Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12"

Transkript

1 23. årgang Maj 2012 Nr. 4

2 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16, 8450 Hammel Spejdercenter Engedalen: Møllevangen 4, 8450 Hammel Centerleder: Erling Kjer Gildets hjemmeside: Gruppeleder 2011: Gruppe 1: Kirsten Hilton Gruppe 2: Birgit Vestergaard Gruppe 3: Hanne Thorhauge Gruppe 4: Per R. Olsen Gruppe 5: Bodil Taankvist Gruppe 6: Ingerlise Jensen ) Gruppe 7: Peder Spørring Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg GAMMEL-UGLEN udkommer 4 gange årligt Nr. 1 Den 11. august via gruppelederne, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar og maj. Deadline ca. 15 dage før udgivelsen. Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C Tryk: Erling Kjer Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 11. august 2012 Deadline 27. juli 2012 Forsidebillede: Forårsstemning 2

3 Redaktøren skriver: Formålet med Sct. Georgs Gilderne er (ifølge Gildehåndbogen): i fællesskab at arbejde med personlig udvikling, at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver. at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen og gamle og nye kammerater kan vedligeholdes. at understøtte den enkeltes stræben i at leve efter spejderog gildeidealerne og at omsætte dem i praksis. Hvad gi r gildet mig? - Hvorfor er jeg gildebror? Jeg er sammen med en masse herlige og glade mennesker. Jeg møder gildebrødre, som tror på at det nytter at arbejde med gildebevægelsens ideer og etik. Jeg synes, jeg i samarbejdet i gildet oplever noget, jeg kan bruge lige nu og i fremtiden. Jeg synes, det at være gildebror, er det bedste fællesskab, der findes. Jeg oplever, der er brug for mig. Opgaver (arbejdsgrundlaget) i gildet: Personlig udvikling Støtte spejderarbejdet Løse humanitære samfundsopgaver International kontakt Socialt netværk Samvær på tværs af aldersgrupper RETTELSE: Allerførst beklager jeg, at der IGEN er fejl i GammelUglen. Jeg må dog denne gang konstatere, at det er mit grundmateriale, der var fejlbehæftet. Derfor stod der i sidste nummer, at Alex Ravn havde 10 års jubilæum den 9/ Men jeg kunne jo have tænkt mig om. Vi har slet ikke gildehal i februar. Nytårsgildehallen den 9/ foregik på Farm of Art kl. 22:00, så helt korrekt er Alex Ravns optagelsestidspunkt ONSDAG, den -9. januar 2002 klokken ca. 22:10, så 10 års jubilæet var således 9/ Så hermed er fejlen rettet og en undskyldning til 10-års jubilaren er sendt. 3 Redaktøren

4 Pøt Mølleløbet blev afholdt d. 15. april i dejlig solskin. Årets tema var Lege. Gruppe 1 havde en handelsbod ved en guldmine. Spejderne skulle udvaske "guld" a la Djurs sommerland og finde kogler, nødder og bog, som lå spredt (af os) i naturen. Guldet og naturtingene skulle afleveres i boden, hvor det blev vejet. Her kunne man så købe visse sunde varer (frugter m.m.) for værdien af sine "fund". Point for arbejdsindsats, handelsevner og samarbejdesånd. Derudover naturligvis Turn-out. Spejderne var meget aktive og engagerede. Gruppe 5 havde fem forskellige baner med store bolde, små bolde, tunge bolde, bløde bolde, hårde bolde, og det var så om at score point på de forskellige baner ved hjælp af forskellige redskaber og samarbejde i gruppen. Flere grupper bemærkede inden afgang, at det havde været sjovt. Gruppe 2 s post- nr. 7 - var KIMSLEG. Der blev læst en historie for spejderne om, at en af de bedste evner, man har, er at kunne se, og at man til daglig slet ikke tænker over det. At se, er jo bare noget, man gør. Vi havde så valgt at lave en OMVENDT kimsleg dvs. at vi skulle vide, hvad tingene skulle BRUGES til og ikke, hvad det var. Den opgave løstes flot. Gruppe 4 lavede en vandtransport ved at flytte vand i et krus fra A til B på et reb/tov/snor igennem en forhindrings bane, rundt om træer, tiden og mængden der var tilbage gav point. Så skulle de slukke stearinlys med vandpistoler. Der var en kims leg med 10 forskellige ting, der skulle mærkes og gættes. Der skulle flyttes vand fra A til B ved hjælp af forbundne kar. Til slut skulle de besvare spørgsmål om vand. 4

5 På post 5 skulle vi have naturlege. Vi havde i efteråret samlet flere forskellige planter. To af hver. Vi lavede et vendespil også kaldt memory. Når en spejder havde vendt to ens planter, havde de et stik. De ældste spejdere skulle også navngive planterne. De var meget engagerede og samarbejdede flot. Gruppe 7 lavede fangelege. Dem prøvede spejderne flere af. De var glade for den fysiske aktivitet de blev udsat for. På gruppe 6 s post skulle de mindste binde snørebånd ved at sætte foden i en skotøjsæske og få bundet snørebåndet. Binde knob med lakridssnørebånd hvor der var en planche med knob til at se efter Spejdere Mini/Ulve skulle lave en romersk stridsvogn. Vi havde en tegning, hvor de kunne se hvordan en romersk stridsvogn skulle se ud. Afslutningen: I år havde vi valgt at lave en hyggelig afslutning omkring et lejrbål. Spejderne fik tilbudt saftevand/kakao drik, og til de voksne var der lavet kaffe. De grønnes forældre havde bagt chokoladekager. Der var også nybagte boller og spejderne fik lov til at riste skumfiduser på bålet. Derefter var der præmieoverrækkelse, hvor spejderne var stillet op korps- og patruljevis. Evaluering: Jeg har i min tid som arrangør af dette løb aldrig set en så positiv evaluering fra spejderne. Alle poster ramte målgruppen fint. Der bliver brugt ord som sjovt, udfordrende og samarbejde var en selvfølge. Gildebrødrenes evaluering er næsten lige så positiv som spejdernes. Så vi havde en god dag i det gode forårsvejr. Vi ser frem til næste års Pøt Mølleløb som ligger d. 14 april Carsten Lund 5

6 Årsprogram : Arrangement Gruppe Aug./sept Hestemarked - Pølsevogn Koordinator 5. september Gildehal 7 3. oktober Gildemøde oktober Fellowship i Engedalen GIM 7. november Fødselsdagsgildehal november Fredslys GIM 5. december Julemøde : 3. januar Nytårsgildehal 4 6. februar Gildemøde 5 6. marts Gilde-ng april Favrskovløbet Koordinator 14. april Pøt Mølleløbet Koordinator 24. april Sct. Georgs gildehal 7 1. maj Udflugt maj Loppemarked Koordinator 5. Juni Frilu4sgildehal 2 Friluftsgildehallen bliver i Spejdercenteret Engedal onsdag, den 6. juni 2012 klokken 19:30 Efter gildehallen optræder duo er Bibi og Sniff, kendt fra deres optræden i Talent 2010 i DR1. Gruppen håber på, at det kan foregå udenfor det meste af aftenen, så husk varmt tøj - stol og tæpper. Men hele Spejdercenteret er reserveret den aften, så hvis vejret ikke arter sig kan vi gå indenfor. Porskær Gildet er inviteret til at deltage. Tilmelding til GL Ingerlise Jensen senest den 1/ kl. 20:30 Medbring: det sædvanlige 6

7 Kontingent m.v. Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 1. halvår (Beløbene er uændret i forhold til 2. halvår 2011.) For enlige er kontingentet kr. 423,00 For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 I har 2 muligheder for betaling: 1. Indbetaler beløbet til gildets konto i Sparekassen Østjylland, Hammel afdeling. Konto Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen. 2. Betaler kontant, (til Ruth). Sidste frist for indbetaling er den 4.juni Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, vil jeg ca. 1 uge før sidste betalingsfrist udsender en påmindelse pr. . Uanset om man har betalt, modtager alle af praktiske grunde denne . Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen. Det er spild af papir, da de ikke bruges til noget. Afregninger vedrørende arrangementer m.v. til undertegnede. Gildehilsen Ruth 7

8 Gruppeberetning fra Gruppe 1: Første møde i den nye gruppe 1 startede hos Grethe på Hedehusvej, der af gildeledelsen var udpeget til at indkalde gruppen. Første punkt var valg af gruppeleder. Det blev Kirsten. Derefter fastlagde vi møderne frem til nytår. Efter mødet var der afgang til Silkeborg regatta. Vi spiste aftensmad i DDS-teltet og oplevede derefter flåden af skibe stævne ud. I september gik vi i gang med at planlægge vores næste arrangement, nemlig nytårsgildehallen. Vi sluttede i biografen i Bruuns Galleri og så filmen DIRCH. Oktobermødet var planlægning af Nytårsgildehallen: Først nytårsgudstjeneste. Så rundvisning i sognegården. Nytårstaffel og vi slutter med gildehal. I november var gruppen på besøg hos Irene Søgaard på Hvorslevgaard, hvor vi fik en gennemgang af en Rakubrænding og så hendes udstilling. Irene bød på et glas rødvin og Hanne havde medbragt kaffe og kage. Julemødet i december startede med, at vi kørte til Neder Kjærsholm, hvor vi beså juleudstillingen og medens de fleste handlede fik Niels kontakt til ejeren, der senere kom og fortalte om vinproduktionen. Vi prøvesmagte forskellige vine og fik en aftalte om, at vi kunne komme tilbage senere i 2012 og få en komplet gennemgang af vinproduktionen. Derefter kørte vi til Tommesensvej hos Grethe og Niels til julemad og pakkespil. Januar: Evaluering af gruppens arrangement: Nytårsgildehallen. Og så i gang med Pøt Mølleløbet, med mange ideer om udformningen. Til sidst blev vi enige om en handelsbod ved en guldmine. Mødet sluttede med, at vi så en DVD om Baden- Powells liv (Lord BP). I februar endelig udformning af Pøt Mølleløbet. Spejderne udvasker "guld", som sælges til boden, der også køber visse naturgenstande. Mødet sluttede med at vi spillede DOMINO. I marts endelig detaljeret udformning af Pøt Mølleløbets post 6. Gruppe 1 8

9 Indlæg fra Gruppe 2: Gruppe 2 s aktiviteter, i den korte tid vi har været sammen, har mest været præget af tilrettelæggelse af Pøt Mølle Løb og det gildearrangement, vi stod for i februar, hvor Arne Gammelgaard med sin utrolige viden om og interesse for flygtninge i Danmark i årene , gav os en rigtig fin aften. Vi har brugt tid på at diskutere det overståede gildeting, og så har vi talt en del om Pøt Mølle løbet foranlediget af indlæg på gildets hjemmeside og oplevelserne på det sidst afholdte løb. Desuden har vi nogle emner til gruppemøder, bl.a. menneskerettighederne og hvad vi kan gøre for miljøet. Gruppe 2 Vores web-master har sendt følgende: Her er en QR-kode, så DU som læseren let kan finde hjemmesiden på din I- phone eller Android med en bar-code scanner. Let og elefant! Med IT-hilsen Alex Ravn 9

10 Beretning fra gruppe 3: Gruppen startede det nye samarbejde i august med et kort møde i Hammel, inden turen gik til Silkeborg, hvor vi skulle spise i Regatta-teltet hos Porskjær Gilde. I september mødtes vi for at planlægge det første halve år (cirka). Oktober bød på besøg i den katolske kirke Vor Frue Kirke i Ryesgade i Århus. Her deltog vi først som gæster i en messe. Derefter fortalte præst Adolf Meister om kirken, som han har spillet en meget aktiv rolle i indretningen af. En meget speciel indretning, som alle bør unde sig selv at se og også gerne opleve i funktion. Adolf Meister fortalte også om de 14 korsvejsmalerier, der hænger i kirken. De 14 malerier samt de tre malerier, der udgør altertavlen, er alle malet af Adolf Meister. Fantastiske billeder ligesom de øvrige malerier, som vi også lige nåede at blive præsenteret for. I november valgte vi at deltage i bogcafé på Hammel Bibliotek. De tre bibliotekarer indviede med stor entusiasme tilhørerne i, hvilke bøger vi med fordel kunne fordrive vinteren med. December bød på julemøde med hygge, dejlig mad og pakkeleg startede desværre meget trist, da vi mistede Lis Kjer, en højt skattet gine, som vi vil savne meget. Gruppemøderne i 2012 har været præget af hhv. forberedelse til gildeting og klargøring af posten til Pøt Mølle løbet. 10 Hanne Thorhauge

11 Livets gang i gruppe 4 Livet i gr. 4, er et livligt liv. Det er en meget diskussions og debatlysten flok, på den gode måde. Intet er for stort og intet for småt, til en god debat/diskussion. Vi lagde ud med første gildearrangement i sep. 2011, hvor vi kiggede i egne rækker efter spændende emner. Det fandt vi, og Peder og Carsten kom og fortalte om en af deres mange vandreture, som de fortalte både livligt og spændende om. Vi har ikke haft noget fast tema i gruppen. Vi har spillet Besserwisser et par gange og det kan jo i den grad sætte de små grå i omdrejninger. Ruth og Jens havde inviteret på weekend i sommerhuset i Vorupør, hvor vi skulle holde forsinket julefrokost. På grund af sygdom, blev det aflyst, så det har vi til gode og vi glæder os. Gildearrangementet i april stod vi for. Vi havde været heldige at få en ædru alkoholiker til at fortælle os om sit liv som alkoholiker og som ædru. Vi har jo selvfølgelig også lavet Pøt Mølleløb, hvor vores post var noget med vand. Tanken er, at vi efter sommerferien vil besøge Galtengildet, for at se/høre, hvordan de holder gildemøde/hal. Gruppe 4 11

12 Gildeliv i gruppe 5: Gruppe 5 s første møde i ny gruppe var sidst i august, hvor jeg blev valgt til gruppeleder. Vi trak straks i arbejdstøjet, for vi skulle have det første arrangement allerede i oktober. Dette arrangement blev et besøg på Lokalhistorisk arkiv, hvor Poul Nørgaard fortalte om arkivet og om det, han havde om spejderlivet i Hammel. Vi sluttede af med kaffe i Cafeen, hvor vi sang lidt, en glimrende aften. På et af vore gruppemøder i efteråret var vi til foredrag om Nano teknologi svært tilgængelig stof, men spændende alligevel. Til julegruppemødet var vi til Foyer-koncert i Jysk Musik og Teaterhus i Silkeborg, inden vi gik i gang med den kulinariske del af mødet. Her i foråret har Pøt Mølle løbet naturligvis været på programmet, vores opgave hed Boldlege, og det, vi havde fundet på, faldt åbenbart i god jord, der var i hvert tilfælde nogle patruljer, som sagde, at det var sjovt. Gildetinget har selvfølgelig været diskuteret i flere omgange tillige med arbejdet i Sct. Georgs Gildet i det hele taget. Der kan der altid blive stof til diskussion. I øjeblikket er vi mest optaget af Hammel Gildets udflugt, som vores gruppe skal stå for. Vi skal til Vestermølle i Skanderborg, og vi håber naturligvis, at rigtig mange slutter op om turen. Ind imellem slutter vi vore møder af med et eller andet spil, for at holde gang i de små grå, og det går ikke stille for sig! Det var en lille skriv om gruppe 5 s gruppeliv. Med gildehilsen gruppeleder Bodil 12

13 Information fra gruppe 6: I gruppe 6 starter vores gruppemøder kl. 19:00, og vi spiser aftensmad sammen. Vi har forberedt fødselsdagsgildehallen med en omgang banko spil. Vi var lidt spændte på, hvordan det blev modtaget, men vi syntes, at vi alle havde en fornøjelig aften. Vi har også haft en hyggelig julefrokost. Vi havde et underholdende spil pigerne mod drengene og selvfølgelig havde vi også pakkespil. Så har vi arbejdet med forberedelse af Pøt Mølle Løbet. Vi havde post 2 ved shelteren, hvor der blev bundet snørebånd lavet knob og der blev også samlet en romersk stridsvogn. I øjeblikket er vi ved at forberede friluftsgildehallen som en Country og Western aften med Bibbi og Snif. Vi har inviteret Porskær Gildet med til denne aften. Med venlig gildehilsen Gruppe 6 Ingerlise og Hans Jytte og Keld Ingeborg og Alex Ann 13

14 Der er liv i gruppe 7 Vi har arbejdet med, at finde et godt forslag til Fredslys donation, hvor vi ville støtte børn der er aktive i Åben idræt. Julemødet skulle på plads, sammen med Porskjær og præst Ann Vendeltorp, vi håber hermed, at det igen kan blive en tradition med julemøde start i kirken. Som alle grupperne har vi arbejdet med PML-aktiviteten Spejderliv er leg for livet vi har forsøgt, at være kreative med posten for de mindre spejdere. Vi har også været til gildemøde arrangement i Porskjær gildet over temaet De små synger Et gruppemøde i InSide, hvor vi hørte om den gode fortælling for åben skærm, med journalist Anders Agger. Gildeting, har givet anledning til gode drøftelser både før og efter, hvor vi er enige om, at på gildetinget skal der være plads og frihed til, at drøfte og debattere og der skal være plads til uenighed. Gruppen har været på tur: Vi tog til Mustard Point som var Hvidstens gruppens modtagerplads. Vejret var dejligt, så kaffen kunne nydes på kanten af mosehullerne, vi sluttede turen med æggekage på Hvidsten Kro. Vi ser frem til et aktivt efterår, hvor vi vil være fremme både med pølsevognen til Hestemarkedet, og Gildehal, hvor vi skal med Bedstemødre i krig. Med gildehilsen Gruppe 7 14

15 NYT FRA VILNIUS: Kære Charlotte Jørgensen marts 2012 Jeg vil gerne takke Dem for Deres støtte og opmærksomhed overfor Rolandas. Jeg tror, at sweateren, De har sendt, vil varme ham om vinteren og slikket vil gøre hans dage søde. Hilsen fra solrige Vilnius. Med venlig hilsen Jurgita Ciutaite (Maskinoversættelse v/redaktøren)

16 KALENDEREN Hammel*): 6/6: Friluftgildehal..... Gruppe 6 Se også side 6, hvor hele årsprogrammet er indsat *) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting i 1984 hæfter DU for personprisen for arrangementet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens udløb. DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen, Hammel afdeling. Konto Husk navn ved indbetaling! Distriktet: Onsdag den 9. maj 2012 kl på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Distriktsgildes vedtægter. Tilmelding nødvendig (se tidligere udsendelse) Naturlaug Steen Blicher Søndag den 13/5: Vandring i Alling-fredningen Torsdag den 31/5: Addit Skov Søndag den 19/8: Hjarnø i Horsens Fjord Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende Et hjerteligt tillykke til: Carsten Lund, der blev 65 år den 20/ Annette Horup, der bliver 70 år den 11/ Alex Hilton, 16 der bliver 70 år den 25/7-2012

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods.

Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods. Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Maj 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Indbydelse til Gildemøde torsdag den 22. maj 2014, kl. 19.00. Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have!

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! Liljen 67. årg August 2015 Nr. 8 Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! dig.«anonym»se mod lyset, så falder skyggerne bag Lolland Falster Distrikt 2015-2016 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

ARRANGEMENTER I MARTS

ARRANGEMENTER I MARTS Det sker i april: 1. Gilde: Mandag den 26. april kl. 19,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren. Ny 2. Gilde: Fredag den 23. april kl. 18.30. Sct. Georgs Gildehal/fødselsdag i Paradislejren 3. Gilde: Torsdag

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld!

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Liljen 66. årg Januar 2014 Nr. 1 Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

Igen i år deltog vi i distriktsdagen, Det næste arrangement vi har i. Hvis I ikke har sat X i kalenderen

Igen i år deltog vi i distriktsdagen, Det næste arrangement vi har i. Hvis I ikke har sat X i kalenderen KFUM-Spejderne i Vojens nr. 3 2005 Mødetider og -steder Fra gruppelederens pc Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere