Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

2 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling. Adresse: Lykkebækvej 1, 4600 Køge Tlf.: Fax: Sygehuset er velplaceret tæt ved Ølby Station og busterminal. Lige uden for sygehuset holder bus 101A. 2. Det kliniske speciale Hoved specialet er mave-tarm sygdomme og leversygdomme. Der er også patienter med almene medicinske sygdomme. De hyppigst forekommende sygdomme på M2 er følgende: - Levercirrose med komplikationer heraf - Levercoma patienter - Mb Crohn - Colitis ulcerosa - Hepatitis sygdomme - Pancreasinsufficiens, herunder oftest cancer - Korttarmspatienter - Ernæringspatienter - Patienter med uspecifik diarré, herunder udredningen - Cancerpatienter med relation til mave-tarmkanalen Aldersmæssigt spænder patientklientellet fra ca år og op efter. Indlæggelsesperioden varierer fra få dage til flere måneder. En del af patienterne har mange indlæggelser bag sig p.g.a. deres kroniske sygdom, hvilket betyder at vi ofte får en tæt kontakt til dem og deres pårørende. 3. Det kliniske områdes organisation og ledelse Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen Vicedirektør Teis Andersen - dr. med. lægefaglig chef Vicedirektør Susanne Lønborg Friis - sygeplejefaglig chef

3 Medicinsk blok ledes af: Ledende overlæge Niels Gadsbøll Ledende oversygeplejerske Lis Nøddeskou M2 ledes dagligt af: Overlæge Søren Madsen Afdelingssygeplejerske Vibeke Fjordskov 4. Daglig ledelse/personale på M2 Afdelingssygeplejerske: Vibeke Fjordskov Souschef: Tina Petersen og Birthe Davidsen (Begge har modul i klinisk vejledning) Kliniske vejleder for studerende: Rikke Wulff Lindahl (ansvarlig klinisk vejleder og uddannet klinisk vejleder) Charlotte Bækø (uddannet klinisk vejleder) Praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever Heidi Rasmussen (uddannet vejleder) Lisa Pedersen (uddannet vejleder) Afdelingens personale er sammensat af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I alt er der ansat 18 sygeplejersker i sengeafdelingen, hvoraf 2 er souschef. Der er 6 social- og sundhedsassistenter. Derudover er der i ambulatoriet 6 sygeplejersker. Disse ses jævnligt i weekendvagt i sengeafsnittet. Der er i sengeafdelingen 2 sekretærer, 7 overlæger og en professor. 5. Organisering af arbejdsopgaver og plejeform. M2 er opdelt i 3 grupper med farverne rød, grøn og blå. Disse fordeler sig med 7 patienter i rød, 8 patienter i grøn og 8 patienter i blå. I det daglige betyder det, at man fordeler sig, så der er 2-3 personaler i hver gruppe. Der er så en gruppeleder med stuegangsfunktion og 1-2 på gangen. Sengeafsnittet er normeret til 23 patienter. Arbejdsfordelingen er planlagt på ugeplan, og der forsøges at lave en plan med kontinuitet, så det afspejles i plejen og behandlingen af den enkelte patient.

4 Inden for de første 24 timer får patienten på afdelingen tildelt en kontaktlæge, der skal være en gennemgående person for den enkelte patient. Dog skal den enkelte patient være indstillet på at blive passet og tilset af de øvrige personaler i afdelingen. Kontaktperson ordningen slutter i forbindelse med patientens udskrivelse fra afdelingen. 6. Samarbejdsstrukturen internt og eksternt. Internt Læger (overlæger/yngre læger) Gastromedicinsk ambulatorium Dagafsnit Skopi afsnit Diætist Socialrådgiver Ergoterapi Fysioterapi Stomisygeplejerske Uddannelseskonsulent Smerteklinikken Billeddiagnostisk afdeling Organkirurgisk afd. Apotek/farmaceuter Klinisk biokemisk afdeling/blodbanken Teknisk afdeling/centraldepot/sterildepot Eksterne Hjemmeplejen Region Hovedstaden Det Udegående Team Hospice Nutricia UCSJ Sjælland Social- og sundhedsskolen 7. Uddannelsessøgende M2 uddanner sygeplejestuderende på modul 1, 4, 11 og 12, samt social- og sundhedsassistentelever. Derudover er der også medicinstuderende på 9. semester og diætiststuderende i afsnittet. Man har som studerende/elev en primær vejleder og evt. en sekundær. Alle i afdelingen er kompetente til at vejlede og vil være behjælpelige. Man har som studerende fokus på de mål, som står i modulbeskrivelsen for det gældende modul. Elever har fokus på de mål, der står i uddannelsesbogen gældende for den enkelte praktikperiode. Vi tilstræber at den studerende/eleven ca. 2 uger før start får tilsendt en mail med præsentation at M2, mødetid og vejlederens navn.

5 Mødetiderne i afdelingen er 7-15, og Der er ingen mulighed for at møde senere end kl.7.00, da resten af dagens arbejde planlægges og uddelegeres på dette tidspunkt. Vi forventer, at man som elev og studerende også følger sin vejleder i aften samt weekendvagter. Dels for at få et indblik i aftenvagten/weekendens rutiner, samt for at få mere tid med sin vejleder. Vi forventer, at de studerende og eleverne sætter sig ind i de gængse sygdomme og sygeplejen til specialepatienterne. Derudover forventer vi interesse og nysgerrighed samt mange undrende spørgsmål for at tilegne sig forståelse for specialet, dets pleje og behandling. Vi forventer også, at den studerende/eleven er på et fagligt niveau svarende til det sted i uddannelsen, man er nået. 8. Sygeplejefaglige forhold på det kliniske undervisningssted. Mål og værdigrundlag for sygeplejen Afdelingen har ikke udarbejdet eget værdigrundlag, men arbejder udfra værdigrundlaget for sygehus nord, Region Sjælland. Dette bygger på: Professionalisme: Sygehus Nord har et professionelt miljø, hvor faglig dygtighed, nysgerrighed og engagement er i højsædet. Dette gælder i forhold til o Patienter og pårørende o Personale og samarbejdspartnere Sygehus Nord udvikler og anvender til stadighed ny viden. Vi arbejder systematisk med kompetenceudvikling og skaber dermed de bedst tænkelige forudsætninger for at løse hverdagens opgaver i et moderne sygehus. Patienten og dennes pårørende oplever, at vi sammen med dem arbejder målrettet for at skabe bedst mulig sammenhæng i den enkeltes forløb på sygehuset. Ansvarlighed: i Sygehus Nord viser vi ansvarlighed på alle niveauer i organisationen. Ansvarlighed omfatter både et fagligt ressourcemæssigt og etisk ansvar. Vi træffer beslutninger med udgangspunkt i de faglige standarder, patientens aktuelle situation og hensynet til helheden. Patienten oplever i sit forløb at have medansvar og mulighed for indflydelse. Respekt: I Sygehus Nord indgår patienten, de pårørende og personalet i en relation, der bygger på ligeværdighed, indføling og tolerance. Vi viser interesse og imødekommenhed over for andre. Sygehusets miljø understøtter, at patienter, pårørende, og personale lytter til hinanden og finder løsninger i fællesskab. Tillid: I Sygehus Nord oplever patienterne fra første kontakt med sygehuset et imødekommende, kompetent og velforberedt personale. Vi giver situationsbestemt information og sikrer god kommunikation. Tillid i samarbejdet mellem ledere og

6 medarbejdere udmønter vi ved en høj grad af delegering af ansvar og opgaver. Vi skaber et arbejdsmiljø præget af energi, nærvær og glæde. På M2 arbejdes ud fra følgende menneskesyn og hen imod følgende mål: Vores menneskesyn bygger på: - at respektere det enkelte menneske som et selvstændigt individ - gensidig tillid og respekt for det enkelte menneskes krav og ressourcer - hensyntagen til det enkelte menneskes sociale og kulturelle baggrund Vores mål er: - at sikre, at enhver patients pleje og behandling respekteres lige højt - at opnå en åben og ærlig kommunikation mellem patienter, personale og pårørende, således at de altid føler sig velinformeret. - at stræbe efter, at skabe et trygt miljø for afdelingens patienter igennem hele indlæggelseforløbet. - at pleje og behandling iværksættes hurtigt - at anvende dialog i alt samarbejde - at patienten med egne ord får lov til at forklare sin situation - at patienten får medansvar og medindflydelse på pleje og behandling - at medvirke til personlig og faglig udvikling i afdelingen 9. Sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer. Eksempler på problemstillinger/dilemmaer/situationer der kan forekomme på M2. - Patienter med en alkoholproblematik, der har mange genindlæggelser bag sig. - Alkoholikeren der vælger at forlader afsnittet i stedet for at modtage behandling. - Patienter der får diagnosticeret en kronisk sygdom, livet med kronisk sygdom, morbus crohn og Colitis ulcerosa. - Når operation er eneste udvej, og patienten ikke ønsker dette. - Når patienter fravælger behandling. - Når vi indstiller behandlingen til uhelbredelige syge patienter. 10. Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling samt tiltag for at holde sig ajour med sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen. På M2 arbejder vi aktivt på at få indarbejdet standarder, der kommer som følge af Den Danske Kvalitets Model. På M2 holder vi os opdateret ved at læse div. tidsskrifter med relevans for sygeplejen. Derudover deltager vi alle løbende i interne og eksterne kurser, videreuddannelser, temadage og symposier.

7 Vi holder os ajour om sygeplejerske uddannelse og social- og sundhedsuddannelsen og deres ændringer via den ansvarlige kliniske vejleder i afdelingen.

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Målsætning / værdigrundlag Grundlæggende værdier Respekt At respektere den sindslidende

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere