LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet FEBRUAR FEBRUAR 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf Betaling og priser, kontakt: Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. Årsopgørelse d. 10/02. Priser pr. kubikmeter kr. 31,34 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) Fast afgift kr. 250,00 Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kassereren Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er 15. Vandværkets hjemmeside:

3 MÅRSLET-bladet FEBRUAR MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidebilleder Fotos: Jørgen Lauritsen Mårslet Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1800 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Mårslet Bladet er byens bindeled Rygter trives altid godt i et lille samfund. Også i Mårslet hvor et af dem i efteråret talte om potentielle udbrydere fra Mårslet Bladet. Idéen skulle være at udgive sit eget blad i troen på bedre at kunne nå målgruppen og i håbet om at kunne spare penge på trykkontoen. Rumlerierne kan få en række kedelige konsekvenser. Forlader en såkaldt storbruger, d.v.s. skolen, menighedsrådet og TMG bladet, vil dets økonomiske fundament begynde at smuldre. Storbrugerne betaler hver et årligt beløb mod et fast antal sider i hvert nummer. Sammen med annonceindtægter, støtteindbetalinger og blot tre frivillige personers arbejde sikrer beløbet bladets udgivelse. Mårslet Bladet er i forvejen under voksende økonomisk pres da antallet af husstande der gratis modtager bladet hver måned stiger. I de kommende år vil antallet af eksemplarer, der skal deles ud, eksplodere i takt med udbygningen af byen. Bladet som byens bindeled kan derfor hurtigt komme ud i en kamp for overlevelse der kan blive dyr på flere måder. Også er et uundværligt nyhedsmedie og opslagsværk i byen. Men bladet har en anden fordel som er svær at konkurrere med: Hver husstand og alle uanset alder får et eksemplar i postkassen. Hvor hjemmesiden når de der aktivt opsøger den, får alle beboere i 8320 på samme tid mulighed for at blive opdateret på begivenheder i byen, nyheder fra skolen, menighedsrådet, præsten, idrætsforeningen, lokalcentret o.s.v. Begynder faste og markante bidragydere at springe fra for at udgive deres eget vil de ikke blot opdage at det kommer til at koste dem flere penge. De vil også slå en sprække i den fælles kommunikationskanal som kan blive det kit der binder et forvokset Mårslet sammen i årene der kommer. Forsvinder det fælles medie, risikerer fællesskabet at blegne. I værste fald ender vi med et Mårslet N, Mårslet C og Mårslet S. Steen Bille Tryk: Werks offset A/S Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Alice Sørensen Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 Under denne rubrik vil vi gerne bringe ja, netop nyt fra Fællesrådet! Der vil dog også kunne forekomme refleksioner over sager, som ikke er helt nye, og netop her først i det nye år vil det da være sådan. Velkommen I 2006 kommer vi til at sige Velkommen! til rigtig mange nye mårslettere. Vi har i 2005 været igennem et turbulent forløb med politikere og embedsmænd i Århus Kommune i forbindelse med den kommende udbygning. Det har ikke været problemfrit hele vejen, men vi ser nu frem til at fortsætte den samarbejdslinie, som reelt er den eneste vej frem. Fællesrådet har udarbejdet en meget lang arbejdsliste for året De vigtigste aktiviteter har alle relationer til Ny Mårslet, som vi lidt i spøg kalder det udbyggede Mårslet. De allervigtigste områder skal nævnes her: Trafikken Vi har haft et meget udbytterigt samarbejde med vejkontoret et samarbejde, der har bevirket, at vi har sat et endog meget stort fingeraftryk i et vejnotat vedrørende Mårslet. Dette gode samarbejde skal fortsætte, så vi får så stor indflydelse som muligt på de vejløsninger, der er helt nødvendige for at klare trafikken i fremtiden. Skolen I samarbejde med skolebestyrelsen er det lykkedes at få kommunen til at lave nogle mere realistiske prognoser for skoleområdet. Disse prognoser MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 Nyt fra Fællesrådet tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier for udbygningen i Mårslet, nemlig med hhv. 40, 50 og 60 familieboliger om året i de kommende år. Skolen har her fået et værktøj til kommunikation med kommunen, som det ville have været meget svært at undvære. Da en stor del af fællesskabet i Mårslet netop opstår omkring skolen, prioriterer vi samarbejdet med skolen meget højt. Børn og unge Institutioner for børn og unge er allerede nu fyldt til bristepunktet. Der har i år været en merindskrivning af 28 børn i eksisterende børneinstitutioner; på trods heraf siger de officielle prognoser på børneområdet, at der kun bliver en tilvækst på 9 pladser i de tre år ! Vi har dokumenteret det helt uholdbare i disse prognoser på en måde, som politikkerne vist ikke glemmer i hast. På ungeområdet har Midgården en vigtig mission, men personalesituationen er ikke holdbar! Kultur og idræt Vi har et stærkt ønske om et kombibibliotek i Mårslet. Vi har fremført dette ønske overfor kommunen, og vi har gode forhåbninger om et positivt resultat. Ikke mindst på baggrund af den nye politik på biblioteksområdet, hvoraf det klart fremgår, at kombiblioteker er en væsentlig brik. Vi skal arbejde målbevidst for at den kommende skoleudvidelse også vil komme til at rumme et kombibibliotek. Det er desuden essentielt i forbindelse med skoleudvidelsen, at der sørges for de fornødne faciliteter til idræt, såvel indendørs som udendørs. MÅRSLET FÆLLESRÅD Æstetiske tiltag i midtbyen Vi har fået sat æstetikken i Mårslets midtby på den politiske dagsorden. Rådmand Poul B. Skou var klar til at indgå i en drøftelse om konkrete tiltag nu bliver opgaven at sætte Peter Thyssen så godt ind i sagerne, at vi kan arbejde videre mod en realisering af de gode ideer! Nye udfordringer Der er slet ingen tvivl om, at der også for Århus Kommune ligger nogle store udfordringer i forbindelse med den nye kommunalstruktur. Vores vigtigste mission bliver derfor at sørge for, at Mårslet stadig er på den politiske dagsorden. Vi skal i det nye år udnytte den styrke, som et større Mårslet vil give, både ved at trække på de ressourcer, som nye beboere vil give og ved at bruge den større vægt, som vi har i kraft af, at vi er det område, der står for den største planlagte vækst i Århus Kommune! Fællesrådet ønsker alle Mårslet- Bladets læsere et Godt Nytår! Keld Schmidt-Møller Formand Mårslet Fællesråd

5 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Bliv en af MårsletBladets venner Kan du svare ja til, at du følger med i den debat og de aktiviteter, som foregår i Mårslet og omegn, så er du måske også villig til at hjælpe Mårsletbladet til en økonomisk stabilitet. Udgifterne til trykning og distribution er tunge poster på et budget der kun baserer sig på skiftende annonceindtægter og tilskud fra Fællesrådet, Kirke, Skole TMG og andre foreninger (også kaldet Storbrugerne ) Mårsletbladets venner blev oprettet for 8 år siden med det formål at styrke bladets økonomi. Sker det, vil bladet forhåbentlig kunne fortsætte sin linje som et blad, der sikrer dig indsigt i de lokale begivenheder og hændelser, samt være forum for debatskabende indlæg. Den støtte vi har modtaget gennem årene, har lige været den ekstra ressource der har gjort at vi ikke af sparehensyn, har været nødt til at beskære bladets sideantal og kvalitet. I bladet finder du et indbetalingskort. Indbetaler du f.eks. 100 kroner via posthus, bank eller netbank, er du med til at støtte Mårsletbladet. Bladets regnskab for 2005 kommer ganske vist ud med et underskud, hvilket skyldes ekstra udgifter til vort tidligere trykkeri, stor stigning i portoudgifter, samt at vi udgav Majnummeret i farver på alle sider. Der skal således kun få afvigelser til i driften, for at der kommer ubalance i økonomien. Når der i løbet af de næste par år bliver mange flere husstande i Mårslet, bliver det således noget af en udfordring at få økonomien til at hænge sammen, idet omkostningerne til trykning af flere blade og dermed også portoudgifterne stiger, uden at indtægtsgrundlaget for bladet stiger tilsvarende. Budgettet for bladet i år ligger på kr. Eller 11,25 kr. pr. blad. Eller udtryk på anden måde, så er totalprisen for en side i bladet 505 kr. Her under er vist en illustration på hvor pengene kommer fra og hvordan de anvendes. Indtægter Udgifter Annoncer Storbrugerne Bladets venner Trykning Distribution Øvrige omkostninger Bladgruppen

6 6 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 Indsigelser mod ombygning af kiosken i midtbyen Den planlagte ombygning af kiosken møder ikke udelt begejstring i Mårslet. Syv husstande rundt om kiosken er gået sammen om en indsigelse, hvori man udtrykker bekymring for flere forhold vedrørende ombygningen. Fællesrådet har gjort indsigelse mod højde og bebyggelsesprocent. Advokat Kirsten Tolstrup og fysioterapeut Peter Kjær overtog den gamle kiosk-bygning i efteråret, efter at den har rummet en kiosk i 10 år. Ønsket er at bygge huset radikalt om, så bygningen kan rumme tre butikker forneden og tre boliger foroven. Det kræver flere dispensationer, bl.a. vedr. højde og bebyggelsesprocent. Fra syv husstande rundt om den gamle kiosk er der over for Bygningsinspektoratet udtrykt frygt for, at bygningen med et stort areal kombineret med stor højde vil blive meget dominerende og skille sig meget ud fra de øvrige huse i midtbyen stik imod de bestræbelser, man ellers har gjort sig for at bevare det gamle bymiljø. Naboerne mener, at bygningen vil tage en del lys fra de øvrige huse, og at tre lejligheder og tre butikker vil forværre de trafikale problemer i midtbyen og give anledning til forøget kaos omkring parkeringen. Fællesrådet anfører, at det tilsendte materiale på ingen måde dokumenterer, at den ansøgte overskridelse af højde og bebyggelsesprocent vil give en bygning i harmoni med bymidten i øvrigt. På denne baggrund kan Fællesrådet ikke anbefale de dispensationer, der er bedt om. Kilde: Mårslet web Mårslet-bladet

7 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Foredrag og fisketur Læs MSVs indlæg Ude-arealer som et aktiv Læs Skolebestyrelsens indlæg Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Evalueringen af overgangen mellem skole og daginstitutionen Indskrivning Der er blevet indskrevet 84 børn til børnehaveklassen 06/07 ud af 105 mulige. Tallet er ikke endeligt, for flere forældre er stadig usikre på, om deres barn skal vente et år, og der er 6 af de indskrevne børn, hvor forældrene ikke bor i skoledistriktet eller endnu ikke er flyttet hertil. Det er stadig skoleforvaltningen, som nu hedder Børn- og Ungeafdelingen, der bestemmer, hvor mange klasser der gives ressourcer til på den enkelte skole, men vi forventer, at der oprettes 4 klasser. Klassestørrelsen afhænger af, om vi får tosprogede elever udefra og i givet fald hvor mange. Det var nogle dejlige og opvakte børn, vi mødte til indskrivningen, og vi glæder os til at modtage dem efter sommerferien. Evaluering af overgangen mellem daginstitutioner, skole og SFO/Fritidshjem I skoledistriktsgruppen, som omfatter alle institutioner i Mårslet for de 0-18 årige, har vi igennem de sidste par år arbejdet med at forbedre overgangen Yeeehaaa! Hvem har mest fart på? fra de forskellige institutioner, så den kan blive så positiv som muligt for det enkelte barn. I den forbindelse er der udarbejdet et overgangsskema, som udfyldes i samarbejde med forældrene. De oplysninger som gives i den forbindelse, skulle helst give modtagerne mulighed for at tilrettelægge de bedst mulige pædagogiske tiltag for det enkelte barn, og skemaet anvendes også i forbindelse med klassedannelsen for at opnå en klassesammensætning, der giver klasserne nogenlunde ens for-

8 8 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 giver klasserne nogenlunde ens forudsætninger. Det var første gang i år, at skemaerne blev brugt i alle daginstitutioner, og at de modtagende pædagoger i SFO og Fritidshjem fik adgang til at læse dem. Vi har derfor foretaget en evaluering for at blive klogere på, om skemaerne bliver brugt og har en værdi, der berettiger, at der bruges tid på at udfylde dem. Vi var også interesserede i at vide, hvordan forældrene havde oplevet brugen af skemaerne og samtidig få Hjernemassage via skakspillet deres vurdering af, hvordan vi i Mårslet håndterer overgangen fra daginstitution til skole/sfo og fritidshjem. Der blev udsendt en invitation til 14 forældrepar, som repræsenterede 6 forskellige daginstitutioner, og hvor børnene går i SFO, på Fritidshjem eller i Valhalla. Forældrene kunne alle huske skemaet og lagde vægt på at skemaet skal bruges for den gode skolestarts skyld. Skemaet var bl.a. brevet brugt til at tale sig ind til en fælles forståelse af barnet og som en afrunding af tiden i børnehaven. Forældrene fandt det vigtigt, at udtalelserne om barnet bygger på flere pædagogers iagttagelser. I forbindelse med overgangen fra institution til skole fremhævede forældrene følgende: Positivt med skolebørnsgrupper i institutionerne inden skolestart Godt at børnene kommer på besøg i børnehaveklassen og godt at børnehaveklasselederene kommer på besøg i børnehaverne Værdifuldt at 1.kl. lærerne og skolepædagogerne er med i undervisningen Morgensang et clou Nye forældre savner en rundvisning på skolen Stor tilfredshed med overgangen til både SFO og fritidshjem Svært at forstå, at der skal tages så meget hensyn til, om børnene skal gå i Valhalla, fritidshjem eller SFO, når der dannes klasser Forslag om, at der sammen med klasselisten sendes et brev som forklarer, hvad der har været styrende for klassedannelsen det pågældende år Den samlede forældregruppe foreslår, at forældreønsker ved indskrivningen droppes, og at det er institutionslederen, der overfor skolen fremlægger ideer til sammensætningen af deres børnegruppe Ved interview af skolepædagogerne i SFO og pædagogerne på fritidshjemmet, der i år har modtaget børnehaveklassebørn, var der stor tilfredshed med overgangsskemaerne, som har givet et nuanceret billede af børnene og en mulighed for hurtigt at få et godt kendskab til dem. Skolens 75 års jubilæum Lørdag den 1. april har skolen 75 års jubilæum i de nuværende bygninger. Det fejres i ugen op til med diverse arrangementer. Skolefesterne placeres i år tirsdag den 29. marts for kl. og onsdag den 30. marts for kl. Festerne er rykket en dag frem i forhold til den oprindelige plan for at skabe mulighed for at lave et Åbent Hus arrangement fredag den 31. marts, hvor alle, der måtte have lyst, kan komme og overvære undervisningen. Det er også om fredagen, at jubilæet markeres for eleverne om formiddagen. Fredag eftermiddag er der reception for skolens interessenter og for gamle elever, og fredag aften er der fest for personalet. Hele ugen undervises der i et fælles tema om 30 erne. Vi har kontakt til Lokalhistorisk Samling om en udstilling på skolen. Der vil blive udsendt en meddelelse til hjemmene om ugens program og annonceret i dagspressen om receptionen og Åbent Hus arrangementet.

9 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Ude arealerne omkring skolen et aktiv for byen Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen For et par år siden tog skolebestyrelsen første skridt til udvikling- og etablering af en masterplan for hele skolens ude arealområde. Det er en ambitiøs plan - som i øvrigt kan ses i ophængt i skitseform på én af skolens gange og som gerne med lidt hjælp blive realiseret i sin helhed indenfor en overskuelig årrække. Området omkring Skolefritidsordningen SFO er efterhånden fuldt opdateret arealerne omkring A-huset det vil sige for skolens mindste har fuldt trop og netop her i vinter er den seneste etablering skudt frem ved C- huset der vender mod boldbanerne. Vi kan således, her hvor vi er et par år inde i tidsplanen, synligt se flere og flere af de lagte planer som realiteter og dette er til stor tilfredshed for såvel skolens elever som de mange der i fritiden og weekender smutter forbi skolen og boltrer sig med de nye og spændende legeaktiviteter. Ved lanceringen af masterplanen var det netop ét af de gevinster vi fra skolebestyrelsen gav udtryk for ville blive et ekstra plus ved gennemførelsen af planen. Leverandører af legeredskaber og virksomheder der skal udføre selve opførelsen skal godkendes hos Århus Kommune og alle etableringer blive godkendt såvel ved ibrugtagning som løbende. Vi har som forældre mulighed for at medvirke ved nedbrydning af gamle redskaber og grundbearbejdning, flytning af faldsand, jord og beplantning med videre og det har vi i et par omgange indkaldt til og det er glædeligt at det hver gang er lykkedes at få nogle frivillige til at melde sig under fanerne. indgår den årlige investering som en del af skolens samlede budget. Jeg vil i den sammenhæng gerne rette et par misforståede opfattelser vi senest har mødt her i Mårslet jo det er en kommunal opgave at passe og vedligeholde skolens legeplads. Det at opfordre forældre til at medvirke til de førnævnte opgaver svarer til at indbyde til aktivitetsdag i børnehaven eller spejderhuset eller Og så kan det også have et socialt formål. I det konkrete tilfælde betyder det at vi i Mårslet kan få lidt mere legeplads til børnene - vel anslået i niveauet kroner og det synes vi er indsatsen værd. Det er en enig skolebestyrelsen som står bag hele legeplads projektet og som sådan også godkender forældreinddragelsen i hele skolens ve og vel så der er ikke nogen som tager sagen i egen hånd set i forhold til den kommunale opgave. Vi har tænkt os at fortsætte ad den samme vej og det betyder samtidig ikke, at vi også vil begynde på andre vedligeholdelsesopgaver. Til dem så måtte huske en episode fra efteråret hvor en gruppe forældre på Kragelundskolen brugte en weekend på at male et klasselokale kan jeg kun sige at det var en hel anden sag. Her havde et klasseforældreråd først spurgt om lov til selv at male og fået nej fra skolebestyrelsen på Kragelundskolen for derefter at male uden tilladelse. Det er ej heller vores intentioner at tage arbejde fra de erhvervsdrivende i Århus området eller lokalt og det mener vi oprigtigt heller aldrig har været tilfældet når vi lige får proportionerne sat i de rigtige forhold. Så kære forældre og medborgere i Mårslet sådan nogen som os har brug for nogen som jer der vil det godt for skolen og Mårslet. Det er måske værd at tage med i overvejelserne her ved starten af året hvor der er valg til skolebestyrelsen første mulighed er til stede når der inviteres til valgmøde på skolen den 2. februar. Fuldførelsen af masterplanen vil tage nogle år og den skal finansieres over de løbende budgetter og derfor Legeborgen foran A-huset under konstruktion.

10 10 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 Nyt fra Af DIDDE, Oasen Vi er nu kommet godt i gang med det nye år på alle stuerne. Snevejret i januar skabte stor interesse for at kælke, bygge sneborge, kaste med snebolde osv. Derudover har en del børn været på tur til skøjtebanen ved Musikhuset i Århus. Ellers bliver der syslet med at lave smykker og andre kreative ting indenfor i varmen. Vi har fået tre nye medarbejdere i SFO en: Charlotte Lynge Zacho har været ansat på Grøn Stue (hos 2. klasserne) siden d. 1. december. Peter Bjerge og Kirsten Andersen har været ansat siden d. 2. januar i henholdsvis Hobixen (hos 1. klasserne) og på Gul Stue (hos 0. klasserne). Derudover er Anette Christensen blevet fastansat som souschef. Desuden får Oasen (3. klasserne) tilknyttet en praktikant i 2. lønnet praktik, Berit Rasmussen, som er ansat fra d. 1 februar til d. 31. juli. Tirsdag d. 3. og onsdag d. 4. januar var der indskrivning af de børn, der skal starte i skole til sommer. Vi fik hilst på mange børn og foræl- dre og glæder os til at tage imod dem, der skal have tilknytning til SFO. Lørdag d. 21. januar skal SFO ens pædagogiske udvalg, som består af en pædagog fra hver stue og ledelsen, arbejde med at udvikle evalueringsværktøjer i forhold til blandt andet børneinterviews og forældresamtaler. Vi ser frem til at udvikle nyttige værktøjer til personalegruppen som helhed. I uge 4, 5 og 6 deltager SFO en i en holdskakturnering for skolefritidsordninger i Århus. Det bliver spændende at se, hvor godt vores børn kan gøre det denne gang. 2. og 3. klasserne er godt i gang med at øve til dette års teaterforestilling, som bliver vist d. 8. og 9. marts. Vi har ikke valgt et traditionelt teaterstykke denne gang, men laver derimod hvad der må blive årets sjoveste cirkusforestilling Fotos fra gul stue og Oasen

11 Fisketur og foredrag Af STEEN BILLE, Formand for MSV kroner. Det er det seneste beløb Mårslet Skoles Venner har bevilget til tre forskellige arrangementer kroner hjalp C-klasserne i A- huset til et spændende besøg hos Tange Elværk nær Bjerringbro. Blandt de historier som eleverne skrev efter turen er denne: Vi lærte at de ørreder der sættes ud i Giber Å og svømmer ud i havet nogle år efter kan finde tilbage ved at lugte sig frem. Vi lærte også at Tange Sø er en kunstig sø og at dæmningen var lavet af børster (stærke mænd) der rejste rundt og byggede dæmninger. Hvis man ikke havde bygget den, var der ingen sø. Der var tre ingeniører på opgaven, men de fik at vide at holdt dæmningen ikke, ville de blive hængt i tre træer som stod i vandet. En anden elev skriver: Vi havde en guide der hed Line. Hun var rigtig sød. Hun viste os sit yndlingssted nede ved vandet, det var et hyggeligt sted. Det var ved Gudenåen. Der var en trappe man kunne MÅRSLET-bladet FEBRUAR sidde på og se på fisk. Bagefter gik vi ind i et hus, hvor der var en masse maskiner vi kunne prøve, turbiner. Vel hjemme noterede en af pigerne: Da vi kom hjem til skolen og klassen, synes jeg at turen til Tangeværket var en af de bedste ture nogensinde. Foredrag om rusmidler To fyre i 9. klasse fik halvdelen af sine udgifter på 700 kroner, altså 350 kroner, betalt til at invitere en tidligere alkoholiker og narkoman til skolen for at fortælle deres jævnaldrende klassetrin sit liv med destruktive rusmidler. 16. januar var et lignende tema på dagsordenen da de tre 8. klasser var til stand up foredrag med Søren Lyng og en af hans assistenter. Emnet for deres foredrag var alkohol, stoffer og kriminalitet i ungdomsårene i direkte og rå tone kroner bevilgede MSV til arrangementet. Mårslet Skole Af DIDDE, Gul stue Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Inger Mikkelsen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Thomas Gerstrøm Telefon: Værestedet Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Thomas Gerstrøm Telefon:

12 12 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006

13 MÅRSLET-bladet FEBRUAR Om rummelighed Af sognepræst Hanne Davidsen Rummelighed eller mangel på samme finder vi mellem mennesker, i kirken og i samfundet. Det vil jeg i det følgende gøre mig nogle betragtninger over. Menneskers rummelighed. Vi møder nogle gange mennesker, som er meget rummelige, altså utroligt favnende og gavmilde af sind og væsen. Det er mennesker, der har et stort overskud til overbærenhed og imødekommenhed. Når man møder et sådant menneske, er det som at bliver strøget over håret. Man mærker, at det menneske holder af en og acceptere en, som man er med de fejl og mangler, man nu engang har. Vi kender også det modsatte: mødet med et menneske, der kræver en og ønsker at lave om på en, som i stedet for at give plads tager plads. Her favnes man ikke. Mødet bliver mere en kamp, hvor man anklager den anden og kæmper for at få ret. Frygt, usikkerhed og ubehaget ved dette snævre møde, hvor man ikke kan være sig selv og tale åbent, medfører ikke sjældent, at man kryber i skjul. Det er indlysende, hvor vi helst vil være, nemlig dér hvor rummeligheden er stor og, hvor der er plads til ufuldkommenhed. Kirkens rummelighed. Hvad så med kirkens rummelighed? Er man gået for vidt i dag, er kirken blevet for vag og slatten i stedet for stærk og fast? Trænger vi til en stærk mand/kvinde i kirken, der kan sætte tingene på plads? Nogen vil svare ja! For man er blevet forarget over, at man godt kan være kirketjener og samtidig tro på reinkarnation, selv om denne lære strider imod den kristne opstandelsestro. Jeg tænker på den sag, der har kørt i København i 10 år, og som sidste år endte med, at kirketjener Riber ved højesteret fik tilkendt ret til at være medlem af folkekirken trods hans kontroversielle ikkekristne tro. Eller hvad med Grossbøll! En præst, der offentligt har bekendt, at han ikke tror på en skabende og opretholdende Gud altså vedgået, at han har svært ved at forlige sig med den del af teologien, som man kalder skabelsesteologi. Han blev en overgang suspenderet fra sit embede, men ansat igen. Nu er han under tilsyn af biskop Jan Lindhardt, der løbende skal føre en række sjælesørgeriske samtaler med ham. Men han er stadig præst i folkekirken. Den kan altså godt rumme en præst, der tvivler og er anfægtet, og som har en meget enstrenget kristuscentreret tro. Det har fået nogen til at tale for, at der skal strammes op, så kirken kan få mere magt, rene linjer, præcise rammer og stå fast på bekendelsesgrundlaget. Man taler for oprettelse af en slags kirkeforsamling, en synode, som kan gøre kirkens tro og grundlag entydigt, og som kan fremsætte synspunkter om etiske og politiske spørgsmål ligesom paven og Vatikanet i øvrigt ofte gør. En sådan udvikling er jeg meget nervøs ved. For kirkens rummelighed er et værn imod dømmesyge og rethaveriskhed. Rummeligheden er et værn imod, at små mænd får for meget magt. Det fælles, vi skal værne om, er vor Bibel, vor bekendelse og vor salmeskat. Den fælles arv sikrer os ikke fast grund under fødderne. For disse tre grundpiller skal stadig på ny fortolkes. Folkekirken er et sådant fortolkningsfællesskab, der er i stadig bevægelse, og som stadig tager livtag med de bibelske fortællinger i troen på, at her ligger sandheden om Gud og om mennesket gemt. Men den fulde sandhed, den helt rigtige forståelse kender kun Gud. Denne indrømmelse får som sin vigtige konsekvens, at også dommen alene tilhører Gud. Folkekirken er en forsamling af søgende, tvivlende, troende mennesker, der er enige om dette ene, at Jesus Kristus bar sandheden med sig i ord og handling. Vi må da tage ham som forbillede. Han var mere end almindelig rummelig, hvilket lige fra begyndelsen stødte det etablerede religiøse magtapparat. Han bad for sine egne bødler. Han sagde: elsk dine fjender. Han brød med gamle nedarvede regler. For ham kom livet og kærligheden i første række. Her er ingen smalle steder, her er ingen kirketugt, ingen skelnen mellem de rene og de urene, de retfærdige og de uretfærdige. Ligesom vor Herre lader solen gå op over både onde og gode, lukker Jesus hvem som helst ind i sit rige. Hans budskab om fred og forsoning er ikke forbeholdt en snæver kreds. Rummelighed i samfundet. Der har været en del snak om flygtningepolitik i den seneste tid og altså også om præsters holdning til rege-

14 14 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2006 ringens politik på det område. Flere præster har meldt ud, at de mener, at regeringens politik er umenneskelig og hjerteløs. Jeg er enig i, at der kan findes flere eksempler på tragiske konsekvenser af gældende praksis. Alligevel mener jeg ikke, at det er indlysende, hvilke politiske eller etiske konsekvenser, der følger af en kristen tro og livsholdning. Det betyder på den anden side ikke, at det enkelte menneske, ifølge egen overbevisning, ikke kan drage nogle klare konsekvenser af sin kristne tro. Det gør det fleste - også jeg. Det må vi så hver især tage ansvar for og stå inde for. Men religion må aldrig blive et politisk program. Kriteriet for rummelighed i samfundet er næstekærlighed det vil en humanist og muslim sikker også give mig ret i. Vi må tage imod forfulgte og nødlidende, og skabe gode rammer for opbygning af fællesskab og integration. Hvordan det så skal gøres i det praktiske politiske arbejde, tror jeg præsterne gør bedst i at lade politikerne om. Men enhver borger i samfundet har naturligvis ret til at have og sige sin mening også præster. Vi forkynder rummelighedens evangelium, og det er et godt korrektiv til menneskers smålighed til hver en tid! Kristen spiritualitet og meditation Åndelig vejleder og tidligere sognepræst, Jette Dahl, leder syv aftener over Johannesevangeliets 7 Jeg er ord: Jeg er livets brød - Jeg verdens lys - Jeg er døren - Jeg er den gode hyrde - Jeg er opstandelsen og livet - Jeg er vejen, sandheden og livet - Jeg er det sande vintræ. Disse syv Jesus-ord er velegnede til indsigt og fordybelse i kristen spiritualitet, meditativ bibellæsning og åndelig vejledning til hverdagsbrug. De syv aftener er 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 og 4/4, alle dage kl Mødested: Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4 A. Der er få pladser tilbage, men man kan endnu nå at tilmelde sig hos Hanne Davidsen, eller Kurset koster 400 kr., som betales den første aften. Fastelavnsgudstjenesten for børnefamilier Der afholdes fastelavnsgudstjeneste søndag den 26. februar kl med sognepræst Hanne Davidsen som prædikant Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved præstegården, og til slut serveres varm kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i sognehuset, hvor der også arrangeres en række lege og synges fastelavnssange. Alle børn og unge med familie er hjertelig velkomne både i kirke, til tøndeslagning og i sognehuset. Mød udklædte op! Kirketider i februar ONSDAG d. 1. feb.. kl. 17:00 Stillegudstjeneste ved HANNE DAVIDSEN (se omtale i sidste nr. af Mårslet Bladet) SØNDAG d. 5. feb. kl. 10:00 Sidste søndag efter helligtrekonger Johs. kap. 12, vers Hvedekornet, der lægges i jorden og dør HANNE DAVIDSEN. Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Sognehuset SØNDAG d. 12. feb. kl. 9:00 Septuagesima Matt.. kap. 25, vers Historien om de betroede penge JETTE R. CHRISTIANSEN. SØNDAG d. 19. FEB. kl. 10:00 Sexagesima Mark. kap. 4, vers Jesu billedtale HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 26. feb. kl. 10:00 Fastelavn Luk. Kap. 18, vers Jesus helbreder en blind mand ved Jeriko Familiegudstjeneste, (se omtale) HANNE DAVIDSEN Kirketider i marts Søndag den 5. mrs. kl. 10:00 HD Søndag den 12. mrs. kl. 10:00 JRC Søndag den 19. mrs. kl. 10:00 HD Søndag den 26. mrs. kl. 10:00 HD * Mårslet Kirke er en åben kirke, hvor alle fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 16, har mulighed for at koble lidt af fra hverdagens stress og jag og nyde roen og stilheden i vor smukke kirke. Mandagscafeen Husk det er den anden mandag i hver måned, at cafeen er åben i Sognehuset. Her er der en god lejlighed til et uforpligtende samvær og en hyggesnak over en kop kaffe eller the med friske rundstykker. Næste gang er det den 13. februar fra kl. 9:30-11:00 Fri weekend Sognepræst Hanne Davidsen holder fri i weekenden februar. Embedet passes af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset præstegård, tlf.: Gudstjeneste på Kildevang onsdag den 1. feb. kl. 14:30 i dagligstuen. Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe kl. 14. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 Januar 2006 1 DEC/JAN 2005/2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 JANUAR

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere