Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk"

Transkript

1 Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er gravid. Men der er nogle forhold, du og din arbejdsgiver skal tage særligt hensyn til de næste måneder. Det er det, denne pjece handler om. Du kan vente dig i butikken BAR Handel består af repræsentanter fra arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer. BAR Handels formål er at medvirke til at styrke arbejdsmiljøet i detailbranchen. En pjece om gravides arbejdsmiljø HK-varenr BAR Handels Fællessekretariat Børsen 1217 København K Tlf Layout: TabulaRasa: 2. udgave, 1. oplag, 2009, ISBN-nr , Varenr

2 BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Tillykke med graviditeten! Når du arbejder i detailhandlen, kan du klare næsten alle de arbejdsopgaver, du er vant til, selvom du er gravid. Det kræver blot, at du og din arbejdsgiver aftaler, hvordan du kan udføre arbejdet på en god og sikker måde under hele graviditeten. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at tilpasse arbejdet til din graviditet. Men du kan også selv gøre meget ved at være opmærksom på de opgaver, du udfører og sige til, hvis der er noget, du synes bør være anderledes. Din arbejdsgiver skal, når han/hun bliver bekendt med, at du er gravid vurdere, om der er en risiko for, at du er udsat for påvirkninger i dit daglige arbejde, der kan indebære en fare for fosteret eller din graviditet. Hvis butikkens APV ikke allerede indeholder en sådan vurdering, skal din arbejdsgiver i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sørge herfor. Det kan også være, at disse oplysninger findes i en særlig politik for gravide. Under din graviditet er der nogle ting, du og din arbejdsgiver løbende bør overveje: Er eller kan arbejdsstedet blive indrettet, så det tager hensyn til din voksende mave, og at du kan blive træt af at stå og gå meget? Måske kan I placere en stol ved disken, så du har mulighed for at sidde ned og dermed variere det stående arbejde? Er eller kan arbejdet planlægges mere hensigtsmæssigt? Måske kan dine kollegaer overtage opfyldning af tunge varer, mens du klarer de lettere opgaver. Skal du udføre andre opgaver? 2 3

3 Du kan det meste - men vær opmærksom! Vær opmærksom på de opgaver, hvor du løfter tunge varer, trækker og skubber en tung palleløfter, sækkevogn eller lignende, samt når du har meget gående og stående arbejde. Hvis du gentagne gange løfter tunge varer, ofte trækker og skubber transportudstyr og har meget gående/stående arbejde, er det vigtigt at vurdere påvirkningerne samlet. Løft af varer Som gravid kan du løfte og bære varer, som du plejer. Men efterhånden som din mave vokser, skal såvel du som din arbejdsgiver være opmærksom på, at du ikke kan løfte og bære lige så tunge varer. Simpelthen fordi din maves størrelse bevirker, at du skal strække arme længere ud for at holde på varen. Det gør, at vægten af varen kommer til at belaste kroppen mere. Se At-vejledning D.3.1. om Løft, skub og træk. Du skal i videst muligt omfang undgå gentagne tunge løft af varer samt løft af varer i belastende arbejdsstillinger som fx under knæhøjde, over skulderhøjde og med vrid i ryg. Tænk dig altid om inden du løfter. Overvej fx om varen er for tung? Om du kan bruge et teknisk hjælpemiddel fx opfyldningsvogn, så du ikke skal bære varerne? Om du skal få en kollega til at hjælpe? Generelt drejer det sig om at fordele løftene over hele dagen, så du varierer med arbejde, der ikke indebærer løft eller andet tungt arbejde. Sørg også for at bruge en god løfteteknik. Har du behov for at få gode råd om, hvordan du kan arbejde bedst muligt så spørg din leder eller sikkerhedsrepræsentant til råds. God løfteteknik: - Gå tæt på det du skal løfte - Stå med front til varen - Bøj i knæ og hofter brug lår- og baldemuskler til at løfte med og ikke ryggen - Hold ryggen lige og så oprejst som muligt - Grib fat om byrden med begge hænder og sørg for at have et godt greb - Løft varen i et roligt tempo ved at strække knæ- og hofteled - Hold varen ind til kroppen - Vrid ikke ryggen hold næse og fødder i samme retning - Sæt varen ved at bruge de samme bevægelser i omvendt rækkefølge Læs mere om hvordan du løfter rigtigt på Træk og skub af tunge tekniske hjælpemidler Hvis du skal transportere varer på tekniske hjælpemidler som fx palleløftere, sækkevogne og rullebure, skal det være så lidt belastende for dig som muligt. Vurder først og fremmest hvor tungt det er at køre fx hvor mange kilo varer er der på? Derudover skal du være klar over, at belastningen øges, jo mere ujævnt gulvet/underlaget er, jo større stigning der er på transportvejen, og jo snævre pladsforhold der er til at komme omkring på. En skrå stilling af kroppen vil ofte være tegn på, at belastningen er for stor. Generelt drejer det sig om at variere tungt arbejde med andet arbejde eller mindre tungt arbejde. Sørg også for at bruge en god teknik, når du skubber og trækker. 4 5

4 Skubbe og trækketeknik: Grib fat med begge hænder om håndtag Stå med let afstand mellem fødderne og sæt den ene fod foran den anden, mens du langsomt sætter i gang Skal du f.eks. trække en palleløfter sætter du i gang ved at have front mod palleløfteren, læne kroppen bagover og trække med en jævn bevægelse ved at bruge kropsvægten. Når palleløfteren kører, vender du dig rundt, så palleløfteren er bagved dig, og din næse og tæer er i gåretningen Hold armene ind til siden med albuerne let bøjede Hold ryggen lige Træk og skub foretages bedst i en glidende bevægelse uden for mange opbremsninger og retningsskift Det er bedre at skubbe frem for at trække dog er det lettere at trække en palleløfter end at skubbe den. Hvis du skal trække er det bedst at trække forlæns. Dvs. at transportudstyret er bagved dig, når du går forlæns. Stående og gående arbejde Langvarigt stående/gående arbejde er belastende for gravide. Fra begyndelsen af fjerde graviditetsmåned skal dit arbejde tilrettelægges, så du kan veksle mellem gående/stående arbejde og siddende arbejde. Du kan fx få en stol ved disken eller få opgaver, hvor du sidder ned. Perioder med siddende arbejde bør fordeles jævnt over arbejdsdagen. Behovet for aflastning afhænger af, hvordan du har det, og hvor langt henne du er i graviditeten. 6 Ifølge Arbejdstilsynets vejledning om gravides arbejdsmiljø kan den første periode på ca. en halv time fx. ligge midt imellem arbejdsdagens start og frokostpausen. Fra frokostpausen til arbejdsdagen slutter, anbefales der for fuldtidsbeskæftigede to perioder af ca. en halv time. Endvidere anbefales at du højst arbejder 1-1 1/2 time med stående og gående arbejde mellem aflastningsperioderne. Hvis der ikke er siddende arbejde, anbefales pauser i stedet. Du bør højst arbejde 1-1½ time med stående og gående arbejde mellem aflastningsperioderne. Du og din arbejdsgiver kan sammen sikre, at du uden problemer kan blive ved med at arbejde, helt frem til du går på barsel. Hvis du arbejder i en dyrehandel Hvis du arbejder i en dyrehandel og er i kontakt med dyrene eller renser deres bure mv., skal du være særligt opmærksom på risikoen for smitte med toxoplasmose, som er en af de mest kendte og mest alvorlige smitsomme sygdomme hos gravide. Brug handsker og vær meget omhyggelig med at vaske hænder hver gang du har rørt ved et af dyrene, renset bure eller tømt bakker med ekskrementer fx kattebakker. Papegøjesyge er en anden smitterisiko, som du skal være opmærksom på. Fugle er især smittekilden, og smitten spredes via støv fra fjerene. Der er oftest tale om milde sygdomsforløb, som kan ligne influenza. Men der kan være en risiko for fosteret, og du bør derfor undgå kontakt med fuglene og burene. 7

5 Hvis du arbejder med kemiske produkter - fx visse rengørings-, afvasknings- og afkalkningsmidler, blomsterdekorations- og dekoratørprodukter samt kosmetiske produkter Uanset om du er gravid eller ej, så vær altid opmærksom på om de produkter, du arbejder med, er faremærkede se efter faremærker og risikosætninger på etiketten. Vær opmærksom på, at kosmetiske produkter ikke er mærket efter Miljøministeriets klassificerings- og mærkningsregler, men efter kosmetikreglerne. Nogle kosmetiske produkter kan indeholde hormonforstyrrende stoffer og opløsningsmidler. Der skal altid være udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for de faremærkede produkter, I bruger i butikken fx husholdningssprit, rensebenzin, klorin etc. Tjek, om der er nogle forholdsregler ift. brugen af dem, når du er gravid eller ammer. Stoffer og materialer, der er mærket med andre risikosætninger, kan også påvirke fosterets celler. Derfor skal arbejdsgiveren også lave en vurdering, når gravide og ammende arbejder med eller udsættes for følgende stoffer og materialer: Kræftfremkaldende stoffer og processer Hormonforstyrrende stoffer Flygtige stoffer og organiske opløsningsmidler Bekæmpelsesmidler Spørg efter denne risiko vurdering og få instruktion fra din arbejdsgiver samt evt. sikkerhedsrepræsentant i, hvad du skal være opmærksom på. Fx hvilke produkter du skal undgå at arbejde med og/eller være i nærheden af, eller hvordan du skal arbejde med produkterne. Herunder hvilke værnemidler du skal bruge. Din arbejdsgiver skal også udarbejde en såkaldt risikovurdering for dig og dit foster, hvis du arbejder med produkter med følgende risikosætninger på etiketten: R39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt R45: Kan fremkalde kræft R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R49: Kan fremkalde kræft ved indånding R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R64: Kan skade barnet i ammeperioden R68: Mulighed for varig skade på helbred 9

6 Er du i tvivl? Kontakt din sikkerhedsrepræsentant, leder eller arbejdsgiver Hvis du er i tvivl om hvorvidt, der er noget i dit arbejde, der kan påvirke din graviditet, skal du henvende dig til din sikkerhedsrepræsentant, leder eller arbejdsgiver. Brug dine kolleger Det er altid i orden at spørge dine kolleger om hjælp, fx hvis du skal sætte tungere varer på plads eller arbejde i arbejdsstillinger, der er generende for dig. Måske har I allerede drøftet, hvordan I kan hjælpe hinanden, når en kollega er gravid. Hvis det ikke er tilfældet, kan din graviditet måske være anledningen til sådanne drøftelser. Butikkens APV Din arbejdsgiver skal med udgangspunkt i butikkens arbejdspladsvurdering (APV) vurdere, om dine arbejdsopgaver skal tilpasses, mens du er gravid, så du undgår skadelige belastninger. Spørg efter denne vurdering og tag en snak med din arbejdsgiver og en evt. sikkerhedsrepræsentant. Graviditetspolitik Nogle virksomheder har en graviditetspolitik. En graviditetspolitik er en skriftlig formulering af virksomhedens holdning til gravide medarbejderes arbejdsopgaver. Spørg evt. din arbejdsgiver om din virksomhed har en graviditetspolitik. Din arbejdsgiver har ikke pligt til at udarbejde en graviditetspolitik. Kontakt din læge Hvis du oplever gener, eller du bliver syg, skal du kontakte din egen læge. Din læge vil kunne rådgive dig om der er forhold, du skal være opmærksom på eller få ændret, så du fortsat kan arbejde. Det er læger, der vurderer, om du evt. skal sygemeldes. Læs mere om graviditet og arbejde: Arbejdstilsynets vejledning nr. A1.8 Gravide og ammendes arbejdsmiljø. Du finder den på Arbejdstilsynets vejledning nr. D3.1 Løft, skub og træk. Du finder den på På er der samlet information, regler og råd for både dig, din arbejdsgiver og din læge BAR handel fakta om gravid - du finder det på

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3 At-VEJLEDNING Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8-3 Januar 2009 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere

FORORD. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere G R A V I D E S A R B E J D S M I L J Ø I G A R T N E R I E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere