Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering om havvindmølleparken ved Esben Schmidt Budgetopfølgning for december 2011 og forventet regnskab 2011 Implementering af smileyplan vedr. budget 2012 Statsforvaltning Midtjyllands undersøgelse af afgørelser i beskæftigelsesankenævnet og i det sociale nævn Statsforvaltning Midtjyllands undersøgelse af klagersager vedr. ledighedsydelse og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om personlig assistance til handicappede i erhverv Nye projekter i 2012 Drøftelse af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet i arbejdsplanen for 2012 Drøftelse af inspirationstur for arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering 1

2 - Møde d. 10 februar 2012 i Beskæftigelsesregionen - Orientering om ankeafgørelser fra Beskæftigelsesankenævn og Det sociale nævn Fredag, d. 10. februar kl , Turbinehallen, Aarhus Temamøde med Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregionen i Midtjylland Onsdag den 22. februar 2012 Mødet afholdes på UU, Sønderport, Grenaa Information om partnerskabsaftaler mellem Dansk Byggeri og kommunerne ved konsulent Steen Højgaard, Dansk Byggeri Besøg på UU. Leder af UU, Per Søjmark giver en status på UUs opgaver, herunder opgaverne i ungepakken. Status på ungeindsatsen i Norddjurs Kommune det tvær gående samarbejde i kommunen ved Mikkel Holme Hansen og Per Søjmark Budgetopfølgning for januar 2012 Forventet regnskab for 2011 Gensidig orientering Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Onsdag den 21. marts 2012, Mødet afholdes hos AOF s Sprogskole, Korsgade 22,1, Grenaa Besøg på AOF s Sprogskole. Leder af sprogskolen Niels Erik Iversen giver en status på det 1. år. 2

3 Budgetopfølgning for februar 2012 Årsregnskab - sektorbeskrivelser Orientering om ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet hovedelementer i regeringens reformprogram. Orientering om forslag til en samlet strategi for Norddjurs Kommunes aktiverings- og afprøvningsforløb for forsikrede ledige samt borgere på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse Drøftelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Drøftelse af udkast til udviklingsstrategi for Norddjurs Kommune Status på projekt vedr. Personlig Assistance Status på seniorjob Orientering om forstærket indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet Gensidig orientering: Deltagelse i informationsmøde for sygedagpengemodtagere Beskæftigelseskonference den 16. april 2012 Inspirationstur til Bruxelles Orientering om projekt Faglært ja tak Orientering om projekt Tilgængelighed Arbejdspladser til Jobcenter Syddjurs 3

4 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Mandag, den 16. april 2012 kl , Herning Kongrescenter Beskæftigelseskonference Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregionen i Midtjylland afholder den årlige beskæftigelseskonference i Herning. 21. og 22. april 2012 Forårsmesse Grenaa Idræftscenter Onsdag den 25. april 2012, kl Mødet afholdes i mødelokale 1, gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Kl Dialogmøde med LBR Oplæg ved Regionsdirektør Palle Christiansen vedr. beskæftigelsesmål for 2013 og indsatser i Jobcenter Norddjurs for at nå målene. Udkast til Resultatrevision 2011 Drøftelse af det videre forløb vedr. beskæftigelsesplan 2013 og resultatrevision Næste møde Kl Udvalgsmøde Drøftelse af det videre arbejde med Norddjurs Kommunes resultatrevision for 2011 (skal sendes til høring hos LBR senest den 1. maj 2012) Drøftelse af det videre arbejde med Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 Orientering om det forventede behov for aktiverings- og afprøvningsforløb for samtlige forsørgelsesgrupper i 2012 og 2013 med baggrund i lovændringer. Budgetopfølgning for marts 2012 (skal videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen) Ny lovgivning vedr. befordring til aktiveringsforløb Udkast til partnerskabsaftale med Dansk Byggeri 4

5 Gensidig orientering: - Status på inspirationstur til Bruxelles - Beskæftigelseskonference i Herning - Forårsmesse i Grenaa - Strategi og koordinerende indsats på bygge- og anlægsområdet. Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Den 9. maj 11. maj 2012 Inspirationstur til Bruxelles Programmet planlægges i samarbejde med Central Denmark EU Office, Bruxelles Onsdag den 23.maj 2012 Mødet afholdes i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa Budgetopfølgning for april 2012 Status på indsats for at sikre regres-indtægter på sygedagpengeområdet Resultatrevision for 2011 Behandling af forslag til Norddjurs Kommunes resultatrevision for 2011 (incl. høringssvar fra LBR) (resultatrevisionen skal videresendes til kommunalbestyrelsen og derefter indsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd) Drøftelse af forslag til særlige indsatsområder, der skal indarbejdes i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Kultur- og fritidspolitik høringssvar Retningslinjer for etablering af Kunstfond høringssvar 5

6 Evaluering af studietur til Bruxelles Orientering fra forvaltningen: KL s sociale temamøde den 31. maj -1. juni 2012 Planlægning af møder med Integrationsrådet og Handicaprådet. Projekt vedr. Gl. Estrup Aftale om jobrotation på kommunale arbejdspladser A-kassemøde Koordinationsmøde i Aarhus vedr. bygge- og anlæg Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Den 31. maj -1.juni 2012 Aalborg Kongrescenter Tirsdag den 26. juni 2012 kl Mødet afholdes i mødelokale 1, gæstekantinen på rådhuset i Grenaa NB: mødet er flyttet KL s sociale temamøde i Aalborg Tema: De nære tilbud tendenser, forventninger og krav udfordringer i social- og sundhedspolitikken Kl dialogmøde med LBR Beskæftigelsesplan 2013 Kl ordinært udvalgsmøde Status på ungeindsatsen i Jobcenter Norddjurs Drøftelse Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 (skal sendes til høring hos LBR senest den 1. juli 2012) Budgetopfølgning for maj 2012 Budget 2013: Orientering om udarbejdelsen af budget 2012 på arbejdsmarkedsudvalgets område 6

7 Revisionsberetning 2011 Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Orientering fra forvaltningen Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Kl dialogmøde med børn- og ungeudvalget Orientering om UU`s indsats Ungeindsatsen Torsdag den 9. August 2012 Mødet afholdes på COK. Kommunalbestyrelsen afholder temamøde om budget 2013 Onsdag den 22. august 2012, Udvalgsmødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa Budgetopfølgning juli 2012 Halvårs regnskab for 2012/Budgetopfølgning. Videresendes til Kommunalbestyrelsen Behandling af forslag til budget 2013 på arbejdsmarkedsudvalgets område 1. Tekniske korrektioner 2. Mængdeudvikling 3. Budgetbemærkninger 4. Lov og cirkulære ændringer Status på indsatser i Jobcenter Norddjurs 7

8 1. Sygedagpenge 2. Revalidering Tilsyn vedr. danskuddannelse Gensidig orientering: Evaluering af dialogmøder Opfølgning på initiativer på budget 2012 Projekt Brug for alle Invitation til KL s jobcamp 12 Aftaler om reform af førtidspension og fleksjob Invitation til seminar om sårbare unge Orientering om Ankeafgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Tirsdag den 4. september 2012 Onsdag den 19. september 2012, Besøg på Virksomhedscenter Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, Randersvej 4, Auning, Gregersens Hus NB Mødet er flyttet Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af budget 2013 Besøg på Virksomhedscenter Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup Behandling af forslag til Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 (incl. høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland) (beskæftigelsesplanen skal videresendes til kommunalbestyrelsen og derefter indsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd) Oplæg vedr. forsikrede ledige og akutpakke Budgetopfølgning for august

9 Opfølgning på brev fra Beskæftigelsesankenævnet Handicappolitik Orientering fra forvaltningen: Status på Uddannelseshjulet Orientering vedr. VEU Invitation til KL`s jobcamp 12 Foreløbig kvote 2013 flygtninge/indvandrere Seniorjob Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn september 2012 Tirsdag den 9. oktober 2012 Kommunalbestyrelsens temamøde og forhandling om Budgetforslag til budget 2013 Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2013 Onsdag den 24. oktober, Udvalgsmødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa Kl Møde med ungdomsuddannelserne Kl Udvalgsmøde Budgetopfølgning for september 2012 Budget 2013 Akutpakken 9

10 Orientering fra forvaltningen: KL s jobcamp 12, den 1-2. november 2012 i Ålborg Møde med arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Dialogmøde med Handicaprådet/integrationsrådet Kvalitetsstandarder for sagsbehandling Flygtningekvote for 2013 Retssag DM i Skills Beskæftigelsesankenævnet og i Det Sociale Nævn Torsdag den 1. november fredag den 2. november 2012 Aalborg Kongrescenter Onsdag den 21. november, kl. 13:30-17:00 Mødet afholdes i rådssalen,i Grenaa Rådhus KL s jobcamp 12 i Ålborg Dialogmøde med Handicaprådet kl Budgetopfølgning for oktober 2012 Aftalestyring 2013 godkendelse af aftaleholdere Forløbsprogram vedr. ryglidelse Orientering vedr. aktiveringsindsatsen Orientering fra forvaltningen: Status på akutpakke og akutjob Aftale vedr. førtidspension og fleksjob Møde med Syddjurs kommune DM i Skills 10

11 Invitation Jobkobling Jobcentrets lokaler Beskæftigelsesankenævnet og i Det Sociale Nævn Onsdag den 12. december 2012, Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa Orientering om finanslovsaftalen på arbejdsmarkedsområdet Udmøntning af budget 2013 Høring vedr. ungdomspolitik Budgetopfølgning for november 2012 Vedr. mentorer Orientering fra forvaltningen: Dialogmøde med integrationsrådet Løntilskudskvote 2013 Opfølgning på dialogmøde med Handicaprådet Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Juleafslutning 11

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Deltagere: Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Hanne Klit, Christian Ulrich

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kystvejens Hotel og Konferencecenter Kystvej 26 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 17. december 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere