TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder"

Transkript

1 TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S ISBN nr.: Varenummer: udgave, 2. oplag 2001 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros

2 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2-3 De enkelte brancheområder og gode ideer generelt 4-5 Grovvare, foderstof, gødning og diverse kemikalier 6-7 Trælast, byggemarkeder samt farve- og lakindustri 8-9 Shipping, stevedore og pakhuse Jern, VVS, stål og autodele Dagligvare, frugt og grønt Frysehuse Fiskeproduktion, fiskeeksport og auktioner Transport og lagerhoteller 20 Diverse engrosvirksomheder, lager og uspecificeret produktion 21 Samlet oversigt Arbejdspladsvurdering mv. 24 Det videre arbejde. Denne pjece fremlægger resultatet af en spørgeskemaundersøgelse udført af organisationerne Specialarbejderforbundet i Danmark og Arbejdsgiverforening for Handel, Transport og Service. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros. Undersøgelsen er gennemført i 1996 og dækker virksomheder inden for det fælles overenskomstområde mellem organisationerne med en svarprocent på ca. 40. Formålet med undersøgelsen har været at vise, hvor der forekommer tunge løft, hvilke tekniske hjælpemidler der blev anvendt, samt hvilke opgaver der står tilbage for at leve op til myndighedernes krav på området. Direktoratet for Arbejdstilsynet har udsendt en revideret At-meddelelse om vurdering af løft (At-meddelelse nr oktober 1994). Denne pjece beskriver i kort form resultaterne af undersøgelsen og giver inspiration til virksomhedens arbejde med at forebygge tunge løft. Der foreligger en detaljeret rapport, der kan rekvireres i organisationerne. 1

3 BRANCHEOMER FOREBYGGELSE AF TUNGE LØFT - HVAD KAN MAN GØRE GROVVARE, FODERSTOF, GØDNING OG DIVERSE KEMIKALIER TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE SHIPPING, STEVEDORE OG PAKHUSE DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT FRYSEHUSE FISKEPRODUKTION, FISKEEKSPORT OG AUKTIONER TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Samarbejd i sikkerhedsorganisationen om arbejdets tilrettelæggelse Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Instruerer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, løftearbejde og andet arbejde Brug tekniske hjælpemidler, der er tilpasset opgaver og personer Tekniske hjælpemidler skal være godt vedligeholdt Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) Brug elektrisk pallevogn hos kunderne Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres mekanisk Bruttovægten bør være angivet på emballagen Kolli til manuel håndtering bør ikke være tungere end kg. Palletisering af tungere gods bør ske mellem midtlårs- og albuehøjde. Ved manuel håndtering bør paller af hensyn til stabiliteten højst stables til 165 cm. Undgå at dieselmotoren arbejder under langvarig aflæsning ved installering af elforsyning til bil Adgangsveje skal være jævne og plane Undgå at arbejde i kulde og træk. Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold 2 3

4 GROVVARE, FODERSTOF, GØD NING OG DIVERSE KEMIKALIER Branchen opgiver en daglig belastning på 2,5 ton i gennemsnit. Variation angives til at være mellem 0-20 ton. Inden for grovvareområdet foretages en overvejende del af løftene i vægtintervallet kg. Typiske løft foretages under knæhøjde (60%) med en gennemsnitlig byrde på 26 kg Næsten hele området har truck til rådighed, og endvidere har 10-20% mulighed for at anvende andre tekniske hjælpemidler, som vakuumløftere, kraner og elløftevogne. Inden for grovvarebranchen oplyser 2/3, at de skifter mellem arbejde, hvor der forekommer tunge løft og andet arbejde. 2.5 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde eller med lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Overvej om varer, der skal håndteres, kan leveres i bigbags, helpaller eller i kg. sække Skift mellem f.eks. truckkørsel, rengøring og manuel håndtering Brug vacuumløfter fastmonteret eller på truck Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning Lever varerne til kunderne på paller Brug medbringertruck eller kran hos kunderne. Afbæring af sække fra udtapning til palle, chauffør nakker sækken på lad. Eller 2 mandsløft til skulder på 3. mand, der bærer til lad og nakker sækken af på ladet. Chaufføren stiller på plads. Automatisk udtapning, transportbånd og automatisk palletering. Indkørsel med truck på lager. Omlæsning med vakuumsug og læsning med truck eller kran til lastbil. 4 5

5 TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI I branchen håndteres knap 2 ton pr. dag med en variation fra 0-10 ton. I branchen forekommer mange byrder over 30 kg. (87%). Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene. Af disse foretages løftene i knap 2/3 af tilfældene som tomands løft Det typiske løft inden for trælastområdet foretages under knæhøjde med en gennemsnitlig byrde på ca. 17 kg. Branchen er næsten dækket med hensyn til truck og løftevogne. Der bruges også andre tekniske hjælpemidler som elløftevogne, kran og taljer (40%). Der er i 2/3 af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. Branchen oplyser, at der arbejdes med forbedret lagerindretning for at muliggøre truckhåndtering af varerne. 2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Anbring varerne på paller og håndter med truck eller brug mobile taljer eller vacuumløfter Skift mellem de forskellige arbejdsopgaver i virksomheden: Indsætning, kundeekspedition truckkørsel osv. Afpas byrden; løft få brædder ad gangen Løft fra palle i hoftehøjde Brug tekniske hjælpemidler ved tunge enkeltvarer Brug pakkerejser før et bræddebundt indsættes i galger Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning. Uhåndterlig skæve løft. Løft af brædder der ikke er bundtet. Løft af tunge enkelt emne f.eks. betonrør, vindueselement eller lignende. Manuel plukning fra stige. Bæring over større afstande. Truckhåndtering af træ i pakker til brædderejser. Indlægning i reol med truck. Lager med plant gulv og tilstrækkelig plads. De længste brædder opstilles nærmest ved gangarealet. Brug specialtruck med sideforskydelige gafler. Brug tekniske hjælpemidler ved flytning af tunge ting. 6 7

6 SHIPPING, STEVE DORE OG PAKHUSE Stevedorearbejdet omfatter bl.a håndtering af 0-20 stykgods, enhedslaster, bulkvarer og containeriseret gods. Inden for branchen løftes i gennemsnit ca. 18 ton pr. dag. Byrder over 30 kg. forekommer i 80% af 18 besvarelserne. Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene, men tallene viser, at de oftest foretages som tomands løft. Området er næsten fuldt dækket med hensyn til truck, løftevogne og kraner, og i ca. 1/3 af tilfældene forefindes el-løftevogne. Der er i halvdelen af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. På de mindre havne er der ofte arbejde i flere forskellige lasttyper. GODE Overvej, om det er nok med et enkelte sjak til at håndtere lasten i en arbejdsgang Undersøg, om de manuelle operationer i stedet kan udføres maskinelt i den pågældende skibstype Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem belastende og ubelastede arbejdsfunktioner Brug tekniske hjælpemidler Påvirk leverandør til at levere mest muligt gods på paller eller slipsheet. Der er ønsker om yderligere udvikling af tekniske hjælpemidler for nedbringelse af den manuelle belastning. Udstyret skal kunne fungere på mange forskellige skibstyper og blandt andet være i stand til at håndtere såvel sække som kartongods. Manuel håndtering af gods under trange pladsforhold i kulde og træk. Håndtering af palletiseret enhedsgods eventuelt med afskubber og slipsheet. Losning af sækkegods der er præslinget. 8 9

7 JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE Der håndteres i gennemsnit 1 ton pr. dag inden for branchen med en variation fra 0-5 ton. I branchen løftes byrder over 30 kg. i 80% af tilfældene, og byrder over 50 kg. findes i 62% af tilfældene, men disse håndteres som tomandsløft. 0-5 Branchen er stort set dækket med truck og løftevogn, og ca. 1/3 har elløftevogn og ca. 2/3 har kran og talje til rådighed. 69% kan skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. 1 Inden for branchen er der firmaer, der arbejder med mere helhedsorienteret lagerindretning, logistik og arbejdsmiljø, sådan at tungere emner kan håndteres mekanisk f.eks. med truck kran eller rullebane. GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem manuelle jobfunktioner og jobs, hvor der bruges tekniske hjælpemidler Forsøg gennem planlægning at undgå tidspres Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Bestil varerne leveret med løftepunkter eller lignende til maskinel håndtering Påvirk leverandør til at anvende emballager, der er hensigtsmæssig, når varen skal håndteres manuelt og helst højst 15 kg. pr. kolli. Manuel håndtering af tunge emner fra øverste hylde i lagerreolen. Skæve løft med lange rækkeafstande ind i reol. Plukning af tunge emner med plukketruck. Tunge emner placeres på paller for truckhåndtering. Rigtig gribeafstand 10 11

8 DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT Der håndteres i gennemsnit ca. 5 ton dagligt med en variation fra 0-20 ton. Der håndteres inden for dagligvareområdet fortrinsvis lette byrder, men i større rækkeafstande. Løft af byrder over 30 kg. udgør 5%. Området er næsten dækket med hensyn til truck, løftevogn og elløftevogn, og endvidere har over 1/3 saksebord til rådighed. Jobrotation er muligt i 37% af tilfældene Branchen arbejder med udvikling af en række tekniske hjælpemidler og ændret lagerindretning samt nedsættelse af kollivægte. Dårlige pladsforhold. Plukning med lange rækkeafstande. Lang bæreafstand. Tunge varer over skulderhøjde. GODE Samarbejd om arbejdets tilrettelæggelse Instruer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, plukning og kontrol Undgå løft under knæhøjde eller over skulderhøjde Brug tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler skal være vel vedligeholdt Placer evt. tunge varer separat, så disse kan håndteres med tekniske hjælpemidler Anbring de tungeste varer på bunden af pallen Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold Bruttovægt bør være angivet på emballagen Påvirk leverandørerne til højst at stable pallerne til 1,65 cm. eller at indlægge mellempalle Pallehøjden bør afpasses varetypen sådan, at pallen er stabil Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Anvendelse af gennemløbssreol. Ståhøjde i reol. Anvend plukketruck, højdetruck og udtrækshylder samt vakuumsug og folieomvikler

9 FRYSE HUSE Den gennemsnitlige daglige byrde er 4,6 ton med en variation fra 0-13 ton I frysehuse forekommer rækkeafstande over skulderhøjde (76%) under knæhøjde (86%) og i mere end underarmsafstand (66%) med en gennemsnitlig byrde på ca. 15 kg. (variation 5-25 kg.). 4,6 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for brug af tekniske hjælpemidler Skift mellem plukning, indsætning af varer og kontrol Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) % har truck, løftevogn eller elløftevogn. Det er i mere end 2/3 af tilfældene muligt at skifte til andet arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug containertømmer med vaccuumsug, hvor dette er hensigtsmæssigt Planlæg salgsenheder, der kan håndteres mekanisk. Plukning og ompakning af varer manuelt i frostrummet. Lange rækkeafstande f.eks. ved palletering i gulvhøjde. Der anvendes opvarmet truck i fryserummet. Ompakning af varer i hoftehøjde i tempereret rum

10 FISKEPRODUKTION, FISKE EKSPORT OG AUKTIONER Der løftes i gennemsnit 5,6 ton inden for området med en variation fra 0-25 ton. Der anvendes truck og løftevogn i ca. 95% af tilfældene, og elløftevogn, kran og talje i ca. 30% af tilfældene. I ca. 15% af virksomhederne har man sakseborde og vakuumløfteudstyr til rådighed GODE 5,6 Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Benyt løftegrej ved håndtering af kasser mv. Anvend palletering-/depalleteringsmaskine Vedrørende jobrotation er det muligt i 3/4 af situationerne at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Pak højst 15 kg. i kasser, der skal håndteres manuelt Undgå arbejde i kulde og træk. Manuel håndtering af kasser fra skibet til kajen. Løft af kasser til paller der transporteres til auktionshal. Manuel løft af kasser i auktionshal og håndlæsning af lastbil. Løft fra skibet ved hjælp af kran til paller på kaj. Truckhåntering til auktionshal, og videre til lastbil. Elløftevogn på lastbil

11 TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Inden for området løftes i gennemsnit 5,2 ton med en variation på mellem 0-17 ton. Der er mange løft under knæhøjde (92%). Der er endvidere 100% dækning med truck og løftevogne og mulighed for at anvende elløftevogn i 2/3 af tilfældene ,2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Brug plukketruck, containertømmer kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Der er endvidere store muligheder for at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. (96%). Anvend saksebord, så løft kan foregå i hoftehøjde Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres såvel mekanisk og manuelt, helst højst 15 kg. Få mest muligt gods leveret på paller eller slipsheet Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Manuel håndtering af gods inde i container/trailer med håndløftevogn for transport af palle til lagerhotellet. Manuel ompakning på gulv i lagerhotellet. Tømning af containere ved hjælp af containertømmer og pallehåndtering ved hjælp af truck. Ompakning af varer ved hjælp af vakuumsug

12 DIVERSE ENGROSVIRKSOMHEDER, LAGER OG USPECIFICERET PRODUKTION SAMLET OVERSIGT Denne opsamlingsgruppe består af mere end 30 forskellige virksomhedstyper og repræsenterer dermed et gennemsnit af de tidligere beskrevne forhold. Der løftes i gennemsnit ca. 2 ton med en variation fra 0-7 ton. Skemaet viser - i procent - hvor mange der har svaret ja til spørgsmålene indenfor hver branche: Branche Over 50 kg Heraf 2mandsløft Over 30 kg Over skulder højde Under knæhøjde Mere end underarms afstand Gennemsnit Grovvare mv Trælast mv Stevedore mv Jern, VVS mv Dagligvare, vin mv Frysehuse Fiskeauktioner mv Transport & lagerhotel Anden engrosvirksomhed

13 ARBEJDSMILJØET, ARBEJDSPLADSVUR DERINGER OG HANDLINGSPLANER Den enkelte virksomhed kan bruge resultatet af undersøgelsens gode ideer til, i hvilken retning virksomheden kan gå for at mindske belastningerne og øge produktiviteten. Virksomhedens sikkerhedsorganisation forestår gennemførelsen af arbejdspladsvurdringen (APV). Følgende kan være en praktisk fremgangsmåde: Undersøg, hvor der forekommer tunge løft: 1. Hvor forekommer manuel håndtering? 2. Hvilke tekniske hjælpemidler er til rådighed? 3. I hvilke jobfunktioner forekommer den manuelle håndtering? 4. Hvordan er arbejdet organiseret i disse funktioner? Mulighed for en hensigtsmæssig investeringshorisont og prioritering af denne Mulighed for i forbindelse med nødvendige ændringer i produktionen at tilgodese produktivitetsfremmende hensyn. Som det fremgår, giver indsatsen med at gennemføre APV også fordele for virksomheden. Det skal dog samtidig understreges, at virksomheder i følge bekendtgørelsen om arbejdspladsvurdering skal gennemføre denne. Foretag en konkret vurdering af, hvor stor belastningen er i forbindelse med den manuelle håndtering i virksomheden Vurder, hvilke af følgende tiltag der kan være relevante: 1. Anvendelse af tekniske hjælpemidler 2. Ændret kollistørrelse efter aftale med leverandør 3. Fordeling af håndtering af godset på flere personer 4. Ændret lagerindretning Udarbejd en handlingsplan, der indeholder: 1. Prioritering af, hvilke forhold der først skal udbedres 2. Budgetoverslag og tidsplan 3. Ansvarlig person 4. Eventuel ændring af arbejdsorganisatoriske forhold En velgennemført arbejdspladsvurdering vil som udgangspunkt bl.a give følgende fordele. God oversigt over virksomhedens arbejdsmiljøforhold 22 23

14 ORGANISATIONERNES VIDERE ARBEJDE MED TUNGE LØFT PROBLEMATIKKEN NYTTIGE ADRESSER Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros, AHTS og SiD arbejder med at udvikle og forbedre arbejdsmiljø og produktivitet i forbindelse med håndtering af gods. Udvikling af tekniske hjælpemidler Udarbejdelse af katalog over tekniske hjælpemidler Løbende erfaringsopsamling for de berørte brancheområder. Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé Frederiksberg C. Tlf.: Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S. Tlf.: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejstagersekretariatet Kampmannsgade 4 Postbox København V. Tlf.: Se også Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros hjemmeside: 24

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Indhold Forord...................................... 4 Hvordan bruges vejledningen?......................... 5 Del 1 Generelt om belastninger........................

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

VEJLEDNING OM PAKKEDISTRIBUTION. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM PAKKEDISTRIBUTION. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM PAKKEDISTRIBUTION Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold At arbejde med arbejdsmiljø.................................. 1 Arbejdspladsvurdering.......................................

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 122 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 122 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 122 Offentligt Bilag A Høringssvar vedrørende udkast til nye detailhandelsregler i planloven Tæppeland driver tæppe-/gulvbutikker i Danmark. I alt er

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Test dit arbejdsmiljø s4:

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport 121317 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere