Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?"

Transkript

1 Borgernes Idékatalog Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?

2 Forord Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Gentofte Kommunes borgerhøring Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?, søndag den 18. april 2004 på Gentofte Rådhus. Borgerne har i Idékataloget formuleret deres bud på hvilke udfordringer, de ser for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune. Og hvilke midler der skal tages i brug for at tackle disse udfordringer. Hvad skaber et godt liv for børn og unge i Gentofte Kommune? Hvad er politikernes ansvar? Hvad er familiens? Hvilken udvikling ønsker vi os i Gentofte? Uden indblanding af eksperter, politikere eller andre formulerede borgerne i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte. Otte af disse udfordringer nåede borgerne på dagen at formulere konkrete løsningsforslag til i alt 89 konkrete idéer. Udover de fælles idéer har borgerne desuden bidraget med personlige indlæg i den opstillede postkasse på dagen - Desuden mener jeg Et tilfældigt udsnit på af Gentofte Kommunes borgere i alderen år var inviteret til borgerhøringen. Desuden har der været annonceret i avisen Villabyerne. 65 borgere tilmeldte sig til høringen. Se mere om deltagerne og programmet for høringen bagerst i dette Idékatalog. Hvorfor en borgerhøring om fremtidens kommune for børn og unge? Fordi politikerne i Gentofte har besluttet at give børn og unge en særlig opmærksomhed og derfor har lavet et oplæg til en Børne- og Ungepolitik. Og fordi politikerne ønsker at spørge borgerne til råds som en hjælp til at formulere den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte Kommune de næste år. Gennem det sidste år har kommunen iværksat en lang række aktiviteter og dialog med børn og unge og med de voksne, der er omkring dem i dagligdagen i institutioner, i skoler, i fritiden. Alt dette med henblik på at kunne skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikerne. At indkalde borgere til en høring på Rådhuset er første gang i Gentofte. Politikerne synes nemlig at det på denne nye og aktive måde skal være borgernes tur til at bidrage med konkrete meninger, ønsker og ideer til udviklingen af kommunen. Resultatet af borgerhøringen vil indgå i politikernes arbejde med at udforme den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte Kommune. Efter høringen vil alle politikere i kommunalbestyrelsen i Gentofte modtage et eksemplar af Borgernes Idékatalog. På et fællesmøde for politikerne i kommunens Børne- og Skoleudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 9. juni 2004 vil Borgernes Idékatalog være punkt på dagsordenen. På mødet skal de to politiske udvalg behandle alle de indkomne svar til oplægget til en Børne- og Ungepolitik. Og politikerne skal beslutte hvad der skal lægges op til Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse. 1

3 Borgernes Idékatalog er også punkt på dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 21. juni På dette møde skal politikerne vedtage den endelige Børne- og Ungepolitik for Gentofte kommune. Borgerhøringen er afholdt af Gentofte Kommune med hjælp fra Teknologirådet, der har været ansvarlig for at planlægge, koordinere og gennemføre høringen. Den konkrete planlægning er sket i samarbejde med kommunens projektgruppe samt styregruppen bag Børne- og Ungepolitikken. Fra projektgruppen: Steen Suhr-Knudsen, projektchef Rasmus Baagland, udviklingsmedarbejder Lisbet Vestergaard, projektmedarbejder Medlemmer af kommunens styregruppe er: Jørgen Bøllingtoft, skole- og fritidsdirektør Jan Hansen, skolechef Torben H. D. Petersen, børne- og forebyggelseschef Niels Henriksen, fritidschef Lone Gladbo, biblioteks- og kulturchef Steen Suhr-Knudsen, projektchef Fra Teknologirådet har medvirket projektleder Anne Funch Rohmann og projektsekretær Vivian Palm. Mette Seier Helms har været proceskonsulent. Mere om borgerhøringen Borgernes Idékatalog, debatoplæg m.m. - kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside og på Teknologirådets Mere om Gentofte Kommunes aktiviteter vedr. en børne- og ungepolitik kan ses på Teknologirådet, april

4 Borgernes Idékatalog Indhold Borgerhøringens resultater: Fokusområderne og stemmeafgivningen på dem.5 Udfordringerne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte..7 - det vigtigste område, Fritidslivet Alle udfordringerne og om hvorfor de er vigtige.9 - og med de foreslåede midler til at tackle udfordringen Desuden mener jeg..20 Borgernes evaluering af borgerhøringen...24 Om borgerhøringen.28 Program for borgerhøringen.33 Deltagerliste og lidt data om deltagerne 3

5 4

6 Borgerhøringens resultater Fokusområderne afstemningen på dem Borgerne formulerede på høringen i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune. Udfordringerne kan inddeles i 11 fokusområder. Borgerne fik hver fem stemmer, som de hver især satte på det/de fokusområde(r), de synes er vigtigst. Fokusområderne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte Kommune med borgernes stemmer er: 1. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud til alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge [31 stemmer] 2. BØRNELIVET - ansvar og medbestemmelse, natur/legepladser, stress, tid til fordybelse, fysiske rammer, miljø, naturlegepladser [20 stemmer] 3. FÆLLESSKABER - sociale kompetencer, sociale netværk, gensidig respekt og omsorg, forebygge mobning [20 stemmer] 4. BØRN OG UNGES SELVVÆRD - nødvendigt for at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder [20 stemmer] 5. FÆRDSEL/TRANSPORT - sikkerhed, tidsbesparelse, geografisk integration, hastigheder, veje, stier [19 stemmer] 6. STYRKE SUNDHEDEN - motion, kost, rusmidler, livsstil, psykisk velvære [17 stemmer] 5

7 7. INSTITUTIONSLIV - gennemsigtighed, mål og pædagogik, mobning, egenbetaling, værdier og normer synlige, adfærd, synlige og engagerede voksne, definere ansvar, natur, motion [15 stemmer] 8. BRO MELLEM BØRNE- OG VOKSENTILVÆRELSE årige [15 stemmer] 9. FAMILIELIV - forældreansvar, større voksendeltagelse, inddrage ældre, bro mellem børne- og voksenliv, forebyggelse: fx Natteravnene [11 stemmer] 10. FORMIDLING OM TILBUD MV. [8 stemmer] 11. ANSVARLIG HOS ALLE FOR UNGES UDVIKLINGSMULIGHEDER - give og tage [7 stemmer] 6

8 Borgerhøringens resultater Udfordringerne for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte for dét fokusområde borgerne har givet flest stemmer er: 1. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge [31 stemmer] Udfordringerne er: Hvordan sikrer vi et aktivt idræts- og motionsliv? Tiltrække og fastholde Sikre nødvendige faciliteter (f.eks. mobile skøjtebaner) Dette giver engagerede, aktive og sunde børn og unge med et stort selvværd. Hvordan sikrer vi gode rammer for fritidsaktiviteter? Sundhed Trivsel Forebyggelse af negativ udvikling Basis for det gode liv Større mangfoldighed af kulturelle tilbud i fritiden Større tilgang til lokaler Større stilskud til aktiviteter Større fokus på andre ting end sport Hvordan sikrer vi væresteder og sikkert liv? Børnekulturhus Sikkerhed på gader og veje (trafikal og social sikkerhed i adgangen til væresteder) Knytte klubber/sport og udeliv sammen (fx udeliv på havnen, strande og parker) Hvordan sikrer vi at idrætstilbud bliver for alle? Vi skal sikre rummelighed i foreningerne Idræt skal være sjovt, socialt og sundt. Hvordan sikrer vi at børne- og ungekulturen får optimale vilkår? Der er for lille kapacitet Tilbudsviften er for lille og ikke altid i trit med tiden Børn og unge skal sikres en mere alsidig udvikling 7

9 At skabe væresteder: Det kan være i form af medborgerhus eller lignende med tilbud om aktiviteter og mulighed for børn og unge for at komme med aktivitetsforslag Der er nogle voksne at forholde sig til Børnene kan og skal skabe sociale kontakter uden for almindelige rammer Opgaven til borgerne på høringen: 1) Hvilke udfordringer står vi overfor for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte kommune? Hvad er det vigtigt at forholde sig til, gøre noget ved, undersøge eller tage stilling til etc. for at sikre de bedst mulige livsvilkår og udviklingsmuligheder for kommunens børn og unge? Opgaven til borgerne på høringen: 2) For hver af udfordringerne hvilke konkrete midler skal der her og nu tages i brug for at tackle denne konkrete udfordring konkrete idéer og forslag til løsninger og tiltag? Hvilke indsatser og handlinger kan, skal eller bør iværksættes? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Og hvorfor er det et godt middel? 8

10 Alle udfordringerne - med de midler, borgerne har foreslået at tage i brug for at tackle dem Borgerne formulerede i alt 28 udfordringer for at sikre det gode liv for børn og unge i Gentofte. Otte af disse udfordringer nåede borgerne at formulere konkrete løsningsforslag til ( midler ) i alt 89 konkrete forslag. FRITIDSLIV - idræt, motion, natur, kultur, væresteder, information om tilbud, tilbud for alle; knytte kultur, klubber og udeliv sammen; lokaler, tiltrække og fastholde børn og unge Udfordringen: Hvordan sikrer vi et aktivt idræts- og motionsliv? Tiltrække og fastholde børn og unge Sikre nødvendige faciliteter (f.eks. mobile skøjtebaner) Dette giver engagerede, aktive og sunde børn og unge med et stort selvværd. Midlerne: Faciliteter (flere og bedre) - tilgodese bredde og elite - tilpasse træningstider efter deltagere (fx alder) - flere haller, idrætsanlæg og mobile skøjtebaner (skøjtebane fx ved Rådhuset, Øregårdsparken og Nymosen). Tiltrækker og fastholder børn og unge i klubberne. Øget tilskud - lavere kontingent - tilskud til transport til/fra idrætsfaciliteter (fx minibusser med faste opsamlingssteder og tider) - tilskud til klubber til uddannelse af trænere og ledere Tiltrækker og fastholder deltagere. Synliggørelse af tilbud. - samarbejde mellem GFO og idrætsklubber - flere åbent-hus arrangementer - udbygge kommunens hjemmeside (reference til alle fritidsaktiviteter) Tiltrækker flere børn og unge til klubberne. Lette administrationen for idrætsklubberne, da den varetages af frivillige - forenkle papirgangen - gradueret kontrol (á la fødevarekontrollen) 9

11 Udfordringen: Hvordan sikrer vi gode rammer for fritidsaktiviteter? Sundhed Trivsel Forebyggelse af negativ udvikling Basis for det gode liv Udfordringen: Større mangfoldighed af kulturelle tilbud i fritiden Større tilgang til lokaler Større tilskud til aktiviteter Større fokus på andre ting end sport Udfordringen: Hvordan sikrer vi væresteder og sikkert liv? Børnekulturhus Sikkerhed på gader og veje (trafikal og social sikkerhed i adgangen til væresteder) Knytte klubber/sport og udeliv sammen (fx udeliv på havnen, strande og parker) Udfordringen: Hvordan sikrer vi at idrætstilbud bliver for alle? Vi skal sikre rummelighed i foreningerne Idræt skal være sjovt, socialt og sundt. Udfordringen: Hvordan sikrer vi at børne- og ungdomskulturen får optimale vilkår? Der er for lille kapacitet Tilbudsviften er for lille og ikke altid i trit med tiden Børn og unge skal sikres en mere alsidig udvikling Udfordringen: At skabe væresteder: Det kan være i form af medborgerhus eller lignende med tilbud om aktiviteter og mulighed for børn og unge for at komme med aktivitetsforslag Der er nogle voksne at forholde sig til Børnene kan og skal skabe sociale kontakter uden for almindelige rammer 10

12 BØRNELIVET - ansvar og medbestemmelse, natur/legepladser, stress, tid til fordybelse, fysiske rammer, miljø Udfordringen: Hvordan skaber vi et godt miljø og god trivsel? Vigtigt for indlæring og empati Gode legeplader Udnyttelse af grønne områder Inddragelse af børn og unge Synlige og engagerede voksne. Det giver sundhed, trivsel og forebygger negativ udvikling. Bedre indlæring. Midlerne: Kultur og samlingspunkt ( Medborgerhus ) - fælles samlingssted - udfordring af fantasi - engageret atmosfære - mulighed for mange aktiviteter, både for børn og ældre - fælles formidling af informationer/udveksling af informationer til/fra kommunen Natur/familie-legeplads - udfordring af fantasi, motorisk og sanselig - også for større børn - bålpladser/grillpladser - fodboldbane, skaterbane, tennis, badminton - café - haver til børn - slip parkerne fri - inddrage børn og unge i processerne Mere kunst i hverdagen - inddrage kunstnere i institutionslivet - at de unges/børnenes kunst bliver brugt i hverdagen - musik Udfordringen: Hvordan sikrer vi at børn og unge udøver ansvar og medbestemmelse i praksis Det er vigtigt med socialt engagement. Bryde grænser, mellem børn, forældre, pædagoger, andre faggrupper Tænke mere skævt og mere helhedsorienteret 11

13 Udfordringen: Hvordan bekæmper vi stress følelsen af for lidt tid? Vigtigt for fysisk velvære og overskud til engagement Udfordringen: Hvordan skaber vi kvalitet i hverdagen? Tid til fordybelse (samtale samvær ) Sund kost og tid til at spise den Udfordringen: Barnets tarv Tid til at være barn Sikre færdselsveje/legepladser Fokus på børns helbred og bevidsthed om dette Medbestemmelse i parlamentet OBS! på at mindre børn ikke får for store ansvarsbyrder: f.eks. v. egen læring FÆLLESSKABER - sociale kompetencer, sociale netværk, gensidig respekt og omsorg, forebygge mobning Udfordringen: Hvordan sikrer vi at fællesskaber styrkes For samfundet er det en fordel at borgerne indgår i sociale netværker. For individet er det essentiel at stimulere gruppefølelsen såvel som den personlige udvikling. Fordi det stimulerer gensidig respekt og omsorg for hinanden. Midlerne: Gentænkning af restaurationskoncept i forbindelse med idrætsfaciliteter. Skaber rum for fællesskab, også for andre grupper af unge. Kulturtilbud (musik m.m., sund mad). Etablering af udendørs skøjtebane (gerne flere) Sundt og fornøjeligt samvær. Vaskehus ved Charlottenlunds Slotspark eller lign. omdannes til café-pavillon med legeplads. Fælles mødested, liv og glæde. Etablering af lege-veje på forsøgsbasis. 12

14 Tænkt ligesom gårdmiljøer, bænke, træer m.m., evt. med landskabsarkitekt. Vil fremme lokale netværk. Børn ud at lege. Vejfest-pakke, vejskilte, aktiviteter og rådgivning kan lånes. Styrkelse af lokale netværk. Udnytte skoler/institutioner som mini-kulturhuse. Etablering af kulturudvalg (skolebestyrelse, forældre) lokalt. Kommunal tovholder (Anna Enemark). Udnytte de kulturelle idéer. Pavillon-pulje; mulighed for at unge kan ansøge om pavillon/skurvogn til klub/forening/interessefællesskab. Fleksibelt, hurtigt kulturtilbud. Bernstorffsparken for alle! Skovtur, legeplads, musikpavillon, boulebane, dyrelegeplads, grill, stilleområde. Kulturhus á la Trommen. Fælles mødested. Kulturel oprustning. Flere børnekulturarrangementer. Børnekunstudstillinger, workshops, musikfestival. Sætter fokus på børn som kulturskabere. Styrker individet. Børneteaterfestival til Gentofte, Danmarks officielle. Ansporing af drama. Åbne Rådhuset for kulturelle arrangementer. Lokaler til rådighed. Udfordringen: Hvordan sikrer vi udviklingen af sociale kompetencer? Forebygge mobning Væresteder Bevidstgørelse om eget ansvar Brobygning For samfundet er det en fordel at borgere indgår i sociale netværk. For individet er det essentielt at stimulere gruppefølelsen, såvel som den personlige udvikling. Det stimulerer gensidig respekt og omsorg for hinanden. 13

15 BØRN OG UNGES SELVVÆRD - nødvendigt for at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder Udfordringen: Hvordan styrkes børns og unges selvværd? Midlerne: Selvværd giver nødvendig styrke til at klare sig i et fællesskab og overvinde vanskeligheder. Ringe selvværd dårlige muligheder for at sige til og fra, - stærkt selvværd godt afsæt. Fysisk adskillelse af skole og SFO. Børn inspireres på en ny måde og gives en ny chance, idet negative oplevelser i skolen ikke føres videre i SFO en. Forskellige (fysisk/åndelige) lokaler giver ny inspiration og muligheder. Klassens mappe med aldersbestemte og ad hoc-opståede temaer. Eksempler på indhold: mobning, alkohol og stoffer, religion og integration, mærkevare-tyranni, bare næver, sex, politik. Giver naturlig anledning til at introducere svære spørgsmål og problemstillinger for børn. Udvidet og frivilligt værested for de årige, weekend-åbent (børns kulturhus), - også med varierede fællesaktiviteter. Et uformelt værested der er frivilligt og uden stress-tidsplan giver et alternativ til at hænge på gaden eller i parken. Et tilbud til børn der ikke ønsker en fast tidsplan og har behov for at hænge ud et sted. Give reel medbestemmelse og selvforvaltning. Giver ansvarsfølelse og oftest også bedste resultat. Oprette natur-fristed med fx naturcafé, køkkenhaver, dyrehold. Voksenvejleder i åbningstiden. Forældre velkomne. Giver mulighed for personlig udvikling i eget tempo. Styrker empati og ansvarsfølelse, fører til socialiseringsproces. Udvikle handleplaner for at bekæmpe mobning. Offentlig oplysning om symptomer på mobning. Placér ansvar for handling det er også et ledelsesproblem. Mobning er totalt ødelæggende for selvværdet. 14

16 FÆRDSEL/TRANSPORT - sikkerhed, tidsbesparelse, geografisk integration, hastigheder, veje, stier Udfordringen: At skabe færdselsmuligheder: Midlerne: Der skal være infrastruktur (veje og cykelstiger skal være i orden der skal være offentlige transportmuligheder til rådighed). Det er sikkert og trygt at færdes (hastighedsbegrænsninger på 50 km/timen; nogen må sikre at normerne overholdes). Sundhed (fysisk aktivitet) Miljøet (mindre forurening og støj) Forældre kan spare tid Vi ønsker at passe på vores børn og skabe mulighed for at de på egen hånd kan være mobile og selv færdes i og udenfor kommunen. - Hastighed km/t ved institutioner hele året - Bump ved institutionerne - Skolepatruljer ved start/slut af skoletid - Flextider ved institutioners åbninger/lukninger - Hastighedsmåling flere steder Dette vil sætte hastigheden ned, skærpe sikkerheden og reducere antallet af uheld ved institutionerne. - Børns sikkerhed integreres væsentligt ved trafikplanlægning, flere blå cykelstier ved kryds. - Større sikkerhed i en større radius fra institutionerne. - Flere gangbroer og tunneler. - Infrastrukturen skal være sikker. - Strukturforholdene og kommuneplaner skal tage højde for en sikker trafik. - Mindre børn kan cykle på fortovet - Flere og velholdte cykelstier. Forældre rollemodeller, det gode eksempel - Børn skal lære og vænnes til at færdes i trafikken af forældrene, mindre bilkørsel Familien skal være trygge i trafikken og lære at respektere andre trafikanter Udfordringen: Hvordan sikrer vi at der er gode og sikre transportmuligheder også på tværs af kommunen? Udnytte kommunens faciliteter Integration på tværs af byskel 15

17 STYRKE SUNDHEDEN - motion, kost, rusmidler, livsstil, psykisk velvære Udfordringen: At skabe sundhed og livskvalitet i form af: - fysisk oplagthed (udhvilet, velnæret, i form) - psykisk velvære (føle sig accepteret, selvværd, mestrer nogle gøremål) - fungere socialt Midlerne: Det giver overskud til at give og deltage For at bidrage til fællesskabet må man have empati og respekt for andre Mentalt: selvværd og mestring. Fysisk: motion, kost, rusmidler, hvile. Socialt: accept af forskelligheder, tydelige normer der skal efterleves, udfyldelse af en rolle, indlevelsesevne, fællesskab. Gældende færdselsregler håndhæves. Elevråd og skolebestyrelser vurderer løbende adgangsforhold i deres virksomhedsplaner og giver tilbagemeldinger til politikerne. Mål: Børn kan færdes sikkert i kommunen. Væresteder uden for skole og GFO-regi (5. klasse til ca. 18 år). Eksisterende eller nye lokaler. Eftermiddage og aftener. En lille gruppe ansatte. En kommunalpulje til projekter til fagfolk udefra (musikere, kunstneriske, fysiske aktiviteter, udflugter) og forældre (som frivillige). Udfordringen: Hvordan sikres børn og unges fysiske sundhed? (Gode madvarer, motion, undgå rusmidler, etc.) Fysisk sundhed er et grundlag for alle funktioner Udfordringen: Hvordan styrker vi sundheden? Det er vigtigt at bekæmpe livsstilrelaterede sygdomme. Tænke mere i sundhedsfremme end sundhedsforebyggelse. Tænke sundhed bredt psykisk, fysisk, socialt osv. 16

18 INSTITUTIONSLIV - gennemsigtighed, mål og pædagogik, mobning, egenbetaling, værdier og normer synlige, adfærd, synlige og engagerede voksne, definere ansvar, natur, motion Udfordringen: Hvordan sikrer vi synlige og engagerede voksne omkring vore børn og unge? Definere ansvarsområder (forældreansvar, lærer/pædagogansvar m.v.) Udfordringen: Institution - skole Større gennemsigtighed i institutioner/skolers målsætning & pædagogik Forældre/personalets håndtering af mobning Egenbetaling i institutioner bør nedsættes evt. efter tid Udfordringen: Synliggørelse af normer og værdier hos interessenterne: - institutioners, ansattes, forældres værdier og normer omkring opførsel og adfærd Det skaber respekt for hinanden fordi man ved hvad interessenter står for. Voksne kan og skal være rollemodeller BRO MELLEM BØRNE- OG VOKSENTILVÆRELSE årige Udfordringen: Hvordan kan vi bygge bro mellem ung og voksen (dét at være ung og dét at være voksen)? Midlerne: Det er vigtigt at fastholde de unge, f.eks. med tilbud om ungdomsboliger. Budget/ressourcer til de årige Aldersgruppen skal have muligheder i Gentofte kommune også under videregående uddannelse for at fastholde dem som indbyggere (kommende, gode skatteborgere) Ungdomsboliger - væresteder - kollegier/boliger 17

19 Ungdomsråd: - jævnlig dialog med fx Kommunalbestyrelsen - kontor på Rådhuset ved siden af Hans Toft! - eget budget og beslutningskompetence Jobbørs: - fritidsjobs (lønnet) - frivillige (ulønnet) - voksne/forældre (frivillige, ulønnet) Sport for alle: - også for ikke-konkurrence - klubmiljø der tiltrækker og giver lyst til engagement. Træneruddannelse: - undervisningsprincipper - ledelse - tilrettelæggelse - basale træningsmetoder Kultur for alle: - teatersal - koncertsal - øvelokaler Ungdoms-uge - events, musik - åbent hus på Rådhuset (som ældredagene) (- eller mere velegnet sted for unge) Ungdoms-café - mad & drikke - musik (live) - spil/internet Ungdomsaktiviteter skal planlægges, gennemføres og drives af de unge selv K.A.S. Gentofte udlægges som værested for børn, unge og voksne og for mindre husdyr på naturlegepladser, der også anlægges FAMILIELIV - forældreansvar, større voksendeltagelse, inddrage ældre, bro mellem børn og voksne, forebyggelse: Natteravnene Udfordringen: Hvordan sikrer vi et godt familie- og kulturliv? Styrkelse af familielivet Prioritering af familielivet Styrkelse af andre fritidsaktiviteter end sport 18

20 Udfordringen: Forældreansvar Større voksendeltagelse og ansvar i aktiviteter generelt Inddrage ældres ressourcer Større fokus og bevidsthed om sprut incl. øl, stoffer Forebyggelse væsentligt fx natteravne FORMIDLING OM TILBUD MV. Udfordringen: Hvordan sikrer vi at alle borgere bliver informeret om samtlige tilbud til børn og unge? Midlerne: Der er manglede kendskab Ferietilbud ej kendte Ikke kapacitet nok (tilbudsmæssigt) Der er behov for en éntydig informationskanal, så det er let at få viden. Én informationskanal: - på tværs af institutioner/skoler/privat + kommune Giver let adgang til information. Formidling intensiveres: - website + mailingliste/nyhedsbrev - trykte medier - opmærksomhed på børn udenfor kommunalt system Overordnet koordinering/kapacitetsopgørelse over tilbud Flere børn kan få muligheder. ANSVARLIGHED HOS ALLE FOR UNGES UDVIKLINGSMULIGHEDER - give og tage Udfordringen: Hvordan giver vi alle i samfundet ansvar for unges udviklingsmuligheder? (som modvægt mod ekspert-samfundet) Det er vigtigt at børn, voksne og politikere er bevidste om deres specifikke ansvarsområder skabe klare linjer 19

21 Desuden mener jeg.. Personligt budskab, kommentar, idé eller andet om borgerhøringens tema af deltagere lagt i en postkasse under borgerhøringen. En minigolfbane i Bernstorffs Parken på området bag Den gule café og galleri Invitera pensionister med til børnehave, skole och fritids Kommunens cykelstier Ny belægning; sikring; flere cykelstier Større ressourcetildeling i institutioner og skoler kan være med til at 1) give mulighed for at tænke/vælge alternativt ( skævt ), 2)større fokus på det enkelte barn at der bør tilbydes børnetandpleje fra barnets 1½ års alder at institutionstaksterne er relativt høje Større brug af kommunens kirker, hvor frivillige udover præster står for et fælles arrangement Stil store krav til pædagogers og læreres kompetencer og interesser for børn Barnets bog fra børnehave til skole med ramme for indhold og ansvar for udfyldelse tildelt lederen af institutionen Pasningsgarantien skal kvalificeres ved, at der er garanti for plads i vuggestuen, således at man ikke tvinges til at vælge en dagplejeplads - at der mangler en sjette værdi i udspillet. Den skal handle om børns og unges socialisering og fællesskab; herunder respekt for andre fordi = forebyggelse af mobning; deltagelse i demokratiet/samfundet Ungdomsboliger byg nu! Og i de næste 10 år klar til prognosens ungdomsårgang 1988 en stor årgang - at det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem daginstitution (børnehave) og skole (fx i form af mappe barnet har med fra børnehave til skole, indeholdende lidt om barnets historie-, familieforhold, interesser og lign.) Formål: de nye voksne får et hurtigt kendskab til barnet tryghed for barnet Bygge ungdoms boligtilbud som kan være med til at fastholde de unge i kommunen samt opmuntre til uddannelse Fokusering på børn som ikke går på kommunens skoler. Sikre at de også får information om ferietilbud m.m. Vi vil gerne beholde vore unge i kommunen; derfor mangler vi MEGET ungdomsboliger og kollegier Mormor ordning sygdom afhentning fra daginstitution eller hente-bringe til fritidsaktiviteter 20

22 Jeg mener, der skal bygges et Børne & Unge Center i tilknytning til Hovedbiblioteket og Øregaardsparken. Dette skal være centralt mølle/aktivitets-sted i kommunen: -for børn, unge & voksne Kommunen bør presse amt og stat til at udvide kapaciteten på de gymnasiske uddannelser. Kommunens Tekniske Forvaltning bør bistå med den nødvendige planlægning på institutionen i Gentofte Ulovlig hundeluftning er et sikkerhedsproblem for de yngste. Hunde uden snor og uden kontrol med en uheldig adfærd er hyppige i de kommunale anlæg. Loven + politivedtægten overtrædes! Et voksen og børn kulturhus efter den model man har i Odense som hedder Badeanstalten så vidt jeg husker. Der kan laves træarbejder, syarbejder, PC-virksomhed, grafik etc. Der betales et lille beløb for brug af lokaler og for opsyn Lav eet stort samlende center/familie værksted med tilbud om kultur/sport/evt. underholdning /café. Evt. i forbindelse med ungdomsboliger? Sport skal være for alle - for sjov/leg/sundhed og ikke dyrkes af eliten, som det gøres nu! Generelt er de fleste fritidstilbud målrettet fysisk/sportslige aktiviteter. Få tilbud omkring den mere åndelige/kulturelle del Sundhed & kost tilbudet af sunde og mættende retter/snack/måltider bør være i fokus frem for de store mængder af slik! Vigtigt at kommunen fremover tænker udeliv, naturinstitutioner, fokus på de muligheder vi har, anskaffelse af skovbus etc. Taler af erfaring - at der i Gentofte Kommune burde være mindst 2 skøjtebaner om vinteren i lighed med den på Frederiksberg Runddel. Der kommer alle aldersklasser og både begyndere og øvede - ar der i Gentofte Kommune burde holdes nogle ikke-kommercielle markedsdage hvor familier kunne komme og hygge sig og hvor erhvervslivet, institutioner, kommunen selv, politi osv kunne være tilstede og til rådighed. Kunne slutte med en grillaften. På fortet? - at pladsgarantien på 6 mdr. også skal inkludere sikkerhed for en vuggestueplads, hvis dette ønskes Udnyttelse af Rådhuset som kulturhus/værested for unge - at det er vigtigt at man sætter fokus på ernæring og motion allerede fra vuggestuealderen. Børn skal vænnes til sund mad og til at bruge deres krop. Så undgår man måske sløve, uinteresserede skolebørn Fremme brugen af kunstnere i institutioner og skoler. De skal komme og lave noget med børnene ikke kun for børnene Fremme de fysiske rammer for fritids livet, så spejdere, sportsklubber og andre foreninger kan gro - at give børn og unge ansvar i institution og skole svarende til deres alder og de muligheder budgettet giver 21

23 - at det er rigtigt at skolebørn i alderen klasse får et pusterum hvor de er fredet, for at få lagt de mange indtryk på de rigtige hylder og finde indre ro. Det kunne være at det lettede de problemer i alderen år - at et eventuelt faldende børnetal i fremtiden skal resultere i stigende kvalitet, ikke nedsat kapacitet. Eks. mere plads i skolen og institutioner. 2 m 2 pr. barn i børnehaver er for lidt/klassekvotienterne er for høje Udendørs skøjtebane! f.eks. i Bernstorff Parken og Ordrup Park, rimelig i pris, for både unge + forældre, sjovt samlingssted hele vintersæsonen. PS. i stedet for øldrikning En del af indtægten fra salget af NESA bør specifikt komme gruppen årige til gode, da denne gruppe stiger fra ca til 7000 de næste 4 år!! Skub tidspunktet for overflytning fra BH- til GFO til juni md. Mindst en måneds indkøring Trafikpolitikken virker noget ensporet. Det er ikke kun ved skolerne, der skal forbedres, det er i HELE kommunen. Fx er samtlige rundkørsler farlige for især cyklister, både børn & voksne, VENLIGST gør noget ved det, jf. plancherne. OG MERE POLITIKONTROL Ang. skoler: i stedet for extra undervisning til de svage, extra undervisning til de stærke Konkret forslag til børn s pusterum, opret flere naturbørnehaver. Nødråb: lav flere naturlegepladser. Højt til vejrs rummelighed. Mindre sygdom sundere børn sundere personale fremtidsplaner 40 km i timen på alle kommende veje. Flere hastighedsmålere op, som viser aktuel fart. Få dog skilte op ved Hellerup Skole Lær af omegnskommunerne: Gladsaxe, Lyngby og København Mere hastighedskontrol, med speedkamera, på skolevejen. Tving bilister (som ofte er forælder) til at køre hensigtsmæssigt - at kommunen burde opføre flere ungdomsboliger/kollegier, det vil styrke ungdomskulturen, og give caféer/ værksteder bedre overlevelsesvilkår - at hastigheden på mange af kommunens veje bør nedsættes til (30 ved skoler) 40 km/t., som alternativ til stilleveje med bump, som der altid er mange problemer med (divergerende ønsker), HT/beboere/gennemgående trafik Cykelstierne i kommunen er i en så ringe tilstand, at det kan siges at gå ud over trafiksikkerheden. Man ser ofte børn (og voksne) slå et stort og pludseligt sving for at undgå et hul; risikoen for at blive påkørt af en bagfra-kommende er overhængende - at det kunne være en kommunal opgave at give tilskud til driften af sunde kantiner (evt. varme måltider) på alle skoler/institutioner - at der bør gøres en større indsats for at få færre børn/unge til at (begynde at) ryge. Der gøres en stor og god indsats for at mindske de unges alkoholforbrug fint! men langt flere danskere dør af tobaksrelaterede sygdomme end af alkoholisme. På samme måde er afhængighedsproblemet større ved tobak end ved alkohol 22

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Inddragelse og demokrati... 3 Uddannelse og job... 4 Familie og trivsel... 6 Sundhed... 8 Bolig og transport... 8 Fritid og kultur... 10 Side 1 af 10 Forord Skive Kommunes

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Baggrund: Fællesskaber. Helhedssyn Trivsel Udvikling Læring. Inklusion. Indre/ydre styring. Sundhed

Baggrund: Fællesskaber. Helhedssyn Trivsel Udvikling Læring. Inklusion. Indre/ydre styring. Sundhed Baggrund: Politikerne i Skanderborg kommune har valgt at sætte en undersøgelsesrække i gang omkring det pædagogiske fritidstilbud til børn og unge i kommunen. I den forbindelse, har kommunens SFO og klubledere

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere