Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 43 marts 2009

2 Væksthuset nr. 43. Indholdsfortegnelse: 2. Indholdsfortegnelse 3. Uffe s klumme 4. Nyt fra Skolekredsen 5 Teateranmeldelse Forældre 6 Teateranmeldelse Elever 8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted 9 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. juni Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2009 på e- mail-adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Næstformand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Vennekræsen Formand: Oskar Olesen Buesøvej 12, 4000 Roskilde Tlf: Skolekredsen: Formand: Kathrine Velin Hansen Nakskovvej 3, 1. sal tv Valby Tlf:

3 Uffes klumme Religion og Politik Hvis ordet skaber, hvad det nævner, så er Danmark i øjeblikket involveret i to krige: Afghanistankrigen og Bandekrigen. Der er magt, politik og religion i krigene, og man slår hinanden ihjel begge steder. Uanset hvad Fogh siger om, at religionen skal ud af det offentlige rum og alene være en sag mellem det enkelte menneske og dets Gud, så er det det stik modsatte, der sker. Religion spiller en stigende rolle i internationale konflikter og i det offentlige liv i de enkelte lande. De sidste 50 års globale folkevandringer har tvunget den 1000 år gamle vesteuropæiske kulturkristendom til live. Danske Anders Fogh, engelske Tony Blair, franske Nicolas Sarkozy, tyske Angela Merkel, italienske Berlusconi, pave Benedict CVI og mange flere må hele tiden forholde sig til og udtale sig om religiøse spørgsmål, om forholdet mellem religion og politik, stat og kirke m.m. Vender vi lige tilbage til Grundtvig, så argumenterede han for, at der ved siden af statskirken skulle være plads til frie kirkesamfund. Ethvert menneske skulle have frihed og ret til at løse sognebånd dvs. frit kunne vælge sin præst - ægteskab og konfirmation skulle være borgerlige indretninger og skilles fra kirken. Der skulle være absolut religionsfrihed, dvs. frihed til at have hvilken religion, man ville eller slet ingen religion at have. Grundtvig gik videre endnu. På den grundlovgivende rigsdagsforsamling i 1848 forslog han en grundlovsparagraf for folkekirken, som lød: Så længe den overvejende del af folket har fælles gudsdyrkelse, skal der i hele riget på offentlig bekostning, vedligeholdes en tilsvarende indretning under navn af den danske folkekirke. Grundtvig kunne hverken gå ind for, at folkets kirke skulle have et navn, som den har nu (den evangelisklutherske kirke) eller at nogen skulle være medlem af kirken. Dronningen er den eneste i dette land, som skal være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Var der religionsfrihed, måtte det gælde for alle uden undtagelse. Og endelig, når flertallet af danskere ikke længere ville bruge folkets kirke, måtte den vel ophøre! Dåbstallet i Københavns Stift er nu 50 %, 5 % af folkekirkens medlemmer bruger kerneydelsen søndag formiddag osv. Folkekirken er under afvikling, og halvdelen af de folkekirker vil lukke i den næste generation, hvis tendenserne fortsætter. En moderne dansker kan med sin fornuft ikke have en religion eller tro på en Gud. Han eller hun er ateister, der ikke længere vil bruge kirken og kristendommen med religiøs alvor. Argumentet er bl.a., at historien jo viser, at det er en dødsens farlig cocktail at blande religion og politik. Spørgsmålet er imidlertid, om historien ikke også viser, at Stalin, Hitler, Mao og det 20. århundredes turbokapitalisme viser skæmmende alternativer, når mennesket alene er overladt til sin fornuft. Det, der efter min opfattelse skal holde religiøse og politiske magtmennesker i ave er et levende folk, der gennem ord og handling viser, at kærlighed og klogskab, tro og viden kan gå hånd i hånd, at vi kan skabe forpligtende fællesskaber med stor kulturel, etnisk og religiøs frihed. Det er et folkeligt anliggende, som man ikke bør betro præster og politikere. Marts 2009 Uffe Raahede 3

4 Skolekredsen Nyt fra skolekredsens bestyrelse Skolekredsens bestyrelse har afholdt to møder i På mødet den 12. januar drøftede vi bl.a. indholdet i de kommende numre af Væksthuset. Det er hensigten at vi gennem bladet vil knytte skolens strategi til det daglige liv f.eks. gennem temaartikler som Baunehøj 2012 s. 9.Vi drøftede også den tekniske del vedrørende elektronisk udsendelse Vi gennemgik endvidere regnskabet for 2008 og godkendte budgettet for På baggrund af skolekredsens gode økonomi bl.a. er der ingen udgifter til Væksthuset nu hvor det udsendes elektronisk besluttede vi, at kontingentet for 2010 fortsat skal være kr. 150 om året. Endelig evaluerede vi arbejdsdagen afholdt den 6. december Trods julemåned var ca. 20 mødt op for at lægge deres arbejdskraft på skolen, og dagen sluttede af med en dejlig og velfortjent julefrokost. Vi var enige om, at der tilsvarende i starten af december i år kan planlægges en arbejdsdag, men senere må det heller ikke være. Næste arbejdsdag er fastsat til den 25. april: se opslag. På bestyrelsesmødet den 22. februar brugte vi hovedsageligt tiden til at planlægge generalforsamlingen den 15. marts. Vedtægterne for skolekredsen har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, og vi gennemgik vores forslag til ændring af vedtægterne til fremlæggelse på generalforsamlingen. Endelig planlagde vi programmet for jubilæumstræffet den 5. juni. Her inviteres tidligere elever til 5-, 10- og 15-års jubilæum. Træffet plejer at blive afholdt en lørdag, men i år er det fastsat til en fredag, hvilket skal fremgå tydeligt af indbydelserne. Samme dag holdes sommermøde for elever og forældre på Baunehøj. Nina Bjørner Baunehøj og fonde Dette er ikke et indlæg om madlavning, det drejer sig om Baunehøj Efterskole og økonomi. Baunehøj Efterskoles økonomi er jo hovedsagelig baseret på elevbetaling, men et kærkomment tilskud har altid været når en godgørende fond har set sig i stand til at yde et bidrag. Ligesom i resten af verdenen spiller økonomien en væsentlig rolle, og selvom Baunehøj Efterskole har en sund økonomi, vil uventede indtægter altid give skolen mulighed for lige den ekstra lille indsats som det daglige regnskab måske ikke tillader. Det kan være alt fra renovering af det gamle Baunehøj til en biograftur for en træt lærer. I Baunehøjs Skolebestyrelse er det Jens Kjems der samler trådene mht evt fondskroner, men det er et stort arbejde at undersøge hvilke muligheder der findes. Tidligere har man investeret i opslagsbøger mht dette, og der er også mulighed for at alliere sig med diverse konsulenter for at finde frem til relevante muligheder. Alt dette er naturligvis tidskrævende og forbundet med udgifter, uden at der kan garanteres "valuta for pengene". I forlængelse af Skolebestyrelsens indsats vil vi derfor, sammen med Skolebestyrelsen, gerne opfordre til at alle skolekredsens medlemmer holder øjne og ører åbne for interessante muligheder. Forstået på den måde at hvis I ser noget der kunne være interessant, må I meget gerne kontakte Skolekredsen (Lars Bergstrand - Poulsen, eller eller evt kontakte Jens Kjems direkte. Så skal vi nok sørge for at Skolebestyrelsen undersøger sagen og evt. udformer de nødvendige ansøgninger. Lars Bergstrand-Poulsen, næstformand i skolekredsen 4

5 Teateranmeldelse af forældre Gasolin møder Baunehøj 70 er nostalgi møder håbet for fremtiden Har danske pop/rock sange fra en tidligere generation nogen relevans for Baunehøj anno 2009? I årets teaterfortolkning viste det sig, at svaret må være ja. Katrine og Bjørn havde, sammen med resten af Baunehøjs besætning, formået at bygge et sammenhængende teaterstykke/musical op over 12 af Gasolins gamle sange, komponeret i midten af halvfjerdserne. For os fra forældregenerationen blev det givetvis et genhør med nogle af de sange, vi holdt af da vi var unge, og for os var det ingen overraskelse, at disse sange har kvaliteter, der gør dem hørbare endnu. Men hvordan med årets elever, hvoraf ingen var så meget som et glimt i mors og fars øje dengang sangene var nye? Hvordan de synes, må de selv fortælle, men den gejst og indlevelse de lagde for dagen - selv ved den tredje (og sidste) forestilling antyder, at der må være noget ved sangene selv for dagens kræsne publikum med adgang til alskens musik. Indrammet af to af de mest melodiske af Gasolins sange ( This is my life (en sang om at her er jeg, og I må tage mig som jeg er ) ) og Som et strejf af en dråbe (efter min mening den smukkeste af alle Gasolins sange med håb om en bedre fremtid), fik vi 10 af Gasolins sange, nogle endnu velkendte og nogle der nok mest lever hos hard-core Gasolin fans. Hver af disse sange blev ledsaget af en historie med en til tider overraskende nyfortolkning af sangens tekst. F.eks. så vi Nana (med den røde mund og lange sorte negle) som ret afdæmpet vært ved en familiemiddag med en ualmindelig utiltalende fader, og vi forstod, at hun måske bare trængte til at komme væk fra ham, derfor havde hun valgt det liv, hun levede. Eller Smukke Linda, delvis fortalt med en overraskende og effektiv brug af spotlights, der fokuserede skiftevis på tre hold optrædende. Generelt blev der med en utrolig effektiv brug af belysning bygget et ret dystert og koldt univers med alkoholikere, ludere, gadeslagsmål med politiet, druk og mord. Men også med strejf af poetisk vanvid (i form af en jakkesætklædt Sjagge med røde strømper). Og påfaldende (og skræmmende) er det, at denne verden naturligt kan udspille sig både 1975 og i Alkoholikere og hjemløse har vi stadig; behovet for at gøre noget for at komme ud af en trøstesløs livsbane er stadig lige aktuel, og skæve eksistenser er der i hvert fald ikke kommet færre af. Afslutningen med Som et strejf var igen bygget op med forskellige tableauer på scenen samtidig. De spændte fra Sjagges dødsleje, over kæresteuenigheder til bryllup og børnefamilie, hvert tableau vækket til live efter tur med spotlights. Det var faktisk en både gribende, rørende og opmuntrende afslutning, og med den melodi kan det vel ikke gå helt galt! I lighed med tidligere års teaterforestillinger må man atter betages og forundres over, hvor meget der er nået på bare en uge. Ikke sådan at forstå at resultatet er pænt set i lyset af, at der kun har været kort tid til rådighed, slet ikke. Forestillingen bar præg af, at alle havde præsteret en helstøbt indsats og havde hjertet med, og samtidig var timing og sangindsats i den grad på plads. Orkestrets sikre indsats vidnede om godt med talent og færdigheder og medvirkede kraftigt til, at forestillingen løb af stablen på en så sammenhængende måde. Helt klart en kæmpe indsats, der involverede alle på Baunehøj, men resultatet var det hele værd: En dejlig oplevelse. Lars Bergstrand-Poulsen 5

6 Som et strejf af 70 erne Teateruge på Baunehøj Efterskole Elevindlæg Spotlights bryder den mørklagte scene, i et virvar af farver. Gasolins kendte toner fra This is my life bryder frem, og dæmper det forventningsfulde publikum. Bag kulisserne står 80 spændte elever, der gennem 5 dage har været på en rejse, fra moderne teenager til flippet 70 er karakter. Men hvordan skaber man et teatermiljø på tværs af tiderne? Vi har været ude blandt de nyfødte stjerner, for at få indblik i teaterugens forløb. I medgang og modgang, op til den store weekend. Skrevet af Malthe Nybjerg, Eliana Kassow, Eva Bergstrand & Mads Wildt Rockmusik og 70 er miljø Rockstemningen hang stadig tungt efter premieren lørdag aften. Vi fangede de to orkestermedlemmer, pianisten Mads Lynge og guitaristen Rasmus Teilmann, for at høre deres syn på ugen. Hvordan vækkede i Gasolins gamle numre til dåd, i et lille musiklokale på Baunehøj Efterskole? Tja, Vi gengav dem ikke rigtigt, i hvert fald ikke teknisk. Vi pillede lidt hist og her i noderne, for at give vores eget præg. Det var nok mere det med the Gasolin-spirit. At komme ud over kanten med en sprudlende rockattitude, det var virkelig svært, for ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven. Vi gjorde det dog meget godt til sidst, siger de med et smil på læben. Det har været en fælles beslutning hele vejen igennem, hvis der skulle ændres noget. Det har primært været i guitarspillet eller trommesoloen, da ingen fra musikholdet er de store tekstforfattere. Dog er der ændret en linje i sangen Svinget i solrød. Sætningen put dine penge i Montebello Bank, lavede vi om til put dine penge i Roskilde Bank for at ligge et ironisk synspunkt på nutidens dilemmaer. Men musikken var kun en brøkdel af aftenens triumf. I omklædningsrummet stod tætpakkede amatørskuespillere og strålede som små diamanter. Ugens oprejsning toppede lørdag aften, da premieren var slut og publikum brød ud i jubel. Blandt de grædefærdige mødre og stolte fædre, fandt vi to elever der havde oplevet aftenen fra scenens centrum. Søren Mathiesen, som spillede den barske Jimmie, udtaler til vores spørgsmål om, hvordan de forskellige dramagrupper fik idéerne til stykkets episoder. Det hele bygger på Gasolins sange. Vi stillede dem systematisk op, som de ville komme i teaterstykket, og analyserede dem så, i jagten på en handling. Derefter skulle vi bygge en historiebro så at sige, fra den ene sang til den anden. Dvs. at teaterscenen skulle ligge op til teksterne i sangene. Det var udfordrende, og virkede umuligt, men det hele gik til sidst op i en højere enhed og resultatet har I selv set. Hvordan skaber man et 70 er miljø der indeholder nutidens problematikker? Hvis man drager paralleller mellem sangenes budskaber og nutidens virkelighed, er der en overraskende rød tråd. Man kan sige at Sjagge fra stykket, er dén røde tråd, der vandrer op igennem tidens problematikker og stiller spørgsmålstegn ved samfundets værdier. For at skabe et miljø i øjenhøjde, har vi på dramaholdene taget udgangspunkt i hverdagsproblemerne, præcis som i Gasolins tekster. ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven Var det vigtigt at give jeres eget præg på numrene? 6

7 Sprudlende energi og stille sjæler Blandt myldret af unge mennesker, snakkede vi også med Emilie Särs, en pige fra danseholdet, som ivrigt fortalt om meningen bag koreografien og dét at slå sig løs på dansegulvet. Vi var jo 9 vidt forskellige dansere, hvor nogle havde danset indenfor specifikke genre, såsom Hip Hop, mavedans, og breakdance, mens andre var helt nye på gulvet. Vi fik den hovedopgave at lave en dans til sangen kloden drejer stille rundt, så det var en ny og udfordrende opgave. Det var især svært at finde et beat og et flow. Vi prøvede at lave noget elegant solodans, hvor vi fik flettet breakdance ind, til vores eneste profmandlige danser. Dansen sluttede smukt da 8 drenge erobrede dansegulvet og førte deres piger rundt i en lidenskabelig tango. Hun fortsætter... Koreografien skulle sætte publikum i stemning. Dansen til Kloden drejer stille rundt er følelsesladet og symbolisere kærlighed mellem to personer. Vi kunne ikke lade være med at håbe på en tåre eller to hos publikum. Stik modsat er dansen til sangen Splittergal. Den havde et helt andet udtryk, med sine vilde snurreture, freestyle, hop, spring og spark. Sammensat skulle det give indtryk af dyrisk vildskab og få den sprudlende energi helt ned til de bagerste rækker. Uden for rampelyset, stod et hold elever med kæmpe betydning for teatrets udstråling. Kulissefolket. Der hersker ingen tvivl om, at et kæmpe arbejde er lagt bag de malede vægge. Ida Olsen bekræfter vores teori. De første par dage gik med at designe de rette omgivelser til stykket. Men dagene tog hurtigt til, og ligeså gjorde arbejdet. Det var altid kulisseholdet som skulle arbejde til de sene timer, og der var ingen tid til de trætte fødder. Men ugen har givet mig et godt indblik i dét, at arbejde backstage. Det er utrolig sjovt, og man får lov til at udfolde sine kreative sider. Uden os ville stykket ikke have givet indtryk af hårdkogt bymiljø. En uge er gået. Scenen og tribunerne er væk, men minderne er kommet for at blive. Holdningerne er forskellige, dog er én ting sikkert: En teateruge skaber ikke sig selv. Hårdt arbejde, samt litervis af kaffe, er et standardkrav for tilblivelsen af et godt teaterstykke. Bag kulisserne og de funklende stjerneskud, ligger et større socialt bånd, bygget på et blomstrende fællesskab. Det er denne ånd, der skaber en uforglemmelig lørdag aften. Hvor en stille efterskole, forvandles til et broadway-show, hvor alt kan ske. Det var en lørdag aften - Gasolin 7

8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted: Uden titel Billedet hænger Billedet hænger oppe Billedet hænger oppe i loftet Billedet hænger ikke oppe i loftet Billedet hænger på væggen Billedet hænger ikke på væggen Billedet hænger på en plade som hænger på væggen Pladen hænger ikke på væggen Pladen er en del af kaminen Kaminen står på gulvet Søren Mathiesen Fantasien. Spanskrøret, som smælder på mine baller, op ad min ryg, det lange tynde rør, jeg kan høre det hvisler i luften. Røret bliver til et sugerør til min første børnefødselsdag, men boller og kakao, og ind kommer mor med kagen. Nej, det er ikke en kage det er en ufo der flyver ud igennem rummet og alle galakserne, ind i en kæmpe støv sky. Det er da ikke en støv sky, det er en lille prut, og puuha hvor den lugter, den lugt den kender jeg, den kommer fra kontainer pladsen, der hvor far tager mig hen og kigger på gravkøer og lastbiler, de lastbiler jeg leger med på mit tæppe hele dagen. Og når jeg leger løber jeg på solen og kaster med månen for jeg kan alt, for jeg er fantasien. Oliver Hansen 8

9 Tema: Baunehøj 2012 Lokalsamfundet Frontalt angreb på gamle grænser og etniske skel I uge 30 ( juli) bliver der rettet et frontalt angreb på gamle kommunegrænser og de etniske skel i Fre derikssund Kommune. Det sker på Baunehøj Efterskole ved Kulhuse på toppen af Hornsherred. Det er et led i kommunens markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. I uge 30 er efterskolen ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Forskellighed og Fællesskab - projektet tager udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. I uge 30 holdes der således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele gammeldanske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uger skal feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Da projektet gennemføres af ildsjæle og frivillig arbejdskraft er deltagerprisen kun 900 kr. for børn indtil 15 år og 1500 kr. for voksne. Et kommunalt tilskud på kr. og velvillige reaktioner på ansøgninger om sponsorstøtte, gør det tillige muligt, hvor der er behov for det, at tilbyde fripladser eller tilskud til betaling af kursusafgiften. Som talsmand for den borgergruppe, der har sat sig for at gennemføre Forskellighed og Fællesskab, siger forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, at det er fællesskabet og ikke forskelligheden, der skal sættes i højsædet. Fællesskabet dækker også, at deltagerne i et vist omfang, skal være fælles om praktiske gøremål. At hjælpe og lære af hinanden er vejen til integration og formålet med familieferien på Baunehøj Efterskole i uge 30. Ideen til Fællesskab og Forskellighed kom til verden på det informationsmøde, hvor byrådets Jubilæums komite i november opfordrede repræsentanter for kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner m.m. til at engagere sig markeringen af Frederikssunds 200 års købstadsjubilæet i sommeren Uffe Raahede og Birger Kristensen er idemænd og initiativtagere til jubilæumsprojektet For skellighed og Fællesskab på Baunehøj Efterskole På dette møde stillede forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, skolen til rådighed for et jubilæumsar rangement i uge 30. Det tilbud greb tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede og Birger Kri stensen indledte et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet Forskellighed og Fællesskab, som de håber kommer til at række ud over jubilæumsåret. 9

10 Tema: Baunehøj Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationspro jekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbage vendende integrations-ini tiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende pro jekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. Billeder fra ferieugen for danske og nydanske familier sommeren

11 Opslagstavlen Arbejdsdag HUSK arbejdsdag på Baunehøj lørdag den 25. April. Det vil være muligt efter arbejdsdagen at bestille bord i den berømte restaurant KokAmok. Tilmelding via skolens hjemmeside. Jubilæumstræf og sommermøde Jubilæumstræf og sommermøde fredag den 5. juni 2009 Jubilæumstræf kl og sommermøde kl.13. Bemærk det i år afholdes en fredag! Tour de farvel HUSK "tour de farvel" søndag eftermiddag d. 14 juni 2009 for nuværende årgangs forældre. Formålet med "tour de farvel" er at skabe en god ramme for gensidig evaluering og hyggeligt samvær for årgangen. Det er et arrangement med praktisk arbejde, oprydning i husgrupperne, spil og leg, kage og kaffe. Invitation med nærmere oplysninger udsendes pr. mail. 11

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 45 15. oktober 2009 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale.

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. Prædiken til søndag den 23. august 2015 Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. salmer: 392, 564, 538, 367 Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. At blive ramt af stumhed,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2016. Tekster. Luk. 2,1-14 Livet blev forandret af et barn. Det er en fælles oplevelse for alle mødre og fædre. Livet blev forandret da de mødte livet gennem den gave et barn

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære I klubben kan jeres barn være en del af mange forskellige fællesskaber. Klubtilbuddet kan fint kombineres med både ungdomsskole, sports-

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 30. januar 2015 Fredagsbrev nr. 809 Næste uge: 31. januar 03.februar 05.februar 05.februar UGE 7 Baunen udlejet Lærermøde 4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek Fastelavn på skolen Bestyrelsesmøde

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk ww.ko N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 23. juni 2006 Kære 9. klasser. I skal nu ud i livet. Vi skal sige

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 28 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge28_familie_arbejde.indd 1 06/07/10 11.44 Uge 28 l Familie og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere