Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave i retsmedicin. Ordinær eksamen d. 23.05.2011"

Transkript

1 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Der pointgives (angivet efter hvert underspørgsmål), og karaktergivningen baseres på det samlede pointantal, som det fremgår af dokumentets sidste side.

2 RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag d. 23. maj 2011 kl (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Besvarelsen af opgaverne skrives på det udleverede papir med tydelig angivelse af nummer på opgaverne. Besvarelserne skrives i samme rækkefølge som i opgavesættet. Mærk alle de afleverede ark med eksamensnummeret. Nummerer alle de afleverede ark fortløbende. Selve opgavesættet samt sidste kopi af besvarelsen er til eget brug, dog skal begge dødsattestkopier afleveres, originalen i den blå, kopien i den røde kuvert. Fotos afleveres særskilt. Skriv tydeligt og tryk så kraftigt, at der også er klar skrift på kopierne. Karaktergivning: Til grund for vurderingen lægges graden af opfyldelse af fagets målbeskrivelse. Der karaktergives efter 7 trinsskalaen. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemateriale.

3 Opgave 1 (25% = 25 points) En 19 årig kvinde henvender sig kl. 10 i lægekonsultationen, hvor du er KBU læge i almen praksis. Hun ønsker en Chlamydia og HIV test samt undersøgelse for graviditet. Under den indledende samtale kommer det frem, at hun havde været i byen om natten, drukket alkohol, men ikke mere end hun var vant til. Hun vågnede i en fremmed lejlighed kl. 9. Hun havde ikke tøj på, og følte at hun havde haft samleje i skede og endetarm. Hun kunne ikke huske hvordan hun var kommet til lejligheden. a. Hvad bør du informere din patient om? Svar: At hun kan have været udsat for et overgreb. Drug rape, hurtig undersøgelse er påkrævet (halveringstiden). Politianmeldelse anbefales. Du kan hjælpe med kontakten. Informere hende om centre for voldtægtsofre. Ikke bade, vaske, tisse eller skifte tøj inden henvendelse. Hvis hun hverken vil politianmelde eller henvende sig til Center for Voldtægtsofre så tilbyde at udføre de nævnte undersøgelser men som 0 prøver, og da aftale opfølgning. Senere under jeres samtale klager patienten over ømhed på albuen og hun viser dig stedet (se vedlagte foto). b. Hvilken læsionstype drejer det sig om? Giv en vurdering af læsionens alder. Svar: Ikke skorpedækket hudafskrabning. Læsionen er frisk og kan være opstået få timer inden undersøgelsen.

4 c. Forklar hvorledes læsioner af denne type kan opstå. Svar: Følger efter et stumpt traume. Passivt, stumpt traume efter fald med anslag eller stød/skuren mod hård overflade; næppe aktivt stumpt traume som efter slag. Patienten vælger på baggrund af din vejledning at politianmelde episoden. Politiet kommer til lægepraksis for at hente hende og kører hende til Center for Voldtægtsofre. d. Beskriv hovedpunkterne i en klinisk retsmedicinsk personundersøgelse af et formodet voldtægtsoffer Svar: Sikre samtykke, da undersøgelsen er frivillig. Oplysninger fra politi før undersøgelsen påbegyndes. Anamnese for det hændte og handlinger efterfølgende. Medicinsk og gynækologisk anamnese. Objektiv undersøgelse med top til tå gennemgang, læsionsbeskrivelse med skitsetegninger og fotos, gynækologisk undersøgelse. Sporsikring, afklædning på papir, sikring af tøj i papirsposer, sikring af biologiske spor, DNA mundskrab til reference. Øvrige prøver: Blod/urin til evt. alkohol og medicinbestemmelse. Hertil den medicinske prøvetagning for kønsoverførte sygdomme, graviditet og evt. fortrydelsespille. Erklæring. Lægen, der foretager den retsmedicinske personundersøgelse, påviser enkelte petecchier i conjunctivae. e. Nævn mindst 3 traumatiske årsager til petecchier i conjunctivae og mindst 2 andre tilstande, der kan medføre petecchier i conjunctivae.

5 Svar: Traumatiske: kværkning, strangulation (omsnøring), hængning, compressio thoracis, direkte stump vold Differentialdiagnoser: svær hoste/nysen, anvendelse af bugpressen, akut hjertedød, visse infektionssygdomme og koagulationsdefekter. Imens politiet leder efter beboeren af den lejlighed, hvori kvinden vågnede, aftaler lægen og sygeplejersken med kvinden den videre medicinske opfølgning. Kvinden ønsker at få svar på sine prøver på Center for Voldtægtsofre. f. Må kvindens praktiserende læge automatisk få orientering (epikrise) om den medicinske prøvetagning og prøvesvar? Begrund dit svar. Svar: Nej. Da den praktiserende læge, ikke er henvisende instans, og egen læge heller ikke skal forestå nogen opfølgende behandling, skal der gives samtykke jf. afsnit om patienters retsstilling i Sundhedsloven. I modsat fald behøvede der ikke samtykke. Kvinden kan enten give sit samtykke til personalet i Center for Voldtægtsofre, eller senere til sin egen læge (som derpå kan indhente oplysningerne). Opgave 2 (25% = 25 points) Du er læge og bliver en søndag morgen vækket af en nabo, der ringer på døren i dit hjem. En kvinde, der bor i nærheden, er fundet livløs liggende i sin egen indkørsel. Da du ankommer, finder du en ældre kvinde liggende på en flisebelægning. Hun er påklædt men uden overtøj og temperaturen er under 0 C. a. Hvad skal du ifølge Sundhedsloven foretage dig som det første? Nævn hvilke forhold, der specielt gør sig gældende i aktuelle sag. Svar: konstatere døden for indtrådt eller iværksætter genoplivning. Hvis døden er indtrådt, afgive indberetning til politiet, da personen er dødfunden, og dødsfaldet potentielt kan skyldes strafbart forhold eller ulykke. Specielle forhold: Det kræver egentlig opvarmning ved kulde, inden man må konstatere personer døde i forbindelse med kulde, medmindre der er sikre dødstegn. Der er dødsstivhed og sparsomme røde livores. Tøjet sidder naturligt. Der er en del hudafskrabninger i panden, på hænder, albuer, knæ og fødder. Derudover er der på knæ og fødder røde misfarvninger i huden. Politiet kommer til findestedet og finder ikke noget suspekt ved deres foreløbige undersøgelser.

6 b. Hvordan kan man forklare hudafskrabningerne og de røde misfarvninger på knæ og fødder? Svar: ikke usædvanligt ved kuldedødsfald hide and die ret karakteristisk med røde kuldemisfarvninger i huden, og omkringtumlen, kravlen i en konfus tilstand i forb. med indsættelse af hypotermien. Der bliver målt en temperatur på 2 C i omgivelserne og temperaturen har været længere nede i løbet af natten. c. Hvilke faktorer kan indgå i vurderingen af dødstidsbestemmelsen? Svar: rigor, livores, ligets og omgivelsers temperatur, ventilationsforhold, påklædning, legemsvægt, ligets stilling. Evt. kalium i øjenvæske, muskulær excitation. Det viser sig at afdøde dagen forud havde kontaktet vagtlægen pga hovedpine. Vagtlægen havde bedt hende om at tage Panodil og gå i seng. De pårørende er nervøse for om det kan have haft indflydelse på dødsfaldet. De vil måske klage, og vil i første omgang have adgang til sagens akter. d. Hvad har de pårørende som udgangspunkt ret til i forbindelse med dette dødsfald? Kan de få aktindsigt, og i så fald til hvilke dokumenter? Svar: Nærmeste pårørende til afdøde patienter har som udgangspunkt ret til oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, jfr. Sundhedsloven om patienters retsstilling, og journaler for afdøde, med mindre der er anledning til at tro, at dette strider mod afdødes ønske, eller andre forhold gør sig gældende. Det besluttes ved et efterfølgende retslægeligt ligsyn at lave retslægelig obduktion. Her findes der ikke sygdomstegn, der kan forklare dødsfaldet, men derimod brud på flere ribben på højre side. Lidt overraskende viser det sig, at der i blodet er en alkoholpromille på 1,2 og i urinen på 2,1. e. Hvad mener du kan være dødsårsagen? Og dødsmåde? Svar: Kuldedødsfald, muligvis har hun ikke kunnet komme på benene igen ved egen hjælp pga. ribbensbruddene sammen med alkoholpåvirkningen. Ulykke. f. Hvilken betydning har det, at alkoholkoncentrationen er højere i urin end i blod? Svar: En urinalkoholkoncentration, som er væsentligt højere end blodalkoholkoncentrationen, må betyde, at personen befinder sig i eliminationsfasen mht. omsætningen af alkohol. Dette kan have betydning i forbindelse med fortolkning af blodprøvesvar, da det er et udtryk for, at blodalkoholkoncentrationen har været højere tidligere i forløbet.

7 Opgave 3 (20% = 20 points) En 30 årig mandlig asylansøger fra Syrien møder op i den lægepraksis, hvor du er KBU læge. Han klager over søvnbesvær. Under anamnesen oplyser han, at han har været udsat for tortur. Han er blevet afklædt, havde fået bind for øjnene og var blevet forhørt, slået og sparket vilkårlige steder på kroppen og pisket med elektriske ledninger på ryggen. Endvidere var han blevet slået med tynd stok på fodsålerne. Efterfølgende blev han opfordret til at gå og hoppe. Han blev placeret i ca. 5 x 4 m stor celle, som han skulle dele med ca. 30 indsatte, således at de skulle sove på skift. a. Angiv en definition af tortur. Svar: Jvf. Tokyo deklarationen af 1975: den forsætlige, systematiske eller hensynsløse påførsel af fysisk eller psykisk lidelse fra en eller flere personers side, der handler på egen hånd eller under en myndigheds ordre for at tvinge en anden person til at afgive oplysninger, aflægge tilståelse. b. Angiv 5 forskellige former for henholdsvis fysisk og psykisk tortur. Svar: Fysiske torturmetoder: Stump vold Ophængning (palaestinian way) Falanga Pisk, stokkeslag the roller Dunlop Dyr Telephono Submarino Elektricitet Tandtortur Seksuel tortur Forbrændinger

8 Negletortur. Psykisk tortur: Trusler Skinhenrettelser Isolation Overværelse af andres tortur Udførelse af tortur mod andre Søvndeprivation Sansedeprivation. c. Hvad kan man forvente at finde ved den objektive undersøgelse af denne asylansøger ud fra de givne oplysninger? Angiv øvrige typiske kliniske fund ved undersøgelse af et torturoffer. Svar: Hyppigt er der ingen fund. Forskellige uspecifikke ar på krop og lemmer, stregformede ar i forskellige retninger på ryggen. Gangbesvær. Hyper eller hypopigmentering, deformiteter, ophelede knoglebrud, nedsat bevægelighed, tab af lemmer eller dele heraf, nedsat syn og hørelse, tandbeskadigelse. d. Beskriv psykiske følger af tortur. Svar: PTSD: Søvnforstyrrelser, natlige mareridt, genoplevelser, avoidance, koncentrationsbesvær, amnesi, følelsesløshed i forhold til de andre mennesker, nedsat vredetærskel, psykosomatiske symptomer.

9 Opgave 4 (30% = 30 points) Case 1 En 50 år gammel skizofren mand, der var beboer på et psykiatrisk plejehjem blev fundet liggende på et banelegeme. Hovedet var skilt fra kroppen. Findestedsundersøgelsen viste, at afdøde formentlig havde lagt sig ved betonovergangen, således at han var delvis skjult bag denne. a. Hvorfor skal der afholdes et retslægeligt ligsyn? Svar: (Ligsynsloven Indberetning til politiet paragraf 179.) Dødsfaldet skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykke. (Dødfunden). I dette tilfælde bliver der ikke begæret en retslægelig obduktion. b. Udfyld på basis af ovenstående oplysninger og uddrag af ICD 10 koder (vedlagt) en dødsattest på vedlagte svarark Svar: Opgave 4 svarark Eksamensnr. Case 1 Dødsmåde: Naturlig død Ulykke Selvmord x Drab/vold Uoplyst Dødsårsag I. Den sygdoms, misbrugs og/eller skadesforløb der førte til døden ICD 10 Tidsrum A Den umiddelbare dødsårsag: Decapitatio S189 sekunder B Som var følge af C Som var følge af D Den tilgrundliggende dødsårsag: Fodgænger skadet ved kollision med jernbanetog V05 sekunder Dødsårsag II. Andre aktive sygdomme, misbrug eller skader, der kan have medvirket ved døden ICD 10 Tidsrum Udifferentieret skizofreni F203 år

10 Case 2 En 52 årig mand bliver fundet død på sin kærestes bopæl. Han havde dagen optil dødsfaldet klaget over utilpashed efter et fald. Nu afdøde var kendt med et stort alkoholmisbrug. Han havde i 2004 forsøgt selvmord ved at skyde sig i panden. Han havde sidst konsulteret egen læge på grund af smerter i hoften efter et fald. Han fik medicin Nozinan. Ved retslægeligt ligsyn ses ingen friske læsioner i hovedet, på halsen, brystkassen, bugen, arme eller ben. På nederste del af ryggen, på venstre side, findes flere, ældre lysebrune/mørkeblå blodudtrædninger målende fra 2 4 cm. Der ses ingen punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, i slimhinder, i ansigtshuden eller bag ørerne. På venstre skulder findes et lille trykmærke. Ligpletterne er lokaliseret til rygsiden, dødsstivheden er bevaret. Er der indikation for retslægelig obduktion og hvorfor? Svar: Ja (Ligsynsloven Retslægeligt obduktion paragraf 184). Dødsmåden er ikke fastslået med sikkerhed ved det retslægelige ligsyn. Case 3 En 65 årig mand bliver fundet død i sin lejlighed af anmelderen, der havde kendt afdøde i mange år. Han havde sidst set afdøde få dage før dødsfaldet, hvor afdøde havde opført sig som normalt. De havde da drukket lidt alkohol sammen. Nu afdøde blev fundet liggende på badeværelsesgulvet på ryggen iført underbukser og en undertrøje. Hans gebis lå på toiletkummen. Han havde blødt ud af mund og næse samt ud af endetarmen. Lejligheden bar ikke præg af forbrydelse. Der var mange tomme ølflasker samt tomme snapsflasker, men ingen piller eller andet medicin. Det er oplyst, at afdøde var alkoholiker og havde drukket kraftigt i mange år. Han var pensionist og havde ikke arbejdet i mange år. Efter hustruens død først på året var drikkeriet blevet værre, og afdøde spiste næsten ingenting. Han drak mindst to 70 cl snaps hver dag. a. Hvorfor skal der afholdes et retslægeligt ligsyn? Svar: (Ligsynsloven Indberetning til politiet paragraf 179.) Dødfunden. I dette tilfælde bliver der ikke begæret en retslægelig obduktion. b. Udfyld på basis af ovenstående oplysninger og uddrag af ICD 10 koder (vedlagt) en dødsattest på vedlagte svarark

11 Svar: Case 3 Dødsmåde: Naturlig død x Ulykke Selvmord Drab/vold Uoplyst Dødsårsag I. Den sygdoms, misbrugs og/eller skadesforløb der førte til døden ICD 10 Tidsrum A Den umiddelbare dødsårsag: Haematemesis K920 minutter B Som var følge af (Varices esophagi) (I850) C Som var følge af (Cirrhosis hepatis) (K703) D Den tilgrundliggende dødsårsag: Alcoholismus chronicus F102 år Dødsårsag II. Andre aktive sygdomme, misbrug eller skader, der kan have medvirket ved døden ICD 10 Tidsrum

12 DIAGNOSELISTE ICD 10-KODER Infektionssygdomme: B169 Hepatitis B Acuta viralis uden specifikation B200 HIV medførende mykobakteriel infektion. Sygdomme i bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem: D629 Akut anæmi efter blødning D649 Anæmi uden specifikation Shock ikke klassificeret andetsteds: I570 Shock kardiogent I571 Shock hypovolæmisk I579 Shock uden specifikation Endocrine: E109 Insulinkrævende sukkersyge uden komplikation E116 Diabetes mellitus type 2 med anden komplikation E119 Diabetes mellitus type 2 uden spesifikation / uden komplikationer E780 Hyperkolesterolæmi E869 Dehydratio (volumennedsættelse af plasma eller ekstracellulær væske) Psykiske: F039 Demens uden specifikation F100 Akut alkoholintoksikation F101 Alkoholmisbrug / Skadelig brug af alkohol F102 Kronisk alkoholisme F103 Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug F112 Afhængighedssyndrom som følge af opioider F203 Udifferentieret skizofreni F329 Depressio mentis non specifikata F999 Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke specificeret på anden måde Sygdomme i nervesystemet: G001 Pneumokok meningitis G409 Epilepsi uden specifikation Sygdomme i kredsløbsorganer: I109 Hypertensio arterialis essentialis I269 Embolia pulmonis I350 Aortastenose, ikke reumatisk I700 Arteriosclerosis aortae I709 Arteriosclerosis universalis og arteriosklerose uden specifikation I710 Aortadissektion, ikke specificeret I803 Phlebitis et thrombophlebitis profunda extremitatis inferioris uden specifikation I829 Emboli og trombose i vene uden specifikation I850 Varices oesophagi med blødning Hjerte: I219 Akut myokardieinfarkt (AMI) uden specifikation I249 Akut iskæmisk hjertesygdom uden specifikation I251 Morbus cordis arteriosclerosis I252 Tidligere myokardieinfarkt I255 Cardiomyopathia ischaemica I259 Kronisk iskæmisk hjertesygdom uden specifikation I461 Pludselig hjertedød I469 Hjertestop uden specifikation I509 Hjerteinkompensation uden specifikation I519 Hjertesygdom uden specifikation Hjerne: I609 Haemorrhagia subarachnoidalis uden specifikation I619 Haemorrhagia cerebri uden specifikation I691 Seqvelae haemorrhagiae cerebri I639 Hjerneinfarkt uden specifikation I649 Apoplexia cerebri uden specifikation Åndedrætsorganer: J189 Pneumoni uden specifikation J429 Kronisk bronkit uden specifikation J449 Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation C349 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis uden specifikation Side 1 af 2

13 Sygdomme i fordøjelsesorganer: K254 Ulcus ventriculi chronicum eller uden specifikation med blødning K256 Ulcus ventriculi chronicum eller uden speficikation med både blødning og perforation K257 Ulcus ventriculi chronicum uden blødning eller perforation K279 Ulcus gastroduodenale uden specifikation uden angivelse af blødning eller Perforation K570 Diverticulosis et diverticulitis intestini tenuis med perforation og absces K700 Steatosis hepatis alcoholica K703 Cirrhosis hepatis alcoholica K704 Insufficientia hepatis alcoholica K709 Alkoholisk leversygdom uden specifikation K746 Anden og ikke specificeret cirrhosis K859 Pancreatitis acuta K860 Pancreatitis alcoholica K920 Haematemesis K921 Melaena K922 Haemorrhagia gastrointestinalis uden specifikation Sygdomme i urinvejs- og kønsorganer: N189 Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation C412 Neoplasma malignum columnae vertebralis C509 Cancer mammae non specificata C619 Neoplasma malignum prostatae Symptomer og abnorme fund: R529 Smerte uden specifikation R568 Andre og ikke specificerede kramper R989 Mors causa ignota (fundet død) Læsioner: S021 Fractura baseos cranii S062 Traumatisk diffus hjernelæsion S066 Haemorrhagia subarachnoidalis traumatic S189 Decapitatio S224 Fracturae costarum multiplices S277 Laesio traumatica organorum thoracis multiple S701 Contusio femoris S720 Fractura colli femoris S729 Fraktur af lår uden specifikation V-koder: Transportulykker: V03 Fodgænger skadet ved kollision med personbil/varevogn V05 Fodgænger skadet ved kollision med jernbanetog V22: Passager på knallert skadet ved kollision med 2/3-hjulet motorkøretøj V23: Motorcyklist skadet ved kollision med personbil/varevogn V436: Passager personbil personbil/varevogn V445: Fører personbil lastvogn/bus V446: Passager personbil lastvogn/bus V455: Fører personbil jernbanetog V456: Passager personbil jernbanetog V465: Fører personbil andet ikke motoriseret køretøj W00-18: Fald. W01: Samme niveau- snublen m.v. W010: Trappe, skråning W11: Stige W13: Bygning X40-49: Forgiftningsulykker: T172 asfyksi pga. fremmedlegeme i svælg T401 Forgiftning med heroin T589 Kulilteforgiftning X00 Eksposition for ukontrolleret ild i bygning X40: Ikke-narkotiske analgetika, antipyretika X41: Antiepileptika, sedative hypnotika, antiparkinsonmiddel, psykofarmaka X42: Utilsigtet fejlbrug af narkotikum og psykodysleptika (hallucinogener) X45: Alkohol X58 Indtagelse af madvare eller lignende medførende skader eller anden ulykkesomstændighed X70 Selvmord ved hænging, strangulation eller kvælning Side 2 af 2

14

15 OBS! RETTELSESFORSLAG ER VEJLEDENDE RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET Eksamensopgave i retsmedicin Ordinær eksamen d RETTEVEJLEDNING Opgaven består af 4 case-baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Der pointgives (angivet efter hvert underspørgsmål), og karaktergivningen baseres på det samlede pointantal, som det fremgår af dokumentets sidste side.

16 RETSMEDICINSK INSTITUT - AARHUS UNIVERSITET EKSAMEN I RETSMEDICIN Mandag d. 13. december 2010 kl (varighed 3 ½ time) Eksamenssættet består af 4 case-baserede opgaver inkl. en dødsattestopgave, med angivelse af den indbyrdes vægtning. Besvarelsen af opgaverne skrives på det udleverede papir med tydelig angivelse af nummer på opgaverne. Besvarelserne skrives i samme rækkefølge som i opgavesættet. Mærk alle de afleverede ark med eksamensnummeret. Nummerer alle de afleverede ark fortløbende. Selve opgavesættet samt sidste kopi af besvarelsen er til eget brug, dog skal begge dødsattestkopier afleveres, originalen i den blå, kopien i den røde kuvert. Fotos afleveres særskilt. Skriv tydeligt og tryk så kraftigt, at der også er klar skrift på kopierne. Karaktergivning: Til grund for vurderingen lægges graden af opfyldelse af fagets målbeskrivelse. Der karaktergives efter 7-trinsskalaen. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemateriale.

17 Opgave 1 (vægtes 20%) En 49-årig landmand glider i forbindelse med gravearbejde ned i et nygravet hul på sin mark, og den løse jord skrider ned over ham. Jordskreddet klemmer ham til op under armhulerne, således at hoved, hals og kraveben er fri over jorden. Der er to vidner til stede, som straks tilkalder hjælp, og man får ham gravet fri. På trods af genoplivningsforsøg og indbringelse til sygehus afgår han ved døden 1 time efter ulykken. Du er vagthavende læge og bliver bedt om at syne liget. A. Hvorfor skal dødsfaldet anmeldes til politiet? Hvem skal gøre det, og hvordan foregår det i praksis? Svar: Dødsfaldet skyldes ulykke. Den læge, som bliver tilkaldt til dødsfaldet, skal afgive indberetning til politiet. I praksis foregår det ved et telefonopkald til det lokale politi. B. Hvilke udvendige fund med relation til dødsmekanismen vil man forvente ved ligsynet? Svar: Tegn på massiv stase med petekkier i ansigt og på hals, eventuelt blødning fra ører, næse og mund Det bliver besluttet at foretage retslægelig obduktion. Ved obduktionen udtages blod til alkoholanalyse. C. På hvilke andre måder end blodprøver kan alkoholniveauet bestemmes? Svar: Øjenvæske 1 point Urin 1 point Muskelvæv (ikke nævnt i lærebogen) Det oplyses, at manden gennem de seneste år har haft et kronisk alkoholmisbrug, som er eskaleret i månederne op til ulykken. Ved analyse af en blodprøve taget ved obduktionen påvises en alkoholkoncentration på 1,8 promille. D. Hvilken alkoholkoncentration vil du forvente, at afdøde havde på ulykkestidspunktet; begrund svaret. Hvilke fejlkilder kan der være ved beregning af denne i den aktuelle sag? Svar: 2,0 promille o Bemærkning: Basis for udregningen er 1,8 + 0,2 = 2,0 (gennemsnitsværdi for tilvænnede er ca. 0,2 promille pr. time). Hvis tilbageregning i intervallet 0,1-0,4 promille pr. time er dette også acceptabelt, men en begrundelse for det valgte ønskes. Forrådnelse Graden af induktion af CYP2E1

18 E. Nævn mindst 4 typiske makro- og/eller mikroskopiske alkoholbetingede legems- og organforandringer, som man kan se ved obduktionen. Svar: Fedtlever (steatose) Akut alkoholisk leverbetændelse (steatohepatitis) Alkoholisk skrumpelever (levercirrhose) manan.dk Cerebellar atrofi Udseendet Cushing-præget Akutte/kroniske forandringer i corpora mamillaria Central pontin myelinolyse (Kardiomyopati) Opgave 2 (vægtes 30%) En 25-årig mand indbringes ved bevidsthed af ambulance til skadestuen, hvor du som forvagt tager imod. Han har blod i hovedet og på tøjet. Han har til ambulanceredderne oplyst, at han er blevet overfaldet og slået af en yngre person, som var voldsomt aggressiv og vild i blikket. Ved din kliniske undersøgelse finder du i højre issenakke-region et 4 cm langt ligeforløbende sår med uregelmæssige sårrande og blodkoagler og vævsbroer i bunden. Man aner en mm-bred hudafskrabning i kanten af såret. A. Hvilken læsionstype drejer det sig om, og hvad er opståelsesmåden for den type læsioner? Svar: Kvæstningssår. Aktiv eller passiv stump vold. Slag med knytnæve, slag med genstand, spark, fald, træk, anslag mod hårdt underlag mv. Kort efter din undersøgelsesstart kaster den 25-årige op og bliver bevidstløs. Samtidigt ankommer en 23-årig mand, som hævder, at han er ven til din patient. Han fortæller, at de kom gående på fortovet, da en ung mand pludselig skubbede til dem og slog den 25-årige med en hammer. Der opstod tumult, hvorunder den 25-årige faldt ned og slog hovedet mod hjørnet af en trappesten. B. Hvilke andre objektive fund af retsmedicinsk interesse vil du søge at be- eller afkræfte ved din undersøgelse, herunder parakliniske undersøgelser og information til sygeplejersken? Svar: Top-til-tå undersøgelse for andre læsioner. Særlig obs. på ansigtsfrakturer (blow-out). CT-scanning af hovedet, thorax og af abdomen. Almindelige indlæggelsesblodprøver, evt. ethanol. Oplyse sygeplejersken om kun nødtørftig afvask og gemme tøj, opkast mm., da retsmedicinsk us. kan komme på tale. Scanningsbillederne viser, at der er kraniebrud. C. Angiv en inddeling af kraniebrud og begrund hvilken type kraniebrud du ud fra oplysningerne om hændelsen vil forvente at se.

19 Svar: Impressions-, kompressions- eller ringfraktur. Der er oplyst traume, enten som slag med genstand eller fald mod fast underlag med begrænset overflade, således en betydelig kraft mod theca cranii med sprængning og en impressionsfraktur til følge. Frakturlinjer vil radiere ud fra den centrale del af bruddet, hvor kraften har været størst. Kvæstningssåret er forenelig hermed. På CT-skanningen af hovedet ses endvidere et lille brud i venstre øjenhuleloft. manan.dk D. Hvilken opståelsesmåde for traumet jf. vidnets udsagn kan forklare dette fund? Hvilke yderligere radiologiske fund vil kunne underbygge denne forklaring? Svar: Tænke direkte eller passiv stump vold. Bruddet i øjenhuleloftet kan selvfølgelig være led i blow-out fraktur, men derudover opfattes som contre-couplæsion ved et passivt traume som fald mod hård genstand som den i casen oplyste trappesten. Yderligere for denne traumatologi vil være fund (ved CT scanning) af en mindre kontusion (coup-læsion) i isse-nakke-lappen og en større contre-coup læsion diametralt modsat i ve. pande-tindingelap. E. Er der personer eller offentlige myndigheder du vil orientere om din patients tilstand? Begrund svaret. Svar: Da patienten nu er i livsfare vil jeg orientere evt. pårørende. Tavshed/underretning. Også overveje at underrette politiet da der kan ligge alvorlig kriminalitet som grov vold bag. Jeg har mulighed for at udlevere fortrolige oplysninger uden samtykke når det skal bruges i en efterforskning om alvorlig kriminalitet/grov vold, og oplysningerne er væsentlige for sagsbehandlingen Tre timer senere indbringes en 17-årig dreng efter at have indtaget ukendte stoffer på et diskotek. Du vurderer, at han er let påvirket men klar og orienteret, og at han bør blive indlagt til observation for evt. bi- og følgevirkninger til de ukendte stoffer. Imidlertid ønsker han ikke at blive og forlader stedet mod givet råd. F. Hvilke overvejelser skal du ifølge loven gøre dig omkring behandling af en patient i hans alder, før du kan lade ham gå? Svar: En patient der er fyldt 15 år kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaveren skal tillige have information og inddrages. Hvis sundhedspersonalet vurderer at patienten ikke selv er i stand til at forstå konsekvensen af behandling eller ej og sin egen stillingstagen, kan forældremyndighedsindehaveren give samtykke. På vej ud af døren genkender den 23-årige ven den 17-årige som overfaldsmanden. G. Skal du straks anmelde den 17-årige til politiet? Må du udlevere den 17-åriges identitet til politiet på forespørgsel?

20 Svar: Nej, en sundhedsperson skal ikke anmelde en person, der har søgt sundhedsvæsenets behandling, men man må godt jfr. E. manan.dk

21 Opgave 3 (vægtes 25%) En 18-årig kvinde bliver fundet på jorden ved en etageejendom, hvor hun har bopæl på 3. sal, og vinduet er åbentstående. Hun er bevidstløs og bliver indbragt til sygehuset, hvor man konstaterer en traumatisk venstresidig hjerneblødning. Der bliver foretaget akut operation herfor, men trods det udvikler hun svært hjerneødem og 2 dage efter bliver der konstateret hjernedød. Det foreligger oplyst, at hun for to måneder siden havde været indlagt på intensiv afdeling efter indtagelse af 20 tab. Panodil. De pårørende angiver, at kvinden havde ønske om at blive organdonor. A: Hvilke betingelser skal være opfyldt for at stille diagnosen hjernedød? Svar: Uopretteligt ophør af al hjernefunktion, dvs. diagnosen hjernedød, kan kun komme på tale hos bevidstløse, reaktionsløse og respirationsløse patienter, hvor åndedræt og hjertekredsløbsfunktion er kunstigt opretholdt i respirator. Hjernelidelsen skal være kendt, være af strukturel natur, utilgængelig for behandling og fastslået som dødelig, og andre, eventuelt blot medvirkende årsager til bevidstløshed og reaktionsløshed, skal være udelukket. B: Hvem kan give tilladelse til organdonation ved hjernedød? Svar: A.> 18 år og samtykke (skriftligt eller mundtligt) B. Tilladelse fra pårørende (hvis skriftligt samtykke fra afdøde kan pårørende dog ikke modsætte sig medmindre afdødes tilladelse er betinget af pårørendes accept også) (evt. C.< 18 år samtykke fra forældre) C: Hvem må foretage organtransplantation? Svar: Læger godkendt af Sundhedsstyrelsen, ikke behandlende læge og ikke de læger, der har konstateret hjernedød. D: Må udtagelse af organer finde sted, hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn? Begrund svaret. Svar: Nej. Udtagelse af organer må ikke finde sted, hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn, med mindre politiet har givet tilladelse hertil.

22 E: Hvilke tilstande kan være medvirkende til bevidstløshed og reaktionsløshed og kan forveksles med hjernedød? Svar: 1) Forgiftninger, først og fremmest med alkohol og sovemidler; påvirkning af narkosemidler, af muskellammende stoffer, af beroligende medicin eller medicin mod kramper, 2) lavt blodtryk og legemstemperatur under 35 grader Celsius, der skal være udelukket, 3) og alle sygdomme/tilstande, som kan medføre bevidstløshed, der skal være udelukket, eller de heraf følgende forandringer i blodets sammensætning være korrigerede. F: Hvornår skal side 1 af dødsattesten udstedes, og hvem skal underskrive den (i denne sag)? Svar: Snarest efter ligsynet er afholdt. Embedslægen og politiet, som har afholdt ligsyn. G: Nævn de hyppigste selvmordsmetoder med angivelse af, hvilket metoder der foretrækkes af hhv. mænd og kvinder. Svar: Forgiftning med lægemidler eller andre kemiske stoffer: Hyppigst blandt kvinder - foretrukne metode blandt kvinder Nedstyrtning fra stor højde: Ingen overvægt af mænd Drukning: Overvægt af kvinder. Hængning: Hyppigst blandt mænd - foretrukne metode blandt mænd Skud: Hyppigst mænd, kun yderst sjældent kvinder Stik og snit: Langt hyppigst mænd

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES 9 Dødsvold Speciallæge i retsmedicin Ole Ingemann Hansen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Slag med knytnæve, slag med redskaber (baseballbat, svensknøgle eller kagerulle), spark eller fald

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Love Indholdsfortegnelse: side Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11 Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Sundhedsloven afsnit XIII. Ligsyn og obduktion m.v. 12-16 Bek. om dødens

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Multiple Choice - Detaljer

Multiple Choice - Detaljer Multiple Choice - Detaljer 20-01-12 Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål 1 1... (ID 1) En 25-årig mand, som tidligere flere gange havde været indlagt med depression, fandtes dybt bevidstløs i sin bil, kulilteforgiftet.

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere