Repræsentantskabsmøde Onsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde Onsdag 30.04.2014"

Transkript

1 1 Repræsentantskabsmøde Onsdag Formanden bød velkommen til alle med en speciel hilsen til æresmedlemmer/ Roskilde Idræts Union, Kirkens Genbrug, Lions, Viby Cityforening vores sponsorer, og ikke mindst til vores nye cykelklub.. Derefter var der spisning og uddeling af idrætspriser. Super Best Idrætspris gik til Maria Ahlgren fra Gymnastikken Årets Idrætsudøver gik til Patrik Sørensen fra Fodbold Årets træner /Leder gik til Randi Bang Van Dijk Dagsorden: 1 / Valg af dirigent. 2 /Formandens beretning. 3 /Afdelingers beretning 4 / Hovedkasser,revideret årsrapport 5 / Indkomne forslag(vedtægtsændringer) 6 / valg af formand 7 / Valg af sekretær 8 / valg af Hovedkasser 9 /valg af revisorer 10 /Eventuelt AD1: Gert Thomsen blev valgt Ad2: beretning blev omdelt og IS uddybede de vigtigste punkter. Den mundtlige beretning handlede om: Enhed og mangfoldighed, annerkendelse, idrættens værdier, respekt for det frivillige arbejde og om fremtiden! Enhed eller mangfoldighed Jeg mener at elite og bredde er tæt forbunden der er synergi mellem de to enheder

2 2 Elite giver os øget livskvalitet og det styrker vores fælleskab, det giver os en fælles reference og identitet når vi ser danskerne klarer sig godt ved store idrætsbegivenheder som OL, EM,VM, maraton m.m. Er idrætten en enhed hvor alt hænger sammen fra top til bund og hvor en hovedforening som bl.a. Viby IF kan sige vi repræsenterer idrætten, eller er idrætten en mangfoldighed hvor forskelligartede bevægelsesaktiviteter danner filter som overlapper hinanden og hver for sig hænger sammen med kulturelle fænomener uden for kropskulturen.? I bogen Voksenliv af Grethe Kragh - Müller om begrebet anerkendende relationer i forholdet mellem voksne og børn. Peger hun på, at i den anerkendende relation lærer et barn eller ung at de ikke behøver at være bange for at udtrykke sine meninger og holdninger, at det er værd at lytte på og at det kan give noget til andre. Er relationen derimod præget af manglende anerkendelse vil den unge modsat lære, at dets tanker og følelser ikke er noget værd, og at det ikke lever op til den voksnes forventninger. Den unge lærer også, at de hellere må holde sine tanker for sig selv, og at det ikke tjener noget formål at lytte til andre. Dette samspil kan lægge grunden til at børn udvikler manglende lyst til at lære, usikkerhed, opposition, aggression, manglende respekt for andre, kedsomhed og andre egenskaber i samme boldgade. Det handler en idrætsforening også om Annerkendelse af andre mennesker- sådan som der er, og en dybtfølt overbevisning om, at vi alle er værdifulde. Det er vigtigt, at se idrættens værdier i et bredere perspektiv, men vi skal fastholde et stærkt fokus på idrættens egne værdier. Brænder man som frivillig for en foreningens sag, kan det godt ind imellem komme på kant med systemernes lovgiver og dens forvaltere. Det kan give nogle sværdslag i hverdagen, som bl.a. kommer til udtryk ved møder og i avisernes spalter. Tonen kan være hård/skarp, men husk på at den frivillige gør ikke tingene for egen vinding, men for foreningens medlemmer. HUSK på, det er derfor Viby Idrætsforening er en Paraplyorganisation Vi kan og skal ikke være enige om alt, men vi forventer, at vores politikere og andre tager foreningens udmeldinger alvorlige, og holde det, som bliver aftalt og lovet. Viby Idrætsforenings som paraply har gennem arbejdet og berøringsfladen med medlemmerne en store viden om, hvad der rører sig, og har også en indsigt i, hvordan fremtiden kan udvikle sig og det bør man høre på. Eftersom idræt er den største folkelige bevægelse spiller vore idrætsforeninger en helt afgørende rolle for sammenhængskraften i samfundet. Foreningslivet er med til at opfostre os som demokratiske borgere, men jfr. statistikken så er idrætsaktive i foreningerne gennem de seneste år faldet fra 67 % til 41% af befolkningen. Det er især i håndbold og fodbold, altså de traditionelle idrætsgrene af faldet er størst. Foreningslivet har ikke formået at udvikle tilbuddene så de passer til borgerne og samfundets ønsker. Fremtiden i VIF For ca. 14. dage siden gik starten på Viby Cykelklub. Med over 40 cyklende aktive ryttere. Jeg ønsker afdelingen held og lykke. Ugen efter fik jeg en opringning og en bekræftelse på, at motionscenteret på Grønningen lukker, og derfor skulle der handles hurtigt, hvis vi ville have et motionstilbud til borgerne og medlemmerne i

3 3 VIF regi. Det er noget, som der har været arbejdet på siden Der har været mange sten på vejen. Og der er ligger nok mange endnu inden tingene lykkedes. Den 28. april blev gruppen bag motionscenteret enige om at vi nu skulle stifte en forening med en bestyrelse, som skal arbejde videre med etableringen. Det er mit håb, det vil lykkedes, da det vil give VIF en medlemstilgang på ca ligesom de øvrige forenings fitnesscentre i vores omegn. Jeg får dagligt opringninger fra brugere og borger, som har gået i motionscenteret og som ser frem til at vi starter noget op i Viby Idrætsforenings regi. Der vil senere blive givet en lidt mere fyldig orientering om de muligheder vi har fået og som vi agter at udnytte. Skolereformen skal også have et par ord med. Vi har endnu ikke fået en reaktion fra skolerne på et brev tilsendt i jan/ febr. måned. Vi venter på et udspil fra skolerne. Nu den 16. juni går kommunen i gang med at etablere kunstgræsbanen. Det bliver dejligt for afdelingen og vil i vinterperioden frigive plads i hallerne til andre aktiviteter. Men da opvisningsbanen bliver brugt til kunstgræs er det nødvendigt at der bliver udlagt mere jord til en udvidelse af boldbanerne mod øst og mod syd. Vi vil også få nyt tag på hallerne, det bliver ca. i samme periode, som kunstgræsbanen bliver lavet. Det glæder vi os også til, og så kommer derfor forhåbentligt nyt gulv i Da Viby jo er blevet Zebra by, er der også her projekter tanker og ideer, som hvis man vil kan gennemføres her på stedet. Vi mangler også ny omklædningsfaciliteter, og så vil det være dejligt med en multihal, hvor mange Af de små idrætter kunne få lokaler. Generationsskifter i vores forening er en vanskelig sag, men det er en nødvendighed, for at sætte værdier og praksis i spil. Der er ikke mange der står i kø for at deltage aktivt i en forenings ve og vel. Vi skal i det kommende år have en drøftelse af fremtiden og hvordan vi får besat posterne i forretningsudvalget på en for foreningen en god og konstruktiv måde. Vi mangler en kasserer, en webmaster og en sekretær. Pt. har vi en næstformand og måske også en formand. Herud over mangler vi to par hænder mere til at løse nogle opgaver, som ikke direkte er idrætsrelateret. Det være sig sponsoropgaver, og event opgaverne. Som afslutning på denne mundtlige beretning vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere, sponsorer politikere og forvaltningen i kommunen, til pressen og til alle foreningens frivillige ledere / trænere samt alle de forældre der yder en værdifuld indsat for Viby Idrætsforening Tak til Ann og Jess vi er meget glade for jeres indsats, det giver foreningen det image, at det er et sted der er godt at gæste. Tak til Heidi, Jim og Jan, til Roskilde kongrescenter med Dan Hacke i spidsen. I har formået at få løftet standarden, så alle siger at det er dejligt at komme her. Tak for det. Også til mine bestyrelseskollegaer skal der lyde en tak for samarbejdet i det år der er gået. Vi er ikke altid enige i de drøftelser der er: Det skal vi heller ikke være, men jeg ønsker at man respekterer at vi alle er frivillige og at vi gør tingene i den rækkefølge der er overskud til, nogle gange er vi tvungen til at handle hurtigt for at være med på vognen og det forventer jeg også der er respekt for. Det er for medlemmerne ve og vel der står i højsædet i VIF

4 4 Specielt vil jeg takke Pernille Hershøj. Du var et frisk pust at få ind i Hb. Du har et arbejde som kræver dig fuldt ud og derfor har du valgt at trække dig- det er ærgerligt, men jeg forstår dit valg. Tak for den tid du har været med. Jeg vil slutte med følgende lille tekst af Helmut Walch: Mod og beslutsomhed kommer fra hjertet. Hvis man virkelig er overbevist om en sag, vil man også være i stand til at gøre en ekstra indsats og få den gennemført. Tak for ordet Efterfølgende kommenterede Æresmedlem John N at han var glad og stolt af at være medlem af VIF. AD3: BADMINGTON har nu fuld bestyrelse, træner situationen er bedre-6 hold tilmeldt turneringer.de havde afslutning 20/3 med 120 deltagere. De mangler stadig en kasser. FODBOLD ser positivt på fremtiden med alle de nye tiltag/forbedringer som er blevet til i løbet af året. Forholdet mellem forældre/voksne er rigtigt godt. Udfordringer såsom teenager flugt, manglende Old Boys registrering er stadig gældende. Og afdl. glæder sig til den nye kunstofbane, som skulle påbegyndes 16/6/14. GYMNASTIK har måtte døje med stormskader gennem 2 mdr., der har også været aflysninger andre gange uden varsel!!diverse investeringer er blevet foretaget gennem sæsonen og især det nye lydanlæg har været vel modtaget. Der var 160 deltagere fra Sorø til opvisningen tak til alle involverede også Heidi & Jim. HÅNDBOLD har ændret fra 3 til 5 i bestyrelsen-team Ramsø( Viby & Gadstrup ) forventer afdl sig meget af -Roser til kongrescentret samt Heidi & Jim for det forløbne år. JIUJITSU har set en medlemsnedgang til 25.Gradueringen gik rigtig godt. LØB har en god økonomi -10 deltagere til VM i halvmaraton. Der var 60 deltagere til real løbet. Cross løbet i Hedeland gik også rigtigt godt med 425 deltagere, Marius var tovholder ved dette arrangement. PENTANQUE har fået 5 nye medlemmer men desværre var 3 udmeldt i samme periode. Det nye halvtag ved Cafeen er taget i brug, men formanden Ole Rasmussen syntes ikke det var bedre!! CYKELKLUBBEN præsenterede deres bestyrelse og besvarede spørgsmål fra forsamlingen (skulle være under pkt. 10) AD4, kasser Michael G. Andersen redegjorde for regnskabet og fortalte at der har været en egentlig oprydning i forskellige konti, foretaget såsom minimere noter etc. AD5: De foreslåede vedtægtsændringerne, som fremgår af årsberetningen, og som var tilretning af de eksisterende, blev godkendt, ingen stemmer imod. AD6: Inga Skjærris modtog valg for endnu en periode. AD7:Sekretær er vakant. Bestyrelsen skal arbejde for at få en sekretær AD8: Michael tager endnu et år. Også her skal bestyrelsen arbejde på at finde en løsning således at Michael kan blive afløst.

5 5 AD9:Michael Lynggård samt John Block(suppleant) blev begge genvalg. AD10: Petanquen havde fremsendt et forslag om at det gamle lys på banen skulle genetablere. Erik B. Hansen har aftalt med Dan Hacke Roskilde Kongrescenter at lyset ved Petanque banerne vil blive istandsat snarest. Ligeledes vil tilgangen til banerne ved græs arealet blive søgt lavet, men det vil tage længere tid at forbedre, da dette arbejde skal drøftes med kommunen. Karsten fra Kirkens Genbrug (nu Viby Genbrug) oplyste, at de har formået at uddele 33%=ca dette år, og de havde en ekstra check med til VIF med pålydende 15000,-. City foreningen orienterede om nye tiltag i Feb mere herom senere. Charlotte Agerskov fra Foreningsfitness kunne fortælle at Grønningens fitness center var lukket fra 1. maj og at dette vil være en stor og god mulighed for Viby Idrætsforening at starte noget op. Charlotte nævnte også de andre forening fitnesscentre der ligger i området og hvor stor en betydning det har haft for området og for foreningens miljø. Inga takkede for valget takkede Cityforeningen samt Vibys Genbrug. Også en tak til dirigenten. Inga nævnte også alle de opgaver og arrangementer der vil blive i resten af 2014: Åben Sommer i uge 32 Høstfesten i Viby den sidste lørdag i august Børnefestival den 26. oktober Oktoberfesten den 1. november Aktiviteter i efterår, juleferien og i vinterferien Juletræsfest i VIF regi Forårsfest i Byen, hvor VIF er den del heraf febr Messe i samarbejde med Viby Cityforening den marts Aftenen sluttede med et ønske om en rigtig god sommer og stor fremgang til alle afdelingerne Referat: Erik B. Hansen Dirigent: Gert Thomsen

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby.

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Dato: Sted: Deltagere: Fraværede Kopi til: Referent GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 18.30 (udsat fra 2013) Rosendal Idrætsforum,

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere