Standerstrygning anno Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG"

Transkript

1 Standerstrygning anno 2009 Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 15. januar Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager / Sekretær Helle Jacobsen Kystvej 20, Egernsund / Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager / Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager / Juniorudvalg Sven Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Hans J. Laustsen Sundkobbel 43, Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen Pileløkke 20, Broager / Haludvalg Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, Broager / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten / Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager / Suppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten /

3 Formandens side HVAD MED FREMTIDEN? Hvordan skal Gråsten Sejlklub se ud om 5 år? 10 år? Og længere ud i fremtiden hvad skal være kendetegnende for vores klub? Hvad ønsker vi os? Hvad vil vi gerne prioritere? Hvilke visioner har vi for vores fælles klub? Bestyrelsesarbejdet i sejlklubben vil altid skulle forholde sig til fremtiden det sker gennem den daglige drift, hvor de enkelte udvalg tager de nødvendige skridt for at sikre, at dagligdagen fungerer. Det betyder, at vi arbejder fremadrettet på alle områder. Nogen gange er indsatsen foranlediget af nødvendigheden andre gange bliver der handlet, fordi der er opstået nye behov og ønsker fra bestyrelsen eller medlemmerne. Selv om bestyrelsen skifter sine medlemmer ud, så er der en linje i de initiativer, der bliver taget. Som eksempler på dette kan være pladsen, som igennem 3 forskellige udvalgsformænd har arbejdet i den retning, som vi lige nu ser udført. Et andet eksempel er vores hensættelser til den uddybning af havnen, som på et tidspunkt skal finde sted. I bestyrelsen har vi i hvert eneste udvalg udarbejdet virksomhedsplaner, hvor vi har skriftlig gjort de mange opgaver og aktiviteter, som de enkelte udvalg beskæftiger sig med gennem årets gang. Det gør indtrædelse i udvalgene betydeligt lettere for det er beskrevet, hvad opgaverne er. Virksomhedsplanerne findes på klubbens hjemmeside. I dette efterår har vi i bestyrelsen startet en proces, som løfter os ud over den daglige drift, de enkelte opgaver i udvalgene og nødvendighederne. Vi har stillet os selv spørgsmålet: hvilke ønsker har vi til Gråsten Sejlklub på lang sigt. Ved et ekstra ordinært møde satte vi visionerne på dagsordenen som eneste punkt. Det lykkedes at sætte tanken fri og lade ideerne blomstre. Mange gode ideer kom frem og ikke overraskende, så viste der sig fælles linje i de tanker, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer gjorde sig. Der er slet ingen tvivl om, at der også blandt klubbens øvrige medlemmer findes visionære tanker og ideer for Gråsten sejlklub. Bestyrelsen fortsætter visionsprocessen og vi vil senere invitere medlemmer ind i arbejdet med ide udvikling i forhold til konkrete indsatsområder. Her og nu står julen for døren og med den aktiviteter som hører til her. Blandt andet den traditionsrige julebanko, som juniorafdelingen står for. Alle medlemmer er velkomne til dette. Bemærk også de arrangementer, som programudvalget inviterer til. Jeg håber, at de vil få en god tilslutning. Stig Nissen 3

4 4

5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5. oktober 2009 Fraværende: Ole Rieck, Bjørn og Bernhard 1. Siden sidst og indgået post Stig Brev om ny database: stolen boats. Kræver entydig identifikation af båden. Opslag hænges op i klubhuset. 2. Regnskab Bent Intet nyt. Budgetterne følges. 3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling af udvalg Helle Ingen ændringer siden sidst. 4. Ændringer i reglement for hal og plads Hans Jørgen/Peter Jfr. separat information i Fanglinen. 5. Forslag til indretning af pladsen Jfr. kort og beskrivelser på andetsteds i Fanglinen. Planerne har bestyrelsens fulde opbakning. 6. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Juniorudvalg: I færd med oprydning. Vinterprogrammet starter i uge 43. Håber at kunne bruge det bagerste klublokale. Kapsejladsudvalget: Sæsonen afsluttet med pæn deltagelse til klubmesterskabet. Pladsudvalget: Problemer omkring arbejdspligten med den p.t. store arbejdsbyrde. Fliselægningen af pladsen har også voldt store problemer. Er i færd med at fælde træer for enden af hallen. Haludvalg: Der er kommet en ny ind i hallen og ventelisten er på 2 medlemmer. Der kan alene ligge afriggede master og for stag med navne mærkning i hallen. Bom og spiler stager kan ikke opbevares. Klubhus: Husets gavlende skal renoveres. Materialer m.v. undersøges. Bagerste lokale i klubhuset skal færdiggøres i løbet af denne vinter. WEB-siden. Er udvidet nye underpunkter: Faciliteter, der indeholder oplysninger om mastekran m.v. Se www. graasten-sejlklub.dk Fanglinen: Sidste dato for indlevering af indlæg m.v. til fanglinen er den 1. november Håndtering af arbejdspligt Stig Behandlet emnet. Arbejder på at have et konkret ændringsforslag klar til generalforsamlingen. 8. Planlægning af arbejdsmøde for fremadrettet indsats - Stig Der holdes et ekstra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2009 med alene dette punkt på dagsordnen. 9. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m. - alle Intet. 10. Eventuelt Stig Hans Jørgen: Vi skal alle huske at være opmærksomme på sikkerheden omkring de ting vi går og laver i klubben. 11. Godkendelse af protokol Stig Godkendt. 5

6 BHJ din foretrukne partner En international virksomhed BHJ er en international leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst - 90% af vores omsætning skabes uden for Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande. BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten Tel.: Protein Foods Pet Food Food - when you are looking for real value den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 BESTYRELSESMØDE Fraværende: Hans Jørgen, Lisbeth og Stig Rosenbeck 1. Siden sidst og indgået post Stig Brev om ny database: stolen boats. Modtaget opfordring til at være med i brochure: Ferieregion Sønderborg. Meget dyre priser. Skulle komme noget omkring Flensborg Fjord lyder mere interessant. Modtaget invitation fra Flensburg Seglerverein til 100 års jubilæum. Miljø seminar i Odense, januar 2010 videre sendes til vores miljømand. 2. Regnskab Bent Kører stille og roligt efter budgetterne. Til januar mødet bedes budgetter til 2010 samt funktionsregnskaber indleveret. 3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling af udvalg Helle Ændringer: Helge Lumbye Sørensen, Egernsund fra aktivt til passivt medlem Udmeldinger: Jens Peter Skov, Kruså Nye juniorer: Jacob Nowak, Egernsund Lauge C Borup, Gråsten Mette Gade, Gråsten Jonathan Schultz, Egernsund Sofie Tolnov Havn, Gråsten Mads Jensen, Gråsten Alexander Markussen, Egernsund Mathias Steentoft, Broager Stella Poulsen, Aabenraa Dina Sejrsbæk Tychsen, Gråsten 4. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Juniorer: Kredsmøde i Lillebælt Syd. Vi er blevet spurgt om vi kan afholde 16. november 2009 Sommerlejr 2010 i weekenden juni 2010 tillige med Sønderjysk Open i weekenden maj Det vil vi gerne og samtidig bede om hjælp fra den øvrige klub. Junior udvalget lægger en slagplan og derefter komme yderligere information i Fanglinen. Programudvalg: Har planlagt 4 arrangementer, se vinterprogram. Festudvalg: Dame tur vi forventer, at det bliver til noget til sommer. Manne turen gik rigtigt godt, vi havde super vejr. Ellers holder vi ferie til sommer sæsonen starter igen. Broudvalgt: Ved at lægge slanger ud, så vi kan klare en evt. isvinter. En pæl knækket. Saver nu en fortøjnings pæl over for at kontrollere deres stand. Snart møde i udvalget for at fordele de kommende arbejdsopgaver. Haludvalg: Hallen er fuld. Klubhus: Taget er utæt flere steder. Vi arbejder på sagen. Der er kommet en ny dør i gavlen. Gulvet er fjernet i det lille klublokale. Der kommer nyt klinke gulv efter jul. Pladsudvalg: Optagningen er afsluttet. Færdiggørelse af pladsen er stadig i gang. Kapsejladsudvalget: Intet nyt 5. Planlægning af fremadrettet indsats Januarmødet kommer primært til at handle om dette punkt. 6. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m. Der holdes et ekstra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2009 med alene dette punkt på dagsordnen. 7. Eventuelt Stig Godkendt 7

8 STANDERSTRYGNING ANNO 2009 Den 10. Oktober var der standerstrygning og det gik helt som det plejer med formandens tale og standerstrygning ved juniorer og æresmedlemmer. Så vidt så godt vi plejer også at have en salut ved disse anledninger, men det måtte vi desværre undvære, da tilladelsen til at affyre denne ikke var blevet givet. Festudvalget havde gjort klar med ringriderpølser og vand og selv om grillen drillede lidt, så lykkedes det i fineste stil at få delt pølser ud til alle fremmødte. Overrækkelsen af den gode hensigt fandt også sted ved standerstrygningen. Det var Ole Rick, som havde haft den i det forløbne år og det er indehaveren af den gode hensigt, som suverænt finder sin afløser. Desværre kunne Ole ikke selv være til stede, men han havde overladt opgaven til Stig. Det blev derfor Stig, der overrakte den fine skulptur til Svend Hansson, der som bekendt er juniorleder. Begrundelsen var, at Svend har vist sin gode hensigt med Gråsten Sejlklub ved en dygtig og engageret indsats for ungdomsarbejdet og juniorsejlerne. Dette betyder, at vi har en juniorafdeling med mange forskellige aktiviteter, nytænkning - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

9 ift. tilbud om sejlads aktiviteter og synlighed i lokal området. Selv om det var lidt koldt, så var det muligt at sidde ude og nyde en øl eller vand og en godt stegt ringrider så snakken gik og det var rigtig hyggeligt med pænt fremmøde. Lisbeth Nissen 9

10 MANDETUR 2009 til Augustenborg Traditionen tro, afholdes mandeturen altid midt i september. Sådan var det også i år, hvor vi som efterhånden altid, havde heldet med os vejrmæssigt. Mandeturen er i det hele taget fyldt med traditioner! Morgenmødet kl. 09:00, hvor skipper bliver briefet om dagens program, behørigt med morgendram i to varianter. Sådan har det altid været og det bliver der ikke ændret på. I år kunne vi tælle hele 33 deltagere, fordelt på 9 både. Kl. 10:00 sejlede vi i samlet flok igennem æ soun gaf og det var ret synligt, at GS erne var på tur den morgen. Jeg havde selv vor store klubstander hejst i masten, som klart signal om at Gråsten Sejlklub var på tur, denne gang til Augustenborg. Der var planlagt en lille pålidelighedssejlads imellem de to broer i Sønderborg lige over middag. Men stort set alle krydsede ud af fjorden i den lette østlige vind, under nærmest sommerlige forhold. På den måde forløb vi os lidt, og pålidelighedssejladsen blev aflyst denne gang. Desværre havde Peter Wettengel et uheld med et besætningsmedlem, og måtte en tur på sygehuset med gasten. Heldigvis så det værre ud end det var, og alle kom frem til Augustenborg hen på eftermiddagen. Grillen blev tændt, for denne gang var der planlagt tag selv bøffen med. Det er lidt en satsning på denne årstid, men her kunne vi ikke være mere heldige. Vi sad alle sammen ude på terrassen foran Augustenborg Sejlklub, helt til klokken 23 om aftenen! Stemningen var høj, ikke mindst fordi vi besluttede at dele gevinsten, der ellers havde været tilegnet den vindende båd af pålidelighedssejladsen Det var med en klar overvægt af stemmer at valget faldt på hellere drikke den nu end gemme den til næste år. Og således gik Tallisker Whisky en efter sine 12 år på eg, en tur rundt om bordet og endte som tom emballage. 10

11 Enhver mandetur hos GS indeholder en meget vigtig akt, der skal gennemføres sådan som Erik fra Wildlife nu engang har bestemt det: Overrækkelsen af Redningsplanken. Her er et manifest som skal oplæses af den, som videregiver det ædle stykke træ. Nu var vi så uheldige, at papiret ikke var kommet med, men det klarer indstifteren med en næsten ordret præcision uden den skrevne tekst! Og sådan gik det til på årets mandetur 2009: Aftenen blev lang, og nattesøvnen kort. I al fald var det sådan for mig, efter et par hyggelige timer rundt om på bådene, hvor besætningerne festede videre i større eller mindre grupper. Heldigvis har vi så engagerede deltagere, så initiativet til oprydning og rengøring i ASK s klublokale bliver taget direkte om aftenen. Det letter jo noget på opgaven søndag morgen. Søndag er dagen, hvor bådene sejler af, hver for sig og når det enkelte mandskab er klar. Vi mit mandskab på 4 var hjemme hen på eftermiddagen, igen med det skønneste vejr, blot uden vind indtil vi nåede Sønderborg. Så fik vi god vind med kryds ind ad fjorden. Skulle du nu sige til dig selv: Og hvorfor har ingen spurgt mig om jeg vil deltage? så gør jeg det hermed! Deltag næste år, hold øje med opslaget og husk: Eneste kriterium for at deltage er, at du er mand! Kærligst dit festudvalg. Hilsen Bernhard Jessen. (Ps. Hvis du nu er kvinde, så snak med Lajla hun har lavet et arrangement også for dig ) Bjørn Christensen videregiver den ærefulde redningsplanke, til Peter Wettengel. Nu er planken med sit indhold i sikker forvaring hos den gode skipper Peter, indtil han næste år med omhu vælger den nye værdige person, der skal have overdraget redningsplanken. 11

12 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. IHLE A S IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud Fax.: gives!

13 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 20. januar kl. 19:00 Sejltur fra Constanta i Rumænien over Sortehavet via Tyrkiet og til Athen i Grækenland v/kaj Nordahl Tilmelding ikke nødvendig. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Trojansk hest i Troja Athenetemplet i Assos 03. februar kl. 19:00 Fra Ækvator til Sub-Antarktis v/kirsten & Kim Tilmelding ikke nødvendig. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. S/Y Sol i Antarktis Mellem sydhavets konger 24. februar kl. 19:00 Sejltrim Opnå høj fart og bedre komfort ombord v/kim Petersen og Peter Westfal Arrangementet foregår hos; Elvstrøm Sails, Paul Elvstrøms Vej 4, Aabenraa Tilmelding på tlf senest marts kl. 19:00 Oppustelige redningsveste v/jørgen Farre Medbring dine oppustelige redningsveste og lær hvordan du selv kan servicere dem Et must for den ansvarlige sejler! Tilmelding ikke nødvendig Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. 13 Vinterprogram 2009/2010

14 Hermed endnu et indlæg fra Kim og Kirsten. Bemærk vinterprogrammet Kim og Kirsten kommer og fortæller i Gråsten sejlklub den 3. Februar. Kære alle! SOL befinder sig lige nu i staten Washington, i USAs nordvestlige hjørne. Ikke fordi vi har fejlnavigeret på vej til Alaska, men fordi vi af mange årsager sejlede hertil i stedet for til Alaska. SOL overvintrer her, mens besætningen tilbringer vinteren i Danmark. Og tidligt næste forår stævner vi mod Alaskas vilde natur med bjørne, hvaler, ørne og havoddere har budt på megen sejlads, og vi har krydset Stillehavet halvvejs på tværs, fra 73º Vest til 160º Vest, samt på langs fra 42º Syd til 48º Nord. Troperne bød på mange smukke og dejlige oplevelser, som det fremgår, men vi føler os meget mere hjemme i det tempererede klima, hvor vi nu befinder os. Vi nyder synet af sneklædte bjerge i horisonten, at gå dejlige ture i den smukke natur, og plukke store, saftige brombær langs vej og sti. Og ikke mindst de smukke efterårsfarver, som så småt begynder at præge naturen heromkring. Nætterne er dejlig kølige, og vi har gang i Refleks-ovnen næsten hver aften, hvilket er rigtig hyggeligt. Og så glæder vi os efterhånden til at gense familie og venner derhjemme. Billetterne er købt, og vi har fundet en tryg vinterhavn for skuden. Så fra 1. oktober er vi atter fastlandsdanskere. Kirsten & Kim Gammelost og tropiske vulkanøer Skuden duver blidt afsted i en sagte medvind. Forsejlet er spilet ud, og vindroret klarer som sædvanlig styringen til bravour. Dønningerne er store og bløde i det sydlige Stillehav, her i udkanten afpassatvindsbæltet. Vi befinder os godt 100 sømil nord for Pitcairn, øen hvor mytteristerne fra?bounty? slog sig ned, efter at have søsat kaptajn Bligh og de fleste officerer i Bounty?s største redningsbåd. Pitcairn er utvivlsomt et besøg værd, hvis vejr og vind er gunstige. Øens ankerpladser er berygtede for at være dybe og med tvivlsom holdebund. Man ankrer ved en åben kyst, og vind og dønning kan skifte med meget kort varsel. Vejrudsigterne er ikke gunstige, - hvis vi vil til Pitcairn, kan vi forvente stormende kuling i løbet af et par dage, og uvejret vil vare nogle dage. Holder vi derimod på, kan vi nå at komme ind til Iles Gambier inden uvejret rammer os. Valget er ikke så svært, - efter Robinson Crusoe-øens og Påskeøens tvivlsomme, 14

15 rullende ankerpladser trænger besætningen til at ligge på fladt vand til en forandring. Gambier øerne består af 5 høje øer, samt en masse småøer, af vulkansk oprindelse, omgivet af et ringrev. Vi anduver en tidlig morgenstund, og får navigeret ind over revet og op gennem lagunen, til en perfekt beskyttet ankerplads ud for hovedbyen Rikitea. Samme aften kommer det lovede uvejr med brask og bram fejende ind over ankerpladsen. Regnen vælter ned, og vinden hyler i toppen af masten, men SOL ligger næsten stille for anker, - kun småbitte krusninger formår at klukke blidt langs skibssiden! Ude i lagunen kan vi se williwaws komme hylende ned fra bjergtoppene, hvirvlende havvand op som små skypumper, der fyger afsted østpå.? Hvor er det herligt at være kommet godt i havn, når vejrguderne spiller med musklerne. Gambier øerne har i mange år været lidt af en hemmelighed blandt langtursejlerne. De ligger noget af vejen, i forhold til?hovedgaden?, som fører fra Panama via Galapagos til Marquesas, og videre til Tahiti via Tuamotu-atollerne. Og kun en halv snes både om året plejer at finde vej til dette pragtfulde sydøstligste hjørne af Fransk Polynesien. Øerne har forholdsvis høje bjerge med stejle sider og skarpe bjergkamme. Overalt er der frodiggrønt, fyldt med eksotiske træer og planter. Øerne har været beboet i over 1000 år, og på et tidspunkt har store dele af øerne været tilplantet med nytteplanter. I dag bor her kun en brøkdel af de store skarer polynesiere (anslået ca ), som befolkede øerne i fordums tid. Og frugttræerne gror vildt i skovene. Det har den store fordel for sejlerne, at vi aldrig løber tør for frisk frugt. Mangoer, lime og pamplemousse (kæmpe grapefrugt) kan samles op overalt. Og får man kontakt med de lokale, kan man få alle de bananer og brødfrugter man har lyst til.? En del steder ligger bananplantager forladte og tilgroede hen, og modne bananklaser kan selvplukkes.? Har man lyst til hønsekød, lever der tusinder af vilde høns i skovene, de skal bare lige fanges! En schweizisk sejler har lavet en simpel fælde af en kasse, der holdes oppe af en tynd pind, bundet til maddingen, der består af nogle stumper kokosnød. Når gokkerne begynder at hakke i maddingen, falder kassen ned over dem og fanger dem, ligesom i tegneserierne.? Hønsene er noget magre og temmelig seje, men har en helt anden og mere?autentisk? smag i forhold til frosne industrikyllinger.? De lokale køber den frosne version fra New Zealand!! Bemeldte schweizer, Hans, er ankommet i et meget særpræget, hjemmebygget fartøj: En 70 fods polynesisk katamaran, lavet efter tegninger fra 1800-tallet. Hans har bygget den i Afrika, hvor han fandt et par passende træer, som han fik skåret op og sat sammen med jern- og trænagler. Tætningen mellem plankerne består af smeltet polystyren (?flamingo?), blandet op med sod, og holdt på plads med gamle, flækkede brandslanger. De to skrog er ikke lige lange, men det afbalanceres ved at masten heller ikke står i midten. Skrog, tværbjælker og rig er surret sammen med tovværk, og sejlet er et?modificeret hummerklo-sejl?, som Hans udtrykker det. Skuden er også motoriseret i form af en stor påhængsmotor, og har ovenikøbet strøm ombord. Lamper og lanterner har en fortid som syltetøjsglas, men tingene fungerer, og Hans og hans hollandske kone, Haukje, er kommet fra Afrika og hertil uden problemer. Destinationen er New Zealand, hvor en maori-stamme på Nordøen har tænkt sig 15

16 at bruge skuden som charterbåd, og tage turister på dagture. Vi møder også Fritz Schmack, en gammel, pensioneret fremmedlegionær, der, som navnet antyder, er af tysk oprindelse. Fritz er noget af en original, og hvordan han er landet her er også en speciel historie: Som 15-årig lykkedes det ham at komme ud af Østtyskland, ved at tegne kontrakt som minearbejder i en vesttysk kulmine.? Det var et farligt og sundhedsskadeligt arbejde, og inden den første måned var omme, var 3 af hans unge arbejdskammerater omkommet ved arbejdsulykker. Fritz så ingen lysende fremtid indenfor minedriften, og flygtede fra stedet før han fik udbetalt sin første månedsløn, uden en klink på lommen. Han hutlede sig igennem som landarbejder et par år, før han meldte sig til den franske fremmedlegion, på en 25- års kontrakt.? Hårdt var det i begyndelsen, men der var altid mad på bordet, alting lå i faste rammer, og kammeratskabet og fællesskabet var utrolig vigtigt for det unge, rodløse menneske.? Han havde fundet den rette hylde i tilværelsen! Livet har ikke altid været let for Fritz. Den barbariske krig i Algier bød på mange rædsler, som Fritz nødigt taler om.?krieg ist Scheisse? siger han, med et fjernt udtryk i øjnene. Men heldigvis er der også mange spændende og indholdsrige udstationeringer undervejs. Han har bygget veje og lufthavne på Madagascar og i Aden, været vagt omkring atomprøvesprængningerne på Murorea i Fransk Polynesien, og slutter sine 25 år i Fremmedlegionen som underofficer på den militære luftbase her i Gambier.? En polynesisk skønhed i Rikitea gør naturligvis ikke stedet mindre tillokkende for Fritz, der efter udstået kontrakt bliver skibet tilbage til Frankrig, trods sine protester. Han har lovet sig selv og pigen at komme tilbage hurtigst muligt, men der kommer til at gå et helt år, før Fritz atter anduver Gambier. Desværre har pigens tålmodighed ikke kunnet holde til det lange fravær, - hun er blevet gift med en anden, og har allerede et lille barn med manden. Sønderknust driver Fritz rundt i landsbyen for en tid, og ender med at finde trøst hos en anden ung vahine. Han bliver gift med sin Suzanne, og de får med tiden 6 døtre. Fritz bygger hus på pigens familie-land, lige ud til lagunen, og opretter sit eget byggefirma, som med årene bygger mange ejendomme rundt omkring på øerne. Hans elskede Suzanne forbløder påhospitalet i Tahiti, i forbindelse med fødslen af deres sidste datter. Og siden dén dag har livet ikke haft helt det samme indhold for Fritz! Han sørger dog for sine døtre, får bygget MARINA TOFT-GRÅSTEN v/jochen Bautz Toftvej 9 Tlf DK-6300 Gråsten Fax: CVR

17 huse til de fleste af dem, og sørger for at de er godt i vej. Men hans daglige trøst ligger i alkoholen, og da vi møder Fritz 9 år efter hans kones død, er han blevet alkoholiker.? Det ligger han ikke skjul på, men føler på den anden side ikke nogen skam over det.??jeg generer jo ikke nogen ved at drikke nogle øl, og så længe jeg klarer dagen og vejen med min pension, og sørger for mine børn og børnebørn, burde der ikke være nogen som kan have ondt af mine drikkevaner!? Fritz er meget glad for at få kontakt med forbipasserende sejlere. Specielt hvis de taler tysk! Kim taler flydende tysk, og er tit inde og få en snak med Fritz. Han tilbyder alle sejlere gratis drikkevand, samt brug af hans vaskemaskine mod betaling.? En flaske spiritus er mindst lige så god valuta som kontanter i dén forbindelse!! Og så er der det med gammelosten! Chile laver rigtig gode oste. Så da vi forlader Puerto Montt, har vi investeret i en hel skæreost, - ca. 10 kilo! Ost kan jo fint holde sig, hvis den opbevares og behandles på den rigtige måde. Den første måned har vi den ikke på køl, men efterhåndensom vi kommer op i varmere farvande, modnes bæstet, og begynder at afgive knap så aromatiske dufte. Den kommer ned i bunden af køleskabet, hvor den dog vedbliver at afgive kraftige dufte uagtet at den er indpakket i utallige lag kraftigt plastic. Smagen er bare rigtig god, men der er jo også grænser for, hvor meget gammelost man kan spise sig igennem, uden at det begynder at sive ud af porerne, med deraf følgende ubehagelig kropsduft. Så selvom vi får vores daglige dosis god ost, må vi se i øjnene, at vi nok ikke kan nå at få fortæret det hele, inden det går hen og ætser sig vej ud gennem skroget! Så vi skærer en god luns af, som vi forærer til Fritz, sammen med en pakke vacuumpakket tysk rugbrød (også fra Chile).? Den gamle legionær har helt tårer i øjnene (om det er på grund af dampene fra osten er uvist), da han får overrakt den uventede gave. Og vi får lov at bruge hans vaskemaskine gratis så tit vi vil. Han deler lidt ud af sin ost til sine døtre, og en fransk ven får allernådigst lov til at smage.? Den pågældende bliver helt oppe i skyerne, og ender med at bønfalde os om at måtte købe noget af den himmelske godbid.? Det får han så lov til, til en for os meget gunstig pris! Resten af Gammelosten bliver ompakket i adskillige lag nyt plastic. Og får atter domicil nederst i køleskabet, som i den næste måneds tid får en stadig tiltagende hørm til at flyde ud i rummet, når lågen åbnes. Tilsidst nægter skipperinden at røre ved dyret, og da det samtidig er blevet problematisk at åbne køleskabet, når vi har gæster ombord, uden lang medfølgende forklaring, ofres den sidste gnalling til havguderne! 17

18 Nyt fra juniorafdelingen ÅRSBERETNING 2009 Året 2009 har været præget af stor aktivitet i juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub. I gennem vinteren er der afviklet undervisning, fysisk træning eller sociale arrangementer en gang ugentligt. Junior weekenden havde fin deltagelse. I år gik turen til Gråsten skovene, hvor nogle af juniorafdelingens større sejlere havde arrangeret et opgaveløb. Eftermiddagen sluttede med en tur i badelandet i Marina Fiskenæs, hvorefter var der hygge og overnatning i klubhuset. Fra april var afdelingens mere øvede sejlere i gang med sejlads, og fra starten af maj har der været træning for alle sejlere tirsdage og torsdage. Også i skolernes sommerferie har der været aktivitet, med sejlads en gang ugentligt. Efter sommerferien og frem til slutningen af september har der igen været to ugentlige træningsaftener, hvorefter sommersæsonen blev afsluttet med klubmesterskab. Juniorafdelingen har i løbet af sæsonen været arrangør af en række aktiviteter, der også har været tilbudt kredsens øvrige klubber: B-træningslejr, Zoom8 træningsweekend, træner inspirations weekend og hold sejlads for optimister. 18 Igen i år har vore sejlere har været meget aktive på kapsejladsbanerne. Ved hvert af de fire Sønderjysk Open kredsstævner har der været god deltagelse fra GS. Også ved de landsdækkende stævner har vore sejlere været med. GS har således været repræsenteret ved stævnerne i Torm Grand Prix serien, DM og hold DM for optimistjoller. Ved Junior Nordisk Mesterskab deltog i år to sejlere fra GS, en i Zoom8 piger og en i Optimist drenge. GS afviklede i juni 2. afdeling af Sønderjysk Open med i alt 69 deltagere i 9 bådklasser. I foråret 2009 startede et klubudviklingsprojekt, hvor Dansk Sejlunion deltager som sparringspartner. Projektets overordnede mål er at tiltrække og fastholde flere børn og unge i sejlsporten. Med udgangspunkt i en målbeskrivelse og handlingsplan for juniorafdelingen, er der i løbet af året igangsat en række aktiviteter. Som en ny aktivitet, især til aldersgruppen 14 til 24 år, er windsurfing i 2009 kommet til som ny aktivitet. Med udgangspunkt i det windsurfing projekt som Dansk Sejlunion startede i 2008, blev der i foråret

19 købt en Torm windsurfing pakke med støtte fra bl.a. Start- og udviklingspuljen i Sønderborg Kommune. Denne aktivitet har været så stor en succes, at der ved sæsonens afslutning er købt en af de sidste, økonomisk attraktive Torm pakker, der var tilbage i DS projektet. Som en del af udviklingsprojektet har der været stor fokus på at gøre sejlsporten synlig for børn og unge i lokalområdet. Der har været samarbejde med Broager skole, Gråsten skole og Sønderborg kommunes ungdomsskole omkring dette. Som en del af idrætsundervisningen har ca. 120 elever fra 8. og 9. årgang været på besøg i sejlklubben en eftermiddag. Eleverne er her blevet introduceret til sejlsport, og har fået mulighed for at prøve såvel sejlads i forskellige af klubbens joller som windsurfing. Også skolefritidsordningen fra Gråsten skole har besøgt klubben med 15 elever. I sommerferien deltog klubben i Aktiv sommerferie projektet, hvor 12 børn og unge prøvede sejlsport. Der har efter sommerferien været en god tilgang af nye sejlere, og ved sæsonens afslutning tæller medlemskartoteket omkring 60 juniormedlemmer. Juniorafdelingen har i 2009 oplevet stor opbakning til arbejdet der foregår i afdelingen fra klubbens øvrige medlemmer, bestyrelsen, lokale virksomheder, fonde og Dansk Sejlunion. Uden denne brede opbakning og en aktiv forældrekreds, ville det ikke have været muligt at gennemføre en sæson med så stor aktiviteter, som det har været tilfældet i Svend Hansson Juniorudvalgsformand HOLD SEJLADS FOR OPTIMISTER Igen i år har der været holdsejlads træning for optimistsejlere i Lillebælt Syd kredsen. Træningen er en kredsaktivitet, hvor Gråsten Sejlklub i år har været praktisk arrangør. Som de foregående år var det Søren og Anders Olsen der stod for træningen. Der var igen i år god interesse for denne træningsaktivitet, og 11 sejlere fra klubberne, Høruphav, Sønderborg og Gråsten tog imod tilbuddet. Fra GS deltog tre sejlere. Sejlerne synes holdsejlads er rigtig sjovt. Det er meget anderledes en fleetsejlads, da det her ikke handler om at sejle hurtigt, men mere om at samarbejde og udnytte kapsejladsreglerne til holdets fordel. Holdsejlads træningen bruges også til at udvælge de sejlere, der udtages til at være med på Lillebælt Syd kredsens hold ved Torm Hold DM, der blev afviklet af Kerteminde Sejlklub 3. og 4. oktober. Sejlerne der blev udvalgt til kredsholdet blev Line Koldkjær, Amalie Juhl og Jeppe Clausen fra SYC og Mads Hansen og Mathias Hansson fra GS. Der var tilmeldt 17 hold, hvoraf de tre var kredshold og de øvrige var rene klubhold. Fredag eftermiddag tog sejlerne, Søren og to forældre af sted til Kerteminde. Inden vi tog på ud på campingpladsen, hvor to hytter var bestilt, fik vi jollerne læsset af og trænerbåden sat i vandet. Vejrudsigten meldte om kraftig tiltagende vind til lørdag, og meget kraftig vind om søndagen, så stævneledelsen valgte at fremrykke starten på lørdagens sejladser til kl. 9, med instruktion for sejlere og trænere kl

20 Holdene var delt i 4 puljer til de indledende sejladser. Lillebælt syd holdet var seedet som nr. 13, og skulle møde Kolding, Kerteminde 1, og Roskilde, der var seedet som 4, 5 og 12, i den indledende runde. Resultatet blev en sejr over Roskilde, og to tabte sejladser. Det blev til en 3. plads i puljen, og dermed mulighed for at sejle om pladsen i næste runde. Lørdag blev der afviklet 40 sejladser, inden vinden nåede op omkring 14 m/s og sejladserne måtte opgives. Vejrudsigten for søndag kom til at passe, og efter en kort udsættelse valgte stævneledelsen at aflyse de resterende sejladser. Ud over de indledende sejladser, nående man lørdag at gennemføre de sejladser hvor puljevindere og nr. 2 i puljerne skulle sejle mod hinanden. Det var således muligt at lave resultatlisten for 1. til 8. pladsen. Vinder blev holdet fra Kolding. For Lillebælt Syd holdet blev det til en 9. plads delt med de tre andre hold der var blevet nr. 3 i de indledende runder. Det var en flok glade sejlere der tog hjem søndag. Selv om det kun var blevet til tre sejladser for holdet, var det satte mål nået en placering der var bedre en det holdet var seedet til. Tak til Søren og Anders for jeres store indsats. Mathias og Svend Hansson 20 24

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2014 - NR. 4-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar 2010 - NR. 1-42. ÅRGANG

Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar 2010 - NR. 1-42. ÅRGANG Generalforsamling 17. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - februar 2010 - NR. 1-42. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2006 - NR. 1-38. ÅRGANG BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere