Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd."

Transkript

1 Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad du kan få tilskud til Husk Kvægkongressen 2012 OCD (osteochondrose) hos heste Planlæg din foderforsyning Foderenheden en usikker størrelse Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Lidt nyt om den nye handyrpræmie Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Husk kvægkongressen 2012 Hjælp dig selv med at hjælpe os Spørgsmål til nedenstående og Sønderjysk Landboforening, så kontakt: Keld Taulbjerg Økonomikonsulent Deltidsrådgiver Tlf Solveig Kappel Projektrådgiver Tlf Se landboforeningens nye hjemmeside: og arrangementer

2 Fjerkræ Kyllinger Rugeæg Naturlig udrugning Selvom det er bidende koldt, og sneen daler, kan vi godt drømme om foråret og udrugning af kyllinger, og dermed melder spørgsmålet, om man skal benytte sig af naturlig udrugning eller udrugning i rugemaskine. I begge tilfælde skal der, inden udrugningen sættes i gang, indsamles rugeæg af god kvalitet. Rugeæggene opbevares bedst ved grader i f.eks. en bakke. Både lavere og højere temperatur vil øge dødeligheden. Æggene kan placeres let skråstillet det kan være en æggebakke, hvor der placeres en lille klods under. Bakken kan så vendes morgen og aften, for at fostret ikke sætter sig fast til skallen. Æggene må heller ikke udsættes for stød eller rystelser. En hane for hver 10 høns vil normalt garantere, at de fleste æg er befrugtede. Naturmetoden er både morsom og nem, fordi en god rugehøne klarer det hele selv, blot hun bliver passet med almindelig god pleje, hvilket vil sige godt foder, en god redeplads, som er placeret et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke. Hønen skal være fri for utøj. Flytter man skrukhønen til en ny rede, bør man lægge hønen på nogle glasæg, inden man lægger de rigtige æg under hønen, så man er sikker på, at hun bliver liggende. Det er også en god idé at give den mulighed for et sandbad. Almindeligvis forlader hønen reden minutter dagligt for at spise. Når der er gået 8 10 dage, kan man lyse æggene og se, om de er befrugtet. Lysning af æg sker med en speciel lampe eller med en lyskasse, som man selv kan lave. Der skal helst ikke gå et æg i stykker under skrukhønen. Sker det alligevel, må man vaske de andre æg i lunkent vand, så de bliver rene igen. Skift halmen i reden eller kom lidt mere halm i. Til udrugning skal man bruge en høne, der er fri for utøj, sund og som beholder sit rugeinstinkt i 21 dage. Reden, som hønen skal ruge i, placeres et roligt sted, fri for andre høns og i halvmørke.

3 21 dage Rugemaskine Rugemaskinen efterligner naturen 21 dage senere skulle der helst komme kyllinger. Under udrugningen fjerner man de tomme æggeskaller et par gange om dagen, og ellers lader man hønen være i fred. Man lader kyllingerne blive under skrukhønen et døgns tid, hvorefter man flytter kyllinger og høne til det rum, hvor de skal være i. En høne, der er ruget ud ved naturmetoden, vil næsten altid føre denne egenskab videre, mens høns, der er udruget på maskine, har vanskeligere ved at fuldføre processen. En rugemaskine skal stå et bestemt sted og må ikke flyttes. Der må ikke være store temperatursvingninger, og der må ikke ske rystelser med maskinen. Æggene skal ligge ned i rugemaskinen. Temperaturen er meget vigtig og skal ligge stabilt på omkring 37 37,5 grader C. Luften om æggene skal udskiftes. Selvom æggenes skaller er hårde, er de fine biologiske membraner, der hele tiden ånder. Der er lidt forskellige holdninger til fugtigheden, men alle er dog enige om, at de sidste tre dage før klækningen, skal fugtigheden være så høj som mulig, d.v.s. at fugtigheden skal op på 65 70%, og det kræver, at rugemaskinen holdes helt lukket og ventilationen blokeres. Skrukhønen vender selv æggene mange gange om dagen. I rugemaskinen skal æggene også vendes for at undgå, at æggehinden gror fast og for at sikre god udvikling af fostret. Æggene vendes en kvart til en halv omgang to gange om dagen. Det er vigtigt, at dette interval overholdes, da der ikke må gå seks timer imellem den ene dag og f.eks. 12 timer imellem den næste. I naturen forlader hønen æggene en gang om dagen for at spise og besørge. For at følge dette kan man slukke og åbne for rugemaskinen et kvarter om dagen. Efter 21 dage begynder kyllingerne at pippe. Snart kommer det første æg med et lille hul fra en kylling, og i løbet af ca. et døgns tid udklækkes alle kyllinger. Kyllingerne bliver i maskinen i ca. et døgn, hvorefter de flyttes over i en opvarmet kyllingemoder. Ønsker du mere viden om kyllinger, er du velkommen til at

4 kontakte din rådgiver. Indhegning 3 foldsystemer Storfold Reguleret storfold Skiftefolde Forskel på hegn Planlæg dine indhegninger Selv om sneen lige nu dækker markerne, er det tiden at overveje, hvordan sommerens folde skal fordeles. Der findes grundlæggende 3 foldsystemer: Storfold, reguleret storfold og skiftefolde. Storfolden er det mest enkle foldsystem, der findes. Folden har den størrelse, som folden nu engang har, den har samme størrelse hele sæsonen, og dyrene går på det samme stykke hele tiden. Den regulerede storfold er også forholdsvis enkel. Man beregner/anslår, hvor stort et areal dyrene skal bruge inden et givent tidspunkt. Har man for eksempel 10 dyr, som skal have 5 FE hver dag, skal man altså bruge et areal, som kan yde 50 FE pr. dag. Det er selvfølgeligt meget forskelligt, hvor meget en græsmark yder. Ydelsen i FE kan let svinge fra FE på vedvarende græs til over 100 FE på velplejet græsmark på agerjord. Man er altså selv nødt til at vurdere, hvor meget markerne kan yde. Nu kan det i praksis være svært at ramme udbyttet præcist, da både vejr og temperatur og året spiller ind. Her er det så, at reguleringen spiller ind. Idéen er, at hvis man har undervurderet, hvor meget græs marken giver, skal det være muligt at indskrænke arealet og evt. senere tage slæt på arealet. Har man derimod overvurderet udbyttet, skal det være muligt at tage noget ekstra ind. Skiftefolde er et antal folde med et areal, som er beregnet nogenlunde som ved reguleret storfold. Her har man så etableret et antal folde, som man kan skifte mellem, så der hele tiden er tilstrækkeligt med græs, og man undgår, at græsset bliver dødbidt. Man har typisk mellem 3 og 7 folde, alt efter hvor ofte man ønsker at flytte sine dyr. Hegnsmæssigt er det mest enkelt at benytte sig af storfold. Til den regulerede storfold skal der måske laves lidt mere hegn, eller noget skal flyttes, men det er ikke sikkert. Der skal selvsagt laves noget mere hegn til skiftefolde, men man vil nok også alt andet

5 lige få et lidt større udbytte. Ikke noget absolut Tænk på vandforsyningen Nu er det meget sjældent, at man møder de 3 ovenstående systemer i rendyrket form. Man kan sagtens have et system med reguleret storfold, som måske i virkeligheden består af et antal folde, man kan tage med - eller lukke af for. Der kommer måske også noget nyudlagt græs med i arealet efter høst, og dermed bliver arealet muligt at regulere. Når man planlægger sine folde, er det vigtigt, at man tænker vandforsyningen ind. Måske kan vandtruget placeres sådan, at det kan bruges fra flere folde. Husk også at dyr, som er på græs, skal have mulighed for at få mineraler og evt. salt (emnet bliver behandlet i et senere nummer). Der er altså en del ting, som man kan overveje, inden det går løs i marken. Indhegning kan måske virke som en teoretisk ting, men er i virkeligheden bare sund fornuft eller i mange tilfælde det muliges kunst. Ønsker du mere viden omkring indhegning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse n Du skal måske selv tage initiativ! Er din skat beregnet forkert? SKAT har i mange år beregnet den såkaldte kapitalafkastsats forkert. Satsen har været for høj. Dette betyder, at mange selvstændige, der har brugt virksomhedsordningen, har betalt for meget i skat. Der er nu mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen helt tilbage til år SKAT vil i marts måned sende besked til de erhvervsdrivende, som SKAT med sikkerhed ved, skal have penge tilbage. Det drejer sig om erhvervsdrivende med rentekorrektion. I andre tilfælde skal den erhvervsdrivende selv tage initiativ til, at der sker genoptagelse. Det kan f.eks. være ved tvangshævning af kapitalafkast, som følge af finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget.

6 Der er mulighed for erstatning til den selvstændiges nødvendige udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde, hvor SKAT ikke selv tager en sag op. Forskellige frister Økonomi Regionsbestemte priser på jord For indkomståret 2008 og tidligere er genoptagelsesfristen 1. oktober For indkomståret 2009 er fristen 1. maj 2013, for 2010 er fristen 1. maj 2014 mv. Hvis selvstændige har fordel af den forkerte sats, sker der ikke genoptagelse. Få en snak med din økonomikonsulent i forbindelse med udfærdigelsen af dit 2011 regnskab om din situation. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Finanstilsynets Julebrev Kort før jul udsendte Finanstilsynet et såkaldt julebrev til finansieringsinstitutterne. Heri orienterer tilsynet om ændringer i regnskabsreglerne, som træder i kraft for årsrapporterne for 2011 samt om en række andre forhold omkring tilsynet. Herunder omtales resultaterne af en prisundersøgelse på landbrugsjord, som Tilsynet netop har afsluttet. Finanstilsynet har spurgt en række af de større pengeinstitutter om, hvilke jordpriser de anvender i nedskrivningsberegninger. Undersøgelsen viste, at institutterne generelt anvender regionsbestemte jordpriser. Undersøgelsen viste også, at i de fleste områder anvendes en jordpris, der er i intervallet kr. Enkelte anvender dog en jordpris på over kr. på Thy og Lolland Falster. Finanstilsynet har efter undersøgelsen besluttet, at man fremover ved gennemgang af landbrugsengagementer vil tage udgangspunkt i en værdiansættelse af dyrkbar jord på kr. pr. ha afhængigt af regionen. Det er en nedsættelse af den øvre grænse fra kr. Finanstilsynet anvender herefter nedenstående værdier ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation:

7 Ved vurderingen af konkrete nedskrivnings- og solvensbehov skal også inddrages andre relevante faktorer, herunder driftsmæssige resultater. Priser pr. ha Vendsyssel: kr./ha Himmerland/Thy/Mors kr./ha Midtjylland: kr./ha Østjylland kr./ha Vestjylland: kr./ha Nordvestjylland: kr./ha Sønderjylland: kr./ha Fyn: kr./ha Midt- og Vestsjælland: kr./ha Sydsjælland/Stevns/Møn: kr./ha Lolland/Falster: kr./ha Bankerne skal efter gældende regler foretage nedskrivninger på de engagementer, hvor der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Denne situation foreligger eksempelvis når: Bankerne skal se på engagementerne Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. Banken yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Det er altså ikke nok, at gælden er høj, men der skal også foreligge en betydelig risiko for, at låntager ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser.

8 I forbindelse med regnskabsgennemgangen vil jordprisen blive diskuteret. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Tilskud Find relevante tilskudsordninger Få overblik over hvad du kan få tilskud til Under overskriften Hvad kan du søge i Fællesskemaet har NaturErhvervstyrelsen samlet en række informationer og nyttige links til bl.a. vejledninger, som kan hjælpe landmænd og konsulenter i forbindelse med ansøgning i Fællesskemaet. Fællesskemaet skal i 2012 indsendes senest den 24. april Formålet med universet er at samle informationer og give brugeren en direkte adgang til oplysninger om relevante tilskudsordninger og regelsæt på en let og overskuelig måde. Universet indeholder fire overordnede indgange, som du kan vælge mellem: Hvilken type jordbruger er du? Hvad gror der på dine marker? Har dine marker særlige restriktioner? Oversigt over arealbaserede tilskud. Ønsker du mere viden omkring, hvad du kan få tilskud til, kan du klikke på linket herunder: NewsID=6975&Action=1&utm_source=foedevareerhvervs_nyhed sbrev&utm_medium= &utm_campaign=nyhedsbrev Får, geder og kvæg Husk Kvægkongressen 2012 Husk Kvægkongressen, der afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både

9 får, geder og selvfølgelig kvæg. Nærmere information, når programmet foreligger, eller følg med på: Heste OCD (osteochondrose) hos heste Heste i vækst Arv eller miljø Føllet skal ud Handelsværdi OCD er en fejludvikling af brusk eller knogler i leddene. Det er derfor ofte heste i vækst, der rammes, og det er især hesteracerne, der har problemer med OCD, mens der er mindre problemer hos ponyerne. Årsagen til, at en hest udvikler OCD, kan enten være arv eller miljø dog mest miljø, herunder management og fodring. Manglende forsyning af mineraler som kalcium, kobber, zink og fosfor under hoppens sidste del af drægtigheden kan have betydning. Det er især vigtigt, at forholdet mellem energi, protein og mineraler er rigtigt for hoppens og føllets behov. Motion er en meget vigtig del for at mindske risikoen for udvikling af OCD hos føl. Føllet skal ud også tidlig fødte føl uanset vejr og vind. Man skal derfor overveje, om hoppen skal fole meget tidligt på året, hvis der ikke er mulighed for, at føllet kan få rigeligt med motion. Ved at vælge OCD-frie forældre mindsker man også risikoen for OCD. Det er altid med stor spænding, når røntgenbillederne fremlægges, for uanset om hesten aldrig får mén af OCD, vil en konstatering af OCD altid forringe hestens handelsværdi meget. Ønsker du mere viden omkring OCD hos heste, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

10 Foder Se på dit sædskifte Det halve foder 1. februar Kan det gøres anderledes? Lidt buffer er ok Foder Planlæg din foderforsyning Næste års marker skal planlægges nu. Det er nu, der skal tages stilling til, hvilke græsmarker der skal omlægges til 2012 måske Nogle græsmarker er selvfølgelig selvskrevne, fordi de indgår i sædskifteplanen, hvor andre skal omlægges, fordi de er for ringe. Det kan så betyde, at en mark, som egentlig står til omlægning ifølge sædskifteplanen, skal have lov til at ligge et år mere på bekostning af en ringe mark, der trænger mere. Man skal også vurdere og regne lidt på, hvordan foderforsyningen har været i år. Var der foder nok? Var der for meget? (1. februar skal ca. halvdelen af foderet være tilbage, for der er den halve vinter forbi, siger et gammelt mundheld) Var det i den kvalitet, som vi planlagde? De samme spørgsmål kan man næsten stille sig selv, hvis man evt. har handelsafgrøder. Derfor er det nu, man skal stille sig spørgsmålet evt. sammen med sin konsulent hvordan kan jeg gøre det bedre, eller måske anderledes? Det er en god snak, som man kan tage i forbindelse med, at markplanen og gødningsregnskabet bliver udarbejdet. (Gødningsregnskabet skal være indberettet senest 1. april Markplanen skal ikke indberettes som sådan, men vil fremgå af ha støtteansøgningen, hvis man søger ha støtte). Hvis lagrene af foder er for store eller for små, har man et problem, som bør løses. Begge dele koster penge. Er der for lidt, skal der købes ind, og det er tit dyrt sidst på sæsonen. Hvis der er for meget, så er der mange penge bundet i lageret, som først kan komme til udbetaling næste vinter. Selvfølgelig er det aldrig rart, at der er brugt totalt op den dag, hvor dyrene kommer på græs. Der må gerne være en lille buffer. Man kan jo komme i den situation, at man kommer til at mangle foder midt på sæsonen, fx i en tørkeperiode. Eller som vi oplevede sidste år, en meget våd periode hvor dyrene kom på stald for ikke at ødelægge græsmarkerne helt. Ønsker du mere viden omkring planlægning af din foderforsyning, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Foderenheden en usikker størrelse 1 FE = 1 kg byg Foderenheden, forkortet FE, bliver brugt som måleenhed for energi til heste, kvæg, får og geder (drøvtyggere). FE blev opfundet i begyndelsen af 1900 tallet og anvendes stadig stort set som dengang. Oprindelig var 1 FE = 1 kg dansk byg med 14% vand (skandinavisk Foderenhed). 1 kg byg = 1 FE Dette energiindhold er alle andre fodermidler sat i forhold til. Det er selv sagt ikke nogen særlig præcis måleenhed, da der f.eks. ikke tages hensyn til protein m.v. Men måleenheden er og var enkel at bruge, og alle kan, efter kort tid, forholde sig til den.

11 FE K og FE S NORFOR Der er sket nogle tilpasninger gennem årene, så 1 FE i dag svarer til 1,06 kg byg med 15% vand. I daglig tale bliver den oprindelige definition dog stadig ofte brugt. De enkelte fodermidlers indhold af FE kan ses i en fodermiddeltabel. Fodermidler til drøvtyggere og heste betegnes FE K. Der bruges også FE som regneenhed til svin, og disse betegnes FE S. Forskellen skyldes, at fordøjelsen fungerer meget forskelligt hos de 2 dyrearter. Fordøjelsen hos svin minder meget om menneskets fordøjelse. Da FE er en unøjagtig enhed, er systemet under omlægning til et nyt fodervurderingssystem kaldet NORFOR. Her regnes med omsættelig energi, hvilket er noget mere præcis end den gamle FE. Til gengæld er systemet noget mere indviklet både at forstå og forklare. Så mon ikke man stadig vil støde på den gode gamle FE i nogle år endnu. Frister Fristen for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges til 15. juni Mange forsinkelser Digital indberetning På grund af mange forsinkelser i opstartsperioden er det besluttet at udsætte fristen for indberetning af sprøjteoplysningerne til den 15. juni. Tidligere var fristen 31. marts. Det er en del af aftalen om Grøn Vækst, at der skal foretages en indberetning af sprøjteoplysningerne. På trods af problemerne i opstarten, foretages der mellem og indberetninger om ugen. Indberetningerne skal ske via med en GHI pinkode eller en digital virksomhedssignatur. Du kan finde mere information om indberetningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Kvæg Regler Skal du tilmeldes? Lidt nyt om den nye handyrpræmie Som tidligere omtalt falder handyrpræmien til ca. 400 kr. pr. handyr fra 1. januar. Det er samme præmie for både tyre og stude. Der er kun én præmie til stude. Der bliver samtidig indført en minimumgrænse på 5 handyr leverer man mindre, får man ikke handyrpræmie. Samtidig bliver mindstevægten sat ned til 160 kg. slagtet vægt. Hvis tyrene eksporteres, skal de være mindst 8 mdr. Hvis man modtog handyrpræmie i 2011, er man automatisk tilmeldt ordningen. Hvis man ikke fik handyrpræmie i 2011, skal man tilmelde sig ordningen ved at indsende fællesskemaet, hvis man ønsker at modtage handyrpræmie. Det skal bemærkes, at ordningen kun med sikkerhed gælder for 2012 og Herefter skal reformen af EU's landbrugspolitik genforhandles. Resten af 75% af handyrpræmien for 2011 blev udbetalt før jul. Man regner med, at resten +

12 præmien 1. marts dyr slagtet frem til nytår, udbetales senest 1. marts Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Økonomi Selvstændige og ansatte Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer Selvstændige har ikke længere skattefradrag for egne udgifter til sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Ansatte skal fremadrettet beskattes af arbejdsbetalte sundhedsforsikringer og udgifter til sundhedsbehandling. Efter nytår er de skattegunstige regler på sundhedsområdet ophævet. Dog er der fortsat skattegunstige regler for udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler eller rygeafvænning. Heller ikke medarbejdende ægtefælle For selvstændige betyder dette, at der ikke længere er fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger, der vedrører dem selv. Det samme gælder for udgifterne for en medarbejdende ægtefælle. Skat af arbejdsgiverbet alt sundhedsforsik ring Kosmetiske operationer For ansatte betyder det, at hvis en arbejdsgiver fortsat betaler en sundhedsforsikring eller sundhedsbehandling, er der nu tale om et skattepligtigt personalegode. Personalegodet er en A-indkomst. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal medtage præmien på den ansattes lønseddel og skal indeholde A-skat af beløbet. Arbejdsgiveren har fradrag for udgiften som en ekstra lønudgift. Hvis sundhedsforsikringen har sammenhæng med en arbejdsgiverindbetalt pensionsordning, er det forsikringsselskabet/pensionskassen, der skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og indberette præmien til SKAT. Ændringen betyder, at f.eks. udgiften til en operation af tunge øjenlåg på et privathospital, nu ikke vil kunne fratrækkes af den selvstændige. Hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes operation, skal den ansatte beskattes af beløbet. Dette gælder, med mindre skaden skyldes arbejdet. Behandling og forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme er stadig fradragsberettigede for selvstændige, og den ansatte skal ikke beskattes, hvis udgiften er arbejdsgiverbetalt. Her skal der dog være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for udgiftsafholdelsen, f.eks. hvis der er tale om behandling af en skade sket under udførelsen af arbejdet. Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Får, geder og

13 kvæg 27. og 28. februar Husk kvægkongressen 2012 Husk kvægkongressen, som afholdes i Herning Kongrescenter den 27. og 28. februar. Der er indlæg, som har interesse for både får, geder (aften) og selvfølgelig kvæg. Programmet for Kvægkongressen kan ses på nedenstående link: KONGRES/Sider/Startside.aspx Hjælp dig selv ved at hjælpe os! DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning og Videncentret for Landbrug ønsker at få meget mere viden om, hvad det er for nogle udfordringer, interesser og behov, I, der bor på landet, har hvad enten det drejer sig om: Naturen omkring din ejendom Dine heste Læforhold til dit kødkvæg Fodring af dine får Energi- og varmeforsyning Selvforsyning fra urtehaven Noget helt syvende Den viden, vi får, skal være med til at sikre en endnu mere målrettet indsats i forhold til at matche vores service og rådgivning til jeres behov, og af den vej skabe de bedst mulige forhold og rammer for jer, der har et deltidslandbrug, fødevarevirksomhed, bed & breakfast, frugtplantage, kennel eller anden form for virksomhed, hvor I mangler kvalificeret sparring til udviklingen eller gennemførelse.. Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Jesper Klintebjerg Fuglsang, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

14

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Byg dit eget hønsehus i sommeren

Byg dit eget hønsehus i sommeren Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 34, 2013 Indhold Fjerkræ Byg dit eget hønsehus i sommeren Mangel på græs Hjemmemærkning/besigtigelse af heste Fakta om halalslagtning af kvæg i Danmark

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012 FlexNyt Indhold OBS! Nye regler for udegående dyr om vinteren Hestetransport Frostsikring af marksprøjten Etablering af faunastriber få mere vildt og natur på din ejendom Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014

Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014 Indhold Foder Brug kun sundt foder Majssorter til 2015 Ekstra støtte til unge landbrugere SKAT trækker gæld fra din EU-støtte Tjek om din stald og dit foder er frostsikret Problemer med branchekoden? Ny

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere