Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer"

Transkript

1 FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014

2 Side 2

3 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller 5:5 og U11, U12 og U13 Piger og Drenge spiller 8:8. På baggrund af resultater opnået af både kvantitative og kvalitative analyser, kan det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt er opsamlet rigtig stor viden omkring de forskellige årgange og niveauer i dansk børne- og ungdomsfodbold i forhold til, hvilke spilleformer og banestørrelser der kan betragtes som værende de optimale for udviklingen af dygtige og glade fodboldspillere i dansk fodbold. et indebærer Årgange Spilleform nu Spilleform efter Banestr. nu Banestr. efter U5, U6 3:3 3:3 12x18 m *13x21 m og U7 U8, U9 5:5 5:5 24x30 m *30x40 m U10 7:7 5:5 40x56 m 30x40 m U11, U12 7:7 8:8 40x56 m max. 52,5x68 m U13 11:11 8:8 68x105 m max. 52,5x68 m U14 og opefter 11:11 11:11 68x105 m max. 68x105 m *) Der vil være en stående dispensation til at afvige 10% (til mindre bane) fra de anbefalede banestørrelser af hensyn til evt. pladsproblemer. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august I øjeblikket er udbuddet af spilleformer i børne- og ungdomsfodbolden ikke ensartet i Danmark. Derfor lægger DBU op til en harmonisering, der skal være med til at give en bedre overskuelighed i spilleformer og banestørrelser på tværs af organisationen. Spilleformerne og banestørrelserne skal desuden være med til yderligere at understøtte den røde tråd fra leg til landshold samt sikre en optimeret spillerudvikling i børne- og ungdomsfodbolden for at styrke talentarbejdet. Tidssvarende spilleformer er også med til at tiltrække og fastholde langt flere børn og unge som fodboldspillere. Side 3

4 2 2 (fortsat) fra Aalborg Freja, Nørresundby Boldklub, Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Aalborg Chang, Vejgaard Boldspilklub, Gug Boldklub, Nibe Boldklub og B52/AFC Aalborg Kalenderårsturnering til kalenderårsturnering. Begrundelsen for at fodbold skal spilles i kalenderåret, er, at man som klub (træner, leder og spiller) har 2-3 måneders opstart til at planlægge sæsonen, inden den starter i april. Derudover har klubberne 2-3 måneder i efteråret til at afslutte fodboldåret; ungdomsafslutning, holdafslutning, JM og god tid til at forberede den kommende sæson. Ved at turneringen afvikles i kalenderåret er fodbolden spredt ud over hele året og opgaverne er ligeledes spredt ud over hele året. I dag skal de fleste opgaver med henblik på den kommende sæson klares i maj og juni samtidig med, at man skal afslutte sæsonen. De opgaver som ikke kan gøres i foråret, skal gøres i juli, hvor der er ferie, hvorfor man tit oplever, at klubber ikke er parate til den nye sæson (manglende trænere, udtrækninger, ændringer af kamptidspunkter, ingen tid til at lære spillerne og forældrene) plus det tærer på de frivillige lederes kræfter, at de skal bruge deres sommerferie på at forberede overgangen til den nye sæson. (fortsat) Ved at spille efterår-forår afsluttes sæsonen i juni. I denne måned holder klubberne holdafslutning, klubafslutning og der er afvikles også JM. Samtidig med dét er der dimission i skolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover er det problematisk i forhold til JM, at turneringen afvikles på meget kort tid og med halvamputerede hold og finaler spilles med yngre hold, fordi de oprindelige finaledeltagere skal til dimission på finaledagen. Desuden er det ikke særligt motiverende for turneringen, at man kan komme i finalen uden at spille nogen kampe, fordi modstanderne ikke kan stille hold på grund af dimission. et indebærer DBU Jyllands turneringer følger ikke DBU s turneringer. et skal ved vedtagelse implementeres fra januar Side 4

5 3 3 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Skift af spilleformer Under forudsætning af, at forslag 1 bliver vedtaget ønskes delegeretmødets stillingtagen til om DBU Jyllands bestyrelse skal arbejde for at skiftet i spilleformer som vedtaget i forslag 1 skal ske sommer eller vinter. Hvis der er flertal for sommer, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5, fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11 sker i sommerpausen. Hvis der er flertal for vinter, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 sker i vinterpausen - et halvt år efter, mens skiftet fra 8:8 til 11:11 sker i vinterpausen - et halvt år før. et indebærer At klubberne via en afstemning på delegeretmødet pålægger bestyrelsen at arbejde for at skiftet i spilleformer skal foregå henholdsvis sommer eller vinter. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Styregruppen bag Spilleformsundersøgelsen anbefaler ud fra en faglig vurdering, at spilleformsskift foregår i august måned, altså sommer/sommer. Opsummeret vægtes anbefalingen ud fra et spillerudviklingsperspektiv, hvor spillerne er i centrum, og ikke et holdperspektiv, ligesom det også er spillerudviklingsperspektivet, der er i fokus i spilleformsundersøgelsen. SKAL der ændres til et skifte i vinterpausen, er det dog en enig styregruppes klare anbefaling, at skiftet sker ½ år senere, end det i dag anbefalede. Styregruppen er dog samtidig af den overbevisning, at vi vurderer det som værende svært at få gennemført med skiftet et halvt år senere, da en del klubber allerede i dag synes, vi presser citronen ved at udskyde eks. starten på 11v11. Side 5

6 4 4 (fortsat) fra regionsformændene Valg af medlemmer til regionsbestyrelserne Ændring i valg af medlemmer til regionsbestyrelserne lovenes 18 og 19. Regionsbestyrelserne ønsker med forslaget at gøre det nemmere at få valgt det rigtige antal medlemmer til regionsbestyrelsen og ikke være afhængig af, om et valg skal ske i et lige eller et ulige år. et indebærer Nuværende 18.5: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer til ny 18:5: Valg af bestyrelsesmedlemmer Nuværende 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år af gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ændring i antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen skal godkendes på regionens årsmøde Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet, foretager regionsbestyrelsen indstilling til unionsbestyrelsen om, hvem der skal overtage den ledige formandsplads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet, og dermed automatisk udtræder af regionsbestyrelsen, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende årsmøde. Nuværende 19 (fortsat): 19.4 Uanset af hvilken grund en regionsbestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden, kan denne besættes ved førstkommende årsmøde. til ny 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år. Uanset af hvilken grund regionsformandsposten bliver ledig i valgperioden, udpeger regionsbestyrelsen en fungerende formand blandt sine medlemmer. Formandsposten besættes ved førstkommende årsmøde Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, eller hvis formanden afgår i valgperioden, indtræder den af regionsbestyrelsen udpegede fungerende regionsformand på den ledige plads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, skal disse automatisk udtræde af regionsbestyrelsen. 19.4: Hvis en bestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden eller antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres, kan valg for ét år finde sted, således valgperioden tilpasses jf et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 6

7 Side 7

8 5 6 fra DBU Jyllands bestyrelse Disciplinærudvalgets sammensætning Ændring af DBU Jyllands love Det er ressourcekrævende at sidde i DBU Jyllands bestyrelse. Det er ligeledes ressourcekrævende at sidde i disciplinærudvalget. Derfor foreslår DBU Jyllands bestyrelse, at det ikke længere skal være lovfæstet, at mindst et af disciplinærudvalgets medlemmer skal sidde i Unionens bestyrelse. et indebærer Nuværende 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. til ny 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. fra DBU Jylland Bestyrelse Fællesturnering i lokalunionerne DBU Jyllands bestyrelse foreslår hermed, at der med virkning fra den 1. august 2014 kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner. Undtaget herfra er lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. et gælder for en 3 årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering i en 3 årig prøveperiode. et indebærer Med henblik på, at der kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner, bemyndiges DBU Jyllands bestyrelse til - efter forhandling - at tiltræde en sådan beslutning, så den fælles turnering kan etableres tidligst fra 1. august Den fælles turnering omfatter ikke lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. Den fælles turnering gælder for en 3-årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. Bemyndigelsen træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. Side 8

9 7 8 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg U19 Drenge fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Indførelse af U16 Drenge Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny turneringsform for U19 drenge med ikrafttrædelse august Med baggrund i de mange forslag til regionernes årsmøder omkring turneringen for U19 Drenge har der såvel før som efter årsmøderne været afholdt møder mellem klubberne bag forslagene og DBU Jyllands Ungdomsudvalg. Som et resultat af disse møder foreslås der umiddelbart efter delegeretmødet nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at komme med forslag til en ny og bedre turneringsform for U19 med ikrafttrædelse sommeren et indebærer Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til en ny turneringsform for U19 Drenge. Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i en turneringsform, der starter ud i 2 niveauer og via ombrydning ender i 3 eller 4 niveauer. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til: *Hvor mange hold, der skal udtages til øverste niveau. *Hvad rækkerne skal hedde. *Hvordan ombrydningen over vinteren skal være. *Om der skal være et kort kvalifikationsspil i starten af turneringen. *Hvordan fynske klubber eventuelt kan være en del af denne turnering, såfremt DBU Fyn ønsker dette. Arbejdsgruppen nedsættes af bestyrelsen umiddelbart efter delegeretmødet og skal have færdiggjort sit arbejde senest 10. marts 2014 således, at DBU Jyllands bestyrelse kan behandle arbejdsgruppens forslag til ny turneringsform på sit bestyrelsesmøde 20. marts Side 9 Udvidelse af årgangsopdeling - indførelse af U16 Drenge. Ønske om at fortsætte udviklingen med årgangsopdeling, da statistikkerne viser, at der fastholdes flere spillere ved årgangsopdeling. Ønske om at formindske de fysiske forskelle mellem spillerne. et indebærer At der vil være årgangsopdeling for drenge til og med U17 årgangen. At der vil være færre hold til deltagelse i såvel U15 som U17 rækkerne. At der vil være automatisk indplacering fra U15 til U16 allerede fra efteråret At der derudover vil være automatisk indplacering fra U16 til U17 fra efteråret At der fra efteråret 2015 ikke skal ansøges om deltagelse i U17 Drenge M. Ungdomsudvalget bemyndiges til at udarbejde nye turneringsbestemmelser for U15, U16 og U17 Drenge rækkerne. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august 2014.

10 9 9 (fortsat) fra Dronninglund IF og Hjallerup IF U17 og U19 ændres til U16 og U18 De nuværende U17 og U19 Drengerækker afskaffes og erstattes af U16 og U18 Drenge. Vi får taget hånd om fastholdelsesproblemerne med de ældre spillere, så de nuværende førsteårs U19-spillere ikke bliver rykket op til seniorafdelingerne, som det sker nu i mange klubber pga. for få spillere og andre forhold. Herefter vil ungdomsfodbolden gå op til de 18 år. Etablering af en ny U16-drengerække må også være med til at fastholde de unge, og det er bekendt, at man allerede har U16 på Sjælland. (fortsat) Der er også øl-problematikken i senioromklædningsrummene - spillerne er under 18 år. DBU må også være bekendt med utrolig mange udtrækninger af hold i U19- rækkerne. et indebærer Tidligere overgang fra ungdom til senior. Anden årgangsopdeling i f.t. DBU s rækker. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Ved etablering af ny U18-drengerække, der kommer til at bestå af nuværende U17 2.års og nuværende U19 1.års spillere, fastholder vi dem yderligere 1 år i ungdomsfodbolden, inden de rykker i seniorafdelingen. Flere af spillerne, som p.t. er 2.års U19, føler sig allerede klar til seniorbolden, og det kan konstateres, at mange klubber allerede rykker disse spillere op på seniorhold. De nuværende 1.års i U19 vil således få et yderligere år på bagen til at udvikle sig. Der er også et uddannelsesmæssigt aspekt spillere, som går på en ungdomsuddannelse, bliver typisk færdige med uddannelserne samme år, som de fylder 19 år d.v.s. at de, der vælger at starte på en videregående uddannelse, både skal flytte hjemmefra og starte på seniorkarrieren i en ny klub samtidig, kan få dem til at lægge støvlerne på hylden. Dette undgår vi ved at rykke dem til senior et år tidligere så kan de være tryg ved seniorbolden og fortsætte, selvom de flytter hjemmefra. Side 10

11 10 11 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Nye årgange i pigeungdom Indførelse af nye årgange i pigeungdom. Nuværende: U13 - U14 - U15 - U18 : U13 - U14 - U15 - U17 - U19 Vi ønsker at fastholde flere piger i ungdomsfodbolden. Vi ønsker at sikre en ensartet pigestruktur i DBU på tværs af lokalunioner. DBU s Ungdomsgruppe har undersøgt sammenhængen i mellem årgangsudbudte rækker og fastholdelse af pigeungdomsspillere for derved at kunne anbefale bedst mulige struktur, som fastholder flere spillere. et er udarbejdet på grundlag af hold- og medlemsstatistik fra lokalunionerne, møder med lokalunionerne og DBU Elite samt de erfaringer, som allerede findes ved årgangsopdeling i pigefodbolden. På den baggrund vil DBU Jyllands bestyrelse bede om årsmødernes og delegeretmødes opbakning til, at DBU Jylland arbejder for ændrede årgange i pigeungdom, således at de kan træde i kraft fra august et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Nørresundby Boldklub, Aalborg Freja, Aalborg Chang, Gug Boldklub, Vejgaard Boldspilklub og Nibe Boldklub Ændring af rækkebetegnelser DBU Jyllands delegeretmøde pålægger med vedtagelsen af dette forslag DBU Jyllands bestyrelse til at arbejde for ændrede rækkebetegnelser, så betegnelserne bliver mere nutidige. Der er en erkendt udfordring i forhold til at fastholde spillere i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge. I klubberne har vi brug for forskellige værktøjer, der kan understøtte arbejdet med at fastholde spillere i disse aldersgrupper, bl.a. skal vi tænke over, hvilke betegnelser vi anvender, når vi deler spillerne op i niveauer. Det er f.eks. ikke sejt for en 18-årig ung mand at blive udpeget til at være B-spiller, når han i sin egen opfattelse mindst er mesterrækkespiller efter 10 års fodboldtræning og hårdt arbejde. Det får spillere til at flytte klub eller stoppe med at spille. Resultatet er færre hold og færre spillere. Vi vil foreslå, at bestyrelsen arbejder for en ændring af navnene på rækkerne i U17 og U19 Drenge samt U18 Piger til noget, der ikke er med til at nedvurdere de unge menneskers fodboldmæssige evner. Vi mener, at B-rækken er en udlevet betegnelse og opfattes negativt, og at en geografisk opbygning af rækkebetegnelserne kan være et positivt tiltag i fastholdelsesarbejdet - måske ikke epokegørende, men alligevel i den rigtige retning. Ændring af rækkebetegnelser i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge kunne være: Mesterrække 1 ændres til 2. division i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge Mesterrække 2 ændres til Jyske Liga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge A ændres til Regionsliga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge B ændres til Lokalligaen i U19 Drenge, U18 Piger og i U17 Drenge et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 11

12 12 13 fra DBU Jylland Seniorudvalg Ekstra niveau i Kvinder Indførelse af ekstra niveau i Kvinder og ændring i rækkebetegnelserne. Kvindevestserien 16 hold 2 puljer á 8 hold 4 hold rykker ned (kræver ændring af Kvindevestserien) Jyllandsserien 24 hold 3 puljer á 8 hold 3 hold rykker op (+ nr. 1 fra Fyn) 6 hold rykker ned Serie 1 36 hold 6 puljer á 6 hold 6 hold rykker op 12 hold rykker ned (+ 2 ekstra, da der i dette tilfælde er mere end 12 puljer i Serie 2) Serie 2 84 hold 14 puljer á 6 hold 14 hold rykker op Efter nedlæggelse af Danmarksserien for kvinder er niveauforskellene i de lavere rangerende rækker blevet øget. For at imødegå dette foreslås der etableret et ekstra niveau, benævnt Jyllandsserien for kvinder. Der er tidligere på året gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der viser, at klubberne prioriterer jævnbyrdige kampe højt. et indebærer Sikrer flere jævnbyrdige kampe Alle, der vinder sin pulje, rykker op De bedste Serie 1-kvindehold kommer til at spille 14 kampe i stedet for 10 Forventning om mere stabile rækker Gennemskuelig turneringsstruktur Større kørselsafstande et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A permanentgøres, så den fleksible spilleform gælder i de 2 årganges laveste niveau både efterår og forår. På delegeretmødet i januar 2013 vedtog klubberne et forsøg med fleksibel spilleform i ovenstående 2 rækker. Forsøget skulle afvikles i efteråret 2013 og gik ud på, at et hold kunne meddele modstanderholdet, at en 11:11 kamp skulle spilles som 9:9, hvis henvendelse herom skete senest 2 timer inden kampe. Det anmodende hold kunne stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11:11, mens det andet hold fortsat kunne stille med 14 spillere. Efter efterårssæsonen 2013 har DBU Jylland udsendt en række spørgsmål til klubberne i de 2 rækker og der er modtaget i alt 50 besvarelser 25 fra U15 Piger B og 25 fra U18 Piger A. Undersøgelsen har vist os, at: 48% (24 hold) har spillet 0 kampe som 9:9. 4% (2 hold) har spillet 6 kampe som 9:9 (ingen har spillet 7 eller flere kampe som 9:9). 74% (37 hold) foretrækker at spille kampen som 9:9, hvis alternativet er en aflysning. 58% (29 hold) mener, at tidsfristen på 2 timer er passende. At der er spillet flere kampe i U15 Piger B i f.t. til efteråret 2012, hvor der ikke var fleksibel spilleform i U18 Piger A er der lige så mange ikke spillede kampe som i et indebærer At der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9:9 som til 11:11. At man kan komme ud for at skulle spille 9:9, selvom man har tilmeldt sig en 11:11 turnering. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret Side 12

13 14 15 fra DBU Jylland Seniorudvalg Fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer Indførelse af fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer (et hold kan forlange, at der spilles 9:9 i stedet for 11:11). Reglen vil betyde færre aflysninger og dermed flere spillede kampe og angiveligt fastholdelse af flere spillere. et indebærer Der skal rettes henvendelse senest 2 timer før kampen. Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9:9, da alternativet vil være en aflysning. Resultatet af kampen tæller uanset spilleformen. Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9:9, da de jo kunne have spillet 11:11 ved flere spillere. Det andet hold må fortsat benytte op til 14 spillere. Dommerne ved ikke på forhånd, hvilken kamp de skal dømme, hvilket kan give forvirring og usikkerhed. Der spilles dog samme antal minutter uanset spilleform. fra Erritsø GIF Indsættelse af ekstra spiller i 9:9 og 11:11 I ungdomsrækkernes 9:9 og 11:11 rækkers laveste niveau skal det være tilladt at indsætte en ekstra spiller for hver gang, man som hold kommer bagud med 3 mål. Tiltaget skal mindske risikoen for store nederlag/sejre. et indebærer For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering af måldifferencen. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Side 13

14 16 fra DBU Jyllands Ungdomsudvalg Banestørrelse 11:11 Ændring af turneringsreglementet, så en 11-mands bane, der anvendes til en ungdomskamp eller en kamp for Ældre, ikke må være større end en seniorbane på 105x68 meter. Turneringsreglementet angiver, at 11- mands seniorkampe skal afvikles på en bane på 105 x 68 meter. Ungdomsudvalget foreslår, at der bliver et maksimum på, hvor stor en 11-mands bane til ungdomskampe og kampe for Old Boys og Veteraner må være. Jf. fodboldloven kan en bane til 11-mands ungdomskampe pt. være fra minimum 45 til maksimum 90 meter i bredden og fra minimum 90 til maksimum 120 meter i længden. Det er ikke logisk, at en ungdomskamp kan afvikles på en bane, der er større end en bane til seniorkampe. Det foreslås, at der tilføjes følgende i Turneringsreglementet: En 11-mands ungdomsbane og en bane for Ældre skal i bredden være minimum 45 og maksimum 68 meter og i længden minimum 90 og maksimum 105 meter. et indebærer At der vil være en maksimumstørrelse for 11-mands baner til ungdomskampe. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 14

15 Side 15

16 DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 11. januar 2014 i Herning Kongrescenter

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

fodboldapril 2013 Ny livsstil rammer rækkerne Tema: Fra Jyllandsserie til Serie 5 i Kolding Positiv eksplosion i Ravnsbjerg

fodboldapril 2013 Ny livsstil rammer rækkerne Tema: Fra Jyllandsserie til Serie 5 i Kolding Positiv eksplosion i Ravnsbjerg JYSK fodboldapril 2013 Tema: Ny livsstil rammer rækkerne Positiv eksplosion i Ravnsbjerg Fra Jyllandsserie til Serie 5 i Kolding Analyse: Jyder mest vilde med fodbold LEDER DBU Jyllands fodboldmagasin

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

JYSK FODBOLD LÆS I DETTE NUMMER:

JYSK FODBOLD LÆS I DETTE NUMMER: JYSK FODBOLD OKTOBER 2007 LÆS I DETTE NUMMER: Gennembrud for sund kost-koncept Ribe Boldklub satser på holdninger Århusianske pokaldræbere tog det sidste stik Skjold Sæby bandlyser mobiltelefoner Serie

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst JYSK fodbold December 2011 Mejrup er i storvækst Seniorbolden ruller igen i Ølgod Klassisk indefodbold vs. Futsal Succes med pigerne i Vrå Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere