KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske"

Transkript

1 KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009

2 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats bærer frugt... side 2 Sanne og Søren kæmper for kærligheden... side 4 KRIS Århus, Midt- og Vestjylland... side 6 KRIS Hellerup, Næstved, Ålborg... side 7 Ny film på vej. KRIS fik amerikansk pris... side 8 Bag om KRIS... side 9 KRIS bygger mennesker op. Fx Peter... side 10 Materialer... side 12 Fandt sig selv. Interview... side 13 Pioner takker af... side 14 Årsberetning 2009 Udgivet af KRIS juni 2010 Kristen rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Fredens Torv 2, 8000 Århus C Tlf Landsleder: Vibeke Møller. Fra 1.juni 2010: Gitte Lykke. Formand: Mogens Svendsen, tlf Tekst og idé: Hanne Baltzer, Baltzers bureau Layout: Videbæk Bogtrykkeri Tryk: Videbæk Bogtrykkeri De store overskrifter i 2009 har i høj grad været præget af de beskyldninger, der har været fremført mod den romersk katolske kirkes lederskab for at huse pædofile misbrugere af børn i stor stil. I KRIS har vi mærket dønningerne gennem de mange spørgsmål om misbrug af børn i kirkeligt regi, som også har været rettet til os. Det er kun godt og gavnligt, hvis der kan komme lys på alle de begivenheder, hvor mennesker med ansvar for børn i kirkeligt arbejde har udøvet forbrydelser, som de må bære konsekvenserne af. Vi bør i den forbindelse aldrig lægge skjul på, at Gud afskyr enhver form for seksuelt misbrug. Og han lover at gengælde enhver synd, der er begået mod børn på en langt mere alvorlig måde, end de fleste forestiller sig. For os må det stå helt klart, at seksuelle krænkelser af børn forvrænger barnets forståelse og formål med sex. Dermed ødelægges også den meget fint afstemte følelsesmæssige og sociale proces, som et barn naturligt bør modnes til i sin seksuelle udvikling. Gør op med fortidens spøgelser Efter gennem mange år at have taget del i arbejdet med at hjælpe ofre for seksuelt misbrug, er det ikke overraskende at erfare, at mange krænkere selv er blevet misbrugt. Der- Sponsor: for er det vigtigt, at den onde cirkel brydes i tide. I KRIS har vi til stadighed mulighed for at gøre en forskel, når vi rækker ud for at hjælpe flest mulige. Vi har igen oplevet en støt stigning i antallet af henvendelser, hvor mennesker ønsker hjælp til at gøre op med fortidens seksuelle spøgelser. Mange har lidt i årevis i stilhed, indtil de har måttet se i øjnene, at der nødvendigvis må gøres noget ved deres situation. Det Mange har lidt i årevis i stilhed, indtil de har måttet se i øjnene, at de var ude af stand til at bære byrden og pinen alene. Derfor måtte de nu tage hånd om smerten. Turde leve i nuet og dele med dem, som tør være der sammen med dem i deres nød. har nemlig vist sig, at de var ude af stand til at bære byrden og pinen alene. Derfor måtte de nu tage hånd om smerten. Turde leve i nuet og dele med dem, som tør være der sammen med dem i deres nød. Dele et stykke lidelsesfyldt byrde med et andet menneske. Først da, når offeret vælger at tage kampen op i en livslang befrielsesproces, forvandles hun/han til en overlever. Sat fri Netop fordi mange af de misbrugte oplevede, at nogle krænkere var kendte medlemmer af kirken, mistede ofrene tilliden til en gud, som de troede, skulle have givet dem tryghed og kærlighed, men som de følte var ligeglad med deres lidelse, når han kunne tillade voksne at misbruge børn. Og i protest vendte børn Gud ryggen. Første da de langt senere som voksne mødte nogen, der tog dem alvorligt, dæmrede det for dem, hvor ødelæggende det var, når gemene forbrydere kom til at overskygge både Gud og de mennesker, som stadig er troværdige. Gennem dyb erkendelse af sandheden blev ofre gjort duelige til at blive overlevere, så løgnen mistede sin magt over dem. Stor søgning Vi må konstatere at tilgangen til rådgivning har været meget ujævnt fordelt. Vi har set stor søgning i København og på Sjælland. Desuden har vi set en meget stor øgning i Midt og Vestjylland. Hvis ikke der kommer en tilgang af nye terapeuter til det område ret snart, må vi døje med ventelister fremover. Men vi har en tro på, at tingene lægger sig til rette, så vi ikke skal komme til at arbejde forgæves. Taknemlighed og trofast indsats Vi er dybt taknemlige over, at så mange mennesker har givet vidnesbyrd om, hvor opmuntrende det har været at opleve markante forbedringer i deres livskvalitet efter at have modtaget rådgivning gennem KRIS. Det har været særdeles livsbekræftende at opleve pårørendegrupper, som gennem både individuel sjælesorg og rådgivning i fællesskab har fået fornyet håb og tro på, at det nytter at kæmpe for familiens overlevelse. Havde vi ikke haft så gode og velkvalificerede medarbejdere i KRIS, både ansatte og frivillige, havde vi aldrig nået den stærke genoprettelse og lægedom i skaren af klienter, som har søgt hjælp hos os. Vi er dem stor tak skyldig for den fine og trofaste indsats, de har øvet. Bønnen skal vi ikke glemme. Den nød, vi har for andre mennesker, der er lagt på vore hjerter, er født af Gud selv. Det er ikke noget, vi taler store ord om, men noget der går som en dyb kærlighedsstrøm gennem enhver, der har lidenskab for Kristus. Det giver åndelig lægedom i et omfang, de færreste fatter. Guds fred og alt godt. 2 3

3 Sanne og Søren kæmper for kærligheden Søren er uden tvivl forelsket i sin hustru, som han har været gift med i 19 år. På mange måder beundrer han Sannes måde at være på, hendes evner, hendes sikre bedømmelse af forskellige ting og hendes omsorg for ham. Da de i sin tid mødte hinanden, gik der ikke lang tid, før de var både forlovet og gift, og siden fik de fire børn, hvor af det ene blev handicappet som lille. Dengang kendte de ikke til spøgelser i ægteskabet, men dem mødte de, da de fandt ud af, at hustruen i sin barndom blev seksuelt misbrugt. Pludselig faldt en masse hvorfor er og frustrationer på plads. Spøgelserne fik en årsag. Hans hustru kan ikke huske misbruget, men hendes krop husker. Og det har givet samlivet og kærligheden en overlevelsestur af dimensioner. Forventninger, krav om bekræftelse og uopfyldte behov står ofte i kø uden at blive opfyldt. Som en anden planet At være gift med en seksuelt misbrugt er som at gifte sig med en fra en helt anden kultur. Der er så meget, man skal være opmærksom på og vide for at prøve at forstå den anden. Og så er der alt det, man slet ikke opdager foregår, siger Søren. Det var et stort chok at få det at vide. Da Sanne betroede sig til en anden pige i hendes familie, fortalte hun, at hun også havde været udsat for overgreb af den samme slægtning. Pludselig kunne Sanne forstå mere om, hvorfor hun havde det, som hun har det. Følgevirkningerne er mange. Sanne sover dårligt, har mange spændinger i kroppen, magter ikke et fuldtidsjob og har ikke de kræfter andre i 30 erne har. Samlivet er ofte på standby, og det er noget af det, hendes mand prøver at vænne sig til. Han ved dog også, at nænsomhed og omsorg, tid sammen og ro er vigtige ingredienser i deres dagligdag. Han prøver at give hende plads, og sammen bruger de tid på en af deres store interesser: Bøger. Og de snakker meget. Prøver at forstå, hvordan den anden bedst føler sig elsket, selv om nogle dage uden tvivl går lettere end andre. Han kæmper dagligt og kalder det stenhårdt, og synes, han kan plages af onde tanker, der bringer hans humør under nulpunktet. En gang om måneden er børnene i aflastning, og det er en weekend, der står Sanne & Søren på. Da prøver de at gøre nogle ting sammen, som de begge kan lide. Åbenhed, tryghed og omsorg for den anden er nøgleord. Mandede sig op og fik mere selvværd Samtidig har Søren også ting med fra sin barndom, som trænger til at blive bearbejdet, men der gik lang tid, før han erkendte nødvendigheden af, at han også måtte i terapi. For især at lære at elske sig selv, stå på egne ben og prøve at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre. Desuden mente han ikke, han var god nok som kristen mand. Og det har han fået hjælp af KRIS til at arbejde sig igennem, og i dag fylder den personlige tro meget, og bibelen som lydbog er lyttet til mere end en gang. Noget af det vanskeligste i mit liv har til dato været at hanke op i mig selv og erkende, at jeg selv havde brug for hjælp og også havde et ansvar for vores familie. Men det har været så godt for os. Da jeg erkendte, at det ikke kun var Sanne, der havde brug for terapien, sagde jeg også samtidig tydeligt, at jeg ville gøre alt det, jeg kunne for at kæmpe for kærligheden. Vi vil hinanden. Og det har vi villet den største del af tiden. Det løfte, vi gav hinanden i sin tid, vil vi holde. (Sanne og Søren er ikke parrets rigtige navne) 4 5 Af Hanne Baltzer Søren har ofte været frustreret og haft svært ved at holde det ud. For nylig kom han med i en mandegruppe i KRIS regi, hvor de er fire mænd, som alle er gift med seksuelt misbrugte kvinder. Han er glad for at komme i gruppen, for de ved, hvad han snakker om. De kender fx frustrationen fra sig selv, og det giver basis for gode snakke om liv og parforhold, og om hvor vigtigt det er at kæmpe for sin hustru. Hvor findes seksuelt misbrug? Misbrug finder sted i: Dårligt fungerende familier og systemer Børns nære relationer Alle sociale lag i samfundet Alle miljøer, også kirkelige Følger af seksuelt misbrug Generel oplevelse af: Mindreværd, skam, skyld, frygt Mistillid Undertrykt vrede, bitterhed, had Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Dårlig kropsbevidsthed Manglende forståelse for kroppens funktioner Manglende personlige grænser Sociale problemer Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige.

4 KRIS ÅRHUS KRIS Hellerup KRIS NÆSTVED KRIS Ålborg Fredens Torv 2 er rammen om samtaler og terapi, der flytter menneskers liv i nye retninger. I 2009 havde KRIS i Århus 27 parsamtaler og 163 enkelte samtaler. To medarbejdere var på lønningslisten i 2009: landsleder Vibeke Møller og sekretær Jette Friis Jacobsen. Desuden er der ni frivillige medarbejdere. Fra 1. juni 2010 fratræder Vibeke Møller, og som frivillig medarbejder er Gitte Lykke konstitueret som ny landsleder. KRIS Midt- og Vestjylland Vi ser en meget stor øgning af klienter i Midt- og Vestjylland, og der er snart brug for en tilgang af nye terapeuter. I 2009 havde vi 140 rådgivninger, og Vibeke Møller har haft 60 samtaler i lokalerne i Herning. Desuden har der været 30 støttegruppe timer med kvinder. Områdeleder Helene Svendsen er ansat en dag om ugen til administrativt arbejde fra maj måned. I efteråret 2009 har vi gjort forarbejdet og planlagt et kursus for dem, der ønsker at I 2009 blev der holdt en rosengudstjeneste i Sct. Pauls Kirke. Etta Cameron gav koncert til fordel for KRIS. Synlighedsdag Medarbejderpleje: Hver måned er der medarbejdermøde og supervision for alle medarbejdere i Århus afdelingen. Fem kvinder deltog i støttegruppe hver onsdag. Medarbejderne undervises regelmæssigt. blive bedre til at lytte til og forstå deres medmennesker.»er du parat til at låne dit øre ud?«, hedder det. Vi har sendt invitationer ud til en del kirker i området, da vi mener, at den undervisning, vi giver vore bisiddere, også kan komme andre, der sidder i sjælesorgsarbejde, til gavn. Det har givet en god og positiv kontakt til flere kirker. Kurset startede op i april Vi fik startet en gruppe op for pårørende mænd gift med seksuelt misbrugte kvinder. Oase midt i Århus Som et nyt initiativ er der hver mandag fra kl værested på Fredens Torv 2, hvor alle er velkomne til at kigge forbi. Det er ganske uforpligtende samvær, og der er kaffe og te på kanden. Et fristed og en oase, hvor man kan hygge sig og snakke. Du er velkommen til at ringe på og høre nærmere, men det er ikke et must! Gruppen er blandet i alder, og der er forskel på, hvor længe de har været i parforhold. Det giver en god dynamik i gruppen. I 2009 kørte der en støttegruppe ledet af socialrådgiver Inger Andersen. To gange om måneden var der medarbejdermøder, hvor der den ene gang var supervision og den anden undervisning. Det var andet år med sjælesørgeruddannelsen, hvor 18 deltog, og flere af kursisterne efterfølgende kom med i KRIS arbejdet, og tre gik i gang med terapeutuddannelse i Isarpac regi. Synlighedsdagen den 19/ blev åbnet af Marianne Jelved, og den var velbesøgt og tankevækkende med flere indslag. Et af dem drejede sig om gennemgang af et fireårigt terapiforløb, hvor klient og terapeut Inger Andersen gennemgik forløbet for åbent tæppe. Hensigten var bl.a. at vise, at hos KRIS får klienterne en god, gedigen og genkendelig terapi. Det er både kvinder, mænd og par, der går til samtaler hos KRIS, dog flest kvinder. Løbende kunstudstillinger Inger Andersen fratrådte 1. marts 2010 efter 17 års stort arbejde i KRIS. 7 år som frivillig og 10 år som områdeleder af KRIS Sjælland. Områdeleder er cand.psych.aut. Marian Bridget Connolly. KRIS fik nye frivillige, efter de havde deltaget i sjælesørgeruddannelse. Rosengudstjeneste i Næstved, hvor roser symboliserede Jesu blod, og liljer symboliserede renhed og skønhed. En gudstjeneste med budskab. Frelsens Hær afholdt et Esther-arrangement for kvinder fra det lokale krisecenter. En tid med massage for krop og sjæl, hvor den enkelte skulle prøve at finde selvværdet og slippe offerrollen. KRIS underviste. I samarbejde med Frelsens Hærs krisecenter i Næstved blev der nedsat en krisecentergruppe for kvinder, som Marian Bridget Connolly var leder og underviser af. I alt blev det til 60 timers samvær. KRIS Næstved flyttede i nye lokaler. Marian Bridget Connolly sluttede som områdeleder i Næstved i december Ny områdeleder i Næstved er cand.pæd.psych. Tove Larsen. I Hellerup og Næstved blev der i 2009 holdt 435 individuelle samtaler med klienter KRIS Ålborg flyttede i egne lokaler i 2009, hvor der er løbende er holdt samtaler med klienter. Lokalerne har også været brugt til støttegruppens møder hver 14. dag. Her har relationer været hovedemnet for mange intense snakke blandt de syv medlemmer af støttegruppen. KRIS Ålborg KRIS Næstved KRIS - kursus i aktiv lytning 12 deltog i Århus Ønsker du at blive bedre til at relatere til og forstå dine medmennesker? Har du et ønske om at dygtiggøre dig som sjælesørger? - og senere eventuelt at tage en professionel uddannelse indenfor terapi? Ønsker du personlig udvikling? De udfordringer valgte 12 kursister at tage i mod. Underviser var Torsten Hartvig Pedersen, psykoterapeut i KRIS Århus. Der blev undervist 14 timer i aktiv lytning, der giver en indføring i den teologiske og psykologiske viden bag hjælp, samt træning af lyttefærdigheder og relationsbygning. Kurset hjælper dig også til bedre at sætte rimelige og nødvendige grænser i relationer. Færdighederne fra kurset vil være dig til hjælp i familie, i venskaber, på arbejdet og i menigheden, herunder bl.a. i sjælesorg. Kurset vil senere blive fulgt op af et kursus med emner som: Etik, sorg, krise, egenomsorg, tilgivelse, skam, dysfunktionelle familiesystemer, følger af overgreb (følelsesmæssigt, seksuelt, fysisk og åndeligt). Kursister i Hellerup KRIS Hellerup 6 7

5 Opslagstavlen Etta havde modet og viljen til at være protektor for KRIS Film De første optagelser til den kommende film om»den tavse smerte«blev lavet i Filmen forventes færdig i Her på billedet er det en mor og datter, der medvirker. Mediekonsulent Ole Blume står for produktionen. kris modtog amerikansk pris KRIS modtog prisen AWC Philantropy Award 2009 af American Women s Club In Denmark. Prisen er på kr. til undervisningsudstyr, som nu bruges flittigt af KRISmedarbejderne. Det er med sorg, at vi i KRIS erfarede, at Etta Cameron sov hen den 4. marts Hun blev 70 år. Hun har levet et omtumlet liv, men også modtaget megen glæde, som hun gavmildt har givet videre til mange mennesker. Etta Cameron har i nogle år været protektor for KRIS, hvilket KRIS er meget taknemmelig for. Det kræver nemlig et særligt mod som sanger og offentlig person at stille sig i spidsen for en forening som KRIS. Etta Cameron havde både modet og viljen. Som protektor hjalp Etta Cameron KRIS med en støttekoncert i april 2009 i Skt. Pouls kirke i Århus. Hendes sange og varme nærvær gjorde et stort indtryk på tilhørerne. Hun gav hånd til alle, mens hun samtidig velsignede hver enkelt med ordene God bless you. Mange blev så rørt, at de fældede tårer. Etta Cameron i et interview til KRIS årsberetningen sidste år Det er nemt at identificere sig med de mennesker, KRIS arbejder med, for jeg har jo været der selv for mange år siden. Jeg har følt på min krop, hvordan det er at blive misbrugt som barn og være undertrykt som kvinde. Vi skal se den bagage, vi har med i øjnene. Ikke fornægte den. Kun på den måde kommer jeg videre i mit liv, lærer mere om mit potentiale. Intet er jo lettere end at gemme sig og spille en helt anden person end den, man i virkeligheden er, fordi det er mere bekvemt end sandheden. Reaktioner på seksuelle overgreb kan betegnes som PTSD, post traumatisk stress. Begrebet bruges ellers ofte om en reaktion på et voldsomt traume eller overgreb - krig, naturkatastrofer eller skibsforlis: - I Vietnam oplevede de soldater, der havde skudt folk, set deres kammerater dø og blive tortureret, billederne køre igen og igen. Billederne invaderede dem konstant. Det er det samme, der sker efter seksuelle overgreb, hvor billederne invaderer folk konstant. Der er ikke fred i hovedet, samtidig med at kroppen reagerer, for når du får de billeder, bliver du angst igen. Du er hele tiden oppe på dupperne og vil passe på dig selv. Du er hele tiden nødt til at beskytte dig selv, fordi nu sker det nok igen. Du har svært ved at sove. Man kan blive så invalideret af PTSD, at man ikke kan arbejde, fordi kroppen er så ødelagt og lader sig påvirke af det, som sker. Godt 80% af alle, der har været udsat for seksuelle overgreb, har PTSD i større eller mindre grad. Bestyrelse 2009 Formand Mogens Svendsen, næstformand Kristian Larsen, Vibeke Møller, Torsten Hartvig Pedersen og Sonja Jensen. Økonomi I 2009 fik KRIS tilskud fra Socialministeriet, Tilskudssekretariatet, Århus Kommune, Ålborg Kommune og Gentofte Kommune. For økonomiske nøgletal se årsregnskabet på www. kris-dk.dk 8 9

6 KRIS bygger mennesker op igen Af Hanne Baltzer Den 38-årige mand, jeg taler med, har gået til samtaler hos KRIS de seneste tre år. Han vil være anonym, men kaldes her Peter. Peter er gift og har en lille søn. Også hans hustru har mærket, at der er sket meget med ham på det sidste. Han er på vej til at tage ansvar for eget liv og finde værdi som et helt menneske. Som Peter. Dag for dag har Peter fået det bedre og efterhånden forstået, at han er unik, enestående og elsket af Gud. Fra han var 8 til han var 10 år, blev han seksuelt misbrugt, og han følte sig beskidt, syndig og uden synderlig værdi; han fortalte sine forældre om det seksuelle misbrug, men de reagerede ikke. Med en meget dominerende far var han vant til at føje sig, og selv kalder han sig ikke stærk psykisk og jeg har altid gjort, hvad andre ville have og måske mere til. Sådan er det ikke i samme grad længere. Færre anfald Da han opsøgte KRIS, havde han gået hos flere psykologer, uden at det gav ham den store ændring af sjæl og sind, og han følte, han sad uhjælpeligt fast. Dengang fik han ofte flash backs, som en film der kører i hovedet på ham, hvor han bliver misbrugt. Hele hans fysik reagerer, kroppen ryster, og han er i panik. I dag ved han, hvordan han kan takle det, for hos KRIS har han fået forskellige værktøjer. Et af de stærkeste er, ifølge Peter, bøn. Som kristen kendte han da nok sit fadervor, men først de seneste år har han forstået, hvor meget kraft der er i bønnen. Når et flash back er på vej, beder han. Det hjælper, og han får bønnesvar prompte, kroppen falder til ro, filmen stopper, og anfaldene er da heller ikke så hyppige længere. Tidligere kunne han heller ikke gå i butikker, fordi billeder af pornobladene i øjenhøjde sendte ham tilbage til barndommens misbrug. I dag køber han ind igen, og det er bestemt en hjælp for hans hustru. Ekspertise og nænsomhed KRIS har en ekspertise i at vide meget om seksuelt misbrugte og hvilke ting, der skal til for at hjælpe os. Terapeuten vidste præcis, hvad der skulle spørges til uden at presse mig for meget. Og det mest svære at fortælle om, tog det år at få mod til at sige, siger han. I dag er han færdig med de faste samtaler, men han er ikke i tvivl om, at de ar, han har på sjælen efter de seksuelle overgreb, kræver livslang bearbejdning. Nogle ting tager bare år at tale om. Og endnu længere tid at ændre. Kan nu sige fra Tidligere sagde han ja og amen, når folk ville have ham til noget. Han havde ingen personlig mening hverken over for fx sin far eller arbejdsgiver. Da han for nylig sagde sin arbejdsgiver i mod, blev denne noget overrasket: Men han blev også stolt og imponeret. Han havde respekt for, at jeg kunne sige fra, siger Peter. Forholdet til hans far er også blevet anderledes. I dag har Peter i større og større grad modet til at sige fra. Det har overrasket faderen, der har svært ved at miste sin magt over sønnen, men Peter har mere styrke nu end tidligere. Bekendte har også lagt mærke til, at Peter er langt mere selvstændig, end han nogensinde har været. Når de siger det, render det mig først koldt ned af ryggen, og jeg er lige ved at sige undskyld! Men så bliver jeg også stolt et eller andet sted og føler en helt ny selvtillid. Jeg ved godt, at jeg nok skal slås med barndommens seksuelle overgreb år endnu. Men jeg er på vej. Livet er meget andet end træls. Peter er efter terapien hos KRIS blevet langt mere selvstændig og glad for livet. Ved havet elsker han at lade op. Til en ny dag med nye muligheder

7 Materialer Nu er jeg mig selv Af Hanne Baltzer»Kraftfuld fred«af Teo J. van der Weele. En bog om håb for overlevere efter seksuelt misbrug set fra et kristent perspektiv.»kraftfuld fred«udfordrer kirken til ikke at efterlade traumatiserede mennesker i grøften, men møde dem med fred og omsorg. Pris 99 kr. Brochure om KRIS. Gratis Brochure til etniske kvinder på dansk og arabisk. Gratis.»Spøgelser i ægteskabet«af Clark Barshinger, Lojan LaRove, Andrés Tapia. Bogen er en praktisk guide til de mænd, hvis koner er incestofre eller er blevet seksuelt misbrugt. En bibelsk og velskrevet overskuelig bog, der på en præcis måde rejser problemstillinger og prøver at give rådgive ægtemanden. Bogen er den eneste af sin slags i Skandinavien. Pris 119 kr. Årsberetning Gratis Film om KRIS,»Den tavse smerte«er på vej. BESTIL BØGERNE HOS KRIS Fredens Torv 2, 1. sal tv Postboks Århus Telefon: Studiehefter for alle. Vejledninger til heling af Dale og Juanita Ryan. 1. Heling af forvrængede gudsbilleder 2. Heling af forvrængede selvbilleder 3. Heling efter overgreb 4. Heling efter svigt i familien Studiehefterne kan man arbejde med individuelt eller i grupper. Pris pr. hefte: 75 kr.»fra kaos til helhed«af Astrid Baun Lohses forlag Bogen giver et skræmmende indblik i, hvad seksuelle overgreb gør ved børn på både kort og lang sigt, men den er også et vidnesbyrd om, at det er muligt at komme videre og få et godt liv på trods af svære senfølger. Bogen er meget læseværdig og giver et godt indblik i, hvad en person, der har været udsat for seksuelle overgreb, gennemgår både psykisk, fysisk og trosmæssigt. Hun ser helt undrende på sin mand. Kvinden i den hvide sofa. Når hun husker tilbage på forløbet hos KRIS, husker hun sin store skepsis, inden det første møde med terapeuten. Hvordan ville det gå? Ville det hjælpe på de flashbacks, som rullede i hovedet? Flashback fra seksuelle overgreb, da hun var 18 år og i udlandet. Nu greb de forstyrrende ind på mange felter i hendes liv som kvinde, hustru og mor. Hun var klar til at give terapien en chance, og hendes mand bakkede hende op fra starten. Terapien lukkede hende ud af følelsernes spændetrøje: - Jeg er blevet en helt anden! Måske som jeg var oprindelig, og jeg har lært at sætte grænser. Det var som at prikke hul på en stor byld, da terapeuten stillede de første spørgsmål. Og det hele væltede bare ud. Også ting jeg aldrig havde fortalt til nogen før. Hun kom ind bag min facade, og efter hver gang var jeg bare træt. Som min mand bemærkede: du har ikke ret mange ord, smiler hun. - Det er som at være gift med en helt anden person. Min hustru hviler nu langt mere i sig selv. Hun har ændret handlemønstre, og vores samliv er blevet afbalanceret. Terapien har været både spændende og skræmmende, siger ægtemanden, der i første omgang ikke mente, han behøvede at komme til nogen hoveddoktor. - Men hvis terapien kunne hjælpe, var jeg parat til at gøre næsten hvad som helst, for jeg elsker hende jo, og jeg respekterer mig selv for at have stål nok i ryggen til at gå med, konstaterer han. Professionel hjælp Det var et stykke tid efter hun fødte barn to, at fortiden hamrede ind på nethinden. Som en film der ruller igen og igen. Om overgrebet. Hun brød sammen, mistede overblik, kunne ikke sætte grænser for nogen som helst, selvom hun havde check lister og ville styre både nullermænd og ægtefælle. Hun var overrasket, for hun synes, overgrebet var arbejdet i gennem, og hun havde også talt med sin mand om det. - Jeg vidste, at dette kunne jeg ikke selv ordne, og da min mand kendte KRIS fra sit arbejde, kontaktede vi KRIS. At de har et kristent udgangspunkt var bestemt vigtigt, fordi troen betyder meget for mig, siger den unge kvinde. At finde sig selv blev fælles projekt Først gik den unge kvinde hos KRIS, men senere kom hendes mand også med, og sammen fik de redskaber til at håndtere senfølgerne af overgreb. Terapien var ingen søndagsskoleudflugt, men en arbejdsplads, hvor der i 100 procents tryghed og respekt var plads til at arbejde. Desuden fik parret lektier for og indgik en aftale om nul sex i et stykke tid. Det stykke tid blev til et år, og især ægtemanden måtte finde hele sin tålmodighed frem og huske sig selv på, at han havde besluttet at bakke hustruen 100 procent op. Hensigten var, at hun skulle finde sine egne grænser, sine egne behov, sit jeg. Ikke alene på det seksuelle område, men på flere felter. Hun skulle finde sig selv. Utænkeligt og uforudsigeligt - Det var utænkeligt for mig som mand at droppe samlivet, men havde jeg kendt resultatet, havde jeg lettere kunne komme igennem dette forløb, smiler han og ser forelsket på sin hustru. Det var det hele værd at vente på hende igen og forelske os på ny. Hun ligner sig selv af udseende, men hun er alligevel meget anderledes. Pludselig stod jeg med et menneske, som var total uforudsigeligt, hvor mine erfaringer ikke rakte. Det skulle jeg lige vænne mig til, men havde jeg ikke være med i terapien, havde det været langt sværere. - Terapien hos KRIS virker også, fordi det ikke bare er snak. Med de redskaber jeg fik, virker det også i hverdagen, supplerer hun. I dag er hun færdig med terapien hos KRIS og har genfundet sig selv. Forløbet kalder hun fantastisk og et helle. Han kalder det: et multi-resultat og er klar over, at han også fik sat ting på plads. Parret er nu gift på 13. år, og forløbet hos KRIS har som sidegevinst udløst en ny forelskelse og en dybere kærlighed mellem ægtefællerne. - Nærheden kan ingen af os undvære. Det er ubeskriveligt, hvor meget stærkere båndene mellem os er blevet, siger hun

8 Pioner takker af Vibeke Møller er autoriseret læge fra 1977 og har arbejdet i Sverige. Uddannet familieterapeut fra Kempler instituttet i Hun er grundlægger af KRIS - Kristen rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - stiftet i 1991, samt medstifter af ISARPAC - International School of Sexual Abuse Related Pastoral Counseling, der havde sit første kursus i Siden 2000 har hun været international leder for ISAR- PAC, MESARPAC - Middle East School of Sexual abuse Related Pastoral Counseling, ASARPAC - Asian School of Sexual Abuse Related Pastoral Counseling, samt Feracpa - Formation de relation d aide. ISARPAC uddanner terapeuter i Danmark, Schweiz, Egypten og Indien. Vibeke Møller har i mange år undervist om seksuelle overgreb og senfølger deraf nationalt og internationalt. Det bedste har været at se mennesker få det bedre efter samtaler hos KRIS. Se hvilken udvikling et menneske kan gennemleve, selvom følgerne af seksuelle overgreb kan være massive og påvirke mange livsområder. Derfor har det værste også været, hvis jeg ikke kunne hjælpe mennesker videre. Ordene kommer fra læge Vibeke Møller, pioneren bag KRIS( Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte). Hun skabte KRIS i 1991, og 1. juni 2010 sagde hun farvel. Hjælper mennesker Oprindelig ville Vibeke Møller være lærer. Det drømte hun om, når hun underviste legekammeraterne eller de små klasser, mens hun endnu gik i skole. Senere drømte hun om at hjælpe mennesker rundt i verden fx som ansat læge af FN. Vibeke blev læge, men hendes primære virke blev i KRIS både herhjemme og rundt på kloden: At hjælpe mennesker til at genfinde værdighed og selvværd efter seksuelle overgreb. Det hele startede tilbage i 1988, da læge Vibeke Møller arrangerede en konference i Danmark for kristne hospitalsfolk. En af talerne var hollænderen Teo van der Weele, der som noget ganske nyt herhjemme bl.a. holdt foredrag om Eftervirkninger af seksuelle overgreb. Mange var overraskede og rystede over en af hans pointer, at seksuelle overgreb også fandt sted i kristne familier og kirkelige sammenhænge. Men sådan er det stadigvæk. Hollandsk fødselshjælper Kort tid efter konferencen ringede en ung pige til Vibeke og spurgte, om hun ville snakke med hende. Den unge pige var blevet misbrugt af sin bror. Efterhånden fik Vibeke flere samtaler, og hun inviterede Teo van der Weele til Danmark igen, så han kunne undervise på nogle weekend seminarer. Det førte til stiftelsen af KRIS i 1991 og etableringen af en bestyrelse, og det første kontor var hjemme hos Vibeke i Søften ved Århus. Senere flyttede organisationen et par gange, inden Fredens Torv i Århus blev landskontor. - Jeg følte, jeg fik et kald til at etablere dette tværkirkelige kristne arbejde. Jeg vidste, hvad jeg ville gøre, og jeg var meget optaget af det, husker Vibeke. Siden har hun haft mange klienter, og hun har undervist i Isarpac-regi i Norge, Sverige, Libanon, Færøerne, Egypten, Indien og Schweiz. - Det har været vigtigt at kunne sætte grænser for mit private jeg. Derfor skifter jeg altid tøj, når jeg kommer fra arbejde, som symbol på, at nu er jeg hjemme privat. Jeg har stort set altid kunnet lade klienterne blive på kontoret; enkelte mennesker har været sværere at slippe, men da der oftest er en bisidder på ved samtalerne med klienter, har vi snakket tingene igennem efter en samtale, siger hun. Økonomien er en stadig udfordring Der er blevet kæmpet for hver krone til KRIS. Fra bevilling til bevilling, og det har givet udfordringer med udgifter til lønninger, lokaler osv. KRIS er vokset langsomt siden 1991, og til stadighed skal der arbejdes for hver krone. Det skaber ikke den bedste kontinuerlige arbejdsro, fordi initiativer og ideer må afvente mulig finansiering. Men det er en stolt landsleder, der giver KRIS videre til nye kræfter. - Jeg har gjort det, jeg mente rigtigt, siger Vibeke Møller. Forebyggelse er vigtig Når Vibeke Møller ikke længere skal arbejde i KRIS, vil hun koncentrere sig om undervisningsopgaver i ind og udland i Isarpac samt stadig passe hvervet som formand i Landsorganisationen mod seksuelle overgreb. - Oplysning, undervisning og information er vigtig for at reducere antallet af overgreb og for at muliggøre, at misbrugte tør henvende sig til KRIS. Flere gange har ofre fået at vide i kirkeligt regi, at det måtte de ikke tale om. Det måtte ikke komme frem. Men overgreb kan i længden ikke skjules. Nøjagtig som vi har hørt det fra den katolske kirke, siger Vibeke Møller. Som terapeut har hun tavshedspligt, med mindre klienten giver lov til at melde en sag. Men ofte er der ikke beviser nok til en retssag. Er klienten under 18 år stiller sagen sig anderledes. Så skal en sådan sag politianmeldes. Efter 1. juni er der mere tid for den travle kvinde, og den vil blive udnyttet til fulde. Fritiden skal bruges på at læse flere bøger, se en god film, synge og bage eller lave mad. Måske bliver det også til flere stunder i sommerhuset med manden, der er kræftlæge. Liv skal leves i farver, og der må gerne være fart over feltet. Sindighed er et fremmedord i Vibekes ordbog. Den menneskelige gevinst Vi lægger ører til de livsfortællinger, som andre helst vil være fri for, men som nogen skal lytte til, hvis sårene skal heles. Det er vores erfaring, at de seksuelt misbrugte ofte kæmper alene med senfølgerne, uden at møde forståelse fra omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at Fakta Der er 17 centre/ frivillige organisationer, der arbejder med mennesker, som er seksuelt misbrugte. Kun KRIS har et kristent fundament. Faste brugere af støttecentre/ de frivillige organisationer i 2009: 547 faste brugere 18 % mænd og 82 % kvinder Gennemsnitsalderen 36 år De kommer fra 60 kommuner Uddannelsesbaggrund af de faste brugere er lig fordelingen i samfundet 34 % af kvinderne er i arbejde mod normal befolkningens 73 % 49 % af mændene er i arbejde mod normalbefolkningens 80 % det omgivende samfund er klar over, at seksuelle overgreb i barndommen udover at være frygteligt for barnet, mens de står på også har konsekvenser i voksenlivet. Den samfundsmæssige gevinst Hver misbrugt mand og kvinde, vi kan hjælpe med at sikre et bedre liv tidligt i forløbet, er én potentiel alkoholiker, narkoman, prostitueret, voldsramt kvinde eller psykisk syg mindre. Ved at iværksætte de nødvendige indsatser i forhold til senfølger af seksuelle overgreb kan vi spare samfundet mange penge i form af færre udgifter til dagpenge og sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, behandling for alkohol- og stofmisbrug, ophold på kvindekrisecentre samt psykiatriske indlæggelser

9 Her møder du KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS (Landskontoret i Århus) Fredens Torv 2, 1. sal tv. Postboks Århus Telefon: eller Giro (bankkonto: ) Mail: Konstitueret landsleder: Gitte Lykke Mail: KRIS Sydjylland/Fyn Telefon: KRIS Midt- og Vestjylland Bredgade 55, 1., 7400 Herning Telefon: Områdeleder: Pædagog og terapeut Helene Svendsen Mail: KRIS Nordjylland Hasserisgade Aalborg Telefon: Leder: Familieterapeut og social- og sundhedsassistent Maj-Britt Strøm Mail: KRIS Hellerup Sankt Lukas Vej 7 A 2900 Hellerup Telefon: Områdeleder: Cand.psych.aut. Marian Bridget Connolly Mail: KRIS Næstved Ndr. Farimagsvej 26b 4700 Næstved Telefon: Dronningegruppen telefon: Områdeleder: Cand.pæd.psych. Tove Larsen Mail: Læs mere på Du kan støtte KRIS ved at blive medlem af KRIS og ved at give en gave 16

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2007 Indhold 3. Vi har alle et ansvar 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Her møder du KRIS 6. KRIS - Århus KRIS - Nordjylland

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012 KRIS Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2011-2012 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med rådgivning, terapi, selvhjælps-

Læs mere

KRIS. Årsberetning 2005. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte

KRIS. Årsberetning 2005. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2005 Lægedom for et sønderknust hjerte Indhold 3. Hvor skal vi hen - KRIS? 4. Udgangspunkt i mennesket 4. Problemets omfang 6.

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Pinse Den Hellige Ånds komme. Dette nyhetsbrevet inneholder et vitnesbyrd fra Danmark (på dansk) om hvordan Den Hellige Ånd løste en mann ut og gjenforenet

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere