BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D"

Transkript

1 BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

2 Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j kan jeg som regel give dig/j en grund til dette. Vi vurd bl.a kvindens evne til at produce æg, passagen gennem æggeledne og mandens sædkvalitet. Desuden bedømmes kvindens æg også ud fra menstruationshistorie, ultralydsskanning samt laboratorieprøv. Ved barnløshed behandles kvinden med medicin d stimul æg udviklingen. Heft anbringes mandens sæd ell donorsæd direkte i livmodhulen (utus). Denne teknik kaldes Intra Utin Insemination (IUI). Insemination også kaldet IUI behandling Hvis insemination skal kunne lade sig gøre, skal d være passage gennem æggeledne. En undsøgelse af dine æggelede udføres ved ultralydsskanning med gel ell væske (HSU) h i klinikken. HSU se side 4. Hvis vi ikke kan se passage ved HSU, skal d foretages en kikktundsøgelse (laparoskopi) på sygehuset. Det henvis vi til og det foregår i fuld bedøvelse. Før insemination oprenses sæden i vores laboratorium. H adskilles sædcell og sædvæske. Meningen, at man anvend de bedste sædcell til inseminationen. Dette gøres ved en Swim up prøve. Insemination udføres i de tim, hvor ægløsningen sk. Ved at lægge sæden op i toppen af livmoden forøges det antal sædcell, som når ud i æggeledne, hvor befrugtningen sk. Ved en inseminationsbehandling komm d 50 til 100 gange fle sædcell ud i æggeledne end ved et almindeligt samleje. Enlig forsøg og/ell lesbisk Iht. gældende lovgivning har enlige kvind og lesbiske ret til behandling på lige fod med par. Sæd til insemination bestilles eft modtags ønske og betales af den enkelte. Prisen afhæng af kvaliteten. Sæd kan købes ved Cryos da.cryosintnational.com/ ell Nordisk CryoBank Sædprøve Før vi kan gå i gang med behandlingen, skal manden afleve en sædprøve. I/du får en vejledning og et glas med hjem. Sædprøven kan afleves alle ugens hvdage, eft forudgående aftale. God sædkvalitet betyd at d ov 20 mio bevægelige sædcell/ml eft oprensning. Er d færre har man nedsat sædkvalitet. Hvis d und 2 mio/ml sædkvaliteten genelt for dårlig til, at du bliv gravid. Hvordan komm vi i gang Behandlingsforløb I/du skal ringe ell maile til klinikken ved menstruationens begyndelse, dvs på din første blødnings dag. Den første blødningsdag kaldes cyklusdag 1. Se SKEMA 1 på side 6. Hormonbehandlingen sk oftest ved at tage Pgotime (Clomifen) fra 3. til 7. cyklusdag. Desuden gives oftest indsprøjtning med det ægblærestimulende hormon FSH, fx Gonal F på cyklusdag 8, 9 og 10. Du kan uden problem selv tage disse indsprøjtning. Vi instru dig. Tidspunktet for inseminationen fastlægges ved hjælp af ultralydsskanning. Vi aftal skanne tidspunktne med dig. Typisk udvikles d 2 3 modne ægblær. Når de omkring mm store, tag kvinden selv en indsprøjtning (fx Ovitrelle ell Pregnyl), som giv ægløsning eft 36 tim. På dette tidspunkt foretages selve inseminationen i livmoden. Hvis d udvikles me end 4 modne ægblær må man desværre aflyse behandlingen pga. for stor risiko for flfoldsgraviditet.

3 Sæd fra partn ell donor På den aftalte inseminationsdag afleves sædprøven 1 time før det aftalte tidspunkt. Har I mindre end 1 times transporttid, laves prøven hjemme og medbringes i det udlevede glas. Hvis vi brug donorsæd kan du vælge at købe forskellige kvalitet. H i klinikken acceptes kun frossen sæd fra Cryos ell Nordisk CryoBank. Insemination procedure De oprensede sædcell sprøjtes op i livmodhulen sammen med et næringsmedie. Dette gøres ved en gynækologisk undsøgelse. Heft kan du forlade klinikken. Du skal tage en graviditetstest 17 dage eft du blev inseminet. Er den negativ, start du i en ny behandlingscyklus, når du igen får menstruation. Blodprøv og kvind med PCOS Iht. gældende lovgivning skal I/du have taget en blodprøve for at udelukke smitte med sygdomme, d kan ovføres seksuelt det vil sige HIV og levbetændelse (hepatitis B og C). Du kan få taget blodprøven på Holbæk ell Roskilde Sygehus. Vi lav en rekvisition til dette. Kvind med PCOS skal have taget en del andre blodprøv, bl.a hormonværdi på 2 4 dagen eft 1st menstruations dag. Kvind med PCOS kan ikke regne med, at de altid pass ind i behandlings forløbet i SKEMA 1 på side 6. Nogle gange skal de have FSH i en længe piode. Dette aftal vi med den enkelte patient fra gang til gang. Hvad chancen for graviditet Chancen for at du bliv gravid ca. 20% pr cyklus eft IUI H (insemination med mandens sæd). Ved insemination af enlige og lesbiske chancen meget højre, op til 80% eft IUI D (insemination med donorsæd). Imidltid vil chancen være påvirket af kvindens ald og sædkvaliteten. Vores klinik udfør modne barnløshedsbehandling og hold sig løbende opdatet med forskning på området. De speciallægeklinikk og centre, d har tilladelse til at insemine, kan du se på nedenstående link: Disse klinikk indbett og opgør des tal hvt år på samme måde. Er d noget, I tvivl om i tallene, så tag en snak med os ved næste besøg. Hvorfor vælge insemination Insemination (IUI) øg graviditetschancen. Genelt vil et par eft 2 år barnløshed have en sandsynlighed pr cyklus på 1 % for graviditet uden behandling. Ved behandling med IUI øges chancen til ca. 60 % eft til 4 6 forsøg. Hvis kvinden fyldt 40 år, chancen kun ca. 4 5%. Som konklusion på landsstatistikken, betragtes insemination som en behandling, d som udgangspunkt vælges først. Hved kan en del par undgå IVF behandling. Insemination kan betragtes som en milde behandling, dvs. me skånsom og mindre smtefuld for kvindens krop. Det skyldes, at man ikke får så høje dos medicin, ikke skal have lagt lokalbedøvelse, udsuget æg og oplagt disse, som ved reagensglasbefrugtning (IVF). På basis af ovenstående tal det vores holdning, at behandling ud ov 6 insemination forbundet med så dårlige resultat, at vi opfordr til, at I/du eftfølgende forsøg behandling med IVF på offentlig ell privat klinik. I så fald henvis vi j vide til den relevante klinik. Risiko og bivirkning Pillne (Pgotime/Clomifen) giv i ganske få tilfælde forbigående hedestigning og let kvalme. Risikoen for tvillingegraviditet ca. 7 %. Trillingegraviditet forekomm eft cirka 1 ud af 1000 insemination. Risiko for graviditet uden for livmoden lidt høje end ved en spontan opnået graviditet, hvor dette ses hos 2 3/100 graviditet. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive ovstimulede og d udvikles vandsvulst. Det giv smt og udspiling af maven. Det behandles som regel med ro i hjemmet og forsvind eft 1 2 ug.

4 Indlæggelseskrævende ovstimuling meget sjælden, men kan forekomme. HSU passage i æggeledne Formålet, at undsøge, om d passage i dine æggelede. Dette en forudsætning for, at du kan insemines. Ved undsøgelsen anbringes et blødt plastikrør (katet) i livmoden. Dette gøres ved en gynækologisk undsøgelse. Katetet fyldes med lidt væske, så det ikke fald ud. Mens lægen skann, sprøjtes d me væske gennem røret, så lægen kan se om det løb ud gennem æggeledne, dvs. om d fri passage. Undsøgelsen foretages i en lokal bedøvelse. Du kan få menstruationslignende smt. Du får svar på undsøgelsen med det samme. HSU foretages mellem cyklusdag 8 12, så du skal ringe og bestille tid til undsøgelsen, når du har en af de første blødningsdage. Pris Konsultation, undsøgelse, diagnostik og ultralyd betales af sygesikringen. Udgift til medicin din egen, uanset om du patient h ell på et sygehus. I henhold til gældende lovændring om barnløshedsbehandling gæld dette også for eftfølgende børn, men kun ved insemination i Speciallæge praksis. På privatklinikk og jordemod ell sygeplejeske klinikk alt egenbetaling. Hvad sig loven I loven om behandling af barnløshed, d trådte i kraft d. 1. januar 2007 kræves, at kvinden og hendes partn skriftligt accept, at d foretages insemination, ligesom manden skriftligt skal accept fadskabet ov det ell de børn, d måtte blive resultatet af inseminationen. Udov det, skal lægen i forhold til 6a i Kunstig Befrugtningsloven vurde parrets evne til at drage fornøden omsorg for et barn eft fødslen. D vil dfor, som loven kræv, blive udlevet en samtykke klæring og formular til undskrift. Nedenund ses lov om forældre egnethed. I henhold til et EU direktiv vi fra den pålagt at sikre os, at d før insemination med partns sæd skal foreligge negative tests for HIV og smitsom levbetændelse. D nogle begrænsning: Ifølge dansk lov, må behandling ikke indledes ell fortsættes fra og med kvindens 46 års fødselsdag. Det ingen hindring at parret har barn sammen i forvejen. Det kan oplyses, at 6 a i Kunstig Befrugtningsloven har følgende ordlyd: 6 a. Hvis den læge, d ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, vurd, at d åbenbar tvivl om en enlig kvindes ell pars evne til at drage fornøden omsorg for et barn eft fødslen, skal lægen afvise behandling med kunstig befrugtning. Stk. 2. Hvis den læge, d ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, find, at d begrundet tvivl om en enlig kvindes ell pars evne til at drage omsorg for et barn eft fødslen, skal lægen med en enlige kvindes ell parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurdingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Ved manglende samtykke skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning. Stk. 3. Afvis en læge at indlede behandling med kunstig befrugtning på grund af forhold omhandlet i stk. 1 og 2, kan sagen indbringes for Ankestyrelsen senest 4 ug eft lægens afgørelse.

5 SKEMA 1 Cyklusdag 1 2 Mandag til Fredag 3 Pgotime (2 stk) Lørdag Søndag 4 Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) 5 Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) 6 Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) 7 Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) 8 Gonal F (75 IE) Pgotime (2 stk) Pgotime (2 stk) 9 Gonal F (75 IE) Pgotime (2 stk) Gonal F (75 IE) 10 Gonal F (75 IE) Gonal F (75 IE) Gonal F (75 IE) 11 Gonal F (75 IE) Gonal F (75 IE) 12 Gonal F (75 IE) * I din første behandlings cyklus kan Gonal F hos nogle udelades, så vi kan se hvordan æggestokkene reag på den mildeste form for behandling. Du kan alligevel blive inseminet. VIGTIGT Du skal ringe til klinikken når din menstruation start, så vi kan planlægge ovenstående. Husk vi vil vide datoen for din blødningsdag 1. Ved en gennemsnits patient kan man nogenlunde regne med, at skulle insemines på cyklusdag 14. Dog reag kvind forskelligt på stimuling. Dfor skann vi dig en del gange for at begne det bedste tidspunkt. Dette aftal vi med dig. Vi fortæll dig også, på hvilket tidspunkt du skal tage ægløsningssprøjten (Ovitrelle ell Pregnyl). Oprettet 1/ Revides 31/

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere