Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?"

Transkript

1 Borgernes Idékatalog Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?

2 Forord Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Gentofte Kommunes borgerhøring Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?, søndag den 18. april 2004 på Gentofte Rådhus. Borgerne har i Idékataloget formuleret deres bud på hvilke udfordringer, de ser for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune. Og hvilke midler der skal tages i brug for at tackle disse udfordringer. Hvad skaber et godt liv for børn og unge i Gentofte Kommune? Hvad er politikernes ansvar? Hvad er familiens? Hvilken udvikling ønsker vi os i Gentofte? Uden indblanding af eksperter, politikere eller andre formulerede borgerne i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte. Otte af disse udfordringer nåede borgerne på dagen at formulere konkrete løsningsforslag til i alt 89 konkrete idéer. Udover de fælles idéer har borgerne desuden bidraget med personlige indlæg i den opstillede postkasse på dagen - Desuden mener jeg Et tilfældigt udsnit på af Gentofte Kommunes borgere i alderen år var inviteret til borgerhøringen. Desuden har der været annonceret i avisen Villabyerne. 65 borgere tilmeldte sig til høringen. Se mere om deltagerne og programmet for høringen bagerst i dette Idékatalog. Hvorfor en borgerhøring om fremtidens kommune for børn og unge? Fordi politikerne i Gentofte har besluttet at give børn og unge en særlig opmærksomhed og derfor har lavet et oplæg til en Børne- og Ungepolitik. Og fordi politikerne ønsker at spørge borgerne til råds som en hjælp til at formulere den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte Kommune de næste år. Gennem det sidste år har kommunen iværksat en lang række aktiviteter og dialog med børn og unge og med de voksne, der er omkring dem i dagligdagen i institutioner, i skoler, i fritiden. Alt dette med henblik på at kunne skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikerne. At indkalde borgere til en høring på Rådhuset er første gang i Gentofte. Politikerne synes nemlig at det på denne nye og aktive måde skal være borgernes tur til at bidrage med konkrete meninger, ønsker og ideer til udviklingen af kommunen. Resultatet af borgerhøringen vil indgå i politikernes arbejde med at udforme den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte Kommune. Efter høringen vil alle politikere i kommunalbestyrelsen i Gentofte modtage et eksemplar af Borgernes Idékatalog. På et fællesmøde for politikerne i kommunens Børne- og Skoleudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 9. juni 2004 vil Borgernes Idékatalog være punkt på dagsordenen. På mødet skal de to politiske udvalg behandle alle de indkomne svar til oplægget til en Børne- og Ungepolitik. Og politikerne skal beslutte hvad der skal lægges op til Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse. 1

3 Borgernes Idékatalog er også punkt på dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 21. juni På dette møde skal politikerne vedtage den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte kommune. Borgerhøringen er afholdt af Gentofte Kommune med hjælp fra Teknologirådet, der har været ansvarlig for at planlægge, koordinere og gennemføre høringen. Den konkrete planlægning er sket i samarbejde med kommunens projektgruppe samt styregruppen bag Børne- og Ungepolitikken. Fra projektgruppen: Steen Suhr-Knudsen, projektchef Rasmus Baagland, udviklingsmedarbejder Lisbet Vestergaard, projektmedarbejder Medlemmer af kommunens styregruppe er: Jørgen Bøllingtoft, skole- og fritidsdirektør Jan Hansen, skolechef Torben H. D. Petersen, børne- og forebyggelseschef Niels Henriksen, fritidschef Lone Gladbo, biblioteks- og kulturchef Steen Suhr-Knudsen, projektchef Fra Teknologirådet har medvirket projektleder Anne Funch Rohmann og projektsekretær Vivian Palm. Mette Seier Helms har været proceskonsulent. Mere om borgerhøringen Borgernes Idékatalog, debatoplæg m.m. - kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside og på Teknologirådets Mere om Gentofte Kommunes aktiviteter vedr. en børne- og ungepolitik kan ses på Teknologirådet, april

4 Borgernes Idékatalog Indhold Borgerhøringens resultater: Fokusområderne og stemmeafgivningen på dem.5 Udfordringerne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte..7 - det vigtigste område, Fritidslivet Alle udfordringerne og om hvorfor de er vigtige.9 - og med de foreslåede midler til at tackle udfordringen Desuden mener jeg..20 Borgernes evaluering af borgerhøringen...24 Om borgerhøringen.28 Program for borgerhøringen.33 Deltagerliste og lidt data om deltagerne 3

5 4

6 Borgerhøringens resultater Fokusområderne afstemningen på dem Borgerne formulerede på høringen i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune. Udfordringerne kan inddeles i 11 fokusområder. Borgerne fik hver fem stemmer, som de hver især satte på det/de fokusområde(r), de synes er vigtigst. Fokusområderne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune med borgernes stemmer er: 1. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud til alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge [31 stemmer] 2. BØRNELIVET - ansvar og medbestemmelse, natur/legepladser, stress, tid til fordybelse, fysiske rammer, miljø, naturlegepladser [20 stemmer] 3. FÆLLESSKABER - sociale kompetencer, sociale netværk, gensidig respekt og omsorg, forebygge mobning [20 stemmer] 4. BØRN OG UNGES SELVVÆRD - nødvendigt for at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder [20 stemmer] 5. FÆRDSEL/TRANSPORT - sikkerhed, tidsbesparelse, geografisk integration, hastigheder, veje, stier [19 stemmer] 6. STYRKE SUNDHEDEN - motion, kost, rusmidler, livsstil, psykisk velvære [17 stemmer] 5

7 7. INSTITUTIONSLIV - gennemsigtighed, mål og pædagogik, mobning, egenbetaling, værdier og normer synlige, adfærd, synlige og engagerede voksne, definere ansvar, natur, motion [15 stemmer] 8. BRO MELLEM BØRNE- OG VOKSENTILVÆRELSE årige [15 stemmer] 9. FAMILIELIV - forældreansvar, større voksendeltagelse, inddrage ældre, bro mellem børne- og voksenliv, forebyggelse: fx Natteravnene [11 stemmer] 10. FORMIDLING OM TILBUD MV. [8 stemmer] 11. ANSVARLIG HOS ALLE FOR UNGES UDVIKLINGSMULIGHEDER - give og tage [7 stemmer] 6

8 Borgerhøringens resultater Udfordringerne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte for dét fokusområde borgerne har givet flest stemmer er: 1. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge [31 stemmer] Udfordringerne er: Hvordan sikrer vi et aktivt idræts- og motionsliv? Tiltrække og fastholde Sikre nødvendige faciliteter (f.eks. mobile skøjtebaner) Dette giver engagerede, aktive og sunde børn og unge med et stort selvværd. Hvordan sikrer vi gode rammer for fritidsaktiviteter? Sundhed Trivsel Forebyggelse af negativ udvikling Basis for det gode liv Større mangfoldighed af kulturelle tilbud i fritiden Større tilgang til lokaler Større stilskud til aktiviteter Større fokus på andre ting end sport Hvordan sikrer vi væresteder og sikkert liv? Børnekulturhus Sikkerhed på gader og veje (trafikal og social sikkerhed i adgangen til væresteder) Knytte klubber/sport og udeliv sammen (fx udeliv på havnen, strande og parker) Hvordan sikrer vi at idrætstilbud bliver for alle? Vi skal sikre rummelighed i foreningerne Idræt skal være sjovt, socialt og sundt. Hvordan sikrer vi at børne- og ungekulturen får optimale vilkår? Der er for lille kapacitet Tilbudsviften er for lille og ikke altid i trit med tiden Børn og unge skal sikres en mere alsidig udvikling 7

9 At skabe væresteder: Det kan være i form af medborgerhus eller lignende med tilbud om aktiviteter og mulighed for børn og unge for at komme med aktivitetsforslag Der er nogle voksne at forholde sig til Børnene kan og skal skabe sociale kontakter uden for almindelige rammer Opgaven til borgerne på høringen: 1) Hvilke udfordringer står vi overfor for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte kommune? Hvad er det vigtigt at forholde sig til, gøre noget ved, undersøge eller tage stilling til etc. for at sikre de bedst mulige livsvilkår og udviklingsmuligheder for kommunens børn og unge? Opgaven til borgerne på høringen: 2) For hver af udfordringerne hvilke konkrete midler skal der her og nu tages i brug for at tackle denne konkrete udfordring konkrete idéer og forslag til løsninger og tiltag? Hvilke indsatser og handlinger kan, skal eller bør iværksættes? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Og hvorfor er det et godt middel? 8

10 Alle udfordringerne - med de midler, borgerne har foreslået at tage i brug for at tackle dem Borgerne formulerede i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte. Otte af disse udfordringer nåede borgerne at formulere konkrete løsningsforslag til ( midler ) i alt 89 konkrete forslag. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud for alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge Udfordringen: Hvordan sikrer vi et aktivt idræts- og motionsliv? Tiltrække og fastholde børn og unge Sikre nødvendige faciliteter (f.eks. mobile skøjtebaner) Dette giver engagerede, aktive og sunde børn og unge med et stort selvværd. Midlerne: Faciliteter (flere og bedre) - tilgodese bredde og elite - tilpasse træningstider efter deltagere (fx alder) - flere haller, idrætsanlæg og mobile skøjtebaner (skøjtebane fx ved Rådhuset, Øregårdsparken og Nymosen). Tiltrækker og fastholder børn og unge i klubberne. Øget tilskud - lavere kontingent - tilskud til transport til/fra idrætsfaciliteter (fx minibusser med faste opsamlingssteder og tider) - tilskud til klubber til uddannelse af trænere og ledere Tiltrækker og fastholder deltagere. Synliggørelse af tilbud. - samarbejde mellem GFO og idrætsklubber - flere åbent-hus arrangementer - udbygge kommunens hjemmeside (reference til alle fritidsaktiviteter) Tiltrækker flere børn og unge til klubberne. Lette administrationen for idrætsklubberne, da den varetages af frivillige - forenkle papirgangen - gradueret kontrol (á la fødevarekontrollen) 9

11 Udfordringen: Hvordan sikrer vi gode rammer for fritidsaktiviteter? Sundhed Trivsel Forebyggelse af negativ udvikling Basis for det gode liv Udfordringen: Større mangfoldighed af kulturelle tilbud i fritiden Større tilgang til lokaler Større tilskud til aktiviteter Større fokus på andre ting end sport Udfordringen: Hvordan sikrer vi væresteder og sikkert liv? Børnekulturhus Sikkerhed på gader og veje (trafikal og social sikkerhed i adgangen til væresteder) Knytte klubber/sport og udeliv sammen (fx udeliv på havnen, strande og parker) Udfordringen: Hvordan sikrer vi at idrætstilbud bliver for alle? Vi skal sikre rummelighed i foreningerne Idræt skal være sjovt, socialt og sundt. Udfordringen: Hvordan sikrer vi at børne- og ungdomskulturen får optimale vilkår? Der er for lille kapacitet Tilbudsviften er for lille og ikke altid i trit med tiden Børn og unge skal sikres en mere alsidig udvikling Udfordringen: At skabe væresteder: Det kan være i form af medborgerhus eller lignende med tilbud om aktiviteter og mulighed for børn og unge for at komme med aktivitetsforslag Der er nogle voksne at forholde sig til Børnene kan og skal skabe sociale kontakter uden for almindelige rammer 10

12 BØRNELIVET - ansvar og medbestemmelse, natur/legepladser, stress, tid til fordybelse, fysiske rammer, miljø Udfordringen: Hvordan skaber vi et godt miljø og god trivsel? Vigtigt for indlæring og empati Gode legeplader Udnyttelse af grønne områder Inddragelse af børn og unge Synlige og engagerede voksne. Det giver sundhed, trivsel og forebygger negativ udvikling. Bedre indlæring. Midlerne: Kultur og samlingspunkt ( Medborgerhus ) - fælles samlingssted - udfordring af fantasi - engageret atmosfære - mulighed for mange aktiviteter, både for børn og ældre - fælles formidling af informationer/udveksling af informationer til/fra kommunen Natur/familie-legeplads - udfordring af fantasi, motorisk og sanselig - også for større børn - bålpladser/grillpladser - fodboldbane, skaterbane, tennis, badminton - café - haver til børn - slip parkerne fri - inddrage børn og unge i processerne Mere kunst i hverdagen - inddrage kunstnere i institutionslivet - at de unges/børnenes kunst bliver brugt i hverdagen - musik Udfordringen: Hvordan sikrer vi at børn og unge udøver ansvar og medbestemmelse i praksis Det er vigtigt med socialt engagement. Bryde grænser, mellem børn, forældre, pædagoger, andre faggrupper Tænke mere skævt og mere helhedsorienteret 11

13 Udfordringen: Hvordan bekæmper vi stress følelsen af for lidt tid? Vigtigt for fysisk velvære og overskud til engagement Udfordringen: Hvordan skaber vi kvalitet i hverdagen? Tid til fordybelse (samtale samvær ) Sund kost og tid til at spise den Udfordringen: Barnets tarv Tid til at være barn Sikre færdselsveje/legepladser Fokus på børns helbred og bevidsthed om dette Medbestemmelse i parlamentet OBS! på at mindre børn ikke får for store ansvarsbyrder: f.eks. v. egen læring FÆLLESSKABER - sociale kompetencer, sociale netværk, gensidig respekt og omsorg, forebygge mobning Udfordringen: Hvordan sikrer vi at fællesskaber styrkes For samfundet er det en fordel at borgerne indgår i sociale netværker. For individet er det essentiel at stimulere gruppefølelsen såvel som den personlige udvikling. Fordi det stimulerer gensidig respekt og omsorg for hinanden. Midlerne: Gentænkning af restaurationskoncept i forbindelse med idrætsfaciliteter. Skaber rum for fællesskab, også for andre grupper af unge. Kulturtilbud (musik m.m., sund mad). Etablering af udendørs skøjtebane (gerne flere) Sundt og fornøjeligt samvær. Vaskehus ved Charlottenlunds Slotspark eller lign. omdannes til café-pavillon med legeplads. Fælles mødested, liv og glæde. Etablering af lege-veje på forsøgsbasis. 12

14 Tænkt ligesom gårdmiljøer, bænke, træer m.m., evt. med landskabsarkitekt. Vil fremme lokale netværk. Børn ud at lege. Vejfest-pakke, vejskilte, aktiviteter og rådgivning kan lånes. Styrkelse af lokale netværk. Udnytte skoler/institutioner som mini-kulturhuse. Etablering af kulturudvalg (skolebestyrelse, forældre) lokalt. Kommunal tovholder (Anna Enemark). Udnytte de kulturelle idéer. Pavillon-pulje; mulighed for at unge kan ansøge om pavillon/skurvogn til klub/forening/interessefællesskab. Fleksibelt, hurtigt kulturtilbud. Bernstorffsparken for alle! Skovtur, legeplads, musikpavillon, boulebane, dyrelegeplads, grill, stilleområde. Kulturhus á la Trommen. Fælles mødested. Kulturel oprustning. Flere børnekulturarrangementer. Børnekunstudstillinger, workshops, musikfestival. Sætter fokus på børn som kulturskabere. Styrker individet. Børneteaterfestival til Gentofte, Danmarks officielle. Ansporing af drama. Åbne Rådhuset for kulturelle arrangementer. Lokaler til rådighed. Udfordringen: Hvordan sikrer vi udviklingen af sociale kompetencer? Forebygge mobning Væresteder Bevidstgørelse om eget ansvar Brobygning For samfundet er det en fordel at borgere indgår i sociale netværk. For individet er det essentielt at stimulere gruppefølelsen, såvel som den personlige udvikling. Det stimulerer gensidig respekt og omsorg for hinanden. 13

15 BØRN OG UNGES SELVVÆRD - nødvendigt for at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder Udfordringen: Hvordan styrkes børns og unges selvværd? Midlerne: Selvværd giver nødvendig styrke til at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder. Ringe selvværd dårlige muligheder for at sige til og fra, - stærkt selvværd godt afsæt. Fysisk adskillelse af skole og SFO. Børn inspireres på en ny måde og gives en ny chance, idet negative oplevelser i skolen ikke føres videre i SFO en. Forskellige (fysisk/åndelige) lokaler giver ny inspiration og muligheder. Klassens mappe med aldersbestemte og ad hoc-opståede temaer. Eksempler på indhold: mobning, alkohol og stoffer, religion og integration, mærkevare-tyranni, bare næver, sex, politik. Giver naturlig anledning til at introducere svære spørgsmål og problemstillinger for børn. Udvidet og frivilligt værested for de årige, weekend-åbent (børns kulturhus), - også med varierede fællesaktiviteter. Et uformelt værested der er frivilligt og uden stress-tidsplan giver et alternativ til at hænge på gaden eller i parken. Et tilbud til børn der ikke ønsker en fast tidsplan og har behov for at hænge ud et sted. Give reel medbestemmelse og selvforvaltning. Giver ansvarsfølelse og oftest også bedste resultat. Oprette natur-fristed med fx naturcafé, køkkenhaver, dyrehold. Voksenvejleder i åbningstiden. Forældre velkomne. Giver mulighed for personlig udvikling i eget tempo. Styrker empati og ansvarsfølelse, fører til socialiseringsproces. Udvikle handleplaner for at bekæmpe mobning. Offentlig oplysning om symptomer på mobning. Placér ansvar for handling det er også et ledelsesproblem. Mobning er totalt ødelæggende for selvværdet. 14

16 FÆRDSEL/TRANSPORT - sikkerhed, tidsbesparelse, geografisk integration, hastigheder, veje, stier Udfordringen: At skabe færdselsmuligheder: Midlerne: Der skal være infrastruktur (veje og cykelstiger skal være i orden der skal være offentlige transportmuligheder til rådighed). Det er sikkert og trygt at færdes (hastighedsbegrænsninger på 50 km/timen; nogen må sikre at normerne overholdes). Sundhed (fysisk aktivitet) Miljøet (mindre forurening og støj) Forældre kan spare tid Vi ønsker at passe på vores børn og skabe mulighed for at de på egen hånd kan være mobile og selv færdes i og udenfor kommunen. - Hastighed km/t ved institutioner hele året - Bump ved institutionerne - Skolepatruljer ved start/slut af skoletid - Flextider ved institutioners åbninger/lukninger - Hastighedsmåling flere steder Dette vil sætte hastigheden ned, skærpe sikkerheden og reducere antallet af uheld ved institutionerne. - Børns sikkerhed integreres væsentligt ved trafikplanlægning, flere blå cykelstier ved kryds. - Større sikkerhed i en større radius fra institutionerne. - Flere gangbroer og tunneler. - Infrastrukturen skal være sikker. - Strukturforholdene og kommuneplaner skal tage højde for en sikker trafik. - Mindre børn kan cykle på fortovet - Flere og velholdte cykelstier. Forældre rollemodeller, det gode eksempel - Børn skal lære og vænnes til at færdes i trafikken af forældrene, mindre bilkørsel Familien skal være trygge i trafikken og lære at respektere andre trafikanter Udfordringen: Hvordan sikrer vi at der er gode og sikre transportmuligheder også på tværs af kommunen? Udnytte kommunens faciliteter Integration på tværs af byskel 15

17 STYRKE SUNDHEDEN - motion, kost, rusmidler, livsstil, psykisk velvære Udfordringen: At skabe sundhed og livskvalitet i form af: - fysisk oplagthed (udhvilet, velnæret, i form) - psykisk velvære (føle sig accepteret, selvværd, mestrer nogle gøremål) - fungere socialt Midlerne: Det giver overskud til at give og deltage For at bidrage til fællesskabet må man have empati og respekt for andre Mentalt: selvværd og mestring. Fysisk: motion, kost, rusmidler, hvile. Socialt: accept af forskelligheder, tydelige normer der skal efterleves, udfyldelse af en rolle, indlevelsesevne, fællesskab. Gældende færdselsregler håndhæves. Elevråd og skolebestyrelser vurderer løbende adgangsforhold i deres virksomhedsplaner og giver tilbagemeldinger til politikerne. Mål: Børn kan færdes sikkert i kommunen. Væresteder uden for skole og GFO-regi (5. klasse til ca. 18 år). Eksisterende eller nye lokaler. Eftermiddage og aftener. En lille gruppe ansatte. En kommunalpulje til projekter til fagfolk udefra (musikere, kunstneriske, fysiske aktiviteter, udflugter) og forældre (som frivillige). Udfordringen: Hvordan sikres børn og unges fysiske sundhed? (Gode madvarer, motion, undgå rusmidler, etc.) Fysisk sundhed er et grundlag for alle funktioner Udfordringen: Hvordan styrker vi sundheden? Det er vigtigt at bekæmpe livsstilrelaterede sygdomme. Tænke mere i sundhedsfremme end sundhedsforebyggelse. Tænke sundhed bredt psykisk, fysisk, socialt osv. 16

18 INSTITUTIONSLIV - gennemsigtighed, mål og pædagogik, mobning, egenbetaling, værdier og normer synlige, adfærd, synlige og engagerede voksne, definere ansvar, natur, motion Udfordringen: Hvordan sikrer vi synlige og engagerede voksne omkring vore børn og unge? Definere ansvarsområder (forældreansvar, lærer/pædagogansvar m.v.) Udfordringen: Institution - skole Større gennemsigtighed i institutioner/skolers målsætning & pædagogik Forældre/personalets håndtering af mobning Egenbetaling i institutioner bør nedsættes evt. efter tid Udfordringen: Synliggørelse af normer og værdier hos interessenterne: - institutioners, ansattes, forældres værdier og normer omkring opførsel og adfærd Det skaber respekt for hinanden fordi man ved hvad interessenter står for. Voksne kan og skal være rollemodeller BRO MELLEM BØRNE- OG VOKSENTILVÆRELSE årige Udfordringen: Hvordan kan vi bygge bro mellem ung og voksen (dét at være ung og dét at være voksen)? Midlerne: Det er vigtigt at fastholde de unge, f.eks. med tilbud om ungdomsboliger. Budget/ressourcer til de årige Aldersgruppen skal have muligheder i Gentofte kommune også under videregående uddannelse for at fastholde dem som indbyggere (kommende, gode skatteborgere) Ungdomsboliger - væresteder - kollegier/boliger 17

19 Ungdomsråd: - jævnlig dialog med fx Kommunalbestyrelsen - kontor på Rådhuset ved siden af Hans Toft! - eget budget og beslutningskompetence Jobbørs: - fritidsjobs (lønnet) - frivillige (ulønnet) - voksne/forældre (frivillige, ulønnet) Sport for alle: - også for ikke-konkurrence - klubmiljø der tiltrækker og giver lyst til engagement. Træneruddannelse: - undervisningsprincipper - ledelse - tilrettelæggelse - basale træningsmetoder Kultur for alle: - teatersal - koncertsal - øvelokaler Ungdoms-uge - events, musik - åbent hus på Rådhuset (som ældredagene) (- eller mere velegnet sted for unge) Ungdoms-café - mad & drikke - musik (live) - spil/internet Ungdomsaktiviteter skal planlægges, gennemføres og drives af de unge selv K.A.S. Gentofte udlægges som værested for børn, unge og voksne og for mindre husdyr på naturlegepladser, der også anlægges FAMILIELIV - forældreansvar, større voksendeltagelse, inddrage ældre, bro mellem børn og voksne, forebyggelse: Natteravnene Udfordringen: Hvordan sikrer vi et godt familie- og kulturliv? Styrkelse af familielivet Prioritering af familielivet Styrkelse af andre fritidsaktiviteter end sport 18

20 Udfordringen: Forældreansvar Større voksendeltagelse og ansvar i aktiviteter generelt Inddrage ældres ressourcer Større fokus og bevidsthed om sprut incl. øl, stoffer Forebyggelse væsentligt fx natteravne FORMIDLING OM TILBUD MV. Udfordringen: Hvordan sikrer vi at alle borgere bliver informeret om samtlige tilbud til børn og unge? Midlerne: Der er manglede kendskab Ferietilbud ej kendte Ikke kapacitet nok (tilbudsmæssigt) Der er behov for en éntydig informationskanal, så det er let at få viden. Én informationskanal: - på tværs af institutioner/skoler/privat + kommune Giver let adgang til information. Formidling intensiveres: - website + mailingliste/nyhedsbrev - trykte medier - opmærksomhed på børn udenfor kommunalt system Overordnet koordinering/kapacitetsopgørelse over tilbud Flere børn kan få muligheder. ANSVARLIGHED HOS ALLE FOR UNGES UDVIKLINGSMULIGHEDER - give og tage Udfordringen: Hvordan giver vi alle i samfundet ansvar for unges udviklingsmuligheder? (som modvægt mod ekspert-samfundet) Det er vigtigt at børn, voksne og politikere er bevidste om deres specifikke ansvarsområder skabe klare linjer 19

21 Desuden mener jeg.. Personligt budskab, kommentar, idé eller andet om borgerhøringens tema af deltagere lagt i en postkasse under borgerhøringen. En minigolfbane i Bernstorffs Parken på området bag Den gule café og galleri Invitera pensionister med til børnehave, skole och fritids Kommunens cykelstier Ny belægning; sikring; flere cykelstier Større ressourcetildeling i institutioner og skoler kan være med til at 1) give mulighed for at tænke/vælge alternativt ( skævt ), 2)større fokus på det enkelte barn at der bør tilbydes børnetandpleje fra barnets 1½ års alder at institutionstaksterne er relativt høje Større brug af kommunens kirker, hvor frivillige udover præster står for et fælles arrangement Stil store krav til pædagogers og læreres kompetencer og interesser for børn Barnets bog fra børnehave til skole med ramme for indhold og ansvar for udfyldelse tildelt lederen af institutionen Pasningsgarantien skal kvalificeres ved, at der er garanti for plads i vuggestuen, således at man ikke tvinges til at vælge en dagplejeplads - at der mangler en sjette værdi i udspillet. Den skal handle om børns og unges socialisering og fællesskab; herunder respekt for andre fordi = forebyggelse af mobning; deltagelse i demokratiet/samfundet Ungdomsboliger byg nu! Og i de næste 10 år klar til prognosens ungdomsårgang 1988 en stor årgang - at det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem daginstitution (børnehave) og skole (fx i form af mappe barnet har med fra børnehave til skole, indeholdende lidt om barnets historie-, familieforhold, interesser og lign.) Formål: de nye voksne får et hurtigt kendskab til barnet tryghed for barnet Bygge ungdoms boligtilbud som kan være med til at fastholde de unge i kommunen samt opmuntre til uddannelse Fokusering på børn som ikke går på kommunens skoler. Sikre at de også får information om ferietilbud m.m. Vi vil gerne beholde vore unge i kommunen; derfor mangler vi MEGET ungdomsboliger og kollegier Mormor ordning sygdom afhentning fra daginstitution eller hente-bringe til fritidsaktiviteter 20

22 Jeg mener, der skal bygges et Børne & Unge Center i tilknytning til Hovedbiblioteket og Øregaardsparken. Dette skal være centralt mølle/aktivitets-sted i kommunen: -for børn, unge & voksne Kommunen bør presse amt og stat til at udvide kapaciteten på de gymnasiske uddannelser. Kommunens Tekniske Forvaltning bør bistå med den nødvendige planlægning på institutionen i Gentofte Ulovlig hundeluftning er et sikkerhedsproblem for de yngste. Hunde uden snor og uden kontrol med en uheldig adfærd er hyppige i de kommunale anlæg. Loven + politivedtægten overtrædes! Et voksen og børn kulturhus efter den model man har i Odense som hedder Badeanstalten så vidt jeg husker. Der kan laves træarbejder, syarbejder, PC-virksomhed, grafik etc. Der betales et lille beløb for brug af lokaler og for opsyn Lav eet stort samlende center/familie værksted med tilbud om kultur/sport/evt. underholdning /café. Evt. i forbindelse med ungdomsboliger? Sport skal være for alle - for sjov/leg/sundhed og ikke dyrkes af eliten, som det gøres nu! Generelt er de fleste fritidstilbud målrettet fysisk/sportslige aktiviteter. Få tilbud omkring den mere åndelige/kulturelle del Sundhed & kost tilbudet af sunde og mættende retter/snack/måltider bør være i fokus frem for de store mængder af slik! Vigtigt at kommunen fremover tænker udeliv, naturinstitutioner, fokus på de muligheder vi har, anskaffelse af skovbus etc. Taler af erfaring - at der i Gentofte Kommune burde være mindst 2 skøjtebaner om vinteren i lighed med den på Frederiksberg Runddel. Der kommer alle aldersklasser og både begyndere og øvede - ar der i Gentofte Kommune burde holdes nogle ikke-kommercielle markedsdage hvor familier kunne komme og hygge sig og hvor erhvervslivet, institutioner, kommunen selv, politi osv kunne være tilstede og til rådighed. Kunne slutte med en grillaften. På fortet? - at pladsgarantien på 6 mdr. også skal inkludere sikkerhed for en vuggestueplads, hvis dette ønskes Udnyttelse af Rådhuset som kulturhus/værested for unge - at det er vigtigt at man sætter fokus på ernæring og motion allerede fra vuggestuealderen. Børn skal vænnes til sund mad og til at bruge deres krop. Så undgår man måske sløve, uinteresserede skolebørn Fremme brugen af kunstnere i institutioner og skoler. De skal komme og lave noget med børnene ikke kun for børnene Fremme de fysiske rammer for fritids livet, så spejdere, sportsklubber og andre foreninger kan gro - at give børn og unge ansvar i institution og skole svarende til deres alder og de muligheder budgettet giver 21

23 - at det er rigtigt at skolebørn i alderen klasse får et pusterum hvor de er fredet, for at få lagt de mange indtryk på de rigtige hylder og finde indre ro. Det kunne være at det lettede de problemer i alderen år - at et eventuelt faldende børnetal i fremtiden skal resultere i stigende kvalitet, ikke nedsat kapacitet. Eks. mere plads i skolen og institutioner. 2 m 2 pr. barn i børnehaver er for lidt/klassekvotienterne er for høje Udendørs skøjtebane! f.eks. i Bernstorff Parken og Ordrup Park, rimelig i pris, for både unge + forældre, sjovt samlingssted hele vintersæsonen. PS. i stedet for øldrikning En del af indtægten fra salget af NESA bør specifikt komme gruppen årige til gode, da denne gruppe stiger fra ca til 7000 de næste 4 år!! Skub tidspunktet for overflytning fra BH- til GFO til juni md. Mindst en måneds indkøring Trafikpolitikken virker noget ensporet. Det er ikke kun ved skolerne, der skal forbedres, det er i HELE kommunen. Fx er samtlige rundkørsler farlige for især cyklister, både børn & voksne, VENLIGST gør noget ved det, jf. plancherne. OG MERE POLITIKONTROL Ang. skoler: i stedet for extra undervisning til de svage, extra undervisning til de stærke Konkret forslag til børn s pusterum, opret flere naturbørnehaver. Nødråb: lav flere naturlegepladser. Højt til vejrs rummelighed. Mindre sygdom sundere børn sundere personale fremtidsplaner 40 km i timen på alle kommende veje. Flere hastighedsmålere op, som viser aktuel fart. Få dog skilte op ved Hellerup Skole Lær af omegnskommunerne: Gladsaxe, Lyngby og København Mere hastighedskontrol, med speedkamera, på skolevejen. Tving bilister (som ofte er forælder) til at køre hensigtsmæssigt - at kommunen burde opføre flere ungdomsboliger/kollegier, det vil styrke ungdomskulturen, og give caféer/ værksteder bedre overlevelsesvilkår - at hastigheden på mange af kommunens veje bør nedsættes til (30 ved skoler) 40 km/t., som alternativ til stilleveje med bump, som der altid er mange problemer med (divergerende ønsker), HT/beboere/gennemgående trafik Cykelstierne i kommunen er i en så ringe tilstand, at det kan siges at gå ud over trafiksikkerheden. Man ser ofte børn (og voksne) slå et stort og pludseligt sving for at undgå et hul; risikoen for at blive påkørt af en bagfra-kommende er overhængende - at det kunne være en kommunal opgave at give tilskud til driften af sunde kantiner (evt. varme måltider) på alle skoler/institutioner - at der bør gøres en større indsats for at få færre børn/unge til at (begynde at) ryge. Der gøres en stor og god indsats for at mindske de unges alkoholforbrug fint! men langt flere danskere dør af tobaksrelaterede sygdomme end af alkoholisme. På samme måde er afhængighedsproblemet større ved tobak end ved alkohol 22

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere