Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning"

Transkript

1 Bilagsmateriale Involvering - Kommunikation og kompleksitet i praksis Helle Herlev Roesbjerg Lis Hartmann Schmidt Marie-Louise Rønning Sus Thorsen Tina Tving Stauning Master i Professionel Kommunikation 2015 Roskilde Universitet

2 Bilagsfortegnelse Side 1 Mailkorrespondance med jordemødre og leder Materiale til interviews og observation 2.1 Interviewguide Fokusgruppeinterview Observationsguide til jordemoderkonsultationer Interviewguide Interview med gravide og pårørende Praktiske informationer til dig, som deltager i interview Oversigt over valgte billedkort i interview Transskriptioner 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview Transskription af observation konsultation A Transskription af observation konsultation B Transskription af observation konsultation C Transskription af observation konsultation D Transskription af interview gravid 1 og mand Transskription af interview gravid Skemaer til observation af konsultationer 4.1 Observationsskema A Observationsskema B Observationsskema C Observationsskema D Meningskondenseringer 5.1 Fokusgruppeinterview Observation A Observation B Observation C Observation D Interview gravid 1 og pårørende Interview gravid 2 1-9

3 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Mailkorrespondance med jordemodercentret En hilsen fra (jordemoder) Selv tak, det var en fornøjelse at deltage og utroligt lærerigt. Jeg har mulighed for at deltage alle dage på nær 15. april. Mvh (jordemoder) Efterrefleksion med jordemødrene , 4 af de 5 deltager x x x x Kære (fem jordemødre) Allerførst vil vi sige tusinde tak for et super oplevelse hos jer i Jordemodercentret. Dejligt at møde et så imødekommende personale, som har interesse i det samme område, som vi har. Vi har fået en masse godt og spændende materiale, som vi skal transskribere de kommende dage. I skal vide, at al den indsamlede empiri vil blive behandlet fuldstændigt fortroligt i gruppen. Gruppe 2 MPK

4 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Når vi mødes i april, vil vi sammen med jer tale om, hvilke fund vi har gjort og hvilke tanker, I efterfølgende har gjort. Sammen bliver vi der enige om, hvilken og erfaring, der skal bringes videre evt. til jeres leder. Som vi nævnte i slutningen af fokusgruppeinterviewet, har det vist sig, at den 25. marts er for tidligt at lave opfølgende samtale med jer, derfor foreslår vi følgende datoer: I april, hvilket vi helst vil: 8. / 15. / 22. / 29. april Alternativt kunne være den 13. eller 20. maj Vil I melde tilbage, hvilke dage I har mulighed for og lyst til at deltage, så vil vi koordinere det og efterfølgende booke jer i kalenderen På genhør Helle, Marie Louise, Lis, Tina og Sus 24.2 kl 19 Efter lidt korrespondance frem og tilbage svarer (lederen) på henvendelsen: Kære (jordemødrene) Som det fremgår af nedenstående har (jordemoder) og jeg mailet lidt frem og tilbage vedrørende Sus og min plan om at kigge forbi på torsdag kl Som (jordemoder) skriver, vil det være i jeres fritid. Det har ikke været muligt at orientere jer i tide, så jeg kan være sikker på, at I er med på at møde på arbejde 30 min før på torsdag. På den baggrund skrinlægger jeg ideen med at kigge forbi. Det er mit håb at I kontakter Sus, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til gruppen og deres besøg d. 5/ Gruppe 2 MPK

5 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret kl 18 Hej (lederen). (Lederens kollega fra torsdagsholdet svarer klokken 18 på den udsendte henvendelse) Jeg synes det er helt ok at i kommer i kons., men ikke kl Selv om vi om torsdagene kommer tidlig, er det fortsat vår fri tid. Og det er ikke alle som kommer så tidlig. Jeg synes bestem det skal være i vår arbejdstid. Kh. (en jordemoder) Kære Kollegaer (dette er lederens medfølgende kommentar til vores brev i dag) Vedhæftet finder i en henvendelse, der er en opfølgning på den I allerede har vedrørende ønsket om at en studiegruppe fra RUC, kan få mulighed for at fylde i jeres konsultationsdage d. 4. og Sus og jeg har allerede aflagt onsdags gruppen et besøg og vi kigger forbi torsdagsgruppen d. 26/2 215 kl. 7.30, for at få en drøftelse af, hvorledes I kan bidrage til en ønske empiri. Gruppen er informeret om, at der er studerende koblet på konsultationerne og er indforstået med at det kan betydning i forhold til, i hvilket omfang det bliver muligt at observere. Det er mit håb at I og studiegruppen finder en måde at tackle udfordringen på, så alle får en god og brugbar oplevelse Kære Onsdags- og torsdags jordemødre på (by) Jordemodercenter, Vi er, som tidligere skrevet, en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i gang med vores masterprojekt. Vi er fem: Marie Louise er folkeskolelærer, Tina er bibliotekar, Lis, Helle og Sus er sygeplejersker. Gruppe 2 MPK

6 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Vi arbejder med emnet brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at indhente empiri i hos jer. Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) Derudover vil vi meget gerne overvære, dvs observere nogle konsultationer mellem jer og de gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts De gravide kan være såvel førstegangs som fleregangs gravide. Både de gravide/par og jordemoderen, der indgår i observationen vil blive anonymiseret. Vi håber, at det er muligt for os, at kunne være fluen på væggen ved nogle samtaler. Der vil kun være én af os med til konsultationen, for ikke at forstyrre jer unødigt. Vi vil dog gerne have lov til at optage samtalen, og derudover så diskret som muligt sidde og notere, hvad vi observerer. Torsdag d. 5.3 har vi et ønske om, at kunne lave nogle interviews med gravide, som netop har været inde til konsultation. Vi vil anonymisere deres identitet, og de vil få at vide, hvad vi skal bruge interviewene til. Igen optages samtalerne og vi vil gerne være 1 til 2, alt efter, hvad der passer den gravide og evt hendes pårørende. Vi vil både d. 4. og 5. marts være til stede på jordemodercenteret fra kl Såfremt I har uddybende spørgsmål, kan I til enhver tid kontakte Sus på De bedste hilsner fra Marie - Louise, Tina, Helle, Sus og Lis Kære Sus (fra lederen) Da jeres gruppe ud over fokusgruppeinterview gerne vil have mulighed for at observere nogle konsultationer med de gravide / partnere bedes du orientere jordemødrene med en udmelding på, hvorledes I tænker at slaget skal stå. Tænker at onsdagsgruppen skal Gruppe 2 MPK

7 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret orienteres skriftligt og torsdagsgruppen kan blive orienteret, når vi ses med dem på torsdag. Mit forslag er, at I d. 4/3 og 5/3 allerede kl er i (adressen), så I kan nå at aftale, hvordan I forholder jer i relation til observation af konsultationerne. I forhold til at interviewe de gravide / parterne tænker jeg at din gruppe må aftale hvorledes I fordeler opgaverne, så I kan afvikle interview og observationer sideløbende det behøver jo som jeg har forstået det ikke være de samme personer Kære jordemødre Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i gang med vores masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er bibliotekar, Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. Vi arbejder med brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at indhente empiri i Jordemodercentret i (by). Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) Derudover vil vi meget gerne om muligt overvære, dvs observere nogle konsultationer mellem jordemødre og gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts De gravide kan være såvel første gangs som flere gangs gravide. Både de gravide/par og jordemoderen, der indgår i observationen vil blive anonymiseret. På vegne af gruppe 2 MPK Sus Thorsen Gruppe 2 MPK

8 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Opfølgning på samtale med (lederen) fredag den Den 4.3 er der som sagt aftalt, at vi skal holde fokusgruppeinterview med de (forhåbentlig) fem jordemødre, som er på arbejde den dag. Jeg talte med (lederen) om, at vi kunne lave observation både den dag og dagen efter. Hvis det var samme dag, så ville det være med de samme jordemødre, som skal med til fokusgruppeinterview. hvis det er dagen efter, vil det være med et andet hold. Det der kunne være smart ved at lave observationerne i samme hug er, at I måske alligevel er herovre på (sted). I kan alle sove hos mig om natten, hvor vi kunne lytte interviewet igennem og gøre os klar til, hvis vi også ville afvikle dybdeinterview med gravide torsdag. Tja mange spørgsmål, men (lederen) foreslog, at såfremt vi ønskede at foretage observationer og dybdeinterview der, så skulle vi formulere et skriv til de jordemødre, som er på arbejde der, så de kan gøre sig klar, at vi kommer. Altså, hvornår ville I kunne komme den 4/3 og kan I blive den 5/3?? Opfølgning på mødet (frokost) i Jordemodercentret De 4 af de 5 jordemødre, som varetager onsdagskonsultationerne var tilstede. Alle var interesserede i at deltage i vores projekt. Jeg fremlagde vores oplæg, og vi enedes om at foretage fokusgruppeinterview - med accept fra jer - onsdag den 4.3 og opfølgende samtale den I mellemtiden foretager vi 1. konsultation med 3-4 kvinder (hhv evt 3. gangs gravide) med opfølgende dybdeinterview. Jordemødrene blev booket i deres kalendere med fgl kommentar: Kære (alle fem jordemødre) Tusinde tak for jeres tilsagn om at deltage i fokusgruppeinterview om brugerinvolvering. Jeg har fået tilbagemelding fra hele min gruppe om, at alle er glade over, at det er lykkedes. Jeg indkalder jer hermed til selve fokusgruppeinterviewet den 4. marts og opfølgning den 25. marts samme tid Vi vil snarest melde tilbage om nærmere indhold for dagen. Gruppe 2 MPK

9 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Såfremt I har nogle tanker om involvering af gravide i deres forløb, er I mere end velkomne til at skrive til os. Efter konf med Ulla Rudbeck ydes der time for time betaling til interviewet På vegne af gruppen Hilsner Sus Thorsen Jeg talte med (lederen) om, hvilke gravide, det ville være hensigstmæssigt at overvære samtalerne med. i fgl Fødeplan for Region Syddanmark 2014 (har lagt den i litteraturmappen) er niveau nok de bedste at få kontakt med. De er præsenteret på side 53. Alle får præsenteret KRAM - faktorer allerede ved første konsultation. Vi kan snarest planlægge, hvornår vi ønsker aftaler om observation af konsultationer. Formål og mål med jordemoderkonsultationer ifgl. Fødeplanen side 71: Formålet med konsultationerne hos jordemoderen er at tilbyde sundhedsfremme, forebyggelse og risikoopsporing i forhold til såvel fysiske, psykologiske som sociale aspekter i forløbet graviditet, fødsel og familiedannelse. Målet med den jordemoderfaglige indsats i graviditeten er at: Støtte den gravide kvinde og hendes familie i at øge deres om graviditet, fødsel, amning, forældreskab, barselsperiode samt det spæde barns behov Støtte den gravide kvinde og hendes partner i at anvende egne ressourcer og netværk, og realistisk vurdere eventuelle belastende faktorer Støtte og vejlede den gravide med henblik på, at hun føler sig velinformeret og fysisk og psykisk klar til fødslen Skabe fortrolighed med fødestedet og kontakt og tillid til personalet før fødslen. Fremme kvindens/ forældrenes forudsætninger for varetagelse af omsorg for barnet, som grundlag for familiens fremtidige trivsel Bruge sundhedspædagogiske metoder, der stimulerer til brug af eksisterende netværk og til dannelse af netværk. Mon vi skal tjekke Birgitte, hvorvidt der skal søges Datatilsynet om at interviewe gravide? Kære jordemødre på Jordemodercentret i Gruppe 2 MPK

10 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som netop er gået i gang med vores masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er bibliotekar, Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. Vi ønsker at arbejde med brugerinvolvering og har i den forbindelse henvendt os til (navn på deres leder)i håb om at få en gruppe jordemødre i tale omkring emnet. Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi forestiller os, at vi vil indlede med et fokusgruppeinterview med 3-4 jordemødre. Her vil vi undersøge, hvordan I tænker og er optaget af brugerinvolvering. Den indhentede vil vi sammenholde med, hvad der optager os omkring emnet, og efterfølgende vende tilbage til jer for at høre jeres refleksioner på de problemstillinger, som er ridset op i forløbet. Alle vil blive anonymiserede. Det kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. Selve fokusgruppeinterviewet vil tage ca. 1 time. Efterfølgende vil vi vende tilbage til jer, hvor vi sammen ser på den indsamlede. Dette vil også tage ca. en time. Da jeres hverdag er travl, og dagene er fuldt bookede, vil vi spørge, om I kunne have lyst til at deltage i projektet, som ovenfor skitseret. Derfor vil det være nødvendigt at bruge en time efter arbejdstid. Vi kunne foreslå en af følgende datoer til interview 19./24. eller 25. februar og en af følgende dato til opfølgning: den 24. eller 25. marts. Vi håber, at det har jeres interesse, og I har lyst til at deltage sammen med os. Vi stiller gerne op med kaffe og lækkert hjemmebag. På vegne af gruppe 2 Master i Professionel Kommunikation (MPK) RUC - Roskilde Universitet Sus Thorsen Gruppe 2 MPK

11 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Interviewguide Fokusgruppe jordemødre d Indledning: Før interview: Velkommen og tak fordi I vil blive længere i dag. Interviewet tager 1 time. Vi vil meget gerne have lov til både at optage interviewet på diktafon og på film. I vil være anonyme i alt efterfølgende materiale og optagelser høres kun af os og slettes ifbm. eksamen. Formalia: Tina og Sus. Intro til formalia tager Sus om morgenen præsentationsrunde os Lis er moderator, Tina er bi-moderator og Sus, Helle og Marie-Louise observatører. og jer Hvor længe har du været jordemoder? Har I nogen spørgsmål inden vi starter? Emnet Vi vil gerne høre jeres refleksioner om det emne vi skriver masterprojekt om; nemlig spændingsfeltet mellem det fagprofessionelle og brugerinvolvering. Formen: Introduktion er noget af det vigtigste ved fokusgrupper(halkier 2006:56-59) Der er ingen rigtige eller forkerte svar. vi gerne høre alle de overvejelser og refleksioner I har.. gerne stille spørgsmål til hinanden og få en samtale i gang. Jeg vil sikre at alle kommer til orde og at vi holder os til tæt til emnet. Tina at vi holder tiden og evt uddybende spørgsmål:-) Under interview: Med udgangspunkt i vores problemformulering vil vi spørge jer: " hvordan I som jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan praktiserer I det under jordemoderkonsultationerne." Tag et billedkort som for jer beskriver samtalerne, en god og en mindre god konsultation Vi I tage en runde, hvor I hver især fortæller, hvad det får jer til at tænke på. I må meget gerne snakke sammen om kortene gerne et eksempel på, hvornår det lykkes at involvere den gravide og hendes pårørende? Hvornår er det svært, at få det til at lykkes? Uddybe ved hjælp af åbne spørgsmål. Fordeling af roller: Teknisk assistent : Marie-Louise Gruppe 2 MPK

12 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Observatør og forplejning: Sus, Marie-Louise og Helle Moderator: Lis Bi-interviewer: Tina Vores problemformulering "Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i samarbejde med de gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under jordemoderkonsultationer." Husk spejling, bekræftelse, verificering, uddybelse etc. Tænke involvering bredt. Det er fokusgruppedeltagerne der skal beskrive og fortælle om hvordan Forskningsspørgsmål Vi vil gerne undersøge: Vil vil gerne have dem til at forhandle om hvad de forstår ved involvering af den gravide i konsultationen Interviewspørgsmål Vælg et billedkort der er beskriver en god konsultation - Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den rigtig gode situation - vil du begynde? Vælg et billedkort der er beskriver en svær konsultation Vi vil gerne undersøge hvordan de oplever involvering - Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den situation - vil du begynde? Vi vil undersøge hvordan de oplever at praktisere involvering overfor den gravide Hvordan tænker I involvering? Kunne I give nogle eksempler på hvor I mest/nemmest involverer? Hvordan oplever I jeres faglighed i forhold til involvering? - Kan man komme i situationer, hvor dele af ens faglighed ikke får plads? -Hvad er det for dele af ens faglighed, der kan komme i baggrunden? -Hvordan har I det som jordemødre med det? Vi vil gerne undersøge hvilke udfordringer de oplever i forhold til deres faglighed i involveringen Oplever I forskel på involvering og inddragelse? Gruppe 2 MPK

13 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Afrunding(debriefing, Halkier 2006:68)) Tak for jeres tid. Hvordan er det at sidde sammen på denne måde? Har I noget I kunne tænke jer at sige til os nu kamera er slukket? Er der noget I er i tvivl om? Vi vil rigtig gerne have lov til at komme igen og dele vores oplevelser med jer. Dato?? Overvejelser i forhold til observation: Hvordan agerer deltagerne? Hvordan er stemningen? Er der en dominerende sandhed? Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? Hvad siges der uden for optagelse? Gruppe 2 MPK

14 Bilag 2.2 Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne Hvordan er stemningen? Venlig- neutral afvisende? Ansigt til ansigt kontakten - er der kontakt? Smil, øjenkontakt, bekræftelse gennem nik, andre tegn? Gestik Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? Siddende- stående? Afstand mellem parterne? Hvordan agerer deltagerne? Pårørendes rolle og kontakt Hvad siges der uden for optagelse? Er der en dominerende sandhed? Gruppe 2 MPK

15 Bilag 2.3 Interviewguide til interview med gravide og pårørende Interviewguide til interview med gravide og pårørende Indledning: En kort præsentation af interviewer samt vores formål med interviewet. Formalia skal præsenteres. Rammer: Interviewer : Tina interview 1, Sus 2 interview 2 Observatør : Lis Interviewet bliver lydoptaget og ikke filmet. Med udgangspunkt i vores problemformulering, fokusgruppe empiri samt vores observationer "Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i samarbejde med de gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under jordemoderkonsultationer." Dybdeinterview med en gravid: Hvad ønsker vi om? Hvorfor? Formålet med at interviewe gravide efter at de har været inde hos Jordemoderen, er at få kendskab til den gravides oplevelser, tanker og følelser vedrørende kommunikationen omkring det at blive involveret i egen behandling i en jordemoderkonsultation. Vi har forudgående haft et fokusgruppeinterview med en gruppe jordemødre, om de tanker og oplevelser de har gjort i forbindelse med situationer med gravide, hvor det lykkedes at involvere hende i egen behandling og modsat hvor der opstod udfordringer der gjorde det er svært at involvere hende Hvordan bliver det defineret om det lykkes? Intervieweren bruger sig selv som redskab, der ved hjælp af en semistruktureret interviewguide og gennem empatisk lytten retter opmærksomheden mod den gravides oplevelse vedrørende at blive involveret (Kvale 1997: ) Vi er opmærksomme på den asymmetriske magt struktur (ibid,:131), hvor vi som interviewer sætter dagsorden i form af forudbestemt spørgsmål, med udgangspunkt i et selektivt tema om involvering. Fokus vil være på den gravides udsagn, det semistruktureret vil vise sig ved at intervieweren vil have interviewspørgsmål til at komme omkring specifikke spørgsmål, men samtidig vil have en åbenhed for at følge den gravides svar med spontane opfølgende spørgsmål. Det forudsætter en forventning til intervieweren om at benytter sig af sin fornemmelse af hvor det meningsfulde er for den gravide i samtalen (ibid.:136) frem for at følge spørgeguiden slavisk i den planlagte rækkefølge. Gruppe 2 MPK

16 Bilag 2.3 Interviewguide til interview med gravide og pårørende Ligesom spørgsmålene i fokusgruppen vil spørgeguiden til de gravide, tage udgangspunkt i en række billeder, hvor hun bliver bedt om at vælge et billede, der repræsenterer den gode samtale for hende. Spørgeguiden vil være bygget op om tematiske forskningsspørgsmål til brug for intervieweren og dynamiske spørgsmål til at stille til den gravide (ibid.). Med Kvales 9 forskellige spørgsmålstyper i mente, vil vi foruden det indledende spørgsmål, benytte opfølgende sp.mål ud fra ønsket om at følge op på relevante temaer eller udtryk, som vi fortolker har særlig betydning for den interviewede. Løbende vil vi ligeledes forsøge at opsummere på det hørte, herved ønsker vi at vores egen fortolkning af det vi opfatter bliver afprøvet og dermed kan blive verificeret i situationen af den gravide (Kvale 1997: ) Spørgeguide til interview med gravide og pårørende: Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Vil vil gerne undersøge hvordan den gravide tænker sig involveret i de kommende konsultationer med jordemoderen? Vi vil gerne undersøge, hvordan den gravide oplever sig involveret i egen undersøgelse og evt. behandling i situationen. Vi vil undersøge, hvordan og hvornår den gravide ikke føler sig involveret. Hvordan tænker den gravide sig involveret i de kommende konsultationer med jordemoderen? Vælg et billedkort, hvor den ene beskriver en god oplevelse af jordemoderkonsultationen. Vælg derefter et andet billedkort, der er beskrivende for en situation, hvor du ikke at følte dig dig gik som du ønskede (hvis ingen ex. så fx konsultation hos praktiserende læge, en indlæggelse, en barndomsoplevelse hos sundhedsplejersken...?) Hvad kunne du godt lide ved den samtale, du lige har været til? Var der noget jordemoderen sagde eller gjorde, som fik dig til at komme i tanke om noget, du gerne ville vide eller syntes, at hun skulle vide? Var der noget der var mindre godt? evt. opfølgende sp.mål: Har du fået det? Hvad vil du gøre for at få det? Hvad nu, hvis det jordemoderen siger er noget, der ikke passer med den måde du lever på? Hvad er det vigtigste for dig, når du kommer til din jordemoder? I samfundet generelt tales der meget om brugerinddragelse- hvornår ser du det er aktuelt i denne situation? Hvordan? på hvilken måde? Hvornår ikke? Gruppe 2 MPK

17 Bilag 2.4 Praktiske informationer til dig, som deltager i interview Praktiske informationer til dig, som deltager i interview marts 2015 Tak fordi du vil deltage! Alle oplysningerne anvendes kun til brug for projektets gennemførelse. En offentliggørelse af projektets resultater sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Alle oplysninger både elektroniske og manuelt projektmateriale, bliver behandlet fortroligt og sikkert. Alle oplysninger der opbevares under projektets udførelse behandles og opbevares, så ingen uvedkommende kan få adgang. Dit samtykke til deltagelse kan til enhver tid kan trækkes tilbage. Senest ved projektets afslutning slettes, anonymiseres eller tilintetgøres oplysningerne, så det ikke efterfølgende er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i projektet/opgaven. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier sker på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan genetableres. Endnu en gang tak for din deltagelse og med venlig hilsen Tina Tving Stauning. Mail: Lis Hartmann. Mail: Sus Thorsen. Mail: Marie-Louise Rønning. Mail: Helle Herlev Roesbjerg Mail: MPK - Master i Professionel Kommunikation. Roskilde Universitet Gruppe 2 MPK

18 Bilag nr. 2.5 Oversigt over valgte billedkort i interview Billedkort: Den gode konsultation Billedkort: Den mindre gode konsultation Fokusgruppeinterview JM1 = Pia JM2 = Eva JM3: = Ane JM4 = Lea Gruppe 2 MPK

19 Bilag nr. 2.5 Oversigt over valgte billedkort i interview Billedkort: Den gode konsultation JM5 = Maj Billedkort: Den mindre gode konsultation Interview gravid 1 og pårørende Mette Morten Interview gravid 2 Sofia Gruppe 2 MPK

20 Bilag 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview Transskription af fokusgruppeinterview med jordemødrene: Afholdt den 4. marts 2015 i et mødelokale på et jordemodercenter. Moderator: Lis Bi-moderator: Tina Interviewpersoner: Fem jordemødre herefter kaldet PIA, EVA, ANE, LEA og MAJ. Observatør: Sus, Marie-Louise og Helle. Varighed: 1 time. Fokusgruppeinterview er optaget både på lyd og video. Vi vælger at starte transskriberingen efter at moderator har introduceret alle gruppens medlemmer, samt skitseret rammerne for fokusgruppeinterviewet og tydeliggjort, hvordan alle deltagere anonymiseres. Lis: [ ] Så vi er alle sammen inde for det offentlige og derfor er vi også optaget det her der hedder brugerinvolvering som vi kalder det lige nu i vores arbejdstitel og vores. problemformulering, tænkte jeg at I bare lige kunne høre, fordi så har I den sådan lige i baghovedet: Vi vil gerne undersøge, hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan I, sammen med de gravide og eventuelt deres pårørende selvfølgelig, praktiserer det under jordemoderkonsultationerne. I har sikkert også hørt at, det sagde (xxxx) også til Sus at, at I også er optaget af alt det med inddragelse, involvering hvad man nu kalder det. Det hedder jo mange ting faktisk, foreløbig kalder vi det involvering, men det kommer vi til at snakke lidt mere om. Og for lige at starte snakken, jeg vil lige høre om der er nogen spørgsmål inden vi går i gang [ ] Og der ligger nogle billeder nede, de ligger helt tilfældigt på de tre borde. Jeg har sådan spredt dem ud, så I nogenlunde kan se dem, og så vil vi gerne have, I tager et billede delt sådan for hvad synes I lige symboliserer, sådan lige intuitivt øhh, hvad er en god konsultation? Hvad har været en god konsultation, eller hvordan kommer I til at tænke om en god konsultation, når I tager det billede? Et billede, hvor I lige tænker, det symboliserer lige når det har været yes, den var lige i skabet, den her og så når I lige har gjort det. I må ikke bruge ret langt tid på det, men alligevel sådan [ ] bordene, så man lige tænker, der var det, så stopper I lige op, og så tænker I. Okay, hvis det så var en konsultation hvor det var svært, altså hvor det ikke lige gik som I havde forventet, eller hvor I tænker ihh, hvis bare jeg bare at, hvad man nu tænker bagefter, når man efterrationaliserer. Så lige tage et billede, der symboliserer det. Der er ikke noget med at der er et rigtig billede eller forkert billede, I får ikke karakter for det billede, I har taget. [der vælges billeder] Lis: Vi starter med det positive billede, det I tænkte. Tina: Så skal I faktisk vende det andet billede Lis: Og det vi så tænker, at vi tager en runde, hvor I hver i sær fortæller hinanden, ikke så meget kig på os, men måske kig på hinanden og sig; hvad kommer jeg til at tænke på, når jeg tog det her billede. Er der en bestemt situation eller en eller anden konsultation, jeg lige kan huske nu. I har haft mange i dag, men det kunne Gruppe 2 MPK

21 Bilag 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview 44 godt være, I lige kunne trække et eller andet frem, eller det er noget man lige har 45 fornylig, hvor man kan sige, det var lige, det jeg kom til at tænke på, der var rigtig 46 godt. 47 Tina: Vil du lægge ud? 48 LEA: Det kan jeg godt. Jeg tog det her som det gode, lidt synes jeg hun ser lidt 49 misfornøjet ud den dukke her, men jeg havde egentligt mest set på smilet. At det 50 var en glad person og at det er lidt mit mål når de går fra konsultationen, at de er 51 glade og er tilfredse med den behandling de har fået. Så det var egentligt lidt mest 52 det jeg tænkte i, da jeg tog det. Og at de har fået svar på de spørgsmål, de havde 53 brug for, og at også selv om at der var noget der måske, selv om de så skulle sendes 54 videre til en scanning men at jeg har får dem sendt ud at de er trygge ved at tage 55 hjem eller trygge ved at afvente at de skal til en scanning eller hvad det nu kunne 56 være så det var det, jeg har ikke haft så mange i konsultation i dag, så jeg kan 57 ikke helt sige så meget så jeg har ikke sådan lige noget konkret situation, synes 58 jeg lige, det er bare sådan mere generelt 59 Lis: måske var bekymret da hun kom 60 LEA: Ja, nej det synes jeg egentligt ikke, der har været lige i dag. Det var egentligt bare 61 mest sådan den generelle ja. Jeg tog for, at det sådan er målet med en 62 konsultation, at de er glade når de går herfra, tilfreds med ja, var det okay? 63 Lis: Ja 64 [Grin] 65 EVA: Ja, jeg har taget det her som det positive. Jeg ved ikke om jeg kan sætte det på 66 noget specielt i løbet af i dag, men jeg tænker, at det der er vigtigt er,at der er ro og 67 at der er tid og at de føler sig hørt og skulderne er på plads, det det det synes jeg 68 Tina: Hvad mener du, når du siger skulderne? 69 EVA: Anspændt, om man er anspændt, ikke også, i kroppen, er man afslappet, så hører 70 man også, hvad der bliver sagt, og det synes 71 Tina: Jeg bliver nysgerrig, du siger du kigger simpelthen på den gravide, du har foran 72 dig 73 EVA: Ja, hvordan hun kommer ind af døren, hvordan hun ser ud, hvordan hun reagerer, 74 og jamen hendes antenner. Hvad kommer hun med nogle små stikord til mig, 75 hvor jeg tænker hun ser bekymret. Så vil jeg spørge, du ser bekymret ud, 76 hvordan har du det? Eller du ser rigtig glad ud, du ser godt ud, du er gravid, stråler 77 ikke også. Så det kunne sagtens være indgangsvinklen til i konsultationen. Så det 78 blev det, der blev emnet hvis der er et eller andet der trykker hende, hun er 79 bekymret, hvorfor er du bekymret. Hvad er det der gør dig bekymret og så få en 80 snak omkring det 81 Lis: Tak, skal vi prøve at komme videre, så kan vi snakke sammen om det bagefter, når 82 alle ligesom har sagt det første 83 P: MAJ: Jeg valgte det her billede og det var egentligt bare fordi, at det var sådan min første 84 indskydelse, da jeg kiggede på det, så fik jeg bare sådan en helt vild dejlig varm 85 fornemmelse i maven fordi det er sådan... solen er ved at gå ned og man kan 86 bare sådan fornemme, det har været en dejlig dag og der er sådan frihed i det her 87 billede og en afslappethed. Og det synes jeg egentligt også, det der er, også er Gruppe 2 MPK

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Graviditetsomsorgen i Danmark. - med særligt fokus på jordemoderkonsultationerne. Psykolog Charlotte Clemmensen www.psykologcc.dk Tlf.

Graviditetsomsorgen i Danmark. - med særligt fokus på jordemoderkonsultationerne. Psykolog Charlotte Clemmensen www.psykologcc.dk Tlf. Graviditetsomsorgen i Danmark - med særligt fokus på jordemoderkonsultationerne Overskrifter for oplæg Indledning Præsentation Dagens tema- psykologisk perspektiv Hvad er en dialog? Hvad er formålet med

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere