Årsberetning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Side 1 Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Indholdsfortegnelse Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond...3 Budget og regnskab for Forskningsprojekter og forskerstillinger...5 Stipendier...6 Øvrige udgifter og indtægter...7 Bilag...8 Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Side 2

3 Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er gennem økonomisk støtte til forskning at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedssektoren i Region Midtjylland. Forskningsfonden kan søges af forskere med tilknytning til regionens hospitaler, herunder præhospitalet og Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forskningsfonden yder støtte til forskning i form af korterevarende stipendier, seniorstipendier, skolarstipendier, medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger samt støtte til statistisk konsulentbistand og patentansøgning. Ansøgningerne til korterevarende stipendier og seniorstipendier bedømmes og tildeles midler af Stipendieudvalget (bilag 1), hvorefter Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) orienteres om tildelingen. Ansøgninger til forskningsprojekter og forskerstillinger bedømmes af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg (bilag 2), der vurderer den videnskabelige kvalitet. Herefter prioriterer Prioriteringsudvalget (bilag 3) ansøgningerne og stiller forslag om tildelingen af midlerne, hvorefter LUR godkender den endelige tildeling. Medlemmerne af de tre udvalg udpeges for en to-årig periode, og bilagene angiver således udvalgenes medlemmer for perioden Side 3

4 Budget og regnskab for 2014 Forskningsfondens budget for 2014 udgjorde oprindeligt kr. Heraf er 8 mio. kr. i perioden øremærket til fire forskningsprogrammer inden for særlige fokusområder. Afrapportering for brugen af disse midler sker særskilt, og midlerne er derfor fratrukket i budget og regnskab nedenfor. Udbetales til Formål Budget Udbetalt Forskningsprojekter og forskerstillinger Stipendier Eksisterende tilsagn Universitetsklinikker Øvrige udgifter (netto) Medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger Korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier Løbende bevillinger vedtaget i tidligere år Midler til styrkelse af universitetsklinikkerne Proof of Concept og Statistikkonsulentordning I alt De godt 20,2 mio. kr. til medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger omfatter blandt andet medfinansiering af professorater, forskningsoverlæge-stillinger og ph.d.-projekter. Beløbet dækker nye tilsagn. Udgiften til stipendier udgjorde godt 7,8 mio. kr. og dækker korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier (fast beløb på 1,2 mio. kr.). De kr. budgetteret til eksisterende tilsagn skulle dække medfinansiering af to professorater i klinisk sygepleje. meddelte i årets løb Forskningsfondens administration, at der ikke var behov for midlerne. Forskningsfondens øvrige udgifter på godt kr. omfatter statistikkonsulentydelser og medfinansiering af Proof of Concept. At Forskningsfonden har kunnet udbetale godt kr. mere end budgetteret skyldes indtægter fra opfindelser samt tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 4

5 Forskningsprojekter og forskerstillinger Forskningsfonden modtog i alt 53 ansøgninger om forskningsstøtte til forskningsprojekter og forskerstillinger, hvoraf 26 ansøgninger blev imødekommet svarende til 50 % (bilag 4): : 11 ansøgninger, 6 imødekommet Hospitalsenheden Vest: 12 ansøgninger, 4 imødekommet Hospitalsenhed Midt: 8 ansøgninger, 3 imødekommet Randers: 4 ansøgninger, 3 imødekommet CFK - Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2 ansøgninger, 1 imødekommet Præhospitalet 3 ansøgninger, 2 imødekommet Psykiatrien 5 ansøgninger, 5 imødekommet Horsens: 8 ansøgninger, 2 imødekommet Af de ansøgninger, der modtog støtte, var der 19 forskningsprojekter og 7 forskerstillinger. De ansøgte beløb varierede mellem kr. og kr. og der blev bevilliget mellem kr. og 2 mio. kr. Side 5

6 Stipendier Forskningsfonden har i 2014 finansieret: 52 korterevarende stipendier (bilag 5) 15 seniorstipendier (bilag 6) Yderligere har forskningsfonden medfinansieret: 20 forskningsårsstipendier De korterevarende stipendier anvendes til forberedelse af ph.d.-projekter, mens seniorstipendierne i høj grad bruges til at starte nye projekter eller til at behandle allerede indsamlede data og publicere resultater af afsluttede projekter. Forskningsfonden modtog 104 ansøgninger til korterevarende stipendier og imødekom 52 svarende til, at 50 % af ansøgningerne blev efterkommet. Forskningsfonden modtog 34 ansøgninger til seniorstipendier og imødekom 15 svarende til, at 44 % af ansøgningerne blev efterkommet. Ansøgningerne til korterevarende stipendier kommer fra mange forskellige afdelinger fordelt på hospitalerne og CFK. Ca. 30 % af ansøgningerne kom fra regionshospitalerne inklusiv præhospitalet, psykiatrien udenfor Risskov og CFK, og ca. 33 % af stipendiemodtagerne kom fra én af disse enheder. Der blev indsendt flest ansøgninger til korterevarende stipendier fra følgende afdelinger: Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på AUH (8), Arbejdsmedicinsk Klinik på Hospitalsenheden Vest (7), Lungemedicinsk Afdeling på AUH (5) og Hjertemedicinsk Afdeling på AUH (5). En del forskellige afdelinger har været repræsenteret i ansøgerfeltet til seniorstipendier. Der blev indsendt flest ansøgninger til seniorstipendier fra følgende afdelinger, alle på : Onkologisk Afdeling (5), Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling (3) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (3). Der har været indsendt 4 ansøgninger om seniorstipendier fra regionshospitalerne, hvoraf 3 blev efterkommet. Side 6

7 Øvrige udgifter og indtægter Forskningsfondens øvrige udgifter dækker blandt andet Statistikkonsulentordningen, hvorigennem forskere kan få statistisk konsulentbistand. Der er udbetalt kr. til 22 statistikkonsulentydelser. Udgifterne til Proof of Concept-aktiviteter har i 2014 været kr. Proof of Concept er til at videreudvikle opfindelser, hvortil der søges patenter eller andre immatrielle rettigheder, så de lettere kan kommercialiseres. Yderligere har forskningsfonden givet kr. til magasinet Udforsk. Forskningsfonden har i 2014 modtaget kr. i patentindtægter fra kommercialiserede opfindelser. Beløbet udgør 1/3 af den samlede indtægt. Herudover går 1/3 af patentindtægterne til forskeren og 1/3 til den afdeling, hvor forskeren var ansat på indberetningstidspunktet for opfindelsen. Derudover har fonden haft indtægter på kr. fra tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 7

8 Bilag Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Lærestolsprofessor Therese Ovesen Centerchef Anette Schouv Kjeldsen Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Horsens Professor Jørgen Feldbæk Nielsen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Professor Else Tønnesen Professor Claus Vinther Nielsen Professor Raben Rosenberg Hospitalsenhed Midt Health, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Risskov Side 8

9 Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Professor Kirsten Lomborg Professor Else Tønnesen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Leder John Starup Westensee (observatør) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Universitet Institut for Folkesundhed, Universitet Afdeling for Sygeplejevidenskab, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet Health, Universitet Forskningsstøtteenheden, Universitet Side 9

10 Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Lægefaglig direktør Claus Thomsen (medlem af LUR) Lærestolsprofessor Lars J. Østergaard Adjunkt Annemette Krintel Petersen Lægelig chef Erika F. Christensen Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Jens Friis Bak Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen (medlem af LUR) Infektionsmedicinsk Afd. Q, Fysioterapi- og Ergoterapiafd., Præhospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Health, Universitet Centerchef Mette Just Kjølby Institutleder Kristjar Skajaa Lægefaglig direktør Per Jørgensen Institutleder Søren K. Kjærgaard (observatør) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Institut for Klinisk Medicin, Universitet Psykiatri og Social Institut for Folkesundhed, Universitet Side 10

11 Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger 2014 Hospital Ansøgers navn Projekttitel Projekttype Hospital/institution Afdeling Bevilget beløb AUH AUH Jørgen Bjerggaard Jensen Erik Morre Pedersen Klinisk professorat i blærekræft og robotkirurgi ved og Hospitalsenheden Vest Funktionel og helkrops MR-skanning til vurdering af kræft Professorat Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk Afdeling K (AUH) Urinvejskirurgisk Afdeling U (HEV) Røntgen og Skanning AUH Francesco d'amore (Dansk): ilymph - Interdisciplinært forskningscenter om lymfekræft ved Professorat Hæmatologisk Afdeling AUH AUH AUH HE Vest Bodil Ginnerup Pedersen Christian Vestergaard Tine Engberg Damsgaard Michala Herskind Sejr Lidelser i bækkenet Patogenese og epidemiologi ved inflammatoriske tilstande i huden Studier i plastikkirurgiske teknikker og deres potentiale i kombination med nye regenerative modaliteter Detection of atrial fibrillation in patients with recent stroke or TIA: Validity of automated loop-recording (Rtest) compared to Holter recording and predictive value of short runs of atrial fibrillation and an excess supraventricular extra systoles for a new storke Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest MR-Centret, Røntgen og Skanning Dermatologisk Afdeling S Plastikkirurgisk Forskningsenhed, Plastikkirurgisk Afdeling Z Medicinsk Afdeling (Herning), Kardiologisk Forskningsafsnit HE Vest Daan Koppens Comparison of the Oxford unicompartmental knee prosthesis with the Sigma high performance partial knee using Rontgen Stereogrammetric analysis in patients with primary medial unicompartmental knee osteoarthritis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Side 11

12 HE Vest Liv Marit Valen Schougaard Tele Patient Rapporterede Oplysninger (telepro) i klinisk praksis Hospitalsenheden Vest Arbejdsmedicinsk Klinik, VestKronik HE Vest HE Midt Jesper Weile Lise Haarber Thomsen Initial patient evaluation in the Emergency Department with Point-of- Care ultrasonography Betydningen af midt-lutealt progesteron og Preimplantation Factor (PIF) for opnåelse af succesfuld implantation og on-going graviditet efter IVF-behandling Hospitalsenheden Vest, Herning Hospitalsenhed Midt, Skive Hospitalsenheden Horsens Odense Herlev Hospital Akutafdelingen De offentlige fertilitetsklinikker i Skive, Horsens, Odense og Herlev HE Midt Marianne Eg Overvægtsbehandling til børn og unge i Danmark - hvilke faktorer har størst betydning for opnåelse af varigt vægttab? Hospitalsenhed Midt, Viborg Børneafdelingen HE Midt Katrine Brodersen Effects of hepatic insulin resistance on glucose intolerance and type 2 diabetes mellitus in morbidly obese subjects following Roux-en-Y gastric bypass surgery Hospitalsenhed Midt, Viborg Kirurgisk Afdeling RH Randers Ninna Cathrine Schmidt Voss Regulering af syre/base balance og blodtilførsel i human tyktarmskræft Randers Universitet Kirurgisk Afdeling Biomedicinsk Institut RH Randers Mette Tranberg Nielsen Effekt af tilbud om hjemmeopsamling til diagnostik af HPV hos ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft - et randomiseret interventionsstudie Randers Afdelingen for Folkeundersøgelser RH Randers Sidsel Boie Continued versus discontinued oxytocin stimulation of labour in a double blind randomised controlled trial Randers Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Side 12

13 CFK Rikke Søgaard Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A costeffectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up Forskningsprojekt Hospitalsenhed Midt, Viborg m.fl. Karkirurgisk Afdeling Præhospitalet Morten Thingemann Bøtker Præhospital triage af patienter med åndenød ved brug af hjertesvigtsmarkør - et randomiseret kontrolleret studie (1 af 3 delprojekter) Præhospitalet Forskningsafdelingen Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien RH Horsens Kristian Friesgaard Sanne Lemcke Kamilla Pedersen Mahmoud Ashkanian Susanna Botticelli Gudrun Winther Mia Steengaard Olesen Acute pain in the prehospital setting Præhospitalet Forskningsafdelingen Styrkelse af forskning blandt faggrupperne med mellemlange videregående uddannelser i børne- og ungdomspsykiatrien og videreførelse af resultater fra afsluttet ph.d.-projekt PsychSim - Virtual case encounters in psychiatric teaching Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig prefrontal rtms som supplement til ECT Analysis of occlusal relationships and maxillary transversal and sagittal development in patients born with unilateral cleft lip and palate, treated according to the Danish protocol Maternal obesity and the development of diabetes psychiatric disorders Terapeutisk endometrie abradering Præhospitalet Forskningssygeplejerske Forskningsprojekt Institut for Kommunikation og Handikap Hospitalsenheden Horsens Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsafsnittet SkejSim, Enhed for Medicinsk Simulations- og færdighedstræning / Forskningsenhed P Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Ganespalte Afdeling Translational Neuropsychiatry Unit Fertilitetsklinikken Lone Dragnes Hospitalsenheden Anæstesiologisk RH Horsens Smerter efter dagkirurgi Brix Horsens Afdeling I alt Side 13

14 Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier 2014 Navn Ph.d.-titel Hospital/Institution Afdeling Anna Holm Anna Sofia Elisabeth Aaby Anne Maj van der Velden Bawer Jalal Tofig Bente Skovsby Toft Berit Bargum Booth Berit Dalsgaard Nielsen Bettina Frydendahl Fage-Larsen Birgit Rasmussen Sygeplejen til den vågne respiratorpatient på intensiv Betydningen af sundhedskompetence-niveau for inddragelsen af kroniske syge patienter i egne ambulante forløb Preventing Maternal and Offspring Depression risk using MBCT for pregnant women with high vulnerability to depressive relapse Betydningen af målingen af kontakt imellem væv og kateter for læsionsdannelse ved varmebehandling i normalt væv, arvæv og grænsezone i hjertekammeret Lifestyles changes: Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults Dynamic Spectral Imaging (DSI) Colopscopy Betydning af FDG PET/CT ved diagnostik og monitorering af storkarsvaskulit Betydning af tilknytningsstil for udvikling af post commotionelt syndrom og senere forbrug af sundhedsydelser Rehabilitation: Well-being and self-efficacy after hip fracture Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Bevilget beløb Anæstesiologisk Afdeling Abdominalcentret Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik Hjertemedicinsk Afdeling B Livsstilscentret i Brædstrup Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Reumatologisk Afdeling Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Terapiafdelingen Caroline Carøe Region Midt Skin Toxicity Study (REMIX tox study) Dermatologisk Afdeling/ Onkologisk Afdeling Side 14

15 Charlotte Dyrehave Treatment adherence and health literacy among hivinfected in Guinea Bissau and African hiv-infected in Denmark Infektionsmedicinsk Afdeling Q David Lodahl Negative pressure ventilation Hospitalsenheden Vest og Anæstesiologisk/ Intensiv/ Medicinsk/ Lungemedicinsk afdeling Erik Otte Multiresistant intestinal bacteria and protozoan parasites in Denmark: A population based study Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Gro Grunnet Pløen Genetic and epigenetic characterization of leukemic and nonleukemic hematopoietic cell populations in acute myeloid leukemia Hæmatologisk Afdeling R Janne Møller Non-specific interstitial pneumonia (NSIP). Epidemiology, treatment respons and prognostic factors in the Nordic countries. Nitrofuration- and amiodarone induced NSIP and other pulmonary injuries: incidence and characteristics in Danish patients Lungemedicinsk Afdeling LUB Jens Knak Carpometacarpal total joint prostheses, a studie on cement and bone interaction, trapezium temperature during cementation and cup survival analysis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Afdeling Jesper Revsholm Non-vitamin-K-antagonisk orale antikoagulantia: Videreudvikling af de laboratoriebaserede diagnostiske muligheder, herunder analysering på en patientpopulation. Kortlægning af muligheder for ophævelse af effekten. Klinisk Biokemisk Afdeling Julie Brogaard Larsen Hvilken betydning har samspillet mellem det medfødte immunforsvar og blodstørkningen for dannelse af blodpropper? Center for Hæmofili og Trombose Karina Ejgaard Hansen Fra Ramt til Aktiv - Rehabilitering af kvinder med endometriose og kroniske underlivssmerter Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Side 15

16 Karthiga Thavachelvam Antiviral restriction of HIV - new ways to treat viral infection Infektionsmedicinsk Afdeling Kasper Sandager Mikkelsen Cochlear implantat og svimmelhed Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Kirsten Marie Schiøtt Reduktion af risiko for fødselsskader hos nyfødte pga. iltmangel Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Line Hille Laursen Arbejdsrehabiliteringsindsatsen for sygemeldte med depression - sygemeldte, sygedagpengesagsbehandlere og psykiatrifaglige medarbejderes perspektiv Regionspsykiatrien Vest Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Line Stjernholm Tipsmark Lise Nielsen Wulff Lise Sofie Andersen Sundhedsøkonomiske konsekvenser af etableringen af Fælles Akutmodtagelser i det danske sundhedsvæsen Kronisk nyresygdom i almen praksis Fysiologiske interaktioner mellem binyre- og parathyreoidea aksen belyst ved kontrollerede kliniske forsøg CFK Sundhedsøkonomi Nyremedicinsk Afdeling C Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Louise Bang Grode Celiac diseace and infertility among men and women in Denmark Hospitalsenheden Horsens Medicinsk Afdeling Malene Knarborg Sarkoidose: prognose og behandling ved hjælp af biomarkører Lungemedicinsk Afdeling Marie Hauge Pedersen Multisygdom og arbejdsmarkedstilknytning CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning Marie Veje Knudsen Tilbage til hverdagslivet via telemedicinsk hjerterehabilitering Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen/ Hjerte- Lunge-Karkirugisk Afdeling Mette Kristine Mølgaard Axelsen TIDLIG REUMATOID ARTRIT (RA), Et randomiseret kontrolleret studie: telemedicinsk sygdomsmonitorering hos tidlig RA patienter. Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center, Reumatologisk Ambulatorium M3 Side 16

17 Mikkel Gjessing Callsen Personlig koncentrationsstyret TNF-alfa inhibitor behandling af reumatoid arthritis Reumatologisk Afdeling Milos Fuglsang Prophylactic antibiotics in Functional Endoscopic Sinus Surgery Øre-Næse-Hals Afdelingen My Emma Sofie Malmberg Effekten af acyl-ghrelin på nyrernes funktion og kredsløbet Hospitalsenheden Vest, Holstebro Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Forskning og Medicinsk Afdeling Nasrin Tayyari Dehbarez Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Health Economics Nina Boje Kibsgaard Jensen Adaptive strategier ved strålebehandling af cervix cancer patienter Onkologisk Afdeling D Patricia Pihl Nye veje for forebyggelse af vold i psykiatrien Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Per Høgh Poulsen Sammenhængen mellem utryghed i barndom og ungdom og risikoen for overvægt senere i livet Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Pernille Ommen Andersen Is leptin linking psoriasis and obesity? Dermato-Venerologisk Afdeling Peter Andersen Intra- and post-operative complications in laparoscopic versus open colorectal cancer surgery focusing on ureteral injury, incisional hernias and adhesice small bowel obstruction Kirurgisk Afdeling P Pil Lindgreen Integration af smartphone- og tabletapplikationen "Recovery Record" i behandlingen af spiseforstyrrelser - effekt og brugeroplevelse hos patient og behandler Universitet Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Abdominalcentret Side 17

18 Randi Steensgaard Mod et meningsfuldt liv efter en rygmarvsskade - Mere patientinddragelse i rehabiliteringen gennem sygeplejens anvendelse af prøvehandlinger Hospitalsenhed Midt, Viborg Neurologisk Afdeling, Vestdansk Center for Rygmarvsskade Rasmus Blechingberg Friis Morbidity after radiotherapy and early prediction of recurrence by cell free DNA in rectal cancer Onkologisk Afdeling D Rasmus Stilling Tougaard In vivo visualization of metabolic flux in heart failure using hyperpolarized magnetic resonance Hjertemedicinsk Afdeling Rikke Smedegaard Rosbjerg Fysisk aktivitet, kræftrehabilitering og succesfuld tilbagevenden til arbejde CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborgcenteret Stine Trærup Vad "Patienttilstandsrapport" - Identifikation af patienter i risiko for genindlæggelse Neurologisk Afdeling F Søren Mose Muskel- og skeletbesvær i primær praksis - set i et tværsektorielt perspektiv Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Thomas Skov Randrup Ballondilatation af det eustakiske rør Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Tina Kousgaard Kobborg Patients Undergoing Surgery in Beach Chair Position (BCP) are at Risk of Cerebral Ischemia - What is the Influence of Intra-operative Preload and Afterload? Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Anæstesiafdelingen, CPK Tine Bennedsen Gehrt Den neurale og kognitive basis for helbredsangst Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Trine Andreasen Etablering af en molekylærbiologisk profil på cerebrospinalvæske ved infektiøs encephalitis med henblik på forbedret diagnostik Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Trine Bertelsen The role of IκBζ in the pathogenesis of psoriasis Dermato-Venerologisk Afdeling I alt Side 18

19 Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Navn Titel/formål Hospital/institution Afdeling Anna Kirstine Stochholm Krag Bent Deleuran Birgitte Vrou Offersen Væksthormonmangel - epidemiologisk set Ophold på Stanford University Gavn og skade efter strålebehandling af brystkræft Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Bevilget beløb Reumatologisk Afdeling U Onkologisk Afdeling Bjørn Petersen Benefit of an Optimized Sound Processing Strategy on Music Perception and Enjoyment in Cochlear Implant Users Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab Dorte Launholt Lildballe Abnomal Fetal Kidneys - Genetics and Prognosis Klinisk Genetisk Afdeling Gunnar Vase Toft Forskningsophold ved Centre for Research in Environmental Epidemiology Arbejdsmedicinsk Klinik Jakob Christensen Epidemiology of epilepsy Neurologisk Afdeling Karen Louise Thomsen Forskningsophold på University College London (UCL), Insitute for Liver and Digestive Health, Royal Free Hospital i London / Randers Medicinsk Afdeling/ Medicinsk Afdeling Kent Jacob Nielsen Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Lars Frost Forskningsledelse vedrørende kardiovaskulære forskningsprogrammer Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center Side 19

20 Lilli Lundby Sakral nerve stimulation i behandling af funktionelle tarmsygdomme på Kirurgisk Afdeling p, Arhus Kirurgisk Afdeling Mahmoud Ashkanian Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig perfrontal rtms som supplement til ECT Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Mette Terp Høybye International research collaboration on patient centred virtual support for shared decision making in clinical practice. Fusing interdisciplinary experiences from DK and UK Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Niels H. Birkebæk Ændring i incidensen af svær hypoglykæmi blandt børn med type 1 diabetes i de nordiske lande i perioden Børneafdelingen Ole Schmeltz Søgaard Toll-like receptor 9 targeted immunotherapy in chronic HIV-1 infection: a phase 1b/2a trial Infektionsmedicinsk Afdeling I alt Side 20

21

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Afdelingsledelser Odense Universitetshospital Opdateret den

Afdelingsledelser Odense Universitetshospital Opdateret den Afdelingsledelser Odense Universitetshospital Opdateret den 02.11.2016 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Ledende overlæge Søren Paludan Sheikh Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Ledende

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING

Danmarks Badminton Forbund. HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING HILLERØD BADMINTONKLUB byder velkommen til U 18-KVALIFIKATIONSTURNERING. Turneringen afvikles lørdag d. 15. maj 2004 og med semi- og finaler søndag d. 16. maj 2004. Indledende kampe 1-16 09:00 17-32 10:00

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Oversigt over tværsektorielle forskningsprojekter 2014 (tematiseret)

Oversigt over tværsektorielle forskningsprojekter 2014 (tematiseret) Oversigt over tværsektorielle forskningsprojekter 2014 (tematiseret) Titel Tema Status Aktører Indsendt af Forbedring af udsatte gruppers gode leveår og middellevetid 1.1 Dit liv din sundhed Ulighed i

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 ÅRSRAPPORTERING 2010 Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 Folkesundhed i Midten Lov- og aftalegrundlag SUNDHEDSLOVENS, Kapitel 59 Forskning 194. Regionsrådet skal

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Kontaktbioanalytikerliste Klinisk Biokemi KLINIK AKUT KLINIK ANÆSTESI KLINIK DIAGNOSTIK

Kontaktbioanalytikerliste Klinisk Biokemi KLINIK AKUT KLINIK ANÆSTESI KLINIK DIAGNOSTIK KLINIK AKUT SkKi(Aa) Akutmodtagelse og Traumecenter Annie Winther Nielsen AMA1(Aa) Akut Medicinsk Modtage Afsnit AMA1 Annie Winther Nielsen AMA2(Aa) Akut Medicinsk Modtage Afsnit AMA2 Annie Winther Nielsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Årsberetning 2013. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1

Årsberetning 2013. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1 Årsberetning 2013 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Side 1 Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Formålet

Læs mere

Opdateret 20.02.15. Side 1

Opdateret 20.02.15. Side 1 Astma/KOL - specialistgruppe for ATC-koder: R og L04 Opdateret 20.02.15 Astma/KOL Navn på overlæge/farmaceut Speciale Arbejdssted Mailadresser Overlæge i medicinske lungesygdomme Lungemediciner Lungemedicinsk

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 2 Udvikling i ventetider på Venteinfo.dk... 2 Gennemsnitlig ventetid

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der serveres frokost samt kaffe, te og frugt til mødet.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Rokeringsplan Hold F12V

Rokeringsplan Hold F12V NAVN MODUL 1+2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 STUDIEAFSNIT 1. Aamold, Vegard Stenberg Nørager Fysioterapi Sygehus Vendsyssel - ØST, Aalborg 2. Adamsen, Nicolai Grønkjær 3. Andreassen, Mette Sepstrup 4. Blindbæk,

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER 4.2.202 OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN OG KLINISK BIOMEKANIK Modul Modultovholder Tlf. Sekretær Tlf.. semester: Modul B Modul B2 Ulla Glenert Friis ufriis@health.s

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Deltagerliste Forskningskonferencen 2017

Deltagerliste Forskningskonferencen 2017 Deltagerliste Forskningskonferencen 2017 Trine Nordlund Nielsen Uddannelses- og udviklingsansvarlig Hospitalsenheden Horsens sygeplejerske Birgit Eg Andersen Oversygeplejerske Ortopædkirurgisk Afdeling

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2012 > Sæsonplan for efterår 2012 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 25. september Kl. 20.00 Astrid Krag, Ministeriet for Sundhed

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. januar 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 kl. 09:00 i Mødelokale 16 (stueetagen), Regionshuset Aarhus

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Fremtidens praksisformer. Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d.

Fremtidens praksisformer. Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d. KIROPRAKTIK 2014 Fremtidens praksisformer Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d. THE DANISH POPULATION AND HEALTHCARE ATTENDANCE DURING 1 YEAR Directly to hospital

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 Kate Buch Andersen Benefit Sæby Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen Mariagerfjord Kommune Nanna Manøe Bjerregaard

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 11. januar 2013 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. december 2012 kl. 08:30 i Mødelokale 1B, AUH Skejby Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere