Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning"

Transkript

1 Bilagsmateriale Involvering - Kommunikation og kompleksitet i praksis Helle Herlev Roesbjerg Lis Hartmann Schmidt Marie-Louise Rønning Sus Thorsen Tina Tving Stauning Master i Professionel Kommunikation 2015 Roskilde Universitet

2 Bilagsfortegnelse Side 1 Mailkorrespondance med jordemødre og leder Materiale til interviews og observation 2.1 Interviewguide Fokusgruppeinterview Observationsguide til jordemoderkonsultationer Interviewguide Interview med gravide og pårørende Praktiske informationer til dig, som deltager i interview Oversigt over valgte billedkort i interview Transskriptioner 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview Transskription af observation konsultation A Transskription af observation konsultation B Transskription af observation konsultation C Transskription af observation konsultation D Transskription af interview gravid 1 og mand Transskription af interview gravid Skemaer til observation af konsultationer 4.1 Observationsskema A Observationsskema B Observationsskema C Observationsskema D Meningskondenseringer 5.1 Fokusgruppeinterview Observation A Observation B Observation C Observation D Interview gravid 1 og pårørende Interview gravid 2 1-9

3 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Mailkorrespondance med jordemodercentret En hilsen fra (jordemoder) Selv tak, det var en fornøjelse at deltage og utroligt lærerigt. Jeg har mulighed for at deltage alle dage på nær 15. april. Mvh (jordemoder) Efterrefleksion med jordemødrene , 4 af de 5 deltager x x x x Kære (fem jordemødre) Allerførst vil vi sige tusinde tak for et super oplevelse hos jer i Jordemodercentret. Dejligt at møde et så imødekommende personale, som har interesse i det samme område, som vi har. Vi har fået en masse godt og spændende materiale, som vi skal transskribere de kommende dage. I skal vide, at al den indsamlede empiri vil blive behandlet fuldstændigt fortroligt i gruppen. Gruppe 2 MPK

4 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Når vi mødes i april, vil vi sammen med jer tale om, hvilke fund vi har gjort og hvilke tanker, I efterfølgende har gjort. Sammen bliver vi der enige om, hvilken og erfaring, der skal bringes videre evt. til jeres leder. Som vi nævnte i slutningen af fokusgruppeinterviewet, har det vist sig, at den 25. marts er for tidligt at lave opfølgende samtale med jer, derfor foreslår vi følgende datoer: I april, hvilket vi helst vil: 8. / 15. / 22. / 29. april Alternativt kunne være den 13. eller 20. maj Vil I melde tilbage, hvilke dage I har mulighed for og lyst til at deltage, så vil vi koordinere det og efterfølgende booke jer i kalenderen På genhør Helle, Marie Louise, Lis, Tina og Sus 24.2 kl 19 Efter lidt korrespondance frem og tilbage svarer (lederen) på henvendelsen: Kære (jordemødrene) Som det fremgår af nedenstående har (jordemoder) og jeg mailet lidt frem og tilbage vedrørende Sus og min plan om at kigge forbi på torsdag kl Som (jordemoder) skriver, vil det være i jeres fritid. Det har ikke været muligt at orientere jer i tide, så jeg kan være sikker på, at I er med på at møde på arbejde 30 min før på torsdag. På den baggrund skrinlægger jeg ideen med at kigge forbi. Det er mit håb at I kontakter Sus, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til gruppen og deres besøg d. 5/ Gruppe 2 MPK

5 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret kl 18 Hej (lederen). (Lederens kollega fra torsdagsholdet svarer klokken 18 på den udsendte henvendelse) Jeg synes det er helt ok at i kommer i kons., men ikke kl Selv om vi om torsdagene kommer tidlig, er det fortsat vår fri tid. Og det er ikke alle som kommer så tidlig. Jeg synes bestem det skal være i vår arbejdstid. Kh. (en jordemoder) Kære Kollegaer (dette er lederens medfølgende kommentar til vores brev i dag) Vedhæftet finder i en henvendelse, der er en opfølgning på den I allerede har vedrørende ønsket om at en studiegruppe fra RUC, kan få mulighed for at fylde i jeres konsultationsdage d. 4. og Sus og jeg har allerede aflagt onsdags gruppen et besøg og vi kigger forbi torsdagsgruppen d. 26/2 215 kl. 7.30, for at få en drøftelse af, hvorledes I kan bidrage til en ønske empiri. Gruppen er informeret om, at der er studerende koblet på konsultationerne og er indforstået med at det kan betydning i forhold til, i hvilket omfang det bliver muligt at observere. Det er mit håb at I og studiegruppen finder en måde at tackle udfordringen på, så alle får en god og brugbar oplevelse Kære Onsdags- og torsdags jordemødre på (by) Jordemodercenter, Vi er, som tidligere skrevet, en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i gang med vores masterprojekt. Vi er fem: Marie Louise er folkeskolelærer, Tina er bibliotekar, Lis, Helle og Sus er sygeplejersker. Gruppe 2 MPK

6 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Vi arbejder med emnet brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at indhente empiri i hos jer. Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) Derudover vil vi meget gerne overvære, dvs observere nogle konsultationer mellem jer og de gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts De gravide kan være såvel førstegangs som fleregangs gravide. Både de gravide/par og jordemoderen, der indgår i observationen vil blive anonymiseret. Vi håber, at det er muligt for os, at kunne være fluen på væggen ved nogle samtaler. Der vil kun være én af os med til konsultationen, for ikke at forstyrre jer unødigt. Vi vil dog gerne have lov til at optage samtalen, og derudover så diskret som muligt sidde og notere, hvad vi observerer. Torsdag d. 5.3 har vi et ønske om, at kunne lave nogle interviews med gravide, som netop har været inde til konsultation. Vi vil anonymisere deres identitet, og de vil få at vide, hvad vi skal bruge interviewene til. Igen optages samtalerne og vi vil gerne være 1 til 2, alt efter, hvad der passer den gravide og evt hendes pårørende. Vi vil både d. 4. og 5. marts være til stede på jordemodercenteret fra kl Såfremt I har uddybende spørgsmål, kan I til enhver tid kontakte Sus på De bedste hilsner fra Marie - Louise, Tina, Helle, Sus og Lis Kære Sus (fra lederen) Da jeres gruppe ud over fokusgruppeinterview gerne vil have mulighed for at observere nogle konsultationer med de gravide / partnere bedes du orientere jordemødrene med en udmelding på, hvorledes I tænker at slaget skal stå. Tænker at onsdagsgruppen skal Gruppe 2 MPK

7 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret orienteres skriftligt og torsdagsgruppen kan blive orienteret, når vi ses med dem på torsdag. Mit forslag er, at I d. 4/3 og 5/3 allerede kl er i (adressen), så I kan nå at aftale, hvordan I forholder jer i relation til observation af konsultationerne. I forhold til at interviewe de gravide / parterne tænker jeg at din gruppe må aftale hvorledes I fordeler opgaverne, så I kan afvikle interview og observationer sideløbende det behøver jo som jeg har forstået det ikke være de samme personer Kære jordemødre Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i gang med vores masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er bibliotekar, Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. Vi arbejder med brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at indhente empiri i Jordemodercentret i (by). Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) Derudover vil vi meget gerne om muligt overvære, dvs observere nogle konsultationer mellem jordemødre og gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts De gravide kan være såvel første gangs som flere gangs gravide. Både de gravide/par og jordemoderen, der indgår i observationen vil blive anonymiseret. På vegne af gruppe 2 MPK Sus Thorsen Gruppe 2 MPK

8 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Opfølgning på samtale med (lederen) fredag den Den 4.3 er der som sagt aftalt, at vi skal holde fokusgruppeinterview med de (forhåbentlig) fem jordemødre, som er på arbejde den dag. Jeg talte med (lederen) om, at vi kunne lave observation både den dag og dagen efter. Hvis det var samme dag, så ville det være med de samme jordemødre, som skal med til fokusgruppeinterview. hvis det er dagen efter, vil det være med et andet hold. Det der kunne være smart ved at lave observationerne i samme hug er, at I måske alligevel er herovre på (sted). I kan alle sove hos mig om natten, hvor vi kunne lytte interviewet igennem og gøre os klar til, hvis vi også ville afvikle dybdeinterview med gravide torsdag. Tja mange spørgsmål, men (lederen) foreslog, at såfremt vi ønskede at foretage observationer og dybdeinterview der, så skulle vi formulere et skriv til de jordemødre, som er på arbejde der, så de kan gøre sig klar, at vi kommer. Altså, hvornår ville I kunne komme den 4/3 og kan I blive den 5/3?? Opfølgning på mødet (frokost) i Jordemodercentret De 4 af de 5 jordemødre, som varetager onsdagskonsultationerne var tilstede. Alle var interesserede i at deltage i vores projekt. Jeg fremlagde vores oplæg, og vi enedes om at foretage fokusgruppeinterview - med accept fra jer - onsdag den 4.3 og opfølgende samtale den I mellemtiden foretager vi 1. konsultation med 3-4 kvinder (hhv evt 3. gangs gravide) med opfølgende dybdeinterview. Jordemødrene blev booket i deres kalendere med fgl kommentar: Kære (alle fem jordemødre) Tusinde tak for jeres tilsagn om at deltage i fokusgruppeinterview om brugerinvolvering. Jeg har fået tilbagemelding fra hele min gruppe om, at alle er glade over, at det er lykkedes. Jeg indkalder jer hermed til selve fokusgruppeinterviewet den 4. marts og opfølgning den 25. marts samme tid Vi vil snarest melde tilbage om nærmere indhold for dagen. Gruppe 2 MPK

9 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Såfremt I har nogle tanker om involvering af gravide i deres forløb, er I mere end velkomne til at skrive til os. Efter konf med Ulla Rudbeck ydes der time for time betaling til interviewet På vegne af gruppen Hilsner Sus Thorsen Jeg talte med (lederen) om, hvilke gravide, det ville være hensigstmæssigt at overvære samtalerne med. i fgl Fødeplan for Region Syddanmark 2014 (har lagt den i litteraturmappen) er niveau nok de bedste at få kontakt med. De er præsenteret på side 53. Alle får præsenteret KRAM - faktorer allerede ved første konsultation. Vi kan snarest planlægge, hvornår vi ønsker aftaler om observation af konsultationer. Formål og mål med jordemoderkonsultationer ifgl. Fødeplanen side 71: Formålet med konsultationerne hos jordemoderen er at tilbyde sundhedsfremme, forebyggelse og risikoopsporing i forhold til såvel fysiske, psykologiske som sociale aspekter i forløbet graviditet, fødsel og familiedannelse. Målet med den jordemoderfaglige indsats i graviditeten er at: Støtte den gravide kvinde og hendes familie i at øge deres om graviditet, fødsel, amning, forældreskab, barselsperiode samt det spæde barns behov Støtte den gravide kvinde og hendes partner i at anvende egne ressourcer og netværk, og realistisk vurdere eventuelle belastende faktorer Støtte og vejlede den gravide med henblik på, at hun føler sig velinformeret og fysisk og psykisk klar til fødslen Skabe fortrolighed med fødestedet og kontakt og tillid til personalet før fødslen. Fremme kvindens/ forældrenes forudsætninger for varetagelse af omsorg for barnet, som grundlag for familiens fremtidige trivsel Bruge sundhedspædagogiske metoder, der stimulerer til brug af eksisterende netværk og til dannelse af netværk. Mon vi skal tjekke Birgitte, hvorvidt der skal søges Datatilsynet om at interviewe gravide? Kære jordemødre på Jordemodercentret i Gruppe 2 MPK

10 Bilag 1 Mailkorrespondance med jordemodercentret Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som netop er gået i gang med vores masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er bibliotekar, Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. Vi ønsker at arbejde med brugerinvolvering og har i den forbindelse henvendt os til (navn på deres leder)i håb om at få en gruppe jordemødre i tale omkring emnet. Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. Vi forestiller os, at vi vil indlede med et fokusgruppeinterview med 3-4 jordemødre. Her vil vi undersøge, hvordan I tænker og er optaget af brugerinvolvering. Den indhentede vil vi sammenholde med, hvad der optager os omkring emnet, og efterfølgende vende tilbage til jer for at høre jeres refleksioner på de problemstillinger, som er ridset op i forløbet. Alle vil blive anonymiserede. Det kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. Selve fokusgruppeinterviewet vil tage ca. 1 time. Efterfølgende vil vi vende tilbage til jer, hvor vi sammen ser på den indsamlede. Dette vil også tage ca. en time. Da jeres hverdag er travl, og dagene er fuldt bookede, vil vi spørge, om I kunne have lyst til at deltage i projektet, som ovenfor skitseret. Derfor vil det være nødvendigt at bruge en time efter arbejdstid. Vi kunne foreslå en af følgende datoer til interview 19./24. eller 25. februar og en af følgende dato til opfølgning: den 24. eller 25. marts. Vi håber, at det har jeres interesse, og I har lyst til at deltage sammen med os. Vi stiller gerne op med kaffe og lækkert hjemmebag. På vegne af gruppe 2 Master i Professionel Kommunikation (MPK) RUC - Roskilde Universitet Sus Thorsen Gruppe 2 MPK

11 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Interviewguide Fokusgruppe jordemødre d Indledning: Før interview: Velkommen og tak fordi I vil blive længere i dag. Interviewet tager 1 time. Vi vil meget gerne have lov til både at optage interviewet på diktafon og på film. I vil være anonyme i alt efterfølgende materiale og optagelser høres kun af os og slettes ifbm. eksamen. Formalia: Tina og Sus. Intro til formalia tager Sus om morgenen præsentationsrunde os Lis er moderator, Tina er bi-moderator og Sus, Helle og Marie-Louise observatører. og jer Hvor længe har du været jordemoder? Har I nogen spørgsmål inden vi starter? Emnet Vi vil gerne høre jeres refleksioner om det emne vi skriver masterprojekt om; nemlig spændingsfeltet mellem det fagprofessionelle og brugerinvolvering. Formen: Introduktion er noget af det vigtigste ved fokusgrupper(halkier 2006:56-59) Der er ingen rigtige eller forkerte svar. vi gerne høre alle de overvejelser og refleksioner I har.. gerne stille spørgsmål til hinanden og få en samtale i gang. Jeg vil sikre at alle kommer til orde og at vi holder os til tæt til emnet. Tina at vi holder tiden og evt uddybende spørgsmål:-) Under interview: Med udgangspunkt i vores problemformulering vil vi spørge jer: " hvordan I som jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan praktiserer I det under jordemoderkonsultationerne." Tag et billedkort som for jer beskriver samtalerne, en god og en mindre god konsultation Vi I tage en runde, hvor I hver især fortæller, hvad det får jer til at tænke på. I må meget gerne snakke sammen om kortene gerne et eksempel på, hvornår det lykkes at involvere den gravide og hendes pårørende? Hvornår er det svært, at få det til at lykkes? Uddybe ved hjælp af åbne spørgsmål. Fordeling af roller: Teknisk assistent : Marie-Louise Gruppe 2 MPK

12 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Observatør og forplejning: Sus, Marie-Louise og Helle Moderator: Lis Bi-interviewer: Tina Vores problemformulering "Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i samarbejde med de gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under jordemoderkonsultationer." Husk spejling, bekræftelse, verificering, uddybelse etc. Tænke involvering bredt. Det er fokusgruppedeltagerne der skal beskrive og fortælle om hvordan Forskningsspørgsmål Vi vil gerne undersøge: Vil vil gerne have dem til at forhandle om hvad de forstår ved involvering af den gravide i konsultationen Interviewspørgsmål Vælg et billedkort der er beskriver en god konsultation - Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den rigtig gode situation - vil du begynde? Vælg et billedkort der er beskriver en svær konsultation Vi vil gerne undersøge hvordan de oplever involvering - Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den situation - vil du begynde? Vi vil undersøge hvordan de oplever at praktisere involvering overfor den gravide Hvordan tænker I involvering? Kunne I give nogle eksempler på hvor I mest/nemmest involverer? Hvordan oplever I jeres faglighed i forhold til involvering? - Kan man komme i situationer, hvor dele af ens faglighed ikke får plads? -Hvad er det for dele af ens faglighed, der kan komme i baggrunden? -Hvordan har I det som jordemødre med det? Vi vil gerne undersøge hvilke udfordringer de oplever i forhold til deres faglighed i involveringen Oplever I forskel på involvering og inddragelse? Gruppe 2 MPK

13 Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview Afrunding(debriefing, Halkier 2006:68)) Tak for jeres tid. Hvordan er det at sidde sammen på denne måde? Har I noget I kunne tænke jer at sige til os nu kamera er slukket? Er der noget I er i tvivl om? Vi vil rigtig gerne have lov til at komme igen og dele vores oplevelser med jer. Dato?? Overvejelser i forhold til observation: Hvordan agerer deltagerne? Hvordan er stemningen? Er der en dominerende sandhed? Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? Hvad siges der uden for optagelse? Gruppe 2 MPK

14 Bilag 2.2 Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne Hvordan er stemningen? Venlig- neutral afvisende? Ansigt til ansigt kontakten - er der kontakt? Smil, øjenkontakt, bekræftelse gennem nik, andre tegn? Gestik Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? Siddende- stående? Afstand mellem parterne? Hvordan agerer deltagerne? Pårørendes rolle og kontakt Hvad siges der uden for optagelse? Er der en dominerende sandhed? Gruppe 2 MPK

15 Bilag 2.3 Interviewguide til interview med gravide og pårørende Interviewguide til interview med gravide og pårørende Indledning: En kort præsentation af interviewer samt vores formål med interviewet. Formalia skal præsenteres. Rammer: Interviewer : Tina interview 1, Sus 2 interview 2 Observatør : Lis Interviewet bliver lydoptaget og ikke filmet. Med udgangspunkt i vores problemformulering, fokusgruppe empiri samt vores observationer "Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i samarbejde med de gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under jordemoderkonsultationer." Dybdeinterview med en gravid: Hvad ønsker vi om? Hvorfor? Formålet med at interviewe gravide efter at de har været inde hos Jordemoderen, er at få kendskab til den gravides oplevelser, tanker og følelser vedrørende kommunikationen omkring det at blive involveret i egen behandling i en jordemoderkonsultation. Vi har forudgående haft et fokusgruppeinterview med en gruppe jordemødre, om de tanker og oplevelser de har gjort i forbindelse med situationer med gravide, hvor det lykkedes at involvere hende i egen behandling og modsat hvor der opstod udfordringer der gjorde det er svært at involvere hende Hvordan bliver det defineret om det lykkes? Intervieweren bruger sig selv som redskab, der ved hjælp af en semistruktureret interviewguide og gennem empatisk lytten retter opmærksomheden mod den gravides oplevelse vedrørende at blive involveret (Kvale 1997: ) Vi er opmærksomme på den asymmetriske magt struktur (ibid,:131), hvor vi som interviewer sætter dagsorden i form af forudbestemt spørgsmål, med udgangspunkt i et selektivt tema om involvering. Fokus vil være på den gravides udsagn, det semistruktureret vil vise sig ved at intervieweren vil have interviewspørgsmål til at komme omkring specifikke spørgsmål, men samtidig vil have en åbenhed for at følge den gravides svar med spontane opfølgende spørgsmål. Det forudsætter en forventning til intervieweren om at benytter sig af sin fornemmelse af hvor det meningsfulde er for den gravide i samtalen (ibid.:136) frem for at følge spørgeguiden slavisk i den planlagte rækkefølge. Gruppe 2 MPK

16 Bilag 2.3 Interviewguide til interview med gravide og pårørende Ligesom spørgsmålene i fokusgruppen vil spørgeguiden til de gravide, tage udgangspunkt i en række billeder, hvor hun bliver bedt om at vælge et billede, der repræsenterer den gode samtale for hende. Spørgeguiden vil være bygget op om tematiske forskningsspørgsmål til brug for intervieweren og dynamiske spørgsmål til at stille til den gravide (ibid.). Med Kvales 9 forskellige spørgsmålstyper i mente, vil vi foruden det indledende spørgsmål, benytte opfølgende sp.mål ud fra ønsket om at følge op på relevante temaer eller udtryk, som vi fortolker har særlig betydning for den interviewede. Løbende vil vi ligeledes forsøge at opsummere på det hørte, herved ønsker vi at vores egen fortolkning af det vi opfatter bliver afprøvet og dermed kan blive verificeret i situationen af den gravide (Kvale 1997: ) Spørgeguide til interview med gravide og pårørende: Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Vil vil gerne undersøge hvordan den gravide tænker sig involveret i de kommende konsultationer med jordemoderen? Vi vil gerne undersøge, hvordan den gravide oplever sig involveret i egen undersøgelse og evt. behandling i situationen. Vi vil undersøge, hvordan og hvornår den gravide ikke føler sig involveret. Hvordan tænker den gravide sig involveret i de kommende konsultationer med jordemoderen? Vælg et billedkort, hvor den ene beskriver en god oplevelse af jordemoderkonsultationen. Vælg derefter et andet billedkort, der er beskrivende for en situation, hvor du ikke at følte dig dig gik som du ønskede (hvis ingen ex. så fx konsultation hos praktiserende læge, en indlæggelse, en barndomsoplevelse hos sundhedsplejersken...?) Hvad kunne du godt lide ved den samtale, du lige har været til? Var der noget jordemoderen sagde eller gjorde, som fik dig til at komme i tanke om noget, du gerne ville vide eller syntes, at hun skulle vide? Var der noget der var mindre godt? evt. opfølgende sp.mål: Har du fået det? Hvad vil du gøre for at få det? Hvad nu, hvis det jordemoderen siger er noget, der ikke passer med den måde du lever på? Hvad er det vigtigste for dig, når du kommer til din jordemoder? I samfundet generelt tales der meget om brugerinddragelse- hvornår ser du det er aktuelt i denne situation? Hvordan? på hvilken måde? Hvornår ikke? Gruppe 2 MPK

17 Bilag 2.4 Praktiske informationer til dig, som deltager i interview Praktiske informationer til dig, som deltager i interview marts 2015 Tak fordi du vil deltage! Alle oplysningerne anvendes kun til brug for projektets gennemførelse. En offentliggørelse af projektets resultater sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Alle oplysninger både elektroniske og manuelt projektmateriale, bliver behandlet fortroligt og sikkert. Alle oplysninger der opbevares under projektets udførelse behandles og opbevares, så ingen uvedkommende kan få adgang. Dit samtykke til deltagelse kan til enhver tid kan trækkes tilbage. Senest ved projektets afslutning slettes, anonymiseres eller tilintetgøres oplysningerne, så det ikke efterfølgende er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i projektet/opgaven. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier sker på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan genetableres. Endnu en gang tak for din deltagelse og med venlig hilsen Tina Tving Stauning. Mail: Lis Hartmann. Mail: Sus Thorsen. Mail: Marie-Louise Rønning. Mail: Helle Herlev Roesbjerg Mail: MPK - Master i Professionel Kommunikation. Roskilde Universitet Gruppe 2 MPK

18 Bilag nr. 2.5 Oversigt over valgte billedkort i interview Billedkort: Den gode konsultation Billedkort: Den mindre gode konsultation Fokusgruppeinterview JM1 = Pia JM2 = Eva JM3: = Ane JM4 = Lea Gruppe 2 MPK

19 Bilag nr. 2.5 Oversigt over valgte billedkort i interview Billedkort: Den gode konsultation JM5 = Maj Billedkort: Den mindre gode konsultation Interview gravid 1 og pårørende Mette Morten Interview gravid 2 Sofia Gruppe 2 MPK

20 Bilag 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview Transskription af fokusgruppeinterview med jordemødrene: Afholdt den 4. marts 2015 i et mødelokale på et jordemodercenter. Moderator: Lis Bi-moderator: Tina Interviewpersoner: Fem jordemødre herefter kaldet PIA, EVA, ANE, LEA og MAJ. Observatør: Sus, Marie-Louise og Helle. Varighed: 1 time. Fokusgruppeinterview er optaget både på lyd og video. Vi vælger at starte transskriberingen efter at moderator har introduceret alle gruppens medlemmer, samt skitseret rammerne for fokusgruppeinterviewet og tydeliggjort, hvordan alle deltagere anonymiseres. Lis: [ ] Så vi er alle sammen inde for det offentlige og derfor er vi også optaget det her der hedder brugerinvolvering som vi kalder det lige nu i vores arbejdstitel og vores. problemformulering, tænkte jeg at I bare lige kunne høre, fordi så har I den sådan lige i baghovedet: Vi vil gerne undersøge, hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan I, sammen med de gravide og eventuelt deres pårørende selvfølgelig, praktiserer det under jordemoderkonsultationerne. I har sikkert også hørt at, det sagde (xxxx) også til Sus at, at I også er optaget af alt det med inddragelse, involvering hvad man nu kalder det. Det hedder jo mange ting faktisk, foreløbig kalder vi det involvering, men det kommer vi til at snakke lidt mere om. Og for lige at starte snakken, jeg vil lige høre om der er nogen spørgsmål inden vi går i gang [ ] Og der ligger nogle billeder nede, de ligger helt tilfældigt på de tre borde. Jeg har sådan spredt dem ud, så I nogenlunde kan se dem, og så vil vi gerne have, I tager et billede delt sådan for hvad synes I lige symboliserer, sådan lige intuitivt øhh, hvad er en god konsultation? Hvad har været en god konsultation, eller hvordan kommer I til at tænke om en god konsultation, når I tager det billede? Et billede, hvor I lige tænker, det symboliserer lige når det har været yes, den var lige i skabet, den her og så når I lige har gjort det. I må ikke bruge ret langt tid på det, men alligevel sådan [ ] bordene, så man lige tænker, der var det, så stopper I lige op, og så tænker I. Okay, hvis det så var en konsultation hvor det var svært, altså hvor det ikke lige gik som I havde forventet, eller hvor I tænker ihh, hvis bare jeg bare at, hvad man nu tænker bagefter, når man efterrationaliserer. Så lige tage et billede, der symboliserer det. Der er ikke noget med at der er et rigtig billede eller forkert billede, I får ikke karakter for det billede, I har taget. [der vælges billeder] Lis: Vi starter med det positive billede, det I tænkte. Tina: Så skal I faktisk vende det andet billede Lis: Og det vi så tænker, at vi tager en runde, hvor I hver i sær fortæller hinanden, ikke så meget kig på os, men måske kig på hinanden og sig; hvad kommer jeg til at tænke på, når jeg tog det her billede. Er der en bestemt situation eller en eller anden konsultation, jeg lige kan huske nu. I har haft mange i dag, men det kunne Gruppe 2 MPK

21 Bilag 3.1 Transskription af fokusgruppeinterview 44 godt være, I lige kunne trække et eller andet frem, eller det er noget man lige har 45 fornylig, hvor man kan sige, det var lige, det jeg kom til at tænke på, der var rigtig 46 godt. 47 Tina: Vil du lægge ud? 48 LEA: Det kan jeg godt. Jeg tog det her som det gode, lidt synes jeg hun ser lidt 49 misfornøjet ud den dukke her, men jeg havde egentligt mest set på smilet. At det 50 var en glad person og at det er lidt mit mål når de går fra konsultationen, at de er 51 glade og er tilfredse med den behandling de har fået. Så det var egentligt lidt mest 52 det jeg tænkte i, da jeg tog det. Og at de har fået svar på de spørgsmål, de havde 53 brug for, og at også selv om at der var noget der måske, selv om de så skulle sendes 54 videre til en scanning men at jeg har får dem sendt ud at de er trygge ved at tage 55 hjem eller trygge ved at afvente at de skal til en scanning eller hvad det nu kunne 56 være så det var det, jeg har ikke haft så mange i konsultation i dag, så jeg kan 57 ikke helt sige så meget så jeg har ikke sådan lige noget konkret situation, synes 58 jeg lige, det er bare sådan mere generelt 59 Lis: måske var bekymret da hun kom 60 LEA: Ja, nej det synes jeg egentligt ikke, der har været lige i dag. Det var egentligt bare 61 mest sådan den generelle ja. Jeg tog for, at det sådan er målet med en 62 konsultation, at de er glade når de går herfra, tilfreds med ja, var det okay? 63 Lis: Ja 64 [Grin] 65 EVA: Ja, jeg har taget det her som det positive. Jeg ved ikke om jeg kan sætte det på 66 noget specielt i løbet af i dag, men jeg tænker, at det der er vigtigt er,at der er ro og 67 at der er tid og at de føler sig hørt og skulderne er på plads, det det det synes jeg 68 Tina: Hvad mener du, når du siger skulderne? 69 EVA: Anspændt, om man er anspændt, ikke også, i kroppen, er man afslappet, så hører 70 man også, hvad der bliver sagt, og det synes 71 Tina: Jeg bliver nysgerrig, du siger du kigger simpelthen på den gravide, du har foran 72 dig 73 EVA: Ja, hvordan hun kommer ind af døren, hvordan hun ser ud, hvordan hun reagerer, 74 og jamen hendes antenner. Hvad kommer hun med nogle små stikord til mig, 75 hvor jeg tænker hun ser bekymret. Så vil jeg spørge, du ser bekymret ud, 76 hvordan har du det? Eller du ser rigtig glad ud, du ser godt ud, du er gravid, stråler 77 ikke også. Så det kunne sagtens være indgangsvinklen til i konsultationen. Så det 78 blev det, der blev emnet hvis der er et eller andet der trykker hende, hun er 79 bekymret, hvorfor er du bekymret. Hvad er det der gør dig bekymret og så få en 80 snak omkring det 81 Lis: Tak, skal vi prøve at komme videre, så kan vi snakke sammen om det bagefter, når 82 alle ligesom har sagt det første 83 P: MAJ: Jeg valgte det her billede og det var egentligt bare fordi, at det var sådan min første 84 indskydelse, da jeg kiggede på det, så fik jeg bare sådan en helt vild dejlig varm 85 fornemmelse i maven fordi det er sådan... solen er ved at gå ned og man kan 86 bare sådan fornemme, det har været en dejlig dag og der er sådan frihed i det her 87 billede og en afslappethed. Og det synes jeg egentligt også, det der er, også er Gruppe 2 MPK

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere