Nyhedsbrev marts Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen"

Transkript

1 Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt op i de nye lokaler. 1. Niels-Ulrich Barslev blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2012 blev godkendt Bestyrelsens Beretning 2012 Bedre sent end aldrig kunne man sige Vi er 14 dage senere end vi plejer mht. til vores årlige Generalforsamling. Men ved at vente kunne vi lige akkurat holde Generalforsamlingen her i vores egne og nye lokaler Værd at vente på. Ved de to sidste ordinære Generalforsamlinger havde vi stadig is i havnen I år står foråret rigtigt for døren. 1

2 Dejligt at se så mange af jer Dejligt at vi snart skal have vores både i vandet igen. Allerførst vil jeg gerne, at vi lige samlede tankerne om livet alvor Sidste år i midt på sommeren hvor mange af os var ude at sejle, mistede vi et at vores trofaste medlemmer en af vores gode venner Knud Thorup Den glade og muntre sejler kammerat med den brumle stemme, den rå men hjertelige tone, altid med fuld damp på festen og på piben er ikke mere iblandt os. Medens vores tanker går til Grethe og familien, vil jeg gerne om forsamlingen vil rejse sig, og med et øjebliks stilhed mindes Knud Ære være hans minde! Tak! Jeg ved godt, at jeg har sagt det før Men for god ordens skyld vil jeg gerne gentage det: Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed. Det er her vi skal udveksle synspunkter og ud fra en god debat sammen bestemme i hvilken retning vi ønsker at vores klub skal bevæge sig. Vel og mærke som en stærk, selvstændig og uafhængig klub der er og vil være»herre i eget hus«! Men vil gerne samarbejde bredt til alle sider Om to dage er det præcis 38 år siden klubben blev stiftet. Jeg havde tænkt mig at overskriften til denne beretning skulle være: Der er ikke nogen her i verden, der er»bare lige«. Hvor 2010 havde været et travlt år med mange nye tiltag Tilbygning til masteskuret Ny Affaldsstation Etablering af Trådløst Internet Ibrugtagning af Servicebygningen på havnen i Borgerforeningens regi Så havde vi regnet med et stille og roligt 2011med»almindelige daglige rutiner«og hvor vi bare lige skulle have gjort den nye legeplads færdig. Alle vores gode intentioner om at bygge til vores klubhus i 2011 kunne vi lige så godt se i vejviseren efter, da vi ikke var kommet langt nok op på listen mht. kommunale tilskud. Selv om SIS havde givet os gode ord med på vejen, jeg citerer:»med kommunens lange kystlinje er det vigtigt, at der langs kysten er placeret gode faciliteter til vandidræt. Disse kan også virke understøttende i en turistme strategi«. På trods af den gode anbefaling var der alligevel det klare råd fra SIS: Vent og se inden i begynde at investere tid, kræfter og penge på at detailprojektere. Vi resonerede derefter:»lad os se pengene inden vi begynder at bruge dem«! Et slag var tabt Men der var tid til at vinde et nyt! Altså sendte jeg lige efter Generalforsamlingen en fornyet ansøgning til SIS / Skive Kommune om at komme med i de»milde gaver«der skal uddeles her i Men samtidigt måtte vi så erkende, at vi måtte vinke farvel til de kr. vi havde stående fra LAG en som skulle være brugt inden den 13. marts 2012 altså i år. Vi havde fået forlænget tilsagnet med et år, hvorefter det var uigenkendeligt slut. Men pludseligt gik der skred i sagerne Om der gik politik i det eller det var fordi en fodboldbane i Roslev alligevel ikke skulle drænes, må stå hen i det uvisse og er også ligegyldigt fakta er, at den 19. april fik vi brev om at Kultur og Fritidsudvalget havde besluttet at give kr. i anlægstilskud, jeg citerer: 2

3 »til udvidelse af klublokale og køkken samt undervisnings- og mødelokalesallingsund Sejlklub anmodes om at indhente tilbud fra flere tilbudsgivere«i alt var der pludselig ca kr. at gøre godt med Nu skulle det gå stærkt og vi havde helt klart en»death line«der hed 13. marts 2012 af hensyn til de kr. fra LAG. Byggeperioden skulle være tidligst fra oktober og hen over efteråret og vinteren så vi blev klart til sæsonen Men hvordan skulle det endelige projekt være? Jeg tror der var lige så mange meninger som der var medlemmer og nogle havde flere forslag. Vi samlede en lille flok uden for bestyrelsen: Knud Hansen, Erik Bodelsen, Henrik Pedersen og Kurt Kok, med mig som en slag sekretær til at kommen med forskellige forslag om, placering, udformning og indretning Det største spørgsmål var: Bygge ud på parkeringspladsen Eller»knopskydning«med en»fløj«eller bare en»knast«eller både og? Eller - Eller? Der kom også konkrete forslag fra flere medlemmer til gruppen. Der var mange tanker og forslag som bestyrelsen skulle konkretisere, så der var noget at søges byggetilladelse på, og som kunne forelægges til godkendt på en ekstraordinær Generalforsamling og som kunne tilfredsstille vores behov, økonomi samt at det også arkitekttonisk skulle se godt ud på havnen og passe med den eksisterende bebyggelse. Så var der også lige det med Lokalplanen, som vi kom i karambolage med da vi skulle bygge vores nye Miljøstation. Og hvilke krav ville Kommune stille til bygningsreglementet? Kunne klubhuset bygges efter Sommerhus Reglementer? Måtte vi opvarme med El? Knud Hansen holdt et møde med Byggesagsbehandleren i Skive Kommune som var meget velvillige mht. Byggefeltet i Lokalplanen Kortet i Lokalplanen var tilpas upræcis, så det gik lige an. Det var OK med Sommerhus Reglement og El. Men, vi skulle lige spørge Naturstyrelsen om dispensation, der var noget med en strandbeskyttelse linje Man kunne jo komme til at forstyrre en fredelig sæl på fjorden! Knud tog til Ringkøbing Nej! der kunne ikke gives en forhåndstilkendegivelse der skulle sendes en ansøgning. Den 3. juli kom ansøgning om dispensation af sted til Ringkøbing med beskrivelser, billeder og tegninger. Svar tilbage: Tak for ansøgningen, Vi behandler den hurtigst muligt, der er en sagsbehandlingstid på 10 til 12 uger. Den blev der tygget noget på, og der var nogle der rykkede sig i håret, nu ville hele tidsplane skride af h. til. Men som den gode»skriftkloge«anne er, læste hun på Naturbeskyttelses Loven og kom frem til at havne ikke er omfattet af en strandbeskyttelse linje, og når Klubhuset ligger på en havn skal Naturstyrelsen groft sagt»bare blande sig uden om«det meddelte hun Naturstyrelsen selvfølgelig i tilpas ydmyge vendinger En lille uge efter havde de trukket sig ud af sagen. Næste punkt var den ekstraordinære Generalforsamling den 31. august, hvor vi fik stor opbakning til planerne og udformningen af byggeriet og ikke mindst at vi måtte bruge op til kr. af vores»hovedstol«herefter sendte vi byggeriet ud i indbudt Totalentreprise: Oddense Tømrerfirma, v/ Henrik Pedersen Harald Tang ApS Sallingsund Byg v/ Jens Jacobsen 3

4 Den 26. september havde vi så licitation. Stor spænding Kunne budgettet holde? Ja, det mente vi at det kunne Så det var bare med at komme i gang. Sallingsund Byg var billigst og fik overdraget arbejdet og kunne gå i gang medio oktober. Da den endelige byggetilladelse kom, blev det pålagt os at få foretaget jordundersøgelser. Det viser sig, at hele grunden er kortlagt som en V1 grund, så skal det undersøges om der kan ske afdampning af gift fra jorden ind i bygningen. Vi kan roligt trække vejret herinde der blev ikke fundet forurening. Efterfølgende kunne man filosofier lidt over, om ikke det er nok så skadeligt med det der bliver indtaget herinde på anden vis i form af alkoholiske drikke og i gamle dage endda tobak! Med det er en anden historie. En»afdampning undersøgelse«til ca kr. Jamen! Så tager vi da også det med og endda med oprejst pande om end hovedrystende! Så er det nu, at jeg skal sige tak tusind tak til alle der har været involveret i dette byggeri. Lad mig nævne: Erik, Henrik og Kurt, tak til bestyrelsen for byggeudvalg, køkkenudvalg og gulvudvalgt. Til Charlotte og Tina der har taget en tørn i køkkenudvalget det har nok ikke gået stille ad. Og nu truer de os, sammen med Esther, at vil købe os fattig i nyt porcelæn Fra IKEA! Nej! Jeg har ikke glemt Knud Hansen, ham har jeg gemt som»rosinen i pølseenden«lige fra begyndelsen hvor det kom på tale at udvide klubhuset, har du været på banen med skitser og forslag. Nu da der pludselig tilflød os»manna fra himlen«kom der liv i den»gamle cirkushest«. Du har rentegnet, skrevet beskrivelser, holdt møder med kommunen, de»slemme damer«i Ringkøbing, udfærdiget totalentrepriseudbuddet, lavet endelige tegninger, fulgt byggemøderne, ført tilsyn med byggeriet Du har hele tiden været der, har vi nu husket»dette og hint«-»er det det og det nu blevet gjort«kort sagt uden dig havde vi haft svært ved at komme i mål til tiden og vi havde ikke kunnet holde budgettet hvis vi skulle have købt os til din ekspertise.»tak er kun et fattigt ord!«men alligevel Knud Tak! Tak til Sallingsund Byg for et godt, problemløst og pænt arbejde, Der bliver fulgt op på tingene, og mester er selv er på byggepladsen En væsentlig ting! Mangler vi så noget? Ja! det gør der, småting omkring udendørsarealet Noget vi helt sikkert får styr på til vores Fællesarbejdsdag Så er vi også meget klogere på, om det er så stort et problem med vores master, når de skal ned til kranen, som frygtet at nogen. Vi har ikke på forhånd villet købe en masse nye møbler, men vente og se hvor langt pengene rækker og hvor meget vi har plads til og brugt for. Vi leder med»lys og lygte«rundt omkring, der er også meget brugt»magnus Olesen«på markedet, Lidt jysk beskedenhed og snusfornuft nå der også gerne være plads til! Efter et år uden legeplads skulle vi have den op at stå i 2011 Der var vist nok en»pulje«hvor der var penge der kunne bruges til noget så fornuftigt som en lejeplads De kr. som Generalforsamlingen max. havde givet os lov til at bruge på projektet helt tilbage i 2010 rakte jo som en»skrædder et hvis sted«efter en del diskussion om hvor lejepladsen skulle placeres, besluttede vi at placere den midt på odden Hov! Husk nu lige at flagmasten skal kunnen lægges ned! Gyngestativet skal kunne 4

5 afmonteres! Ændring i projektet! To dage før legepladsen skulle sættes op blev jeg gjort opmærksom på, at der skulle søges om byggetilladelse. Da var der allerede gravet ud til»faldesand«en»bagatel«på 8 x 16 m i 30 cm dybde ca. 50 m³ jord, som var blevet»gemt«væk. Udgravningen skulle senere erstattes med lige så meget»faldesand«der næsten er lige så dyrt som guld. Da lukkede vi øjnene søgt om en byggetilladelse og fortsatte arbejdet på forventet»tilgivelse«. Vi har fået»tilgivelsen«i form af en ibrugtagningstilladelse så alt er godt indtil videre håber vi da kr. for gravearbejde og»faldesand« kr. for»inventaret«. I alt kr. + moms Rolig nu! Anne har fået»fisket«alle pengene op af»puljen«med lidt»hiv og sving«. Legepladsen er fuldt og helt finansieret uden om klubbens midler Vi hænger så»bare«på vedligeholdelsen. Hvad enten vi kan lide det eller ej så har»fagre nye tider«indhentet os i form af, PC er, iphons, ipaths, Apps, Hjemmesider,»fjæsbook«og s. Ung såvel som ældre har fået elektronikken i hjemmet eller i lommen. Mere og mere kommunikation foregår elektronisk. Oplysninger skal man selv søge på diverse hjemmesider. Helt naturligt er portoen for breve steget meget med den faldende mængde post. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle nyhedsbreve og lignende i fremtiden vil blive sendt som og blive lagt på vores hjemmeside og nogle eksemplarer lagt i klubhuset hvor man så kan hente dem. Måske med undtagelse af indkaldelsen til Generalforsamling som skal ske skriftligt iflg. vores vedtægter. Hvis klubben ikke har jeres adr. så lad Marianne få den, eller få den rettet hvis ikke den passer mere Det vel lette sekretærens arbejde meget var første år med det nye Servicehus på havnen. Huset er blevet ros af vore gæster. Som bekendt administreres huset af Borgerforeningen. Efter nogle problemer med varmt vand midt i højsæsonen hvor der kom til at flyde med»knoppede ord«har tingen fungeret. Men det bliver ikke lettere af, at der er flere interesser der skal samarbejde om vil bestemme hvordan tingene skal fungere. Men huset er et aktiv for havnen og skal fungere for havnens gæster og brugere. Skive Kommune betaler et stort beløb til driften og Sallingsund Sejlklub bidrager også med et ikke uvæsentlig beløb, så der er mange penge at gøre godt med til driften. På tros af, at vi havde reserveret vores egne badefaciliteter til medlemmerne og»gelejdede«gæsterne over til Servicehuset, kan vi ikke umiddelbart se at vi har haft et mindre forbrug her i klubhuset. Mindre forbruget på rengøringen skylles, at vi stoppede tidligere pga. klubhusbyggeriet. Der er endnu ikke forhandlet om 2012 Hverken økonomi eller hvordan kodesystemet skal fungere Vores udgangspunkt er: Så enkelt og ukompliceret som muligt Det handler om mennesker ikke om teknik og hvem der skal have»æren«af foretagendet! Vi lukkede det»gamle klubhus«med en lille fest for vore trofaste havnefogeder. Havnefogedfesten er en beskeden tak til den store skare af frivillige der tager en tørn med»jagttasken«, hejser flaget, fjerner affald og tager venligt imod alle vores gæstebåde både blev det til i alt iflg. statistikken. Kun overgået i 2006 hvor der var Gennemsnittet de sidste 10 år har været både pr. år. Glyngøre er en populær havn hvor folk føler sig velkommen og godt tilpas. At klubben kan stille et hold frivillige Havefogeder der kan dække hele sæsonen, uden lønnet medhjælp, er meget flot. Tusind Tak til jer alle! Ligeledes stille medlemmerne også op når der kaldes til Fælles Arbejdsdag. Vi får ryddet op og lavet en masse ting af stor og småt, og alle får en hyggelig dag, men vi får også skabt et uvurderligt fællesskab som er vigtigt for vores klub ikke mindst nu men også i fremtiden. Er der nogen der sidder med forslag til noget der bør gøres på vores næste arbejdsdag, så sig det endelig til Henning, så det kan komme med på listen. 5

6 Her skal også lyde en stor tak til»tordenskjolds Soldater«der stillede op sidste weekend og fik gjort klubhuset beboeligt igen. Tusind Tak til jer alle. Også en stor tak til vore Broformænd der igennem sæsonen holder øje med og retter stort og småt Tusind Tak. Også tak for at I nok tager en sæson mere! Der har været en del snak om at der er dårlig belysning på den lave vest bro. Belysningen sidder oppe på granitten mere eller mindre dækket af hyben. Vi vil undersøge om, der er mulighed for at ændre lampernes placering på standerne eller måske få en anden spredning af lyset. At flytte belysningen ned på broerne er ikke muligt da den jo tit er oversvømmet. Vi undersøger mulighederne Gode ideer og forslag modtages? Pladser i havnen På en eller anden måde fornemmer jeg, at der ikke er så stor et»run«på pladserne som der har været. Ingen på listen til de små 2 3 meters pladser, der er endda en ledig 3 m plads. 1 på ventelisten til en 3,5 m plads. 1 på ventelisten til en 4,0 m plads 2 på ventelisten til en 4,5 m plads, heraf en båd over 15 m lang 1 på ventelisten til en 5.5 m plads, båden er 14 m lang Der bliver et par både der ikke kommer i vandet i år, så et par af de store både fra ventelisten kan måske tilgodeses på lejebasis i ét år. Bestyrelsen har drøftet om der evt. ude ved ydermolen kunne etableres en ekstra plads med en flydebro langs stenene. Men vi er gået fra det igen, da det vil være meget kompliceret at få en flydebro gjort fast langs stenmolen ikke mindst med skiftende vandstande også ind- og udsejlingsforholdene vil være problematiske. Det er også problematisk at fortøjer langskibs. Nok er der dybt vand derude, men der er også mange sten. For slet ikke at tale om omkostningerne ved at etablere én plads. Da sejlersæsonen var ved at gå på hæld, havde vi traditionen tro en»fællestur«. Vi kom endda ud at sejle med frokost i en kendt nabohavn. Festen sluttede under primitive forhold i Masteskuret, med det sædvanlige kaos, dygtigt ledet af Charlotte og René. Da»Fiskerne fra Lyø«Optrådte med deres første og uigenkaldelige sidste show, var der ikke et øje tørt. Mon vi vil kunne holde en»fællestur«her i huset med den samme løssluppenhed Det må komme an på en prøve. Medens vores klubhus har været under ombygning har vi nydt gæstfrihed i Borgerforeningens Kassehus. Her spiste og hygge vi os, da vi tog bådene på land. Til vores uformelle nytårskomsammen Nytårskur om man vil hvor vi var over 50 medlemmer samlet, var vi også velkomne i Kassehuset Stor tak for det til Borgerforeningen. Borgenforeningen og»liv På Havnen«er meget aktive omkring ar få flere turister til Glyngøre. Det har givet meget snak omkring at få nogle Autocamperpladser etableret på havnen. Men belært at hvordan man let kommer i konflikt med f.eks. Lokalplaner er der nu gået en ansøgning til Kommunen om tilladelse til at etablere 4 5 autocamperpladser på de parkeringspladser der ligger langs volden over for petanque-banen uden for Sejlklubbens område. Status d.d. er, jeg citerer:»det forventes, at sagen vil blive behandlet på teknisk udvalgsmøde 3. april Det kan være, at sagen skal videre i systemet til behandling i økonomiudvalg eller byråd. Det kan derfor ikke sige, hvornår der kan forvendte et svar«. Jeg kunne tilføje Helt sikkert også ud i nabohøring. 6

7 Hvis / når ansøgningen gå igennem skal vi sørge for strøm til pladsen, det er lo lige i nærheden og så foretage billetteringen. Som et af vores medlemmer klogt sagde engang Og det gentager jeg gerne:»de holder der s gu alligevel, så de kan ligeså godt blive»pelset«salling Aqua park kunne der tales meget om, men det hele er beskrevet meget udførligt på hjemmesiden: Tidsplanerne for projekterne skal man ikke fæstne for meget tillid til. Meget kort går det ud på at der skal etableres: Salling Dykker Park: En dykkerpark der tænkes anlagt under vandet på vest-siden at odden, fordi vi har noget de ikke har i Skive og ret mange andre steder i fjorden nemlig dybt vand op til 24 m. Der tales om en sænket færge, en sænket mindre fiskekutter, kampvogn, kunstige grotter og en orienteringsbane m.m. Man taler om ca. 3 mio. kr. Dette projekt kan køre uafhængigt af det øvrige. Status på projektet: Alle tilladelser skulle være i hus. Den første mio. kr. skulle være skaffet. Havneudvidelse med ca. 50 pladser NØ for nuværende havn, med indsejling langs indersiden af vores ydermole. Samt et maritimt oplevelsescenter med fjordbad. Status på projektet: Der skal udarbejdes et Kommuneplantillæg og en Lokalplan for udvidelsen. Her skal Teknisk Forvaltning i dialog med både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, hvor alle planmæssige spørgsmål skal afklares - herunder planens virkning for miljøet, dvs. en VVM redegørelse hvor forholdet til strandbeskyttelsen m.v. skal indgå i vurderingen. Herefter kommer byggetilladelser og klapningstilladelse m.v. Så er der hele spørgsmålet om økonomien mange mio. kr. Her er der intet konkret endnu Der»higes og søges i tykke fonde«. Den holdning bestyrelsen har givet udtryk for er, at Sallingsund Sejlklub ikke økonomisk kan bevæge os ud i at bygge og uddybe et stort nyt havnebassin. Men er der etableret en råhavnen, kan vi ikke afvise, at Sejlklubben vil kan gå ind og»møblere«havnen med broer og pæle i takt med at pladserne kan sælges og så administrere disse pladser. Det har vi gjort før, og det er vi gode til. Selv om der er andre der har mere forstand på kapsejlads end jeg, vil jeg dog gerne nævne, at onsdagssejladserne har været afholdt i samarbejde med Morsø Sejlklub. Der har deltaget i alt 18 både heraf var de 8 fra Sallingsund Sejlklub. Der blev gennemført 14 sejladser. Af de 3 første både var de 2 fra Sallingsund sejlklub incl. førstepladsen. Tillykke med det! Team FREDSØ med Carsten Andersen, Claus Bodilsen og Jesper Toft var til DM for bådtypen Cb66 som blev afholdt sammen med Aarhus Festuge Cup Der var nok mere sport og sejlads end festuge for Team FREDSØ de slutte med bronze-pladsen. Jeg skal da lige nævne at Danmarksmesteren blev den dobbelte OL-deltager Anders Nyholm. En flot placering i et så stærkt felt. Tillykke! Fra sædvanlig upålidelig kilde har jeg hørt, at vi også har haft en folkebåd med til DM i Sundby Sejlforening Med sædvanlig beskedenhed, udtaler den høje skipper: Der er vigtigere at deltage end at vinde! Stor respekt herfra! Jeg har gemt det bedste til sidst: Det har været en forrygende sæson for vores Anne Mette Laugesen i hendes Zoom 8 jolle: 7

8 Bronze ved EM Guld ved Nordisk Mesterskab for hold Guld ved Nordisk Mesterskab individuelt Guld ved DM Årets Idrætsnavn Morsø Folkeblad Svært at få armene ned Stort tillykke! Stor respekt for det træningsarbejde som Anne Mette og hendes forældre lægge i sejlsporten, både sommer og vinter. Samtidig med at hun skal passe gymnasiet Det kommer ikke af sig selv. Vel er det vigtigt, at vi viser standeren på kapsejladsbanen, men en anden og vigtig del af sejlsporten er også tursejladsen, at vi kommer rundt og viser standeren og møder»elementernes rasen«og andre sejlere, hvad enten der er på vore dejlige Limfjord, på»de Syv Have«eller i vores nabolande, Ja, helt til Skotland har vi vist standeren! Lad os ønske hinanden en god sommer og en sikker sejlads i Har jeg glem noget ja sikkert men så må vi tage det senere. Og til allersidst: Tak til bestyrelsen Tak for jeres positive engagement til tingene Tak for jeres gode indspark Tak for jeres arbejdsindsats hver især Tak for et godt samarbejde Det sidste her er ikke mindst vigtigt, at vi kan tale pænt til hinanden og kan have det hyggeligt sammen. Også tak til vores suppleant - Ole Kobæk! Der holder det»blå Flag«Højt og os andre i ørene! Til allersidst: En særlig tak til dig Esther for din indsats her i bestyrelsen. Du har her på sidste trin af falderebet ønsket at stoppe i bestyrelsen, som du siger: Da du bor lang fra Glyngøre er det svært for dig at have fingeren på pulsen og at skabe de kontakter der er nødvendig for at få Ungdomsafdelingen rigtigt på banen. Og pga. dit arbejde er det ofte svært at være her til træningsaftnerne. Du var den første kvinde i bestyrelsen i denne omgang, du har troligt overhørt alle mine foredrag om Profeten Paulus og»alle hans gerninger og alt hans væsen«, og kæmpet en brav kamp på dit køns vegne Se bare hvad det har ført til! Vi tager din beslutning til efterretning med beklagelse, men har forståelse herfor, selv om det bringer os ned på hælene Tak til dig Esther. 3. Anne Sieg fremlagde regnskab og budget begge blev godkendt Bestyrelsen opfordres dog til at kigge på regnskabs principperne, så afskrivninger udskilles og ikke står som en udgifts post under havnens drift, da dette gør det sværere at gennemskue resultatet på havnens drift. 4. Behandling af indkomne forslag: Forslaget fremsendt af Kurt Jensen og Poul Erik Brøndum omkring mulighed for leje af klubhuset til private fester blev trukket tilbage, da det blev oplyst, at sejlklubben mister lokaletilskud, hvis klubhuset udlejes til medlemmers private fester. 8

9 5. Kontingent til klubben er uændret for Bestyrelsen kigger på evt fornyelse af klub kontingentets form til 2013 da især indtægterne fra ægtefælle medlemskab går fuldt ud til at dække diverse medlemskaber i DS, tursejler mm hvor der afregnes pr aktive medlem af klubben. Lejeprisen er pr dd forhøjet fra 250 til 300 kr pr meter bådplads, grundet stigende udgifter til vedligeholdelse af havnen. 6. Anne Sieg modtog genvalg som kasserer 7. Hans Jørgen Pedersen blev genvalgt til husudvalget Niels-Ulrich Barslev blev valgt til ungdomsudvalget 8. Ole Kobæk genvalgt som suppleant 9. Som revisorer blev Jørgen Carlsen genvalgt og Peter Gravesen valgt revisorsuppleant er forsat Leif Johannsen 10. EVT: Mette Møller fra Plumcake efterlyste bedre mulighed for at komme af med affald i højsæsonen, hvilket især er et problem ved gæstepladserne langs midtermolen. Sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere henvises til at bruge klubbens miljøstation, hvor det er muligt at komme af med al form for affald. Manglende aflåsning af baderummene i klubhuset bevirker at gæstesejlere bruger klubbens baderum og ikke dem i servicebygningen. Dette giver klubben ekstra udgifter til varmt vand og rengøring. Der blev bla foreslået kodelås på dørene til baderummene. I første omgang bliver der lavet bedre ventilation til baderummene, så det ikke er nødvendigt at lade dørene stå åbne for udluftning, når klubbens medlemmer har været i bad. Niels-Ulrich Barslev informerede om klubbens deltagelse i onsdags sejladserne. Charlotte og Rene informerede om søsætnings- / indvielses festen. Generalforsamlingen sluttede af med hygge og sandwich i de dejlige nye lokaler 9

10 Nyt fra bestyrelsen Båd isætning: Lørdag den 21. april 2012 kl. 8:00. I forbindelse med båd isætningen skal opmærksomheden henledes på følgende: Betaling på 400 kr. skal foretages i klubhuset senest kl. 13:00. Klubstandere sælges samme dag til 50 kr. Parkering på parkeringspladsen ved klubhuset er forbudt. Både på vogne bliver isat mellem den øvrige isætning. Den enkelte bådstativ ejer har ansvaret for at flytte sit stativ om bag ved masteskuret inden lørdag aften. Alle stativer skal være mærket med navn. Vogne og stativer og andet grej, der ikke er i brug, skal fjernes fra pladsen. Arbejdsdag: Lørdag den 28. april 2012 kl. 8:00 Vi har igen i år forskellige opgaver i forbindelse med vores fælles arbejdsdag på havnen. Mød op og deltag i de mange spændende opgaver, og få del i en dejlig dag sammen med klubkammerater med mulighed for at lære nye mennesker at kende. Opmærksomheden henledes på, at det er en forpligtigelse at deltage. Pladsfordeling: For sæson 2012 er i fuld gang. Der er mangel på pladser, og såfremt du allerede nu ved, at du ikke vil anvende din plads i år, så ring til pladsfordeler Arne Larsen på tlf eller Frihavnsmærker: Kan afhentes både ved søsætning og arbejds-weekenden. Henvendelse i klubhuset eller Hans Jørgen Pedersen. Nye standere kan købes ved samme lejlighed, pris 50 kr. 10

11 Igen i år er der udnævnt bro formænd: Bro formænd. Bro A-A: Bro A-B: Bro C-D: Bro F: Bro G: Ernst Jensen (LEAN) Finn Christensen (SIV) Olavur Poulsen (DINETH) Peter Buhl Gregersen (MARIA) Kaj Kristensen (VIBEN) Elmålere Bådejere der har en fast ledning i land skal være på koblet en elmåler til afregning af forbruget. Målerne udleveres ved båd isætningen og afleveres/aflæses igen ved båd optagning Bådejerne vil derefter få tilsendt en regning på forbruget minus 50 KW. Udlevering/aflevering og registreringen af aflæsningen varetages af Hans Jørgen Pedersen. Navn og hjemsted. Alle både med fast plads i Sallingsund Sejlklub skal være forsynet med navn og hjemsted samt så vidt muligt klubstander. Betaling af kontingent og pladsleje. Som de fleste ved, er vi tilmeldt betalingsservice for at gøre indbetaling af kontingent og pladsleje nemmere. Vi vil derfor anbefale, at medlemmerne bruger betalingsservice, når der indbetales kontingent og pladsleje til klubben. Har du spørgsmål til, hvordan man tilmelder sig, vil dit pengeinstitut være behjælpeligt hermed. 11

12 Kommende arrangementer: Lørdag d. 21. april Lørdag d. 28. april Søsætning kl 8.00 Arbejdslørdag samt indvielses- / søsætnings fest i klubhuset indbydelse udsendes senere Fredag d. 11. maj Åbent hus kl offentligt arrangement i klubhuset mere information følger snarest Lørdag d. 23. juni Sankt Hans aften - grillen tændes kl Vejrstation på hjemmesiden Klubben har fået installeret ny vejrstation til brug for klubbens medlemmer og til kapsejladklubbens hjemmeside ser, Nu kan vejret i Glyngøre følges hjemmefra via - bare klik på ikonet og du kan se aktuelle vejr og vind på havnen. Hjertestarter på havnen Der er opsat Hjertestarter i servicebygning på havnen ved siden af Cafeen hjertestarteogså uden kode til ren er opsat til venstre indenfor døren, så alle kan komme til den bygningen. 12

13 Bestyrelsen Formand Arne Larsen / Kasserer Anne Sieg / Sekretær Marianne Madsen / Aktivitetsudvalg Rene Knudsen / Klubhusudvalget Hans Jørgen Pedersen / Ungdomsudvalget Niels-Ulrich Barslev Havneudvalget Henning Pedersen / Miljø/Suppleant Ole Kobæk / Da al information fra bestyrelsen fremover kun vil blive udsendt på mail og på klubbens hjemmeside samt lagt som kopier i klubhuset, så kan du sende din mail adresse eller få den opdateret hos sekretær Marianne Madsen på mail: Foto, sjove artikler mm til nyhedsbrevet modtages året rundt, bare send det til sekretæren i et brev eller på mail. 13

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Møllestensparken. Onsdag den 26. november kl. 19.00 Tilstede: Hus nr: 2-5-7-9-11-16-17-18-19-21-26-28-32-33-34-36-39-41-43-44-46-51-57 Der var fuldmagt

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere