TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016"

Transkript

1 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

2 Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn... 4 Hvm r vi... 6 Holstbro Vindrup LU... 7 Lmvig LU Bonddystn Hrning LU Norg Aktivittsklndr VstJysk LU Ringkøbing Ulfborg LU Hdborns LU Kndr du lønrglrn Klub Vjn til succs Er du vors ny næstformnd? VEJEN TIL SUCCES 44 KLUB1 2 Forsid Fotogrf Jntt Friis Foto // Grfisk produktion HELDINGgrfikr.dk

3 LU - ET FÆLLESSKAB dr r værd t vær n dl f! I LU-Midtvst r vi stolt f t kunn præsntr dt ny vintrprogrm for vintrn 2015/2016. All 6 loklforningr hr rbjdt hårdt for t gør progrmmt spændnd og så du hr nogt t få tidn til t gå md, på d lng vintrftnr. Ign r dt vors bldudvlg dr i fællsskb hr smmnst progrmmt, stor ros til dm. SOMMERENS AKTIVITETER Hn ovr sommrn hr dr vært godt gng i LndboUngdom på rgionspln. I juni hvd vi invitrt 7 lokl folktingskndidtr n tur i høt. Op til flr f d 7 kndidtr opnåd vlg til Folktingt, så nu håbr vi t d kn husk nogt f d vi fortlt dm, dn dg i høldn. Arrngmntt blv fholdt i fællsskb md Fmililndbrugt, t smrbjd, som vi i LndboUngdom nydr godt f. Ign i år vr LndboUngdom t find på lndsskut. I år hvd vi gjort lidt mr ud f fællsskbt omkring lndsskut. Vi tblrd n LUcmp så hvr loklforning hvd mulighd for t tg n cmpingvogn md. Dt givr t nrgi-boost f n ndn vrdn når 20 LU r møds til fælls morgnmd i LU tltt. Dt givr n nogt t rbjd for, når mn vd dr også r ndr dr kæmpr for smm sg, om så dt r bonddyst, trktortræk llr slv stndn på lndskut. Frdg hvd vi rrngrt bonddyst mllm LU midtvst, lndsldlsn for LndboUngdom, Fmililndbrugt, Lndboforningn og D rigtig mænd. Bonddystn blv fholdt i lndsskuts stor ring og dr blv dystt i forskllig lndmndsdisciplinr. Dsværr mått vi s os slåt f Fmililndbrugt som løb md sjrn. LndboUngdom dltog også i Lndsskufstn frdg ftn. Vi hvd 80 pldsr rsrvrt til LndboUngdom, så også hr fik mn fornmmlsn f t mn r n dl f nogt størr. Lørdg stod dn på trktortræk. Hvr loklforning hvd fåt hvr sin opgv t stå for. Dt skull så smls til t trktortrækstævn og dt lykkds til fuld. Jg syns dt r fdt t s, hvordn vi i LndboUngdom kn stbl t stort rrngmnt på bnn vd hjælp f 4 mødr hn ovr forårt. Dt visr t når vi ll bidrgr til fællsskbt r dr ingn grænsr for hvd vi kn få stblt på bnn. NYT FRA KONTORET Hr i snsommrn hr vi lvt n ændring i nsættlssforholdt, hvd ngår Dort Kvistgård. Hlt konkrt ovrgår Dort til Hdn og Fjordn, som så udljr hnd til forningsrbjd i LndboUngdom. Dnn ændring får i prksis ingn btydning for LU Midtvst. Dort vil fortst vær vors primær forningskonsulnt og vrtg d opgvr dr liggr dr. Jg håbr t dr i frmtidn r ndnu flr dr hr lyst til t vær n dl f fællsskbt i LndboUngdom dt r værd t vær n dl f!! Vi ss. Rgionsformnd Nikolj Bjrrum Skørping Mobil Fodrmstr kvæg 3

4 Disl i årn Kmmrtrn Knnth og Uff, r nærmst flskt op md trktortræk. I strtn fr sidlinjn, når Knnths bdstfr tog dm md rundt til forskllig trktortrækstævnr i områdt. Min bdstfr hr ltid skubbt lidt på, for t jg skull kørr trktortræk i hns Nw Hollnd 7840, mn hn blv lligvl lidt chorkrt d jg stod md kørkortt i håndn og sgd t nu vr dt nu fortællr Knnth. Knnths bdstfr stod vd sit ord og indn ppirkortt vr rstttt f plstikkørkortt, kørt Knnth sit først træk. Dn blå Nw Hollnd blv skrut lidt og fik n ndn udstødning. En udstødning som i øvrigt vr til stor fornøjls for min bdstfr og måsk også nborn i områdt, fortællr Knnth md t stort smil. Kmmrtrn liggr ikk skjul på t trktortrækkt hr fyldt n dl, bl.. vr wkndrn, når d vr hjmm fr ftrskoln i Stby, rsrvrt til drs værkstd og drs trktorr. Nogl f kmmrtrn hr hft fuld forståls og ndr hr nok undrt sig lidt, mn vi hr hft dt sjovt, fortællr Uff og Knnth. 4

5 KAMMERATERNE ER KLAR IGEN TIL TRAKTORTRÆK SÆSONEN 2016 OG KAN KUN OPFORDRE ANDRE TIL AT PRØVE KRÆFTER MED SPORTEN FAKTA KENNETH MELDGAARD, 17 ÅR KØRER I EN NEW HOLLAND HK TIL STÆVNER OG 120 HK STANDARD MEDLEM RINGKØBING ULFBORG LU Dt r n rigtig sjov sport og vi r blvt tgt rigtig godt i mod rundt omkring. Når vi r til trækkrmød blivr dr ltid spurgt om dr r nogl ny trækkr og r dr dt r mn god til t hjælp dm rundt omkring til stævnrn. Knnth fortællr t hn til sit først stævn blv udfordrt lidt, d sikringn til gskiftt røg indn hn rigtig kom i gng til hns først træk. Vi fndt dog n ndn sikring og slvom dr gntlig vr kommt mr vægt på slædn og næst klss vr gåt i gng, så fik jg lov t trækk ign, for t lærr dt. Uff hr 3 ældr brødr dr ll hr kørt trktortræk, på gårdns trktor, så dt vr lt for Uff t ovrtg. Dt hr d vært mgt godt t hv min brødr til t komm md til fif og tricks bl.. om hvor mgt luft dt r godt t hv i dækkn og hvornår dt r godt t giv lidt kstr gs. Uff mnr hllr ikk t dt r skidt t vær dn yngst i n drngflok dr ll hr kørt trktortræk, for dt r som om min fr r blvt mr lrg md årn smilr Uff. Uff strtd sin trktortræk krrir sidst år og kom i år, md til rgionsmstrskbrn på lndsskut i Hrning. FAKTA UFFE THESBJERG, 17 ÅR KØRER I EN JOHN DEERE HK TIL STÆVNERNE OG 180 HK STANDARD MEDLEM AF RINGKØBING ULFBORG LU 5

6 HVEM ER VI? HOLDET ER BLEVET STØRRE, ftr t vi r lgt undr fællskontort. Dt kommr bl.. jr lndmænd og lvr til gvn, når vi snkkr rådgivning. RINGER I PÅ , vil tlfonrn bliv tgt f dygtig konsulntr, som hovdsgligt rbjdr md rådgivningsopgvr. D vil kunn hjælp md lt fr lønspørgsmål til prsonlrådgivning (nsættls og fskdigls f mdrbjdr, sygdgpng, brsl, bonusordningr mv.) D vil også kunn hjælp md kontrktr og uddnnlssftlr og APV, hvor vi nok hr nogl t lndts dygtigst rådgivr siddnd klr. Dort Kvistgrd Jkobsn HVEM ER VORES FORENINGSKONSULENT? Til t hjælp os md t gør lndt sjovr hr vi vors forningskonsulnt Dort Kvistgrd. Hun r klr til t tg sig f ll opgvr, dr brørr forningsrbjdt loklt og rgionlt. Dort r til dgligt nst i Hdn og Fjordn, og kn finds ntn i Birk llr Nuprk. På trods f Dorts fysisk plcring, så hjælpr hun ll mdlmmr og loklforningr på kryds og tværs i rgionn. Hun hr smmn md loklforningrn brøring md ll lndboforningrn i MidtVst, smt Fmililndbrugt VstJyllnd, bl.. i forbindls md tmftnr, kursr, konfrncr og ndt rbjd dr hr md lndboungdom t gør. FÆLLESKONTORET MIDTVEST Birk Cntrprk Hrning Tlfon AGERFELD VVS, SMEDE- & MASKINFORRETNING A/S Skjrnvj 236, Agrfld Holstbro Tlf Enrgiløsningr til ll formål Profssionlt værktøj til hus og hv Srviccntr Midt- & Vstjyllnd for Brug ltid din Gsmstr HMN Gsslg A/S hr t tæt smrbjd md n rækk dygtig VVS-instlltørr, som vi kldr for Gsmstr. Gsmstrn r VVS-instlltørr md stor rfring i instlltion f nturgs. Når du vælgr n Gsmstr, r du grntrt komptnt rådgivning, ordntligt håndværk og srvic. Gsmstrn givr dig dn dtljrd rådgivning på udskiftning f din vrminstlltion. Smtidigt får du fordlgtig finnsirings- og tilskudsordningr. 6

7 HOLSTEBRO VINDERUP HVLU BESTYRELSENS BERETNING Vintrn står for dørn, hvilkt btydr tid til LndboUngdom rrngmntr. Drfor hr vi i bstyrlsn lvt d fdst vintrrrngmntr, hvor dr r nogt for nhvr smg. Vi i bstyrlsn r flksibl og vi givr grn t lift til og fr divrs rrngmntr SÅ giv t kld til n fr bstyrlsn, så findr vi ud f nogt! Trods flr års svær tidr i lndbrugt, holdr vi i HVLU stdig t stbilt mdlmstl på 100 dgs dto og dt r vi rigtig stolt f, for ikk t sig t dt jo r MEGA FEDT! Og vi håbr drfor slvfølglig også t dt vil forsætt sådn, vi i bstyrlsn vil i hvrt fld gør vors til dt! Som I ll vd, så r dt jr mdlmmr som r årsg til forningns ksistns. Drfor vil dt btyd undlig mgt, t s jr til d rrngmntr, vi hr plnlgt for jr. Siddr du md n idé/rrngmnt llr lignnd som du kunn tænk dig, så tgr vi imod idér md kyshånd. Mng hilsnr fr bstyrlsn i HVLU Lmvig LU Ringkøbing- Ulfborg LU Holstbro- Vindrup LU Hdborns LU HVLU Bstyrls VstJysk LU Hrning LU Formnd Lrs Klusholt Ejsing Fglært lndmnd Mobil Skrtær Rolof Vissr Tvis, Agrøkonom Alt muligmnd hos Grønbæk Diry Mobil Lmvig LU Rp. i lndboforningn og trktortræk Prbn Kristnsn Stndis, Fglært lndmnd Mskinførr Holstbrohos Vindrup LU Skv Mskinsttion Mobil Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU Næstformnd Sponsor og udljning Nils H. Mikklsn Hrrup, Fglært lndmnd Mskinførr hos Skv Mskinsttion Mobil Skrtær Ebb Erik Nilsn Ryd Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Ankr Bjrr Mobil Kssrr Sr Christnsn Holstbro Ernæringsssistnt Mrcntc Mobil VstJysk LU Hrning LU Pløjning Simon Hnsn Nr. Flding Fglært lndmnd Mobil Klub1 Mortn Dybdhl Svl Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Hnry D. Nilsn Mobil Supplnt Rsmus Hnsn Nr. Flding HTX studrnd Mobil

8 ARRANGEMENTER HVLU Torsdg dn 5. / 12. / 19. og 26. novmbr smt 3. og 10. dcmbr - kl MADLAVNINGSKURSUS Vi holdr mdlvningskursus 6 gng. Mdlvningsdgn går ud på hygg, smmnværd og slvfølglig t få lvt nogt tæsk lækkrt md, som vi vil nyd smmn. Dr r plds til 12 prs. Så tilmlding r først til møll princippt. Dt kostr 50 kr. pr. gng, dt r tilldt slv t mdbring n bjr til mdn. Std Vindrup Rlskol, Svlvj 42, 7830 Vindrup Info/tilmlding Sr snst dn 2. novmbr på tlf Arrngør HVLU Frdg dn 6. novmbr - kl LØVFALDSGILDE Holds i på Tobksfbrikkn i Holstbro kl Vi møds og får nogt lækkrt t spis og kommr i fstlig stmning indn julbryggn smgs. Pris for dnn fstlighd r 100 kr. for mdlmmr og 150 kr. for ikk mdlmmr, drikkvrr købs i brn. Std Tobksfbrikkn i Holstbro Info/tilmlding Til Sr på snst dn 1. novmbr. Arrngør HVLU Onsdg dn 25. novmbr - kl GENERALFORSAMLING Årts gnrlforsmling fholds på Nuprk kl Dt vil glæd os t s vor mdlmmr. Dr vil vær n brtning om årts rrngmntr og ny tiltg i forningn. Vi srvrr som ltid lækkr pålægskgmnd fr Skivvjs slgtr. Std Nuprk Arrngør HVLU Onsdg dn 13. jnur FREMTIDEN FØDEVARE PRODUCENT? I smrbjd md Lmvig Lndboungdom fholdr vi tmftn omkring frmtidns lndbrug. Hvd skr dr md lndbrugt? Fldnd prisr, i populritt blndt bfolkningn, ring vildkår, boykot og frvlg f dnsk vr, hvor r dnsk lndbrug i frmtidn? Mr info kommr snr. Std Nuprk Info/tilmlding Sørn Frdriksn (Fr LLU) Arrngør LLU Torsdg dn 14. jnur - kl BESØG PÅ MASKINCENTRUM I AULUM Slling Trktorsrvic og Sørnsn & Lynggård hr i t smrbjd strtt Mskincntrum. Vi vil rigtig grn sprk dæk smt hør om drs ny produktprogrm. Vi hr Æ Grill md! Std Smdgd 3, 7490 Aulum Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Torsdg dn 28. jnur - kl BESØG PÅ FELDBORG MASKINSTATION Vi sprkr dæk og sluttr f md n pøls på Æ Grill. Std Elisborgvj 14, 7540 Hdrup Info/tilmlding Prbn Kristnsn Arrngør HVLU Torsdg dn 18. fbrur - kl BESØG PÅ HOEGILD Vi vil s drs produktion f fuldfodrvogn. Hogild hr spcilisrt sig i rnovring f fuldfodrvogn og tilpsning til kompkt fuldfodr. Drudovr hr virksomhdn vundt årts iværksættr Johnny Høgild vil fortæll om hns tnkr og idér om virksomhdn og hns succs md t få 25 på 1 år. Std Hogild Info/tilmlding Lrs Klusholt Arrngør HVLU Lørdg dn 5. mrts - kl BOWLINGTUR Vi vil grn spis og trill kuglr til bufft og bowl lørdg d. 5/3 kl i Holstbro Bowlingcntr. Tg din vnnr og vnindr undr rmn og kom og få n hygglig ftn smmn md HVLU. Gå ikk glip f n fstlig ftn. Std Holstbro Bowlingcntr Info/tilmlding Nils på snst dn 1. mrts. Arrngør HVLU Tirsdg dn 29. mrts - kl HOLSTEBRO HESTEPRAKSIS Vi bsøgr Holstbro Hstprksis. Kom til n rundvisning i klinikkn og hør om n vlfungrnd dyrlægprksis som udlukknd rbjdr md hst. Holstbro Hstprksis js f Ln Kristnsn. Ln hr nst dyrlæg Kthrin Thtt Jnsn. Drudovr r stldn/ mrkn fyldt md dnsk vrmblods hst og mssr f føl, som psss og vls f Lns mnd Ulrik. Om du hr intrss for hst llr j, så blivr dtt udn tvivl n spændnd ftn. Std Holstbro Hstprksis Kirkvj 62, 7830 Vindrup. Info/tilmlding Mortn Arrngør HVLU 8

9 Dt gik du glip f TRAKTOR TRÆK I HOLSTEBRO VI HAVDE EN MEGET VÅD AFTEN TIL TRAKTORTRÆK I HOLSTEBRO Trods rgn og muddr vr båd publikum, trækkr og slædførr vd godt mod. Vi glædr os til næst år dn 27. mj, hvor soln forhåbntlig vil skinn. BUSTUR BUSTUREN TIL TRAKTORTRÆK I BORRIS VAR ET SIKKERT HIT Dn vr fyld op f gld folk, og j dr blv nydt n øl llr to. Dr blivr hl sikkrt rrngrt n bus ign til næst år. MARK VANDRING VED HALGÅRD 40 VELOPLAGTE GUTTER VAR MØDT OP FOR AT GÅ EN TUR I MARKEN OG SPARKE DÆK HOS NIELS ERIK HALGÅRD Hn fortlt inspirrnd om sin måd t driv lndbrug og om god nboplj. Konsulnt Sørn Søndrgrd fr Vstjysk Lndboforning fortlt om rducrt jordbhndling. Følg os på Fcbook 9

10 LÆS MERE PÅ DU KAN... NÅ DET ENDNU! vi hr løbnd optg på vors uddnnlsr... UDDANNELSER Anlægsgrtnr Skov- og nturtknikr Dyrpssr Lndmnd Produktionsgrtnr Væksthusgrtnr En dl f Uddnnlsscntr Holstbro Skivvj Holstbro Tlf

11 LEMVIG LLU BESTYRELSEN BERETNING Sommrn r vd t gå på hæld og t nyt spændnd vintrprogrm vntr forud. Progrmmt indholdr båd fglig og socil rrngmntr, hvor dr vil vær mulighd for t fordyb sig og bliv klogr. Sidst mn ikk mindst få nogl sjov og god oplvlsr md ll LU-vnnrn. Vors trktortræk i juni månd blv t stort trækplstr md rigtig mng mnnskr og t rigtig godt ovrskud. Vjrt vr prfkt til ftntræk, slvom dt ikk så godt ud vd middgstid. Dt så ud til t folk hyggd sig undr trækkt. Dt rsultrd i t dr vr n dl, som blv ftr trækkt vr ovrståt og fstd. Stmningn vr rigtig god blndt folk og dt virkd som om, t ll hvd n god ftnn. Vi kunn ikk hv gjort dt udn vors mng frivillig hjælpr. Dt skl d hv n stor tk for. FORENINGENS LIV I vintrns progrm hr vi tænkt på t få nogt kvlitt ind i vors fglig rrngmntr, så mn får nogt lærdom md sig hjm. D Lmvig LU fglig rrngmntr vdrørr forskllig fggruppr, så Holstbrodr r n Vindrup LU chnc for, t ll kn få nogt md sig hjm. Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU En f d ting dr kndtgnr forningn r fællsskbt og smmnholdt blndt vors mdlmmr. Dr r ltid hjælp t hnt, hvis mn hr brug for hjælpn. Dt nydr vi rigtig godt f i bstyrlsn, hvor vi brugr vors mdlmmrs hjælp i forbindls md vors rrngmntr. Drfor r d socil rrngmntr n ligså vigtig dl f vors vintrprogrm, d d r md til t skb fællsskbt og smmnholdt i vors forning. Et tgn på t Lmviggnns Lndboungdom r for ll ung mnnskr, som grn vil vær n dl f t knon fællsskb. VstJysk LU Hrning LU Ellrs hr sommrn ikk budt på d stor rrngmntr. Vi glædr os drfor til t vidrførr vors rbjd md t lv rrngmntr, hvor dr r nogt kvlitt og fglighd i. Vi glædr os til t komm i gng md vintrns progrm og håbr på t i vil bkk op om vors rrngmntr. Vnlig hilsn Bstyrlsn i Lmviggnns Lndboungdom Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU Klr md rådgivning til ll: ETABLERING DRIFTSØKONOMI SOCIALØKONOMI PLANTER OG MILJØ VINDMØLLER VIRKSOMHEDSØKONOMI PRIVATØKONOMI SKAT FINANSIERING KVÆG EJENDOMSHANDEL REGNSKAB Industrivj Lmvig Fx

12 LLU Bstyrls Formnd / Klub1 Stffn Pdrsn Bur/Vmb Mobil Arbjdr vd I/S Lind Musholm hvor jg lvr lt forfldn rbjd og dt mst i mrkn, hvor vi slv gør n dl. Som formnd tgr jg til forskllig mødr som fx rgionrådsmød hvor vi møds fr d ndr loklforningr i MidtVst. Ellrs rbjdr jg også n dl md Klub1 som r nogt for dm dr går på grundforløb og dm som r i prktik indn 2. skolpriod. Kssr Bjørn Lisbygd Nilsn Gørding lidt udn for Vmb Mobil Hr lig fsluttt lndbrugsuddnnlsn som fglært md spcil plntr. Strtr som mrkmnd på n plntvlsjndom hr til forårt. Næstformnd Kristin Srup Jnsn Rsnstd Mobil Jg r i gng md lndbrugsuddnnlsn, hvor jg r i prktik på n økologisk gård i Gudumlund md 400 kør. I bstyrlsn hjælpr jg dr, hvor jg kn. Skrtær Lott Flnsmos Strur Mobil Jg går på HF på ndt år og r uddnnt rnæringsssistnt. Min fritid brugr jg på t spill håndbold, LndboUngdom og rbjd i t køkkn. I bstyrlsn r jg skrtær. Min roll r t lv rfrtr f mødrn, få tingn nnoncrd i visr osv. og hjælp til vd vors rrngmntr. Trktortræk Hnrik Holst Kristnsn Klinkby Mobil Går på Asmildklostr Lndbrugsskol, strtr på 2. hovdforløb til sptmbr. Lig nu r jg i prktik hos Mortn Aggr i Nr. Byskov. Supplnt Hns Pdr Andrsn Bonnt Mobil Er stdig lv og til hvrdg bskæftigr jg mig md kør. Som supplnt skl jg træd til, hvor dr r brug for dt, og llrs hr jg smm opgvr som d ndr md t rrngr nogl god rrngmntr. Rpræsntnt i Lndboforningns bstyrls Sørn Frdriksn Møborg Mobil Mrkmnd på kvæggård. I LndboUngdom i 3 år. Min post i bstyrlsn findr jg rt så spændnd. Min fritid går md slvfølglig LndboUngdom og min vnnr. Når sommrn kommr, r jg mgt ktiv til d forskllig trktortræk i rgionn. Dyrsku og pint bll Kim Jppsn Lmvig Mobil Til dglig r jg lndmnd og rbjdr md kør vd Ptr Just. 12

13 ARRANGEMENTER LLU Opstrt torsdg dn 15. oktobr - kl MADLAVNING I år vil vi gntg succsn md mdlvning som vil forgå i rmm skol køkkn. Mdlvning r for dig dr hr lyst til t lær t lv n god md md din vnnr og bknd. Mdlvning vil forgå torsdg hvr ndn ug, dr vil vær n til t instrur os i hvordn vi skl lv mdn og hvd vi skl lv. Så r du frisk på n hygglig ftn og nogt godt hjmmlvt md så skl du md til Lmvig lndboungdoms mdlvning. Std Rmmskol Info/tilmlding Bjørn Arrngør LLU Onsdg dn 21. oktobr DK-KØD Kom og oplv t nystrtt slgthus. Vi bsøgr Alln Smærup som indn for d sidst pr år hr strtt gn virksomhd. Hn drivr DK-Kød, som r t mindr slgthus i Lind. Dtt t bsøg hvor vi vil s hvordn mn kn tblrr sig i n ndn brnch nd lndbrugt. I løbt f ftn vil dr vær forfriskningr båd f dn fst og dn flydnd slgs. Std Lindtorpvj 3, 7600 Strur Info/tilmlding Bjørn Arrngør LLU Lørdg dn 31. oktobr - kl HØSTFEST Lmvig Lndboungdom invitrr til høstfst. Vi vil gntg succsn fr sidst år, og fhold n totl svdig fst! Vi vil srvr totl lækkr md, totl lækkr drikkls og totl lækkr undrholdning forhåbntlig vil dt forgå smmn md totlt lækr mnnskr. Fstn r også n tk til d hjælpsomm sjæl, som hr givt n hånd md til dtt år trktortræk. Hjælprn til trktortrækkt 2015 vil hvd grtis ntré dnn ftn. Vi glædr os. Std Alt i Et Hust Klinkby Info/tilmlding Bjørn Arrngør LLU Frdg dn 20. novmbr - kl GENERALFORSAMLING Dn 20. novmbr r dt ign blvt tid til vors årlig gnrlforsmling. Trditionn tro vil vi strt ud md t spil bowling og n kop øl, drftr vil vi tg huld på mødt. I vil kunn hør hvd dr rør sig i jrs Lndbo Ungdom, dt r ikk små ting. Vil du hv indsigt og indflydls på d ting vi fortgr os, r dt hr du hr chncn. Vi skl også hv vlgt n ny bstyrls, hvis du tænkr t dt r nogt for dig r du hjrtlig vlkommn. Som nogt nyt vil d intrssrd bliv invitrt md til t f vors bstyrlssmødr op til gnrlforsmlingn. Hr vil dr vær, mulighd for t snus til bstyrlssrbjdt. Info kommr snr. Std Lmvig bowlingcntr Info/tilmlding Stffn Arrngør LLU Lørdg dn 12. dcmbr - kl LANDBOUNGDOMS JAGT Vi skl d jg! Dn 12. dcmbr fholdr vi fællsjgt, slvfølglig md frokost. Vi vil ud og s om vi for mulighd for t få løsnt n ptron llr to, så vi fholdr jgt. Dt blivr n knon god dg, hvis du hr jgttgn så hndlr dt br om t komm md. Std Ringkøbingvj 134, 7600 Lmvig Info/tilmlding Kim Jppsn Arrngør LLU Onsdg dn 13. jnur FREMTIDEN FØDEVARE PRODUCENT? I smrbjd md Holsbro Vindrup Lndboungdom fholdr vi tmftn omkring frmtidns lndbrug. Hvd skr dr md lndbrugt? Fldnd prisr, u populritt blndt bfolkningn, ring vildkår, boykot og frvlg f dnsk vr, hvor r dnsk lndbrug i frmtidn? Mr info kommr snr. Std Nuprk Info/tilmlding Sørn Frdriksn Arrngør LLU Onsdg dn 3. fbrur - kl STABY MASKINSTATION Når vi kommr til d mørk vintrtidr, vil vi brug n ftn fornuftigt på t komm ud og s på grj. Stby mskinsttion vil grn åbn portn og ld os stikk snudn ind for t tg t kig på drs grj. Dt r godt nok ikk mng år sidn vi vr dr sidst, mn dr r skt mgt, og stdt r ltid t bsøg værd. Std Stby Mskinsttion Info/tilmlding Stffn Pdrsn Arrngør LLU Lørdg dn 27. fbrur VINTERFEST Vi fholdr vintrfst dn 27. fbrur. Hr håbr vi t vi kn lokk vors mdlvningshold til t lv md for os ll, d d vr supr til dt sidst år. Vi skl hv forhåbntlig god md og svimlnd drikkls så hold dig prt og glæd dig til dnn fst. Info/tilmlding Hnrik Holst Arrngør LLU 13

14 Når drng lvr md HOS LU I LEMVIG ER DRENGENE VILDE MED MAD GOD MAD! Drfor møds 20 LU-drng hvr ndn tirsdg i t skolkøkkn, hvor d lvr md, får n øl og ikk mindst hyggr. Dt r suvrænt smvær. Dt r slvfølglig fdt, t vi får god md, mn smtidig r dt n god måd t få snkkt md sin vnnr på. Når mn står dr og skrællr krtoflr, så r dr god tid til lig t få vndt vrdnssitutionn, fortællr Stffn Pdrsn, dr r formnd for Lmvig LU. TIL FESTEN Forrt Tunmouss og hønsslt md rødbdbrød Hovdrt Chilimrinrt skink, rødvinsmrinrt klvstg, flødstuvd krtoflr, ovnbgt krtoflr md orgno og whiskysovs Dssrt Is og hjmmlvt brownis Ntmd Hjmmlvd bollr md pålæg Mdlvningsholdt hr kørt i n årrækk, og drngn r blvt bdr og bdr til t lv md. Vi kn ftrhåndn lv lt, br giv os n opskrift i håndn, så givr vi dn gs. Mn vi lvr ikk sådn nogt fin frnsk mdpjt, vi lvr rigtig md, så vi kn bliv mæt, grinr Stffn. Holdt hr n Mdmor tilknyttt, som sørgr for t køb ind til hvr gng, og hun hr opskriftr md til drngn. Op mod jul lvr d slvfølglig flæskstg og julmd, mn llrs r ovrskriftn sund og robust md. SUCCES MED FESTMIDDAG I år synts d, t ndr også skull oplv, hvd d dygtig kokk kunn tryll frm i køkknt, drfor slog d drs årlig Vintrfst smmn md fslutningn på mdlvningssæsonn. I d sidst pr år hr vi hft svært vd t trækk folk md til Vintrfstn, drfor prøvd vi t nyt koncpt i år. Dt vr n kæmp succs, og dr kom 51 LU r og spist tr-rttrs mnu, som vi lvd. Dt vr n totl fd ftn, og vi fik d også stor ros for vors md, især fr d 15 pigr, dr vr md, grinr Stffn. Dr blv fstt hl nttn, og undrvjs slåt kttn f tøndn. En ny trdition i Lmvig LU r nu skbt, hvis ltså dr fortst r drng nok til t fyld mdholdt op. PS: Whiskysovsn vr bdr nd sidst d forsøgt md whiskysovs, dngng kom d n hl flks i, dt kn ikk nbfls. 14

15 Dt gik du glip f Mskinsttions dmonstrtion Bdrift bsøg på Burgrd I juni hvd vi smmn md Stby Rønbjrg Mskinsttion rrngrt t bsøg hos Nr. Hdgrd i Vmb. Hr præsntrd værtsgårdn sig, og dt smm gjord mskinsttionn. Eftr n kort præsnttion, dmonstrrd mskinsttionn drs slvkørnd Kron skårlæggr smt divrs rivr. D hvd også tgt snittr trktorr og vogn md, så dr mngld ikk nogt t sprk til! I forårt vr vi på bsøg hos Johnny Møllr i Bur. Johnny drivr plntvlsjndommn Burgrd. Bsøgt strtd i n f Johnnys tørrhllr. I hlln vr dn slvkørnd sprøjt foldt ud, og kornvognn stod prlllt vd sidn f hinndn. Eftr n gnnmgng f gådns fgrødr og drift, vr vi ud og kigg på frøgræs. Hr vr konsulntn md til t fortæll om d ting som rørt sig i mrkn lig på dtt tidspunkt, og hvordn dt llr så ud på græsfrø mrkdt. Til ftn vr dr også n sælgr på Løkks Mskinfbrik. Hn kunn fortæll lidt og d ny tørrhllr vi bfndt os i. Et bsøg hvor vi mødt n ordnlighd mn ikk findr mng stdr! 15

16 Bonddystn Hrmd opskriftn på n ægt bonddyst: 5 mnd fr fmililndbrugt, 5 mnd fr lndboforningrn MidtVst, LndboUgdoms lndsldls, 5 ung fr LndboUgndom MidtVst og holdt D rigtig mænd kndt fr DR SÅ SKAL DER BRUGES Nogl ung mnnskr md mssr idr og lidt fingrsnild md div. mtrilr og t værkstd 5 stærk bilr md hvr drs trilr En minilæssr En rækk md Bigbllr Vintrhjul, krydsnøgl og t sttiv md 4 kslr Dæksidr og n stok En dyng småbllr, n fork og n høj vogn Cyklr, cyklhjlm md lnsr på toppn En sof, n muggrt og t toiltbræt En stor klokk Så hr mn fundmntt for n rigtig bonddyst, dr krævr båd musklstyrk, snild og udholdnhd. FREMGANGSMÅDE D ung md idér og fingrsnild slipps løs i t værkstd, nogl ugr før dystn. I værkstdt får d udlvrt t målbånd, 3 gml bilr, n pindsvjsr og ndr ting dr finds i t hvrt værkstd md rspkt for sig slv. Når d slipps ud skl dr brugs t pr stor stærk bilr og 5 trilr. På slv dgn skl dr brugs 15 hurtig og vlinstrurd ung mnnskr og wuptii, så står dr n bn klr, som d 5 kæmpnd hold kn indtg. Dnn opskrift blv fulgt i forbindls md lndsskut i Hrning i strtn f juli. En opskrift som folkn bg lndsskut ikk tvivld på. Drfor fik LndboUngdom MidtVst, d også lov til t indtg dn stor ring frdg lig ovr middg, for t vis hvd d kunn. Ikk t øj vrt tørt og lttrmusklrn blndt dltgr og publikum blv brugt. Fotos f Erik Poulsn 16

17 Dystn blv fholdt i forbindls md lndsskut i Hrning i strtn f juli 17

18 Ovrvjr du t EtblErE Dig Som SElvStænDig lndmnd? Hdn & Fjordn tilbydr op til 15 timrs grtis tblringsrådgivning på tværs f ll rådgivningslinjr. D ung, dr skl vær frmtidns ldr i lndbrugt, skl klæds godt på til opgvn, og vi rbjdr kontinurligt på t hjælp dm godt ind i rhvrvt som slvstændig virksomhdslndmænd. Dr r ingn lig vj frm mod målt, mn vi kn hjælp dig md t nvigr ignnm jr- og finnsiringsformr. Dr r mng jrformr og mådr hvorpå tblring kn finnsirs, og vi kn hjælp dig md d mulighdr du hr, og hvordn dt kn gribs n. KONTAKT Os grn FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK Mortn Dhl Thomsn, chføkonom llr Jcob Rossn, virksomhdsrådgivr , llr Fcbook Skn og læs mr Birk Cntrprk 24, 7400 Hrning Nuprk 47, 7500 Holstbro hflc.dk 18

19 HERNING HLU BESTYRELSENS BERETNING Vi hr i dg n ktiv forning hr i Hrning md 108 ktiv mdlmmr. Vi rbjdr for t skb ktivitt og liv for ung på lndt. Vi hr i dg n vlfungrnd bstyrls på 11 mnd som gør sit for t vrtg vors mdlmmrs intrss. Vi gør lt for t rrngrr ktull og intrssnt gård- og virksomhdsbsøg. Som nogt nyt sidst år tog vi hul på n ny motorsport hr i Hrning LU, nmlig UP-Hill Pulling. Tidskørsl op f bkkn, md n godt læsst vogn ftr. Dt hvd vi god rspons på sidst, så vi prøvr ign i år dn 19. sptmbr. Dog r vors stor problm t vi søgr n stjlr bkk nd vi hvd sidst år. Dt r dog ikk lykkds os t find, d dt ikk r muligt t kør i d nærliggnd grusgrv. Drfor vill dt vær n stor hjælp for os, hvis du hr llr kndr t godt std hvor dr kn kørs smtidig md t publikum kn s stævnt. Dt vill hjælp os rigtig mgt! En ndn ting som vi svnr, r t få ny input fr dig som mdlm, om hvd du/i syns vi skl lv/rrngr hr i HLU. Så vi kn oprthold dn positiv ktivitt som vi nu sr, til d ting som blivr rrngrt i dg. Til ftrårt strtr vi vors KLUB1 op ign for d ny som strtr på Agroskoln og dm som r ud i drs først prktikpriod. Vi håbr på god opbkning så vi kn få t vlfungrnd hold stblt på bnn. Lmvig LU Vh. Formnd Brin Rhbk Tlfon VstJysk LU Hrning LU Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Lydr dtt som vær nogt for dig, r du mgt vlkommn til t kontkt n fr bstyrlsn og hørr mr om Holstbrohvd Vindrup vi tilbydr LU i vors forning. Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU HUSK HVorfor? Lmvig LU T dn ny og forbdrd Holstbro- Vindrup LU Nu 40 ugrs uddnnls - dirkt fr Produktionsldr til Agrrøkonom Agrrøkonom på Agroskoln! T dt hl på én gng! Færr ksmnr > størr fg Højt fgligt nivu > udfordr dit potntil 5 min. fr Hrning > kom lt til og fr VstJysk LU opstrt i ugust 2015 Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU tlf Hmmrum Hovdgd Hrning

20 HLU Bstyrls Formnd, Uphill Brin Rhbk Hrning Mobil Pssr gris Trktortræk Mthis Yd Pdrsn Hrning Mobil Trktorførr Pløjning Jkob Oxsvig Vidbæk Mobil Kssrr, Sponsr Thoms H. Christnsn Hovr Mobil Kørnd sælgr Klub1, Pløjning Emil Bng Kibæk Mobil Elv på mskinsttion Trktortræk, Skrtær Andrs V. Jnsn Kibæk Mobil Trktorførr Christin Vinthr Jkobsn Vidbæk Mobil Elv på lndt Klub 1 Michl Østrlund Luridsn Bording Mobil Mskinførr Næstformnd, Trktortræk Nicoli Rhbk Hrning Mobil Pssr Gris/ trktorførr Sponsr Ptrick Skovby Jsprsn Vidbæk Mobil Lndbrugsmknikr Lss Romvig Kristnsn Hrning Mobil Studrr Agr økonom TAG MED HERNING LU TIL AGRITECHNICA, I HANNOVER Vrdns størst lndbrugsmss (i Europ). Dt 34 h stor udstillings rl, r fyldt md ALT tænkligt udstyr til dt modrn lndbrug, og dr vil bliv præsntrt t hv f nyhdr, til dn kommnd sæson. Frdg dn 13. novmbr, kl fr Holstbro bngård, md opsmling på Hrning bngård kl Forvntt nkomst til Agritchnic kl , hvor vi vil bfind os hl dgn. Kl r dr fgng mod Jugndhrbrg Afgng fr Hnnovr lørdg dn 14. novmbr kl Forvntt nkomst til Hrning c. kl og Holstbro c. kl Pris for mdlmmr f rgion midt/vst LU: 700 kr. Pris for ikk mdlmmr kr. Prisn inkludrr bustrnsport ud og hjm, ovrntning md morgnmd, og forpljning på turn drnd. Dt gik du glip f KVÆGDRIFTBESØG PÅ BJERREGAARD VED NIELS ERIK NILSON I mj vr vi på bsøg vd Nils Erik, og s på hns gård hvor hn hr økologisk jrsy kør. Hvor dr blivr sæson kælvt. Dt vr t rigtig godt bsøg hvor dr vr stor frmmød, omkring stykkr. Dr vr stor intrss for t hør om sæson klvning, og hør hvordn dn ung Thoms (ny mnd i Bondrøv søgr kærlighd ) gør md t driv dn n gård, som hn står for. Dr blv sluttt f md økologisk jrsy pølsr f gn vl og n bjr, og n snk om hvordn dt hl står til. 20 Prisn inkludrr ikk indgngsbillt (22 uro og 12 uro for studrnd) middgsmd bgg dg, smt ftnsmd frdg ftn. Dr r 50 pldsr på turn, som sælgs ftr først til møll princippt. Tilmlding skr på LUmidtvst.dk undr rrngmntr Købt r bindnd, og HLU frlæggr sig lt nsvr for t vidrformidl billttn, hvis mn blivr uforudst forhindrt i t dltg. Ydrligr informtion llr spørgsmål bsvrs på Vi ss til n knon tur, til Agritchnic Arrngør HLU TRAKTORTRÆK Et knont trktortræk blv fholdt i Hmmrum, md 40 trækkr og 450 bsøgnd vr dt n knon ftn, stæmningn vr i top og dr vr mssr f sort røg. Snkkn gik på tilskupldsrn og dr blv råbt Full Pull i højtlrn.

21 ARRANGEMENTER Mndg dn 23. novmbr - kl GENERALFORSAMLING I HERNING LU Ign i år bydr vi på bufft og bowling i nldning f vors ordinær gnrlforsmling i HLU. Hl hrlighdn r GRATIS og ll r vlkommn til t sætt præg på vors forning llr br hør om hvd dt r vi rndr rundt og lvr i LndboUngdom. I år r formndn på vlg smt bstyrlsspldsrn. Kssrn r ikk på vlg d dt skiftvis kør hvrt ndt år i forhold til formndn. Hr du lyst til t prøv kræftr md forningslivt r du vlkommn til t kontkt n fr bstyrlsn og hør mr om hvd bstyrlssrbjdt går ud på. Std Nørrgd 2, 7430 Ikst Info/tilmlding Brin Arrngør HLU Mndg dn 12. oktobr KVÆGBEDRIFT BESØG V. HVEDDEGAARD Hvddgrd r t modrn kvægbrug, dr liggr lidt udn for Kibæk. For få år sidn ovrtog d ndnu n gård. I år hr d byggt n ny kvistld på 4000 km 2. D kørr forsklig holdskift på gårdn. På dn snst købt gård, kørr d opstrtshold ftr kvælning. D lvr lt i mrkn udovr t snitt. Smt hjmmlvt bondgårds is på gårdn, som d også vil fortæll om. Dr r c. 530 kør på d to gård. På mrkpln hr d 560 h. Plus dt jord d forpgtr. Std Hvdd Mosvj 2, 6933 Kibæk Info/tilmlding Emil Arrngør HLU Mndg dn 7. dcmbr ÅBEN STALD VED SVEN AGERGÅRD Svn r igng md t bygg n klimstld md stipldsr fr 7-30 kg, som skl ftg grisn fr hns sør. Svinrådgivningn r md i projktt omkring klimstldn. Dr skl fprøvs forskllig fodrings mtodr vi Agrisys fodrings systm, hvor dt r muligt t fodr på stinivu md tørfodr. Dn lill blndr, blndr n portion, som r ønskt til n bstmt fodrutomt og drfor r dt spændnd for Svinrådgivningn, t fprøv forskllig ting. Kom til n spændnd ftn, hvor Svn vil fortæll om nlæggt og drftr grillr vi n pøls. Std Nr. Vjnvj 10, 7400 Hrning Info/tilmlding Lss R Arrngør HLU Lørdg dn 12. dcmbr - kl JULEFROKOST PÅ ZWEI GROSSE - DET SÅR N SET FEDT NOK ;) Dt r for lvor tid til n rigtig LU julfrokost og vi hr glædt os sidn sidst år ;) Vi spisr kl og dr vil vær n stor julfrokost bufft, md lt hvd dr tilhørr i riglig mængdr. Eftr mdn og nåsår vnd, fstr vi vidr på Zwi md ægt LU stil. Hl hrlighdn inkl. fri fdøl, vin, vnd smt Moki til dmrn fr kl får du som LU r for 100 kr. og ikk mdlmmr 200 kr. Dt nst du skl gør r t ovrfør snst dn 5. dcmbr og du r tilmldt. Dt kn sk til Rg Konto llr mobilpy til Thoms Hykklbjrg: Aldrsgræns r 18 år. Vi ss og dt blivr n ldls prim ftn. Std Zwi Gross bir br Hrning Info/tilmlding Thoms Arrngør HLU HLU Mndg dn 14. dcmbr - kl NR. VIUM MASKINSTATION V. POUL ERIK CLAUSEN Vi tgr ud og bsøgr Nr. Vium Mskinsttion som gør mgt i gyll udbringning og snitning f græs og mjs. Kom og sprk lidt dæk og hør hvordn Poul Erik drivr sttionn, smt historin bg. Std Hdvngsvj 5, 6920 Vidbæk Info/tilmlding Andrs Jnsn Arrngør HLU Mndg dn 11. jnur FARMAS Vlkommn til dt nybyggd værkstd i Hrning. Dr vil bliv snkkt lidt om vlgt md t flytt til Hrning pluds om hvilkt firm Frms r og hvd d vil. Dr vil bliv sprkt dæk smt kiggt rundt i dn ny stor hl. D vil fortæll om dt ny indnfor Nw Hollnd. Vi strtr jo slvfølglig op i grilln og hr nogt koldt til hlsn. Std Kært Hrning Info/tilmlding Ptrick Jsprsn Arrngør HLU Tirsdg dn 2. fbrur - kl BEDRIFTSBESØG VED DANNI FELDBAK OG DANLING GROWING Kom og hør om hvordn Dnni Fldbk og Andrs Obling r kommt i gng som nytblrt, og hvordn d holdr drs firm Dnling Growing kørnd vd sidn f drs 2 gård. Dnni hr fornylig købt gård hvor dr producrs slgtsvin og drivs 250 h i mrkbrugt hvorf n stor dl r md krtoflr. Std Ndr Hstlund 3, 7430 Ikst Info/tilmlding Christin Jkobsn Arrngør HLU Mndg dn 22. fbrur - kl ALSTRUP SKOVSERVICE / V. GERT ALSTRUP Vi tgr ud til Alstrup Skovsrvic. Og hørr lidt om hvordn Grt strtd firmt op. Firmt kommr i dg ovr dt mst f Jyllnd og hr hovdkvrtr i Vorgod-Brd. D gør lt fr plntning og psning til flisning. Grt lovd mig t dr nok skull stå lidt grj hjmm på dgn. Kom til n spændnd ftn hos Grt. Dr vil vær pølsr på grilln:) Std Egrisvj 5, 6920 Vidbæk Info/tilmlding Nicoli på Arrngør HLU Mndg dn 7. mrts - kl S.N. AGRO Vi skl t smut ud og bsøg S.N. Agro vd Gludstd. D drivr i dg c. 700 h hvorf d 220 r krtoflr. I sommrn 2015 hr d tilkøbt n svinjndom md 500 sør md slg f 30 kg gris. Kom og hør hvordn d to slvskbr S.N. Agro og S.N. Hyo r strikkt smmn og hvd tnkrn hr vært omkring drs snst invstring i svinjndommn. Aftn bydr på n gnnmgng f mrkbrugt og lidt om hvd plnrn r frmdrttt, drftr vil driftsldrn fr svinbrugt fortæll om hns ovrvjlsr om t gå md i projktt hr vært og hvd hns mål r. Std St Nørlundvj 32, 7361 Ejstrupholm Info/tilmlding Brin Arrngør HLU 21

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere