Dysearmatur System ACTIVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dysearmatur System ACTIVENT"

Transkript

1 ctivent er et indblæsningssystem. ctivent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. F. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler, lagerlokaler og i industrien. Standard dyse inddelinger: Opad Til siderne Produktfakta System ctivent Enkel regulering Store køleeffekter med små volumenstrømme Enkel kanalføring i lokalerne Giver lave lufthastigheder i opholdszonen Jævn temperaturfordeling i hele opholdszonen. Produkt kode eksempel: CTI x60 2x90 1) 2x120 Nedad Cirkulært 360 1) Kun i størrelserne 315, 400 og 500

2 Hvorfor anvende ctivent systemet ctivent er et indblæsningssystem. ctivent systemet er velegnet til både små og store lokaler. Systemet anvendes i talrige typer lokaler, fra kontorer, skoler, forretninger, lagre og i industrien. temer. System ctivent består af et indblæsningsarmatur, et kanalarmatur, som kan leveres i fem forskellige størrel ser: 020, 025, 031, 040, 050. Størrelsesangivelsen viser armaturets diameter i cm. Set i tværsnit gennem armaturet, er dyserne ordnede i brede sektorer, lige fra smalle 60 graders sektorer til dy seåbninger hele vejen rundt. (se side 1). I systemet indgår også detaljer som blindrør, endebunde, T-rør samt nipler og muffer. lt kan fås i samme farver som selve armaturerne. Til montagen findes et udvalg af specielt udformede de taljer, som f.eks. befæstigelsesbeslag til loft og armatur, ophæng mm. Konstruktionsassistance. Til brug for ventilations konstruktøren findes desuden brochure og dataprogram for komplet dimensionering in klusive lydberegningsprogram. Luftspredning over store arealer. ctivent armaturet er udformet som en kanal med mange små dyser. Luften blæses ud gennem disse dyser i en jævn fordeling fra hele armaturet. Luftstrømmen fra dyserne river den omgivende luft med således at en stor luftmasse sættes i langsom bevægelse. Det giver en effektiv opblanding af luften, således at der kan tillades en stor temperaturdifferens mellem den indblæste luft og rumluften. Stærk underafkølet luft kan derfor anvendes uden risiko for trækgener. Ved tilførsel af den kolde luft fra ctivent armaturet dannes en kølig luftmasse som langsomt synker, og fortrænger den omgivende luft. Med ctivent får man trækfri tilførsel af stor køleeffekt med mindre volumenstrøm end med konventionelle sys Hvorfor vælge ctivent? Effektiv fordeling i hele lokalets luftmængde Jævn temperaturfordeling i hele opholdszonen. Store reguleringsmuligheder volumenstrøm og temperatur kan varieres inden for et stort område uden trækgener. Store køleeffekter med små volumenstrømme. Giver lave lufthastigheder i opholdszonen. System ctivent giver frie gulvarealer Enkel kanalføring i lokalerne. Enkelt at indregulere.

3 Vælg det rigtige ctivent armatur. Optional start of text area Dysesektor opad. Den almindeligste udformning. Passer til de fleste lokaletyper og desuden til VV anlæg. Stort reguleringsområde, både temperatur og volumenstrøm kan varieres indenfor vide grænser. fstand mellem armaturer,m Min Max Normal 1, Monteringshøjde 2, ,5 fstand mellem loft og overkant,m Undertemperatur af indblæsningsluft, C Køleeffekt, W/m 2 60 <90 1) En meget bedre køleeffekt kan opnås i lokaler med lavere komfortkrav, f.eks. køling af arbejdspladser i industribygninger, hvor store luftmængder kan accepteres. 0, Dysesektorer til siderne Passende til lokaler med lav lofthøjde. Normalt anbefales det at anvende 2 x 120 sektorer Dysesektorer 2 x 260 giver lidt større kastelængder, og der kræves derfor lidt større afstand mellem armaturerne. fstand mellem armaturer,m Min Max Normal 2, Monteringshøjde 2,2 3,5 2,5-3 fstand mellem loft og overkant,m Undertemperatur af indblæsningsluft, C 0,1 0,1-0, Køleeffekt, W/m 2 60 <25 Dysesektorer nedad En montageform, som anbefales når montagehøjden er over 3,5 m og hvor mindre undertemperaturer anvendes. Denne installationsform kan med fordel anvendes ved arbejdsplads ventilation. Risiko for høje lufthastigheder ved afkølet indblæsningsluft. fstand mellem armaturer,m Min Max Normal 1, Monteringshøjde 2,2 8 3,5-5 fstand mellem loft og overkant,m Undertemperatur af indblæsningsluft, C 0, Køleeffekt, W/m ) <30 1) En meget bedre køleeffekt kan opnås i lokaler med lavere komfortkrav, f.eks. køling af arbejdspladser i industribygninger, hvor store luftmængder kan accepteres. Fuld rundspredning, 360 dysesektorer Til meget store og isotermiske volumenstrømme, f.eks. i laboratorier hvor udsugningshættter kræver megen erstatningsluft. Sidestilles med perforeret loft ved monteringsafstand fra loft på 2 4 x D fstand mellem armaturer,m Min Max Normal 1, Monteringshøjde 2, ,5 fstand mellem loft og overkant,m Undertemperatur af indblæsningsluft, C 0, Køleeffekt, W/m 2 60 <90

4 Konstruktionstips og definitioner. Lige kanal inden armatur. ctivent armaturet bør ikke sidde straks efter spjæld, bøjninger, T-stykker og andet, som kan danne turbulens, af hensyn til lydniveauet. Et lige stræk mellem armatur og forstyrrende komponent kan ses af nedenstående skitser. Der kan fås passende blindrørs stykker hertil. Uhensigtsmæssig udførelse Vælg stor dysesektor. Vælg hellere et stort dyse sektor stykke frem for et lille. Udgå gerne under dimensioneringen fra en 2400 dysesektor, fordi den har en god blanding af egenskaber med lang armaturlængde, kombineret med en relativt stor volumenstrøm. Specialstørrelser. Vi kan også fabrikere ctivent armaturer med 600, 1200, 2100 og 2700 dyse sektorer i størrelserne 031, 040, og 050. Det kan imidlertid altid lade sig gøre at opfylde luftbehovet ved standardudførelserne. Udsugningsarmaturer. Udsugningsarmaturer kan med fordel placeres højere end ctivent armaturerne i de fleste anlægstyper min 2 x diameter nbefalede udførelser min 3 x diameter min 4 x diameter Definitioner: = afstanden mellem armaturenheder, ikke mellem armaturer og blind stykker. Se tabel på forgående side. M = Forsyning til en armaturenhed fra en hovedkanal. I = rmaturets længde. Hvis armaturet er opdelt i flere sektioner, defineres maks. armaturlængde som summen af de enkelte armaturdele. I eksemplet er maks. armaturlængde 6 meter. Irisspjæld min 4 x diameter Lige strækning inden spjæld. Hvis der skal udføres flow måling over spjældet, skal der også monteres et stykke blindrør før spjældet. Flow måling sker dog nemmest ved at måle trykket over en dyse. Måling af volumenstrøm. Målingen foretages lettest ved at måle på dysetrykket midt på kanal armaturet. Dysetrykket måles ved at fastgøre en slang fra trykmåleren på en valgfri dyse, og derefter aflæse trykket. ntag at man måler 25Pa. Gå derefter ind i ctivent diagrammet med dette resultat og find aktuel dimension og dysesektor. Heraf aflæser man hvilken volumenstrøm det aktuelle tryk giver pr. løbende meter armatur. Man får her en angivelse i liter pr. sek. og armaturmeter. Volumenstrømsangivelsen mutipliceres derefter med den aktuelle armaturlængde for at få den totale volumenstrøm over armaturet. For yderligere beregning, kontakt Øland /S eller se

5 Dimensionering Lufthastigheder i opholdszonen Hvis komfortkravene er høje, bør lufthastigheden beregnes og kontrolleres med vort dataprogram. Kontakt Øland /S. VV anlæg, dysetryk og temperaturer. System ctivent i anlæg med variabel volumenstrøm kan dimensioneres til et dysetryk på 50 Pa ved maksimal volumenstrøm i størrelserne 020 og 025. I ctiventarmaturer i størrelser 031, 040 og 050 må trykket højst være 70Pa. Volumenstrømmen kan nedreguleres til 5 Pa dysetryk uden at luftfordelingen ødelægges. I et ctiventanlæg kan også indblæsningstemperaturen reguleres. Derimod kan varme ikke transporteres med indblæsningsluften. Når opvarmning ønskes, må ctivent systemet kompletteres med f.eks. et Dirivent system. Maks. rmaturlængde Den maksimale armaturlængde som er angivet i diagrammerne må respekteres. Hvis man overskrider den tilladte armaturlængde, fører det til en skæv fordeling af luftfordelingen fra armaturet. De angivne lydniveauer kan så ikke overholdes. Hvis armaturet opdeles i flere dele beregnes det som armaturets sammenlagte længde. Dynamisk tryk. I diagrammet angives det statiske tryk. For beregning af det totale trykbehov bestemmes det dynamiske og statiske tryk i henhold til: Δpt = Δps + pd1/2pv2), hvor: Ps = statisk tryk V = indblæsningshastighed til armaturet Ρ = luftens densitet kg/m3 ctiventarmatur, størrelse 020, diameter 200mm Maks. armaturlængde/indløb/m Max 50 Pa Dysetryk Δp. Pa Lydniveau L 10, db (for 3 m langt armatur) Volumenstrøm/meter armatur Qv, l/s, m nbefalet arbejdsområde ctiventarmatur, størrelse 025, diameter 250mm Maks. armaturlængde/indløb/m Dysetryk Δp. Pa Max 50 Pa Lydniveau L 10, db (for 3 m langt armatur) Volumenstrøm/meter armatur Qv, l/s, m nbefalet arbejdsområde

6 Dimensionering ctiventarmatur, størrelse 031, diameter 310mm Maks. armaturlængde/indløb/m ctiventarmatur, størrelse 040, diameter 400mm Maks. armaturlængde/indløb/m Dysetryk Δp. Pa Lydniveau L 10, db (for 3 m langt armatur) Volumenstrøm/meter armatur Qv, l/s, m ctiventarmatur, størrelse 050, diameter 500mm Maks. armaturlængde/indløb/m Lydniveau L 10, db (for 3 m langt armatur) Dysetryk Δp. Pa Dysetryk Δp. Pa Lydniveau L 10, db (for 3 m långt armatur) Volumenstrøm/meter armatur Qv, l/s, m Volumenstrøm/meter armatur Qv, l/s, m

7 Lydberegning, Egendæmpning Lydniveauer Lydeffekten i hvert oktavbånd fås ved at addere lydtryksniveauet Lp10,db() til korrektionsfaktorerne i tabellerne: Lwokt=Lp10 + Kokt Lydniveauet Lp10 gælder ved filtrering og en rumdæmpning på på 4dB ( 10m2 rumabsorbtionsareal), for hvert oktavbånd ctivent Ø Dyse ryk (Pa) VolumenLydtryks Oktavbånd (Hz) strøm iveau (l/s,m) db() KorrektionsfaktorK okt (db) ctivent Ø Dyse ryk (Pa) VolumenLydtryks Oktavbånd (Hz) strøm iveau (l/s,m) db() KorrektionsfaktorK okt (db) Lydafgivelse fra lange armaturer Lydafgivelsen i diagrammerne er anført pr. 3 meter langt armatur 1 Før længere armaturer anvendes nogle af nedenstående formler (l = armaturlængde). Størrelse 020 og 025: Lp10Lp10(3 m ctivent) + 7 x (1-3) Størrelse 031, 040 og 050: Lp10Lp10(3 m ctivent) + 7 log (1/3) Nøjagtig lydberegning udføres lettest med dataprogram. Kontakt Øland /S 1) For armaturer kortere end 3 meter gælder data i diagrammerne. Egendæmpning ctiventarmaturets egendæmpning er målt i henhold til Nordisk Standard (ISO 7235). Værdierne i tabellerne iflg. standard for mundingsdæmpning (SFS 5331) ved frit ophængt Størrelse o Oktavbåndets middelfrekvens i Hz dysesektor ctivent Ø Dyse VolumenLydtryks Oktavbånd (Hz) ryk strøm iveau (Pa) (l/s,m) db() KorrektionsfaktorK okt (db) ctivent Ø Dyse VolumenLydtryks Oktavbånd (Hz) ryk strøm iveau (Pa) (l/s,m) db() KorrektionsfaktorK okt (db) ctivent Ø 50 Ø Dyse VolumenLydtryks Oktavbånd (Hz) ryk strøm iveau (Pa) (l/s,m) db() KorrektionsfaktorK okt (db) Eksempel I rummet findes to 4 m lange ctivent armaturer: Volumenstrømmen er 280 l/s. Dvs 280/8=35 l/s, m Lydafgivelsen for længere armaturer end 3 meter beregnes for denne størrelse i henhold til formlen (l=armaturlængde): Lp10=Lp10(3m armatur) + 7 x (1-3). Diagrammet på side 2 giver Lp10 (3m armatur)= 22 db() Lp10(4 m armatur)=22db() + 7x(4-3)dB()=29dB(). Evt. lydforøgelse på grund af T-rør og spjæld undersøges i henhold til separat dokumentation. Det totale lydtryksniveau fra 2 armaturer beregnes i henhold til almindelige lydberegnings regler og aktuel rumdæmpning.

8 rmaturplacering- Forskellige alternativer, Dysesektorer. fhængigt af lokale forhold kan ctivent dysesektorer placeres på forskellige måder. Her er nogle eksempler: Vekselmodellen. En passende løsning til lange lokaler hvor den maksimale armaturlængde ikke er tilstrækkelig.. For at få en god luftfordeling i lokalet indsættes blind-rør mellem armaturlængderne Gaffelmodellen ctivent armaturerne udgår fra den ene side af hovedkanalen Der anvendes reguleringsspjæld for nøjagtig indregulering af anlægget. l l Fiskebensmodellen Kaktusmodellen nvendes i aflange lokaler hvor vekselmodellen ikke er tilstrækkelig til at dække hele rumlængden Den langstrakte model En enkel løsning som simplificerer kanalføringen og minimerer antallet af reguleringsspjæld. fstanden mellem indblæsningssteder= 2 gange maksimal armaturlængde + blindrør. l M M Standard dysesektorer Opad Nedad Til siderne Cirkulær x60 2x90 2x

9 Montering T-rør Iris Blindrørstykke Samle Rensedæksel. spjæld med ctiventprofil nippel fslutningsdetaljer ctiventsystemet leveres med et komplet sortiment af monteringsdetaljer: T-rør, blindrør, nipler og rensedæksker (endebunde) etc. lle delene leveres i lakeret udførelse. Endebunde kan bestilles med håndgreb, så de kan fungere som rensedæksler. ctiventarmaturer over 4 meters længde, leveres i flere dele. F.eks. leveres et 5 m. armatur som mm længder. Ophængning 2) Ophængs stag 0,2-2,0 m Expanderbøsning Stag med gevind og plastbelægning Tilslutningsdetalje til ophæng OG fæste 2) 1) 1) 12 mm hul for OG fæste 1)ctivent ophæng (OG fæste) 2)Ophængning af hovedkanalen: Skal ophænges således at OG befæstigelserne ikke belaster hovedkanalen.

10 Mål, tilbehør, produktkoder. Mål og vægt D2 D1 Emballage ctiventarmaturet har formstansede dyser ctivent størrelse D1 D2 Vægt, galvaniseret, Vægt aluminium malet (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) ,8 2, ,8 2, ,4 3, ,3 3, ,6 4,9 ctivent størrelse Volumen (m3) (mm) ,11 0,13 0, ,16 0,20 0, ,24 0,30 0, ,37 0,47 0, ,57 0,71 0,85 Tilbehør (specificeres separat) Produktkode Størrelse 200, 250, 315, 400, 500 Dysesektorens gradangivelse 360, 300, 240, 180, 2x120, 2x60, 0 (blindrør) Standardlængder (mm) 2000, 2500, 3000 Speciallængder efter kundens ønske op til 3000 mm kan leveres CTI - Ø - GR - L - U Nippel Endebund Rensedæksel Muffe T-rør Bøjning 900 Bøjning 450 Indreguleringsspjæld OG fastgørelser CEN-1 CEG-4 XC CEM CET BDEB-90 CEB-45 IRIS COG Materialer og lakering 1 = Galvaniseret udførelse 3 = Pulverlakeret udførelse 4 = Blindrør

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

Dysekanal. Dimensioner 1

Dysekanal. Dimensioner 1 Dimensioner L Ød Ød Beskrivelse Ventiduct er et luftfordelingssystem bestående af spiralfalsede cirkulære kanaler, der er forsynet med et stort antal små dyser, som er presset op i kanalvæggen. De leveres

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2014.12 CC ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR» TEKNISKE DATA er et lydsvagt envejs indblæsningsarmatur som normalt er placeret i loftet. Armaturet kan ligeledes placeres i en væg.

Læs mere

Hvirvel diffusor VFKA

Hvirvel diffusor VFKA 84 Hvirvel diffusor er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde en god komfort i rummet, selv ved

Læs mere

Ventiduct Dysekanal. Dimensioner 1

Ventiduct Dysekanal. Dimensioner 1 Dimensioner L Beskrivelse Ventiduct er et luftfordelingssystem bestående af spiralfalsede cirkulære kanaler, der er forsynet med et stort antal små dyser, som er presset op i kanalvæggen. De leveres i

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade Ledeplade Frontgitter/ramme Justérbare retningslameller Frontgitter/ramme Rundrørsrist Type er en rist beregnet til, både indblæsning og udsugning. Er for indbygning i spirorørs kanaler i.h.t. måltabel

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød H 11 60 ØA Beskrivelse er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. Armaturet

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside.

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. A imensioner A-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. Ø ( ) 0 Ø F Ø Nom 0 0 Ø A Ø B Ø E Beskrivelse A er en drejelig indblæsningsdyse velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov.

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov. Loftdiffusorserien»Lotus«Type NHLM Motoriseret diffusor med trykfordelingsboks for indblæsning til brug i luft efter behov system. Monteres i loft eller frit rum. 2 3 Til kontorer, skoler, sygehuse og

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner B C Ø U Ød Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade. kan anvendes for såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Læs mere

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse Dimensioner -- + D -- eskrivelse er et rektangulær spaltearmatur i aluminium. er velegnet for tilluft såvel som fraluft. er forsynet med luftledeprofiler, som gør det muligt at anvende til horisontal tilluft.

Læs mere

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 T 2.2/7/D/1 Hvirveldiffusorer serie VDL stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m Trox Danmark /S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 1 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

VAV-regulatorer EHSS, EHSD

VAV-regulatorer EHSS, EHSD EHSS og EHSD er VAV-regulatorer til OPTIVENT- og OPTILAB-systemerne. De bruges til at regulere indblæsnings- og udsugningsvolumenstrømmen, for eksempel til regulering af temperaturen og luftkvaliteten

Læs mere

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2015.01 CC INDBLÆSNINGSVENTIL» TEKNISKE DATA PRODUKTFAKTA: Fremstillet af stål Udstyret med sektorplade til justering af spredningsmønster Indblæsningsventilen anvendes

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter T 2.2/2/DK/ Hvirvel XARTO-serien Til arkitektonisk formgivning af lofter TROX Danmark A/S Stejlepladsvej 5 DK-2990 Nivå Telefon +45 494 6633 Telefax +45 494 6677 e-mail trox@trox.dk www.trox.dk Indhold

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde

REACT. Spjæld til variabel luftmængde Spjæld til variabel luftmængde ort oversigt Spjæld til trykuafhængig luftmængderegulering Benyttes til variabel eller konstant luftmængde Mulighed for tvangsstyret lukket eller helt åben position Hurtig

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

Dysearmatur. Dimensioner

Dysearmatur. Dimensioner Dysearmatur GTI Dimensioner Montage Ød Beskrivelse GTI er en fleksibel indblæsningsdyse som er velegnet til ventilering af større lokaler. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret luft og

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

VAV armatur. Dimensioner

VAV armatur. Dimensioner Dimensioner U x U Ød Beskrivelse er et kvadratisk armatur af typen LKA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekt

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

CRMc

CRMc --------------------------------------------------------- Justerbar volumenstrømsmåler, tæthedsklasse 0 eller 4 ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær

Læs mere

VIREO Ceiling med ALS

VIREO Ceiling med ALS Kvadratisk loftsarmatur med stilbare lameller og trykfordelingsboks KORTE DATA Plant design Velegnet til VAV Hurtig og nem installation Tætningsring, standard på tilslutningsstudser Energieffektiv med

Læs mere

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med tilslutning mod yderkabinet, hvilket giver mulighed for flangetilslutning Gode aerodynamiske egenskaber Lavt

Læs mere

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Velegnet til VAV- og DCV-anvendelser Hurtig og enkel installation og indregulering via Swegon Quick

Læs mere

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg.

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Teori CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

GTHc

GTHc ---------------------------------------------------------- Rist til væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Rektangulær rist til indblæsning. Tilpasset vægmontage.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor. Premum / Premax / Solo. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium.

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor. Premum / Premax / Solo. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Kontakt, oversigt, index Vejledning køling og varme Plexus Professor Premum / / Solo Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab vægarmaturer er Om Lindab Comfort og Design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse er Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer Pascal og

Læs mere

Loftarmaturer - synlige

Loftarmaturer - synlige lindab loftarmaturer - synlige Loftarmaturer - synlige Om Lindab RCW, Ejendals arena, Leksand. Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Meget pladsvenlig rektangulær lyddæmper Fremragende aerodynamiske egenskaber Lavt trykfald bafler fungerer som ledeskinner

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Udsugningsventil KSO-M

Udsugningsventil KSO-M 92. er ideel til rum, hvor der er brug for forceret drift, f.eks. baderum, alrum og toiletter. Ventilen er med indbygget hygrostat. Ventilen kan åbnes elektrisk alt efter funktionsforholdene med enten

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med udtræksbafler Benyttes, hvor der findes ekstra høje krav til rengøringsvenlighed Vaskbart overfladelag CLEANOLON -AL

Læs mere

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Findes med cirkulært (COLIBRI Ceiling C) og rektangulært (COLIBRI Ceiling. R) dysemønster Velegnet til

Læs mere

Aktiv kølebaffel til loftintegreret montage

Aktiv kølebaffel til loftintegreret montage DK1108 01.13 Svalbard-I LØV-R Aktiv kølebaffel til loftintegreret montage Loftintegreret montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til luftmængderegulering Hurtig aflæsning via regulatorens display Nem at indregulere Kan let kondensisoleres i kanalsystemer Fabriksisoleret udførelse

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret lavenergi ventilator med høj virkningsgrad. 7 størrelser med kapacitet fra 3m3/h (83 l/s) til 18 m3/h (5 l/s) Opfylder gældene lovkrav Lavt energiforbrug Lodret afkast

Læs mere

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Fremragende lyddæmpning En robust rist, der kan klare krævende klimaforhold Kan fås i en række forskellige materialer Teknisk beskrivelse Generelt ALD-rist reducerer

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage Halton TLD Tilluftsarmatur til vægmontage Horisontal tilluft. Regulerbare dyser med to spalteåbninger for effektiv afbøjning af tilluftsstrålen Installation af diffusoren i væg nær loft Modul for luftmængdemåling

Læs mere

Strålevarmepanel Neotherm HDA

Strålevarmepanel Neotherm HDA Strålevarmepanel Neotherm HDA Beskrivelse Strålevarmepaneler Strålevarmepaneler er specielt velegnet til opvarmning af industrilokaler, lagerhaller, varehuse, forretninger, sportshaller og lignende hvor

Læs mere

Sugearm serie. Den optimale sugearm for skoler, frisørsaloner og elektronikindustrien.

Sugearm serie. Den optimale sugearm for skoler, frisørsaloner og elektronikindustrien. Sugearm serie Den optimale sugearm for skoler, frisørsaloner og elektronikindustrien. Sugearm ME i mm har med sit optimale design et meget lavt trykfald hvilket giver mange værdifulde fordelare. - Et lavt

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Vinkellyddæmper. Valg af lyddæmper. Fastlæggelse af lyddæmperydelse. DimSilencer. Δp = Δp/faktor = 20/1 = 20 Pa. kanalsystemer lyddæmpere

Vinkellyddæmper. Valg af lyddæmper. Fastlæggelse af lyddæmperydelse. DimSilencer. Δp = Δp/faktor = 20/1 = 20 Pa. kanalsystemer lyddæmpere Fastlæggelse af lyddæmperydelse En lyddæmpers ydelse kan bestemmes ud fra kataloget som beskrevet ved hjælp af følgende eksempel: -00-00-0-0- med et flow på.00 m³/h placeret i kanalsystem. ) Aflæs dæmperegenskaber

Læs mere

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere