DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning"

Transkript

1 DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning Forfattere 2014: Rie Andreassen Sonograf Sygehus Sønderjylland, Åbenrå Linda Andresen Sonograf Mageløs Graviditetsscanning, Odense Jette Nymann Boysen Sonograf Næstved Sygehus Gitte Edvardsen Sonograf Herlev Sygehus Richard Farlie Føtalmediciner Herning Sygehus Helle Meyer Sonograf Hvidovre Hospital Gitte Størup Sonograf Sygehus Vendsyssel, Hjørring Korrespondance Tovholder Gitte Størup, mail: Status Første udkast: DFMS hjemmeside + mail til medlemmer d. 1. december 2014 Diskuteret: FØTO- Sandbjerg d januar 2015 Korrigeret udkast: Endelig guideline: Indholdsfortegnelse Forfattere... 1 Guideline... 2 Indledning... 3 Litteratursøgningsmetode... 4 Baggrund: embryologi.. 4 Undersøgelsesteknik... 5 Patientperspektiv Etik trimester kønsbestemmelse trimester kønsbestemmelse Genitalmisdannelser Astraia registrering. 17 Patientinformation. 18 Definitioner.. 19 Referenceliste. 20 1

2 DFMS Guideline for kønsbestemmelse ved ultralyd Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning anbefales som en integreret del af fosterdiagnostikken ved misdannelsesscanning i 2. trimester (B). Undersøgelse af fostrets genitalia bør tilstræbe at udelukke misdannelser (B). Den gravide og dennes partner oplyses inden misdannelsesscanningen om muligheder og begrænsninger ved kønsbestemmelse, såvel ved tilvalg som ved fravalg af kendskab til fostrets køn(b-c). Kønsbestemmelse kan foretages i 1. trimester (B), men anbefales ikke af Dansk Føtal Medicinsk Selskab (DFMS), ligesom selskabet er imod abort pga. køn. Kønsbestemmelse foretages fra 2.trimester ved ultralydsscanning med direkte visualisering af externe genitalia: labia, penis og scrotum (B). Kønsbestemmelse foretages ved 2D abdominal scanning, og fostrets genitalia fremstilles i sagittalt- og transverselt plan. Alternativt kan tangentielt plan fremstilles som erstatning for transverselt plan - gerne alle 3 projektioner(b). Vaginal scanning og 3D teknik kan anvendes efter behov eller som supplerende undersøgelse ved mistanke om genitalmisdannelse (B-C). I tvivlstilfælde kan der suppleres med fremstilling af interne genitalia (B). Tidligt i 2. trimester (fra GA uge 15-16) kan the sagittal sign anvendes til vurdering køn. Vinklen på fostrets genitale tuberkel vurderes i forhold til en horisontal linje langs den lumbosacrale hudoverflade, > 30 grader hos hanligt foster (cranielt), < 30 grader hos hunligt foster (caudalt)(b). Undersøgelsens fund registreres ved afkrydsning i Astraia-databasen under Biometri / Anatomi og fanebladet Genitalia. Det anbefales at fremstille og gemme billeddokumentation. Afgrænsning Denne guideline omhandler kønsbestemmelse i 2. trimester og sætter ikke definitive guidelinekriterier op for kønsbestemmelse ved høj risiko gravide med eks. kønsbundne sygdomme, kromosomabnormiteter eller syndromer. Guidelinen anerkender muligheden for ved CVS og AC samt gennem NIPT (ffdna) at få oplysning om fostrets køn (B), men fokuserer på kønsbestemmelse ved ultralyd. 2

3 Indledning Kønnet på det ufødte barn har til alle tider optaget gravide og deres pårørende. Med indførelsen af ultralydsscanning blev det muligt at visualisere fostrets genitalia og vurdere kønnet. Talrige artikler og undersøgelser har siden 1970 erne dokumenteret vores viden om kønsbestemmelse. Undersøgelsesteknik, billedprojektioner, optimal gestationsalder, reference percentiler for eksterne og interne genitalia, succesrate og begrænsninger er belyst (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) (11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20) (21; 22). Kønsbestemmelse er medicinsk indiceret ved X-bundne sygdomme, kromosomfejl, syndromer eller tvetydige/ misdannede genitalia samt ved bestemmelse af zygositet i flerfoldsgraviditeter (23; 24; 25; 26; 27; 28). Kriterier for undersøgelse af fostrets køn og mulige genitalmisdannelser er ikke indeholdt i den danske Sundhedsstyrelses anbefalinger til "Retningslinjer for fosterdiagnostik-prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik" fra 2004 (29). Dansk Føtal Medicinsk Selskabs guideline til "Sen gennemscanning" fra 2009 berører ikke emnet kønsbestemmelse ift. teknik, billedprojektioner eller dokumentation - nævnt kort under flerlinger som choriocitetsfaktor (30). Internationale guidelines har ikke detaljerede rekommandationer om kønsbestemmelse; typiske angivelser uden indikation af undersøgelsesteknik er: (AIUM, 2013) "Sex: in multiple gestations and when medically indicated" (ISUOG, 2010) "Genitalia: Characterization of external genitalia is not considered mandatory in the context of the midt-trimester routine scan" (SOGC, 2009)" An attempt should be made to assess the fetal genitalia" (ASUM, 2005) Rarely medically indicated. Care should be taken not to show the genitalia to those not wishing to know the sex of their fetus. On request, information should be based on positive identification of the external genitalia. Patients should be made aware that ultrasound assessment of fetal gender is not % accurate (RCOG, 2000) Nævnt i forslag til patientvejledning:" The scan can sometimes tell what sex the baby appears to be, but not always, and we would usually not do extra scans just to identify the sex of the baby. If the scan does predict the sex of the baby, this is right about 95 % of the time De gravide pars forventning til kønsbestemmelse har været grundlag for studier af forskellig art (31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 9). Overvejende fremgår det, at ca. 75 % efterspørger kønsbestemmelse ved ultralydsscanning. Oplysningen om det kommende barns køn tillægges langt mindre værdi end barnets udvikling og vækst, men betragtes som en mulig tilgængelig viden. Information til de gravide par om kønsbestemmelse håndteres forskelligt. Etiske aspekter på området har forskellig indvirkning afhængig af de enkelte landes traditioner og kodex for prænatale undersøgelser (38; 39). Kønsbestemmelse af fostre ved ultralyd er således velbeskrevet rent undersøgelsesteknisk og ud fra et forældreperspektiv, men altså ikke implementeret i større udstrækning i guidelines. Denne 3

4 guideline søger at samle det faglige grundlag for kønsbestemmelse af fostre ved ultralyd, herunder også at anerkende og indarbejde de gravide pars forventninger på området. Litteratursøgningsmetode Systematisk litteratursøgning er foretaget i PubMed, Cochrane, Embase og Cinahl. 2 emnefelter for søgestrategi er anvendt. OR og AND søgning incl. MESH terms og synonymer. 1. Kønsbestemmelse ved ultralydsscanning Søgeord: Fetal gender, sex, ultrasound, ultrasonography, fetal, prenatal, obstetrical, pregnancy, pregnant, trimesters, determination, analysis, methods, technique, procedure, disclosure, standard, reference, guideline, recommendation -753 artikler fra PubMed med søgekriterier opfyldt, 66 udvalgt som relevante - 18 artikler fra CINAHL med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed -104 artikler fra Cochrane med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed -371 artikler fra Embase med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed 2. Gravide pars forventning og oplevelse i forhold til kønsbestemmelse Søgeord: Fetal gender, sex, boy, girl, ultrasound, ultrasonography, malformation ultrasound; fetal, prenatal, obstetrical, pregnancy, pregnant, trimesters; expectations, satisfaction; meeting; human relation; experiences; professional competence -56 artikler fra PubMed med søgekriterier opfyldt, 23 udvalgt som relevante -18 artikler fra CINAHL med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed -519 artikler fra Cochrane med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed -13 artikler fra Embase med søgekriterier opfyldt, overlap med PubMed Baggrund embryologi Udviklingen af fostrets køn bestemmes ved: 1. Kromosomalt køn (XY, XX ) 2. Gonadalt køn (ovarier, testes). Udvikling begynder efter 6-7. gestationsuge 3. Fænotypisk køn. Bestemmes af hormonal indflydelse på interne og eksterne genitalia Eksterne genitalia udvikles fra 4. gestationsuge. Genital tuberkel, labio-scrotal swelling og urethral fold er ens for begge køn. Fra uge øges genital tuberkel i længde af form som en fallos for begge køn. Efter 11. gestationsuge begynder ydre genitalia at kunne differentieres. I uge 8-14 sker der en maskulinisation af drengefostre under indflydelse af androgener med elongering af fallos til penis, fusion af labio-scrotal swelling til scrotum og dannelse af urethra fra urogenital sinus. Pigefostre feminiseres i fravær af androgener, og fallos omdannes til clitoris, labio-scrotal swelling fusionerer ikke og danner labia majora og nedre vagina. Urogenital sinus udvikles til labia minora og urethra. Differentieringen af føtale genitalia kan bedst visualiseres fra 14. gestationsuge (25; 27). 4

5 Undersøgelsesteknik Direkte visualisering: Kønsbestemmelse foretages i 2. trimester med billedprojektioner af midt sagittalt, transverselt og tangentielt plan af ydre genitalia (16; 15; 11; 10; 9). Altid midt sagittalt snit og transverselt eller tangentielt snit, gerne alle tre projektioner. Foster af hankøn: Påvises med fund af penis og scrotum. Se figur 1-3 med kommentarer. Figur 1 Sagittalt plan Foster, hankøn med penis og scrotum Penis og scrotum = turtle sign, snail sign Gestationsuge Figur 2 Transverselt (= axialt, horisontalt) plan Foster, hankøn med penis og scrotum Penis og scrotum = dome sign Gestationsuge Figur 3 Tangentielt plan (skrå projektion) Foster, hankøn med penis og scrotum OBS fejltolkning ved navlesnor i feltet Gestationsuge

6 Foster af hunkøn: Påvises med fund af labia majora og minora. Se figur 4-6 med kommentarer Figur 4 Sagittalt plan Foster, hunkøn med genitalområde OBS fejltolkning ved navlesnor i feltet Gestationsuge Figur 5 Transverselt (= axialt, horisontalt) plan Foster, hunkøn med 2-4 labia lines Gestationsuge Figur 6 Tangentielt plan (skrå projektion) Foster, hunkøn med begge labia Labia = plum sign, hamburger sign Gestationsuge

7 Sagittal sign: Kønsbestemmelse kan foretages tidligt i 2. trimester ved midt sagittal visualisering af den genitale tuberkel og vinklen af denne i forhold til en horisontal linje gennem den lumbosacrale hudoverflade (15; 14; 8; 7; 6; 5; 2; 1; 40). Sagittal sign teknikken kan anvendes ved tidlig misdannelsesscanning fra uge Foster af hankøn påvises med cranielt rettet genital tuberkel, vinkel > 30 grader (Figur 7) Foster af hunkøn påvises med caudalt rettet genital tuberkel, vinkel < 30 grader (Figur 8) Figur 7 Sagittal sign hankøn Genital tuberkel - craniel Vinkel > 30 grader Drengefoster uge Figur 8 Sagittal sign hunkøn Genital tuberkel - caudal Vinkel < 30 grader Pigefoster uge 7

8 Interne genitalia Studier har vist, at visualisering af interne genitalia kan øge sikkerheden af kønsbestemmelse ved ultralyd, hvor der ikke er mulighed for standardprojektioner, eller hvor der er mistanke om anomalier (4; 17; 22; 19). Se figur Figur 9 Transverselt billede: foster, hunkøn Uterus (oval) har en bikonveks kontur. Endometrium ses Posteriore del af blære fremstår konkavt mod uterus. OBS afstand blære / uterus /rectum 25. gestationsuge (Journal of Ultrasound in Medicine 2007, Glanc et al) Figur 10 Transverselt billede: foster, hankøn Posteriore del af blære fremstår konvekst mod rectum. OBS kort afstand blære / rectum 25. gestationsuge (Journal of Ultrasound in Medicine 2007, Glanc et al) Fremstilling af miction hos fostret med Doppler teknik kan ligeledes benyttes som supplerende undersøgelse (41). 8

9 Normogrammer Ved mistanke om genitalanomali kan normogrammer anvendes til sikring af normale mål for penis længde, corpus spongiosum og scrotum. Måleteknik (se figur 11), se artikler for gestationsafhængige reference mål og kurver fra gestationsuge. Testes ses i scrotum fra 25. gestationsuge (17; 18; 19; 20). Figur 11 Hvid linje = penis længde Hvid pkt. linje = corpus spongiosum længde Sort linje = penis diameter Sort pkt. linje = scrotum diameter gestationsuge (Prenatal Diagnosis 2011, Vuillard et al) Normogram for tværmål og omkreds af uterus er ligeledes udviklet fra gestationsuge (4; 22). Måleteknik (se figur ), se artikler for gestationsafhængige reference mål og kurver. Figur 12 B= blære U= uterus R= rectum Oval pkt. linje = omkreds af uterus Hvid linje= tværmål af uterus Foster, hunkøn 25. gestationsuge (Human Reproduction 1999, Soriano et al) Billedprojektioner af interne genitalia samt mål jvf. normogrammer for penis, scrotum og corpus spongiosum samt uterus anses for at være en specialistopgave. 9

10 Begrænsning Manglende fremstilling af fostrets genitalia med korrekte billedprojektioner ses ved uhensigtsmæssigt foster position, nedsat fostervandsmængde (16) og navlesnor i feltet (42). I tvivlstilfælde kan navlesnor med fordel fremstilles med Doppler colour flow. Adipositas hos den gravide er en betydelig faktor i non-visualisering af fostrets genitalia (43; 42; 44; 13). Chung et al viste, at hos gravide med BMI > 40 var OR 3.83 for inadækvat fremstilling af fostrets køn i trimester (43). Scanningsapparatur Apparatur af god standard anbefales. 2D / 3D abdominal prober og 2D/ 3D vaginal prober med sufficiente frekvensmuligheder. Doppler funktion er påkrævet. Der synes ikke at være publiceret studier med undersøgelse af mulig forskel i billedfremstilling ved insufficient apparatur. 2D scanning transabdominalt anbefales ved kønsbestemmelse i 2. trimester (42; 44). 2D scanning transvaginalt kan altid anvendes som supplerende undersøgelse, men har størst betydning i 1. trimester og tidligt i 2. trimester (45; 12). 3D teknik giver ikke øget prædiktion af køn i trimester (46). 3D scanning har diagnostisk værdi ved mistanke om genital misdannelse eller tvetydige genitalia (25). Erfaring Anciennitet og erfaring hos sonograf eller undersøgende læge, i forhold til opnåelse af korrekte projektioner for diagnostik af føtal anatomi, blev af Chung et al vist at have stor betydning (43). Således var den professionelle med erfaring > 20 år i højere grad i stand til at fremstille adækvat visualisering af den føtale anatomi end den ikke erfarne, hos patienter med BMI > 30 (OR 3.27). Yderligere studier over betydning af novice contra ekspert fremstilling af føtale genitalia synes ikke at være publiceret. Patientperspektiv Undersøgelser har siden 1990 erne søgt at belyse den gravide kvinde og parrets forventninger til scanning i graviditeten (9; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 35; 47). De gravide par synes at efterspørge kønsbestemmelse af deres kommende barn, og studierne har vist en forventning om at kende fostrets køn på mellem 69 og 75 % (31; 9), i enkelte studier dog signifikant lavere. Det danske studie af Gudex et al viste, at 60 % af de gravide kvinder ønskede scanning for at undersøge for fostermisdannelser, 55 % for at se, at alt var normalt og 44 % for at blive bekræftet og beroliget. 5 % ønskede fostrets køn oplyst. De gravide blev bedt om, at vælge de tre vigtigste af tolv mulige grunde til, at de ønskede scanning (34). Kooper et al fandt, at 69 % ønskede fostrets køn oplyst i forbindelse med amniocentese svar. 78 % ønskede kønsbestemmelse af nysgerrighed, 68 % blot for at få viden og 67 % fordi det var muligt (31). 10

11 Rapporten Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangreomsorgen (48) afdækkede en anden synsvinkel på, hvilke elementer i ultralydsskanning de gravide tillagde værdi. Værdisætning blev omregnet til betalingsvilje for signifikante karakteristika. Således blev besked om misdannelser værdisat til 2474 kr.; at se barnet på en monitor 267 kr. og besked om barnets køn 188 kr. Det svenske studie af Molander et al fandt, at de gravide kvinder opfattede scanning i graviditeten som en verden af muligheder, der ikke kun afspejlede den medicinske indikation for foster undersøgelsen. De gravide så ved scanningsundersøgelsen en mulighed for oplysninger om det kommende barn, som man ikke i klinisk praksis havde retningslinjer for (33). Flertallet af de gravide ønsker således oplysning om det kommende barns køn, men kønsbestemmelsen betragtes ikke som den væsentligste information. Scanningsundersøgelse for mulige misdannelser og sikring af normal udvikling vægtes af de gravide par højst i den prænatale undersøgelse af fostret. Information til den gravide og dennes partner om muligheder og begrænsninger ved kønsbestemmelse, såvel ved tilvalg som ved fravalg af kendskab til fostrets køn, synes således væsentligt. Etik Kønsbestemmelse uden medicinsk indikation kan være forbundet med etiske problemstillinger. Kønsselektion ses således i visse lande, herunder specielt Kina og Indien (39; 38). Studier viser yderligere, at uønsket køn og forkert udmeldt køn kan føre til somatisering, obstetriske komplikationer, depression, bekymring, ægteskabelige konflikter og vold (49; 50). Kønsselektion er ulovligt i Danmark, udover på medicinsk indikation. Anslået bliver der foretaget mindre end 10 tilfælde af kønsselektion i Danmark om året. Danske private fertilitetsklinikker modtager årligt ca. 1-2 henvendelser angående ønske om et bestemt køn. (Kr. Dagblad ) I Danmark var der medieomtale ultimo 2012 og primo 2013 angående tidlig kønsbestemmelse og abortturisme på denne baggrund. Fokus for omtalen var, at gravide med uønsket køn" hos fostret søgte til Sverige for at få en lovlig abort, her op til 18. graviditetsuge. Omfanget af denne abortturisme viste sig ved senere undersøgelse at være minimal. I maj 2014 var der på ny etisk debat i Danmark på baggrund af rejsetilbud til Cypern for fertilitetsbehandling med mulighed for at kunne vælge et specifikt køn hos det ønskede foster. (Jyllandsposten ) Etisk Råd og sundhedspolitiske ordførere fremførte det uetiske i at fravælge et bestemt køn. Den danske holdning til ligeværd for begge køn blev udfordret, men lovgivningsmæssige tiltag blev ikke foretaget. Dansk Føtal Medicinsk Selskab (DFMS) udsendte i april 2013 en pressemeddelelse, hvori man opfordrede til, at kønsbestemmelse ikke blev foretaget med ultralyd i 1. trimester, udover på medicinsk indikation. Kønsbestemmelse blev således ikke anbefalet i perioden op til 12. graviditetsuge, hvor det ville være muligt med fri abort i Danmark. Pressemeddelelsen er aktuelt indarbejdet i selskabets politik: 11

12 1: DFMS er imod abort på baggrund af køn. 2: DFMS opfordrer til, at man ikke foretager kønsbestemmelse ved ultralyd i 1. trimester, med mindre der er medicinsk indikation herfor. Denne guideline anerkender dette standpunkt. 1. Trimester kønsbestemmelse Undersøgelser har søgt at belyse, hvorvidt det var muligt at foretage kønsbestemmelse i 1. trimester med ultralyd for at undgå invasive indgreb ved eksempelvis kønsbundne sygdomme. Ved kønsbestemmelse tidligt i 2. trimester viser et studie af Emerson et al i 1989 som de første, at det sagittale plan er at foretrække i forhold til det tranverselle (14). Scanningsteknikken blev udviklet med fremstilling af fostrets genitale tuberkel og dennes vinkel i forhold til den lumbosacrale hudoverflade the sagittal sign. En genital tuberkel vinkel > 30 grader (cranielt) angav et drengefoster, en vinkel < 30 grader (caudalt) angav et pigefoster. Flere studier fra omhandler kønsbestemmelse i 1. trimester i intervallet fra uge 11+0 til Følgende studier (2; 44; 51; 52; 53; 5; 40; 7; 8; 54) (55) viser, at der med størst sikkerhed kan kønsbestemmes med ultralyd fra uge 13+2 til Foretages scanningen tidligere, vil der være større usikkerhed, idet der sker en betydelig forøgelse af vinklen på den genitale tuberkel hos drengefostre ved stigende CRL. (Se tabel 1) De præsenterede studier viser signifikante, men ikke enslydende forskelle i diagnosticering af piger versus drenge ved tidlig 1. trimester kønsbestemmelse. Fra 13. gestationsuge ses stor korrelation i nøjagtighed for både pige- og drengefostre.(se tabel 1) Af etiske årsager opfordrer flere studier til, at tidlig kønsbestemmelse foretages i perioden efter gældende abortgrænse (56; 57; 55). Undersøgelsesteknikken kan med fordel anvendes ved flerfoldsgraviditeter og genitalmisdannelser. 12

13 Studie (årstal) Gestations alder uger Lubusky (2012) < >12+2 Antal undersøgte n Ikke påviseligt % Alle nøjagtighed % Piger nøjagtighed % Drenge nøjagtighed % Chelli (2009) Efrat (2006) Mazza (2004) Efrat (1999) Benoit (1999) Whitlow (1999) Tabel trimester studier over kønsbestemmelse med angivelse af nøjagtighed Trimester kønsbestemmelse De først tilgængelige studier findes fra midten af 1970 erne. Sammenligning af studierne er vanskelig på grund af meget forskellige inklusionskriterier. I det følgende er studier medtaget, hvori der indgår kønsbestemmelse i 2. og 3. trimester, for flere desværre med overlap til 1. trimester, hvor der er angivet samlede data for den valgte gestationsperiode. (Se tabel 2) Kendetegnet for studierne fra 1970 erne og starten af 1980 erne er, at scanningen foretages i 2. og 3. trimester, og ofte bruges den transverselle projektion til at identificere kønnet. Studierne angiver en meget høj nøjagtighed og ligger i mange studier over 90 %. Dog er der i disse studier også en forholdsvis stor gruppe, hvor det ikke er muligt at kønsbestemme (58; 59; 60; 55; 61; 16). Fælles for mange af studierne er, at kvinderne bliver scannet flere gange i samme graviditet i 2. og 3. trimester (62; 15; 58; 59; 60), og at antallet af scanninger i samme graviditet afspejler nøjagtigheden i kønsbestemmelsen. Desuden ses en tendens til, at GA er afgørende for sikkerheden af kønsbestemmelse. Jo højere GA, jo større er sikkerheden for kønsbestemmelsen (15; 58; 61)(Se tabel 2). I de senere studier præsenteres nye scanningsplan, det sagittale, det coronale og det tangentielle snit. Også ved disse undersøgelsesteknikker er nøjagtigheden høj. Meager et al fremhæver i sit studie, at fejltolkning kan minimeres ved at kombinere det sagittale og det tangentielle plan (10). 13

14 Og der ses en tendens til, at ved kombinationen af flere forskellige scanningsplan, kan antallet nedbringes af de gravide, hvor det ikke er muligt at vurdere fostrets køn (14; 63; 15). Op gennem 1990 erne sker der en naturlig udvikling indenfor bestemmelse af det ufødte barns køn. De forskellige scanningsplan er nu velbeskrevet, og dette betyder, at nøjagtigheden øges. For mange studier op mod %. Antallet af gravide, hvor det ikke er muligt at kønsbestemme, er lavere, og kønnet kan ses tidligere i graviditeten (4; 64; 57; 9; 10; 65; 13). På spørgsmålet om, hvornår kønsbestemmelse er mest sikker, er der i flere studier en tendens til, at kønsbestemmelse ikke anbefales før GA uge (62; 59; 60; 55). I de nyeste studier ses der ikke overvejende signifikant forskel i diagnosticering af piger versus drenge (Se tabel 2). Studie/Årstal Gestations alder uger Antal undersøgte n Ikke påviseligt % Alle Nøjagtighed % Piger nøjagtighed % Drenge nøjagtighed % Glanc (2007) GA Adeyinka (2005) GA Lev-Toaff (2000) GA Mielke (1998) GA Harrington (1996) GA Meager (1996) GA Nzeh (1996) GA Watson (1990) GA Emerson (1989) GA Reece (1987) GA Elejalde (1985) GA Natsuyama (1984) GA Birnholz (1983) GA Limacher (1983) GA Plattner (1983) GA GA = 43 GA = GA = 34 GA = GA = 14 GA = Dunne (1983) GA GA = GA = GA = 85 GA 15-20= GA = 30 GA = Scholly (1980) GA Stocker (1977) GA Tabel trimester studier over kønsbestemmelse med angivelse af nøjagtighed 14

15 Genitalmisdannelser Tidligere blev anomalier i udvikling af kønsorganerne ofte kaldt intersex tilstande, men efter en konsensus konference i 2006 bliver de nu benævnt Disorders of Sex Development (DSD) og defineres som "congenital conditions in which development of chromosomal, gonadal, or anatomical sex is atypical." (66). Dog anvender World Health Organization, Sundhedsstyrelsen og mange medicinske tidsskrifter stadig intersex som betegnelse. Fordi DSD tilstande har en meget stort spændvidde, er der ingen gode opgørelser af incidens eller prævalens. Samarbejdsgruppen om DSD (Consortium on the Management of Disorders of Sex Developement-CMDSD) angiver incidensen til 1 af 1500 levendefødte (DSDguidelineparents) og National Health Service (NHS) angiver prævalensen til 0,1-0,2 %. I mange kulturer, hvor der er stærke religiøse og/eller sociale holdninger til køn og kønsidentitet, bliver DSD tilstande ikke registreret eller behandlet. Som det er nævnt i afsnittet om embryologi, udvikles både de mandlige og kvindelige genitalia fra de samme kimstrukturer i fosteret. Differentiering skyldes primært hormonal påvirkning i løbet af fostertilværelsen, og DSD tilstande kan skyldes anomalier i kønskromosomerne, det endokrine system, eller som en del af et syndrom med andre anomalier eller misdannelser. DSD defineres af CMDSD som tilstande, der involverer følgende elementer: Congenital development of ambiguous genitalia (e.g., 46,XX virilizing congenital adrenal hyperplasia; clitoromegaly; micropenis) Congenital disjunction of internal and external sex anatomy (e.g., Complete Androgen Insensitivity) Syndrome; 5-alpha reductase deficiency) Incomplete development of sex anatomy (e.g., vaginal agenesis; gonadal agenesis) Sex chromosome anomalies (e.g., Turner Syndrome; Klinefelter Syndrome; sex chromosome mosaicism) Disorders of gonadal development (e.g., ovotestes) Forskellige tilstande kan udvise samme fænotype, så diagnosticering er ikke mulig af den grundlæggende sygdom alene ud fra udseende. Enkelte tilstande har et karakteristisk udseende ved ultralyd, som gør det muligt at diagnosticere dem prænatalt. Hypospadi angives at have en incidens på 0,2 4,1 /0 levendefødte (27), og i et studie fandt man 33 % af hypospadi tilfældende prænatalt (24). The tulip sign ses ved svær proximal hypospadi. (Se figur 13) 15

16 Figur 13 Tulip sign Hypospadi med den bøjede penis mellem to scrotal folder. (Ultrasound Obstet Gynecol 2002, Meizner et al) Hvis kønsorganerne kan visualiseres, men kønnet ikke afgøres, bør man konferere med en specialafdeling mhp videre diagnosticering. I øvrigt bør der, ved tilfælde af genital misdannelser, tvetydige genitalia eller andre misdannelser, iværksættes et prænatalt diagnostisk undersøgelsesprogram med mulighed for involvering af eksempelvis genetiker, pædiater og urolog (26). (Se flowchart figur 14) Figur 14. Flowchart - fetal genital anomalies (Prenatal Diagnosis E. Pajkrt, O.B. Petersen, L.S. Chitty) 16

17 Udredning og behandling af DSD kræver således en tværfaglig indsats, og specielt information og rådgivning af forældrene er en meget vigtig proces (DSDguidelines). CMDSD har udgivet en forældre håndbog, der er skrevet af både fagprofessionelle, forældre og patienter. (DSDparents) Referencer: Handbook for Parents Consortium on the Management of Disorders of Sex Development. Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Development in Childhood Consortium on the Management of Disorders of Sex Development. Astraia registrering Den nationalt anerkendte og anvendte Astraia database rummer i Danmark registrering af prænatale ultralydsundersøgelser. Kønsbestemmelse bør registreres i forbindelse med misdannelsesscanning i 2. trimester i Astraia under kategorien Biometri / anatomi i fanebladet Genitalia. Astraia fanebladet Genitalia rummer følgende variable i vurderingen af fostrets køn: 1. Ikke undersøgt 2. Normale mandlige genitalia 3. Normale kvindelige genitalia 4. Normale genitalia (forældrene ønsker ikke at vide barnets køn) + klik i køn, hvis set 5. Indifferent køn (= ikke muligt at kønsbestemme, OBS genitalmisdannelse) 6. Ikke oplyst (= ikke udfyldt / tom rubrik) 7. 1 Undersøgt, men ikke muligt at påvise 7.2 Ikke tilgængelig for undersøgelse Registrering i de forskellige kategorier er obligatoriske for at kunne foretage kvalitetssikring af undersøgelsen på afdelingsniveau og på landsplan. Ordlyden i Astraia for variabel 7.1 / 7.2 er ikke obligatorisk i de regionale Astraia-servere, for enkelte afdelinger er den ikke oprettet. Det anbefales at oprette og ensrette ordlyden svarende til variabel 7.1 til sikring af ensartet national registrering. Ikke undersøgt: Det anbefales at klikke af i Genitalia ved alle misdannelsesscanninger, også ved manglende undersøgelse af køn (variabel 1). 17

18 Parret ønsker kønsbestemmelse: Klik af i Normale mandlige genitalia (variabel 2) eller Normale kvindelige genitalia (variabel 3). Det gravide par har ønsket kønsbestemmelse, men det er ikke muligt at påvise sikkert - klik af i Undersøgt, men ikke muligt at påvise (variabel 7.1 ). Gennem registrering i variabel 7.1 er det muligt at kvantificere omfanget af undersøgelser, hvor parret har ønsket kønsbestemmelse, men hvor det rent teknisk ikke har været muligt at fremstille de korrekte billedprojektioner. Parret ønsker ikke kønsbestemmelse: Klik af i Normale genitalia (forældrene ønsker ikke at vide barnets køn) (variabel 4). Under variabel 4, hvor parret ikke ønsker kønsbestemmelse, er der i Astraia mulighed for at klikke fostrets køn af, hvis undersøgeren har sufficiente projektioner. Denne registrering er synlig på Astraia skærmbilledet, men kommer ikke med på et eventuelt udprint. Registrering af fostrets køn, trods forældrenes ønske, kan være væsentlig ved senere fund af unormale forhold. Indifferent køn Variabel 5 udfyldes, hvor genitalia kan visualiseres, men hvor køn ikke kan diagnosticeres som hverken mandligt eller kvindeligt køn. I tilfælde af tvetydige genitalia bør yderligere undersøgelse for genitalmisdannelse eller disorders of sex development (DSD) iværksættes. Ikke oplyst Variabel 6 repræsenterer en ikke udfyldt eller tom rubrik i Astraia, hvor der ikke er klikket af i variable under Genitalia. Feltet skal således ikke bruges til at angive, at man ikke har oplyst parret om fostrets køn. Brug her variabel 4. Indtastning af kønsbestemmelse i Genitalia under Biometri/ anatomi indgår fra medio 2015 i overførsel af data fra de regionale Astraia databaser til FØTO-databasen, når Astraia version 2.0 er en realitet. Patientinformation Materiale til patientinformation /pjece / hjemmeside angående kønsbestemmelse ved ultralyd: Ved misdannelsesscanning kan fostrets køn ofte, men ikke altid afgøres. Kønsbestemmelse foretages normalt ikke før graviditetsuge Oplysning om det kommende barns køn er frivillig, men det tilstræbes at kønsorganerne undersøges for misdannelser. Kønsbestemmelse kan med 95 % sikkerhed påvise fostrets køn korrekt. Undersøgelsens kvalitet afhænger af fostrets beliggenhed, navlesnorens placering i billedet, samt om den gravide er overvægtig. Kønsbestemmelse kan ikke foretages ved dårlig oversigt. 18

19 Ovennævnte er tænkt som et supplement til afdelingernes oplysningsmateriale til de gravide par angående misdannelsesscanning. Definitioner AC Choriositet Coronalt billedplan CRL CVS ffdna FØTO-Databasen GA Misdannelsesscanning Amniocentese fostervandsprøve Klassifikation af gestationssække ved flerfoldsgraviditet Front to back billede Crown rump length fostrets kropslængdemål fra hoved til hale Chorion Villus Sampling moderkageprøve Frit føtalt DNA blodprøve fra gest.uge 8 til påvisning af føtalt DNA Dansk national database med registrering af prænatale ultralydsundersøgelser fra alle føtalmedicinske / obstetriske afdelinger, præ- og postnatale genetiske undersøgelser fra Dansk Cytogenetisk Centralregister samt fødsels- og abort oplysninger fra Fødselsregisteret og Landspatientregistret. Gestationsalder = graviditetsuge Synonym med malformationsscanning, gennemscanning Systematisk undersøgelse af fostrets anatomi + biometri samt placentabeliggenhed og fostervandmængde i graviditetsuge Non Invasive Prenatal Test Lodret længdesnits billedplan Skråtstillet billedplan Tværsnits billedplan = horisontalt / axialt plan NIPT Sagittal projektion Tangentiel projektion Transversel projektion ULS Ultralydsscanning 1. trimester Graviditetsuge 0 til 13+0 Reference 2. trimester Graviditetsuge 13+1 til 26+6 (Royal College of Obstet and Gynaecol) 3. trimester Graviditetsuge 27+0 til D scanning 3D scanning Todimensionel scanning med abdominal eller vaginal teknik Tredimensionel scanning med abdominal eller vaginal teknik 19

20 Referencer 1. Colmant C, Morin-Surroca M, Fuchs F, Fernandez H, Senat MV. Non-invasive prenatal testing for fetal sex determination: is ultrasound stille relevant. Eur.Jounal of Obst.&Gyn. and reproductive biology. december 2013, s Lubusky M, Studnickova M, Skrivanek A, Vomackova K, Prochazka M. Ultrasound evaluation of fetal gender. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Czech Republic. 19. April 2012, s Odeh MD Marwan, Ella Ophir MD andjacob Bornstein MD, MPA. Hypospadias mimicking female genitalia on early second trimester sonographic examination. Journal of Clinical Ultrasound. November/december 2008, s Glanc P, Umranikar S, Koff D, Tomlinson G, Chitayat D. Fetal sex assignment by sonographic evaluation of the pelvic organs in the second and third trimesters of pregnancy. Journal of Ultrasound in Medicine. May 2007, s Efrat Z, Perri T, Ramati E, Tugendreich D, Meizner I. Fetal gender assignment by first-trimester ultrasound. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. June 2006, s Mazza V, Di Monte I, Pati M, Contu G, Ottolenghi C, Forabosco A, Volpe A. Sonographic biometrical range of external genitalia differentiation in the first trimester of pregnancy: analysis of 2593 cases. Prenatal diagnosis. September 2004, s Efrat Z, Akinfenwa OO, Nicolaides KH. First-trimester determination of fetal gender by ultrasound. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. May 1999, s Benoit. Early fetal gender determination. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. May 1999, s Harrington K, Armstrong V, Freeman J, Aquilina J, Campbell S. Fetal sexing by ultrasound in the second trimester: maternal preference and professional ability. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. November 1996, s Meagher S, Davison G. Early second-trimester determination of fetal gender by ultrasound. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. November 1996, s Ali, QM. Determination of foetal sex by ultrasound: state of the art. East African medical journal. December 1992, s Bronshtein M, Rottem S, Yoffe N, Blumenfeld Z, Brandes JM. Early determination of fetal sex using transvaginal sonography: technique and pitfalls. Journal of clinical ultrasound. May 1990, s Watson, WJ. Early-second-trimester fetal sex determination with ultrasound. The Journal of reproductive medicine. March 1990, s Emerson DS, Felker RE, Brown DL. The sagittal sign. An early second trimester sonographic indicator of fetal gender. Journal of Ultrasound in Medicine. June 1989, s Natsuyama E, Nishimura T. Sonographic determination of fetal sex from twelve weeks of gestation. American Journal of Obstetrics & Gynaecology. August 1984, s

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en

Læs mere

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Et bachelorprojekt i jordemodervidenskab skrevet af Carina In Soon Lund Andersen (JM10S121) Inge Marie Rasmussen (JM11F104) HOLD: JM11V UNIVERSITY

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gentest som fremtidens fosterdiagnostik

Gentest som fremtidens fosterdiagnostik Gentest som fremtidens fosterdiagnostik 2. Semester projekt Bong Kyun Cho, Sarah Enoch, Søren Fjelstrup, Nina Brink Katz og Cæcilie Sloth Laursen 2013 Semester: 2 Projekt titel: Gentest som fremtidens

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE - en medicinsk teknologivurdering 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske - en medicinsk

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste - Et jordemoderfagligt bachelorprojekt om vejledning af den gravide kvinde i forhold til bristninger. Illustration tegnet af Jordemoder Katrine

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN IDENTIFICERING AF GRAVIDE I RISIKOGRUPPEN ANN-KATRINE HYTTEL ROM PEDERSEN, JULIE KROGH JENSEN, KATHRINE HØJBJERG, NINA RAJARATNAM, SIV SOFIE CHRISTENSEN & SUSANNA

Læs mere

Cancer og graviditet Sandbjerg 2015

Cancer og graviditet Sandbjerg 2015 Cancer og graviditet Sandbjerg 2015 Nøgleord: Graviditet, cancer, kemoterapi, stråleterapi, teratogenicitet, placentar spredning. Arbejdsgruppe 2014: Berlac Janne Foss, Rigshospitalet, Ersbøll Anne, Rigshospitalet,

Læs mere

Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen

Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen Diagnosticering af kvinder med PPGP Martine Heidum Larsen, Janne Kathrine Hansen og Anette Lie Hold: F72 Afleveret: 06.01.2010 Vejleder: Karin Balling Antal anslag:

Læs mere

Titel. Fejlplacerede spiraler

Titel. Fejlplacerede spiraler 1 Titel Fejlplacerede spiraler Forfattere: Kasper Aaboe, Mia Bonnici, Line Engelbrechtsen, Lisa Grange Persson, Signe Østergård Hansen, Henriette Jensen, Ida Jepsen, Claus Otto Lund (tovholder), Helle

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Personas. En domæneanalytisk tilgang. Af Eva Sønderstrup-Andersen. Indledning. Abstract

Personas. En domæneanalytisk tilgang. Af Eva Sønderstrup-Andersen. Indledning. Abstract Personas En domæneanalytisk tilgang Af Eva Sønderstrup-Andersen Abstract Denne artikel refererer til en pilotundersøgelse udarbejdet med det formål, at afdække muligheden for at anvende en domæneanalyse

Læs mere

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet?

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet? hvordan forstår og anvender gravide begrebet? Et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede enkeltinterview Hanne Madvig Nielsen, PT, Karina Andreasen, PT, Dorte Kielland Bildsøe, PT. Nielsen MH,

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere