Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd."

Transkript

1 Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad du kan få tilskud til Husk Kvægkongressen 2012 OCD (osteochondrose) hos heste Planlæg din foderforsyning Foderenheden en usikker størrelse Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Lidt nyt om den nye handyrpræmie Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Husk kvægkongressen 2012 Hjælp dig selv med at hjælpe os Spørgsmål til nedenstående og Sønderjysk Landboforening, så kontakt: Keld Taulbjerg Økonomikonsulent Deltidsrådgiver Tlf Solveig Kappel Projektrådgiver Tlf Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer

2 Fjerkræ Kyllinger Rugeæg Naturlig udrugning Selvom det er bidende koldt, og sneen daler, kan vi godt drømme om foråret og udrugning af kyllinger, og dermed melder spørgsmålet, om man skal benytte sig af naturlig udrugning eller udrugning i rugemaskine. I begge tilfælde skal der, inden udrugningen sættes i gang, indsamles rugeæg af god kvalitet. Rugeæggene opbevares bedst ved grader i f.eks. en bakke. Både lavere og højere temperatur vil øge dødeligheden. Æggene kan placeres let skråstillet det kan være en æggebakke, hvor der placeres en lille klods under. Bakken kan så vendes morgen og aften, for at fostret ikke sætter sig fast til skallen. Æggene må heller ikke udsættes for stød eller rystelser. En hane for hver 10 høns vil normalt garantere, at de fleste æg er befrugtede. Naturmetoden er både morsom og nem, fordi en god rugehøne klarer det hele selv, blot hun bliver passet med almindelig god pleje, hvilket vil sige godt foder, en god redeplads, som er placeret et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke. Hønen skal være fri for utøj. Flytter man skrukhønen til en ny rede, bør man lægge hønen på nogle glasæg, inden man lægger de rigtige æg under hønen, så man er sikker på, at hun bliver liggende. Det er også en god idé at give den mulighed for et sandbad. Almindeligvis forlader hønen reden minutter dagligt for at spise. Når der er gået 8 10 dage, kan man lyse æggene og se, om de er befrugtet. Lysning af æg sker med en speciel lampe eller med en lyskasse, som man selv kan lave. Der skal helst ikke gå et æg i stykker under skrukhønen. Sker det alligevel, må man vaske de andre æg i lunkent vand, så de bliver rene igen. Skift halmen i reden eller kom lidt mere halm i. Til udrugning skal man bruge en høne, der er fri for utøj, sund og som beholder sit rugeinstinkt i 21 dage. Reden, som hønen skal ruge i, placeres et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke.

3 21 dage Rugemaskine Rugemaskinen efterligner naturen 21 dage senere skulle der helst komme kyllinger. Under udrugningen fjerner man de tomme æggeskaller et par gange om dagen, og ellers lader man hønen være i fred. Man lader kyllingerne blive under skrukhønen et døgns tid, hvorefter man flytter kyllinger og høne til det rum, hvor de skal være i. En høne, der er ruget ud ved naturmetoden, vil næsten altid føre denne egenskab videre, mens høns, der er udruget på maskine, har vanskeligere ved at fuldføre processen. En rugemaskine skal stå et bestemt sted og må ikke flyttes. Der må ikke være store temperatursvingninger, og der må ikke ske rystelser med maskinen. Æggene skal ligge ned i rugemaskinen. Temperaturen er meget vigtig og skal ligge stabilt på omkring 37 37,5 grader C. Luften om æggene skal udskiftes. Selvom æggenes skaller er hårde, er de fine biologiske membraner, der hele tiden ånder. Der er lidt forskellige holdninger til fugtigheden, men alle er dog enige om, at de sidste tre dage før klækningen, skal fugtigheden være så høj som mulig, d.v.s. at fugtigheden skal op på 65 70%, og det kræver, at rugemaskinen holdes helt lukket og ventilationen blokeres. Skrukhønen vender selv æggene mange gange om dagen. I rugemaskinen skal æggene også vendes for at undgå, at æggehinden gror fast og for at sikre god udvikling af fostret. Æggene vendes en kvart til en halv omgang to gange om dagen. Det er vigtigt, at dette interval overholdes, da der ikke må gå seks timer imellem den ene dag og f.eks. 12 timer imellem den næste. I naturen forlader hønen æggene en gang om dagen for at spise og besørge. For at følge dette kan man slukke og åbne for rugemaskinen et kvarter om dagen. Efter 21 dage begynder kyllingerne at pippe. Snart kommer det første æg med et lille hul fra en kylling, og i løbet af ca. et døgns tid udklækkes alle kyllinger. Kyllingerne bliver i maskinen i ca. et døgn, hvorefter de flyttes over i en opvarmet kyllingemoder. Ønsker du mere viden om kyllinger, er du velkommen til at

4 kontakte din rådgiver. Indhegning 3 foldsystemer Storfold Reguleret storfold Skiftefolde Forskel på hegn Planlæg dine indhegninger Selv om sneen lige nu dækker markerne, er det tiden at overveje, hvordan sommerens folde skal fordeles. Der findes grundlæggende 3 foldsystemer: Storfold, reguleret storfold og skiftefolde. Storfolden er det mest enkle foldsystem, der findes. Folden har den størrelse, som folden nu engang har, den har samme størrelse hele sæsonen, og dyrene går på det samme stykke hele tiden. Den regulerede storfold er også forholdsvis enkel. Man beregner/anslår, hvor stort et areal dyrene skal bruge inden et givent tidspunkt. Har man for eksempel 10 dyr, som skal have 5 FE hver dag, skal man altså bruge et areal, som kan yde 50 FE pr. dag. Det er selvfølgeligt meget forskelligt, hvor meget en græsmark yder. Ydelsen i FE kan let svinge fra FE på vedvarende græs til over 100 FE på velplejet græsmark på agerjord. Man er altså selv nødt til at vurdere, hvor meget markerne kan yde. Nu kan det i praksis være svært at ramme udbyttet præcist, da både vejr og temperatur og året spiller ind. Her er det så, at reguleringen spiller ind. Idéen er, at hvis man har undervurderet, hvor meget græs marken giver, skal det være muligt at indskrænke arealet og evt. senere tage slæt på arealet. Har man derimod overvurderet udbyttet, skal det være muligt at tage noget ekstra ind. Skiftefolde er et antal folde med et areal, som er beregnet nogenlunde som ved reguleret storfold. Her har man så etableret et antal folde, som man kan skifte mellem, så der hele tiden er tilstrækkeligt med græs, og man undgår, at græsset bliver dødbidt. Man har typisk mellem 3 og 7 folde, alt efter hvor ofte man ønsker at flytte sine dyr. Hegnsmæssigt er det mest enkelt at benytte sig af storfold. Til den regulerede storfold skal der måske laves lidt mere hegn, eller noget skal flyttes, men det er ikke sikkert. Der skal selvsagt laves noget mere hegn til skiftefolde, men man vil nok også alt andet

5 lige få et lidt større udbytte. Ikke noget absolut Tænk på vandforsyningen Nu er det meget sjældent, at man møder de 3 ovenstående systemer i rendyrket form. Man kan sagtens have et system med reguleret storfold, som måske i virkeligheden består af et antal folde, man kan tage med - eller lukke af for. Der kommer måske også noget nyudlagt græs med i arealet efter høst, og dermed bliver arealet muligt at regulere. Når man planlægger sine folde, er det vigtigt, at man tænker vandforsyningen ind. Måske kan vandtruget placeres sådan, at det kan bruges fra flere folde. Husk også at dyr, som er på græs, skal have mulighed for at få mineraler og evt. salt (emnet bliver behandlet i et senere nummer). Der er altså en del ting, som man kan overveje, inden det går løs i marken. Indhegning kan måske virke som en teoretisk ting, men er i virkeligheden bare sund fornuft eller i mange tilfælde det muliges kunst. Ønsker du mere viden omkring indhegning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse n Du skal måske selv tage initiativ! Er din skat beregnet forkert? SKAT har i mange år beregnet den såkaldte kapitalafkastsats forkert. Satsen har været for høj. Dette betyder, at mange selvstændige, der har brugt virksomhedsordningen, har betalt for meget i skat. Der er nu mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen helt tilbage til år SKAT vil i marts måned sende besked til de erhvervsdrivende, som SKAT med sikkerhed ved, skal have penge tilbage. Det drejer sig om erhvervsdrivende med rentekorrektion. I andre tilfælde skal den erhvervsdrivende selv tage initiativ til, at der sker genoptagelse. Det kan f.eks. være ved tvangshævning af kapitalafkast, som følge af finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget.

6 Der er mulighed for erstatning til den selvstændiges nødvendige udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde, hvor SKAT ikke selv tager en sag op. Forskellige frister Økonomi Regionsbestemte priser på jord For indkomståret 2008 og tidligere er genoptagelsesfristen 1. oktober For indkomståret 2009 er fristen 1. maj 2013, for 2010 er fristen 1. maj 2014 mv. Hvis selvstændige har fordel af den forkerte sats, sker der ikke genoptagelse. Få en snak med din økonomikonsulent i forbindelse med udfærdigelsen af dit 2011 regnskab om din situation. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Finanstilsynets Julebrev Kort før jul udsendte Finanstilsynet et såkaldt julebrev til finansieringsinstitutterne. Heri orienterer tilsynet om ændringer i regnskabsreglerne, som træder i kraft for årsrapporterne for 2011 samt om en række andre forhold omkring tilsynet. Herunder omtales resultaterne af en prisundersøgelse på landbrugsjord, som Tilsynet netop har afsluttet. Finanstilsynet har spurgt en række af de større pengeinstitutter om, hvilke jordpriser de anvender i nedskrivningsberegninger. Undersøgelsen viste, at institutterne generelt anvender regionsbestemte jordpriser. Undersøgelsen viste også, at i de fleste områder anvendes en jordpris, der er i intervallet kr. Enkelte anvender dog en jordpris på over kr. på Thy og Lolland Falster. Finanstilsynet har efter undersøgelsen besluttet, at man fremover ved gennemgang af landbrugsengagementer vil tage udgangspunkt i en værdiansættelse af dyrkbar jord på kr. pr. ha afhængigt af regionen. Det er en nedsættelse af den øvre grænse fra kr. Finanstilsynet anvender herefter nedenstående værdier ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation:

7 Ved vurderingen af konkrete nedskrivnings- og solvensbehov skal også inddrages andre relevante faktorer, herunder driftsmæssige resultater. Priser pr. ha Vendsyssel: kr./ha Himmerland/Thy/Mors kr./ha Midtjylland: kr./ha Østjylland kr./ha Vestjylland: kr./ha Nordvestjylland: kr./ha Sønderjylland: kr./ha Fyn: kr./ha Midt- og Vestsjælland: kr./ha Sydsjælland/Stevns/Møn: kr./ha Lolland/Falster: kr./ha Bankerne skal efter gældende regler foretage nedskrivninger på de engagementer, hvor der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Denne situation foreligger eksempelvis når: Bankerne skal se på engagementerne Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. Banken yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Det er altså ikke nok, at gælden er høj, men der skal også foreligge en betydelig risiko for, at låntager ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser.

8 I forbindelse med regnskabsgennemgangen vil jordprisen blive diskuteret. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Tilskud Find relevante tilskudsordninger Få overblik over hvad du kan få tilskud til Under overskriften Hvad kan du søge i Fællesskemaet har NaturErhvervstyrelsen samlet en række informationer og nyttige links til bl.a. vejledninger, som kan hjælpe landmænd og konsulenter i forbindelse med ansøgning i Fællesskemaet. Fællesskemaet skal i 2012 indsendes senest den 24. april Formålet med universet er at samle informationer og give brugeren en direkte adgang til oplysninger om relevante tilskudsordninger og regelsæt på en let og overskuelig måde. Universet indeholder fire overordnede indgange, som du kan vælge mellem: Hvilken type jordbruger er du? Hvad gror der på dine marker? Har dine marker særlige restriktioner? Oversigt over arealbaserede tilskud. Ønsker du mere viden omkring, hvad du kan få tilskud til, kan du klikke på linket herunder: NewsID=6975&Action=1&utm_source=foedevareerhvervs_nyhed sbrev&utm_medium= &utm_campaign=nyhedsbrev Får, geder og kvæg Husk Kvægkongressen 2012 Husk Kvægkongressen, der afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både

9 får, geder og selvfølgelig kvæg. Nærmere information, når programmet foreligger, eller følg med på: Heste OCD (osteochondrose) hos heste Heste i vækst Arv eller miljø Føllet skal ud Handelsværdi OCD er en fejludvikling af brusk eller knogler i leddene. Det er derfor ofte heste i vækst, der rammes, og det er især hesteracerne, der har problemer med OCD, mens der er mindre problemer hos ponyerne. Årsagen til, at en hest udvikler OCD, kan enten være arv eller miljø dog mest miljø, herunder management og fodring. Manglende forsyning af mineraler som kalcium, kobber, zink og fosfor under hoppens sidste del af drægtigheden kan have betydning. Det er især vigtigt, at forholdet mellem energi, protein og mineraler er rigtigt for hoppens og føllets behov. Motion er en meget vigtig del for at mindske risikoen for udvikling af OCD hos føl. Føllet skal ud også tidlig fødte føl uanset vejr og vind. Man skal derfor overveje, om hoppen skal fole meget tidligt på året, hvis der ikke er mulighed for, at føllet kan få rigeligt med motion. Ved at vælge OCD-frie forældre mindsker man også risikoen for OCD. Det er altid med stor spænding, når røntgenbillederne fremlægges, for uanset om hesten aldrig får mén af OCD, vil en konstatering af OCD altid forringe hestens handelsværdi meget. Ønsker du mere viden omkring OCD hos heste, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

10 Foder Se på dit sædskifte Det halve foder 1. februar Kan det gøres anderledes? Lidt buffer er ok Foder Planlæg din foderforsyning Næste års marker skal planlægges nu. Det er nu, der skal tages stilling til, hvilke græsmarker der skal omlægges til 2012 måske Nogle græsmarker er selvfølgelig selvskrevne, fordi de indgår i sædskifteplanen, hvor andre skal omlægges, fordi de er for ringe. Det kan så betyde, at en mark, som egentlig står til omlægning ifølge sædskifteplanen, skal have lov til at ligge et år mere på bekostning af en ringe mark, der trænger mere. Man skal også vurdere og regne lidt på, hvordan foderforsyningen har været i år. Var der foder nok? Var der for meget? (1. februar skal ca. halvdelen af foderet være tilbage, for der er den halve vinter forbi, siger et gammelt mundheld) Var det i den kvalitet, som vi planlagde? De samme spørgsmål kan man næsten stille sig selv, hvis man evt. har handelsafgrøder. Derfor er det nu, man skal stille sig spørgsmålet evt. sammen med sin konsulent hvordan kan jeg gøre det bedre, eller måske anderledes? Det er en god snak, som man kan tage i forbindelse med, at markplanen og gødningsregnskabet bliver udarbejdet. (Gødningsregnskabet skal være indberettet senest 1. april Markplanen skal ikke indberettes som sådan, men vil fremgå af ha støtteansøgningen, hvis man søger ha støtte). Hvis lagrene af foder er for store eller for små, har man et problem, som bør løses. Begge dele koster penge. Er der for lidt, skal der købes ind, og det er tit dyrt sidst på sæsonen. Hvis der er for meget, så er der mange penge bundet i lageret, som først kan komme til udbetaling næste vinter. Selvfølgelig er det aldrig rart, at der er brugt totalt op den dag, hvor dyrene kommer på græs. Der må gerne være en lille buffer. Man kan jo komme i den situation, at man kommer til at mangle foder midt på sæsonen, fx i en tørkeperiode. Eller som vi oplevede sidste år, en meget våd periode hvor dyrene kom på stald for ikke at ødelægge græsmarkerne helt. Ønsker du mere viden omkring planlægning af din foderforsyning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Foderenheden en usikker størrelse 1 FE = 1 kg byg Foderenheden, forkortet FE, bliver brugt som måleenhed for energi til heste, kvæg, får og geder (drøvtyggere). FE blev opfundet i begyndelsen af 1900 tallet og anvendes stadig stort set som dengang. Oprindelig var 1 FE = 1 kg dansk byg med 14% vand (skandinavisk Foderenhed). 1 kg byg = 1 FE Dette energiindhold er alle andre fodermidler sat i forhold til. Det er selv sagt ikke nogen særlig præcis måleenhed, da der f.eks. ikke tages hensyn til protein m.v. Men måleenheden er og var enkel at bruge, og alle kan, efter kort tid, forholde sig til den.

11 FE K og FE S NORFOR Der er sket nogle tilpasninger gennem årene, så 1 FE i dag svarer til 1,06 kg byg med 15% vand. I daglig tale bliver den oprindelige definition dog stadig ofte brugt. De enkelte fodermidlers indhold af FE kan ses i en fodermiddeltabel. Fodermidler til drøvtyggere og heste betegnes FE K. Der bruges også FE som regneenhed til svin, og disse betegnes FE S. Forskellen skyldes, at fordøjelsen fungerer meget forskelligt hos de 2 dyrearter. Fordøjelsen hos svin minder meget om menneskets fordøjelse. Da FE er en unøjagtig enhed, er systemet under omlægning til et nyt fodervurderingssystem kaldet NORFOR. Her regnes med omsættelig energi, hvilket er noget mere præcis end den gamle FE. Til gengæld er systemet noget mere indviklet både at forstå og forklare. Så mon ikke man stadig vil støde på den gode gamle FE i nogle år endnu. Frister Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Mange forsinkelser Digital indberetning På grund af mange forsinkelser i opstartsperioden er det besluttet at udsætte fristen for indberetning af sprøjteoplysningerne til den 15. juni. Tidligere var fristen 31. marts. Det er en del af aftalen om Grøn Vækst, at der skal foretages en indberetning af sprøjteoplysningerne. På trods af problemerne i opstarten, foretages der mellem og indberetninger om ugen. Indberetningerne skal ske via med en GHI pinkode eller en digital virksomhedssignatur. Du kan finde mere information om indberetningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Kvæg Regler Skal du tilmeldes? Lidt nyt om den nye handyrpræmie Som tidligere omtalt falder handyrpræmien til ca. 400 kr. pr. handyr fra 1. januar. Det er samme præmie for både tyre og stude. Der er kun én præmie til stude. Der bliver samtidig indført en minimumgrænse på 5 handyr leverer man mindre, får man ikke handyrpræmie. Samtidig bliver mindstevægten sat ned til 160 kg. slagtet vægt. Hvis tyrene eksporteres, skal de være mindst 8 mdr. Hvis man modtog handyrpræmie i 2011, er man automatisk tilmeldt ordningen. Hvis man ikke fik handyrpræmie i 2011, skal man tilmelde sig ordningen ved at indsende fællesskemaet, hvis man ønsker at modtage handyrpræmie. Det skal bemærkes, at ordningen kun med sikkerhed gælder for 2012 og Herefter skal reformen af EU's landbrugspolitik genforhandles. Resten af 75% af handyrpræmien for 2011 blev udbetalt før jul. Man regner med, at resten +

12 præmien 1. marts dyr slagtet frem til nytår, udbetales senest 1. marts Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Selvstændige og ansatte Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Ansatte skal fremadrettet beskattes af arbejdsbetalte sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Efter nytår er de skattegunstige regler på sundhedsområdet ophævet. Dog er der fortsat skattegunstige regler for udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler eller rygeafvænning. Heller ikke medarbejdende ægtefælle For selvstændige betyder dette, at der ikke længere er fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger, der vedrører dem selv. Det samme gælder for udgifterne for en medarbejdende ægtefælle. Skat af arbejdsgiverbet alt sundhedsforsik ring Kosmetiske operationer For ansatte betyder det, at hvis en arbejdsgiver fortsat betaler en sundhedsforsikring eller sundhedsbehandling, er der nu tale om et skattepligtigt personalegode. Personalegodet er en A-indkomst. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal medtage præmien på den ansattes lønseddel og skal indeholde A-skat af beløbet. Arbejdsgiveren har fradrag for udgiften som en ekstra lønudgift. Hvis sundhedsforsikringen har sammenhæng med en arbejdsgiverindbetalt pensionsordning, er det forsikringsselskabet/pensionskassen, der skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og indberette præmien til SKAT. Ændringen betyder, at f.eks. udgiften til en operation af tunge øjenlåg på et privathospital, nu ikke vil kunne fratrækkes af den selvstændige. Hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes operation, skal den ansatte beskattes af beløbet. Dette gælder, med mindre skaden skyldes arbejdet. Behandling og forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme er stadig fradragsberettigede for selvstændige, og den ansatte skal ikke beskattes, hvis udgiften er arbejdsgiverbetalt. Her skal der dog være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for udgiftsafholdelsen, f.eks. hvis der er tale om behandling af en skade sket under udførelsen af arbejdet. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Får, geder og

13 kvæg 27. og 28. februar Husk kvægkongressen 2012 Husk kvægkongressen, som afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både får, geder (aften) og selvfølgelig kvæg. Programmet for Kvægkongressen kan ses på nedenstående link: KONGRES/Sider/Startside.aspx Hjælp dig selv ved at hjælpe os! DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning og Videncentret for Landbrug ønsker at få meget mere viden om, hvad det er for nogle udfordringer, interesser og behov, I, der bor på landet, har hvad enten det drejer sig om: Naturen omkring din ejendom Dine heste Læforhold til dit kødkvæg Fodring af dine får Energi- og varmeforsyning Selvforsyning fra urtehaven Noget helt syvende Den viden, vi får, skal være med til at sikre en endnu mere målrettet indsats i forhold til at matche vores service og rådgivning til jeres behov, og af den vej skabe de bedst mulige forhold og rammer for jer, der har et deltidslandbrug, fødevarevirksomhed, bed & breakfast, frugtplantage, kennel eller anden form for virksomhed, hvor I mangler kvalificeret sparring til udviklingen eller gennemførelse.. Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Jesper Klintebjerg Fuglsang, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

14

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering

Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 11. juni 2013 Indhold Zynergi-nyt Aktuelt i marken Forebyg skadedyr i kornlageret Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering Pas på at ensilagen

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere