Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie."

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg håber, at I fulgte opfordringen for sikke en sommer. Den er nu blevet afløst af et forhåbentlig lige så fantastisk efterår. Og forhåbentlig får vi travlt, for det kan vi jo godt lide. Foto: Jens Hemmel Men forhåbentlig finder vi også tid til at dygtiggøre os. For det er vigtigt, at vi følger med, og holder os helt opdaterede fagligt og inden for it, og i forhold til krav og regler. Så vi kan være skarpe, når vi regner pris og i stand til at bygge i bedste kvalitet med de rette materialer. Og sidst men ikke mindst så vi bliver gode til at passe på os selv og på miljøet. Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Jeg ved godt, at det kan være svært at hive en dag eller bare en eftermiddag ud af kalenderen for at tage på kursus. Men tiden er som regel givet godt ud, og samtidig får man mulighed for at netværke lidt med gode kollegaer. Ofte viser det sig, at man måske kan hjælpe hinanden vi er jo ikke kun konkurrenter. Så tag på kursus og tag medarbejderne med. Michael R. Lund Formand for Træsektionen under Dansk Byggeri Krav om bæredygtigt træ Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulære og en ny vejledning om offentligt indkøb af træ i kraft Foto: Tanja Blindbæk Olsen Baggrunden for de nye regler er beslutningen om bæredygtigt træ i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Cirkulæret og den nye vejledning udmønter denne beslutning. Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. Det finder dog ikke anvendelse ved indkøb af træ til energifremstilling. Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner, og kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse. Find cirkulære og vejledning her eller på naturstyrelsen.dk

2 Foto: Urik Samsøe Figen Find Visual Kalkulation Online her eller på eg.dk VISUAL KALKULATION I forbindelse med Træsektionens generalforsamling blev spørgsmålet om opdatering af priskuranter bragt op. Træsektionens bestyrelse havde netop nedsat et ad hoc udvalg, der skulle undersøge mulighederne, og et af resultaterne af udvalgets arbejde er, at samarbejdet med EG A/S, der står bag Visual Kalkulation, er blevet styrket. EG A/S har i august udsendt et nyhedsbrev, hvor de fortæller om de nye tiltag. 2 Af Per H. Ravn, EG A/S Opdatering og udvikling af Visual Kalkulation Gennem de sidste par år har opdateringen af Visual Kalkulation været vigende. EG Byg & Installation har, helt naturligt, været ramt af den afmatning byggeriet gennem en årrække har gennemgået, men der er nu iværksat et projekt, der skal revidere og opdatere Visual Kalkulation. EG har derfor gennem de sidste måneder ansat flere nye medarbejdere og der er flere på vej. Både for at sætte tempo på opdateringen af Visual Kalkulation, og for at kunne håndtere det store antal nye brugere på Visual Kalkulation. Arbejdsgruppe For at sikre at opdateringen hele tiden understøtter behovet i byggeriet, har EG i samarbejde med Dansk Byggeri, nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal prioritere og planlægge opdateringen af Visual Kalkulation, og arbejdsgruppen består af medlemmer af Danske Byggeri, medarbejdere fra Dansk Byggeri og naturligvis medarbejdere fra EG Byg & Installation. Første opdatering 1. december 2014 kommer første store opdatering af Visual Kalkulation. I hovedpunkter vil denne opdatering indeholde: 2 Nyt tagopmålingsmodul step 1 med opmåling af tagflader, skotrender og grater 2 Nye mesterpriser (MP) til opmåling af tagflader, skotrender, grater, og lægtning 2 Udbygning af afsnit med undertag med flere og relevante typer undertag 2 Helt nyt stål- og gipsafsnit med relevante produkter, opdelt på Gyproc, Knauf og Fermacell 2 Flytning og kopiering af MP til mere hensigtsmæssig placering Fremtidige opdateringer Fremtidige opdateringer af Visual Kalkulation vil ligge i faste rammer, så der hver 1. marts og 1. oktober, vil komme en større opdatering. Har du Visual Kalkulation på EG s onlinemiljø, sørger EG Byg & Installation for al opdatering. Er Visual Kalkulation installeret på din PC eller server, vil du modtage en mail med link til at hente opdateringen. SIDDER DU MED EN GOD IDÉ? EG s Kalkulationsafdeling vil gerne have input eller gode idéer, for at sikre at Visual Kalkulation understøtter virksomhederne bedst muligt. Ring til EG s support på eller mail 2

3 DUKO DUKO klassificerede det første undertag i 2004 og har dermed 10-års jubilæum i år. Nu er klassifikation af dampspærresystemer også blevet en del af DUKOs arbejdsområde. Det betyder bl.a. at forkortelsen DUKO dækker over et om muligt endnu længere navn, nemlig Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS. 2 Af Morten Hjorlev Hansen, DUKO Dampspærresystemer DUKO klassificerer nu dampspærresystemer. Baggrunden er den skærpelse af kravene til klimaskærmens lufttæthed, som forventes i reviderede bygningsreglementer udgivet i 2015 og Dampspærren og især samling af dampspærrebaner og samling mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele har stor betydning for klimaskærmens lufttæthed i bygninger. Når DUKO taler om dampspærresystemer, tænkes der på dampspærremembran, tape og andre klæbemidler, øvrigt tilbehør, fx gennemføringsmanchetter og præfabrikerede hjørner og monteringsvejledning. Kravet til klimaskærmens lufttæthed i Bygningsreglement 2012 er 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa (pascal). I 2015 og 2020 forventes kravene skærpet til henholdsvis 1,0 og 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Skærpelsen betyder, at der bliver meget mindre plads til utæthed for en monteret dampspærre. Parterne bag DUKO har med klassifikation af dampspærresystemer ønsket at gøre det lettere for udførende og projekterende at opfylde disse krav. Grundlaget for klassifikation af dampspærresystemer kan ses på duko.dk. Det består dels af klassifikationskrav, dels af en prøvningsmetode. Prøvningsmetoden beskriver hvordan den mulige lufttæthed af dampspærresystemer måles gennem montering på en mock-up med en række typiske dampspærredetaljer og efterfølgende prøvning af tætheden med et blowerdoor-udstyr. Prøvningsmetoden er bl.a. baseret på erfaringer og udviklingsarbejde fra Roskilde Tekniske Skole og firmaet Isolink. Lufttæt i dag lufttæt i morgen Et væsentligt element i klassifikationen af dampspærresystemer er, at der skal foreligge dokumentation for ældningsbestandigheden af klæbede samlingers styrke og tæthed, så berettigede forventninger om en lang levetid af monterede dampspærresystemer indfries. Sammenligning af undertage DUKOs hjemmeside duko.dk er blevet opdateret og giver nu mulighed for direkte sammenligning af produktdatablade for undertage. Dermed er hjemmesiden vendt tilbage til et af udgangspunkterne for DU- KOs opstart, nemlig de trykte oversigter over undertagsprodukter, som var indlæg i det daværende blad Byggeriets Arbejdsgivere i slut 90'erne til begyndelsen af 00'erne. DUKO og Dansk Byggeri Dansk Byggeri står sammen med Byggeskadefonden og BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse bag ved DUKO. Dansk Byggeri er repræsenteret i DUKOs teknikergruppe ved chefkonsulent Niels Strange og i DUKOs bestyrelse ved konsulent Jan Alstrøm. 3

4 3. PARTS AUDIT Undersøgelse af om en certificeret virksomhed følger deres godkendte KLS-system, herunder opfylder alle krav af betydning til kvalifikationer, kompetencer, produkter, ydelser, arbejdsmetoder og dokumentation m.m Ring til EG s support på eller mail SKAL DU VÆRE KABELTRÆKKER? Der er kommet en ny fælles autorisationslov for kloak-, el- og vvsområderne den trådte i kraft den 2. juni Men hvorfor er det interessant for fx en tømrervirksomhed? Af to grunde. Dels er der nu indført mulighed for 2 at få delautorisation inden for visse områder, fx elinstallation i forbindelse med montering af solcelleanlæg, elinstallation i boliger og vand- og afløbsinstallation i boliger 2 uden autorisation helt lovligt at trække elkabler eller vandrør Delautorisation En virksomhed der ønsker delautorisation, skal have en fagligt ansvarlig med tilstrækkelige kvalifikationer indenfor det afgrænsede delautorisationsområde. Derudover skal virksomheden have et KvalitetsLedelsesSystem (KLS) dvs. et godkendt kvalitetsstyringssystem på samme måde som virksomheder med fuld autorisation. Kontrolinstansens eksterne 3. parts audit af KLS Kravene til den eksterne 3. parts audit fortsætter på alle autorisationsområder på samme måde som hidtil. Det betyder, at alle autoriserede og delautoriserede virksomheder skal have auditbesøg af en godkendt kontrolinstans, så en ny certificering ikke overstiger intervaller på 2 år. Trækning af elkabler og vandrør Efter den nye autorisationslov er der nu åbnet op for, at medarbejdere i ikke autoriserede firmaer, lovligt må trække elkabler og vandrør til drikkevand der er omfattet af autorisationskravet, hvis medarbejderen har et kursusbevis, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Disse medarbejdere må dog hverken samle eller tilslutte elkablerne eller vandrørene. Samling og tilslutning af elkabler og vandrør skal foretages af en autoriseret virksomhed. Denne virksomhed påtager sig dermed ansvaret for den samlede installation overfor ejeren af den pågældende bygning. Derfor kan det autoriserede firma kræve, at den der har trukket elkablerne eller vandrørene fremviser et gyldigt kursusbevis og underskriver en erklæring om, at arbejderne er udført efter gældende regler. Så ansvaret kan falde tilbage på kabeltrækkerfirmaet, hvis arbejdet er udført fagligt forkert. Her vil den autoriserede installatør kunne gøre regres hvis en bygherre i første omgang drager installatøren til ansvar for fejlagtigt arbejde. Kabeltrækkerfirmaet har jo underskrevet en erklæring om at arbejdet er udført efter alle gældende regler. Byggesagsbehandling Med den nye autorisationslov er kommunernes kontrolforpligtelse i forbindelse med behandling af byggesager under bygeloven afskaffet. I stedet vejledes bygherren om, at der er krav om brug af autoriserede håndværkere. Uddannelser og kurser er på vej Desværre venter vi stadig på, at de nødvendige nye uddannelser er klar. Uddannelser og kurser skal udvikles og gennemføres af Erhvervsakademierne, og skal i sidste ende godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Men de skulle være på vej både til dem der ønsker uddannelse, så de kan få en delautorisation og kurser til de personer der ønsker at blive uddannet til at trække vandrør og elkabler i bygninger. Foto: Ricky John Molloy KABELTRÆKKER OG RØRMONTØR Kurserne skal sikre, at kabeltrækkeren eller rørmontøren 2 er i stand til at fastmontere kabler/ rør korrekt, så de ikke beskadiges 2 har viden om kabel- og rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel 2 er i stand til at vælge kabel- og rørtyper mv. ud fra den foreliggende dokumentation LÆS MERE om delautorisationerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol via eller på tlf

5 ARBEJDSMILJØ PÅ FILM BAR Bygge & Anlæg har lavet en række film om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen. Filmene kan bruges af entreprenør, håndværksmester, arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljøkoordinator og bygherre til at få bedre styr på sikkerhed og arbejdsmiljø. De nye film om arbejdsmiljø handler om hvordan man forebygger ulykker, og om adgangsveje, orden og rydelighed, opstartsmøder, skærende værktøjer, stiger, vinterforanstaltninger og meget mere. Du kan også sammensætte en blanding af dine egne og BAR s film og billeder mv., og på den måde lave en samlet præsentation der passer til netop dine behov. Entreprenør og håndværksmester kan vise, hvordan bygningshåndværkerne skal håndtere sikkerhed og sundhed inden nye opgaver sættes i gang. Mester eller arbejdsmiljøorganisation kan hente inspiration til den årlige snak om arbejdsmiljø, som alle virksomheder skal gennemføre. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan gøre opstartsmøder mere levende inden etablering af byggepladsen. Opret dig som bruger For at sammensætte din egen præsentation på Byggeriets Sikkerhedsplayer skal du oprette dig som bruger. Det er hurtigt og nemt at gøre. Du finder filmene på Byggeriets Sikkerhedsplayer her Introduktion til Byggeriets Sikkerhedsplayer SE FX Forebyggelse af ulykker Save generelt 1 Forebyggelse af ulykker Adgang Kørsel Gang Forebyggelse af ulykker Kapsave Forebyggelse af ulykker Orden Rydelighed 5

6 TAL OM SIKKERHED OG TJEN FLERE PENGE Infomøder om sikkerhed og arbejdsmiljø I efteråret 2014 holder Dansk Byggeri i regi af BAR Bygge & Anlæg en række informationsmøder om Arbejdstilsynets skærpede indsats overfor bygge- og anlægsvirksomheder. Møderne vil være spækket med gode råd om, hvordan I kan få styr på arbejdsmiljøet inden Arbejdstilsynet kommer på besøg. Infomøderne er primært henvendt til virksomheder med under 20 ansatte og vil besøge Hjørring den 16. september Aalborg den 17. september Thisted den 18. september Hillerød den 23. september Glostrup den 24. september Roskilde den 25. september Aarhus den 1. oktober Herning den 2. oktober Odense den 3. november Nykøbing F den 4. november Slagelse den 6. november Esbjerg den 18. november Aabenraa den 19. november Kolding den 20. november Alle møder foregår mellem kl. 13 og 16 og vil blive annonceret i nyhedsbreve fra Dansk Byggeri og BAR Bygge & Anlæg. Hold dig opdateret på Foto/illustration: Colourbox Bedre udbud vejen til en succesfuld byggesag Som optakt til Træsektionens temamøde med overskriften Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag Kaos eller ny virkelighed? undersøgte Dansk Byggeri, hvordan tilbudsgiverne oplever projektmateriale, tilbudsfase og tidsplaner. Både undersøgelsen og diskussionerne på temamødet peger på, at ufærdigt/ ufuldstændigt udbudsmateriale resulterer i usikre forudsætninger og prisudregning baseret på gætterier og stor risiko for diskussioner senere. Samtidig oplever tilbudsgiverne, at de fordi det hele er blevet digitaliseret og derfor nemt at sende ud drukner i projektmateriale og revisioner, som måske ikke alle er relevante for netop deres fag. Og endelig er der så problemer med at få tid til at planlægge og til at bygge. Træsektionen følger op på temamødet ved at udgive en vejledning med en ønskeliste/ tjekliste for det gode udbudsgrundlag. Folderen bliver sendt ud i løbet af efteråret 2014 målgruppen er bred den henvender sig både til bygherrer, rådgivere og håndværkere. Brug den til at synliggøre hvad et projekt bør indeholde både overfor bygherrerne og overfor rådgiverne. 6

7 PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN EKSISTERENDE BYGNINGER, EFTERISOLERING OG FUGTFORHOLD Om konstruktionsopbygning herunder isolering, membraner og lufttæthed mv. Lær at foretage: - en forundersøgelse af det aktuelle projekt - en afgrænset og begrænset rådgivning - vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag Mestre og ledende medarbejdere. Underviser Niels Strange Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich Frederik VI's Hotel, Odense 24. september 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Tilmeldingsfrist er overskredet tjek om der er plads BILLEDPRISLISTEN PRAKTISK ANVENDELSE Billedprislisten er et kalkulationsprogram, som kan bruges eksklusivt og gratis af medlemmer af Dansk Byggeri, til at beregne løn og materialeforbrug. Gennemgang af Billedprislistens opbygning og anvendelsesmuligheder. På kurset vil der efter en introduktion af programmet blive arbejdet med praktiske eksempler, hvor deltagerne løser flere opgaver med stigende sværhedsgrad, så deltagerne kommer igennem programmets forskellige opmålingsmuligheder. Mulighed for elektronisk udveksling af Billedprislisteregnskaber vil blive gennemgået. Efter kurset vil deltageren være i stand til selvstændigt at arbejde med programmet. Medbring egen pc. ANVENDELSE AF PRISKURANTEN FOR TØMRERARBEJDE Det overenskomstmæssige grundlag for prislisten og de forskellige former for akkord. Få kendskab til Svendeprislistens opbygning og formål og bliv bedre til at kontrollere/kritisere regnskaber. Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henning Kaab Der udleveres trykt kursusmateriale Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Hotel FC Nordsjælland, Farum 1. oktober 2014 kl. 09:00 - kl. 17:00 Sidste tilmeldingsfrist 29. september 2014 Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere og udfærdige akkordregnskaber. Underviser Mogens Rold Sørensen og Henrik Olsen Scandic Roskilde 9. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Tilmeldingsfristen kan være overskredet, når du modtager Nyhedsbrevet tjek om der er plads Scandic Kolding 21. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 19. september 2014 Scandic Silkeborg 28. oktober 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 26. september 2014 Hotel FC Nordsjælland, Farum 4. december 2014 kl. 08:30 - kl. 16:30 Sidste tilmeldingsfrist 4. november 2014 Foto: istockphoto fortsættes 7

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, september 2014 Dansk Byggeri, 1358 København K, telefon Redaktion: Margrethe Petri Godtkjær Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat PLANLAGTE KURSER I TRÆSEKTIONEN fortsat TRÆPLADER I BYGGERIET Træplader indgår overalt i byggeriet til tage, undertage, gulve og undergulve og til konstruktioner, beklædninger og facader. Men hvilke plader bruges til hvad, og hvilke plader er bedst? Vi ser på alle træbaserede plader fra krydsfiner til træbetonplader går i dybden med tagunderlag og afstivning med plader, med undertage, gulve og undergulve samt indvendige beklædninger og facader. Få et overblik over godkendelser, CE-mærkning og hvilke brandkrav, der gælder for de enkelte plader og konstruktioner. SIKKERHED I FORBINDELSE MED TAGARBEJDE Hvor er problemerne hvilke løsninger findes hvem skal gøre hvad? Krav til forskellige typer tagarbejde Hvilke problemer støder AT på? Fra viden til praksis Mestre og ledende medarbejdere Underviser Bjarne Lund Johansen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 17. november 2014 kl. 14:00 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 17. oktober 2014 Mestre, formænd, konduktører og entrepriseledere samt medarbejdere, der arbejder med tag Underviser Per Stig Jørgensen Der udleveres ikke trykt kursusmateriale kursusmateriale fremsendes elektronisk Der udstedes kursusbevis Mødet afsluttes med sandwich Frederik VI s Hotel, Odense 8. januar 2015 kl. 13:30 - kl. 17:30 Sidste tilmeldingsfrist 2. december 2014 Sammen kan vi udvikle bedre kurser Træsektionen udvikler eksisterende kurser og søger emner til nye kurser, der skaber værdi for Træsektionens medlemmer. Det er bestyrelsens holdning, at høj kursusaktivitet er med til at fastholde et højt kvalitetsniveau, i det arbejde medlemmerne leverer til gavn for både kunder og virksomhed. Træsektionen yder tilskud så medlemmerne kan deltage gratis, eller til en reduceret pris. Så savner du noget eller er der et kursus, du synes skal have en lidt anden vinkel, eller rumme mere eller mindre, så kontakt Træsektionens sekretariat eller dit regionsudvalg, og få indflydelse på dit næste kursus. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 Juli 2014 Kursus & Udvikling Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 : 1. BYGGETEKNIK... 2 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet... 2 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget... 2 1.3

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Det er sjovt at være formand

Det er sjovt at være formand Nyhedsbrev April 2014 sektionen Det er sjovt at være formand Sådan sluttede jeg min beretning i 2013 og det gjorde jeg faktisk også ved generalforsamlingen i år. For jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006 TID OG STED Sted Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum Nordjylland Hotel Hvide Hus Aalborg Vesterbro 2 9000 Aalborg Midtjylland Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning Syd-Vestjylland

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt 12 Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Lovforslag L 35 om autorisationer Det

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere