Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake 2

3 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fire artikler fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan kun sørge for menneskene op til en vis grænse. Dette er et mere grundlæggende problem, end man kan forestille sig. Der findes dog beviser på, at menneskeheden har en voksende erkendelse netop af dette problem, selv om der stadig er mange misforståelser, som i dag bl.a. giver sig udslag i en tilfældig og utryg brug af præventive midler. Efterhånden som menneskehedens intelligens udvikler sig (og det sker hurtigt nu) og loven om rytme og fremgangsmåde bliver forstået, vil man nå til erkendelse af, at der findes visse medfødte reaktionsmekanismer, som kan forhindre undfangelse, og så vil de præventive midler ikke længere være nødvendige. Det lyder endnu meget tvivlsomt og næsten umuligt, men menneskeheden er nu hurtigt ved at opnå selvkontrol og dette kan skabe visse automatiske og naturlige forandringer. Alice A. Bailey, Undervisning i Den Nye Tidsalder, s

4 I disse fire artikler anvendes generaliseringer til at belyse forskellene i de kontroversielle og teoretiske tanker, der inkluderer to valgmuligheder i forbindelse med undfangelse. Det drejer sig om følgende: Den potentielle betydning af hormonal selvkontrol, hvornår et liv helt præcist begynder, barnemord, sjælens rettigheder, det fysiske legemes rettigheder, faderskab og seksualitetens historie. Bemærk venligst, at disse artikler beskæftiger sig med hormonale faktorer og ikke med genetiske ved fødsler. Visualisering kan have en hormonal effekt på en graviditet, men den påvirker på ingen måde en graviditet med genetiske komplikationer. Tanker, der kommer til udtryk i disse fire artikler, er eksperimentelle og skal på ingen måde erstatte de konventionelle metoder til fødselskontrol eller de normale lægelige råd. 4

5 Seksuelle beslutninger Seksualitet er ikke personlig, forargelse er personlig. Intime følelser og hæmninger er personlige endog vores valg af fødselskontrol er personligt men det er menneskets seksuelle impulser ikke. Ved et heteroseksuelt ubeskyttet samleje kan konsekvensen blive graviditet. Selv babyer er seksuelle væsener, idet både seksuelle impulser og seksuelle anlæg er til stede ved fødslen. Når en teenager oplever en intim situation, er det sjældent, at ordene du skal blot sige nej, virker som fysisk kontrol. Selv børn eksperimenterer med deres seksualitet inden teenagealderen. Før eller senere behøver børnene vores børn et voksent menneskes hjælp for at undgå eventuelle konsekvenser af deres eksperimenter. Det kyniske i manglende voksen støtte ses tydeligt i ordsproget: Når man spiller i lotteriet, risikerer man at få gevinst. Vi hjælper vores børn kundskabsmæssigt, finansielt og helbredsmæssigt hvorfor ikke seksuelt? Det virkeligt moralske problem vedrørende seksualitet er ikke ungdommelig kådhed, men de forældre, der viger tilbage for på rette tid at oplyse deres 10-årige børn om deres seksuelle ansvar. De er børn, der avler børn. Det esoteriske og seriøse problem er hverken seksualitet eller graviditet det er frygt. Vi svigter en generation af unge mennesker, der frygter alt. Det gælder frygt for seksualitet, frygt for graviditet, frygt for AIDS, frygt for afvisning, frygt for forpligtelser og frygt for at fejle. Konflikter er ødelæggende for samfundet og for vores familier. Denne lammende skamfølelse er intet andet end selviskhed og falske valgmuligheder eller de sidste rester af de victorianske tabuer. For at unge mennesker kan lykkes, er det nødvendigt, at de ikke frygter, dvs. er tillidsfulde. Den frygtsomme får problemer i skolen, i liver og i sit arbejde. Og selv om teenageres forskrækkelse har fortaget sig, hvad kan frygt for seksualitet så komme til at betyde for fremtidens generationer? 5

6 Unge mennesker har tendens til at tænke på seksualitet som en romantisk form for underholdning med hemmelige og skjulte overraskelser. Hvordan kan seksualitet igen blive opfattet som et formeringsansvar i massernes bevidsthed? Det er kedeligt, at man ikke har forældrekontrakter til teenage-stævnemøder, og en økonomi, der kan håndhæves, hvis en ung pige bliver gravid, uanset ægteskabelig status. Hvis en ung mand ikke vil underskrive forældrekontrakten inden samleje, så ved den unge pige helt præcis, hvor hun står. De to valgmuligheders karakter Hvis kvinder blev i stand til med den medfødte vilje i deres egen integrerede personlighed at undgå undfangelse ved at styre det hormonale system, så ville mange problemer ændre sig for menneskeheden. Hvis kvinder blev i stand til ved egen vilje at påbegynde deres periode med hormonal selvkontrol, så kunne uønskede graviditeter helt undgås og eliminere behovet for aborter. Når det drejer sig om forplantningsspørgsmål, så er vor tid historisk, fordi selve muligheden for en ny menneskelig evne kan få en grundlæggende og moralsk virkning på situationen. Når man undersøger den esoteriske betydning af et menneskes fødselsproces, så dukker der nye tanker op, som med tiden vil ændre vores forståelse af menneskets forplantningsevne. Disse nye tanker inkluderer hormonal selvkontrol og hormonalt beslutningsgrundlag. Når man reflekterer over de forskellige videnskabelige data, der har relation til emnet, så virker det helt sandsynligt, at forud for undfangelsen under den korte otte ugers embryoniske fase af graviditeten vil et intuitivt valg subjektivt være muligt: Vil I acceptere denne graviditet? Ja eller nej? 6

7 Valg og beslutning om forplantning er muligt på to forskellige niveauer, der afhænger af specielle faktorer, såsom mentale evner, sensitivitet og personlighedens selvkontrol (til forskel fra fysisk). Hormonalt valg (ifølge det esoteriske princip om beslutning), og fysisk valg (ifølge det menneskelige princip om konflikt). Det er esoterisk set vigtigt at forstå, at disse to forskellige niveauer er reproduktive valg, der overlapper og er gensidigt afhængige af hinanden, og at begge er basale psykologiske valg. Hormonale og fysiske valg (bevidste eller ubevidste) foretages lige fra prækonceptionen gennem stadierne for embryonet frem til fødslen på begge niveauer og på alle trin af menneskets forplantningsevne. Endog inden selve undfangelsen kræver selve livet en klar beslutning et ja eller nej i rette tid. Den kendsgerning, at en kvindes æg skal være hormonalt tiltrækkende, for at en spermatozo kan lokalisere det, antyder, at hormonale beslutninger foretages af enhver seksuel aktiv kvinde, enten hun ved det eller ej. Og bevidste valg er bedre end ubevidste. Det første valg: Hormonalt valg ifølge princippet om esoterisk beslutning. Måske er fødslen ligesom døden en sjælsbeslutning, og derved kan nogle få mennesker bevidst indse, at de har mulighed for at deltage i beslutningen. Hvad angår fødslen kan de, der lykkes med at vælge et nej i hormonal betydning meget tidligt i graviditeten, indlede deres periode og opleve en abort, der kaldes spontan abort. Det, vi tænker, og det vi føler, er ikke effektive impulser til en hormonal beslutning. En ubevidst hormonal accept danner præcedens for alle bevidste emotionelle reaktioner, enten kvinden er lykkelig for graviditeten eller blev gravid mod sin vilje, og denne tydelige uoverensstemmelse har holdt den intuitive side af valget skjult. 7

8 På dette subtile intuitive (ikke emotionelle) niveau er den frie vilje mentalt selvstyret, således at fejltagelser ved anvendelse af subjektive afvigelser registreres af de kemiske og hormonale elementer i legemet som en automatisk og ubevidst accept, og hvis ikke der aborteres i rette tid, bliver en baby født enten den er ønsket eller ej. (Det er ligesom, når en bogklubs bestillingsformular mangler respons, så opfattes det som et ja, og man sender en bog). Det andet valg: Fysisk valg ifølge princippet om menneskelig konflikt. Udover beslutningen om man i det hele taget vil have samleje, har man følgende valg om svangerskabsforebyggelse. Og når graviditet er en realitet, så fremskynder den prænatale teknologi kravet og tvinger den gravide kvinde ind i en labyrint af beslutningsmuligheder. At teste eller ikke teste er blevet et spørgsmål. Selv de kvinder, der er imod abort, kan føle, at det fysiske legeme en sjælden gang nødvendigvis kræver, at der foretages et valg. Denne type af objektive fysiske beslutninger er grundlaget for udviklingen inden for de reproduktive valg. Nogle kvinder vælger at føde barnet, når de har fået at vide, at de er gravide, mens andre vælger abort, men begge valg er et respons på fysiske, psykologiske forhold og andre livsbetingelser. Indre konflikter kan få et tilsvarende resultat fra et hormonalt ja og et fysisk nej eller fra et hormonalt nej og et fysisk ja eller fra en blanding af vrede og skyld, som kan være en påvirkning fra andres tanker og meninger. Disse eksempler er i lige høj grad mulige, fordi den frie vilje bliver styret mentalt derfor kan kvinden, der bevidst ønsker sig en baby (selv om hun ubevidst har taget en anden hormonal beslutning), alligevel forblive uvidende om den indre konflikt. Ethvert hunkøn uanset alder er pr. definition en kvinde. En kvinde, der er parat til at få et barn, foretager en moralsk beslutning, og hun fortjener vores støtte. En kvinde, der ikke er parat til at få et barn og til at give det den sikkerhed, det fortjener, foretager også en moralsk beslutning, og hun fortjener også vores støtte. 8

9 Når beslutningen er Ja Hvis en graviditet er planlagt eller hensigtsmæssig eller er en velkommen nyhed for moderen, så accepteres den ubetinget. Det er godt både for det barn, der ventes, og for familien og for samfundet. Men selv for disse heldige mennesker er denne øgede gode, hensigtsmæssige, velinformerede bevidste anerkendelse baseret på et moderligt følelsesmæssigt valg, der er overvældende. Valg tydeliggør prioriteter og fokuserer opmærksomheden. En bekræftende beslutning, der er baseret på et åndeligt valg, der var gået i glemmebogen, kan være enormt fordelagtigt. Hvis man har til hensigt at sige ja uden spørgsmål, hvordan kan tanken om valg så på nogen måde være truende? Hvis dette specielle esoteriske øjeblik med valg opfattes og overvejes, og den bevidste beslutning er et stort rungende ja, så sikrer beslutningens ægthed en stress-fri moderlig indstilling (der er så vigtig i graviditeten) og en optimal hormonal stabilitet. Når beslutningen er Nej Menneskets sind har kendskab til meget af det, som den fysiske hjerne er uvidende om. Sjælsbevidsthedens særlige opgave er at informere den bevidste hjerne om sindets beslutning. Til gengæld må den bevidste del af hjernen derefter instruere den ubevidste eller autonome del af hjernen hypotalamus. Husk, at hjernens sprog kun er billeder og symboler, ikke ord, så anvend visualisering (meditativ, mental visualisering, ikke følelsesmæssige bønner). en nøje afgrænset visualisering af virkningen af det, der er blevet tænkt og forestillet, således som det manifesterer sig i livet på det fysiske plan dette vil vise, at der udvikles energi. Dette betyder følgelig, at det æteriske legeme vitaliseres eller får energi af den nye tankestrøm, og bestemte forandringer og nyorganiseringer, som til sidst forårsager en fuldstændig omlægning af menneskenes fysiske aktiviteter på det fysiske plan, finder sted. 9 Alice A. Bailey, Sjælens Lys, s. 169

10 Kvinder har en medfødt evne til at påvirke deres egen hormoner og ved at visualisere og praktisere kan nogle kvinder viljesmæssigt begynde menstruationsperioden, hvilket kan afvise eller føre til afslutning af graviditeten. (Bemærk, at ikke alle blødninger i den tidlige graviditet er menstruation, og derfor er det ikke alle blødninger, der afslutter graviditet). Hvis man begynder en periode med metoder, der inkluderer visualisering, efter de første fire måneder, så er det nødvendigt at få en enkelt medicinsk udvidelse og udskrabning for at forebygge infektion, for ud over fire uger vil en menstruation muligvis ikke være i stand til at sætte en aborteringsproces i gang. Den forbløffende moderlige indstilling I alle stadier af en graviditet betragtes den moderlige indstilling som en klinisk risikofaktor. Og det er ikke så mærkeligt. Tænk et øjeblik på den stigende effektivitet med forskellige mentale teknikker til stress-behandling, biofeedback, meditation, visualisering, hypnose og så videre. Visualiseringsteknikker anvendes også med bemærkelsesværdig succes til bekæmpelse af cancer, reducering af tumorer, helbredelse af brandsår, regenerering af nervesystemet, styrkelse af selvværd og immunsystemet. Og en helt ny undersøgelse viser en vedvarende og målbar fremgang i respons fra immunforsvaret efter kun 20 minutters visualisering. Ret aldrig en mental kraft mod selve legemet, men anvend den i stedet uden risiko til skabende visualisering. Forskning i Californien har vist, hvilken virkning mental kraft mod ens eget legeme (hvilket inkluderer livmoder og foster) har, og hvordan moderens indstilling påvirker graviditeten. Deltagere i dette eksperiment var kvinder, der ændrede deres indstilling og besluttede at føde det uønskede barn. Antallet af fostre, der døde, var dobbelt så højt blandt de kvinder, der fortrød deres graviditet. Og dette eksperiment blev udført blandt kvinder, der ønskede at gøre det rigtige og beholde babyen. Spædbørn i denne gruppe havde halvanden gang så mange anormaliteter, der kræver lægelig opmærksomhed, da den moderlige indstilling er en klinisk risikofaktor, fordi mange anormaliteter er et resultat af stress-relaterede ændringer i de hormonale niveauer. 10

11 Naturligvis kan man lægeligt behandle tidligt fødte babyer, og selvfølgelig vil man elske dem. Mange af os var engang en sådan baby, ikke sandt? Men på grund af den potentielt skadelige kliniske risikofaktor fra den moderlige indstilling, hvis man ikke ser sin graviditet som en velsignet begivenhed, så burde man slet ikke blive gravid. Man kan bevidst påvirke til en vis grad hjerteslag, blodtryk, åndedræt, vækst af væv, immunforsvar, og man ved fra studiet om moderlig indstilling, at ved kontrolleret stress kan man ændre de hormonale niveauer. Sammenlignet med helbredelse af cancer eller af nervesystemet, så er det let at påbegynde en menstruation, fordi processen begynder ved enhver hormonal ubalance. 11 Visualisering Enten en kvinde er seksuelt aktiv eller ej, så kan en bevidst og hensigtsmæssig hormonal regulering af menstruationscyklussen med visuelle øvelser skabe en bedre koordinering og mulig hormonalt respons mellem sindet/ den bevidste hjerne/den ubevidste hjerne. At praktisere øvelser i selvkontrol for at regulere menstruationen og for at anvende denne koordinering i visualiseringen kan blive til et ritual, men ikke et udtryk for valg. Når en sådan visualisering er effektiv, så vil man aldrig opfatte en graviditet som uønsket. Hormonal afbalancering ved korrekt visualisering kan også mindske virkningerne af præmenstruel stress-syndromet (PMS), der ikke har nogen kendt medicinsk årsag og alligevel uheldigvis påvirker millioner af kvinder hver måned i halvdelen af deres levetid. For andre kan det mildne det ubehagelige klimakteriums bivirkninger. Statistisk set mister kvinder gennemsnitligt to eller tre fostre før deres første graviditet normalt uden at vide det. Et sådant omfattende antal spontane aborter er aldrig på tilfredsstillende måde forklaret, undtagen at kvindens legeme er umodent, det vil sige ude af stand til at producere og kontrollere den nødvendige balance mellem østrogen og progesteron, og det er denne ubalance, der skaber menstruation. Tanken om et hormonalt valg kan skabe et andet forklaringsgrundlag. Anvendelse af visualisering fremhæves forsøgsvis som en mulig hypotese, for der findes tegn på, at effektiv hormonal selvkontrol allerede bliver bevidst praktiseret af nogle kvinder, der arbejder med PMS dvs. hindrer bivirkningerne i klimakteriet og muligvis endog mindsker behovet for abort. Et andet syn på jomfrufødsel Når en kvinde forstår betydningen af grundlæggende esoteriske valg, bliver det tydeligt, at den sikre fødsel udelukkende funderes på moderens hormonale

12 beslutning. En sådan tidlig bevidst hormonal erkendelse kunne være det esoteriske grundlag bag tanken om en jomfrufødsel. Bortset fra selve karakteren af Marias undfangelse, så må hun have været eller symboliseret den første historiske kvinde, der erkendte de fulde betydninger af dette øjebliks beslutning. Med hjælp af en engel et symbol på sjælsbevidsthed må Maria have været en tilstrækkelig integreret personlighed for at forstå det subjektive valg, og for at foretage en hel bevidst hormonal beslutning og acceptere, at hun i graviditeten bærer sit barn, Jesus. Bevidst erkendelse af valget er sagens kerne. Uanset om man er gift eller ej, og uanset om situationen gør, at man ved, at man er gravid, så kan man sige, at en videregående bevidst beslutning om at føde kan skabe en jomfrufødsel, fordi med hormonale udtryk at bære et barn til fødsel er altid udelukkende baseret på det subtile moderlige valg (bevidst eller ubevidst, fremtvunget eller ej) og det er en dyb esoterisk beslutning af moderen alene. 12

13 13

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 3:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 3:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) TEKNIKKER TIL

Læs mere

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

I SMERTE SKAL DU FØDE

I SMERTE SKAL DU FØDE I SMERTE SKAL DU FØDE Et kvalitativt studie af kejsersnit på moders ønske LINE MARIE BUNDGAARD POULSEN Gruppe 2 9. semester 2012 Specialisering i sundhed, sygdom og organisationssociologi 30 ECTS Studienummer:

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol TEKST WILLIAM R. MILLER OVERSÆTTELSE TINA HAREN & GREGERS ROSDAHL Den traditionelle forståelse af motivation Den traditionelle forståelse

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere