Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 43 marts 2009

2 Væksthuset nr. 43. Indholdsfortegnelse: 2. Indholdsfortegnelse 3. Uffe s klumme 4. Nyt fra Skolekredsen 5 Teateranmeldelse Forældre 6 Teateranmeldelse Elever 8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted 9 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. juni Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2009 på e- mail-adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Næstformand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Vennekræsen Formand: Oskar Olesen Buesøvej 12, 4000 Roskilde Tlf: Skolekredsen: Formand: Kathrine Velin Hansen Nakskovvej 3, 1. sal tv Valby Tlf:

3 Uffes klumme Religion og Politik Hvis ordet skaber, hvad det nævner, så er Danmark i øjeblikket involveret i to krige: Afghanistankrigen og Bandekrigen. Der er magt, politik og religion i krigene, og man slår hinanden ihjel begge steder. Uanset hvad Fogh siger om, at religionen skal ud af det offentlige rum og alene være en sag mellem det enkelte menneske og dets Gud, så er det det stik modsatte, der sker. Religion spiller en stigende rolle i internationale konflikter og i det offentlige liv i de enkelte lande. De sidste 50 års globale folkevandringer har tvunget den 1000 år gamle vesteuropæiske kulturkristendom til live. Danske Anders Fogh, engelske Tony Blair, franske Nicolas Sarkozy, tyske Angela Merkel, italienske Berlusconi, pave Benedict CVI og mange flere må hele tiden forholde sig til og udtale sig om religiøse spørgsmål, om forholdet mellem religion og politik, stat og kirke m.m. Vender vi lige tilbage til Grundtvig, så argumenterede han for, at der ved siden af statskirken skulle være plads til frie kirkesamfund. Ethvert menneske skulle have frihed og ret til at løse sognebånd dvs. frit kunne vælge sin præst - ægteskab og konfirmation skulle være borgerlige indretninger og skilles fra kirken. Der skulle være absolut religionsfrihed, dvs. frihed til at have hvilken religion, man ville eller slet ingen religion at have. Grundtvig gik videre endnu. På den grundlovgivende rigsdagsforsamling i 1848 forslog han en grundlovsparagraf for folkekirken, som lød: Så længe den overvejende del af folket har fælles gudsdyrkelse, skal der i hele riget på offentlig bekostning, vedligeholdes en tilsvarende indretning under navn af den danske folkekirke. Grundtvig kunne hverken gå ind for, at folkets kirke skulle have et navn, som den har nu (den evangelisklutherske kirke) eller at nogen skulle være medlem af kirken. Dronningen er den eneste i dette land, som skal være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Var der religionsfrihed, måtte det gælde for alle uden undtagelse. Og endelig, når flertallet af danskere ikke længere ville bruge folkets kirke, måtte den vel ophøre! Dåbstallet i Københavns Stift er nu 50 %, 5 % af folkekirkens medlemmer bruger kerneydelsen søndag formiddag osv. Folkekirken er under afvikling, og halvdelen af de folkekirker vil lukke i den næste generation, hvis tendenserne fortsætter. En moderne dansker kan med sin fornuft ikke have en religion eller tro på en Gud. Han eller hun er ateister, der ikke længere vil bruge kirken og kristendommen med religiøs alvor. Argumentet er bl.a., at historien jo viser, at det er en dødsens farlig cocktail at blande religion og politik. Spørgsmålet er imidlertid, om historien ikke også viser, at Stalin, Hitler, Mao og det 20. århundredes turbokapitalisme viser skæmmende alternativer, når mennesket alene er overladt til sin fornuft. Det, der efter min opfattelse skal holde religiøse og politiske magtmennesker i ave er et levende folk, der gennem ord og handling viser, at kærlighed og klogskab, tro og viden kan gå hånd i hånd, at vi kan skabe forpligtende fællesskaber med stor kulturel, etnisk og religiøs frihed. Det er et folkeligt anliggende, som man ikke bør betro præster og politikere. Marts 2009 Uffe Raahede 3

4 Skolekredsen Nyt fra skolekredsens bestyrelse Skolekredsens bestyrelse har afholdt to møder i På mødet den 12. januar drøftede vi bl.a. indholdet i de kommende numre af Væksthuset. Det er hensigten at vi gennem bladet vil knytte skolens strategi til det daglige liv f.eks. gennem temaartikler som Baunehøj 2012 s. 9.Vi drøftede også den tekniske del vedrørende elektronisk udsendelse Vi gennemgik endvidere regnskabet for 2008 og godkendte budgettet for På baggrund af skolekredsens gode økonomi bl.a. er der ingen udgifter til Væksthuset nu hvor det udsendes elektronisk besluttede vi, at kontingentet for 2010 fortsat skal være kr. 150 om året. Endelig evaluerede vi arbejdsdagen afholdt den 6. december Trods julemåned var ca. 20 mødt op for at lægge deres arbejdskraft på skolen, og dagen sluttede af med en dejlig og velfortjent julefrokost. Vi var enige om, at der tilsvarende i starten af december i år kan planlægges en arbejdsdag, men senere må det heller ikke være. Næste arbejdsdag er fastsat til den 25. april: se opslag. På bestyrelsesmødet den 22. februar brugte vi hovedsageligt tiden til at planlægge generalforsamlingen den 15. marts. Vedtægterne for skolekredsen har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, og vi gennemgik vores forslag til ændring af vedtægterne til fremlæggelse på generalforsamlingen. Endelig planlagde vi programmet for jubilæumstræffet den 5. juni. Her inviteres tidligere elever til 5-, 10- og 15-års jubilæum. Træffet plejer at blive afholdt en lørdag, men i år er det fastsat til en fredag, hvilket skal fremgå tydeligt af indbydelserne. Samme dag holdes sommermøde for elever og forældre på Baunehøj. Nina Bjørner Baunehøj og fonde Dette er ikke et indlæg om madlavning, det drejer sig om Baunehøj Efterskole og økonomi. Baunehøj Efterskoles økonomi er jo hovedsagelig baseret på elevbetaling, men et kærkomment tilskud har altid været når en godgørende fond har set sig i stand til at yde et bidrag. Ligesom i resten af verdenen spiller økonomien en væsentlig rolle, og selvom Baunehøj Efterskole har en sund økonomi, vil uventede indtægter altid give skolen mulighed for lige den ekstra lille indsats som det daglige regnskab måske ikke tillader. Det kan være alt fra renovering af det gamle Baunehøj til en biograftur for en træt lærer. I Baunehøjs Skolebestyrelse er det Jens Kjems der samler trådene mht evt fondskroner, men det er et stort arbejde at undersøge hvilke muligheder der findes. Tidligere har man investeret i opslagsbøger mht dette, og der er også mulighed for at alliere sig med diverse konsulenter for at finde frem til relevante muligheder. Alt dette er naturligvis tidskrævende og forbundet med udgifter, uden at der kan garanteres "valuta for pengene". I forlængelse af Skolebestyrelsens indsats vil vi derfor, sammen med Skolebestyrelsen, gerne opfordre til at alle skolekredsens medlemmer holder øjne og ører åbne for interessante muligheder. Forstået på den måde at hvis I ser noget der kunne være interessant, må I meget gerne kontakte Skolekredsen (Lars Bergstrand - Poulsen, eller eller evt kontakte Jens Kjems direkte. Så skal vi nok sørge for at Skolebestyrelsen undersøger sagen og evt. udformer de nødvendige ansøgninger. Lars Bergstrand-Poulsen, næstformand i skolekredsen 4

5 Teateranmeldelse af forældre Gasolin møder Baunehøj 70 er nostalgi møder håbet for fremtiden Har danske pop/rock sange fra en tidligere generation nogen relevans for Baunehøj anno 2009? I årets teaterfortolkning viste det sig, at svaret må være ja. Katrine og Bjørn havde, sammen med resten af Baunehøjs besætning, formået at bygge et sammenhængende teaterstykke/musical op over 12 af Gasolins gamle sange, komponeret i midten af halvfjerdserne. For os fra forældregenerationen blev det givetvis et genhør med nogle af de sange, vi holdt af da vi var unge, og for os var det ingen overraskelse, at disse sange har kvaliteter, der gør dem hørbare endnu. Men hvordan med årets elever, hvoraf ingen var så meget som et glimt i mors og fars øje dengang sangene var nye? Hvordan de synes, må de selv fortælle, men den gejst og indlevelse de lagde for dagen - selv ved den tredje (og sidste) forestilling antyder, at der må være noget ved sangene selv for dagens kræsne publikum med adgang til alskens musik. Indrammet af to af de mest melodiske af Gasolins sange ( This is my life (en sang om at her er jeg, og I må tage mig som jeg er ) ) og Som et strejf af en dråbe (efter min mening den smukkeste af alle Gasolins sange med håb om en bedre fremtid), fik vi 10 af Gasolins sange, nogle endnu velkendte og nogle der nok mest lever hos hard-core Gasolin fans. Hver af disse sange blev ledsaget af en historie med en til tider overraskende nyfortolkning af sangens tekst. F.eks. så vi Nana (med den røde mund og lange sorte negle) som ret afdæmpet vært ved en familiemiddag med en ualmindelig utiltalende fader, og vi forstod, at hun måske bare trængte til at komme væk fra ham, derfor havde hun valgt det liv, hun levede. Eller Smukke Linda, delvis fortalt med en overraskende og effektiv brug af spotlights, der fokuserede skiftevis på tre hold optrædende. Generelt blev der med en utrolig effektiv brug af belysning bygget et ret dystert og koldt univers med alkoholikere, ludere, gadeslagsmål med politiet, druk og mord. Men også med strejf af poetisk vanvid (i form af en jakkesætklædt Sjagge med røde strømper). Og påfaldende (og skræmmende) er det, at denne verden naturligt kan udspille sig både 1975 og i Alkoholikere og hjemløse har vi stadig; behovet for at gøre noget for at komme ud af en trøstesløs livsbane er stadig lige aktuel, og skæve eksistenser er der i hvert fald ikke kommet færre af. Afslutningen med Som et strejf var igen bygget op med forskellige tableauer på scenen samtidig. De spændte fra Sjagges dødsleje, over kæresteuenigheder til bryllup og børnefamilie, hvert tableau vækket til live efter tur med spotlights. Det var faktisk en både gribende, rørende og opmuntrende afslutning, og med den melodi kan det vel ikke gå helt galt! I lighed med tidligere års teaterforestillinger må man atter betages og forundres over, hvor meget der er nået på bare en uge. Ikke sådan at forstå at resultatet er pænt set i lyset af, at der kun har været kort tid til rådighed, slet ikke. Forestillingen bar præg af, at alle havde præsteret en helstøbt indsats og havde hjertet med, og samtidig var timing og sangindsats i den grad på plads. Orkestrets sikre indsats vidnede om godt med talent og færdigheder og medvirkede kraftigt til, at forestillingen løb af stablen på en så sammenhængende måde. Helt klart en kæmpe indsats, der involverede alle på Baunehøj, men resultatet var det hele værd: En dejlig oplevelse. Lars Bergstrand-Poulsen 5

6 Som et strejf af 70 erne Teateruge på Baunehøj Efterskole Elevindlæg Spotlights bryder den mørklagte scene, i et virvar af farver. Gasolins kendte toner fra This is my life bryder frem, og dæmper det forventningsfulde publikum. Bag kulisserne står 80 spændte elever, der gennem 5 dage har været på en rejse, fra moderne teenager til flippet 70 er karakter. Men hvordan skaber man et teatermiljø på tværs af tiderne? Vi har været ude blandt de nyfødte stjerner, for at få indblik i teaterugens forløb. I medgang og modgang, op til den store weekend. Skrevet af Malthe Nybjerg, Eliana Kassow, Eva Bergstrand & Mads Wildt Rockmusik og 70 er miljø Rockstemningen hang stadig tungt efter premieren lørdag aften. Vi fangede de to orkestermedlemmer, pianisten Mads Lynge og guitaristen Rasmus Teilmann, for at høre deres syn på ugen. Hvordan vækkede i Gasolins gamle numre til dåd, i et lille musiklokale på Baunehøj Efterskole? Tja, Vi gengav dem ikke rigtigt, i hvert fald ikke teknisk. Vi pillede lidt hist og her i noderne, for at give vores eget præg. Det var nok mere det med the Gasolin-spirit. At komme ud over kanten med en sprudlende rockattitude, det var virkelig svært, for ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven. Vi gjorde det dog meget godt til sidst, siger de med et smil på læben. Det har været en fælles beslutning hele vejen igennem, hvis der skulle ændres noget. Det har primært været i guitarspillet eller trommesoloen, da ingen fra musikholdet er de store tekstforfattere. Dog er der ændret en linje i sangen Svinget i solrød. Sætningen put dine penge i Montebello Bank, lavede vi om til put dine penge i Roskilde Bank for at ligge et ironisk synspunkt på nutidens dilemmaer. Men musikken var kun en brøkdel af aftenens triumf. I omklædningsrummet stod tætpakkede amatørskuespillere og strålede som små diamanter. Ugens oprejsning toppede lørdag aften, da premieren var slut og publikum brød ud i jubel. Blandt de grædefærdige mødre og stolte fædre, fandt vi to elever der havde oplevet aftenen fra scenens centrum. Søren Mathiesen, som spillede den barske Jimmie, udtaler til vores spørgsmål om, hvordan de forskellige dramagrupper fik idéerne til stykkets episoder. Det hele bygger på Gasolins sange. Vi stillede dem systematisk op, som de ville komme i teaterstykket, og analyserede dem så, i jagten på en handling. Derefter skulle vi bygge en historiebro så at sige, fra den ene sang til den anden. Dvs. at teaterscenen skulle ligge op til teksterne i sangene. Det var udfordrende, og virkede umuligt, men det hele gik til sidst op i en højere enhed og resultatet har I selv set. Hvordan skaber man et 70 er miljø der indeholder nutidens problematikker? Hvis man drager paralleller mellem sangenes budskaber og nutidens virkelighed, er der en overraskende rød tråd. Man kan sige at Sjagge fra stykket, er dén røde tråd, der vandrer op igennem tidens problematikker og stiller spørgsmålstegn ved samfundets værdier. For at skabe et miljø i øjenhøjde, har vi på dramaholdene taget udgangspunkt i hverdagsproblemerne, præcis som i Gasolins tekster. ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven Var det vigtigt at give jeres eget præg på numrene? 6

7 Sprudlende energi og stille sjæler Blandt myldret af unge mennesker, snakkede vi også med Emilie Särs, en pige fra danseholdet, som ivrigt fortalt om meningen bag koreografien og dét at slå sig løs på dansegulvet. Vi var jo 9 vidt forskellige dansere, hvor nogle havde danset indenfor specifikke genre, såsom Hip Hop, mavedans, og breakdance, mens andre var helt nye på gulvet. Vi fik den hovedopgave at lave en dans til sangen kloden drejer stille rundt, så det var en ny og udfordrende opgave. Det var især svært at finde et beat og et flow. Vi prøvede at lave noget elegant solodans, hvor vi fik flettet breakdance ind, til vores eneste profmandlige danser. Dansen sluttede smukt da 8 drenge erobrede dansegulvet og førte deres piger rundt i en lidenskabelig tango. Hun fortsætter... Koreografien skulle sætte publikum i stemning. Dansen til Kloden drejer stille rundt er følelsesladet og symbolisere kærlighed mellem to personer. Vi kunne ikke lade være med at håbe på en tåre eller to hos publikum. Stik modsat er dansen til sangen Splittergal. Den havde et helt andet udtryk, med sine vilde snurreture, freestyle, hop, spring og spark. Sammensat skulle det give indtryk af dyrisk vildskab og få den sprudlende energi helt ned til de bagerste rækker. Uden for rampelyset, stod et hold elever med kæmpe betydning for teatrets udstråling. Kulissefolket. Der hersker ingen tvivl om, at et kæmpe arbejde er lagt bag de malede vægge. Ida Olsen bekræfter vores teori. De første par dage gik med at designe de rette omgivelser til stykket. Men dagene tog hurtigt til, og ligeså gjorde arbejdet. Det var altid kulisseholdet som skulle arbejde til de sene timer, og der var ingen tid til de trætte fødder. Men ugen har givet mig et godt indblik i dét, at arbejde backstage. Det er utrolig sjovt, og man får lov til at udfolde sine kreative sider. Uden os ville stykket ikke have givet indtryk af hårdkogt bymiljø. En uge er gået. Scenen og tribunerne er væk, men minderne er kommet for at blive. Holdningerne er forskellige, dog er én ting sikkert: En teateruge skaber ikke sig selv. Hårdt arbejde, samt litervis af kaffe, er et standardkrav for tilblivelsen af et godt teaterstykke. Bag kulisserne og de funklende stjerneskud, ligger et større socialt bånd, bygget på et blomstrende fællesskab. Det er denne ånd, der skaber en uforglemmelig lørdag aften. Hvor en stille efterskole, forvandles til et broadway-show, hvor alt kan ske. Det var en lørdag aften - Gasolin 7

8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted: Uden titel Billedet hænger Billedet hænger oppe Billedet hænger oppe i loftet Billedet hænger ikke oppe i loftet Billedet hænger på væggen Billedet hænger ikke på væggen Billedet hænger på en plade som hænger på væggen Pladen hænger ikke på væggen Pladen er en del af kaminen Kaminen står på gulvet Søren Mathiesen Fantasien. Spanskrøret, som smælder på mine baller, op ad min ryg, det lange tynde rør, jeg kan høre det hvisler i luften. Røret bliver til et sugerør til min første børnefødselsdag, men boller og kakao, og ind kommer mor med kagen. Nej, det er ikke en kage det er en ufo der flyver ud igennem rummet og alle galakserne, ind i en kæmpe støv sky. Det er da ikke en støv sky, det er en lille prut, og puuha hvor den lugter, den lugt den kender jeg, den kommer fra kontainer pladsen, der hvor far tager mig hen og kigger på gravkøer og lastbiler, de lastbiler jeg leger med på mit tæppe hele dagen. Og når jeg leger løber jeg på solen og kaster med månen for jeg kan alt, for jeg er fantasien. Oliver Hansen 8

9 Tema: Baunehøj 2012 Lokalsamfundet Frontalt angreb på gamle grænser og etniske skel I uge 30 ( juli) bliver der rettet et frontalt angreb på gamle kommunegrænser og de etniske skel i Fre derikssund Kommune. Det sker på Baunehøj Efterskole ved Kulhuse på toppen af Hornsherred. Det er et led i kommunens markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. I uge 30 er efterskolen ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Forskellighed og Fællesskab - projektet tager udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. I uge 30 holdes der således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele gammeldanske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uger skal feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Da projektet gennemføres af ildsjæle og frivillig arbejdskraft er deltagerprisen kun 900 kr. for børn indtil 15 år og 1500 kr. for voksne. Et kommunalt tilskud på kr. og velvillige reaktioner på ansøgninger om sponsorstøtte, gør det tillige muligt, hvor der er behov for det, at tilbyde fripladser eller tilskud til betaling af kursusafgiften. Som talsmand for den borgergruppe, der har sat sig for at gennemføre Forskellighed og Fællesskab, siger forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, at det er fællesskabet og ikke forskelligheden, der skal sættes i højsædet. Fællesskabet dækker også, at deltagerne i et vist omfang, skal være fælles om praktiske gøremål. At hjælpe og lære af hinanden er vejen til integration og formålet med familieferien på Baunehøj Efterskole i uge 30. Ideen til Fællesskab og Forskellighed kom til verden på det informationsmøde, hvor byrådets Jubilæums komite i november opfordrede repræsentanter for kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner m.m. til at engagere sig markeringen af Frederikssunds 200 års købstadsjubilæet i sommeren Uffe Raahede og Birger Kristensen er idemænd og initiativtagere til jubilæumsprojektet For skellighed og Fællesskab på Baunehøj Efterskole På dette møde stillede forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, skolen til rådighed for et jubilæumsar rangement i uge 30. Det tilbud greb tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede og Birger Kri stensen indledte et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet Forskellighed og Fællesskab, som de håber kommer til at række ud over jubilæumsåret. 9

10 Tema: Baunehøj Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationspro jekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbage vendende integrations-ini tiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende pro jekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. Billeder fra ferieugen for danske og nydanske familier sommeren

11 Opslagstavlen Arbejdsdag HUSK arbejdsdag på Baunehøj lørdag den 25. April. Det vil være muligt efter arbejdsdagen at bestille bord i den berømte restaurant KokAmok. Tilmelding via skolens hjemmeside. Jubilæumstræf og sommermøde Jubilæumstræf og sommermøde fredag den 5. juni 2009 Jubilæumstræf kl og sommermøde kl.13. Bemærk det i år afholdes en fredag! Tour de farvel HUSK "tour de farvel" søndag eftermiddag d. 14 juni 2009 for nuværende årgangs forældre. Formålet med "tour de farvel" er at skabe en god ramme for gensidig evaluering og hyggeligt samvær for årgangen. Det er et arrangement med praktisk arbejde, oprydning i husgrupperne, spil og leg, kage og kaffe. Invitation med nærmere oplysninger udsendes pr. mail. 11

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 45 15. oktober 2009 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 51 15. marts 2011 Væksthuset nr. 51. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Skolekredsen 7... Morgensang 9 Sket på Baunehøj. Efterskole elever flash

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 49 15. oktober 2010 Væksthuset nr. 49. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 10/11 4 Skolekredsens bestyrelse 5 Uffe s klumme 6 Nyt fra ansættelsesudvalget

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 60 15. juni 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 60. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Ulrik s klumme. 6... Nyt fra skolekredsen. 7... Nyt fra Vennekræs

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 52 15. juni 2011 Væksthuset nr. 52. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Repræsentantskabet 7 Skolekreds og Vennekræs 8... Morgensang 9 Forældredag

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

INDHOLD. En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. KÆRE UNDERVISER

INDHOLD. En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. KÆRE UNDERVISER R Ø D O V R E R Y K K E R R Ø D O V R E R Y K K E R En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. UNDERVISNINGSMATERIALET ER MÅLRETTET DE ÆLDSTE KLASSER I FOLKESKOLEN SAMT UNGDOMSUDDANNELSERNE. C:NTACT

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle?

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle? 2 3 Velkommen til Rampelyset. Amatørteater. Professionelt teater. Femmøller Efterskoles teaterkoncert The scream of the butterfly på Godsbanen, Århus. Foto: Martin Bjerreskov. Velkommen - af Redaktionen

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere