Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl på Forbundskontoret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret."

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE ( ) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud Arne Sebens Peter Rønning-Bæk Lis Kock Conni Jensen Mogens Ginnerup-Nielsen Hans Preisler (referent) Afbud: Preben Jacobsen Dagsorden: 1. Til beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Budgetkontrol. pr. 28. februar Bilag A 4. Årsregnskab Gennemgang af Egon Petersen. Udleveres på mødet. 5. Fremtiden 6. Retssag Vennelyst. Der er ansøgt om en 3.instans behandling. 7. Godkendelse af cirkulære til Lejeaftalen, Hvem kan komme på en lejeaftale. 8. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri 9. De franske Haver i Ørestaden 10. Honorarregulering for formand og næstformand 2. Til orientering: 1. Nyt fra nedsatte udvalg a. Infoudvalg (Kursuskatalog, superbrugere,) b. Kongresudvalg c. Konsulentudvalg d. Redaktionsudvalg e. Spildevandsudvalg f. Anlægsudvalg

2 g. Købs- og Salgsudvalget Prisudvalget. 2. Administrationsordningen. 3. Retssager. 4. Forbundets hjemmeside. (Bestyrelseshåndbog m.m.) 5. Internationalt og Nordisk samarbejde. 6. Københavns Kommune. 7. Rødovre Kommune. 8. Ålborg Kommune. (Kloakering) 9. Aarhus kommune. 10. Berthelsens Fonden. 11. Holbæk Kommune. 12. Korsør. 13. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri. Referat: 1. Til beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat fra ordinært møde nr. 3 torsdag den 17. januar Godkendt. Der er afholdt ekstraordinært møde den 20. februar, hvor det blev besluttet at iværksætte en medlemsundersøgelse. 3. Budgetkontrol. pr. 28. februar Bilag A Mogens Ginnerup- Nielsen gennemgik budgetkontrol dateret den 13. marts P.t. er der mindreforbrug på de fleste poster, hvilket skyldes vi er tidligt på året. Der er p.t. fem foreninger tilmeldt administrationsordningen. 4. Årsregnskab Gennemgang af Egon Petersen. Udleveres på mødet. Revisor Egon Pedersen tiltrådte mødet. Orienterede om aktie- og obligationsmarkedet p.t. Anbefalede at investere i puljer, 25-30% i aktier resten i obligationer. Årsregnskabet for 2012 med bilag, specifikationer og revisionsrapport m.v. blev gennemgået. FU tog regnskabet til efterretning. Regnskabet underskrevet. 5. Fremtiden Mogens Ginnerup-Nielsen orienterede om administrationen, herunder regulering af lønninger

3 til markedsniveau. FU drøftede en evt. lønregulering vedrørende formand og næstformand., se pkt. 10. Der arbejdes fortsat fremadrettet omkring problematikkerne vedrørende kloakering og markedsleje. 6. Retssag Vennelyst. Der er ansøgt om en 3.instans behandling. Forretningsudvalget besluttede at dække omkostningerne til en eventuel retssag, da sagen er principiel. Retten nægtede at anerkende Forbundets stilling som biintervenient. 7. Godkendelse af cirkulære til Lejeaftalen, Hvem kan komme på en lejeaftale. Bilag omdelt. Standard Lejekontrakt pkt punktum godkendt. 8. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri, det er meget ressourcekrævende. 9. De franske Haver i Ørestaden Peter Rønning-Bæk orienterede. Plan omdelt. By og Havns forslag placerer ikke alle husene sydvendte, hvilket vil være ønskelig og hensigtsmæssigt for ophold i husene og dyrkning af haverne. Alternativ plan fra Ole Stattau gennemgået og drøftet. Bearbejdes med henblik på etablering af fællesareal centralt og en offentlig sti igennem området. Oplæg til kontrakt modtaget fra By og Havn. Pris pr. have kr. samt forbrugsafgifter samt forrentning i alt ca kr. Mulighed for en kontraktperiode på 10 år dog med en mulighed for opsigelse med to års varsel efter 5 år. Der afholdes møde med ejerforeningerne i området i april. Peter Rønning-Bæk orienterede om status for husene, containere på 6 m2. Der skal arbejdes med tag også udover terrassen, opsamling af regnvand samt behandling mod kondens inde i containerne. 10. Honorarregulering for formand og næstformand. Honorarregulering drøftet. Formanden reguleres med 3000 kr. om måneden op på niveau med generalsekretæren. Næstformanden reguleres op med 1800 om måneden. Forretningsudvalget indstiller forslaget med anbefaling til vedtagelse i Hovedbestyrelsen. 2. Til orientering: 1. Nyt fra nedsatte udvalg a. Infoudvalg (Kursuskatalog, superbrugere) Kassererkursus afholdes i Helsingør samt tre andre byer. Der har været problemer med at installere progammet Winkas på de bærbare computere, men problemet er nu løst. Modul 3 i Odense har kun 6 tilmeldte, de flyttes til Horsens hvor der er 14 tilmeldte. Modul 8 afholdes 16. april i Hvidovre. Introkurser og konflikthåndteringskurser er under forberedelse.

4 b. Kongresudvalg Intet nyt p.t. Der er ikke modtaget svar på hotelbooking. Holstebro Kongrescenter rykkes. c. Konsulentudvalg Peter Rønning-Bæk orienterede om det netop afholdte konsulentudvalgsmøde i Nyborg. Der arbejdes på afholdelse af en udlandstur til Holland, England eller Sverige. Mulighederne undersøges p.t. Konsulenterne drøftede også den særlige præmieringsordning med den børnevenlig og den miljøvenlige have. Konsulenterne foreslår ordningen gjort mere fleksibel ved at udvide med tema til andre vinkler, den nyskabende have, den sociale have m.v. samt at kalde præmien for Konsulentens Præmie. Man enedes om, at den nuværende ordning kører uændret, den er fortsat ret ny. Men konsulenten gives derudover mulighed for at tildele enten en af de præmierede haver, eller en helt tredje have en Konsulentens Præmie. d. Redaktionsudvalg Ole Michél orienterede om det netop afholdte redaktionsudvalgsmøde. Man ønskede at fremme bygningsteknisk stof, samt at søge jura- og lovstoffet levendegjort. Omtalte endvidere sonderingerne med METRO engroslager om kolonihaveforbundets medlemmer kan få en favorabel indkøbsaftale. e. Spildevandsudvalg Møde afholdt den 23. februar. Peter Rønning-Bæk orienterede. Johny fra Aarhus ønskes ind i udvalget. Godkendelse søges i Hovedbestyrelsen.Udvalget forsøger at få et aftalt et virksomhedsbesøg på Grundfoss, der udvikler rensningsanlæg. f. Anlægsudvalg Intet p.t. g. Købs- og Salgsudvalget Mødeindkaldelse udsendes inden næste Hovedbestyrelsesmøde Prisudvalget. Naturstyrelsen har henvendt sig m.h.p. ventelisteproblematikken og et. evt. krav til ventelister, hvis haver skal udlejes under markedsprisen. 2. Administrationsordningen. Intet p.t. 3. Retssager. Kildegården føres i Højesteret i juni måned. Vennelyst, der er ansøgt om 3. instans bevilling. Kredsen er ikke involveret økonomisk.

5 4. Forbundets hjemmeside. (Bestyrelseshåndbog m.m.) Der arbejdes løbende på projektet. Den nye hjemmeside forventes i gang i maj måned. 5. Internationalt og Nordisk samarbejde. International Generalforsamling afholdt i Luxembourg i marts måned. Mogens Ginnerup-Nielsen orienterede om forholdende i Polen, hvor en ny lov måske kan trække grundlaget for kolonihaver væk. P.t. intet nyt vedrørende det Nordiske samarbejde. 6. Rødovre Kommune. Brev sendt til Borgmester Erik Nielsen med anmodning om et møde. 7. Ålborg Kommune. (Kloakering) Møde afholdt, hvor der blev drøftet forskellige løsningsmuligheder. Aalborg vender tilbage med et forslag. 8. Aarhus kommune. Møde afholdt tirsdag den 12. marts. Rådmanden deltog. Sagen forventes forelagt i Byrådet inden sommerferien. Foretræde i udvalget inden da. 9. Holbæk Kommune. Intet nyt i sagen om ulovlige bebyggelser. Kontrakten med kommunen er udløbet for tre foreninger og skal genforhandles når spørsmålet om markedsleje er afklaret. To haveforeninger i det tidligere Tølløse Kommune søges optaget i Forbundet med kontrakt med Holbæk Kommune. 10. Korsør. P.t. intet nyt. 11. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri Drøftet, jfr. pkt. 8. Næste møde afholdes fredag den 12. april kl på Blommenslyst før Hovedbestyrelsesmødet.

-76- Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro.

-76- Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro. Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 -76- Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro. Der deltog 36 Hovedbestyrelsesmedlemmer Forbundsformand

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere