Forberedende kursus til næringsprøven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedende kursus til næringsprøven"

Transkript

1 Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Opstart af restaurationsvirksomhed...4 Næringsbrev som restauratør og hotelvært...5 Næringsbrev til personer...5 Næringsbrev til selskaber...5 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært...6 Fratagelse af næringsbrev...6 Alkoholbevilling...7 Ansøgning om alkoholbevilling...7 Bortfald af alkoholbevilling...8 Fratagelse af alkoholbevilling...8 Åbningstider...9 Godkendelse af lokaler...10 Kommunens tekniske forvaltning...10 Kommunens miljøkontrol...10 Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden...10 Case: Holger og Komfuret...11 Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd...11 Den daglige drift...12 Udskænkningsregler...12 Obligatorisk skiltning om rygepolitik...13 Betaling for rettigheder til musik og TV...13 Ro og orden...14 Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger...15 Case: For fuld musik...16 Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden?...16 Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand...16 Ansvar for den daglige drift...17 Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling...17 Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling...17 Krav om tilstedeværelse...18 Case: Komfuret II...18 Opsummering og handlingsplan...19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen:. 19 Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen:...19 Drift Eksempler på prøvespørgsmål...21 Få flere informationer...22 Side 2

3 Forord Når du driver en restauration, er der en række særlige regler, du skal være opmærksom på. I modulet om restaurationsvirksomhed vil du lære om: Hvordan du søger om næringsbrev. Hvordan du søger om alkoholbevilling. Åbningstider og udvidede åbningstider (nattilladelse). Krav til lokaler. Problemer med støj. Udskænkningsregler. Obligatorisk skiltning af rygepolitik. Ansvar for den daglige drift. Krav om ejer eller bestyrers tilstedeværelse. Autoriserede dørmænd. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. Betaling for rettigheder til musik og TV. Undervejs vil det fremgå, hvad du skal gøre for at overholde krav fra restaurationsloven i din virksomhed. Side 3

4 Opstart af restaurationsvirksomhed Inden du kan åbne en restauration, er der mange ting, som skal falde på plads. Derfor er der nogle forhold, du bør undersøge, inden du skriver under på leje- eller købskontrakter og investerer en masse penge i indretning og ansættelse af personale ellers risikerer du at miste penge. Det er der desværre talrige eksempler på. Dels skal du som ejer af virksomheden have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og hvis du vil servere alkohol, skal du også have en alkoholbevilling. Og dels skal du søge en række tilladelser, som knytter sig til de lokaler, du gerne vil drive virksomhed i. Mange tror fejlagtigt, at man kan overtage en restaurant fra en anden person og så fortsætte driften på de samme betingelser. Det kan man ikke være sikker på! Alle godkendelser skal nemlig udstedes på ny, når en restaurant skifter ejer, og har der tidligere været problemer med f.eks. støj eller lugtgener, kan det være vanskeligt at få nye godkendelser. I nogle tilfælde kan det kun lade sig gøre at få de nye tilladelser, hvis du investerer i forbedrede forhold. I dette modul vil du få et overblik over, hvilke tilladelser du skal have for at åbne en restauration, og hvilke regler du skal overholde, når du er kommet i gang med den daglige drift. Undervejs vil du møde Holger, som skal til at åbne en restaurant, og du vil følge ham de første par år. Side 4

5 Næringsbrev som restauratør og hotelvært Inden du begynder at drive en restaurationsvirksomhed, skal du have et næringsbrev som restauratør og hotelvært. Du skal desuden være optaget i Næringsbasen, som er et offentligt register over fødevarebutikker og restaurationer, der har ret til at drive virksomhed. Næringsbrev til personer Det er den person, der har det økonomiske ansvar for driften af virksomheden, som skal have næringsbrevet. Hvis du har flere forretningssteder, skal du have næringsbrev til hvert sted. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Du har ret til næringsbrev som restauratør og hotelvært, hvis du: Er myndig, dvs. over 18 år. Har en faglig uddannelse inden for hotel- og restaurationsområdet eller har bestået næringsprøven eller har en restauration, som var i drift inden 1. juli 2005 eller var registreret som bestyrer af en restauration pr. 1. juli Du kan blive nægtet næringsbrevet, hvis du: Er dømt efter straffelovens 78, stk. 2: Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Er i betalingsstandsning eller under konkurs. Har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Normalt er det dog kun gæld, som er oparbejdet i restaurationsbranchen, der bliver regnet med. Hvis gælden er større end kr. kan du dog godt få næringsbrev, hvis du har indgået en afdragsordning med det offentlige. Er frakendt retten til at drive restauration. Næringsbrev til selskaber I nogle virksomhedstyper (interessentskaber og kommanditselskaber) skal alle fuldt ansvarlige deltagere have næringsbrev. I aktieselskaber og anpartsselskaber skal medlemmerne af direktionen samt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylde de samme krav, som en person, der skal have næringsbrev. Side 5

6 Ansøgning om næringsbrev som restauratør og hotelvært Når du skal ansøge om næringsbrev, skal du bruge en ansøgningsblanket, som findes på politiets hjemmeside. Det er politimesteren i den politikreds, hvor din virksomhed ligger, der udsteder næringsbrevet. I Københavns Kommune er det dog kommunalbestyrelsen, som udsteder næringsbreve. Det koster ikke noget at få et næringsbrev. Der er dog en årlig afgift på 500 kr. Link Du kan hente den blanket, du skal bruge til at ansøge om næringsbrev som restauratør og hotelvært, på politiets hjemmeside: Blanketten indeholder en vejledning til, hvordan du skal udfylde ansøgningen. OBS! Du skal have dit næringsbrev som restauratør og hotelvært, inden du åbner din virksomhed. Fratagelse af næringsbrev Næringsbrev som restauratør og hotelvært gives til et bestemt forretningssted og skal ikke fornyes. Et næringsbrev, der er udstedt til et selskab, bliver ugyldigt ved selskabets opløsning. Et næringsbrev bortfalder, hvis man har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover. Frakendelsen af næringsbrevet sker gennem en retssag, hvor næringsbrevindehaveren har mulighed for at forsvare sig. Hvis du får fradømt retten til at have næringsbrev, vil dommen gælde i en periode på 1 til 5 år. Det vil fremgå af frakendelsen. Når perioden er overstået, kan du igen ansøge om næringsbrev. Link Du kan læse mere om kravene til indehaveren af et næringsbrev i restaurationsloven. Dokumentet findes på Retsinformations hjemmeside: Side 6

7 Alkoholbevilling Hvis du vil servere såkaldt stærke drikke i din restaurant, skal du have en alkoholbevilling. Stærke drikke dækker over: Øl, der er stærkere end 2,8 pct. vol. alkohol. Vin, frugtvin og lignende, der er stærkere end 2,5 pct. vol. alkohol. Destillerede alkoholiske drikke. Og læskedrikke blandet med ovenstående (f.eks. Breezer). OBS! Når du søger alkoholbevilling, kan du nøjes med at søge om ret til udskænkning af øl og vin. Men det kan ikke anbefales! Søg fuld alkoholbevilling med det samme; den er ikke sværere at få, og så risikerer du ikke at komme i problemer, hvis du en dag skulle have en forkert slags alkohol i din virksomhed. Ansøgning om alkoholbevilling For at få en alkoholbevilling skal du have næringsbrev som restauratør og hotelvært, og desuden skal du være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis du er uddannet inden for hotel/restauration). Herudover foretager bevillingsmyndigheden en individuel vurdering. Der ses på din økonomi og dine forretningsmæssige kvalifikationer. Der ses også på restaurationens størrelse, karakter og beliggenhed. En alkoholbevilling gælder således for et bestemt forretningssted. Når bevillingsmyndigheden vurderer, om der kan gives alkoholbevilling, ser den derfor ikke kun på den person, der ansøger, men ligeledes på det forretningssted og den forretningstype, bevillingen skal gælde for. Alkoholbevillingen kan maksimalt gælde for otte år. Det sker at, alkoholbevillingen gives for en kortere periode, typisk to år, så den kan tages op til revurdering. Du skal ansøge om alkoholbevilling hos politimesteren i den politikreds, hvor din forretning skal ligge. I København skal du henvende dig til Bevillingsafdelingen ved Københavns Politi. Link Du kan se den blanket du skal bruge til at ansøge om alkoholbevilling på politiets hjemmeside: Der findes en også en vejledning til udfyldning af alkoholbevillingen, som du bør læse grundigt. OBS! Det er en god ide at få hjælp af en revisor eller advokat, når du skal udfylde de økonomiske informationer i formularen. Side 7

8 Bortfald af alkoholbevilling Som indehaver af en alkoholbevilling har du pligt til at fortælle bevillingsmyndigheden, hvis du ikke længere bruger bevillingen. I så fald bortfalder alkoholbevillingen. Ellers bortfalder alkoholbevillingen: Når gyldighedsperioden udløber, hvis den ikke bliver fornyet. Hvis bevillingshaveren mister sit næringsbrev. Hvis bevillingshaveren dør dog kan den afdødes ægtefælle i visse tilfælde overtage bevillingen. Fratagelse af alkoholbevilling Du kan få fradømt din alkoholbevilling, hvis du og din virksomhed laver grove eller gentagne overtrædelser af de betingelser, som ligger til grund for bevillingen. Desuden kan bevillingsmyndigheden tilbagekalde din alkoholbevilling, hvis den vurderer, at du ikke driver din virksomhed på forsvarlig måde. Hvis du er uenig i tilbagekendelsen, kan du forlange, at bevillingsmyndigheden indbringer sagen for domstolene. Side 8

9 Åbningstider Branchens almindelige åbningstider Restaurationsbranchens almindelige åbningstid er kl. 05 til kl. 24, hvilket fremgår af restaurationsloven. Om natten, fra kl. 24 til kl. 05, skal der normalt være lukket. Kun personalet må opholde sig i lokalerne i det tidsrum og kun hvis formålet er regnskabsføring, rengøring eller bevogtning. Nattilladelse Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at den generelle åbningstid for restaurationer i kommunen udvides indtil kl. 02, og bevillingsmyndigheden kan derudover ved en nattilladelse tildele en åbningstid til kl. 05. OBS! Du kan ikke regne med, at en nattilladelse, der var gældende for den tidligere bevillingshaver, bliver overført til dig og din nye forretning. Hvis der eksempelvis tidligere har ligget en restauration i de samme lokaler, og der har været naboklager over støj, kan det være vanskeligt at få en ny nattilladelse. Side 9

10 Godkendelse af lokaler De lokaler, du gerne vil bruge til at drive restaurant i, skal godkendes af flere forskellige myndigheder, inden du åbner din forretning. Desuden er det en god idé at afklare med udlejeren og naboerne, om de er indforstået med den form for restauration, du gerne vil drive. Kommunens tekniske forvaltning Det er vigtigt, at du undersøger, om de lokaler, du vil etablere restaurant i, rent faktisk må bruges til erhverv. Det kan du få at vide hos kommunens tekniske forvaltning. Kommunens miljøkontrol Kommunens miljøkontrol arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder, der er underlagt miljøkrav i forbindelse med f.eks. støj, affald, lugtgener og spildevand. Fødevaremyndigheden og brandmyndigheden Desuden skal du huske at indhente tilladelser fra den lokale fødevareregion og den kommunale brandmyndighed. Du kan få meget information om disse godkendelser i modulerne om fødevarelovgivning og brandsikkerhed. Andre ting du bør være opmærksom på: Ved leje af lokale skal man sikre sig, at man må udarbejde en facade på bygningen. Regler for skiltning i området. Tid på lejemålet (kontrakt). Vedligeholdelseskrav. Ansvar f.eks. i forbindelse med renoveringer. Side 10

11 Case: Holger og Komfuret Holger vil gerne starte en restaurant i Roskilde. Han har ikke tidligere haft restaurant, og han har intet næringsbrev. Restauranten skal hedde Komfuret, og den skal normalt have åbent til kl. 24, men Holger vil gerne have mulighed for at holde åbent til kl. 05 i weekenden, så han har mulighed for at omdanne restauranten til et jazz-spillested med levende musik til ud på de små timer. Holger har fundet nogle lokaler i Algade, hvor der tidligere har ligget en bar med nattilladelse, som også havde levende musik i weekenden. Holger skal til at skrive under på lejekontrakten. Prøv at hjælpe Holger med, hvad han skal gøre og giv ham nogle gode råd. Brug de rette blanketter til at søge om næringsbrev og alkoholbevilling. Ved ansøgning om udvidet åbningstid (natbevilling) skriver man et brev til bevillingsmyndigheden. Holger skal være opmærksom på, at de tilladelser, der gjaldt for den tidligere ejer, ikke nødvendigvis vil gælde for ham. F.eks. kan naboklager over støj fra den tidligere restauration betyde, at der ikke kan gives natbevilling. Holger skal afklare, om der gælder særlige krav fra kommunens tekniske forvaltning og miljøkontrollen. Han skal eventuelt indregne omkostninger til ombygning i sit budget. Udlejeren kan også stille krav om, at Holger skal forbedre eksempelvis lydisolering og ventilationsanlæg, inden han kan få lov til at bruge lokalerne til restaurationsdrift. Godt råd: Holger bør søge om fuld alkoholbevilling med det samme, så han har ret til at have alle slags alkohol i sin virksomhed. Den fulde alkoholbevilling er ikke sværere at opnå end en bevilling med diverse forbehold, og så risikerer han ikke at blive taget med den forkerte slags alkohol bag baren. Holger har fået næringsbrev som restauratør og hotelvært og alkoholbevillingen er også i hus. Derimod er det ikke lykkedes at få nattilladelse, fordi der har været mange problemer med støj fra den tidligere bar. Holgers argumenter om, at hans restaurant og jazzbar henvender sig til en anden og mere stille målgruppe end den tidligere bar, har ikke virket. Nu må Holger derfor lave sin forretningsplan om, så den kun omfatter planerne for restauranten. Måske kan han senere få råd til at lydisolere lokalerne og derpå søge nattilladelse igen, men det har han ikke råd til nu. Kommunens miljøkontrol har nemlig også stillet krav om, at Holger skal forbedre udsugningen fra restaurantens køkken, så der ikke kommer lugtgener for naboerne, nu hvor der skal laves mad hver aften. Og det er meget dyrere, end Holger havde regnet med på forhånd. Side 11

12 Den daglige drift Når du har fået alle de godkendelser, der skal til for at drive restaurant i de lokaler, du har købt eller lejet, kan du åbne din forretning. I den daglige drift af en restaurant er der en række regler fra blandt andet restaurationsloven, som skal overholdes. I de næste afsnit vil du få præsenteret nogle af de regler, som politiet oftest oplever problemer med i restaurationsbranchen. OBS! Du skal være opmærksom på, at du kan risikere bøder og midlertidig lukning af din virksomhed, hvis du undlader at overholde reglerne i restaurationsloven. Udskænkningsregler Hvis der bliver serveret stærke drikke i din restaurant, er der en række regler, du skal være opmærksom på: 1. Der må ikke serveres alkohol for personer under 18 år og heller ikke for personer, der i forvejen har fået for meget at drikke. Der skal være opslag, som er synligt for kunderne, om, at det er forbudt at servere alkohol for personer under 18 år. Restaurationsloven 29. I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der 1) ikke er fyldt 18 år, eller 2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. 2. Unge under 18 år må ikke arbejde i restaurantens serveringslokaler, ved toiletter og i garderoben, medmindre de er færdiguddannede eller under uddannelse i tjenerfaget, eller der er tale om værtens børn og børnebørn. 3. Du skal desuden sørge for, at dine kunder også har mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol. Politiet kan midlertidigt forbyde salg af stærke drikke fra din virksomhed, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den offentlige ro og orden. Side 12

13 Obligatorisk skiltning om rygepolitik Røgfrit Opdelt i rygeområder og ikke-rygeområder Rygning tilladt Restauranter og serveringssteder skal informere om deres rygepolitik ved skiltning. Skiltene skal placeres på et synlig sted ved indgangen til serveringsstedet. Formålet er at forebygge og begrænse gener ved passiv rygning. Du kan blive straffet med bøde, hvis du ikke overholder lovgivningen om obligatorisk skiltning. Det enkelte serveringssted kan vælge mellem følgende betegnelser for sin rygepolitik: Link Du kan læse mere om lovgivningen og se udformning af skilte om rygepolitik i Bekendtgørelse om obligatorisk skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder, som du finder på Betaling for rettigheder til musik og TV Hvis du vil spille musik eller vise TV i din restaurant, skal du betale de mennesker, der har ophavsrettighederne. Der er i den forbindelse dannet forskellige selskaber, der forvalter ophavsrettighederne. KODA repræsenterer så godt som al musik, der til daglig anvendes i Danmark. CopyDan repræsenterer ophavsrettigheder i forbindelse med fjernsynsudsendelser, ligesom der opkræves licens fra Danmarks Radio og betalingsgebyrer ved særlige TV-betalingskanaler. Typisk betaler man et fast beløb afhængig af, hvor stor ens restaurant er, hvor mange kunder der er plads til og hvor mange arrangementer, man holder. Link Få flere informationer om ophavsrettigheder på selskabernes hjemmesider: Side 13

14 Ro og orden Et af de største problemer i forbindelse med restauration med nattilladelse er naboers klager over støj. Dels er der støjen inde fra selve restauranten i form af høj musik og tale, og dels er der støjen fra mennesker, der går til og fra stedet sent om aftenen og natten. Det er ikke tilladt at spille musik for åbne vinduer, hvis det er til gene for naboer og forbipasserende. Det er især et problem på varme sommeraftener, hvor gæsterne ofte selv åbner vinduerne for at få luft i et varmt lokale. Men selvom vinduerne er lukkede, kan støjen fra din restaurant alligevel godt overskride de tilladte grænser. Hvis det er tilfældet, kan bevillingsmyndigheden stille krav om, at du forbedrer lydisoleringen. Eventuelt kan du få forbud mod at holde åbent, indtil forholdene er bragt i orden. Du skal være opmærksom på, at en ombygning med lydisolering kan være kostbar, fordi byggematerialerne er dyre, og fordi du bliver nødt til at holde lukket i en periode. Politivedtægt for Århus politikreds *) 9. ( ) I øvrigt kan politiet forbyde benyttelse af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omboende eller forbipasserende. *) Samme formulering findes, med små variationer, i politivedtægterne for de øvrige politikredse. Dørmænd Ved nogle restaurationer kan det være en god ide at have dørmænd til at hjælpe med at kontrollere, hvor mange kunder der kommer ind og evt. tage sig af udsmidning af kunder, der generer andre. Bevillingsmyndigheden kan stille krav om, at der skal være dørmænd ved en restauration, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal du være opmærksom på, da det er dig som virksomhedsejer, der skal betale udgifter til dørmændene. Alle nyansatte dørmænd skal være godkendt af politiet og have bestået et dørmandskursus. Fra d. 1. januar 2006 gælder kravet om uddannelse og godkendelse også de dørmænd, som var i arbejde inden ordningen trådte i kraft. Uddannelsen skal ruste dørmændene, så de bliver bedre til at: Afværge konflikter. Vide hvornår politi eller andre myndigheder skal tilkaldes. Undgå at diskriminere særlige grupper blandt kunderne f.eks. etniske minoriteter. Bekendtgørelse om dørmænd 3. Under udførelsen af arbejdet som dørmand skal restaurationens navn tydeligt fremgå af Side 14

15 dørmandens beklædning, eller det skal fremgå af beklædningen, eventuelt ved et skilt med angivelse af DØRMAND, at vedkommende er dørmand. Stk. 2. Varetages arbejdet som dørmand af en person, som er autoriseret i henhold til lov om vagtvirksomhed, finder denne lovgivnings regler om uniformering m.v. anvendelse. Link Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af dørmand, på politiets hjemmesidde: Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger Som næringsbrevindehaver har du pligt til at anmelde kriminelle handlinger, der foregår i din virksomhed, så politiet kan afhøre vidner og eventuelt nå at anholde de involverede. Det kan f.eks. være: Slåskamp mellem kunder. Salg eller indtagelse af ulovlige stoffer. OBS! Politiet har ret til at lukke din virksomhed resten af åbningstiden, hvis der har været slagsmål eller lignende. Side 15

16 Case: For fuld musik Der er gået to år siden Holger åbnede Restaurant Komfuret. Det er gået rigtig godt, så han har endelig fået råd til at lydisolere lokalerne, og nu har han fået tilladelse til at holde åbent til kl. 05 i weekenden. I aften er første gang, der skal være levende musik på Komfuret, og Holger glæder sig meget. Uheldigvis går aftenen ikke helt, som han havde drømt om Ved midnatstid kommer en gruppe højrøstede og meget fulde mennesker ind på Komfuret til stor gene for de andre kunder og for jazzmusikerne på scenen. Et par af tjenerne prøver at få dem til at dæmpe sig, og det lykkes delvist. Musikken spiller videre på trods af den af og til højrøstede gruppe bagerst i lokalet. Men freden er definitivt forbi, da en af mændene i gruppen går løs på en anden først med knytnæveslag og senere med en smadret ølflaske. Holger tøver ikke; han ringer straks til politiet, men inden de kommer, er situationen kommet endnu mere ud af kontrol. Flere fra den højrøstede gruppe er gået løs på hinanden, en tjener, der ilede til for at få de øvrige kunder væk fra slagsmålet, er blevet slået i gulvet, flere stole er blevet kastet gennem lokalet, og et vindue ud mod gaden er smadret. De involverede bliver anholdt under stor tumult, og politiet lukker restauranten kl. 00:45. Derefter skal der afhøres vidner, så det bliver en sen nat for både gæster, musikere og især de ansatte, som også skal rydde op og dække det smadrede vindue til. Under vidneafhøringen kommer det frem, at tre unge under 18 år har fået serveret alkohol endda i rigelige mængder på Komfuret den aften. Dermed har Komfuret overtrådt udskænkningsreglerne. Og betjentene noterer sig også, at der ikke er noget opslag i restauranten om, at det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år. Hvad kan Holger gøre for at undgå, at noget lignende sker i fremtiden? Med hensyn til slagsmålet kan Holger ansætte en dørmand, som kan sørge for, at fulde og larmende personer ikke kommer ind på Komfuret. Med hensyn til overholdelse af udskænkningsreglerne skal Holger hurtigt opsætte opslaget om forbud mod at sælge alkohol til unge under 18 år, og desuden skal han indskærpe overfor sine medarbejdere, at de ikke må servere alkohol for unge. På grund af overtrædelsen af udskænkningsreglerne får Holger en bøde på 2000 kr. og tjeneren, der har serveret for de unge, får en bøde på 1000 kr. Økonomien er lidt stram efter den dyre ombygning med lydisolering, og derfor har Holger ikke råd til at ansætte en dørmand lige med det samme. Men efter slagsmålet har bevillingsmyndigheden stillet krav om, at der skal være en dørmand foran komfuret fra kl. 23 på de aftener, hvor der er åbent til kl. 05. Holger finder en egnet dørmand, Peter Thomsen, som er en stor fyr, der ser temmelig barsk ud, men i virkeligheden er han meget rolig. Peter har tidligere været dørmand på Klubben i Ringsted, men han har ikke taget dørmandskurset. Udfyld den rette blanket til ansøgning om godkendelse af dørmand. Peter kan ikke blive godkendt som dørmand, før han har taget dørmandskurset. Han skynder sig at tage kurset, og derefter søger Holger igen om godkendelse og denne gang er der ingen problemer med at få godkendelsen. Det er en stor uventet udgift for Holger at skulle have Peter ansat, så den efterfølgende tid bliver økonomien meget stram. Side 16

17 Ansvar for den daglige drift Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. En bestyrer er ansvarlig for, at restaurationsloven bliver overholdt i virksomhedens daglige drift på samme måde som næringsbrevindehaveren. En næringsbrevindehaver, som driver flere forretninger, må kun selv lede et af forretningsstederne. Der skal ansættes en bestyrer for hvert af de øvrige forretningssteder. Man kan dog godt søge om tilladelse til at lede mere end et forretningssted. Bestyrer for virksomhed uden alkoholbevilling Bestyreren skal anmeldes til den lokale politimester, i København kommunalbestyrelsen. Der findes ikke en anmeldelsesblanket; du skal blot skrive et brev. Personen skal opfylde nogle af de samme betingelser som næringsbrevindehaveren dog ikke de økonomiske krav. Kravene er, at bestyreren: Er myndig, dvs. over 18 år. Bor i Danmark eller et andet EU-land. Har bestået næringsprøven til restaurationsvirksomhed. Bestyrer for virksomhed med alkoholbevilling Hvis din virksomhed har alkoholbevilling, skal bestyreren ikke blot anmeldes, men også godkendes af politimesteren i den lokale politikreds i København hos kommunalbestyrelsen. Bestyreren af en virksomhed med alkoholbevilling skal opfylde nogle af de samme betingelser, som gælder for bevillingshaveren: Bestyreren skal være fyldt 25 år (eller 23 år, hvis personen er uddannet inden for hotel/restauration). Bestyreren må ikke være umyndiggjort eller under værgemål. Bestyreren må ikke have udvist en adfærd, hvor der er grund til at antage, at personen ikke kan drive virksomhed på ansvarlig måde. Du kan se den blanket, du skal bruge til at ansøge om godkendelse af bestyrer, på politiets hjemmeside: Side 17

18 Krav om tilstedeværelse Et af de problemer, som politiet ofte støder på i restaurationsbranchen, er kravet om, at næringsbrevindehaveren eller bestyreren ikke er til stede i det tidsrum, hvor der er flest kunder i forretningen. Men indehaver eller bestyrer kan ikke nøjes med at være til stede i dagtimerne, hvis der er flest kunder i restauranten om aftenen eller natten. Kravet står ikke direkte i restaurationsloven, men det bunder i en formulering om, at den daglige drift skal ledes af enten næringsbrevindehaveren eller bestyreren. Kravet handler om, at næringsbrevsindehaveren eller bestyreren skal være til stede så meget, at de kan lede restaurationen på forsvarlig vis. Restaurationsloven 8. Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomhed fra flere forretningssteder, må kun ét af disse ledes af næringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Case: Komfuret II Holger har fået mulighed for at købe en restaurant i Ringsted, så han kan åbne Komfuret II. Hvad skal Holger gøre, hvis han vil købe restauranten i Ringsted? Han skal ansætte en bestyrer til en af sine restauranter. Han må ikke selv stå for den daglige drift af begge forretningssteder. Desuden skal han søge om næringsbrev og alkoholbevilling til den nye restaurant. Udfyld Holgers ansøgning om godkendelse af bestyrer for restauranten i Ringsted. Hjælp Holger med skrive en liste over alle de ansvarsområder, som bestyreren skal informeres om. Holger beslutter at købe restauranten i Ringsted, og i den første tid bruger han meget tid på at være i Ringsted, for at sikre sig at alt foregår, som det skal. En dag kommer politiet forbi Komfuret i Roskilde og konstaterer, at Holger ikke er tilstede, selvom kl. er 22, og restauranten er fyldt med gæster. Holger bliver indkaldt til en samtale, fordi han har overtrådt kravet om, at enten indehaver eller bestyrer bør være tilstede i det tidsrum, hvor der er flest kunder. Til samtalen bliver det understreget, at der skal ansættes en bestyrer til Komfuret i Roskilde, hvis han ikke selv kan være der. Holger forklarer, at det blot drejer sig en kort periode, hvor han er nødt til at hjælpe den nye bestyrer i gang med driften af Komfuret II i Ringsted. Side 18

19 Opsummering og handlingsplan Inden du starter din restaurationsvirksomhed, er der en række tilladelser og lignende, som du skal sørge for er i orden. Nogle af tilladelserne bliver givet til dig personligt, mens andre alene knytter sig til det sted, du vil drive virksomhed ud fra en vurdering af, hvilken type forretning du vil drive. Tilladelser og lignende, der knytter sig til både personen og lokalerne/forretningstypen: Næringsbrev som restauratør og hotelvært (kan enten udstedes til en person eller et selskab). Alkoholbevilling. Både næringsbrev og alkoholbevilling udstedes til en person eller et selskab (flere ansøgere), men gælder kun for et bestemt forretningssted. Både ansøgeren/ansøgerne og forretningsstedet vurderes, inden tilladelserne kan udstedes. Tilladelser og lignende, der knytter sig til lokalerne og forretningstypen: Nattilladelse (godkendelse af udvidet åbningstid). Godkendelser fra fødevaremyndigheden. Godkendelse fra brandmyndigheden. Godkendelse fra kommunens tekniske forvaltning. Godkendelse fra den kommunale miljøkontrol. Alle tilladelser skal søges på ny ved ejerskifte og man kan ikke tage for givet, at man kan få de samme tilladelser som den tidligere ejer havde. OBS! Der kan være andre godkendelser, autorisationer, bevillinger eller lignende, som du skal have for at drive din virksomhed. Hvis du er medlem af en brancheforening inden for dit område, kan den spørges til råds om de forskellige tilladelser, der kræves. Side 19

20 Drift I den daglige drift af din virksomhed skal du blandt andet overholde regler om: Udskænkningsregler. Åbningstider. Regler om begrænsning af støj. Betaling for rettigheder til musik og TV. Anmeldelsespligt ved kriminelle handlinger. OBS! Der er flere love og regler, som du skal sørge for bliver overholdt i din restaurationsvirksomhed. Her er kun nævnt de regler, som politiet oftest støder på i restaurationsbranchen. Side 20

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere