4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO"

Transkript

1 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77

2 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO

3 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79

4 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Max. 80 for den enkelte ejendom. Max. etager: 5 Max. bebyggelseshøjde: 18 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny bebyggelse skal opføres i en god kvalitet og i en arkitektonisk god sammenhæng med områdets øvrige bebyggelser. En stor del af området er omfattet af V2-kortlægning jævnfør jordforureningsloven. Rammenr.: 360-C4 Rammenavn: Bydelscenter vest i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bydelscenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Samlet ramme til dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Max m². Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: 12,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan , og DISTRIKT MARIBO

5 Rammenr.: 360-C5 Rammenavn: Bymidten i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m²og pladskrævende butikker max m². Max. 100 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde fastsættes i forhold til nabohuse. Gesimshøjde for bygninger imod Vestergade max. omkring 6,5 meter og imod Brovejen max. omkring 11 meter. Etageantal imod Vestergade højst 2½, imod Brovejen højst 3½ og imod Hunse Å ved Klostersøen højst 1½. Imod Vestergade sluttet bebyggelse med facader i vejskel. Ny bebyggelse skal have karakter, dimension og udformning svarende til den eksisterende. Imod Brovejen fortrinsvis sluttet bebyggelse med en facadelinje, der fastsættes ved lokalplanlægningen. Trappehuse, elevatorhuse o.lign. vil dog kunne placeres udenfor facadelinjen. Bygninger skal have en karakter af byhuse. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: - Rammenr.: 360-C6 Rammenavn: Bymidten i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Max. 80 for området under et og max. 100 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde fastlægges i forhold til nabohuse. Gesimshøjde max. omkring 6,5 meter. Sluttet bebyggelse med facade i skel. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til den eksisterende.,5 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og DISTRIKT MARIBO 81

6 Rammenr.: 360-C7 Rammenavn: Bymidten i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m²og pladskrævende butikker max m². Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-C8 Rammenavn: Bydelscenter øst i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Bydelscenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Samlet ramme til dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Max m². Max. 35 for den enkelte ejendom. Zone: Landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. 82 DISTRIKT MARIBO

7 Rammenr.: C.3 Rammenavn: Bymidteområde i Maribo ved Hotel Maribo Søpark, Vestergade Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Bebyggelsens omfang og udformning: Etagehøjde: Max. 4 etager til Hotel Maribo Søpark, max. 2½ etager til butiksfløje og byggefelt mod Vestergade. Max. etager: 4 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-BE9 Rammenavn: Blandet byområde i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boligområde til helårsbeboelse, offentligt område, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens omfang og udformning: Bygningshøjde fastlægges i forhold til nabohuse. Gesimshøjde max. omkring 6,5 meter. Sluttet bebyggelse med facade i skel. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til den eksisterende.,5 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og DISTRIKT MARIBO 83

8 Rammenr.: H.2 Rammenavn: Område mellem Nørresø, Dampmølleparken, Brovejen og Maglemervej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boligområde til helårsbeboelse, offentligt område, hotel og kongrescenter samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Max. 35 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde til hotel- og kongrescenter max. 15 meter og max. 4 etager. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-B3 Rammenavn: Boligområde i Maribo øst Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området er forbeholdt til klimabyggeri som f.eks. lav- eller nulenergibyggeri og betyder, at der i lokalplanlægning bl.a. vil blive fastlagt bestemmelser om bygningers energiforbrug, krav til bæredygtige materialer mv. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 40 for tæt-lav bebyggelse og max. 30 for åben-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. 84 DISTRIKT MARIBO

9 Rammenr.: 360-B8 Rammenavn: Boligområde ved Bagtorvsområdet i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 40 for den enkelte ejendom. Generelt sluttet bebyggelse. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til eksisterende. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Rammenr.: 360-B12 Rammenavn: Boligområde ved åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse samt offentlige formål. Max. 100 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde fastsættes i forhold til nabohuse. Gesimshøjde for bygninger mod Vestergade max. omkring 6,5 meter. Imod Vestergade: Sluttet bebyggelse med facader i vejskel. Ny bebyggelse skal have karakter, dimension og udformning svarende til den eksisterende. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO 85

10 Rammenr.: 360-B13 Rammenavn: Boligområde ved Maglemervej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Rammenr.: 360-B14 Rammenavn: Boligområde ved Nørrevang i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 40 for den enkelte ejendom. Generelt sluttet bebyggelse. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til eksisterende. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. 86 DISTRIKT MARIBO

11 Rammenr.: B.2 Rammenavn: Boligområde ved Vesterbrogade i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 40 for den enkelte ejendom. Generelt sluttet bebyggelse. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til eksisterende. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP6 og Lokalplan Rammenr.: B.4 Rammenavn: Boligområde ved Østre Landevej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 40 for den enkelte ejendom. Generelt sluttet bebyggelse. Ny bebyggelse skal i karakter, dimensioner og udformning svare til eksisterende. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP2, Lokalplan og DISTRIKT MARIBO 87

12 Rammenr.: B.5 Rammenavn: Etageboligområde ved Grønningen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse. Etagebebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max 35 for den enkelte ejendom.,5 Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP3 og Lokalplan Rammenr.: B.6 Rammenavn: Etageboligområde ved Østre Landevej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse. Etagebebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 35 for den enkelte ejendom.,5 Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. 88 DISTRIKT MARIBO

13 Rammenr.: B.7 Rammenavn: Boligområde ved Blæsenborg Allé, Nordarealet i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Fælleslokale, institution skal placeres centralt, med god vej- og stiadgang. Rammenr.: B.8 Rammenavn: Boligområde ved Blæsenborg Allé, Refshale nord i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Fælleslokale, institution skal placeres centralt, med god vej- og stiadgang. DISTRIKT MARIBO 89

14 Rammenr.: B.10 Rammenavn: Boligområde ved Skovvænget i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP6. Rammenr.: B.11 Rammenavn: Boligområde ved Gartnervænget i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse samt institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Byggelinje 20 meter fra vejskel langs nordsiden af Museumsgade og 5 meter fra vejskel langs sydsiden af Museumsgade. 90 DISTRIKT MARIBO

15 Rammenr.: B.12 Rammenavn: Boligområde ved Hjulsporet/Museumsgade i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse samt institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Byggelinje 20 meter fra vejskel langs nordsiden af Museumsgade. Rammenr.: B.13 Rammenavn: Boligområde ved Østre Landevej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse samt institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Landzoneområdet overføres ved lokalplanlægning til byzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Byggelinje 20 meter fra vejskel langs nordsiden af Museumsgade. DISTRIKT MARIBO 91

16 Rammenr.: B.14 Rammenavn: Boligområde ved Østervang/Ø. Boulevard i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse samt institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP1 og 363-BP2, Lokalplan , og Rammenr.: B.15 Rammenavn: Boligområde ved Blæsenborg Allé, Skrænt og Knold i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

17 Rammenr.: B.16 Rammenavn: Boligområde ved Blæsenborg Allé, Engpibervej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 363-3, 363-5, og Rammenr.: B.18 Rammenavn: Boligområde ved Maglemervej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Fælleslokale, institution skal placeres centralt, med god vej- og stiadgang. DISTRIKT MARIBO 93

18 Rammenr.: B.19a Rammenavn: Boligområde ved Skovvænget i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - etagebebyggelse/trempelbyggeri, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 45 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: B.19b Rammenavn: Boligområde omkring Maribo sygehus, syd for Sdr. Boulevard Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - boligbebyggelse, mindre institutioner såsom vandrehjem og børneinstitutioner mv. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

19 Rammenr.: B.20 Rammenavn: Boligområde omkring Maribo sygehus, syd for Sdr. Boulevard Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - boligbebyggelse, mindre institutioner såsom vandrehjem og børneinstitutioner mv. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: B.1b Rammenavn: Boligområde ved Sdr. Boulevard/Blæsenborg Allé i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der må kun opføres og indrettes 18 boliger på ejendommen. DISTRIKT MARIBO 95

20 Rammenr.: B.2b Rammenavn: Boligområde ved Sdr. Boulevard i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der må kun opføres og indrettes 10 boliger på ejendommen. Rammenr.: B.3b Rammenavn: Boligområde ved Blæsenborg Allé Dråben i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 35 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

21 Rammenr.: B.3c Rammenavn: Boligområde øst for Blæsenborg Allé i Maribo øst Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 35 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Fælleslokale, institution skal placeres centralt, med god vej- og stiadgang. Der må på parcelhusgrunden kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom. Rammenr.: B.4 Rammenavn: Boligområde ved Bregnevej og Blæsenborg Allé i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 35 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der må kun opføres og indrettes 12 boliger på ejendommen. DISTRIKT MARIBO 97

22 Rammenr.: B.6 Rammenavn: Boligområde ved Østre Landevej og Blæsenborg Allé i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav, tæt-lav og etage-bebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3 Max. bebyggelseshøjde: 14 meter. Zone: Landzone. Området overføres ved lokalplanlægning til byzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Rammenr.: 360-E15 Rammenavn: Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3 samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: 12,5 meter. Zone: Landzone og byzone. Arealet i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

23 Rammenr.: 360-E16 Rammenavn: Erhvervsområde ved C.E. Christiansensvej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3, enkelte boliger til bestyrer o.lign., offentlige formål samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: 12,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-E17 Rammenavn: Erhvervsområde ved C.E. Christiansensvej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7 samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: 12,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO 99

24 Rammenr.: E.2 Rammenavn: Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7 samt offentlige formål. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: E.3 Rammenavn: Erhvervsområde ved Vesterbrogade i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3, offentlige formål, boliger til helårsbeboelse langs Vesterbrogade og Bangshavevej samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 90 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde for facadebebyggelse langs Vesterbrogade og Bangshavevej max. 11,5 meter. Bygningshøjde for tanke ikke over 14 meter. Max. etager: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

25 Rammenr.: E.4 Rammenavn: Erhvervsområde ved Brovejen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3,5 Max. bebyggelseshøjde: 12,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: H.1 Rammenavn: Erhvervsområde ved Vestre Landevej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3, hotel og lignende med tilhørende faciliteter som svømmerhal, kongressal mv., restauranter, forlystelser som bowling, biograf, casino mv., udstillingsformål, museum, tankstation mv. samt enkelte boliger til helårsbeboelse i tilknytning til den enkelte virksomhed. Max. 40 for den enkelte ejendom. Såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det, kan større bygningshøjde tillades. Max. bebyggelseshøjde: 12 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO 101

26 Rammenr.: D.2 Rammenavn: Offentligt område til regionale anlæg, boldbaner mv. i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - regionale anlæg (skoler og institutioner mv.), boldbaner mv. Max. 35 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: D.3 Rammenavn: Offentligt område ved Maribo Idræts- og svømmehal Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - stadion og idrætshal mv. Max. 35 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 14 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

27 Rammenr.: D.4 Rammenavn: Offentligt område til skole, plejehjem mv. i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - skole, plejehjem mv. Max. 35 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Rammenr.: D.5 Rammenavn: Offentligt område omkring Maribo sygehus, syd for Sdr. Boulevard Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - sygehus med tilknyttede serviceanlæg og bygninger mv. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO 103

28 Rammenr.: D.6 Rammenavn: Offentligt område omkring Maribo sygehus, syd for Sdr. Boulevard Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - sygehus med tilknyttede serviceanlæg og bygninger mv. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: D.7 Rammenavn: Offentligt område ved Skovvænget i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - ældreboliger, institutioner mv. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP6 og Lokalplan og DISTRIKT MARIBO

29 Rammenr.: D.9 Rammenavn: Offentligt område ved Søndersø/Sdr. boulevard i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - plejehjem mv. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: D.10 Rammenavn: Offentligt område ved Museumsgade/Banegårdspladsen/Brovejen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - banegård, busterminal, evt. udvidelse af museum og parkering. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Nybyggeri ved banegården: må kun ske på grundlag af samlet plan for området. DISTRIKT MARIBO 105

30 Rammenr.: D.18 Rammenavn: Område til offentlige formål ved Refshalevej i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - gymnasium, folkeskole mv. Max. 125 for den enkelte ejendom.,5 Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-R7 Rammenavn: Besøgscenter Gateway North ved afkørsel 48 i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - besøgscenter, turistområde, turisterhverv, tankstation og mindre butikker til brug for områdets kunder. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. 106 DISTRIKT MARIBO

31 Rammenr.: 360-R12 Rammenavn: Maribo golfbane Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - golfbane. Max. 2 for området under et. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Rammenr.: D.11 Rammenavn: Rekreativt område ved Søndersø/kirkegården i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - rekreative grønne anlæg mv. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan , og Haveforeningen Søndersø/Sømo. Ny bebyggelse: kun kolonihavehuse, klubhuse, toiletbygninger, iskiosk o.lign. Nybyggeri skal godkendes af fredningsmyndighederne før byggeri påbegyndes. DISTRIKT MARIBO 107

32 Rammenr.: D.12 Rammenavn: Rekreativt område ved Refshale Mose i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - rekreative grønne anlæg, nyttehaver mv. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP1 og lokalplan Ny bebyggelse: kun kolonihavehuse, klubhuse, toiletbygninger, iskiosk o.lign. Nybyggeri skal godkendes af fredningsmyndighederne før byggeri påbegyndes. Der må ikke etableres flere nyttehaver. Rammenr.: D.13 Rammenavn: Rekreativt område ved Nørresø/Sibiren i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - rekreative grønne anlæg, nyttehaver mv. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Haveforeningen Vænget/Sibirien. Ny bebyggelse: Kun kolonihavehuse, klubhuse, toiletbygninger, iskiosk o.lign. Nybyggeri skal godkendes af fredningsmyndighederne før byggeri påbegyndes. 108 DISTRIKT MARIBO

33 Rammenr.: D.14 Rammenavn: Rekreativt område ved Bangs Have i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - rekreative grønne anlæg, bygninger til rekreative formål, kulturcenter, kongrescenter, restaurant, feriecenter, campingplads til max. 112 enheder mv. Max. 5 for den enkelte ejendom. Ny bebyggelse: kun kolonihavehuse, klubhuse, toiletbygninger, iskiosk, campinghytter o.lign. Der er mulighed for at opføre ialt 22 campinghytter. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Byzone og landzone. Nybyggeri skal godkendes af fredningsmyndighederne før byggeri påbegyndes. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 363- BP6. Rammenr.: D.15 Rammenavn: Rekreativt område ved Søndersø/Bådhavnen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - kolonihaveområde. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Haveforeningen Søndersø/Sømo. Ny bebyggelse: Kun kolonihavehuse, klubhuse, toiletbygninger, iskiosk o.lign. Nybyggeri skal godkendes af fredningsmyndighederne før byggeri påbegyndes. DISTRIKT MARIBO 109

34 Rammenr.: D.16 Rammenavn: Golfbane ved Refshale i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - golfbane, rekreativt areal og bygninger tilknyttet rekreative formål. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Arealet syd for Refshale Byvej skal friholdes for bebyggelse. En del af det sydlige område er fredet og tillige omfattet af Naturfredningslovens beskyttelseslinjer, hvorfor anlægsarbejder kun kan foretages med Fredningsnævnets tilladelse. Ved spidsen af Refshalehalvøen og ved Refshalegård er der iagttaget forekomster fra stenalderen og middelalderen, hvorfor Museum Lolland-Falster skal høres forinden anlægsarbejder iværksættes. Rammenr.: D.17 Rammenavn: Rekreativt område ved Blæsenborg Allé i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - fritidsformål og facilitets- og servicebygninger tilknyttet disse formål. Max. 5 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny bebyggelse: Kun klubhuse, toiletbygninger, iskiosk, mindre restaurant o.lign. 110 DISTRIKT MARIBO

35 4.2 Landsby - Bandholm DISTRIKT MARIBO 111

36 Rammenr.: C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max. 500 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Samlet ramme til dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Max m². Max. 35 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Bebyggelsesregulerende bestemmelser skal udarbejdes for at sikre, at områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter bevares. Rammenr.: 360-B7 Rammenavn: Boligområde i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav bebyggelse. Max. 30 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

37 Rammenr.: 360-B15 Rammenavn: Boligområde ved Panumsgade i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: B.1 Rammenavn: Boligområde ved Lysmøllegade/Bandholm vænge m.m. Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 35 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Eksisterende læhegn må ikke fjernes. DISTRIKT MARIBO 113

38 Rammenr.: B.2 Rammenavn: Boligområde ved Skipperstræde i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: B.3 Rammenavn: Boligområde ved Birketvej i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO

39 Rammenr.: B.5 Rammenavn: Boligområde ved Thousigvej i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: B.6 Rammenavn: Boligområde ved Skibevej i Bandholm Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT MARIBO 115

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357 358 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne,

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere