TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder"

Transkript

1 TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S ISBN nr.: Varenummer: udgave, 2. oplag 2001 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros

2 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2-3 De enkelte brancheområder og gode ideer generelt 4-5 Grovvare, foderstof, gødning og diverse kemikalier 6-7 Trælast, byggemarkeder samt farve- og lakindustri 8-9 Shipping, stevedore og pakhuse Jern, VVS, stål og autodele Dagligvare, frugt og grønt Frysehuse Fiskeproduktion, fiskeeksport og auktioner Transport og lagerhoteller 20 Diverse engrosvirksomheder, lager og uspecificeret produktion 21 Samlet oversigt Arbejdspladsvurdering mv. 24 Det videre arbejde. Denne pjece fremlægger resultatet af en spørgeskemaundersøgelse udført af organisationerne Specialarbejderforbundet i Danmark og Arbejdsgiverforening for Handel, Transport og Service. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros. Undersøgelsen er gennemført i 1996 og dækker virksomheder inden for det fælles overenskomstområde mellem organisationerne med en svarprocent på ca. 40. Formålet med undersøgelsen har været at vise, hvor der forekommer tunge løft, hvilke tekniske hjælpemidler der blev anvendt, samt hvilke opgaver der står tilbage for at leve op til myndighedernes krav på området. Direktoratet for Arbejdstilsynet har udsendt en revideret At-meddelelse om vurdering af løft (At-meddelelse nr oktober 1994). Denne pjece beskriver i kort form resultaterne af undersøgelsen og giver inspiration til virksomhedens arbejde med at forebygge tunge løft. Der foreligger en detaljeret rapport, der kan rekvireres i organisationerne. 1

3 BRANCHEOMER FOREBYGGELSE AF TUNGE LØFT - HVAD KAN MAN GØRE GROVVARE, FODERSTOF, GØDNING OG DIVERSE KEMIKALIER TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE SHIPPING, STEVEDORE OG PAKHUSE DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT FRYSEHUSE FISKEPRODUKTION, FISKEEKSPORT OG AUKTIONER TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Samarbejd i sikkerhedsorganisationen om arbejdets tilrettelæggelse Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Instruerer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, løftearbejde og andet arbejde Brug tekniske hjælpemidler, der er tilpasset opgaver og personer Tekniske hjælpemidler skal være godt vedligeholdt Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) Brug elektrisk pallevogn hos kunderne Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres mekanisk Bruttovægten bør være angivet på emballagen Kolli til manuel håndtering bør ikke være tungere end kg. Palletisering af tungere gods bør ske mellem midtlårs- og albuehøjde. Ved manuel håndtering bør paller af hensyn til stabiliteten højst stables til 165 cm. Undgå at dieselmotoren arbejder under langvarig aflæsning ved installering af elforsyning til bil Adgangsveje skal være jævne og plane Undgå at arbejde i kulde og træk. Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold 2 3

4 GROVVARE, FODERSTOF, GØD NING OG DIVERSE KEMIKALIER Branchen opgiver en daglig belastning på 2,5 ton i gennemsnit. Variation angives til at være mellem 0-20 ton. Inden for grovvareområdet foretages en overvejende del af løftene i vægtintervallet kg. Typiske løft foretages under knæhøjde (60%) med en gennemsnitlig byrde på 26 kg Næsten hele området har truck til rådighed, og endvidere har 10-20% mulighed for at anvende andre tekniske hjælpemidler, som vakuumløftere, kraner og elløftevogne. Inden for grovvarebranchen oplyser 2/3, at de skifter mellem arbejde, hvor der forekommer tunge løft og andet arbejde. 2.5 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde eller med lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Overvej om varer, der skal håndteres, kan leveres i bigbags, helpaller eller i kg. sække Skift mellem f.eks. truckkørsel, rengøring og manuel håndtering Brug vacuumløfter fastmonteret eller på truck Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning Lever varerne til kunderne på paller Brug medbringertruck eller kran hos kunderne. Afbæring af sække fra udtapning til palle, chauffør nakker sækken på lad. Eller 2 mandsløft til skulder på 3. mand, der bærer til lad og nakker sækken af på ladet. Chaufføren stiller på plads. Automatisk udtapning, transportbånd og automatisk palletering. Indkørsel med truck på lager. Omlæsning med vakuumsug og læsning med truck eller kran til lastbil. 4 5

5 TRÆLAST, BYGGEMARKEDER SAMT FARVE- OG LAKINDUSTRI I branchen håndteres knap 2 ton pr. dag med en variation fra 0-10 ton. I branchen forekommer mange byrder over 30 kg. (87%). Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene. Af disse foretages løftene i knap 2/3 af tilfældene som tomands løft Det typiske løft inden for trælastområdet foretages under knæhøjde med en gennemsnitlig byrde på ca. 17 kg. Branchen er næsten dækket med hensyn til truck og løftevogne. Der bruges også andre tekniske hjælpemidler som elløftevogne, kran og taljer (40%). Der er i 2/3 af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. Branchen oplyser, at der arbejdes med forbedret lagerindretning for at muliggøre truckhåndtering af varerne. 2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Anbring varerne på paller og håndter med truck eller brug mobile taljer eller vacuumløfter Skift mellem de forskellige arbejdsopgaver i virksomheden: Indsætning, kundeekspedition truckkørsel osv. Afpas byrden; løft få brædder ad gangen Løft fra palle i hoftehøjde Brug tekniske hjælpemidler ved tunge enkeltvarer Brug pakkerejser før et bræddebundt indsættes i galger Lad kunden hjælpe til ved pakning og læsning. Uhåndterlig skæve løft. Løft af brædder der ikke er bundtet. Løft af tunge enkelt emne f.eks. betonrør, vindueselement eller lignende. Manuel plukning fra stige. Bæring over større afstande. Truckhåndtering af træ i pakker til brædderejser. Indlægning i reol med truck. Lager med plant gulv og tilstrækkelig plads. De længste brædder opstilles nærmest ved gangarealet. Brug specialtruck med sideforskydelige gafler. Brug tekniske hjælpemidler ved flytning af tunge ting. 6 7

6 SHIPPING, STEVE DORE OG PAKHUSE Stevedorearbejdet omfatter bl.a håndtering af 0-20 stykgods, enhedslaster, bulkvarer og containeriseret gods. Inden for branchen løftes i gennemsnit ca. 18 ton pr. dag. Byrder over 30 kg. forekommer i 80% af 18 besvarelserne. Byrder over 50 kg. forekommer i ca. 1/3 af tilfældene, men tallene viser, at de oftest foretages som tomands løft. Området er næsten fuldt dækket med hensyn til truck, løftevogne og kraner, og i ca. 1/3 af tilfældene forefindes el-løftevogne. Der er i halvdelen af tilfældene mulighed for at skifte til arbejdsfunktioner, hvor der ikke forekommer tunge løft. På de mindre havne er der ofte arbejde i flere forskellige lasttyper. GODE Overvej, om det er nok med et enkelte sjak til at håndtere lasten i en arbejdsgang Undersøg, om de manuelle operationer i stedet kan udføres maskinelt i den pågældende skibstype Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem belastende og ubelastede arbejdsfunktioner Brug tekniske hjælpemidler Påvirk leverandør til at levere mest muligt gods på paller eller slipsheet. Der er ønsker om yderligere udvikling af tekniske hjælpemidler for nedbringelse af den manuelle belastning. Udstyret skal kunne fungere på mange forskellige skibstyper og blandt andet være i stand til at håndtere såvel sække som kartongods. Manuel håndtering af gods under trange pladsforhold i kulde og træk. Håndtering af palletiseret enhedsgods eventuelt med afskubber og slipsheet. Losning af sækkegods der er præslinget. 8 9

7 JERN, VVS, STÅL OG AUTODELE Der håndteres i gennemsnit 1 ton pr. dag inden for branchen med en variation fra 0-5 ton. I branchen løftes byrder over 30 kg. i 80% af tilfældene, og byrder over 50 kg. findes i 62% af tilfældene, men disse håndteres som tomandsløft. 0-5 Branchen er stort set dækket med truck og løftevogn, og ca. 1/3 har elløftevogn og ca. 2/3 har kran og talje til rådighed. 69% kan skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. 1 Inden for branchen er der firmaer, der arbejder med mere helhedsorienteret lagerindretning, logistik og arbejdsmiljø, sådan at tungere emner kan håndteres mekanisk f.eks. med truck kran eller rullebane. GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Undgå håndteringer under knæhøjde, over skulderhøjde lange rækkeafstande eller vrid i kroppen Skift mellem manuelle jobfunktioner og jobs, hvor der bruges tekniske hjælpemidler Forsøg gennem planlægning at undgå tidspres Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Bestil varerne leveret med løftepunkter eller lignende til maskinel håndtering Påvirk leverandør til at anvende emballager, der er hensigtsmæssig, når varen skal håndteres manuelt og helst højst 15 kg. pr. kolli. Manuel håndtering af tunge emner fra øverste hylde i lagerreolen. Skæve løft med lange rækkeafstande ind i reol. Plukning af tunge emner med plukketruck. Tunge emner placeres på paller for truckhåndtering. Rigtig gribeafstand 10 11

8 DAGLIGVARER, FRUGT OG GRØNT Der håndteres i gennemsnit ca. 5 ton dagligt med en variation fra 0-20 ton. Der håndteres inden for dagligvareområdet fortrinsvis lette byrder, men i større rækkeafstande. Løft af byrder over 30 kg. udgør 5%. Området er næsten dækket med hensyn til truck, løftevogn og elløftevogn, og endvidere har over 1/3 saksebord til rådighed. Jobrotation er muligt i 37% af tilfældene Branchen arbejder med udvikling af en række tekniske hjælpemidler og ændret lagerindretning samt nedsættelse af kollivægte. Dårlige pladsforhold. Plukning med lange rækkeafstande. Lang bæreafstand. Tunge varer over skulderhøjde. GODE Samarbejd om arbejdets tilrettelæggelse Instruer i god arbejdsteknik Skift mellem forskellige arbejdsfunktioner f.eks. truckkørsel, plukning og kontrol Undgå løft under knæhøjde eller over skulderhøjde Brug tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler skal være vel vedligeholdt Placer evt. tunge varer separat, så disse kan håndteres med tekniske hjælpemidler Anbring de tungeste varer på bunden af pallen Hyppige manuelle løft af kolli over 15 kg. forudsætter optimale forhold Bruttovægt bør være angivet på emballagen Påvirk leverandørerne til højst at stable pallerne til 1,65 cm. eller at indlægge mellempalle Pallehøjden bør afpasses varetypen sådan, at pallen er stabil Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Anvendelse af gennemløbssreol. Ståhøjde i reol. Anvend plukketruck, højdetruck og udtrækshylder samt vakuumsug og folieomvikler

9 FRYSE HUSE Den gennemsnitlige daglige byrde er 4,6 ton med en variation fra 0-13 ton I frysehuse forekommer rækkeafstande over skulderhøjde (76%) under knæhøjde (86%) og i mere end underarmsafstand (66%) med en gennemsnitlig byrde på ca. 15 kg. (variation 5-25 kg.). 4,6 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for brug af tekniske hjælpemidler Skift mellem plukning, indsætning af varer og kontrol Brug vacuumløfter, hvor det er muligt (også på plukketruck) % har truck, løftevogn eller elløftevogn. Det er i mere end 2/3 af tilfældene muligt at skifte til andet arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug containertømmer med vaccuumsug, hvor dette er hensigtsmæssigt Planlæg salgsenheder, der kan håndteres mekanisk. Plukning og ompakning af varer manuelt i frostrummet. Lange rækkeafstande f.eks. ved palletering i gulvhøjde. Der anvendes opvarmet truck i fryserummet. Ompakning af varer i hoftehøjde i tempereret rum

10 FISKEPRODUKTION, FISKE EKSPORT OG AUKTIONER Der løftes i gennemsnit 5,6 ton inden for området med en variation fra 0-25 ton. Der anvendes truck og løftevogn i ca. 95% af tilfældene, og elløftevogn, kran og talje i ca. 30% af tilfældene. I ca. 15% af virksomhederne har man sakseborde og vakuumløfteudstyr til rådighed GODE 5,6 Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Benyt løftegrej ved håndtering af kasser mv. Anvend palletering-/depalleteringsmaskine Vedrørende jobrotation er det muligt i 3/4 af situationerne at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. Brug kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Pak højst 15 kg. i kasser, der skal håndteres manuelt Undgå arbejde i kulde og træk. Manuel håndtering af kasser fra skibet til kajen. Løft af kasser til paller der transporteres til auktionshal. Manuel løft af kasser i auktionshal og håndlæsning af lastbil. Løft fra skibet ved hjælp af kran til paller på kaj. Truckhåntering til auktionshal, og videre til lastbil. Elløftevogn på lastbil

11 TRANSPORT OG LAGERHOTELLER Inden for området løftes i gennemsnit 5,2 ton med en variation på mellem 0-17 ton. Der er mange løft under knæhøjde (92%). Der er endvidere 100% dækning med truck og løftevogne og mulighed for at anvende elløftevogn i 2/3 af tilfældene ,2 GODE Indret arbejdspladsen, så håndteringer foregår med gode arbejdshøjder og med mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler Brug plukketruck, containertømmer kran, vacuumløfter, truck eller rullebane i stedet for bæring Der er endvidere store muligheder for at skifte til arbejde, hvor der ikke forekommer tunge løft. (96%). Anvend saksebord, så løft kan foregå i hoftehøjde Påvirk leverandører til at bruge emballage, der kan håndteres såvel mekanisk og manuelt, helst højst 15 kg. Få mest muligt gods leveret på paller eller slipsheet Undgå arbejde i kulde og træk Adgangsveje skal være jævne og plane. Manuel håndtering af gods inde i container/trailer med håndløftevogn for transport af palle til lagerhotellet. Manuel ompakning på gulv i lagerhotellet. Tømning af containere ved hjælp af containertømmer og pallehåndtering ved hjælp af truck. Ompakning af varer ved hjælp af vakuumsug

12 DIVERSE ENGROSVIRKSOMHEDER, LAGER OG USPECIFICERET PRODUKTION SAMLET OVERSIGT Denne opsamlingsgruppe består af mere end 30 forskellige virksomhedstyper og repræsenterer dermed et gennemsnit af de tidligere beskrevne forhold. Der løftes i gennemsnit ca. 2 ton med en variation fra 0-7 ton. Skemaet viser - i procent - hvor mange der har svaret ja til spørgsmålene indenfor hver branche: Branche Over 50 kg Heraf 2mandsløft Over 30 kg Over skulder højde Under knæhøjde Mere end underarms afstand Gennemsnit Grovvare mv Trælast mv Stevedore mv Jern, VVS mv Dagligvare, vin mv Frysehuse Fiskeauktioner mv Transport & lagerhotel Anden engrosvirksomhed

13 ARBEJDSMILJØET, ARBEJDSPLADSVUR DERINGER OG HANDLINGSPLANER Den enkelte virksomhed kan bruge resultatet af undersøgelsens gode ideer til, i hvilken retning virksomheden kan gå for at mindske belastningerne og øge produktiviteten. Virksomhedens sikkerhedsorganisation forestår gennemførelsen af arbejdspladsvurdringen (APV). Følgende kan være en praktisk fremgangsmåde: Undersøg, hvor der forekommer tunge løft: 1. Hvor forekommer manuel håndtering? 2. Hvilke tekniske hjælpemidler er til rådighed? 3. I hvilke jobfunktioner forekommer den manuelle håndtering? 4. Hvordan er arbejdet organiseret i disse funktioner? Mulighed for en hensigtsmæssig investeringshorisont og prioritering af denne Mulighed for i forbindelse med nødvendige ændringer i produktionen at tilgodese produktivitetsfremmende hensyn. Som det fremgår, giver indsatsen med at gennemføre APV også fordele for virksomheden. Det skal dog samtidig understreges, at virksomheder i følge bekendtgørelsen om arbejdspladsvurdering skal gennemføre denne. Foretag en konkret vurdering af, hvor stor belastningen er i forbindelse med den manuelle håndtering i virksomheden Vurder, hvilke af følgende tiltag der kan være relevante: 1. Anvendelse af tekniske hjælpemidler 2. Ændret kollistørrelse efter aftale med leverandør 3. Fordeling af håndtering af godset på flere personer 4. Ændret lagerindretning Udarbejd en handlingsplan, der indeholder: 1. Prioritering af, hvilke forhold der først skal udbedres 2. Budgetoverslag og tidsplan 3. Ansvarlig person 4. Eventuel ændring af arbejdsorganisatoriske forhold En velgennemført arbejdspladsvurdering vil som udgangspunkt bl.a give følgende fordele. God oversigt over virksomhedens arbejdsmiljøforhold 22 23

14 ORGANISATIONERNES VIDERE ARBEJDE MED TUNGE LØFT PROBLEMATIKKEN NYTTIGE ADRESSER Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros, AHTS og SiD arbejder med at udvikle og forbedre arbejdsmiljø og produktivitet i forbindelse med håndtering af gods. Udvikling af tekniske hjælpemidler Udarbejdelse af katalog over tekniske hjælpemidler Løbende erfaringsopsamling for de berørte brancheområder. Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé Frederiksberg C. Tlf.: Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S. Tlf.: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros - Arbejstagersekretariatet Kampmannsgade 4 Postbox København V. Tlf.: Se også Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros hjemmeside: 24

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Håndtering af. blomster- containere. lager og chauffør. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Håndtering af. blomster- containere. lager og chauffør. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Håndtering af blomster- containere lager og chauffør Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Forord.... 1 Indledning.... 1 1.0. Arbejdspladsvurdering... 2 2.0. Vurdering af ergonomiske

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

RAPPORT : TØMNING OG FYLDNING AF CONTAINERE

RAPPORT : TØMNING OG FYLDNING AF CONTAINERE RAPPORT : TØMNING OG FYLDNING AF CONTAINERE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Baggrund...3 Formål med projektet...4 Målgruppe...5 Samlet vurdering...5 Forslag til videre tiltag... 10 Vurderingsgrundlag...

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Vurdering af tunge løft

Vurdering af tunge løft Vurdering af tunge løft 1. Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at understøtte Arbejdstilsynets muligheder for ensartede vurderinger og reaktioner overfor tunge løft. Baggrunden for instruksen

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Forord... 1 Varme og komfort... 2 Arbejde i forrum... 3 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. 3 Opvarmede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TUNGE LØFT GODE LØSNINGER

TUNGE LØFT GODE LØSNINGER TUNGE LØFT GODE LØSNINGER Inspiration til brug af tekniske hjælpemidler Arbejdsmiljø i industrien 3 Denne publikation er udgivet af BFA Industri, som er et fælles forum for arbejdsmiljø for arbejdsmarkedetsparter

Læs mere

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Indhold Forord...................................... 4 Hvordan bruges vejledningen?......................... 5 Del 1 Generelt om belastninger........................

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Håndtering af emballerede varer i fødevareindustrien

Håndtering af emballerede varer i fødevareindustrien Håndtering af emballerede varer i fødevareindustrien Vejledning om Håndledsbelastninger Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende forebyggelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE BSR 4 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR TRANSPORT OG ENGROSHANDEL BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER INDLEDNING Parterne på arbejdsmarkedet har efter en folketingsbeslutning

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere