Forberedende kursus til næringsprøven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedende kursus til næringsprøven"

Transkript

1 Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Opstart af restaurationsvirksomhed...4 Næringsbrev som restauratør og hotelvært...5 Næringsbrev til personer...5 Næringsbrev til selskaber...5 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært...6 Fratagelse af næringsbrev...6 Alkoholbevilling...7 Ansøgning om alkoholbevilling...7 Bortfald af alkoholbevilling...8 Fratagelse af alkoholbevilling...8 Åbningstider...9 Godkendelse af lokaler...10 Kommunens tekniske forvaltning...10 Kommunens miljøkontrol...10 Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden...10 Case: Holger og Komfuret...11 Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd...11 Den daglige drift...12 Udskænkningsregler...12 Obligatorisk skiltning om rygepolitik...13 Betaling for rettigheder til musik og TV...13 Ro og orden...14 Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger...15 Case: For fuld musik...16 Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden?...16 Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand...16 Ansvar for den daglige drift...17 Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling...17 Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling...17 Krav om tilstedeværelse...18 Case: Komfuret II...18 Opsummering og handlingsplan...19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen:. 19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen:...19 Drift Eksempler på prøvespørgsmål...21 Få flere informationer...22 Side 2

3 Forord Når du driver en restauration, er der en række særlige regler, du skal være opmærksom på. I modulet om restaurationsvirksomhed vil du lære om: Hvordan du søger om næringsbrev. Hvordan du søger om alkoholbevilling. Åbningstider og udvidede åbningstider (nattilladelse). Krav til lokaler. Problemer med støj. Udskænkningsregler. Obligatorisk skiltning af rygepolitik. Ansvar for den daglige drift. Krav om ejer eller bestyrers tilstedeværelse. Autoriserede dørmænd. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. Betaling for rettigheder til musik og TV. Undervejs vil det fremgå, hvad du skal gøre for at overholde krav fra restaurationsloven i din virksomhed. Side 3

4 Opstart af restaurationsvirksomhed Inden du kan åbne en restauration, er der mange ting, som skal falde på plads. Derfor er der nogle forhold, du bør undersøge, inden du skriver under på leje- eller købskontrakter og investerer en masse penge i indretning og ansættelse af personale ellers risikerer du at miste penge. Det er der desværre talrige eksempler på. Dels skal du som ejer af virksomheden have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og hvis du vil servere alkohol, skal du også have en alkoholbevilling. Og dels skal du søge en række tilladelser, som knytter sig til de lokaler, du gerne vil drive virksomhed i. Mange tror fejlagtigt, at man kan overtage en restaurant fra en anden person og så fortsætte driften på de samme betingelser. Det kan man ikke være sikker på! Alle godkendelser skal nemlig udstedes på ny, når en restaurant skifter ejer, og har der tidligere været problemer med f.eks. støj eller lugtgener, kan det være vanskeligt at få nye godkendelser. I nogle tilfælde kan det kun lade sig gøre at få de nye tilladelser, hvis du investerer i forbedrede forhold. I dette modul vil du få et overblik over, hvilke tilladelser du skal have for at åbne en restauration, og hvilke regler du skal overholde, når du er kommet i gang med den daglige drift. Undervejs vil du møde Holger, som skal til at åbne en restaurant, og du vil følge ham de første par år. Side 4

5 Næringsbrev som restauratør og hotelvært Inden du begynder at drive en restaurationsvirksomhed, skal du have et næringsbrev som restauratør og hotelvært. Du skal desuden være optaget i Næringsbasen, som er et offentligt register over fødevarebutikker og restaurationer, der har ret til at drive virksomhed. Næringsbrev til personer Det er den person, der har det økonomiske ansvar for driften af virksomheden, som skal have næringsbrevet. Hvis du har flere forretningssteder, skal du have næringsbrev til hvert sted. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Du har ret til næringsbrev som restauratør og hotelvært, hvis du: Er myndig, dvs. over 18 år. Har en faglig uddannelse inden for hotel- og restaurationsområdet eller har bestået næringsprøven eller har en restauration, som var i drift inden 1. juli 2005 eller var registreret som bestyrer af en restauration pr. 1. juli Du kan blive nægtet næringsbrevet, hvis du: Er dømt efter straffelovens 78, stk. 2: Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Er i betalingsstandsning eller under konkurs. Har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Normalt er det dog kun gæld, som er oparbejdet i restaurationsbranchen, der bliver regnet med. Hvis gælden er større end kr. kan du dog godt få næringsbrev, hvis du har indgået en afdragsordning med det offentlige. Er frakendt retten til at drive restauration. Næringsbrev til selskaber I nogle virksomhedstyper (interessentskaber og kommanditselskaber) skal alle fuldt ansvarlige deltagere have næringsbrev. I aktieselskaber og anpartsselskaber skal medlemmerne af direktionen samt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylde de samme krav, som en person, der skal have næringsbrev. Side 5

6 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært Når du skal ansøge om næringsbrev, skal du bruge en ansøgningsblanket, som findes på politiets hjemmeside. Det er politimesteren i den politikreds, hvor din virksomhed ligger, der udsteder næringsbrevet. I Københavns Kommune er det dog kommunalbestyrelsen, som udsteder næringsbreve. Det koster ikke noget at få et næringsbrev. Der er dog en årlig afgift på 500 kr. Link Du kan hente den blanket, du skal bruge til at ansøge om næringsbrev som restauratør og hotelvært, på politiets hjemmeside: Blanketten indeholder en vejledning til, hvordan du skal udfylde ansøgningen. OBS! Du skal have dit næringsbrev som restauratør og hotelvært, inden du åbner din virksomhed. Fratagelse af næringsbrev Næringsbrev som restauratør og hotelvært gives til et bestemt forretningssted og skal ikke fornyes. Et næringsbrev, der er udstedt til et selskab, bliver ugyldigt ved selskabets opløsning. Et næringsbrev bortfalder, hvis man har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. Frakendelsen af næringsbrevet sker gennem en retssag, hvor næringsbrevindehaveren har mulighed for at forsvare sig. Hvis du får fradømt retten til at have næringsbrev, vil dommen gælde i en periode på 1 til 5 år. Det vil fremgå af frakendelsen. Når perioden er overstået, kan du igen ansøge om næringsbrev. Link Du kan læse mere om kravene til indehaveren af et næringsbrev i restaurationsloven. Dokumentet findes på Retsinformations hjemmeside: Side 6

7 Alkoholbevilling Hvis du vil servere såkaldt stærke drikke i din restaurant, skal du have en alkoholbevilling. Stærke drikke dækker over: Øl, der er stærkere end 2,8 pct. vol. alkohol. Vin, frugtvin og lignende, der er stærkere end 2,5 pct. vol. alkohol. Destillerede alkoholiske drikke. Og læskedrikke blandet med ovenstående (f.eks. Breezer). OBS! Når du søger alkoholbevilling, kan du nøjes med at søge om ret til udskænkning af øl og vin. Men det kan ikke anbefales! Søg fuld alkoholbevilling med det samme; den er ikke sværere at få, og så risikerer du ikke at komme i problemer, hvis du en dag skulle have en forkert slags alkohol i din virksomhed. Ansøgning om alkoholbevilling For at få en alkoholbevilling skal du have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og desuden skal du være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis du er uddannet inden for hotel/restauration). Herudover foretager bevillingsmyndigheden en individuel vurdering. Der ses på din økonomi og dine forretningsmæssige kvalifikationer. Der ses også på restaurationens størrelse, karakter og beliggenhed. En alkoholbevilling gælder således for et bestemt forretningssted. Når bevillingsmyndigheden vurderer, om der kan gives alkoholbevilling, ser den derfor ikke kun på den person, der ansøger, men ligeledes på det forretningssted og den forretningstype, bevillingen skal gælde for. Alkoholbevillingen kan maksimalt gælde for otte år. Det sker at, alkoholbevillingen gives for en kortere periode, typisk to år, så den kan tages op til revurdering. Du skal ansøge om alkoholbevilling hos politimesteren i den politikreds, hvor din forretning skal ligge. I København skal du henvende dig til Bevillingsafdelingen ved Københavns Politi. Link Du kan se den blanket du skal bruge til at ansøge om alkoholbevilling på politiets hjemmeside: Der findes en også en vejledning til udfyldning af alkoholbevillingen, som du bør læse grundigt. OBS! Det er en god ide at få hjælp af en revisor eller advokat, når du skal udfylde de økonomiske informationer i formularen. Side 7

8 Bortfald af alkoholbevilling Som indehaver af en alkoholbevilling har du pligt til at fortælle bevillingsmyndigheden, hvis du ikke længere bruger bevillingen. I så fald bortfalder alkoholbevillingen. Ellers bortfalder alkoholbevillingen: Når gyldighedsperioden udløber, hvis den ikke bliver fornyet. Hvis bevillingshaveren mister sit næringsbrev. Hvis bevillingshaveren dør dog kan den afdødes ægtefælle i visse tilfælde overtage bevillingen. Fratagelse af alkoholbevilling Du kan få fradømt din alkoholbevilling, hvis du og din virksomhed laver grove eller gentagne overtrædelser af de betingelser, som ligger til grund for bevillingen. Desuden kan bevillingsmyndigheden tilbagekalde din alkoholbevilling, hvis den vurderer, at du ikke driver din virksomhed på forsvarlig måde. Hvis du er uenig i tilbagekendelsen, kan du forlange, at bevillingsmyndigheden indbringer sagen for domstolene. Side 8

9 Åbningstider Branchens almindelige åbningstider Restaurationsbranchens almindelige åbningstid er kl. 05 til kl. 24, hvilket fremgår af restaurationsloven. Om natten, fra kl. 24 til kl. 05, skal der normalt være lukket. Kun personalet må opholde sig i lokalerne i det tidsrum og kun hvis formålet er regnskabsføring, rengøring eller bevogtning. Nattilladelse Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at den generelle åbningstid for restaurationer i kommunen udvides indtil kl. 02, og bevillingsmyndigheden kan derudover ved en nattilladelse tildele en åbningstid til kl. 05. OBS! Du kan ikke regne med, at en nattilladelse, der var gældende for den tidligere bevillingshaver, bliver overført til dig og din nye forretning. Hvis der eksempelvis tidligere har ligget en restauration i de samme lokaler, og der har været naboklager over støj, kan det være vanskeligt at få en ny nattilladelse. Side 9

10 Godkendelse af lokaler De lokaler, du gerne vil bruge til at drive restaurant i, skal godkendes af flere forskellige myndigheder, inden du åbner din forretning. Desuden er det en god idé at afklare med udlejeren og naboerne, om de er indforstået med den form for restauration, du gerne vil drive. Kommunens tekniske forvaltning Det er vigtigt, at du undersøger, om de lokaler, du vil etablere restaurant i, rent faktisk må bruges til erhverv. Det kan du få at vide hos kommunens tekniske forvaltning. Kommunens miljøkontrol Kommunens miljøkontrol arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder, der er underlagt miljøkrav i forbindelse med f.eks. støj, affald, lugtgener og spildevand. Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden Desuden skal du huske at indhente tilladelser fra den lokale fødevareregion og den kommunale brandmyndighed. Du kan få meget information om disse godkendelser i modulerne om fødevarelovgivning og brandsikkerhed. Andre ting du bør være opmærksom på: Ved leje af lokale skal man sikre sig, at man må udarbejde en facade på bygningen. Regler for skiltning i området. Tid på lejemålet (kontrakt). Vedligeholdelseskrav. Ansvar f.eks. i forbindelse med renoveringer. Side 10

11 Case: Holger og Komfuret Holger vil gerne starte en restaurant i Roskilde. Han har ikke tidligere haft restaurant, og han har intet næringsbrev. Restauranten skal hedde Komfuret, og den skal normalt have åbent til kl. 24, men Holger vil gerne have mulighed for at holde åbent til kl. 05 i weekenden, så han har mulighed for at omdanne restauranten til et jazz-spillested med levende musik til ud på de små timer. Holger har fundet nogle lokaler i Algade, hvor der tidligere har ligget en bar med nattilladelse, som også havde levende musik i weekenden. Holger skal til at skrive under på lejekontrakten. Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd. Brug de rette blanketter til at søge om næringsbrev og alkoholbevilling. Ved ansøgning om udvidet åbningstid (natbevilling) skriver man et brev til bevillingsmyndigheden. Holger skal være opmærksom på, at de tilladelser, der gjaldt for den tidligere ejer, ikke nødvendigvis vil gælde for ham. F.eks. kan naboklager over støj fra den tidligere restauration betyde, at der ikke kan gives natbevilling. Holger skal afklare, om der gælder særlige krav fra kommunens tekniske forvaltning og miljøkontrollen. Han skal eventuelt indregne omkostninger til ombygning i sit budget. Udlejeren kan også stille krav om, at Holger skal forbedre eksempelvis lydisolering og ventilationsanlæg, inden han kan få lov til at bruge lokalerne til restaurationsdrift. Godt råd: Holger bør søge om fuld alkoholbevilling med det samme, så han har ret til at have alle slags alkohol i sin virksomhed. Den fulde alkoholbevilling er ikke sværere at opnå end en bevilling med diverse forbehold, og så risikerer han ikke at blive taget med den forkerte slags alkohol bag baren. Holger har fået næringsbrev som restauratør og hotelvært og alkoholbevillingen er også i hus. Derimod er det ikke lykkedes at få nattilladelse, fordi der har været mange problemer med støj fra den tidligere bar. Holgers argumenter om, at hans restaurant og jazzbar henvender sig til en anden og mere stille målgruppe end den tidligere bar, har ikke virket. Nu må Holger derfor lave sin forretningsplan om, så den kun omfatter planerne for restauranten. Måske kan han senere få råd til at lydisolere lokalerne og derpå søge nattilladelse igen, men det har han ikke råd til nu. Kommunens miljøkontrol har nemlig også stillet krav om, at Holger skal forbedre udsugningen fra restaurantens køkken, så der ikke kommer lugtgener for naboerne, nu hvor der skal laves mad hver aften. Og det er meget dyrere, end Holger havde regnet med på forhånd. Side 11

12 Den daglige drift Når du har fået alle de godkendelser, der skal til for at drive restaurant i de lokaler, du har købt eller lejet, kan du åbne din forretning. I den daglige drift af en restaurant er der en række regler fra blandt andet restaurationsloven, som skal overholdes. I de næste afsnit vil du få præsenteret nogle af de regler, som politiet oftest oplever problemer med i restaurationsbranchen. OBS! Du skal være opmærksom på, at du kan risikere bøder og midlertidig lukning af din virksomhed, hvis du undlader at overholde reglerne i restaurationsloven. Udskænkningsregler Hvis der bliver serveret stærke drikke i din restaurant, er der en række regler, du skal være opmærksom på: 1. Der må ikke serveres alkohol for personer under 18 år og heller ikke for personer, der i forvejen har fået for meget at drikke. Der skal være opslag, som er synligt for kunderne, om, at det er forbudt at servere alkohol for personer under 18 år. Restaurationsloven 29. I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der 1) ikke er fyldt 18 år, eller 2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. 2. Unge under 18 år må ikke arbejde i restaurantens serveringslokaler, ved toiletter og i garderoben, medmindre de er færdiguddannede eller under uddannelse i tjenerfaget, eller der er tale om værtens børn og børnebørn. 3. Du skal desuden sørge for, at dine kunder også har mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol. Politiet kan midlertidigt forbyde salg af stærke drikke fra din virksomhed, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den offentlige ro og orden. Side 12

13 Obligatorisk skiltning om rygepolitik Røgfrit Opdelt i rygeområder og ikke-rygeområder Rygning tilladt Restauranter og serveringssteder skal informere om deres rygepolitik ved skiltning. Skiltene skal placeres på et synlig sted ved indgangen til serveringsstedet. Formålet er at forebygge og begrænse gener ved passiv rygning. Du kan blive straffet med bøde, hvis du ikke overholder lovgivningen om obligatorisk skiltning. Det enkelte serveringssted kan vælge mellem følgende betegnelser for sin rygepolitik: Link Du kan læse mere om lovgivningen og se udformning af skilte om rygepolitik i Bekendtgørelse om obligatorisk skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder, som du finder på Betaling for rettigheder til musik og TV Hvis du vil spille musik eller vise TV i din restaurant, skal du betale de mennesker, der har ophavsrettighederne. Der er i den forbindelse dannet forskellige selskaber, der forvalter ophavsrettighederne. KODA repræsenterer så godt som al musik, der til daglig anvendes i Danmark. CopyDan repræsenterer ophavsrettigheder i forbindelse med fjernsynsudsendelser, ligesom der opkræves licens fra Danmarks Radio og betalingsgebyrer ved særlige TV-betalingskanaler. Typisk betaler man et fast beløb afhængig af, hvor stor ens restaurant er, hvor mange kunder der er plads til og hvor mange arrangementer, man holder. Link Få flere informationer om ophavsrettigheder på selskabernes hjemmesider: Side 13

14 Ro og orden Et af de største problemer i forbindelse med restauration med nattilladelse er naboers klager over støj. Dels er der støjen inde fra selve restauranten i form af høj musik og tale, og dels er der støjen fra mennesker, der går til og fra stedet sent om aftenen og natten. Det er ikke tilladt at spille musik for åbne vinduer, hvis det er til gene for naboer og forbipasserende. Det er især et problem på varme sommeraftener, hvor gæsterne ofte selv åbner vinduerne for at få luft i et varmt lokale. Men selvom vinduerne er lukkede, kan støjen fra din restaurant alligevel godt overskride de tilladte grænser. Hvis det er tilfældet, kan bevillingsmyndigheden stille krav om, at du forbedrer lydisoleringen. Eventuelt kan du få forbud mod at holde åbent, indtil forholdene er bragt i orden. Du skal være opmærksom på, at en ombygning med lydisolering kan være kostbar, fordi byggematerialerne er dyre, og fordi du bliver nødt til at holde lukket i en periode. Politivedtægt for Århus politikreds *) 9. ( ) I øvrigt kan politiet forbyde benyttelse af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omboende eller forbipasserende. *) Samme formulering findes, med små variationer, i politivedtægterne for de øvrige politikredse. Dørmænd Ved nogle restaurationer kan det være en god ide at have dørmænd til at hjælpe med at kontrollere, hvor mange kunder der kommer ind og evt. tage sig af udsmidning af kunder, der generer andre. Bevillingsmyndigheden kan stille krav om, at der skal være dørmænd ved en restauration, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal du være opmærksom på, da det er dig som virksomhedsejer, der skal betale udgifter til dørmændene. Alle nyansatte dørmænd skal være godkendt af politiet og have bestået et dørmandskursus. Fra d. 1. januar 2006 gælder kravet om uddannelse og godkendelse også de dørmænd, som var i arbejde inden ordningen trådte i kraft. Uddannelsen skal ruste dørmændene, så de bliver bedre til at: Afværge konflikter. Vide hvornår politi eller andre myndigheder skal tilkaldes. Undgå at diskriminere særlige grupper blandt kunderne f.eks. etniske minoriteter. Bekendtgørelse om dørmænd 3. Under udførelsen af arbejdet som dørmand skal restaurationens navn tydeligt fremgå af Side 14

15 dørmandens beklædning, eller det skal fremgå af beklædningen, eventuelt ved et skilt med angivelse af DØRMAND, at vedkommende er dørmand. Stk. 2. Varetages arbejdet som dørmand af en person, som er autoriseret i henhold til lov om vagtvirksomhed, finder denne lovgivnings regler om uniformering m.v. anvendelse. Link Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af dørmand, på politiets hjemmesidde: Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger Som næringsbrevindehaver har du pligt til at anmelde kriminelle handlinger, der foregår i din virksomhed, så politiet kan afhøre vidner og eventuelt nå at anholde de involverede. Det kan f.eks. være: Slåskamp mellem kunder. Salg eller indtagelse af ulovlige stoffer. OBS! Politiet har ret til at lukke din virksomhed resten af åbningstiden, hvis der har været slagsmål eller lignende. Side 15

16 Case: For fuld musik Der er gået to år siden Holger åbnede Restaurant Komfuret. Det er gået rigtig godt, så han har endelig fået råd til at lydisolere lokalerne, og nu har han fået tilladelse til at holde åbent til kl. 05 i weekenden. I aften er første gang, der skal være levende musik på Komfuret, og Holger glæder sig meget. Uheldigvis går aftenen ikke helt, som han havde drømt om Ved midnatstid kommer en gruppe højrøstede og meget fulde mennesker ind på Komfuret til stor gene for de andre kunder og for jazzmusikerne på scenen. Et par af tjenerne prøver at få dem til at dæmpe sig, og det lykkes delvist. Musikken spiller videre på trods af den af og til højrøstede gruppe bagerst i lokalet. Men freden er definitivt forbi, da en af mændene i gruppen går løs på en anden først med knytnæveslag og senere med en smadret ølflaske. Holger tøver ikke; han ringer straks til politiet, men inden de kommer, er situationen kommet endnu mere ud af kontrol. Flere fra den højrøstede gruppe er gået løs på hinanden, en tjener, der ilede til for at få de øvrige kunder væk fra slagsmålet, er blevet slået i gulvet, flere stole er blevet kastet gennem lokalet, og et vindue ud mod gaden er smadret. De involverede bliver anholdt under stor tumult, og politiet lukker restauranten kl. 00:45. Derefter skal der afhøres vidner, så det bliver en sen nat for både gæster, musikere og især de ansatte, som også skal rydde op og dække det smadrede vindue til. Under vidneafhøringen kommer det frem, at tre unge under 18 år har fået serveret alkohol endda i rigelige mængder på Komfuret den aften. Dermed har Komfuret overtrådt udskænkningsreglerne. Og betjentene noterer sig også, at der ikke er noget opslag i restauranten om, at det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år. Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden? Med hensyn til slagsmålet kan Holger ansætte en dørmand, som kan sørge for, at fulde og larmende personer ikke kommer ind på Komfuret. Med hensyn til overholdelse af udskænkningsreglerne skal Holger hurtigt opsætte opslaget om forbud mod at sælge alkohol til unge under 18 år, og desuden skal han indskærpe overfor sine medarbejdere, at de ikke må servere alkohol for unge. På grund af overtrædelsen af udskænkningsreglerne får Holger en bøde på 2000 kr. og tjeneren, der har serveret for de unge, får en bøde på 1000 kr. Økonomien er lidt stram efter den dyre ombygning med lydisolering, og derfor har Holger ikke råd til at ansætte en dørmand lige med det samme. Men efter slagsmålet har bevillingsmyndigheden stillet krav om, at der skal være en dørmand foran komfuret fra kl. 23 på de aftener, hvor der er åbent til kl. 05. Holger finder en egnet dørmand, Peter Thomsen, som er en stor fyr, der ser temmelig barsk ud, men i virkeligheden er han meget rolig. Peter har tidligere været dørmand på Klubben i Ringsted, men han har ikke taget dørmandskurset. Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand. Peter kan ikke blive godkendt som dørmand, før han har taget dørmandskurset. Han skynder sig at tage kurset, og derefter søger Holger igen om godkendelse og denne gang er der ingen problemer med at få godkendelsen. Det er en stor uventet udgift for Holger at skulle have Peter ansat, så den efterfølgende tid bliver økonomien meget stram. Side 16

17 Ansvar for den daglige drift Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. En bestyrer er ansvarlig for, at restaurationsloven bliver overholdt i virksomhedens daglige drift på samme måde som næringsbrevindehaveren. En næringsbrevindehaver, som driver flere forretninger, må kun selv lede et af forretningsstederne. Der skal ansættes en bestyrer for hvert af de øvrige forretningssteder. Man kan dog godt søge om tilladelse til at lede mere end et forretningssted. Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling Bestyreren skal anmeldes til den lokale politimester, i København kommunalbestyrelsen. Der findes ikke en anmeldelsesblanket; du skal blot skrive et brev. Personen skal opfylde nogle af de samme betingelser som næringsbrevindehaveren dog ikke de økonomiske krav. Kravene er, at bestyreren: Er myndig, dvs. over 18 år. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Har bestået næringsprøven til restaurationsvirksomhed. Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling Hvis din virksomhed har alkoholbevilling, skal bestyreren ikke blot anmeldes, men også godkendes af politimesteren i den lokale politikreds i København hos kommunalbestyrelsen. Bestyreren af en virksomhed med alkoholbevilling skal opfylde nogle af de samme betingelser, som gælder for bevillingshaveren: Bestyreren skal være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis personen er uddannet inden for hotel/restauration). Bestyreren må ikke være umyndiggjort eller under værgemål. Bestyreren må ikke have udvist en adfærd, hvor der er grund til at antage, at personen ikke kan drive virksomhed på ansvarlig måde. Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af bestyrer, på politiets hjemmeside: Side 17

18 Krav om tilstedeværelse Et af de problemer, som politiet ofte støder på i restaurationsbranchen, er kravet om, at næringsbrevindehaveren eller bestyreren ikke er til stede i det tidsrum, hvor der er flest kunder i forretningen. Men indehaver eller bestyrer kan ikke nøjes med at være til stede i dagtimerne, hvis der er flest kunder i restauranten om aftenen eller natten. Kravet står ikke direkte i restaurationsloven, men det bunder i en formulering om, at den daglige drift skal ledes af enten næringsbrevindehaveren eller bestyreren. Kravet handler om, at næringsbrevsindehaveren eller bestyreren skal være til stede så meget, at de kan lede restaurationen på forsvarlig vis. Restaurationsloven 8. Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomhed fra flere forretningssteder, må kun ét af disse ledes af næringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Case: Komfuret II Holger har fået mulighed for at købe en restaurant i Ringsted, så han kan åbne Komfuret II. Hvad skal Holger gøre, hvis han vil købe restauranten i Ringsted? Han skal ansætte en bestyrer til en af sine restauranter. Han må ikke selv stå for den daglige drift af begge forretningssteder. Desuden skal han søge om næringsbrev og alkoholbevilling til den nye restaurant. Udfyld Holgers ansøgning om godkendelse af bestyrer for restauranten i Ringsted. Hjælp Holger med skrive en liste over alle de ansvarsområder, som bestyreren skal informeres om. Holger beslutter at købe restauranten i Ringsted, og i den første tid bruger han meget tid på at være i Ringsted, for at sikre sig at alt foregår, som det skal. En dag kommer politiet forbi Komfuret i Roskilde og konstaterer, at Holger ikke er tilstede, selvom kl. er 22, og restauranten er fyldt med gæster. Holger bliver indkaldt til en samtale, fordi han har overtrådt kravet om, at enten indehaver eller bestyrer bør være tilstede i det tidsrum, hvor der er flest kunder. Til samtalen bliver det understreget, at der skal ansættes en bestyrer til Komfuret i Roskilde, hvis han ikke selv kan være der. Holger forklarer, at det blot drejer sig en kort periode, hvor han er nødt til at hjælpe den nye bestyrer i gang med driften af Komfuret II i Ringsted. Side 18

19 Opsummering og handlingsplan Inden du starter din restaurationsvirksomhed, er der en række tilladelser og lignende, som du skal sørge for er i orden. Nogle af tilladelserne bliver givet til dig personligt, mens andre alene knytter sig til det sted, du vil drive virksomhed ud fra en vurdering af, hvilken type forretning du vil drive. Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen: Næringsbrev som restauratør og hotelvært (kan enten udstedes til en person eller et selskab). Alkoholbevilling. Både næringsbrev og alkoholbevilling udstedes til en person eller et selskab (flere ansøgere), men gælder kun for et bestemt forretningssted. Både ansøgeren/ansøgerne og forretningsstedet vurderes, inden tilladelserne kan udstedes. Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen: Nattilladelse (godkendelse af udvidet åbningstid). Godkendelser fra fødevaremyndigheden. Godkendelse fra brandmyndigheden. Godkendelse fra kommunens tekniske forvaltning. Godkendelse fra den kommunale miljøkontrol. Alle tilladelser skal søges på ny ved ejerskifte og man kan ikke tage for givet, at man kan få de samme tilladelser som den tidligere ejer havde. OBS! Der kan være andre godkendelser, autorisationer, bevillinger eller lignende, som du skal have for at drive din virksomhed. Hvis du er medlem af en brancheforening inden for dit område, kan den spørges til råds om de forskellige tilladelser, der kræves. Side 19

20 Drift I den daglige drift af din virksomhed skal du blandt andet overholde regler om: Udskænkningsregler. Åbningstider. Regler om begrænsning af støj. Betaling for rettigheder til musik og TV. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. OBS! Der er flere love og regler, som du skal sørge for bliver overholdt i din restaurationsvirksomhed. Her er kun nævnt de regler, som politiet oftest støder på i restaurationsbranchen. Side 20

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere