Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer"

Transkript

1 FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014

2 Side 2

3 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller 5:5 og U11, U12 og U13 Piger og Drenge spiller 8:8. På baggrund af resultater opnået af både kvantitative og kvalitative analyser, kan det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt er opsamlet rigtig stor viden omkring de forskellige årgange og niveauer i dansk børne- og ungdomsfodbold i forhold til, hvilke spilleformer og banestørrelser der kan betragtes som værende de optimale for udviklingen af dygtige og glade fodboldspillere i dansk fodbold. et indebærer Årgange Spilleform nu Spilleform efter Banestr. nu Banestr. efter U5, U6 3:3 3:3 12x18 m *13x21 m og U7 U8, U9 5:5 5:5 24x30 m *30x40 m U10 7:7 5:5 40x56 m 30x40 m U11, U12 7:7 8:8 40x56 m max. 52,5x68 m U13 11:11 8:8 68x105 m max. 52,5x68 m U14 og opefter 11:11 11:11 68x105 m max. 68x105 m *) Der vil være en stående dispensation til at afvige 10% (til mindre bane) fra de anbefalede banestørrelser af hensyn til evt. pladsproblemer. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august I øjeblikket er udbuddet af spilleformer i børne- og ungdomsfodbolden ikke ensartet i Danmark. Derfor lægger DBU op til en harmonisering, der skal være med til at give en bedre overskuelighed i spilleformer og banestørrelser på tværs af organisationen. Spilleformerne og banestørrelserne skal desuden være med til yderligere at understøtte den røde tråd fra leg til landshold samt sikre en optimeret spillerudvikling i børne- og ungdomsfodbolden for at styrke talentarbejdet. Tidssvarende spilleformer er også med til at tiltrække og fastholde langt flere børn og unge som fodboldspillere. Side 3

4 2 2 (fortsat) fra Aalborg Freja, Nørresundby Boldklub, Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Aalborg Chang, Vejgaard Boldspilklub, Gug Boldklub, Nibe Boldklub og B52/AFC Aalborg Kalenderårsturnering til kalenderårsturnering. Begrundelsen for at fodbold skal spilles i kalenderåret, er, at man som klub (træner, leder og spiller) har 2-3 måneders opstart til at planlægge sæsonen, inden den starter i april. Derudover har klubberne 2-3 måneder i efteråret til at afslutte fodboldåret; ungdomsafslutning, holdafslutning, JM og god tid til at forberede den kommende sæson. Ved at turneringen afvikles i kalenderåret er fodbolden spredt ud over hele året og opgaverne er ligeledes spredt ud over hele året. I dag skal de fleste opgaver med henblik på den kommende sæson klares i maj og juni samtidig med, at man skal afslutte sæsonen. De opgaver som ikke kan gøres i foråret, skal gøres i juli, hvor der er ferie, hvorfor man tit oplever, at klubber ikke er parate til den nye sæson (manglende trænere, udtrækninger, ændringer af kamptidspunkter, ingen tid til at lære spillerne og forældrene) plus det tærer på de frivillige lederes kræfter, at de skal bruge deres sommerferie på at forberede overgangen til den nye sæson. (fortsat) Ved at spille efterår-forår afsluttes sæsonen i juni. I denne måned holder klubberne holdafslutning, klubafslutning og der er afvikles også JM. Samtidig med dét er der dimission i skolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover er det problematisk i forhold til JM, at turneringen afvikles på meget kort tid og med halvamputerede hold og finaler spilles med yngre hold, fordi de oprindelige finaledeltagere skal til dimission på finaledagen. Desuden er det ikke særligt motiverende for turneringen, at man kan komme i finalen uden at spille nogen kampe, fordi modstanderne ikke kan stille hold på grund af dimission. et indebærer DBU Jyllands turneringer følger ikke DBU s turneringer. et skal ved vedtagelse implementeres fra januar Side 4

5 3 3 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Skift af spilleformer Under forudsætning af, at forslag 1 bliver vedtaget ønskes delegeretmødets stillingtagen til om DBU Jyllands bestyrelse skal arbejde for at skiftet i spilleformer som vedtaget i forslag 1 skal ske sommer eller vinter. Hvis der er flertal for sommer, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5, fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11 sker i sommerpausen. Hvis der er flertal for vinter, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 sker i vinterpausen - et halvt år efter, mens skiftet fra 8:8 til 11:11 sker i vinterpausen - et halvt år før. et indebærer At klubberne via en afstemning på delegeretmødet pålægger bestyrelsen at arbejde for at skiftet i spilleformer skal foregå henholdsvis sommer eller vinter. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Styregruppen bag Spilleformsundersøgelsen anbefaler ud fra en faglig vurdering, at spilleformsskift foregår i august måned, altså sommer/sommer. Opsummeret vægtes anbefalingen ud fra et spillerudviklingsperspektiv, hvor spillerne er i centrum, og ikke et holdperspektiv, ligesom det også er spillerudviklingsperspektivet, der er i fokus i spilleformsundersøgelsen. SKAL der ændres til et skifte i vinterpausen, er det dog en enig styregruppes klare anbefaling, at skiftet sker ½ år senere, end det i dag anbefalede. Styregruppen er dog samtidig af den overbevisning, at vi vurderer det som værende svært at få gennemført med skiftet et halvt år senere, da en del klubber allerede i dag synes, vi presser citronen ved at udskyde eks. starten på 11v11. Side 5

6 4 4 (fortsat) fra regionsformændene Valg af medlemmer til regionsbestyrelserne Ændring i valg af medlemmer til regionsbestyrelserne lovenes 18 og 19. Regionsbestyrelserne ønsker med forslaget at gøre det nemmere at få valgt det rigtige antal medlemmer til regionsbestyrelsen og ikke være afhængig af, om et valg skal ske i et lige eller et ulige år. et indebærer Nuværende 18.5: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer til ny 18:5: Valg af bestyrelsesmedlemmer Nuværende 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år af gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ændring i antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen skal godkendes på regionens årsmøde Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet, foretager regionsbestyrelsen indstilling til unionsbestyrelsen om, hvem der skal overtage den ledige formandsplads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet, og dermed automatisk udtræder af regionsbestyrelsen, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende årsmøde. Nuværende 19 (fortsat): 19.4 Uanset af hvilken grund en regionsbestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden, kan denne besættes ved førstkommende årsmøde. til ny 19: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år. Uanset af hvilken grund regionsformandsposten bliver ledig i valgperioden, udpeger regionsbestyrelsen en fungerende formand blandt sine medlemmer. Formandsposten besættes ved førstkommende årsmøde Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, eller hvis formanden afgår i valgperioden, indtræder den af regionsbestyrelsen udpegede fungerende regionsformand på den ledige plads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, skal disse automatisk udtræde af regionsbestyrelsen. 19.4: Hvis en bestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden eller antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres, kan valg for ét år finde sted, således valgperioden tilpasses jf et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 6

7 Side 7

8 5 6 fra DBU Jyllands bestyrelse Disciplinærudvalgets sammensætning Ændring af DBU Jyllands love Det er ressourcekrævende at sidde i DBU Jyllands bestyrelse. Det er ligeledes ressourcekrævende at sidde i disciplinærudvalget. Derfor foreslår DBU Jyllands bestyrelse, at det ikke længere skal være lovfæstet, at mindst et af disciplinærudvalgets medlemmer skal sidde i Unionens bestyrelse. et indebærer Nuværende 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. til ny 20.3: 20.3 Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. fra DBU Jylland Bestyrelse Fællesturnering i lokalunionerne DBU Jyllands bestyrelse foreslår hermed, at der med virkning fra den 1. august 2014 kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner. Undtaget herfra er lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. et gælder for en 3 årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering i en 3 årig prøveperiode. et indebærer Med henblik på, at der kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner, bemyndiges DBU Jyllands bestyrelse til - efter forhandling - at tiltræde en sådan beslutning, så den fælles turnering kan etableres tidligst fra 1. august Den fælles turnering omfatter ikke lokale (3, 5 og 7 mands) turneringer og pokalturneringer. Den fælles turnering gælder for en 3-årig prøveperiode og skal således evalueres senest i efteråret 2016 med henblik på en justering eller en permanent vedtagelse på delegeretmødet i januar Hvis et sådant forslag ikke nyder fremme på delegeretmødet januar 2017, bortfalder ordningen. Bemyndigelsen træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. Side 8

9 7 8 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg U19 Drenge fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Indførelse af U16 Drenge Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny turneringsform for U19 drenge med ikrafttrædelse august Med baggrund i de mange forslag til regionernes årsmøder omkring turneringen for U19 Drenge har der såvel før som efter årsmøderne været afholdt møder mellem klubberne bag forslagene og DBU Jyllands Ungdomsudvalg. Som et resultat af disse møder foreslås der umiddelbart efter delegeretmødet nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at komme med forslag til en ny og bedre turneringsform for U19 med ikrafttrædelse sommeren et indebærer Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til en ny turneringsform for U19 Drenge. Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i en turneringsform, der starter ud i 2 niveauer og via ombrydning ender i 3 eller 4 niveauer. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til: *Hvor mange hold, der skal udtages til øverste niveau. *Hvad rækkerne skal hedde. *Hvordan ombrydningen over vinteren skal være. *Om der skal være et kort kvalifikationsspil i starten af turneringen. *Hvordan fynske klubber eventuelt kan være en del af denne turnering, såfremt DBU Fyn ønsker dette. Arbejdsgruppen nedsættes af bestyrelsen umiddelbart efter delegeretmødet og skal have færdiggjort sit arbejde senest 10. marts 2014 således, at DBU Jyllands bestyrelse kan behandle arbejdsgruppens forslag til ny turneringsform på sit bestyrelsesmøde 20. marts Side 9 Udvidelse af årgangsopdeling - indførelse af U16 Drenge. Ønske om at fortsætte udviklingen med årgangsopdeling, da statistikkerne viser, at der fastholdes flere spillere ved årgangsopdeling. Ønske om at formindske de fysiske forskelle mellem spillerne. et indebærer At der vil være årgangsopdeling for drenge til og med U17 årgangen. At der vil være færre hold til deltagelse i såvel U15 som U17 rækkerne. At der vil være automatisk indplacering fra U15 til U16 allerede fra efteråret At der derudover vil være automatisk indplacering fra U16 til U17 fra efteråret At der fra efteråret 2015 ikke skal ansøges om deltagelse i U17 Drenge M. Ungdomsudvalget bemyndiges til at udarbejde nye turneringsbestemmelser for U15, U16 og U17 Drenge rækkerne. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august 2014.

10 9 9 (fortsat) fra Dronninglund IF og Hjallerup IF U17 og U19 ændres til U16 og U18 De nuværende U17 og U19 Drengerækker afskaffes og erstattes af U16 og U18 Drenge. Vi får taget hånd om fastholdelsesproblemerne med de ældre spillere, så de nuværende førsteårs U19-spillere ikke bliver rykket op til seniorafdelingerne, som det sker nu i mange klubber pga. for få spillere og andre forhold. Herefter vil ungdomsfodbolden gå op til de 18 år. Etablering af en ny U16-drengerække må også være med til at fastholde de unge, og det er bekendt, at man allerede har U16 på Sjælland. (fortsat) Der er også øl-problematikken i senioromklædningsrummene - spillerne er under 18 år. DBU må også være bekendt med utrolig mange udtrækninger af hold i U19- rækkerne. et indebærer Tidligere overgang fra ungdom til senior. Anden årgangsopdeling i f.t. DBU s rækker. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Ved etablering af ny U18-drengerække, der kommer til at bestå af nuværende U17 2.års og nuværende U19 1.års spillere, fastholder vi dem yderligere 1 år i ungdomsfodbolden, inden de rykker i seniorafdelingen. Flere af spillerne, som p.t. er 2.års U19, føler sig allerede klar til seniorbolden, og det kan konstateres, at mange klubber allerede rykker disse spillere op på seniorhold. De nuværende 1.års i U19 vil således få et yderligere år på bagen til at udvikle sig. Der er også et uddannelsesmæssigt aspekt spillere, som går på en ungdomsuddannelse, bliver typisk færdige med uddannelserne samme år, som de fylder 19 år d.v.s. at de, der vælger at starte på en videregående uddannelse, både skal flytte hjemmefra og starte på seniorkarrieren i en ny klub samtidig, kan få dem til at lægge støvlerne på hylden. Dette undgår vi ved at rykke dem til senior et år tidligere så kan de være tryg ved seniorbolden og fortsætte, selvom de flytter hjemmefra. Side 10

11 10 11 fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Nye årgange i pigeungdom Indførelse af nye årgange i pigeungdom. Nuværende: U13 - U14 - U15 - U18 : U13 - U14 - U15 - U17 - U19 Vi ønsker at fastholde flere piger i ungdomsfodbolden. Vi ønsker at sikre en ensartet pigestruktur i DBU på tværs af lokalunioner. DBU s Ungdomsgruppe har undersøgt sammenhængen i mellem årgangsudbudte rækker og fastholdelse af pigeungdomsspillere for derved at kunne anbefale bedst mulige struktur, som fastholder flere spillere. et er udarbejdet på grundlag af hold- og medlemsstatistik fra lokalunionerne, møder med lokalunionerne og DBU Elite samt de erfaringer, som allerede findes ved årgangsopdeling i pigefodbolden. På den baggrund vil DBU Jyllands bestyrelse bede om årsmødernes og delegeretmødes opbakning til, at DBU Jylland arbejder for ændrede årgange i pigeungdom, således at de kan træde i kraft fra august et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra Lindholm IF, Aalborg KFUM Fodbold, Nørresundby Boldklub, Aalborg Freja, Aalborg Chang, Gug Boldklub, Vejgaard Boldspilklub og Nibe Boldklub Ændring af rækkebetegnelser DBU Jyllands delegeretmøde pålægger med vedtagelsen af dette forslag DBU Jyllands bestyrelse til at arbejde for ændrede rækkebetegnelser, så betegnelserne bliver mere nutidige. Der er en erkendt udfordring i forhold til at fastholde spillere i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge. I klubberne har vi brug for forskellige værktøjer, der kan understøtte arbejdet med at fastholde spillere i disse aldersgrupper, bl.a. skal vi tænke over, hvilke betegnelser vi anvender, når vi deler spillerne op i niveauer. Det er f.eks. ikke sejt for en 18-årig ung mand at blive udpeget til at være B-spiller, når han i sin egen opfattelse mindst er mesterrækkespiller efter 10 års fodboldtræning og hårdt arbejde. Det får spillere til at flytte klub eller stoppe med at spille. Resultatet er færre hold og færre spillere. Vi vil foreslå, at bestyrelsen arbejder for en ændring af navnene på rækkerne i U17 og U19 Drenge samt U18 Piger til noget, der ikke er med til at nedvurdere de unge menneskers fodboldmæssige evner. Vi mener, at B-rækken er en udlevet betegnelse og opfattes negativt, og at en geografisk opbygning af rækkebetegnelserne kan være et positivt tiltag i fastholdelsesarbejdet - måske ikke epokegørende, men alligevel i den rigtige retning. Ændring af rækkebetegnelser i U17 Drenge, U18 Piger og U19 Drenge kunne være: Mesterrække 1 ændres til 2. division i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge Mesterrække 2 ændres til Jyske Liga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge A ændres til Regionsliga i U19 Drenge, U18 Piger og U17 Drenge B ændres til Lokalligaen i U19 Drenge, U18 Piger og i U17 Drenge et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 11

12 12 13 fra DBU Jylland Seniorudvalg Ekstra niveau i Kvinder Indførelse af ekstra niveau i Kvinder og ændring i rækkebetegnelserne. Kvindevestserien 16 hold 2 puljer á 8 hold 4 hold rykker ned (kræver ændring af Kvindevestserien) Jyllandsserien 24 hold 3 puljer á 8 hold 3 hold rykker op (+ nr. 1 fra Fyn) 6 hold rykker ned Serie 1 36 hold 6 puljer á 6 hold 6 hold rykker op 12 hold rykker ned (+ 2 ekstra, da der i dette tilfælde er mere end 12 puljer i Serie 2) Serie 2 84 hold 14 puljer á 6 hold 14 hold rykker op Efter nedlæggelse af Danmarksserien for kvinder er niveauforskellene i de lavere rangerende rækker blevet øget. For at imødegå dette foreslås der etableret et ekstra niveau, benævnt Jyllandsserien for kvinder. Der er tidligere på året gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der viser, at klubberne prioriterer jævnbyrdige kampe højt. et indebærer Sikrer flere jævnbyrdige kampe Alle, der vinder sin pulje, rykker op De bedste Serie 1-kvindehold kommer til at spille 14 kampe i stedet for 10 Forventning om mere stabile rækker Gennemskuelig turneringsstruktur Større kørselsafstande et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august fra DBU Jylland Ungdomsudvalg Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A Fleksibel spilleform i U15 Piger B og U18 Piger A permanentgøres, så den fleksible spilleform gælder i de 2 årganges laveste niveau både efterår og forår. På delegeretmødet i januar 2013 vedtog klubberne et forsøg med fleksibel spilleform i ovenstående 2 rækker. Forsøget skulle afvikles i efteråret 2013 og gik ud på, at et hold kunne meddele modstanderholdet, at en 11:11 kamp skulle spilles som 9:9, hvis henvendelse herom skete senest 2 timer inden kampe. Det anmodende hold kunne stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11:11, mens det andet hold fortsat kunne stille med 14 spillere. Efter efterårssæsonen 2013 har DBU Jylland udsendt en række spørgsmål til klubberne i de 2 rækker og der er modtaget i alt 50 besvarelser 25 fra U15 Piger B og 25 fra U18 Piger A. Undersøgelsen har vist os, at: 48% (24 hold) har spillet 0 kampe som 9:9. 4% (2 hold) har spillet 6 kampe som 9:9 (ingen har spillet 7 eller flere kampe som 9:9). 74% (37 hold) foretrækker at spille kampen som 9:9, hvis alternativet er en aflysning. 58% (29 hold) mener, at tidsfristen på 2 timer er passende. At der er spillet flere kampe i U15 Piger B i f.t. til efteråret 2012, hvor der ikke var fleksibel spilleform i U18 Piger A er der lige så mange ikke spillede kampe som i et indebærer At der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9:9 som til 11:11. At man kan komme ud for at skulle spille 9:9, selvom man har tilmeldt sig en 11:11 turnering. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra foråret Side 12

13 14 15 fra DBU Jylland Seniorudvalg Fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer Indførelse af fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer (et hold kan forlange, at der spilles 9:9 i stedet for 11:11). Reglen vil betyde færre aflysninger og dermed flere spillede kampe og angiveligt fastholdelse af flere spillere. et indebærer Der skal rettes henvendelse senest 2 timer før kampen. Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9:9, da alternativet vil være en aflysning. Resultatet af kampen tæller uanset spilleformen. Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9:9, da de jo kunne have spillet 11:11 ved flere spillere. Det andet hold må fortsat benytte op til 14 spillere. Dommerne ved ikke på forhånd, hvilken kamp de skal dømme, hvilket kan give forvirring og usikkerhed. Der spilles dog samme antal minutter uanset spilleform. fra Erritsø GIF Indsættelse af ekstra spiller i 9:9 og 11:11 I ungdomsrækkernes 9:9 og 11:11 rækkers laveste niveau skal det være tilladt at indsætte en ekstra spiller for hver gang, man som hold kommer bagud med 3 mål. Tiltaget skal mindske risikoen for store nederlag/sejre. et indebærer For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering af måldifferencen. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødets vedtagelse. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra august Side 13

14 16 fra DBU Jyllands Ungdomsudvalg Banestørrelse 11:11 Ændring af turneringsreglementet, så en 11-mands bane, der anvendes til en ungdomskamp eller en kamp for Ældre, ikke må være større end en seniorbane på 105x68 meter. Turneringsreglementet angiver, at 11- mands seniorkampe skal afvikles på en bane på 105 x 68 meter. Ungdomsudvalget foreslår, at der bliver et maksimum på, hvor stor en 11-mands bane til ungdomskampe og kampe for Old Boys og Veteraner må være. Jf. fodboldloven kan en bane til 11-mands ungdomskampe pt. være fra minimum 45 til maksimum 90 meter i bredden og fra minimum 90 til maksimum 120 meter i længden. Det er ikke logisk, at en ungdomskamp kan afvikles på en bane, der er større end en bane til seniorkampe. Det foreslås, at der tilføjes følgende i Turneringsreglementet: En 11-mands ungdomsbane og en bane for Ældre skal i bredden være minimum 45 og maksimum 68 meter og i længden minimum 90 og maksimum 105 meter. et indebærer At der vil være en maksimumstørrelse for 11-mands baner til ungdomskampe. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 14

15 Side 15

16 DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 11. januar 2014 i Herning Kongrescenter

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands regionale årsmøder 2013 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014

FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014 FORSLAG på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014 1 fra DBU Jyllands bestyrelse Højskoler og efterskoler som foreninger Ændring af DBU Jyllands love 3 Medlemmer, så højskoler og efterskoler fremover kan

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015 Holdtilmelding forår 2015 Generelt om holdtilmelding På de følgende sider vil du få et overblik over det du skal vide i forbindelse med holdtilmelding til foråret 2015. Du finder bl.a. information om de

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

Turneringer 7-mands 2013-14

Turneringer 7-mands 2013-14 Turneringer 7-mands 2013-14 NY turnering = ingen hold tilmeldt 1 Turneringen 7-mands 2013-14 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 7-mands 2013-14. 4. kvartalsspiller

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

DGI Nordjylland Fodbold. Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret?

DGI Nordjylland Fodbold. Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret? DGI Nordjylland Fodbold Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret? Indefodboldturneringen 2016-2017 2 Selvom efterårets udefodbold sæson 2016/17 kun er godt midtvejs, er det nu man skal til at planlægge,

Læs mere

8-mandsturnering 2015-2016

8-mandsturnering 2015-2016 Invitation 8-mandsturnering 2015-2016 Disse sider indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 8-mands 2015-2016. Vær opmærksom på, at alle hold skal gentilmeldes ingen hold

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Forslag 1. Forslag fra JBU Bestyrelse

Forslag 1. Forslag fra JBU Bestyrelse FORSLAG på JBUs delegeretmøde 8. januar 2011 1 fra JBU Bestyrelse FORSLAG 1 - ÆNDRING AF LOVE FOR JYDSK BOLDSPIL-UNION 1 Navn 1.1 Unionens navn er DBU Jylland. Unionens binavn er Jydsk Boldspil-Union

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Turneringer 7-mands 2012-13

Turneringer 7-mands 2012-13 Turneringer 7-mands 2012-13 1 Turneringen 7-mands 2012-13 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 7-mands 2012-13. 4. kvartalsspiller i rækkerne: U-11 Piger

Læs mere

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 107 (2017) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold 1. Fusion 1.1 En fusion er en fuldstændig sammenlægning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015.

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. Alle hold overføres fra Efterårsturneringen 2014 Alle holdene der har deltaget i DGI Midtjyllands turnering i

Læs mere

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet.

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet. Love for DBU Jylland 01.11.2010 Stiftet 1. december 1895 Der er 3 hovedændringer. Ændring af navn fra JBU til DBU Jylland En mere logisk opbygning af lovene, hvor der er skelet kraftigt til DBUs love En

Læs mere

ALDERSDISPENSATION FRA TILLÆG TIL TURNERINGSBESTEMMELSERNE 2010 SUPPLERENDE TURNERINGSREGLER

ALDERSDISPENSATION FRA TILLÆG TIL TURNERINGSBESTEMMELSERNE 2010 SUPPLERENDE TURNERINGSREGLER ALDERSDISPENSATION FRA TILLÆG TIL TURNERINGSBESTEMMELSERNE 2010 SUPPLERENDE TURNERINGSREGLER Hovedreglen om aldersdispensation til ungdomsspillere findes kap. XI, 1, i Turneringsbestemmelserne: Aldersdispensation

Læs mere

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Referat Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Formål med mødet: Tilpasse DBU Sjællands turnerings-, stævne og uddannelsestilbud for børne- og ungdomsfodbolden til lokale behov og ønsker Mødeleder: Jacob Poulsen

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Turneringsudvalgsformandens beretning

Turneringsudvalgsformandens beretning Turneringsudvalgsformandens beretning Jeg må nok erkende det er en noget speciel situation at skrive sin sidste beretning som turneringsudvalgsformand efter 46 år, men om det er derfor, at jeg først er

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene.

DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene. Lodtrækning til puljevinderkampene DBU Sjælland s turneringsafdeling har foretaget lodtrækningen til puljevinderkampene. Vi nærmer os med hastige skridt endnu en turneringsafslutning, og de mange puljevinderkampe

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Indefodbold 2010/11 Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Yderligere oplysninger kan fås hos: JBU Region 3 Forum Horsens Langmarksvej 53 8700 Horsens Tlf. 8939 9930 Fax 75610915 E-mail: region3@jbu.dbu.dk

Læs mere

INVITATION FUTSAL 2015/16

INVITATION FUTSAL 2015/16 INVITATION FUTSAL 2015/16 Turneringsopbygning Futsal turneringen 2015/16 udbydes i 2 niveauer i nedennævnte rækker. Vi tilstræber med inddelingen på at få så jævnbyrdige kampe som muligt. Hvis den enkelte

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2016-2017 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C 12.10.16 Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold. En undersøgelse foretaget af DBU og lokalunionerne

Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold. En undersøgelse foretaget af DBU og lokalunionerne Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold og lokalunionerne fra leg til landshold 1 Indledning I dette hæfte har DBU og lokalunionerne forsøgt at samle de vigtigste resultater, analyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Ny Turneringsstruktur til sæson

Ny Turneringsstruktur til sæson Niveaustævne for U-18 pige og drenge 1. division Niveaustævne for U-18 pige og drenge A: Der tilbydes niveaustævner for hold som tilmeldes i A-rækken, disse Turneringen for U-18 pige og drenge 1. division.

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

8-mandsturnering 2014-2015

8-mandsturnering 2014-2015 TILMELDING TIL 8-mandsturnering 2014-2015 Disse sider indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 8-mands 2014-2015. Vær opmærksom på, at alle hold skal gentilmeldes ingen

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 NY turnering = ingen hold tilmeldt 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2013-14 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Zebra Cup 2014. for drenge- og pigerækkerne U6 U12 Søndag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang. Provstejorden 13, 9000 Aalborg. www.aalborgchang.

Zebra Cup 2014. for drenge- og pigerækkerne U6 U12 Søndag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang. Provstejorden 13, 9000 Aalborg. www.aalborgchang. www.aalborgchang.dk Zebra Cup 2014 for drenge- og pigerækkerne U6 U12 dag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang Provstejorden 13, 9000 Aalborg Sponsorer ANKOMST OG PARKERING VED AALBORG CHANG, PROVSTEJORDEN,

Læs mere

Indefodbold 2015/16. Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice

Indefodbold 2015/16. Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice Indefodbold 2015/16 I Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice Indholdsfortegnelse Tilmeldingsgebyr... 1 Datoplan for indefodbold på bane med håndboldmål... 2 Turneringer på bane med håndboldmål

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold. En undersøgelse foretaget af DBU og lokalunionerne. fra leg til landshold

Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold. En undersøgelse foretaget af DBU og lokalunionerne. fra leg til landshold Spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold og lokalunionerne fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius Henrik Vick Foto Per

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Mandag d. 2. oktober 2017, kl på Scandic, Odense.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Mandag d. 2. oktober 2017, kl på Scandic, Odense. Brøndby den 2. oktober 2017 Journal nr. 1168-17 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 1 2017-2018 Mandag d. 2. oktober 2017, kl. 18-22 på Scandic, Odense. Deltagere: Troels Hansen (TH)

Læs mere

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN 2011 VELKOMMEN TIL OLDBOYS FODBOLD 2011 Så er vi klar til Oldboys B 11 mands turneringen 2011. Oldboys B-rækken: B-rækken består af 3 puljer a 6 hold. I hver pulje

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt SIF-Fodbold - Sport Organisation Overordnede opgaver/ansvar Sport Ansvarlig for området Mogens Schuldt Birger M. Nielsen ass. Mogens Schuldt Ungsenior: U21 Herre- og kvindesenior Old Boys - Veteran Mogens

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Vedtægter. For. Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg

Vedtægter. For. Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg Vedtægter For Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

21. MAJ Piger og drenge U6 U12. Aalborg Chang Provstejorden Aalborg. Sponsorer

21. MAJ Piger og drenge U6 U12. Aalborg Chang Provstejorden Aalborg. Sponsorer 21. MAJ 2016 Piger og drenge U6 U12 Aalborg Chang Provstejorden 13 9000 Aalborg Sponsorer Ankomst og parkering Det er ikke nødvendigt at anmelde sin ankomst hos stævneledelsen, da alle hold har fået tilsendt

Læs mere

Forslag til nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold

Forslag til nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold Forslag til nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold Forslag 1 Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller 5:5 og U11, U12 og

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2012-13 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 2012-13. HUSK Tilmelding til alle

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 Hermed udsendes indbydelse til DGI Midtjyllands indendørs fodboldturnering 2015/2016. ONLINE tilmelding skal ske via http://foreningsportalen.dgi.dk Koden til foreningsportalen

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold 2016 DGI Midtjylland Fodbold Indholdsfortegnelse: UNGDOMSFODBOLD SPILFORMER:... 3 FODBOLD I DGI MIDTJYLLAND... 4 TERMINER FORÅR... 4 UNGDOMS RÆKKER... 5 SENIOR RÆKKER... 6 ALDERSTRIN / KLASSETRIN... 6

Læs mere

Kamp Dag Dato Række Pulje Hjemme 497541 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Vorbasse Boldklub 1 497542 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Sdr.

Kamp Dag Dato Række Pulje Hjemme 497541 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Vorbasse Boldklub 1 497542 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Sdr. Kamp Dag Dato Række Pulje Hjemme 497541 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Vorbasse Boldklub 1 497542 Lør 02-01-2016 08:00 U7 drenge Pulje 1 Sdr. Omme IF 2 497686 Lør 02-01-2016 08:00 U8 drenge Pulje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM Velkommen til Bella Italia Cup 2014 i B52/Aalborg Fodbold Club Rigtig hjerteligt velkommen til den femte udgave af Bella Italia Cup. Vi har igen kunnet

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM Velkommen til Bella Italia Cup 2014 i B52/Aalborg Fodbold Club Rigtig hjerteligt velkommen til den femte udgave af Bella Italia Cup. Vi har igen kunnet

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 Særlige bestemmelser Forår - 2013 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere