Nyhedsbrev marts Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen"

Transkript

1 Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt op i de nye lokaler. 1. Niels-Ulrich Barslev blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2012 blev godkendt Bestyrelsens Beretning 2012 Bedre sent end aldrig kunne man sige Vi er 14 dage senere end vi plejer mht. til vores årlige Generalforsamling. Men ved at vente kunne vi lige akkurat holde Generalforsamlingen her i vores egne og nye lokaler Værd at vente på. Ved de to sidste ordinære Generalforsamlinger havde vi stadig is i havnen I år står foråret rigtigt for døren. 1

2 Dejligt at se så mange af jer Dejligt at vi snart skal have vores både i vandet igen. Allerførst vil jeg gerne, at vi lige samlede tankerne om livet alvor Sidste år i midt på sommeren hvor mange af os var ude at sejle, mistede vi et at vores trofaste medlemmer en af vores gode venner Knud Thorup Den glade og muntre sejler kammerat med den brumle stemme, den rå men hjertelige tone, altid med fuld damp på festen og på piben er ikke mere iblandt os. Medens vores tanker går til Grethe og familien, vil jeg gerne om forsamlingen vil rejse sig, og med et øjebliks stilhed mindes Knud Ære være hans minde! Tak! Jeg ved godt, at jeg har sagt det før Men for god ordens skyld vil jeg gerne gentage det: Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed. Det er her vi skal udveksle synspunkter og ud fra en god debat sammen bestemme i hvilken retning vi ønsker at vores klub skal bevæge sig. Vel og mærke som en stærk, selvstændig og uafhængig klub der er og vil være»herre i eget hus«! Men vil gerne samarbejde bredt til alle sider Om to dage er det præcis 38 år siden klubben blev stiftet. Jeg havde tænkt mig at overskriften til denne beretning skulle være: Der er ikke nogen her i verden, der er»bare lige«. Hvor 2010 havde været et travlt år med mange nye tiltag Tilbygning til masteskuret Ny Affaldsstation Etablering af Trådløst Internet Ibrugtagning af Servicebygningen på havnen i Borgerforeningens regi Så havde vi regnet med et stille og roligt 2011med»almindelige daglige rutiner«og hvor vi bare lige skulle have gjort den nye legeplads færdig. Alle vores gode intentioner om at bygge til vores klubhus i 2011 kunne vi lige så godt se i vejviseren efter, da vi ikke var kommet langt nok op på listen mht. kommunale tilskud. Selv om SIS havde givet os gode ord med på vejen, jeg citerer:»med kommunens lange kystlinje er det vigtigt, at der langs kysten er placeret gode faciliteter til vandidræt. Disse kan også virke understøttende i en turistme strategi«. På trods af den gode anbefaling var der alligevel det klare råd fra SIS: Vent og se inden i begynde at investere tid, kræfter og penge på at detailprojektere. Vi resonerede derefter:»lad os se pengene inden vi begynder at bruge dem«! Et slag var tabt Men der var tid til at vinde et nyt! Altså sendte jeg lige efter Generalforsamlingen en fornyet ansøgning til SIS / Skive Kommune om at komme med i de»milde gaver«der skal uddeles her i Men samtidigt måtte vi så erkende, at vi måtte vinke farvel til de kr. vi havde stående fra LAG en som skulle være brugt inden den 13. marts 2012 altså i år. Vi havde fået forlænget tilsagnet med et år, hvorefter det var uigenkendeligt slut. Men pludseligt gik der skred i sagerne Om der gik politik i det eller det var fordi en fodboldbane i Roslev alligevel ikke skulle drænes, må stå hen i det uvisse og er også ligegyldigt fakta er, at den 19. april fik vi brev om at Kultur og Fritidsudvalget havde besluttet at give kr. i anlægstilskud, jeg citerer: 2

3 »til udvidelse af klublokale og køkken samt undervisnings- og mødelokalesallingsund Sejlklub anmodes om at indhente tilbud fra flere tilbudsgivere«i alt var der pludselig ca kr. at gøre godt med Nu skulle det gå stærkt og vi havde helt klart en»death line«der hed 13. marts 2012 af hensyn til de kr. fra LAG. Byggeperioden skulle være tidligst fra oktober og hen over efteråret og vinteren så vi blev klart til sæsonen Men hvordan skulle det endelige projekt være? Jeg tror der var lige så mange meninger som der var medlemmer og nogle havde flere forslag. Vi samlede en lille flok uden for bestyrelsen: Knud Hansen, Erik Bodelsen, Henrik Pedersen og Kurt Kok, med mig som en slag sekretær til at kommen med forskellige forslag om, placering, udformning og indretning Det største spørgsmål var: Bygge ud på parkeringspladsen Eller»knopskydning«med en»fløj«eller bare en»knast«eller både og? Eller - Eller? Der kom også konkrete forslag fra flere medlemmer til gruppen. Der var mange tanker og forslag som bestyrelsen skulle konkretisere, så der var noget at søges byggetilladelse på, og som kunne forelægges til godkendt på en ekstraordinær Generalforsamling og som kunne tilfredsstille vores behov, økonomi samt at det også arkitekttonisk skulle se godt ud på havnen og passe med den eksisterende bebyggelse. Så var der også lige det med Lokalplanen, som vi kom i karambolage med da vi skulle bygge vores nye Miljøstation. Og hvilke krav ville Kommune stille til bygningsreglementet? Kunne klubhuset bygges efter Sommerhus Reglementer? Måtte vi opvarme med El? Knud Hansen holdt et møde med Byggesagsbehandleren i Skive Kommune som var meget velvillige mht. Byggefeltet i Lokalplanen Kortet i Lokalplanen var tilpas upræcis, så det gik lige an. Det var OK med Sommerhus Reglement og El. Men, vi skulle lige spørge Naturstyrelsen om dispensation, der var noget med en strandbeskyttelse linje Man kunne jo komme til at forstyrre en fredelig sæl på fjorden! Knud tog til Ringkøbing Nej! der kunne ikke gives en forhåndstilkendegivelse der skulle sendes en ansøgning. Den 3. juli kom ansøgning om dispensation af sted til Ringkøbing med beskrivelser, billeder og tegninger. Svar tilbage: Tak for ansøgningen, Vi behandler den hurtigst muligt, der er en sagsbehandlingstid på 10 til 12 uger. Den blev der tygget noget på, og der var nogle der rykkede sig i håret, nu ville hele tidsplane skride af h. til. Men som den gode»skriftkloge«anne er, læste hun på Naturbeskyttelses Loven og kom frem til at havne ikke er omfattet af en strandbeskyttelse linje, og når Klubhuset ligger på en havn skal Naturstyrelsen groft sagt»bare blande sig uden om«det meddelte hun Naturstyrelsen selvfølgelig i tilpas ydmyge vendinger En lille uge efter havde de trukket sig ud af sagen. Næste punkt var den ekstraordinære Generalforsamling den 31. august, hvor vi fik stor opbakning til planerne og udformningen af byggeriet og ikke mindst at vi måtte bruge op til kr. af vores»hovedstol«herefter sendte vi byggeriet ud i indbudt Totalentreprise: Oddense Tømrerfirma, v/ Henrik Pedersen Harald Tang ApS Sallingsund Byg v/ Jens Jacobsen 3

4 Den 26. september havde vi så licitation. Stor spænding Kunne budgettet holde? Ja, det mente vi at det kunne Så det var bare med at komme i gang. Sallingsund Byg var billigst og fik overdraget arbejdet og kunne gå i gang medio oktober. Da den endelige byggetilladelse kom, blev det pålagt os at få foretaget jordundersøgelser. Det viser sig, at hele grunden er kortlagt som en V1 grund, så skal det undersøges om der kan ske afdampning af gift fra jorden ind i bygningen. Vi kan roligt trække vejret herinde der blev ikke fundet forurening. Efterfølgende kunne man filosofier lidt over, om ikke det er nok så skadeligt med det der bliver indtaget herinde på anden vis i form af alkoholiske drikke og i gamle dage endda tobak! Med det er en anden historie. En»afdampning undersøgelse«til ca kr. Jamen! Så tager vi da også det med og endda med oprejst pande om end hovedrystende! Så er det nu, at jeg skal sige tak tusind tak til alle der har været involveret i dette byggeri. Lad mig nævne: Erik, Henrik og Kurt, tak til bestyrelsen for byggeudvalg, køkkenudvalg og gulvudvalgt. Til Charlotte og Tina der har taget en tørn i køkkenudvalget det har nok ikke gået stille ad. Og nu truer de os, sammen med Esther, at vil købe os fattig i nyt porcelæn Fra IKEA! Nej! Jeg har ikke glemt Knud Hansen, ham har jeg gemt som»rosinen i pølseenden«lige fra begyndelsen hvor det kom på tale at udvide klubhuset, har du været på banen med skitser og forslag. Nu da der pludselig tilflød os»manna fra himlen«kom der liv i den»gamle cirkushest«. Du har rentegnet, skrevet beskrivelser, holdt møder med kommunen, de»slemme damer«i Ringkøbing, udfærdiget totalentrepriseudbuddet, lavet endelige tegninger, fulgt byggemøderne, ført tilsyn med byggeriet Du har hele tiden været der, har vi nu husket»dette og hint«-»er det det og det nu blevet gjort«kort sagt uden dig havde vi haft svært ved at komme i mål til tiden og vi havde ikke kunnet holde budgettet hvis vi skulle have købt os til din ekspertise.»tak er kun et fattigt ord!«men alligevel Knud Tak! Tak til Sallingsund Byg for et godt, problemløst og pænt arbejde, Der bliver fulgt op på tingene, og mester er selv er på byggepladsen En væsentlig ting! Mangler vi så noget? Ja! det gør der, småting omkring udendørsarealet Noget vi helt sikkert får styr på til vores Fællesarbejdsdag Så er vi også meget klogere på, om det er så stort et problem med vores master, når de skal ned til kranen, som frygtet at nogen. Vi har ikke på forhånd villet købe en masse nye møbler, men vente og se hvor langt pengene rækker og hvor meget vi har plads til og brugt for. Vi leder med»lys og lygte«rundt omkring, der er også meget brugt»magnus Olesen«på markedet, Lidt jysk beskedenhed og snusfornuft nå der også gerne være plads til! Efter et år uden legeplads skulle vi have den op at stå i 2011 Der var vist nok en»pulje«hvor der var penge der kunne bruges til noget så fornuftigt som en lejeplads De kr. som Generalforsamlingen max. havde givet os lov til at bruge på projektet helt tilbage i 2010 rakte jo som en»skrædder et hvis sted«efter en del diskussion om hvor lejepladsen skulle placeres, besluttede vi at placere den midt på odden Hov! Husk nu lige at flagmasten skal kunnen lægges ned! Gyngestativet skal kunne 4

5 afmonteres! Ændring i projektet! To dage før legepladsen skulle sættes op blev jeg gjort opmærksom på, at der skulle søges om byggetilladelse. Da var der allerede gravet ud til»faldesand«en»bagatel«på 8 x 16 m i 30 cm dybde ca. 50 m³ jord, som var blevet»gemt«væk. Udgravningen skulle senere erstattes med lige så meget»faldesand«der næsten er lige så dyrt som guld. Da lukkede vi øjnene søgt om en byggetilladelse og fortsatte arbejdet på forventet»tilgivelse«. Vi har fået»tilgivelsen«i form af en ibrugtagningstilladelse så alt er godt indtil videre håber vi da kr. for gravearbejde og»faldesand« kr. for»inventaret«. I alt kr. + moms Rolig nu! Anne har fået»fisket«alle pengene op af»puljen«med lidt»hiv og sving«. Legepladsen er fuldt og helt finansieret uden om klubbens midler Vi hænger så»bare«på vedligeholdelsen. Hvad enten vi kan lide det eller ej så har»fagre nye tider«indhentet os i form af, PC er, iphons, ipaths, Apps, Hjemmesider,»fjæsbook«og s. Ung såvel som ældre har fået elektronikken i hjemmet eller i lommen. Mere og mere kommunikation foregår elektronisk. Oplysninger skal man selv søge på diverse hjemmesider. Helt naturligt er portoen for breve steget meget med den faldende mængde post. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle nyhedsbreve og lignende i fremtiden vil blive sendt som og blive lagt på vores hjemmeside og nogle eksemplarer lagt i klubhuset hvor man så kan hente dem. Måske med undtagelse af indkaldelsen til Generalforsamling som skal ske skriftligt iflg. vores vedtægter. Hvis klubben ikke har jeres adr. så lad Marianne få den, eller få den rettet hvis ikke den passer mere Det vel lette sekretærens arbejde meget var første år med det nye Servicehus på havnen. Huset er blevet ros af vore gæster. Som bekendt administreres huset af Borgerforeningen. Efter nogle problemer med varmt vand midt i højsæsonen hvor der kom til at flyde med»knoppede ord«har tingen fungeret. Men det bliver ikke lettere af, at der er flere interesser der skal samarbejde om vil bestemme hvordan tingene skal fungere. Men huset er et aktiv for havnen og skal fungere for havnens gæster og brugere. Skive Kommune betaler et stort beløb til driften og Sallingsund Sejlklub bidrager også med et ikke uvæsentlig beløb, så der er mange penge at gøre godt med til driften. På tros af, at vi havde reserveret vores egne badefaciliteter til medlemmerne og»gelejdede«gæsterne over til Servicehuset, kan vi ikke umiddelbart se at vi har haft et mindre forbrug her i klubhuset. Mindre forbruget på rengøringen skylles, at vi stoppede tidligere pga. klubhusbyggeriet. Der er endnu ikke forhandlet om 2012 Hverken økonomi eller hvordan kodesystemet skal fungere Vores udgangspunkt er: Så enkelt og ukompliceret som muligt Det handler om mennesker ikke om teknik og hvem der skal have»æren«af foretagendet! Vi lukkede det»gamle klubhus«med en lille fest for vore trofaste havnefogeder. Havnefogedfesten er en beskeden tak til den store skare af frivillige der tager en tørn med»jagttasken«, hejser flaget, fjerner affald og tager venligt imod alle vores gæstebåde både blev det til i alt iflg. statistikken. Kun overgået i 2006 hvor der var Gennemsnittet de sidste 10 år har været både pr. år. Glyngøre er en populær havn hvor folk føler sig velkommen og godt tilpas. At klubben kan stille et hold frivillige Havefogeder der kan dække hele sæsonen, uden lønnet medhjælp, er meget flot. Tusind Tak til jer alle! Ligeledes stille medlemmerne også op når der kaldes til Fælles Arbejdsdag. Vi får ryddet op og lavet en masse ting af stor og småt, og alle får en hyggelig dag, men vi får også skabt et uvurderligt fællesskab som er vigtigt for vores klub ikke mindst nu men også i fremtiden. Er der nogen der sidder med forslag til noget der bør gøres på vores næste arbejdsdag, så sig det endelig til Henning, så det kan komme med på listen. 5

6 Her skal også lyde en stor tak til»tordenskjolds Soldater«der stillede op sidste weekend og fik gjort klubhuset beboeligt igen. Tusind Tak til jer alle. Også en stor tak til vore Broformænd der igennem sæsonen holder øje med og retter stort og småt Tusind Tak. Også tak for at I nok tager en sæson mere! Der har været en del snak om at der er dårlig belysning på den lave vest bro. Belysningen sidder oppe på granitten mere eller mindre dækket af hyben. Vi vil undersøge om, der er mulighed for at ændre lampernes placering på standerne eller måske få en anden spredning af lyset. At flytte belysningen ned på broerne er ikke muligt da den jo tit er oversvømmet. Vi undersøger mulighederne Gode ideer og forslag modtages? Pladser i havnen På en eller anden måde fornemmer jeg, at der ikke er så stor et»run«på pladserne som der har været. Ingen på listen til de små 2 3 meters pladser, der er endda en ledig 3 m plads. 1 på ventelisten til en 3,5 m plads. 1 på ventelisten til en 4,0 m plads 2 på ventelisten til en 4,5 m plads, heraf en båd over 15 m lang 1 på ventelisten til en 5.5 m plads, båden er 14 m lang Der bliver et par både der ikke kommer i vandet i år, så et par af de store både fra ventelisten kan måske tilgodeses på lejebasis i ét år. Bestyrelsen har drøftet om der evt. ude ved ydermolen kunne etableres en ekstra plads med en flydebro langs stenene. Men vi er gået fra det igen, da det vil være meget kompliceret at få en flydebro gjort fast langs stenmolen ikke mindst med skiftende vandstande også ind- og udsejlingsforholdene vil være problematiske. Det er også problematisk at fortøjer langskibs. Nok er der dybt vand derude, men der er også mange sten. For slet ikke at tale om omkostningerne ved at etablere én plads. Da sejlersæsonen var ved at gå på hæld, havde vi traditionen tro en»fællestur«. Vi kom endda ud at sejle med frokost i en kendt nabohavn. Festen sluttede under primitive forhold i Masteskuret, med det sædvanlige kaos, dygtigt ledet af Charlotte og René. Da»Fiskerne fra Lyø«Optrådte med deres første og uigenkaldelige sidste show, var der ikke et øje tørt. Mon vi vil kunne holde en»fællestur«her i huset med den samme løssluppenhed Det må komme an på en prøve. Medens vores klubhus har været under ombygning har vi nydt gæstfrihed i Borgerforeningens Kassehus. Her spiste og hygge vi os, da vi tog bådene på land. Til vores uformelle nytårskomsammen Nytårskur om man vil hvor vi var over 50 medlemmer samlet, var vi også velkomne i Kassehuset Stor tak for det til Borgerforeningen. Borgenforeningen og»liv På Havnen«er meget aktive omkring ar få flere turister til Glyngøre. Det har givet meget snak omkring at få nogle Autocamperpladser etableret på havnen. Men belært at hvordan man let kommer i konflikt med f.eks. Lokalplaner er der nu gået en ansøgning til Kommunen om tilladelse til at etablere 4 5 autocamperpladser på de parkeringspladser der ligger langs volden over for petanque-banen uden for Sejlklubbens område. Status d.d. er, jeg citerer:»det forventes, at sagen vil blive behandlet på teknisk udvalgsmøde 3. april Det kan være, at sagen skal videre i systemet til behandling i økonomiudvalg eller byråd. Det kan derfor ikke sige, hvornår der kan forvendte et svar«. Jeg kunne tilføje Helt sikkert også ud i nabohøring. 6

7 Hvis / når ansøgningen gå igennem skal vi sørge for strøm til pladsen, det er lo lige i nærheden og så foretage billetteringen. Som et af vores medlemmer klogt sagde engang Og det gentager jeg gerne:»de holder der s gu alligevel, så de kan ligeså godt blive»pelset«salling Aqua park kunne der tales meget om, men det hele er beskrevet meget udførligt på hjemmesiden: Tidsplanerne for projekterne skal man ikke fæstne for meget tillid til. Meget kort går det ud på at der skal etableres: Salling Dykker Park: En dykkerpark der tænkes anlagt under vandet på vest-siden at odden, fordi vi har noget de ikke har i Skive og ret mange andre steder i fjorden nemlig dybt vand op til 24 m. Der tales om en sænket færge, en sænket mindre fiskekutter, kampvogn, kunstige grotter og en orienteringsbane m.m. Man taler om ca. 3 mio. kr. Dette projekt kan køre uafhængigt af det øvrige. Status på projektet: Alle tilladelser skulle være i hus. Den første mio. kr. skulle være skaffet. Havneudvidelse med ca. 50 pladser NØ for nuværende havn, med indsejling langs indersiden af vores ydermole. Samt et maritimt oplevelsescenter med fjordbad. Status på projektet: Der skal udarbejdes et Kommuneplantillæg og en Lokalplan for udvidelsen. Her skal Teknisk Forvaltning i dialog med både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, hvor alle planmæssige spørgsmål skal afklares - herunder planens virkning for miljøet, dvs. en VVM redegørelse hvor forholdet til strandbeskyttelsen m.v. skal indgå i vurderingen. Herefter kommer byggetilladelser og klapningstilladelse m.v. Så er der hele spørgsmålet om økonomien mange mio. kr. Her er der intet konkret endnu Der»higes og søges i tykke fonde«. Den holdning bestyrelsen har givet udtryk for er, at Sallingsund Sejlklub ikke økonomisk kan bevæge os ud i at bygge og uddybe et stort nyt havnebassin. Men er der etableret en råhavnen, kan vi ikke afvise, at Sejlklubben vil kan gå ind og»møblere«havnen med broer og pæle i takt med at pladserne kan sælges og så administrere disse pladser. Det har vi gjort før, og det er vi gode til. Selv om der er andre der har mere forstand på kapsejlads end jeg, vil jeg dog gerne nævne, at onsdagssejladserne har været afholdt i samarbejde med Morsø Sejlklub. Der har deltaget i alt 18 både heraf var de 8 fra Sallingsund Sejlklub. Der blev gennemført 14 sejladser. Af de 3 første både var de 2 fra Sallingsund sejlklub incl. førstepladsen. Tillykke med det! Team FREDSØ med Carsten Andersen, Claus Bodilsen og Jesper Toft var til DM for bådtypen Cb66 som blev afholdt sammen med Aarhus Festuge Cup Der var nok mere sport og sejlads end festuge for Team FREDSØ de slutte med bronze-pladsen. Jeg skal da lige nævne at Danmarksmesteren blev den dobbelte OL-deltager Anders Nyholm. En flot placering i et så stærkt felt. Tillykke! Fra sædvanlig upålidelig kilde har jeg hørt, at vi også har haft en folkebåd med til DM i Sundby Sejlforening Med sædvanlig beskedenhed, udtaler den høje skipper: Der er vigtigere at deltage end at vinde! Stor respekt herfra! Jeg har gemt det bedste til sidst: Det har været en forrygende sæson for vores Anne Mette Laugesen i hendes Zoom 8 jolle: 7

8 Bronze ved EM Guld ved Nordisk Mesterskab for hold Guld ved Nordisk Mesterskab individuelt Guld ved DM Årets Idrætsnavn Morsø Folkeblad Svært at få armene ned Stort tillykke! Stor respekt for det træningsarbejde som Anne Mette og hendes forældre lægge i sejlsporten, både sommer og vinter. Samtidig med at hun skal passe gymnasiet Det kommer ikke af sig selv. Vel er det vigtigt, at vi viser standeren på kapsejladsbanen, men en anden og vigtig del af sejlsporten er også tursejladsen, at vi kommer rundt og viser standeren og møder»elementernes rasen«og andre sejlere, hvad enten der er på vore dejlige Limfjord, på»de Syv Have«eller i vores nabolande, Ja, helt til Skotland har vi vist standeren! Lad os ønske hinanden en god sommer og en sikker sejlads i Har jeg glem noget ja sikkert men så må vi tage det senere. Og til allersidst: Tak til bestyrelsen Tak for jeres positive engagement til tingene Tak for jeres gode indspark Tak for jeres arbejdsindsats hver især Tak for et godt samarbejde Det sidste her er ikke mindst vigtigt, at vi kan tale pænt til hinanden og kan have det hyggeligt sammen. Også tak til vores suppleant - Ole Kobæk! Der holder det»blå Flag«Højt og os andre i ørene! Til allersidst: En særlig tak til dig Esther for din indsats her i bestyrelsen. Du har her på sidste trin af falderebet ønsket at stoppe i bestyrelsen, som du siger: Da du bor lang fra Glyngøre er det svært for dig at have fingeren på pulsen og at skabe de kontakter der er nødvendig for at få Ungdomsafdelingen rigtigt på banen. Og pga. dit arbejde er det ofte svært at være her til træningsaftnerne. Du var den første kvinde i bestyrelsen i denne omgang, du har troligt overhørt alle mine foredrag om Profeten Paulus og»alle hans gerninger og alt hans væsen«, og kæmpet en brav kamp på dit køns vegne Se bare hvad det har ført til! Vi tager din beslutning til efterretning med beklagelse, men har forståelse herfor, selv om det bringer os ned på hælene Tak til dig Esther. 3. Anne Sieg fremlagde regnskab og budget begge blev godkendt Bestyrelsen opfordres dog til at kigge på regnskabs principperne, så afskrivninger udskilles og ikke står som en udgifts post under havnens drift, da dette gør det sværere at gennemskue resultatet på havnens drift. 4. Behandling af indkomne forslag: Forslaget fremsendt af Kurt Jensen og Poul Erik Brøndum omkring mulighed for leje af klubhuset til private fester blev trukket tilbage, da det blev oplyst, at sejlklubben mister lokaletilskud, hvis klubhuset udlejes til medlemmers private fester. 8

9 5. Kontingent til klubben er uændret for Bestyrelsen kigger på evt fornyelse af klub kontingentets form til 2013 da især indtægterne fra ægtefælle medlemskab går fuldt ud til at dække diverse medlemskaber i DS, tursejler mm hvor der afregnes pr aktive medlem af klubben. Lejeprisen er pr dd forhøjet fra 250 til 300 kr pr meter bådplads, grundet stigende udgifter til vedligeholdelse af havnen. 6. Anne Sieg modtog genvalg som kasserer 7. Hans Jørgen Pedersen blev genvalgt til husudvalget Niels-Ulrich Barslev blev valgt til ungdomsudvalget 8. Ole Kobæk genvalgt som suppleant 9. Som revisorer blev Jørgen Carlsen genvalgt og Peter Gravesen valgt revisorsuppleant er forsat Leif Johannsen 10. EVT: Mette Møller fra Plumcake efterlyste bedre mulighed for at komme af med affald i højsæsonen, hvilket især er et problem ved gæstepladserne langs midtermolen. Sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere henvises til at bruge klubbens miljøstation, hvor det er muligt at komme af med al form for affald. Manglende aflåsning af baderummene i klubhuset bevirker at gæstesejlere bruger klubbens baderum og ikke dem i servicebygningen. Dette giver klubben ekstra udgifter til varmt vand og rengøring. Der blev bla foreslået kodelås på dørene til baderummene. I første omgang bliver der lavet bedre ventilation til baderummene, så det ikke er nødvendigt at lade dørene stå åbne for udluftning, når klubbens medlemmer har været i bad. Niels-Ulrich Barslev informerede om klubbens deltagelse i onsdags sejladserne. Charlotte og Rene informerede om søsætnings- / indvielses festen. Generalforsamlingen sluttede af med hygge og sandwich i de dejlige nye lokaler 9

10 Nyt fra bestyrelsen Båd isætning: Lørdag den 21. april 2012 kl. 8:00. I forbindelse med båd isætningen skal opmærksomheden henledes på følgende: Betaling på 400 kr. skal foretages i klubhuset senest kl. 13:00. Klubstandere sælges samme dag til 50 kr. Parkering på parkeringspladsen ved klubhuset er forbudt. Både på vogne bliver isat mellem den øvrige isætning. Den enkelte bådstativ ejer har ansvaret for at flytte sit stativ om bag ved masteskuret inden lørdag aften. Alle stativer skal være mærket med navn. Vogne og stativer og andet grej, der ikke er i brug, skal fjernes fra pladsen. Arbejdsdag: Lørdag den 28. april 2012 kl. 8:00 Vi har igen i år forskellige opgaver i forbindelse med vores fælles arbejdsdag på havnen. Mød op og deltag i de mange spændende opgaver, og få del i en dejlig dag sammen med klubkammerater med mulighed for at lære nye mennesker at kende. Opmærksomheden henledes på, at det er en forpligtigelse at deltage. Pladsfordeling: For sæson 2012 er i fuld gang. Der er mangel på pladser, og såfremt du allerede nu ved, at du ikke vil anvende din plads i år, så ring til pladsfordeler Arne Larsen på tlf eller Frihavnsmærker: Kan afhentes både ved søsætning og arbejds-weekenden. Henvendelse i klubhuset eller Hans Jørgen Pedersen. Nye standere kan købes ved samme lejlighed, pris 50 kr. 10

11 Igen i år er der udnævnt bro formænd: Bro formænd. Bro A-A: Bro A-B: Bro C-D: Bro F: Bro G: Ernst Jensen (LEAN) Finn Christensen (SIV) Olavur Poulsen (DINETH) Peter Buhl Gregersen (MARIA) Kaj Kristensen (VIBEN) Elmålere Bådejere der har en fast ledning i land skal være på koblet en elmåler til afregning af forbruget. Målerne udleveres ved båd isætningen og afleveres/aflæses igen ved båd optagning Bådejerne vil derefter få tilsendt en regning på forbruget minus 50 KW. Udlevering/aflevering og registreringen af aflæsningen varetages af Hans Jørgen Pedersen. Navn og hjemsted. Alle både med fast plads i Sallingsund Sejlklub skal være forsynet med navn og hjemsted samt så vidt muligt klubstander. Betaling af kontingent og pladsleje. Som de fleste ved, er vi tilmeldt betalingsservice for at gøre indbetaling af kontingent og pladsleje nemmere. Vi vil derfor anbefale, at medlemmerne bruger betalingsservice, når der indbetales kontingent og pladsleje til klubben. Har du spørgsmål til, hvordan man tilmelder sig, vil dit pengeinstitut være behjælpeligt hermed. 11

12 Kommende arrangementer: Lørdag d. 21. april Lørdag d. 28. april Søsætning kl 8.00 Arbejdslørdag samt indvielses- / søsætnings fest i klubhuset indbydelse udsendes senere Fredag d. 11. maj Åbent hus kl offentligt arrangement i klubhuset mere information følger snarest Lørdag d. 23. juni Sankt Hans aften - grillen tændes kl Vejrstation på hjemmesiden Klubben har fået installeret ny vejrstation til brug for klubbens medlemmer og til kapsejladklubbens hjemmeside ser, Nu kan vejret i Glyngøre følges hjemmefra via - bare klik på ikonet og du kan se aktuelle vejr og vind på havnen. Hjertestarter på havnen Der er opsat Hjertestarter i servicebygning på havnen ved siden af Cafeen hjertestarteogså uden kode til ren er opsat til venstre indenfor døren, så alle kan komme til den bygningen. 12

13 Bestyrelsen Formand Arne Larsen / Kasserer Anne Sieg / Sekretær Marianne Madsen / Aktivitetsudvalg Rene Knudsen / Klubhusudvalget Hans Jørgen Pedersen / Ungdomsudvalget Niels-Ulrich Barslev Havneudvalget Henning Pedersen / Miljø/Suppleant Ole Kobæk / Da al information fra bestyrelsen fremover kun vil blive udsendt på mail og på klubbens hjemmeside samt lagt som kopier i klubhuset, så kan du sende din mail adresse eller få den opdateret hos sekretær Marianne Madsen på mail: Foto, sjove artikler mm til nyhedsbrevet modtages året rundt, bare send det til sekretæren i et brev eller på mail. 13

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere