G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2"

Transkript

1 Frederiksberg, 15. marts 2002 Ref.: 8035/MT G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2002, den 12. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Generalforsamlingen afholdtes i Sundby Kirkes Menighedshus, Oliebladsgade 2, 2300 København S. Til stede var: Annemette Høedholt Emmy Pedersen Maria Adamsen Martin D. Larsen & Julie Arndrup v/fuldmagt til bestyrelsen Tove Nielsen Mogens Ryberg v/ fuldmagt til Helle Ryberg Lena B. Sørensen Jacob Strandgaard Andersen Heidi Tønnesen Sanne Nielsen Frank Thorsen v/fuldmagt til bestyrelsen Morten Høier Olsen Zascha Lang Kurt Hansen Juna Gajda Elisabet Holt Richard Emdal v/fuldmagt til bestyrelsen Gurli Wulff Kampmann & Leila Hansen Svend Sørensen v/fuldmagt til Majbrit Sørensen Lisbeth Bjerrum & Michael Jensen Marianne Holm J.Edslev Christensen Flemming Glass Aase Medin Martin Hansen Lars Lind Jesper Pagh Viggo Bosen Jesper Rønn v/fuldmagt til bestyrelsen Johnny Pedersen Rasmus Geisler Andersen Lis Lindskov & Per Jensen

2 Side 2 af referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2 Martin Ipsen Helmer Ring-Larsen Bente Hansen Gitte & Torben Weng v/fuldmagt til Nicolai Weng Thorsten Elkjær Andersen Claus Hindsgaul Merete Hellerøe Damsgaard Adela Hansen Tina Ringberg Haahr Revisor Jørn Idziak Ejendomsadministrator A.D. Anders Herbo Fra Herbo-Administration deltog endvidere Linda Bührmann Bestyrelsesformand Martin Ipsen bød forsamlingen velkommen, hvorefter han foreslog Anders Herbo til dirigent. Der kom ikke andre forslag, og Anders Herbo blev derfor valgt til dirigent og takkede for valget. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav herefter ordet til bestyrelsesformand Martin Ipsen. ad dagsordenens pkt. 1: Formandens beretning om det forløbne år. Martin Ipsen aflagde formandens beretning. Indledning Igen i år har vi haft et særdeles hektisk år i bestyrelsen udover den almindelige drift har vi brugt en del tid på to store projekter; netværsprojektet og renoveringsprojektet. Det er disse projekter og den almindelige drift der vil være indholdet af denne beretning. Netværksprojekt Godkendt via ekstraordinære generalforsamlinger Som det er de fleste bekendt blev netværksprojektet godkendt med et beskrevet indhold og budget på vores ekstraordinære generalforsamlinger sidste år. Stor opbakning På generalforsamlingerne nød forslaget en meget stor opbakning og Claus, der fra bestyrelsen stod for hovedparten af arbejdet, havde også ind i mellem god støtte fra beboere med viden og interesse for projektet.

3 Side 3 af referat af ordinær generalforsamling i Desværre enten for dyrt eller for tyndt Det var et meget stort arbejde der blev lagt i projektet, derfor gav det anledning til meget stor skuffelse da vi efter endt licitation måtte konstatere, at enten skulle projektet blive markant dyrere end det generalforsamlingerne havde vedtaget eller vi ville ikke kunne levere det der var stillet i udsigt. Derfor valgte vi at skrinlægge projektet. Vores rådgivende ingeniør på projektet valgte ved eget initiativ at frasige sig sit rådgivningshonorar, da han selv var meget skuffet over at have ramt så meget ved siden af. Noget godt er der dog kommet ud af sagen. Vi ved at blok 3 beskæftiger sig med et lignende projekt og, at der kan være mulighed for et samarbejde når de finder ud af noget der er dog intet konkret på nuværende tidspunkt, men vi har en god kontakt. Renoveringsprojekt Godkendt via ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingerne sidste år godkendte som bekendt vores renoveringsprojekt med - en økonomisk ramme på kr - finansiering via et fastforrentet lån - med mulighed for at nogle ejere kan indfri deres andel af lånet og - mulighed for at man slipper for den solidariske hæftelse når man har indfriet sin andel af lånet. - endvidere blev indholdet af projektet i store træk godkendt, som fremlagt af bestyrelse og rådgivende ingeniør. Licitation Også ved renoveringsprojektet tog det ganske meget tid for bestyrelsen, men i særdeleshed for Majbrit og Martin, at komme igennem projektbeskrivelserne og sammen med vores rådgivende ingeniør, at få færdiggjort licitationsmaterialet. Vi fik nogle gode priser ved licitationen og forventer at kunne holde projektet indenfor de økonomiske rammer. Kontrakt Takket være præcist licitationsmateriale, godt forarbejde af vores rådgivende ingeniør og medgørlige entrepenører, lykkedes det relativt nemt at få såvel murerenterprisen som malerenterprisen på plads uden de store sværdslag. Kontrakterne er således klar og underskrevet med Øens Murerfirma og malerfirmaet Jan Goth.

4 Side 4 af referat af ordinær generalforsamling i Herfra Om ca. en uge holdes opstartsmøde og ca. den 1. april går arbejdet i gang. Det vil komme til at genere med støj og støv undervejs, men til gengæld skulle vi meget gerne få et rigtigt flot resultat. Den endelige låneoptagelse vil ske når deadline for indfrielse er passeret, det vil sige primo april. Har i spørgsmål til renoveringsprojektet skal jeg anmode jer om at gemme dem til senere, hvor vores rådgivende ingeniør, Flemming Eibye, vil beskrive det der skal ske i de kommende måneder det kan være svaret kommer helt af sig selv der. Almindelig drift Vicevært Vi så os i efteråret nødsaget til at skifte vicevært-firma årsagen var generelt utilfredshed med samarbejdet, det vil jeg ikke gå i detaljer med her. Som nyt firma har vi ansat Agerholm Rengøring. Indtil nu har vi generelt været tilfredse med deres indsats, det er Heidi vi her skal takke for slæbet med at få dem til at kende ejendommen og rutinerne her. Der har en enkelt gang været problemer med snerydning, hvor vores fejemaskine desværre nægtede at starte og dermed næsten gjorde det umuligt at lave et ordentligt stykke snerydning. Maskinen er nu lavet og skulle ikke give problemer fremover. Faldstammer På sidste års generalforsamling var der en del snak om faldstammer og deres tilstand. Vi har, bl.a. takket være Elisabet Holt, fundet frem til nogle papirer fra 1988, der viser at man i 1988 skiftede de lige lodrette rør ud i 22 ud af ejendommens i alt 33 faldstammer. Desværre skiftede man ingen af grenrørene ud det er dem der de fleste steder giver problemer. Vi må konstatere, at vi inden for de kommende måneder og år vil blive mødt med behov for at skifte faldstammer ud. Det er den afgårende bestyrelses holdning, at vi renoverer faldstammerne en for en, når behovet viser sig. Der er nemlig markant forskel på tilstanden i de forskellige faldstammer og vi føler ikke noget behov for at bruge en million kroner på at skifte alle faldstammer når nogle problemfrit vil kunne vente ti år. Det vil også betyde, at vi med den nuværende økonomi ikke behøver at opkræve ekstra penge til formålet.

5 Side 5 af referat af ordinær generalforsamling i Træbeskæringer Sidste sommer og igen her i februar har vi foretaget nogle beskæringer af vores træer der vil komme flere. I haven ved blok II fældede vi to mirabelletræer det skete for at skabe mere lys og luft i haven ikke alle var enige med os i den beslutning, det er vi godt klar over, men vi mener fortsat det var den rigtige beslutning. Foran Ålandsgade 28 er den store Poppel blevet kraftigt beskåret vi fik en professionel til at hjælpe os med at bedømme hvad der ville være godt og vi skar den ned til samme niveau som den blev beskåret til sidste gang. Der vil ske yderligere beskæringer af ejendommens beplantning når vi skal have stilladser op omkring ejendommene ellers kan stilladserne ikke være der. Forsikring Som det fremgår af budgettet er forsikringerne blevet markant dyrere derfor arbejder bestyrelsen og ikke mindst administrationen med at få nye tilbud ind og der skulle være et på vej, men indtil videre er det uvist, hvornår det falder på plads. Josephine Sidste års ordinære generalforsamling sluttede med en debat om, hvorvidt foreningen synes det er i orden at Josephine skulle have udendørs servering svaret fra de tilstedeværende var, at det var absolut ikke i orden de støjede rigeligt i forvejen og man havde ikke lyst til at få støjen udenfor. På den baggrund meddelte bestyrelsen til indehaveren af Josephine, at man syntes det var en dårlig ide og opfordrede til et bedre forhold til opgangens beboere, så der kunne findes en ordning det er vigtigt at huske, at Josephine er en forretning og at den også skal have lov til at være der. Kommunen har dog valgt at give tilladelse til udendørsservering igen i år og igen uden at interessere sig for, hvad dem der bor omkring Josephine synes jeg vil ikke udtale, hvad jeg mener om den administrative praksis. Så har der været en del klager over støj fra Josephine. Der er to hensyn der skal tages; dels skal det være muligt at få nattesøvn i ejendommen og dels skal forretningen Josephine kunne løbe rundt. Derfor har bestyrelsen konfronteret indehaveren med problemerne og indehaveren har redegjort for hvad der er gjort for at imødegå støjproblemer. Sagen er ikke færdigdiskuteret, men det kan oplyses, at Josephine har gjort en del.

6 Side 6 af referat af ordinær generalforsamling i Skrald Et af foreningens konstant tilbagevendende problemer er, at en lang række beboere har usædvanligt svært ved at forstå, den ellers ret simple besked, at storskrald ikke må stilles på ejendommen det skal man sørge for at fjerne enten ved at bringe det til genbrugspladsen eller ved at bruge de containere der kommer på ejendommen med ganske jævne mellemrum. Når beboere bare smider ting ved siden af containerne betyder det ekstraordinære udgifter for foreningen samt selvfølgelig en del undren og gene for de beboere der har udsigt til skraldet. Så har vi igen i år haft problemer med at nogle synes man bare kan bruge affaldsskakten til hvad som helst det kostede foreningen ca kr at en beboer mente affaldsskakten sagtens kunne tage en pizza-bakke jeg kan kun opfordre til at tænke sig noget mere om inden ting smides i skakterne det er aldeles unødvendige penge der her blev brugt. Beboere - bestyrelse Som endnu et opråb skal jeg opfordre til at kontakt til bestyrelsen sker på en pæn måde og, at hvis man har et problem, at man så lige skriver det ned og lægger det i de hvide postkasser eller sender en det er den hurtigste og mest effektive måde at få noget til at ske på. Vi har valgt at lukke den telefon der indtil nu har været mulighed for at lægge beskeder til bestyrelsen på den blev ganske enkelt brugt meget lidt. Som det foregår lige nu får vi jævnligt henvendelser på gaden, hvor man ikke lige har noget skrive på så prøver vi at huske det, men desværre er vi blot mennesker og glemmer ind i mellem noget. Videre oplever vi desværre ofte at henvendelser til bestyrelsen sker i form af skældud. Den slags beskeder gør, at man ærligt talt bliver noget led ved at bruge så mange timer på ejendommen som vi gør. Det er uendeligt nemt at brokke sig negativt, men for en beskeden merindsats kan man gøre sin henvendelse konstruktiv og dermed medvirke til en god stemning i ejerforeningen. Afslutning Jeg stiller ikke op som formand igen, derfor er det ikke mig der vil blive udsat for brok på samme måde fremover, men jeg håber at en pæn tone kan findes, ellers kan det blive svært at finde folk der vil bruge så meget tid på foreningen fremover. Hvis generalforsamlingen er interesseret stiller jeg og de øvrige bestyrelsesmedlemmer op til bestyrelsen, men vi skal også have et nyt bestyrelsesmedlem for at få arbejdet bedre fordelt. Tak for nu.

7 Side 7 af referat af ordinær generalforsamling i Der blev stillet spørgsmål fra salen. Efter at spørgsmålene var besvaret, blev formandens beretning eenstemmigt godkendt. ad dagsordenens pkt. 2: Regnskab og revisors påtegning. Revisor Jørn Idziak gennemgik det reviderede regnskab for 2001 herunder revisors påtegning. Regnskab for år 2001 blev herefter eenstemmigt godkendt med overførsel af overskud kr ,00 til posten hensættelse til yderligere renovering. ad dagsordenens pkt. 3: Bestyrelsens og medlemmernes forslag. Der var ikke indkommet forslag, hvorfor der intet var at behandle under dette punkt. ad dagsordenens punkt 4: Godkendelse af budget for indeværende år. Budget 2002 på kr ,- blev eenstemmigt godkendt. Der var ønske fra et af medlemmerne om, at budget og regnskab fremtidigt kommer til at fremstå mere sammenligneligt end nu. Revisor Jørn Idziak tog dette ad notam. ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Til bestyrelsen genopstillede Martin Ipsen, Majbrit Sørensen, Heidi Tønnesen og Claus Hindsgaul. Herudover stillede Michael Jensen op. Den nye bestyrelse blev valgt med akklamation og består herefter af: Martin Ipsen, Majbrit Sørensen, Heidi Tønnesen, Claus Hindsgaul og Michael Jensen. Som suppleanter genvalgtes med akklamation Kurt Hansen og Jacob Strandgaard. ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisor. Revisor Jørn Idziak genvalgtes. ad dagsordenens pkt. 7: Eventuelt. Rådgivende Ingeniør Flemming Eibye gennemgik projektet. Eibye havde konstateret, at der var kommet flere nye ejere til, hvorfor han fortalte lidt mere om renoveringen. Der var lejlighed til at stille diverse spørgsmål til projektet, som alle blev tilfredsstillende besvaret. Slutteligt meddelte Flemming Eibye, at der løbende ville komme indformation til alle beboerne.

8 Side 8 af referat af ordinær generalforsamling i Eilsabeth Holt henstillede til, at der ikke blev fældet flere træer end højst nødvendigt. Der blev udtrykt utilfredshed fra lejerne af p-pladserne, idet der til stadighed er personer, der ikke overholder, at man ikke må parkere på disse. Dette ggælder også gæster til beboerne. Der var ligeledes utilfredshed med, at Carpark ikke kommer, når man ringer til dem. Administrationen lovede, at optage en dialog med Carpark omkring dette. Der var flere medlemmer, der efterlyste navn og adresse på ejendommens vvs-firma: VVS-firmaet er følgende: Hugo Fokdal A/S Nordre Strandvej Hornbæk Mobil tlf Der var ønske om at få oplyst ejerforeningens mailadresse, på hvilken man kan henvende sig vedr. diverse spørgsmål. Mail-adressen er følgende: Såfremt man ikke har mail-adgang, opfordres medlemmerne til at bruge de hvide postkasser i kælderen. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent Anders Herbo

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere