Udvikling og Forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og Forandring"

Transkript

1 NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1

2 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening for Nørbygård og dermed de mennesker, der bruger vore tilbud. NØRBYGÅRD er en selvejende institution, oprettet i 1980 i samarbejde med KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted Kommune. BESTYRELSE: Ove Raahede, formand Betina Hansen, næstformand Ulrik Nielsen, kasserer Herman Grønbæk Jørgen Larsen John Kristensen Yvonne Borchman Niels Christian Poulsen Frank Jespersen Finn Hove Pedersen Thomas Hauge + to beboerrepræsentanter REDAKTION: Thomas Hauge (ansvarsh.) SATS & TRYK: Trykkeriet Friheden OPLAG: 600 eksemplarer ADRESSE: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm CVR-nr Mail: Web: NØRBYGÅRDS BESTYRELSE: Nørbygårds bestyrelse: Bent Møller Jensen (formand) Svend Poulsen (næstformand) Else Gregersen Svend Erik Skytte Ole Christensen Ove Raahede Ib Hjorth Jensen TELEFONER: Kontoret: Telefax: ADRESSE: Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm CVR-nr.: Mail: Web: Pengeinstitut: Danske Bank Reg nr Konto nr Pengeinstitut: Sparekassen Thy Reg nr Konto nr NØRBYGÅRD NYT udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, andre sociale institutioner, frivillige organisationer, netværksgrupper, øvrige samarbejdspartnere m.fl. Deadline for indlæg til næste nummer af Nørbygård Nyt: 8. august

3 REDAKTIONENS SPALTE Nørbygårdforeningens generalforsamling Den 24 april 2015 Formandens beretning Du er det fineste jeg ved. Du er det vigtigste i verden. Du er som stjernerne, som vinden, og som bølgerne, som fuglene, som blomsterne på marken. Du er min ledestjerne og ven. Du er min tro, mit håb, min længsel. Du er mit blod, mine lunger, mine øjne, mine skuldre, mine hænder og mit hjerte. Nu er der nok nogle af jer der sidder og tænker, hvad har han nu gang i? Er det hundene eller fruen han snakker om? Hertil vil jeg så lige sige at det er det ikke, men det, det handler om er noget som er en meget vigtig ting her i livet nemlig FRIHED. Frihed er dit smukke navn. Venskab er din stolte moder. Retfærd er din bror. Freden er din søster. Kampen er din far, og fremtiden er dit ansvar! Du er det fineste jeg ved. Du er det vigtigste i verden. Alle os der er her i dag fik jo vores frihed tilbage efter at vi havde været på Nørbygård, og den frihed bruger vi jo nu sammen med vores familie og venner når vi deltager i nogle af de mange aktiviteter der sker i Nørbygårdforeningen. Og der er sket rigtig meget i Vi var 39 personer, heraf 8 børn, der var med på vores sommerferietur, der i år blev afviklet på Spejderbakken Øvre ved Vejle, hvor vi også for nogle år siden havde en weekend tur. Det var et meget vellykket arrangement, med et godt og hyggeligt samvær, udflugter, god mad, kaffe, og en masse snakken osv. Så en rigtig stor tak til alle i sommerferieudvalget. I 2014 blev der afviklet ikke bare 1 men hele 2 weekend ture nr. 40 og 41 der foregik på henholdsvis Susvind på Mors, hvor vi var 30 personer og på Bamse Bo ved Ulstrup, her var vi 25 personer. Det var 2 gode og hyggelige ture, både for børn og voksne. Også en rigtig stor tak til alle jer i weekend udvalget. I 2014 startede vi en ny lokalgruppe op i Aalborg, og jeg tror på at den også vil komme til at fungere ligeså godt som vores lokalgrupper i Nykøbing, Viborg, Holstebro og Herning har gjort det her i 2014 med P.F.T. møder, sociale aftener og mange forskellige aktiviteter, som i vil høre mere om under punkt 5. I 2014 kunne vi fejre Nørbygårdforeningens 25 års jubilæum, og dette foregik selvfølgelig her på Nørbygård, hvor vi var ca. 100 personer der alle fik en god og hyggelig dag sammen, så jeg tror, at med den opbakning der var her, så vil Nørbygårdforeningen også være et godt sted at mødes igen om 25 år. En stor tak til alle, for gaverne og jeres støtte til Nørbygårdforeningen. En af de mange aktiviteter som vi også i 2014 har kunnet glæde os over, er den årlige tilbagevendende Adventshygge her på Nørbygård. Vi var ca. 100 medlemmer der fik os en rigtig god og hyggelig dag sammen. Der blev spist, sunget og snakket, rigtig hjemmelig hygge. Så en stor tak til Nørbygård. Jeg håber vi ses igen i Vores medlemsblad Nørbygård Nyt er jo vores ansigt udadtil og det bliver læst af rigtig mange, så jeg vil derfor opfordre jer til at komme med nogle indlæg til bladet. Ta`en snak i grupperne, og hør om der ikke er en god historie som i vil dele med os andre. Vores ansøgninger om 18 midler, er vi i gang med at søge, 3

4 REDAKTIONENS SPALTE og jeg håber at det vil give nogle positive resultater. Vi vil i år prøve at søge Hjertebanken om støtte til vores sommerferietur. Nørbygårdforeningens økonomi for 2014 ser igen i år ganske pæn ud. Med en omsætning på kr. og et overskud på 96,80 kr som overføres til Dette er faktisk et meget flot resultat når man tager i betragtning at vi i 2014 havde en ekstra udgift til vores 25 års jubilæum. Dette vil vores kasserer fortælle meget mere om under punkt 4. En af grundene til dette pæne resultat er at vi jo har et rigtigt godt samarbejde med den lokale Røde Kors Genbrugsbutik her i Hanstholm. Så Tak til den lille butik. Som noget nyt vil vi her i 2015 prøve at invitere til en teateraften. Vi blev kontaktet af Det Damgaardske Teaterselskab. De vil gerne komme og opføre Da Jeppe blev bjerget, et teaterstykke der handler om alkoholmisbrug og vejen ud af dette. Prisen for dette er kr. Nørbygård vil gerne støtte med kr. så vi har i bestyrelsen besluttet at sige ja tak. Vi kan så vælge om vi vil have en forestilling for kun Nørbygårdforeningens medlemmer kl:13.00 eller en aftenforestilling sammen med andre gæster. Så glæd jer allerede nu til at opleve noget nyt i uge 40. Her i 2014 har vi haft en lille stigning i antallet af medlemmer, så vi i dag er 205 medlemmer. Så det går jo fremad, selvom der er et stykke vej endnu inden vi igen når op på de ca. 400 medlemmer vi var for år tilbage. Så har du en ide om hvordan vi kan øge antallet af medlemmer i Nørbygårdforeningen, vil vi meget gerne høre om dette. Nørbygårdforeningen har jo nu eksisteret i 25 år, og det der har gjort dette muligt, er jo jeres store støtte og opbakning, for uden denne var vi ikke nået så langt. Så en rigtig stor tak til jer alle. Jeg håber vi ses igen til nogle af de mange planlagte aktiviteter der kommer her i Nørbygårdforeningen i Så pas nu rigtig-rigtig godt på dig selv, men også lidt på hinanden! Ove Raahede. Bliv medlem af NØRBYGÅRDFORENINGEN Nørbygårdforeningen er en forening for: - tidligere og nuværende brugere af Nørbygård - pårørende - frivillige medarbejdere - støttemedlemmer - andre interesserede Vi laver aktiviteter, som er med til at - øge livskvaliteten - skabe fællesskab - opbygge socialt netværk - forbedre situationen omkring udskrivning - forebygge nye institutionsophold Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner, udflugter og weekend-ture. Har du lyst til at - få yderligere oplysninger - høre om aktiviteter, hvor du bor - blive støttemedlem - blive frivillig medarbejder... så kontakt os! Årligt husstandskontingent: 225,-. Årligt medlemskontingent: kr. 125,-. Gavebidrag indbetales til Sparekassen Thy Reg. nr kontonr CVR/SE-nr Foreningsadresse: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm. Telefon:

5 REDAKTIONENS SPALTE Referat af generalforsamling i Nørbygårdforeningen fredag d. 24/4-15 Referat af generalforsamling i Nørbygårdforeningen fredag d. 24/4-15: Pkt. 1) Velkomst / godkendelse af generalforsamlingen Ove bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Pkt. 2) Valg af: dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Erik, Referent: Thomas, Stemmetællere: Arne og Lars Pkt. 3) Godkendelse af formandens / bestyrelsens beretning Formanden fremlagde sin beretning for Generalforsamlingen godkendte efterfølgende formandens beretning. Pkt. 4) Godkendelse af regnskabet for 2014 Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som udviste et overskud for 2014 på 96,80 kr. Regnskabet er revideret og godkendt uden bemærkninger af revisionen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen efter kasseren havde besvaret spørgsmål i relation til enkelte poster i regnskabet. Regnskabet gav anledning til debat om foreningens formue. Der var forslag om at se på foreningens regel om 60% egenbetaling ved aktiviteter, og muligheden for at yde ekstra tilskud til en sommerferietur i 2016 til Bornholm. Formuen betyder, på den ene side, at foreningen ikke er så sårbar, og på den anden side, at det er sværere at få 18-midler fra kommunerne. Der er mulighed for at få økonomisk hjælp fra foreningen til fx deltagelse i sommerferieture, såfremt man står i en økonomisk situation, som betyder at man ellers ikke vil kunne deltage. Pkt. 5) Beretning fra lokalgrupperne / ad hoc udvalg Nykøbing gruppe v/betina: Det har været et godt år i gruppen med et stabilt fremmøde på personer. Der har været arrangeret flere ture og udflugter gennem året med god deltagelse. Viborg gruppe v/ove: Gruppen mødes onsdage i ulige uger, hvor personer møder op og hygger sig sammen. Også her bliver der arrangeret ture og udflugter hen over året, og ellers melder Ove om et stille og roligt år i Viborg. Herning gruppe v/jørgen: Det er nu 2½ år siden gruppen startede, og det går rigtig godt. Der er 35 deltagere i gennemsnit til socialaftener. Der har endnu ikke været overskud til at arrangere aktiviteter ud over de faste aftener med fællesspisning. Der er planer om at lave et arrangement i år til Sct. Hans. Holstebro gruppe v/herman: Det har været et helt normalt år i Holstebro, hyggeligt samvær til såvel PFT som socialaftener. Der er et stabilt fremmøde, og nye medlemmer på vej. Gruppen har lavet forskellige arrangementer hen over året, og planlægger også flere spændende ting til Aalborg gruppe v/john: Som yngste skud på stammen er Aalborggruppen kommet godt i gang. Startede op i november 2014, og har nu deltagere på de faste aftener. 5

6 REDAKTIONENS SPALTE Ferieudvalg v/sonja: Udvalget er blevet noget skrabet her på det seneste. Der er brug for flere deltagere fra de forskellige grupper. Sonja fortæller, at der er enkelte, som har udtrykt ønske om at være med fremover. Sommerferien 2015 er planlagt, og finder sted i Sønderjylland. Der er et ønske om at lave sommerferien i 2016 som en Bornholmertur. Materialeudvalget v/yvonne: Yvonne minder om, at foreningen har et lager af telte, luftmadrasser og soveposer, som man kan låne ved henvendelse til hende. Erik Jeppesen opfordrede alle til at læse Nørbygårdnyt, og bruge bladet til at komme med fortællinger fra hverdagen i grupperne. Pkt. 6) Valg til bestyrelsen Beboerrepræsentanter: Yvonne Henriksen og Per Sørensen Medarbejderrepræsentanter: Finn Hove Pedersen og Thomas Hauge 6 Nykøbing: Betina Hansen Viborg: Ove Raahede Holstebro: Herman Grønbæk Herning: Jørgen Larsen Aalborg: John Kristensen Tre bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen: Frank, Niels Christian og Yvonne Borchman Pkt. 7) Indkomne forslag Ove fremlagde et forslag om forholdsmæssig nedsat kontingent i indmeldelsesåret. Så længe man er indskrevet på Nørbygård er man automatisk og gratis medlem. Ved udskrivning skal man betale kontingent for at fortsætte medlemsskabet. Fremover vil det være sådan, at man betaler forholdsmæssigt efter hvor mange måneder af året der er gået. Almindelig løbende kontingent skal indbetales i januar måned for det pågældende år, helst ikke hverken før eller efter dette tidspunkt. Forslaget blev vedtaget efter lidt debat. Pkt. 8) Eventuelt Reklame for Nykøbinggruppens planlagte tur til Himmelbjerget den 30/5. Der er oprettet en Facebookside der hedder Udsigten, som man kan melde sig ind i. Erik Jeppesen fortalte om Nørbygårds nye hjemmeside og den nye side på Facebook, som alle opfordres til at besøge og like. KFUM Sociale arbejde i Danmark har også en hjemmeside, hvor man kan få et overblik

7 REDAKTIONENS SPALTE over de mange aktiviteter der er, herunder fx væresteder. Foreningen har besluttet at yde økonomisk støtte til et teaterarrangement ( Da Jeppe blev bjerget ), der finder sted i Thisted i uge 40. Det falder sammen med en efterbehandlingsog gensynsdag på Nørbygård, så forhåbentlig vil mange kunne deltage. Der blev fremsat et ønske om at bestyrelsesreferater kan være offentligt tilgængelige, da ikke alle har en lokalgruppe i deres område. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at lægge referaterne frem på hjemmesiden. Generalforsamlingen afsluttet kl Referent: Thomas Hauge 7

8 Nyt fra Nørbygard Nye medarbejdere på Nørbygård Finn Hove Pedersen, ansat pr. 1. marts Finn er 52 år, uddannet pædagog og er far til to voksne sønner. Han har arbejdet med socialpædagogik i mange år, og han skal være tilknyttet Bosted, og har også opgaver i Nørbygårdforeningen. I sin fritid er Finn et udemenneske, han sætter pris at gå på jagt og at fiske. Bente T. Hoelgaard, ansat pr. 1. april Bente er 49 år, uddannet socialog sundhedsassistent og ansat på Nørbygård primært som aften-/nattevagt. Bente har i mange år arbejdet i bofællesskaber og indenfor psykiatrien i Thisted. Bente har fire voksne børn. Kim Brian Jensen, ansat i barselsvikariat pr. 15. april Kim Brian er 52 år, uddannet pædagog og skibsbygger. Han har arbejdet med socialpædagogik og undervisning i bl.a. engelsk og IT. Kim skal være tilknyttet Bosted og kreativt værksted og er ansat som vikar for Malene under hendes barsel. I sin fritid går Kim op i motorcykler, yoga, computere og elektronik, og han spiller og komponerer musik. 8

9 Nyt fra Nørbygard Giv et KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) Vores sundhedsfaglige medarbejder Gitte Lindholm Jensen har gennem et stykke tid arbejdet med at lave KRAMscreeninger af beboerne på Nørbygård. Ved en personlig samtale gennemgår hun sammen med beboeren en række faktorer, der har indflydelse på beboerens fysisk og psykiske velbefindende. Gitte foretager en række målinger i starten af beboerens behandlingsforløb på Nørbygård, og følger løbende op på disse ved individuelle samtaler. Der måles blodtryk, BMI (Body-Mass-Index) og vægt. I samtalerne er der fokus på vanerne omkring rygning, kost og motion. I forhold til alkohol har alle besluttet at gennemføre store forandringer, men der kan også være mange fordele forbundet med at kigge på de andre faktorer. Mange beboere har fået øje på, hvordan de med små ændringer i deres kost kan komme til at leve et sundere liv. Det handler om forebyggelse af livsstilsygdomme, og medvirker generelt til en sundere livsstil Michael (Mike) er en af de beboere, som har talt med Gitte om KRAM. Han siger, at samtalerne med Gitte har hjulpet ham med at blive mere motiveret til at lave forandringer. Han har sat nogle målsætninger for sig selv, blandt andet omkring vægttab, omlægning af kost, nedsætte sit forbrug af cigaretter og dyrke mere motion. Samtidig er han blevet opmærksom på, hvad alkohol gør ved kroppen, hvilket styrker hans motivation til at holde sig ædru. Mike oplever, at hans liv er kommet mere i balance. Han er glad for de ting han har opnået, såsom at spise mere fisk, skære meget ned på forbrug af chips, ryge mindre og at han er begyndt at køre meget på mountainbike i sin fritid. Det er en aktivitet han sætter pris på, og for ham er det meget vigtigt, at han gør det fordi det er sjovt, og ikke fordi han føler det er noget han skal. Som Mike siger, så vidste han en del af disse ting i forvejen, men det gør en forskel, at få det genopfrisket her på Nørbygård. Han synes det er rart, at han løbende kan stille spørgsmål om det han er i tvivl om, og få svar med det samme. Han mener helt sikkert, at samtalerne med Gitte har gjort en forskel. 9

10 NYT FRA LOKALGRUPPERNE Weekend/Kanotur Så er vi klar igen til at nyde en weekend Så er det nu, hvis I vil med på en kombineret Kano- og weekendtur ved den naturskønne Gudenådal Vi skal bo på Bamsebo Camping en dejlig trestjernet familieplads, hvor hygge, afslapning og naturoplevelser er i højsædet. Bamsebo Camping har rigtige mange aktiviteter for både børn og voksne: Pool område med solopvarmet swimmingpool og solterrasse Børnevenlige klappegeder, som elsker selskab. Fuldt udstyret legeplads med bl.a. trampolin, svævebane og ny stor Tarzanbane (2008). Kanosejlads på Gudenåen Fri lystfiskeri ved Gudenåen for vore campister Petanque Boldbane Tennis Kæmpeskak Beachvolley ved åen Bordtennis og flot ny minigolf (2009) 10

11 Tidspunkt Fredag den og 30. august 2015 Sted Bamsebo Camping Hagenstrupvej Ulstrup Mødetidspunkt Fredag den 28. august mellem kl Overnatningsmuligheder 6 ps. Hytter m/ toiletter og bad og 4 ps. Hytter Eget telt eller lånetelt fra Nørbygårdforeningen Campingvogn eller Camper. Priser Ved overnatning I hytte 500,00 pr. voksen Ved overnatning i telt / campingvogn 400,00 pr. voksen Børn til og med 17 år. 150,00 pr. stk. Kanotur Under denne weekend er der 6 kanoer til rådighed. Det vil så være muligt at benytte disse kanoer både til en aftentur om fredagen og til en længere tur om lørdagen. F.eks. fra Bamsebo Camping og til Fladbro eller kun til Langå alt afhængig af vejret. Fiskemuligheder Som campist på Bamsebo Camping må man på en strækning af ca. 400 meter af Gudenåen fiske uden dagspas. 11

12 Nyt fra Nørbygard MAJ Nu glider Fiskeørnen over himlen I pragtfuldt solskinsvejr Mens Fjeldvåger muser og kærhøge stryger På lette vinger, hver især På træk mod nord som de hurtige falke Skarpe profiler langs klittens ryg Balletdans på slanke, spændstige vinger Blandt svaler, der fanger myg Og Spurvehøge lusker af sted Forsvinder gennem hvert hegn og krat Hvor sangerne venter dagen lang På en mild og stjerneklar nat Men inden da må fuglen synge Skjult i træets tætte krone Prise solen, livet og landet Med en fyldig, og klangfuld tone Jorden er i balance Hver dag er en yndefuld leg Som når ørne sig tumler i vinden Hver gang det er forår hver gang det er Maj Natten er lys med rødmen i nord Og vadefuglestemmer Hvidkliren følger et ældgammelt spor Som alene fuglen fornemmer Brushøns danser på spilleplads Tinksmed og Rødben kalder Sortkliren klædt i forårsstads Når scenetæppet falder Forårseksplosion i grønt Anemoner som sne i skovens bund Alt er ungt, velduftende skønt Verden en blomsterdal, mild og rund Sart og fin som et kærligt minde Der fanges i edderkoppens spind Maj blev spundet af en gudinde Med flagrende hår i den lette vind Hun sad i solen og nynned en sang Om det smukke hun fandt på sin vej Hun synger endnu om skønhed og ynde Hver gang det er forår hver gang det er Maj B. Bertil, Hanstholm 1997 Ny adresse? Er man i behandling på Nørbygård, er man automatisk gratis medlem af Nørbygårdforeningen og vil således få tilbudt bladet Nørbygård Nyt. For alle medlemmer i foreningen gælder det: HUSK ved flytning at give besked om adresseændring til Sonja Raahede, Ulstrup, der er tovholder på adresselisten. Sonja Raahede træffes på tlf og mail: 12

13 Aktivitets-tilbud Nykøbing: Vi mødes onsdage i lige uger. Der er fælles spisning kl på adr.: Perlen, Nørregade 20, Nykøbing. Tilmelding skal ske mandagen før til kontaktperson: Betina Hansen, tlf Lokal PFT møde og pårørendegruppe: Onsdage i lige uger kl Tilmelding: Betina Hansen. Viborg: Vi mødes i gruppen onsdage i ulige uger. Adr.: Sct. Leonis Gade 8, Viborg. Tid: Vi åbner kl. 18. Der er fælles spisning kl Husk tilmelding til fælles spisning senest mandagen før til Kontaktperson: Ove Raahede tlf Lokal PFT møde fra kl gang hver måned. Holstebro: Vi mødes 3. tirsdag i hver måned på Adr.: Niels Ebbesensvej 6, Holstebro. Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl Tilmelding skal ske fredagen før til Hermann Grønbæk, tlf Mailadr.: Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt Kontaktperson: Herman Grønbæk, tlf Lokal PFT-møde & pårørendegruppe den 2. tirsdag hver måned. kl på: Niels Ebbesensvej 6, Holstebro. Herning: Vi mødes 4. tirsdag i hver måned på Adr.: Tietgensgade 5 C, Herning. Tid: Vi åbner kl. 18 med fælles spisning kl. 18.3o. Tilmelding skal ske fredagen før til Jørgen Larsen, tlf Vi mødes til PFT-møde den 2. onsdag i hver måned kl på adressen: Tietgensgade 5 c, Herning. Tilmelding senest dagen før, til Jørgen Larsen. Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt Kontaktperson: Jørgen Larsen, tlf Aalborg: Vi mødes 1. onsdag i måneden på Adr.: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6a, 9000 Aalborg Tid: Fælles spisning kl Tilmelding: senest søndagen før til Kontaktperson: John Kristensen, tlf.: eller mail: Ønskes yderligere oplysninger vedr. program, mødested mv. så kontakt kontaktpersonen. 13

14 Aktivitets-tilbud Nørbygårdforeningen: Depot: For udlån af lejrudstyr, service m.m. Kontakt: Yvonne Henriksen, tlf Ved ønsket om medlemskab i Nørbygårdforeningen: Vil jeg gerne have din adresse, så vi her i Nørbygårdforeningen nemmere og hurtigere kan sende relevante info til dig. Du skal sende dine oplysninger indeholdende: Navn, adresse, tlf. nr. & adresse til: Med venlig hilsen Ove Raahede, formand. Nørbygård Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Tidligere beboere, beboere, pårørende og voksne børn. Lørdag den 13. juni, kl Lørdag den 4. juli, kl Lørdag den 15. aug., kl Lørdag den 19. sept., kl Lørdag den 24. okt., kl Lørdag den 28. nov., kl Formålet med Nørbygårds efterbehandlingstilbud: at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer at støtte et aktivt liv i personlig vækst at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk Efterbehandlings- og pårørendedage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Ib Hjorth Jensen. Nørbygård Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm Tlf Mail: 14

15 Aktivitets-tilbud Nørbygård Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandlingen i det handler om et godt liv - for alle i familien! Målgruppe: Pårørende og voksne børn. Familie-pårørendekurser: Lørdag den 29. august Lørdag den 14. november Gensynsdage for Nørbygård bosted i 2015 Målgruppe: Tidligere beboere og beboere i bosted.. Lørdag den 13. juni, kl Lørdag den 4. juli, kl Lørdag den 15. august, kl Lørdag den 19. september, kl Lørdag den 24. oktober, kl Lørdag den 28. november, kl Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er: at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen at den pårørende finder nye handlemuligheder at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer Familiekurser afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Hanne Andersen. Nørbygård Nørbyvej Hanstholm Tlf Mail: Formålet med Nørbygårds gensynsdage: støtte til at aftalt handleplan iværksættes at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at øge livskvaliteten. personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen at vedligeholde sin ædruelighed at forebygge nye institutionsophold Gensynsdage afvikles på Nørbygård. Tilmelding til Nørbygård senest en uge før. Yderligere information om gensynsdage sker ved henvendelse til Christina Nielsen. Nørbygård Nørbyvej Hanstholm Tlf Mail: 15

16 NØRBYGÅRD - det handler om et godt liv - også for de pårørende! Nørbygård er et center for alkoholbehandling og bosted i Nordvestjylland. Vi tilbyder døgnbehandling til mennesker, der er afhængige af alkohol og piller. Ofte er det familie og arbejdsplads, der skal bidrage til, at den afhængige får en øget erkendelse og vælger at gå i behandling. Vi opfatter alkoholisme som en familiesygdom, hvor hele familien påvirkes af at leve sammen med en alkoholiker. Derfor tilbyder vi samtaler og kurser til de pårørende, hvor der er fokus på medafhængighed. Hvorfor døgnbehandling på Nørbygård? u Fordi du ikke skal ødelægge dit liv u Fordi du ikke skal ødelægge samlever/- ægtefælle og dine børns liv u Fordi du skal undgå at miste din familie, dit arbejde og dine venner u Fordi du derved kan blive en bedre arbejdskraft u Fordi du har behov for at styrke din selvværdsfølelse Velkommen til Nørbygård! Kontakt os og få information om vores tilbud: NØRBYGÅRD Nørbyvej Hanstholm Tlf Fax Centerleder: Erik Jeppesen Alkoholbehandlingen udføres af et veluddannet og engageret medarbejderteam, som har mange års erfaring i behandling af alkoholikere. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere og har relevant efteruddannelse. NØRBYGÅRD - en del af KFUM s sociale arbejde i Danmark 16

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 1, 2009, 20. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2013, 24. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7 ulf nyt 17. årgang Nr. 1 Februar 2013 A NET- DATING side 7 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88. E-mail:

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere