptimering og øget konkurrenceevne

3 Hvorfor skal vi procesoptimere Øget internationalisering stiller større krav til vores optimering Hvis vores børn og børnebørn skal have et levegrundlag er det en tvingende nødvendighed at: Vi optimerer vores produktionsprocesser og arbejdsprocesser Work smarter not harder Argumentere objektivt imod de kortsigtede umiddelbare økonomiske fordele ved outsourcing til lavtlønsområder Eftervise at tab af viden assets medfører ringere kvalitet, - stabilitet, - oppetid, - omstillingstid, - fleksibilitet og ramp op Sørge for med dit indblik, at give helhed og reel argumentation til økonomers gyldne $ regneark Eftervise at optimering oftest leder til konkurrencedygtighed

4 Proces-automation elementer -jagten på forbedringer Arbejds-Processer Kvalitet Procesoptimering skal ske balanceret og uden suboptimering på Økonomi, kvalitet eller produktmængder Produktion Proces Instrumentering Automation (Valid) CV Kontrolværdi PV Procesværdi Proces styring SP Sætpunkt Operatør Display Alarmer & Betjening Historisk Trending Operatør Kontrol Prod Planer Recepter Batch Rapport

5 Systematisk problemløsning PDCA For at sikre systematisk opgaveløsning For at sikre vi når mål For at sikre forankring Bruges ved mindre og simple overskuelige problemer/opgaver Standardiser Løsningen Bedøm løsning Lav løbende Kontroller effekt og resultat Act (Reager) Forbedring Start næste Check (Kontroller) Beskriv problem Tal med data/fakta Analyser problem Plan Fastlæg årsag og mål Planlæg D C - A (Planlæg) Do (Udfør) Implementer løsningen

6 Lokalt Centralt Bemandingen - Gå en tur rundt om proces og medtag de relevante interessenter fra starten og undgå forankringsproblemer siden hen Planlægning Logistik Central Ledelse Performance Rapportering, økonomi Produktion Proces / Problem Engineering Lokal Ledelse Drift operatør Teknisk Support Yderligere repræsentanter efter behov: Quality QC Quality QA Eksterne Leverandører,, Service Konsulenter Indkøb, Udvikling, Administration, Salg osv (Hvis de deltager i de berørte processer, eller er data leverandør, - modtagere eller data ejere) Sørg for tværorganisatorisk deltagelse, og frem for alt glem aldrig de daglige brugere

7 Vær sikker på at alle ser de samme elementer i processen Når teamet er enige om forståelsen af processen og problemet er der meget kortere vej til løsningen

8 Arbejd og tal kun med FAKTA fakta fjerner følelser og metoden sigter aldrig efter manden ; men efter processen Husk de 4F-er: Fakta Frem For Fornemmelser Fakta baserede eksempler: Alarmen viser kl at. Batch nr 1147 tog 84 minutter. Journalen viser 132 fejlemner fra. Antal forsinkede ordrer i maj er 14 Prøveresultat på parameter X viser. Kurven viser 2 minutter udenfor spec Ikke fakta baserede eksempler: Jeg regner med at. Det vil tage for lang tid. Jeg synes, at. Jeg tror det er Prøveresultaterne er for dårlige. Det har de vist prøvet før

9 Indsamlede data skal føre til viden, som skal føre til handling Det er til ingen nytte at have data man ikke kan stole på Data skal bearbejdes/vurderes og omsættes til læsbar information Information der ikke udmønter sig til brugbar viden er nytteløs Viden der ikke omsættes til handling eller verifikation er uden værdi Rådata Information Viden Problem Bearbejdning Analyse Handling

10 Proceskortlægninger, VSM Værdistrøms analyse og flaskehalse udføres i workshop Formålet er en mapning, der giver alle samme syn og forståelse af processen og udførelsen giver ofte anledning til aha oplevelser for selv de mest erfarne medarbejdere Værktøjerne er : Spaghettidiagram Map transport spor som sporet fra skildpaddens hale i sandet - og minimer disse vejlængder Flowchart Dem kender I som logiske rutediagrammer; men nu med funktionsområder som kunde, råvare lager, logistik, færdig vare, lager osv. Kan også indeholde dokumenter /data /snitflader Brownpaper De gule stickers vandrette med hovedfunktion lodrette med detail indhold Symboler: Proces med nøgledata, beslutninger, retninger, varigheder, mellemvarer, push, pull, grænseflader AS IS state, TO BE state, projekt prioriteringer og planer

11 Eksempel på proceskortlægning og VSM (Value Stream Mapping) Proces Leverandører Push Pull Kunder Lager Ventetid Delproces 1 Delproces 2 Delproces 3 Flaskehals Batch størrelse Change Order Cyclus tid OEE Antal skift Varianter Værdiskabende Ikke værdiskabende Over processing Over produktion Vente Lager (Set fra kundeside)

12 Systematisk problemløsning Hyppige-, (små-), store-, alvorlige-, komplekse-, sjældneproblemer, der observeres og skal løses PDCA er en fortløbende aktion Problemstillingen defineres Data Indsamles De vigtigste problemer Bestemmes Mulige årsager estimeres Afskræl symptomlagene indtil rod årsag X Z Y Forstå problemet ud og se og få viden Brug indsamlet fakta både historisk- og nu data Klassificer i alvorlighed Sikre sikker tilstand Brainstorm i fiskebensdiagram for at finde de(n) mest relevante årsag(er) Udsæt hypoteser for 5 x hvorfor for at nå til rod årsag Udfør korrigerende handling Del viden til lignede anlæg i hele din organisation Standardiser Følg op

13 Fiskebensdiagram hvad er det giver de mest relevante årsager til problemet (brain storm) Mennesker Miljø Metoder Alle input anses valide Alle beslutninger tages i fællesskab af teamet! Sub Årsag 1 Sub Årsag 2 De(t) mest ræsonnable problem(er) Klar til yderligere analyse Materialer Måle metoder Maskiner Høj sandsynlighed Ikke sandsynligt

14 Eksempel på mulige årsager til dårlig kvalitet

15 Et fiskebens diagram til analyse af nøjagtigheder på en måling Kilde: Novo Nordisk

16 5 x HVORFOR - hvad er det Problem 1. Symptom lag Hvorfor? Ved at stille hvorfor spørgsmål, og gentage dette spørgsmål skrælles alle symptom lagene af helt ind til rod årsagen *). Man når bagom symptomet og ind til årsagen 2. Symptom lag Hvorfor? 3. Symptom lag Hvorfor? *) Rod årsag er den grundlæggende årsag til at problemet opstod. Ved at igangsætte korrigerende handling/projekt godkendt af teamet er problemet kureret permanent. 4. Symptom lag Hvorfor? 5. Symptom lag Hvorfor? Rod ÅRSAG En funden rod årsag må aldrig blamere enkeltperson(er) husk af fejre successer.

17 Eksempel - Plæneklipperen vil ikke starte Tændrøret er vådt. De 5 gange HVORFOR i praksis 1. Hvorfor er tændrøret vådt? Der kommer for meget brændstof ind i indsugningen 2. Hvorfor kommer der for meget brændstof i indsugningen? Luftfilteret er stoppet 3. Hvorfor er luftfilteret stoppet? Luftfilteret er stoppet pga. støv og græs 4. Hvorfor er luftfilteret stoppet med støv og græs? Luftfilteret er ikke blevet renset 5. Hvorfor er luftfilteret ikke blevet renset? Der er ingen der har sagt eller skrevet, at jeg skal gøre det Bingo: Skriv en vedligeholdes SOP, der beskriver rengøring af filter periodisk. F eks. hver måned

18 Målstyring Problemløsning Proceskortlægning Flaskehalse OEE Systematisk problemløsning A3 SPS 5S SMED Forankring Kaizen Kanban Koncentreret LEAN overblik KPI (Key performance Indicators) og performance styring, SMART målsætning (Signifikant, Målbart, Ambitiøst/Accepteret Realistisk, Tidsbaseret) PDCA (Plan, Do, Check, Act = Planlæg, Udfør, Kontroller, Reager) bruges som projektmetode ved overskuelige her og nu problemer/opgaver Flowchart, Brown Paper, Spaghetti, Value Stream, Swim Lanes alle har/får en ens opfattelse og forståelse af processer og de værdiskabende er identificeret al spild minimeres. Nuværende tilstand, forbedring og fremtidig tilstand. Symbolik. Lokaliser flaskehalsen - knæk den og videre til den næste der vil altid være en tilbage Overall Equipment Efficiency eller Udstyrseffektivitet = tilgængelighed x hastighed x kvalitet (udnyttelsesgrad) eks. (20 h / 24 h) x (500 emner/h / 650 emner/h) x (8877 gode emner / emner) 0,83 x 0,76 x 0,88 = 55,5 % Definer problem, se elefanten, dan team, saml data, find væsentlige problemer ved fiskebensanalyse, 5x hvorfor og rod problem er fundet, ager og implementer løsning Template i A3 format, der sammenholder en total systematisk problemløsnings opgave i 8 trin: Overordnet problembeskrivelse, Yderligere detaljering af problem, Hvor er problem opstået, Midlertidig afhjælpning, Fiskeben årsags analyse, Årsag og effekt 5 x Hvorfor, Forebyggende afhjælpning, Yderligere aktiviteter Samlet oprydning og ordning: Sorter, sæt i orden, skrub (rengøring/hold orden), standardiser, samarbejd og selvdisciplin. Fast synlig plads til alt der bruges. Resten væk. Single digit Minute Exchange Die = Reduktion af omstillingstid (Tænk på Pit i racerløb) Kommunikation, Ledelse, Opfølgning, Fejlsikring, Standardisering = Fælles kultur Løbende forbedring, værdiskabelse, ressource-besparelser og sikring af kvalitet og perfektion. Gøre alting bedre og skabe værdi til kunden. Simpelt genbestillingssystem for lagre. Selvkørende genbestilling ved kort i hvert varenummer.

19 Hvem er Ernst Madsen Elektronikmekaniker Flyvevåbnet, GCA (Landingsradar drift & service) Svagstrømsingeniør Odense Teknikum, BSc. EE, Medicoteknik som speciale (Studium) Odense Sygehus Medicoudstyr, Afg. proj. Blodtryk i hjertet efter kunstige klapper (Opbygning & drift) Mobro Instrumentering Automatisering, Instrumentering, Styring/regulering, Procescomputere (Salgsing.) AN Instrument Consult Proceskontrol Rådgivning/Implement.(Proj. Ing, Proj. Leder, Afd. Leder, Tekn. Dir.) Novo Nordisk Global Support-PS IT, Automatik & IT koordinering, Compliance projekter 21 CFR Part11, Tekn. Std s WW, Elektronisk validering og test implementering WW (Proj. Manager, Technology Specialist) Retired from Novo Nordisk 1/ as 67 years old - now own consulting Au2consult (Automation & Industrial IT) Tillidshverv: Medlem af Dau s (Dansk Automationsselskab) bestyrelse Nu Medlem af IDA s (Ingeniørforeningen Danmark) bestyrelse Elektroteknisk Gruppe au2consult Ernst madsen Lupinvej Slangerup Mob Fastnet WEB

20 Tak og ha en god og udbytterig dag Ernst Madsen

21 FOKUS: (Energi og forbrug dataopsamling) Tid Spild Energi Råvareforbrug Rework Kapacitet Operatørtimer Service omk Automatiser hvor det giver mening Fornuft Green LEAN

22 Proces dage 18. & 19. Marts 2014 Odense Kongrescenter Afholdt af Insatech A/S Emne: Procesoptimering EM ver. 8 File: Proces dage præsentation EM ver 8.ppt

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011

Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011 1 INDLEDNING... 3 1.1 Synopsis... 3 1.2 Konklusion... 4 1.3 Afgrænsning... 4 1.4 Resumé til offentliggørelse... 5 1.5 Summary for publication... 6 2 ANALYSE PÅ VIRKSOMSHEDSNIVEAU... 7 2.1 Indledning til

Læs mere

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN HISTORIE Bog nr. 1 1990 Bog nr. 2 1996 Prof. Dan Jones University

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Introduktion til Lean Industri Farmaceut Foreningen Symbion, 18-04-2007 Anders Peter Lange Management Consulting apla@nne.dk +45 3079 0439 Agenda From To Tid i minutter 09:00 09:10 Kort introduktion til

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse Hands on dag Mere Værdistrømsanalyse Mer Værdistrømsanalyse Agenda Hands On dag Lidt erfaringer Værdistrømsanalyse fysisk produktion Værdistrømsanalyse administration og service Fredagsøvelse Egen værdistrømsanalyse

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere