Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie."

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg håber, at I fulgte opfordringen for sikke en sommer. Den er nu blevet afløst af et forhåbentlig lige så fantastisk efterår. Og forhåbentlig får vi travlt, for det kan vi jo godt lide. Foto: Jens Hemmel Men forhåbentlig finder vi også tid til at dygtiggøre os. For det er vigtigt, at vi følger med, og holder os helt opdaterede fagligt og inden for it, og i forhold til krav og regler. Så vi kan være skarpe, når vi regner pris og i stand til at bygge i bedste kvalitet med de rette materialer. Og sidst men ikke mindst så vi bliver gode til at passe på os selv og på miljøet. Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Jeg ved godt, at det kan være svært at hive en dag eller bare en eftermiddag ud af kalenderen for at tage på kursus. Men tiden er som regel givet godt ud, og samtidig får man mulighed for at netværke lidt med gode kollegaer. Ofte viser det sig, at man måske kan hjælpe hinanden vi er jo ikke kun konkurrenter. Så tag på kursus og tag medarbejderne med. Michael R. Lund Formand for Træsektionen under Dansk Byggeri Krav om bæredygtigt træ Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulære og en ny vejledning om offentligt indkøb af træ i kraft Foto: Tanja Blindbæk Olsen Baggrunden for de nye regler er beslutningen om bæredygtigt træ i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Cirkulæret og den nye vejledning udmønter denne beslutning. Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. Det finder dog ikke anvendelse ved indkøb af træ til energifremstilling. Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner, og kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse. Find cirkulære og vejledning her eller på naturstyrelsen.dk

2 Foto: Urik Samsøe Figen Find Visual Kalkulation Online her eller på eg.dk VISUAL KALKULATION I forbindelse med Træsektionens generalforsamling blev spørgsmålet om opdatering af priskuranter bragt op. Træsektionens bestyrelse havde netop nedsat et ad hoc udvalg, der skulle undersøge mulighederne, og et af resultaterne af udvalgets arbejde er, at samarbejdet med EG A/S, der står bag Visual Kalkulation, er blevet styrket. EG A/S har i august udsendt et nyhedsbrev, hvor de fortæller om de nye tiltag. 2 Af Per H. Ravn, EG A/S Opdatering og udvikling af Visual Kalkulation Gennem de sidste par år har opdateringen af Visual Kalkulation været vigende. EG Byg & Installation har, helt naturligt, været ramt af den afmatning byggeriet gennem en årrække har gennemgået, men der er nu iværksat et projekt, der skal revidere og opdatere Visual Kalkulation. EG har derfor gennem de sidste måneder ansat flere nye medarbejdere og der er flere på vej. Både for at sætte tempo på opdateringen af Visual Kalkulation, og for at kunne håndtere det store antal nye brugere på Visual Kalkulation. Arbejdsgruppe For at sikre at opdateringen hele tiden understøtter behovet i byggeriet, har EG i samarbejde med Dansk Byggeri, nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal prioritere og planlægge opdateringen af Visual Kalkulation, og arbejdsgruppen består af medlemmer af Danske Byggeri, medarbejdere fra Dansk Byggeri og naturligvis medarbejdere fra EG Byg & Installation. Første opdatering 1. december 2014 kommer første store opdatering af Visual Kalkulation. I hovedpunkter vil denne opdatering indeholde: 2 Nyt tagopmålingsmodul step 1 med opmåling af tagflader, skotrender og grater 2 Nye mesterpriser (MP) til opmåling af tagflader, skotrender, grater, og lægtning 2 Udbygning af afsnit med undertag med flere og relevante typer undertag 2 Helt nyt stål- og gipsafsnit med relevante produkter, opdelt på Gyproc, Knauf og Fermacell 2 Flytning og kopiering af MP til mere hensigtsmæssig placering Fremtidige opdateringer Fremtidige opdateringer af Visual Kalkulation vil ligge i faste rammer, så der hver 1. marts og 1. oktober, vil komme en større opdatering. Har du Visual Kalkulation på EG s onlinemiljø, sørger EG Byg & Installation for al opdatering. Er Visual Kalkulation installeret på din PC eller server, vil du modtage en mail med link til at hente opdateringen. SIDDER DU MED EN GOD IDÉ? EG s Kalkulationsafdeling vil gerne have input eller gode idéer, for at sikre at Visual Kalkulation understøtter virksomhederne bedst muligt. Ring til EG s support på eller mail 2

3 DUKO DUKO klassificerede det første undertag i 2004 og har dermed 10-års jubilæum i år. Nu er klassifikation af dampspærresystemer også blevet en del af DUKOs arbejdsområde. Det betyder bl.a. at forkortelsen DUKO dækker over et om muligt endnu længere navn, nemlig Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS. 2 Af Morten Hjorlev Hansen, DUKO Dampspærresystemer DUKO klassificerer nu dampspærresystemer. Baggrunden er den skærpelse af kravene til klimaskærmens lufttæthed, som forventes i reviderede bygningsreglementer udgivet i 2015 og Dampspærren og især samling af dampspærrebaner og samling mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele har stor betydning for klimaskærmens lufttæthed i bygninger. Når DUKO taler om dampspærresystemer, tænkes der på dampspærremembran, tape og andre klæbemidler, øvrigt tilbehør, fx gennemføringsmanchetter og præfabrikerede hjørner og monteringsvejledning. Kravet til klimaskærmens lufttæthed i Bygningsreglement 2012 er 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa (pascal). I 2015 og 2020 forventes kravene skærpet til henholdsvis 1,0 og 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Skærpelsen betyder, at der bliver meget mindre plads til utæthed for en monteret dampspærre. Parterne bag DUKO har med klassifikation af dampspærresystemer ønsket at gøre det lettere for udførende og projekterende at opfylde disse krav. Grundlaget for klassifikation af dampspærresystemer kan ses på duko.dk. Det består dels af klassifikationskrav, dels af en prøvningsmetode. Prøvningsmetoden beskriver hvordan den mulige lufttæthed af dampspærresystemer måles gennem montering på en mock-up med en række typiske dampspærredetaljer og efterfølgende prøvning af tætheden med et blowerdoor-udstyr. Prøvningsmetoden er bl.a. baseret på erfaringer og udviklingsarbejde fra Roskilde Tekniske Skole og firmaet Isolink. Lufttæt i dag lufttæt i morgen Et væsentligt element i klassifikationen af dampspærresystemer er, at der skal foreligge dokumentation for ældningsbestandigheden af klæbede samlingers styrke og tæthed, så berettigede forventninger om en lang levetid af monterede dampspærresystemer indfries. Sammenligning af undertage DUKOs hjemmeside duko.dk er blevet opdateret og giver nu mulighed for direkte sammenligning af produktdatablade for undertage. Dermed er hjemmesiden vendt tilbage til et af udgangspunkterne for DU- KOs opstart, nemlig de trykte oversigter over undertagsprodukter, som var indlæg i det daværende blad Byggeriets Arbejdsgivere i slut 90'erne til begyndelsen af 00'erne. DUKO og Dansk Byggeri Dansk Byggeri står sammen med Byggeskadefonden og BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse bag ved DUKO. Dansk Byggeri er repræsenteret i DUKOs teknikergruppe ved chefkonsulent Niels Strange og i DUKOs bestyrelse ved konsulent Jan Alstrøm. 3

4 3. PARTS AUDIT Undersøgelse af om en certificeret virksomhed følger deres godkendte KLS-system, herunder opfylder alle krav af betydning til kvalifikationer, kompetencer, produkter, ydelser, arbejdsmetoder og dokumentation m.m Ring til EG s support på eller mail SKAL DU VÆRE KABELTRÆKKER? Der er kommet en ny fælles autorisationslov for kloak-, el- og vvsområderne den trådte i kraft den 2. juni Men hvorfor er det interessant for fx en tømrervirksomhed? Af to grunde. Dels er der nu indført mulighed for 2 at få delautorisation inden for visse områder, fx elinstallation i forbindelse med montering af solcelleanlæg, elinstallation i boliger og vand- og afløbsinstallation i boliger 2 uden autorisation helt lovligt at trække elkabler eller vandrør Delautorisation En virksomhed der ønsker delautorisation, skal have en fagligt ansvarlig med tilstrækkelige kvalifikationer indenfor det afgrænsede delautorisationsområde. Derudover skal virksomheden have et KvalitetsLedelsesSystem (KLS) dvs. et godkendt kvalitetsstyringssystem på samme måde som virksomheder med fuld autorisation. Kontrolinstansens eksterne 3. parts audit af KLS Kravene til den eksterne 3. parts audit fortsætter på alle autorisationsområder på samme måde som hidtil. Det betyder, at alle autoriserede og delautoriserede virksomheder skal have auditbesøg af en godkendt kontrolinstans, så en ny certificering ikke overstiger intervaller på 2 år. Trækning af elkabler og vandrør Efter den nye autorisationslov er der nu åbnet op for, at medarbejdere i ikke autoriserede firmaer, lovligt må trække elkabler og vandrør til drikkevand der er omfattet af autorisationskravet, hvis medarbejderen har et kursusbevis, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Disse medarbejdere må dog hverken samle eller tilslutte elkablerne eller vandrørene. Samling og tilslutning af elkabler og vandrør skal foretages af en autoriseret virksomhed. Denne virksomhed påtager sig dermed ansvaret for den samlede installation overfor ejeren af den pågældende bygning. Derfor kan det autoriserede firma kræve, at den der har trukket elkablerne eller vandrørene fremviser et gyldigt kursusbevis og underskriver en erklæring om, at arbejderne er udført efter gældende regler. Så ansvaret kan falde tilbage på kabeltrækkerfirmaet, hvis arbejdet er udført fagligt forkert. Her vil den autoriserede installatør kunne gøre regres hvis en bygherre i første omgang drager installatøren til ansvar for fejlagtigt arbejde. Kabeltrækkerfirmaet har jo underskrevet en erklæring om at arbejdet er udført efter alle gældende regler. Byggesagsbehandling Med den nye autorisationslov er kommunernes kontrolforpligtelse i forbindelse med behandling af byggesager under bygeloven afskaffet. I stedet vejledes bygherren om, at der er krav om brug af autoriserede håndværkere. Uddannelser og kurser er på vej Desværre venter vi stadig på, at de nødvendige nye uddannelser er klar. Uddannelser og kurser skal udvikles og gennemføres af Erhvervsakademierne, og skal i sidste ende godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Men de skulle være på vej både til dem der ønsker uddannelse, så de kan få en delautorisation og kurser til de personer der ønsker at blive uddannet til at trække vandrør og elkabler i bygninger. Foto: Ricky John Molloy KABELTRÆKKER OG RØRMONTØR Kurserne skal sikre, at kabeltrækkeren eller rørmontøren 2 er i stand til at fastmontere kabler/ rør korrekt, så de ikke beskadiges 2 har viden om kabel- og rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel 2 er i stand til at vælge kabel- og rørtyper mv. ud fra den foreliggende dokumentation LÆS MERE om delautorisationerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol via eller på tlf

5 ARBEJDSMILJØ PÅ FILM BAR Bygge & Anlæg har lavet en række film om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen. Filmene kan bruges af entreprenør, håndværksmester, arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljøkoordinator og bygherre til at få bedre styr på sikkerhed og arbejdsmiljø. De nye film om arbejdsmiljø handler om hvordan man forebygger ulykker, og om adgangsveje, orden og rydelighed, opstartsmøder, skærende værktøjer, stiger, vinterforanstaltninger og meget mere. Du kan også sammensætte en blanding af dine egne og BAR s film og billeder mv., og på den måde lave en samlet præsentation der passer til netop dine behov. Entreprenør og håndværksmester kan vise, hvordan bygningshåndværkerne skal håndtere sikkerhed og sundhed inden nye opgaver sættes i gang. Mester eller arbejdsmiljøorganisation kan hente inspiration til den årlige snak om arbejdsmiljø, som alle virksomheder skal gennemføre. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan gøre opstartsmøder mere levende inden etablering af byggepladsen. Opret dig som bruger For at sammensætte din egen præsentation på Byggeriets Sikkerhedsplayer skal du oprette dig som bruger. Det er hurtigt og nemt at gøre. Du finder filmene på Byggeriets Sikkerhedsplayer her Introduktion til Byggeriets Sikkerhedsplayer SE FX Forebyggelse af ulykker Save generelt 1 Forebyggelse af ulykker Adgang Kørsel Gang Forebyggelse af ulykker Kapsave Forebyggelse af ulykker Orden Rydelighed 5

6 TAL OM SIKKERHED OG TJEN FLERE PENGE Infomøder om sikkerhed og arbejdsmiljø I efteråret 2014 holder Dansk Byggeri i regi af BAR Bygge & Anlæg en række informationsmøder om Arbejdstilsynets skærpede indsats overfor bygge- og anlægsvirksomheder. Møderne vil være spækket med gode råd om, hvordan I kan få styr på arbejdsmiljøet inden Arbejdstilsynet kommer på besøg. Infomøderne er primært henvendt til virksomheder med under 20 ansatte og vil besøge Hjørring den 16. september Aalborg den 17. september Thisted den 18. september Hillerød den 23. september Glostrup den 24. september Roskilde den 25. september Aarhus den 1. oktober Herning den 2. oktober Odense den 3. november Nykøbing F den 4. november Slagelse den 6. november Esbjerg den 18. november Aabenraa den 19. november Kolding den 20. november Alle møder foregår mellem kl. 13 og 16 og vil blive annonceret i nyhedsbreve fra Dansk Byggeri og BAR Bygge & Anlæg. Hold dig opdateret på Foto/illustration: Colourbox Bedre udbud vejen til en succesfuld byggesag Som optakt til Træsektionens temamøde med overskriften Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag Kaos eller ny virkelighed? undersøgte Dansk Byggeri, hvordan tilbudsgiverne oplever projektmateriale, tilbudsfase og tidsplaner. Både undersøgelsen og diskussionerne på temamødet peger på, at ufærdigt/ ufuldstændigt udbudsmateriale resulterer i usikre forudsætninger og prisudregning baseret på gætterier og stor risiko for diskussioner senere. Samtidig oplever tilbudsgiverne, at de fordi det hele er blevet digitaliseret og derfor nemt at sende ud drukner i projektmateriale og revisioner, som måske ikke alle er relevante for netop deres fag. Og endelig er der så problemer med at få tid til at planlægge og til at bygge. Træsektionen følger op på temamødet ved at udgive en vejledning med en ønskeliste/ tjekliste for det gode udbudsgrundlag. Folderen bliver sendt ud i løbet af efteråret 2014 målgruppen er bred den henvender sig både til bygherrer, rådgivere og håndværkere. Brug den til at synliggøre hvad et projekt bør indeholde både overfor bygherrerne og overfor rådgiverne. 6

7 PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN EKSISTERENDE BYGNINGER, EFTERISOLERING OG FUGTFORHOLD Om konstruktionsopbygning herunder isolering, membraner og lufttæthed mv. Lær at foretage: - en forundersøgelse af det aktuelle projekt - en afgrænset og begrænset rådgivning - vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag Mestre og ledende medarbejdere. Underviser Niels Strange Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich Frederik VI's Hotel, Odense 24. september 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Tilmeldingsfrist er overskredet tjek om der er plads BILLEDPRISLISTEN PRAKTISK ANVENDELSE Billedprislisten er et kalkulationsprogram, som kan bruges eksklusivt og gratis af medlemmer af Dansk Byggeri, til at beregne løn og materialeforbrug. Gennemgang af Billedprislistens opbygning og anvendelsesmuligheder. På kurset vil der efter en introduktion af programmet blive arbejdet med praktiske eksempler, hvor deltagerne løser flere opgaver med stigende sværhedsgrad, så deltagerne kommer igennem programmets forskellige opmålingsmuligheder. Mulighed for elektronisk udveksling af Billedprislisteregnskaber vil blive gennemgået. Efter kurset vil deltageren være i stand til selvstændigt at arbejde med programmet. Medbring egen pc. ANVENDELSE AF PRISKURANTEN FOR TØMRERARBEJDE Det overenskomstmæssige grundlag for prislisten og de forskellige former for akkord. Få kendskab til Svendeprislistens opbygning og formål og bliv bedre til at kontrollere/kritisere regnskaber. Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henning Kaab Der udleveres trykt kursusmateriale Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Hotel FC Nordsjælland, Farum 1. oktober 2014 kl. 09:00 - kl. 17:00 Sidste tilmeldingsfrist 29. september 2014 Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere og udfærdige akkordregnskaber. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henrik Olsen Scandic Roskilde 9. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Tilmeldingsfristen kan være overskredet, når du modtager Nyhedsbrevet tjek om der er plads Scandic Kolding 21. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 19. september 2014 Scandic Silkeborg 28. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 26. september 2014 Hotel FC Nordsjælland, Farum 4. december 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 4. november 2014 Foto: istockphoto fortsættes 7

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, september 2014 Dansk Byggeri, 1358 København K, telefon Redaktion: Margrethe Petri Godtkjær Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN fortsat TRÆPLADER I BYGGERIET Træplader indgår overalt i byggeriet til tage, undertage, gulve og undergulve og til konstruktioner, beklædninger og facader. Men hvilke plader bruges til hvad, og hvilke plader er bedst? Vi ser på alle træbaserede plader fra krydsfiner til træbetonplader går i dybden med tagunderlag og afstivning med plader, med undertage, gulve og undergulve samt indvendige beklædninger og facader. Få et overblik over godkendelser, CE-mærkning og hvilke brandkrav, der gælder for de enkelte plader og konstruktioner. SIKKERHED I FORBINDELSE MED TAGARBEJDE Hvor er problemerne hvilke løsninger findes hvem skal gøre hvad? Krav til forskellige typer tagarbejde Hvilke problemer støder AT på? Fra viden til praksis Mestre og ledende medarbejdere Underviser Bjarne Lund Johansen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 17. november 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 17. oktober 2014 Mestre, formænd, konduktører og entrepriseledere samt medarbejdere, der arbejder med tag Underviser Per Stig Jørgensen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 8. januar 2015 kl. 13:30 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 2. december 2014 Sammen kan vi udvikle bedre kurser Træsektionen udvikler eksisterende kurser og søger emner til nye kurser, der skaber værdi for Træsektionens medlemmer. Det er bestyrelsens holdning, at høj kursusaktivitet er med til at fastholde et højt kvalitetsniveau, i det arbejde medlemmerne leverer til gavn for både kunder og virksomhed. Træsektionen yder tilskud så medlemmerne kan deltage gratis, eller til en reduceret pris. Så savner du noget eller er der et kursus, du synes skal have en lidt anden vinkel, eller rumme mere eller mindre, så kontakt Træsektionens sekretariat eller dit regionsudvalg, og få indflydelse på dit næste kursus. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

klassifikation dampspærre systemer

klassifikation dampspærre systemer klassifikation dampspærre systemer af Dampspærren er vigtig for den byggetekniske sikkerhed og for energiforbruget DUKO tilbyder en uvildig klassifikationsordning som gør det lettere for bygherrer, projekterende

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 Juli 2014 Kursus & Udvikling Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 : 1. BYGGETEKNIK... 2 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet... 2 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget... 2 1.3

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Dette ansøgningsskema skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et dampspærresystem

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Orienteringsmøder 2015

Orienteringsmøder 2015 Orienteringsmøder 2015 MgO-vindspærreplader DUKO dampspærresystemer Krav om nøgletal ophævet Forslag om ændring af byggelov - Skadesager bliver meget dyrere v/ole Bønnelycke Udvendig efterisolering Klimaskærmen

Læs mere

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 NYHEDSBREV AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 Byggeriets Kvalitetskontrol vil som et nyt tiltag fremover udsende et digitalt nyhedsbrev til vore kunder på el-, vvs- og kloakområdet Byggeriets Kvalitetskontrol

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

Derfor taler vi så meget om kurser og efteruddannelse, medlemmer har dygtige medarbejdere, som udfører arbejdet korrekt og i den rigtige kvalitet.

Derfor taler vi så meget om kurser og efteruddannelse, medlemmer har dygtige medarbejdere, som udfører arbejdet korrekt og i den rigtige kvalitet. Nyhedsbrev November 2015 sektionen Er dine medarbejdere klædt ordentligt på? I Træsektionen går vi op i, at alle medarbejderne er klædt godt på. Det gælder både helt bogstaveligt i forhold til beklædningen,

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg 2012-13 Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg 2012-13 Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg 2012-13 : PRIS- OG DELTAGERBETINGELSER... 3 Priskategori A... 3... 3 Priskategori C... 3 Til- og afmelding... 3 1. BYGGETEKNIK... 4 1.1 Hvordan undgår vi fugt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

3D-modeller i byggeproduktionen. Søren Spile Bygteq it

3D-modeller i byggeproduktionen. Søren Spile Bygteq it 3D-modeller i byggeproduktionen Søren Spile Bygteq it Præsentation af Bygteq it a s Ejet af Dansk Byggeri og Tekniq. Leverandører af IT-løsninger til ca. 6.000 fortrinsvis udførende virksomheder. Primært

Læs mere

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006 TID OG STED Sted Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum Nordjylland Hotel Hvide Hus Aalborg Vesterbro 2 9000 Aalborg Midtjylland Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning Syd-Vestjylland

Læs mere

Ny lovgivning

Ny lovgivning Ny lovgivning 2015 1 Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene via lovgivningen i det enkelte land Lavspændingsdirektivet Maskindirektivet EMC direktivet

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

SEMINAR OG AJOURFØRINGSKURSUS FOR KLOAKMESTRE SÆSON 2016/17 OVERORDNET PROGRAM FOR DAGEN

SEMINAR OG AJOURFØRINGSKURSUS FOR KLOAKMESTRE SÆSON 2016/17 OVERORDNET PROGRAM FOR DAGEN SEMINAR OG AJOURFØRINGSKURSUS FOR KLOAKMESTRE SÆSON 2016/17 OVERORDNET PROGRAM FOR DAGEN Kl. 09.00-12.15 Seminar for kloakmestre Kl. 12.15-13.00 Frokost (for alle) Kl. 13.00-17.00 Ajourføring for kloakmestre

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

BRANCHEKURSER 2018 B Y G G E G R U P P E N

BRANCHEKURSER 2018 B Y G G E G R U P P E N B Y G G E G R U P P E N BRANCHEKURSER 20 PRISLISTE M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Det er sjovt at være formand

Det er sjovt at være formand Nyhedsbrev April 2014 sektionen Det er sjovt at være formand Sådan sluttede jeg min beretning i 2013 og det gjorde jeg faktisk også ved generalforsamlingen i år. For jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3B JAN 2016 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Kursuskatalog 2016 for Murersektionen og Træsektionen samt Dansk Byggeris 10 regioner

Kursuskatalog 2016 for Murersektionen og Træsektionen samt Dansk Byggeris 10 regioner Kursuskatalog 2016 for Murersektionen og Træsektionen samt Dansk Byggeris 10 regioner 02 Kurserne i kataloget kan vælges af Murersektionen og Træsektionen samt af Dansk Byggeris 10 regioner. Det er kurser

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

Krav til dampspærresystemer under DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning

Krav til dampspærresystemer under DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Krav til dampspærresystemer under DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Bemærk: Dette er 1. udgave af DUKOs klassifikationskrav til dampspærresystemer. Det må forventes, at klassifikationskravene

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET.

ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET. Onsdag den 22. Januar 2014

Læs mere