Årsberetning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg. Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Side 1 Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Indholdsfortegnelse Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond...3 Budget og regnskab for Forskningsprojekter og forskerstillinger...5 Stipendier...6 Øvrige udgifter og indtægter...7 Bilag...8 Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Side 2

3 Status for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er gennem økonomisk støtte til forskning at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedssektoren i Region Midtjylland. Forskningsfonden kan søges af forskere med tilknytning til regionens hospitaler, herunder præhospitalet og Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forskningsfonden yder støtte til forskning i form af korterevarende stipendier, seniorstipendier, skolarstipendier, medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger samt støtte til statistisk konsulentbistand og patentansøgning. Ansøgningerne til korterevarende stipendier og seniorstipendier bedømmes og tildeles midler af Stipendieudvalget (bilag 1), hvorefter Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) orienteres om tildelingen. Ansøgninger til forskningsprojekter og forskerstillinger bedømmes af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg (bilag 2), der vurderer den videnskabelige kvalitet. Herefter prioriterer Prioriteringsudvalget (bilag 3) ansøgningerne og stiller forslag om tildelingen af midlerne, hvorefter LUR godkender den endelige tildeling. Medlemmerne af de tre udvalg udpeges for en to-årig periode, og bilagene angiver således udvalgenes medlemmer for perioden Side 3

4 Budget og regnskab for 2014 Forskningsfondens budget for 2014 udgjorde oprindeligt kr. Heraf er 8 mio. kr. i perioden øremærket til fire forskningsprogrammer inden for særlige fokusområder. Afrapportering for brugen af disse midler sker særskilt, og midlerne er derfor fratrukket i budget og regnskab nedenfor. Udbetales til Formål Budget Udbetalt Forskningsprojekter og forskerstillinger Stipendier Eksisterende tilsagn Universitetsklinikker Øvrige udgifter (netto) Medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger Korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier Løbende bevillinger vedtaget i tidligere år Midler til styrkelse af universitetsklinikkerne Proof of Concept og Statistikkonsulentordning I alt De godt 20,2 mio. kr. til medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger omfatter blandt andet medfinansiering af professorater, forskningsoverlæge-stillinger og ph.d.-projekter. Beløbet dækker nye tilsagn. Udgiften til stipendier udgjorde godt 7,8 mio. kr. og dækker korterevarende stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier (fast beløb på 1,2 mio. kr.). De kr. budgetteret til eksisterende tilsagn skulle dække medfinansiering af to professorater i klinisk sygepleje. meddelte i årets løb Forskningsfondens administration, at der ikke var behov for midlerne. Forskningsfondens øvrige udgifter på godt kr. omfatter statistikkonsulentydelser og medfinansiering af Proof of Concept. At Forskningsfonden har kunnet udbetale godt kr. mere end budgetteret skyldes indtægter fra opfindelser samt tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 4

5 Forskningsprojekter og forskerstillinger Forskningsfonden modtog i alt 53 ansøgninger om forskningsstøtte til forskningsprojekter og forskerstillinger, hvoraf 26 ansøgninger blev imødekommet svarende til 50 % (bilag 4): : 11 ansøgninger, 6 imødekommet Hospitalsenheden Vest: 12 ansøgninger, 4 imødekommet Hospitalsenhed Midt: 8 ansøgninger, 3 imødekommet Randers: 4 ansøgninger, 3 imødekommet CFK - Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 2 ansøgninger, 1 imødekommet Præhospitalet 3 ansøgninger, 2 imødekommet Psykiatrien 5 ansøgninger, 5 imødekommet Horsens: 8 ansøgninger, 2 imødekommet Af de ansøgninger, der modtog støtte, var der 19 forskningsprojekter og 7 forskerstillinger. De ansøgte beløb varierede mellem kr. og kr. og der blev bevilliget mellem kr. og 2 mio. kr. Side 5

6 Stipendier Forskningsfonden har i 2014 finansieret: 52 korterevarende stipendier (bilag 5) 15 seniorstipendier (bilag 6) Yderligere har forskningsfonden medfinansieret: 20 forskningsårsstipendier De korterevarende stipendier anvendes til forberedelse af ph.d.-projekter, mens seniorstipendierne i høj grad bruges til at starte nye projekter eller til at behandle allerede indsamlede data og publicere resultater af afsluttede projekter. Forskningsfonden modtog 104 ansøgninger til korterevarende stipendier og imødekom 52 svarende til, at 50 % af ansøgningerne blev efterkommet. Forskningsfonden modtog 34 ansøgninger til seniorstipendier og imødekom 15 svarende til, at 44 % af ansøgningerne blev efterkommet. Ansøgningerne til korterevarende stipendier kommer fra mange forskellige afdelinger fordelt på hospitalerne og CFK. Ca. 30 % af ansøgningerne kom fra regionshospitalerne inklusiv præhospitalet, psykiatrien udenfor Risskov og CFK, og ca. 33 % af stipendiemodtagerne kom fra én af disse enheder. Der blev indsendt flest ansøgninger til korterevarende stipendier fra følgende afdelinger: Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på AUH (8), Arbejdsmedicinsk Klinik på Hospitalsenheden Vest (7), Lungemedicinsk Afdeling på AUH (5) og Hjertemedicinsk Afdeling på AUH (5). En del forskellige afdelinger har været repræsenteret i ansøgerfeltet til seniorstipendier. Der blev indsendt flest ansøgninger til seniorstipendier fra følgende afdelinger, alle på : Onkologisk Afdeling (5), Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling (3) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (3). Der har været indsendt 4 ansøgninger om seniorstipendier fra regionshospitalerne, hvoraf 3 blev efterkommet. Side 6

7 Øvrige udgifter og indtægter Forskningsfondens øvrige udgifter dækker blandt andet Statistikkonsulentordningen, hvorigennem forskere kan få statistisk konsulentbistand. Der er udbetalt kr. til 22 statistikkonsulentydelser. Udgifterne til Proof of Concept-aktiviteter har i 2014 været kr. Proof of Concept er til at videreudvikle opfindelser, hvortil der søges patenter eller andre immatrielle rettigheder, så de lettere kan kommercialiseres. Yderligere har forskningsfonden givet kr. til magasinet Udforsk. Forskningsfonden har i 2014 modtaget kr. i patentindtægter fra kommercialiserede opfindelser. Beløbet udgør 1/3 af den samlede indtægt. Herudover går 1/3 af patentindtægterne til forskeren og 1/3 til den afdeling, hvor forskeren var ansat på indberetningstidspunktet for opfindelsen. Derudover har fonden haft indtægter på kr. fra tilbagebetalinger af ubrugte midler fra tidligere støttemodtagere. Side 7

8 Bilag Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Lærestolsprofessor Therese Ovesen Centerchef Anette Schouv Kjeldsen Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Horsens Professor Jørgen Feldbæk Nielsen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Professor Else Tønnesen Professor Claus Vinther Nielsen Professor Raben Rosenberg Hospitalsenhed Midt Health, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Risskov Side 8

9 Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Professor Kirsten Lomborg Professor Else Tønnesen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Leder John Starup Westensee (observatør) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Universitet Institut for Folkesundhed, Universitet Afdeling for Sygeplejevidenskab, Universitet Institut for Klinisk Medicin, Universitet Health, Universitet Forskningsstøtteenheden, Universitet Side 9

10 Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget 2014 Vicedirektør Christian Boel (formand) (forår) Konst. vicedirektør Rikke Schou Jensen (formand) (efterår) Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Lægefaglig direktør Claus Thomsen (medlem af LUR) Lærestolsprofessor Lars J. Østergaard Adjunkt Annemette Krintel Petersen Lægelig chef Erika F. Christensen Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Jens Friis Bak Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen (medlem af LUR) Infektionsmedicinsk Afd. Q, Fysioterapi- og Ergoterapiafd., Præhospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Health, Universitet Centerchef Mette Just Kjølby Institutleder Kristjar Skajaa Lægefaglig direktør Per Jørgensen Institutleder Søren K. Kjærgaard (observatør) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Institut for Klinisk Medicin, Universitet Psykiatri og Social Institut for Folkesundhed, Universitet Side 10

11 Bilag 4. Bevillinger til forskningsprojekter og forskerstillinger 2014 Hospital Ansøgers navn Projekttitel Projekttype Hospital/institution Afdeling Bevilget beløb AUH AUH Jørgen Bjerggaard Jensen Erik Morre Pedersen Klinisk professorat i blærekræft og robotkirurgi ved og Hospitalsenheden Vest Funktionel og helkrops MR-skanning til vurdering af kræft Professorat Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk Afdeling K (AUH) Urinvejskirurgisk Afdeling U (HEV) Røntgen og Skanning AUH Francesco d'amore (Dansk): ilymph - Interdisciplinært forskningscenter om lymfekræft ved Professorat Hæmatologisk Afdeling AUH AUH AUH HE Vest Bodil Ginnerup Pedersen Christian Vestergaard Tine Engberg Damsgaard Michala Herskind Sejr Lidelser i bækkenet Patogenese og epidemiologi ved inflammatoriske tilstande i huden Studier i plastikkirurgiske teknikker og deres potentiale i kombination med nye regenerative modaliteter Detection of atrial fibrillation in patients with recent stroke or TIA: Validity of automated loop-recording (Rtest) compared to Holter recording and predictive value of short runs of atrial fibrillation and an excess supraventricular extra systoles for a new storke Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Forskningsoverlægestilling Hospitalsenheden Vest MR-Centret, Røntgen og Skanning Dermatologisk Afdeling S Plastikkirurgisk Forskningsenhed, Plastikkirurgisk Afdeling Z Medicinsk Afdeling (Herning), Kardiologisk Forskningsafsnit HE Vest Daan Koppens Comparison of the Oxford unicompartmental knee prosthesis with the Sigma high performance partial knee using Rontgen Stereogrammetric analysis in patients with primary medial unicompartmental knee osteoarthritis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Side 11

12 HE Vest Liv Marit Valen Schougaard Tele Patient Rapporterede Oplysninger (telepro) i klinisk praksis Hospitalsenheden Vest Arbejdsmedicinsk Klinik, VestKronik HE Vest HE Midt Jesper Weile Lise Haarber Thomsen Initial patient evaluation in the Emergency Department with Point-of- Care ultrasonography Betydningen af midt-lutealt progesteron og Preimplantation Factor (PIF) for opnåelse af succesfuld implantation og on-going graviditet efter IVF-behandling Hospitalsenheden Vest, Herning Hospitalsenhed Midt, Skive Hospitalsenheden Horsens Odense Herlev Hospital Akutafdelingen De offentlige fertilitetsklinikker i Skive, Horsens, Odense og Herlev HE Midt Marianne Eg Overvægtsbehandling til børn og unge i Danmark - hvilke faktorer har størst betydning for opnåelse af varigt vægttab? Hospitalsenhed Midt, Viborg Børneafdelingen HE Midt Katrine Brodersen Effects of hepatic insulin resistance on glucose intolerance and type 2 diabetes mellitus in morbidly obese subjects following Roux-en-Y gastric bypass surgery Hospitalsenhed Midt, Viborg Kirurgisk Afdeling RH Randers Ninna Cathrine Schmidt Voss Regulering af syre/base balance og blodtilførsel i human tyktarmskræft Randers Universitet Kirurgisk Afdeling Biomedicinsk Institut RH Randers Mette Tranberg Nielsen Effekt af tilbud om hjemmeopsamling til diagnostik af HPV hos ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft - et randomiseret interventionsstudie Randers Afdelingen for Folkeundersøgelser RH Randers Sidsel Boie Continued versus discontinued oxytocin stimulation of labour in a double blind randomised controlled trial Randers Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Side 12

13 CFK Rikke Søgaard Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A costeffectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up Forskningsprojekt Hospitalsenhed Midt, Viborg m.fl. Karkirurgisk Afdeling Præhospitalet Morten Thingemann Bøtker Præhospital triage af patienter med åndenød ved brug af hjertesvigtsmarkør - et randomiseret kontrolleret studie (1 af 3 delprojekter) Præhospitalet Forskningsafdelingen Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien Psykiatrien RH Horsens Kristian Friesgaard Sanne Lemcke Kamilla Pedersen Mahmoud Ashkanian Susanna Botticelli Gudrun Winther Mia Steengaard Olesen Acute pain in the prehospital setting Præhospitalet Forskningsafdelingen Styrkelse af forskning blandt faggrupperne med mellemlange videregående uddannelser i børne- og ungdomspsykiatrien og videreførelse af resultater fra afsluttet ph.d.-projekt PsychSim - Virtual case encounters in psychiatric teaching Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig prefrontal rtms som supplement til ECT Analysis of occlusal relationships and maxillary transversal and sagittal development in patients born with unilateral cleft lip and palate, treated according to the Danish protocol Maternal obesity and the development of diabetes psychiatric disorders Terapeutisk endometrie abradering Præhospitalet Forskningssygeplejerske Forskningsprojekt Institut for Kommunikation og Handikap Hospitalsenheden Horsens Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsafsnittet SkejSim, Enhed for Medicinsk Simulations- og færdighedstræning / Forskningsenhed P Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Ganespalte Afdeling Translational Neuropsychiatry Unit Fertilitetsklinikken Lone Dragnes Hospitalsenheden Anæstesiologisk RH Horsens Smerter efter dagkirurgi Brix Horsens Afdeling I alt Side 13

14 Bilag 5. Bevillinger til korterevarende stipendier 2014 Navn Ph.d.-titel Hospital/Institution Afdeling Anna Holm Anna Sofia Elisabeth Aaby Anne Maj van der Velden Bawer Jalal Tofig Bente Skovsby Toft Berit Bargum Booth Berit Dalsgaard Nielsen Bettina Frydendahl Fage-Larsen Birgit Rasmussen Sygeplejen til den vågne respiratorpatient på intensiv Betydningen af sundhedskompetence-niveau for inddragelsen af kroniske syge patienter i egne ambulante forløb Preventing Maternal and Offspring Depression risk using MBCT for pregnant women with high vulnerability to depressive relapse Betydningen af målingen af kontakt imellem væv og kateter for læsionsdannelse ved varmebehandling i normalt væv, arvæv og grænsezone i hjertekammeret Lifestyles changes: Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults Dynamic Spectral Imaging (DSI) Colopscopy Betydning af FDG PET/CT ved diagnostik og monitorering af storkarsvaskulit Betydning af tilknytningsstil for udvikling af post commotionelt syndrom og senere forbrug af sundhedsydelser Rehabilitation: Well-being and self-efficacy after hip fracture Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Bevilget beløb Anæstesiologisk Afdeling Abdominalcentret Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik Hjertemedicinsk Afdeling B Livsstilscentret i Brædstrup Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Reumatologisk Afdeling Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Terapiafdelingen Caroline Carøe Region Midt Skin Toxicity Study (REMIX tox study) Dermatologisk Afdeling/ Onkologisk Afdeling Side 14

15 Charlotte Dyrehave Treatment adherence and health literacy among hivinfected in Guinea Bissau and African hiv-infected in Denmark Infektionsmedicinsk Afdeling Q David Lodahl Negative pressure ventilation Hospitalsenheden Vest og Anæstesiologisk/ Intensiv/ Medicinsk/ Lungemedicinsk afdeling Erik Otte Multiresistant intestinal bacteria and protozoan parasites in Denmark: A population based study Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Gro Grunnet Pløen Genetic and epigenetic characterization of leukemic and nonleukemic hematopoietic cell populations in acute myeloid leukemia Hæmatologisk Afdeling R Janne Møller Non-specific interstitial pneumonia (NSIP). Epidemiology, treatment respons and prognostic factors in the Nordic countries. Nitrofuration- and amiodarone induced NSIP and other pulmonary injuries: incidence and characteristics in Danish patients Lungemedicinsk Afdeling LUB Jens Knak Carpometacarpal total joint prostheses, a studie on cement and bone interaction, trapezium temperature during cementation and cup survival analysis Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ortopædkirurgisk Afdeling Jesper Revsholm Non-vitamin-K-antagonisk orale antikoagulantia: Videreudvikling af de laboratoriebaserede diagnostiske muligheder, herunder analysering på en patientpopulation. Kortlægning af muligheder for ophævelse af effekten. Klinisk Biokemisk Afdeling Julie Brogaard Larsen Hvilken betydning har samspillet mellem det medfødte immunforsvar og blodstørkningen for dannelse af blodpropper? Center for Hæmofili og Trombose Karina Ejgaard Hansen Fra Ramt til Aktiv - Rehabilitering af kvinder med endometriose og kroniske underlivssmerter Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Side 15

16 Karthiga Thavachelvam Antiviral restriction of HIV - new ways to treat viral infection Infektionsmedicinsk Afdeling Kasper Sandager Mikkelsen Cochlear implantat og svimmelhed Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Kirsten Marie Schiøtt Reduktion af risiko for fødselsskader hos nyfødte pga. iltmangel Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Line Hille Laursen Arbejdsrehabiliteringsindsatsen for sygemeldte med depression - sygemeldte, sygedagpengesagsbehandlere og psykiatrifaglige medarbejderes perspektiv Regionspsykiatrien Vest Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Line Stjernholm Tipsmark Lise Nielsen Wulff Lise Sofie Andersen Sundhedsøkonomiske konsekvenser af etableringen af Fælles Akutmodtagelser i det danske sundhedsvæsen Kronisk nyresygdom i almen praksis Fysiologiske interaktioner mellem binyre- og parathyreoidea aksen belyst ved kontrollerede kliniske forsøg CFK Sundhedsøkonomi Nyremedicinsk Afdeling C Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Louise Bang Grode Celiac diseace and infertility among men and women in Denmark Hospitalsenheden Horsens Medicinsk Afdeling Malene Knarborg Sarkoidose: prognose og behandling ved hjælp af biomarkører Lungemedicinsk Afdeling Marie Hauge Pedersen Multisygdom og arbejdsmarkedstilknytning CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning Marie Veje Knudsen Tilbage til hverdagslivet via telemedicinsk hjerterehabilitering Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen/ Hjerte- Lunge-Karkirugisk Afdeling Mette Kristine Mølgaard Axelsen TIDLIG REUMATOID ARTRIT (RA), Et randomiseret kontrolleret studie: telemedicinsk sygdomsmonitorering hos tidlig RA patienter. Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center, Reumatologisk Ambulatorium M3 Side 16

17 Mikkel Gjessing Callsen Personlig koncentrationsstyret TNF-alfa inhibitor behandling af reumatoid arthritis Reumatologisk Afdeling Milos Fuglsang Prophylactic antibiotics in Functional Endoscopic Sinus Surgery Øre-Næse-Hals Afdelingen My Emma Sofie Malmberg Effekten af acyl-ghrelin på nyrernes funktion og kredsløbet Hospitalsenheden Vest, Holstebro Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Forskning og Medicinsk Afdeling Nasrin Tayyari Dehbarez Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Health Economics Nina Boje Kibsgaard Jensen Adaptive strategier ved strålebehandling af cervix cancer patienter Onkologisk Afdeling D Patricia Pihl Nye veje for forebyggelse af vold i psykiatrien Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Per Høgh Poulsen Sammenhængen mellem utryghed i barndom og ungdom og risikoen for overvægt senere i livet Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Pernille Ommen Andersen Is leptin linking psoriasis and obesity? Dermato-Venerologisk Afdeling Peter Andersen Intra- and post-operative complications in laparoscopic versus open colorectal cancer surgery focusing on ureteral injury, incisional hernias and adhesice small bowel obstruction Kirurgisk Afdeling P Pil Lindgreen Integration af smartphone- og tabletapplikationen "Recovery Record" i behandlingen af spiseforstyrrelser - effekt og brugeroplevelse hos patient og behandler Universitet Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Abdominalcentret Side 17

18 Randi Steensgaard Mod et meningsfuldt liv efter en rygmarvsskade - Mere patientinddragelse i rehabiliteringen gennem sygeplejens anvendelse af prøvehandlinger Hospitalsenhed Midt, Viborg Neurologisk Afdeling, Vestdansk Center for Rygmarvsskade Rasmus Blechingberg Friis Morbidity after radiotherapy and early prediction of recurrence by cell free DNA in rectal cancer Onkologisk Afdeling D Rasmus Stilling Tougaard In vivo visualization of metabolic flux in heart failure using hyperpolarized magnetic resonance Hjertemedicinsk Afdeling Rikke Smedegaard Rosbjerg Fysisk aktivitet, kræftrehabilitering og succesfuld tilbagevenden til arbejde CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborgcenteret Stine Trærup Vad "Patienttilstandsrapport" - Identifikation af patienter i risiko for genindlæggelse Neurologisk Afdeling F Søren Mose Muskel- og skeletbesvær i primær praksis - set i et tværsektorielt perspektiv Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Thomas Skov Randrup Ballondilatation af det eustakiske rør Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling H Tina Kousgaard Kobborg Patients Undergoing Surgery in Beach Chair Position (BCP) are at Risk of Cerebral Ischemia - What is the Influence of Intra-operative Preload and Afterload? Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Anæstesiafdelingen, CPK Tine Bennedsen Gehrt Den neurale og kognitive basis for helbredsangst Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Trine Andreasen Etablering af en molekylærbiologisk profil på cerebrospinalvæske ved infektiøs encephalitis med henblik på forbedret diagnostik Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Trine Bertelsen The role of IκBζ in the pathogenesis of psoriasis Dermato-Venerologisk Afdeling I alt Side 18

19 Bilag 6. Bevillinger til seniorstipendier Navn Titel/formål Hospital/institution Afdeling Anna Kirstine Stochholm Krag Bent Deleuran Birgitte Vrou Offersen Væksthormonmangel - epidemiologisk set Ophold på Stanford University Gavn og skade efter strålebehandling af brystkræft Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Bevilget beløb Reumatologisk Afdeling U Onkologisk Afdeling Bjørn Petersen Benefit of an Optimized Sound Processing Strategy on Music Perception and Enjoyment in Cochlear Implant Users Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab Dorte Launholt Lildballe Abnomal Fetal Kidneys - Genetics and Prognosis Klinisk Genetisk Afdeling Gunnar Vase Toft Forskningsophold ved Centre for Research in Environmental Epidemiology Arbejdsmedicinsk Klinik Jakob Christensen Epidemiology of epilepsy Neurologisk Afdeling Karen Louise Thomsen Forskningsophold på University College London (UCL), Insitute for Liver and Digestive Health, Royal Free Hospital i London / Randers Medicinsk Afdeling/ Medicinsk Afdeling Kent Jacob Nielsen Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark Hospitalsenheden Vest, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Lars Frost Forskningsledelse vedrørende kardiovaskulære forskningsprogrammer Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Diagnostisk Center Side 19

20 Lilli Lundby Sakral nerve stimulation i behandling af funktionelle tarmsygdomme på Kirurgisk Afdeling p, Arhus Kirurgisk Afdeling Mahmoud Ashkanian Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig perfrontal rtms som supplement til ECT Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst Mette Terp Høybye International research collaboration on patient centred virtual support for shared decision making in clinical practice. Fusing interdisciplinary experiences from DK and UK Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Niels H. Birkebæk Ændring i incidensen af svær hypoglykæmi blandt børn med type 1 diabetes i de nordiske lande i perioden Børneafdelingen Ole Schmeltz Søgaard Toll-like receptor 9 targeted immunotherapy in chronic HIV-1 infection: a phase 1b/2a trial Infektionsmedicinsk Afdeling I alt Side 20

21

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2014 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses,

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 DANSK SYGEPLEJE SELSKAB ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 2. Medlemmer... 7 3. Dokumentationsrådet...8 4. Forskningsrådet...9 5.

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Personale... 5 Igangværende forskning... 8 Ph.d.-projekter...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere