Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer"

Transkript

1 FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014

2 Side 2

3 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller 5:5 og U11, U12 og U13 Piger og Drenge spiller 8:8. På baggrund af resultater opnået af både kvantitative og kvalitative analyser, kan det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt er opsamlet rigtig stor viden omkring de forskellige årgange og niveauer i dansk børne- og ungdomsfodbold i forhold til, hvilke spilleformer og banestørrelser der kan betragtes som værende de optimale for udviklingen af dygtige og glade fodboldspillere i dansk fodbold. et indebærer Årgange Spilleform nu Spilleform efter Banestr. nu Banestr. efter U5, U6 3:3 3:3 12x18 m *13x21 m og U7 U8, U9 5:5 5:5 24x30 m *30x40 m U10 7:7 5:5 40x56 m 30x40 m U11, U12 7:7 8:8 40x56 m max. 52,5x68 m U13 11:11 8:8 68x105 m max. 52,5x68 m U14 og opefter 11:11 11:11 68x105 m max. 68x105 m *) Der vil være en stående dispensation til at afvige 10% (til mindre bane) fra de anbefalede banestørrelser af hensyn til evt. pladsproblemer. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august I øjeblikket er udbuddet af spilleformer i børne- og ungdomsfodbolden ikke ensartet i Danmark. Derfor lægger DBU op til en harmonisering, der skal være med til at give en bedre overskuelighed i spilleformer og banestørrelser på tværs af organisationen. Spilleformerne og banestørrelserne skal desuden være med til yderligere at understøtte den røde tråd fra leg til landshold samt sikre en optimeret spillerudvikling i børne- og ungdomsfodbolden for at styrke talentarbejdet. Tidssvarende spilleformer er også med til at tiltrække og fastholde langt flere børn og unge som fodboldspillere. Side 3

4 2 2 (fortsat) fra Aalborg Freja, Nørresundby Boldklub, Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Aalborg Chang, Vejgaard Boldspilklub, Gug Boldklub, Nibe Boldklub og B52/AFC Aalborg Kalenderårsturnering til kalenderårsturnering. Begrundelsen for at fodbold skal spilles i kalenderåret, er, at man som klub (træner, leder og spiller) har 2-3 måneders opstart til at planlægge sæsonen, inden den starter i april. Derudover har klubberne 2-3 måneder i efteråret til at afslutte fodboldåret; ungdomsafslutning, holdafslutning, JM og god tid til at forberede den kommende sæson. Ved at turneringen afvikles i kalenderåret er fodbolden spredt ud over hele året og opgaverne er ligeledes spredt ud over hele året. I dag skal de fleste opgaver med henblik på den kommende sæson klares i maj og juni samtidig med, at man skal afslutte sæsonen. De opgaver som ikke kan gøres i foråret, skal gøres i juli, hvor der er ferie, hvorfor man tit oplever, at klubber ikke er parate til den nye sæson (manglende trænere, udtrækninger, ændringer af kamptidspunkter, ingen tid til at lære spillerne og forældrene) plus det tærer på de frivillige lederes kræfter, at de skal bruge deres sommerferie på at forberede overgangen til den nye sæson. (fortsat) Ved at spille efterår-forår afsluttes sæsonen i juni. I denne måned holder klubberne holdafslutning, klubafslutning og der er afvikles også JM. Samtidig med dét er der dimission i skolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover er det problematisk i forhold til JM, at turneringen afvikles på meget kort tid og med halvamputerede hold og finaler spilles med yngre hold, fordi de oprindelige finaledeltagere skal til dimission på finaledagen. Desuden er det ikke særligt motiverende for turneringen, at man kan komme i finalen uden at spille nogen kampe, fordi modstanderne ikke kan stille hold på grund af dimission. et indebærer DBU Jyllands turneringer følger ikke DBU s turneringer. et skal ved vedtagelse implementeres fra januar Side 4

5 3 3 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Skift af spilleformer Under forudsætning af, at forslag 1 bliver vedtaget ønskes delegeretmødets stillingtagen til om DBU Jyllands bestyrelse skal arbejde for at skiftet i spilleformer som vedtaget i forslag 1 skal ske sommer eller vinter. Hvis der er flertal for sommer, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5, fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11 sker i sommerpausen. Hvis der er flertal for vinter, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 sker i vinterpausen - et halvt år efter, mens skiftet fra 8:8 til 11:11 sker i vinterpausen - et halvt år før. et indebærer At klubberne via en afstemning på delegeretmødet pålægger bestyrelsen at arbejde for at skiftet i spilleformer skal foregå henholdsvis sommer eller vinter. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Styregruppen bag Spilleformsundersøgelsen anbefaler ud fra en faglig vurdering, at spilleformsskift foregår i august måned, altså sommer/sommer. Opsummeret vægtes anbefalingen ud fra et spillerudviklingsperspektiv, hvor spillerne er i centrum, og ikke et holdperspektiv, ligesom det også er spillerudviklingsperspektivet, der er i fokus i spilleformsundersøgelsen. SKAL der ændres til et skifte i vinterpausen, er det dog en enig styregruppes klare anbefaling, at skiftet sker ½ år senere, end det i dag anbefalede. Styregruppen er dog samtidig af den overbevisning, at vi vurderer det som værende svært at få gennemført med skiftet et halvt år senere, da en del klubber allerede i dag synes, vi presser citronen ved at udskyde eks. starten på 11v11. Side 5

6 4 4 (fortsat) fra regionsformændene Valg af medlemmer til regionsbestyrelserne Ændring i valg af medlemmer til regionsbestyrelserne lovenes 18 og 19. Regionsbestyrelserne ønsker med forslaget at gøre det nemmere at få valgt det rigtige antal medlemmer til regionsbestyrelsen og ikke være afhængig af, om et valg skal ske i et lige eller et ulige år. et indebærer Nuværende 18.5: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer til ny 18:5: Valg af bestyrelsesmedlemmer Nuværende 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år af gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ændring i antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen skal godkendes på regionens årsmøde Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet, foretager regionsbestyrelsen indstilling til unionsbestyrelsen om, hvem der skal overtage den ledige formandsplads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet, og dermed automatisk udtræder af regionsbestyrelsen, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende årsmøde. Nuværende 19 (fortsat): 19.4 Uanset af hvilken grund en regionsbestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden, kan denne besættes ved førstkommende årsmøde. til ny 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år. Uanset af hvilken grund regionsformandsposten bliver ledig i valgperioden, udpeger regionsbestyrelsen en fungerende formand blandt sine medlemmer. Formandsposten besættes ved førstkommende årsmøde Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, eller hvis formanden afgår i valgperioden, indtræder den af regionsbestyrelsen udpegede fungerende regionsformand på den ledige plads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, skal disse automatisk udtræde af regionsbestyrelsen. 19.4: Hvis en bestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden eller antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres, kan valg for ét år finde sted, således valgperioden tilpasses jf et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 6

7 Side 7

8 5 6 fra DBU Jyllands bestyrelse Disciplinærudvalgets sammensætning Ændring af DBU Jyllands love Det er ressourcekrævende at sidde i DBU Jyllands bestyrelse. Det er ligeledes ressourcekrævende at sidde i disciplinærudvalget. Derfor foreslår DBU Jyllands bestyrelse, at det ikke længere skal være lovfæstet, at mindst et af disciplinærudvalgets medlemmer skal sidde i Unionens bestyrelse. et indebærer Nuværende 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. til ny 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. fra DBU Jylland Bestyrelse Fællesturnering i lokalunionerne DBU Jyllands bestyrelse foreslår hermed, at der med virkning fra den 1. august 2014 kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner. Undtaget herfra er lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. et gælder for en 3 årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering i en 3 årig prøveperiode. et indebærer Med henblik på, at der kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner, bemyndiges DBU Jyllands bestyrelse til - efter forhandling - at tiltræde en sådan beslutning, så den fælles turnering kan etableres tidligst fra 1. august Den fælles turnering omfatter ikke lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. Den fælles turnering gælder for en 3-årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. Bemyndigelsen træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. Side 8

9 7 8 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg U19 Drenge fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Indførelse af U16 Drenge Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny turneringsform for U19 drenge med ikrafttrædelse august Med baggrund i de mange forslag til regionernes årsmøder omkring turneringen for U19 Drenge har der såvel før som efter årsmøderne været afholdt møder mellem klubberne bag forslagene og DBU Jyllands Ungdomsudvalg. Som et resultat af disse møder foreslås der umiddelbart efter delegeretmødet nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at komme med forslag til en ny og bedre turneringsform for U19 med ikrafttrædelse sommeren et indebærer Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til en ny turneringsform for U19 Drenge. Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i en turneringsform, der starter ud i 2 niveauer og via ombrydning ender i 3 eller 4 niveauer. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til: *Hvor mange hold, der skal udtages til øverste niveau. *Hvad rækkerne skal hedde. *Hvordan ombrydningen over vinteren skal være. *Om der skal være et kort kvalifikationsspil i starten af turneringen. *Hvordan fynske klubber eventuelt kan være en del af denne turnering, såfremt DBU Fyn ønsker dette. Arbejdsgruppen nedsættes af bestyrelsen umiddelbart efter delegeretmødet og skal have færdiggjort sit arbejde senest 10. marts 2014 således, at DBU Jyllands bestyrelse kan behandle arbejdsgruppens forslag til ny turneringsform på sit bestyrelsesmøde 20. marts Side 9 Udvidelse af årgangsopdeling - indførelse af U16 Drenge. Ønske om at fortsætte udviklingen med årgangsopdeling, da statistikkerne viser, at der fastholdes flere spillere ved årgangsopdeling. Ønske om at formindske de fysiske forskelle mellem spillerne. et indebærer At der vil være årgangsopdeling for drenge til og med U17 årgangen. At der vil være færre hold til deltagelse i såvel U15 som U17 rækkerne. At der vil være automatisk indplacering fra U15 til U16 allerede fra efteråret At der derudover vil være automatisk indplacering fra U16 til U17 fra efteråret At der fra efteråret 2015 ikke skal ansøges om deltagelse i U17 Drenge M. Ungdomsudvalget bemyndiges til at udarbejde nye turneringsbestemmelser for U15, U16 og U17 Drenge rækkerne. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august 2014.

10 9 9 (fortsat) fra Dronninglund IF og Hjallerup IF U17 og U19 ændres til U16 og U18 De nuværende U17 og U19 Drengerækker afskaffes og erstattes af U16 og U18 Drenge. Vi får taget hånd om fastholdelsesproblemerne med de ældre spillere, så de nuværende førsteårs U19-spillere ikke bliver rykket op til seniorafdelingerne, som det sker nu i mange klubber pga. for få spillere og andre forhold. Herefter vil ungdomsfodbolden gå op til de 18 år. Etablering af en ny U16-drengerække må også være med til at fastholde de unge, og det er bekendt, at man allerede har U16 på Sjælland. (fortsat) Der er også øl-problematikken i senioromklædningsrummene - spillerne er under 18 år. DBU må også være bekendt med utrolig mange udtrækninger af hold i U19- rækkerne. et indebærer Tidligere overgang fra ungdom til senior. Anden årgangsopdeling i f.t. DBU s rækker. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Ved etablering af ny U18-drengerække, der kommer til at bestå af nuværende U17 2.års og nuværende U19 1.års spillere, fastholder vi dem yderligere 1 år i ungdomsfodbolden, inden de rykker i seniorafdelingen. Flere af spillerne, som p.t. er 2.års U19, føler sig allerede klar til seniorbolden, og det kan konstateres, at mange klubber allerede rykker disse spillere op på seniorhold. De nuværende 1.års i U19 vil således få et yderligere år på bagen til at udvikle sig. Der er også et uddannelsesmæssigt aspekt spillere, som går på en ungdomsuddannelse, bliver typisk færdige med uddannelserne samme år, som de fylder 19 år d.v.s. at de, der vælger at starte på en videregående uddannelse, både skal flytte hjemmefra og starte på seniorkarrieren i en ny klub samtidig, kan få dem til at lægge støvlerne på hylden. Dette undgår vi ved at rykke dem til senior et år tidligere så kan de være tryg ved seniorbolden og fortsætte, selvom de flytter hjemmefra. Side 10

11 10 11 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Nye årgange i pigeungdom Indførelse af nye årgange i pigeungdom. Nuværende: U13 - U14 - U15 - U18 : U13 - U14 - U15 - U17 - U19 Vi ønsker at fastholde flere piger i ungdomsfodbolden. Vi ønsker at sikre en ensartet pigestruktur i DBU på tværs af lokalunioner. DBU s Ungdomsgruppe har undersøgt sammenhængen i mellem årgangsudbudte rækker og fastholdelse af pigeungdomsspillere for derved at kunne anbefale bedst mulige struktur, som fastholder flere spillere. et er udarbejdet på grundlag af hold- og medlemsstatistik fra lokalunionerne, møder med lokalunionerne og DBU Elite samt de erfaringer, som allerede findes ved årgangsopdeling i pigefodbolden. På den baggrund vil DBU Jyllands bestyrelse bede om årsmødernes og delegeretmødes opbakning til, at DBU Jylland arbejder for ændrede årgange i pigeungdom, således at de kan træde i kraft fra august et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Nørresundby Boldklub, Aalborg Freja, Aalborg Chang, Gug Boldklub, Vejgaard Boldspilklub og Nibe Boldklub Ændring af rækkebetegnelser DBU Jyllands delegeretmøde pålægger med vedtagelsen af dette forslag DBU Jyllands bestyrelse til at arbejde for ændrede rækkebetegnelser, så betegnelserne bliver mere nutidige. Der er en erkendt udfordring i forhold til at fastholde spillere i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge. I klubberne har vi brug for forskellige værktøjer, der kan understøtte arbejdet med at fastholde spillere i disse aldersgrupper, bl.a. skal vi tænke over, hvilke betegnelser vi anvender, når vi deler spillerne op i niveauer. Det er f.eks. ikke sejt for en 18-årig ung mand at blive udpeget til at være B-spiller, når han i sin egen opfattelse mindst er mesterrækkespiller efter 10 års fodboldtræning og hårdt arbejde. Det får spillere til at flytte klub eller stoppe med at spille. Resultatet er færre hold og færre spillere. Vi vil foreslå, at bestyrelsen arbejder for en ændring af navnene på rækkerne i U17 og U19 Drenge samt U18 Piger til noget, der ikke er med til at nedvurdere de unge menneskers fodboldmæssige evner. Vi mener, at B-rækken er en udlevet betegnelse og opfattes negativt, og at en geografisk opbygning af rækkebetegnelserne kan være et positivt tiltag i fastholdelsesarbejdet - måske ikke epokegørende, men alligevel i den rigtige retning. Ændring af rækkebetegnelser i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge kunne være: Mesterrække 1 ændres til 2. division i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge Mesterrække 2 ændres til Jyske Liga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge A ændres til Regionsliga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge B ændres til Lokalligaen i U19 Drenge, U18 Piger og i U17 Drenge et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 11

12 12 13 fra DBU Jylland Seniorudvalg Ekstra niveau i Kvinder Indførelse af ekstra niveau i Kvinder og ændring i rækkebetegnelserne. Kvindevestserien 16 hold 2 puljer á 8 hold 4 hold rykker ned (kræver ændring af Kvindevestserien) Jyllandsserien 24 hold 3 puljer á 8 hold 3 hold rykker op (+ nr. 1 fra Fyn) 6 hold rykker ned Serie 1 36 hold 6 puljer á 6 hold 6 hold rykker op 12 hold rykker ned (+ 2 ekstra, da der i dette tilfælde er mere end 12 puljer i Serie 2) Serie 2 84 hold 14 puljer á 6 hold 14 hold rykker op Efter nedlæggelse af Danmarksserien for kvinder er niveauforskellene i de lavere rangerende rækker blevet øget. For at imødegå dette foreslås der etableret et ekstra niveau, benævnt Jyllandsserien for kvinder. Der er tidligere på året gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der viser, at klubberne prioriterer jævnbyrdige kampe højt. et indebærer Sikrer flere jævnbyrdige kampe Alle, der vinder sin pulje, rykker op De bedste Serie 1-kvindehold kommer til at spille 14 kampe i stedet for 10 Forventning om mere stabile rækker Gennemskuelig turneringsstruktur Større kørselsafstande et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A permanentgøres, så den fleksible spilleform gælder i de 2 årganges laveste niveau både efterår og forår. På delegeretmødet i januar 2013 vedtog klubberne et forsøg med fleksibel spilleform i ovenstående 2 rækker. Forsøget skulle afvikles i efteråret 2013 og gik ud på, at et hold kunne meddele modstanderholdet, at en 11:11 kamp skulle spilles som 9:9, hvis henvendelse herom skete senest 2 timer inden kampe. Det anmodende hold kunne stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11:11, mens det andet hold fortsat kunne stille med 14 spillere. Efter efterårssæsonen 2013 har DBU Jylland udsendt en række spørgsmål til klubberne i de 2 rækker og der er modtaget i alt 50 besvarelser 25 fra U15 Piger B og 25 fra U18 Piger A. Undersøgelsen har vist os, at: 48% (24 hold) har spillet 0 kampe som 9:9. 4% (2 hold) har spillet 6 kampe som 9:9 (ingen har spillet 7 eller flere kampe som 9:9). 74% (37 hold) foretrækker at spille kampen som 9:9, hvis alternativet er en aflysning. 58% (29 hold) mener, at tidsfristen på 2 timer er passende. At der er spillet flere kampe i U15 Piger B i f.t. til efteråret 2012, hvor der ikke var fleksibel spilleform i U18 Piger A er der lige så mange ikke spillede kampe som i et indebærer At der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9:9 som til 11:11. At man kan komme ud for at skulle spille 9:9, selvom man har tilmeldt sig en 11:11 turnering. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret Side 12

13 14 15 fra DBU Jylland Seniorudvalg Fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer Indførelse af fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer (et hold kan forlange, at der spilles 9:9 i stedet for 11:11). Reglen vil betyde færre aflysninger og dermed flere spillede kampe og angiveligt fastholdelse af flere spillere. et indebærer Der skal rettes henvendelse senest 2 timer før kampen. Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9:9, da alternativet vil være en aflysning. Resultatet af kampen tæller uanset spilleformen. Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9:9, da de jo kunne have spillet 11:11 ved flere spillere. Det andet hold må fortsat benytte op til 14 spillere. Dommerne ved ikke på forhånd, hvilken kamp de skal dømme, hvilket kan give forvirring og usikkerhed. Der spilles dog samme antal minutter uanset spilleform. fra Erritsø GIF Indsættelse af ekstra spiller i 9:9 og 11:11 I ungdomsrækkernes 9:9 og 11:11 rækkers laveste niveau skal det være tilladt at indsætte en ekstra spiller for hver gang, man som hold kommer bagud med 3 mål. Tiltaget skal mindske risikoen for store nederlag/sejre. et indebærer For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering af måldifferencen. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Side 13

14 16 fra DBU Jyllands Ungdomsudvalg Banestørrelse 11:11 Ændring af turneringsreglementet, så en 11-mands bane, der anvendes til en ungdomskamp eller en kamp for Ældre, ikke må være større end en seniorbane på 105x68 meter. Turneringsreglementet angiver, at 11- mands seniorkampe skal afvikles på en bane på 105 x 68 meter. Ungdomsudvalget foreslår, at der bliver et maksimum på, hvor stor en 11-mands bane til ungdomskampe og kampe for Old Boys og Veteraner må være. Jf. fodboldloven kan en bane til 11-mands ungdomskampe pt. være fra minimum 45 til maksimum 90 meter i bredden og fra minimum 90 til maksimum 120 meter i længden. Det er ikke logisk, at en ungdomskamp kan afvikles på en bane, der er større end en bane til seniorkampe. Det foreslås, at der tilføjes følgende i Turneringsreglementet: En 11-mands ungdomsbane og en bane for Ældre skal i bredden være minimum 45 og maksimum 68 meter og i længden minimum 90 og maksimum 105 meter. et indebærer At der vil være en maksimumstørrelse for 11-mands baner til ungdomskampe. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 14

15 Side 15

16 DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 11. januar 2014 i Herning Kongrescenter

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag.

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag. Turneringsreglement I. Turneringer, administration mv. De særregler, som gælder i JBU, er i reglementet skrevet med kursiv tekst. Det samme er de forklarende noter, som nogle steder står til venstre for

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Og det er ikke blot legatmodtagerens egen klub, som har glæde af hans arbejde.

Og det er ikke blot legatmodtagerens egen klub, som har glæde af hans arbejde. Indledning JBUs Rejselegat Inden jeg tager hul på selve beretningen, er der - som traditionen byder - to kære pligter, som jeg skal udføre. Nemlig uddelingen af JBU s to legater. Først gælder det rejselegatet,

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med:

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med: RIF CUP 2014 Program I samarbejde med: Velkommen til RIF CUP 2014 87 hold har meldt sin ankomst og der skal afvikles 179 kampe. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for den flotte opbakning.

Læs mere

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne Program TOPModel Cup 2015 søndag den 9. august Arrangør: Dronninglund Fodbold Rørholtvej 18 9330 Dronninglund www.diffodbold.dk Info Husk at melde din ankomst i info-teltet inden første kamp. Her vi du

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

*******************************************************************

******************************************************************* DBU JYLLAND REGION 2 INFORMATIONSFOLDER 2014 ******************************************************************* Folderen kan downloades som pdf-fil på www.dbujylland.dk/region2, ligesom der kan købes

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere