Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Odense Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Læge sessionen Årsmøde 2012 auditoriet opgang 2, 11. etage, afsnit 2112: 13:35-13:53 Er screening af selekterede akutgeriatriske patienter med NRS 2002 meningsfyldt? Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Odense Universitetshospital 13:54-14:12 Effect of insulin infusion on insulin-like growth factor I (IGF-I) during hemodialysis Mark Reinhard, Jan Frystyk and Per Ivarsen Aarhus University Hospital 14:13-14:31 Opstartsregimer af sondeernæring til patienter med hoved-hals-cancer. Hastighed, osmolaritet og anvendelsesmuligheder for refraktometri. Mette Krøger, Susi Pedersen, Julie Fehrmann, Catharina Engelhardt, Jens Bentzen, Rikke Sonne, Irene Wessel, Jens Rikardt Andersen. Institut for Human Ernæring, Herlev Hospital og Rigshospitalet 14:32-14:50 REFEEDING SYNDROME IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS M. B. Kristensen, S. O. Petersen, I. Wessel, J. R. Andersen Dept Human Nutrition & Rigshospitalet 14:51-15:09 Ernæringsstatus og livsstil hos infertile kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Serap Yüksel, Rbia Afzal, Anders Nyboe Andersen, Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring og Rigshospitalet 15:10-15:28 BIA validity in hospitalised patients L.H. Jakobsen, J. Kondrup, J.M. Sorensen, P. Christensen, B.S. Rasmussen, A. Ravn, S.F. Noergaard. Rigshospitalet Sponsorer Baxter B Braun Fresenius Kabi Nestlé Nutricia Mediqdanmark Sanacare Simonsen & Weel Toft Care Centralkøkkenet, Rigshospitalet 1

2 Er screening af selekterede akutgeriatriske patienter med NRS 2002 meningsfyldt? Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Geriatrisk afdeling G på Odense Universitetshospital har for en del år siden besluttet, at alle indlagte patienter skal kostregistreres i tre dage. Antagelsen var, at langt de fleste af vores patienter blev betragtet som værende ernæringstruet og på baggrund heraf blev ernæringsscreeningen fravalgt og fokus blev rettet mod kostregistreringerne. Med indretning af vores Medicinske Akut Modtagelse, AMA i 2008 (siden udbygget til FAM) visiteres kun de mest syge og plejekrævende patienter til geriatrisk sengeafdeling. Der måtte dermed forventes, at den procentmæssige andel af ernæringstruede patienter på vores akutgeriatriske afdeling stiger endnu mere. Kostregistreringen er veletableret på vores afdeling, men fremgangsmåden med fravalget af ernæringsscreeningen er aldrig blevet videnskabeligt undersøgt og er dermed ikke evidensbaseret. I en stikprøve (n=93)* fandt vi ved endagskostregistrering (inkluderende vejning af mad) i efteråret 2011, at 76 % indtog mindre end 75 % af deres energi- eller proteinbehov. I samme kvalitetssikringsprojekt * med fokus på ernæringsscreeningens værdi, er 101 patienter målt og vurderet med 4 forskellige screeningsmetoder. Resultatfordelingen er som følgende: Risikoscore in % MUST NRS 2002 MEONF II MNA Høj Middel Lav MUST = Malnutritional Universal Screening Tool, NRS = Nutritional Risk Screening, MEONF = Minimal Eating Observation and Nutrition Form and MNA = Mini Nutritional Assessment Andelen af vores patienter er screenet I NRS 2002 til at være i høj ernæringsmæssigt risiko, ligger langt over værdierne i litteraturen, men svarer til vores forventninger grundet et delvist overlap i visitationskriterierne til akutgeriatrisk afdeling og kriterierne for en høj ernæringsrisiko i NRS Resultaterne af vores lille studie bør verificeres med et nyt og mere omfattende studie. Scheller R.A., Poulsen E, Jørgensen H, Hartvigsen M, Matzen L.E. Qualitätskontrolle des Ernährungsmanagements in der Abteilung für Geriatrie des Odense Universitätshospitals. Abstract ved Kongress Nahrung Aktuelle Ernährungsmedizin

3 Effect of insulin infusion on insulin-like growth factor I (IGF-I) during hemodialysis Mark Reinhard 1, Jan Frystyk 2, and Per Ivarsen 1 1 Department of Renal Medicine and 2 Department of Endocrinology and Internal Medicine & Medical Research Laboratories, Clinical Institute, Aarhus University Hospital, Denmark Background: Hemodialysis (HD) is a catabolic procedure probably contributing to the high frequency of protein-energy wasting among patients on maintenance HD. The aim was to investigate the effect of insulin infusion on insulin-like growth factor I (IGF-I) during HD compared with a meal alone. Methods: In a randomized cross-over study 11 non-diabetic HD patients (M/F:8/3, median age 57 years, range 33-79) received either 1) no treatment (NT), 2) glucose infusion (G) (10% glucose, 2.5 ml/kg/h), or 3) glucose-insulin infusion (GI) (10% glucose added 30 units of NovoRapid per liter, 2.5 ml/kg/h) during a standardized 4 h HD. During infusion, blood glucose levels were maintained at mmol/l by additional glucose infusion. Glucose and glucose-insulin infusions were commenced 2 h prior to HD and continued throughout the HD session. Fasting blood samples were collected at baseline before infusion and followed by the only meal allowed during the study. Results: Data are presented as mean±sd. From baseline to end of HD session we observed an overall increase in both serum bioactive IGF-I (from 0.83±0.27 to 1.01±0.34 µg/l, p<0.001) and in total IGF-I (from 124±43 to 132±52 µg/l, p=0.001), but no significant difference in the change in either serum bioactive IGF-I (p=0.99) or total IGF-I (p=0.22) between the groups. Concomitantly, there was an overall decrease in serum IGF-binding protein 1 (IGFBP-1) (from 267±147 to 143±92 µg/l, p<0.001) from baseline to end of HD, but no significant difference in the change between the groups (p=0.43). Conclusion: A meal at the beginning of a HD session leads to an increase in bioactive IGF-I thereby assumingly counteracting the catabolic effects of HD. However, according to changes in bioactive IGF-I neither glucose nor glucose-insulin infusion during HD appear to add to the anabolic effects of a meal. 3

4 Opstartsregimer af sondeernæring til patienter med hoved-halscancer. Hastighed, osmolaritet og anvendelsesmuligheder for refraktometri. Mette Krøger, Susi Pedersen, Julie Fehrmann, Catharina Engelhardt, Jens Bentzen, Rikke Sonne, Irene Wessel, Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet; Onkologisk afd. R, Herlev Hospital; Øre- Næse-Hals-Kirurgisk Klinik 2071, Rigshospitalet; Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet Opstartsregimer af sondeernæring på danske hospitaler er ikke evidens-, men erfaringsbaserede. Region Hovedstadens vejledning opfordrer til et gradueret opstartsregime over fire dage med isoosmolær sondeernæring, hvor patienterne underernæres i tre dage, før der opnås sufficient dækning af ernæringsbehov. Vi ønskede at belyse, hvilke fysiologiske og kliniske forskelle en sådan optrapning indebærer i forhold til fuld dækning af beregnede behov. 3 små studier blev gennemført, hvorfor der er betragtelige risici for type-2-fejl: In vitro fandtes ideal korrelation mellem koncentration af sondemad og refraktometri-bestemmelse i fortyndingsrækker. I et randomiseret, kontrolleret studie på Onkologisk afd. R, Herlev Hospital inkluderendes 27 patienter med hoved-halscancer, der blev randomiseret til fire grupper med forskellige opstartsregimer - et gradueret og et hurtigt opstartsregime med enten iso- eller hyperosmolær sondeernæring og herefter fulgt i fire dage. Compliance ift. plan for sondeernæring og forekomst af bivirkninger blev registreret, herunder ventrikelretention og refeeding fænomener. Ventrikeltømningen blev vurderet ved refraktometri. Plasmaprøver blev benyttet til vurdering af refeeding fænomener og til vurdering af absorption af sondeernæring. Der var ikke signifikant forskel i compliance af plan for sondeernæring og forekomst af bivirkninger ift. opstartsregime og sondeernæringens osmolaritet. Der blev observeret flere tilfælde af ventrikelretention ved hurtigt opstartsregime med høj osmolaritet, dog ikke signifikant (p=0,07). Der var signifikant større absorption af glukose fra sondeernæringen ved et hurtigt opstartsregime ift. et gradueret (p=0,02). Der var ikke signifikant forskel ved de øvrige indikatorer for absorption af sondeernæring ift. opstartsregime og sondeernæringens osmolaritet. I dette studie forekom der ikke resultater, der taler imod et hurtigt opstartsregime med hyperosmolær sondeernæring til ambulante patienter med hoved-halscancer. Dog kan der være øget forekomst af ventrikelretention ved hurtigt opstartsregime. Derudover var der signifikant større absorption af glukose fra sondeernæringen ved hurtigt opstartsregime. I et andet studie på Rigshospitalet fandtes ingen korrelation mellem den refraktometri-estimerede ventrikeltømning, patientgener og det intragastriske tryk målt via sonden på multiple målinger på 3 patienter. Samlet set kan disse studier intet bevise pga. lav power, men resultaterne af refraktometribestemmelser virker lovende, hvorimod måling af intragastrisk tryk næppe har en fremtid i styringen af sondeernæring. Endvidere kan det sandsynliggøres, at optrapning af sondeernæring næppe er indiceret i alle tilfælde, ej heller anvendelse af isoosmolære ernæringsopløsninger.. 4

5 REFEEDING SYNDROME IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS M. B. Kristensen 1,*, S. O. Petersen 1, I. Wessel 2, J. R. Andersen 1, 3 1 Dept Human Nutrition, University of Copenhagen, 2 Dept Otorhinolaryngology, 3 Nutrition Unit 5711, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark The presenting author fulfills the above conditions and wants to apply for a travel award: Yes Rationale: Refeeding syndrome (RFS) can occur during nutritional therapy in malnourished patients or after semi-fasting for a longer period of time. RFS is characterized by an intra-/extracellular shift of water and electrolytes. Objectives: To determine the incidence rate of refeeding phenomenons (RFF) (definition: any decline in p-phosphate) and RFS (definition: any decline in p-phosphate and development of clinical symptoms) among newly referred head and neck cancer patients. A second objective was to determine factors at baseline that could possibly identify patients at high risk of RFF and RFS. Methods: 54 consecutive head and neck cancer patients were monitored for a period of seven days after referral to the clinic. 46 potential risk factors were registered at baseline, and related to the development of RFF or RFS. The control group was the patients that did not develop RFF/RFS. Data were collected at baseline, day 2, 4 and 7. Results: 11 patients (20 %) developed RFS, while 28 (52 %) developed RFF. The significant differences between RFF/RFS-patients and the rest were as mentioned in the conclusion. A decline in p-phosphate became clinically relevant when greater than or equal to 0.22 mmol/l. The NRS-2002 A-score=1 had a predictive value of 62.5 % for a positive result and 76.1 % for a negative result. Conclusion: The total incidence rate of RFF and RFS was 723 cases per 1000 patients per year. Head and neck pain, presence of eating difficulties, low hand grip strength, high daily consumption of alcohol and a history of previous radiation therapy were found to be baseline risk factors that may identify patients at high risk of developing RFF and RFS. Disclosure of Interest: None Declared Keywords: head and neck cancer, refeeding syndrome Indsendt til ESPEN

6 Ernæringsstatus og livsstil hos infertile kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Serap Yüksel, Rbia Afzal, Anders Nyboe Andersen, Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, Fertilitetsklinikken 4071og Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet Baggrund: Gennem den rigtige sammensatte kost og fysisk aktivitet til danske kvinder med anden etnisk baggrund, vil man være med til at øge kvindens chancer for graviditet og færre besøg på fertilitetsklinikken. Rigshospitalet har en hypotese; derfor undersøgte vi om der blandt henviste danskere med anden etnisk baggrund end dansk er flere kvinder med overvægt på baggrund af forkert sammensat kost og livsstil, end blandt etnisk danske. Ingen studier har indtil nu, specifikt undersøgt sammenhængen mellem etnicitet og forskelle i kost- livsstilsvaner hos infertile. Formål: Formålet med specialet var at udføre et sammenlignende observationelt case- control studium, hvoraf der blev undersøgt om etnicitet hos de henviste kvinder på fertilitetsklinikken var relateret til forskelle i kost- livstilsvaner, samt om forekomsten af særlige vaner er et typisk træk i den henviste population. Metode: De henviste infertile kvinder blev opdelt i to grupper, hvoraf målgruppen var kvinder med anden etnisk baggrund og kontrolgruppen var kvinder med dansk etnisk baggrund, som blev randomiseret udvalgt. Det har været muligt at beskrive kropssammensætningen samt variationen i kosten for den enkelte kvinde og i hver af de to grupper udfra spørgeskemaundersøgelserne: 24 timers recall kostinterview, semi-struktureret food frequency questionnaire (FFQ), Modificeret IQQLA SF 36 (livskvalitets-skema) og fysisk aktivitets spørgeskema. De antropometriske målinger: Talje- hofte-ratio (THR), Body Mass Index (BMI), fedtprocentmåling og p - lipid status, p- glukose og p- kolesterol blev sammenlignet med det beregnede indtag og referenceområderne. Resultater: Det har vist sig at der er en signifikant etnisk betinget forskel på antropometriske variabler; BMI og fedt % (P < 0.05). Konklusion: Den overordnede konklusion på dette studium er at, etnicitet ikke har en afgørende betydning på kostvaner og livsstilsfaktorer - herunder fysisk aktivitet. BMI og fedtprocenten ligger dog højere hos kvinder med anden etnisk baggrund. 6

7 L.H. Jakobsen, J. Kondrup, J.M. Sorensen, P. Christensen, B.S. Rasmussen, A. Ravn, S.F. Noergaard. Nutrition Unit, Rigshospitalet University Hospital, Copenhagen, Denmark BIA validity in hospitalised patients Rationale BIA is used to estimate lean body mass (LBM) in patients by equations derived in healthy individuals, which are not valid in patients with overhydration/edema. Decision on validity, as based on clinical signs of edema, may not be adequate since considerable overhydration can occur without visible edema. Methods In total, 192 subjects were analysed. Of these, 36 were healthy (BMI:22.3±0.3, mean±se), 125 were patients without edema (BMI:23.0±0.4), and 31 were patients with edema (BMI:24.6±0.9). The ratio between extracellular water/total body water (ECW/TBW,%) was calculated by conventional BIA equations. This was compared to a novel approach in which hydration is expressed in relation to normal hydration of LBM (73%), calculated from age and sex adjusted BIVA graphs (EFG and Hydragram, Akern, Italy) as in 1. Kruskal-Wallis test was used for comparison between groups. Results ECW/TBW,% was not significantly different between patients with and without edema, in contrast to Hydration%, suggesting a higher discrimination power of the latter. 69 of 125 patients without edema had Hydration% values above the 95% percentile of healthy subjects (73.5%), suggesting overhydration in a large fraction of patients without edema. Median(IQR) Healthy(a) No edema(b) With edema(c) ECW/TBW,% 41.7( ) 52.8( ) 54.5( ) Hydration% 73.0( ) 73.7( ) 78.1( ) ECW/TBW,%: P a vs b <0.001; b vs c: n.s. Hydration%: P a vs b <0.001; b vs c < Conclusion Hydragram is useful for estimating hydration status and conventional BIA equations may be invalid in patients with hydration >73.5 %. Based on comparison with ECW/TBW,%, this corresponds to an ECW/TBW,% of approximately >47%. Acknowledgement: T. Talluri for computing Hydration% with a proprietary approach. References: 1 Valle R. et al. Heart Fail Rev 2011 Nov; 16(6): Indsendt til ESPEN

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet

Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet Kutant angiosarkom efter strålebehandling for brystkræft Foredragsholder: Medforfattere: Abstract: Afdelingslæge Susanne Lambaa Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet Afdelingslæge

Læs mere

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt Forskningens dag den 9. april 0 Abstracts Hospitalsenhed Midt Program Forskningens dag 0.00 -.0 Velkomst.0-3.00 Foredragssession I 3.00-3.0 Pause med mulighed for at se posters 3.0-4.0 Foredragssession

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Forskningens Dag 2009 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Abstracts. Landskonference for RTT ere

Abstracts. Landskonference for RTT ere Abstracts Landskonference for RTT ere Herlev Hospital 8. juni 2015 Ver 1.1 Mundtlige præsentationer Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft -

Læs mere

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 SPORTSMEDICIN DANSK STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE faggruppen for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør Vi er nu kommet til

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3)

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) Kirurgisk behandling af svær overvægt - En medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13

att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13 1 Sundhedsministeriet att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Abdominalcentret Ernæringsenheden Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13 28-04-01 Til Sundhedsministeriet Notat

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital.

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital. Authors: Andreas Engel Krag 1, Gete Toft Eschen 1, Tine Engberg Damsgaard 1, Mille Sværdborg 1, Torben Steiniche 2, Birgitte Jul Kiil 1. Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen Igen

Læs mere

ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012

ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 Forfattere: Rasmus Nygård Kristensen, Peter Stemann Andersen, Jørgen Lock-Andersen Institution arbejdet udgår fra: Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde hospital,

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE - en medicinsk teknologivurdering 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske - en medicinsk

Læs mere

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 2, august 2011 Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Tvillingegravide med gestationel diabetes mellitus, diætbehandlede vs insulinbehandlede, med fokus på HbA1c og insulinbehov, samt maternelle og føtale forskelle. Pernille

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Lægemiddelstyrelsen har i perioden 12. januar 2012 til 15. februar 2012 modtaget bidrag fra følgende: Boehringer Ingelheim Danmark

Læs mere

Seminar om Børn og Smerter

Seminar om Børn og Smerter Seminar om Børn og Smerter 28. februar 2012 Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Program for seminar om Børn og Smerter 9.30-10.00 Ankomst, registrering & kaffe og rundstykker Mulighed for besøg

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.!

FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.! !!!! MASTERAFHANDLING.! FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.! (Physical!activity!during!pregnancy!and!course!of!delivery!among!nulliparous!women)!!!!!!

Læs mere

FYSIOTERAPI & REHABILITERING

FYSIOTERAPI & REHABILITERING 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for

Læs mere

Forsknings- og udviklingskonference 2009. Sygeplejeforskning. - mangfoldighed i metodevalg

Forsknings- og udviklingskonference 2009. Sygeplejeforskning. - mangfoldighed i metodevalg Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk S www.syg Giro 145 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2009 Sygeplejeforskning - mangfoldighed i metodevalg Torsdag d. 29.

Læs mere