Årsberetning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Side 1 Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Indholdsfortegnelse Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond...3 Budget og regnskab for Forskningsprojekter og forskerstillinger...5 Stipendier...6 Øvrige udgifter og indtægter...7 Bilag...8 Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Side 2

3 Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er gennem økonomisk støtte til forskning at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedssektoren i Region Midtjylland. Forskningsfonden kan søges af forskere med tilknytning til regionens hospitaler, herunder præhospitalet og Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forskningsfonden yder støtte til forskning i form af korterevarende stipendier, seniorstipendier, skolarstipendier, medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger samt støtte til statistisk konsulentbistand og patentansøgning. Ansøgningerne til korterevarende stipendier og seniorstipendier bedømmes og tildeles midler af Stipendieudvalget (bilag 1), hvorefter Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) orienteres om tildelingen. Ansøgninger til forskningsprojekter og forskerstillinger bedømmes af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg (bilag 2), der vurderer den videnskabelige kvalitet. Herefter prioriterer Prioriteringsudvalget (bilag 3) ansøgningerne og stiller forslag om tildelingen af midlerne, hvorefter LUR godkender den endelige tildeling. Medlemmerne af de tre udvalg udpeges for en to-årig periode, og bilagene angiver således udvalgenes medlemmer for perioden Side 3

4 Budget og regnskab for 2014 Forskningsfondens budget for 2014 udgjorde oprindeligt kr. Heraf er 8 mio. kr. i perioden øremærket til fire forskningsprogrammer inden for særlige fokusområder. Afrapportering for brugen af disse midler sker særskilt, og midlerne er derfor fratrukket i budget og regnskab nedenfor. Udbetales til Formål Budget Udbetalt Forskningsprojekter og forskerstillinger Stipendier Eksisterende tilsagn Universitetsklinikker Øvrige udgifter (netto) Medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger Korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier Løbende bevillinger vedtaget i tidligere år Midler til styrkelse af universitetsklinikkerne Proof of Concept og Statistikkonsulentordning I alt De godt 20,2 mio. kr. til medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger omfatter blandt andet medfinansiering af professorater, forskningsoverlæge-stillinger og ph.d.-projekter. Beløbet dækker nye tilsagn. Udgiften til stipendier udgjorde godt 7,8 mio. kr. og dækker korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier (fast beløb på 1,2 mio. kr.). De kr. budgetteret til eksisterende tilsagn skulle dække medfinansiering af to professorater i klinisk sygepleje. meddelte i årets løb Forskningsfondens administration, at der ikke var behov for midlerne. Forskningsfondens øvrige udgifter på godt kr. omfatter statistikkonsulentydelser og medfinansiering af Proof of Concept. At Forskningsfonden har kunnet udbetale godt kr. mere end budgetteret skyldes indtægter fra opfindelser samt tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 4

5 Forskningsprojekter og forskerstillinger Forskningsfonden modtog i alt 53 ansøgninger om forskningsstøtte til forskningsprojekter og forskerstillinger, hvoraf 26 ansøgninger blev imødekommet svarende til 50 % (bilag 4): : 11 ansøgninger, 6 imødekommet Hospitalsenheden Vest: 12 ansøgninger, 4 imødekommet Hospitalsenhed Midt: 8 ansøgninger, 3 imødekommet Randers: 4 ansøgninger, 3 imødekommet CFK - Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2 ansøgninger, 1 imødekommet Præhospitalet 3 ansøgninger, 2 imødekommet Psykiatrien 5 ansøgninger, 5 imødekommet Horsens: 8 ansøgninger, 2 imødekommet Af de ansøgninger, der modtog støtte, var der 19 forskningsprojekter og 7 forskerstillinger. De ansøgte beløb varierede mellem kr. og kr. og der blev bevilliget mellem kr. og 2 mio. kr. Side 5

6 Stipendier Forskningsfonden har i 2014 finansieret: 52 korterevarende stipendier (bilag 5) 15 seniorstipendier (bilag 6) Yderligere har forskningsfonden medfinansieret: 20 forskningsårsstipendier De korterevarende stipendier anvendes til forberedelse af ph.d.-projekter, mens seniorstipendierne i høj grad bruges til at starte nye projekter eller til at behandle allerede indsamlede data og publicere resultater af afsluttede projekter. Forskningsfonden modtog 104 ansøgninger til korterevarende stipendier og imødekom 52 svarende til, at 50 % af ansøgningerne blev efterkommet. Forskningsfonden modtog 34 ansøgninger til seniorstipendier og imødekom 15 svarende til, at 44 % af ansøgningerne blev efterkommet. Ansøgningerne til korterevarende stipendier kommer fra mange forskellige afdelinger fordelt på hospitalerne og CFK. Ca. 30 % af ansøgningerne kom fra regionshospitalerne inklusiv præhospitalet, psykiatrien udenfor Risskov og CFK, og ca. 33 % af stipendiemodtagerne kom fra én af disse enheder. Der blev indsendt flest ansøgninger til korterevarende stipendier fra følgende afdelinger: Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på AUH (8), Arbejdsmedicinsk Klinik på Hospitalsenheden Vest (7), Lungemedicinsk Afdeling på AUH (5) og Hjertemedicinsk Afdeling på AUH (5). En del forskellige afdelinger har været repræsenteret i ansøgerfeltet til seniorstipendier. Der blev indsendt flest ansøgninger til seniorstipendier fra følgende afdelinger, alle på : Onkologisk Afdeling (5), Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling (3) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (3). Der har været indsendt 4 ansøgninger om seniorstipendier fra regionshospitalerne, hvoraf 3 blev efterkommet. Side 6

7 Øvrige udgifter og indtægter Forskningsfondens øvrige udgifter dækker blandt andet Statistikkonsulentordningen, hvorigennem forskere kan få statistisk konsulentbistand. Der er udbetalt kr. til 22 statistikkonsulentydelser. Udgifterne til Proof of Concept-aktiviteter har i 2014 været kr. Proof of Concept er til at videreudvikle opfindelser, hvortil der søges patenter eller andre immatrielle rettigheder, så de lettere kan kommercialiseres. Yderligere har forskningsfonden givet kr. til magasinet Udforsk. Forskningsfonden har i 2014 modtaget kr. i patentindtægter fra kommercialiserede opfindelser. Beløbet udgør 1/3 af den samlede indtægt. Herudover går 1/3 af patentindtægterne til forskeren og 1/3 til den afdeling, hvor forskeren var ansat på indberetningstidspunktet for opfindelsen. Derudover har fonden haft indtægter på kr. fra tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 7

8 Bilag Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Lærestolsprofessor Therese Ovesen Centerchef Anette Schouv Kjeldsen Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Horsens Professor Jørgen Feldbæk Nielsen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Professor Else Tønnesen Professor Claus Vinther Nielsen Professor Raben Rosenberg Hospitalsenhed Midt Health, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Risskov Side 8

9 Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Professor Kirsten Lomborg Professor Else Tønnesen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Leder John Starup Westensee (observatør) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Universitet Institut for Folkesundhed, Universitet Afdeling for Sygeplejevidenskab, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet Health, Universitet Forskningsstøtteenheden, Universitet Side 9

10 Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Lægefaglig direktør Claus Thomsen (medlem af LUR) Lærestolsprofessor Lars J. Østergaard Adjunkt Annemette Krintel Petersen Lægelig chef Erika F. Christensen Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Jens Friis Bak Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen (medlem af LUR) Infektionsmedicinsk Afd. Q, Fysioterapi- og Ergoterapiafd., Præhospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Health, Universitet Centerchef Mette Just Kjølby Institutleder Kristjar Skajaa Lægefaglig direktør Per Jørgensen Institutleder Søren K. Kjærgaard (observatør) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Institut for Klinisk Medicin, Universitet Psykiatri og Social Institut for Folkesundhed, Universitet Side 10

11 Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger 2014 Hospital Ansøgers navn Projekttitel Projekttype Hospital/institution Afdeling Bevilget beløb AUH AUH Jørgen Bjerggaard Jensen Erik Morre Pedersen Klinisk professorat i blærekræft og robotkirurgi ved og Hospitalsenheden Vest Funktionel og helkrops MR-skanning til vurdering af kræft Professorat Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk Afdeling K (AUH) Urinvejskirurgisk Afdeling U (HEV) Røntgen og Skanning AUH Francesco d'amore (Dansk): ilymph - Interdisciplinært forskningscenter om lymfekræft ved Professorat Hæmatologisk Afdeling AUH AUH AUH HE Vest Bodil Ginnerup Pedersen Christian Vestergaard Tine Engberg Damsgaard Michala Herskind Sejr Lidelser i bækkenet Patogenese og epidemiologi ved inflammatoriske tilstande i huden Studier i plastikkirurgiske teknikker og deres potentiale i kombination med nye regenerative modaliteter Detection of atrial fibrillation in patients with recent stroke or TIA: Validity of automated loop-recording (Rtest) compared to Holter recording and predictive value of short runs of atrial fibrillation and an excess supraventricular extra systoles for a new storke Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest MR-Centret, Røntgen og Skanning Dermatologisk Afdeling S Plastikkirurgisk Forskningsenhed, Plastikkirurgisk Afdeling Z Medicinsk Afdeling (Herning), Kardiologisk Forskningsafsnit HE Vest Daan Koppens Comparison of the Oxford unicompartmental knee prosthesis with the Sigma high performance partial knee using Rontgen Stereogrammetric analysis in patients with primary medial unicompartmental knee osteoarthritis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Side 11

12 HE Vest Liv Marit Valen Schougaard Tele Patient Rapporterede Oplysninger (telepro) i klinisk praksis Hospitalsenheden Vest Arbejdsmedicinsk Klinik, VestKronik HE Vest HE Midt Jesper Weile Lise Haarber Thomsen Initial patient evaluation in the Emergency Department with Point-of- Care ultrasonography Betydningen af midt-lutealt progesteron og Preimplantation Factor (PIF) for opnåelse af succesfuld implantation og on-going graviditet efter IVF-behandling Hospitalsenheden Vest, Herning Hospitalsenhed Midt, Skive Hospitalsenheden Horsens Odense Herlev Hospital Akutafdelingen De offentlige fertilitetsklinikker i Skive, Horsens, Odense og Herlev HE Midt Marianne Eg Overvægtsbehandling til børn og unge i Danmark - hvilke faktorer har størst betydning for opnåelse af varigt vægttab? Hospitalsenhed Midt, Viborg Børneafdelingen HE Midt Katrine Brodersen Effects of hepatic insulin resistance on glucose intolerance and type 2 diabetes mellitus in morbidly obese subjects following Roux-en-Y gastric bypass surgery Hospitalsenhed Midt, Viborg Kirurgisk Afdeling RH Randers Ninna Cathrine Schmidt Voss Regulering af syre/base balance og blodtilførsel i human tyktarmskræft Randers Universitet Kirurgisk Afdeling Biomedicinsk Institut RH Randers Mette Tranberg Nielsen Effekt af tilbud om hjemmeopsamling til diagnostik af HPV hos ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft - et randomiseret interventionsstudie Randers Afdelingen for Folkeundersøgelser RH Randers Sidsel Boie Continued versus discontinued oxytocin stimulation of labour in a double blind randomised controlled trial Randers Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Side 12

13 CFK Rikke Søgaard Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A costeffectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up Forskningsprojekt Hospitalsenhed Midt, Viborg m.fl. Karkirurgisk Afdeling Præhospitalet Morten Thingemann Bøtker Præhospital triage af patienter med åndenød ved brug af hjertesvigtsmarkør - et randomiseret kontrolleret studie (1 af 3 delprojekter) Præhospitalet Forskningsafdelingen Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien RH Horsens Kristian Friesgaard Sanne Lemcke Kamilla Pedersen Mahmoud Ashkanian Susanna Botticelli Gudrun Winther Mia Steengaard Olesen Acute pain in the prehospital setting Præhospitalet Forskningsafdelingen Styrkelse af forskning blandt faggrupperne med mellemlange videregående uddannelser i børne- og ungdomspsykiatrien og videreførelse af resultater fra afsluttet ph.d.-projekt PsychSim - Virtual case encounters in psychiatric teaching Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig prefrontal rtms som supplement til ECT Analysis of occlusal relationships and maxillary transversal and sagittal development in patients born with unilateral cleft lip and palate, treated according to the Danish protocol Maternal obesity and the development of diabetes psychiatric disorders Terapeutisk endometrie abradering Præhospitalet Forskningssygeplejerske Forskningsprojekt Institut for Kommunikation og Handikap Hospitalsenheden Horsens Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsafsnittet SkejSim, Enhed for Medicinsk Simulations- og færdighedstræning / Forskningsenhed P Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Ganespalte Afdeling Translational Neuropsychiatry Unit Fertilitetsklinikken Lone Dragnes Hospitalsenheden Anæstesiologisk RH Horsens Smerter efter dagkirurgi Brix Horsens Afdeling I alt Side 13

14 Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier 2014 Navn Ph.d.-titel Hospital/Institution Afdeling Anna Holm Anna Sofia Elisabeth Aaby Anne Maj van der Velden Bawer Jalal Tofig Bente Skovsby Toft Berit Bargum Booth Berit Dalsgaard Nielsen Bettina Frydendahl Fage-Larsen Birgit Rasmussen Sygeplejen til den vågne respiratorpatient på intensiv Betydningen af sundhedskompetence-niveau for inddragelsen af kroniske syge patienter i egne ambulante forløb Preventing Maternal and Offspring Depression risk using MBCT for pregnant women with high vulnerability to depressive relapse Betydningen af målingen af kontakt imellem væv og kateter for læsionsdannelse ved varmebehandling i normalt væv, arvæv og grænsezone i hjertekammeret Lifestyles changes: Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults Dynamic Spectral Imaging (DSI) Colopscopy Betydning af FDG PET/CT ved diagnostik og monitorering af storkarsvaskulit Betydning af tilknytningsstil for udvikling af post commotionelt syndrom og senere forbrug af sundhedsydelser Rehabilitation: Well-being and self-efficacy after hip fracture Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Bevilget beløb Anæstesiologisk Afdeling Abdominalcentret Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik Hjertemedicinsk Afdeling B Livsstilscentret i Brædstrup Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Reumatologisk Afdeling Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Terapiafdelingen Caroline Carøe Region Midt Skin Toxicity Study (REMIX tox study) Dermatologisk Afdeling/ Onkologisk Afdeling Side 14

15 Charlotte Dyrehave Treatment adherence and health literacy among hivinfected in Guinea Bissau and African hiv-infected in Denmark Infektionsmedicinsk Afdeling Q David Lodahl Negative pressure ventilation Hospitalsenheden Vest og Anæstesiologisk/ Intensiv/ Medicinsk/ Lungemedicinsk afdeling Erik Otte Multiresistant intestinal bacteria and protozoan parasites in Denmark: A population based study Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Gro Grunnet Pløen Genetic and epigenetic characterization of leukemic and nonleukemic hematopoietic cell populations in acute myeloid leukemia Hæmatologisk Afdeling R Janne Møller Non-specific interstitial pneumonia (NSIP). Epidemiology, treatment respons and prognostic factors in the Nordic countries. Nitrofuration- and amiodarone induced NSIP and other pulmonary injuries: incidence and characteristics in Danish patients Lungemedicinsk Afdeling LUB Jens Knak Carpometacarpal total joint prostheses, a studie on cement and bone interaction, trapezium temperature during cementation and cup survival analysis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Afdeling Jesper Revsholm Non-vitamin-K-antagonisk orale antikoagulantia: Videreudvikling af de laboratoriebaserede diagnostiske muligheder, herunder analysering på en patientpopulation. Kortlægning af muligheder for ophævelse af effekten. Klinisk Biokemisk Afdeling Julie Brogaard Larsen Hvilken betydning har samspillet mellem det medfødte immunforsvar og blodstørkningen for dannelse af blodpropper? Center for Hæmofili og Trombose Karina Ejgaard Hansen Fra Ramt til Aktiv - Rehabilitering af kvinder med endometriose og kroniske underlivssmerter Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Side 15

16 Karthiga Thavachelvam Antiviral restriction of HIV - new ways to treat viral infection Infektionsmedicinsk Afdeling Kasper Sandager Mikkelsen Cochlear implantat og svimmelhed Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Kirsten Marie Schiøtt Reduktion af risiko for fødselsskader hos nyfødte pga. iltmangel Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Line Hille Laursen Arbejdsrehabiliteringsindsatsen for sygemeldte med depression - sygemeldte, sygedagpengesagsbehandlere og psykiatrifaglige medarbejderes perspektiv Regionspsykiatrien Vest Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Line Stjernholm Tipsmark Lise Nielsen Wulff Lise Sofie Andersen Sundhedsøkonomiske konsekvenser af etableringen af Fælles Akutmodtagelser i det danske sundhedsvæsen Kronisk nyresygdom i almen praksis Fysiologiske interaktioner mellem binyre- og parathyreoidea aksen belyst ved kontrollerede kliniske forsøg CFK Sundhedsøkonomi Nyremedicinsk Afdeling C Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Louise Bang Grode Celiac diseace and infertility among men and women in Denmark Hospitalsenheden Horsens Medicinsk Afdeling Malene Knarborg Sarkoidose: prognose og behandling ved hjælp af biomarkører Lungemedicinsk Afdeling Marie Hauge Pedersen Multisygdom og arbejdsmarkedstilknytning CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning Marie Veje Knudsen Tilbage til hverdagslivet via telemedicinsk hjerterehabilitering Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen/ Hjerte- Lunge-Karkirugisk Afdeling Mette Kristine Mølgaard Axelsen TIDLIG REUMATOID ARTRIT (RA), Et randomiseret kontrolleret studie: telemedicinsk sygdomsmonitorering hos tidlig RA patienter. Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center, Reumatologisk Ambulatorium M3 Side 16

17 Mikkel Gjessing Callsen Personlig koncentrationsstyret TNF-alfa inhibitor behandling af reumatoid arthritis Reumatologisk Afdeling Milos Fuglsang Prophylactic antibiotics in Functional Endoscopic Sinus Surgery Øre-Næse-Hals Afdelingen My Emma Sofie Malmberg Effekten af acyl-ghrelin på nyrernes funktion og kredsløbet Hospitalsenheden Vest, Holstebro Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Forskning og Medicinsk Afdeling Nasrin Tayyari Dehbarez Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Health Economics Nina Boje Kibsgaard Jensen Adaptive strategier ved strålebehandling af cervix cancer patienter Onkologisk Afdeling D Patricia Pihl Nye veje for forebyggelse af vold i psykiatrien Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Per Høgh Poulsen Sammenhængen mellem utryghed i barndom og ungdom og risikoen for overvægt senere i livet Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Pernille Ommen Andersen Is leptin linking psoriasis and obesity? Dermato-Venerologisk Afdeling Peter Andersen Intra- and post-operative complications in laparoscopic versus open colorectal cancer surgery focusing on ureteral injury, incisional hernias and adhesice small bowel obstruction Kirurgisk Afdeling P Pil Lindgreen Integration af smartphone- og tabletapplikationen "Recovery Record" i behandlingen af spiseforstyrrelser - effekt og brugeroplevelse hos patient og behandler Universitet Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Abdominalcentret Side 17

18 Randi Steensgaard Mod et meningsfuldt liv efter en rygmarvsskade - Mere patientinddragelse i rehabiliteringen gennem sygeplejens anvendelse af prøvehandlinger Hospitalsenhed Midt, Viborg Neurologisk Afdeling, Vestdansk Center for Rygmarvsskade Rasmus Blechingberg Friis Morbidity after radiotherapy and early prediction of recurrence by cell free DNA in rectal cancer Onkologisk Afdeling D Rasmus Stilling Tougaard In vivo visualization of metabolic flux in heart failure using hyperpolarized magnetic resonance Hjertemedicinsk Afdeling Rikke Smedegaard Rosbjerg Fysisk aktivitet, kræftrehabilitering og succesfuld tilbagevenden til arbejde CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborgcenteret Stine Trærup Vad "Patienttilstandsrapport" - Identifikation af patienter i risiko for genindlæggelse Neurologisk Afdeling F Søren Mose Muskel- og skeletbesvær i primær praksis - set i et tværsektorielt perspektiv Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Thomas Skov Randrup Ballondilatation af det eustakiske rør Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Tina Kousgaard Kobborg Patients Undergoing Surgery in Beach Chair Position (BCP) are at Risk of Cerebral Ischemia - What is the Influence of Intra-operative Preload and Afterload? Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Anæstesiafdelingen, CPK Tine Bennedsen Gehrt Den neurale og kognitive basis for helbredsangst Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Trine Andreasen Etablering af en molekylærbiologisk profil på cerebrospinalvæske ved infektiøs encephalitis med henblik på forbedret diagnostik Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Trine Bertelsen The role of IκBζ in the pathogenesis of psoriasis Dermato-Venerologisk Afdeling I alt Side 18

19 Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Navn Titel/formål Hospital/institution Afdeling Anna Kirstine Stochholm Krag Bent Deleuran Birgitte Vrou Offersen Væksthormonmangel - epidemiologisk set Ophold på Stanford University Gavn og skade efter strålebehandling af brystkræft Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Bevilget beløb Reumatologisk Afdeling U Onkologisk Afdeling Bjørn Petersen Benefit of an Optimized Sound Processing Strategy on Music Perception and Enjoyment in Cochlear Implant Users Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab Dorte Launholt Lildballe Abnomal Fetal Kidneys - Genetics and Prognosis Klinisk Genetisk Afdeling Gunnar Vase Toft Forskningsophold ved Centre for Research in Environmental Epidemiology Arbejdsmedicinsk Klinik Jakob Christensen Epidemiology of epilepsy Neurologisk Afdeling Karen Louise Thomsen Forskningsophold på University College London (UCL), Insitute for Liver and Digestive Health, Royal Free Hospital i London / Randers Medicinsk Afdeling/ Medicinsk Afdeling Kent Jacob Nielsen Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Lars Frost Forskningsledelse vedrørende kardiovaskulære forskningsprogrammer Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center Side 19

20 Lilli Lundby Sakral nerve stimulation i behandling af funktionelle tarmsygdomme på Kirurgisk Afdeling p, Arhus Kirurgisk Afdeling Mahmoud Ashkanian Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig perfrontal rtms som supplement til ECT Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Mette Terp Høybye International research collaboration on patient centred virtual support for shared decision making in clinical practice. Fusing interdisciplinary experiences from DK and UK Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Niels H. Birkebæk Ændring i incidensen af svær hypoglykæmi blandt børn med type 1 diabetes i de nordiske lande i perioden Børneafdelingen Ole Schmeltz Søgaard Toll-like receptor 9 targeted immunotherapy in chronic HIV-1 infection: a phase 1b/2a trial Infektionsmedicinsk Afdeling I alt Side 20

21

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse?

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Fredag d. 29. januar 2010 Eigtveds Pakhus Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut 1 Spørgmål til mig: Kan forskning betale sig for samfundet? Svar

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44 A - ambulatorium 44 A - Brystkirurgisk Center 5 A - Kirurgisk Afdeling A Penthouse/ A - Operationsafsnit A 5 Vest - sengeafsnit 4 A 5 Øst - sengeafsnit 4 A 6 - sengeafsnit 3 Afdeling for Biokemi, Farmakologi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere