Forberedende kursus til næringsprøven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedende kursus til næringsprøven"

Transkript

1 Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Opstart af restaurationsvirksomhed...4 Næringsbrev som restauratør og hotelvært...5 Næringsbrev til personer...5 Næringsbrev til selskaber...5 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært...6 Fratagelse af næringsbrev...6 Alkoholbevilling...7 Ansøgning om alkoholbevilling...7 Bortfald af alkoholbevilling...8 Fratagelse af alkoholbevilling...8 Åbningstider...9 Godkendelse af lokaler...10 Kommunens tekniske forvaltning...10 Kommunens miljøkontrol...10 Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden...10 Case: Holger og Komfuret...11 Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd...11 Den daglige drift...12 Udskænkningsregler...12 Obligatorisk skiltning om rygepolitik...13 Betaling for rettigheder til musik og TV...13 Ro og orden...14 Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger...15 Case: For fuld musik...16 Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden?...16 Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand...16 Ansvar for den daglige drift...17 Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling...17 Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling...17 Krav om tilstedeværelse...18 Case: Komfuret II...18 Opsummering og handlingsplan...19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen:. 19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen:...19 Drift Eksempler på prøvespørgsmål...21 Få flere informationer...22 Side 2

3 Forord Når du driver en restauration, er der en række særlige regler, du skal være opmærksom på. I modulet om restaurationsvirksomhed vil du lære om: Hvordan du søger om næringsbrev. Hvordan du søger om alkoholbevilling. Åbningstider og udvidede åbningstider (nattilladelse). Krav til lokaler. Problemer med støj. Udskænkningsregler. Obligatorisk skiltning af rygepolitik. Ansvar for den daglige drift. Krav om ejer eller bestyrers tilstedeværelse. Autoriserede dørmænd. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. Betaling for rettigheder til musik og TV. Undervejs vil det fremgå, hvad du skal gøre for at overholde krav fra restaurationsloven i din virksomhed. Side 3

4 Opstart af restaurationsvirksomhed Inden du kan åbne en restauration, er der mange ting, som skal falde på plads. Derfor er der nogle forhold, du bør undersøge, inden du skriver under på leje- eller købskontrakter og investerer en masse penge i indretning og ansættelse af personale ellers risikerer du at miste penge. Det er der desværre talrige eksempler på. Dels skal du som ejer af virksomheden have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og hvis du vil servere alkohol, skal du også have en alkoholbevilling. Og dels skal du søge en række tilladelser, som knytter sig til de lokaler, du gerne vil drive virksomhed i. Mange tror fejlagtigt, at man kan overtage en restaurant fra en anden person og så fortsætte driften på de samme betingelser. Det kan man ikke være sikker på! Alle godkendelser skal nemlig udstedes på ny, når en restaurant skifter ejer, og har der tidligere været problemer med f.eks. støj eller lugtgener, kan det være vanskeligt at få nye godkendelser. I nogle tilfælde kan det kun lade sig gøre at få de nye tilladelser, hvis du investerer i forbedrede forhold. I dette modul vil du få et overblik over, hvilke tilladelser du skal have for at åbne en restauration, og hvilke regler du skal overholde, når du er kommet i gang med den daglige drift. Undervejs vil du møde Holger, som skal til at åbne en restaurant, og du vil følge ham de første par år. Side 4

5 Næringsbrev som restauratør og hotelvært Inden du begynder at drive en restaurationsvirksomhed, skal du have et næringsbrev som restauratør og hotelvært. Du skal desuden være optaget i Næringsbasen, som er et offentligt register over fødevarebutikker og restaurationer, der har ret til at drive virksomhed. Næringsbrev til personer Det er den person, der har det økonomiske ansvar for driften af virksomheden, som skal have næringsbrevet. Hvis du har flere forretningssteder, skal du have næringsbrev til hvert sted. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Du har ret til næringsbrev som restauratør og hotelvært, hvis du: Er myndig, dvs. over 18 år. Har en faglig uddannelse inden for hotel- og restaurationsområdet eller har bestået næringsprøven eller har en restauration, som var i drift inden 1. juli 2005 eller var registreret som bestyrer af en restauration pr. 1. juli Du kan blive nægtet næringsbrevet, hvis du: Er dømt efter straffelovens 78, stk. 2: Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Er i betalingsstandsning eller under konkurs. Har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Normalt er det dog kun gæld, som er oparbejdet i restaurationsbranchen, der bliver regnet med. Hvis gælden er større end kr. kan du dog godt få næringsbrev, hvis du har indgået en afdragsordning med det offentlige. Er frakendt retten til at drive restauration. Næringsbrev til selskaber I nogle virksomhedstyper (interessentskaber og kommanditselskaber) skal alle fuldt ansvarlige deltagere have næringsbrev. I aktieselskaber og anpartsselskaber skal medlemmerne af direktionen samt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylde de samme krav, som en person, der skal have næringsbrev. Side 5

6 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært Når du skal ansøge om næringsbrev, skal du bruge en ansøgningsblanket, som findes på politiets hjemmeside. Det er politimesteren i den politikreds, hvor din virksomhed ligger, der udsteder næringsbrevet. I Københavns Kommune er det dog kommunalbestyrelsen, som udsteder næringsbreve. Det koster ikke noget at få et næringsbrev. Der er dog en årlig afgift på 500 kr. Link Du kan hente den blanket, du skal bruge til at ansøge om næringsbrev som restauratør og hotelvært, på politiets hjemmeside: Blanketten indeholder en vejledning til, hvordan du skal udfylde ansøgningen. OBS! Du skal have dit næringsbrev som restauratør og hotelvært, inden du åbner din virksomhed. Fratagelse af næringsbrev Næringsbrev som restauratør og hotelvært gives til et bestemt forretningssted og skal ikke fornyes. Et næringsbrev, der er udstedt til et selskab, bliver ugyldigt ved selskabets opløsning. Et næringsbrev bortfalder, hvis man har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. Frakendelsen af næringsbrevet sker gennem en retssag, hvor næringsbrevindehaveren har mulighed for at forsvare sig. Hvis du får fradømt retten til at have næringsbrev, vil dommen gælde i en periode på 1 til 5 år. Det vil fremgå af frakendelsen. Når perioden er overstået, kan du igen ansøge om næringsbrev. Link Du kan læse mere om kravene til indehaveren af et næringsbrev i restaurationsloven. Dokumentet findes på Retsinformations hjemmeside: Side 6

7 Alkoholbevilling Hvis du vil servere såkaldt stærke drikke i din restaurant, skal du have en alkoholbevilling. Stærke drikke dækker over: Øl, der er stærkere end 2,8 pct. vol. alkohol. Vin, frugtvin og lignende, der er stærkere end 2,5 pct. vol. alkohol. Destillerede alkoholiske drikke. Og læskedrikke blandet med ovenstående (f.eks. Breezer). OBS! Når du søger alkoholbevilling, kan du nøjes med at søge om ret til udskænkning af øl og vin. Men det kan ikke anbefales! Søg fuld alkoholbevilling med det samme; den er ikke sværere at få, og så risikerer du ikke at komme i problemer, hvis du en dag skulle have en forkert slags alkohol i din virksomhed. Ansøgning om alkoholbevilling For at få en alkoholbevilling skal du have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og desuden skal du være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis du er uddannet inden for hotel/restauration). Herudover foretager bevillingsmyndigheden en individuel vurdering. Der ses på din økonomi og dine forretningsmæssige kvalifikationer. Der ses også på restaurationens størrelse, karakter og beliggenhed. En alkoholbevilling gælder således for et bestemt forretningssted. Når bevillingsmyndigheden vurderer, om der kan gives alkoholbevilling, ser den derfor ikke kun på den person, der ansøger, men ligeledes på det forretningssted og den forretningstype, bevillingen skal gælde for. Alkoholbevillingen kan maksimalt gælde for otte år. Det sker at, alkoholbevillingen gives for en kortere periode, typisk to år, så den kan tages op til revurdering. Du skal ansøge om alkoholbevilling hos politimesteren i den politikreds, hvor din forretning skal ligge. I København skal du henvende dig til Bevillingsafdelingen ved Københavns Politi. Link Du kan se den blanket du skal bruge til at ansøge om alkoholbevilling på politiets hjemmeside: Der findes en også en vejledning til udfyldning af alkoholbevillingen, som du bør læse grundigt. OBS! Det er en god ide at få hjælp af en revisor eller advokat, når du skal udfylde de økonomiske informationer i formularen. Side 7

8 Bortfald af alkoholbevilling Som indehaver af en alkoholbevilling har du pligt til at fortælle bevillingsmyndigheden, hvis du ikke længere bruger bevillingen. I så fald bortfalder alkoholbevillingen. Ellers bortfalder alkoholbevillingen: Når gyldighedsperioden udløber, hvis den ikke bliver fornyet. Hvis bevillingshaveren mister sit næringsbrev. Hvis bevillingshaveren dør dog kan den afdødes ægtefælle i visse tilfælde overtage bevillingen. Fratagelse af alkoholbevilling Du kan få fradømt din alkoholbevilling, hvis du og din virksomhed laver grove eller gentagne overtrædelser af de betingelser, som ligger til grund for bevillingen. Desuden kan bevillingsmyndigheden tilbagekalde din alkoholbevilling, hvis den vurderer, at du ikke driver din virksomhed på forsvarlig måde. Hvis du er uenig i tilbagekendelsen, kan du forlange, at bevillingsmyndigheden indbringer sagen for domstolene. Side 8

9 Åbningstider Branchens almindelige åbningstider Restaurationsbranchens almindelige åbningstid er kl. 05 til kl. 24, hvilket fremgår af restaurationsloven. Om natten, fra kl. 24 til kl. 05, skal der normalt være lukket. Kun personalet må opholde sig i lokalerne i det tidsrum og kun hvis formålet er regnskabsføring, rengøring eller bevogtning. Nattilladelse Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at den generelle åbningstid for restaurationer i kommunen udvides indtil kl. 02, og bevillingsmyndigheden kan derudover ved en nattilladelse tildele en åbningstid til kl. 05. OBS! Du kan ikke regne med, at en nattilladelse, der var gældende for den tidligere bevillingshaver, bliver overført til dig og din nye forretning. Hvis der eksempelvis tidligere har ligget en restauration i de samme lokaler, og der har været naboklager over støj, kan det være vanskeligt at få en ny nattilladelse. Side 9

10 Godkendelse af lokaler De lokaler, du gerne vil bruge til at drive restaurant i, skal godkendes af flere forskellige myndigheder, inden du åbner din forretning. Desuden er det en god idé at afklare med udlejeren og naboerne, om de er indforstået med den form for restauration, du gerne vil drive. Kommunens tekniske forvaltning Det er vigtigt, at du undersøger, om de lokaler, du vil etablere restaurant i, rent faktisk må bruges til erhverv. Det kan du få at vide hos kommunens tekniske forvaltning. Kommunens miljøkontrol Kommunens miljøkontrol arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder, der er underlagt miljøkrav i forbindelse med f.eks. støj, affald, lugtgener og spildevand. Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden Desuden skal du huske at indhente tilladelser fra den lokale fødevareregion og den kommunale brandmyndighed. Du kan få meget information om disse godkendelser i modulerne om fødevarelovgivning og brandsikkerhed. Andre ting du bør være opmærksom på: Ved leje af lokale skal man sikre sig, at man må udarbejde en facade på bygningen. Regler for skiltning i området. Tid på lejemålet (kontrakt). Vedligeholdelseskrav. Ansvar f.eks. i forbindelse med renoveringer. Side 10

11 Case: Holger og Komfuret Holger vil gerne starte en restaurant i Roskilde. Han har ikke tidligere haft restaurant, og han har intet næringsbrev. Restauranten skal hedde Komfuret, og den skal normalt have åbent til kl. 24, men Holger vil gerne have mulighed for at holde åbent til kl. 05 i weekenden, så han har mulighed for at omdanne restauranten til et jazz-spillested med levende musik til ud på de små timer. Holger har fundet nogle lokaler i Algade, hvor der tidligere har ligget en bar med nattilladelse, som også havde levende musik i weekenden. Holger skal til at skrive under på lejekontrakten. Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd. Brug de rette blanketter til at søge om næringsbrev og alkoholbevilling. Ved ansøgning om udvidet åbningstid (natbevilling) skriver man et brev til bevillingsmyndigheden. Holger skal være opmærksom på, at de tilladelser, der gjaldt for den tidligere ejer, ikke nødvendigvis vil gælde for ham. F.eks. kan naboklager over støj fra den tidligere restauration betyde, at der ikke kan gives natbevilling. Holger skal afklare, om der gælder særlige krav fra kommunens tekniske forvaltning og miljøkontrollen. Han skal eventuelt indregne omkostninger til ombygning i sit budget. Udlejeren kan også stille krav om, at Holger skal forbedre eksempelvis lydisolering og ventilationsanlæg, inden han kan få lov til at bruge lokalerne til restaurationsdrift. Godt råd: Holger bør søge om fuld alkoholbevilling med det samme, så han har ret til at have alle slags alkohol i sin virksomhed. Den fulde alkoholbevilling er ikke sværere at opnå end en bevilling med diverse forbehold, og så risikerer han ikke at blive taget med den forkerte slags alkohol bag baren. Holger har fået næringsbrev som restauratør og hotelvært og alkoholbevillingen er også i hus. Derimod er det ikke lykkedes at få nattilladelse, fordi der har været mange problemer med støj fra den tidligere bar. Holgers argumenter om, at hans restaurant og jazzbar henvender sig til en anden og mere stille målgruppe end den tidligere bar, har ikke virket. Nu må Holger derfor lave sin forretningsplan om, så den kun omfatter planerne for restauranten. Måske kan han senere få råd til at lydisolere lokalerne og derpå søge nattilladelse igen, men det har han ikke råd til nu. Kommunens miljøkontrol har nemlig også stillet krav om, at Holger skal forbedre udsugningen fra restaurantens køkken, så der ikke kommer lugtgener for naboerne, nu hvor der skal laves mad hver aften. Og det er meget dyrere, end Holger havde regnet med på forhånd. Side 11

12 Den daglige drift Når du har fået alle de godkendelser, der skal til for at drive restaurant i de lokaler, du har købt eller lejet, kan du åbne din forretning. I den daglige drift af en restaurant er der en række regler fra blandt andet restaurationsloven, som skal overholdes. I de næste afsnit vil du få præsenteret nogle af de regler, som politiet oftest oplever problemer med i restaurationsbranchen. OBS! Du skal være opmærksom på, at du kan risikere bøder og midlertidig lukning af din virksomhed, hvis du undlader at overholde reglerne i restaurationsloven. Udskænkningsregler Hvis der bliver serveret stærke drikke i din restaurant, er der en række regler, du skal være opmærksom på: 1. Der må ikke serveres alkohol for personer under 18 år og heller ikke for personer, der i forvejen har fået for meget at drikke. Der skal være opslag, som er synligt for kunderne, om, at det er forbudt at servere alkohol for personer under 18 år. Restaurationsloven 29. I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der 1) ikke er fyldt 18 år, eller 2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. 2. Unge under 18 år må ikke arbejde i restaurantens serveringslokaler, ved toiletter og i garderoben, medmindre de er færdiguddannede eller under uddannelse i tjenerfaget, eller der er tale om værtens børn og børnebørn. 3. Du skal desuden sørge for, at dine kunder også har mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol. Politiet kan midlertidigt forbyde salg af stærke drikke fra din virksomhed, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den offentlige ro og orden. Side 12

13 Obligatorisk skiltning om rygepolitik Røgfrit Opdelt i rygeområder og ikke-rygeområder Rygning tilladt Restauranter og serveringssteder skal informere om deres rygepolitik ved skiltning. Skiltene skal placeres på et synlig sted ved indgangen til serveringsstedet. Formålet er at forebygge og begrænse gener ved passiv rygning. Du kan blive straffet med bøde, hvis du ikke overholder lovgivningen om obligatorisk skiltning. Det enkelte serveringssted kan vælge mellem følgende betegnelser for sin rygepolitik: Link Du kan læse mere om lovgivningen og se udformning af skilte om rygepolitik i Bekendtgørelse om obligatorisk skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder, som du finder på Betaling for rettigheder til musik og TV Hvis du vil spille musik eller vise TV i din restaurant, skal du betale de mennesker, der har ophavsrettighederne. Der er i den forbindelse dannet forskellige selskaber, der forvalter ophavsrettighederne. KODA repræsenterer så godt som al musik, der til daglig anvendes i Danmark. CopyDan repræsenterer ophavsrettigheder i forbindelse med fjernsynsudsendelser, ligesom der opkræves licens fra Danmarks Radio og betalingsgebyrer ved særlige TV-betalingskanaler. Typisk betaler man et fast beløb afhængig af, hvor stor ens restaurant er, hvor mange kunder der er plads til og hvor mange arrangementer, man holder. Link Få flere informationer om ophavsrettigheder på selskabernes hjemmesider: Side 13

14 Ro og orden Et af de største problemer i forbindelse med restauration med nattilladelse er naboers klager over støj. Dels er der støjen inde fra selve restauranten i form af høj musik og tale, og dels er der støjen fra mennesker, der går til og fra stedet sent om aftenen og natten. Det er ikke tilladt at spille musik for åbne vinduer, hvis det er til gene for naboer og forbipasserende. Det er især et problem på varme sommeraftener, hvor gæsterne ofte selv åbner vinduerne for at få luft i et varmt lokale. Men selvom vinduerne er lukkede, kan støjen fra din restaurant alligevel godt overskride de tilladte grænser. Hvis det er tilfældet, kan bevillingsmyndigheden stille krav om, at du forbedrer lydisoleringen. Eventuelt kan du få forbud mod at holde åbent, indtil forholdene er bragt i orden. Du skal være opmærksom på, at en ombygning med lydisolering kan være kostbar, fordi byggematerialerne er dyre, og fordi du bliver nødt til at holde lukket i en periode. Politivedtægt for Århus politikreds *) 9. ( ) I øvrigt kan politiet forbyde benyttelse af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omboende eller forbipasserende. *) Samme formulering findes, med små variationer, i politivedtægterne for de øvrige politikredse. Dørmænd Ved nogle restaurationer kan det være en god ide at have dørmænd til at hjælpe med at kontrollere, hvor mange kunder der kommer ind og evt. tage sig af udsmidning af kunder, der generer andre. Bevillingsmyndigheden kan stille krav om, at der skal være dørmænd ved en restauration, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal du være opmærksom på, da det er dig som virksomhedsejer, der skal betale udgifter til dørmændene. Alle nyansatte dørmænd skal være godkendt af politiet og have bestået et dørmandskursus. Fra d. 1. januar 2006 gælder kravet om uddannelse og godkendelse også de dørmænd, som var i arbejde inden ordningen trådte i kraft. Uddannelsen skal ruste dørmændene, så de bliver bedre til at: Afværge konflikter. Vide hvornår politi eller andre myndigheder skal tilkaldes. Undgå at diskriminere særlige grupper blandt kunderne f.eks. etniske minoriteter. Bekendtgørelse om dørmænd 3. Under udførelsen af arbejdet som dørmand skal restaurationens navn tydeligt fremgå af Side 14

15 dørmandens beklædning, eller det skal fremgå af beklædningen, eventuelt ved et skilt med angivelse af DØRMAND, at vedkommende er dørmand. Stk. 2. Varetages arbejdet som dørmand af en person, som er autoriseret i henhold til lov om vagtvirksomhed, finder denne lovgivnings regler om uniformering m.v. anvendelse. Link Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af dørmand, på politiets hjemmesidde: Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger Som næringsbrevindehaver har du pligt til at anmelde kriminelle handlinger, der foregår i din virksomhed, så politiet kan afhøre vidner og eventuelt nå at anholde de involverede. Det kan f.eks. være: Slåskamp mellem kunder. Salg eller indtagelse af ulovlige stoffer. OBS! Politiet har ret til at lukke din virksomhed resten af åbningstiden, hvis der har været slagsmål eller lignende. Side 15

16 Case: For fuld musik Der er gået to år siden Holger åbnede Restaurant Komfuret. Det er gået rigtig godt, så han har endelig fået råd til at lydisolere lokalerne, og nu har han fået tilladelse til at holde åbent til kl. 05 i weekenden. I aften er første gang, der skal være levende musik på Komfuret, og Holger glæder sig meget. Uheldigvis går aftenen ikke helt, som han havde drømt om Ved midnatstid kommer en gruppe højrøstede og meget fulde mennesker ind på Komfuret til stor gene for de andre kunder og for jazzmusikerne på scenen. Et par af tjenerne prøver at få dem til at dæmpe sig, og det lykkes delvist. Musikken spiller videre på trods af den af og til højrøstede gruppe bagerst i lokalet. Men freden er definitivt forbi, da en af mændene i gruppen går løs på en anden først med knytnæveslag og senere med en smadret ølflaske. Holger tøver ikke; han ringer straks til politiet, men inden de kommer, er situationen kommet endnu mere ud af kontrol. Flere fra den højrøstede gruppe er gået løs på hinanden, en tjener, der ilede til for at få de øvrige kunder væk fra slagsmålet, er blevet slået i gulvet, flere stole er blevet kastet gennem lokalet, og et vindue ud mod gaden er smadret. De involverede bliver anholdt under stor tumult, og politiet lukker restauranten kl. 00:45. Derefter skal der afhøres vidner, så det bliver en sen nat for både gæster, musikere og især de ansatte, som også skal rydde op og dække det smadrede vindue til. Under vidneafhøringen kommer det frem, at tre unge under 18 år har fået serveret alkohol endda i rigelige mængder på Komfuret den aften. Dermed har Komfuret overtrådt udskænkningsreglerne. Og betjentene noterer sig også, at der ikke er noget opslag i restauranten om, at det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år. Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden? Med hensyn til slagsmålet kan Holger ansætte en dørmand, som kan sørge for, at fulde og larmende personer ikke kommer ind på Komfuret. Med hensyn til overholdelse af udskænkningsreglerne skal Holger hurtigt opsætte opslaget om forbud mod at sælge alkohol til unge under 18 år, og desuden skal han indskærpe overfor sine medarbejdere, at de ikke må servere alkohol for unge. På grund af overtrædelsen af udskænkningsreglerne får Holger en bøde på 2000 kr. og tjeneren, der har serveret for de unge, får en bøde på 1000 kr. Økonomien er lidt stram efter den dyre ombygning med lydisolering, og derfor har Holger ikke råd til at ansætte en dørmand lige med det samme. Men efter slagsmålet har bevillingsmyndigheden stillet krav om, at der skal være en dørmand foran komfuret fra kl. 23 på de aftener, hvor der er åbent til kl. 05. Holger finder en egnet dørmand, Peter Thomsen, som er en stor fyr, der ser temmelig barsk ud, men i virkeligheden er han meget rolig. Peter har tidligere været dørmand på Klubben i Ringsted, men han har ikke taget dørmandskurset. Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand. Peter kan ikke blive godkendt som dørmand, før han har taget dørmandskurset. Han skynder sig at tage kurset, og derefter søger Holger igen om godkendelse og denne gang er der ingen problemer med at få godkendelsen. Det er en stor uventet udgift for Holger at skulle have Peter ansat, så den efterfølgende tid bliver økonomien meget stram. Side 16

17 Ansvar for den daglige drift Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. En bestyrer er ansvarlig for, at restaurationsloven bliver overholdt i virksomhedens daglige drift på samme måde som næringsbrevindehaveren. En næringsbrevindehaver, som driver flere forretninger, må kun selv lede et af forretningsstederne. Der skal ansættes en bestyrer for hvert af de øvrige forretningssteder. Man kan dog godt søge om tilladelse til at lede mere end et forretningssted. Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling Bestyreren skal anmeldes til den lokale politimester, i København kommunalbestyrelsen. Der findes ikke en anmeldelsesblanket; du skal blot skrive et brev. Personen skal opfylde nogle af de samme betingelser som næringsbrevindehaveren dog ikke de økonomiske krav. Kravene er, at bestyreren: Er myndig, dvs. over 18 år. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Har bestået næringsprøven til restaurationsvirksomhed. Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling Hvis din virksomhed har alkoholbevilling, skal bestyreren ikke blot anmeldes, men også godkendes af politimesteren i den lokale politikreds i København hos kommunalbestyrelsen. Bestyreren af en virksomhed med alkoholbevilling skal opfylde nogle af de samme betingelser, som gælder for bevillingshaveren: Bestyreren skal være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis personen er uddannet inden for hotel/restauration). Bestyreren må ikke være umyndiggjort eller under værgemål. Bestyreren må ikke have udvist en adfærd, hvor der er grund til at antage, at personen ikke kan drive virksomhed på ansvarlig måde. Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af bestyrer, på politiets hjemmeside: Side 17

18 Krav om tilstedeværelse Et af de problemer, som politiet ofte støder på i restaurationsbranchen, er kravet om, at næringsbrevindehaveren eller bestyreren ikke er til stede i det tidsrum, hvor der er flest kunder i forretningen. Men indehaver eller bestyrer kan ikke nøjes med at være til stede i dagtimerne, hvis der er flest kunder i restauranten om aftenen eller natten. Kravet står ikke direkte i restaurationsloven, men det bunder i en formulering om, at den daglige drift skal ledes af enten næringsbrevindehaveren eller bestyreren. Kravet handler om, at næringsbrevsindehaveren eller bestyreren skal være til stede så meget, at de kan lede restaurationen på forsvarlig vis. Restaurationsloven 8. Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomhed fra flere forretningssteder, må kun ét af disse ledes af næringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Case: Komfuret II Holger har fået mulighed for at købe en restaurant i Ringsted, så han kan åbne Komfuret II. Hvad skal Holger gøre, hvis han vil købe restauranten i Ringsted? Han skal ansætte en bestyrer til en af sine restauranter. Han må ikke selv stå for den daglige drift af begge forretningssteder. Desuden skal han søge om næringsbrev og alkoholbevilling til den nye restaurant. Udfyld Holgers ansøgning om godkendelse af bestyrer for restauranten i Ringsted. Hjælp Holger med skrive en liste over alle de ansvarsområder, som bestyreren skal informeres om. Holger beslutter at købe restauranten i Ringsted, og i den første tid bruger han meget tid på at være i Ringsted, for at sikre sig at alt foregår, som det skal. En dag kommer politiet forbi Komfuret i Roskilde og konstaterer, at Holger ikke er tilstede, selvom kl. er 22, og restauranten er fyldt med gæster. Holger bliver indkaldt til en samtale, fordi han har overtrådt kravet om, at enten indehaver eller bestyrer bør være tilstede i det tidsrum, hvor der er flest kunder. Til samtalen bliver det understreget, at der skal ansættes en bestyrer til Komfuret i Roskilde, hvis han ikke selv kan være der. Holger forklarer, at det blot drejer sig en kort periode, hvor han er nødt til at hjælpe den nye bestyrer i gang med driften af Komfuret II i Ringsted. Side 18

19 Opsummering og handlingsplan Inden du starter din restaurationsvirksomhed, er der en række tilladelser og lignende, som du skal sørge for er i orden. Nogle af tilladelserne bliver givet til dig personligt, mens andre alene knytter sig til det sted, du vil drive virksomhed ud fra en vurdering af, hvilken type forretning du vil drive. Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen: Næringsbrev som restauratør og hotelvært (kan enten udstedes til en person eller et selskab). Alkoholbevilling. Både næringsbrev og alkoholbevilling udstedes til en person eller et selskab (flere ansøgere), men gælder kun for et bestemt forretningssted. Både ansøgeren/ansøgerne og forretningsstedet vurderes, inden tilladelserne kan udstedes. Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen: Nattilladelse (godkendelse af udvidet åbningstid). Godkendelser fra fødevaremyndigheden. Godkendelse fra brandmyndigheden. Godkendelse fra kommunens tekniske forvaltning. Godkendelse fra den kommunale miljøkontrol. Alle tilladelser skal søges på ny ved ejerskifte og man kan ikke tage for givet, at man kan få de samme tilladelser som den tidligere ejer havde. OBS! Der kan være andre godkendelser, autorisationer, bevillinger eller lignende, som du skal have for at drive din virksomhed. Hvis du er medlem af en brancheforening inden for dit område, kan den spørges til råds om de forskellige tilladelser, der kræves. Side 19

20 Drift I den daglige drift af din virksomhed skal du blandt andet overholde regler om: Udskænkningsregler. Åbningstider. Regler om begrænsning af støj. Betaling for rettigheder til musik og TV. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. OBS! Der er flere love og regler, som du skal sørge for bliver overholdt i din restaurationsvirksomhed. Her er kun nævnt de regler, som politiet oftest støder på i restaurationsbranchen. Side 20

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere