Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd."

Transkript

1 Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad du kan få tilskud til Husk Kvægkongressen 2012 OCD (osteochondrose) hos heste Planlæg din foderforsyning Foderenheden en usikker størrelse Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Lidt nyt om den nye handyrpræmie Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Husk kvægkongressen 2012 Hjælp dig selv med at hjælpe os Spørgsmål til nedenstående og Sønderjysk Landboforening, så kontakt: Keld Taulbjerg Økonomikonsulent Deltidsrådgiver Tlf Solveig Kappel Projektrådgiver Tlf Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer

2 Fjerkræ Kyllinger Rugeæg Naturlig udrugning Selvom det er bidende koldt, og sneen daler, kan vi godt drømme om foråret og udrugning af kyllinger, og dermed melder spørgsmålet, om man skal benytte sig af naturlig udrugning eller udrugning i rugemaskine. I begge tilfælde skal der, inden udrugningen sættes i gang, indsamles rugeæg af god kvalitet. Rugeæggene opbevares bedst ved grader i f.eks. en bakke. Både lavere og højere temperatur vil øge dødeligheden. Æggene kan placeres let skråstillet det kan være en æggebakke, hvor der placeres en lille klods under. Bakken kan så vendes morgen og aften, for at fostret ikke sætter sig fast til skallen. Æggene må heller ikke udsættes for stød eller rystelser. En hane for hver 10 høns vil normalt garantere, at de fleste æg er befrugtede. Naturmetoden er både morsom og nem, fordi en god rugehøne klarer det hele selv, blot hun bliver passet med almindelig god pleje, hvilket vil sige godt foder, en god redeplads, som er placeret et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke. Hønen skal være fri for utøj. Flytter man skrukhønen til en ny rede, bør man lægge hønen på nogle glasæg, inden man lægger de rigtige æg under hønen, så man er sikker på, at hun bliver liggende. Det er også en god idé at give den mulighed for et sandbad. Almindeligvis forlader hønen reden minutter dagligt for at spise. Når der er gået 8 10 dage, kan man lyse æggene og se, om de er befrugtet. Lysning af æg sker med en speciel lampe eller med en lyskasse, som man selv kan lave. Der skal helst ikke gå et æg i stykker under skrukhønen. Sker det alligevel, må man vaske de andre æg i lunkent vand, så de bliver rene igen. Skift halmen i reden eller kom lidt mere halm i. Til udrugning skal man bruge en høne, der er fri for utøj, sund og som beholder sit rugeinstinkt i 21 dage. Reden, som hønen skal ruge i, placeres et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke.

3 21 dage Rugemaskine Rugemaskinen efterligner naturen 21 dage senere skulle der helst komme kyllinger. Under udrugningen fjerner man de tomme æggeskaller et par gange om dagen, og ellers lader man hønen være i fred. Man lader kyllingerne blive under skrukhønen et døgns tid, hvorefter man flytter kyllinger og høne til det rum, hvor de skal være i. En høne, der er ruget ud ved naturmetoden, vil næsten altid føre denne egenskab videre, mens høns, der er udruget på maskine, har vanskeligere ved at fuldføre processen. En rugemaskine skal stå et bestemt sted og må ikke flyttes. Der må ikke være store temperatursvingninger, og der må ikke ske rystelser med maskinen. Æggene skal ligge ned i rugemaskinen. Temperaturen er meget vigtig og skal ligge stabilt på omkring 37 37,5 grader C. Luften om æggene skal udskiftes. Selvom æggenes skaller er hårde, er de fine biologiske membraner, der hele tiden ånder. Der er lidt forskellige holdninger til fugtigheden, men alle er dog enige om, at de sidste tre dage før klækningen, skal fugtigheden være så høj som mulig, d.v.s. at fugtigheden skal op på 65 70%, og det kræver, at rugemaskinen holdes helt lukket og ventilationen blokeres. Skrukhønen vender selv æggene mange gange om dagen. I rugemaskinen skal æggene også vendes for at undgå, at æggehinden gror fast og for at sikre god udvikling af fostret. Æggene vendes en kvart til en halv omgang to gange om dagen. Det er vigtigt, at dette interval overholdes, da der ikke må gå seks timer imellem den ene dag og f.eks. 12 timer imellem den næste. I naturen forlader hønen æggene en gang om dagen for at spise og besørge. For at følge dette kan man slukke og åbne for rugemaskinen et kvarter om dagen. Efter 21 dage begynder kyllingerne at pippe. Snart kommer det første æg med et lille hul fra en kylling, og i løbet af ca. et døgns tid udklækkes alle kyllinger. Kyllingerne bliver i maskinen i ca. et døgn, hvorefter de flyttes over i en opvarmet kyllingemoder. Ønsker du mere viden om kyllinger, er du velkommen til at

4 kontakte din rådgiver. Indhegning 3 foldsystemer Storfold Reguleret storfold Skiftefolde Forskel på hegn Planlæg dine indhegninger Selv om sneen lige nu dækker markerne, er det tiden at overveje, hvordan sommerens folde skal fordeles. Der findes grundlæggende 3 foldsystemer: Storfold, reguleret storfold og skiftefolde. Storfolden er det mest enkle foldsystem, der findes. Folden har den størrelse, som folden nu engang har, den har samme størrelse hele sæsonen, og dyrene går på det samme stykke hele tiden. Den regulerede storfold er også forholdsvis enkel. Man beregner/anslår, hvor stort et areal dyrene skal bruge inden et givent tidspunkt. Har man for eksempel 10 dyr, som skal have 5 FE hver dag, skal man altså bruge et areal, som kan yde 50 FE pr. dag. Det er selvfølgeligt meget forskelligt, hvor meget en græsmark yder. Ydelsen i FE kan let svinge fra FE på vedvarende græs til over 100 FE på velplejet græsmark på agerjord. Man er altså selv nødt til at vurdere, hvor meget markerne kan yde. Nu kan det i praksis være svært at ramme udbyttet præcist, da både vejr og temperatur og året spiller ind. Her er det så, at reguleringen spiller ind. Idéen er, at hvis man har undervurderet, hvor meget græs marken giver, skal det være muligt at indskrænke arealet og evt. senere tage slæt på arealet. Har man derimod overvurderet udbyttet, skal det være muligt at tage noget ekstra ind. Skiftefolde er et antal folde med et areal, som er beregnet nogenlunde som ved reguleret storfold. Her har man så etableret et antal folde, som man kan skifte mellem, så der hele tiden er tilstrækkeligt med græs, og man undgår, at græsset bliver dødbidt. Man har typisk mellem 3 og 7 folde, alt efter hvor ofte man ønsker at flytte sine dyr. Hegnsmæssigt er det mest enkelt at benytte sig af storfold. Til den regulerede storfold skal der måske laves lidt mere hegn, eller noget skal flyttes, men det er ikke sikkert. Der skal selvsagt laves noget mere hegn til skiftefolde, men man vil nok også alt andet

5 lige få et lidt større udbytte. Ikke noget absolut Tænk på vandforsyningen Nu er det meget sjældent, at man møder de 3 ovenstående systemer i rendyrket form. Man kan sagtens have et system med reguleret storfold, som måske i virkeligheden består af et antal folde, man kan tage med - eller lukke af for. Der kommer måske også noget nyudlagt græs med i arealet efter høst, og dermed bliver arealet muligt at regulere. Når man planlægger sine folde, er det vigtigt, at man tænker vandforsyningen ind. Måske kan vandtruget placeres sådan, at det kan bruges fra flere folde. Husk også at dyr, som er på græs, skal have mulighed for at få mineraler og evt. salt (emnet bliver behandlet i et senere nummer). Der er altså en del ting, som man kan overveje, inden det går løs i marken. Indhegning kan måske virke som en teoretisk ting, men er i virkeligheden bare sund fornuft eller i mange tilfælde det muliges kunst. Ønsker du mere viden omkring indhegning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse n Du skal måske selv tage initiativ! Er din skat beregnet forkert? SKAT har i mange år beregnet den såkaldte kapitalafkastsats forkert. Satsen har været for høj. Dette betyder, at mange selvstændige, der har brugt virksomhedsordningen, har betalt for meget i skat. Der er nu mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen helt tilbage til år SKAT vil i marts måned sende besked til de erhvervsdrivende, som SKAT med sikkerhed ved, skal have penge tilbage. Det drejer sig om erhvervsdrivende med rentekorrektion. I andre tilfælde skal den erhvervsdrivende selv tage initiativ til, at der sker genoptagelse. Det kan f.eks. være ved tvangshævning af kapitalafkast, som følge af finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget.

6 Der er mulighed for erstatning til den selvstændiges nødvendige udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde, hvor SKAT ikke selv tager en sag op. Forskellige frister Økonomi Regionsbestemte priser på jord For indkomståret 2008 og tidligere er genoptagelsesfristen 1. oktober For indkomståret 2009 er fristen 1. maj 2013, for 2010 er fristen 1. maj 2014 mv. Hvis selvstændige har fordel af den forkerte sats, sker der ikke genoptagelse. Få en snak med din økonomikonsulent i forbindelse med udfærdigelsen af dit 2011 regnskab om din situation. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Finanstilsynets Julebrev Kort før jul udsendte Finanstilsynet et såkaldt julebrev til finansieringsinstitutterne. Heri orienterer tilsynet om ændringer i regnskabsreglerne, som træder i kraft for årsrapporterne for 2011 samt om en række andre forhold omkring tilsynet. Herunder omtales resultaterne af en prisundersøgelse på landbrugsjord, som Tilsynet netop har afsluttet. Finanstilsynet har spurgt en række af de større pengeinstitutter om, hvilke jordpriser de anvender i nedskrivningsberegninger. Undersøgelsen viste, at institutterne generelt anvender regionsbestemte jordpriser. Undersøgelsen viste også, at i de fleste områder anvendes en jordpris, der er i intervallet kr. Enkelte anvender dog en jordpris på over kr. på Thy og Lolland Falster. Finanstilsynet har efter undersøgelsen besluttet, at man fremover ved gennemgang af landbrugsengagementer vil tage udgangspunkt i en værdiansættelse af dyrkbar jord på kr. pr. ha afhængigt af regionen. Det er en nedsættelse af den øvre grænse fra kr. Finanstilsynet anvender herefter nedenstående værdier ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation:

7 Ved vurderingen af konkrete nedskrivnings- og solvensbehov skal også inddrages andre relevante faktorer, herunder driftsmæssige resultater. Priser pr. ha Vendsyssel: kr./ha Himmerland/Thy/Mors kr./ha Midtjylland: kr./ha Østjylland kr./ha Vestjylland: kr./ha Nordvestjylland: kr./ha Sønderjylland: kr./ha Fyn: kr./ha Midt- og Vestsjælland: kr./ha Sydsjælland/Stevns/Møn: kr./ha Lolland/Falster: kr./ha Bankerne skal efter gældende regler foretage nedskrivninger på de engagementer, hvor der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Denne situation foreligger eksempelvis når: Bankerne skal se på engagementerne Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. Banken yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Det er altså ikke nok, at gælden er høj, men der skal også foreligge en betydelig risiko for, at låntager ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser.

8 I forbindelse med regnskabsgennemgangen vil jordprisen blive diskuteret. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Tilskud Find relevante tilskudsordninger Få overblik over hvad du kan få tilskud til Under overskriften Hvad kan du søge i Fællesskemaet har NaturErhvervstyrelsen samlet en række informationer og nyttige links til bl.a. vejledninger, som kan hjælpe landmænd og konsulenter i forbindelse med ansøgning i Fællesskemaet. Fællesskemaet skal i 2012 indsendes senest den 24. april Formålet med universet er at samle informationer og give brugeren en direkte adgang til oplysninger om relevante tilskudsordninger og regelsæt på en let og overskuelig måde. Universet indeholder fire overordnede indgange, som du kan vælge mellem: Hvilken type jordbruger er du? Hvad gror der på dine marker? Har dine marker særlige restriktioner? Oversigt over arealbaserede tilskud. Ønsker du mere viden omkring, hvad du kan få tilskud til, kan du klikke på linket herunder: NewsID=6975&Action=1&utm_source=foedevareerhvervs_nyhed sbrev&utm_medium= &utm_campaign=nyhedsbrev Får, geder og kvæg Husk Kvægkongressen 2012 Husk Kvægkongressen, der afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både

9 får, geder og selvfølgelig kvæg. Nærmere information, når programmet foreligger, eller følg med på: Heste OCD (osteochondrose) hos heste Heste i vækst Arv eller miljø Føllet skal ud Handelsværdi OCD er en fejludvikling af brusk eller knogler i leddene. Det er derfor ofte heste i vækst, der rammes, og det er især hesteracerne, der har problemer med OCD, mens der er mindre problemer hos ponyerne. Årsagen til, at en hest udvikler OCD, kan enten være arv eller miljø dog mest miljø, herunder management og fodring. Manglende forsyning af mineraler som kalcium, kobber, zink og fosfor under hoppens sidste del af drægtigheden kan have betydning. Det er især vigtigt, at forholdet mellem energi, protein og mineraler er rigtigt for hoppens og føllets behov. Motion er en meget vigtig del for at mindske risikoen for udvikling af OCD hos føl. Føllet skal ud også tidlig fødte føl uanset vejr og vind. Man skal derfor overveje, om hoppen skal fole meget tidligt på året, hvis der ikke er mulighed for, at føllet kan få rigeligt med motion. Ved at vælge OCD-frie forældre mindsker man også risikoen for OCD. Det er altid med stor spænding, når røntgenbillederne fremlægges, for uanset om hesten aldrig får mén af OCD, vil en konstatering af OCD altid forringe hestens handelsværdi meget. Ønsker du mere viden omkring OCD hos heste, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

10 Foder Se på dit sædskifte Det halve foder 1. februar Kan det gøres anderledes? Lidt buffer er ok Foder Planlæg din foderforsyning Næste års marker skal planlægges nu. Det er nu, der skal tages stilling til, hvilke græsmarker der skal omlægges til 2012 måske Nogle græsmarker er selvfølgelig selvskrevne, fordi de indgår i sædskifteplanen, hvor andre skal omlægges, fordi de er for ringe. Det kan så betyde, at en mark, som egentlig står til omlægning ifølge sædskifteplanen, skal have lov til at ligge et år mere på bekostning af en ringe mark, der trænger mere. Man skal også vurdere og regne lidt på, hvordan foderforsyningen har været i år. Var der foder nok? Var der for meget? (1. februar skal ca. halvdelen af foderet være tilbage, for der er den halve vinter forbi, siger et gammelt mundheld) Var det i den kvalitet, som vi planlagde? De samme spørgsmål kan man næsten stille sig selv, hvis man evt. har handelsafgrøder. Derfor er det nu, man skal stille sig spørgsmålet evt. sammen med sin konsulent hvordan kan jeg gøre det bedre, eller måske anderledes? Det er en god snak, som man kan tage i forbindelse med, at markplanen og gødningsregnskabet bliver udarbejdet. (Gødningsregnskabet skal være indberettet senest 1. april Markplanen skal ikke indberettes som sådan, men vil fremgå af ha støtteansøgningen, hvis man søger ha støtte). Hvis lagrene af foder er for store eller for små, har man et problem, som bør løses. Begge dele koster penge. Er der for lidt, skal der købes ind, og det er tit dyrt sidst på sæsonen. Hvis der er for meget, så er der mange penge bundet i lageret, som først kan komme til udbetaling næste vinter. Selvfølgelig er det aldrig rart, at der er brugt totalt op den dag, hvor dyrene kommer på græs. Der må gerne være en lille buffer. Man kan jo komme i den situation, at man kommer til at mangle foder midt på sæsonen, fx i en tørkeperiode. Eller som vi oplevede sidste år, en meget våd periode hvor dyrene kom på stald for ikke at ødelægge græsmarkerne helt. Ønsker du mere viden omkring planlægning af din foderforsyning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Foderenheden en usikker størrelse 1 FE = 1 kg byg Foderenheden, forkortet FE, bliver brugt som måleenhed for energi til heste, kvæg, får og geder (drøvtyggere). FE blev opfundet i begyndelsen af 1900 tallet og anvendes stadig stort set som dengang. Oprindelig var 1 FE = 1 kg dansk byg med 14% vand (skandinavisk Foderenhed). 1 kg byg = 1 FE Dette energiindhold er alle andre fodermidler sat i forhold til. Det er selv sagt ikke nogen særlig præcis måleenhed, da der f.eks. ikke tages hensyn til protein m.v. Men måleenheden er og var enkel at bruge, og alle kan, efter kort tid, forholde sig til den.

11 FE K og FE S NORFOR Der er sket nogle tilpasninger gennem årene, så 1 FE i dag svarer til 1,06 kg byg med 15% vand. I daglig tale bliver den oprindelige definition dog stadig ofte brugt. De enkelte fodermidlers indhold af FE kan ses i en fodermiddeltabel. Fodermidler til drøvtyggere og heste betegnes FE K. Der bruges også FE som regneenhed til svin, og disse betegnes FE S. Forskellen skyldes, at fordøjelsen fungerer meget forskelligt hos de 2 dyrearter. Fordøjelsen hos svin minder meget om menneskets fordøjelse. Da FE er en unøjagtig enhed, er systemet under omlægning til et nyt fodervurderingssystem kaldet NORFOR. Her regnes med omsættelig energi, hvilket er noget mere præcis end den gamle FE. Til gengæld er systemet noget mere indviklet både at forstå og forklare. Så mon ikke man stadig vil støde på den gode gamle FE i nogle år endnu. Frister Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Mange forsinkelser Digital indberetning På grund af mange forsinkelser i opstartsperioden er det besluttet at udsætte fristen for indberetning af sprøjteoplysningerne til den 15. juni. Tidligere var fristen 31. marts. Det er en del af aftalen om Grøn Vækst, at der skal foretages en indberetning af sprøjteoplysningerne. På trods af problemerne i opstarten, foretages der mellem og indberetninger om ugen. Indberetningerne skal ske via med en GHI pinkode eller en digital virksomhedssignatur. Du kan finde mere information om indberetningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Kvæg Regler Skal du tilmeldes? Lidt nyt om den nye handyrpræmie Som tidligere omtalt falder handyrpræmien til ca. 400 kr. pr. handyr fra 1. januar. Det er samme præmie for både tyre og stude. Der er kun én præmie til stude. Der bliver samtidig indført en minimumgrænse på 5 handyr leverer man mindre, får man ikke handyrpræmie. Samtidig bliver mindstevægten sat ned til 160 kg. slagtet vægt. Hvis tyrene eksporteres, skal de være mindst 8 mdr. Hvis man modtog handyrpræmie i 2011, er man automatisk tilmeldt ordningen. Hvis man ikke fik handyrpræmie i 2011, skal man tilmelde sig ordningen ved at indsende fællesskemaet, hvis man ønsker at modtage handyrpræmie. Det skal bemærkes, at ordningen kun med sikkerhed gælder for 2012 og Herefter skal reformen af EU's landbrugspolitik genforhandles. Resten af 75% af handyrpræmien for 2011 blev udbetalt før jul. Man regner med, at resten +

12 præmien 1. marts dyr slagtet frem til nytår, udbetales senest 1. marts Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Selvstændige og ansatte Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Ansatte skal fremadrettet beskattes af arbejdsbetalte sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Efter nytår er de skattegunstige regler på sundhedsområdet ophævet. Dog er der fortsat skattegunstige regler for udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler eller rygeafvænning. Heller ikke medarbejdende ægtefælle For selvstændige betyder dette, at der ikke længere er fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger, der vedrører dem selv. Det samme gælder for udgifterne for en medarbejdende ægtefælle. Skat af arbejdsgiverbet alt sundhedsforsik ring Kosmetiske operationer For ansatte betyder det, at hvis en arbejdsgiver fortsat betaler en sundhedsforsikring eller sundhedsbehandling, er der nu tale om et skattepligtigt personalegode. Personalegodet er en A-indkomst. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal medtage præmien på den ansattes lønseddel og skal indeholde A-skat af beløbet. Arbejdsgiveren har fradrag for udgiften som en ekstra lønudgift. Hvis sundhedsforsikringen har sammenhæng med en arbejdsgiverindbetalt pensionsordning, er det forsikringsselskabet/pensionskassen, der skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og indberette præmien til SKAT. Ændringen betyder, at f.eks. udgiften til en operation af tunge øjenlåg på et privathospital, nu ikke vil kunne fratrækkes af den selvstændige. Hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes operation, skal den ansatte beskattes af beløbet. Dette gælder, med mindre skaden skyldes arbejdet. Behandling og forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme er stadig fradragsberettigede for selvstændige, og den ansatte skal ikke beskattes, hvis udgiften er arbejdsgiverbetalt. Her skal der dog være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for udgiftsafholdelsen, f.eks. hvis der er tale om behandling af en skade sket under udførelsen af arbejdet. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Får, geder og

13 kvæg 27. og 28. februar Husk kvægkongressen 2012 Husk kvægkongressen, som afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både får, geder (aften) og selvfølgelig kvæg. Programmet for Kvægkongressen kan ses på nedenstående link: KONGRES/Sider/Startside.aspx Hjælp dig selv ved at hjælpe os! DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning og Videncentret for Landbrug ønsker at få meget mere viden om, hvad det er for nogle udfordringer, interesser og behov, I, der bor på landet, har hvad enten det drejer sig om: Naturen omkring din ejendom Dine heste Læforhold til dit kødkvæg Fodring af dine får Energi- og varmeforsyning Selvforsyning fra urtehaven Noget helt syvende Den viden, vi får, skal være med til at sikre en endnu mere målrettet indsats i forhold til at matche vores service og rådgivning til jeres behov, og af den vej skabe de bedst mulige forhold og rammer for jer, der har et deltidslandbrug, fødevarevirksomhed, bed & breakfast, frugtplantage, kennel eller anden form for virksomhed, hvor I mangler kvalificeret sparring til udviklingen eller gennemførelse.. Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Jesper Klintebjerg Fuglsang, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

14

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14.

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14. Sommergræs 2012 Foråret er kommet og selvom det stadig er koldt og græsset kun nødig vil op, skal hestene ud af staldene og på græs. De kan simpel hen ikke vente længere. I lighed med sidste år ( - og

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: kalv gris kalv 1. En kalv er navnet på koens unge. 2. Når en kalv fødes kaldes det at kælve. 3. En kalv tager oftes fra dens moren med det samme og får sin egen stald i 8 uger, for ikke at blive syg. 4.

Læs mere

Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det

Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det Føns fårelaugh Føde præference Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned i

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden Omkring 4.000 har ikke modtaget SMS-besked om breve i Tast

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt Indhold Ridning i naturen Høst af grønbyg Undgå at påkøre vildt under høstarbejdet Nye regler for Salmonella Dublin fra 15. juli 2013

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Udegående dyr i vinterperioden

Udegående dyr i vinterperioden FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Vand og foder til heste Udegående dyr i vinterperioden Pas på manganmangel i vintersæd i år

Læs mere

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015 FlexNyt Indhold Vinterfodring af heste JL Indkøbsklub olie Erfagrupper omkring natur og naturpleje samt vildt- og jagtpleje Husk vand til hønsene Pas på stubhøjden Stadig mange snegle i marken Hestebønner

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker FlexNyt Indhold Mark Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker Slåning af udyrkede arealer/græsarealer Fortørringsprognosen for slætgræs er nu på gaden Husk vildtvenlige høstmetoder Sommerhusudlejning og skat 25-meter

Læs mere

Sønderjysk Landboforening ønsker alle et Godt Nytår! Se landboforeningens hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer

Sønderjysk Landboforening ønsker alle et Godt Nytår! Se landboforeningens hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 11. januar 2013 Indhold Ny afgift på dyrevelfærdskontrol Hvad nu med randzoner og ekstra efterafgrøder? Ny vejledning for det nationale biavlsprogram Program

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

FlexNyt. Undgå kolik. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 40, 2014

FlexNyt. Undgå kolik. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 40, 2014 FlexNyt Indhold OBS! Husk tilmelding fra 1. oktober til 31. oktober! Heste Kolik kan undgås Hvordan ser man, at hesten har kolik? Husk at tilmelde dig den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude! Undgå

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Producer mælk til under 1 kr. kiloet

Producer mælk til under 1 kr. kiloet Producer mælk til under 1 kr. kiloet Dansk Kvægs Kongres 2010 Tema Foder Konsulent Michael Friis Pedersen, Økonomi Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

OCTAGON 20 / 40 Advanced Rugemaskine Vejledning

OCTAGON 20 / 40 Advanced Rugemaskine Vejledning OCTAGON 20 / 40 Advanced Rugemaskine Vejledning Kontrolknapper Display Luftroset Vendemotor Vuggevender Strømforbrug: Octagon 20: Max 45 Watt Gennemsnit 25 Watt Octagon 40: Max 90 Watt Gennemsnit 40 Watt

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

FlexNyt. ... vi gør en forskel for DIG! Hestens anatomi. Bladlusangreb i især hvede. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. ... vi gør en forskel for DIG! Hestens anatomi. Bladlusangreb i især hvede. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Hestens anatomi Bladlusangreb i især hvede Høst af helsæd SKAT har iværksat ringekampagne den

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt Indhold Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Mere lempelige krav til for sent såede efterafgrøder Ingen gentilmelding af slagtepræmier før foråret 2016 Tilladt at ammoniakbehandle

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab AARHUS UNIVERSITET 11-13 Januar 2010 Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab Plantekongres 2011 - produktion, plan og miljø 11-13. Januar 2011 Steen Gyldenkærne Afd. for

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker FlexNyt Indhold Mark Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker Slåning af udyrkede arealer/græsarealer Fortørringsprognosen for slætgræs er nu på gaden Husk vildtvenlige høstmetoder Sommerhusudlejning og skat 25-meter

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

Ammekoholder gør IKKE som du plejer!

Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Dansk Kødkvæg aftenmøde Fremtiden for kødkvægsproducenter efter EU-reformens gennemførelse Kvægbrugskonsulent Kjell Elkjær Klemmensen, Sydvestjysk Landboforening Situationen

Læs mere