TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder"

Transkript

1 TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S ISBN nr.: Varenummer: udgave, 2. oplag 2001 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros

2 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2-3 De enkelte brancheområder og gode ideer generelt 4-5 Grovvare, foderstof, gødning og diverse kemikalier 6-7 Trælast, byggemarkeder samt farve- og lakindustri 8-9 Shipping, stevedore og pakhuse Jern, VVS, stål og autodele Dagligvare, frugt og grønt Frysehuse Fiskeproduktion, fiskeeksport og auktioner Transport og lagerhoteller 20 Diverse engrosvirksomheder, lager og uspecificeret produktion 21 Samlet oversigt Arbejdspladsvurdering mv. 24 Det videre arbejde. Denne pjece fremlægger resultatet af en spørgeskemaundersøgelse udført af organisationerne Specialarbejderforbundet i Danmark og Arbejdsgiverforening for Handel, Transport og Service. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros. Undersøgelsen er gennemført i 1996 og dækker virksomheder inden for det fælles overenskomstområde mellem organisationerne med en svarprocent på ca. 40. Formålet med undersøgelsen har været at vise, hvor der forekommer tunge løft, hvilke tekniske hjælpemidler der blev anvendt, samt hvilke opgaver der står tilbage for at leve op til myndighedernes krav på området. Direktoratet for Arbejdstilsynet har udsendt en revideret At-meddelelse om vurdering af løft (At-meddelelse nr oktober 1994). Denne pjece beskriver i kort form resultaterne af undersøgelsen og giver inspiration til virksomhedens arbejde med at forebygge tunge løft. Der foreligger en detaljeret rapport, der kan rekvireres i organisationerne. 1

3 BRANCHEOMER FOREBYGGELSE AF TUNGE LØFT - HVAD KAN MAN GØRE GROVVARE, FODERSTOF, GØDNING OG DIVERSE KEMIKALIER TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE SHIPPING, STEVEDORE OG PAKHUSE DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT FRYSEHUSE FISKEPRODUKTION, FISKEEKSPORT OG AUKTIONER TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Samarbejd i sikkerhedsorganisationen om arbejdets tilrettelæggelse Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Instruerer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, løftearbejde og andet arbejde Brug tekniske hjælpemidler, der er tilpasset opgaver og personer Tekniske hjælpemidler skal være godt vedligeholdt Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) Brug elektrisk pallevogn hos kunderne Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres mekanisk Bruttovægten bør være angivet på emballagen Kolli til manuel håndtering bør ikke være tungere end kg. Palletisering af tungere gods bør ske mellem midtlårs- og albuehøjde. Ved manuel håndtering bør paller af hensyn til stabiliteten højst stables til 165 cm. Undgå at dieselmotoren arbejder under langvarig aflæsning ved installering af elforsyning til bil Adgangsveje skal være jævne og plane Undgå at arbejde i kulde og træk. Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold 2 3

4 GROVVARE, FODERSTOF, GØD NING OG DIVERSE KEMIKALIER Branchen opgiver en daglig belastning på 2,5 ton i gennemsnit. Variation angives til at være mellem 0-20 ton. Inden for grovvareområdet foretages en overvejende del af løftene i vægtintervallet kg. Typiske løft foretages under knæhøjde (60%) med en gennemsnitlig byrde på 26 kg Næsten hele området har truck til rådighed, og endvidere har 10-20% mulighed for at anvende andre tekniske hjælpemidler, som vakuumløftere, kraner og elløftevogne. Inden for grovvarebranchen oplyser 2/3, at de skifter mellem arbejde, hvor der forekommer tunge løft og andet arbejde. 2.5 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde eller med lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Overvej om varer, der skal håndteres, kan leveres i bigbags, helpaller eller i kg. sække Skift mellem f.eks. truckkørsel, rengøring og manuel håndtering Brug vacuumløfter fastmonteret eller på truck Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning Lever varerne til kunderne på paller Brug medbringertruck eller kran hos kunderne. Afbæring af sække fra udtapning til palle, chauffør nakker sækken på lad. Eller 2 mandsløft til skulder på 3. mand, der bærer til lad og nakker sækken af på ladet. Chaufføren stiller på plads. Automatisk udtapning, transportbånd og automatisk palletering. Indkørsel med truck på lager. Omlæsning med vakuumsug og læsning med truck eller kran til lastbil. 4 5

5 TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI I branchen håndteres knap 2 ton pr. dag med en variation fra 0-10 ton. I branchen forekommer mange byrder over 30 kg. (87%). Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene. Af disse foretages løftene i knap 2/3 af tilfældene som tomands løft Det typiske løft inden for trælastområdet foretages under knæhøjde med en gennemsnitlig byrde på ca. 17 kg. Branchen er næsten dækket med hensyn til truck og løftevogne. Der bruges også andre tekniske hjælpemidler som elløftevogne, kran og taljer (40%). Der er i 2/3 af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. Branchen oplyser, at der arbejdes med forbedret lagerindretning for at muliggøre truckhåndtering af varerne. 2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Anbring varerne på paller og håndter med truck eller brug mobile taljer eller vacuumløfter Skift mellem de forskellige arbejdsopgaver i virksomheden: Indsætning, kundeekspedition truckkørsel osv. Afpas byrden; løft få brædder ad gangen Løft fra palle i hoftehøjde Brug tekniske hjælpemidler ved tunge enkeltvarer Brug pakkerejser før et bræddebundt indsættes i galger Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning. Uhåndterlig skæve løft. Løft af brædder der ikke er bundtet. Løft af tunge enkelt emne f.eks. betonrør, vindueselement eller lignende. Manuel plukning fra stige. Bæring over større afstande. Truckhåndtering af træ i pakker til brædderejser. Indlægning i reol med truck. Lager med plant gulv og tilstrækkelig plads. De længste brædder opstilles nærmest ved gangarealet. Brug specialtruck med sideforskydelige gafler. Brug tekniske hjælpemidler ved flytning af tunge ting. 6 7

6 SHIPPING, STEVE DORE OG PAKHUSE Stevedorearbejdet omfatter bl.a håndtering af 0-20 stykgods, enhedslaster, bulkvarer og containeriseret gods. Inden for branchen løftes i gennemsnit ca. 18 ton pr. dag. Byrder over 30 kg. forekommer i 80% af 18 besvarelserne. Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene, men tallene viser, at de oftest foretages som tomands løft. Området er næsten fuldt dækket med hensyn til truck, løftevogne og kraner, og i ca. 1/3 af tilfældene forefindes el-løftevogne. Der er i halvdelen af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. På de mindre havne er der ofte arbejde i flere forskellige lasttyper. GODE Overvej, om det er nok med et enkelte sjak til at håndtere lasten i en arbejdsgang Undersøg, om de manuelle operationer i stedet kan udføres maskinelt i den pågældende skibstype Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem belastende og ubelastede arbejdsfunktioner Brug tekniske hjælpemidler Påvirk leverandør til at levere mest muligt gods på paller eller slipsheet. Der er ønsker om yderligere udvikling af tekniske hjælpemidler for nedbringelse af den manuelle belastning. Udstyret skal kunne fungere på mange forskellige skibstyper og blandt andet være i stand til at håndtere såvel sække som kartongods. Manuel håndtering af gods under trange pladsforhold i kulde og træk. Håndtering af palletiseret enhedsgods eventuelt med afskubber og slipsheet. Losning af sækkegods der er præslinget. 8 9

7 JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE Der håndteres i gennemsnit 1 ton pr. dag inden for branchen med en variation fra 0-5 ton. I branchen løftes byrder over 30 kg. i 80% af tilfældene, og byrder over 50 kg. findes i 62% af tilfældene, men disse håndteres som tomandsløft. 0-5 Branchen er stort set dækket med truck og løftevogn, og ca. 1/3 har elløftevogn og ca. 2/3 har kran og talje til rådighed. 69% kan skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. 1 Inden for branchen er der firmaer, der arbejder med mere helhedsorienteret lagerindretning, logistik og arbejdsmiljø, sådan at tungere emner kan håndteres mekanisk f.eks. med truck kran eller rullebane. GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem manuelle jobfunktioner og jobs, hvor der bruges tekniske hjælpemidler Forsøg gennem planlægning at undgå tidspres Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Bestil varerne leveret med løftepunkter eller lignende til maskinel håndtering Påvirk leverandør til at anvende emballager, der er hensigtsmæssig, når varen skal håndteres manuelt og helst højst 15 kg. pr. kolli. Manuel håndtering af tunge emner fra øverste hylde i lagerreolen. Skæve løft med lange rækkeafstande ind i reol. Plukning af tunge emner med plukketruck. Tunge emner placeres på paller for truckhåndtering. Rigtig gribeafstand 10 11

8 DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT Der håndteres i gennemsnit ca. 5 ton dagligt med en variation fra 0-20 ton. Der håndteres inden for dagligvareområdet fortrinsvis lette byrder, men i større rækkeafstande. Løft af byrder over 30 kg. udgør 5%. Området er næsten dækket med hensyn til truck, løftevogn og elløftevogn, og endvidere har over 1/3 saksebord til rådighed. Jobrotation er muligt i 37% af tilfældene Branchen arbejder med udvikling af en række tekniske hjælpemidler og ændret lagerindretning samt nedsættelse af kollivægte. Dårlige pladsforhold. Plukning med lange rækkeafstande. Lang bæreafstand. Tunge varer over skulderhøjde. GODE Samarbejd om arbejdets tilrettelæggelse Instruer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, plukning og kontrol Undgå løft under knæhøjde eller over skulderhøjde Brug tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler skal være vel vedligeholdt Placer evt. tunge varer separat, så disse kan håndteres med tekniske hjælpemidler Anbring de tungeste varer på bunden af pallen Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold Bruttovægt bør være angivet på emballagen Påvirk leverandørerne til højst at stable pallerne til 1,65 cm. eller at indlægge mellempalle Pallehøjden bør afpasses varetypen sådan, at pallen er stabil Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Anvendelse af gennemløbssreol. Ståhøjde i reol. Anvend plukketruck, højdetruck og udtrækshylder samt vakuumsug og folieomvikler

9 FRYSE HUSE Den gennemsnitlige daglige byrde er 4,6 ton med en variation fra 0-13 ton I frysehuse forekommer rækkeafstande over skulderhøjde (76%) under knæhøjde (86%) og i mere end underarmsafstand (66%) med en gennemsnitlig byrde på ca. 15 kg. (variation 5-25 kg.). 4,6 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for brug af tekniske hjælpemidler Skift mellem plukning, indsætning af varer og kontrol Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) % har truck, løftevogn eller elløftevogn. Det er i mere end 2/3 af tilfældene muligt at skifte til andet arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug containertømmer med vaccuumsug, hvor dette er hensigtsmæssigt Planlæg salgsenheder, der kan håndteres mekanisk. Plukning og ompakning af varer manuelt i frostrummet. Lange rækkeafstande f.eks. ved palletering i gulvhøjde. Der anvendes opvarmet truck i fryserummet. Ompakning af varer i hoftehøjde i tempereret rum

10 FISKEPRODUKTION, FISKE EKSPORT OG AUKTIONER Der løftes i gennemsnit 5,6 ton inden for området med en variation fra 0-25 ton. Der anvendes truck og løftevogn i ca. 95% af tilfældene, og elløftevogn, kran og talje i ca. 30% af tilfældene. I ca. 15% af virksomhederne har man sakseborde og vakuumløfteudstyr til rådighed GODE 5,6 Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Benyt løftegrej ved håndtering af kasser mv. Anvend palletering-/depalleteringsmaskine Vedrørende jobrotation er det muligt i 3/4 af situationerne at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Pak højst 15 kg. i kasser, der skal håndteres manuelt Undgå arbejde i kulde og træk. Manuel håndtering af kasser fra skibet til kajen. Løft af kasser til paller der transporteres til auktionshal. Manuel løft af kasser i auktionshal og håndlæsning af lastbil. Løft fra skibet ved hjælp af kran til paller på kaj. Truckhåntering til auktionshal, og videre til lastbil. Elløftevogn på lastbil

11 TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Inden for området løftes i gennemsnit 5,2 ton med en variation på mellem 0-17 ton. Der er mange løft under knæhøjde (92%). Der er endvidere 100% dækning med truck og løftevogne og mulighed for at anvende elløftevogn i 2/3 af tilfældene ,2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Brug plukketruck, containertømmer kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Der er endvidere store muligheder for at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. (96%). Anvend saksebord, så løft kan foregå i hoftehøjde Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres såvel mekanisk og manuelt, helst højst 15 kg. Få mest muligt gods leveret på paller eller slipsheet Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Manuel håndtering af gods inde i container/trailer med håndløftevogn for transport af palle til lagerhotellet. Manuel ompakning på gulv i lagerhotellet. Tømning af containere ved hjælp af containertømmer og pallehåndtering ved hjælp af truck. Ompakning af varer ved hjælp af vakuumsug

12 DIVERSE ENGROSVIRKSOMHEDER, LAGER OG USPECIFICERET PRODUKTION SAMLET OVERSIGT Denne opsamlingsgruppe består af mere end 30 forskellige virksomhedstyper og repræsenterer dermed et gennemsnit af de tidligere beskrevne forhold. Der løftes i gennemsnit ca. 2 ton med en variation fra 0-7 ton. Skemaet viser - i procent - hvor mange der har svaret ja til spørgsmålene indenfor hver branche: Branche Over 50 kg Heraf 2mandsløft Over 30 kg Over skulder højde Under knæhøjde Mere end underarms afstand Gennemsnit Grovvare mv Trælast mv Stevedore mv Jern, VVS mv Dagligvare, vin mv Frysehuse Fiskeauktioner mv Transport & lagerhotel Anden engrosvirksomhed

13 ARBEJDSMILJØET, ARBEJDSPLADSVUR DERINGER OG HANDLINGSPLANER Den enkelte virksomhed kan bruge resultatet af undersøgelsens gode ideer til, i hvilken retning virksomheden kan gå for at mindske belastningerne og øge produktiviteten. Virksomhedens sikkerhedsorganisation forestår gennemførelsen af arbejdspladsvurdringen (APV). Følgende kan være en praktisk fremgangsmåde: Undersøg, hvor der forekommer tunge løft: 1. Hvor forekommer manuel håndtering? 2. Hvilke tekniske hjælpemidler er til rådighed? 3. I hvilke jobfunktioner forekommer den manuelle håndtering? 4. Hvordan er arbejdet organiseret i disse funktioner? Mulighed for en hensigtsmæssig investeringshorisont og prioritering af denne Mulighed for i forbindelse med nødvendige ændringer i produktionen at tilgodese produktivitetsfremmende hensyn. Som det fremgår, giver indsatsen med at gennemføre APV også fordele for virksomheden. Det skal dog samtidig understreges, at virksomheder i følge bekendtgørelsen om arbejdspladsvurdering skal gennemføre denne. Foretag en konkret vurdering af, hvor stor belastningen er i forbindelse med den manuelle håndtering i virksomheden Vurder, hvilke af følgende tiltag der kan være relevante: 1. Anvendelse af tekniske hjælpemidler 2. Ændret kollistørrelse efter aftale med leverandør 3. Fordeling af håndtering af godset på flere personer 4. Ændret lagerindretning Udarbejd en handlingsplan, der indeholder: 1. Prioritering af, hvilke forhold der først skal udbedres 2. Budgetoverslag og tidsplan 3. Ansvarlig person 4. Eventuel ændring af arbejdsorganisatoriske forhold En velgennemført arbejdspladsvurdering vil som udgangspunkt bl.a give følgende fordele. God oversigt over virksomhedens arbejdsmiljøforhold 22 23

14 ORGANISATIONERNES VIDERE ARBEJDE MED TUNGE LØFT PROBLEMATIKKEN NYTTIGE ADRESSER Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros, AHTS og SiD arbejder med at udvikle og forbedre arbejdsmiljø og produktivitet i forbindelse med håndtering af gods. Udvikling af tekniske hjælpemidler Udarbejdelse af katalog over tekniske hjælpemidler Løbende erfaringsopsamling for de berørte brancheområder. Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé Frederiksberg C. Tlf.: Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S. Tlf.: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejstagersekretariatet Kampmannsgade 4 Postbox København V. Tlf.: Se også Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros hjemmeside: 24

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer Indledning Denne vejledning omhandler arbejdsmiljøet i fiskeindustrien og udtrykker det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker at fremme ved arbejde i fiskeindustrien. Med Arbejdstilsynets planlagte

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere