Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 23.05.2011"

Transkript

1 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Der pointgives (angivet efter hvert underspørgsmål), og karaktergivningen baseres på det samlede pointantal, som det fremgår af dokumentets sidste side.

2 RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag d. 23. maj 2011 kl (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Besvarelsen af opgaverne skrives på det udleverede papir med tydelig angivelse af nummer på opgaverne. Besvarelserne skrives i samme rækkefølge som i opgavesættet. Mærk alle de afleverede ark med eksamensnummeret. Nummerer alle de afleverede ark fortløbende. Selve opgavesættet samt sidste kopi af besvarelsen er til eget brug, dog skal begge dødsattestkopier afleveres, originalen i den blå, kopien i den røde kuvert. Fotos afleveres særskilt. Skriv tydeligt og tryk så kraftigt, at der også er klar skrift på kopierne. Karaktergivning: Til grund for vurderingen lægges graden af opfyldelse af fagets målbeskrivelse. Der karaktergives efter 7 trinsskalaen. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemateriale.

3 Opgave 1 (25% = 25 points) En 19 årig kvinde henvender sig kl. 10 i lægekonsultationen, hvor du er KBU læge i almen praksis. Hun ønsker en Chlamydia og HIV test samt undersøgelse for graviditet. Under den indledende samtale kommer det frem, at hun havde været i byen om natten, drukket alkohol, men ikke mere end hun var vant til. Hun vågnede i en fremmed lejlighed kl. 9. Hun havde ikke tøj på, og følte at hun havde haft samleje i skede og endetarm. Hun kunne ikke huske hvordan hun var kommet til lejligheden. a. Hvad bør du informere din patient om? Svar: At hun kan have været udsat for et overgreb. Drug rape, hurtig undersøgelse er påkrævet (halveringstiden). Politianmeldelse anbefales. Du kan hjælpe med kontakten. Informere hende om centre for voldtægtsofre. Ikke bade, vaske, tisse eller skifte tøj inden henvendelse. Hvis hun hverken vil politianmelde eller henvende sig til Center for Voldtægtsofre så tilbyde at udføre de nævnte undersøgelser men som 0 prøver, og da aftale opfølgning. Senere under jeres samtale klager patienten over ømhed på albuen og hun viser dig stedet (se vedlagte foto). b. Hvilken læsionstype drejer det sig om? Giv en vurdering af læsionens alder. Svar: Ikke skorpedækket hudafskrabning. Læsionen er frisk og kan være opstået få timer inden undersøgelsen.

4 c. Forklar hvorledes læsioner af denne type kan opstå. Svar: Følger efter et stumpt traume. Passivt, stumpt traume efter fald med anslag eller stød/skuren mod hård overflade; næppe aktivt stumpt traume som efter slag. Patienten vælger på baggrund af din vejledning at politianmelde episoden. Politiet kommer til lægepraksis for at hente hende og kører hende til Center for Voldtægtsofre. d. Beskriv hovedpunkterne i en klinisk retsmedicinsk personundersøgelse af et formodet voldtægtsoffer Svar: Sikre samtykke, da undersøgelsen er frivillig. Oplysninger fra politi før undersøgelsen påbegyndes. Anamnese for det hændte og handlinger efterfølgende. Medicinsk og gynækologisk anamnese. Objektiv undersøgelse med top til tå gennemgang, læsionsbeskrivelse med skitsetegninger og fotos, gynækologisk undersøgelse. Sporsikring, afklædning på papir, sikring af tøj i papirsposer, sikring af biologiske spor, DNA mundskrab til reference. Øvrige prøver: Blod/urin til evt. alkohol og medicinbestemmelse. Hertil den medicinske prøvetagning for kønsoverførte sygdomme, graviditet og evt. fortrydelsespille. Erklæring. Lægen, der foretager den retsmedicinske personundersøgelse, påviser enkelte petecchier i conjunctivae. e. Nævn mindst 3 traumatiske årsager til petecchier i conjunctivae og mindst 2 andre tilstande, der kan medføre petecchier i conjunctivae.

5 Svar: Traumatiske: kværkning, strangulation (omsnøring), hængning, compressio thoracis, direkte stump vold Differentialdiagnoser: svær hoste/nysen, anvendelse af bugpressen, akut hjertedød, visse infektionssygdomme og koagulationsdefekter. Imens politiet leder efter beboeren af den lejlighed, hvori kvinden vågnede, aftaler lægen og sygeplejersken med kvinden den videre medicinske opfølgning. Kvinden ønsker at få svar på sine prøver på Center for Voldtægtsofre. f. Må kvindens praktiserende læge automatisk få orientering (epikrise) om den medicinske prøvetagning og prøvesvar? Begrund dit svar. Svar: Nej. Da den praktiserende læge, ikke er henvisende instans, og egen læge heller ikke skal forestå nogen opfølgende behandling, skal der gives samtykke jf. afsnit om patienters retsstilling i Sundhedsloven. I modsat fald behøvede der ikke samtykke. Kvinden kan enten give sit samtykke til personalet i Center for Voldtægtsofre, eller senere til sin egen læge (som derpå kan indhente oplysningerne). Opgave 2 (25% = 25 points) Du er læge og bliver en søndag morgen vækket af en nabo, der ringer på døren i dit hjem. En kvinde, der bor i nærheden, er fundet livløs liggende i sin egen indkørsel. Da du ankommer, finder du en ældre kvinde liggende på en flisebelægning. Hun er påklædt men uden overtøj og temperaturen er under 0 C. a. Hvad skal du ifølge Sundhedsloven foretage dig som det første? Nævn hvilke forhold, der specielt gør sig gældende i aktuelle sag. Svar: konstatere døden for indtrådt eller iværksætter genoplivning. Hvis døden er indtrådt, afgive indberetning til politiet, da personen er dødfunden, og dødsfaldet potentielt kan skyldes strafbart forhold eller ulykke. Specielle forhold: Det kræver egentlig opvarmning ved kulde, inden man må konstatere personer døde i forbindelse med kulde, medmindre der er sikre dødstegn. Der er dødsstivhed og sparsomme røde livores. Tøjet sidder naturligt. Der er en del hudafskrabninger i panden, på hænder, albuer, knæ og fødder. Derudover er der på knæ og fødder røde misfarvninger i huden. Politiet kommer til findestedet og finder ikke noget suspekt ved deres foreløbige undersøgelser.

6 b. Hvordan kan man forklare hudafskrabningerne og de røde misfarvninger på knæ og fødder? Svar: ikke usædvanligt ved kuldedødsfald hide and die ret karakteristisk med røde kuldemisfarvninger i huden, og omkringtumlen, kravlen i en konfus tilstand i forb. med indsættelse af hypotermien. Der bliver målt en temperatur på 2 C i omgivelserne og temperaturen har været længere nede i løbet af natten. c. Hvilke faktorer kan indgå i vurderingen af dødstidsbestemmelsen? Svar: rigor, livores, ligets og omgivelsers temperatur, ventilationsforhold, påklædning, legemsvægt, ligets stilling. Evt. kalium i øjenvæske, muskulær excitation. Det viser sig at afdøde dagen forud havde kontaktet vagtlægen pga hovedpine. Vagtlægen havde bedt hende om at tage Panodil og gå i seng. De pårørende er nervøse for om det kan have haft indflydelse på dødsfaldet. De vil måske klage, og vil i første omgang have adgang til sagens akter. d. Hvad har de pårørende som udgangspunkt ret til i forbindelse med dette dødsfald? Kan de få aktindsigt, og i så fald til hvilke dokumenter? Svar: Nærmeste pårørende til afdøde patienter har som udgangspunkt ret til oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, jfr. Sundhedsloven om patienters retsstilling, og journaler for afdøde, med mindre der er anledning til at tro, at dette strider mod afdødes ønske, eller andre forhold gør sig gældende. Det besluttes ved et efterfølgende retslægeligt ligsyn at lave retslægelig obduktion. Her findes der ikke sygdomstegn, der kan forklare dødsfaldet, men derimod brud på flere ribben på højre side. Lidt overraskende viser det sig, at der i blodet er en alkoholpromille på 1,2 og i urinen på 2,1. e. Hvad mener du kan være dødsårsagen? Og dødsmåde? Svar: Kuldedødsfald, muligvis har hun ikke kunnet komme på benene igen ved egen hjælp pga. ribbensbruddene sammen med alkoholpåvirkningen. Ulykke. f. Hvilken betydning har det, at alkoholkoncentrationen er højere i urin end i blod? Svar: En urinalkoholkoncentration, som er væsentligt højere end blodalkoholkoncentrationen, må betyde, at personen befinder sig i eliminationsfasen mht. omsætningen af alkohol. Dette kan have betydning i forbindelse med fortolkning af blodprøvesvar, da det er et udtryk for, at blodalkoholkoncentrationen har været højere tidligere i forløbet.

7 Opgave 3 (20% = 20 points) En 30 årig mandlig asylansøger fra Syrien møder op i den lægepraksis, hvor du er KBU læge. Han klager over søvnbesvær. Under anamnesen oplyser han, at han har været udsat for tortur. Han er blevet afklædt, havde fået bind for øjnene og var blevet forhørt, slået og sparket vilkårlige steder på kroppen og pisket med elektriske ledninger på ryggen. Endvidere var han blevet slået med tynd stok på fodsålerne. Efterfølgende blev han opfordret til at gå og hoppe. Han blev placeret i ca. 5 x 4 m stor celle, som han skulle dele med ca. 30 indsatte, således at de skulle sove på skift. a. Angiv en definition af tortur. Svar: Jvf. Tokyo deklarationen af 1975: den forsætlige, systematiske eller hensynsløse påførsel af fysisk eller psykisk lidelse fra en eller flere personers side, der handler på egen hånd eller under en myndigheds ordre for at tvinge en anden person til at afgive oplysninger, aflægge tilståelse. b. Angiv 5 forskellige former for henholdsvis fysisk og psykisk tortur. Svar: Fysiske torturmetoder: Stump vold Ophængning (palaestinian way) Falanga Pisk, stokkeslag the roller Dunlop Dyr Telephono Submarino Elektricitet Tandtortur Seksuel tortur Forbrændinger

8 Negletortur. Psykisk tortur: Trusler Skinhenrettelser Isolation Overværelse af andres tortur Udførelse af tortur mod andre Søvndeprivation Sansedeprivation. c. Hvad kan man forvente at finde ved den objektive undersøgelse af denne asylansøger ud fra de givne oplysninger? Angiv øvrige typiske kliniske fund ved undersøgelse af et torturoffer. Svar: Hyppigt er der ingen fund. Forskellige uspecifikke ar på krop og lemmer, stregformede ar i forskellige retninger på ryggen. Gangbesvær. Hyper eller hypopigmentering, deformiteter, ophelede knoglebrud, nedsat bevægelighed, tab af lemmer eller dele heraf, nedsat syn og hørelse, tandbeskadigelse. d. Beskriv psykiske følger af tortur. Svar: PTSD: Søvnforstyrrelser, natlige mareridt, genoplevelser, avoidance, koncentrationsbesvær, amnesi, følelsesløshed i forhold til de andre mennesker, nedsat vredetærskel, psykosomatiske symptomer.

9 Opgave 4 (30% = 30 points) Case 1 En 50 år gammel skizofren mand, der var beboer på et psykiatrisk plejehjem blev fundet liggende på et banelegeme. Hovedet var skilt fra kroppen. Findestedsundersøgelsen viste, at afdøde formentlig havde lagt sig ved betonovergangen, således at han var delvis skjult bag denne. a. Hvorfor skal der afholdes et retslægeligt ligsyn? Svar: (Ligsynsloven Indberetning til politiet paragraf 179.) Dødsfaldet skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykke. (Dødfunden). I dette tilfælde bliver der ikke begæret en retslægelig obduktion. b. Udfyld på basis af ovenstående oplysninger og uddrag af ICD 10 koder (vedlagt) en dødsattest på vedlagte svarark Svar: Opgave 4 svarark Eksamensnr. Case 1 Dødsmåde: Naturlig død Ulykke Selvmord x Drab/vold Uoplyst Dødsårsag I. Den sygdoms, misbrugs og/eller skadesforløb der førte til døden ICD 10 Tidsrum A Den umiddelbare dødsårsag: Decapitatio S189 sekunder B Som var følge af C Som var følge af D Den tilgrundliggende dødsårsag: Fodgænger skadet ved kollision med jernbanetog V05 sekunder Dødsårsag II. Andre aktive sygdomme, misbrug eller skader, der kan have medvirket ved døden ICD 10 Tidsrum Udifferentieret skizofreni F203 år

10 Case 2 En 52 årig mand bliver fundet død på sin kærestes bopæl. Han havde dagen optil dødsfaldet klaget over utilpashed efter et fald. Nu afdøde var kendt med et stort alkoholmisbrug. Han havde i 2004 forsøgt selvmord ved at skyde sig i panden. Han havde sidst konsulteret egen læge på grund af smerter i hoften efter et fald. Han fik medicin Nozinan. Ved retslægeligt ligsyn ses ingen friske læsioner i hovedet, på halsen, brystkassen, bugen, arme eller ben. På nederste del af ryggen, på venstre side, findes flere, ældre lysebrune/mørkeblå blodudtrædninger målende fra 2 4 cm. Der ses ingen punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, i slimhinder, i ansigtshuden eller bag ørerne. På venstre skulder findes et lille trykmærke. Ligpletterne er lokaliseret til rygsiden, dødsstivheden er bevaret. Er der indikation for retslægelig obduktion og hvorfor? Svar: Ja (Ligsynsloven Retslægeligt obduktion paragraf 184). Dødsmåden er ikke fastslået med sikkerhed ved det retslægelige ligsyn. Case 3 En 65 årig mand bliver fundet død i sin lejlighed af anmelderen, der havde kendt afdøde i mange år. Han havde sidst set afdøde få dage før dødsfaldet, hvor afdøde havde opført sig som normalt. De havde da drukket lidt alkohol sammen. Nu afdøde blev fundet liggende på badeværelsesgulvet på ryggen iført underbukser og en undertrøje. Hans gebis lå på toiletkummen. Han havde blødt ud af mund og næse samt ud af endetarmen. Lejligheden bar ikke præg af forbrydelse. Der var mange tomme ølflasker samt tomme snapsflasker, men ingen piller eller andet medicin. Det er oplyst, at afdøde var alkoholiker og havde drukket kraftigt i mange år. Han var pensionist og havde ikke arbejdet i mange år. Efter hustruens død først på året var drikkeriet blevet værre, og afdøde spiste næsten ingenting. Han drak mindst to 70 cl snaps hver dag. a. Hvorfor skal der afholdes et retslægeligt ligsyn? Svar: (Ligsynsloven Indberetning til politiet paragraf 179.) Dødfunden. I dette tilfælde bliver der ikke begæret en retslægelig obduktion. b. Udfyld på basis af ovenstående oplysninger og uddrag af ICD 10 koder (vedlagt) en dødsattest på vedlagte svarark

11 Svar: Case 3 Dødsmåde: Naturlig død x Ulykke Selvmord Drab/vold Uoplyst Dødsårsag I. Den sygdoms, misbrugs og/eller skadesforløb der førte til døden ICD 10 Tidsrum A Den umiddelbare dødsårsag: Haematemesis K920 minutter B Som var følge af (Varices esophagi) (I850) C Som var følge af (Cirrhosis hepatis) (K703) D Den tilgrundliggende dødsårsag: Alcoholismus chronicus F102 år Dødsårsag II. Andre aktive sygdomme, misbrug eller skader, der kan have medvirket ved døden ICD 10 Tidsrum

12 DIAGNOSELISTE ICD 10-KODER Infektionssygdomme: B169 Hepatitis B Acuta viralis uden specifikation B200 HIV medførende mykobakteriel infektion. Sygdomme i bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem: D629 Akut anæmi efter blødning D649 Anæmi uden specifikation Shock ikke klassificeret andetsteds: I570 Shock kardiogent I571 Shock hypovolæmisk I579 Shock uden specifikation Endocrine: E109 Insulinkrævende sukkersyge uden komplikation E116 Diabetes mellitus type 2 med anden komplikation E119 Diabetes mellitus type 2 uden spesifikation / uden komplikationer E780 Hyperkolesterolæmi E869 Dehydratio (volumennedsættelse af plasma eller ekstracellulær væske) Psykiske: F039 Demens uden specifikation F100 Akut alkoholintoksikation F101 Alkoholmisbrug / Skadelig brug af alkohol F102 Kronisk alkoholisme F103 Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug F112 Afhængighedssyndrom som følge af opioider F203 Udifferentieret skizofreni F329 Depressio mentis non specifikata F999 Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke specificeret på anden måde Sygdomme i nervesystemet: G001 Pneumokok meningitis G409 Epilepsi uden specifikation Sygdomme i kredsløbsorganer: I109 Hypertensio arterialis essentialis I269 Embolia pulmonis I350 Aortastenose, ikke reumatisk I700 Arteriosclerosis aortae I709 Arteriosclerosis universalis og arteriosklerose uden specifikation I710 Aortadissektion, ikke specificeret I803 Phlebitis et thrombophlebitis profunda extremitatis inferioris uden specifikation I829 Emboli og trombose i vene uden specifikation I850 Varices oesophagi med blødning Hjerte: I219 Akut myokardieinfarkt (AMI) uden specifikation I249 Akut iskæmisk hjertesygdom uden specifikation I251 Morbus cordis arteriosclerosis I252 Tidligere myokardieinfarkt I255 Cardiomyopathia ischaemica I259 Kronisk iskæmisk hjertesygdom uden specifikation I461 Pludselig hjertedød I469 Hjertestop uden specifikation I509 Hjerteinkompensation uden specifikation I519 Hjertesygdom uden specifikation Hjerne: I609 Haemorrhagia subarachnoidalis uden specifikation I619 Haemorrhagia cerebri uden specifikation I691 Seqvelae haemorrhagiae cerebri I639 Hjerneinfarkt uden specifikation I649 Apoplexia cerebri uden specifikation Åndedrætsorganer: J189 Pneumoni uden specifikation J429 Kronisk bronkit uden specifikation J449 Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation C349 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis uden specifikation Side 1 af 2

13 Sygdomme i fordøjelsesorganer: K254 Ulcus ventriculi chronicum eller uden specifikation med blødning K256 Ulcus ventriculi chronicum eller uden speficikation med både blødning og perforation K257 Ulcus ventriculi chronicum uden blødning eller perforation K279 Ulcus gastroduodenale uden specifikation uden angivelse af blødning eller Perforation K570 Diverticulosis et diverticulitis intestini tenuis med perforation og absces K700 Steatosis hepatis alcoholica K703 Cirrhosis hepatis alcoholica K704 Insufficientia hepatis alcoholica K709 Alkoholisk leversygdom uden specifikation K746 Anden og ikke specificeret cirrhosis K859 Pancreatitis acuta K860 Pancreatitis alcoholica K920 Haematemesis K921 Melaena K922 Haemorrhagia gastrointestinalis uden specifikation Sygdomme i urinvejs- og kønsorganer: N189 Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation C412 Neoplasma malignum columnae vertebralis C509 Cancer mammae non specificata C619 Neoplasma malignum prostatae Symptomer og abnorme fund: R529 Smerte uden specifikation R568 Andre og ikke specificerede kramper R989 Mors causa ignota (fundet død) Læsioner: S021 Fractura baseos cranii S062 Traumatisk diffus hjernelæsion S066 Haemorrhagia subarachnoidalis traumatic S189 Decapitatio S224 Fracturae costarum multiplices S277 Laesio traumatica organorum thoracis multiple S701 Contusio femoris S720 Fractura colli femoris S729 Fraktur af lår uden specifikation V-koder: Transportulykker: V03 Fodgænger skadet ved kollision med personbil/varevogn V05 Fodgænger skadet ved kollision med jernbanetog V22: Passager på knallert skadet ved kollision med 2/3-hjulet motorkøretøj V23: Motorcyklist skadet ved kollision med personbil/varevogn V436: Passager personbil personbil/varevogn V445: Fører personbil lastvogn/bus V446: Passager personbil lastvogn/bus V455: Fører personbil jernbanetog V456: Passager personbil jernbanetog V465: Fører personbil andet ikke motoriseret køretøj W00-18: Fald. W01: Samme niveau- snublen m.v. W010: Trappe, skråning W11: Stige W13: Bygning X40-49: Forgiftningsulykker: T172 asfyksi pga. fremmedlegeme i svælg T401 Forgiftning med heroin T589 Kulilteforgiftning X00 Eksposition for ukontrolleret ild i bygning X40: Ikke-narkotiske analgetika, antipyretika X41: Antiepileptika, sedative hypnotika, antiparkinsonmiddel, psykofarmaka X42: Utilsigtet fejlbrug af narkotikum og psykodysleptika (hallucinogener) X45: Alkohol X58 Indtagelse af madvare eller lignende medførende skader eller anden ulykkesomstændighed X70 Selvmord ved hænging, strangulation eller kvælning Side 2 af 2

14

15 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case-baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Der pointgives (angivet efter hvert underspørgsmål), og karaktergivningen baseres på det samlede pointantal, som det fremgår af dokumentets sidste side.

16 RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag d. 13. december 2010 kl (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Besvarelsen af opgaverne skrives på det udleverede papir med tydelig angivelse af nummer på opgaverne. Besvarelserne skrives i samme rækkefølge som i opgavesættet. Mærk alle de afleverede ark med eksamensnummeret. Nummerer alle de afleverede ark fortløbende. Selve opgavesættet samt sidste kopi af besvarelsen er til eget brug, dog skal begge dødsattestkopier afleveres, originalen i den blå, kopien i den røde kuvert. Fotos afleveres særskilt. Skriv tydeligt og tryk så kraftigt, at der også er klar skrift på kopierne. Karaktergivning: Til grund for vurderingen lægges graden af opfyldelse af fagets målbeskrivelse. Der karaktergives efter 7-trinsskalaen. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemateriale.

17 Opgave 1 (vægtes 20%) En 49-årig landmand glider i forbindelse med gravearbejde ned i et nygravet hul på sin mark, og den løse jord skrider ned over ham. Jordskreddet klemmer ham til op under armhulerne, således at hoved, hals og kraveben er fri over jorden. Der er to vidner til stede, som straks tilkalder hjælp, og man får ham gravet fri. På trods af genoplivningsforsøg og indbringelse til sygehus afgår han ved døden 1 time efter ulykken. Du er vagthavende læge og bliver bedt om at syne liget. A. Hvorfor skal dødsfaldet anmeldes til politiet? Hvem skal gøre det, og hvordan foregår det i praksis? Svar: Dødsfaldet skyldes ulykke. Den læge, som bliver tilkaldt til dødsfaldet, skal afgive indberetning til politiet. I praksis foregår det ved et telefonopkald til det lokale politi. B. Hvilke udvendige fund med relation til dødsmekanismen vil man forvente ved ligsynet? Svar: Tegn på massiv stase med petekkier i ansigt og på hals, eventuelt blødning fra ører, næse og mund Det bliver besluttet at foretage retslægelig obduktion. Ved obduktionen udtages blod til alkoholanalyse. C. På hvilke andre måder end blodprøver kan alkoholniveauet bestemmes? Svar: Øjenvæske 1 point Urin 1 point Muskelvæv (ikke nævnt i lærebogen) Det oplyses, at manden gennem de seneste år har haft et kronisk alkoholmisbrug, som er eskaleret i månederne op til ulykken. Ved analyse af en blodprøve taget ved obduktionen påvises en alkoholkoncentration på 1,8 promille. D. Hvilken alkoholkoncentration vil du forvente, at afdøde havde på ulykkestidspunktet; begrund svaret. Hvilke fejlkilder kan der være ved beregning af denne i den aktuelle sag? Svar: 2,0 promille o Bemærkning: Basis for udregningen er 1,8 + 0,2 = 2,0 (gennemsnitsværdi for tilvænnede er ca. 0,2 promille pr. time). Hvis tilbageregning i intervallet 0,1-0,4 promille pr. time er dette også acceptabelt, men en begrundelse for det valgte ønskes. Forrådnelse Graden af induktion af CYP2E1

18 E. Nævn mindst 4 typiske makro- og/eller mikroskopiske alkoholbetingede legems- og organforandringer, som man kan se ved obduktionen. Svar: Fedtlever (steatose) Akut alkoholisk leverbetændelse (steatohepatitis) Alkoholisk skrumpelever (levercirrhose) manan.dk Cerebellar atrofi Udseendet Cushing-præget Akutte/kroniske forandringer i corpora mamillaria Central pontin myelinolyse (Kardiomyopati) Opgave 2 (vægtes 30%) En 25-årig mand indbringes ved bevidsthed af ambulance til skadestuen, hvor du som forvagt tager imod. Han har blod i hovedet og på tøjet. Han har til ambulanceredderne oplyst, at han er blevet overfaldet og slået af en yngre person, som var voldsomt aggressiv og vild i blikket. Ved din kliniske undersøgelse finder du i højre issenakke-region et 4 cm langt ligeforløbende sår med uregelmæssige sårrande og blodkoagler og vævsbroer i bunden. Man aner en mm-bred hudafskrabning i kanten af såret. A. Hvilken læsionstype drejer det sig om, og hvad er opståelsesmåden for den type læsioner? Svar: Kvæstningssår. Aktiv eller passiv stump vold. Slag med knytnæve, slag med genstand, spark, fald, træk, anslag mod hårdt underlag mv. Kort efter din undersøgelsesstart kaster den 25-årige op og bliver bevidstløs. Samtidigt ankommer en 23-årig mand, som hævder, at han er ven til din patient. Han fortæller, at de kom gående på fortovet, da en ung mand pludselig skubbede til dem og slog den 25-årige med en hammer. Der opstod tumult, hvorunder den 25-årige faldt ned og slog hovedet mod hjørnet af en trappesten. B. Hvilke andre objektive fund af retsmedicinsk interesse vil du søge at be- eller afkræfte ved din undersøgelse, herunder parakliniske undersøgelser og information til sygeplejersken? Svar: Top-til-tå undersøgelse for andre læsioner. Særlig obs. på ansigtsfrakturer (blow-out). CT-scanning af hovedet, thorax og af abdomen. Almindelige indlæggelsesblodprøver, evt. ethanol. Oplyse sygeplejersken om kun nødtørftig afvask og gemme tøj, opkast mm., da retsmedicinsk us. kan komme på tale. Scanningsbillederne viser, at der er kraniebrud. C. Angiv en inddeling af kraniebrud og begrund hvilken type kraniebrud du ud fra oplysningerne om hændelsen vil forvente at se.

19 Svar: Impressions-, kompressions- eller ringfraktur. Der er oplyst traume, enten som slag med genstand eller fald mod fast underlag med begrænset overflade, således en betydelig kraft mod theca cranii med sprængning og en impressionsfraktur til følge. Frakturlinjer vil radiere ud fra den centrale del af bruddet, hvor kraften har været størst. Kvæstningssåret er forenelig hermed. På CT-skanningen af hovedet ses endvidere et lille brud i venstre øjenhuleloft. manan.dk D. Hvilken opståelsesmåde for traumet jf. vidnets udsagn kan forklare dette fund? Hvilke yderligere radiologiske fund vil kunne underbygge denne forklaring? Svar: Tænke direkte eller passiv stump vold. Bruddet i øjenhuleloftet kan selvfølgelig være led i blow-out fraktur, men derudover opfattes som contre-couplæsion ved et passivt traume som fald mod hård genstand som den i casen oplyste trappesten. Yderligere for denne traumatologi vil være fund (ved CT scanning) af en mindre kontusion (coup-læsion) i isse-nakke-lappen og en større contre-coup læsion diametralt modsat i ve. pande-tindingelap. E. Er der personer eller offentlige myndigheder du vil orientere om din patients tilstand? Begrund svaret. Svar: Da patienten nu er i livsfare vil jeg orientere evt. pårørende. Tavshed/underretning. Også overveje at underrette politiet da der kan ligge alvorlig kriminalitet som grov vold bag. Jeg har mulighed for at udlevere fortrolige oplysninger uden samtykke når det skal bruges i en efterforskning om alvorlig kriminalitet/grov vold, og oplysningerne er væsentlige for sagsbehandlingen Tre timer senere indbringes en 17-årig dreng efter at have indtaget ukendte stoffer på et diskotek. Du vurderer, at han er let påvirket men klar og orienteret, og at han bør blive indlagt til observation for evt. bi- og følgevirkninger til de ukendte stoffer. Imidlertid ønsker han ikke at blive og forlader stedet mod givet råd. F. Hvilke overvejelser skal du ifølge loven gøre dig omkring behandling af en patient i hans alder, før du kan lade ham gå? Svar: En patient der er fyldt 15 år kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaveren skal tillige have information og inddrages. Hvis sundhedspersonalet vurderer at patienten ikke selv er i stand til at forstå konsekvensen af behandling eller ej og sin egen stillingstagen, kan forældremyndighedsindehaveren give samtykke. På vej ud af døren genkender den 23-årige ven den 17-årige som overfaldsmanden. G. Skal du straks anmelde den 17-årige til politiet? Må du udlevere den 17-åriges identitet til politiet på forespørgsel?

20 Svar: Nej, en sundhedsperson skal ikke anmelde en person, der har søgt sundhedsvæsenets behandling, men man må godt jfr. E. manan.dk

21 Opgave 3 (vægtes 25%) En 18-årig kvinde bliver fundet på jorden ved en etageejendom, hvor hun har bopæl på 3. sal, og vinduet er åbentstående. Hun er bevidstløs og bliver indbragt til sygehuset, hvor man konstaterer en traumatisk venstresidig hjerneblødning. Der bliver foretaget akut operation herfor, men trods det udvikler hun svært hjerneødem og 2 dage efter bliver der konstateret hjernedød. Det foreligger oplyst, at hun for to måneder siden havde været indlagt på intensiv afdeling efter indtagelse af 20 tab. Panodil. De pårørende angiver, at kvinden havde ønske om at blive organdonor. A: Hvilke betingelser skal være opfyldt for at stille diagnosen hjernedød? Svar: Uopretteligt ophør af al hjernefunktion, dvs. diagnosen hjernedød, kan kun komme på tale hos bevidstløse, reaktionsløse og respirationsløse patienter, hvor åndedræt og hjertekredsløbsfunktion er kunstigt opretholdt i respirator. Hjernelidelsen skal være kendt, være af strukturel natur, utilgængelig for behandling og fastslået som dødelig, og andre, eventuelt blot medvirkende årsager til bevidstløshed og reaktionsløshed, skal være udelukket. B: Hvem kan give tilladelse til organdonation ved hjernedød? Svar: A.> 18 år og samtykke (skriftligt eller mundtligt) B. Tilladelse fra pårørende (hvis skriftligt samtykke fra afdøde kan pårørende dog ikke modsætte sig medmindre afdødes tilladelse er betinget af pårørendes accept også) (evt. C.< 18 år samtykke fra forældre) C: Hvem må foretage organtransplantation? Svar: Læger godkendt af Sundhedsstyrelsen, ikke behandlende læge og ikke de læger, der har konstateret hjernedød. D: Må udtagelse af organer finde sted, hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn? Begrund svaret. Svar: Nej. Udtagelse af organer må ikke finde sted, hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn, med mindre politiet har givet tilladelse hertil.

22 E: Hvilke tilstande kan være medvirkende til bevidstløshed og reaktionsløshed og kan forveksles med hjernedød? Svar: 1) Forgiftninger, først og fremmest med alkohol og sovemidler; påvirkning af narkosemidler, af muskellammende stoffer, af beroligende medicin eller medicin mod kramper, 2) lavt blodtryk og legemstemperatur under 35 grader Celsius, der skal være udelukket, 3) og alle sygdomme/tilstande, som kan medføre bevidstløshed, der skal være udelukket, eller de heraf følgende forandringer i blodets sammensætning være korrigerede. F: Hvornår skal side 1 af dødsattesten udstedes, og hvem skal underskrive den (i denne sag)? Svar: Snarest efter ligsynet er afholdt. Embedslægen og politiet, som har afholdt ligsyn. G: Nævn de hyppigste selvmordsmetoder med angivelse af, hvilket metoder der foretrækkes af hhv. mænd og kvinder. Svar: Forgiftning med lægemidler eller andre kemiske stoffer: Hyppigst blandt kvinder - foretrukne metode blandt kvinder Nedstyrtning fra stor højde: Ingen overvægt af mænd Drukning: Overvægt af kvinder. Hængning: Hyppigst blandt mænd - foretrukne metode blandt mænd Skud: Hyppigst mænd, kun yderst sjældent kvinder Stik og snit: Langt hyppigst mænd

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt Undersøgelse af ofre og sigtede A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Undersøgelse af ofre Oplysninger vedr. selve overgrebet Oplysninger

Læs mere

Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 23.05.2011

Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 23.05.2011 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d. 23.05.2011 RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case baserede opgaver inkl.

Læs mere

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Mandag d. 25. maj 2009 kl. 09.00 12.30. (varighed 3 ½ time)

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Mandag d. 25. maj 2009 kl. 09.00 12.30. (varighed 3 ½ time) RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag d. 25. maj 2009 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver med underspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Onsdag den 17. december 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time)

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Onsdag den 17. december 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Onsdag den 17. december 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver med underspørgsmål. Alle

Læs mere

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning.

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning. LIGSYN OG OMSORG FOR LIG Seija Ylijoki Sørensen 1.reservelæge, tandlæge, ph.d. stipendiat Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet www.forens.au.dk Forelæsningsnoter Tilknyttet love og vejledning http://www.sst.dk

Læs mere

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time)

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver med underspørgsmål. Alle

Læs mere

OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Onsdag d. 16. december 2009 kl

OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Onsdag d. 16. december 2009 kl OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN RETTEVEJLEDNING Onsdag d. 16. december 2009 kl. 09.00 12.30 Eksamenssættet består af 4 case-baserede

Læs mere

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Mandag den 17. december 2007 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time)

RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN. Mandag den 17. december 2007 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag den 17. december 2007 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver med underspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET

OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Tirsdag d. 25. maj 2010 kl. 09.00 12.30 (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case baserede

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 13.12.2010

Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 13.12.2010 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d. 13.12.2010 RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case-baserede opgaver inkl.

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003-

Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003- Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003- De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet Organdonationsdatabasen Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet April 2013 1 Organdonationsdatabasen Registreringsvejledning Denne vejledning er udarbejdet for at sikre en ensartet

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Naturlig død - Børn og Voksne

Naturlig død - Børn og Voksne Naturlig død - Børn og Voksne Lise Frost, Læge Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet 1 Naturlig død - Børn og Voksne Litteratur Retsmedicin nordisk lærebog 2. udgave Lærebøger i medicin og kirurgi

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING. Udarbejdet og godkendt af: kommunal Udarbejdet dato: 2012-04-19 risikomanager Christine Vammen Godkendt af: fagcenter chef Marie Linhjordet Dato:2014-04-07 Glenstrup

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE DØDSATTEST

DEN ELEKTRONISKE DØDSATTEST DEN ELEKTRONISKE DØDSATTEST Den elektroniske dødsattest Denne pjece er tænkt som en kort introduktion til den elektroniske dødsattest. En detaljeret brugervejledning og en klinisk vejledning om udfyldelse

Læs mere

Ligblanket Region Syddanmark

Ligblanket Region Syddanmark Ligblanket Region Syddanmark Vejledning 01-01-2016 Region Syddanmark 1 Hvornår skal ligblanketten udfyldes? Ved alle dødsfald i Region Syddanmark, uanset om døden indtræffer på eller uden for sygehus Undtagelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Modul II. Stump vold og termiske læsioner. Retsmedicin. Disposition. Politiattest, formål. Hvad er basis-lægens rolle her?

Modul II. Stump vold og termiske læsioner. Retsmedicin. Disposition. Politiattest, formål. Hvad er basis-lægens rolle her? Modul II Stump vold og termiske læsioner Læsionstyper Stump vold Skarpvold Skud Kvælning Generelt om læsioner + politiattest. Disposition Stump vold: Typer: o Rødlige misfarvninger af huden o Hudafskrabninger

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES 9 Dødsvold Speciallæge i retsmedicin Ole Ingemann Hansen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Slag med knytnæve, slag med redskaber (baseballbat, svensknøgle eller kagerulle), spark eller fald

Læs mere

Kvælning. Hvad skal I som basis læger? Årsager. Dødsmåder. Sygdomsbetinget. Forgiftningsbetinget

Kvælning. Hvad skal I som basis læger? Årsager. Dødsmåder. Sygdomsbetinget. Forgiftningsbetinget Hvad skal I som basis læger? Kvælning Retsmedicinsk Institut Hvad skal i spørge om? (Anamnesen) Hvad skal I se efter? (obj. Us) Hvordan skal i beskrive? Hvornår er det livsfarligt? Hvad vil I yderligere

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Når der skal foretages retslægelig obduktion Information til pårørende De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Kontaktoplysninger Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab

Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab Ulykker Læge, ph.d. studerende Trine Skov Nielsen Ulykker - disposition Lovstof og ulykkesregistrering Faldulykker Narkorelaterede dødsfald Arbejdsulykker Trafikmedicin

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Hvad har I brug for at vide?

Hvad har I brug for at vide? Klinisk retsmedicin Børn Hvad har I brug for at vide? Eksamensspørgsmål (2003) Definer børnemishandling, gør rede for indberetnings- og anmeldelsespligten, beskriv mishandlingens fremtrædelsesformer. Beskriv/begrund

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Ulykker Læge Trine Skov Nielsen

Ulykker Læge Trine Skov Nielsen Ulykker Læge Trine Skov Nielsen Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab Ulykker Lovstof og ulykkesregistrering Faldulykker Narkorelaterede dødsfald Arbejdsulykker Trafikmedicin Trafikulykker Færdselsloven

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Dødstegn. Eksamensopgave Tilknyttet love og vejledninger. Lise Frost Retsmedicinsk Institut

Dødstegn. Eksamensopgave Tilknyttet love og vejledninger. Lise Frost Retsmedicinsk Institut Dødstegn Lise Frost Retsmedicinsk Institut Eksamensopgave 2009 En 78 årig cancersyg kvinde afgår ved døden på hospice. Du er patientens sædvanlig læge og afholder ligsyn samme dag a) Beskriv de sikre dødstegn

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Principper og vejledning i registrering af dødsårsager og andre kliniske oplysninger i dødsattesten. version 1.0.2

Principper og vejledning i registrering af dødsårsager og andre kliniske oplysninger i dødsattesten. version 1.0.2 Principper og vejledning i registrering af dødsårsager og andre kliniske oplysninger i dødsattesten version 1.0.2 Dødsattesten - principper og vejledning i registrering af dødsårsager og andre kliniske

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

RFA Radiofrekvensablation

RFA Radiofrekvensablation RFA Radiofrekvensablation 2 Sidst revideret d. 3. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. RFA (Radiofrekvensablation)... 5 4. Generel information...

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Implantation af pacemaker

Implantation af pacemaker Implantation af pacemaker 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 5 3. Hvorfor pacemaker?... 6 4. Generel information... 6 4.1 Forberedelse hjemmefra... 6 4.2

Læs mere

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af hjerterytmeforstyrrelser

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af hjerterytmeforstyrrelser Radiofrekvensablation (varmebehandling) af Ablation (varmebehandling) af andre end atrieflimren (Radiofrekvensablation) Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 2 Januar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Selvmord. Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab. Eksamensopgave, vinter 2009. Selvmord; definition. Eksamensopgave, sommer 2010

Selvmord. Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab. Eksamensopgave, vinter 2009. Selvmord; definition. Eksamensopgave, sommer 2010 Selvmord Eksamensopgave, sommer 2010 44 årig alkoholiseret kvinde blev fundet liggende død indsmurt i blod i sin lejlighed. Der lå blod og opkast i sofa og på gulv og blod på knust vodkaflaske, der lå

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere