Arbejdsgang for barsler institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgang for barsler institutioner"

Transkript

1 Dato Dok.nr Sagsnr Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt graviditet... 2 Faktisk fødsel... 2 Fædreorlov... 3 Barselsaftale... 3 Bekræftelse på modtagelse af barselsaftale... 4 Refusion... 4 Indlæggelse med barnet... 4 Dødfødsel, barnets død, eller bortadoption... 4 Bilag 1 Vejledning til indberetning af Barsel og Graviditetsgener i Vagtplan... 5 Bilag 2 Vejledning i oprettelse af barselssag i Rollebaseret Indgang /9

2 Meddelelse om graviditet Aftaleholder skal meddele lønmodtagerens graviditet til Personalekonsulenten (lønmodtageren skal senest 3 mdr. før forventet fødsel meddele Aftaleholder om graviditeten): 1. Anmeldelsen skal ske via blanket Anmeldelse af graviditet/adoption i Netblanket. 2. Aftaleholder gemmer dokumenterne i Personalemappen sammen med kopi af vandrejournal med ultralydsfastsat terminsdato. 3. Aftaleholder giver besked til Personalekonsulenten om at dokumenterne er lagt i Personalemappen. 4. Her er et link der kan hjælpe til beregningen af barslen: Fraværsregistrering af graviditeten Vagtplanbrugere: Fraværet registreres i Vagtplan jfr. proceduren i Vagtplan se bilag 1. Ikke vagtplanbrugere/øvrige: Aftaleholder opretter en barselssag i Rollebaseret Indgang under fanen Fravær/nærvær Se bilag 2. Personalekonsulenten enten indberetter eller kontrollerer, at Aftaleholder har indberettet BA, GG eller NSG (8 uger før forventet fødsel) i Rollebaseret Indgang. Bekræftet modtagelse af anmeldt graviditet Personalekonsulenten sender skrivelse til lønmodtageren: Bekræftet modtagelse af anmeldt graviditet. Barselsskema til udfyldelse medsendes skrivelsen. Kopi af skrivelse samt evt. barselsskema sendes pr. mail til Aftaleholderen. Alternativt sendes der besked til Aftaleholderen om at skrivelse ligger i Personalemappen. Faktisk fødsel Personalekonsulenten bliver automatisk via Folkeregistret gjort opmærksom på faktisk fødsel i meddelelser i KMD Opus. Vagtplanbrugere: Faktisk fødsel indberettes jfr. proceduren for vagtplan se bilag 1. 2/9

3 Ikke vagtplanbrugere/øvrige: Foretager sig ikke noget. Fædreorlov Faderen har ret til indtil 2 ugers fravær inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen skal underrette Aftaleholderen med 4 ugers varsel, hvornår han forventer at påbegynde fraværet samt om længden af fraværet. De 2 uger skal gives i sammenhæng. Faderen og Aftaleholder laver en skriftlig aftale om fraværets længde samt dets placering efter faktisk fødsel. Der gives besked til Personalekonsulenten om, at aftalen er lagt i Personalemappen. Vagtplanbrugere: Fraværet indberettes i vagtplan jfr. proceduren for vagtplan se bilag 1. Ikke vagtplanbrugere/øvrige: Personalekonsulenten enten indberetter eller kontrollerer, at Aftaleholder har indberettet fraværet i Rollebaseret Indgang. Barselsaftale Aftaleholderen skal sammen med lønmodtageren udfylde og aflevere barselsskema senest 8 uger efter fødslen til Personalekonsulenten. Husk i den forbindelse at aftale afholdelse/udbetaling/overførsel af ferie og 6. ferieuge samt overførsel/afholdelse af omsorgsdage jfr. gældende regler. Skriv indgåede aftaler i barselsaftalen. Vagtplanbrugere: Afholdelse af ferie, 6. ferieuge og omsorgsdage indberettes i Vagtplan af Aftaleholder. Udbetaling/overførsel af ferie og 6. ferieuge indberettes i Rollebaseret Indgang af Aftaleholder. Overførsel af omsorgsdage indberettes i Rollebaseret Indgang af Aftaleholder. Ikke vagtplanbrugere/øvrige: Udbetaling/overførsel/afholdelse af ferie og 6. ferieuge indberettes i Rollebaseret Indgang af Aftaleholder. Overførsel/afholdelse af omsorgsdage indberettes i Rollebaseret Indgang af Aftaleholder. Evt. barselsvikarer ansat uden tidsbegrænsning 3/9

4 Ved indgåelse af barselaftalen skal Aftaleholder huske at meddele evt. barselsvikar en slutdato ved at fratræde barselsvikaren i Rollebaseret Indgang med bemærkning om, at barselsvikariatet slutter. Bekræftelse på modtagelse af barselsaftale Når Personalekonsulenten har modtaget barselsskemaet sendes der yderligere en skrivelse til lønmodtageren: Bekræftet modtagelse af barselsaftale. I denne skrivelse gør Personalekonsulenten opmærksom på sidste dag med løn samt vedlægger en kopi af barselsaftalen. Lønmodtageren har selv pligt til at give Udbetaling Danmark oplysning om, hvordan pågældende afholder sin barselsorlov. Dette skal oplyses i god tid inden lønnen ophører. Refusion Personalekonsulenten anmelder alle fraværstyper i forbindelse med graviditeten samt indhenter refusion løbende i barselsperioden i Virk.dk. Indlæggelse med barnet Hvis barnet indlægges inden for de første 46 uger fra fødslen kan orloven med løn forlænges med tilsvarende periode dog max i 3 mdr. Lønmodtageren skal dokumentere indlæggelsen med journaludskrift fra sygehuset eller lægeerklæring. Aftaleholder skal hurtigst muligt kontakte Personalekonsulenten med henblik på at få ændringen indarbejdet i barselsaftalen. Dokumentationen sendes ind til Personaleafdelingen og Udbetaling Danmark underrettes af lønmodtageren. Dødfødsel, barnets død, eller bortadoption Hvis barnet er dødfødt før udgangen af 22. graviditetsuge, har forældrene ingen ret til barsel, men kan sygemeldes med ret til dagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset. Sker dødfødslen efter udgangen af 22. graviditetsuge har moren ret til 14 ugers fravær med sædvanlig løn. Faren har ret til 2 ugers sammenhængende fravær med sædvanlig løn inden for de første 14 uger efter fødslen. Dør barnet eller bliver det bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen har moren ret til fravær med sædvanlig løn indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Faren har ret til 2 ugers sammenhængende fravær med sædvanlig løn inden for de første 14 uger efter fødslen. Orloven kan ikke gemmes eller deles mellem forældrene. 4/9

5 Bilag 1 Vejledning til indberetning af Barsel og Graviditetsgener i Vagtplan Når en medarbejder går på barsel, skal det indberettes i Vagtplan på følgende måde: På startdatoen for barslen dobbeltklikkes på den grå kasse ved siden af tjenesten, eller du stiller dig på det grå felt og vælger Registrer Afvigelse. I boksen der fremkommer, vælges BA. Dernæst udfyldes startdatoen, samt forventet fødselsdato. Systemet beregner selv slutdatoen for barslen som ligger 26 uger efter fødselsdatoen. Når barnet er født indberettes den faktiske fødselsdato ved at dobbeltklikke på afvigelsen og vælge Rediger linie. Når du udfylder den faktiske fødselsdato ændres slutdatoen automatisk. Aftal evt. med medarbejderen at helligdagene afvikles samme dage som de optjenes under barselsorloven, så du slipper for at sende en kopi af tjenesteplanen hver gang der afholdes en FO dag. I den periode hvor medarbejderen får dagpenge, tager Personalekonsulenten medarbejderen af vagtplan. Graviditetsgener indberettes på samme måde som barsel, dog med typen GG. Hvis medarbejderen har Graviditetsgener indtil fødslen, skal GG ikke ændres til BA i Vagtplan 4 uger før fødslen, da det giver den samme refusion. GG skal dog ændres til BA fra dagen efter fødselsdatoen og frem. For at sikre at det overføres korrekt, skal der indberettes slutdato på GG den ene dag og så først dagen efter indberette BA. Ved barsel og adoption er det nu blevet muligt at indberette følgende supplerende koder i Vagtplan: BAF (barsel/adoption fædre/reg. partner), BD (barsel/adoption drypvis), BG (barsel/adoption delvis genoptaget arbejde) og BUD (barsel/adoption udskudt). 5/9

6 Ved denne type fravær skal Personaleafdelingen, foretage en lønreduktion i medarbejderens løn i Opus Personale. I Vagtplan er det nu muligt, at indberette den korrekte fraværstype, som så videreføres til fraværssystemet Opus Fravær. Markering for med særydelser fjernes, men markering for med løn skal ikke fjernes, da løntrækket fortsat skal ske af personaleafdelingen af hensyn til bl.a. pension og feriepengeberegning. Ved supplerende type på barsel og adoption; vælg fraværstype BA eller AP, klik på pil ned ved supplerende kode og vælg mellem BAF, BD, BG og BUD. 6/9

7 Hvis en medarbejder har nedsat tjeneste pga. graviditetsgener, kan dette nu indberettes med afvigelsen GG i Vagtplan. Under Suppl. kode vælges NSG Nedsat tjeneste pga. graviditetsgener. Der skal indberettes en Forventet fødselsdato, men ikke en start- og slutdato, da dette skal indberettes dag for dag. Den supplerende type NSG overføres til Opus Fravær. Når perioden er overstået kontakter Personalekonsulenten dig for at få at vide, hvor mange timer medarbejderen har været fraværende. 7/9

8 Bilag 2 Vejledning i oprettelse af barselssag i Rollebaseret Indgang Gå i Rollebaseret Indgang Vælg fanen Tid og Tillæg Vælg Barsel til venstre 8/9

9 Find medarbejder via Medarbejdersøgning Tast Opret ny Tast Forventet dato for nedkomst: (Ultralydsfastsat termin) Vælg Barsel eller Adoption i Fødselsart Tast Gem Sker der ændringer kan oplysningerne ændres via Rediger Er det forkert kan hele barselsagen slettes (X) 9/9

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere