fra flskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra flskeridirektoren"

Transkript

1 U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret blir notsild 50, garnsild 6061 kr. maalet. bra, haaper man at fisket nu begynder Uken 2127 november. Rødøy blev i foregaaende uke op for alvor. fisket 350 maal hvorav saltet 500, Brislingfisket er fremdeles smaat. F pris 65. ndberetning for sidste uke tiden 1520 november tilførtes ETSLDFSKET hadde en uke mangler. Steigen blev sat 5 smaa Stavanger kun 5295 skj brisling, derav fangst av maal, hvorav der stæng ved Rambogen, smaafaldende opfisket i Stavanger amt 2950 skj., i blev saltet til handelsvare 10~861 vare, pris 16. Nordlands amt er Søndre Bergenhus amt 495 skj., i Øksfjord i Finmarken blev i ialt optat maal, hvorav saltet Nordre Bergenhus amt 1600 skj. og i forløpne uke sat 9 mindre stæng. til handelsvare , skjære Smaalenenes amt ~50 skj. Prisen Laksefjorden. intet nyt stæng, men der sild 4320, solgt til sildoljefabrik. holdt sig i 910 kr. pr. skj. Desuten er gode utsigter. Prisen var for not ket' maal, til hermetikfabrikker tilførte8 Stavanger skj. smaasild 2030 og for gal'nsild 50 kroner 4215 maal, iset til eksport 3800 maal, sild, 2920 skj. blanding og 9145 skj. maalet. Kvaliteten er mest 27 til agn 20 maal og resten anvendt til mossa. tiden november tilstreks vare. Smørfjord i Kistrand hjemmeforbruk. førtes Stavanger 4980 skj. brisling, skal der være større indsig av sild, Bjugn i Søndre Trondhjems amt skj. smaasild, 1195 skj. blanmen der var ingen notbruk tilstede. har man i uken sat l mindre stæng. ding og 2885 skj. mossa. Finmarken er ialt opfisket Størrelsen var fra 57 stl'egs vare, Bankfisket for Andenes og lleik maal, derav saltet til handelsvare pris 45 kr. maalet. Ved ukens slut har været smaat i de senere uker telr., solgt til sildoljefabrikker ning var tilstede 19 notbruk med 300 uken 1420 november blev kun op 2600 rna al, solgt hermetikfabrikker mand. Bjørnør er sat 3 mindre fisket 6900, hvorav 4550 torsk 775 maal, iset 2700 maal og til agn stæng. amtet er nu ialt opfisket og 1550 brosme. ca maal maa, hvorav iset 1800 maa, Saltsildmarkedet var overalt Trondenes i Tromsø amt blev sat solgt sildoljefabrik 793 maa og saltet meget rolig med ubetydelig omsætning. 6 nye stæng i Bergsvaagen paa ca. handelsvare 4685 Stettin pris slandssild 9192 Jb. pr maal blandet vare, pris For hele landet er til 27 november tønde. Fetsild næsten ingen forretkroner maalet. Garnfisket var ube opfisket maa fetsild mot ning, fordringerne uforandret. Køtydelig. Bjarkøy var garnfisket !H4, i 1913, nigsberg svak avsætning, markedet ujevnt, pris Sørreisa er i 1912, i 1911, rolig, priser foreløbig uforandret. sat flere smaastæng av de mindste i 1910 og maal i Hamburg liten omsætning, pris smerker, anvendt hovedsakelig til fabrik 1909, Der er iaar saltet landssild 9394 ~., fetsild 8/12 stk. vare, pris agnsild 16 og fabrikvare 14 mot i 1914, i 1913, 128 ~., 13/15 stk / 2 Jh., hollandsk kr. pr. maal. Sørfjorden i Lyngen i 1912, i 1911, 128 Jh. pr. tønde. slutten av uken er sat 1 større og 5 mindre stæng i 1910 og i ingen forretning, da nye rygter var i smaafaldende vare. nden rrromsø Av s l and s sild blev i uken ind omløp om indførelse av maksimalamt blev ialt opfisket maal i ført til Bergen 1844 tønder, hvorved priser. Kjøbenhavn var prisen for uken, men da det meste gik til her det samlede iaar hjemførte parti s fetsild 8/14 stk kroner, 25/30 metik og fabrikvare blev der kun saltet landssild utgjør stk kr., 30/35 stk alt er i amtet opfisket Storsildfisket var i hele uken kr. pr. tønde brutto for mindst 90 maal sild, hvorav saltet til handels hindret av stormende veil', saa fisker pakning, markedet rolig; slandssild vare , solgt til sildolje flaaten maatte ligge inde. De sidste 6567 øre pr. God efterspørsel fabrikker 6300 maal, solgt hermetik dage av uken blev veiret noget bedre, trods rikelig tilførsler. Større partier fabrikker 9600 maal, solgt hermetik saa man reiste ut og søndag meldtes endnu ikke solgt. vare 12370, iset hl. og indkommet til Kristiansund 21 fiske' Om tranmarkedet i Hamburg solgt til agn 750 hl. dampskibe fra Sulenhavet med 138 foreligger ingen meddelelse. r Nordlands amt er fisket fremde 9 maal storsild. Prisen var fra Ferskfiskmarkedet i Hamburg. les smaat. l Nesna blev opfisket kr. maalet. Til Halten ind Priser lørdag for lys hyse 4056, maal, hvorav saltet 300 og solgt kom lørdag 1 driver med 5 maal, pris mørk 3346, torsk 3242, hodeløs

2 UKENTLGE MEDDELELSER NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1 d'esember , sei 4349, l'ødfisk 2738, foregaar langs hele fjorden. Silelen staal' dypt, antagelig efter alt ferskt og leirvand, delvis brosme 3345, lange 32,49, pigvar Hoget posenotfang'st, endnu ingen landkast , flyndre ' kveite Notmændene mener der er stor sildetyngde, pf. pr. CfF. 1:) Fra Træna, Myken, Støtt meldes idag': frem deles landligge. Fe r sksildmarkedet i Hamburg Altona. l uken tilførtes dette marked ca kasser svensk sild, pris lb. kassen. Veket. 1\1 ete o r o log is k e Obs e r va tor i u m beretter: Sydkysten hadde søndag og mandag svake sydvestlige vinde, som nat til tirsdag øket til sterk kuling. Tirsdag morgen var vinden NV, sterk kuling, og holdt sig slik i flere dage, idet den lallgsomt dreiet rundt paa nord og NNO. Lørdag stilnet det av, og om aftenen begyndte det at blæse svagt fra VSV. Paa Vestkysten hadde man laber bris av SO de to første dage. Mandag aften gik vinden om paa NV og øket paa. Tirsdag morgen meldte Kristiansund storm og Florø orkan av NV, Storsildfisket. mens Skudenes kun meldte sterk Opslag /l1: Stor~ildfisket: dag til kuling; om aftenen fremdeles orkan av Kristiansund fra Sulenhavet 21 clampskibe med NNV i Florø, men ellers er vindstyrken i avtagende. Onsdag morgen 1389 maal, pris 5055 kroner maalet. meldte Skudenes storm av N, og hele Fetsildfisket. dagen hadde Florø storm, eller sterk Opslag 41. Trondhjem 27/ L l: Sililfiskeberetning i uken 2027 november storm. Først om torsdagen løier vinden av, og om aftenen er det vind stæng. uken vp fisket 130 maal nvtsild, Bjugn lensmandsdistrikt er sat 11 mindre stille. Resten av uken svake sydøstlige vinde eller vindstille. Pris 45 kr. pr. maal. Tilstede ved ukens hvorav saltet handelsvare 30, s.. Jlgt hermetikfabrik LO maal. Kvalitet 57 streks. N ordl andskysten hadde de første slutning' 19 notbruk med 300 mand. Bjørnøl' lensmand meddeler, at der er sat 3 mindre tre dage laber bris av SV, men tirsdag stæng. amtet er uu ialt opfisket 7015 maal, aftell og onsdag morgen meldtes: meget hvorav iset 1800 maal, solgt sildoljefabrik 793 maal, saltet handelsvare 4685 sterk kuling av N. Resten av uken Stiftamtmanden. svake sydlige til østlige vinde eller Opslag 48. Bodø 27/11: N esl a: Opfisket vindstille. Lofoten hadde man storm i uken 350 maal, hvorav saltet handelsvare 300 tønder, til hermetikfahrikker 200 maal, av SV de første tre dage' av uken, pris notsild 50, garnsild RØdØY: Opfisket i forrige uke 350 maal, hvorav sa~tet derpaa gik vinden om paa nord og handelsvare 500 tønder, pris 65. ndberetmng avtok efterhaanden i styrke; torsdag for denne uke ikke mottat. Steigen: 5 smaa meldtes kuling av øst og lørdag igjen storm av SV om morgenen og SSO om aftenen. Længere nordpaa har man vistnok ikke faat merke noget større til stormen. Finmarkskysten hadde vestlige eller sydlige vinde de 23 første dage, av styrke laber bris; senere østlige eller norc1ostlige vinde av styrke frisk bris. Fetsildfisket. Beretninger. :B~ra Fiskeriinspektør 'Johnsen, dat. Bodø 24 november: Melding fra Ulfsfj ord gaaraftes. Garnfangsten jevnt fra 1 til 5 maal. Fisket Fra Fiskeriinspektør J olmsen, dat. Bodø 27 november: Fra Støtt meldes: Fredag, lørdag intet fiske av betydning, inat derimot ca. 40 baater ute med nogenlul'i.de jevn fangst fra 3 hl.10 maal, fra Myken: faa baater forholdsvis mindre fangt, fra Sannæssjøen meldes atter om storsildfang'st, idet en baat halv mil utfor Lovunden har fanget 3 maal, hvorav mesteparten storsild. Meddeleren) el'f,\l'en sildemand, har set og spist av silden. Henhold hans uttalelse mener fiskeren stor sildetyngde tilstede. Nu brukelige fangstredskaper er fetsildgarn. Fra lensmanden i Bjørnør, dat. 27 llovbr.: denne uke sat 3 mindre stæng i Stoksund. Garnfisket ubetydelig. Kvalitet 56 streks og litt større merker. Pris pr. kasse 1520 kroner. Med det tidligere opfiskede skulde for indeværende fiske ialt være opfisket HiO maal, hvorav iset 100 maal, saltet handelsvare 50, tønder, resten til hjenuneforbruk. Tilstede 5 notbruk med 75 mand, 30 garnbaater med 60 mand. Telegrammer. stæn~: sat Rambogen, smaafalden vare, pris 16 buler, ubetydelig optat. alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet hanelelsvare tønder, skjærsild 4320, til sildolj efabrikker, maal, til hermetikfabrikker 4215 maal, iset til eksport 3880 maal, til agn 20 maal. Resten hj emmeforbruk. Amtmanden. Opslag 49. Tromsø 27/11: Trondenes: Denne uke 6 ilye stæng Bergsvaagenpaa ca maal blandet vare. Pris ng'en nævneværdig garnfangst. set 1760 hl. og nedlagt hermetikvare 160 hl. Kvæfjord: Denne Denne uke opfisket 600 maal Pris 18 pr. maal. Hermetikvare. ngen nye stæng. Gjenstaar ca. 400 maal. Lyngen: Sørfj orden denne uke 1 større, 5 mindre stæng smaafaldende, hovedsagelig handelsvare. ngen kjøpere. alt optat inden amtet maal. Saltet handelsvare 115 7'67 tønder. Solgt sildolj e fabrikker 6300 maal. Solgt hermetikfabrikker 9600 maal. Solgt hermetikvare tønder, iset hl. Agn 750 hl. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 27/11: 0ksfj ord forl~pne uke 9 mindre sildestæng, Laksefjorden mtet stæng sid ste uke, men g'ode utsigter, delvis ishinllring. Optat amtet maal, derav saltet handelsvare tønder, sildolj e fabrikker 2600 maal, hermetikfabrikker 775 maal, iset 2700 maal, til agn ca maal. Priser notsild 2030, garnsild 50 kr. maalet. Kvalitet 27 streks. Smørfjord, Kistrand større sildebruk under indsig, ingen notbruk tilstede. Amtmanden. Opslag fl. 29/11: Til 27 november meldt optat maal fetsild, derav iset maal, solgt sildoljefabrikker maal, saltet handelsvare tønder mot ] i 1914 og i ndført slandssild. Opslag 9. 29/11 : Hj emført ialt tønder slandssild. Utenlandske fiskerier. Uken 2127 november. Det hollandske sildefiske hadde til 17 november et ilal1dbragt parti av mot i 1914, i 1913 og telr. i Prisen var for fuldsild og for tomsild gylden pr. tønde. Fiskerflaaten er nu med faa undtagelser oplagt for vinteren. Den hollandske regjering vil ikke lægge nogen hindring iveien for eksporten av sild. Det eng el s k e s i de fi s k e har været ubetydelig og maa ansees som avsluttet. Det svenske sildefiske hadde enukefangst av 9042 hl. storsild mot i samme uke ifjor hl. og i hl. Prisen var fra 4549 kr. pr. hl. alt er iaar opfisket hl. mot i 1914, i 1913, i 1912 og hl. i ngen saltningi sidste uke. Fra Norges fiskeriagent i England, uke intet fiske. Bjarkøy: ntet nyt stæn~. dat Hull 22 november 1915: Garnfisket ujevnt. Saltet 115 tønder, pns., ~655. Uve!r. Sørreisa:, Denne uk~ stængt D et eng el ske sild efi s kei uke n 6000 maal lo stæng, 56 streks. Pns 15 kr, \. b i.l' t ' maalet kassersolg'thermetikfabrik. 18 endt 20 novem er. ~ere var notbruk, 2 kjøpefartøier.. Hi~lesøy:. Denne uke igjen avvekslende med snekave, regn et mindre stæng smaaslld l Katfjord. ntet b fi k t d fl t o'arnfiske. Optat og solgt til agn 200 maal, og storm yger saa s e paa e es e th fabrikvare 21)0 maal. ntet tilvirket han dage i uken blev en ubetydelighet og delsvare. Pris agnsild 16 og fabrikvare 14. f / kroner maalet. 3 bruk, 2 kjøpere. Balsfjord: pnserne holdtes mest ra 108/80,

3 l desember 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERffiEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 351 ~ enkeltvis ned til 63/ pr. cran. ~~n larkedsberetninger m. V. Telegrammer. hel del skotske drivere gjorde sig klar Uken 2127 novemb,er. til hjemreise. Alle fiskerne er vel forlløiet med høstens fiske og de søker T Opslag L 29/1.1: Fiskedagent Assersoll Saltsildmarkedet. 1 ', p d;' h dd l Fra t~ orges fiskenagent l England telegraferer: Saltsldmarkedet overalt meget hh 1Jem. ~n rivel' a e paa l ' rolig, ubetydelig omsætning. Stettin: Pris dage et faiigsthtbytte av kro dat. Hull,?2 l~ovember 1915: islandsk 9192 Jf&., fetsild næsten ingen forne ' og' (le bedst fl'skede baater' 540'OCl. Ferskflsk,tlførslerne var ogsaa retning, fordring'erne uforandret. Kønig'sberg:.l A vsætning svak, markedet rolig, priser forekroner for sæsongen. Seildriter1Je, hmdret av velrfor.holdene.. løbig uforandret. Hamburg: Liten oll1sætnillg, iitstyret mec1 ltotnli', hvorav 60' deltok Baatel'ne kom.md fra havet daal'hg islandsk \J394, fetsild 8/12 stk. 128, 13/15 u / 2, hollandsk 128. Slutten av uken ingen i fisket ved Yarmouth, hadde optil fisket. Der var mgen.dan~k fisk paa forr2tning, da nye rygter i omløp vm maksi 29 ' Ov/to' kl,one' r' s u:'tbytte ['or de heldig markedet og ubetydelg hlførsel fra malpriser. Kjøbenhavn: Fetsild 8/14 stk 80 l' 82 kroner, 25/ , 30/ brutto sle baater. Dei~6s overlegenhet like dybvandsfisket ved sland. for milldst 90 pakning, markedet rolig,. Efterspørslen fra alle kanter av islandsk 6567 Øre pr., god efter &\'etfdr seildriverne er mi fuldt ut de spørsel trods rikelige tilførsler, større partier inonstret dgsåa e'rtillands og nskernes la~det var som sedvanlig m~get stor. endnu ikke solgt. utprægede skepticism~ bottfalder mere ~ltt norsk ~yse omsattes tl 64 øre dg mere. Mecllettere adgad'g for laan kloet.og kvelte fra 6j.12( pr. st?ne. Fersksildmarkedet. t l 1:.: l' l; 'f k fiel e ',Den sldste va.r selvfølgelg kke prma, l HS {erne lerover or ans a, s av Opslag 2. 29/11: Fiskeriagent Assel'son motbr,ilde fiskerffaaten tjkes eirormt i da slandsfisk betaltes med 17/18/. telegraferer: HamburgAltona : Ca ;,jr. b 't' k k 't'fi k' ' '. d 't ror Andre sorter' holdt sig mest som føl kasser svensksild, 6065 Jf~. kassen. 0' r S eys sener, men e. er uhørt, at stat ellef banker hertil i gende pnser; lands vitc1e yde laan elier' dfrg lx(jg~t N ordsjødøgngammel torsk 7/88/ pr. Ferskfiskmarkedet. for me1'ing3vgjeies eller handelens op stone. komst av enhver ah: Dgtte er hen Do. ton~k (i Aberdeen) 19/50/ for 5 shkket. vist til det private initiativ ellei: akiie J selskaper. Det er dog tænke1ig, at Do. lange (i Aberdeen) ] /68/6 pr. krigen aapner øinene for politikere og styk. andre saa at forretningslivet i de mest Do. flyndre (Hull) 10/ pr. stone. primitive formet' tyddes væk og istedet elo. slands (Hull) 7/68/9 føres ut i mere moderne dg demokra tiske omgivelser. Vedlagte ilustration 1) betegner en ny model av motor for fiskerbaater av svensk oprindelse, hvorav mange er sblgt hettillands. Det er demonstrert at en saadall motor ca. 160 (D. H. P.) 2 cylinder typee'i' mere besparende end kul og vil bli mere indsparende Haa!' olje11 kommer ned i pris, hvilket sikkert blir følgen efter krigens slut, hvorimot kul ikke vil komme til at undergaa 110gen stor prisreduktion. Telegrammer. Det hollandske sildefiske. Opsll:Lg' 4. 24/11: Hollandske sildefiske til 17 november tønder. mot i og ; Priser' fuldsilcl 5il56.50, toll1sild gylden tøndeu; Det svenske sildefiske. Opslag 4. 30/11: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av 9042 hl. storsilcl, pris kr. lr. hl. Totalfangst hl. mot i 1914, i 1913 og hl. i ngen satnil1g sid ste uke. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 29/11 : Sardinfisket Vigo udmerket. Santander daarlig. 1) Medfulgte ikke. pr. stone. Do; hvitting (Hull) 8/6 pr. stone. Do. )an~e ~itll) S/ pl', 8tQne. slandstorsk (Hull) 6/97 pr. stone. Do. smaa (Hull) 4/10=5/3. Den Kanadiske Regj ering' har sendt til det Engelske Handelsdepartement i London forskjellige prøver av frossen og røkt fisk. Fisken er foreløbig incllagt paa et fryseri, avventende et arrangement med et fiskefirma i Grimsby, som skal ordne med utdelingen av prøverne til fiskehandlere i de fornemste byer i Storbritanien forat disse kan faa anledning til at uttale sig om fiskens kvalitet, skikkethet til at føres ind paa markeclerne hertillands og i husholdningen. Der har i flere aar været gjort forretning herovel' med Kanadisk fisk, som frossen kveite og laks, men priserne for den slags fisk er solgt til omkring halvparten av prisen for iset fisk. Paa nuværende tidspunkt og under nuværende markedsforholdekan der omsættes betydelige partier frossen laks og kveite, men det vedvarer ikke længe, ti folk vil foretrække iset fisk saasandt den kan faaes. Opslag 3. 26/11: Fiskedagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Priser: Lys hyse 5260, mørk 3517, torsk 3748, hodeløs 5063, sei 3642, hodeløs 4450, lange 3642, hodeløs 5157, :flyndre 63, kveite Opslag 3. 29/11: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Priser: Lys hyse 4056, mørk 3346, torsk 3242, hodeløs 4757, sei 4349, rødfisk 2738, bmsme 3345, lange 3249, pigvar 95135: :flyndre 3067, kveite Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 24/11: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg norsk 1000, beholdning 1900, priser uforandret. Salg færøisk 900, beholdning 1050, priser uforandret. Santander Salg norsk 240, beholdning 420, priser uforandret. Paris London Konsulatberetninger Fra legationen i Havana, dat. 10 november 1915: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 38/10 _s/11 meddeles følgende: ndførselen androg til 4172 kasser og 375 tabaler. Beholdningen pr. 5/11 var anslaat til kasser fisk ialt, hvorav kasser norsk fisk, 140 skotsk og 6000 kanadisk, samt 900 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial (, for norsk fisk $ og for kanadisk og amerikansk $ ; der noteres for den norske vare $ $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. ey: London 60 div $ 4.60 a $ 4.62 pr. Æ;. Paris 3 div $ a $ pr. 5 fr. New York 3 d/v.... 1/16 a l/s G /0 p.

4 352 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1 desember 1915 Fra generalkonsulatet i Genua, dat. konsulatet mottat en skrivelse, hvori Fra før lagrer der kun ubetydeligheter l novbr som sælges til esc ~l esc. Siden min indberet meddeles, at den hollandske regjering l1ing av den l f. m. er der til Genua vil ikke lægge nogen hindring iveien indført fra Norge med Otto Thoresens for sildeeksporten. Samtidig meddeles, Nyfundlandsfisk er ogsaa utsolgt, linje: at fiskeflaaten med faa undtagelser er de sidste priser var esc til baller stokfisk nu oplagt for vinteren paa grund av esc klipfisk mmer. Fraøerne skal der være sendt be1' (islandsk). Det hollandske sildefiske til 17 no til litt klipfisk, som har opnaadd esc. De herværende importørers salgs vember opgives: tønder mot priser, stiller sig nu saaledes: i 1914 og tønder i Fra Oporto berettes, at c1ampskibet Markedets Pris pr og i Priserne Stromboli paabegyndte igaar losning 100 paa fuldsild er 55 til gylden, av 169 tons klipfisk. Herefter lagrer tendens Lit. og paa tomsild 51 til gylden av norsk fisk ovennævnte 169 tans og ufortoldet Stokfisk: Bergen: pr. tønde. av engelsk fisk 660 tons. 1ma tynd vestre rolig 255/260 Priserne noteres med: ~'ra generalkonsulatet i Lissabon, fyldig do. flau 245 dat. 16 november 1915: Esc. 20 til esc. 22 pr. kvintal norsk smaa do. 240/245 Siden sidste beretning har dampskibet Santiago losset 145 tons og esc. 19 til esc. 23 pr. kv. engelsk Finmarken lma 1/600 søkt 245/247 klipfisk. Do. 1ma 6/1000 Klipfisk: Labrador rolig livlig 240/245 norsk klipfisk, som endnu ligger i lægterne. 145 Do. st yle,,150 Fiskemarkedet i Bergen. slandsk klipfisk rolig 174 Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Do. hyse,,158 Alt 7 4 % kontant, frit fra lager (Opslag paa Bergens børs). frihavn, efter Genua vegt. Efterspørselen for fisk er nu i avtagende. Det forholdsvis betydelige kvantum stokfisk, som er indført hertil i løpet av forrige maanea, hvorav forøvrig en stor del var bestemt for Venedig, utsælges paa basis av de priser. som blev betalt ved indkjøpet og synes det som det herværende marked ikke kan følge med i den raske prisstigning som har fundet sted i Norge i de sid ste uker. Priserne her staar saaledes nu lavere end noteringerne fra Norge. lovenstaaende indførsels opgave er ikke medtat de kvanta, som er under utlosning fra den i disse dage hertil ankomne damper San Remo. Fra konsulatet i Messina, datert 3 november 1915: ngen import av stokfisk til Messina fra 131 oktober mport av klipfisk til Messina fra 131 oktober 1915: 3 italienske dampere fra Genua Courante priser: Stokfisk, hollænder, Bergen, ny J. 200 Do., vestre, stor...,: 200 Klipfisk, St. J onh's,1. kvalitet.170 Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 23 november 1~15: Fra et hollandsk sildefirma har vice Varesort Tran: Blank industriel..... Brunblank industriel.... Bruntran pr /2 i fater. Rundfisk :! Samfængt.... Distrikt Finmarkens amt... Tromsø amt... Nordlands amt... Namdalen... ndherred... Søndre Trondhjems amt.. Nordre Bergenhus amt... alt Mot i l '.... i i i i ! Mandag! TirSdag! Onsdag TOrSdag! Fredag Lørdag 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 kr. h. kr! kr.! kr.! kr. 230 il 220 l 180 Fetsildfisket 1915 til 27 november. alt optat maal set maal !! 23.50! Derav Solgt sildolj efa! brikker maal l i t 793 i : 177 i i. 1 i Saltet

5 i l desember 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORf?K FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 353 Statistik over Hollandske sildefiske og sildehandel i oktober (Ved fiskeriagent Assel'son). n cl før sel a v s i l cp) : Sum a vegen fang st og indført s i l ( 2 ): Fra Storbritannien Okto bl' Norge Cl' ll' ll li andre lande Tils. 10 maaneder frils. oktbr Ut før sel a v s i l d 2) Tils. 10 maaneder Til Amerika Desuten 1715 skj. blanding a kr. 7 fra S. Bergenhus arnt. Røkt. Desuten 6325 skj. mossa ~l kr. (5 fra S. B~rgenhu8. amt. Røkt. D~suten 700 1ndbragt fra sjøenl): sk). blandng fl kr; 6 fra N; Bergen;. Fnldsild lv atties To l11sild Uganet Total hus amt. Røkt. Desuteh 650 skj. Oktobr ;) mossa a kr. 3 fra N. Bergenhus amt ,i Røkt. Desuten 355 skj. blanding a rrilsammen kr. 5 fra N. Trondhjems amt. Røkt. 10 mdr. ] mdr l 00 Værdi brisling... kr ~~~ smaasild......,~ mossa blanding..._._,~!~ ~~O.OO kr Sildetransporfen til England. Asien Den britiske konsul i Bergen er an Europa... _2~_3_2_5_3_8_,,_ modet om at bekjendt~~jøre, at mot Tils. oktbr mot oktbr ~ rrils. lo mndr ) 1 tel. beregnet til 120 :3) mdlevering aven bestemt undertegnet erklæring fra redere av norske skibe om, at disse er og vil saa længe det forestaaende sildefiske varer, fortsætte at være engagert i udelukkende fart med sild til Storbritannien, vil de D en h o l an d s k e slr 'ld bl' a l erede fl fl. l = fl. 66. (Efter' med britiske konsuler i byerne langs kysten ombord i loggerne sortert i fuldsild og deleise aven gammel Hamburgerkjøb uten godtgjørelse utfærdige certifikater, tomsild C, Volle og,,hlen). De mand). som vil sætte saadanne skib8 istand fiskepakkede tønder, som har en strammere pakning end vor sedvanlige fiskepakning, kaldes Kantjes. denne Brisling etc. stand sælges de ved auktion i den havn, Tilførsel til Stavanger i tidsrummet hvor de losses. Forinden blir pakninl 15/11 _'2 / gen bedømt, saaledes at man fastsæt ter den i 32 dele av strampakning, Bris Pris Smaa Pris Hvorfra ~ling pr. sild pr. altsaa 25/32, 26/32; det regelmæssige skj. [ skj. skj. skj. er at der gaar 17 fiskepakkede tønder! (kantjes) paa 14 strampakkec1e tønder. Smaalenenes Derefter sorteres og pakkes silden igjen amt i for eksport i Superior 600/650 stk., Stavanger amt Sortierte 700/750 stk., Prima~' 800/ S. B.hus amt ! til at passere de britiske patruljeskibe uten forsinkelse. Disse certifikater maa undertegnes i nærvær aven britisk konsul og være underskrevet av skibsføreren og vil kun være gyldig for vedkommende skib saa længe dette er under kommando av den fører, som har underskrevet certifika tet. 850 stk.,,.,kleine 9/1000 stk, alt N. B.hus amt ! N. rrrondhjemsi ' fuldsild eller Volle~'; tomsilc1,,1hlen amt sorteres for sig. :Man kan ogsaa paa Tromsø amt.. ' Markedspriser. pakke Kantjes og utføre disse, som da Tils = = = = benævnes '10riginalpalming. R t 529!12155 Bergen, 29 novbr Man har nøiagtige tabeller over, hvad T~~at::::::::,) 5400 prisen paa en eksportpakket tønde blir, 1alt 5295[= _ Ogsaa i den forløpne uke bltv der naar prisen paa kantjes og disses pakning i 32 dele er opgit. Som regel Desuten 2050 skj. mossa tt kl'. 5 kr øvrig er det fremdeles væ omsat litt koldklaret damptran til træffer man temmelig nøiagtig det rigtige, naar man til kantjesprisen lægger 150 skj. blanding ~L kr. 8 fra Stavan Blank opnaar kr. 230, brunblank kr. fra Smaalenenes amt. Røkt. Desuten sentlig industriel vare som har interesse. 1/ 5 Koster saaledes 1 kantjes fl. 55, ger amt. Røkt. Desuten 120 skj. 220 og bruntrall kr blir prisen paa en eksportpakket tønde mossa ~t kr. 6 fra Stavanger amt. Røkt. klipfisk kjendes ingen omsætning.

6 354 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1 desember 1915 Rundfisk er meget lmap og senest betalt med kr. 25 for fyldig vestre, kr. 24 for almindehg hollænder og kr. 23 a for samfængt. Paa sildemarkedet indtar kjøperne en tilbakeholdende og avventende holdning, saavel fot fetsild som slandssild; De første poster av nysaltet storsild som er hitventende i disse dagei ophaadtle kl 53 pr~ ~t 80 l{g. Salt fra 140 liter. 'fiskepakket tønde Omsætningen var: ;. ; for Jlb ;,, ; li 1911 ; ; ; ; ; 'l li,~~_'_' ~~_' Fersk silclimport, Dell totale iyrtport av fersk silc1 til Altoha i aaret 1914 var ~ ;86 kg; til værdi A~ (i 1913 J H3 var ilupdl tei til væreh i3 49 J& dg ankom fht: i 1913 Omsætningen ved fiskeauldi01ien kg; }{g' fra utlandet var føigende: Storbritailnien 2 GG3 036 (45 5fjg 42lj T; Fot A6. Sverige..., + 46 l 380 ( ) Fra Norge ~. 2 G21 odo Danmark.; ( 28000) pakhus kr. 5 pr. maal a Danmark , Norge ::;3'1416 ( ({) Bergens kornmo flskeauktion. 26 November Hyse '7 Engros pris. Torsk Fersk kveite med hode pr. Sei H77 Do. do. uten hode Flyndre ;2 011 Do. torsk Do. hyse...,., Do. brosme Do. sei Do. lange Do. røclfisk.., Saltet tol'sl{., bO Do. brosme ~ Do. lange, Do. Se Do. rødfisk Utdrag av aarsberetning for 1914 fra vicekonsulatet ialtona. Altona (iskeauktion. Den samlede omsætning ved Altona fiskeauktion i 1914 var følgende: Fisk fra: Sverige samlet England Det skotske fiskeri, solli vdrte Holland _. i maanec1erne juni og juli bragte hit ~ til markedet i j O 3 O 8' kasser Fra Norge bet ved nskeauktion i fersk sild. Denne si1d er i regelgd 1914 omsat: pakket i slliaa kasser, som indeholcler Laks... ørret Aal... Pigvar. Kveite. Hummer Ræker. 1]) i ]( Haa ' Havkat. Rødspæt 35 Brisling 500 Makrei 171(30 stk Fersk sild For AG \) a i ti l Gj.sn. pris pf bo /4 cran med et stjkkeantal av 250 til 330 sild i kassen. Fra Stronsay ankom kasser sild, hvorfor betaues fra Jf&. 13 til 16 Jfif2. kassen. Fra \Vick ankom kasser, S0111 betaltes fta 12 til 16 kassen. Fra Abett1een anl{om 2417 kasset; som betaltes fra Jlb: 13 til 17 Jlb: kas~ sen; fra Dundee ank kasser, som betaltes fra Ah; 11 til 2 L Af? kassen. Fra Leith ahktiii fra 24 fehru3jo til 27 jilli kassejr, hvorfol' pd= serne var fra A:0: 9 til j 9.50 Jlb. kassett. Fra NorthShields ankom 4059 kasset; som betalt~s fra Jf? 5 tii 18 Jb: kabsen. Fra Grangemouth ankom i maa~ nederhe febhiar og mars f. a. 991 kasser, som omsattes fra A0; 11 til J/~. kassen, og fra Grimsby ankom i mars maaned 10i kasser sileli som 4853 ks betaltes med ~4f,;. 20 for i{assen. Salt sild Fra det svenske bohuslensfiske i 1914 ankom det første parti fersk Tyttebær sild til dette marked den 16 oktober, og det sid ste parti den 2:3 mars alt anlwm av svensk fersk sild til Altona flskedamperflaate var til ut dette marked i 1914/ kasgangen av aaret 1914 øket med 5 nye ser, og nastr undtages 3 direkte antidsmæssige trawldampere, og saalec1es komne silcleladninger fra Kalfsund, var var flaatens antal 43 skibe i 1914 hele tilførselen med jernbanen. Damptrawlere... for Jf& mot 38 skibe i aaret 1913; men paa Seiltrawlere... ' grunc1 av krigen skal nu kun 17 trawlere Elbfiskere være i fuld drift. nellandet... J) 163 : Som følge av krigen utgives her Utlandet iaar ingen offentlig statistik eller be Handlende retning OY er forretningsaarets stilling ~'' ''.. '~5:;17 2''. fl og gang i 1914, hvorfor vicekonsulatet Ah. 3 v /6.59 har b e d st mu l' 19 se l v e l enne gang hvilket er en mindre omsætning av maatte samle sine nødvendige kilder A& end aaret 1913 opviste, og opgaver for aarsberetningen fra og maa den tilskrives den ut brud te krig. paalitelige hold inden myndigheterne og handelsstanden. oktober maaned 1914 var tilførselen av svensk fersk sild kasser, som solgtes fra Jlb. 17 til 26 Jf&. for kassen, for to partier blev der opnaadc1 Jf&. 28 og Jlif2. 30 for kassen. oktober maaned ankon hit daglig jernbanevogner med svensk fersk sild; men i de første ti dage i. november maaned var ingen tilførsel hit paa grund av storm og uveir ved fiskepladsene, hvorfor man opnaadde for de første otte sendeser meget høie

7 l tlesember 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 355 priser, fra clb. ~8 til JO,.J0. kassen, olllend klipfisk blev forholc1svi8 mindst berørt pr. kasse. Jj'1'tt begyndelsell av mars partiel'lle ofte ankom med blandet sild av de ugunstige avsætningsforho1d, idet til utgangen av august fanch der ingen j kassen; for to vognjac1ninger smaa 1nc1lø1'slen av kassefisk kun gik ned til tilførsel sted; og da varen i september si1j blev eler opnaadd Ab. 16 og A& tons (værdi $ guld) fra maaned atter kom i markedet, betaltes for kassen. For de øvrige an tons (værdi $ guld) i den med $ 28 pr. kasse, hvilken pris komne sildepartier i november maa 1913, og importen av benløs fisk avtok holdt sig med ubetydelige variationer ned blev der opnaad fnl Jff,;. 19 til til 143 tons (værdi $ guld) fra under resten av aaret. ufb. ;):3 for kassen i forhold til stør 208 tons (værdi $ guld) aaret Reklamationer for fugtig og middet resen og kvaliteten. Et parti bris forut, hvol'imot der av skotsk fisk blot fisk fremkom der desværre temmelig ling i 9 i ) 1h's 1mssel' betahes med 7 indførtes 5;'1 tons (værc1i $ mange av, i særdeleshet efter ankomtil 9 Af,;. for kassen. november maa guld) og av tysk 272 tons (værdi $ sten av den nye klipfi~k, hvilket anned ankom ialt kasser svensk 38 (64), mot henhohlsvis 1079 tons tagelig staar i forbindelse med ugunfersk sild, og ankom i desember maa (værdi $ guld) og 460 tons stige veirforholde under tørringen av ned kasser, som efter størrelsen (værdi $ guld) i aaret fisken. Den nye norske linje samt i omsattes fra Af,;. 17 til 32 Ab. for kassen. Prisnoteringerne for norsk klipfisk første række krigen har git anledning maanederne januar, februar og var under aaret meget fl~lktuerende. til, at praktisk talt al forretning i norsk mars var den'svenske fersksildtilførsel januar maaned var engrosprisen for kepfisk nu foregaar direkte uten meltil dette marked hovedsagelig smaa klipfisk lav, fra $ 26.( Q til $ lemkomst av Harnbul'gerfirrnapr, og det falden vare og blandet og smaasild, papir pr. kasse Et 45, men i februar er at haape, at dette forhold vil vedbli og ankom i januar maaned 1915 steg den til $ for i slulten av at bestaa, ogsaa efterat krigen er forbi, l 640 kasser, som efter størrelsen mars, da den stille uke stoel for døren, da derved vil opnaaes, at den fortjebetaltes fra 8 til 27 Jf,;. for kassen. pludselig mot al sedvane at falde og neste, som hittil er gaat i utenlandske februar maaned ankom 17 6eO kas gaa ned igjen til $ pr. kasse. mellemhanclleres lommer, vil komme ser, som omsattes fra Jb. 8 til Jfb. 18 Efter paaskeuken pleier markedet i norske firmaer tilgode. Risikoen vil for kassen. mars maaned ankom almindelighet at være mat med ringe ikke bli større, saafremt der altic kasser, som alt var blandet omsætning, men delte blev ikke til lægges vegt paa at levere en god og vare og swaasild, og var de opnaadde fældet ifjor, idet beholdningerne var holdbar vare, men blir dette ikke gjort, priser fra Jb. 5 til 17 Jf,;. kassen. sterkt ryddet, og da tilførslerne sam vil forretningen rigtignok kunne for Man maa regne, at den svenske tidig val' smaa, steg prisen i de paa aarsake temmelig betydelige tap. Kjøfersksildimport til dette marked i sæ følgende maaneder efterhaanden til perne her er yderst nøieregnende, og songen 1914/15 var gjennemgaaende $ 39 pr. kasse, men gik i juli, da den den mindste beskadigelse ved fugtighet indbringende for eksportørerne. nye fisk kom i markedet i større eller mid forringer kvaliteten og gir Fortsættes. mængder, atter tilbake til $ 28 pr. anledning til reklamationer. Saadanne kasse. Da krigen brøt ut og alle tyske reklamationer kan ikke undgaaes, Vor handelsomsætning med Argen kontrakter annullertes paa grund av selvom fisken er solgt uten garanti for tina i utførselsforbud, antoges det, at der god ankomst, da importørerne altid vilde indtræ knaphet, og at priserne faar adgang til at undersøke fisken Utdrag av indberetning fra minister S. A. Christophersen, Buenos Aires, til Utenriks som følge herav vilde gaa op. Det paa toldboden og simpelthen negter departementet. viste sig imidlertid snart, at der, tak at indløse skibningsdokumenterne, hvis ket være den nye norske linje, ikke der viser sig at være noget iveien K li pfi s k. ndførslen saavel av vilde være nogen vanskelighet ved at med kvaliteten. Erfaring har tilstrækfaa almindelig kassefisk som av direkte fra Norge den fisk, som kelig vist, at en utsættelse med at benløs fisk avtok i 1914, for førstnævnte kvalitets vedkommende med 880 tons og tidligere var kommet over Hamburg, ordne disse reklamationer kun forøker og da kjøpelysten var liten, gik prisen tapet, og de norske firmaer gjør derned for sidstnævnte med 11 7 tons. istedenfor op og notertes i oktober for rettest i ikke at stampe mot brod Der indførtes i det hele tons kassefisk i omkring $ ~6.50 pr. kasse. Senere den, hvad enkelte er tilbøielige til, til en værdi av $ guld begyndte avsætningsforholdene igjen at men bør forsøke hurtigst mulig at avi og 180 tons benløs fisk, som hadde bli litt mere normale, hvilket gav mar fincle sig med kjøperne. Disse henkedet større fasthet, og noteringerne vender sig som regel til legationen for en værdi av $ guld. Til Buenos Aires ankom der kasser, mot steg langsomt og naadde i slutten av at faa opnævnt sakkyndige til at fastdesember kasser i op til $ 28 pr. kasse. Tilbakegangen sætte værdiforringelsen ogsaa i til skyldes dels de økonomiske forhold, Benløs fisk stod i begyndelsen av fælde, hvor dette ikke er uttrykkelig dels krigstilstanden, som vanskeliggjorde aaret i $ 7.60 Et 7.80 pr. 10 brutto, stipulert ved avsluttesen av salget tilføl'slen, og dels de høie priser, men prisen steg efterhaanden, indtil og akcepterer altic1 den av disse sak som var l'aaclencle paa markedet i flere den i junijuli kom op til $ 9 pr. kyndige fastsatte godtgjørelse, selvom maaneder av aaret. Erfaring viser 10 Fra august maaned til slutten denne, saaledes som ofte er tilfældet, nemlig, at naar detaljprisen for den av aaret gik noteringerne litt efter ligger adskillig under deres egne forlitt ned fra $ 8.50 til 7 60 pr. 10 dringer. almindelige klipfisk. overstiger $ 0.80 Legationen tror derfor at papir pr. kg merkes der straks inclskrænkning For skotsk fisk!:lteg prisen de handle i de norske eksportørers vel i forbruket. Den 11 o l' S k e første to maaneder fra $ 25 til $ 29 forstaaede interesse, naar den ikke

8 356 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT.PRA FSKERDREKTØREN 1 desember 1915 avslctar at efterkomme saadanne anmodninger om opnævnelse av sakkyndige for at besigtige beskadiget klip :fisk Alle reklamatiøner vilcle naturligvis kunne undgaaes, hvis det kunde lykkes at opnaa betaling i Europa mot skilmingsdokumenterne, men dette vil sikkedig falde vanskelig, da importørerne er vant til at betale med 3 a 4 llhlanetle: s sigtakcept og derfor neppe vil akceptere en saadan betalingsform. Higtignok er det efter krigens utbrudd bet alll1inc1elig, at der betales kontant mot konnossementer, og i mange tilfælde har der visselig ogsaa været opnaadd bankrembours i Europa, men disse fordele kan man med temmelig stor sikkerhet gaa ut fra vil falde bort, naar Ham tjul'gerfirmaerne paany begynder at operere i markedet. Noteringerne var høiest i de tre dellde ~OO gram, luen prisen gik senere sid ste maaneder av aaret. ned til $ O.nO pr. 4 æsker. For span S a t et s i d. mpo'rten herav er ske sardiner var noteringerne gj ennem~ ikke specificert i siatistikken r men O'p gaaende 8 a 10 c entavos høiere. føres under saltet eller presset fisk A n cl re fi s k e kon ser v er. Hoved (pesea salmuera, 6 aprensacla ), hvor mængden herav bestaar av spanske og av der ialt indførtes 1364 tons (værdi italienske konserver samt nedlagt laks, $ guld), mot 1384 tons (værdi som dels ankommer direkte fra de $ guld) i auret Forenede Stater og Kanada og dels Fra Norge ankom der en ubetyde over England. Desuten indførtes der lighet av 4.5 tons, som hadde en værdi mindre kvanta fra Frankrike, Tvskland av $ 675 guld, mot 5 8 tons til en og ØsterrikeUngarn. Den ~amlede værdi av $ 866 guld aaret forut. indførsel av fiskekonserver utgjorde Røkesild. Der indførtes av røke ifjor 947 tons (værdi $ guld), sild i blikæsker (værdi $ mot 1422 tolls (værdi $ 49'7599 guld guld) og i dunker 840 aaret forut. (værdi $ 168 guld), mot henholdsvis Fra Norge indførtes der et mindre (værdi $ guld) og kvantum av 2764 til en værdi av 20 (værdi $ 4.00 gulc1) i Av $ 967 guld. denne artikel importertes der ifjor intet Med i ei n t ran. For denne artikels fra Norge. vedkommende er det fremdeles det Sardiner. Beholdningerne av sa1' amerikanske præparat l:scott's Emuldiner var ved aarets begyndelse meget sion, som finder størst avsætning, store, og da efterspørslen avtok paa men der indføres ogsaa adskillig algrund av formindsket kjøpeevne, kunde mindelig meclicintran, som nnclerkadisse kun med \ anskelighet realiseres stes præparation her for at borua til vikende priser. Disse forhold øvet transmaken. Tilsammen importertes naturligvis sin virkning paa indførslen, der av medicintran dusin flasker Tørfisk. Herav inclførtes der i 1914 tilsammen 249 tons til en værdi av $ gulcl, eller 30 tons mindre end aaret forut. Fra Norge opgives som avtok med henimot 50 0/0, fra (værdi $ gulJ) og del' av det statistiske kontor at være 4985 tons (værdi $ l gulcl) i (værdi $ guld), mot importert 207 tons (værdi $ aaret 1913 til 2629 tons (værc1i $ dusin flasker (værdi $ guld) guld), mot 204 tons (værdi $ guld) ifjor. og (værdi $ 15, 715 guld) En lignende tilbakegnng gjorde sig aaret forut. guld) i 1913, men man kan visselig ogsaa gjældende for norske sardiner, ndførslen av medicintran fra Norge gaa ut fra, at de smaakvanta, som i hvorav der indførtes 567 tons med en androg til (værdi $ statistikken er opført som ankommet værdi av $ guld, mot ] 041 guld), mot (værcli $ :3 805 fra Sverige, Tyskland, Holland og talien ogsaa el' av norsk oprinc1else. aaret forut. ter ankom der dusin flasker til tons til en værdi av $ guld, guld) i Fra de Forenede Sta Norske sardiner solgtes i de første en værdi av $ guld og Engrosprisen paa tørfisk varierte maaneder av aaret engros til $ 0.54, hvis værdi var $ guld. mellem $ 4.80 og $ 6.90 papir pr. 10 a $ 0.56 papir pr, 4 æsker, indeholl ~ tlneral=fllpport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). fo~v::::n;il Totalkvantum til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes forsent tl at komme med, optages l følgende ukes rapport. 1 / / (Qunatities reported tov late to be included in the rpport for this week are added to tutals for next week.) ~ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieees) O 66.8 Dampmedieinhan (Cod liver oil)... hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for otber oils)... hl. O 8871 Bo Sildefiskerierne (Herring Fisheries): l. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter O 2. Fetsildfisket julidesember 1)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salttd, seapaeked) 3. Storsildfisket (Large Hening), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæsong... maal a 150 liter 18 b) for østlandet (the South Coast)... maala 150 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barrels, salted, seapaeked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket l 844 (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning O (Seapaeked maekerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) O ) Al sild forbrukt fen,k er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al am kerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3 a Fiskp.ts Gang angives som kilde.

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 20 november og ul<en, som endte 20 november 1915, Fiskeguano Brun Sælskind Haakjærr Hermetik ko' b' Toldsteder Vaarsild Fetsild og skaa Storsild ret sild Nordsjø Brisling sild tur. slandssild Klipfisk, Klipf., is Rundfisk norsk landsk etc. k g. Rot skjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rogn O.m. tran t.dr. R.m. tran Blank Brunblank Kristiania no n Sandefjord Kristiansand ~lekkefj ord. Stavanger Kopervik Haugesund ] 7 50 Bergen n 360 ~ Florø.... Aalesund.... Kristiansund. ''rondhjem.. Bodø.... j SvoiV3dr... Narvik... Trolllsø... Hawmerfest. Vr.rdø.... Vadsø Andre ~ alt uken !J ! E }} H 80U 1\: \ 1. Hærdet Hval Sæl Bnoot:~~. Silde Sild fersk Sild røkt Makrel, Ma.k re To!dsteder hvalolje tran tran tran tran' '.. saltet fer sk, td ks. li.!. r. Laks, fersk Levend' aal Anden fersk fisk Hummer stk. fisk, saltet fisk, i fartøi saltet i Siidemel ristiania mdefjord \: K rishansand F ekke(jord l ;avanger o opervik augesund l 800 ergen ~ lot! lorø alesund ristiansund :d3 660 rondhjem.. 1 Mol 10:d :d odø... [) 551 mlvær arvik romsø l 484: ammerfest. 1 3u9 ardø... oo 188 l adsø..... ndre ~ ~ ~ alt : :d uk~n! ~'=173' 7 15();' M 49 )2 2: om 7 u4::1 24: \:180 59J :3..t MO 368:d 1:d o 91:d , \:lo!:) : U :d {) M12751 ~ [ l t) :d :d 9o~ ::d :d7i 4 H u770J [} ll:! U l:! 49100d 3600 ~~ [' J 46444J 5300U Uu 29u 600 8J9 DOO 2045 tilo 138U ti ~~ d luo l U:d5 10ul 4JO uoo 1:& : V , U ~9950V 225 ~ t)7j 4998.) uol 1354UO 101 \:8! 186

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr. 5 32-37 og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal,

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere