Nyhedsbrev marts Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen"

Transkript

1 Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt op i de nye lokaler. 1. Niels-Ulrich Barslev blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2012 blev godkendt Bestyrelsens Beretning 2012 Bedre sent end aldrig kunne man sige Vi er 14 dage senere end vi plejer mht. til vores årlige Generalforsamling. Men ved at vente kunne vi lige akkurat holde Generalforsamlingen her i vores egne og nye lokaler Værd at vente på. Ved de to sidste ordinære Generalforsamlinger havde vi stadig is i havnen I år står foråret rigtigt for døren. 1

2 Dejligt at se så mange af jer Dejligt at vi snart skal have vores både i vandet igen. Allerførst vil jeg gerne, at vi lige samlede tankerne om livet alvor Sidste år i midt på sommeren hvor mange af os var ude at sejle, mistede vi et at vores trofaste medlemmer en af vores gode venner Knud Thorup Den glade og muntre sejler kammerat med den brumle stemme, den rå men hjertelige tone, altid med fuld damp på festen og på piben er ikke mere iblandt os. Medens vores tanker går til Grethe og familien, vil jeg gerne om forsamlingen vil rejse sig, og med et øjebliks stilhed mindes Knud Ære være hans minde! Tak! Jeg ved godt, at jeg har sagt det før Men for god ordens skyld vil jeg gerne gentage det: Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed. Det er her vi skal udveksle synspunkter og ud fra en god debat sammen bestemme i hvilken retning vi ønsker at vores klub skal bevæge sig. Vel og mærke som en stærk, selvstændig og uafhængig klub der er og vil være»herre i eget hus«! Men vil gerne samarbejde bredt til alle sider Om to dage er det præcis 38 år siden klubben blev stiftet. Jeg havde tænkt mig at overskriften til denne beretning skulle være: Der er ikke nogen her i verden, der er»bare lige«. Hvor 2010 havde været et travlt år med mange nye tiltag Tilbygning til masteskuret Ny Affaldsstation Etablering af Trådløst Internet Ibrugtagning af Servicebygningen på havnen i Borgerforeningens regi Så havde vi regnet med et stille og roligt 2011med»almindelige daglige rutiner«og hvor vi bare lige skulle have gjort den nye legeplads færdig. Alle vores gode intentioner om at bygge til vores klubhus i 2011 kunne vi lige så godt se i vejviseren efter, da vi ikke var kommet langt nok op på listen mht. kommunale tilskud. Selv om SIS havde givet os gode ord med på vejen, jeg citerer:»med kommunens lange kystlinje er det vigtigt, at der langs kysten er placeret gode faciliteter til vandidræt. Disse kan også virke understøttende i en turistme strategi«. På trods af den gode anbefaling var der alligevel det klare råd fra SIS: Vent og se inden i begynde at investere tid, kræfter og penge på at detailprojektere. Vi resonerede derefter:»lad os se pengene inden vi begynder at bruge dem«! Et slag var tabt Men der var tid til at vinde et nyt! Altså sendte jeg lige efter Generalforsamlingen en fornyet ansøgning til SIS / Skive Kommune om at komme med i de»milde gaver«der skal uddeles her i Men samtidigt måtte vi så erkende, at vi måtte vinke farvel til de kr. vi havde stående fra LAG en som skulle være brugt inden den 13. marts 2012 altså i år. Vi havde fået forlænget tilsagnet med et år, hvorefter det var uigenkendeligt slut. Men pludseligt gik der skred i sagerne Om der gik politik i det eller det var fordi en fodboldbane i Roslev alligevel ikke skulle drænes, må stå hen i det uvisse og er også ligegyldigt fakta er, at den 19. april fik vi brev om at Kultur og Fritidsudvalget havde besluttet at give kr. i anlægstilskud, jeg citerer: 2

3 »til udvidelse af klublokale og køkken samt undervisnings- og mødelokalesallingsund Sejlklub anmodes om at indhente tilbud fra flere tilbudsgivere«i alt var der pludselig ca kr. at gøre godt med Nu skulle det gå stærkt og vi havde helt klart en»death line«der hed 13. marts 2012 af hensyn til de kr. fra LAG. Byggeperioden skulle være tidligst fra oktober og hen over efteråret og vinteren så vi blev klart til sæsonen Men hvordan skulle det endelige projekt være? Jeg tror der var lige så mange meninger som der var medlemmer og nogle havde flere forslag. Vi samlede en lille flok uden for bestyrelsen: Knud Hansen, Erik Bodelsen, Henrik Pedersen og Kurt Kok, med mig som en slag sekretær til at kommen med forskellige forslag om, placering, udformning og indretning Det største spørgsmål var: Bygge ud på parkeringspladsen Eller»knopskydning«med en»fløj«eller bare en»knast«eller både og? Eller - Eller? Der kom også konkrete forslag fra flere medlemmer til gruppen. Der var mange tanker og forslag som bestyrelsen skulle konkretisere, så der var noget at søges byggetilladelse på, og som kunne forelægges til godkendt på en ekstraordinær Generalforsamling og som kunne tilfredsstille vores behov, økonomi samt at det også arkitekttonisk skulle se godt ud på havnen og passe med den eksisterende bebyggelse. Så var der også lige det med Lokalplanen, som vi kom i karambolage med da vi skulle bygge vores nye Miljøstation. Og hvilke krav ville Kommune stille til bygningsreglementet? Kunne klubhuset bygges efter Sommerhus Reglementer? Måtte vi opvarme med El? Knud Hansen holdt et møde med Byggesagsbehandleren i Skive Kommune som var meget velvillige mht. Byggefeltet i Lokalplanen Kortet i Lokalplanen var tilpas upræcis, så det gik lige an. Det var OK med Sommerhus Reglement og El. Men, vi skulle lige spørge Naturstyrelsen om dispensation, der var noget med en strandbeskyttelse linje Man kunne jo komme til at forstyrre en fredelig sæl på fjorden! Knud tog til Ringkøbing Nej! der kunne ikke gives en forhåndstilkendegivelse der skulle sendes en ansøgning. Den 3. juli kom ansøgning om dispensation af sted til Ringkøbing med beskrivelser, billeder og tegninger. Svar tilbage: Tak for ansøgningen, Vi behandler den hurtigst muligt, der er en sagsbehandlingstid på 10 til 12 uger. Den blev der tygget noget på, og der var nogle der rykkede sig i håret, nu ville hele tidsplane skride af h. til. Men som den gode»skriftkloge«anne er, læste hun på Naturbeskyttelses Loven og kom frem til at havne ikke er omfattet af en strandbeskyttelse linje, og når Klubhuset ligger på en havn skal Naturstyrelsen groft sagt»bare blande sig uden om«det meddelte hun Naturstyrelsen selvfølgelig i tilpas ydmyge vendinger En lille uge efter havde de trukket sig ud af sagen. Næste punkt var den ekstraordinære Generalforsamling den 31. august, hvor vi fik stor opbakning til planerne og udformningen af byggeriet og ikke mindst at vi måtte bruge op til kr. af vores»hovedstol«herefter sendte vi byggeriet ud i indbudt Totalentreprise: Oddense Tømrerfirma, v/ Henrik Pedersen Harald Tang ApS Sallingsund Byg v/ Jens Jacobsen 3

4 Den 26. september havde vi så licitation. Stor spænding Kunne budgettet holde? Ja, det mente vi at det kunne Så det var bare med at komme i gang. Sallingsund Byg var billigst og fik overdraget arbejdet og kunne gå i gang medio oktober. Da den endelige byggetilladelse kom, blev det pålagt os at få foretaget jordundersøgelser. Det viser sig, at hele grunden er kortlagt som en V1 grund, så skal det undersøges om der kan ske afdampning af gift fra jorden ind i bygningen. Vi kan roligt trække vejret herinde der blev ikke fundet forurening. Efterfølgende kunne man filosofier lidt over, om ikke det er nok så skadeligt med det der bliver indtaget herinde på anden vis i form af alkoholiske drikke og i gamle dage endda tobak! Med det er en anden historie. En»afdampning undersøgelse«til ca kr. Jamen! Så tager vi da også det med og endda med oprejst pande om end hovedrystende! Så er det nu, at jeg skal sige tak tusind tak til alle der har været involveret i dette byggeri. Lad mig nævne: Erik, Henrik og Kurt, tak til bestyrelsen for byggeudvalg, køkkenudvalg og gulvudvalgt. Til Charlotte og Tina der har taget en tørn i køkkenudvalget det har nok ikke gået stille ad. Og nu truer de os, sammen med Esther, at vil købe os fattig i nyt porcelæn Fra IKEA! Nej! Jeg har ikke glemt Knud Hansen, ham har jeg gemt som»rosinen i pølseenden«lige fra begyndelsen hvor det kom på tale at udvide klubhuset, har du været på banen med skitser og forslag. Nu da der pludselig tilflød os»manna fra himlen«kom der liv i den»gamle cirkushest«. Du har rentegnet, skrevet beskrivelser, holdt møder med kommunen, de»slemme damer«i Ringkøbing, udfærdiget totalentrepriseudbuddet, lavet endelige tegninger, fulgt byggemøderne, ført tilsyn med byggeriet Du har hele tiden været der, har vi nu husket»dette og hint«-»er det det og det nu blevet gjort«kort sagt uden dig havde vi haft svært ved at komme i mål til tiden og vi havde ikke kunnet holde budgettet hvis vi skulle have købt os til din ekspertise.»tak er kun et fattigt ord!«men alligevel Knud Tak! Tak til Sallingsund Byg for et godt, problemløst og pænt arbejde, Der bliver fulgt op på tingene, og mester er selv er på byggepladsen En væsentlig ting! Mangler vi så noget? Ja! det gør der, småting omkring udendørsarealet Noget vi helt sikkert får styr på til vores Fællesarbejdsdag Så er vi også meget klogere på, om det er så stort et problem med vores master, når de skal ned til kranen, som frygtet at nogen. Vi har ikke på forhånd villet købe en masse nye møbler, men vente og se hvor langt pengene rækker og hvor meget vi har plads til og brugt for. Vi leder med»lys og lygte«rundt omkring, der er også meget brugt»magnus Olesen«på markedet, Lidt jysk beskedenhed og snusfornuft nå der også gerne være plads til! Efter et år uden legeplads skulle vi have den op at stå i 2011 Der var vist nok en»pulje«hvor der var penge der kunne bruges til noget så fornuftigt som en lejeplads De kr. som Generalforsamlingen max. havde givet os lov til at bruge på projektet helt tilbage i 2010 rakte jo som en»skrædder et hvis sted«efter en del diskussion om hvor lejepladsen skulle placeres, besluttede vi at placere den midt på odden Hov! Husk nu lige at flagmasten skal kunnen lægges ned! Gyngestativet skal kunne 4

5 afmonteres! Ændring i projektet! To dage før legepladsen skulle sættes op blev jeg gjort opmærksom på, at der skulle søges om byggetilladelse. Da var der allerede gravet ud til»faldesand«en»bagatel«på 8 x 16 m i 30 cm dybde ca. 50 m³ jord, som var blevet»gemt«væk. Udgravningen skulle senere erstattes med lige så meget»faldesand«der næsten er lige så dyrt som guld. Da lukkede vi øjnene søgt om en byggetilladelse og fortsatte arbejdet på forventet»tilgivelse«. Vi har fået»tilgivelsen«i form af en ibrugtagningstilladelse så alt er godt indtil videre håber vi da kr. for gravearbejde og»faldesand« kr. for»inventaret«. I alt kr. + moms Rolig nu! Anne har fået»fisket«alle pengene op af»puljen«med lidt»hiv og sving«. Legepladsen er fuldt og helt finansieret uden om klubbens midler Vi hænger så»bare«på vedligeholdelsen. Hvad enten vi kan lide det eller ej så har»fagre nye tider«indhentet os i form af, PC er, iphons, ipaths, Apps, Hjemmesider,»fjæsbook«og s. Ung såvel som ældre har fået elektronikken i hjemmet eller i lommen. Mere og mere kommunikation foregår elektronisk. Oplysninger skal man selv søge på diverse hjemmesider. Helt naturligt er portoen for breve steget meget med den faldende mængde post. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle nyhedsbreve og lignende i fremtiden vil blive sendt som og blive lagt på vores hjemmeside og nogle eksemplarer lagt i klubhuset hvor man så kan hente dem. Måske med undtagelse af indkaldelsen til Generalforsamling som skal ske skriftligt iflg. vores vedtægter. Hvis klubben ikke har jeres adr. så lad Marianne få den, eller få den rettet hvis ikke den passer mere Det vel lette sekretærens arbejde meget var første år med det nye Servicehus på havnen. Huset er blevet ros af vore gæster. Som bekendt administreres huset af Borgerforeningen. Efter nogle problemer med varmt vand midt i højsæsonen hvor der kom til at flyde med»knoppede ord«har tingen fungeret. Men det bliver ikke lettere af, at der er flere interesser der skal samarbejde om vil bestemme hvordan tingene skal fungere. Men huset er et aktiv for havnen og skal fungere for havnens gæster og brugere. Skive Kommune betaler et stort beløb til driften og Sallingsund Sejlklub bidrager også med et ikke uvæsentlig beløb, så der er mange penge at gøre godt med til driften. På tros af, at vi havde reserveret vores egne badefaciliteter til medlemmerne og»gelejdede«gæsterne over til Servicehuset, kan vi ikke umiddelbart se at vi har haft et mindre forbrug her i klubhuset. Mindre forbruget på rengøringen skylles, at vi stoppede tidligere pga. klubhusbyggeriet. Der er endnu ikke forhandlet om 2012 Hverken økonomi eller hvordan kodesystemet skal fungere Vores udgangspunkt er: Så enkelt og ukompliceret som muligt Det handler om mennesker ikke om teknik og hvem der skal have»æren«af foretagendet! Vi lukkede det»gamle klubhus«med en lille fest for vore trofaste havnefogeder. Havnefogedfesten er en beskeden tak til den store skare af frivillige der tager en tørn med»jagttasken«, hejser flaget, fjerner affald og tager venligt imod alle vores gæstebåde både blev det til i alt iflg. statistikken. Kun overgået i 2006 hvor der var Gennemsnittet de sidste 10 år har været både pr. år. Glyngøre er en populær havn hvor folk føler sig velkommen og godt tilpas. At klubben kan stille et hold frivillige Havefogeder der kan dække hele sæsonen, uden lønnet medhjælp, er meget flot. Tusind Tak til jer alle! Ligeledes stille medlemmerne også op når der kaldes til Fælles Arbejdsdag. Vi får ryddet op og lavet en masse ting af stor og småt, og alle får en hyggelig dag, men vi får også skabt et uvurderligt fællesskab som er vigtigt for vores klub ikke mindst nu men også i fremtiden. Er der nogen der sidder med forslag til noget der bør gøres på vores næste arbejdsdag, så sig det endelig til Henning, så det kan komme med på listen. 5

6 Her skal også lyde en stor tak til»tordenskjolds Soldater«der stillede op sidste weekend og fik gjort klubhuset beboeligt igen. Tusind Tak til jer alle. Også en stor tak til vore Broformænd der igennem sæsonen holder øje med og retter stort og småt Tusind Tak. Også tak for at I nok tager en sæson mere! Der har været en del snak om at der er dårlig belysning på den lave vest bro. Belysningen sidder oppe på granitten mere eller mindre dækket af hyben. Vi vil undersøge om, der er mulighed for at ændre lampernes placering på standerne eller måske få en anden spredning af lyset. At flytte belysningen ned på broerne er ikke muligt da den jo tit er oversvømmet. Vi undersøger mulighederne Gode ideer og forslag modtages? Pladser i havnen På en eller anden måde fornemmer jeg, at der ikke er så stor et»run«på pladserne som der har været. Ingen på listen til de små 2 3 meters pladser, der er endda en ledig 3 m plads. 1 på ventelisten til en 3,5 m plads. 1 på ventelisten til en 4,0 m plads 2 på ventelisten til en 4,5 m plads, heraf en båd over 15 m lang 1 på ventelisten til en 5.5 m plads, båden er 14 m lang Der bliver et par både der ikke kommer i vandet i år, så et par af de store både fra ventelisten kan måske tilgodeses på lejebasis i ét år. Bestyrelsen har drøftet om der evt. ude ved ydermolen kunne etableres en ekstra plads med en flydebro langs stenene. Men vi er gået fra det igen, da det vil være meget kompliceret at få en flydebro gjort fast langs stenmolen ikke mindst med skiftende vandstande også ind- og udsejlingsforholdene vil være problematiske. Det er også problematisk at fortøjer langskibs. Nok er der dybt vand derude, men der er også mange sten. For slet ikke at tale om omkostningerne ved at etablere én plads. Da sejlersæsonen var ved at gå på hæld, havde vi traditionen tro en»fællestur«. Vi kom endda ud at sejle med frokost i en kendt nabohavn. Festen sluttede under primitive forhold i Masteskuret, med det sædvanlige kaos, dygtigt ledet af Charlotte og René. Da»Fiskerne fra Lyø«Optrådte med deres første og uigenkaldelige sidste show, var der ikke et øje tørt. Mon vi vil kunne holde en»fællestur«her i huset med den samme løssluppenhed Det må komme an på en prøve. Medens vores klubhus har været under ombygning har vi nydt gæstfrihed i Borgerforeningens Kassehus. Her spiste og hygge vi os, da vi tog bådene på land. Til vores uformelle nytårskomsammen Nytårskur om man vil hvor vi var over 50 medlemmer samlet, var vi også velkomne i Kassehuset Stor tak for det til Borgerforeningen. Borgenforeningen og»liv På Havnen«er meget aktive omkring ar få flere turister til Glyngøre. Det har givet meget snak omkring at få nogle Autocamperpladser etableret på havnen. Men belært at hvordan man let kommer i konflikt med f.eks. Lokalplaner er der nu gået en ansøgning til Kommunen om tilladelse til at etablere 4 5 autocamperpladser på de parkeringspladser der ligger langs volden over for petanque-banen uden for Sejlklubbens område. Status d.d. er, jeg citerer:»det forventes, at sagen vil blive behandlet på teknisk udvalgsmøde 3. april Det kan være, at sagen skal videre i systemet til behandling i økonomiudvalg eller byråd. Det kan derfor ikke sige, hvornår der kan forvendte et svar«. Jeg kunne tilføje Helt sikkert også ud i nabohøring. 6

7 Hvis / når ansøgningen gå igennem skal vi sørge for strøm til pladsen, det er lo lige i nærheden og så foretage billetteringen. Som et af vores medlemmer klogt sagde engang Og det gentager jeg gerne:»de holder der s gu alligevel, så de kan ligeså godt blive»pelset«salling Aqua park kunne der tales meget om, men det hele er beskrevet meget udførligt på hjemmesiden: Tidsplanerne for projekterne skal man ikke fæstne for meget tillid til. Meget kort går det ud på at der skal etableres: Salling Dykker Park: En dykkerpark der tænkes anlagt under vandet på vest-siden at odden, fordi vi har noget de ikke har i Skive og ret mange andre steder i fjorden nemlig dybt vand op til 24 m. Der tales om en sænket færge, en sænket mindre fiskekutter, kampvogn, kunstige grotter og en orienteringsbane m.m. Man taler om ca. 3 mio. kr. Dette projekt kan køre uafhængigt af det øvrige. Status på projektet: Alle tilladelser skulle være i hus. Den første mio. kr. skulle være skaffet. Havneudvidelse med ca. 50 pladser NØ for nuværende havn, med indsejling langs indersiden af vores ydermole. Samt et maritimt oplevelsescenter med fjordbad. Status på projektet: Der skal udarbejdes et Kommuneplantillæg og en Lokalplan for udvidelsen. Her skal Teknisk Forvaltning i dialog med både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, hvor alle planmæssige spørgsmål skal afklares - herunder planens virkning for miljøet, dvs. en VVM redegørelse hvor forholdet til strandbeskyttelsen m.v. skal indgå i vurderingen. Herefter kommer byggetilladelser og klapningstilladelse m.v. Så er der hele spørgsmålet om økonomien mange mio. kr. Her er der intet konkret endnu Der»higes og søges i tykke fonde«. Den holdning bestyrelsen har givet udtryk for er, at Sallingsund Sejlklub ikke økonomisk kan bevæge os ud i at bygge og uddybe et stort nyt havnebassin. Men er der etableret en råhavnen, kan vi ikke afvise, at Sejlklubben vil kan gå ind og»møblere«havnen med broer og pæle i takt med at pladserne kan sælges og så administrere disse pladser. Det har vi gjort før, og det er vi gode til. Selv om der er andre der har mere forstand på kapsejlads end jeg, vil jeg dog gerne nævne, at onsdagssejladserne har været afholdt i samarbejde med Morsø Sejlklub. Der har deltaget i alt 18 både heraf var de 8 fra Sallingsund Sejlklub. Der blev gennemført 14 sejladser. Af de 3 første både var de 2 fra Sallingsund sejlklub incl. førstepladsen. Tillykke med det! Team FREDSØ med Carsten Andersen, Claus Bodilsen og Jesper Toft var til DM for bådtypen Cb66 som blev afholdt sammen med Aarhus Festuge Cup Der var nok mere sport og sejlads end festuge for Team FREDSØ de slutte med bronze-pladsen. Jeg skal da lige nævne at Danmarksmesteren blev den dobbelte OL-deltager Anders Nyholm. En flot placering i et så stærkt felt. Tillykke! Fra sædvanlig upålidelig kilde har jeg hørt, at vi også har haft en folkebåd med til DM i Sundby Sejlforening Med sædvanlig beskedenhed, udtaler den høje skipper: Der er vigtigere at deltage end at vinde! Stor respekt herfra! Jeg har gemt det bedste til sidst: Det har været en forrygende sæson for vores Anne Mette Laugesen i hendes Zoom 8 jolle: 7

8 Bronze ved EM Guld ved Nordisk Mesterskab for hold Guld ved Nordisk Mesterskab individuelt Guld ved DM Årets Idrætsnavn Morsø Folkeblad Svært at få armene ned Stort tillykke! Stor respekt for det træningsarbejde som Anne Mette og hendes forældre lægge i sejlsporten, både sommer og vinter. Samtidig med at hun skal passe gymnasiet Det kommer ikke af sig selv. Vel er det vigtigt, at vi viser standeren på kapsejladsbanen, men en anden og vigtig del af sejlsporten er også tursejladsen, at vi kommer rundt og viser standeren og møder»elementernes rasen«og andre sejlere, hvad enten der er på vore dejlige Limfjord, på»de Syv Have«eller i vores nabolande, Ja, helt til Skotland har vi vist standeren! Lad os ønske hinanden en god sommer og en sikker sejlads i Har jeg glem noget ja sikkert men så må vi tage det senere. Og til allersidst: Tak til bestyrelsen Tak for jeres positive engagement til tingene Tak for jeres gode indspark Tak for jeres arbejdsindsats hver især Tak for et godt samarbejde Det sidste her er ikke mindst vigtigt, at vi kan tale pænt til hinanden og kan have det hyggeligt sammen. Også tak til vores suppleant - Ole Kobæk! Der holder det»blå Flag«Højt og os andre i ørene! Til allersidst: En særlig tak til dig Esther for din indsats her i bestyrelsen. Du har her på sidste trin af falderebet ønsket at stoppe i bestyrelsen, som du siger: Da du bor lang fra Glyngøre er det svært for dig at have fingeren på pulsen og at skabe de kontakter der er nødvendig for at få Ungdomsafdelingen rigtigt på banen. Og pga. dit arbejde er det ofte svært at være her til træningsaftnerne. Du var den første kvinde i bestyrelsen i denne omgang, du har troligt overhørt alle mine foredrag om Profeten Paulus og»alle hans gerninger og alt hans væsen«, og kæmpet en brav kamp på dit køns vegne Se bare hvad det har ført til! Vi tager din beslutning til efterretning med beklagelse, men har forståelse herfor, selv om det bringer os ned på hælene Tak til dig Esther. 3. Anne Sieg fremlagde regnskab og budget begge blev godkendt Bestyrelsen opfordres dog til at kigge på regnskabs principperne, så afskrivninger udskilles og ikke står som en udgifts post under havnens drift, da dette gør det sværere at gennemskue resultatet på havnens drift. 4. Behandling af indkomne forslag: Forslaget fremsendt af Kurt Jensen og Poul Erik Brøndum omkring mulighed for leje af klubhuset til private fester blev trukket tilbage, da det blev oplyst, at sejlklubben mister lokaletilskud, hvis klubhuset udlejes til medlemmers private fester. 8

9 5. Kontingent til klubben er uændret for Bestyrelsen kigger på evt fornyelse af klub kontingentets form til 2013 da især indtægterne fra ægtefælle medlemskab går fuldt ud til at dække diverse medlemskaber i DS, tursejler mm hvor der afregnes pr aktive medlem af klubben. Lejeprisen er pr dd forhøjet fra 250 til 300 kr pr meter bådplads, grundet stigende udgifter til vedligeholdelse af havnen. 6. Anne Sieg modtog genvalg som kasserer 7. Hans Jørgen Pedersen blev genvalgt til husudvalget Niels-Ulrich Barslev blev valgt til ungdomsudvalget 8. Ole Kobæk genvalgt som suppleant 9. Som revisorer blev Jørgen Carlsen genvalgt og Peter Gravesen valgt revisorsuppleant er forsat Leif Johannsen 10. EVT: Mette Møller fra Plumcake efterlyste bedre mulighed for at komme af med affald i højsæsonen, hvilket især er et problem ved gæstepladserne langs midtermolen. Sejlklubbens medlemmer og gæstesejlere henvises til at bruge klubbens miljøstation, hvor det er muligt at komme af med al form for affald. Manglende aflåsning af baderummene i klubhuset bevirker at gæstesejlere bruger klubbens baderum og ikke dem i servicebygningen. Dette giver klubben ekstra udgifter til varmt vand og rengøring. Der blev bla foreslået kodelås på dørene til baderummene. I første omgang bliver der lavet bedre ventilation til baderummene, så det ikke er nødvendigt at lade dørene stå åbne for udluftning, når klubbens medlemmer har været i bad. Niels-Ulrich Barslev informerede om klubbens deltagelse i onsdags sejladserne. Charlotte og Rene informerede om søsætnings- / indvielses festen. Generalforsamlingen sluttede af med hygge og sandwich i de dejlige nye lokaler 9

10 Nyt fra bestyrelsen Båd isætning: Lørdag den 21. april 2012 kl. 8:00. I forbindelse med båd isætningen skal opmærksomheden henledes på følgende: Betaling på 400 kr. skal foretages i klubhuset senest kl. 13:00. Klubstandere sælges samme dag til 50 kr. Parkering på parkeringspladsen ved klubhuset er forbudt. Både på vogne bliver isat mellem den øvrige isætning. Den enkelte bådstativ ejer har ansvaret for at flytte sit stativ om bag ved masteskuret inden lørdag aften. Alle stativer skal være mærket med navn. Vogne og stativer og andet grej, der ikke er i brug, skal fjernes fra pladsen. Arbejdsdag: Lørdag den 28. april 2012 kl. 8:00 Vi har igen i år forskellige opgaver i forbindelse med vores fælles arbejdsdag på havnen. Mød op og deltag i de mange spændende opgaver, og få del i en dejlig dag sammen med klubkammerater med mulighed for at lære nye mennesker at kende. Opmærksomheden henledes på, at det er en forpligtigelse at deltage. Pladsfordeling: For sæson 2012 er i fuld gang. Der er mangel på pladser, og såfremt du allerede nu ved, at du ikke vil anvende din plads i år, så ring til pladsfordeler Arne Larsen på tlf eller Frihavnsmærker: Kan afhentes både ved søsætning og arbejds-weekenden. Henvendelse i klubhuset eller Hans Jørgen Pedersen. Nye standere kan købes ved samme lejlighed, pris 50 kr. 10

11 Igen i år er der udnævnt bro formænd: Bro formænd. Bro A-A: Bro A-B: Bro C-D: Bro F: Bro G: Ernst Jensen (LEAN) Finn Christensen (SIV) Olavur Poulsen (DINETH) Peter Buhl Gregersen (MARIA) Kaj Kristensen (VIBEN) Elmålere Bådejere der har en fast ledning i land skal være på koblet en elmåler til afregning af forbruget. Målerne udleveres ved båd isætningen og afleveres/aflæses igen ved båd optagning Bådejerne vil derefter få tilsendt en regning på forbruget minus 50 KW. Udlevering/aflevering og registreringen af aflæsningen varetages af Hans Jørgen Pedersen. Navn og hjemsted. Alle både med fast plads i Sallingsund Sejlklub skal være forsynet med navn og hjemsted samt så vidt muligt klubstander. Betaling af kontingent og pladsleje. Som de fleste ved, er vi tilmeldt betalingsservice for at gøre indbetaling af kontingent og pladsleje nemmere. Vi vil derfor anbefale, at medlemmerne bruger betalingsservice, når der indbetales kontingent og pladsleje til klubben. Har du spørgsmål til, hvordan man tilmelder sig, vil dit pengeinstitut være behjælpeligt hermed. 11

12 Kommende arrangementer: Lørdag d. 21. april Lørdag d. 28. april Søsætning kl 8.00 Arbejdslørdag samt indvielses- / søsætnings fest i klubhuset indbydelse udsendes senere Fredag d. 11. maj Åbent hus kl offentligt arrangement i klubhuset mere information følger snarest Lørdag d. 23. juni Sankt Hans aften - grillen tændes kl Vejrstation på hjemmesiden Klubben har fået installeret ny vejrstation til brug for klubbens medlemmer og til kapsejladklubbens hjemmeside ser, Nu kan vejret i Glyngøre følges hjemmefra via - bare klik på ikonet og du kan se aktuelle vejr og vind på havnen. Hjertestarter på havnen Der er opsat Hjertestarter i servicebygning på havnen ved siden af Cafeen hjertestarteogså uden kode til ren er opsat til venstre indenfor døren, så alle kan komme til den bygningen. 12

13 Bestyrelsen Formand Arne Larsen / Kasserer Anne Sieg / Sekretær Marianne Madsen / Aktivitetsudvalg Rene Knudsen / Klubhusudvalget Hans Jørgen Pedersen / Ungdomsudvalget Niels-Ulrich Barslev Havneudvalget Henning Pedersen / Miljø/Suppleant Ole Kobæk / Da al information fra bestyrelsen fremover kun vil blive udsendt på mail og på klubbens hjemmeside samt lagt som kopier i klubhuset, så kan du sende din mail adresse eller få den opdateret hos sekretær Marianne Madsen på mail: Foto, sjove artikler mm til nyhedsbrevet modtages året rundt, bare send det til sekretæren i et brev eller på mail. 13

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 12. marts 2011 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013 Referat fra generalforsamlingen 9. marts

Nyhedsbrev marts 2013 Referat fra generalforsamlingen 9. marts Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2013 Referat fra generalforsamlingen 9. marts Referat fra klubbens Generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt op i klubhuset. 1.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere