Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie."

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg håber, at I fulgte opfordringen for sikke en sommer. Den er nu blevet afløst af et forhåbentlig lige så fantastisk efterår. Og forhåbentlig får vi travlt, for det kan vi jo godt lide. Foto: Jens Hemmel Men forhåbentlig finder vi også tid til at dygtiggøre os. For det er vigtigt, at vi følger med, og holder os helt opdaterede fagligt og inden for it, og i forhold til krav og regler. Så vi kan være skarpe, når vi regner pris og i stand til at bygge i bedste kvalitet med de rette materialer. Og sidst men ikke mindst så vi bliver gode til at passe på os selv og på miljøet. Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Jeg ved godt, at det kan være svært at hive en dag eller bare en eftermiddag ud af kalenderen for at tage på kursus. Men tiden er som regel givet godt ud, og samtidig får man mulighed for at netværke lidt med gode kollegaer. Ofte viser det sig, at man måske kan hjælpe hinanden vi er jo ikke kun konkurrenter. Så tag på kursus og tag medarbejderne med. Michael R. Lund Formand for Træsektionen under Dansk Byggeri Krav om bæredygtigt træ Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulære og en ny vejledning om offentligt indkøb af træ i kraft Foto: Tanja Blindbæk Olsen Baggrunden for de nye regler er beslutningen om bæredygtigt træ i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Cirkulæret og den nye vejledning udmønter denne beslutning. Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. Det finder dog ikke anvendelse ved indkøb af træ til energifremstilling. Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner, og kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse. Find cirkulære og vejledning her eller på naturstyrelsen.dk

2 Foto: Urik Samsøe Figen Find Visual Kalkulation Online her eller på eg.dk VISUAL KALKULATION I forbindelse med Træsektionens generalforsamling blev spørgsmålet om opdatering af priskuranter bragt op. Træsektionens bestyrelse havde netop nedsat et ad hoc udvalg, der skulle undersøge mulighederne, og et af resultaterne af udvalgets arbejde er, at samarbejdet med EG A/S, der står bag Visual Kalkulation, er blevet styrket. EG A/S har i august udsendt et nyhedsbrev, hvor de fortæller om de nye tiltag. 2 Af Per H. Ravn, EG A/S Opdatering og udvikling af Visual Kalkulation Gennem de sidste par år har opdateringen af Visual Kalkulation været vigende. EG Byg & Installation har, helt naturligt, været ramt af den afmatning byggeriet gennem en årrække har gennemgået, men der er nu iværksat et projekt, der skal revidere og opdatere Visual Kalkulation. EG har derfor gennem de sidste måneder ansat flere nye medarbejdere og der er flere på vej. Både for at sætte tempo på opdateringen af Visual Kalkulation, og for at kunne håndtere det store antal nye brugere på Visual Kalkulation. Arbejdsgruppe For at sikre at opdateringen hele tiden understøtter behovet i byggeriet, har EG i samarbejde med Dansk Byggeri, nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal prioritere og planlægge opdateringen af Visual Kalkulation, og arbejdsgruppen består af medlemmer af Danske Byggeri, medarbejdere fra Dansk Byggeri og naturligvis medarbejdere fra EG Byg & Installation. Første opdatering 1. december 2014 kommer første store opdatering af Visual Kalkulation. I hovedpunkter vil denne opdatering indeholde: 2 Nyt tagopmålingsmodul step 1 med opmåling af tagflader, skotrender og grater 2 Nye mesterpriser (MP) til opmåling af tagflader, skotrender, grater, og lægtning 2 Udbygning af afsnit med undertag med flere og relevante typer undertag 2 Helt nyt stål- og gipsafsnit med relevante produkter, opdelt på Gyproc, Knauf og Fermacell 2 Flytning og kopiering af MP til mere hensigtsmæssig placering Fremtidige opdateringer Fremtidige opdateringer af Visual Kalkulation vil ligge i faste rammer, så der hver 1. marts og 1. oktober, vil komme en større opdatering. Har du Visual Kalkulation på EG s onlinemiljø, sørger EG Byg & Installation for al opdatering. Er Visual Kalkulation installeret på din PC eller server, vil du modtage en mail med link til at hente opdateringen. SIDDER DU MED EN GOD IDÉ? EG s Kalkulationsafdeling vil gerne have input eller gode idéer, for at sikre at Visual Kalkulation understøtter virksomhederne bedst muligt. Ring til EG s support på eller mail 2

3 DUKO DUKO klassificerede det første undertag i 2004 og har dermed 10-års jubilæum i år. Nu er klassifikation af dampspærresystemer også blevet en del af DUKOs arbejdsområde. Det betyder bl.a. at forkortelsen DUKO dækker over et om muligt endnu længere navn, nemlig Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS. 2 Af Morten Hjorlev Hansen, DUKO Dampspærresystemer DUKO klassificerer nu dampspærresystemer. Baggrunden er den skærpelse af kravene til klimaskærmens lufttæthed, som forventes i reviderede bygningsreglementer udgivet i 2015 og Dampspærren og især samling af dampspærrebaner og samling mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele har stor betydning for klimaskærmens lufttæthed i bygninger. Når DUKO taler om dampspærresystemer, tænkes der på dampspærremembran, tape og andre klæbemidler, øvrigt tilbehør, fx gennemføringsmanchetter og præfabrikerede hjørner og monteringsvejledning. Kravet til klimaskærmens lufttæthed i Bygningsreglement 2012 er 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa (pascal). I 2015 og 2020 forventes kravene skærpet til henholdsvis 1,0 og 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Skærpelsen betyder, at der bliver meget mindre plads til utæthed for en monteret dampspærre. Parterne bag DUKO har med klassifikation af dampspærresystemer ønsket at gøre det lettere for udførende og projekterende at opfylde disse krav. Grundlaget for klassifikation af dampspærresystemer kan ses på duko.dk. Det består dels af klassifikationskrav, dels af en prøvningsmetode. Prøvningsmetoden beskriver hvordan den mulige lufttæthed af dampspærresystemer måles gennem montering på en mock-up med en række typiske dampspærredetaljer og efterfølgende prøvning af tætheden med et blowerdoor-udstyr. Prøvningsmetoden er bl.a. baseret på erfaringer og udviklingsarbejde fra Roskilde Tekniske Skole og firmaet Isolink. Lufttæt i dag lufttæt i morgen Et væsentligt element i klassifikationen af dampspærresystemer er, at der skal foreligge dokumentation for ældningsbestandigheden af klæbede samlingers styrke og tæthed, så berettigede forventninger om en lang levetid af monterede dampspærresystemer indfries. Sammenligning af undertage DUKOs hjemmeside duko.dk er blevet opdateret og giver nu mulighed for direkte sammenligning af produktdatablade for undertage. Dermed er hjemmesiden vendt tilbage til et af udgangspunkterne for DU- KOs opstart, nemlig de trykte oversigter over undertagsprodukter, som var indlæg i det daværende blad Byggeriets Arbejdsgivere i slut 90'erne til begyndelsen af 00'erne. DUKO og Dansk Byggeri Dansk Byggeri står sammen med Byggeskadefonden og BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse bag ved DUKO. Dansk Byggeri er repræsenteret i DUKOs teknikergruppe ved chefkonsulent Niels Strange og i DUKOs bestyrelse ved konsulent Jan Alstrøm. 3

4 3. PARTS AUDIT Undersøgelse af om en certificeret virksomhed følger deres godkendte KLS-system, herunder opfylder alle krav af betydning til kvalifikationer, kompetencer, produkter, ydelser, arbejdsmetoder og dokumentation m.m Ring til EG s support på eller mail SKAL DU VÆRE KABELTRÆKKER? Der er kommet en ny fælles autorisationslov for kloak-, el- og vvsområderne den trådte i kraft den 2. juni Men hvorfor er det interessant for fx en tømrervirksomhed? Af to grunde. Dels er der nu indført mulighed for 2 at få delautorisation inden for visse områder, fx elinstallation i forbindelse med montering af solcelleanlæg, elinstallation i boliger og vand- og afløbsinstallation i boliger 2 uden autorisation helt lovligt at trække elkabler eller vandrør Delautorisation En virksomhed der ønsker delautorisation, skal have en fagligt ansvarlig med tilstrækkelige kvalifikationer indenfor det afgrænsede delautorisationsområde. Derudover skal virksomheden have et KvalitetsLedelsesSystem (KLS) dvs. et godkendt kvalitetsstyringssystem på samme måde som virksomheder med fuld autorisation. Kontrolinstansens eksterne 3. parts audit af KLS Kravene til den eksterne 3. parts audit fortsætter på alle autorisationsområder på samme måde som hidtil. Det betyder, at alle autoriserede og delautoriserede virksomheder skal have auditbesøg af en godkendt kontrolinstans, så en ny certificering ikke overstiger intervaller på 2 år. Trækning af elkabler og vandrør Efter den nye autorisationslov er der nu åbnet op for, at medarbejdere i ikke autoriserede firmaer, lovligt må trække elkabler og vandrør til drikkevand der er omfattet af autorisationskravet, hvis medarbejderen har et kursusbevis, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Disse medarbejdere må dog hverken samle eller tilslutte elkablerne eller vandrørene. Samling og tilslutning af elkabler og vandrør skal foretages af en autoriseret virksomhed. Denne virksomhed påtager sig dermed ansvaret for den samlede installation overfor ejeren af den pågældende bygning. Derfor kan det autoriserede firma kræve, at den der har trukket elkablerne eller vandrørene fremviser et gyldigt kursusbevis og underskriver en erklæring om, at arbejderne er udført efter gældende regler. Så ansvaret kan falde tilbage på kabeltrækkerfirmaet, hvis arbejdet er udført fagligt forkert. Her vil den autoriserede installatør kunne gøre regres hvis en bygherre i første omgang drager installatøren til ansvar for fejlagtigt arbejde. Kabeltrækkerfirmaet har jo underskrevet en erklæring om at arbejdet er udført efter alle gældende regler. Byggesagsbehandling Med den nye autorisationslov er kommunernes kontrolforpligtelse i forbindelse med behandling af byggesager under bygeloven afskaffet. I stedet vejledes bygherren om, at der er krav om brug af autoriserede håndværkere. Uddannelser og kurser er på vej Desværre venter vi stadig på, at de nødvendige nye uddannelser er klar. Uddannelser og kurser skal udvikles og gennemføres af Erhvervsakademierne, og skal i sidste ende godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Men de skulle være på vej både til dem der ønsker uddannelse, så de kan få en delautorisation og kurser til de personer der ønsker at blive uddannet til at trække vandrør og elkabler i bygninger. Foto: Ricky John Molloy KABELTRÆKKER OG RØRMONTØR Kurserne skal sikre, at kabeltrækkeren eller rørmontøren 2 er i stand til at fastmontere kabler/ rør korrekt, så de ikke beskadiges 2 har viden om kabel- og rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel 2 er i stand til at vælge kabel- og rørtyper mv. ud fra den foreliggende dokumentation LÆS MERE om delautorisationerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol via eller på tlf

5 ARBEJDSMILJØ PÅ FILM BAR Bygge & Anlæg har lavet en række film om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen. Filmene kan bruges af entreprenør, håndværksmester, arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljøkoordinator og bygherre til at få bedre styr på sikkerhed og arbejdsmiljø. De nye film om arbejdsmiljø handler om hvordan man forebygger ulykker, og om adgangsveje, orden og rydelighed, opstartsmøder, skærende værktøjer, stiger, vinterforanstaltninger og meget mere. Du kan også sammensætte en blanding af dine egne og BAR s film og billeder mv., og på den måde lave en samlet præsentation der passer til netop dine behov. Entreprenør og håndværksmester kan vise, hvordan bygningshåndværkerne skal håndtere sikkerhed og sundhed inden nye opgaver sættes i gang. Mester eller arbejdsmiljøorganisation kan hente inspiration til den årlige snak om arbejdsmiljø, som alle virksomheder skal gennemføre. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan gøre opstartsmøder mere levende inden etablering af byggepladsen. Opret dig som bruger For at sammensætte din egen præsentation på Byggeriets Sikkerhedsplayer skal du oprette dig som bruger. Det er hurtigt og nemt at gøre. Du finder filmene på Byggeriets Sikkerhedsplayer her Introduktion til Byggeriets Sikkerhedsplayer SE FX Forebyggelse af ulykker Save generelt 1 Forebyggelse af ulykker Adgang Kørsel Gang Forebyggelse af ulykker Kapsave Forebyggelse af ulykker Orden Rydelighed 5

6 TAL OM SIKKERHED OG TJEN FLERE PENGE Infomøder om sikkerhed og arbejdsmiljø I efteråret 2014 holder Dansk Byggeri i regi af BAR Bygge & Anlæg en række informationsmøder om Arbejdstilsynets skærpede indsats overfor bygge- og anlægsvirksomheder. Møderne vil være spækket med gode råd om, hvordan I kan få styr på arbejdsmiljøet inden Arbejdstilsynet kommer på besøg. Infomøderne er primært henvendt til virksomheder med under 20 ansatte og vil besøge Hjørring den 16. september Aalborg den 17. september Thisted den 18. september Hillerød den 23. september Glostrup den 24. september Roskilde den 25. september Aarhus den 1. oktober Herning den 2. oktober Odense den 3. november Nykøbing F den 4. november Slagelse den 6. november Esbjerg den 18. november Aabenraa den 19. november Kolding den 20. november Alle møder foregår mellem kl. 13 og 16 og vil blive annonceret i nyhedsbreve fra Dansk Byggeri og BAR Bygge & Anlæg. Hold dig opdateret på Foto/illustration: Colourbox Bedre udbud vejen til en succesfuld byggesag Som optakt til Træsektionens temamøde med overskriften Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag Kaos eller ny virkelighed? undersøgte Dansk Byggeri, hvordan tilbudsgiverne oplever projektmateriale, tilbudsfase og tidsplaner. Både undersøgelsen og diskussionerne på temamødet peger på, at ufærdigt/ ufuldstændigt udbudsmateriale resulterer i usikre forudsætninger og prisudregning baseret på gætterier og stor risiko for diskussioner senere. Samtidig oplever tilbudsgiverne, at de fordi det hele er blevet digitaliseret og derfor nemt at sende ud drukner i projektmateriale og revisioner, som måske ikke alle er relevante for netop deres fag. Og endelig er der så problemer med at få tid til at planlægge og til at bygge. Træsektionen følger op på temamødet ved at udgive en vejledning med en ønskeliste/ tjekliste for det gode udbudsgrundlag. Folderen bliver sendt ud i løbet af efteråret 2014 målgruppen er bred den henvender sig både til bygherrer, rådgivere og håndværkere. Brug den til at synliggøre hvad et projekt bør indeholde både overfor bygherrerne og overfor rådgiverne. 6

7 PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN EKSISTERENDE BYGNINGER, EFTERISOLERING OG FUGTFORHOLD Om konstruktionsopbygning herunder isolering, membraner og lufttæthed mv. Lær at foretage: - en forundersøgelse af det aktuelle projekt - en afgrænset og begrænset rådgivning - vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag Mestre og ledende medarbejdere. Underviser Niels Strange Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich Frederik VI's Hotel, Odense 24. september 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Tilmeldingsfrist er overskredet tjek om der er plads BILLEDPRISLISTEN PRAKTISK ANVENDELSE Billedprislisten er et kalkulationsprogram, som kan bruges eksklusivt og gratis af medlemmer af Dansk Byggeri, til at beregne løn og materialeforbrug. Gennemgang af Billedprislistens opbygning og anvendelsesmuligheder. På kurset vil der efter en introduktion af programmet blive arbejdet med praktiske eksempler, hvor deltagerne løser flere opgaver med stigende sværhedsgrad, så deltagerne kommer igennem programmets forskellige opmålingsmuligheder. Mulighed for elektronisk udveksling af Billedprislisteregnskaber vil blive gennemgået. Efter kurset vil deltageren være i stand til selvstændigt at arbejde med programmet. Medbring egen pc. ANVENDELSE AF PRISKURANTEN FOR TØMRERARBEJDE Det overenskomstmæssige grundlag for prislisten og de forskellige former for akkord. Få kendskab til Svendeprislistens opbygning og formål og bliv bedre til at kontrollere/kritisere regnskaber. Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henning Kaab Der udleveres trykt kursusmateriale Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Hotel FC Nordsjælland, Farum 1. oktober 2014 kl. 09:00 - kl. 17:00 Sidste tilmeldingsfrist 29. september 2014 Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere og udfærdige akkordregnskaber. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henrik Olsen Scandic Roskilde 9. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Tilmeldingsfristen kan være overskredet, når du modtager Nyhedsbrevet tjek om der er plads Scandic Kolding 21. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 19. september 2014 Scandic Silkeborg 28. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 26. september 2014 Hotel FC Nordsjælland, Farum 4. december 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 4. november 2014 Foto: istockphoto fortsættes 7

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, september 2014 Dansk Byggeri, 1358 København K, telefon Redaktion: Margrethe Petri Godtkjær Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN fortsat TRÆPLADER I BYGGERIET Træplader indgår overalt i byggeriet til tage, undertage, gulve og undergulve og til konstruktioner, beklædninger og facader. Men hvilke plader bruges til hvad, og hvilke plader er bedst? Vi ser på alle træbaserede plader fra krydsfiner til træbetonplader går i dybden med tagunderlag og afstivning med plader, med undertage, gulve og undergulve samt indvendige beklædninger og facader. Få et overblik over godkendelser, CE-mærkning og hvilke brandkrav, der gælder for de enkelte plader og konstruktioner. SIKKERHED I FORBINDELSE MED TAGARBEJDE Hvor er problemerne hvilke løsninger findes hvem skal gøre hvad? Krav til forskellige typer tagarbejde Hvilke problemer støder AT på? Fra viden til praksis Mestre og ledende medarbejdere Underviser Bjarne Lund Johansen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 17. november 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 17. oktober 2014 Mestre, formænd, konduktører og entrepriseledere samt medarbejdere, der arbejder med tag Underviser Per Stig Jørgensen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 8. januar 2015 kl. 13:30 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 2. december 2014 Sammen kan vi udvikle bedre kurser Træsektionen udvikler eksisterende kurser og søger emner til nye kurser, der skaber værdi for Træsektionens medlemmer. Det er bestyrelsens holdning, at høj kursusaktivitet er med til at fastholde et højt kvalitetsniveau, i det arbejde medlemmerne leverer til gavn for både kunder og virksomhed. Træsektionen yder tilskud så medlemmerne kan deltage gratis, eller til en reduceret pris. Så savner du noget eller er der et kursus, du synes skal have en lidt anden vinkel, eller rumme mere eller mindre, så kontakt Træsektionens sekretariat eller dit regionsudvalg, og få indflydelse på dit næste kursus. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Luft under vingerne og vind i sejlene

Luft under vingerne og vind i sejlene Nyhedsbrev September 2015 sektionen Luft under vingerne og vind i sejlene Det har været en lidt blæsende sommer. Om det er godt eller skidt afhænger jo af øjnene der ser, og hvilket fokus man lige har.

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser 1 Indhold 3 Resume 3 Indledning 4 Hvad er en partnerskabsaftale? 4 Den klassiske partnerskabsaftale 5 Andre typer partnerskaber og samarbejdsaftaler

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere