Stærkt vækstpotentiale i ingredienser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkt vækstpotentiale i ingredienser"

Transkript

1 Tema: På den anden side af jorden sidder de på sjældne jordarter > side 6 7 Forårets fornyelser DI har indgået overenskomstaftaler for flere end ud af medarbejdere. > side 3 Vigtig lokal indflydelse Fire ud af fem virksomheder er godt tilfreds med indflydelsen i beskæftigelsesrådene. > side 4 Nettet eller nederen Købsbeslutninger træffes på nettet. En strategisk udfordring for virksomhederne. > side 4 Stærkt vækstpotentiale i ingredienser Nummer marts 2010 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon Sundhedsfremmende fødevarer sælger rigtig godt på det globale marked trods krisen. Men i Danmark og i EU er der stadigvæk en vis tilbageholdenhed for at tænke sundhedsforebyggelse sammen med fødevarer. Søren Falck Der er et stort vækstpotentiale for danske ingrediensvirksomheder inden for sundhedsfremmende fødevarer. Det vurderes i en ny DI-analyse, at verdensmarkedet vil stige fra cirka 74 mia. dollar i 2008 til cirka 95 mia. dollar i Vi oplever en stor efterspørgsel efter nye teknologiske løsninger. Den største vækst i mængde vil fortsat komme fra fødevarer, hvor man har reduceret indholdet af såkaldt usunde elementer såsom fedt og sukker. Det sker i takt med, at fedme og Diabetes 2 bliver stadig mere udbredt, siger Mikael Sternberg Christi- ansen, direktør for Daniscos Enablers Division. Sundhedsfremmende fødevarer er specielt udviklet til for eksempel at forebygge fedme, fejlernæring og andre livsstilssygdomme. Kort fortalt kan man tilsætte gavnlige ingredienser i fødevarer, eller man kan fjerne eller mindske uønskede stoffer som fedt og sukker. Markedet for sundhedsfremmende fødevarer er vokset med gennemsnitligt seks pct. om året i Europa i perioden , mens væksten i USA i samme periode var ni pct. årligt. Men hvor man i Europa bruger 11 dollar pr. indbygger på sundhedsfremmende fødevarer om året, bruger man i USA 95 dollar. Danisco forventer, at se den relativt største vækst hos de sundhedsfremmende fødevarer, hvor man decideret kan påvise en aktiv positiv virkning ved indtagelse. Men da Europa har andre regler for godkendelse af den type fødevarer end i andre dele af verden, frygter Danisco, at Danmark og EU bliver hægtet af i kapløbet om vækst. Den frygt deler branchedirektør Ole Linnet Juul, DI Fødevarer. I Danmark diskuterer man mest forebyggelse i forbindelse med sundhed. Når man skal diskutere fødevarer og forebyggelse, sander debatten oftest til i et spørgsmål om vitaminer i vingummibamser. Det skal ændres, for det er da tankevækkende, at Danmark har nogle af verdens førende ingrediensvirksomheder, med enorme forskningsbudgetter, som næsten udelukkende tjener deres penge på at producere ingredienser til udenlandske varer. Sundhedsfremmende fødevarer er en vækstdriver og bør også blive det i Danmark, siger han. > > Læs mere side 3 ««Sundhedsfremmende fødevarer er specielt udviklet til at fremme sundhed eller forebygge sygdomme. Rugbrød tilsat Omega 3-«fedtsyrer, som er godt for hjertet, er et af de få produkter, forbrugerne kan finde på hylderne i de danske supermarkeder. //Colourbox Get an International MBA without leaving job and family Executive MBA Information Meeting Thursday 15 April 2010, 17:00-19:00 Copenhagen Business School Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg To sign up for the Information Meeting please register on our website or contact us by phone. phone:

2 DI Business 15. marts Sort tilbagegang frem for grøn vækst Procesindustriens årsdag i onsdags havde fokus på nye afgifter på energi til proces, som kun rammer danske virksomheder og derved forringer konkurrenceevneni forhold til udenlandske virksomheder. De nye afgifter medfører, at investeringer ikke vil blive foretaget i Danmark, men i stedet vil blive rykket til andre lande, hvor energieffektiviteten endda er langt mindre end i Danmark, fastslog formanden for Procesindustrien, Niels Morten Hjort, i sin formandsberetning. Regeringen har i øvrigt fremrykket den analyse af afgifterne, som ellers var planlagt til OECD roser Danmark For at dække underskuddet på statsfinanserne er vejen frem ikke højere skatter på indkomster og på virksomheder. OECD roser i deres årlige vækstredegørelse Danmark for at være gået i den rigtige retning og advarer samtidig mod løsninger, der hæmmer væksten. Med skattereformen er vi helt klart kommet på rette vej. Men hvis vi virkelig skal kunne tiltrække de bedste og dygtigste hoveder til Danmark, skal vi længere ned. I lande som Tyskland, Storbritannien og USA er marginalskatten for de dygtigste medarbejdere fortsat væsentlig lavere end i Danmark, siger direktør Tine Roed, DI. Stilstand i eksporten Den danske eksport er gået i stå. Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af vareeksporten, er eksporten sæsonkorrigeret og eksklusive energivarer, skibe og fly faldet med 1,1 pct. i januar 2010 i forhold til måneden før, og set over de seneste tre måneder er den kun øget med 0,3 pct. Den spæde fremgang i eksporten, der trods alt er set i de seneste par måneder, svarer omtrent til forventningerne i DI s seneste prognose. Det understøtter forventningen om en kun svag stigning gennem I DI s seneste prognose ventes bl.a. et løft i vareeksporten på 4,2 pct. i 2010, mens industrieksporten løftes med 3,8 pct. målt i løbende priser). Leder Vi må ha en udgiftskommission Danmark har udsigt til underskud på de offentlige budgetter de næste mange år. Selv hvis regeringens konvergensprogram bliver opfyldt til punkt og prikke, vil der være underskud på de offentlige finanser så langt øjet rækker. Det vil både være urealistisk og uhensigtsmæssigt at bygge en økonomisk politik på, at vi En udgiftskommission vil kunne give anvisninger på at trimme de offentlige finanser til vækst. Kommuner skal absolut kun udlicitere, hvis virksomhederne kan løse opgaverne både bedre og billigere, lød det fra byrådspolitikere, som DI Skive Viborg debatterede udlicitering med. Udlicitering må siges at være en mulighed, når kommunaldirektør Lasse Jakobsen på et regionalt DI-møde kunne berette, at Viborg Kommune skal hente besparelser på 250 mio. kr. for at få kommunens økonomi til at hænge sammen. Kommunalpolitikernes forbehold overfor udlicitering undrede derfor formand Poul Arne Jensen, DI Skive Viborg: Kommunerne står med historisk store budgetunderskud, og det er veldokumenteret, at udlicitering kan give effektiviseringsgevinster på op imod 30 pct., sagde han. Han mente desuden at kommunerne måtte være mere realistiske. Det er urealistisk at kræve, at private virksomheder skal gøre det både di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Søren Falck, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, René Madsen, Per Geckler Møller. Layout: Belle Djerberg Træholt. Viceadm. direktør Ole Krog Udlicitering gavner kommunekassen Elever fra Bjerringbro Gymnasium forklarer virksomhedsledere og byrådspolitikere, hvordan man bruger Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro i undervisningen. Senere krydsede gæsterne klinger i en debat om udlicitering. //Lars Holm bedre og billigere, hvis de skal overtage kommunale opgaver. Det må være tilstrækkeligt, at virksomhederne ikke i en længere årrække kan sætte nye udgiftskrævende initiativer i gang. Især er der behov for at få drejet udgifterne i retning mod vækstfremmende initiativer i eksempelvis klima, uddannelse og forskning. Den politiske debat afslører desværre, at villigheden til at foretage disse prioriteringer ikke er den allerstørste. DI foreslår derfor, at der nedsættes en udgiftskommission af eksperter, der skal komme med et katalog for, hvordan de offentlige udgifter kan trimmes. Det er nu, vi skal have afdækket, hvilke opgaver det offentlige skal løse og hvordan. Målet er at skabe rammerne for, at de offentlige kerneopgaver kan løses i international topklasse samtidig med at det samlede offentlige udgiftsbudget bliver mindre. Kommissionens arbejde skal tage udgangspunkt i følgende tre tilgange: 1. Hvilke opgaver bør ikke længere være offentlige og dermed helt forsvinde ud af det offentlige budget? Det vil være opgaver, hvor der eksempelvis ikke længere synes særlige fordelingspolitiske hensyn, eller hvor der i dag er muligheder for et privat marked. 2. Hvilke offentlige opgaver bør enten af finansieringsgrunde eller af adfærdsgrunde delvist brugerfinansieres? 3. Hvilke offentlige opgaver bør i højere grad udføres af private, så det offentlige kan koncentrere sig om opgavebeskrivelse, finansiering, bestilling og kontrol af opgaverne? Et katalog efter disse retningslinjer vil give politikerne anvisninger på at trimme de offentlige finanser til vækst og dermed varigt forbedre budgettet. Opgaven haster det gør arbejdet i en sådan udgiftskommission også. kan gøre det ligeså godt som det offentlige og billigere, mente formanden. miv/fgb 42 numre årligt, bestilles hos DI, Michelle Puck Nielsen, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 12. marts Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 !! I ATL-overenskomsten indføres der nye fleksible rammer. 15. marts 2010 DI Business 3 Flere overenskomstaftaler på plads På DI s område er der nu indgået overenskomstforlig for cirka ud af godt medarbejdere. Forligsmanden udskød torsdag den varslede storkonflikt med yderligere 14 dage. Per Geckler Møller Overenskomstforhandlingerne fortsætter, efter de to gennembrudsforlig på mindstebetalings- og normallønsområdet har lagt rammerne for de videre forhandlinger. På DI s område er der nu indgået aftaler for flere end medarbejdere. Den seneste uge er der indgået forlig om at forny blandt andre Træets overenskomst med TIB, ATL-overenskomsten og Landsoverenskomsten for rutebilskørsel med 3F Transport samt Landsoverenskomsten for butikker med HK/Handel. Overenskomsten på Træ- og Møbelindustriens område blev fornyet natten til torsdag den 11. marts. Forliget ligger tæt op ad det forlig, der blev indgået på Industriens område. //Scanpix Overenskomster afspejler branchernes behov Selv om de enkelte aftaler følger rammerne fra gennembrudsforligene, er der forskellige vilkår fra branche til branche, hvilket er afspejlet i de enkelte aftaler. I ATL-overenskomsten gælder det eksempelvis behovet for mere fleksible rammer for at tilrettelægge arbejdet lokalt. Her indfører den nye aftale mulighed for at aftale lokalt på virksomheden, hvordan man håndterer eksempelvis afspadsering og regler for produktivitetsfremmende lønsystemer. Tilsvarende er parterne i forhold til busdriften blevet enige om at indføre en ny bestemmelse, der skal forebygge overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Den nye bestemmelse betyder, at de lokale parter på virksomheden får mulighed for at begære konfliktløsningsmøder gennem organisationerne, hvis der er risiko for arbejdsuro. Dermed vil parterne søge at afværge en eventuel arbejdsuro, før det resulterer i en overenskomststridig konflikt. Samlet set forhandler DI overenskomster, som omfatter godt medarbejdere. Dermed udestår der stadigvæk en del forlig, før overenskomstfornyelsen er i hus. Blandt de større områder, hvor der fredag formiddag fortsat forhandles, er overenskomsterne for slagterierne og fødevareindustrien med Fødevareforbundet NNF, Emballageoverenskomsten med 3F Industri og HK/Privat samt Overenskomsten for kontor og lager med HK/Handel og HK/Privat. Konflikt udskudt På en række områder foregår forhandlingerne nu i Forligsinstitutionen med bistand fra Forligsmanden. Det gælder blandt andet forhandlingerne med Fødevareforbundet NNF, hvor parterne konstaterede søndag den 7. marts, at de ikke kunne nå til enighed om en aftale. Også forhandlingerne på kontor og lagerområdet foregår nu i Forligsinstitutionen. Efter et orienterende møde med LO og DA valgte forligsmanden Asbjørn Jensen 11. marts at udskyde den varslede storkonflikt, så de forskellige overenskomstparter har 14 dage til at nå til enighed om de resterende overenskomster. Forligsmandsloven giver ikke yderligere mulighed for at udskyde konflikten, og dermed er der sat en klar frist til at få afsluttet forhandlingerne på de resterende områder, inden forligsmanden vil kunne fremsætte et samlet mæglingsforslag til afstemning. Svenskere vil have sundhedsfremmende fødevarer Fødevarer I Sverige ligger man langt over EUgennemsnittet, når det kommer til indkøb af sundhedsfremmende fødevarer. Det skyldes især et ønske om sundhed, lyder en vurdering. Selvom EU halter langt bagefter USA i forhold til sundhedsfremmende fødevarer, er der flere europæiske lande, der har taget dem til sig. Det land i EU, der bruger flest penge på sundhedsfremmende fødevarer, er Sverige. Svenskerne bruger i gennemsnit 30 dollar om året pr. indbygger på sundhedsfremmende fødevarer, mens gennemsnittet i EU er på beskedne 11 dollar. Det gør Sverige til det mest progressive land i EU forhold til at bruge fødevarer i forbindelse med forebyggelse. Svenskerne har taget godt i mod de sundhedsfremmende fødevarer fordi det er oppe i tiden, at passe på sig selv og leve sundt. Men de vil ikke bare leve længere, de vil også have kvalitet og aktivitet, og det kan sundhedsfremmende fødevarer være et middel til, siger Ingrid Atteryd, administrerende direktør i Svensk Egenvård. Ligesom danskerne vil svenskerne gerne leve op til de officielle kostråd. Men selvom intentionerne er til stede, er det alligevel sjældent, det lykkedes dem. Det kan være en af årsagerne til, at de sundhedsfremmende fødevarer er relativt udbredt i Sverige. Der er lavet flere undersøgelser om, hvordan forskellige vitaminer, Omega 3 fedtsyrer og lignende påvirker kroppen i en positiv retning. Samtidig er der lavet undersøgelser, der viser, at svenskerne ikke lever efter de officielle kostråd. Derfor køber svenskerne i stedet kosttilskud, vitaminer, mineraler, Omega 3 og andre sundhedsfremmende fødevarer, for at holde sig sunde, siger Ingrid Atteryd. /srfk

4 DI Business 15. marts Virksomhedskontakten og virksomhedsservice skal sættes på dagsordnen i jobcentrene. Thomas Qvortrup Christensen Virksomheder henter lokal indflydelse Med ved bordet Fire ud af fem virksomheder mener, de får indflydelse på kommunernes beskæftigelsesindsats ved at være med i de lokale beskæftigelsesråd. Samarbejdet møder også stor tilfredshed i jobcentrene. Kenneth Jørgensen lem dem selv og kommunerne, hjælpe handicappede i job og søge løsninger på, hvordan man får unge til at blive i arbejde. Sådan lyder beskrivelsen fra projektleder Erling Malmqvist, Returplast Danmark A/S, på spørgsmålet om, hvad arbejdet i beskæftigelsesrådene indeholder. Muligheden for indflydelse på den kommunale beskæftigelsesindsats er til stede. Så er det op til den enkelte repræsentant at tage den, siger Erling Malmqvist, der sidder i beskæftigelsesrådet i Brøndby. Han er ikke alene om den holdning. Chefkonsulent Thomas Qvortrup Christensen, DI, er overbevist om, at repræsentation giver indflydelse. Virksomhedskontakten og virksomhedsservice skal sættes på dagsordnen i jobcentrene. Der er ingen tvivl om, at holdningerne fra de virksomheder, der har en repræsentant i rådene, bliver hørt, og at arbejdsgiversidens krav kommer på dagsordnen, siger han. Gode råd begge veje I Odsherred kommune sætter man stor pris på virksomhedernes indsats, og ifølge kommunens beskæftigelseschef Jens Højlund kommer kommunerne også med gode råd til virksomhederne. Samarbejdet fungerer som et pendul, der svinger begge veje med rådgivning og meningsudveksling. Men vi er meget tilfredse med virksomhederne, der er massivt på banen, og virkelig er gode til at stille sig til rådighed med bl.a. arbejdspladser, aktiveringssteder, socialt engagement og ikke mindst sparring, siger han. I løbet af de kommende måneder skal der udpeges nye repræsentanter til beskæftigelsesrådene, og der er noget at komme efter for virksomhederne. En rundspørge blandt DI s medlemsvirksomheder rundt om i landet viser, at 80 pct. af de adspurgte repræsentanter mener, at de i meget høj grad eller i nogen grad har indflydelse på den lokale beskæftigelsesindsats. Virksomhedernes repræsentanter i beskæftigelsesrådene præger udviklingen i beskæftigelsespolitikken som med- og modspillere og sparringspartnere til kommunerne. Det sker f.eks. ved at skabe kontakt mel- Projektleder Erling Malmqvist, Returplast Danmark, samarbejder med kommunen om beskæftigelsesindsatsen. //Hans Søndergård Beskæftigelsesråd > > Der er 91 jobcentre, og hvert center har tilknyttet et lokalt beskæftigelsesråd hovedsageligt bestående af repræsentanterne fra arbejdsgiver- (DA) og lønmodtagerside (LO). > > Rådene mødes cirka seks gange om året. > > Med udgangen af maj skal de nye repræsentanter være fundet. Virksomheder forsømmer nettet E-business Nettet er blevet en omfattende strategisk udfordring for virksomheder. Lars Ole Løcke De fleste virksomheder har en hjemmeside, men det halter ofte med at udnytte nettets muligheder forretningsmæssigt. Den erfaring har man gjort sig hos Dansolar ApS. Vi har stadig meget at lære, både i forhold til at få skabt omtale af vores produkter på nettet over for forbrugerne og i forhold til at servicere vores business-kunder, siger salgs- og marketingdirektør Michael Kiær. Internettet har etableret sig som den vigtigste kilde til information blandt forbrugere. 80 pct. finder i dag information om produkter og virksomheder på nettet. Dermed er det ifølge direktør Rasmus Bech Hansen fra virksomheden Kontrapunkt Online nødvendigt for virksomhederne at betragte nettet som andet og langt mere end et simpelt reklamevindue. Stort set alle købsbeslutninger er flyttet til nettet. Det betyder, at tilstedeværelse på nettet er en strategisk udfordring for virksomhederne. Der skal være værdi for kunderne i at klikke ind på hjemmesiden, siger Rasmus Bech Hansen. Facebook markedsføring Udfordringen er todelt. På den ene side er virksomhederne nødt til at forholde sig til, at forbrugerne søger information og træffer købsbeslutningen via omtale på nettet. F.eks. betyder produktanbefalinger fra familie, kolleger og venner på sociale netværk, som f.eks. Facebook og blogs, mere for købsbeslutningen end virksomhedens egen markedsføringsindsats. På den anden side forventer virksomhedernes forretningsforbindelser også at blive serviceret via nettet. Som en virksomhed, der sælger til andre virksomheder, er nettet endnu vigtigere, men på det punkt har virksomhederne forsømt at udvikle sig, siger Rasmus Bech Hansen. Hjælp til selvhjælp Hos Dansolar sker hovedparten af salget via byggemarkeder, men virksomheden søger også at komme ind i varmen hos VVS-firmaer. I den forbindelse har Michael Kiær desuden et stærkt ønske om at servicere virksomhederne over nettet. Det handler blandt andet om at gøre produktoplysninger og monteringsvejledninger tilgængelig som dokumenter og/eller video via hjemmesiden. Jo mere information der kan gøre vores kunder selvkørende via nettet, jo mere er det også hjælp til selvhjælp, siger han. En verden af muligheder At få succes med e-business kræver andet og mere end blot en hjemmeside. Publikationen E-business gevinsten er kun et klik væk guider virksomhederne igennem de centrale e-business løsninger og hvad de kan bidrage med i den daglige forretning. Pjecen er udgivet af DI Handel og DI ITEK og kan hentes på di.dk/shop/publikationer

5 15. marts 2010 DI Business 5 Hvor i hovedstaden får du alt dette Restaurant Fitness & frisør Konference Metro & lufthavn Shopping Flex-lokaler Receptionist Sikkerhed Gæste-oplevelse...som ekstraudstyr sammen med dit nye kontorlejemål? fra kr. 1150,- /m 2 Alle priser er eksklusiv drift og moms. Fokusér på jeres kerneforretning og lad KLP levere den optimale ramme om jeres fremtid. Gennemført arkitektur, høj kvalitet, optimal lokalefleksibilitet og kontrolleret indeklima. Bliv en del af et inspirerende arbejdsmiljø sammen med nogle af Skandinaviens mest fremsynede virksomheder. Kontorlejemål fra 744 til m² til attraktive priser. Oplev helheden og se mulighederne på Arne Jacobsens Allé/Edvard Thomsens Vej, Ørestad City lige overfor Fields. Læs mere på eller ring

6 DI Business 15. marts Tema: Kampen om de sjældne jordarter De kinesiske minearbejdere har gennem mange år sikret landets nuværende styrkeposition på markedet for de sjældne jordarter. //Polfoto Danske producenter af teknologisk udstyr og produkter presses af kinesiske konkurrenter, der har lettere og billigere adgang til særlige råstoffer. Disse indgår i produktionen af bl.a. vindmøller og fladskærme og betegnes sjældne jordarter. Kenneth Jørgensen Virksomheder i Danmark, Europa og resten af Vesten risikerer at tabe kampen til Kina om de vigtige markeder for klimavenlige teknologier. Ifølge en ny analyse fra DI sidder landet på 97 pct. af verdensproduktionen af de såkaldte sjældne jordarter, der bl.a. indgår i fremtidens grønne teknologier og højteknologisk produktion af f.eks. vindmøller, hybridbiler, fladskærme og Ipod. Dermed har Kina mulighed for at regulere pris efter egne interesser samt favorisere kinesisk ejede virksomheder frem for udenlandske. Seniorforsker Nini Pryds, Risø DTU, forventer, at alle konkurrerende virksomheder uden for Kina fremover vil opleve prisstramninger på området. Hvis kineserne sidder på essentielt vigtige materialer, kan det blive problematisk for danske virksomheder, fordi Kina mere eller mindre egenhændigt bestemmer hvem, der kan købe og til hvilken pris. Der er grænser for, hvor langt kineserne kan gå over for udenlandske virksomheder. Men de vil højst sandsynligt presse konkurrenterne så meget, de nu kan, før andre udbydere vil dukke op på markedet, siger han. Sintex A/S er én af de virksomheder, der har mærket til den kinesiske protektionisme. I løbet af de seneste tre måneder er prisen på sjældne jordarter steget med 30 pct., og adm. direktør Peter Christensen, Sintex A/S, er bekymret for virksomhedens konkurrenceevne, hvis den nuværende udvikling fortsætter. På den korte bane går stigninger i prisen direkte videre til kunden, og det kan vi med de nuværende stigninger godt køre lidt på endnu. Men med fortsat stigende priser vil kunderne gradvist begynde at overveje alternative tekniske løsninger. Desuden vil vi på den lange bane kunne miste kunder på usikkerheden om, hvorvidt vi kan garantere levering, når vi er afhængige af de kinesiske restriktioner, der pludseligt kan betyde, at kun kinesisk ejede virksomheder får leveret, siger han. Flere led i produktionen Fra kinesisk side er man bange for, at de sjældne jordarter risikerer at være opbrugt i løbet af år, hvis ikke produktionen kontrolleres. Derfor har den kinesiske regering besluttet, at de sjældne jordarter først og fremmest skal være til rådighed for kinesiske virksomheder. Konsulent Joakim Larsen, DI, mener, det er en bekymrende udvikling. Det er problematisk, hvis efterspørgslen på de specielle råstoffer fortsat stiger, og det må man umiddelbart gå ud fra, at den gør med det store globale fokus, der er på grøn teknologi. I DI er vi for fri konkurrence, men med Kina ved roret står alle ikke-kinesiske virksomheder uden muligheder for at konkurrere på lige vilkår med de kinesiske. Desuden kan virksomheder i sidste ende blive tvunget til at flytte produktionen til Kina, hvis de fortsat vil være konkurrencedygtige, siger han. Adm. direktør Peter Christensen, Sintex A/S, pointerer, at Kina foruden at sikre egne virksomheders produktion gennem protektionistiske tiltag

7 15. marts 2010 DI Business 7 Kinas svar på den saudiske olie samtidig forsøger at fastholde så stor del af forædlingen i Kina. Kina vil meget gerne være den altafgørende faktor i hele produktionskæden. Det gør de ved at indføre ekstra eksporttold og restriktioner på eksportmængder af de sjældne jordarter og på de råvarer, der er baseret på disse. Det er konkurrenceforvridende, og man kan så tvivl om, hvorvidt det er lovligt i henhold til WTO, siger han og pointerer vigtigheden af den vestlige verden presser på for at få fjernet barriererne og samtidig støtte tiltag som f.eks. åbning af miner uden for Kina. På nuværende tidspunkt er WTO i gang med en sag, som EU, Mexico og USA har anlagt mod Kina, og som omhandler kinesisk protektionisme af andre råstoffer end de sjældne jordarter. Konsulent Joakim Larsen, DI, ser frem til sagens afgørelse. De internationale handelsregler er ikke tilstrækkelige i deres nuværende form. Den verserende sag, der kan få Kina til at afstå fra handelsrestriktioner på eksport af andre råvarer end sjældne jordarter, skal ses som en testsag, der kan skabe præcedens for et muligt fremtidigt opgør med konkurrenceforvridningen på markedet for de sjældne jordarter, siger han. De sjældne jordarter er forudsætningen for mange produkter lige fra ipods og motorer til vindmøller og elbiler. Kineserne sidder på 97 pct. af verdensmarkedet, og det forstår de at udnytte. Jens Fuglsang Edelholt Et strategisk produkt, som vesten er dybt afhængig af, og som man kan skrue op og ned for produktionen af ganske som med den saudiske olie. Sådan opfatter kineserne den dominans inden for udvinding og produktion af sjældne jordarter, som verdens folkerigeste nation sidder på 97 pct. af. Det mener Peter Kjeldsteen, der er formand for Dansk Magnetisk Forening. De sjældne jordarter bliver brugt i produktionen af en lang række forbrugsgoder, som vi i Vesten tager for givet, og som vi er dybt afhængige af. Det er eksempelvis mp3-afspillere, mobiltelefoner, computere, fladskærme og motorer. Desuden indgår sjældne jordarter i produktionen af en række af fremtidens teknologiske løsninger som elsparepærerer, solceller, batterier i fremtidens elbiler og i næste generation vindmøllegeneratorer. Det samme gælder en ny generation af elektromotorer, som øger ydeevnen. Mange tekniske goder kan vi ikke producere uden adgang til magneter. Og dermed kan tilgængeligheds-problematikken blive en stopklods i nogle brancher, siger Peter Kjeldsteen. Milliard-investeringer Netop tilgængeligheden er afgørende, når kineserne indfører eksport-restriktioner samtidig med, at behovet i vesten vokser. Men de sjældne jordarter er rent faktisk ikke sjældne. De hedder bare sjældne jordarter, fordi de ikke findes i Europa. Til gengæld findes de i bl.a. Australien og USA, hvor man tidligere har udvundet de sjældne jordarter. Kineserne har de seneste 25 år set det her som Kinas svar på Saudi-Arabiens olie. De har strategisk dumpet prisen for at udkonkurrere alle andre producenter. Og da de så var væk, blev prisen reguleret tilbage på niveau, siger Peter Kjeldsteen. I Australien har kinesere forsøgt at købe rettighederne til udvindingen, men det har myndighederne stoppet. I USA bliver det for tiden overvejet at genoptage udvindingen i en mine, der i 1980 erne producerede sjældne jordarter. Det kræver dog investerin- ger i milliard-klassen, og derfor er beslutningen afhængig af en vis investeringsvilje hos de amerikanske myndigheder. Sjældne jordarter er slet ikke sjældne. Men navnet har de fået, fordi de ikke findes i Europa. Jordarterne bruges i fremstillingen af en lang række produkter fra farvet glas og kameralinser til lasere og batterier. Kina sidder på 97 pct. af udvindingen de sjældne jordarter, der består af stofferne Cerium, Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium og Lutetium. Kilde: Wikipedia Læs mere på di.dk/opinion

8 DI Business 15. marts Mangfoldighed er et must Forskellighed DI forstærker indsatsen for mere mangfoldighed i virksomhederne. På en stor konference 23. marts tager man ved lære af udlandet. Finn Georg Bald I en typisk dansk virksomhed er medarbejderen ifølge Forsknings- og Innovationsstyrelsens mangfoldighedsindeks af hankøn, pæredansk og med en kort eller mellemlang uddannelse. For direktør Bolette Christensen, DI, er det derfor oplagt at få skabt større mangfoldighed. Ikke mindst når arbejdsstyrken falder. Hvis virksomhederne arbejder mere med mangfoldighed, så har de også en større chance i den konkurrence, som de møder, fastslår Bolette Christensen. En konkurrence, hvor vindernes medarbejdere er både unge og gamle, mænd og kvinder, danskere som udlændinge og med mange forskellige uddannelser. I næste uge kridter DI banen op for en forstærket indsats i Det sker på konferencen Diversity in Business and Leadership, der sætter fokus på, hvad vi i Danmark kan lære om mangfoldighed af vore egne globale virksomheder. Den målrettede indsats skal skabe opmærksomhed om mulighederne i mangfoldighed og på længere sigt også sætte fokus på, hvad mangfoldighed betyder for virksomhedens bundlinje. Det er der mange, især store virksomheder, som er interesserede i at finde ud af, siger Bolette Christensen. Men indtil videre kan de store inspirere de små. Vi kan være lidt indadvendte i Danmark, og derfor kan vi hente god inspiration fra danskere, der kommer udefra og af direktører for datterselskaber, der kommer fra andre kulturer og bibringer os nogle tanker om, hvordan de tænker og gør, opfordrer hun. Udefra kommende kan se markedet på en helt ny måde Henriette Kistrup er Supply Chain Director i Carlsberg UK og på spørgsmålet om, hvorfor vi ikke herhjemme er mere mangfoldige, svarer hun: Englænderne er generelt ikke så interesserede i at rejse ud i verden, hvorimod danskerne virker lidt mere tørstige. Men generelt betyder det, at de veluddannede herovre ikke har lyst til at rejse til Danmark og arbejde. Derfor får Danmark heller ikke så mangfoldige arbejdspladser. Barriererne er ifølge Henriette Kistrup et svært sprog og pengene. Det er bestemt ikke lukrativt at rejse til Danmark. Det handler både om et højt skattetryk og de lavere lønninger, siger hun. Men hvad gør Carlsberg selv for mangfoldigheden? Vi har bl.a. nogle udstationeringspakker, der gør det nemt at flytte rundt i verden, svarer Henriette Kistrup, der er helt på det rene med, at mindre virksomheder har et andet udgangspunkt. Her opfordrer hun til, at man i stedet sender folk ud i korte projekter eller tager folk udefra ind i tilsvarende korte perioder. Der kan jo komme en udefra med en helt anden vinkel på det marked, man befinder sig på, siger hun og tilføjer: Vi arbejder selv på at udveksle med nogle af vore russiske kolleger. Engelske bryggeriarbejdere er en forholdsvis homogen gruppe. De vil kunne lære russerne noget og samtidig vil de blive udfordret på de ting, de går og laver, siger hun. Også når det handler om direktionsjobbene er forskelligheden vigtig. Hvis man vil have en virksomhed til at være international, er man nødt til at have folk i ledende stillinger, som har forskellig baggrund, påpeger Henriette Kistrup. Perspektiver fra ind- og udland På konferencen Diversity in Business and Leadership Inside- and Outside Perspectives 23. marts kan man foruden Henriette Kistrup bl.a. møde Managing Director Pornthip Viphatanaporn, Grundfos Thailand, Adm. direktør Jesper Møller, Toms Gruppen A/S samt minister for ligestilling Lykke Friis (V). di.dk/shop/arrangementer Mød Claudia L. Woody, IBM IBM s managing director for intellectual property, Claudia L. Woody kommer også til DI s konference 23. marts om mangfoldighed i forretning og ledelse. Hun har tidligere i DI Business slået til lyd for, at en broget medarbejderskare giver mere innovation og effekt på bundlinjen. IBM begyndte sin udvikling i mangfoldighed i 1899, da de første kvinder og sorte blev ansat. I 1943 blev IBM s første kvindelige vicepresident udpeget, i 1984 tilføjede IBM som den første større virksomhed seksuel orientering til deres ikke-diskrimineringspolitik og i 2006 blev IBM s Euro Gay And Lesbian Business Executive etableret. Har du et vinderprodukt? Deltag i konkurrencen om DI s Produktpris 2010 > Find ansøgningsskemaet på di.dk/virksomhed. > Ansøgningsfrist 20. april > Kontakt chefkonsulent Henrik Valentin Jensen på telefon Produktpris õ

Trofaste medarbejdere skal plejes

Trofaste medarbejdere skal plejes Tema: Iværksætterne og globaliseringen > side 6 7 GDA-klager er afvist Fødevaresekretariat slår i flere sager fast, at GDA-mærkning er helt efter bogen. > side 3 Ny vækstmodel til Kina Hvis Kinas eksplosive

Læs mere

Industriens parter tager ansvar

Industriens parter tager ansvar Fra viden til velstand: Mere kvalitet i uddannelserne er nødvendigt for gode hjerner. > side 3 Tre års medvind Der er tre års demografisk medvind til at få trimmet de offentlige budgetter. > side 3 C2C

Læs mere

Slut med uklare miljøregninger

Slut med uklare miljøregninger Tema: Potentialet i OPS er i milliardklassen > side 6 7 For lidt forskning EU investerer i velfærdsteknologi. Danske virksomheder er ikke med på vognen. > side 3 Lighed forsvinder Lighedsprincippet skal

Læs mere

Danmark rasler ned af velstandslisten

Danmark rasler ned af velstandslisten Medlemstilbud: Uddannelser, eksportpjece, seminarer, fremstød m.m. > side 10 11 Borgerne glade for udbud Borgerne er mere positive overfor private virksomheder end deres borgmestre. > side 3 Planlæg ejerskiftet

Læs mere

Energiafgifter svækker virksomheders investeringslyst

Energiafgifter svækker virksomheders investeringslyst Tema: Mere genbrug gavner klimaet > side 6 7 Vejhullerne bliver større Politikere vil hellere give penge til ældre og børn end til vejene. > side 3 Bunden er nået Antallet af lastbiler over Storebælt og

Læs mere

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Jobcentre ikke klar Kommunerne er endnu ikke klædt på til at overtage hele beskæftigelsesindsatsen. > side 3 Forbrugermærke fungerer GDA-mærket er udskældt

Læs mere

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job Tema: Problemet med protektionisme > side 8 9 Europas dag i DI EP-valget 7. juni fik startskuddet i DI, da spidskandidaterne forleden krydsede klinger. > side 3 Spørg i Sverige Private virksomheder passer

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

GDA-kritik tilbagevises af eksperter

GDA-kritik tilbagevises af eksperter Tema: Regionale erhvervstræf vækker optimismen > side 6 7 Logistik og lyssyn Transporterhvervet er presset, men dog fokuseret på nye muligheder og markeder. > side 3 GDA-kritik tilbagevises af eksperter

Læs mere

Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3

Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3 Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3 Vejene der blev væk Transportforlig fylder milliarder på kollektiv trafik, men fylder ikke hullerne i vejene. > side 3 Viden i en ventetid AMU-centre

Læs mere

Fire indbrud på et enkelt år

Fire indbrud på et enkelt år Offentlig-privat: Berøringsangst hindrer synergieffekter > side 8 Fra lav til høj status 14 mio. kr. skal sikre, at erhvervsskolernes prestige og synlighed bliver bedre. > side 3 Umulige etiske krav Hvordan

Læs mere

FN køber mindre dansk

FN køber mindre dansk TÆT PÅ Camilla Kampmann brænder for genbrug Nr. 18 10. juni 2014 DI Business di.dk/dibusiness Et hot emne hos it-virksomheden Oracle er såkaldt cirkulær økonomi, som bl.a. handler om genbrug af hardware.

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

Vismændenes plan er uambitiøs

Vismændenes plan er uambitiøs Tema: 18 virksomheder har fået regionale initiativpriser > 7 10 Chance for balance Fire ud af ti kommuner får lavere serviceudgifter frem mod 2015, viser DI-undersøgelse. > side 3 Bøvl i byggesager Nyt

Læs mere

Hver fjerde ansætter i udlandet

Hver fjerde ansætter i udlandet Tema: Kampen mod domænesnylterne > side 6 7 Øresundsbroen fylder 10 Fødselaren har succes med trafiktallene. Men potentialet for integration er uforløst. > side 3 Miljøbøvl skal til livs Et samarbejde

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen!

Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen! Tema: Fremtidens erhvervsuddannelser starter nu > side 8 9 En unik universitetside University of Oxford har privat kapital på plads, allerede før forskningen starter. > side 4 Trafik bliver intelligent

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009

17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009 17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009 KONFERENCER JAGES UD AF DANMARK OP PÅ TÆERNE MED KARIN RIIS- JØRGENSEN FLEKSIBLE LØNPAKKER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere