Fandt du vej? Region Hovedstaden. Særlige udfordringer for handicappede og ældre. Fandt du vej? Januar Center for Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fandt du vej? Region Hovedstaden. Særlige udfordringer for handicappede og ældre. Fandt du vej? Januar 2014. Center for Kommunikation"

Transkript

1 Fandt du vej? Januar 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Fandt du vej? Særlige udfordringer for handicappede og ældre Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Fandt du vej? Særlige udfordringer for handicappede og ældre Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Rikke Gut Line Holm Jensen Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, januar 2014 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse: Fandt du vej? Særlige udfordringer for handicappede og ældre, 2014 Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Fotograf: Klaus Sletting (forside) og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (resten af rapporten) 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Undersøgelsens design og metoder Om deltagerne Fejlkilder 6 2 Ti cases 7 3 Konklusion og anbefalinger 22 3

4 4

5 Indledning 1 Indledning 1.1 Baggrund Region Hovedstaden har afsat midler til et pilotprojekt, der blandt andet skal sætte fokus på skiltning og på, om besøgende kan finde vej på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre. Projektet er forankret i Center for Kommunikation, der ønsker at få overblik over, hvilke hjælpemidler besøgende bruger i dag for at finde vej, og hvilke ønsker de har til forbedringer. Denne undersøgelse har særligt fokus på, hvordan handicappede og ældre finder vej og føler sig velkomne på et hospital, og er et tillæg til undersøgelsen Fandt du vej?, som blev gennemført ultimo Formål Formålet med undersøgelsen er at få afdækket, om ældre patienter og patienter med handicap kan finde vej og føler sig velkomne på Herlev Hospital. Undersøgelsen har særligt fokus på udfordringer, der er en direkte følge af, at patienterne er handicappede eller ældre. 1.3 Undersøgelsens design og metoder Undersøgelsens datamateriale består af skygning af seks personer med handicap samt fire ældre. Center for Kommunikation har rekrutteret fem udviklingshæmmede gennem TV Glad, en svagtseende gennem Dansk Blindesamfund samt fire ældre via Ældre Sagen i Herlev. De skulle alle indgå i en fingeret patientankomst til Herlev Hospital. Disse personer fik et fiktivt indkaldelsesbrev med besked om at møde i et bestemt ambulatorium den 20. eller 21. januar Det er således ikke personer, der reelt er indkaldt til undersøgelse eller behandling, men personer, der søger at sætte sig ind i rollen som patient og agerer, som om de reelt skulle finde et ambulatorium. Der er indgået en aftale om dette med Herlev Hospital, som har bidraget med de indkaldelsesbreve, som de bestemte ambulatorier normalt sender ud til patienter. Sammen med indkaldelsesbrevet modtog de ti personer et følgebrev, der beskrev, hvad skygningen går ud på, og at de skulle møde op ved hovedindgangen på et givent tidspunkt og mødes med en konsulent fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB). Konsulenten fra EEB skyggede de indkaldte personer fra hovedindgangen, til de ankom til det sted, de var blevet indkaldt til. Under skygningen bad konsulenten personerne tænke højt og fortælle om, hvad de orienterede sig efter, og hvornår de kom i tvivl på vejen fra indgangen til ambulatoriet. Rapporten består af 10 cases, der beskriver hver persons tur rundt på hospitalet, og de problemer og usikkerheder de stødte på undervejs. For at anonymisere personerne, har de fået fiktive navne i rapporten. Afslutningsvis er der et opsamlende afsnit, der indeholder konklusion og anbefalinger. 5

6 Indledning 1.4 Om deltagerne Ingen af de skyggede handicappede havde tidligere været på den afdeling, de skulle finde. En havde sin gang som patient på Herlev Hospital, men på andre afdelinger, tre havde været på Herlev Hospital før, men i andre sammenhænge fx var den enes lillesøster blev født på hospitalet for fem år siden. Den stærkt svagtseende person havde en handicaphjælper med, yderligere to sagde, at de under normale omstændigheder ville have en hjælper med, da de er stærkt ordblinde, da de ikke kender forskel på højre og venstre og har vanskeligt ved at huske mere end én instruktion af gangen. Én kom med bus, fire i taxi, hvor de blev hentet af Center for Kommunikations projektleder på taxiholdepladsen. Den sidste blev kørt af sin handicaphjælper i bil. De fire ældre borgere boede alle tæt på hospitalet og havde besøgt hospitalet flere gange tidligere både som patienter og pårørende. To kom til hospitalet på cykel, og to gik derhen. 1.5 Fejlkilder Tre af seks inviterede handicappede sagde spontant, at de under normale omstændigheder aldrig ville komme alene på hospitalet. De ville have handicaphjælpere eller familie med, som kunne hjælpe dem med at finde vej. Eksemplerne er således konstrueret, og adskiller sig fra virkeligheden. Fem af de seks handicappede er udviklingshæmmede. Det virkede som om, at de blev mere følelsesmæssigt påvirkede, når de ikke kunne finde vej, sammenholdt med andre besøgende (patienter/pårørende) på hospitalet (se tidligere rapport). Den ene handicappede havde brug for at blive skubbet i sin kørestol. Det var således EEB konsulenten, der bestemte farten og ubevidst kom til at sætte farten ned, når der fx skulle drejes. Det er muligt, at den handicappede ville have gjort noget anderledes i forhold til at finde vej, hvis hun havde haft sin elektriske kørestol med. Når de handicappede stoppede personalet for at spørge om vej, havde personalet en tendens til at tale til EEB konsulenten, når de skulle vise vej, i stedet for at tale direkte til den handicappede. Konsulenten stillede sig derfor med siden eller ryggen til. Fordi de ældre borgere alle var meget mobile, ressourcestærke og kendte hospitalet fra flere tidligere besøg, er de ikke repræsentative for gruppen af såkaldte ældre patienter. Den inviterede gruppe borgere (handicappede og ældre) havde alene fokus på at finde vej. Rigtige patienter ville også have fokus på den forestående undersøgelse/behandling og på om de kom til tiden. 6

7 2 Ti cases Case 1 Anna er 41 år og kørestolsbruger. Hun er spastiker og udviklingshæmmet, men kognitivt velfungerende. Anna skal møde kl. 9 på Radiologisk afdeling. Anna henvender sig i informationen. Til at begynde med får receptionisten ikke øje på hende, da hun sidder i kørestol under skrankehøjde. Anna siger Undskyld og receptionisten får øje på hende. Anna spørger om vej og får derefter en grundig vejvisning. På trods af at Anna lige har fået vejen forklaret, kører hun hen til oversigtskortet for sengeafdelingerne og kigger på det. Anna følger nu instruktionen fra receptionisten. Hun kører hen til elevatoren ved behandlingsbygningen. Anna kan ikke ved egen hjælp få kørestolen ind i elevatoren. Inde i elevatoren kan hun ikke nå op og trykke på knappen til 4. sal. Jeg ville være afhængig af andre, hvis jeg skulle komme her. Hvis jeg havde kørt i min elektriske kørestol, kunne jeg ikke komme ind i elevatoren, og jeg kunne heller ikke nå knapperne i elevatoren [ved behandlingsbygningen]. Anna handicappet Anna finder op til området, hvor afdelingen ligger. Der er en pil til højre, hvor der står Radiologisk afdeling. Hun følger pilen og umiddelbart derefter er en reception. Hun siger: Så ville jeg henvende mig i skranken og melde mig. Konsulenten fra EEB gør hende opmærksom på, at det er ekspeditionen til Urologisk ambulatorium. Hun kører videre ned ad gangen, men bliver i tvivl da hun ser skiltet til Radiologisk afdeling. Hun sidder længe og spekulerer på, hvilken vej hun skal. Der er en lille pil på skiltet, men hun har svært ved at se den (se billede). Efter flere minutter ser hun den lille pil og drejer til venstre ned ad gangen. Fra sin kørestol ser hun ikke skiltet i loftet, hvor der står Radiologisk afd. Ekspedition. Der står på dette tidspunkt heller ikke andre patienter ved ekspeditionen, og det er heller ikke til at se noget personale. Anna kører forbi ekspeditionen, men lidt efter konstaterer hun, ved at se på afsnitsnumrene der er malet på væggene, at hun er kommet for langt. Hun kigger tilbage og får øje på ekspeditionen, hvor hun, hvis hun var patient, ville henvende sig. Anna fandt forholdsvis hurtigt afdelingen og blev ikke specielt følelsesmæssigt påvirket, men hun kunne godt forestille sig, at hun ville blive det i andre situationer: Hvis jeg var dårlig, så ville jeg blive godt og grundigt forvirret. Så mister jeg overblikket. Anna, handicappet 7

8 Anna fortæller bagefter, at hun føler sig velkommen på hospitalet: Ja, jeg har fornemmelse af, at man bare skal spørge. Det virker ikke som om, de har så travlt, at man ikke kan spørge. Anna, handicappet 8

9 Case 2 Benny er 19 år. Han er lettere spastisk lammet og udviklingshæmmet. Han kan læse skilte og har efter eget udsagn en ok stedssans. Benny skal møde kl. 10 på Plastiskkirurgisk ambulatorium. Benny starter med at læse indkaldelsesbrevet og ser, at han skal på 4. etage. Han tager elevatoren ved sengetårnet til 4. etage. Da han kommer ud af elevatoren, får han med det samme øje på et skilt med en pil, hvor der står Ambulatorier og går den vej. Benny er meget fokuseret på, at han skal finde E7. Da han kommer hen til ambulatoriebygningen, er der noget ombygningsarbejde og pile, der viser, at han skal en omvej, så han ikke kan gå direkte til E7. Benny finder et midlertidig skilt, der står på gangen, han følger det og finder afdelingen. Benny går én vej hen til afdelingen, men vælger at gå en anden vej tilbage. På vej tilbage bliver han dog i tvivl, han kigger ud af et vindue, og konstaterer at den høj bygning er, den vej jeg skal (se billede). På vejen tilbage påpeger Benny, at der mangler skilte til elevatoren. Undervejs kigger Benny en del i indkaldelsesbrevet, og han finder vejen uden hjælp fra personaler, men han ville have spurgt, hvis han var blevet i tvivl om vejen: Jeg har ikke set så meget personale på vejen, men hvis jeg var blevet i tvivl om vejen, ville jeg have spurgt personalet. Benny, handicappet 9

10 Case 3 Claus er 38 år. Han er spastisk lammet i den ene side og er udviklingshæmmet og svært ordblind. Normalt ville han sidde i kørestol, hvis han skal gå langt, men i dag er han gående. Han er på Herlev Hospital for første gang og skal møde på Diabetes ambulatoriet kl. 11. I hospitalets forhal starter Claus med at prøve at finde informationen. Den runde information lige foran hovedindgangen er lukket. På informationen er der en del midlertidige skilte. På grund af hans ordblindhed kan han ikke læse dem, og han kigger forvirret rundt (se billeder). Pludselig får han øje på den anden information bagved. Han spørger om vej, og receptionisten forklarer ham vejen ved at tegne det ind på et kort. Claus kan næsten ikke høre, hvad receptionisten siger, da der ikke er nogen mikrofon. Claus spørger receptionisten, om de har overvejet at ansætte folk, der kan følge på vej? Det bekræfter hun, at de overvejer. Claus er fokuseret på, at han skal til N3, men betegnelsen forvirrer ham: N3, er det en gang eller 3. sal? Claus, handicappet Claus begynder at følge den instruktion, han har fået. Han går ned ad gangen og drejer til venstre. Her stopper han den første, han møder. Det er en overlæge, som giver ham en anden vejvisning end receptionisten. Claus tager den første og bedste elevator. Først tager han fejl af elevatorknappen og telefonen, men trykker derefter på 3. sal (se billede). Elevatoren stopper dog tidligere, og han går ud på 2. sal. Det er svært at se, hvilken etage elevatoren er på inde i elevatoren. Claus bemærker, at elevatoren sagde en lyd, da den stoppede, men ikke hvor vi var henne. 10

11 Claus spørger den næste, han møder, som er klædt i hvid. Den hvidklædte er dog ikke ansat på hospitalet, og han er ikke specielt stedkendt, men han tager sig god tid og kigger på indkaldelsen og kortet. Han giver nu Claus en ny instruktion, men påpeger samtidig, at han er usikker på, om det er den rigtige vej, og om man skal udenfor for at komme til pavillon 9. Claus går tilbage til elevatoren for at tage den ned til stueetagen igen (tilbage til udgangspunktet). Elevatordøren lukker så hurtigt, at Claus kommer med elevatoren, mens konsulenten fra EEB ikke når med ind i elevatoren og må vente til den kommer op igen. Claus kommentar lyder derefter tørt: Man skal eddermanme være en hurtig spastiker i de her elevatorer. Claus, handicappet På dette tidspunkt fortæller Claus, at han er helt forvirret, og at han under normale omstændigheder ville sige til sin hjælper nu finder du vejen. Claus fortæller, at han nu er sur og derfor også overser skiltene, men han giver ikke op. Han ser på kortet igen og opdager, at der står opgang NO. Han går i den retning. Selvom han nu virker mere sikker i sin sag, spørger han en portør om vej. Portøren giver en ny instruktion (alle veje fører åbenbart til Rom). Det forvirrer Claus, men ellers synes han, at portøren er flink. Claus standardkommentar på turen er, Jeg må spørge den næste, der kommer. Claus kan ikke huske, hvad afdelingen han skal hen til hedder, og når han stopper personalet for at spørge om vej, bliver han ved med at sige, at han vist nok skal til gynækologisk afdeling. Claus tager elevator op og går hen ad gangen. Her møder han en oversygeplejerske, der tager sig god tid. Diabetes ambulatoriet er ikke hendes afdeling, men hun ved, hvilken retning det ligger. Hun prøver at ringe til afdelingen for at spørge, om der er en elevator hen til pavillonen, men der er telefonsvarer på. Oversygeplejersken læser videre i brevet og spørger, om Claus er fastende, det svarer han ja til. Hun spørger også, om han har været til blodprøvetagning, hvilket han også bekræfter. Oversygeplejersken giver Claus videre til en forbipasserende psykolog, som følger ham ind i en åben elevator, som kan tage ham en etage ned, så han kommer ud til pavillonerne. Psykologen følger ham hen til afdelingen. Claus fortæller nu EEB konsulenten, at han er sur på personalet. Han mener, at de skal kende hospitalet udover deres egen afdeling, og undskylde hvis de ikke gør. Det er frustrerende, at de siger, at det er så nemt, det er det ikke. Der er ikke nogen streger, man kan følge. Claus, handicappet På vej tilbage viser en medarbejder uopfordret Claus på vej. Hun siger: Følg stregerne til de stopper, så er I ved elevatoren. Men stregen stopper pludselig, uden at der er en elevator og starter først et godt stykke nede ad gangen. Claus spørger derefter en ny medarbejder om vej til 11

12 elevatoren. Claus finder den, og vi kommer ned i stueetagen, og hen til udgangen. Turen rundt har taget mere end en time, og Claus er træt. Han er både sur og ked af det og vælger at ringe til sin kæreste. Jeg blev ked af det og sur. Det kan ikke passe, at jeg skal bruge fem medarbejdere til at finde vej. Claus, handicappet Da Claus bliver spurgt, hvordan han synes, det var at finde vej, svarer han: ad helvedes til : Når medarbejderne ikke engang kan finde rundt, hvordan skal vi så kunne. Det er svært, fordi hun ikke sagde følg den blå streg eller et eller andet. Claus, handicappet Claus oplevede personalet som kolde, fordi de ikke selv kom og spurgte, om de kunne hjælpe, men han tilføjer at, Når de først har indlagt deres patienter, er de rimeligt søde. 12

13 Case 4 Ditte er 23 år. Hun har leddegigt, men går i et raskt tempo. Hun er udviklingshæmmet og fortæller, at tal og bogstaver flyder sammen for hende, når hun bliver forvirret. Hun har svært ved at kende forskel på venstre og højre og kan heller ikke huske mere end én instruktion af gangen. Derfor ville hun normalt have en ledsager med, hvis hun skulle på hospitalet. Hun skal møde på Fertilitetsklinikken kl. 12. Ditte går selvsikkert hen til informationen og får anvist vejen. Hun siger, at hun gerne vil have et kort og beder receptionisten tegne ruten ind. Ditte fortælle efterfølgende, at det er svært at høre, hvad der bliver sagt i informationen, fordi det er så lavt. Ditte går ned for enden af gangen til behandlingsbygningen og kigger på oversigtskortet på væggen til sektion A-F. Hun kigger på indkaldelsesbrevet og det udleverede kort. Jeg kan ikke huske, hvad hun sagde i informationen. Jeg glemmer hurtigt ting. Ditte, handicappet Der er meget aktivitet på dette tidspunkt, hvilket Ditte fortæller forvirrer hende endnu mere. Ditte spørger en sygeplejerske om vej. Sygeplejersken er på vej tilbage fra frokost og siger, at hun skal samme vej og følger hende hele vejen hen til Fertilitetsklinikken, hvor hun ønsker Ditte held og lykke. EBB konsulenten beder herefter Ditte finde vejen tilbage til hovedindgangen. Ditte svarer: Når jeg har fået vist vejen, kan jeg, hvorefter hun går ud af den forkerte udgang fra pavillonen. Hun opdager dog, at det ser anderledes ud og går ind igen. EEB konsulenten viser hende den rigtige dør (da det er ekstremt koldt den dag). Ditte fortæller, at niveauforskellene på hospitalet er forvirrende: Man tror hele tiden, at man er i stuen, (da hun var ved hovedindgangen som hedder 01, og da hun var ved pavillonen som hedder 3. sal). Ditte spørger en fra personalet om vej til elevatoren, og hun finder vejen hen til hovedindgangen. Da Ditte bliver spurgt, hvordan hun synes, det er at finde vej, svarer hun: Det var lidt uoverskueligt. Det er et meget stort hospital, når man ikke kender det. Ditte, handicappet Da Ditte bliver spurgt, om hun følte sig velkommen, svarer hun: Både og, mange er ligeglade, nogle er ok søde. Ditte, handicappet Ditte fortæller, at hun blev følelsesmæssigt påvirket af at skulle finde rundt: Ja, jeg følte mig stresset. Der var mange mennesker, Jeg kunne ikke fokusere. Normalt kan jeg fokusere, hvis jeg får én instruktion ad gangen. Ditte, handicappet 13

14 Case 5 Eva er 33 år. Hun er udviklingshæmmet men fuldt mobil og kan læse. Eva skal møde på Radiologisk afdeling kl 13. Eva starter med at se på oversigtskortet til sengeafdelingerne og i indkaldelsesbrevet. Hun kan ikke se ud fra kortet, at sengetårnet og behandlingsbygningen hænger sammen (se kort). Det var mærkeligt, nu forstår jeg ikke noget af det, jeg tror, man skal udenfor. Eva, handicappet Eva går hen til informationen og spørger om vej. Hun får forklaret vejen. Vi skal over i den anden bygning, siger hun og går ned for enden af gangen. Her ser hun på oversigtskortet på bagvæggen. Eva tager elevator op og følger skiltene. Hun tror, hun er fremme, da vi drejer rundt om hjørnet, men vi er kun kommet til Urologisk afdeling. Eva følger nu skiltene videre og finder hurtigt ekspeditionen til Radiologisk afdeling. Da Eva bliver spurgt, hvordan det var at finde vej, svarer hun Det var lidt svært, men det gik fint, da jeg havde spurgt. Der er ikke nok skilte/vejvisning. Det er svært, når det er sådan et kæmpe område. Eva, handicappet Eva synes, at læger og sygeplejersker er gode til at komme og hjælpe, hvis man ser spørgende ud. 14

15 Case 6 Finn er 50 år. Han er meget svagtseende og kan kun se lys og skygger. Han har tidligere kunne se og kender Herlev Hospital fra den tid. Han har i flere år været i behandling på et par andre afdelinger på hospitalet, men det er første gang, han skal finde Neurologisk ambulatorium, hvor han skal være kl. 14. Finn har sin handicaphjælper med, som kører ham i en kørestol. Finn er velforberedt. Hans kone har hjemmefra forklaret ham vejen og han ved præcis, hvor han skal hen. Han orienterer sig efter vinkler og siger til sin handicaphjælper Ned for enden af gange, drej 45 grader til højre hen til elevatoren Han kan huske vejen i mindste detalje. Knappen i elevatoren, hvor der står etage 03, er slidt, og handicaphjælperen bliver forvirret og synes, at det ligner et 8 tal. Finn kan ikke selv mærke knapperne udenfor eller inde i elevatoren. Da vi kommer ud af elevatoren, fortæller Finn, at vi skal til højre, men handicaphjælperen protesterer, da hun ikke umiddelbart kan se skiltet. Finn insisterer og nogle meter nede ad gangen, kan handicaphjælperen se et skilt i loftet til pavillon 10. Vi går udenfor og over parkeringspladsen. Finn påpeger, at der ikke er nogen lydmarkering af, at man går over en vej med biler. Han fortæller også, at der mangler en ledelinje fx en lyd eller noget mærkbart, men samtidig noget man ikke kan falde i. Det skal være noget takstilt (føleligt), som fx forskellig belægning ved udendørs fliser. Indedørs kunne det være noget ru linoleum. Lyset ved p-pladsen generer Finn (se billede). Det burde i stedet være placeret over fortovet og gerne være nogle lave lys i 30 til 40 cm højde, der lyser nedad, så han ikke bliver blændet. Lige før han når pavillon 10, står der en stor kasse, som han ville støde ind i, hvis han ikke blev kørt af sin hjælper (se billede). Han skal et stort sving udenom med sin kørestol. Finn kommer ind i elevatoren, der fører os de tre-fire trin op til Neurologisk ambulatorium. På vej ud igen åbner elevatordøren udad. Det betyder, at der ikke er plads nok mellem elevatordøren og døren til afdelingen til Finn og hans kørestol. Finns medhjælper påpeger, at Finn, hvis han selv skulle kalde på elevatoren, ville få døren lige i hovedet. 15

16 Finns handicaphjælper taster på vej tilbage vejen til hovedindgangen ind på Find vej standeren. Den viser vejen på skærmen, men hun kan ikke forstå beskrivelsen, da den er spejlvendt og hun vælger at printe en seddel ud. På tegningen kan hun ikke se, at hun skal med elevatoren, og hun ser ikke beskrivelsen i venstre side af det printede kort. Da Finn bliver spurgt om, hvordan det var at finde vej, svarer han: Det kan godt lade sig gøre, men det er ikke lige til. Jeg kunne mærke, at jeg ikke mødte så mange på vejen. Så der var ikke nogle at spørge, hvis man var usikker på, om man var på rette vej. Finn, synshandicappet Finn fortæller, at han var spændt på, hvor han skulle hen, og at han under normale omstændigheder heller aldrig ville gå alene hen på afdelingen. Han ville tage sin kone eller sin handicapmedhjælper med. 16

17 Case 7-10 Grethe, Hanne, Ivan og Jette er alle aktive medlemmer af Ældre Sagen. De er friske og i alderen år. De bor alle i Herlev og så tæt på hospitalet, at de enten går eller tager cyklen derhen. Inden de møder op på hospitalet orienterer de sig grundigt i kort og indkaldelsesbrev. Fordi de er velforberedte og kender hospitalet, synes de, det er nemt at finde fra hovedindgangen ud til de udvalgte ambulatorier. De føler sig også alle velkomne. Selvom de er kommet til hospitalet på cykel eller gående, kommenterer flere, at de fra tidligere erfaringer ved, at det er svært at få en parkeringsplads tæt på hovedindgangen, at til- og frakørselsforholdene til hospitalet er dårlige, og at det kan være svært at finde frem til det rette ambulatorium/afdeling, når man parkerer lige bag behandlingsbygningen og bruger en af indgangene til hospitalet derfra. Case 7 Grethe skal møde i Neurologisk ambulatorium kl. 10. Hun har hjemmefra orienteret sig i indkaldelsesbrevet og det medfølgende kort, så hun ved nogenlunde, hvor på hospitalet det ligger. Hun synes, det er fint med bogstaverne på behandlingsbygningerne, for så er det nemt at finde, der hvor man skal ind. Grethe går direkte gennem forhallen og forbi elevatorerne til sengetårnet, ned til det store kort over ambulatorierne på endevæggen. Hun starter med at kigge på de tre skilte til højre med navne på ambulatorier, men bliver forvirret, fordi hun ikke lige kan huske navnet på ambulatoriet. Hun kan dog huske, at ambulatoriet ligger i pavillon 10, så hun leder efter det på oversigten. Der står pavillon 10 på et af skiltene til højre, men der står ikke Neurologisk ambulatorium på skiltene (se billede). Grethe går hurtigt mod ambulatoriet og orienterer sig på skiltene mod pavillon 10 i loft og på vægge undervejs. Da hun kommer ind i ambulatoriet kigger hun ned ad gangen, men ser hurtigt det A4-ark, der hænger på væggen om, at receptionen er længere nede ad gangen (se billede). 17

18 Case 8 Hanne skal være i Diabetesambulatoriet kl Der var ikke noget kort vedlagt indkaldelsesbrevet, så hun går direkte over til informationen ved Falcks mødested og spørger om vej. Der er kø ved receptionen, og mens vi står i kø, ser Hanne på det store kort i forhallen, der hænger under uret, og siger På kortet der kan man jo ikke se, hvor det er henne (se billede). I informationen viser receptionisten hende vej på et kort, som hun får udleveret. Receptionisten har også fortalt, at hun skal til N9, så hun går ned ad gangen i behandlingsbygningen og orienterer sig efter bogstaverne på væggen. Ved N går hun ind i elevatoren, men bliver i tvivl om, om hun skal til 3. eller 4. etage og ser ikke nogle skilte mod diabetesambulatoriet (se billede). Hun møder en meget imødekommende ansat i elevatoren, der forsøger at hjælpe, fordi han kan se, Hanne er i tvivl, men han kender dog ikke vejen til ambulatoriet. Han står af på 4. etage, og da Hanne ikke kan se nogle skilte mod Diabetesambulatoriet her, kører hun ned på 3. etage. Hun ser med det samme et skilt mod pavillon 9, og går ud af bygningen og på en sti gennem parkeringspladsen, og her siger hun (se billede på næste side): Så siger reglen jo, at man bare skal gå indtil der er et skilt, der viser noget andet..hanne, ældre For enden af stien tøver hun, fordi der ligefremme er en dør, der ikke står noget på, og hun bliver i tvivl om, om det er der hun skal ind. På begge sider af døren er der skilte, der viser vej mod forskellige ambulatorier (se billede på næste side). Hun finder ambulatoriet på skiltet og finder hurtigt frem til Diabetesambulatoriet. 18

19 19

20 Case 9 Ivan skal møde i Radiologisk afdeling kl. 13. Oversigtskortet fra Radiologisk afdeling indeholder en QR-kode, og Ivan tror, at han skal bruge en smartphone for at scanne den. Han synes, det ville være en god ide, hvis man kunne bruge sin telefon til at scanne QR-koden ind med, og så bruge sin telefon som en GPS. I den indledende snak med konsulenten fra EEB ved ankomsten, bliver der tale om, at koden skal scannes på find vej -standeren ved hovedindgangen. Ivan starter derfor med at gå over til standeren for at finde vej. Han skriver Radio i søgefeltet, og der kommer flere valgmuligheder frem. Han trykker først på en forkert afdeling og må herefter bruge flere forsøg på at få den rigtige afdeling frem, fordi han ikke trykker hårdt nok på skærmen til, at den registrerer hans forsøg. Da ruten bliver vist på skærmen, ser han på den et stykke tid og undrer sig over, at der ikke står bogstavsangivelser eller andet på kortet. Han ser ikke, at der er i nederste venstre hjørne er en rutebeskrivelse, eller at han kan printe kortet ud. Ivan er fokuseret på, at han skal finde E2, som der står i brevet, og han følger den rute, som han kan huske, der blev vist på skærmen. Han går direkte forbi informationen og elevatorerne til tårnet til den første elevator til højre ved behandlingsbygningen, selvom ruten på skærmen ledte ham længere til højre. I elevatoren trykker han først på den oversigtstavle over ambulatorier der er, og ikke på knappen til etagen (se billede). Han stiger ud på 4. etage og orienterer sig undervejs på skilte mod E2. Da han skal til højre ind mod E2, ser han et A4 skilt, der hænger på vinduet og går direkte ned ad gangen til E2 (se billede). Han ser ikke skiltet, der viser til ekspeditionen, men går automatisk derhen, fordi han ser, der står andre og venter i kø. 20

21 Case 10 Jette skal møde på Plastikkirurgisk ambulatorium kl. 14. Hun orienterer sig efter indkaldelsesbrevet og kortet og læser også den beskrivelse, der står i venstre side af kortet (se kort). Hun går fra hovedindgangen direkte ned til behandlingsbygningen, mens hun siger: Det er godt, at der står, jeg skal gå forbi informationen og elevatorområdet. Men der står ikke på kortet, at de sorte firkanter er elevatorer. Ældre Ved behandlingsbygningen tager hun den første elevator til højre og følger dermed ikke kortet. Hun tror, de sorte felter på kortet er elevatorer, og for hende ser det ud til, at det sorte felt i kvadrat 2 C er den første elevator til højre i behandlingsbygningen (se kort). Elevatoren er lille, og der er andre med. Displayet over elevatordøren virker ikke, og dermed viser det ikke, hvilken etage elevatoren stopper på. Derudover er det svært at se displayet på elevatorens væg, fordi der står nogle i vejen. Jette får øje på tasterne under displayet, men heller ikke her lyser knappen for den etage elevatoren er stoppet ved. Så Jette stiger ud på 3. etage i stedet for 4. etage. Hun ser hurtigt etage nummeret på væggen udenfor elevatoren og tager elevatoren til 4. etage. Uden for elevatoren står et skilt, der viser mod ambulatoriet, og Jette følger herefter skilte og tallene malet på væggen, indtil hun hurtigt finder frem til ambulatoriet. 21

22 Konklusion og anbefalinger 3 Konklusion og anbefalinger Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse har på vegne af Center for Kommunikation i Region Hovedstaden gennemført en undersøgelse af, om handicappede og ældre kan finde vej og føler sig velkomne ved ankomsten på Herlev Hospital. Undersøgelsen er gennemført ved at følge og observere 10 personer. De 10 personer er dog ikke repræsentative for patienter, der er handicappede eller ældre. Flere af de handicappede havde fx ikke en handicaphjælper, selvom de ville have haft det, hvis de normalt skulle på hospitalet, og de ældre var meget mobile, ressourcestærke, og kendte hospitalet godt i forvejen. I det følgende beskrives anbefalinger på baggrund af undersøgelsen. Fandt de besøgende vej? Alle personerne fandt i sidste ende frem til rette ambulatorium. De rekrutterede fra Ældre Sagen fandt det let, mens de udviklingshæmmede handicappede fandt frem med noget større besvær. Kørestolsbrugere er indledningsvist udfordrede ved, at de bliver overset og ikke kan nå op til skranken i informationen for at få instrukser. Flere af de skyggede påpeger, at de ikke kan se, hvilken etage de er på i elevatoren i behandlingsbygningen, og de anbefaler, at der er en stemme i elevatoren, der siger, hvilken etage elevatoren er på. En del af de udviklingshæmmede bliver forvirrede over mundtlige vejvisninger, da de ikke kan huske flere ting ad gangen. De vil derfor foretrække en menneskelig vejviser, der kender hospitalet og kan følge dem hen til afdelingen. De handicappede anbefaler, at hospitalet skeler til, hvordan lufthavnen hjælper handicappede med at finde vej. De synes, det ville var rart, hvis de kunne give en portør en seddel og blive kørt hen til afdelingen (som de bliver kørt til gaten i lufthavnen). Flere påpeger, at det kunne være godt med en computer med en GPS funktion, som kunne fortælle én vejen til afdelingen. Andre påpeger, at streger i gulvet vil kunne hjælpe dem med at finde vej. Den synshandicappede person er enig og supplerer med, at ledelinjer fx streger i gulvet, skal være af en anden tekstur (fx ru linoleum). Den synshandicappede kan se lidt lys og påpeger, at udendørslys helst skal sidde cm over jorden, have skærme på og lyse ned på jorden for ikke at blænde. Da de rekrutterede personer efterfølgende blev spurgt, påpeger de dog samtidig, at Herlev Hospital ikke er det sværeste hospital at finde rundt på. Blev de følelsesmæssigt påvirkede? Ingen af de ældre blev følelsesmæssigt påvirkede, mens flere af de udviklingshæmmede handicappede svarede, at de blev følelsesmæssigt påvirket af ikke at kunne finde vej på hospitalet. De forestiller sig endvidere, at de ville blive endnu mere følelsesmæssigt påvirkede, hvis forløbet havde været virkeligt - og de var syge. 22

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse Referat Find frem, vente og modtagelse Møde d. 6. februar 2014 kl. 17.30-20.30 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet for patienter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A.

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Denne vejledning beskriver adgangen til Kildeskovshallens svømmehal for brugere der vil benytte handicap indgangen Indgang A. Adressen er Adolphsvej 25,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Katalog over piktogrammer til skiltning og web/app brug i Region Hovedstaden

Katalog over piktogrammer til skiltning og web/app brug i Region Hovedstaden 18241 Katalog over piktogrammer til skiltning og web/app brug i ovedstaden 01 - Piktogrammer til skiltning side 2 02 - Piktogrammer til skiltning på byggepladser side 5 03 - Piktogrammer til infotv side

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

3:1 Empatisk design - Problemet kommer først

3:1 Empatisk design - Problemet kommer først 3:1 mpatisk design - Problemet kommer først Produkt og bruger Uge 39-43, 2007. Gruppe 2 isuel kommunikation Herlev Hospital: Akut Modtagelsescenter (AMA). Anne arah kjøth Thomas Blankschøn Tine Lylloff

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere