Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 43 marts 2009

2 Væksthuset nr. 43. Indholdsfortegnelse: 2. Indholdsfortegnelse 3. Uffe s klumme 4. Nyt fra Skolekredsen 5 Teateranmeldelse Forældre 6 Teateranmeldelse Elever 8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted 9 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. juni Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2009 på e- mail-adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Næstformand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Vennekræsen Formand: Oskar Olesen Buesøvej 12, 4000 Roskilde Tlf: Skolekredsen: Formand: Kathrine Velin Hansen Nakskovvej 3, 1. sal tv Valby Tlf:

3 Uffes klumme Religion og Politik Hvis ordet skaber, hvad det nævner, så er Danmark i øjeblikket involveret i to krige: Afghanistankrigen og Bandekrigen. Der er magt, politik og religion i krigene, og man slår hinanden ihjel begge steder. Uanset hvad Fogh siger om, at religionen skal ud af det offentlige rum og alene være en sag mellem det enkelte menneske og dets Gud, så er det det stik modsatte, der sker. Religion spiller en stigende rolle i internationale konflikter og i det offentlige liv i de enkelte lande. De sidste 50 års globale folkevandringer har tvunget den 1000 år gamle vesteuropæiske kulturkristendom til live. Danske Anders Fogh, engelske Tony Blair, franske Nicolas Sarkozy, tyske Angela Merkel, italienske Berlusconi, pave Benedict CVI og mange flere må hele tiden forholde sig til og udtale sig om religiøse spørgsmål, om forholdet mellem religion og politik, stat og kirke m.m. Vender vi lige tilbage til Grundtvig, så argumenterede han for, at der ved siden af statskirken skulle være plads til frie kirkesamfund. Ethvert menneske skulle have frihed og ret til at løse sognebånd dvs. frit kunne vælge sin præst - ægteskab og konfirmation skulle være borgerlige indretninger og skilles fra kirken. Der skulle være absolut religionsfrihed, dvs. frihed til at have hvilken religion, man ville eller slet ingen religion at have. Grundtvig gik videre endnu. På den grundlovgivende rigsdagsforsamling i 1848 forslog han en grundlovsparagraf for folkekirken, som lød: Så længe den overvejende del af folket har fælles gudsdyrkelse, skal der i hele riget på offentlig bekostning, vedligeholdes en tilsvarende indretning under navn af den danske folkekirke. Grundtvig kunne hverken gå ind for, at folkets kirke skulle have et navn, som den har nu (den evangelisklutherske kirke) eller at nogen skulle være medlem af kirken. Dronningen er den eneste i dette land, som skal være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Var der religionsfrihed, måtte det gælde for alle uden undtagelse. Og endelig, når flertallet af danskere ikke længere ville bruge folkets kirke, måtte den vel ophøre! Dåbstallet i Københavns Stift er nu 50 %, 5 % af folkekirkens medlemmer bruger kerneydelsen søndag formiddag osv. Folkekirken er under afvikling, og halvdelen af de folkekirker vil lukke i den næste generation, hvis tendenserne fortsætter. En moderne dansker kan med sin fornuft ikke have en religion eller tro på en Gud. Han eller hun er ateister, der ikke længere vil bruge kirken og kristendommen med religiøs alvor. Argumentet er bl.a., at historien jo viser, at det er en dødsens farlig cocktail at blande religion og politik. Spørgsmålet er imidlertid, om historien ikke også viser, at Stalin, Hitler, Mao og det 20. århundredes turbokapitalisme viser skæmmende alternativer, når mennesket alene er overladt til sin fornuft. Det, der efter min opfattelse skal holde religiøse og politiske magtmennesker i ave er et levende folk, der gennem ord og handling viser, at kærlighed og klogskab, tro og viden kan gå hånd i hånd, at vi kan skabe forpligtende fællesskaber med stor kulturel, etnisk og religiøs frihed. Det er et folkeligt anliggende, som man ikke bør betro præster og politikere. Marts 2009 Uffe Raahede 3

4 Skolekredsen Nyt fra skolekredsens bestyrelse Skolekredsens bestyrelse har afholdt to møder i På mødet den 12. januar drøftede vi bl.a. indholdet i de kommende numre af Væksthuset. Det er hensigten at vi gennem bladet vil knytte skolens strategi til det daglige liv f.eks. gennem temaartikler som Baunehøj 2012 s. 9.Vi drøftede også den tekniske del vedrørende elektronisk udsendelse Vi gennemgik endvidere regnskabet for 2008 og godkendte budgettet for På baggrund af skolekredsens gode økonomi bl.a. er der ingen udgifter til Væksthuset nu hvor det udsendes elektronisk besluttede vi, at kontingentet for 2010 fortsat skal være kr. 150 om året. Endelig evaluerede vi arbejdsdagen afholdt den 6. december Trods julemåned var ca. 20 mødt op for at lægge deres arbejdskraft på skolen, og dagen sluttede af med en dejlig og velfortjent julefrokost. Vi var enige om, at der tilsvarende i starten af december i år kan planlægges en arbejdsdag, men senere må det heller ikke være. Næste arbejdsdag er fastsat til den 25. april: se opslag. På bestyrelsesmødet den 22. februar brugte vi hovedsageligt tiden til at planlægge generalforsamlingen den 15. marts. Vedtægterne for skolekredsen har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, og vi gennemgik vores forslag til ændring af vedtægterne til fremlæggelse på generalforsamlingen. Endelig planlagde vi programmet for jubilæumstræffet den 5. juni. Her inviteres tidligere elever til 5-, 10- og 15-års jubilæum. Træffet plejer at blive afholdt en lørdag, men i år er det fastsat til en fredag, hvilket skal fremgå tydeligt af indbydelserne. Samme dag holdes sommermøde for elever og forældre på Baunehøj. Nina Bjørner Baunehøj og fonde Dette er ikke et indlæg om madlavning, det drejer sig om Baunehøj Efterskole og økonomi. Baunehøj Efterskoles økonomi er jo hovedsagelig baseret på elevbetaling, men et kærkomment tilskud har altid været når en godgørende fond har set sig i stand til at yde et bidrag. Ligesom i resten af verdenen spiller økonomien en væsentlig rolle, og selvom Baunehøj Efterskole har en sund økonomi, vil uventede indtægter altid give skolen mulighed for lige den ekstra lille indsats som det daglige regnskab måske ikke tillader. Det kan være alt fra renovering af det gamle Baunehøj til en biograftur for en træt lærer. I Baunehøjs Skolebestyrelse er det Jens Kjems der samler trådene mht evt fondskroner, men det er et stort arbejde at undersøge hvilke muligheder der findes. Tidligere har man investeret i opslagsbøger mht dette, og der er også mulighed for at alliere sig med diverse konsulenter for at finde frem til relevante muligheder. Alt dette er naturligvis tidskrævende og forbundet med udgifter, uden at der kan garanteres "valuta for pengene". I forlængelse af Skolebestyrelsens indsats vil vi derfor, sammen med Skolebestyrelsen, gerne opfordre til at alle skolekredsens medlemmer holder øjne og ører åbne for interessante muligheder. Forstået på den måde at hvis I ser noget der kunne være interessant, må I meget gerne kontakte Skolekredsen (Lars Bergstrand - Poulsen, eller eller evt kontakte Jens Kjems direkte. Så skal vi nok sørge for at Skolebestyrelsen undersøger sagen og evt. udformer de nødvendige ansøgninger. Lars Bergstrand-Poulsen, næstformand i skolekredsen 4

5 Teateranmeldelse af forældre Gasolin møder Baunehøj 70 er nostalgi møder håbet for fremtiden Har danske pop/rock sange fra en tidligere generation nogen relevans for Baunehøj anno 2009? I årets teaterfortolkning viste det sig, at svaret må være ja. Katrine og Bjørn havde, sammen med resten af Baunehøjs besætning, formået at bygge et sammenhængende teaterstykke/musical op over 12 af Gasolins gamle sange, komponeret i midten af halvfjerdserne. For os fra forældregenerationen blev det givetvis et genhør med nogle af de sange, vi holdt af da vi var unge, og for os var det ingen overraskelse, at disse sange har kvaliteter, der gør dem hørbare endnu. Men hvordan med årets elever, hvoraf ingen var så meget som et glimt i mors og fars øje dengang sangene var nye? Hvordan de synes, må de selv fortælle, men den gejst og indlevelse de lagde for dagen - selv ved den tredje (og sidste) forestilling antyder, at der må være noget ved sangene selv for dagens kræsne publikum med adgang til alskens musik. Indrammet af to af de mest melodiske af Gasolins sange ( This is my life (en sang om at her er jeg, og I må tage mig som jeg er ) ) og Som et strejf af en dråbe (efter min mening den smukkeste af alle Gasolins sange med håb om en bedre fremtid), fik vi 10 af Gasolins sange, nogle endnu velkendte og nogle der nok mest lever hos hard-core Gasolin fans. Hver af disse sange blev ledsaget af en historie med en til tider overraskende nyfortolkning af sangens tekst. F.eks. så vi Nana (med den røde mund og lange sorte negle) som ret afdæmpet vært ved en familiemiddag med en ualmindelig utiltalende fader, og vi forstod, at hun måske bare trængte til at komme væk fra ham, derfor havde hun valgt det liv, hun levede. Eller Smukke Linda, delvis fortalt med en overraskende og effektiv brug af spotlights, der fokuserede skiftevis på tre hold optrædende. Generelt blev der med en utrolig effektiv brug af belysning bygget et ret dystert og koldt univers med alkoholikere, ludere, gadeslagsmål med politiet, druk og mord. Men også med strejf af poetisk vanvid (i form af en jakkesætklædt Sjagge med røde strømper). Og påfaldende (og skræmmende) er det, at denne verden naturligt kan udspille sig både 1975 og i Alkoholikere og hjemløse har vi stadig; behovet for at gøre noget for at komme ud af en trøstesløs livsbane er stadig lige aktuel, og skæve eksistenser er der i hvert fald ikke kommet færre af. Afslutningen med Som et strejf var igen bygget op med forskellige tableauer på scenen samtidig. De spændte fra Sjagges dødsleje, over kæresteuenigheder til bryllup og børnefamilie, hvert tableau vækket til live efter tur med spotlights. Det var faktisk en både gribende, rørende og opmuntrende afslutning, og med den melodi kan det vel ikke gå helt galt! I lighed med tidligere års teaterforestillinger må man atter betages og forundres over, hvor meget der er nået på bare en uge. Ikke sådan at forstå at resultatet er pænt set i lyset af, at der kun har været kort tid til rådighed, slet ikke. Forestillingen bar præg af, at alle havde præsteret en helstøbt indsats og havde hjertet med, og samtidig var timing og sangindsats i den grad på plads. Orkestrets sikre indsats vidnede om godt med talent og færdigheder og medvirkede kraftigt til, at forestillingen løb af stablen på en så sammenhængende måde. Helt klart en kæmpe indsats, der involverede alle på Baunehøj, men resultatet var det hele værd: En dejlig oplevelse. Lars Bergstrand-Poulsen 5

6 Som et strejf af 70 erne Teateruge på Baunehøj Efterskole Elevindlæg Spotlights bryder den mørklagte scene, i et virvar af farver. Gasolins kendte toner fra This is my life bryder frem, og dæmper det forventningsfulde publikum. Bag kulisserne står 80 spændte elever, der gennem 5 dage har været på en rejse, fra moderne teenager til flippet 70 er karakter. Men hvordan skaber man et teatermiljø på tværs af tiderne? Vi har været ude blandt de nyfødte stjerner, for at få indblik i teaterugens forløb. I medgang og modgang, op til den store weekend. Skrevet af Malthe Nybjerg, Eliana Kassow, Eva Bergstrand & Mads Wildt Rockmusik og 70 er miljø Rockstemningen hang stadig tungt efter premieren lørdag aften. Vi fangede de to orkestermedlemmer, pianisten Mads Lynge og guitaristen Rasmus Teilmann, for at høre deres syn på ugen. Hvordan vækkede i Gasolins gamle numre til dåd, i et lille musiklokale på Baunehøj Efterskole? Tja, Vi gengav dem ikke rigtigt, i hvert fald ikke teknisk. Vi pillede lidt hist og her i noderne, for at give vores eget præg. Det var nok mere det med the Gasolin-spirit. At komme ud over kanten med en sprudlende rockattitude, det var virkelig svært, for ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven. Vi gjorde det dog meget godt til sidst, siger de med et smil på læben. Det har været en fælles beslutning hele vejen igennem, hvis der skulle ændres noget. Det har primært været i guitarspillet eller trommesoloen, da ingen fra musikholdet er de store tekstforfattere. Dog er der ændret en linje i sangen Svinget i solrød. Sætningen put dine penge i Montebello Bank, lavede vi om til put dine penge i Roskilde Bank for at ligge et ironisk synspunkt på nutidens dilemmaer. Men musikken var kun en brøkdel af aftenens triumf. I omklædningsrummet stod tætpakkede amatørskuespillere og strålede som små diamanter. Ugens oprejsning toppede lørdag aften, da premieren var slut og publikum brød ud i jubel. Blandt de grædefærdige mødre og stolte fædre, fandt vi to elever der havde oplevet aftenen fra scenens centrum. Søren Mathiesen, som spillede den barske Jimmie, udtaler til vores spørgsmål om, hvordan de forskellige dramagrupper fik idéerne til stykkets episoder. Det hele bygger på Gasolins sange. Vi stillede dem systematisk op, som de ville komme i teaterstykket, og analyserede dem så, i jagten på en handling. Derefter skulle vi bygge en historiebro så at sige, fra den ene sang til den anden. Dvs. at teaterscenen skulle ligge op til teksterne i sangene. Det var udfordrende, og virkede umuligt, men det hele gik til sidst op i en højere enhed og resultatet har I selv set. Hvordan skaber man et 70 er miljø der indeholder nutidens problematikker? Hvis man drager paralleller mellem sangenes budskaber og nutidens virkelighed, er der en overraskende rød tråd. Man kan sige at Sjagge fra stykket, er dén røde tråd, der vandrer op igennem tidens problematikker og stiller spørgsmålstegn ved samfundets værdier. For at skabe et miljø i øjenhøjde, har vi på dramaholdene taget udgangspunkt i hverdagsproblemerne, præcis som i Gasolins tekster. ikke alle render rundt med en rockstjerne i maven Var det vigtigt at give jeres eget præg på numrene? 6

7 Sprudlende energi og stille sjæler Blandt myldret af unge mennesker, snakkede vi også med Emilie Särs, en pige fra danseholdet, som ivrigt fortalt om meningen bag koreografien og dét at slå sig løs på dansegulvet. Vi var jo 9 vidt forskellige dansere, hvor nogle havde danset indenfor specifikke genre, såsom Hip Hop, mavedans, og breakdance, mens andre var helt nye på gulvet. Vi fik den hovedopgave at lave en dans til sangen kloden drejer stille rundt, så det var en ny og udfordrende opgave. Det var især svært at finde et beat og et flow. Vi prøvede at lave noget elegant solodans, hvor vi fik flettet breakdance ind, til vores eneste profmandlige danser. Dansen sluttede smukt da 8 drenge erobrede dansegulvet og førte deres piger rundt i en lidenskabelig tango. Hun fortsætter... Koreografien skulle sætte publikum i stemning. Dansen til Kloden drejer stille rundt er følelsesladet og symbolisere kærlighed mellem to personer. Vi kunne ikke lade være med at håbe på en tåre eller to hos publikum. Stik modsat er dansen til sangen Splittergal. Den havde et helt andet udtryk, med sine vilde snurreture, freestyle, hop, spring og spark. Sammensat skulle det give indtryk af dyrisk vildskab og få den sprudlende energi helt ned til de bagerste rækker. Uden for rampelyset, stod et hold elever med kæmpe betydning for teatrets udstråling. Kulissefolket. Der hersker ingen tvivl om, at et kæmpe arbejde er lagt bag de malede vægge. Ida Olsen bekræfter vores teori. De første par dage gik med at designe de rette omgivelser til stykket. Men dagene tog hurtigt til, og ligeså gjorde arbejdet. Det var altid kulisseholdet som skulle arbejde til de sene timer, og der var ingen tid til de trætte fødder. Men ugen har givet mig et godt indblik i dét, at arbejde backstage. Det er utrolig sjovt, og man får lov til at udfolde sine kreative sider. Uden os ville stykket ikke have givet indtryk af hårdkogt bymiljø. En uge er gået. Scenen og tribunerne er væk, men minderne er kommet for at blive. Holdningerne er forskellige, dog er én ting sikkert: En teateruge skaber ikke sig selv. Hårdt arbejde, samt litervis af kaffe, er et standardkrav for tilblivelsen af et godt teaterstykke. Bag kulisserne og de funklende stjerneskud, ligger et større socialt bånd, bygget på et blomstrende fællesskab. Det er denne ånd, der skaber en uforglemmelig lørdag aften. Hvor en stille efterskole, forvandles til et broadway-show, hvor alt kan ske. Det var en lørdag aften - Gasolin 7

8 Digte fra Baunehøjs skriveværksted: Uden titel Billedet hænger Billedet hænger oppe Billedet hænger oppe i loftet Billedet hænger ikke oppe i loftet Billedet hænger på væggen Billedet hænger ikke på væggen Billedet hænger på en plade som hænger på væggen Pladen hænger ikke på væggen Pladen er en del af kaminen Kaminen står på gulvet Søren Mathiesen Fantasien. Spanskrøret, som smælder på mine baller, op ad min ryg, det lange tynde rør, jeg kan høre det hvisler i luften. Røret bliver til et sugerør til min første børnefødselsdag, men boller og kakao, og ind kommer mor med kagen. Nej, det er ikke en kage det er en ufo der flyver ud igennem rummet og alle galakserne, ind i en kæmpe støv sky. Det er da ikke en støv sky, det er en lille prut, og puuha hvor den lugter, den lugt den kender jeg, den kommer fra kontainer pladsen, der hvor far tager mig hen og kigger på gravkøer og lastbiler, de lastbiler jeg leger med på mit tæppe hele dagen. Og når jeg leger løber jeg på solen og kaster med månen for jeg kan alt, for jeg er fantasien. Oliver Hansen 8

9 Tema: Baunehøj 2012 Lokalsamfundet Frontalt angreb på gamle grænser og etniske skel I uge 30 ( juli) bliver der rettet et frontalt angreb på gamle kommunegrænser og de etniske skel i Fre derikssund Kommune. Det sker på Baunehøj Efterskole ved Kulhuse på toppen af Hornsherred. Det er et led i kommunens markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. I uge 30 er efterskolen ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Forskellighed og Fællesskab - projektet tager udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. I uge 30 holdes der således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele gammeldanske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uger skal feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Da projektet gennemføres af ildsjæle og frivillig arbejdskraft er deltagerprisen kun 900 kr. for børn indtil 15 år og 1500 kr. for voksne. Et kommunalt tilskud på kr. og velvillige reaktioner på ansøgninger om sponsorstøtte, gør det tillige muligt, hvor der er behov for det, at tilbyde fripladser eller tilskud til betaling af kursusafgiften. Som talsmand for den borgergruppe, der har sat sig for at gennemføre Forskellighed og Fællesskab, siger forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, at det er fællesskabet og ikke forskelligheden, der skal sættes i højsædet. Fællesskabet dækker også, at deltagerne i et vist omfang, skal være fælles om praktiske gøremål. At hjælpe og lære af hinanden er vejen til integration og formålet med familieferien på Baunehøj Efterskole i uge 30. Ideen til Fællesskab og Forskellighed kom til verden på det informationsmøde, hvor byrådets Jubilæums komite i november opfordrede repræsentanter for kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner m.m. til at engagere sig markeringen af Frederikssunds 200 års købstadsjubilæet i sommeren Uffe Raahede og Birger Kristensen er idemænd og initiativtagere til jubilæumsprojektet For skellighed og Fællesskab på Baunehøj Efterskole På dette møde stillede forstander Uffe Raahede, Baunehøj Efterskole, skolen til rådighed for et jubilæumsar rangement i uge 30. Det tilbud greb tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede og Birger Kri stensen indledte et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet Forskellighed og Fællesskab, som de håber kommer til at række ud over jubilæumsåret. 9

10 Tema: Baunehøj Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationspro jekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbage vendende integrations-ini tiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende pro jekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. Billeder fra ferieugen for danske og nydanske familier sommeren

11 Opslagstavlen Arbejdsdag HUSK arbejdsdag på Baunehøj lørdag den 25. April. Det vil være muligt efter arbejdsdagen at bestille bord i den berømte restaurant KokAmok. Tilmelding via skolens hjemmeside. Jubilæumstræf og sommermøde Jubilæumstræf og sommermøde fredag den 5. juni 2009 Jubilæumstræf kl og sommermøde kl.13. Bemærk det i år afholdes en fredag! Tour de farvel HUSK "tour de farvel" søndag eftermiddag d. 14 juni 2009 for nuværende årgangs forældre. Formålet med "tour de farvel" er at skabe en god ramme for gensidig evaluering og hyggeligt samvær for årgangen. Det er et arrangement med praktisk arbejde, oprydning i husgrupperne, spil og leg, kage og kaffe. Invitation med nærmere oplysninger udsendes pr. mail. 11

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 45 15. oktober 2009 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud.

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud. KÆLDEREN På vej I et virvar af venskaber, hormoner og mobiltelefoner, møder vi dem. Kælderbørnene. På vej. Mellem skole og hjem, mellem stor og endnu større, mellem leg og alvor, mellem gode venner og

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere